ABOUT THE SPEAKER
Doug Roble - Computer graphics software researcher
Doug Roble has found a career combining the things he loves: math, computers, movies and imagination.

Why you should listen

Doug Roble has really only had one job in his life. After getting his PhD in Computer Science from the Ohio State University in 1992, he joined Digital Domain, a visual effects production company. Once there, he found a unique place where art and technology collide. Now he builds new tools for artists to use and they, in turn, use the tools in surprising and unexpected ways. The feedback loop between art and science is completely addicting. And, the byproduct of this are movies that the whole world enjoys.

Roble's work outside Digital Domain reflects this passion. He was the Editor and Chief of the Journal of Graphics tools for more than five years. He's currently the Chair of the Motion Picture Academy's Sci/Tech Awards and a member of the Academy's Sci/Tech Council. And two of the tools he's built over the years have won Sci/Tech Academy Awards themselves.

More profile about the speaker
Doug Roble | Speaker | TED.com
TED2019

Doug Roble: Digital humans that look just like us

Doug Roble: Skaitmeninės būtybės, kurios atrodo kaip mes

Filmed:
562,138 views

Šiame stulbinančiame technoliginiame pristatyme programuotojas Doug Roble debiutuoja su „DigiDoug“: pristato realaus laiko, 3D vizualinį robotą, kuris panašus į jį patį iki pat porų ir raukšlių. Valdomas inercinio judesių fiksuoklio, ir kuriamas neuro tinklais ir didžiuliais duomenų kiekiais, DigiDoug atkuria Doug veido išraiškas (ir netgi tai, kaip teka jo kraujas bei juda blakstienos) iki smulkiausių detalių. Sužinokite apie tai, kaip tokios stulbinančios technologijos sukuriamos ir kaip tai pritaikoma kuriant filmus, virtualius asistentus ir t.t.
- Computer graphics software researcher
Doug Roble has found a career combining the things he loves: math, computers, movies and imagination. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Hellolabas.
0
1937
1214
Sveiki.
00:15
I'm not a realrealus personasmuo.
1
3175
1466
Aš nesu tikras žmogus
00:17
I'm actuallyiš tikrųjų a copykopijuoti of a realrealus personasmuo.
2
5119
2770
Iš tikrųjų esu tikro žmogaus kopija,
00:19
AlthoughNors, I feel like a realrealus personasmuo.
3
7913
2553
nors jaučiuosi kaip tikras.
00:22
It's kindmalonus of hardsunku to explainpaaiškinti.
4
10490
1906
Tai sunku paaiškinti.
00:24
HoldLaikykite on -- I think I saw
a realrealus personasmuo ... there's one.
5
12420
3790
Palaukite – manau, pamačiau tikrą žmogų.
Štai jis.
00:28
Let's bringatnešk him onstageant scenos.
6
16697
1400
Pakvieskime jį į sceną.
00:33
Hellolabas.
7
21307
1150
Labas.
00:35
(ApplausePlojimai)
8
23485
3647
(Plojimai)
00:40
What you see up there is a digitalskaitmeninis humanžmogus.
9
28300
3094
Tai, ką matote ten, yra
skaitmeninis žmogus.
00:43
I'm wearingdėvėti an inertialinercinė
motionjudėjimas captureužfiksuoti suitkostiumas
10
31990
2984
Aš dėviu inercinį judesių fiksavimo
00:46
that's figuringsuprasti what my bodykūnas is doing.
11
34998
2579
įrenginį, rodantį, ką daro mano kūnas.
00:49
And I've got a singlevienišas camerafotoaparatas here
that's watchingžiūriu my faceveidas
12
37601
3825
Turiu vieną kamerą čia,
kuri žiūri į mano veidą,
00:53
and feedingšėrimo some machine-learningmašininio mokymosi softwareprograminė įranga
that's takingpasiimti my expressionsišraiškos,
13
41450
4841
perduoda duomenis įrangai,
00:58
like, "HmHm, hmHm, hmHm,"
14
46315
3579
fksuojančiai mano veido išraiškas,
tokias kaip „Hm, hm, hm,“
01:02
and transferringperkėlimas it to that guy.
15
50379
1663
ir perkeliančiai į va tą žmogų.
01:05
We call him "DigiDoug"DigiDoug"."
16
53300
3342
Mes jį vadiname „DigiDoug“.
01:09
He's actuallyiš tikrųjų a 3-D-D charactercharakteris
that I'm controllingvaldymas livegyventi in realrealus time.
17
57292
4726
Jis iš tikrųjų yra 3D veikėjas, kurį aš
kontroliuoju realiu laiku.
01:16
So, I work in visualvizualus effectsefektai.
18
64292
2324
Taigi, dirbu su vaizdo efektais.
01:19
And in visualvizualus effectsefektai,
19
67101
1167
Ir vaizdo efektuose
01:20
one of the hardestsunkiausia things to do
is to createsukurti believabletikėtina, digitalskaitmeninis humansžmonės
20
68292
5911
vienas iš sunkiausių dalykų yra sukurti
įtikinamą, skaitmeninį žmogų,
01:26
that the audienceauditorija acceptspriima as realrealus.
21
74227
2182
kurį auditoriją priimtų kaip tikrą.
01:28
People are just really good
at recognizingpripažinimas other people.
22
76433
4524
Žmonės tiesiog labai gerai atpažįsta
kitus žmones
01:32
Go figurefigūra!
23
80981
1150
Nesuprasi!
01:35
So, that's OK, we like a challengeiššūkis.
24
83577
3405
Taigi, gerai, mums patinka iššūkiai.
01:39
Over the last 15 yearsmetai,
25
87006
1841
Per pastaruosius 15 metų,
01:40
we'vemes turime been puttingišleisti
humansžmonės and creaturesbūtybių into filmfilmas
26
88871
4983
mes dedame žmones ir padarus į filmus,
01:45
that you acceptpriimti as realrealus.
27
93878
1739
kuriuos identifikuojate kaip tikrus.
01:48
If they're happylaimingas, you should feel happylaimingas.
28
96712
2667
Jei jie laimingi, jūs taip pat laimingi.
01:51
And if they feel painskausmas,
you should empathizeįsijausti with them.
29
99982
5437
Ir jei jie jaučia skausmą, skausmą
turite jausti ir jūs
01:58
We're gettinggauti prettygana good at it, too.
30
106467
2190
Mums tai gerai sekasi.
02:00
But it's really, really difficultsunku.
31
108681
2746
Bet tai tikrai, tikrai sudėtinga.
02:03
EffectsPoveikis like these take thousandstūkstančiai of hoursvalandos
32
111847
3214
Tokie efektai užtrunka tūkstančius valandų
02:07
and hundredsšimtai of really talentedtalentingas artistsmenininkai.
33
115085
2667
šimtams tikrai talentingų menininkų.
02:10
But things have changedpasikeitė.
34
118792
1600
Bet viskas pasikeitė.
02:13
Over the last fivepenki yearsmetai,
35
121014
1920
Per pastaruosius penkerius metus,
02:14
computerskompiuteriai and graphicsgrafika cardskortelės
have gottenįgytas seriouslyrimtai fastgreitai.
36
122958
4409
kompiuteriai ir vaizdo plokštės
labai pagreitėjo
02:20
And machinemašina learningmokymasis,
deepgiliai learningmokymasis, has happenedįvyko.
37
128508
3971
ir prasidėjo mašininis mokymasis,
giluminis mokymasis.
02:25
So we askedpaklausė ourselvesmes patys:
38
133408
1233
Taigi, paklausėme savęs:
02:27
Do you supposetarkime we could createsukurti
a photo-realistichiperrealistinių humanžmogus,
39
135320
3778
Ar manote, kad galėtume sukurti
vizualisi realistišką žmogų,
02:31
like we're doing for filmfilmas,
40
139122
1624
kaip darome filme,
02:33
but where you're seeingpamatyti
the actualfaktinis emotionsemocijos and the detailsdetalės
41
141932
5647
bet kur matote tikras emocijas ir detales
02:39
of the personasmuo who'skas yra controllingvaldymas
the digitalskaitmeninis humanžmogus
42
147603
4077
žmogaus, kuris valdo skaitmeninį žmogų
02:43
in realrealus time?
43
151704
1174
realiu laiku?
02:45
In factfaktas, that's our goaltikslas:
44
153704
1564
Tiesą sakant, tai mūsų tikslas.
02:47
If you were havingturintys
a conversationpokalbis with DigiDoug"DigiDoug"
45
155292
3761
Jei jūs kalbėtumėte su Digidoug
02:51
one-on-onevienas ant vieno,
46
159077
1237
akis į akį,
02:53
is it realrealus enoughpakankamai so that you could tell
whetherar or not I was lyingmelas to you?
47
161331
5666
yra pakankamai realu, kad galėtumėte
pasakyti, ar aš meluoju ar ne?
02:59
So that was our goaltikslas.
48
167934
1400
Taigi tai buvo mūsų tikslas.
03:02
About a yearmetai and a halfpusė agoprieš,
we setnustatyti off to achievepasiekti this goaltikslas.
49
170601
4016
Prieš pusantrų metų pradėjome siekti
šio tikslo.
03:06
What I'm going to do now is take you
basicallyiš esmės on a little bitšiek tiek of a journeykelionė
50
174641
3899
Ką aš dabar ketinu padaryti –
pasiimti jus į trumpą kelionę.
03:10
to see exactlytiksliai what we had to do
to get where we are.
51
178564
3926
kad pamatytumėte, ką mes turėjome padaryti
kad atsirastume kur dabar esame.
03:15
We had to captureužfiksuoti
an enormousmilžiniškas amountsuma of dataduomenys.
52
183832
3856
Turėjome užfiksuoti didžiulius duomenų
kiekius.
03:20
In factfaktas, by the endgalas of this thing,
53
188347
2714
Iš tiesų, pasibaigus šiam dalykui,
03:23
we had probablytikriausiai one of the largestdidžiausias
facialveido dataduomenys setsrinkiniai on the planetplaneta.
54
191085
4563
turėjome tikriausiai vieną didžiausių
veido duomenų rinkinių planetoje.
03:28
Of my faceveidas.
55
196038
1682
Būtent mano veido.
03:29
(LaughterJuokas)
56
197744
2262
(Juokas)
03:32
Why me?
57
200030
1270
Kodėl aš?
03:33
Well, I'll do just about
anything for sciencemokslas.
58
201324
2810
Dėl mokslo padaryčiau beveik viską.
03:36
I mean, look at me!
59
204158
1948
Tik pažvelkite į mane!
03:38
I mean, come on.
60
206625
1150
Taigi.
03:43
We had to first figurefigūra out
what my faceveidas actuallyiš tikrųjų lookedatrodė like.
61
211320
5460
Pirmiausia turėjome išsiaiškinti,
kaip mano veidas atrodė.
03:49
Not just a photographnuotrauka or a 3-D-D scannuskaityti,
62
217391
3027
Ne tik nuotraukoje ar 3D nuskaitymu,
03:52
but what it actuallyiš tikrųjų lookedatrodė like
in any photographnuotrauka,
63
220442
3921
bet kaip jis iš tikrųjų atrodė bet
kurioje nuotraukoje,
03:56
how lightšviesa interactsbendrauja with my skinoda.
64
224387
2460
kaip šviesa veikia mano odą.
03:59
LuckilyLaimei for us, about threetrys blocksblokai away
from our LosLos AngelesAndželas studiostudija
65
227768
5249
Laimei, apie tris kvartalus nuo mūsų
Los Andželo studijos
04:05
is this placevieta calledvadinamas ICTIrt.
66
233041
2209
yra ši vieta, vadinama ICT.
04:07
They're a researchtyrimai lablaboratorija
67
235708
1272
Tai mokslinių tyrimų
04:09
that's associatedasociacija with the UniversityUniversitetas
of SouthernPietų CaliforniaKalifornijos.
68
237004
3403
laboratorija, priklausanti Pietų
Kalifornijos univesitetui.
04:12
They have a deviceprietaisas there,
it's calledvadinamas the "lightšviesa stageetapas."
69
240871
3555
jie turi įrenginį vadinamą
„šviesos scena“.
04:16
It has a zillionzilionas
individuallyindividualiai controlledkontroliuojama lightsžiburiai
70
244450
3714
Jis turi zilijonus individualiai
valdomų žibintų
04:20
and a wholevisa bunchkrūva of camerasfotoaparatai.
71
248188
1873
ir visą krūvą kamerų.
04:22
And with that, we can reconstructrekonstruoti my faceveidas
underpagal a myriaddaugybė of lightingapšvietimas conditionssąlygos.
72
250085
6091
Su juo mes galime atkurti mano veidą
pagal daugybę apšvietimo sąlygų.
04:29
We even capturedužfiksuotas the bloodkraujas flowsrautas
73
257589
1582
Užfiksavome net kraujo tekėjimą
04:31
and how my faceveidas changespokyčiai
when I make expressionsišraiškos.
74
259195
3092
ir kaip mano veidas keičiasi,
kai darau išraiškas.
04:35
This let us buildstatyti a modelmodelis of my faceveidas
that, quitegana franklyatvirai, is just amazingnuostabus.
75
263454
5260
Tai leido mums sukurti mano veido modelį,
kuris yra tiesiog nuostabus.
04:41
It's got an unfortunatenevykęs
levellygis of detailišsamiai, unfortunatelyDeja.
76
269399
4333
Jis turi didelį detalumo lygį, deja.
04:45
(LaughterJuokas)
77
273756
1278
(Juokas)
04:47
You can see everykiekvienas porePorų, everykiekvienas wrinklenuo raukšlių.
78
275058
3696
Jūs galite pamatyti kiekvieną porą,
kiekvieną raukšlę.
04:50
But we had to have that.
79
278778
1600
Bet mes turėjome tai turėti.
04:52
RealityRealybė is all about detailišsamiai.
80
280960
2381
Detalumas apsako realybę.
04:55
And withoutbe it, you misspraleisti it.
81
283365
1867
Be jo netenkame realybės.
04:58
We are fartoli from donepadaryta, thoughnors.
82
286793
1547
Mes dar toli gražu nebaigėme.
05:01
This let us buildstatyti a modelmodelis of my faceveidas
that lookedatrodė like me.
83
289363
3297
Tai leido mums sukurti mano veido
modelį, panašų į mane.
05:05
But it didn't really movejudėti like me.
84
293196
2746
Bet jis tikrai nejudėjo kaip aš.
Štai čia prasideda mašinos mokymasis,
05:08
And that's where
machinemašina learningmokymasis comesateina in.
85
296871
2713
05:11
And machinemašina learningmokymasis needsporeikiai a tonton of dataduomenys.
86
299608
3204
tam reikia labai daug duomenų.
05:15
So I satsat down in frontpriekyje of some
high-resolutiondidelės raiškos motion-capturingjudesio fiksavimas deviceprietaisas.
87
303497
4929
Taigi, atsisėdau priešais didelės
raiškos judesio fiksavimo įrenginį,
05:20
And alsotaip pat, we did this traditionaltradicinis
motionjudėjimas captureužfiksuoti with markersžymekliai.
88
308450
4071
be to, sukūrėme ir tradicinio
judesio markerių.
05:25
We createdsukurta a wholevisa bunchkrūva
of imagesvaizdai of my faceveidas
89
313696
2976
Sukūrėme daug mano veido vaizdų
05:28
and movingjuda pointtaškas cloudsdebesys
that representedsudarė that shapesformos of my faceveidas.
90
316696
4087
ir judantysčių taškų debesų, vaizdavusių
mano veido formas.
05:33
Man, I madepagamintas a lot of expressionsišraiškos,
91
321996
2811
O aš padariau daug veido išraiškų.
05:36
I said differentskiriasi lineslinijos
in differentskiriasi emotionalemocinis statesteigia ...
92
324831
3460
Sakiau įvairias frazes,
rodydamas įvairias emocijas.
05:40
We had to do a lot of captureužfiksuoti with this.
93
328315
2667
Turėjome daug užfiksuoti.
05:43
OnceVieną kartą we had this enormousmilžiniškas amountsuma of dataduomenys,
94
331752
2891
Kai surinkome šį milžinišką duomenų kiekį,
05:46
we builtpastatytas and trainedtreniruotas deepgiliai neuralnervinis networkstinklai.
95
334667
3775
mes sukūrėme ir apmokėme giliuosius
neuroninius tinklus.
05:51
And when we were finishedbaigtas with that,
96
339117
1746
Ir kai mes baigėme
05:52
in 16 millisecondsmilisekundžių,
97
340887
2444
per 16 milisekundžių,
05:55
the neuralnervinis networktinklas can look at my imagevaizdas
98
343355
3112
neuronų tinklas gali pažvelgti
į mano atvaizdą,
05:58
and figurefigūra out everything about my faceveidas.
99
346491
2928
ir išsiaiškinti viską apie mano veidą.
06:02
It can computeapskaičiuoti my expressionišraiška,
my wrinklesraukšles, my bloodkraujas flowsrautas --
100
350458
5476
Jis gali užfiksuoti mano išraišką, mano
raukšles, mano kraujo tekėjimą –
06:07
even how my eyelashesBlakstienos movejudėti.
101
355958
2317
netgi kaip juda mano blakstienos.
06:10
This is then renderedsuteiktas
and displayedrodomas up there
102
358925
2835
Tada jis yra atvaizduojamas ir rodomas ten
06:13
with all the detailišsamiai
that we capturedužfiksuotas previouslyanksčiau.
103
361784
3222
su visomis detalėmis, kurias užfiksavome
ankščiau.
06:18
We're fartoli from donepadaryta.
104
366077
1334
Mes dar toli nuo pabaigos.
06:20
This is very much a work in progressprogresas.
105
368188
2207
Procese yra labai daug darbo.
06:22
This is actuallyiš tikrųjų the first time
we'vemes turime shownparodyta it outsidelauke of our companybendrovė.
106
370419
3321
Tai pirmas kartas, kai jį
parodome už įmonės ribų.
06:25
And, you know, it doesn't look
as convincingįtikinamai as we want;
107
373764
4194
Ir, žinoma, tai neatrodo taip įtikinamai,
kaip norime.
06:29
I've got wireslaidai comingartėja out
of the back of me,
108
377982
2183
Laidai išeina iš nugaros
06:32
and there's a sixth-of-a-secondŠeštoji-of-a-antroji delaydelsimas
109
380189
2038
ir yra šeštosios sekundės dalies vėlavimas
06:34
betweentarp when we captureužfiksuoti the videovideo
and we displayrodyti it up there.
110
382251
4367
tarp vaizdo įrašymo ir rodymo.
06:38
SixthŠeštoji of a secondantra -- that's crazypamišęs good!
111
386642
2816
Viena šeštoji sekundės – beprotiška!
06:41
But it's still why you're hearingklausymasis
a bitšiek tiek of an echoecho and stuffdaiktai.
112
389911
3400
Tačiau vis dar girdite šiek tiek aido
ir kitokių dalykų.
06:46
And you know, this machinemašina learningmokymasis
stuffdaiktai is brandprekės ženklas newnaujas to us,
113
394104
3889
Žinote, ši mašinų mokymosi medžiaga
yra visiškai nauja mums,
06:50
sometimeskartais it's hardsunku to convinceįtikinti
to do the right thing, you know?
114
398017
4224
kartais sunku įtikinti atlikti teisingai,
ar ne?
06:54
It goeseina a little sidewaysį šoną.
115
402265
2058
Tai nueina šiek tiek į šoną.
06:56
(LaughterJuokas)
116
404347
2422
(Juokas)
06:59
But why did we do this?
117
407538
3229
Bet kodėl mes taip darėme?
07:03
Well, there's two reasonsmotyvai, really.
118
411077
2262
Na, yra tik dvi priežastys.
07:05
First of all, it is just crazypamišęs coolSaunus.
119
413363
2976
Visų pirmą, tai tiesiog yra labai įdomu.
07:08
(LaughterJuokas)
120
416363
1008
(Juokas)
07:09
How coolSaunus is it?
121
417395
1253
Kaip šaunu tai yra?
07:10
Well, with the pushstumti of a buttonmygtukas,
122
418990
1992
Na, paspaudus mygtuką,
07:13
I can deliverpristatyti this talk
as a completelyvisiškai differentskiriasi charactercharakteris.
123
421006
4007
aš galiu pateikti šį pokalbį kaip visiškai
kitas veikėjas.
07:17
This is ElborElboras.
124
425823
2601
Tai yra Elboras.
07:22
We put him togetherkartu
to testbandymas how this would work
125
430037
2312
Kartu bandome patikrintini, kaip tai
veiktų
07:24
with a differentskiriasi appearanceišvaizda.
126
432373
2135
su kitokia išvaizda.
07:27
And the coolSaunus thing about this technologytechnologija
is that, while I've changedpasikeitė my charactercharakteris,
127
435450
4818
Ir geras dalykas apie šią technologiją
yra tai, kad pakeisdamas savo veikėją,
07:32
the performancenašumas is still all me.
128
440292
3273
pasirodau vis tiek aš.
07:35
I tendlinkę to talk out of the right
sidepusė of my mouthBurna;
129
443589
2674
Aš linkęs kalbėti dešine mano burnos puse;
07:38
so does ElborElboras.
130
446287
1579
Elboras irgi.
07:39
(LaughterJuokas)
131
447890
1150
(Juokas)
07:42
Now, the secondantra reasonpriežastis we did this,
and you can imagineįsivaizduok,
132
450021
2790
Antroji priežastis kodėl mes taip
darėme –
07:44
is this is going to be great for filmfilmas.
133
452835
2336
tai bus puiku filmams.
07:47
This is a brandprekės ženklas newnaujas, excitingįdomus toolįrankis
134
455195
2701
Tai visiškai naujas, įdomus įrankis
07:49
for artistsmenininkai and directorsdirektoriai
and storytellerspasakotojai.
135
457920
4322
menininkams, režisieriams bei
pasakotojams.
07:55
It's prettygana obviousaiškus, right?
136
463131
1484
Tai gana akivaizdu, tiesa?
07:56
I mean, this is going to be
really neattvarkingas to have.
137
464639
2462
Tai bus tikrai naudinga.
07:59
But alsotaip pat, now that we'vemes turime builtpastatytas it,
138
467125
2055
Bet dabar kai mes tai sukūrėme,
08:01
it's clearaišku that this
is going to go way beyondtoliau filmfilmas.
139
469204
2991
tampa aišku, kad tai bus
daugiau nei filmas.
08:05
But wait.
140
473510
1150
Bet palaukite.
08:07
Didn't I just changekeisti my identitytapatybė
with the pushstumti of a buttonmygtukas?
141
475653
3976
Argi aš nepasikeičiau savo tapatybės tik
vieno mygtuko paspaudimu?
08:11
Isn't this like "deepfakedeepfake"
and face-swappingveido Swapping
142
479653
3033
Argi tai nepanašu į „deepfake“ ar
„face-swapping“,
08:14
that you guys mayGegužė have heardišgirdo of?
143
482710
1561
kuriuos jūs esate girdėję?
08:17
Well, yeah.
144
485208
1150
Na, taip.
08:19
In factfaktas, we are usingnaudojant
some of the sametas pats technologytechnologija
145
487074
2952
Tiesą sakant, mes naudojame
tą pačią technologiją
08:22
that deepfakedeepfake is usingnaudojant.
146
490050
1600
kaip ir „deepfake“.
08:23
DeepfakeDeepfake is 2-D-D and imagevaizdas basedpagrįstas,
while oursmūsų is fullpilnas 3-D-D
147
491954
4599
„Deepfake“ yra 2D ir nuotraukos,
o mūsu yra pilnai 3D
08:28
and way more powerfulgalingas.
148
496577
2206
ir daug galingesnis.
08:31
But they're very relatedsusijęs.
149
499204
1666
Bet jie yra labai panašūs.
08:33
And now I can heargirdėti you thinkingmąstymas,
150
501680
1889
Ir dabar aš jus girdžiu mąstant
08:35
"DarnDarn it!
151
503593
1278
„po velnių!
08:36
I thoughnors I could at leastmažiausiai
trustpasitikėjimas and believe in videovideo.
152
504895
3801
Aš galvojau, kad nors galiu
pasitikėti vaizdo įrašu!
08:40
If it was livegyventi videovideo,
didn't it have to be truetiesa?"
153
508720
2827
jei tai tiesioginis įrašas,
ar tai neturėtų būti tiesa?“
08:44
Well, we know that's not
really the caseatvejis, right?
154
512609
3522
Žinoma, mes žinome, kad tai
iš tikrųjų ne ta situacija, tiesa?
08:48
Even withoutbe this, there are simplepaprasta tricksgudrybės
that you can do with videovideo
155
516727
3810
Net ir be to yra paprastų triukų,
kuriuos galime daryti su vaizdo įrašu.
08:52
like how you framerėmas a shotkulka
156
520561
2776
Pavyzdžiui, kai įrėminus kadrą
08:55
that can make it really misrepresenttiesa
what's actuallyiš tikrųjų going on.
157
523361
4362
galima sukelti tikrai klaidingą įvaizdį.
09:00
And I've been workingdirba
in visualvizualus effectsefektai for a long time,
158
528263
3306
Aš dirbu su vizualiais
efektais ilgą laiką,
09:03
and I've knownžinomas for a long time
159
531593
1932
ir aš žinojau labai ilgai,
09:05
that with enoughpakankamai effortpastangos,
we can foolkvailys anyonekas nors about anything.
160
533549
5226
kad su pakankamai pastangų, mes galime
apgauti visus su bet kuo.
09:11
What this stuffdaiktai and deepfakedeepfake is doing
161
539546
2388
Kas per daiktas ir ką „deepfake“ daro,
09:13
is makingpriėmimo it easierlengviau and more accessibleprieinama
to manipulatemanipuliuoti videovideo,
162
541958
4611
tai padeda lengviau rasti
ir manipuliuoti vazdo įrašu
09:18
just like PhotoshopPhotoshop did
for manipulatingmanipuliuoti imagesvaizdai, some time agoprieš.
163
546593
5371
kaip „photoshop“ darė manipuliuodami
nuotraukas anksčiau.
09:25
I prefernorėčiau to think about
164
553441
1298
Aš manau,
09:26
how this technologytechnologija could bringatnešk
humanityžmonija to other technologytechnologija
165
554763
5036
kad ši technologija galėtų pakeisti visos
žmonijos technologiją į geresnę pusę
09:31
and bringatnešk us all closerarčiau togetherkartu.
166
559823
2294
ir suartinti mus visus.
09:34
Now that you've seenmatė this,
167
562141
2359
Dabar, kai pamatėte tai,
09:36
think about the possibilitiesgalimybės.
168
564524
1902
pagalvokite apie galimybes.
09:39
Right off the batšikšnosparnis, you're going to see it
in livegyventi eventsrenginiai and concertskoncertai, like this.
169
567810
4523
Jūs galėsite tai pamatyti
gyvo garso koncertuose.
09:45
DigitalSkaitmeninis celebritiesĮžymybės, especiallyypač
with newnaujas projectionprojekcija technologytechnologija,
170
573612
4735
Ypač skaitmeninės įžymybės
su nauja projekcine technologija
09:50
are going to be just like the moviesfilmai,
but alivegyvas and in realrealus time.
171
578371
3960
bus kaip filmuose, bet gyvai
ir tikrame pasaulyje.
09:55
And newnaujas formsformos of communicationkomunikacija are comingartėja.
172
583609
2733
Ir atsiras naujos komunikacinės formos.
09:59
You can alreadyjau interactbendrauti
with DigiDoug"DigiDoug" in VRVr.
173
587088
4165
Mes dabar galime susisiekti su
„DigiDough“ naudodami VR.
10:03
And it is eye-openingįspūdingas.
174
591699
2270
Ir tai atveria akis.
10:05
It's just like you and I
are in the sametas pats roomkambarys,
175
593993
3862
Tai, kaip Jūs ir aš esame toje
pačioje patalpoje,
10:09
even thoughnors we mayGegužė be milesmylios apartatskirai.
176
597879
2373
nors esame toli nuo vienas kito.
10:12
HeckGi, the nextKitas time you make a videovideo call,
177
600276
2841
Kai skambinsite vaizdo skambučiu,
10:15
you will be ablegalingas to choosepasirinkti
the versionversija of you
178
603141
3736
jūs galėsite pasirinkti kitą
savęs versiją –
10:18
you want people to see.
179
606901
1566
kurią norite, kad žmonės matytų.
10:20
It's like really, really good makeupmakiažas.
180
608974
2533
Tai kaip labai labai geras makiažas.
10:24
I was scannednuskaitytas about a yearmetai and a halfpusė agoprieš.
181
612853
3579
Aš buvau nuskanuotas prieš
kokius pusantrų metų.
10:29
I've agedamžiaus.
182
617068
1721
Aš pasenau.
10:30
DigiDoug"DigiDoug" hasn'tnėra.
183
618813
1650
„DigDough“ – ne.
10:32
On videovideo callsskambučiai, I never have to growaugti oldsenas.
184
620798
3492
Vaizdo skambučiuose
aš niekada neturiu pasenti.
10:38
And as you can imagineįsivaizduok,
this is going to be used
185
626322
3088
Ir kaip jūs galite įsivaizduoti,
tai bus panaudojama
10:41
to give virtualvirtualus assistantsasistentai
a bodykūnas and a faceveidas.
186
629434
3213
suteikiant virtualiems padėjėjams
kūną ir veidą.
10:44
A humanityžmonija.
187
632671
1192
Žmogiškumą.
10:45
I alreadyjau love it that when I talk
to virtualvirtualus assistantsasistentai,
188
633887
2762
Man patinka, kai kalbu
su virtualiais padėjėjais,
10:48
they answeratsakyti back in a soothingraminantis,
humanlikežmogi mėgsta voicebalsas.
189
636673
2933
ir jie atsako ramiu, žmogišku balsu.
10:51
Now they'lljie bus have a faceveidas.
190
639919
1776
Dabar jie turės ir veidą.
10:53
And you'lltu būsi get all the nonverbalnežodinis cuesužuominas
that make communicationkomunikacija so much easierlengviau.
191
641719
4882
ir jūs gausite visus neverbalinius užrašus
kurie padarys komunikaciją daug lengvesne.
11:00
It's going to be really nicegražus.
192
648171
1420
Tai bus labai šaunu
11:01
You'llJums bus be ablegalingas to tell when
a virtualvirtualus assistantasistentas is busyužsiėmęs or confusedsupainioti
193
649615
3637
Jūs galėsite matyti, kada virtualus
darbuotojas yra užsiėmęs arba sutrikęs
11:05
or concernedsusijusi about something.
194
653276
2680
bei susirūpinęs dėl kažko.
11:09
Now, I couldn'tnegalėjo leavepalikti the stageetapas
195
657694
2509
Dabar aš negaliu palikti scenos
11:12
withoutbe you actuallyiš tikrųjų beingesamas ablegalingas
to see my realrealus faceveidas,
196
660227
2698
kol jūs nepamatėte mano tikro veido,
11:14
so you can do some comparisonpalyginimas.
197
662949
1684
kad galėtumeėte palyginti.
11:18
So let me take off my helmetšalmas here.
198
666573
1876
Taigi leiskite man nusiimti šį šalmą.
11:20
Yeah, don't worrynerimauti,
it looksatrodo way worseblogiau than it feelsjaučiasi.
199
668473
4770
Taip, nesijaudinkite, tai atrodo blogiau,
nei jaučiu aš.
11:25
(LaughterJuokas)
200
673267
2428
(Juokas)
11:29
So this is where we are.
201
677188
1698
Taigi, štai kur mes esame.
11:30
Let me put this back on here.
202
678910
1604
Leiskite man padėti tai čia.
11:32
(LaughterJuokas)
203
680538
1950
(Juokas)
11:35
DoinkDoink!
204
683115
1186
Oi.
11:37
So this is where we are.
205
685292
1600
Tai štai kur mes esame.
11:39
We're on the cuspcusp of beingesamas ablegalingas
to interactbendrauti with digitalskaitmeninis humansžmonės
206
687997
3701
Mes sugebame bendrauti su
skaitmeniniais žmonėmis,
11:43
that are strikinglyryškiai realrealus,
207
691722
2181
kurie yra labai panašūs į realius,
11:45
whetherar they're beingesamas controlledkontroliuojama
by a personasmuo or a machinemašina.
208
693927
3269
nesvarbu ar jie yra kontroliuojami
žmogaus ar mašinos.
11:49
And like all newnaujas technologytechnologija these daysdienos,
209
697220
4375
Ir kaip visa nauja technologija
šiomis dienomis
11:54
it's going to come with some
seriousrimtas and realrealus concernssusirūpinęs
210
702531
4746
sugebės atrasti svarbias ir
realias problemas,
11:59
that we have to dealspręsti with.
211
707301
1734
su kuriomis mes turime susidoroti.
12:02
But I am just so really excitedsusijaudinęs
212
710017
2118
Bet aš tiesiog labai džiaugiuosi
12:04
about the abilitygebėjimas to bringatnešk something
that I've seenmatė only in sciencemokslas fictionfikcija
213
712159
5053
dėl galimybės kažką, ką aš
mačiau tik mokslinėse fantastikose
12:09
for my entirevisa life
214
717236
2270
visą savo gyvenimą
12:11
into realitytikrovė.
215
719530
1328
atnešti į tikrovę.
12:13
CommunicatingBendrauti with computerskompiuteriai
will be like talkingkalbėti to a frienddraugas.
216
721752
4222
Bendrauti su kompiuteriais bus tas
pats kaip kalbėti su draugu.
12:18
And talkingkalbėti to farawayFaraway Homes friendsdraugai
217
726323
2500
Ir kalbėti su tolimais draugais
12:20
will be like sittingsėdi with them
togetherkartu in the sametas pats roomkambarys.
218
728847
3273
bus tas pats kaip sėdėti
su jais tame pačiame kambaryje.
12:24
Thank you very much.
219
732974
1308
Ačiū jums labai.
12:26
(ApplausePlojimai)
220
734306
6713
(Plojimai).

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Doug Roble - Computer graphics software researcher
Doug Roble has found a career combining the things he loves: math, computers, movies and imagination.

Why you should listen

Doug Roble has really only had one job in his life. After getting his PhD in Computer Science from the Ohio State University in 1992, he joined Digital Domain, a visual effects production company. Once there, he found a unique place where art and technology collide. Now he builds new tools for artists to use and they, in turn, use the tools in surprising and unexpected ways. The feedback loop between art and science is completely addicting. And, the byproduct of this are movies that the whole world enjoys.

Roble's work outside Digital Domain reflects this passion. He was the Editor and Chief of the Journal of Graphics tools for more than five years. He's currently the Chair of the Motion Picture Academy's Sci/Tech Awards and a member of the Academy's Sci/Tech Council. And two of the tools he's built over the years have won Sci/Tech Academy Awards themselves.

More profile about the speaker
Doug Roble | Speaker | TED.com