ABOUT THE SPEAKER
Julie Lythcott-Haims - Academic, author
Julie Lythcott-Haims speaks and writes on the phenomenon of helicopter parenting and the dangers of a checklisted childhood -- the subject of her book, "How to Raise an Adult."

Why you should listen

Julie Lythcott-Haims is the author of the New York Times best-selling book How to Raise an Adult: Break Free of the Overparenting Trap and Prepare Your Kid for Success. The book emerged from her decade as Stanford University's Dean of Freshmen, where she was known for her fierce advocacy for young adults and received the university's Lloyd W. Dinkelspiel Award for creating "the" atmosphere that defines the undergraduate experience. She was also known for her fierce critique of the growing trend of parental involvement in the day-to-day lives of college students. Toward the end of her tenure as dean, she began speaking and writing widely on the harm of helicopter parenting. How to Raise an Adult is being published in over two dozen countries and gave rise to her TED Talk and a sequel which will be out in 2018. In the meantime, Lythcott-Haims's memoir on race, Real American, will be out in Fall 2017.

Lythcott-Haims is a graduate of Stanford University, Harvard Law School, and California College of the Arts. She lives in Silicon Valley with her partner of over twenty-five years, their two teenagers and her mother. 

More profile about the speaker
Julie Lythcott-Haims | Speaker | TED.com
TED Talks Live

Julie Lythcott-Haims: How to raise successful kids -- without over-parenting

Julie Lythcott-Haims: Å oppdra suksessrike barn - uten overformynding

Filmed:
4,800,231 views

Ved å lasse på barna høye forventninger og å overstyre livene deres i hver krok og sving, hjelper virkelig ikke foreldre barna sine. I det minste er det slik den tidligere dekanen for førsteårselever ved Stanford, Julie Lythcott-Haims, ser det. Med innlevelse og tørr humor fremmer hun saken at foreldre må slutte å definere ungenes suksess ut fra karakterer og prøveresultater. Istedenfor, sier hun, burde de fokusere på å sørge for den eldste ideen som finnes: betingelsesløs kjærlighet.
- Academic, author
Julie Lythcott-Haims speaks and writes on the phenomenon of helicopter parenting and the dangers of a checklisted childhood -- the subject of her book, "How to Raise an Adult." Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
You know, I didn't setsett out
to be a parentingforeldre expertEkspert.
0
680
3816
Vet du, jeg mente aldri å bli
en ekspert på foreldrerollen.
00:16
In factfaktum, I'm not very interestedinteressert
in parentingforeldre, perper SeSe.
1
4520
3760
faktisk er jeg ikke særlig interessert
i foreldreskap, som sådan.
00:21
It's just that there's a certainsikker stylestil
of parentingforeldre these daysdager
2
9080
3936
det er bare at det er en særlig type
foreldrerolle i dag
00:25
that is kindsnill of messingMessina up kidsbarn,
3
13040
3176
som er den typen som
ødelegger unger,
00:28
impedinghindrer theirderes chancessjansene
to developutvikle into theirselvestheirselves.
4
16239
5057
som minsker sjansene deres
til å utvikle seg til seg selv.
00:33
There's a certainsikker stylestil
of parentingforeldre these daysdager
5
21320
2216
Det er en særlig type foreldrerolle i dag
00:35
that's gettingfår in the way.
6
23560
1336
som kommer i veien.
00:36
I guessGjett what I'm sayingordtak is,
7
24920
1616
Det jeg sier er dette:
00:38
we spendbruke a lot of time
beingå være very concernedbekymret
8
26560
2056
Vi bruker mye tid på
å være veldig bekymret
00:40
about parentsforeldre who aren'ter ikke involvedinvolvert enoughnok
in the livesbor of theirderes kidsbarn
9
28640
3656
for foreldre som ikke involverer seg nok
i sine ungers liv
00:44
and theirderes educationutdanning or theirderes upbringingoppvekst,
10
32320
1936
og i utdannelsen og oppdragelsen deres.
00:46
and rightlyrette so.
11
34280
1200
Og med rette.
00:48
But at the other endslutt of the spectrumspektrum,
12
36000
2376
Men i den andre enden av skalaen
00:50
there's a lot of harmskade
going on there as well,
13
38400
2696
skjer det også mye skade.
00:53
where parentsforeldre feel
a kidkid can't be successfulvellykket
14
41120
2936
der foreldre føler at et barn ikke
kan være fremgangsrikt
00:56
unlessmed mindre the parentforelder is protectingbeskyttende
and preventinghindre at everyhver turnsving
15
44080
4056
uten at forelderen beskytter
og forebygger i hver sving
01:00
and hoveringsvever over everyhver happeningskjer,
and micromanagingMicromanaging everyhver momentøyeblikk,
16
48160
3736
og henger over hver hendelse
og detaljstyrer hvert øyeblikk,
01:03
and steeringstyring theirderes kidkid towardsmot
some smallliten subsetundergruppe of collegeshøyskoler and careerskarrierer.
17
51920
5200
og styrer sitt barn mot et smalt utvalg
av colleger og karrierer.
01:10
When we raiseheve kidsbarn this way,
18
58760
2616
Når vi oppdrar unger på denne måten,
01:13
and I'll say we,
19
61400
1696
og jeg sier "vi",
fordi, Herren vet, at i oppdragelsen av
mine to tenåringer,
01:15
because LordHerren knowsvet,
in raisingraising my two teenagerstenåringer,
20
63120
2776
01:17
I've had these tendenciestendenser myselfmeg selv,
21
65920
2736
har jeg hatt slike tendenser selv,
01:20
our kidsbarn endslutt up leadingledende
a kindsnill of checklistedchecklisted childhoodbarndom.
22
68680
3880
ender ungene våre opp med å ha en
barndom med en sjekkliste.
01:25
And here'sher er what the checklistedchecklisted
childhoodbarndom looksutseende like.
23
73200
2696
Og slik ser en barndom med sjekkliste ut:
01:27
We keep them safesikker and soundlyd
24
75920
2896
Vi holder dem trygge og sunne
01:30
and fedmatet and wateredvannet,
25
78840
1680
og mater og vanner dem,
01:33
and then we want to be sure
they go to the right schoolsskoler,
26
81520
2696
og vi må være sikre på at
de går på de rette skolene,
01:36
that they're in the right classesklasser
at the right schoolsskoler,
27
84240
2576
at de er i de rette klassene
på de rette skolene,
01:38
and that they get the right gradeskarakterer
in the right classesklasser in the right schoolsskoler.
28
86840
3620
at de får rette karakterer
i rett klasse på rett skole.
Ikke bare karakterene,
også poengsummene,
01:42
But not just the gradeskarakterer, the scoresscore,
29
90484
1732
og ikke bare karakterer og poeng,
men utmerkelser og premier
01:44
and not just the gradeskarakterer and scoresscore,
but the accoladesutmerkelser and the awardsutmerkelser
30
92240
3216
og sporter, aktiviteter, lederskap.
01:47
and the sportssport,
the activitiesaktiviteter, the leadershipledelse.
31
95480
2191
Vi sier: "Ikke bare bli med i en klubb,
01:49
We tell our kidsbarn, don't just joinbli med a clubklubb,
32
97695
1921
start en klubb, for colleger vil ha det.
01:51
startstart a clubklubb, because collegeshøyskoler
want to see that.
33
99640
2256
Og kryss av for samfunnstjeneste.
01:53
And checkkryss av the boxeske for communitysamfunnet serviceservice.
34
101920
1936
Jeg mener, vis collegene at
du bryr deg om andre
01:55
I mean, showforestilling the collegeshøyskoler
you careomsorg about othersandre.
35
103880
2256
01:58
(LaughterLatter)
36
106160
2096
(Latter)
02:00
And all of this is doneferdig to some
hoped-forhåpet for degreegrad of perfectionperfeksjon.
37
108280
4936
Og alt dette blir gjort i håp om
en høy grad av perfeksjon.
02:05
We expectforvente our kidsbarn
to performutføre at a levelnivå of perfectionperfeksjon
38
113240
2616
Vi forventer at barna våre
skal prestere perfekt
02:07
we were never askedspurte
to performutføre at ourselvesoss,
39
115880
3336
på et nivå vi aldri
ble bedt om å prestere på,
02:11
and so because so much is requirednødvendig,
40
119240
2176
og fordi såpass er nødvendig,
02:13
we think,
41
121440
1216
tror vi,
02:14
well then, of coursekurs we parentsforeldre
have to argueargumentere with everyhver teacherlærer
42
122680
3216
og selvsagt må vi foreldre
krangle med hver eneste lærer
02:17
and principalrektor and coachCoach and refereedommer
43
125920
2576
og rektor og trener og dommer
02:20
and acthandling like our kid'sbarne conciergeconcierge
44
128520
2896
og oppføre oss som vårt barns forvalter
02:23
and personalpersonlig handlerhånd
45
131440
1240
og personlige assistent
02:25
and secretarysekretær.
46
133880
1816
og sekretær.
02:27
And then with our kidsbarn, our preciousdyrebar kidsbarn,
47
135720
2176
Og så, med våre dyrebare unger,
02:29
we spendbruke so much time nudgingnudging,
48
137920
2136
bruker vi så mye tid på å puffe,
02:32
cajolingtale, hintingantydet, helpinghjelpe, hagglingPruting,
nagginggriner as the casesak maykan be,
49
140080
4416
dytte, hinte, hjelpe, prute, mase,
til og med,
02:36
to be sure they're not screwingskru up,
50
144520
2856
for å være sikker på at
de ikke roter det til,
02:39
not closinglukking doorsdører,
51
147400
2496
ikke stenger dører,
02:41
not ruiningødelegger theirderes futureframtid,
52
149920
2496
ikke ødelegger framtida,
02:44
some hoped-forhåpet for admissionopptak
53
152440
2256
et ønsket opptak
02:46
to a tinyliten handfulhåndfull of collegeshøyskoler
54
154720
2616
hos en liten handfull colleger
02:49
that denybenekte almostnesten everyhver applicantsøkeren.
55
157360
3080
som avviser nesten alle søkere.
02:54
And here'sher er what it feelsføles like
to be a kidkid in this checklistedchecklisted childhoodbarndom.
56
162680
5416
Og sånn er det det føles å være
et barn i en barndom med sjekkliste.
03:00
First of all, there's
no time for freegratis playspille.
57
168120
2496
Først og fremst er det
ingen tid til frilek.
03:02
There's no roomrom in the afternoonsettermiddag,
58
170640
1656
Det er ingen rom i ettermiddagene,
03:04
because everything
has to be enrichingberikende, we think.
59
172320
3016
fordi alt må være berikende,
tror vi.
03:07
It's as if everyhver piecestykke of homeworkhjemmelekser,
everyhver quizquiz, everyhver activityaktivitet
60
175360
3376
Det er som om hver lille lekse,
hver prøve, hver aktivitet
03:10
is a make-or-breakvære momentøyeblikk
for this futureframtid we have in mindsinn for them,
61
178760
4536
er et synk-eller-svøm-øyeblikk for
framtiden vi har tenkt oss for dem
03:15
and we absolvefrikjenne them
of helpinghjelpe out around the househus,
62
183320
2936
og vi fritar dem for å hjelpe til i huset,
03:18
and we even absolvefrikjenne them
of gettingfår enoughnok sleepsove
63
186280
3376
og vi fritar dem til og med fra
å få nok søvn
03:21
as long as they're checkingsjekker off
the itemselementer on theirderes checklistSjekkliste.
64
189680
4896
så lenge de krysser av
punktene på sjekklista.
Og i barndommen med sjekkliste sier vi
at vi bare vil at de skal være lykkelige
03:26
And in the checklistedchecklisted childhoodbarndom,
we say we just want them to be happylykkelig,
65
194600
3816
03:30
but when they come home from schoolskole,
66
198440
2056
men når de kommer hjem fra skolen,
03:32
what we askspørre about all too oftenofte first
67
200520
3136
er det første vi spør om
03:35
is theirderes homeworkhjemmelekser and theirderes gradeskarakterer.
68
203680
3056
leksene og karakterene.
03:38
And they see in our facesansikter
69
206760
2016
Og i ansiktene våre ser de
03:40
that our approvalgodkjenning, that our love,
70
208800
2536
at vår godkjenning, vår kjærlighet
03:43
that theirderes very worthverdi,
71
211360
1616
at deres verdi
03:45
comeskommer from A'sA.
72
213000
1856
kommer fra karakteren A.
03:46
And then we walk alongsidesammen med them
73
214880
2576
Og så går vi ved siden av dem
03:49
and offerby på cluckingclucking praiseros like a trainertrener
at the WestminsterWestminster DogHunden ShowVis --
74
217480
4696
med tilsnakk som en hundetrener--
03:54
(LaughterLatter)
75
222200
1216
(Latter)
03:55
coaxingcoaxing them to just jumphoppe a little higherhøyere
and soarsveve a little fartherlenger,
76
223440
5296
overtaler dem til å hoppe bare litt høyere
og sveve litt lengre,
04:00
day after day after day.
77
228760
3056
dag etter dag etter dag.
04:03
And when they get to highhøy schoolskole,
78
231840
1736
Og når de kommer til high school,
sier de ikke:
04:05
they don't say, "Well, what mightkanskje I
be interestedinteressert in studyingstudere
79
233600
2896
"Hva kan jeg være interessert i å studere
eller ha som aktivitet?"
04:08
or doing as an activityaktivitet?"
80
236520
1256
04:09
They go to counselorsrådgivere and they say,
81
237800
1696
De går til rådgivere og sier:
04:11
"What do I need to do
to get into the right collegehøyskole?"
82
239520
3576
"Hva må jeg gjøre for å komme inn
på rett college?"
04:15
And then, when the gradeskarakterer
startstart to rollrull in in highhøy schoolskole,
83
243120
2936
Og så, når karakterene begynner å rulle
inn på high school,
04:18
and they're gettingfår some B'sB,
84
246080
1576
og de får noen B´er,
04:19
or God forbidforby some C'sCS,
85
247680
2376
eller, Gud forby, noen C´er,
04:22
they franticallyfebrilsk texttekst theirderes friendsvenner
86
250080
1936
tekster de vennene sine frenetisk
04:24
and say, "Has anyonehvem som helst ever gottenfått
into the right collegehøyskole with these gradeskarakterer?"
87
252040
5120
og sier: "Har noen noengang kommet inn på
rett college med sånne karakterer?"
04:29
And our kidsbarn,
88
257959
1536
Og ungene våre,
04:31
regardlessuansett of where they endslutt up
at the endslutt of highhøy schoolskole,
89
259519
3617
uansett hvor de ender opp
etter high school
04:35
they're breathlessandpusten.
90
263160
1240
mister pusten.
04:37
They're brittleskjør.
91
265400
1216
De er skjøre.
04:38
They're a little burnedbrent out.
92
266640
1816
De er litt utbrent.
04:40
They're a little oldgammel before theirderes time,
93
268480
1896
De er litt gamle før tida:
04:42
wishingønsker the grown-upsvoksne in theirderes livesbor
had said, "What you've doneferdig is enoughnok,
94
270400
4016
De ønsker at de voksne i deres liv
hadde sagt: "Det du har gjort er nok,
04:46
this effortanstrengelse you've put forthvidere
in childhoodbarndom is enoughnok."
95
274440
2976
denne innsatsen i barndom du har vist,
er nok."
04:49
And they're witheringvisne now
underunder highhøy ratespriser of anxietyangst and depressiondepresjon
96
277440
4256
Og de visner hen av
av angst og depresjon
04:53
and some of them are wonderinglurer,
97
281720
2216
og noen av dem undrer:
04:55
will this life ever turnsving out
to have been worthverdi it?
98
283960
4360
Vil dette livet noensinne
vise seg å være verdt det?
05:01
Well, we parentsforeldre,
99
289800
1736
Vel, vi foreldre,
05:03
we parentsforeldre are prettyganske sure
it's all worthverdi it.
100
291560
3376
vi foreldre er ganske sikre på
at det er verdt det.
05:06
We seemsynes to behaveoppfør deg --
101
294960
1216
Vi oppfører oss som vi bokstavelig talt
tror at de ikke vil ha en fremtid
05:08
it's like we literallybokstavelig think
they will have no futureframtid
102
296200
2736
05:10
if they don't get into one of these
tinyliten setsett of collegeshøyskoler or careerskarrierer
103
298960
4696
hvis de ikke kommer inn på dette
smale utvalget college eller karrierer
05:15
we have in mindsinn for them.
104
303680
1320
Vi har sett oss ut for dem.
05:17
Or maybe, maybe, we're just afraidredd
105
305920
3096
Eller kanskje, kanskje,
er vi bare redde for
05:21
they won'tvil ikke have a futureframtid we can bragskryter about
106
309040
2336
at de ikke får en framtid vi kan skryte av
05:23
to our friendsvenner and with stickersklistremerker
on the backsryggen of our carsbiler.
107
311400
3800
til venner og med klistremerker
bak på bilen.
05:29
Yeah.
108
317600
1216
Ja
05:30
(ApplauseApplaus)
109
318840
2320
(Applaus)
05:36
But if you look at what we'vevi har doneferdig,
110
324920
2536
Men hvis du ser på hva vi har gjort,
05:39
if you have the couragemot
to really look at it,
111
327480
3536
hvis du har mot til å virkelig se på det,
05:43
you'llvil du see that not only do our kidsbarn
think theirderes worthverdi comeskommer
112
331040
2976
vil du se at ikke bare tror barna våre
at deres verdi kommer
05:46
from gradeskarakterer and scoresscore,
113
334040
1696
fra karakterer og poeng,
05:47
but that when we livebo right up insideinnsiden
theirderes preciousdyrebar developingutvikle mindssinn
114
335760
3896
men at når vi lever inni
deres dyrebare, utviklende sinn
05:51
all the time, like our very ownegen versionversjon
of the moviefilm "BeingBlir JohnJohn MalkovichMalkovich,"
115
339680
4576
hele tiden, som i din egen versjon av
filmen "Being John Malkovich,"
05:56
we sendsende our childrenbarn the messagebudskap:
116
344280
1936
sender vi ungene våre beskjeden:
05:58
"Hey kidkid, I don't think you can actuallyfaktisk
achieveoppnå any of this withoututen me."
117
346240
5216
"Hei, jeg tror ikke du faktisk kan oppnå
noe av dette uten meg."
06:03
And so with our overhelpoverhelp,
118
351480
2656
Og så, med vår over-hjelping,
06:06
our overprotectionoverprotection
and overdirectionoverdirection and hand-holdinghånd-holdt,
119
354160
2536
vår overbeskyttelse
og overdirigering og handholding,
06:08
we deprivefrata our kidsbarn
of the chancesjanse to buildbygge self-efficacymestringstro,
120
356720
4016
frarøver vi ungene våre sjansen
til å bygge mestringstro,
06:12
whichhvilken is a really fundamentalfundamental tenetTenet
of the humanmenneskelig psychepsyke,
121
360760
3696
som er et virkelig viktig prinsipp
i den menneskelige psyke,
06:16
farlangt more importantviktig
than that self-esteemselvfølelse they get
122
364480
2616
mye viktigere enn
selvtilliten de får
06:19
everyhver time we applaudapplaudere.
123
367120
1400
hver gang vi applauderer.
06:21
Self-efficacyMestringstro is builtbygget when one seesser
that one'sens ownegen actionshandlinger leadlede to outcomesutfall,
124
369120
6176
Mestringstro er bygd når noen ser at
deres egen handling fører til resultater,
06:27
not --
125
375320
1216
ikke --
06:28
There you go.
126
376560
1216
Akkurat
06:29
(ApplauseApplaus)
127
377800
2840
(Applaus)
06:33
Not one'sens parents'foreldre
actionshandlinger on one'sens behalfvegne,
128
381600
3776
Ikke foreldrenes
handling på deres vegne,
06:37
but when one'sens ownegen actionshandlinger
leadlede to outcomesutfall.
129
385400
2776
men når egne handlinger
fører til resultater.
06:40
So simplyganske enkelt put,
130
388200
1496
Så, ganske enkelt forklart:
06:41
if our childrenbarn are to developutvikle
self-efficacymestringstro, and they must,
131
389720
5336
Hvis ungene våre skal utvikle
mestringstro, og det må de,
06:47
then they have to do a wholehel lot more
of the thinkingtenker, planningplanlegger, decidingbestemmer,
132
395080
4856
så må de gjøre en hel del mer av tenking,
planlegging, bestemming,
06:51
doing, hopinghåper, copingmestring, trialprøve and errorfeil,
133
399960
3576
gjøring, håping, mestring,
prøving og feiling,
06:55
dreamingdrømmer and experiencingopplever of life
134
403560
3136
drømming og erfaring av livet
06:58
for themselvesdem selv.
135
406720
1640
på egen hånd.
07:01
Now, am I sayingordtak
136
409280
2496
Sier jeg at
07:03
everyhver kidkid is hard-workinghardtarbeidende and motivatedmotivert
137
411800
2336
hvert barn er hardtarbeidende og motivert
07:06
and doesn't need a parent'soverordnede involvementinvolvering
or interestrenter in theirderes livesbor,
138
414160
3176
og trenger ikke foreldrenes involvering
eller interesse i sitt liv,
07:09
and we should just back off and let go?
139
417360
1880
og at vi bare skal skygge banen og
la det være?
07:12
HellHelvete no.
140
420040
1216
Ikke helvete.
07:13
(LaughterLatter)
141
421280
1216
(Latter)
07:14
That is not what I'm sayingordtak.
142
422520
1696
Det er ikke det jeg sier.
07:16
What I'm sayingordtak is, when we treatbehandle
gradeskarakterer and scoresscore and accoladesutmerkelser and awardsutmerkelser
143
424240
3616
Det jeg sier er at når vi behandler
karakterer og poeng og utmerkelser
07:19
as the purposehensikt of childhoodbarndom,
144
427880
2096
som formålet med barndommen,
07:22
all in furtherancefremme of some hoped-forhåpet for
admissionopptak to a tinyliten numberAntall of collegeshøyskoler
145
430000
3776
for å fremme et forhåpentlig inntak
på et lite utvalg colleger
07:25
or entranceinngang to a smallliten numberAntall of careerskarrierer,
146
433800
2976
eller inngangsbilletten til
et lite antall karrierer,
07:28
that that's too narrowsmal a definitiondefinisjon
of successsuksess for our kidsbarn.
147
436800
4376
at det er en for smal definisjon
av suksess for våre barn.
07:33
And even thoughselv om we mightkanskje help them
achieveoppnå some short-termkortsiktig winsvinner
148
441200
3536
Og selv om vi tror at vi kan hjelpe dem
oppnå noen kortsiktige seire
07:36
by overhelpingoverhelping --
149
444760
1216
ved å overhjelpe --
07:38
like they get a better gradegrade
if we help them do theirderes homeworkhjemmelekser,
150
446000
3560
slik de får bedre karakterer
hvis vi hjelper dem med leksene,
07:42
they mightkanskje endslutt up with a longerlenger
childhoodbarndomsumsumé when we help --
151
450320
3880
så kan de ende opp med en lengre
barndoms-cv når vi hjelper
07:47
what I'm sayingordtak is that all of this
comeskommer at a long-termlangsiktig costkoste
152
455120
3376
Det jeg sier er at alt dette kommer med
en langtidskostnad
07:50
to theirderes senseføle of selfselv-.
153
458520
2056
for deres selvtillit.
07:52
What I'm sayingordtak is,
we should be lessmindre concernedbekymret
154
460600
2416
Det jeg sier er,
vi burde være mindre bekymret
07:55
with the specificspesifikk setsett of collegeshøyskoler
155
463040
1816
av hvilket spesifikke colleger
07:56
they mightkanskje be ablei stand
to applysøke om to or mightkanskje get into
156
464880
3216
de kan ha muligheten til å søke
eller komme inn på
08:00
and farlangt more concernedbekymret that they have
the habitsvaner, the mindsettankesett, the skillferdighet setsett,
157
468120
4896
og mye mer bekymret for at de har
vanene, tenkemåtene, ferdighetene,
08:05
the wellnessvelvære, to be successfulvellykket
whereverhvor enn they go.
158
473040
4936
velværen til å være suksessrik
hvor enn de går.
08:10
What I'm sayingordtak is,
159
478000
1216
Det jeg sier er,
08:11
our kidsbarn need us to be a little
lessmindre obsessedbesatt with gradeskarakterer and scoresscore
160
479240
4576
våre barn trenger at vi er litt mindre
besatt av karakterer og poengsummer
08:15
and a wholehel lot more interestedinteressert
161
483840
2296
og mye mer interessert
08:18
in childhoodbarndom providinggi
a foundationfundament for theirderes successsuksess
162
486160
5096
i at barndommen gir
et fundament for suksess
08:23
builtbygget on things like love
163
491280
2680
bygd på kjærlighet
08:27
and choreshusarbeid.
164
495240
1216
og plikter
08:28
(LaughterLatter)
165
496480
2176
(Latter)
08:30
(ApplauseApplaus)
166
498680
1920
(Applaus)
08:35
Did I just say choreshusarbeid?
Did I just say choreshusarbeid? I really did.
167
503240
3240
Sa jeg akkurat plikter?
Sa jeg akkurat plikter? Jeg gjorde det.
08:39
But really, here'sher er why.
168
507920
2160
Men, virkelig, dette er hvorfor.
08:43
The longestlengste longitudinalLangsgående studystudere
of humansmennesker ever conductedgjennomført
169
511280
3656
Den lengste studien som noensinne
er gjort på mennesker
08:46
is calledkalt the HarvardHarvard GrantGrant StudyStudien.
170
514960
2175
kalles Harvard Grant studien.
08:49
It foundfunnet that professionalprofesjonell
successsuksess in life,
171
517159
2337
Den fant at yrkesmessig suksess i livet,
08:51
whichhvilken is what we want for our kidsbarn,
172
519520
2576
som er det vi ønsker for ungene våre,
08:54
that professionalprofesjonell successsuksess in life
comeskommer from havingha doneferdig choreshusarbeid as a kidkid,
173
522120
3776
den suksessen i livet kommer fra
å ha hatt plikter som barn,
08:57
and the earlierTidligere you startedstartet, the better,
174
525920
2016
og jo tidligere man starter, dess bedre,
08:59
that a roll-up-your-sleeves-rulle-opp-din-ermer -
and-pitch-inog-pitch-i mindsettankesett,
175
527960
2376
at en brett-opp-armene-innstilling,
09:02
a mindsettankesett that sayssier,
there's some unpleasantubehagelig work,
176
530360
2376
en innstilling som sier: "Der er noe
ubehagelig å gjøre,
09:04
someone'snoens got to do it,
it mightkanskje as well be me,
177
532760
2216
noen må gjøre det,
det kan like gjerne være meg,"
09:07
a mindsettankesett that sayssier,
178
535000
1216
en innstilling som sier:
09:08
I will contributebidra my effortanstrengelse
to the bettermentbetterment of the wholehel,
179
536240
3096
"Jeg vil bidra med min innsats
til det felles beste."
09:11
that that's what getsblir you aheadfremover
in the workplacearbeidsplass.
180
539360
3056
At det er det som får deg framover
på arbeidsplassen.
09:14
Now, we all know this. You know this.
181
542440
2896
Vi vet alle dette. Du vet dette.
09:17
(ApplauseApplaus)
182
545360
2816
(Applaus)
09:20
We all know this, and yetennå,
in the checklistedchecklisted childhoodbarndom,
183
548200
3576
Alle sammen vet vi dette, og likvel,
i barndommen med sjekkliste
09:23
we absolvefrikjenne our kidsbarn of doing
the work of choreshusarbeid around the househus,
184
551800
3776
fritar vi ungene våre fra å gjøre
plikter i huset,
09:27
and then they endslutt up
as youngung adultsvoksne in the workplacearbeidsplass
185
555600
2496
og så ender de opp som unge voksne
på arbeidsplassen,
09:30
still waitingventer for a checklistSjekkliste,
186
558120
2216
som venter på en sjekkliste,
09:32
but it doesn't existeksistere,
187
560360
1456
men den eksisterer ikke,
09:33
and more importantlyviktigst,
lackingmangler the impulseimpuls, the instinctinstinkt
188
561840
3296
og enda viktigere,
de mangler impulsen, instinktet
09:37
to rollrull up theirderes sleevesermene and pitchtonehøyde in
189
565160
2216
til å brette opp ermene og ta et tak
09:39
and look around and wonderlure på,
how can I be usefulnyttig to my colleagueskollegaer?
190
567400
3576
og se seg rundt og undre hvordan
kan jeg være til nytte for mine kolleger?
09:43
How can I anticipateforutse a few stepstrinn aheadfremover
to what my bosssjef mightkanskje need?
191
571000
4320
Hvordan kan jeg forutse
hva sjefen min trenger?
09:48
A secondsekund very importantviktig findingfunn
from the HarvardHarvard GrantGrant StudyStudien
192
576280
3600
Et annet viktig funn
fra Harvard Grant studien
09:52
said that happinesslykke in life
193
580920
1760
sa at lykke i livet
09:55
comeskommer from love,
194
583720
1856
kommer av kjærlighet,
09:57
not love of work,
195
585600
1856
ikke kjærlighet til arbeid,
09:59
love of humansmennesker:
196
587480
2200
kjærlighet til mennesker:
10:02
our spouseektefelle, our partnersamboer,
our friendsvenner, our familyfamilie.
197
590400
3440
ektefelle, partner,
venner, familie.
10:06
So childhoodbarndom needsbehov to teachlære bort
our kidsbarn how to love,
198
594600
3696
Så barndom må lære barna våre
hvordan de skal elske,
10:10
and they can't love othersandre
if they don't first love themselvesdem selv,
199
598320
2976
og de kan ikke elske andre
hvis de ikke først elsker seg selv
10:13
and they won'tvil ikke love themselvesdem selv
if we can't offerby på them unconditionalubetinget love.
200
601320
3976
og de vil ikke elske seg selv hvis ikke
vi kan tilby dem uforbeholden kjærlighet
10:17
(ApplauseApplaus)
201
605320
1960
(Applaus)
10:21
Right.
202
609600
1200
Akkurat.
10:24
And so,
203
612240
1776
Og så,
10:26
insteadi stedet of beingå være obsessedbesatt
with gradeskarakterer and scoresscore
204
614040
2256
isteden for å være besatt
av karakterer og poeng
10:28
when our preciousdyrebar offspringavkom
come home from schoolskole,
205
616320
2896
når vårt dyrebare avkom
kommer hjem fra skolen,
eller vi kommer hjem fra arbeid,
10:31
or we come home from work,
206
619240
1496
10:32
we need to closeLukk our technologyteknologi,
put away our phonestelefoner,
207
620760
2776
så må vi se opp fra teknologien,
legge vekk telefonene,
10:35
and look them in the eyeøye
208
623560
1376
og se dem i øynene
10:36
and let them see
the joyglede that fillsfills our facesansikter
209
624960
3176
og la dem se gleden som
er i våre ansikter
10:40
when we see our childbarn
for the first time in a few hourstimer.
210
628160
3136
når vi ser barnet vårt
for første gang på noen timer.
10:43
And then we have to say,
211
631320
1936
Og så må vi si:
10:45
"How was your day?
212
633280
1200
"Hvordan var dagen din?
10:47
What did you like about todayi dag?"
213
635840
2816
Hva likte du med dagen i dag?"
10:50
And when your teenagetenårings daughterdatter
sayssier, "LunchLunsj," like minemin did,
214
638680
3736
Og når din tenåringsdatter svarer:
"Lunsjen," slik min gjorde,
10:54
and I want to hearhøre about the mathmatte testtest,
215
642440
2056
og jeg vil høre om matteprøven,
10:56
not lunchlunsj,
216
644520
1416
ikke om lunsj,
10:57
you have to still
take an interestrenter in lunchlunsj.
217
645960
3016
så må du likvel interessere deg for lunsj.
11:01
You gottagotta say, "What was great
about lunchlunsj todayi dag?"
218
649000
3176
Du må si: "Hva var flott
med lunsjen i dag?"
11:04
They need to know
they mattersaken to us as humansmennesker,
219
652200
3376
De må vite at de betyr noe
som mennesker for oss,
11:07
not because of theirderes GPAGPA.
220
655600
2600
ikke på grunn av karakterene.
11:11
All right, so you're thinkingtenker,
choreshusarbeid and love,
221
659640
2216
Ok, så nå tenker du plikter og kjærlighet,
11:13
that soundslyder all well and good,
but give me a breakgå i stykker.
222
661880
2496
høres greit ut, men virkelig.
11:16
The collegeshøyskoler want to see
toptopp scoresscore and gradeskarakterer
223
664400
2976
Collegene vil se toppkarakterer og poenger
11:19
and accoladesutmerkelser and awardsutmerkelser,
and I'm going to tell you, sortsortere of.
224
667400
3920
og utmerkelser og priser,
og jeg skal fortelle deg, på en måte,
11:25
The very biggeststørste brand-namemerkevarer schoolsskoler
are askingspør that of our youngung adultsvoksne,
225
673080
5896
at de mest kjente skolene vil ha det
fra våre unge voksne,
11:31
but here'sher er the good newsnyheter.
226
679000
1360
men her er de gode nyhetene:
11:33
ContraryMotsatte to what the collegehøyskole
rankingsrangeringer racketracketen would have us believe --
227
681160
5096
I motsetning til hva collegenes
ranking-støy vil ha oss til å tro --
11:38
(ApplauseApplaus)
228
686280
2360
(Applaus)
så må du ikke gå på en av de største eller
mest kjente skolene
11:44
you don't have to go to one
of the biggeststørste brandmerke nameNavn schoolsskoler
229
692040
2896
for å bli lykkelig eller
fremgangsrik i livet
11:46
to be happylykkelig and successfulvellykket in life.
230
694960
1736
11:48
Happyglad and successfulvellykket people
wentgikk to statestat schoolskole,
231
696720
2856
Lykkelige og suksessrike folk
gikk på statlige skoler,
11:51
wentgikk to a smallliten collegehøyskole
no one has heardhørt of,
232
699600
2256
gikk på et lite college
som ingen har hørt om,
11:53
wentgikk to communitysamfunnet collegehøyskole,
233
701880
1576
gikk på offentlige colleger,
11:55
wentgikk to a collegehøyskole over here
and flunkeddumpet out.
234
703480
2736
gikk på et college her borte
og strøyk.
11:58
(ApplauseApplaus)
235
706240
2800
(Applaus)
12:05
The evidencebevis is in this roomrom,
is in our communitieslokalsamfunn,
236
713240
2976
Beviset er i dette rommet,
er i nærmiljøene våre,
12:08
that this is the truthsannhet.
237
716240
1696
det er sannheten.
12:09
And if we could widenutvide our blindersskylapper
238
717960
1696
Og hvis vi kunne ta av skylappene
12:11
and be willingvillig to look
at a few more collegeshøyskoler,
239
719680
2256
og være villige til å se
på noen flere colleger,
12:13
maybe removefjerne our ownegen egosegoer
from the equationligningen,
240
721960
3536
kanskje ta ut eget ego
fra ligningen,
12:17
we could acceptaksepterer and embraceomfavne
this truthsannhet and then realizeinnse,
241
725520
3656
kanskje vi kunne akseptere og omfavne
denne sannheten og forstå
12:21
it is hardlyneppe the endslutt of the worldverden
242
729200
1976
at det neppe er verdens ende
12:23
if our kidsbarn don't go to one
of those bigstor brand-namemerkevarer schoolsskoler.
243
731200
3520
om våre unger ikke går på
en av de store velkjente skolene.
12:27
And more importantlyviktigst,
244
735960
1256
Og enda viktigere,
12:29
if theirderes childhoodbarndom has not been livedlevde
accordingi henhold to a tyrannicaltyranniske checklistSjekkliste
245
737240
5096
hvis barndommen ikke har levd etter
en tyrannisk sjekkliste,
12:34
then when they get to collegehøyskole,
246
742360
2136
så når de drar til college,
12:36
whicheverUansett hvilken one it is,
247
744520
1936
uansett hvilket,
12:38
well, they'llde vil have goneborte there
on theirderes ownegen volitionvilje,
248
746480
3096
så har de dratt dit etter egen fri vilje,
12:41
fueledfueled by theirderes ownegen desireønske,
249
749600
2456
drevet av egne ønsker,
12:44
capablei stand and readyklar to thriveblomstre there.
250
752080
3200
i stand og klar til å blomstre der.
12:49
I have to admitinnrømme something to you.
251
757360
1800
Jeg må innrømme noe til dere.
12:51
I've got two kidsbarn I mentionednevnt,
SawyerSawyer and AveryAvery.
252
759760
3096
Jeg nevnte at jeg har to barn,
Sawyer og Avery.
12:54
They're teenagerstenåringer.
253
762880
1696
De er tenåringer.
12:56
And onceen gang upon a time,
254
764600
1856
Og en gang i tiden,
12:58
I think I was treatingbehandling my SawyerSawyer and AveryAvery
255
766480
2616
behandlet jeg Sawyer og Avery
13:01
like little bonsaibonsai treestrær --
256
769120
1776
som små bonsaitrær --
13:02
(LaughterLatter)
257
770920
2336
(Latter)
13:05
that I was going
to carefullynøye clipklemme and prunebeskjære
258
773280
2936
som jeg skulle forsiktig klippe og trimme
13:08
and shapeform into some perfectperfekt
formskjema of a humanmenneskelig
259
776240
3896
og forme til en perfekt menneskeform
13:12
that mightkanskje just be perfectperfekt enoughnok
to warrantarrestordre them admissionopptak
260
780160
3496
som kanskje kunne bli perfekt nok
til å fortjene adgang
13:15
to one of the mostmest
highlyhøyt selectiveselektiv collegeshøyskoler.
261
783680
2440
til en av de mest selektive colleger.
13:19
But I've come to realizeinnse, after workingarbeider
with thousandstusener of other people'sfolks kidsbarn --
262
787040
3880
Men jeg har skjønt, etter å ha jobbet
med tusenvis av andre folks barn --
13:23
(LaughterLatter)
263
791640
1720
(Latter)
13:26
and raisingraising two kidsbarn of my ownegen,
264
794480
2320
og å ha oppdratt to egne barn,
13:30
my kidsbarn aren'ter ikke bonsaibonsai treestrær.
265
798200
2200
at barna mine ikke er bonsaitrær.
13:33
They're wildflowersvillblomster
266
801800
1720
De er villblomster
13:36
of an unknownUkjent genusslekt and speciesarter --
267
804400
2816
av ukjent opprinnelse --
13:39
(LaughterLatter)
268
807240
1896
(Latter)
13:41
and it's my jobjobb to providegi
a nourishingnærende environmentmiljø,
269
809160
3416
og det er min jobb å sørge for
et nærende miljø,
13:44
to strengthenstyrke them throughgjennom choreshusarbeid
270
812600
2376
å styrke dem med plikter
13:47
and to love them so they can
love othersandre and receivemotta love
271
815000
4296
og elske dem så de kan elske andre
og motta kjærlighet
13:51
and the collegehøyskole, the majormajor, the careerkarriere,
272
819320
3096
og collegene, graden, karrieren,
13:54
that's up to them.
273
822440
1696
er opp til dem.
13:56
My jobjobb is not to make them becomebli
what I would have them becomebli,
274
824160
5656
Min jobb er ikke å få dem til å bli
det jeg vil ha dem til å bli,
14:01
but to supportBrukerstøtte them
in becomingferd med å bli theirderes gloriousstrålende selvesselv.
275
829840
4800
men å støtte dem
i å bli sitt strålende selv.
14:07
Thank you.
276
835400
1216
Takk.
14:08
(ApplauseApplaus)
277
836640
6430
(Applaus)
Translated by Ragnhild Lund
Reviewed by Marleen Laschet

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Julie Lythcott-Haims - Academic, author
Julie Lythcott-Haims speaks and writes on the phenomenon of helicopter parenting and the dangers of a checklisted childhood -- the subject of her book, "How to Raise an Adult."

Why you should listen

Julie Lythcott-Haims is the author of the New York Times best-selling book How to Raise an Adult: Break Free of the Overparenting Trap and Prepare Your Kid for Success. The book emerged from her decade as Stanford University's Dean of Freshmen, where she was known for her fierce advocacy for young adults and received the university's Lloyd W. Dinkelspiel Award for creating "the" atmosphere that defines the undergraduate experience. She was also known for her fierce critique of the growing trend of parental involvement in the day-to-day lives of college students. Toward the end of her tenure as dean, she began speaking and writing widely on the harm of helicopter parenting. How to Raise an Adult is being published in over two dozen countries and gave rise to her TED Talk and a sequel which will be out in 2018. In the meantime, Lythcott-Haims's memoir on race, Real American, will be out in Fall 2017.

Lythcott-Haims is a graduate of Stanford University, Harvard Law School, and California College of the Arts. She lives in Silicon Valley with her partner of over twenty-five years, their two teenagers and her mother. 

More profile about the speaker
Julie Lythcott-Haims | Speaker | TED.com