English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2009

Misha Glenny: How global crime networks work

Misha Glenny investighează reţele infracţionale globale

Filmed
Views 917,896

Jurnalistul Misha Glenny a petrecut câţiva ani într-o curajoasă investigaţie a reţelelor criminale de pe cuprinsul întregului glob, care au ajuns să reprezinte aproape 15% din economia globală. De la Mafia rusească şi până la cartelurile drogurilor, sursele sale includ pe lângă agenti de politie si de inteligenta cat si criminali turnatori.

- Underworld investigator
Journalist Misha Glenny leaves no stone unturned (and no failed state unexamined) in his excavation of criminal globalization. Full bio

These are grim economic times,
Sunt vremuri sumbre pentru economie
00:12
fellow TEDsters, grim economic times indeed.
cu adevărat sumbre, dragi colegi prezenţi la TED
00:15
And so, I would like to cheer you up
Acestea fiind spuse, aş vrea să vă înveselesc
00:18
with one of the great, albeit largely unknown,
povestindu-vă una dintre cele mai profitabile, chiar dacă mai puţin cunoscute
00:21
commercial success stories
performanţe economice
00:24
of the past 20 years.
din ultimii 20 de ani
00:26
Comparable, in its own very peculiar way,
Ce poate fi comparată, în felul ei aparte
00:28
to the achievements of Microsoft or Google.
cu performanţele unor companii precum Microsoft sau Google
00:31
And it's an industry which has bucked the current recession
Este vorba despre o industrie care a îmbrăţişat criză mondială actuală
00:34
with equanimity.
precum o a doua natură.
00:37
I refer to organized crime.
Mă refer aici la crima organizată
00:39
Now organized crime has been around
Crima organizată există
00:42
for a very long time, I hear you say,
de foarte mult timp, veţi spune domniile voastre.
00:44
and these would be wise words, indeed.
Şi aţi avea foarte mare dreptate.
00:47
But in the last two decades,
Însă în ultimile două decenii
00:49
it has experienced an unprecedented expansion,
ea a cunoscut o dezvoltare nemaipomenită.
00:52
now accounting for roughly 15 percent
Reprezentând acum aproape 15 procente
00:55
of the world's GDP.
Din Produsul Global Brut.
00:59
I like to call it the Global Shadow Economy,
Mie îmi place să o denumesc Economia Globală din Umbră
01:01
or McMafia, for short.
pe scurt, McMafia®
01:04
So what triggered this extraordinary growth
Ei bine, ce a declanşat această dezvoltare nemaivăzută
01:07
in cross-border crime?
în ceea ce priveşte criminalitatea trans-frontalieră?
01:10
Well, of course, there is globalization,
Procesul de globalizare, bineînţeles,
01:12
technology, communications, all that stuff,
tehnologia, comunicarea, toate aceste lucruri,
01:14
which we'll talk about a little bit later.
despre care vom vorbi un pic mai târziu.
01:17
But first, I would like to take you back
Înainte de toate, aş vrea să ne întoarcem
01:20
to this event:
la următorul episod.
01:23
the collapse of communism.
Prăbuşirea comunismului.
01:25
All across Eastern Europe, a most momentous episode
Pe întregul cuprins al Europei de Est, un moment impresionant
01:27
in our post-war history.
al istoriei noastre postbelice.
01:31
Now it's time for full disclosure.
Este timpul să vă dezvălui un secret.
01:33
This event meant a great deal to me personally.
Acest eveniment mi-a afectat existenţa într-un mod profund.
01:36
I had started smuggling books across the Iron Curtain
Incepusem sa fac contrabandă cu cărţi dincolo de Cortina de Fier
01:39
to Democratic opposition groups in Eastern Europe,
pentru organizaţiile democratice dizidente din Europa de Est,
01:43
like Solidarity in Poland,
precum Solidaritatea în Polonia,
01:45
when I was in my teens.
în adolescenţă.
01:47
I then started writing about Eastern Europe,
Apoi am început să scriu despre Europa de Est,
01:49
and eventually I became the BBC's chief correspondent for the region,
pentru a deveni într-un final, corespondentul-şef al BBC pentru întreaga regiune.
01:53
which is what I was doing in 1989.
În poziţia asta m-a prins anul 1989.
01:57
And so when 425 million people
Astfel încât, atunci când 425 de milioane de oameni
02:01
finally won the right
şi-au câştigat într-un final dreptul
02:05
to choose their own governments,
de a-şi alege liber forma de guvernare
02:07
I was ecstatic,
Am fost cât se poate de fericit.
02:09
but I was also a touch worried
Însă eram şi un pic îngrijorat
02:12
about some of the nastier things
gândindu-mă la lucrurile mai puţin plăcute
02:14
lurking behind the wall.
ce pândeau de partea cealaltă a Zidului.
02:16
It wasn't long, for example,
Nu a durat mult, de exemplu, până când
02:18
before ethnic nationalism
naţinonalismul pe baze etnice
02:20
reared its bloody head
şi-a arătat colţii sângeroşi
02:22
in Yugoslavia.
în Iugoslavia.
02:24
And amongst the chaos,
Iar în mijlocul acelei stări de anarhie,
02:26
amidst the euphoria,
în atmosfera aceea plina de entuziasm,
02:28
it took me a little while to understand
mi-a luat ceva timp pînă am înţeles
02:30
that some of the people who had wielded power
că unii dintre oamenii care deţinuseră puterea
02:32
before 1989, in Eastern Europe,
înainte de 1989, în Europa de Est,
02:35
continued to do so after the revolutions there.
continuau să o facă şi după ce avuseseră loc revoluţiile
02:39
Obviously there were characters like this.
Într-un fel, era şi normal să se întample aşa.
02:43
But there were also some more unexpected people
Însă, alături de ei, mai exista un alt grup de oameni, la care nu te-ai fi aşteptat
02:47
who played a critical role in what was going on in Eastern Europe.
grup ce a jucat un rol major în ceea ce priveşte derularea evenimentelor din Europa de Est
02:51
Like this character. Remember these guys?
Precum acest personaj. Nu ştiu dacă vă aduceţi aminte de aceşti tipi?
02:55
They used to win the gold medals in weightlifting
Ei erau abonaţi la medaliile de aur la haltere
02:58
and wrestling, every four years in the Olympics,
şi lupte greco-romane, la fiecare patru ani, în cadrul Olimpiadelor
03:00
and they were the great celebrities of communism,
Aceştia se bucurau de un mare succes în perioada comunistă
03:03
with a fabulous lifestyle to go with it.
Ducând o viaţă în lux pe măsura poziţiei lor sociale.
03:06
They used to get great apartments in the center of town,
Puseseră mâna pe cele mai bune apartamente din centrul oraşului.
03:09
casual sex on tap,
Primeau favoruri sexuale.
03:11
and they could travel to the West very freely,
Şi puteau de asemenea, să călătorească nestingheriţi în Vest.
03:13
which was a great luxury at the time.
ceea ce în acea perioadă reprezenta un lux.
03:16
It may come as a surprise, but they played a critical role
S-ar putea să vă surprindă, dar aceşti oameni au jucat un rol esenţial
03:19
in the emergence of the market economy
în apariţia economiei de piaţă
03:23
in Eastern Europe.
în Europa de Est
03:25
Or as I like to call them, they are
Ei sunt, după cum îmi place să îi numesc,
03:27
the midwives of capitalism.
moaşele capitalismului.
03:29
Here are some of those same weightlifters
Iată-i pe unii dintre aceiaşi halterofili
03:31
after their 1989 makeover.
după transformările din 1989.
03:34
Now in Bulgaria --
În Bulgaria,
03:37
this photograph was taken in Bulgaria --
această fotografie a fost făcută în Bulgaria,
03:40
when communism collapsed all over Eastern Europe,
în momentul în care comunismul s-a prăbuşit pe întreg cuprinsul Europei de Est
03:42
it wasn't just communism;
nu a fost vorba doar de prăbuşirea ideologiei comuniste,
03:45
it was the state that collapsed as well.
Însăşi instituţia statului s-a prăbuşit.
03:47
That means your police force wasn't working.
Ceea ce însemna că poliţia nu functiona.
03:49
The court system wasn't functioning properly.
Sistemul judiciar nu mai funcţiona corect.
03:51
So what was a business man in the brave new world
Prin urmare, ce putea un om de afaceri să facă, în această minunată lume nouă
03:54
of East European capitalism going to do
a capitalismului est-european
03:59
to make sure that his contracts would be honored?
pentru a fi sigur că vor fi respectate contractele încheiate de el?
04:01
Well, he would turn to people who were called, rather prosaically
Ei bine, se adresează unor oameni care în mod prozaic, erau numiţi
04:05
by sociologists, privatized law enforcement agencies.
de către sociologi, agenţii privatizate de păstrare a ordinii.
04:08
We prefer to know them as the mafia.
Noi preferăm să le spunem mafia.
04:12
And in Bulgaria, the mafia was soon joined
Iar în cazul Bulgariei, mafiei i s-a alăturat la scurt timp
04:16
with 14,000 people
14 mii de oameni
04:19
who were sacked from their jobs in the security services
care au rămas şomeri şi care proveneau din serviciile de securitate
04:21
between 1989 and 1991.
între 1989 şi 1991.
04:25
Now, when your state is collapsing,
Prin urmare, atunci când Statul se prăbuşeşte,
04:27
your economy is heading south at a rate of knots,
economia este în declin, cu o viteză ameţitoare,
04:31
the last people you want coming on to the labor market
ultimii oameni pe care ţi-i doreşti să intre pe piaţa muncii
04:34
are 14,000 men and women whose chief skills
sunt 14 mii de bărbaţi şi femei ale căror principale abilităţi sunt
04:37
are surveillance,
supravegherea,
04:40
are smuggling, building underground networks
contrabanda, construirea de reţele conspirative,
04:42
and killing people.
şi uciderea oamenilor.
04:45
But that's what happened all over Eastern Europe.
Însă acest lucru s-a petrecut pe tot cuprinsul Europei de Est.
04:48
Now, when I was working in the 1990s,
Ei bine, atunci când lucram în anii nouăzeci
04:51
I spent most of the time covering
Mi-am petrecut majoritatea timpului ocupându-mă de
04:56
the appalling conflict in Yugoslavia.
oribilul conflict din Iugoslavia.
04:59
And I couldn't help notice
Şi nu am putut să nu observ
05:02
that the people who were perpetrating the appalling atrocities,
că oamenii care ajutau la continuarea atrocităţilor îngrozitoare
05:04
the paramilitary organizations,
organizaţiile paramilitare
05:08
were actually the same people running
erau formate din aceeaşi oameni
05:11
the organized criminal syndicates.
care formau sindicatele crimei organizate.
05:13
And I came to think that behind the violence
şi am ajuns să cred că în spatele violenţei
05:16
lay a sinister criminal enterprise.
se afla o afacere criminală.
05:20
And so I resolved to travel around the world
Şi am reuşit în acest fel să călătoresc prin lume
05:23
examining this global criminal underworld
analizând această lume subterană a criminalităţii
05:27
by talking to policemen,
cu ajutorul discuţiilor pe care le-am avut cu poliţişti
05:30
by talking to victims, by talking to consumers
discutând cu victimele, consumatorii
05:32
of illicit goods and services.
de bunuri şi servicii ilegale.
05:35
But above all else, by talking to the gangsters themselves.
Dar, mai presus de tot şi de toate, stând de vorbă chiar cu mafioţii
05:37
And the Balkans was a fabulous place to start.
Iar Balcanii sunt un loc fantastic de start.
05:42
Why? Well of course
Din ce cauză? Ei bine,
05:45
there was the issue of law and order collapsing,
exista problema disoluţiei legii şi ordinii
05:47
but also, as they say in the retail trade,
Alături de aceasta, aşa cum se spune în comerţul cu amănuntul
05:49
it's location, location, location.
problema este locaţia, locaţia, locaţia.
05:51
And what I noticed at the beginning of my research
Şi am observat la începutul studiului meu
05:55
that the Balkans had turned into a vast transit zone
că Balcanii deveniseră o imensă zonă de tranzit
05:57
for illicit goods and services coming from all over the world.
pentru bunurile şi serviciile ilegale ce proveneau din toată lumea.
06:02
Heroin, cocaine,
Heroină, cocaina,
06:05
women being trafficked into prostitution
traficul de carne vie
06:07
and precious minerals.
si metale preţioase.
06:10
And where were they heading?
Şi încotro se îndreptau toate acestea?
06:12
The European Union, which by now
În Uniunea Europeana, care ajunsese deja
06:14
was beginning to reap the benefits of globalization,
să culeagă fructele globalizării.
06:16
transforming it into
Transformându-se
06:20
the most affluent consumer market in history,
în cea mai rapidă piaţă de consum din istoria omenirii.
06:22
eventually comprising some 500 million people.
Ajungând într-un final să cuprindă în jur de 500 de milioane de oameni.
06:25
And a significant minority
Iar unei minoritate semnificative
06:28
of those 500 million people
din acei 500 de milioane de oameni
06:31
like to spend some of their leisure time and spare cash
îi place să petreacă o parte din timpul liber şi să cheltuiască banii
06:33
sleeping with prostitutes,
culcându-se cu prostituate,
06:36
sticking 50 Euro notes up their nose
trăgând pe nas, din bancnote de 50 de EURO
06:38
and employing illegal migrant laborers.
sau angajând imigranţi ilegali.
06:41
Now, organized crime in a globalizing world
Crima organizată din zilele noastre, într-o lume globalizată
06:44
operates in the same way as any other business.
funcţionează cam în acelaşi fel ca şi orice altă afacere.
06:48
It has zones of production,
Are zone de producţie,
06:50
like Afghanistan and Columbia.
precum Afganistanul sau Columbia.
06:53
It has zones of distribution,
Îşi are zonele sale de distribuţie
06:56
like Mexico and the Balkans.
precum Mexic şi Balcanii.
06:58
And then, of course, it has zones of consumption,
Şi bineînţeles, îşi are zonele sale de consum,
07:01
like the European Union, Japan
precum Uniunea Europeană, Japonia
07:05
and of course, the United States.
şi bineînţeles, Statele Unite.
07:07
The zones of production and distribution
Zonele de producţie şi de distribuţie
07:10
tend to lie in the developing world,
au tendinţa de a fi amplasate în ţările în curs de dezvoltare.
07:13
and they are often threatened by appalling violence
Şi sunt adesea sub spectrul violenţelor
07:16
and bloodshed.
şi a vărsării de sânge.
07:20
Take Mexico, for example.
Să luăm drept exemplu Mexicul
07:22
Six thousand people killed there in the last 18 months
Şase mii de oameni au fost ucişi numai în ultimele 18 luni
07:24
as a direct consequence of the cocaine trade.
ca o consecinţă directă a traficului de cocaină.
07:28
But what about the Democratic Republic of Congo?
Dar Republica Democrată Congo?
07:32
Since 1998, five million people have died there.
Din 1998, cinci milioane de oameni au murit acolo.
07:36
It's not a conflict you read about much in the newspapers,
Nu este tipul de conflict pe care mass-media îl mediatizează foarte mult.
07:42
but it's the biggest conflict on this planet
Însă este cel mai mare conflict de pe plantetă.
07:44
since the Second World War.
de la Al Doilea Război Mondial încoace.
07:47
And why is it? Because mafias from all around the world
Şi de ce? Pentru că mafiile de pe întreg globul
07:49
cooperate with local paramilitaries
sunt mână în mână cu grupările paramilitare locale
07:52
in order to seize the supplies
pentru a pune mâna pe depozitele
07:55
of the rich mineral resources
bogate in minerale
07:58
of the region.
din regiune.
08:00
In the year 2000, 80 percent of the world's coltan
În anul 2000, 80 la sută din rezervele mondiale de coltan
08:02
was sourced to the killing fields
a fost extras din câmpiile morţii
08:06
of the eastern Democratic Republic of Congo.
din estul Republicii Democratice Congo.
08:08
Now, coltan you will find in almost every mobile phone,
Coltanul îl găsiţi în orice telefon mobil,
08:12
in almost every laptop
în orice laptop
08:16
and games console.
şi consolă de jocuri.
08:18
The Congolese war lords were selling this stuff to the mafia
Căpeteniile războinice din Congo, vindeau minereul către mafie
08:20
in exchange for weapons,
în schimbul armelor.
08:23
and the mafia would then sell it on to Western markets.
Iar mafia îl vinde la rândul ei, pe pieţele occidentale.
08:25
And it is this Western desire
Şi este această dorinţă a Occidentului
08:29
to consume
de a consuma
08:31
that is the primary driver
este principala forţă din spatele
08:33
of international organized crime.
crimei organizate.
08:36
Now, let me show you some of my friends in action,
Haideţi să vă arăt pe câţiva dintre prietenii mei în acţiune,
08:39
caught conveniently on film by the Italian police,
filmaţi de către poliţia italiană
08:43
and smuggling duty-not-paid cigarettes.
cum fac contrabandă de ţigări.
08:46
Now, cigarettes out the factory gate are very cheap.
La poarta fabricii, ţigările au un preţ extrem de mic
08:49
The European Union then imposes the highest taxes on them in the world.
Pentru ca mai apoi, Uniunea Europeana să impuna taxe mari peste tot în lume.
08:52
So if you can smuggle them into the E.U.,
Astfel încât, dacă le introduci ilegal în Uniunea Europeană
08:56
there are very handsome profits to be made,
se pot obţine nişte profituri frumuşele.
08:59
and I want to show you this to demonstrate
Şi vreau să vă arăt lucrul acesta, pentru a vă demonstra
09:02
the type of resources available to these groups.
tipul de resurse aflate la dispoziţia acestor grupări.
09:04
This boat is worth one million Euros when it's new.
Această barcă este evaluată la milioane de Euro ca nouă.
09:07
And it's the fastest thing on European waters.
Şi este cea mai rapidă din apele europene.
09:11
From 1994, for seven years,
Începând cu 1994, pentru şapte ani,
09:15
20 of these boats
20 dintre aceste bărci
09:18
made the trip across the Adriatic,
au făcut călătorii peste Marea Adriatică.
09:20
from Montenegro to Italy, every single night.
din Muntenegru către Italia, noapte de noapte.
09:23
And as a consequence of this trade,
Ca o consecinţă a acestui comerţ
09:26
Britain alone lost eight billion dollars in revenue.
Numai Marea Britanie a pierdut venituri de opt miliarde de dolari.
09:28
And instead that money went to underwrite the wars in Yugoslavia
Iar aceşti bani s-au dus în schimb, în finanţarea războaielor din Iugoslavia
09:33
and line the pockets of unscrupulous individuals.
şi în buzunarele unor indivizi fara scrupule.
09:37
Now Italian police, when this trade started,
În momentul în care a început acest comerţ, poliţia italiană,
09:41
had just two boats which could go at the same speed.
avea doar două bărci care putea atinge aceeaşi viteză.
09:44
And this is very important, because the only way you can catch these guys
Iar acesta este un lucru esenţial, deoarece singurul mod prin care aceşti indivizi pot fi prinşi
09:48
is if they run out of gas.
este ca ei să rămână fără benzină.
09:50
Sometimes the gangsters would bring with them
Uneori, mafioţii aduceau cu ei
09:53
women being trafficked into prostitution,
femei, pentru a fi vândute mai departe pentru prostituţie.
09:55
and if the police intervened, they would hurl
Iar dacă poliţia intervenea, le aruncau
09:58
the women into the sea
peste bord, în mare
10:00
so that the police had to go and save them from drowning,
astfel încât, poliţiştii ar fi fost nevoiţi să oprească şi să le salveze de la înec,
10:03
rather than chasing the bad guys.
în loc să continue urmărirea.
10:05
So I have shown you this to demonstrate
V-am arătat lucrurile ăstea pentru a vă demonstra
10:09
how many boats, how many vessels it takes
de câte bărcie este nevoie, de câte ambarcaţiuni
10:12
to catch one of these guys.
pentru a prinde un astfel de individ.
10:14
And the answer is six vessels.
Iar răspunsul este şase
10:16
And remember, 20 of these speed boats
Şi ţineţi minte, 20 astfel de bărci
10:18
were coming across the Adriatic
traversau Adriatica
10:21
every single night.
noapte de noapte.
10:23
So what were these guys doing with all the money they were making?
Ce făceau aceşti oameni cu toţi banii pe care îi câştigau?
10:25
Well, this is where we come to globalization,
Ei bine, aici este momentul în care intervine în scenă globalizarea
10:29
because that was not just the deregulation of global trade.
deoarece aceasta reprezenta nu numai o deregularizare a comerţului global.
10:33
It was the liberalization of international financial markets.
Era vorba de liberalizarea pieţelor financiare internaţionale.
10:36
And boy, did that make it easy
Nici nu vă daţi seama cât de mult a înlesnit acest lucru
10:39
for the money launderers.
munca celor care spălau bani.
10:42
The last two decades have been the champagne era
Ultimile două decade au reprezentat o mană cerească
10:44
for dirty lucre.
pentru contrabandişti.
10:47
In the 1990s, we saw financial centers around the world
În anii nouăzeci, am văzut cum centrele financiare de pe cuprinsul globului
10:49
competing for their business,
concurau pentru afacerile lor.
10:53
and there was simply no effective mechanism
Şi nu a existat nici un mecanism eficient
10:56
to prevent money laundering.
prin care spălatul banilor să fie prevenit.
10:58
And a lot of licit banks were also happy
Foarte multe dintre instituţiile bancare legitime au fost de asemenea fericite
11:00
to accept deposits
să accepte depozite
11:03
from very dubious sources
din surse extrem de îndoielnice
11:06
without questions being asked.
fără a pune multe întrebări.
11:08
But at the heart of this, is the offshore banking network.
Însă, în centru tuturor, se află instituţiile bancare de tip offshore
11:11
Now these things
Acum, aceste lucruri
11:15
are an essential part of the money laundering parade,
sunt o componentă esenţială a procesului de spălare a banilor.
11:18
and if you want to do something about illegal tax evasion
Iar dacă doreşti să acţionezi împotriva evaziunii fiscale
11:21
and transnational organized crime, money laundering,
şi a crimei organizate internaţionale, a splării de bani,
11:25
you have to get rid of them.
trebuie să scapi mai întâi de ele.
11:29
On a positive note, we at last have someone in the White House
Într-o notă mai optimistă, cel puţin avem pe cineva la Casa Albă
11:31
who has consistently spoken out
care a vorbit întotdeauna deschis
11:34
against these corrosive entities.
împotriva acestor entităţi corozive.
11:37
And if anyone is concerned about what I believe
Iar dacă cineva este preocupat de ceea ce eu consider
11:40
is the necessity for
a fi necesar pentru
11:44
new legislation, regulation, effective regulation,
o legislaţie nouă, reglementări noi, eficiente,
11:47
I say, let's take a look at Bernie Madoff,
Să luăm exemplul lui Bernie Madoff
11:50
who is now going to be spending the rest of his life in jail.
care urmează să îşi petreacă restul vieţii în închisoare.
11:54
Bernie Madoff stole 65 billion dollars.
Bernie Madoff a furat 65 de miliarde de dolari.
11:58
That puts him up there on the Olympus of gangsters
Ceea ce îl propulsează în Olimpul mafioţilor
12:04
with the Colombian cartels
alături de cartelurile columbiene,
12:07
and the major Russian crime syndicates,
şi de marile sindicate ale crimei din Rusia.
12:09
but he did this for decades
Însă a făcut acest lucru timp de zeci de ani
12:12
in the very heart of Wall Street,
chiar în inima Wall Street-ului.
12:14
and no regulator picked up on it.
Şi nimeni nu s-a prins.
12:16
So how many other Madoffs are there on Wall Street
Prin urmare, oare câţi alţi Madoffi or mai fi pe Wall Street,
12:19
or in the city of London,
sau în cartierul financiar al Londrei,
12:22
fleecing ordinary folk
care devalizează conturile oamenilor obişnuiţi,
12:24
and money laundering?
sau care se ocupă cu spălarea banilor?
12:26
Well I can tell you, it's quite a few of them.
Ei bine, pot să vă spun că sunt mulţi.
12:28
Let me go on to the 101 of international organized crime now.
Haideţi să trecem la urgenţa numărul unu a crimei organizate la momentul actual.
12:32
And that is narcotics. Our second marijuana farm photograph for the morning.
Adică drogurile. Cea de a doua fotografie a unei plantaţii de marijuana din dimineaţa asta.
12:36
This one, however, is in central British Columbia
De data asta, aceasta se află în Columbia Britanică
12:40
where I photographed it.
acolo am făcut fotografia asta.
12:43
It's one of the tens of thousands
Este una din zecile de mii
12:45
of mom-and-pop grow-ops in B.C.
de culturi improvizate din B.C.
12:47
which ensure that over five percent
care garantează că peste cinci la sută
12:50
of the province's GDP is accounted for by this trade.
din PIB-ul provinciei provine din comerţul de tipul acesta.
12:53
Now, I was taken by inspector Brian Cantera,
Am fost dus de către inspectorul Brian Cantera,
12:57
of the Royal Canadian Mounted Police,
de la Politia Ecvestra Regala Canadiana
13:02
to a cavernous warehouse east of Vancouver
într-un depozit la est de Vancover
13:04
to see some of the goods which are regularly confiscated
pentru a vedea exemple de marfă confiscată în mod regulat
13:06
by the RCMP
de către RCMP(Politia Ecvestra Regala Canadiana )
13:10
from the smugglers who are sending it,
de la contrabandiştii care o trimit,
13:12
of course, down south to the United States
bineînţeles, în sud, în Statele Unite
13:14
where there is an insatiable market
unde există o piaţă infinită
13:17
for B.C. Bud, as it's called,
pentru B.C. Bud, cum o mai numesc,
13:19
in part because it's marketed as organic,
pe de o parte pentru că i se face reclamă ca fiind organică,
13:22
which of course goes down very well in California.
ceea ce bineînţeles, că dă foarte bine în California.
13:24
(Laughter)
(Râsete)
13:28
(Applause)
(Aplauze)
13:30
Now, even by the police's admission,
Chiar de către poliţie
13:31
this makes not a dent in the profits, really,
nu afectează profiturile
13:34
of the major exporters.
marilor contrabandişti.
13:39
Since the beginning of globalization,
De la începuturile globalizării
13:41
the global narcotics market has expanded enormously.
piaţa mondială a drogurilor s-a extins într-un ritm ameţitor.
13:43
There has, however, been no concomitant increase
Însă nu a fost însoţită şi de o creştere concomitentă
13:47
in the resources available
a resurselor disponibile
13:50
to police forces.
pentru forţele de poliţie.
13:53
This, however, may all be about to change,
Însă, acest lucru este pe cale să se schimbe.
13:55
because something very strange is going on.
Deoarece se petrece un lucru extrem de straniu.
14:00
The United Nations recognized
Naţiunile Unite au recunoscut
14:02
earlier this -- it was last month actually --
mai devreme acest lucru, de fapt, chiar luna trecută,
14:04
that Canada has become a key area of distribution and production
Canada a devenit una din zonele cheie în distribuţia şi producerea
14:07
of ecstasy and other synthetic drugs.
de ecstasy şi alte droguri sintetice.
14:13
Interestingly, the market share
În mod interesant, cota de piaţă
14:17
of heroin and cocaine is going down,
pentru heroină şi cocaină este în scădere
14:19
because the pills are getting ever better at reproducing their highs.
deoarece pastilele sunt din ce în ce mai bune în replicarea efectelor acestora.
14:22
Now that is a game changer,
Ei bine, acest lucru va schimba regula jocului.
14:27
because it shifts production away from the developing world
Deoarece mută producţia departe de lumea în curs de dezvoltare
14:31
and into the Western world.
către Occcident.
14:35
When that happens, it is a trend
Când acest lucru se petrece, este un curent
14:39
which is set to overwhelm our policing capacity in the West.
care va copleşi forţele poliţiei occidentale.
14:41
The drugs policy which we've had in place for 40 years
Politicile în ceea ce privesc drogurile, pe care le-am avut timp de 40 de ani
14:45
is long overdue for a very serious rethink,
asteapta de mult sa fie regandite,
14:49
in my opinion.
în opinia mea.
14:54
Now, the recession.
Acum, recesiunea.
14:56
Well, organized crime has already adapted
Ei bine, crima organizată s-a adaptat deja
14:58
very well to the recession.
foarte bine la cerinţele recesiunii.
15:00
Not surprising, the most opportunistic industry
Deloc surprinzător, cea mai oportunistă dintre industrii
15:02
in the whole world.
din întreaga lume.
15:04
And it has no rules to its regulatory system.
Şi nu are un sistem de reguli proprii.
15:06
Except, of course, it has two business risks:
Cu excepţia, bineînţeles a două riscuri economice,
15:10
arrest by law enforcement,
arestarea, de către forţele de ordine,
15:14
which is, frankly, the least of their worries,
ceea ce, sincer, este ultima lor preocupare,
15:16
and competition from other groups,
şi competiţia din partea celorlalte grupări,
15:18
i.e. a bullet in the back of the head.
ce se traduce printr-un glonţ în ceafă.
15:21
What they've done is they've shifted their operations.
Ceea ce au făcut ei este să mute operaţiunile lor
15:23
People don't smoke as much dope, or visit prostitutes quite so frequently
Oamenii nu mai folosesc droguri în cantităţi atăt de mari ca înainte, sau nu mai apelează la prostituţie la fel de des
15:26
during a recession.
pe perioada recesiunii.
15:30
And so instead, they have invaded financial
Prin urmare, au ocupat în stil mare
15:32
and corporate crime in a big way,
zona fraudelor financiare,
15:34
but above all, two sectors,
cu precădere, două sectoare,
15:36
and that is counterfeit goods
cel al bunurilor contrafăcute
15:38
and cybercrime.
şi a crimei electronice.
15:41
And it's been terribly successful.
Cu un succes extraordinar.
15:43
I would like to introduce you to Mr. Pringle.
Aş dori să vă fac cunoştinţă cu domnul Pringle.
15:45
Or perhaps I should say, more accurately, Señor Pringle.
Poate că ar fi mai bine dacă i-aş spune Senor Pringle.
15:48
I was introduced to this bit of kit by a Brazilian cybercriminal.
Acest mecanism mi-a fost arătat de către un tip specializat în infracţiuni online.
15:52
We sat in a car on the Avenue Paulista
Stăteam într-o maşină, pe bulevardul Paulista
15:56
in São Paulo, together.
în San Paulo, împreună.
15:58
Hooked it up to my laptop,
L-a conectat la laptopul meu,
16:00
and within about five minutes he had penetrated
şi în aproximativ cinci minute trecuse de
16:02
the computer security system
sistemul de securitate informatică
16:05
of a major Brazilian bank.
al uneia din principalele bănci din Brazilia.
16:07
It's really not that difficult.
Nu este chiar atât de dificil.
16:10
And it's actually much easier because
Şi este cu atât mai uşor, datorită
16:12
the fascinating thing about cybercrime
unui lucru absolut fascinant cu privire la infracţiunile online
16:15
is that it's not so much the technology.
şi anume, că nu este vorba despre tehnologie
16:17
The key to cybercrime is what we call social engineering.
Reţeta infracţiunilor online stă în ceea ce noi numim inginerie socială.
16:21
Or to use the technical term for it,
Ori, pentru a utiliza termenul ştiinţific pentru aceasta,
16:25
there's one born every minute.
în fiecare minut, se naşte unul.(nt.: un prost)
16:27
You would not believe how easy it is
Nu aţi crede cât de uşor este
16:30
to persuade people to do things with their computers
să convingi oamenii să facă anumite lucruri cu calculatoarele lor
16:33
which are objectively not in their interest.
lucuri care la o privire mai atentă, s-ar dovedi că sunt dăunătoare.
16:36
And it was very soon
Într-un timp foarte scurt
16:39
when the cybercriminals learned that the quickest way to do this,
infractorii specializati în infractiuni electronice au învăţat că cel mai rapid mod de a lucra,
16:41
of course, the quickest way to a person's wallet
bineînţeles, cea mai rapidă cale către banii unei persoane
16:43
is through the promise of sex and love.
este prin tentaţia sexului şi a dragostei,
16:47
I expect some of you remember the ILOVEYOU virus,
Cred că unii dintre dumneavoastră îşi mai aduc aminte de virusul I-Love-You,
16:50
one of the very great worldwide viruses that came.
unul dintre viruşii informatici cu cea mai extinsă răspândire.
16:53
I was very fortunate when the ILOVEYOU virus came out,
Am fost extrem de norocos pentru momentul în care virusul ILOVEYOU a apărut.
16:57
because the first person I received it from
Pentru că persoana de la care l-am primit prima dată
17:00
was an ex-girlfriend of mine.
era o fostă prietenă de a mea.
17:03
Now, she harbored all sorts of sentiments and emotions towards me at the time,
Este foarte probabil că ea simţea foarte multe lucruri faţă de mine, la momentul acela,
17:05
but love was not amongst them.
însă dragostea nu se afla printre ele.
17:10
(Laughter)
(Râsete)
17:12
And so as soon as I saw this drop into my inbox,
Astfel că imediat cum am văzut mesajul de la ea în inboxul meu
17:14
I dispatched it hastily to the recycle bin
L-am expediat rapid în recycle bin,
17:18
and spared myself a very nasty infection.
şi am evitat să îmi infectez sistemul într-un mod extrem de serios.
17:21
So, cybercrime, do watch out for it.
Prin urmare, infracţionalitatea online este tot timpul la pândă.
17:26
One thing that we do know that the Internet is doing
Unul din lucrurile de care suntem singuri că le face internetul
17:30
is the Internet is assisting these guys.
este că îi ajută pe astfel de indivizi.
17:32
These are mosquitos who carry the malarial parasite
Aceştia ţin locul ţânţarilor care poartă parazitul malariei
17:35
which infests our blood when the mosy has had a free meal
care ne infectează sângele în momentul în care ţânţarul servea masa gratuită
17:38
at our expense.
pe spezele noastre.
17:42
Now, Artesunate is a very effective drug
Ştim că Artesunate este medicament foarte eficace
17:44
at destroying the parasite in the early days
în eradicarea parazitului în stadiile incipiente
17:47
of infection.
ale infecţiei.
17:50
But over the past year or so,
Însă în decursul ultimului an
17:52
researchers in Cambodia have discovered
cercetătorii cambodgieni au descoperit
17:54
that what's happening is
că se întâmplă următorul lucru
17:57
the malarial parasite is developing a resistance.
parazitul malariei devine imun la tratament.
18:00
And they fear that the reason why it's developing a resistance
Ei se tem că motivul pentru care parazitul a dezvoltat această imunitate
18:03
is because Cambodians can't afford the drugs on the commercial market,
este că majoritatea cambodgienilor nu îşi pot permite să cumpere medicamentele în mod obişnuit,
18:06
and so they buy it from the Internet.
prin urmare, le cumpără de pe internet.
18:10
And these pills contain only low doses
Iar aceste pastile au o concentraţie scăzută de
18:13
of the active ingredient.
compus activ.
18:15
Which is why
Din această cauză,
18:17
the parasite is beginning to develop a resistance.
parazitul începe să dezvolte imunitate.
18:19
The reason I say this
Motivul pentru care vă povestesc acest lucru
18:23
is because we have to know
este pentru că trebuie să fim conştienţi de faptul că
18:25
that organized crime
reţele criminale organizate
18:27
impacts all sorts of areas of our lives.
ne afectează în nenumărate feluri vieţile.
18:29
You don't have to sleep with prostitutes
Nu este nevoie să apelăm la serviciile prostituatelor
18:32
or take drugs
sau să consumăm droguri
18:35
in order to have a relationship with organized crime.
pentru a intra în legătură cu crima organizată.
18:37
They affect our bank accounts.
Ne afectează prin intermediul conturilor bancare
18:39
They affect our communications, our pension funds.
Au impact asupra modului în care comunicăm, asupra fondurilor de pensii.
18:41
They even affect the food that we eat
Ne afectează chiar şi mâncarea pe care o mâncăm
18:43
and our governments.
şi administraţiile publice.
18:47
This is no longer an issue
Aceasta nu mai este doar o poveste
18:49
of Sicilians from Palermo and New York.
cu sicilieni din Palermo şi din New York.
18:52
There is no romance involved with gangsters
Nu există nimic romantic în ceea ce priveşte lumea mafioţilor
18:55
in the 21st Century.
din secolul XXI.
18:58
This is a mighty industry,
Această industrie este o industrie foarte puternică
19:00
and it creates instability and violence
care provoacă instabilitate şi violenţă
19:03
wherever it goes.
oriunde apare.
19:06
It is a major economic force
Este o forţă economică majoră
19:08
and we need to take it very, very seriously.
şi trebuie să o luăm foarte în serios.
19:10
It's been a privilege talking to you.
A fost o onoare pentru mine să vă vorbesc.
19:14
Thank you very much.
Vă mulţumesc foarte mult.
19:16
(Applause)
(Aplauze)
19:18
Translated by Gabriel Aanicai
Reviewed by Maria Tancu

▲Back to top

About the speaker:

Misha Glenny - Underworld investigator
Journalist Misha Glenny leaves no stone unturned (and no failed state unexamined) in his excavation of criminal globalization.

Why you should listen

In minute detail, Misha Glenny's 2008 book McMafia illuminates the byzantine outlines of global organized crime. Whether it's pot smugglers in British Columbia, oil/weapons/people traffickers in Eastern Europe, Japanese yakuza or Nigerian scammers, to research this magisterial work Glenny penetrated the convoluted, globalized and franchised modern underworld -- often at considerable personal risk.

The book that resulted is an exhaustive look at an unseen industry that Glenny believes may account for 15% of the world's GDP.

Legal society ignores this world at its peril, but Glenny suggests that conventional law enforcement might not be able to combat a problem whose roots lie in global instability.

While covering the Central Europe beat for the Guardian and the BBC, Glenny wrote several acclaimed books on the fall of Yugoslavia and the rise of the Balkan nations. He's researching a new book on cybercrime, of which he says: "The key to cybercrime is what we call social engineering. Or to use the technical term for it, there's one born every minute."

Watch TED's exclusive video Q&A with Glenny: "Behind the Scenes of McMafia" >>

More profile about the speaker
Misha Glenny | Speaker | TED.com