ABOUT THE SPEAKER
Julie Lythcott-Haims - Academic, author
Julie Lythcott-Haims speaks and writes on the phenomenon of helicopter parenting and the dangers of a checklisted childhood -- the subject of her book, "How to Raise an Adult."

Why you should listen

Julie Lythcott-Haims is the author of the New York Times best-selling book How to Raise an Adult: Break Free of the Overparenting Trap and Prepare Your Kid for Success. The book emerged from her decade as Stanford University's Dean of Freshmen, where she was known for her fierce advocacy for young adults and received the university's Lloyd W. Dinkelspiel Award for creating "the" atmosphere that defines the undergraduate experience. She was also known for her fierce critique of the growing trend of parental involvement in the day-to-day lives of college students. Toward the end of her tenure as dean, she began speaking and writing widely on the harm of helicopter parenting. How to Raise an Adult is being published in over two dozen countries and gave rise to her TED Talk and a sequel which will be out in 2018. In the meantime, Lythcott-Haims's memoir on race, Real American, will be out in Fall 2017.

Lythcott-Haims is a graduate of Stanford University, Harvard Law School, and California College of the Arts. She lives in Silicon Valley with her partner of over twenty-five years, their two teenagers and her mother. 

More profile about the speaker
Julie Lythcott-Haims | Speaker | TED.com
TED Talks Live

Julie Lythcott-Haims: How to raise successful kids -- without over-parenting

Julie Lythcott-Haims: Cum să crești copii de succes — fără a-i sufoca

Filmed:
4,800,231 views

Împovărând copiii cu așteptări înalte și controlând fiecare aspect al vieții lor, părinții nu îi ajută de fapt. Cel puțin, asta este opinia lui Julie Lythcott-Haims. Cu pasiune și ironie, fostul Decan al bobocilor de la Stanford susține că părinții trebuie să nu mai definească succesul copiilor lor în funcție de note și punctaje obtinuțe la teste. În schimb, spune ea, trebuie să se concentreze pe a le oferi iubire necondiționată.
- Academic, author
Julie Lythcott-Haims speaks and writes on the phenomenon of helicopter parenting and the dangers of a checklisted childhood -- the subject of her book, "How to Raise an Adult." Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
You know, I didn't seta stabilit out
to be a parentingParentajul expertexpert.
0
680
3816
Nu mi-am propus să devin
un expert în creșterea copiilor.
00:16
In factfapt, I'm not very interestedinteresat
in parentingParentajul, perpe SeSe.
1
4520
3760
De fapt, nici măcar nu mă interesează
acest domeniu în sine.
00:21
It's just that there's a certainanumit stylestil
of parentingParentajul these dayszi
2
9080
3936
Doar că există în zilele noastre
un stil de a crește copiii
00:25
that is kinddrăguț of messingMessing up kidscopii,
3
13040
3176
care le face mai mult rău,
00:28
impedingîmpiedică theiral lor chancesșansele
to developdezvolta into theirselvestheirselves.
4
16239
5057
reducându-le șansele
de a deveni ei înșiși.
00:33
There's a certainanumit stylestil
of parentingParentajul these dayszi
5
21320
2216
Există astăzi un anumit fel
de a crește copiii
00:35
that's gettingobtinerea in the way.
6
23560
1336
care ne pune piedici.
00:36
I guessghici what I'm sayingzicală is,
7
24920
1616
Ce vreau să zic
00:38
we spendpetrece a lot of time
beingfiind very concernedîngrijorat
8
26560
2056
e că petrecem mult timp
preocupându-ne
00:40
about parentspărinţi who aren'tnu sunt involvedimplicat enoughdestul
in the livesvieți of theiral lor kidscopii
9
28640
3656
de părinții care nu se implică suficient
în viața copiilor lor,
00:44
and theiral lor educationeducaţie or theiral lor upbringingeducaţie,
10
32320
1936
în educația și creșterea lor,
00:46
and rightlype bună dreptate so.
11
34280
1200
și avem dreptate.
00:48
But at the other endSfârşit of the spectrumspectru,
12
36000
2376
Dar de cealaltă parte,
00:50
there's a lot of harmdăuna
going on there as well,
13
38400
2696
această atitudine este și dăunătoare
00:53
where parentspărinţi feel
a kidcopil can't be successfulde succes
14
41120
2936
atunci când părinții simt
că un copil nu poate avea succes
00:56
unlessdacă nu the parentmamă is protectingprotectoare
and preventingprevenirea at everyfiecare turnviraj
15
44080
4056
decât dacă părintele este protector
și prevăzător la fiecare pas
01:00
and hoveringsituându-se over everyfiecare happeninglucru,
and micromanagingmicromanaging everyfiecare momentmoment,
16
48160
3736
supraveghind fiecare eveniment
și controlând îndeaproape fiecare moment,
01:03
and steeringdirecție theiral lor kidcopil towardscătre
some smallmic subsetsubgrup of collegescolegii and careerscariere.
17
51920
5200
îndrumându-și copilul
către anumite facultăți și cariere.
01:10
When we raisea ridica kidscopii this way,
18
58760
2616
Când ne creștem copiii în acest mod,
01:13
and I'll say we,
19
61400
1696
și spun „noi”
01:15
because LordDomnul knowsștie,
in raisingridicare my two teenagersadolescenți,
20
63120
2776
deoarece când mi-am educat
cei doi adolescenți,
01:17
I've had these tendenciestendințe myselfeu insumi,
21
65920
2736
am avut la rândul meu aceleași tendințe,
01:20
our kidscopii endSfârşit up leadingconducere
a kinddrăguț of checklistedchecklisted childhoodcopilărie.
22
68680
3880
copiii noștri ajung să trăiască
un fel de copilărie prefabricată.
01:25
And here'saici e what the checklistedchecklisted
childhoodcopilărie looksarată like.
23
73200
2696
Și așa arată această copilărie.
01:27
We keep them safesigur and soundsunet
24
75920
2896
Îi menținem în siguranță,
01:30
and fedhrănit and wateredadăpate,
25
78840
1680
hrăniți și hidratați,
01:33
and then we want to be sure
they go to the right schoolsșcoli,
26
81520
2696
apoi vrem să ne asigurăm
că merg la școlile potrivite,
01:36
that they're in the right classesclase
at the right schoolsșcoli,
27
84240
2576
că sunt în clasele potrivite
din școlile potrivite,
și că iau notele potrivite în clasele
potrivite din școlile potrivite.
01:38
and that they get the right gradesnote
in the right classesclase in the right schoolsșcoli.
28
86840
3620
Dar nu numai notele,
ci și punctajele,
01:42
But not just the gradesnote, the scoresscoruri,
29
90484
1732
și nu doar notele și punctajele,
dar și laudele și premiile
01:44
and not just the gradesnote and scoresscoruri,
but the accoladesdistincţii and the awardspremii
30
92240
3216
și sporturile, activitățile,
capacitățile de lider.
01:47
and the sportssport,
the activitiesactivitati, the leadershipconducere.
31
95480
2191
Le spunem copiilor
nu doar să se alăture unui club,
01:49
We tell our kidscopii, don't just joina adera a clubclub,
32
97695
1921
ci să înființeze un club, doar
asta vor să vadă facultățile.
01:51
startstart a clubclub, because collegescolegii
want to see that.
33
99640
2256
Și să facă voluntariat,
01:53
And checkVerifica the boxcutie for communitycomunitate serviceserviciu.
34
101920
1936
să le arate facultăților
că le pasă de ceilalți!
01:55
I mean, showspectacol the collegescolegii
you careîngrijire about othersalții.
35
103880
2256
01:58
(LaughterRâs)
36
106160
2096
(Râsete)
02:00
And all of this is doneTerminat to some
hoped-forsperat-pentru degreegrad of perfectionperfecţiune.
37
108280
4936
Și toate astea sunt făcute,
sperăm noi, la perfecțiune.
02:05
We expectaştepta our kidscopii
to performa executa at a levelnivel of perfectionperfecţiune
38
113240
2616
Ne așteptăm ca copiii noștri
să atingă perfecțiunea,
02:07
we were never askedîntrebă
to performa executa at ourselvesnoi insine,
39
115880
3336
care nu a fost niciodată pretinsă
de la noi înșine,
02:11
and so because so much is requirednecesar,
40
119240
2176
și, deoarece sunt atât de multe cerințe,
02:13
we think,
41
121440
1216
noi credem că trebuie,
02:14
well then, of coursecurs we parentspărinţi
have to argueargumenta with everyfiecare teacherprofesor
42
122680
3216
ca părinți, să ne certăm
cu fiecare profesor
02:17
and principalprincipal and coachantrenor and refereeArbitrul
43
125920
2576
și director și antrenor și arbitru,
02:20
and actact like our kid'scopil conciergeconcierge
44
128520
2896
să ne purtăm ca și cum am fi
recepționerul copilului nostru
02:23
and personalpersonal handlerrutina de tratare
45
131440
1240
și ajutorul său personal,
02:25
and secretarysecretar.
46
133880
1816
și secretara.
02:27
And then with our kidscopii, our preciousprețios kidscopii,
47
135720
2176
Apoi petrecem atât de mult timp
02:29
we spendpetrece so much time nudgingnudging,
48
137920
2136
sâcâindu-i pe prețiosii noștri copii,
02:32
cajolingmăgulitor, hintinghinting, helpingajutor, hagglingtocmeală,
naggingsâcâială as the casecaz mayMai be,
49
140080
4416
flatându-i, sugerându-le, ajutându-i,
tocmindu-ne cu ei, sâcâindu-i,
în funcție de situație,
pentru a ne asigura că nu vor eșua,
02:36
to be sure they're not screwinginsurubare up,
50
144520
2856
02:39
not closingînchidere doorsuşi,
51
147400
2496
că nu vor închide uși,
02:41
not ruiningruinarea theiral lor futureviitor,
52
149920
2496
că nu își vor distruge viitorul,
02:44
some hoped-forsperat-pentru admissionadmitere
53
152440
2256
vreo mult sperată admitere
02:46
to a tinyminuscul handfulmână of collegescolegii
54
154720
2616
la câteva facultăți prestigioase
02:49
that denynega almostaproape everyfiecare applicantsolicitantul.
55
157360
3080
care resping aproape fiecare candidat.
02:54
And here'saici e what it feelsse simte like
to be a kidcopil in this checklistedchecklisted childhoodcopilărie.
56
162680
5416
Și așa se simte un copil care trăiește
o astfel de copilărie.
03:00
First of all, there's
no time for freegratuit playa juca.
57
168120
2496
În primul rand, nu mai e
timp liber de joacă.
03:02
There's no roomcameră in the afternoonsdupă-amiaza,
58
170640
1656
După-amiezile sunt pline
03:04
because everything
has to be enrichingîmbogăţirea, we think.
59
172320
3016
deoarece totul trebuie
sâ îi imbogățească, credem noi.
03:07
It's as if everyfiecare piecebucată of homeworkteme pentru acasă,
everyfiecare quizchestionare, everyfiecare activityactivitate
60
175360
3376
Ca și cum fiecare temă,
fiecare test, fiecare activitate
03:10
is a make-or-breakface momentmoment
for this futureviitor we have in mindminte for them,
61
178760
4536
este un moment decisiv pentru viitorul
pe care noi îl imaginăm pentru ei
03:15
and we absolveabsolvi them
of helpingajutor out around the housecasă,
62
183320
2936
și îi scutim de a ajuta prin casă,
03:18
and we even absolveabsolvi them
of gettingobtinerea enoughdestul sleepdormi
63
186280
3376
îi scutim chiar și de a dormi suficient
03:21
as long as they're checkingcontrol off
the itemsarticole on theiral lor checklistlista de verificare.
64
189680
4896
atâta timp cât îndeplinesc
sarcinile din listă.
Iar în această listă
a copilăriei prefabricate,
03:26
And in the checklistedchecklisted childhoodcopilărie,
we say we just want them to be happyfericit,
65
194600
3816
spunem că vrem doar ca ei să fie fericiți,
03:30
but when they come home from schoolşcoală,
66
198440
2056
dar când se întorc acasă de la școală,
03:32
what we askcere about all too oftende multe ori first
67
200520
3136
de prea multe ori îi întrebăm mai întâi
03:35
is theiral lor homeworkteme pentru acasă and theiral lor gradesnote.
68
203680
3056
de teme și de note.
03:38
And they see in our facesfețe
69
206760
2016
Și ei văd pe chipul nostru
03:40
that our approvalaprobarea, that our love,
70
208800
2536
că aprobarea noastră, iubirea noastră,
03:43
that theiral lor very worthin valoare de,
71
211360
1616
chiar și valoarea lor
03:45
comesvine from A'sAdrian.
72
213000
1856
vin din notele maxime.
03:46
And then we walkmers pe jos alongsidealături de them
73
214880
2576
Și apoi mergem pe lânga ei
03:49
and offeroferi cluckingclucking praiselaudă like a trainerantrenor
at the WestminsterWestminster DogCâine ShowArată --
74
217480
4696
și îi lăudăm ca un antrenor
la un concurs de câini,
03:54
(LaughterRâs)
75
222200
1216
(Râsete)
03:55
coaxingînşelare them to just jumpa sari a little highersuperior
and soarSoar a little farthermai departe,
76
223440
5296
rugându-i doar să sară un pic mai sus
și să planeze un pic mai departe,
04:00
day after day after day.
77
228760
3056
zi după zi, după zi.
04:03
And when they get to highînalt schoolşcoală,
78
231840
1736
Iar când ajung la liceu
04:05
they don't say, "Well, what mightar putea I
be interestedinteresat in studyingstudiu
79
233600
2896
ei nu zic:
„Oare ce m-ar interesa să studiez
sau în ce activitate să mă implic?'„
04:08
or doing as an activityactivitate?"
80
236520
1256
04:09
They go to counselorsconsilieri and they say,
81
237800
1696
Ei se duc la consilieri și întreabă
04:11
"What do I need to do
to get into the right collegecolegiu?"
82
239520
3576
„Ce trebuie să fac pentru a fi admis
la facultatea potrivită?''
04:15
And then, when the gradesnote
startstart to rollrulou in in highînalt schoolşcoală,
83
243120
2936
Și când încep să vină notele
în liceu cu duiumul,
04:18
and they're gettingobtinerea some B'sB pe,
84
246080
1576
și să ia vreun 9,
04:19
or God forbidinterzis some C'sC pe,
85
247680
2376
sau, Doamne ferește, vreun 8,
04:22
they franticallyfrenetic texttext theiral lor friendsprieteni
86
250080
1936
trimit frenetic mesaje prietenilor
04:24
and say, "Has anyoneoricine ever gottenajuns
into the right collegecolegiu with these gradesnote?"
87
252040
5120
întrebându-i „A intrat cineva vreodată
în facultatea bună cu notele astea?''
04:29
And our kidscopii,
88
257959
1536
Iar copiii noștri,
04:31
regardlessfără deosebire of where they endSfârşit up
at the endSfârşit of highînalt schoolşcoală,
89
259519
3617
indiferent unde ajung
la sfârșitul liceului,
04:35
they're breathlesscu sufletul la gura.
90
263160
1240
sunt epuizați.
04:37
They're brittlefragil.
91
265400
1216
Sunt fragili.
04:38
They're a little burnedars out.
92
266640
1816
Sunt un pic consumați.
04:40
They're a little oldvechi before theiral lor time,
93
268480
1896
Sunt un pic îmbătrâniți prematur,
dorindu-și ca adulții
din viața lor să le fi zis:
04:42
wishingcare doresc the grown-upsadulti in theiral lor livesvieți
had said, "What you've doneTerminat is enoughdestul,
94
270400
4016
„Ce ai făcut e suficient,
04:46
this effortefort you've put forthmai departe
in childhoodcopilărie is enoughdestul."
95
274440
2976
efortul pe care l-ai depus
în copilărie este suficient''.
04:49
And they're witheringofilire now
undersub highînalt ratestarife of anxietyanxietate and depressiondepresiune
96
277440
4256
Și se veștejesc acum din cauza
anxietății și a depresiei,
04:53
and some of them are wonderingîntrebându-,
97
281720
2216
iar câțiva se întreabă
04:55
will this life ever turnviraj out
to have been worthin valoare de it?
98
283960
4360
dacă până la urmă viața asta
va fi meritat?
05:01
Well, we parentspărinţi,
99
289800
1736
Noi, părinții suntem destul de siguri
că merită totul.
05:03
we parentspărinţi are prettyfrumos sure
it's all worthin valoare de it.
100
291560
3376
05:06
We seempărea to behavecomporta --
101
294960
1216
Părem a ne purta...
05:08
it's like we literallyliteralmente think
they will have no futureviitor
102
296200
2736
e ca și cum efectiv am crede
că nu o să aibă niciun viitor
05:10
if they don't get into one of these
tinyminuscul seta stabilit of collegescolegii or careerscariere
103
298960
4696
dacă nu vor intra la una dintre
aceste puține facultăți sau cariere
05:15
we have in mindminte for them.
104
303680
1320
pe care le-am ales pentru ei.
05:17
Or maybe, maybe, we're just afraidsperiat
105
305920
3096
Sau poate ne este doar frică
05:21
they won'tnu va have a futureviitor we can braglauda about
106
309040
2336
că nu vor avea un viitor
cu care ne putem lăuda prietenilor,
05:23
to our friendsprieteni and with stickersautocolante
on the backsspatele of our carsautoturisme.
107
311400
3800
și cu abțibilduri lipite
pe spatele mașinilor noastre.
05:29
Yeah.
108
317600
1216
Da.
05:30
(ApplauseAplauze)
109
318840
2320
(Aplauze)
05:36
But if you look at what we'vene-am doneTerminat,
110
324920
2536
Dar dacă vă uitați la ce-am făcut,
05:39
if you have the couragecuraj
to really look at it,
111
327480
3536
dacă aveți curajul
să vă uitați într-adevar,
05:43
you'llveți see that not only do our kidscopii
think theiral lor worthin valoare de comesvine
112
331040
2976
veți vedea că copiii noștri cred
nu doar cred că valoarea lor
05:46
from gradesnote and scoresscoruri,
113
334040
1696
vine din note și punctaje,
05:47
but that when we livetrăi right up insideinterior
theiral lor preciousprețios developingîn curs de dezvoltare mindsminți
114
335760
3896
dar și când trăim în mintea lor
prețioasă, în dezvoltare, mereu,
05:51
all the time, like our very ownpropriu versionversiune
of the moviefilm "BeingFiind JohnIoan MalkovichMalkovich,"
115
339680
4576
ca propria noastră versiune a filmului
„În pielea lui John Malkovich'',
05:56
we sendtrimite our childrencopii the messagemesaj:
116
344280
1936
le trimitem copiilor noștri mesajul
05:58
"Hey kidcopil, I don't think you can actuallyde fapt
achieveobține any of this withoutfără me."
117
346240
5216
„Copile, nu cred că poți realiza nimic
din toate astea fără mine''.
06:03
And so with our overhelpoverhelp,
118
351480
2656
Și astfel, cu ajutorul nostru exagerat,
06:06
our overprotectionoverprotection
and overdirectionoverdirection and hand-holdingmână-holding,
119
354160
2536
cu cocoloșeala și îndrumarea exagerată
și ținutul de mână,
06:08
we deprivepriva our kidscopii
of the chanceşansă to buildconstrui self-efficacyde auto-eficacitate,
120
356720
4016
îi privăm pe copiii noștri de șansa
de a-și dezvolta auto-eficiența,
06:12
whichcare is a really fundamentalfundamental tenetCanon
of the humanuman psychepsyche,
121
360760
3696
care este o regulă fundamentală
a psihicului uman,
06:16
fardeparte more importantimportant
than that self-esteemstima de sine they get
122
364480
2616
mult mai importantă decât stima de sine
pe care o obțin
de fiecare dată când aplaudăm.
06:19
everyfiecare time we applaudaplauda.
123
367120
1400
06:21
Self-efficacyDe auto-eficacitate is builtconstruit when one seesvede
that one'sunul e ownpropriu actionsacţiuni leadconduce to outcomesrezultate,
124
369120
6176
Auto-eficiența se dezvoltă atunci
când cineva vede că propriile acțiuni
06:27
not --
125
375320
1216
determină rezultate, nu —
06:28
There you go.
126
376560
1216
Iată.
06:29
(ApplauseAplauze)
127
377800
2840
(Aplauze)
06:33
Not one'sunul e parents'părinţilor
actionsacţiuni on one'sunul e behalfîn numele,
128
381600
3776
...nu acțiunile părinților în numele lor,
06:37
but when one'sunul e ownpropriu actionsacţiuni
leadconduce to outcomesrezultate.
129
385400
2776
dar când propriile acțiuni
determină rezultate.
06:40
So simplypur şi simplu put,
130
388200
1496
În alte cuvinte,
06:41
if our childrencopii are to developdezvolta
self-efficacyde auto-eficacitate, and they musttrebuie sa,
131
389720
5336
dacă vrem ca copiii noștri să dezvolte
auto-eficiență, și trebuie să o facă,
06:47
then they have to do a wholeîntreg lot more
of the thinkinggândire, planningplanificare, decidingdecide,
132
395080
4856
atunci ei trebuie să gândească mai mult,
să planifice, să decidă,
06:51
doing, hopingîn speranța, copingcopiind, trialproces and erroreroare,
133
399960
3576
să facă, să spere, să se descurce,
încercare și eroare,
06:55
dreamingvisare and experiencingse confruntă cu of life
134
403560
3136
să viseze și să experimenteze viața
06:58
for themselvesînșiși.
135
406720
1640
pentru ei înșiși.
07:01
Now, am I sayingzicală
136
409280
2496
Acum, susțin eu
07:03
everyfiecare kidcopil is hard-workinggreu de lucru and motivatedmotivaţi
137
411800
2336
că fiecare copil este muncitor și motivat
07:06
and doesn't need a parent'ssocietăţii-mamă involvementimplicare
or interestinteres in theiral lor livesvieți,
138
414160
3176
și nu are nevoie de implicarea părintelui
sau interesul lui,
și ar trebui doar să ne retragem
și să le dăm drumul?
07:09
and we should just back off and let go?
139
417360
1880
07:12
HellIad no.
140
420040
1216
Sigur că nu!
07:13
(LaughterRâs)
141
421280
1216
(Râsete)
07:14
That is not what I'm sayingzicală.
142
422520
1696
Nu asta spun.
07:16
What I'm sayingzicală is, when we treattrata
gradesnote and scoresscoruri and accoladesdistincţii and awardspremii
143
424240
3616
Ce spun e că atunci când considerăm
notele și punctajele și laudele
și premiile ca scopul copilăriei,
07:19
as the purposescop of childhoodcopilărie,
144
427880
2096
07:22
all in furtherancescopul realizării of some hoped-forsperat-pentru
admissionadmitere to a tinyminuscul numbernumăr of collegescolegii
145
430000
3776
totul în perspectiva
unei mult sperate admiteri
la un număr infim de facultăți
07:25
or entranceIntrare to a smallmic numbernumăr of careerscariere,
146
433800
2976
saua obținerii câtorva cariere,
07:28
that that's too narrowîngust a definitiondefiniție
of successsucces for our kidscopii.
147
436800
4376
asta e o definiție prea îngustă
a succesului pentru copiii noștri.
07:33
And even thoughdeşi we mightar putea help them
achieveobține some short-termtermen scurt winsvictorii
148
441200
3536
Chiar dacă i-am putea ajuta să dobândească
câteva reușite pe termen scurt,
07:36
by overhelpingoverhelping --
149
444760
1216
prin ajutorul nostru exagerat,
07:38
like they get a better gradecalitate
if we help them do theiral lor homeworkteme pentru acasă,
150
446000
3560
ca obținerea unei note mai bune
dacă îi ajutăm să își facă tema,
07:42
they mightar putea endSfârşit up with a longermai lung
childhoodcopilăriesumsumăé when we help --
151
450320
3880
ar putea avea un CV mai lung
din copilărie când îi ajutăm...
07:47
what I'm sayingzicală is that all of this
comesvine at a long-termtermen lung costa costat
152
455120
3376
ce vreau să zic e că toate astea vin
cu un cost pe termen lung
07:50
to theiral lor sensesens of selfde sine.
153
458520
2056
în ceea ce privește identitatea lor.
07:52
What I'm sayingzicală is,
we should be lessMai puțin concernedîngrijorat
154
460600
2416
Ar trebui sa fim mai puțin preocupați
07:55
with the specificspecific seta stabilit of collegescolegii
155
463040
1816
de o listă bine definită de facultăți
07:56
they mightar putea be ablecapabil
to applyaplica to or mightar putea get into
156
464880
3216
la care ar putea aplica sau fi admiși
08:00
and fardeparte more concernedîngrijorat that they have
the habitsobiceiuri, the mindsetmod de gândire, the skillabilitate seta stabilit,
157
468120
4896
și mult mai preocupați ca ei să aibă
obiceiurile, mentalitatea, abilitățile
08:05
the wellnesswellness, to be successfulde succes
whereveroriunde they go.
158
473040
4936
bunăstarea pentru a avea succes
oriunde ar merge.
08:10
What I'm sayingzicală is,
159
478000
1216
Copiii noștri au nevoie ca noi să fim
mai puțin obsedați de note și punctaje
08:11
our kidscopii need us to be a little
lessMai puțin obsessedobsedat with gradesnote and scoresscoruri
160
479240
4576
08:15
and a wholeîntreg lot more interestedinteresat
161
483840
2296
și mult mai interesați
08:18
in childhoodcopilărie providingfurnizarea
a foundationfundație for theiral lor successsucces
162
486160
5096
de o copilărie care să le ofere
baza succesului lor
08:23
builtconstruit on things like love
163
491280
2680
construit pe lucruri precum dragoste
08:27
and chorestreburile.
164
495240
1216
și sarcini în casă.
08:28
(LaughterRâs)
165
496480
2176
(Râsete)
08:30
(ApplauseAplauze)
166
498680
1920
(Aplauze)
08:35
Did I just say chorestreburile?
Did I just say chorestreburile? I really did.
167
503240
3240
Tocmai am zis sarcini?
Tocmai am zis sarcini? Chiar am zis.
08:39
But really, here'saici e why.
168
507920
2160
Dar iată de ce.
08:43
The longestcea mai lungă longitudinallongitudinale studystudiu
of humansoameni ever conductedefectuat
169
511280
3656
Cel mai lung studiu longitudinal
realizat pe oameni
08:46
is calleddenumit the HarvardHarvard GrantGrant StudyStudiu.
170
514960
2175
se numește Studiul Harvard Grant.
08:49
It foundgăsite that professionalprofesional
successsucces in life,
171
517159
2337
Acesta a descoperit că succesul
profesional în viață,
08:51
whichcare is what we want for our kidscopii,
172
519520
2576
adică ce vrem pentru copiii noștri,
08:54
that professionalprofesional successsucces in life
comesvine from havingavând doneTerminat chorestreburile as a kidcopil,
173
522120
3776
succesul profesional în viață vine
din îndeplinirea sarcinilor în copilărie
08:57
and the earliermai devreme you starteda început, the better,
174
525920
2016
și cu cât mai devreme, cu atât mai bine,
08:59
that a roll-up-your-sleeves-roll-up-ul-mâneci -
and-pitch-inşi-teren-în mindsetmod de gândire,
175
527960
2376
că o mentalitate
de a te implica și a face,
09:02
a mindsetmod de gândire that saysspune,
there's some unpleasantneplăcut work,
176
530360
2376
o mentalitate care spune:
„E o muncă neplacută,
09:04
someone'se cineva got to do it,
it mightar putea as well be me,
177
532760
2216
cineva trebuie să o facă,
atunci aș putea să o fac eu”,
09:07
a mindsetmod de gândire that saysspune,
178
535000
1216
o mentalitate care spune
09:08
I will contributea contribui my effortefort
to the bettermentprogresul of the wholeîntreg,
179
536240
3096
„Voi contribui cu efortul meu
la bunăstarea generală”,
09:11
that that's what getsdevine you aheadînainte
in the workplacela locul de muncă.
180
539360
3056
asta e ceea ce te face să avansezi
la locul de muncă.
09:14
Now, we all know this. You know this.
181
542440
2896
Toți știm asta. Voi știti asta.
09:17
(ApplauseAplauze)
182
545360
2816
(Aplauze).
09:20
We all know this, and yetinca,
in the checklistedchecklisted childhoodcopilărie,
183
548200
3576
Toți știm asta, și totuși,
în copilăria prefabricată,
09:23
we absolveabsolvi our kidscopii of doing
the work of chorestreburile around the housecasă,
184
551800
3776
îi scutim pe copiii noștri
de a face treburi în casă,
09:27
and then they endSfârşit up
as youngtineri adultsadulți in the workplacela locul de muncă
185
555600
2496
și devin adulți tineri la locul de muncă
09:30
still waitingaşteptare for a checklistlista de verificare,
186
558120
2216
care încă așteaptă o listă
cu lucruri de făcut
09:32
but it doesn't existexista,
187
560360
1456
dar care nu există,
09:33
and more importantlyimportant,
lackinglipsit the impulseimpuls, the instinctinstinct
188
561840
3296
și, mai important,
fără impulsul sau instinctul,
09:37
to rollrulou up theiral lor sleevesfurtune and pitchpas in
189
565160
2216
de a pune mâna și a face
09:39
and look around and wondermirare,
how can I be usefulutil to my colleaguescolegii?
190
567400
3576
și a se uita în jur și a se întreba
„Cum aș putea să îmi ajut colegii?
09:43
How can I anticipateanticipa a fewpuțini stepspași aheadînainte
to what my bossșef mightar putea need?
191
571000
4320
Cum pot anticipa
de ce ar avea nevoie șeful meu?”
09:48
A secondal doilea very importantimportant findingdescoperire
from the HarvardHarvard GrantGrant StudyStudiu
192
576280
3600
O a doua descoperire importantă
a studiului Harvard Grant
09:52
said that happinessfericire in life
193
580920
1760
este că fericirea în viață
09:55
comesvine from love,
194
583720
1856
vine din dragoste,
09:57
not love of work,
195
585600
1856
nu din dragostea față de muncă,
09:59
love of humansoameni:
196
587480
2200
ci dragostea față de oameni:
10:02
our spousesoț, our partnerpartener,
our friendsprieteni, our familyfamilie.
197
590400
3440
soțul sau soția, partenerul sau partenera,
prietenii, familia.
10:06
So childhoodcopilărie needsare nevoie to teacha preda
our kidscopii how to love,
198
594600
3696
Deci în copilărie, copiii noștri
trebuie să învețe cum să iubească,
10:10
and they can't love othersalții
if they don't first love themselvesînșiși,
199
598320
2976
și că nu îi pot iubi pe ceilalți
dacă nu se iubesc pe ei întâi,
10:13
and they won'tnu va love themselvesînșiși
if we can't offeroferi them unconditionalnecondiţionată love.
200
601320
3976
și nu se vor iubi pe ei înșiși, dacă
nu le putem oferi iubire necondiționată.
10:17
(ApplauseAplauze)
201
605320
1960
(Aplauze)
10:21
Right.
202
609600
1200
Așa.
10:24
And so,
203
612240
1776
Și astfel,
10:26
insteadin schimb of beingfiind obsessedobsedat
with gradesnote and scoresscoruri
204
614040
2256
în loc să fim obsedați de note și punctaje
10:28
when our preciousprețios offspringdescendenți
come home from schoolşcoală,
205
616320
2896
când copilul nostru adorat
vine acasă de la școală,
10:31
or we come home from work,
206
619240
1496
sau când noi venim de la muncă,
10:32
we need to closeînchide our technologytehnologie,
put away our phonestelefoane,
207
620760
2776
trebuie să închidem tehnologia,
să lăsăm deoparte telefoanele,
10:35
and look them in the eyeochi
208
623560
1376
și să îi privim în ochi
10:36
and let them see
the joybucurie that fillsumpleri our facesfețe
209
624960
3176
și să îi lăsăm să vadă fericirea
de pe chipul nostru
10:40
when we see our childcopil
for the first time in a fewpuțini hoursore.
210
628160
3136
atunci când ne vedem copilul
pentru prima oară după câteva ore.
10:43
And then we have to say,
211
631320
1936
Și atunci trebuie să întrebăm
10:45
"How was your day?
212
633280
1200
„Cum a fost ziua ta?
10:47
What did you like about todayastăzi?"
213
635840
2816
Ce ți-a plăcut astăzi?''
10:50
And when your teenageadolescență daughterfiică
saysspune, "LunchMasa de prânz," like mineA mea did,
214
638680
3736
Și când adolescenta ta zice
„Prânzul'', cum a zis a mea,
10:54
and I want to hearauzi about the mathmatematica testTest,
215
642440
2056
iar eu vreau să aud
despre testul ei la mate,
10:56
not lunchmasa de pranz,
216
644520
1416
nu despre prânz,
10:57
you have to still
take an interestinteres in lunchmasa de pranz.
217
645960
3016
trebuie oricum să fii interesată
de prânzul ei.
11:01
You gottaTrebuie să say, "What was great
about lunchmasa de pranz todayastăzi?"
218
649000
3176
Trebuie să întrebi
„Ce ți-a plăcut la prânzul de astăzi?''
11:04
They need to know
they mattermaterie to us as humansoameni,
219
652200
3376
Ei trebuie să știe
că contează pentru noi, ca oameni,
11:07
not because of theiral lor GPAGPA.
220
655600
2600
nu datorită mediei lor la școală.
11:11
All right, so you're thinkinggândire,
chorestreburile and love,
221
659640
2216
Acum vă gândiți că sarcini și iubire,
11:13
that soundssunete all well and good,
but give me a breakpauză.
222
661880
2496
totul sună bine și frumos,
dar mai lasă-mă.
11:16
The collegescolegii want to see
toptop scoresscoruri and gradesnote
223
664400
2976
Facultățile vor să vadă
punctaje și note maxime
11:19
and accoladesdistincţii and awardspremii,
and I'm going to tell you, sortfel of.
224
667400
3920
și laude și premii,
și o să vă zic... oarecum.
11:25
The very biggestCea mai mare brand-namenumele de brand schoolsșcoli
are askingcer that of our youngtineri adultsadulți,
225
673080
5896
Cele mai faimoase școli vor asta
de la tinerii noștri adulți,
11:31
but here'saici e the good newsștiri.
226
679000
1360
dar am și o veste bună.
11:33
ContraryContrar to what the collegecolegiu
rankingstopul racketracheta would have us believe --
227
681160
5096
Contrar a ceea ce topurile universităților
vor să ne facă să credem...
11:38
(ApplauseAplauze)
228
686280
2360
(Aplauze)
11:44
you don't have to go to one
of the biggestCea mai mare brandmarca nameNume schoolsșcoli
229
692040
2896
nu trebuie să mergi la una
dintre cele mai renumite școli
ca să fii fericit
și să ai succes în viață.
11:46
to be happyfericit and successfulde succes in life.
230
694960
1736
11:48
Happyfericit and successfulde succes people
wenta mers to statestat schoolşcoală,
231
696720
2856
Oameni fericiți și de succes
au mers la școli publice,
11:51
wenta mers to a smallmic collegecolegiu
no one has heardauzit of,
232
699600
2256
la o mică facultate
de care nu a auzit nimeni,
11:53
wenta mers to communitycomunitate collegecolegiu,
233
701880
1576
au mers la o facultate locală,
11:55
wenta mers to a collegecolegiu over here
and flunkedratat out.
234
703480
2736
au mers la o facultate de-aici
din apropiere și au renunțat.
11:58
(ApplauseAplauze)
235
706240
2800
(Aplauze)
12:05
The evidenceevidență is in this roomcameră,
is in our communitiescomunități,
236
713240
2976
Dovada se află în această încăpere,
în comunitățile noastre,
12:08
that this is the truthadevăr.
237
716240
1696
dovada că ăsta e adevarul.
12:09
And if we could widenlărgi our blindersochelari
238
717960
1696
Și daca ne-am putea lărgi viziunea
și am fi dispuși să luăm în calcul
mai multe facultăți,
12:11
and be willingdispus to look
at a fewpuțini more collegescolegii,
239
719680
2256
12:13
maybe removeelimina our ownpropriu egosego-urile
from the equationecuaţie,
240
721960
3536
poate să ne extragem orgoliul
din ecuație,
12:17
we could acceptAccept and embraceîmbrăţişare
this truthadevăr and then realizerealiza,
241
725520
3656
am putea accepta acest adevăr
și am realiza apoi,
12:21
it is hardlycu greu the endSfârşit of the worldlume
242
729200
1976
că nu este deloc sfârșitul lumii
12:23
if our kidscopii don't go to one
of those bigmare brand-namenumele de brand schoolsșcoli.
243
731200
3520
dacă copiii noștri nu merg la una
dintre acele școli faimoase.
12:27
And more importantlyimportant,
244
735960
1256
Și ce e mai important,
12:29
if theiral lor childhoodcopilărie has not been livedtrăit
accordingin conformitate to a tyrannicaltiranic checklistlista de verificare
245
737240
5096
dacă copilăria lor nu a fost trăită
după o listă tiranică de lucruri de bifat,
12:34
then when they get to collegecolegiu,
246
742360
2136
atunci când vor ajunge la facultate,
12:36
whicheveroricare dintre acestea one it is,
247
744520
1936
oricare ar fi ea,
12:38
well, they'llei vor have goneplecat there
on theiral lor ownpropriu volitioniniţiativă,
248
746480
3096
atunci vor fi ajuns acolo
din propria voință,
12:41
fueledalimentat by theiral lor ownpropriu desiredorință,
249
749600
2456
motivați de propria lor dorință,
12:44
capablecapabil and readygata to thriveprospera there.
250
752080
3200
capabili și pregătiți
să înflorească acolo.
12:49
I have to admitadmite something to you.
251
757360
1800
Trebuie să vă mărturisesc ceva.
12:51
I've got two kidscopii I mentionedmenționat,
SawyerSawyer and AveryAvery.
252
759760
3096
Am doi copii pe care i-am menționat,
Sawyer si Avery.
12:54
They're teenagersadolescenți.
253
762880
1696
Sunt adolescenți.
12:56
And onceo singura data uponpe a time,
254
764600
1856
Și cândva,
12:58
I think I was treatingtratare my SawyerSawyer and AveryAvery
255
766480
2616
cred că îi tratam pe Sawyer și Avery
13:01
like little bonsaibonsai treescopaci --
256
769120
1776
ca pe mici bonsai...
13:02
(LaughterRâs)
257
770920
2336
(Râsete)
13:05
that I was going
to carefullycu grija clipclamă and pruneprune
258
773280
2936
pe care urma să îi tund și să îi curăț
13:08
and shapeformă into some perfectperfect
formformă of a humanuman
259
776240
3896
și să le dau o formă omenească perfectă
13:12
that mightar putea just be perfectperfect enoughdestul
to warrantmandat de arestare them admissionadmitere
260
780160
3496
care, poate, ar fi suficient de perfectă
ca să le garanteze admiterea
13:15
to one of the mostcel mai
highlyextrem de selectiveselectiv collegescolegii.
261
783680
2440
la una dintre cele
mai competitive facultăți.
13:19
But I've come to realizerealiza, after workinglucru
with thousandsmii of other people'soamenii lui kidscopii --
262
787040
3880
Dar am ajuns să realizez,
după ce am lucrat
cu mii de copii ai altor părinți...
13:23
(LaughterRâs)
263
791640
1720
(Râsete)
13:26
and raisingridicare two kidscopii of my ownpropriu,
264
794480
2320
și după ce am crescut doi copii ai mei,
13:30
my kidscopii aren'tnu sunt bonsaibonsai treescopaci.
265
798200
2200
că copiii mei nu sunt bonsai.
13:33
They're wildflowersflori salbatice
266
801800
1720
Sunt flori sălbatice
13:36
of an unknownnecunoscut genusgen and speciesspecie --
267
804400
2816
care aparțin unui gen
și unei specii necunoscute.
13:39
(LaughterRâs)
268
807240
1896
(Râsete)
13:41
and it's my jobloc de munca to providefurniza
a nourishingnutritiva environmentmediu inconjurator,
269
809160
3416
și este sarcina mea
să le ofer un mediu hrănitor,
13:44
to strengthenconsolidarea them throughprin chorestreburile
270
812600
2376
să îi fortific prin treburi gospodărești
13:47
and to love them so they can
love othersalții and receivea primi love
271
815000
4296
și să îi iubesc astfel încât
să poată iubi pe alții și să fie iubiți,
13:51
and the collegecolegiu, the majormajor, the careerCarieră,
272
819320
3096
iar facultatea, specializarea, cariera,
13:54
that's up to them.
273
822440
1696
astea depind de ei.
13:56
My jobloc de munca is not to make them becomedeveni
what I would have them becomedeveni,
274
824160
5656
Sarcina mea nu este să îi fac să devină
ce mi-aș fi dorit ca ei să devină,
14:01
but to supporta sustine them
in becomingdevenire theiral lor gloriousglorios selvesSinele.
275
829840
4800
ci să îi susțin să își dezvolte
propria identitate minunată.
14:07
Thank you.
276
835400
1216
Vă mulțumesc.
14:08
(ApplauseAplauze)
277
836640
6430
(Aplauze)
Translated by Carmen Costina
Reviewed by Lorena Ciutacu

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Julie Lythcott-Haims - Academic, author
Julie Lythcott-Haims speaks and writes on the phenomenon of helicopter parenting and the dangers of a checklisted childhood -- the subject of her book, "How to Raise an Adult."

Why you should listen

Julie Lythcott-Haims is the author of the New York Times best-selling book How to Raise an Adult: Break Free of the Overparenting Trap and Prepare Your Kid for Success. The book emerged from her decade as Stanford University's Dean of Freshmen, where she was known for her fierce advocacy for young adults and received the university's Lloyd W. Dinkelspiel Award for creating "the" atmosphere that defines the undergraduate experience. She was also known for her fierce critique of the growing trend of parental involvement in the day-to-day lives of college students. Toward the end of her tenure as dean, she began speaking and writing widely on the harm of helicopter parenting. How to Raise an Adult is being published in over two dozen countries and gave rise to her TED Talk and a sequel which will be out in 2018. In the meantime, Lythcott-Haims's memoir on race, Real American, will be out in Fall 2017.

Lythcott-Haims is a graduate of Stanford University, Harvard Law School, and California College of the Arts. She lives in Silicon Valley with her partner of over twenty-five years, their two teenagers and her mother. 

More profile about the speaker
Julie Lythcott-Haims | Speaker | TED.com