ABOUT THE SPEAKER
Julie Lythcott-Haims - Academic, author
Julie Lythcott-Haims speaks and writes on the phenomenon of helicopter parenting and the dangers of a checklisted childhood -- the subject of her book, "How to Raise an Adult."

Why you should listen

Julie Lythcott-Haims is the author of the New York Times best-selling book How to Raise an Adult: Break Free of the Overparenting Trap and Prepare Your Kid for Success. The book emerged from her decade as Stanford University's Dean of Freshmen, where she was known for her fierce advocacy for young adults and received the university's Lloyd W. Dinkelspiel Award for creating "the" atmosphere that defines the undergraduate experience. She was also known for her fierce critique of the growing trend of parental involvement in the day-to-day lives of college students. Toward the end of her tenure as dean, she began speaking and writing widely on the harm of helicopter parenting. How to Raise an Adult is being published in over two dozen countries and gave rise to her TED Talk and a sequel which will be out in 2018. In the meantime, Lythcott-Haims's memoir on race, Real American, will be out in Fall 2017.

Lythcott-Haims is a graduate of Stanford University, Harvard Law School, and California College of the Arts. She lives in Silicon Valley with her partner of over twenty-five years, their two teenagers and her mother. 

More profile about the speaker
Julie Lythcott-Haims | Speaker | TED.com
TED Talks Live

Julie Lythcott-Haims: How to raise successful kids -- without over-parenting

Julie Lythcott-Haims: Kuidas kasvatada edukaid lapsi kasvatamisega liialdamata

Filmed:
4,800,231 views

Oma lastele iga hinna eest ülikõrgeid ootusi püstitades ja nende iga sammu etteplaneerides teevad vanemad lapsele tegelikult karuteene. Vähemalt nii näeb asja kogenud kasvatusteadlane ja kahe teismelise ema Julie Lythcott-Haims. Selles südamlikus ja hea huumoriga vürtsistatud esinemises kutsub Stanfordi Ülikooli esimeste kursuste dekaanina töötanud Julie Lythcott-Haims lapsevanemaid üles mitte nägema oma laste edukust pelgalt hinnetes ja õpitulemustes vaid pöörama oluliselt rohkem tähelepanu vanale heale kasvatusvõttele - tingimusteta armastusele, ning kindlasti tegelema sihipäraselt laste suurema kaasamisega igapäevastesse kodustesse toimetustesse.
- Academic, author
Julie Lythcott-Haims speaks and writes on the phenomenon of helicopter parenting and the dangers of a checklisted childhood -- the subject of her book, "How to Raise an Adult." Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Mul polnud üldse plaanis hakata
lapsevanemaks olemise eksperdiks.
00:12
You know, I didn't setseatud out
to be a parentingParenting expertasjatundja.
0
680
3816
00:16
In factfakt, I'm not very interestedhuvitatud
in parentingParenting, perper SeSe.
1
4520
3760
Ega see mind otseselt väga ei huvitagi.
Paraku aga kipuvad tänapäeva
lapsevanemad käituma viisil,
00:21
It's just that there's a certainteatud stylestiil
of parentingParenting these dayspäeva
2
9080
3936
mis tegelikult häirib laste kasvamist,
00:25
that is kindlaadi of messingjama up kidslapsed,
3
13040
3176
takistades neil areneda iseendaks.
00:28
impedingtakistavad theiroma chancesvõimalused
to developarenema into theirselvestheirselves.
4
16239
5057
00:33
There's a certainteatud stylestiil
of parentingParenting these dayspäeva
5
21320
2216
Vanemate selline käitumine
on lastele pärssiv.
00:35
that's gettingsaada in the way.
6
23560
1336
00:36
I guessarvan what I'm sayingöeldes is,
7
24920
1616
Ma mõtlen siin seda,
00:38
we spendkulutama a lot of time
beingolemine very concernedasjaomane
8
26560
2056
et väga palju muretsetakse selle üle,
00:40
about parentsvanemad who aren'tei ole involvedkaasatud enoughpiisav
in the liveselab of theiroma kidslapsed
9
28640
3656
et vanemaid ei tegele piisavalt
oma laste harimise ja kasvatamisega,
00:44
and theiroma educationharidus or theiroma upbringingkasvatamise,
10
32320
1936
ja see mure on õigustatud.
00:46
and rightlyõigesti so.
11
34280
1200
00:48
But at the other endlõpp of the spectrumspekter,
12
36000
2376
Aga teine äärmus on vanemad,
kes ka osutavad oma lastele karuteene.
00:50
there's a lot of harmkahju
going on there as well,
13
38400
2696
00:53
where parentsvanemad feel
a kidpoiss can't be successfuledukas
14
41120
2936
Need vanemad arvavad,
et laps ei suuda olla edukas ilma,
et vanemad neid pidevalt
ei kaitseks ja hoolitseks,
00:56
unlesskui ei the parentvanem is protectingkaitsmine
and preventingära hoida at everyigaüks turnpööra
15
44080
4056
nende kõiki tegemisi ei valvaks
01:00
and hoveringolles over everyigaüks happeningjuhtub,
and micromanagingmicromanaging everyigaüks momenthetk,
16
48160
3736
ja iga pisematki liigutust
ära ei korraldaks,
01:03
and steeringjuhtimine theiroma kidpoiss towardssuunas
some smallväike subsetalamhulk of collegeskolledžid and careerskarjäär.
17
51920
5200
suunates oma last ainult valitud
eliitülikoolide ja karjääri suunas.
Kui me oma lapsi sedasi kasvatame,
01:10
When we raisetõsta kidslapsed this way,
18
58760
2616
ja ütlen siin meelega “meie”,
01:13
and I'll say we,
19
61400
1696
sest Jumal näeb, et oma kahe teismelisega
01:15
because LordLord knowsteab,
in raisingtõstmine my two teenagersteismelised,
20
63120
2776
01:17
I've had these tendenciestendentsid myselfise,
21
65920
2736
olen ka mina kippunud niimoodi käituma,
siis muutub lapsepõlv etteantud
tegevuste nimekirja täitmiseks.
01:20
our kidslapsed endlõpp up leadingjuhtiv
a kindlaadi of checklistedchecklisted childhoodlapsepõlves.
22
68680
3880
Rangelt planeeritud
lapsepõlv näeb välja selline:
01:25
And here'ssiin on what the checklistedchecklisted
childhoodlapsepõlves looksnäeb välja like.
23
73200
2696
lastel peab olema turvaline ja hea,
01:27
We keep them safeohutu and soundheli
24
75920
2896
nad peavad olema söönud ja joonud,
01:30
and fedtoidetud and wateredjoota,
25
78840
1680
nad peavad ilmtingimata käima
õiges koolis ja õiges klassis
01:33
and then we want to be sure
they go to the right schoolskoolid,
26
81520
2696
01:36
that they're in the right classesklassid
at the right schoolskoolid,
27
84240
2576
ja seal õiges koolis ja õiges
klassis saama õigeid hindeid.
01:38
and that they get the right gradesastmed
in the right classesklassid in the right schoolskoolid.
28
86840
3620
Lisaks hinnetele peavad
olema head eksamitulemused,
01:42
But not just the gradesastmed, the scoreshinded,
29
90484
1732
ja lisaks õpitulemustele ka
muud saavutused ja kiituskirjad,
01:44
and not just the gradesastmed and scoreshinded,
but the accoladeskiidetakse and the awardsauhinnad
30
92240
3216
kindlasti sport, hobid ja aktiivsus.
01:47
and the sportssport,
the activitiestegevused, the leadershipjuhtimine.
31
95480
2191
Lisaks ringides käimisele peaks
ise algatama mõne ringi,
01:49
We tell our kidslapsed, don't just joinliitu a clubklubi,
32
97695
1921
sest ülikooli saamisel seda hinnatakse.
01:51
startalusta a clubklubi, because collegeskolledžid
want to see that.
33
99640
2256
Kindlasti tuleb teha vabatahtlikku tööd,
01:53
And checkKontrollima the boxkasti for communitykogukond serviceteenus.
34
101920
1936
et ülikool näeks,
kuivõrd sa teistest hoolid.
01:55
I mean, shownäidata the collegeskolledžid
you carehooli about othersteised.
35
103880
2256
01:58
(LaughterNaer)
36
106160
2096
(Naer)
02:00
And all of this is donelõpetatud to some
hoped-forloodetud degreekraad of perfectiontäiuslikkuse.
37
108280
4936
Ja kõike seda tuleb sooritada kõrgtasemel.
Nõuame, et lapsed
teeksid kõike perfektselt,
02:05
We expectoota our kidslapsed
to performtäita at a leveltasemel of perfectiontäiuslikkuse
38
113240
2616
02:07
we were never askedküsisin
to performtäita at ourselvesiseennast,
39
115880
3336
nii, nagu meilt seda kunagi ei nõutud,
aga tänapäeval on ootused nii kõrged,
02:11
and so because so much is requirednõutud,
40
119240
2176
02:13
we think,
41
121440
1216
vähemalt meile tundub nii,
02:14
well then, of coursemuidugi we parentsvanemad
have to argueväidavad with everyigaüks teacherõpetaja
42
122680
3216
sest õige lapsevanem käib ju vaidlemas
iga õpetaja, koolidirektori,
treeneri ja kohtunikuga,
02:17
and principalpõhisumma and coachtreener and refereekohtunik
43
125920
2576
02:20
and acttegutsema like our kid'slapsed conciergeConcierge
44
128520
2896
olles justkui lapse teener,
isiklik asjaajaja ja sekretär.
02:23
and personalisiklik handlerkäitleja
45
131440
1240
02:25
and secretarysekretär.
46
133880
1816
02:27
And then with our kidslapsed, our preciouskallis kidslapsed,
47
135720
2176
Kulutame meeletult aega sellele,
et oma kullakalleid lapsi suunata,
juhendada, innustada, abistada,
02:29
we spendkulutama so much time nudgingnügimine,
48
137920
2136
02:32
cajolingcajoling, hintingvihjab, helpingaidates, hagglinghaggling,
naggingnäriv as the casejuhtum mayvõib be,
49
140080
4416
kaubelda, õiendada
ja vajadusel ka näägutada,
02:36
to be sure they're not screwingkruvimine up,
50
144520
2856
et nad ometi midagi nässu ei keeraks,
enda võimalusi maha ei mängiks,
02:39
not closingsulgemine doorsuksed,
51
147400
2496
oma tulevikuga ei riskiks,
02:41
not ruininghävitamine theiroma futuretulevik,
52
149920
2496
02:44
some hoped-forloodetud admissionsissepääs
53
152440
2256
ei kaotaks võimalust saada sisse
vähestesse ihaldusväärsetesse
eliitülikoolidesse,
02:46
to a tinyväike handfulPeotäis of collegeskolledžid
54
154720
2616
kuhu sisse saada on praktiliselt võimatu.
02:49
that denyeitada almostpeaaegu everyigaüks applicanttaotleja.
55
157360
3080
(Naer)
02:54
And here'ssiin on what it feelstunneb like
to be a kidpoiss in this checklistedchecklisted childhoodlapsepõlves.
56
162680
5416
Lapse enda jaoks näeb aga säärane
ärakorraldatud lapsepõlv välja nii:
03:00
First of all, there's
no time for freetasuta playmängima.
57
168120
2496
esiteks ei ole mingit
niisama olemist ja mängimist
03:02
There's no roomtuba in the afternoonspärastlõunal,
58
170640
1656
pärastlõunati pole üldse aega,
03:04
because everything
has to be enrichingrikastada, we think.
59
172320
3016
sest kõik peab olema last arendav.
Nagu iga kodune ülesanne ja tegevus
03:07
It's as if everyigaüks piecetükk of homeworkkodutöö,
everyigaüks quizviktoriin, everyigaüks activitytegevus
60
175360
3376
03:10
is a make-or-breakMake-or-Break momenthetk
for this futuretulevik we have in mindmeeles for them,
61
178760
4536
oleks nende planeeritud tuleviku
jaoks määrava tähtsusega,
seega vabastame nad kõikidest kodutöödest,
03:15
and we absolveVabasta them
of helpingaidates out around the housemaja,
62
183320
2936
03:18
and we even absolveVabasta them
of gettingsaada enoughpiisav sleepmagama
63
186280
3376
ja vabastame ka piisavast uneajast,
03:21
as long as they're checkingkontrollimine off
the itemsesemed on theiroma checklistkontroll-loend.
64
189680
4896
kui on vaja ära teha need asjad,
mis on selles nimekirjas.
Täisplaneeritud lapsepõlve eesmärk on,
et lapsed saaksid õnnelikuks,
03:26
And in the checklistedchecklisted childhoodlapsepõlves,
we say we just want them to be happyõnnelik,
65
194600
3816
aga kui nad koolist koju jõuavad,
03:30
but when they come home from schoolkooli,
66
198440
2056
küsime neilt pahatihti
kõige esimesena seda,
03:32
what we askküsi about all too oftensageli first
67
200520
3136
kuidas kodused tööd läksid ja
mis hindeid nad said.
03:35
is theiroma homeworkkodutöö and theiroma gradesastmed.
68
203680
3056
Ja nad loevad meie ilmest,
03:38
And they see in our facesnäod
69
206760
2016
03:40
that our approvalheakskiidu, that our love,
70
208800
2536
et meie tunnustus ja armastus nende vastu
nende väärtus meie jaoks,
03:43
that theiroma very worthväärt,
71
211360
1616
03:45
comestuleb from A'sA.
72
213000
1856
sõltub sellest, kas nad said hinde A.
03:46
And then we walkjalutuskäik alongsidekoos them
73
214880
2576
Ja siis me käime nende kõrval
03:49
and offerpakkumine cluckingclucking praisekiitust like a trainertreener
at the WestminsterWestminster DogKoer ShowNäita --
74
217480
4696
ja kudrutame kiidusõnu nagu
koeratreener Westminsteri koerashow'l
03:54
(LaughterNaer)
75
222200
1216
(Naer)
meelitades neid hüppama natuke
kõrgemale ja kargama veidi kaugemale
03:55
coaxingcoaxing them to just jumphüpata a little higherkõrgem
and soarhõljumine a little fartherkaugemal,
76
223440
5296
ja nii iga jumala päev.
04:00
day after day after day.
77
228760
3056
04:03
And when they get to highkõrge schoolkooli,
78
231840
1736
Ja keskkooli jõudes,
ei püütagi ise mõelda sellele,
mis ained võiks endale huvi pakkuda
04:05
they don't say, "Well, what mightvõib-olla I
be interestedhuvitatud in studyingõpib
79
233600
2896
või millise hobiga tahaks tegeleda,
04:08
or doing as an activitytegevus?"
80
236520
1256
04:09
They go to counselorsnõustajad and they say,
81
237800
1696
vaid minnakse kohe nõustajalt küsima,
04:11
"What do I need to do
to get into the right collegekolledž?"
82
239520
3576
mida on vaja, et saada valitud ülikooli.
Ja kui siis keskkoolis hakkavad
hinded natuke langema
04:15
And then, when the gradesastmed
startalusta to rollrullima in in highkõrge schoolkooli,
83
243120
2936
ja saadakse ka mõned B-d,
04:18
and they're gettingsaada some B'sB,
84
246080
1576
või hoidku selle eest, mõned C-d,
04:19
or God forbidkeelake some C'sC's,
85
247680
2376
siis hakatakse paaniliselt sõpradele
sõnumeid saatma küsides,
04:22
they franticallymeeletult texttekst theiroma friendssõbrad
86
250080
1936
04:24
and say, "Has anyonekeegi ever gottensaanud
into the right collegekolledž with these gradesastmed?"
87
252040
5120
kas keegi teab kedagi, kes on selliste
hinnetega heasse ülikooli saanud.
04:29
And our kidslapsed,
88
257959
1536
Ja siis meie lapsed,
olenemata sellest, kuhu nad peale
keskkooli lõppu lähevad,
04:31
regardlesssõltumata sellest of where they endlõpp up
at the endlõpp of highkõrge schoolkooli,
89
259519
3617
04:35
they're breathlesshingeldama.
90
263160
1240
nad on oimetud.
Nad on muutunud hapraks.
04:37
They're brittlerabe.
91
265400
1216
Nad on kergelt läbipõlenud.
04:38
They're a little burnedpõles out.
92
266640
1816
Nad on natuke enneaegselt vananenud,
04:40
They're a little oldvana before theiroma time,
93
268480
1896
soovides, et täiskasvanud
oleksid neile öelnud,
04:42
wishingkes soovib the grown-upstäiskasvanutele in theiroma liveselab
had said, "What you've donelõpetatud is enoughpiisav,
94
270400
4016
et see, mida nad on teinud, on piisav,
04:46
this effortpingutus you've put forthedasi
in childhoodlapsepõlves is enoughpiisav."
95
274440
2976
sest nad on lapsepõlves
piisavalt pingutanud.
Nüüd aga kannatavad nad
ärevushäirete ja depressiooni käes
04:49
And they're witheringnärbumine now
underalla highkõrge rateshinnad of anxietyärevus and depressiondepressioon
96
277440
4256
ja mõtlevad, kas nad üldse kunagi
oma elus jõuavad kuhugi,
04:53
and some of them are wonderingmõtlesin,
97
281720
2216
04:55
will this life ever turnpööra out
to have been worthväärt it?
98
283960
4360
mis kogu seda pingutust õigustaks.
Meie vanematena oleme muidugi
täiesti veendunud selles,
05:01
Well, we parentsvanemad,
99
289800
1736
05:03
we parentsvanemad are prettyilus sure
it's all worthväärt it.
100
291560
3376
et asi on pingutust väärt,
Me käitume nii, justkui arvaksime,
et neil pole mingit tulevikku,
05:06
We seemtundub to behavekäituma --
101
294960
1216
05:08
it's like we literallysõna otseses mõttes think
they will have no futuretulevik
102
296200
2736
kui nad ei saa sisse mõnda
valitud ülikooli või ihaldatud erialale,
05:10
if they don't get into one of these
tinyväike setseatud of collegeskolledžid or careerskarjäär
103
298960
4696
mida oleme nende jaoks planeerinud.
05:15
we have in mindmeeles for them.
104
303680
1320
05:17
Or maybe, maybe, we're just afraidkarda
105
305920
3096
Või äkki me pelgame lihtsalt seda,
et neid ei ootagi ees selline tulevik,
05:21
they won'tei ole have a futuretulevik we can bragRehennellä about
106
309040
2336
millega saaksime uhkustada sõprade ees
05:23
to our friendssõbrad and with stickerskleebised
on the backsselja of our carsautod.
107
311400
3800
ja oma autole kleepekaid kleepida.
(Naer)
Eks ole.
05:29
Yeah.
108
317600
1216
(Aplaus)
05:30
(ApplauseAplaus)
109
318840
2320
Kui aga nüüd mõelda sellele,
mida me tegelikult oleme teinud,
05:36
But if you look at what we'veme oleme donelõpetatud,
110
324920
2536
05:39
if you have the couragejulgust
to really look at it,
111
327480
3536
kui julgeda tõesti asjale otsa vaadata,
näeme, et mitte ainult lapsed
ei ole hakanud arvama,
05:43
you'llsa saad see that not only do our kidslapsed
think theiroma worthväärt comestuleb
112
331040
2976
et nende väärtus sõltub
hinnetest ja saavutustest,
05:46
from gradesastmed and scoreshinded,
113
334040
1696
05:47
but that when we liveelus right up insidesees
theiroma preciouskallis developingarendades mindsmeeled
114
335760
3896
vaid et oleme end justkui
neile pähe istutanud
ja juhendame sealt neid
nagu filmis “Olles John Malkovich”,
05:51
all the time, like our very ownoma versionversioon
of the movieFilm "BeingOn JohnJohn MalkovichMalkovich,"
115
339680
4576
öeldes neile:
05:56
we sendsaada our childrenlapsed the messagesõnum:
116
344280
1936
“Kuule laps, ma ei usu, et sa suudaksid
ilma minuta midagi saavutada.”
05:58
"Hey kidpoiss, I don't think you can actuallytegelikult
achievesaavutama any of this withoutilma me."
117
346240
5216
Ja sedasi võtame oma liigse abistamisega,
06:03
And so with our overhelpoverhelp,
118
351480
2656
oma ülehoolitsemisega, liigse
suunamise ja käehoidmisega
06:06
our overprotectionliigne hoolitsemine
and overdirectionoverdirection and hand-holdingviisardit,
119
354160
2536
06:08
we depriveVõta our kidslapsed
of the chancevõimalus to buildehitama self-efficacytõhusust,
120
356720
4016
ära võimaluse, et lapsel kujuneks
usk oma hakkamasaamisesse,
06:12
whichmis is a really fundamentalpõhiline tenetjuhtmõte
of the humaninimene psychepsüühika,
121
360760
3696
mis on inimese sisemise mina
tõeliseks alustalaks,
06:16
farkaugel more importantoluline
than that self-esteemenesehinnang they get
122
364480
2616
palju tähtsam, kui see eneseusk,
mis tekib siis, kui talle plaksutame.
06:19
everyigaüks time we applaudkiidan.
123
367120
1400
06:21
Self-efficacyTõhusust is builtehitatud when one seesnäeb
that one'süks ownoma actionstegevused leadjuhtima to outcomestulemusi,
124
369120
6176
Hakkamasaamise tunne tekib siis,
kui inimese enda tegudest sünnib midagi,
mitte --
06:27
not --
125
375320
1216
No näed siis.
06:28
There you go.
126
376560
1216
06:29
(ApplauseAplaus)
127
377800
2840
(Aplaus)
Mitte siis, kui lapsevanem
lapse eest midagi ära teeb,
06:33
Not one'süks parents'vanemate
actionstegevused on one'süks behalfnimel,
128
381600
3776
vaid siis, kui ise suudetakse
midagi ära teha.
06:37
but when one'süks ownoma actionstegevused
leadjuhtima to outcomestulemusi.
129
385400
2776
06:40
So simplylihtsalt put,
130
388200
1496
Ühesõnaga,
selleks, et meie lapsed
õpiksid ise hakkama saama,
06:41
if our childrenlapsed are to developarenema
self-efficacytõhusust, and they mustpeab,
131
389720
5336
ja nad peavad iseseisvaks saama,
06:47
then they have to do a wholeterve lot more
of the thinkingmõtlesin, planningplaneerimine, decidingotsustades,
132
395080
4856
tuleb neil endal palju rohkem mõelda,
planeerida, otsustada,
teha, loota, hakkama saada,
katsetada ja eksida,
06:51
doing, hopinglootes, copingtoimetulek, trialkohtuprotsess and errorviga,
133
399960
3576
unistada ja asju oma nahal läbi elada,
06:55
dreamingunenäod and experiencingkogevad of life
134
403560
3136
tehes seda iseenda jaoks.
06:58
for themselvesise.
135
406720
1640
Kas ma püüan siin väita,
et iga laps on töökas ja motiveeritud
07:01
Now, am I sayingöeldes
136
409280
2496
07:03
everyigaüks kidpoiss is hard-workingtublid and motivatedmotiveeritud
137
411800
2336
ja ei vaja mingit vanema
sekkumist või huvitundmist,
07:06
and doesn't need a parent'svanema involvementosalemine
or interesthuvi in theiroma liveselab,
138
414160
3176
et tuleks tõmmata tagasi ja
lasta asjadel omasoodu minna?
07:09
and we should just back off and let go?
139
417360
1880
07:12
HellPõrgu no.
140
420040
1216
Kohe kindlasti mitte.
07:13
(LaughterNaer)
141
421280
1216
(Naer)
Kindlasti ei taha ma seda öelda.
07:14
That is not what I'm sayingöeldes.
142
422520
1696
Tahan öelda, et kui hakkame hindeid
saavutusi, kiituskirju ja auhindu
07:16
What I'm sayingöeldes is, when we treatravige
gradesastmed and scoreshinded and accoladeskiidetakse and awardsauhinnad
143
424240
3616
07:19
as the purposeeesmärgil of childhoodlapsepõlves,
144
427880
2096
pidama lapsepõlve eesmärgiks,
kõike seda vähestesse ihaldatud
ülikoolidesse sissesaamise
07:22
all in furtheranceedendamiseks of some hoped-forloodetud
admissionsissepääs to a tinyväike numbernumber of collegeskolledžid
145
430000
3776
või väga valitud erialal töötamise nimel,
07:25
or entrancesissepääs to a smallväike numbernumber of careerskarjäär,
146
433800
2976
07:28
that that's too narrowkitsas a definitionmääratlus
of successedu for our kidslapsed.
147
436800
4376
siis see on meie laste edukuse
jaoks liiga piiratud definitsioon.
07:33
And even thoughkuigi we mightvõib-olla help them
achievesaavutama some short-termlühiajaline winsvõidab
148
441200
3536
Kuigi ülehoolitsemisega võib
saavutada mõningast lühiajalist edu,
07:36
by overhelpingoverhelping --
149
444760
1216
näiteks parem hinne kodutöös,
mida oleme aidanud ära teha,
07:38
like they get a better gradepalgaastmele
if we help them do theiroma homeworkkodutöö,
150
446000
3560
või on tänu meie utsitamisele
tekkinud pikem lapsepõlve CV,
07:42
they mightvõib-olla endlõpp up with a longerkauem
childhoodlapsepõlvessumsummaé when we help --
151
450320
3880
siis on sellel pikemas perspektiivis
07:47
what I'm sayingöeldes is that all of this
comestuleb at a long-termpikaajaline costmaksumus
152
455120
3376
negatiivne mõju lapse mina-arengule.
07:50
to theiroma sensemeel of selfise.
153
458520
2056
07:52
What I'm sayingöeldes is,
we should be lessvähem concernedasjaomane
154
460600
2416
Ma väidan, et tuleks vähem muretseda
07:55
with the specificspetsiifiline setseatud of collegeskolledžid
155
463040
1816
õigesse ülikooli sissesaamise pärast,
07:56
they mightvõib-olla be ablevõimeline
to applykohaldada to or mightvõib-olla get into
156
464880
3216
kuhu nad võiksid kandideerida
ja sisse saada,
08:00
and farkaugel more concernedasjaomane that they have
the habitsharjumused, the mindsetmõtteviis, the skilloskus setseatud,
157
468120
4896
ja näha palju rohkem vaeva sellega,
et neil kujuneks vajalikud harjumused,
hoiakud, oskused ja meelekindlus,
08:05
the wellnessWellness, to be successfuledukas
whereverkus iganes they go.
158
473040
4936
olla edukas ükskõik kus,
kuhu tulevik nad viib.
08:10
What I'm sayingöeldes is,
159
478000
1216
Nii et laste huvides võiks vähem
tegeleda hinnete ja tulemustega
08:11
our kidslapsed need us to be a little
lessvähem obsessedkinnisideeks with gradesastmed and scoreshinded
160
479240
4576
ja palju rohkem olla huvitatud sellest,
08:15
and a wholeterve lot more interestedhuvitatud
161
483840
2296
08:18
in childhoodlapsepõlves providingpakkudes
a foundationsihtasutus for theiroma successedu
162
486160
5096
et lapsepõlves saaks rajatud tugev
vundament nende edukusele,
mis põhineb armastusel ja kodutöödel.
08:23
builtehitatud on things like love
163
491280
2680
08:27
and choresmajapidamistöid.
164
495240
1216
08:28
(LaughterNaer)
165
496480
2176
(Naer)
(Aplaus)
08:30
(ApplauseAplaus)
166
498680
1920
08:35
Did I just say choresmajapidamistöid?
Did I just say choresmajapidamistöid? I really did.
167
503240
3240
Kas ma tõesti ütlesin, et kodutööd?
Ütlesin küll.
Nii ütlesingi, ja põhjusega.
08:39
But really, here'ssiin on why.
168
507920
2160
Kõige kauem kestnud pikaajaline uurimus
08:43
The longestpikim longitudinalpiki studyUuring
of humansinimesed ever conductedläbiviidud
169
511280
3656
08:46
is calledkutsutud the HarvardHarvardi GrantToetuse StudyUuring.
170
514960
2175
mille nimi on Harvard Grant Study,
08:49
It foundleitud that professionalprofessionaalne
successedu in life,
171
517159
2337
leidis, et edukus tööl,
08:51
whichmis is what we want for our kidslapsed,
172
519520
2576
mis ongi ju see, mida oma lastele soovime
tööalane edukus sõltub sellest,
kas lapsena tehti kodutöid,
08:54
that professionalprofessionaalne successedu in life
comestuleb from havingvõttes donelõpetatud choresmajapidamistöid as a kidpoiss,
173
522120
3776
mida varem alustati, seda parem.
08:57
and the earliervarem you startedalgas, the better,
174
525920
2016
08:59
that a roll-up-your-sleeves-roll-up-oma-varrukad -
and-pitch-inja-pigi-in mindsetmõtteviis,
175
527960
2376
see kääri käised üles
ja hakka pihta suhtumine,
09:02
a mindsetmõtteviis that saysütleb,
there's some unpleasantebameeldiv work,
176
530360
2376
mis õpetab, et on ebameeldivaid
töid, mis lihtsalt tuleb ära teha,
09:04
someone'skeegi on got to do it,
it mightvõib-olla as well be me,
177
532760
2216
keegi peab neid tegema, mina ka.
09:07
a mindsetmõtteviis that saysütleb,
178
535000
1216
Suhtumine, et mul on ka oma osa selles,
09:08
I will contributeaitama kaasa my effortpingutus
to the bettermenttäiustus of the wholeterve,
179
536240
3096
et meil kõigil parem elada oleks,
09:11
that that's what getssaab you aheadees
in the workplacetöökoht.
180
539360
3056
siis see on suhtumine,
mis aitab oma töös edasi jõuda.
09:14
Now, we all know this. You know this.
181
542440
2896
Me kõik ju teame seda.
Sina tead seda ka.
09:17
(ApplauseAplaus)
182
545360
2816
(Aplaus)
Kõik me teame seda, aga siiski
ei ole kodutöid arvatud
09:20
We all know this, and yetveel,
in the checklistedchecklisted childhoodlapsepõlves,
183
548200
3576
eduka lapsepõlve kohustuslike
tegevuste nimekirja.
09:23
we absolveVabasta our kidslapsed of doing
the work of choresmajapidamistöid around the housemaja,
184
551800
3776
09:27
and then they endlõpp up
as youngnoor adultstäiskasvanutele in the workplacetöökoht
185
555600
2496
Nii juhtubki, et noored
oma esimeses töökohas
eeldavad, et neile antakse
kätte tegevuste nimekiri
09:30
still waitingootab for a checklistkontroll-loend,
186
558120
2216
09:32
but it doesn't existolemas,
187
560360
1456
aga sellist asja pole olemas.
09:33
and more importantlytähtsam,
lackingpuudus the impulseimpulss, the instinctinstinkt
188
561840
3296
Veelgi olulisem,
neil pole pealehakkamist ise
käised üles käärida ja pihta hakata,
09:37
to rollrullima up theiroma sleevesvarrukad and pitchpigi in
189
565160
2216
09:39
and look around and wonderimesta,
how can I be usefulkasulik to my colleagueskolleegid?
190
567400
3576
ise märgata ja näha, kuidas saaks
kolleegidele kasulik olla.
09:43
How can I anticipateennustada a fewvähe stepssammud aheadees
to what my bossülemus mightvõib-olla need?
191
571000
4320
Kuidas aimata ette,
mida ülemusel vaja oleks?
Harvard Grant Study teine
suur avastus oli see,
09:48
A secondteine very importantoluline findingleidmine
from the HarvardHarvardi GrantToetuse StudyUuring
192
576280
3600
09:52
said that happinessõnne in life
193
580920
1760
et õnn elus sõltub armastusest,
09:55
comestuleb from love,
194
583720
1856
09:57
not love of work,
195
585600
1856
mitte armastusest töötegemise vastu
09:59
love of humansinimesed:
196
587480
2200
vaid armastusest inimeste vastu,
10:02
our spouseabikaasa, our partnerpartner,
our friendssõbrad, our familyperekond.
197
590400
3440
abikaasa, partneri, sõprade ja pere vastu.
Nii et lapsepõlves tuleks
lastel õppida armastama
10:06
So childhoodlapsepõlves needsvajadustele to teachõpetama
our kidslapsed how to love,
198
594600
3696
ja nad ei suuda armastada teisi,
10:10
and they can't love othersteised
if they don't first love themselvesise,
199
598320
2976
kui nad kõigepealt ei armasta ennast
ja nad ei hakka armastama iseennast,
kui meie neid tingimusteta ei armasta.
10:13
and they won'tei ole love themselvesise
if we can't offerpakkumine them unconditionaltingimusteta love.
200
601320
3976
10:17
(ApplauseAplaus)
201
605320
1960
(Aplaus)
10:21
Right.
202
609600
1200
Nii on.
Selle asemel, et pidevalt muretseda
hinnete ja tulemuste pärast,
10:24
And so,
203
612240
1776
10:26
insteadselle asemel of beingolemine obsessedkinnisideeks
with gradesastmed and scoreshinded
204
614040
2256
kui me armsad lapsed koolis koju tulevad,
10:28
when our preciouskallis offspringjärglased
come home from schoolkooli,
205
616320
2896
või me ise töölt koju jõuame,
10:31
or we come home from work,
206
619240
1496
10:32
we need to closeSulge our technologytehnoloogia,
put away our phonestelefonid,
207
620760
2776
tuleb panna ära igasugused
nutiseadmed ja telefonid,
10:35
and look them in the eyesilma
208
623560
1376
vaadata oma lastele silma
10:36
and let them see
the joyrõõm that fillstäidab our facesnäod
209
624960
3176
ja näidata neile, kui hea meel meil on,
10:40
when we see our childlaps
for the first time in a fewvähe hourstundi.
210
628160
3136
et nendega jälle kokku saame.
10:43
And then we have to say,
211
631320
1936
Ja siis tuleks küsida:
Kuidas Su päev läks?
10:45
"How was your day?
212
633280
1200
Mis oli Sul täna kõige toredam asi?
10:47
What did you like about todaytäna?"
213
635840
2816
Ja kui teismeline siis vastab,
et lõuna, nagu minu oma ütles,
10:50
And when your teenageteismelised daughtertütar
saysütleb, "LunchLõunasöök," like minemine did,
214
638680
3736
ja mind huvitab hoopis, kuidas läks
matemaatika kontrolltöö, mitte lõunasöök,
10:54
and I want to hearkuule about the mathmatemaatika testtest,
215
642440
2056
10:56
not lunchlõunasöök,
216
644520
1416
10:57
you have to still
take an interesthuvi in lunchlõunasöök.
217
645960
3016
siis tuleks ikka tunda
huvi selle lõunasöögi kohta.
11:01
You gottagotta say, "What was great
about lunchlõunasöök todaytäna?"
218
649000
3176
Tuleb küsida, mille poolest
see tänane lõuna nii hea oli?
11:04
They need to know
they matterasi to us as humansinimesed,
219
652200
3376
On oluline, et nad teaksid, et nad on
meile olulised lihtsalt inimestena,
11:07
not because of theiroma GPAGPA.
220
655600
2600
mitte ainult eksamitulemuste põhjal.
11:11
All right, so you're thinkingmõtlesin,
choresmajapidamistöid and love,
221
659640
2216
Hea küll, nüüd ilmselt mõtlete,
et tore on, kodutööd ja armastus,
11:13
that soundshelid all well and good,
but give me a breakmurda.
222
661880
2496
et kõik see on tore, aga mida hekki!
11:16
The collegeskolledžid want to see
topüleval scoreshinded and gradesastmed
223
664400
2976
Ülikooli jaoks on olulised
hinded ja eksamitulemused,
11:19
and accoladeskiidetakse and awardsauhinnad,
and I'm going to tell you, sortsorteerima of.
224
667400
3920
tunnustus ja kiituskirjad,
see pole mingi uudis, tõepoolest.
Kõige kuulsamad ülikoolid
just seda noortelt eeldavad,
11:25
The very biggestsuurim brand-namekaubamärk schoolskoolid
are askingpaludes that of our youngnoor adultstäiskasvanutele,
225
673080
5896
aga häid uudiseid on ka.
11:31
but here'ssiin on the good newsuudised.
226
679000
1360
Vastupidiselt sellele, mida ülikoolide
edetabeli-diktatuur sunnib meid arvama
11:33
ContraryVastupidi to what the collegekolledž
rankingsEdetabelid racketreket would have us believe --
227
681160
5096
11:38
(ApplauseAplaus)
228
686280
2360
(Aplaus)
ei pea tingimata käima just
kõige kuulsamates ülikoolides,
11:44
you don't have to go to one
of the biggestsuurim brandbränd namenimi schoolskoolid
229
692040
2896
et olla elus õnnelik ja edukas.
11:46
to be happyõnnelik and successfuledukas in life.
230
694960
1736
11:48
HappyÕnnelik and successfuledukas people
wentläksin to stateriik schoolkooli,
231
696720
2856
Edukad ja õnnelikud inimesed
käisid tavalises koolis,
11:51
wentläksin to a smallväike collegekolledž
no one has heardkuulnud of,
232
699600
2256
õppisid kuskil täiesti
suvalises väikeses koolis,
11:53
wentläksin to communitykogukond collegekolledž,
233
701880
1576
käisid oma kodukohajärgses keskkoolis,
11:55
wentläksin to a collegekolledž over here
and flunkedflunked out.
234
703480
2736
õppisid tavalises ülikoolis
ja kukkusid sealt isegi välja.
11:58
(ApplauseAplaus)
235
706240
2800
(Aplaus)
Siinolijate näitel võib väita,
et meie ühiskonnas täpselt nii see ongi.
12:05
The evidencetõend is in this roomtuba,
is in our communitieskogukonnad,
236
713240
2976
12:08
that this is the truthtõde.
237
716240
1696
12:09
And if we could widenlaiendada our blinderssilmaklapid
238
717960
1696
Kui avaksime oma silmad ja tunnistaksime,
12:11
and be willingsoovin to look
at a fewvähe more collegeskolledžid,
239
719680
2256
et tegelikult on olemas teisigi ülikoole,
12:13
maybe removeeemaldada our ownoma egosego
from the equationvõrrand,
240
721960
3536
kui ei püüaks iga hinna
eest oma ego upitada,
12:17
we could acceptaktsepteerima and embraceomaks võtma
this truthtõde and then realizemõistma,
241
725520
3656
siis võiksime vaadata otsa
reaalsusele ja mõista
12:21
it is hardlyvaevalt the endlõpp of the worldmaailm
242
729200
1976
et ei olegi maailma lõpp,
12:23
if our kidslapsed don't go to one
of those bigsuur brand-namekaubamärk schoolskoolid.
243
731200
3520
kui meie lapsed ei lähegi
mõnda eliitülikooli.
Ja mis veel olulisem.
12:27
And more importantlytähtsam,
244
735960
1256
12:29
if theiroma childhoodlapsepõlves has not been livedelanud
accordingvastavalt to a tyrannicaltüranlik checklistkontroll-loend
245
737240
5096
kui nad ei pea lapsepõlves
rangelt järgima kohustuslikku kava,
12:34
then when they get to collegekolledž,
246
742360
2136
siis ülikooli jõudes,
12:36
whicheverkumb one it is,
247
744520
1936
ükskõik, mis ülikool see ka poleks,
siis on nad läinud sinna
vastavalt oma otsusele,
12:38
well, they'llnad saavad have goneläinud there
on theiroma ownoma volitiontahtel,
248
746480
3096
kannustatuna oma
soovidest ja eelistustest,
12:41
fueledküttega by theiroma ownoma desiresoovi,
249
749600
2456
12:44
capablevõimeline and readyvalmis to thrivearenema there.
250
752080
3200
olles valmis ja võimelised
seal edukad olema.
Pean teile midagi ära rääkima.
12:49
I have to admittunnistama something to you.
251
757360
1800
12:51
I've got two kidslapsed I mentionedmainitud,
SawyerSawyer and AveryAvery.
252
759760
3096
Mul on kaks last, keda enne
nimetasin, Sawyer ja Avery.
12:54
They're teenagersteismelised.
253
762880
1696
Nad on teismelised.
12:56
And onceüks kord uponpärast a time,
254
764600
1856
Kunagi käitusin ka mina
oma Sawyeri ja Averyga
12:58
I think I was treatingravimisel my SawyerSawyer and AveryAvery
255
766480
2616
13:01
like little bonsaibonsai treespuud --
256
769120
1776
nagu väikeste bonsai puudega.
13:02
(LaughterNaer)
257
770920
2336
(Naer)
13:05
that I was going
to carefullyhoolikalt clipklipp and pruneploomi
258
773280
2936
Tahtsin neid hoolega lõigata ja kärpida,
et kujundada neist täiuslikud inimolendid.
13:08
and shapekuju into some perfecttäiuslik
formvormis of a humaninimene
259
776240
3896
13:12
that mightvõib-olla just be perfecttäiuslik enoughpiisav
to warranton tehtud them admissionsissepääs
260
780160
3496
Just nii täiuslikud, et nad
saaksid kindlasti sisse
mõnda kõige suurema konkursiga ülikooli.
13:15
to one of the mostkõige rohkem
highlyväga selectiveselektiivne collegeskolledžid.
261
783680
2440
Aga tegeledes tuhandete teiste
lastevanemate lastega, olen mõistnud,
13:19
But I've come to realizemõistma, after workingtöötav
with thousandstuhat of other people'sinimesed kidslapsed --
262
787040
3880
13:23
(LaughterNaer)
263
791640
1720
(Naer)
13:26
and raisingtõstmine two kidslapsed of my ownoma,
264
794480
2320
ja kasvades kahte oma last,
et mu lapsed ei ole bonsai puud.
13:30
my kidslapsed aren'tei ole bonsaibonsai treespuud.
265
798200
2200
Nad on metsikud lilled,
13:33
They're wildflowersMetsalilled
266
801800
1720
13:36
of an unknownteadmata genusperekond and speciesliigid --
267
804400
2816
täiesti tundmatut liiki,
13:39
(LaughterNaer)
268
807240
1896
(Naer)
Minu ülesanne on pakkuda
neile toetavat keskkonda,
13:41
and it's my jobtöökoht to providepakkuda
a nourishingtoitev environmentkeskkond,
269
809160
3416
13:44
to strengthentugevdada them throughläbi choresmajapidamistöid
270
812600
2376
kasvatada neid tugevamaks
koduste toimetuste abil
13:47
and to love them so they can
love othersteised and receivesaada love
271
815000
4296
ja armastada neid nii, et nad suudaksid
armastada ja armastust vastu võtta,
13:51
and the collegekolledž, the majorsuur, the careerkarjäär,
272
819320
3096
olgu keskkoolis, ülikoolis või tööelus,
13:54
that's up to them.
273
822440
1696
nagu nad ise seda soovivad.
13:56
My jobtöökoht is not to make them becomesaada
what I would have them becomesaada,
274
824160
5656
Minu ülesanne pole teha neist kedagi,
kellena mina tahan neid näha,
14:01
but to supporttoetus them
in becomingmuutumas theiroma gloriouskuulsusrikas selvesselves.
275
829840
4800
vaid pakkuda neile tuge, et nad
saaksid kasvada imeliseks iseendaks.
14:07
Thank you.
276
835400
1216
Suur tänu!
14:08
(ApplauseAplaus)
277
836640
6430
(Aplaus)
Aitäh!
Translated by Aari Lemmik

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Julie Lythcott-Haims - Academic, author
Julie Lythcott-Haims speaks and writes on the phenomenon of helicopter parenting and the dangers of a checklisted childhood -- the subject of her book, "How to Raise an Adult."

Why you should listen

Julie Lythcott-Haims is the author of the New York Times best-selling book How to Raise an Adult: Break Free of the Overparenting Trap and Prepare Your Kid for Success. The book emerged from her decade as Stanford University's Dean of Freshmen, where she was known for her fierce advocacy for young adults and received the university's Lloyd W. Dinkelspiel Award for creating "the" atmosphere that defines the undergraduate experience. She was also known for her fierce critique of the growing trend of parental involvement in the day-to-day lives of college students. Toward the end of her tenure as dean, she began speaking and writing widely on the harm of helicopter parenting. How to Raise an Adult is being published in over two dozen countries and gave rise to her TED Talk and a sequel which will be out in 2018. In the meantime, Lythcott-Haims's memoir on race, Real American, will be out in Fall 2017.

Lythcott-Haims is a graduate of Stanford University, Harvard Law School, and California College of the Arts. She lives in Silicon Valley with her partner of over twenty-five years, their two teenagers and her mother. 

More profile about the speaker
Julie Lythcott-Haims | Speaker | TED.com