ABOUT THE SPEAKER
Naoko Ishii - Environmental policy expert
Naoko Ishii leads the Global Environment Facility (GEF), a public financial institution that provides around US$1 billion every year to help tackle our planet’s most pressing environmental problems.

Why you should listen

Since taking the helm at the GEF in 2012, Naoko Ishii, an economist by training, has steered the development and implementation of a new long-term strategy that addresses the underlying drivers of environmental degradation. She has put protecting the global commons -- our air, water, biodiversity, forests, land, oceans and a stable climate -- at its center.

Previously, Ishii was Deputy Vice Minister of Finance in Japan and has also worked at the World Bank and the IMF. As a sustainable development leader, Ishii strives to be build coalitions that address the "defining moment" that we're in for the future of the planet. She is a leading advocate on the need to make the environment everybody's business, and she believes safeguarding the global commons is, quite simply, the wisest investment we can make.

Ishii has been profiled for her pioneering work on cities and climate change, and she has highlighted the role of women in driving sustainable change around the world.

More profile about the speaker
Naoko Ishii | Speaker | TED.com
TEDGlobal>NYC

Naoko Ishii: An economic case for protecting the planet

Naoko Ishii: A bolygónk védelmében – gazdasági szempontból

Filmed:
1,276,294 views

Mind egy bolygón osztozunk. Ugyanazt a levegőt lélegezzük, ugyanazt a vizet isszuk, ugyanazokra az óceánokra, erdőkre és biológiai sokféleségre támaszkodunk. A közgazdász Naoko Ishii arra törekszik, hogy megvédje ezeket a közös erőforrásokat, amelyek globális közjavakként ismeretesek, és amelyek létfontosságúak a túlélés szempontjából. Földünk jóllétéről szóló gondolatébresztő előadásában Ishii négy olyan gazdasági rendszert vázol fel, amelyeket meg kell változtatnunk, hogy megóvjuk globális közjavainkat, újfajta társadalmi szerződést kötve Földünkkel.
- Environmental policy expert
Naoko Ishii leads the Global Environment Facility (GEF), a public financial institution that provides around US$1 billion every year to help tackle our planet’s most pressing environmental problems. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Good eveningeste, everyonemindenki.
0
1672
1396
Jó estét mindenkinek.
00:16
I am from JapanJapán,
1
4204
1894
Én Japánból származom,
00:18
so I'd like to startRajt with a storysztori
about Japanesejapán fishinghalászati villagesfalvak.
2
6122
5428
tehát egy japán halászfalukról szóló
történettel szeretném kezdeni.
00:24
In the pastmúlt, everyminden fishermanHalász was temptedkísértés
to catchfogás as manysok as fishhal as possiblelehetséges,
3
12671
6404
Régen minden halász arra törekedett,
hogy minél több halat fogjon,
00:32
but if everybodymindenki did that,
4
20027
3404
de ha mindenki így tenne,
00:35
the fishhal, commonközös sharedmegosztott resourceforrás
in the communityközösség, would disappeareltűnik.
5
23455
5269
a közösség közös erőforrását
jelentő halak eltűnnének.
00:41
The resulteredmény would be hardshipnehézségek
and povertyszegénység for everyonemindenki.
6
29560
5041
Ez nélkülözést és szegénységet
eredményezne mindenki számára.
00:47
This happenedtörtént in some casesesetek,
7
35927
3301
Néhány esetben így történt,
00:51
but it did not happentörténik in other casesesetek.
8
39252
4682
más esetekben viszont nem.
00:56
In these communitiesközösségek,
9
44694
1968
Ezekben a közösségekben
00:58
the fishermenhalászok developedfejlett
a kindkedves of socialtársadalmi contractszerződés
10
46686
4438
a halászok kidolgoztak
egyfajta társadalmi szerződést,
01:03
that told eachminden egyes one of them
to holdtart back a bitbit to preventmegelőzése overfishingtúlhalászás.
11
51148
5651
amely mindegyiküket valamelyest
korlátozta, így megelőzték a túlhalászást.
01:09
The fishermanHalász would keep
an eyeszem on eachminden egyes other.
12
57772
3436
A halászok szemmel tartották egymást.
01:13
There would be a penaltybüntetés
if you were caughtelkapott cheatingcsalás.
13
61896
4152
Büntetéssel sújtották,
akit szabálysértésen kaptak.
01:18
But onceegyszer the benefithaszon of a socialtársadalmi contractszerződés
becamelett clearegyértelmű to everyonemindenki,
14
66965
6588
Ám ahogy a társadalmi szerződés előnye
mindenki számára világossá vált,
01:25
the incentiveösztönző to cheatmegcsal
dramaticallydrámaian droppedcsökkent.
15
73577
3509
a szabálysértés kísértése
drámai mértékben csökkent.
01:30
We find the sameazonos storysztori around the worldvilág.
16
78606
2564
Ugyanezt a történetet
világszerte megtaláljuk.
01:34
This is how villagersfalusiak in medievalközépkori EuropeEurópa
17
82361
4051
A középkori Európában a falvak
01:38
managedsikerült pasturelegelő and forestserdők.
18
86436
3190
így kezelték legelőiket és erdőiket.
01:42
This is how communitiesközösségek in AsiaAsia
managedsikerült watervíz,
19
90353
4577
Ázsiai közösségek
így szabályozták a víz használatát,
01:46
and this is how indigenousbennszülött peoplesnépek
in the AmazonAmazon managedsikerült wildlifevadon élő állatok.
20
94954
5571
és az Amazon őslakos népei
így tartották rendben a vadállományt.
01:53
These communitiesközösségek realizedrealizált
they reliedhivatkozott on a finitevéges, sharedmegosztott resourceforrás.
21
101858
6055
Ezek a közösségek megértették, hogy
egy véges, közös erőforrásra támaszkodnak.
02:01
They developedfejlett rulesszabályok and practicesgyakorlatok
on how to managekezel those resourceserőforrások,
22
109318
6084
Szabályokat és szokásokat dolgoztak ki
ezen erőforrások kezelésére,
02:07
and they changedmegváltozott theirazok behaviorviselkedés
23
115426
2429
és változtattak tevékenységeiken,
02:09
so that they could continueFolytatni
to relytámaszkodni on those sharedmegosztott resourceserőforrások tomorrowholnap
24
117879
6547
hogy a jövőben is tudjanak
ezekre az erőforrásokra támaszkodni,
02:16
by not overfishingtúlhalászás,
25
124450
2547
túlhalászás,
02:19
not overgrazingtúllegeltetés,
26
127021
1953
túllegeltetés,
02:20
not pollutingszennyező or depletinglebontó
watervíz streamspatakok todayMa.
27
128998
4674
valamint a vízforrások szennyezése
és kimerítése nélkül.
02:26
This is a storysztori of the commonsköznép,
28
134572
3032
Ez a történet a közjavainkról szól,
valamint arról,
02:29
and alsois how to avoidelkerül
the so-calledúgynevezett tragedytragédia of the commonsköznép.
29
137628
6595
hogyan kerüljük el az úgynevezett
"közjavaink tragédiáját".
02:37
But this is alsois a storysztori of an economygazdaság
30
145462
3354
A történet egyúttal a túlnyomórészt
02:40
that was mainlyfőként localhelyi,
31
148840
2231
lokális gazdaságtól is szól,
02:43
where everybodymindenki had
a very strongerős senseérzék of belongingtartozó.
32
151095
4341
melyben mindenki nagyon erősen élt
az összetartozás érzése.
02:49
Our economiesgazdaságok are no longerhosszabb localhelyi.
33
157032
2714
Gazdaságaink többé nem lokálisak.
02:52
When we movedköltözött away from beinglény localhelyi,
34
160359
3349
Mikor a lokalitástól eltávolodtunk,
02:55
we startedindult to loseelveszít
our connectionkapcsolat to the commonsköznép.
35
163732
4174
elkezdtünk elszakadni a közjavainktól.
03:00
We carriedvégrehajtott economicgazdasági objectivescélkitűzések,
goalscélok and systemsrendszerek beyondtúl the localhelyi,
36
168675
5833
Közgazdasági célkitűzéseink
és rendszereink túllépték a helyieket,
03:06
but we did not carryvisz the notionfogalom
of takingbevétel caregondoskodás of the commonsköznép.
37
174532
4912
a globális közjavak gondozásának fogalmát
viszont nem vittük tovább.
03:13
So our oceansóceánok, forestserdők,
38
181365
3991
Így hát óceánjaink és erdeink,
03:17
onceegyszer very closeBezárás to us
as our localhelyi commonsköznép,
39
185380
3934
melyekhez egykor szoros kapcsolat fűzött,
helyi közös erőforrásaink voltak,
03:21
movedköltözött very farmessze away from us.
40
189338
2872
messze eltávolodtak tőlünk.
03:25
So todayMa, we pumpszivattyú millionsTöbb millió of tonstonna
of greenhouseüvegház gasesgázok into the airlevegő,
41
193609
5825
Így ma több millió tonnányi
üvegházhatású gázt pumpálunk a levegőbe,
03:33
we dumplerak plasticsműanyagok, fertilizersműtrágyák
and industrialipari wastehulladék
42
201098
5285
műanyaggal, műtrágyával
és ipari hulladékkal szennyezzük
03:38
into the riversfolyók and oceansóceánok,
43
206407
2483
folyóinkat és óceánjainkat,
03:40
and we cutvágott down forestserdők that absorbelnyel COCO2.
44
208914
3437
kiirtjuk a szén-dioxidot
elnyelő erdőinket.
03:45
We make the wildvad biodiversitybiodiverzitás
much more fragiletörékeny.
45
213486
4143
A vadon biológiai sokféleségét
elgyengítjük.
03:51
We seemlátszik to have totallyteljesen forgottenelfelejtett
46
219163
2676
Úgy tűnik, teljesen elfelejtettük,
03:53
that there is suchilyen a thing
as globalglobális commonsköznép:
47
221863
4602
hogy egyáltalán van valami,
ami globális közvagyon:
03:58
airlevegő, watervíz, forestserdők and biodiversitybiodiverzitás.
48
226489
5260
a levegő, a víz, az erdők
és a biodiverzitás.
04:05
Now, it is modernmodern sciencetudomány
49
233664
3165
A modern tudomány az,
04:08
that remindsemlékezteti us how vitallétfontosságú
the globalglobális commonsköznép are.
50
236853
4287
ami emlékeztet minket,
hogy milyen fontosak globális közjavaink.
04:14
In 2009, a groupcsoport of scientiststudósok proposedjavasolt
51
242536
4997
2009-ben egy tudós csoport javaslatot tett
04:19
how to assessértékeli the healthEgészség
of the globalglobális commonsköznép.
52
247557
3261
a globális közkincs
egészségi állapotának felmérésére.
04:23
They definedmeghatározott ninekilenc planetaryföldi boundarieshatárok
vitallétfontosságú to our survivaltúlélés,
53
251726
6072
Kilenc planetáris korlátot határoztak meg,
melyek létfontosságúak a túlélésünkhöz,
04:29
then they measuredmért how farmessze we could go
54
257822
3453
majd megmérték, meddig mehetünk el,
04:33
before we crosskereszt over
the tippingborravaló pointspont or thresholdsküszöbértékek
55
261299
4580
mielőtt átlépjük a határokat
vagy küszöbértékeket,
04:37
that would leadvezet us to the irreversiblevisszafordíthatatlan
or even catastrophicvégzetes changeváltozás.
56
265903
5261
melyeken túl a változás már
visszafordíthatatlan, vagy katasztrofális.
04:45
This is where we were in the 1950s.
57
273716
3905
Itt tartottunk az 1950-es években.
04:51
We broadlynagyjából remainedmaradt
withinbelül safebiztonságos operatingüzemeltetési spacehely,
58
279165
4842
Nagyjából a biztonságos
működési tartományban maradtunk,
04:56
markedmegjelölt by the greenzöld linevonal.
59
284031
2204
ezt jelzi a zöld vonal.
05:00
But look at where we are now.
60
288196
2198
De nézzék, hol tartunk most.
05:04
We have crossedkeresztbe fournégy of those boundarieshatárok,
61
292892
4278
E határok közül négyet már átléptünk,
05:09
and we will be crossingátkelés othersmások
in the futurejövő.
62
297194
2754
és a többit is át fogjuk lépni a jövőben.
05:13
How did we endvég up in this situationhelyzet?
63
301279
3182
Hogy kerültünk ebbe a helyzetbe?
05:17
Well, my personalszemélyes storysztori
maylehet tell us something.
64
305957
3301
Nos, az én személyes történetem
talán elárulhat valamit.
05:23
FiveÖt yearsévek agoezelőtt, I was appointedkijelölt
65
311167
2150
Öt évvel ezelőtt kineveztek
05:25
as CEOVEZÉRIGAZGATÓ of the GEFGEF,
GlobalGlobális EnvironmentKörnyezet FacilityLétesítmény,
66
313341
4644
a Globális Környezeti Alap (GEF)
vezérigazgatójának,
05:30
but I am not a conservationisttermészetvédelmi
67
318009
3739
de én nem vagyok természetvédő,
05:33
or an environmentalkörnyezeti activistaktivista.
68
321772
2665
sem környezetvédelmi aktivista.
05:37
I am an economistközgazdász,
69
325171
2017
Közgazdász vagyok,
05:39
and for the last 30 yearsévek,
70
327212
2349
és az utóbbi harminc évben
05:41
I had workeddolgozott for publicnyilvános financepénzügy
in my home countryország and around the worldvilág.
71
329585
5460
közfinanszírozásban dolgoztam
szülőhazámban és a világ minden táján.
05:48
I can tell you one thing for sure:
72
336616
2834
Egyet biztosan mondhatok önöknek:
05:51
duringalatt these 30 yearsévek,
73
339474
2341
ez alatt a harminc év alatt
05:53
the notionfogalom of the globalglobális commonsköznép
never crossedkeresztbe my mindelme.
74
341839
4049
a globális közjavak fogalma
soha nem futott át az agyamon.
05:58
I didn't have a singleegyetlen conversationbeszélgetés
about the globalglobális commonsköznép
75
346657
4065
Egyetlen beszélgetést sem folytattam róla
06:02
with my colleagueskollégák.
76
350746
1258
a munkatársaimmal.
06:05
This tellsmegmondja me that the notionfogalom
of the globalglobális commonsköznép
77
353244
3874
Számomra ez azt sugallja,
hogy a globális közjavak fogalma
06:09
was not really enteringbelépés
into the bignagy moneypénz decisionsdöntések
78
357142
3932
nem játszott szerepet
a nagy pénzügyi kérdésekben,
06:13
like stateállapot budgetsköltségvetések or investmentberuházás planstervek.
79
361098
3285
mint az állami költségvetések,
vagy a beruházási tervek.
06:18
And I'm wonderingcsodálkozó,
why do we have this sheertiszta ignorancetudatlanság
80
366240
3674
Azon tűnődöm, vajon miért
vagyunk ilyen tudatlanok
06:21
about the globalglobális commonsköznép,
81
369938
1920
a globális közjavakat illetően,
06:23
includingbeleértve me, myselfmagamat?
82
371882
2079
beleértve saját magamat is?
06:27
One possiblelehetséges explanationmagyarázat mightesetleg be
83
375835
3841
Egy valószínű magyarázat lehet,
06:31
that untilamíg recentlymostanában,
it didn't really matterügy too much.
84
379700
4140
hogy egészen mostanáig
nem volt igazán jelentőségük.
06:36
Even if we messrendetlenség up
some partrész of the environmentkörnyezet,
85
384394
4130
Még ha tönkre is tettük
környezetünk bizonyos részét,
06:40
we were not fundamentallyalapvetően changingváltozó
the functionsfunkciók of the earthföld systemrendszer.
86
388548
5488
alapjaiban nem rengettük meg
a földi rendszer működését.
06:47
The globalglobális commonsköznép
had still enoughelég capacitykapacitás
87
395072
3991
A globális közjavakban
még volt elég kapacitás,
06:51
to take the punchesütések we gaveadott them.
88
399087
2508
hogy kibírják a rájuk mért csapásokat.
06:54
In facttény, the fishhal were still plentifulbőséges,
89
402500
3055
Kétségtelen, hogy még mindig
volt elegendő hal,
06:59
the fieldsmezők for grazinglegeltetés were still vasthatalmas.
90
407325
3730
a legeltetésre szolgáló területek
még mindig hatalmasak voltak.
07:04
Our mistakehiba was to assumefeltételezni
91
412849
2548
A hiba abban a feltételezésünkben rejlett,
07:07
that the capacitykapacitás
of the earthföld for self-repairönjavító
92
415421
3199
mely szerint a Földünk
öngyógyító kapacitása
07:10
had no limitshatárok.
93
418644
1308
korlátlan.
07:12
It does have limitshatárok.
94
420752
1953
Pedig igenis korlátozott!
07:15
The messageüzenet from
the sciencetudomány is very clearegyértelmű:
95
423812
3377
A tudomány üzenete világos:
07:19
we humansemberek have becomeválik
an overwhelmingtúlnyomó forceerő
96
427213
3230
mi, emberek mindent elsöprő erővé váltunk,
07:22
to determinemeghatározására the futurejövő
livingélő conditionskörülmények on earthföld,
97
430467
4167
mely meghatározza Földünkön
a jövőbeli életkörülményeket,
07:26
and what's more,
we are runningfutás out of time.
98
434658
3301
s mi több, kifutunk az időből.
07:30
If we don't acttörvény on them,
99
438589
4067
Ha nem teszünk valamit,
07:34
we will be losingvesztes the globalglobális commonsköznép.
100
442680
2358
el fogjuk veszíteni
globális közjavainkat.
07:37
It's only our generationgeneráció
who are ableképes to preservemegőrzése it --
101
445062
3658
Kizárólag a mi generációnk
képes megőrizni ezeket,
07:40
preservemegőrzése the commonsköznép as we know them.
102
448744
2103
megőrizni közvagyonunkat
jelenlegi formájában.
07:44
Now is the time we startRajt managingkezelése
the globalglobális commonsköznép
103
452193
5120
Most van itt az ideje, hogy elkezdjük
kezelni globális közjavainkat,
07:49
as our parentsszülők or our grandparentsnagyszülők
managedsikerült theirazok localhelyi commonsköznép.
104
457337
5571
ahogyan a szüleink és nagyszüleink
kezelték helyi közjavaikat.
07:56
The first thing we need to do
105
464851
2447
Első teendőnk:
07:59
is to simplyegyszerűen recognizeelismerik
that we do have the globalglobális commonsköznép
106
467322
6035
egyszerűen fel kell ismernünk,
hogy vannak globális közjavaink,
08:05
and they are very, very importantfontos.
107
473381
2563
és ezek nagyon, nagyon fontosak.
08:09
Then we need to buildépít
the stewardshipgondnokság of the globalglobális commonsköznép
108
477393
3898
Majd be kell építenünk
a globális közjavak felügyeletét
08:13
into all of our thinkinggondolkodás,
109
481315
2079
minden gondolatunkba,
08:15
our businessüzleti, our economygazdaság,
110
483418
2119
üzleti tevékenységeinkbe,
közgazdaságunkba,
08:17
our policy-makingdöntéshozatal --
111
485561
1516
politikai döntéseinkbe –
08:19
in all of our actionsakciók.
112
487101
1737
minden cselekedetünkbe.
08:21
We need to recreateújra the socialtársadalmi contractszerződés
of the fishinghalászati villagesfalvak
113
489567
5424
Létre kell hoznunk a halászfalvak
társadalmi szerződését
08:27
on the globalglobális scaleskála.
114
495015
2120
globális szinten.
08:31
But what does it mean in practicegyakorlat?
115
499539
2283
De mit jelent ez a gyakorlatban?
08:34
Where to startRajt with?
116
502875
1328
Hol is kezdjük?
08:37
I see there are fournégy keykulcs economicgazdasági systemsrendszerek
117
505375
4055
Úgy látom, van négy kulcsfontosságú
gazdasági rendszer,
08:41
that fundamentallyalapvetően need to changeváltozás.
118
509454
2103
melyeket alapjaiban
meg kell változtatnunk.
08:44
First, we need to changeváltozás our citiesvárosok.
119
512396
3174
Először is, meg kell
változtatnunk városainkat.
08:48
By 2050, two thirdskétharmadát of our populationnépesség
will liveélő in citiesvárosok.
120
516298
5413
2050-re a lakosság kétharmad része
városokban fog élni.
08:54
We need greenzöld citiesvárosok.
121
522298
2135
Zöld városokra van szükségünk.
08:57
SecondMásodik, we need to changeváltozás
our energyenergia systemrendszer.
122
525092
3762
Másodszor, meg kell újítanunk
energiaellátásunkat.
09:00
The worldvilág economygazdaság
mustkell sharplyélesen decarbonizedecarbonize,
123
528878
3706
Erőteljesen csökkenteni kell
a világgazdaság szénfogyasztását,
09:04
essentiallylényegében in one generationgeneráció.
124
532608
2253
lényegében egy generáció alatt.
09:08
ThirdHarmadik, we need to changeváltozás
our production-consumptiontermelés-fogyasztás systemrendszer.
125
536050
4650
Harmadszor, meg kell változtatnunk
a termelési-fogyasztási rendszerünket.
Véget kell vetni jelenlegi hulladéktermelő
fogyasztási szokásainknak.
09:13
We need to breakszünet away from currentjelenlegi
take-make-wastehogy-hogy-hulladék consumptionfogyasztás patternsminták.
126
541376
6349
09:20
And finallyvégül, we need
to changeváltozás our foodélelmiszer systemrendszer,
127
548686
4838
És végül, meg kell változtatnunk
élelmiszer-ellátásunkat,
09:25
what to eateszik and how to producegyárt it.
128
553548
2566
hogy mit együnk,
és hogy hogyan állítsuk elő azt.
09:28
And all of those fournégy systemsrendszerek
129
556644
2842
Mind a négy rendszer
09:31
are puttingelhelyezés enormoushatalmas pressurenyomás
on the globalglobális commonsköznép,
130
559510
4198
hatalmas nyomást gyakorol
globális közjavainkra,
09:35
and it's alsois very difficultnehéz to flipmegfricskáz them.
131
563732
2690
és nagyon nehéz őket átalakítani.
09:38
They are extremelyrendkívüli módon complexösszetett,
132
566840
2078
Ezek rendkívül összetett rendszerek,
09:40
with manysok decision-makersdöntéshozók számára,
actorsszereplők involvedrészt.
133
568942
2668
sok döntéshozót és tényezőt
foglalnak magukba.
09:45
Let's take the examplepélda of the foodélelmiszer systemrendszer.
134
573753
2888
Vegyük például az élelmiszeripart.
09:50
FoodÉlelmiszer productionTermelés is currentlyjelenleg responsiblefelelős
135
578556
3643
Az élelmiszer-előállítás jelenleg
09:54
for one quarternegyed
of greenhouseüvegház gasgáz emissionskibocsátás.
136
582223
3158
az üvegházhatású gázok kibocsátásának
egynegyed részéért felelős.
09:58
It is alsois a mainfő- userhasználó
of the world'svilág watervíz resourceserőforrások.
137
586190
4015
Emellett a a föld édesvízi
készleteinek fő felhasználója.
10:02
In facttény, 70 percentszázalék of today'sa mai watervíz
is used to grow cropsnövények.
138
590775
5992
A jelenlegi vízkészlet 70 százalékát
növénytermesztésre használják.
10:09
VastHatalmas areasnak of tropicaltropikus foresterdő
are used for agriculturemezőgazdaság.
139
597740
4707
A mezőgazdaság trópusi erdők
hatalmas területeit használja fel.
10:15
This deforestationerdőirtás drivesmeghajtók extinctionkihalás.
140
603055
3702
Ez az erdőirtás tömeges kihaláshoz vezet.
10:18
In facttény, we are losingvesztes speciesfaj
1,000 timesalkalommal fastergyorsabb
141
606781
4960
Jelenleg a fajok kihalási üteme
a természeteshez képest
10:23
than the naturaltermészetes ratearány.
142
611765
1214
ezerszer gyorsabb.
10:26
And on topfelső of all of that badrossz newshírek,
143
614200
3723
És ami még ennél is rosszabb,
10:29
one thirdharmadik of foodélelmiszer producedelőállított todayMa globallyglobálisan
144
617947
4180
a világon ma termelt élelmiszer egyharmada
10:34
is not eatenevett.
145
622151
1190
nem kerül fogyasztásra.
10:35
It's wastedelpusztít.
146
623768
1717
Kárba vész.
10:39
But there is the good newshírek,
147
627449
2953
De van egy jó hírem is,
10:42
good signsjelek.
148
630426
1150
biztató jelek.
10:44
CoalitionsKoalíciók of stakeholdersérdekeltek
149
632220
3360
Az érdekeltek koalíciói
10:47
are now comingeljövetel togetheregyütt
to try to transformátalakít the foodélelmiszer systemrendszer
150
635604
4877
most együtt próbálják
átalakítani az élelmiszer-ellátást
10:52
with one sharedmegosztott goalcél:
151
640505
2385
egy közös céllal:
10:54
how to producegyárt enoughelég
healthyegészséges foodélelmiszer for everyonemindenki,
152
642914
4552
hogyan termeljenek elegendő egészséges
élelmiszert mindenki számára úgy,
hogy közben jelentősen csökkentik
10:59
at the sameazonos time,
153
647490
1496
11:01
to try to cutvágott, to sharplyélesen reducecsökkentésére,
154
649010
3120
az élelmiszer-ellátásból eredő,
a globális közjavakat károsító
11:04
the footprintlábnyom from the foodélelmiszer systemrendszer
on the globalglobális commonsköznép.
155
652154
4241
ökológiai lábnyomot.
11:10
I had an opportunitylehetőség
156
658983
1699
Lehetőségem adódott
11:12
to flylégy over the Indonesianindonéz
islandsziget of SumatraSumatra,
157
660706
4360
az indonéziai Szumátra szigete
fölött elrepülni,
11:17
and I saw with my ownsaját eyesszemek
158
665090
2668
ahol saját szememmel láttam
11:19
the massivetömeges deforestationerdőirtás
159
667782
2157
a tömeges erdőirtást,
11:21
to make roomszoba for palmtenyér oilolaj plantationsültetvények.
160
669963
4199
amivel újabb pálmaolaj-termő
területeket hoznak létre.
Mellesleg élelmiszeripari termékek ezrei
tartalmaznak pálmaolajat,
11:27
By the way, palmtenyér oilolaj is includedbeleértve
in thousandsTöbb ezer of foodélelmiszer productsTermékek
161
675178
4701
11:31
we eateszik everyminden day.
162
679903
1601
ezeket naponta fogyasztjuk.
11:33
The globalglobális demandigény for palmtenyér oilolaj
is just increasingnövekvő.
163
681528
3071
A pálmaolaj iránti globális
kereslet egyre növekszik.
11:38
In SumatraSumatra, I mettalálkozott smallholdermezőgazdasági kistermelők farmersgazdák
164
686168
4136
Szumátrán találkoztam kistermelőkkel,
11:42
who need to make a day-to-daynapról napra livingélő
from growingnövekvő oilolaj palmtenyér.
165
690328
4618
akiknek a megélhetése
a pálmaolaj termelésétől függ.
11:47
I mettalálkozott globalglobális foodélelmiszer companiesvállalatok,
166
695803
2849
Találkoztam globális
élelmiszeripari vállalatokkal,
11:50
financialpénzügyi institutionsintézmények
167
698676
1851
pénzintézetekkel
11:52
and localhelyi governmentkormány officialstisztviselők.
168
700551
2055
és helyi önkormányzati tisztviselőkkel.
11:56
All of them told me that they can't
make the changeváltozás by themselvesmaguk,
169
704035
5811
Mind azt mondták, hogy ők egyedül
kevesek a változáshoz,
12:01
and only by workingdolgozó togetheregyütt
underalatt a kindkedves of newúj contractszerződés,
170
709870
5469
csak ha valami új szerződés
vagy új gyakorlat alapján
12:07
or a newúj practicegyakorlat,
171
715363
1563
együtt dolgozhatnának,
12:08
do they have a chancevéletlen
to protectvéd tropicaltropikus forestserdők.
172
716950
3468
az adna esélyt nekik arra,
hogy megvédjék az esőerdőket.
12:13
So it's so encouragingbátorító to see,
at leastlegkevésbé for the last fewkevés yearsévek,
173
721891
5044
Olyan biztató látni,
legalábbis az utóbbi években
12:18
this newúj coalitionkoalíció amongközött these committedelkötelezett
actorsszereplők alongmentén the supplykínálat chainlánc
174
726959
5708
az ellátási lánc mentén elkötelezett
szereplők közti új koalíció kialakulását,
12:24
come togetheregyütt to try
to transformátalakít the foodélelmiszer systemrendszer.
175
732691
4110
amit az élelmiszer-ellátás
átalakítása érdekében kötnek.
12:29
In facttény, what they are tryingmegpróbálja to do
176
737392
3105
Amin dolgoznak, az valójában egy újfajta
12:32
is to createteremt a newúj kindkedves of socialtársadalmi contractszerződés
to managekezel the globalglobális commonsköznép.
177
740521
6420
társadalmi szerződés kialakítása
a globális közjavak kezelésére.
12:41
All changesváltoztatások startRajt at home,
178
749697
3342
Minden változás otthon kezdődik,
12:45
at your placehely and at my placehely.
179
753063
2578
az önök otthonában és az enyémben.
12:48
At GEFGEF, GlobalGlobális EnvironmentKörnyezet FacilityLétesítmény,
180
756626
3666
A Globális Környezeti Alap
12:52
we have now a newúj strategystratégia,
181
760316
2437
új stratégiájának
12:54
and we put the globalglobális commonsköznép
at its centerközpont.
182
762777
3506
a globális közjavakat helyeztük
a középpontjába.
13:00
I hoperemény we won'tszokás be the only onesazok.
183
768552
2705
Remélem, nem mi leszünk az egyedüliek.
13:04
If everybodymindenki staystartózkodás on the sidelinespálya,
waitingvárakozás for othersmások to steplépés in,
184
772273
5604
Ha mindenki a pálya szélén marad,
várva, hogy mások cselekedjenek,
13:09
the globalglobális commonsköznép
will continueFolytatni to deteriorateromlik,
185
777901
3659
a globális közjavak tovább pusztulnak,
13:13
and everybodymindenki will be much worserosszabb off.
186
781584
3983
és mindenkinek rosszabb sora lesz.
13:18
We need to savementés ourselvesminket
from the tragedytragédia of the commonsköznép.
187
786388
4516
Meg kell mentenünk magunkat
a globális közjavak tragédiájától.
13:24
So, I invitemeghívás all of you
to embraceölelés the globalglobális commonsköznép.
188
792451
5642
Így hát mindannyiukat arra biztatom,
hogy vegyék gondjaikba közjavainkat.
13:30
Please do rememberemlékezik
that globalglobális commonsköznép do existlétezik
189
798801
3840
Kérem, ne felejtsék el,
hogy a globális közjavak léteznek,
13:34
and are waitingvárakozás for your stewardshipgondnokság.
190
802665
2385
és gondoskodásunkat várják.
13:38
We all shareOssza meg one planetbolygó in commonközös.
191
806609
3198
Mindannyian egy közös bolygón osztozunk.
13:42
We breathelélegzik the sameazonos airlevegő,
192
810546
2325
Ugyanazt a levegőt lélegezzük,
13:44
we drinkital the sameazonos watervíz,
193
812895
1992
ugyanazt a vizet isszuk,
13:46
we dependfügg on the sameazonos oceansóceánok,
forestserdők, and biodiversitybiodiverzitás.
194
814911
4841
ugyanazokra az óceánokra, erdőkre
és biodiverzitásra támaszkodunk.
13:52
There is no spacehely
left on earthföld for egoismegoizmus.
195
820974
3405
Az egoizmusnak többé nincs helye a Földön.
13:57
The globalglobális commonsköznép mustkell be kepttartotta
withinbelül theirazok safebiztonságos operatingüzemeltetési spacehely,
196
825144
5515
A globális közjavakat biztonságos
működési tartományukon belül kell tartani,
14:02
and we can only do it togetheregyütt.
197
830683
4206
és ezt csak együtt tudjuk elérni.
14:08
Thank you so much.
198
836071
1246
Köszönöm szépen.
14:09
(ApplauseTaps)
199
837341
3579
(Taps)
Translated by Timea Tarczy

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Naoko Ishii - Environmental policy expert
Naoko Ishii leads the Global Environment Facility (GEF), a public financial institution that provides around US$1 billion every year to help tackle our planet’s most pressing environmental problems.

Why you should listen

Since taking the helm at the GEF in 2012, Naoko Ishii, an economist by training, has steered the development and implementation of a new long-term strategy that addresses the underlying drivers of environmental degradation. She has put protecting the global commons -- our air, water, biodiversity, forests, land, oceans and a stable climate -- at its center.

Previously, Ishii was Deputy Vice Minister of Finance in Japan and has also worked at the World Bank and the IMF. As a sustainable development leader, Ishii strives to be build coalitions that address the "defining moment" that we're in for the future of the planet. She is a leading advocate on the need to make the environment everybody's business, and she believes safeguarding the global commons is, quite simply, the wisest investment we can make.

Ishii has been profiled for her pioneering work on cities and climate change, and she has highlighted the role of women in driving sustainable change around the world.

More profile about the speaker
Naoko Ishii | Speaker | TED.com