ABOUT THE SPEAKER
Naoko Ishii - Environmental policy expert
Naoko Ishii leads the Global Environment Facility (GEF), a public financial institution that provides around US$1 billion every year to help tackle our planet’s most pressing environmental problems.

Why you should listen

Since taking the helm at the GEF in 2012, Naoko Ishii, an economist by training, has steered the development and implementation of a new long-term strategy that addresses the underlying drivers of environmental degradation. She has put protecting the global commons -- our air, water, biodiversity, forests, land, oceans and a stable climate -- at its center.

Previously, Ishii was Deputy Vice Minister of Finance in Japan and has also worked at the World Bank and the IMF. As a sustainable development leader, Ishii strives to be build coalitions that address the "defining moment" that we're in for the future of the planet. She is a leading advocate on the need to make the environment everybody's business, and she believes safeguarding the global commons is, quite simply, the wisest investment we can make.

Ishii has been profiled for her pioneering work on cities and climate change, and she has highlighted the role of women in driving sustainable change around the world.

More profile about the speaker
Naoko Ishii | Speaker | TED.com
TEDGlobal>NYC

Naoko Ishii: An economic case for protecting the planet

Naoko Ishii: Gezegeni korumak için ekonomik bir hareket

Filmed:
1,276,294 views

Hepimiz bir gezegeni paylaşıyoruz, aynı havayı soluyup aynı suyu içiyoruz ve aynı okyanusa, ormana, biyolojik çeşitliliğe muhtacız. Ekonomist Naoko Ishii hayati değer taşıyan bu kaynakları korumak için bir görev yürütüyor. Gezegenin sağlık durumu hakında gözümüzü açan konuşmada Ishii, evrensel ortak kaynaklarımızı korumak için değiştirmemiz gereken 4 ekonomik sistemi bizlere özetliyor, bu durumu dünyayla yeni bir tür sözleşme haline getiriyor.
- Environmental policy expert
Naoko Ishii leads the Global Environment Facility (GEF), a public financial institution that provides around US$1 billion every year to help tackle our planet’s most pressing environmental problems. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Good eveningakşam, everyoneherkes.
0
1672
1396
Herkese iyi akşamlar.
00:16
I am from JapanJaponya,
1
4204
1894
Japon olduğum için
00:18
so I'd like to startbaşlama with a storyÖykü
about JapaneseJaponca fishingBalık tutma villagesköyler.
2
6122
5428
Japon balıkçı köylerinden bir hikâyeyle
başlamak istiyorum.
00:24
In the pastgeçmiş, everyher fishermanbalıkçı was temptedcazip
to catchyakalamak as manyçok as fishbalık as possiblemümkün,
3
12671
6404
Geçmişte, tüm balıkçılar olabildiğince
fazla balık yakalamak isterlerdi
00:32
but if everybodyherkes did that,
4
20027
3404
ama herkes öyle yapsaydı
00:35
the fishbalık, commonortak sharedpaylaşılan resourcekaynak
in the communitytoplum, would disappearkaybolmak.
5
23455
5269
balık, toplumun ortak kaynağı, tükenirdi.
00:41
The resultsonuç would be hardshipsıkıntı
and povertyyoksulluk for everyoneherkes.
6
29560
5041
Sonuç herkes için yoksulluk olurdu.
00:47
This happenedolmuş in some casesvakalar,
7
35927
3301
Bu olay bazen gerçekleşti
00:51
but it did not happenolmak in other casesvakalar.
8
39252
4682
ama bazı toplumlarda gerçekleşmedi.
00:56
In these communitiestopluluklar,
9
44694
1968
Bu toplumlarda,
00:58
the fishermenBalıkçılar developedgelişmiş
a kindtür of socialsosyal contractsözleşme
10
46686
4438
Balıkçılar, sosyal bir
sözleşme geliştirdiler.
01:03
that told eachher one of them
to holdambar back a bitbit to preventönlemek overfishingaşırı avlanma.
11
51148
5651
Bu sözleşme, balıkçıların gereğinden fazla
balık yakalamasını önlüyordu.
01:09
The fishermanbalıkçı would keep
an eyegöz on eachher other.
12
57772
3436
Balıkçılar sürekli
birbirlerini gözlediler.
01:13
There would be a penaltyceza
if you were caughtyakalandı cheatinghile.
13
61896
4152
Eğer biri hakkını aşarsa
o kişiye ceza verilirdi.
01:18
But oncebir Zamanlar the benefityarar of a socialsosyal contractsözleşme
becameoldu clearaçık to everyoneherkes,
14
66965
6588
Bu sözleşmenin yararı
herkes tarafından anlaşıldığı zaman
01:25
the incentiveözendirici to cheathile
dramaticallydramatik droppeddüştü.
15
73577
3509
açgözlülüğe olan yönelim
fazlasıyla düştü.
01:30
We find the sameaynı storyÖykü around the worldDünya.
16
78606
2564
Tüm dünyada aynı hikâyeyi görüyoruz.
01:34
This is how villagersköylüler in medievalOrtaçağ EuropeEurope
17
82361
4051
Bu hikâye, orta Avrupa'daki köylülerin
01:38
managedyönetilen pastureMera and forestsormanlar.
18
86436
3190
ormanları ve otlakları
nasıl yönettiğini anlatıyor.
01:42
This is how communitiestopluluklar in AsiaAsya
managedyönetilen waterSu,
19
90353
4577
Aynı hikâye
Asya'da suyun nasıl kullanıldığını,
01:46
and this is how indigenousyerli peopleshalklar
in the AmazonAmazon managedyönetilen wildlifeyaban hayatı.
20
94954
5571
Amazon'daki yerlilerin
vahşi hayatını anlatıyor.
01:53
These communitiestopluluklar realizedgerçekleştirilen
they relieddayanıyordu on a finitesınırlı, sharedpaylaşılan resourcekaynak.
21
101858
6055
Bu toplumlar sınırlı, ortak bir kaynağa
bağlı olduklarını fark ettiler.
02:01
They developedgelişmiş ruleskurallar and practicesuygulamaları
on how to manageyönetmek those resourceskaynaklar,
22
109318
6084
Bu kaynakları kullanmak için
kurallar geliştirdiler.
02:07
and they changeddeğişmiş theironların behaviordavranış
23
115426
2429
Ayrıca davranışlarını değiştirdiler.
02:09
so that they could continuedevam et
to relygüvenmek on those sharedpaylaşılan resourceskaynaklar tomorrowyarın
24
117879
6547
Böylece paylaşılan kaynakların yarınlara
02:16
by not overfishingaşırı avlanma,
25
124450
2547
aşırı avlanma,
02:19
not overgrazingotlatma,
26
127021
1953
aşırı otlatma,
02:20
not pollutingkirletici or depletingtüketen
waterSu streamsakışları todaybugün.
27
128998
4674
kirlenme veya tükenme tehlikesi
olmadan aktarılmasını sağladılar.
02:26
This is a storyÖykü of the commonsavam,
28
134572
3032
Bu, paylaşılan kaynakların
02:29
and alsoAyrıca how to avoidönlemek
the so-calledsözde tragedytrajedi of the commonsavam.
29
137628
6595
ve bu kaynakların tükenmesinden
nasıl kaçınılacağının bir hikayesi.
02:37
But this is alsoAyrıca a storyÖykü of an economyekonomi
30
145462
3354
Ayrıca bu ağırlıklı olarak yerel olan
02:40
that was mainlyağırlıklı olarak localyerel,
31
148840
2231
herkesin güçlü bir aitlik hissettiği
02:43
where everybodyherkes had
a very stronggüçlü senseduyu of belongingait.
32
151095
4341
bir ekonomiye dönüştü.
02:49
Our economiesekonomiler are no longeruzun localyerel.
33
157032
2714
Bizim ekonomilerimiz artık yerel değil.
02:52
When we movedtaşındı away from beingolmak localyerel,
34
160359
3349
Yerel olmaktan uzaklaştığımızda
02:55
we startedbaşladı to losekaybetmek
our connectionbağ to the commonsavam.
35
163732
4174
Bu ortak kaynaklarla olan bağlantımızı
kaybetmeye başladık.
03:00
We carriedtaşınan economicekonomik objectiveshedefleri,
goalshedefleri and systemssistemler beyondötesinde the localyerel,
36
168675
5833
Yerel olmanın ötesinde ekonomik
hedefler, sistemler koyduk
03:06
but we did not carrytaşımak the notionkavram
of takingalma carebakım of the commonsavam.
37
174532
4912
ama bu kaynakları önemsemedik.
03:13
So our oceansokyanuslar, forestsormanlar,
38
181365
3991
Bu yüzden, bir zamanlar bize
ortak kaynaklarımız gibi
03:17
oncebir Zamanlar very closekapat to us
as our localyerel commonsavam,
39
185380
3934
çok yakın olan okyanuslarımız,
ormanlarımız
03:21
movedtaşındı very faruzak away from us.
40
189338
2872
bizden çok uzaklaştılar.
03:25
So todaybugün, we pumppompa millionsmilyonlarca of tonston
of greenhouseyeşil Ev gasesgazlar into the airhava,
41
193609
5825
Bugün milyonlarca ton sera gazını
havaya salıyoruz.
03:33
we dumpçöplük plasticsplastik maddeler, fertilizersGübreler
and industrialSanayi wasteatık
42
201098
5285
Plastikleri, suni gübreleri,
endüstriyel atıkları
03:38
into the riversnehirler and oceansokyanuslar,
43
206407
2483
nehirlere ve okyanuslara döküyoruz
03:40
and we cutkesim down forestsormanlar that absorbemmek COCO2.
44
208914
3437
ve karbondioksit emen ormanları kesiyoruz.
03:45
We make the wildvahşi biodiversitybiyolojik çeşitlilik
much more fragilekırılgan.
45
213486
4143
Biyolojik çeşitliliği
çok daha kırılgan hale getirdik.
03:51
We seemgörünmek to have totallybütünüyle forgottenunutulmuş
46
219163
2676
Küresel kaynaklar olan
03:53
that there is suchböyle a thing
as globalglobal commonsavam:
47
221863
4602
bazı şeyleri tamamen unutmuş haldeyiz:
03:58
airhava, waterSu, forestsormanlar and biodiversitybiyolojik çeşitlilik.
48
226489
5260
hava, su, orman ve biyolojik çeşitlilik.
04:05
Now, it is modernmodern scienceBilim
49
233664
3165
Modern bilim
04:08
that remindshatırlatır us how vitalhayati
the globalglobal commonsavam are.
50
236853
4287
bize bu küresel kaynakların
ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor.
04:14
In 2009, a groupgrup of scientistsBilim adamları proposedönerilen
51
242536
4997
2009'da bir grup bilim insanı
04:19
how to assessbelirlemek the healthsağlık
of the globalglobal commonsavam.
52
247557
3261
bu kaynakların sağlığını ölçen
bir yöntem önerdiler.
04:23
They definedtanımlanmış ninedokuz planetarygezegen boundariessınırları
vitalhayati to our survivalhayatta kalma,
53
251726
6072
Bizim hayatta kalmamız için
hayati 9 gezegensel sınır belirlediler.
04:29
then they measuredölçülü how faruzak we could go
54
257822
3453
Sonra bizim için
geri dönülemez bir felaket niteliğindeki
04:33
before we crossçapraz over
the tippingboşaltma pointsmakas or thresholdseşikleri
55
261299
4580
bu limitleri aşmadan
04:37
that would leadöncülük etmek us to the irreversiblegeri dönüşü olmayan
or even catastrophickatastrofik changedeğişiklik.
56
265903
5261
ne kadar ileri gidebileceğimizi ölçtüler.
04:45
This is where we were in the 1950s.
57
273716
3905
1950'lerde bu durumdaydık.
04:51
We broadlyGenel olarak remainedkalmıştır
withiniçinde safekasa operatingişletme spaceuzay,
58
279165
4842
Büyük oranda, yeşil ile belirtilmiş
04:56
markedişaretlenmiş by the greenyeşil linehat.
59
284031
2204
güvenli alandaydık.
05:00
But look at where we are now.
60
288196
2198
Bir de şimdi nerede olduğumuza bakın.
05:04
We have crossedçarpı fourdört of those boundariessınırları,
61
292892
4278
Bu sınırlardan dördünü aştık.
05:09
and we will be crossinggeçit othersdiğerleri
in the futuregelecek.
62
297194
2754
Gelecekte de geri kalanları aşacağız.
05:13
How did we endson up in this situationdurum?
63
301279
3182
Peki bu durumu nasıl önleyebiliriz?
05:17
Well, my personalkişisel storyÖykü
mayMayıs ayı tell us something.
64
305957
3301
Belki benim hikâyem size bir şey söyler.
05:23
FiveBeş yearsyıl agoönce, I was appointeddöşenmiş
65
311167
2150
5 yıl önce Küresel Çevre Örgütü'nün
05:25
as CEOCEO of the GEFGEF,
GlobalKüresel EnvironmentÇevre FacilityTesis,
66
313341
4644
CEO'su olarak atandım
05:30
but I am not a conservationistdoğacı
67
318009
3739
ama ben bir doğacı
05:33
or an environmentalçevre activisteylemci.
68
321772
2665
veya çevreci aktivisti değilim.
05:37
I am an economistiktisatçı,
69
325171
2017
Ben bir ekonomistim,
05:39
and for the last 30 yearsyıl,
70
327212
2349
ve 30 yıldır,
05:41
I had workedişlenmiş for publichalka açık financemaliye
in my home countryülke and around the worldDünya.
71
329585
5460
ülkemde ve dünyada
kamu maliyesi için çalıştım.
05:48
I can tell you one thing for sure:
72
336616
2834
Ve sizi temin ederim ki
05:51
duringsırasında these 30 yearsyıl,
73
339474
2341
bu 30 sene içinde,
05:53
the notionkavram of the globalglobal commonsavam
never crossedçarpı my mindus.
74
341839
4049
bu küresel kaynaklar
aklımın ucundan bile geçmedi
05:58
I didn't have a singletek conversationkonuşma
about the globalglobal commonsavam
75
346657
4065
İş arkadaşlarımla hiçbir zaman
bu küresel kaynaklar hakkında
06:02
with my colleaguesmeslektaşlar.
76
350746
1258
konuşmadım.
06:05
This tellsanlatır me that the notionkavram
of the globalglobal commonsavam
77
353244
3874
Burdan anlaşılıyor ki
küresel kaynaklarımızı koruma fikri
06:09
was not really enteringgirme
into the bigbüyük moneypara decisionskararlar
78
357142
3932
devlet bütçesi veya yatırım planları kadar
06:13
like statebelirtmek, bildirmek budgetsbütçeleri or investmentyatırım plansplanları.
79
361098
3285
maddi değeri yok.
06:18
And I'm wonderingmerak ediyor,
why do we have this sheersırf ignorancecehalet
80
366240
3674
Merak ediyorum,
acaba neden kaynaklarımız hakkında
06:21
about the globalglobal commonsavam,
81
369938
1920
ben de dahil olmak üzere,
06:23
includingdahil olmak üzere me, myselfkendim?
82
371882
2079
böyle düpedüz bir bilgisizlik içindeyiz?
06:27
One possiblemümkün explanationaçıklama mightbelki be
83
375835
3841
Belki de şu bir açıklama olabilir;
06:31
that untila kadar recentlyson günlerde,
it didn't really mattermadde too much.
84
379700
4140
son zamanlara kadar
bu çok da önemli değildi.
06:36
Even if we messdağınıklık up
some partBölüm of the environmentçevre,
85
384394
4130
Çevremizin bazı parçalarına
zarar versek bile
06:40
we were not fundamentallyesasen changingdeğiştirme
the functionsfonksiyonlar of the earthtoprak systemsistem.
86
388548
5488
Temelde dünyanın sistemini
değiştirmiyorduk.
06:47
The globalglobal commonsavam
had still enoughyeterli capacitykapasite
87
395072
3991
Bu kaynaklar hâlâ,
bizim onlara verdiğimiz zararları
06:51
to take the punchesyumruklar we gaveverdi them.
88
399087
2508
def edecek kapasiteye sahipler.
06:54
In factgerçek, the fishbalık were still plentifulbol,
89
402500
3055
Aslında, balıklar hala çoklar,
06:59
the fieldsalanlar for grazingotlatma were still vastgeniş.
90
407325
3730
Otlak alanları hala uçsuz bucaksız.
07:04
Our mistakehata was to assumeüstlenmek
91
412849
2548
Bizim hatamız,
07:07
that the capacitykapasite
of the earthtoprak for self-repairkendini tamir
92
415421
3199
dünyanın kendini tamir etme
kapasitesinin sınırı olmadığını
07:10
had no limitssınırları.
93
418644
1308
varsaymamızdı.
07:12
It does have limitssınırları.
94
420752
1953
Tabii ki bir sınırı var.
07:15
The messagemesaj from
the scienceBilim is very clearaçık:
95
423812
3377
Bilimin mesajı çok net:
07:19
we humansinsanlar have becomeolmak
an overwhelmingezici forcekuvvet
96
427213
3230
Biz insanlar, dünyanın yaşam koşullarını
07:22
to determinebelirlemek the futuregelecek
livingyaşam conditionskoşullar on earthtoprak,
97
430467
4167
belirleyecek ezici güç olduk
07:26
and what's more,
we are runningkoşu out of time.
98
434658
3301
ve aynı zamanda, zamanımızı tüketiyoruz.
07:30
If we don't actdavranmak on them,
99
438589
4067
Eğer harekete geçmezsek
07:34
we will be losingkaybetme the globalglobal commonsavam.
100
442680
2358
küresel kaynaklarımızı kaybedeceğiz.
07:37
It's only our generationnesil
who are ableyapabilmek to preservekorumak it --
101
445062
3658
Sadece bizim neslimiz
küresel kaynaklarımızın
07:40
preservekorumak the commonsavam as we know them.
102
448744
2103
bildiğimiz gibi kalmasını sağlayabilir.
07:44
Now is the time we startbaşlama managingyönetme
the globalglobal commonsavam
103
452193
5120
Şimdi bu kaynaklarımızı
büyüklerimizin yaptığı gibi
07:49
as our parentsebeveyn or our grandparentsBüyükanne ve büyükbaba
managedyönetilen theironların localyerel commonsavam.
104
457337
5571
idare etmenin zamanı.
07:56
The first thing we need to do
105
464851
2447
Yapmamız gereken ilk şey
07:59
is to simplybasitçe recognizetanımak
that we do have the globalglobal commonsavam
106
467322
6035
bu kaynaklara sahip olduğumuzun
08:05
and they are very, very importantönemli.
107
473381
2563
ve onların çok önemli olduğunun
farkına varmak.
08:09
Then we need to buildinşa etmek
the stewardshipidare of the globalglobal commonsavam
108
477393
3898
Sonra, bütün düşüncelerimizde, işlerimizde
08:13
into all of our thinkingdüşünme,
109
481315
2079
ekonomimizde, politikalarımızda
08:15
our business, our economyekonomi,
110
483418
2119
bütün eylemlerimizde
08:17
our policy-makingpolitika --
111
485561
1516
bu kaynakların
08:19
in all of our actionseylemler.
112
487101
1737
bir idaresini kurmalıyız.
08:21
We need to recreateyeniden oluşturun the socialsosyal contractsözleşme
of the fishingBalık tutma villagesköyler
113
489567
5424
Balıkçı köylerindeki sosyal sözleşmeyi
küresel bir çapta
08:27
on the globalglobal scaleölçek.
114
495015
2120
yeniden oluşturmamız gerekiyor.
08:31
But what does it mean in practiceuygulama?
115
499539
2283
Peki bu pratikte ne anlama geliyor?
08:34
Where to startbaşlama with?
116
502875
1328
Nereden başlayabiliriz?
08:37
I see there are fourdört keyanahtar economicekonomik systemssistemler
117
505375
4055
Ben temelden değişmesi gereken
08:41
that fundamentallyesasen need to changedeğişiklik.
118
509454
2103
4 anahtar ekonomik sistem görüyorum.
08:44
First, we need to changedeğişiklik our citiesşehirler.
119
512396
3174
Öncelikle, şehirlerimizi
değiştirmemiz gerekiyor.
08:48
By 2050, two thirdsüçte of our populationnüfus
will livecanlı in citiesşehirler.
120
516298
5413
2050'de nüfusun 3'te 2'si
şehirlerde yaşayacak.
08:54
We need greenyeşil citiesşehirler.
121
522298
2135
Yeşil şehirlere ihtiyacımız var.
08:57
Secondİkinci, we need to changedeğişiklik
our energyenerji systemsistem.
122
525092
3762
İkinci olarak, enerji sistemimizi
değiştirmemiz gerekiyor.
09:00
The worldDünya economyekonomi
mustşart sharplykeskin decarbonizedecarbonize,
123
528878
3706
Dünya ekonomisi özellikle bu nesilde
09:04
essentiallyesasen in one generationnesil.
124
532608
2253
dekarbonize olmak zorunda.
09:08
ThirdÜçüncü, we need to changedeğişiklik
our production-consumptionÜretim-Tüketim systemsistem.
125
536050
4650
Üçüncü olarak, üretim-tüketim
sistemimizi değiştirmeliyiz.
09:13
We need to breakkırılma away from currentşimdiki
take-make-wasteAl-make-atık consumptiontüketim patternsdesenler.
126
541376
6349
Şu an var olan al-yap-tüket
modelinden uzaklaşmalıyız.
09:20
And finallyen sonunda, we need
to changedeğişiklik our foodGıda systemsistem,
127
548686
4838
Son olarak, ne yediğimizi
ve onu nasıl ürettiğimizi,
09:25
what to eatyemek and how to produceüretmek it.
128
553548
2566
yani gıda sistemimizi değiştirmeliyiz.
09:28
And all of those fourdört systemssistemler
129
556644
2842
Tüm bu 4 sistem
09:31
are puttingkoyarak enormousmuazzam pressurebasınç
on the globalglobal commonsavam,
130
559510
4198
küresel kaynaklara
müthiş bir baskı uyguluyor
09:35
and it's alsoAyrıca very difficultzor to flipfiske them.
131
563732
2690
ve ayrıca bu sistemleri
düzeltmek çok zor.
09:38
They are extremelyson derece complexkarmaşık,
132
566840
2078
Birçok karar alma mekanizmasının
09:40
with manyçok decision-makerskarar vericiler,
actorsaktörler involvedilgili.
133
568942
2668
dahil olmasıyla fazlasıyla karmaşıklar.
09:45
Let's take the exampleörnek of the foodGıda systemsistem.
134
573753
2888
Gıda sisteminden bir örnek verelim.
09:50
FoodGıda productionüretim is currentlyşu anda responsiblesorumluluk sahibi
135
578556
3643
Gıda üretimi şu an sera gazı
09:54
for one quarterçeyrek
of greenhouseyeşil Ev gasgaz emissionsemisyonları.
136
582223
3158
salınımının 1/4'ünden sorumlu.
09:58
It is alsoAyrıca a mainana userkullanıcı
of the world'sDünyanın en waterSu resourceskaynaklar.
137
586190
4015
Ayrıca dünya su kaynaklarının
en büyük tüketicisi.
10:02
In factgerçek, 70 percentyüzde of today'sbugünkü waterSu
is used to growbüyümek cropsbitkileri.
138
590775
5992
Bugün suyun %70'i
ekinler için kullanılıyor.
10:09
VastBüyük areasalanlar of tropicaltropikal forestorman
are used for agriculturetarım.
139
597740
4707
Tropik ormanların geniş alanları
tarım için kullanılıyor.
10:15
This deforestationorman açma drivessürücüler extinctionsönme.
140
603055
3702
Ağaçların böyle yok edilmesi
soy tükenmelerine neden oluyor.
10:18
In factgerçek, we are losingkaybetme speciesTürler
1,000 timeszamanlar fasterDaha hızlı
141
606781
4960
Şu anda, türler doğal oranından
10:23
than the naturaldoğal rateoran.
142
611765
1214
1000 kat daha hızlı yok oluyorlar.
10:26
And on topüst of all of that badkötü newshaber,
143
614200
3723
Tüm bu kötü haberlerin yanısıra,
10:29
one thirdüçüncü of foodGıda producedüretilmiş todaybugün globallyküresel
144
617947
4180
bugün üretilen gıdanın 3'te 1'i
10:34
is not eatenyemiş.
145
622151
1190
tüketilmiyor.
10:35
It's wastedboşa.
146
623768
1717
İsraf ediliyor.
10:39
But there is the good newshaber,
147
627449
2953
Ama iyi haberler,
10:42
good signsişaretler.
148
630426
1150
iyi işaretler de var.
10:44
CoalitionsKoalisyonlar of stakeholderspaydaşlar
149
632220
3360
Paydaşların koalisyonları,
10:47
are now cominggelecek togetherbirlikte
to try to transformdönüştürmek the foodGıda systemsistem
150
635604
4877
gıda sistemini dönüştürmek için
bir araya geliyorlar.
10:52
with one sharedpaylaşılan goalhedef:
151
640505
2385
Ortak bir hedefleri var:
10:54
how to produceüretmek enoughyeterli
healthysağlıklı foodGıda for everyoneherkes,
152
642914
4552
Herkese yetecek kadar
sağlıklı gıdayı nasıl üretebiliriz.
10:59
at the sameaynı time,
153
647490
1496
Aynı zamanda,
11:01
to try to cutkesim, to sharplykeskin reduceazaltmak,
154
649010
3120
Gıda sisteminin
11:04
the footprintayak izi from the foodGıda systemsistem
on the globalglobal commonsavam.
155
652154
4241
küresel kaynaklarımız
içindeki etkisini azaltmak.
11:10
I had an opportunityfırsat
156
658983
1699
Bir keresinde
11:12
to flyuçmak over the IndonesianEndonezya dili
islandada of SumatraSumatra,
157
660706
4360
Endonezya'daki Sumatra Adası'nın
üstünden uçma fırsatım olmuştu
11:17
and I saw with my ownkendi eyesgözleri
158
665090
2668
ve kendi gözlerimle
11:19
the massivemasif deforestationorman açma
159
667782
2157
palmiye yağı fidanlıkları için
11:21
to make roomoda for palmavuç içi oilsıvı yağ plantationstarlaları.
160
669963
4199
yok edilen ormanları gördüm.
11:27
By the way, palmavuç içi oilsıvı yağ is includeddahil
in thousandsbinlerce of foodGıda productsÜrünler
161
675178
4701
Bu arada, palmiye yağı binlerce
yiyecek ürününde bulunuyor.
11:31
we eatyemek everyher day.
162
679903
1601
Her gün yiyoruz.
11:33
The globalglobal demandtalep for palmavuç içi oilsıvı yağ
is just increasingartan.
163
681528
3071
Palmiye yağı için küresel talep
sürekli artıyor.
11:38
In SumatraSumatra, I metmet smallholdersmallholder farmersçiftçiler
164
686168
4136
Sumatra'da,
11:42
who need to make a day-to-dayGünden güne livingyaşam
from growingbüyüyen oilsıvı yağ palmavuç içi.
165
690328
4618
gündelik işçilerle tanıştım.
11:47
I metmet globalglobal foodGıda companiesşirketler,
166
695803
2849
Küresel gıda şirketleriyle,
11:50
financialmali institutionskurumlar
167
698676
1851
finansal kurumlarla
11:52
and localyerel governmenthükümet officialsYetkililer.
168
700551
2055
ve yerel hükümet görevlileriyle tanıştım.
11:56
All of them told me that they can't
make the changedeğişiklik by themselveskendilerini,
169
704035
5811
Hepsi bana değişimi kendi başlarına
yapamayacaklarını söylediler.
12:01
and only by workingçalışma togetherbirlikte
underaltında a kindtür of newyeni contractsözleşme,
170
709870
5469
Sadece beraber çalışarak
yeni bir sözleşme
12:07
or a newyeni practiceuygulama,
171
715363
1563
ya da bir uygulama altında,
12:08
do they have a chanceşans
to protectkorumak tropicaltropikal forestsormanlar.
172
716950
3468
tropik ormanları koruma şansları var.
12:13
So it's so encouragingteşvik edici to see,
at leasten az for the last fewaz yearsyıl,
173
721891
5044
En azından son birkaç yıldır,
tedarik zincirindeki aktörlerin
12:18
this newyeni coalitionkoalisyon amongarasında these committedtaahhüt
actorsaktörler alonguzun bir the supplyarz chainzincir
174
726959
5708
bu özverili aktörlerin
gıda sistemini değiştirmek için
12:24
come togetherbirlikte to try
to transformdönüştürmek the foodGıda systemsistem.
175
732691
4110
bir araya geldiklerini görmek
cesaret verici.
12:29
In factgerçek, what they are tryingçalışıyor to do
176
737392
3105
Yapmaya çalıştıkları şey
12:32
is to createyaratmak a newyeni kindtür of socialsosyal contractsözleşme
to manageyönetmek the globalglobal commonsavam.
177
740521
6420
küresel kaynakları yönetmek için
bir tür sosyal sözleşme oluşturmak.
12:41
All changesdeğişiklikler startbaşlama at home,
178
749697
3342
Tüm değişiklikler evde,
12:45
at your placeyer and at my placeyer.
179
753063
2578
sizin yerinizde ve benim yerimde başlar.
12:48
At GEFGEF, GlobalKüresel EnvironmentÇevre FacilityTesis,
180
756626
3666
Küresel Çevre Örgütü olarak
12:52
we have now a newyeni strategystrateji,
181
760316
2437
artık yeni bir stratejimiz var.
12:54
and we put the globalglobal commonsavam
at its centermerkez.
182
762777
3506
Küresel kaynaklarımızı merkeze koyduk.
13:00
I hopeumut we won'talışkanlık be the only onesolanlar.
183
768552
2705
Umarım ki tek biz olmayacağız.
13:04
If everybodyherkes stayskalır on the sidelinesaralarında,
waitingbekleme for othersdiğerleri to stepadım in,
184
772273
5604
Eğer herkes kenarda kalmayı tercih ederse,
diğerlerinin adım atmasını beklerse,
13:09
the globalglobal commonsavam
will continuedevam et to deterioratebozulmaya,
185
777901
3659
küresel kaynaklarımız bozulmaya
devam edecek
13:13
and everybodyherkes will be much worsedaha da kötüsü off.
186
781584
3983
ve bu herkes için daha kötü olacak.
13:18
We need to savekayıt etmek ourselveskendimizi
from the tragedytrajedi of the commonsavam.
187
786388
4516
Kendimizi küresel kaynakların
tükenmesinden korumalıyız.
13:24
So, I inviteDavet etmek all of you
to embracekucaklamak the globalglobal commonsavam.
188
792451
5642
Bu yüzden, hepinizi küresel kaynaklarımızı
kucaklamaya davet ediyorum.
13:30
Please do rememberhatırlamak
that globalglobal commonsavam do existvar olmak
189
798801
3840
Lütfen küresel kaynaklarımızın
var olduğunu
13:34
and are waitingbekleme for your stewardshipidare.
190
802665
2385
ve sizin idarenizi beklediğini unutmayın.
13:38
We all sharepay one planetgezegen in commonortak.
191
806609
3198
Hepimiz bir gezegeni paylaşıyoruz.
13:42
We breathenefes almak the sameaynı airhava,
192
810546
2325
Aynı havayı soluyoruz,
13:44
we drinkiçki the sameaynı waterSu,
193
812895
1992
aynı suyu içiyoruz.
13:46
we dependbağımlı on the sameaynı oceansokyanuslar,
forestsormanlar, and biodiversitybiyolojik çeşitlilik.
194
814911
4841
Aynı okyanuslara, denizlere,
biyolojik çeşitliliğe bağımlıyız.
13:52
There is no spaceuzay
left on earthtoprak for egoismbencillik.
195
820974
3405
Dünyada bencilliğe yer yok.
13:57
The globalglobal commonsavam mustşart be kepttuttu
withiniçinde theironların safekasa operatingişletme spaceuzay,
196
825144
5515
Küresel kaynaklar güvenli kullanılma
sınırlarında kalmak zorunda
14:02
and we can only do it togetherbirlikte.
197
830683
4206
ve bunu sadece beraber yapabiliriz.
14:08
Thank you so much.
198
836071
1246
Çok teşekkürler.
14:09
(ApplauseAlkış)
199
837341
3579
(Alkışlar)
Translated by Alp Eren Yılmaz
Reviewed by Cihan Ekmekçi

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Naoko Ishii - Environmental policy expert
Naoko Ishii leads the Global Environment Facility (GEF), a public financial institution that provides around US$1 billion every year to help tackle our planet’s most pressing environmental problems.

Why you should listen

Since taking the helm at the GEF in 2012, Naoko Ishii, an economist by training, has steered the development and implementation of a new long-term strategy that addresses the underlying drivers of environmental degradation. She has put protecting the global commons -- our air, water, biodiversity, forests, land, oceans and a stable climate -- at its center.

Previously, Ishii was Deputy Vice Minister of Finance in Japan and has also worked at the World Bank and the IMF. As a sustainable development leader, Ishii strives to be build coalitions that address the "defining moment" that we're in for the future of the planet. She is a leading advocate on the need to make the environment everybody's business, and she believes safeguarding the global commons is, quite simply, the wisest investment we can make.

Ishii has been profiled for her pioneering work on cities and climate change, and she has highlighted the role of women in driving sustainable change around the world.

More profile about the speaker
Naoko Ishii | Speaker | TED.com