ABOUT THE SPEAKER
Julie Lythcott-Haims - Academic, author
Julie Lythcott-Haims speaks and writes on the phenomenon of helicopter parenting and the dangers of a checklisted childhood -- the subject of her book, "How to Raise an Adult."

Why you should listen

Julie Lythcott-Haims is the author of the New York Times best-selling book How to Raise an Adult: Break Free of the Overparenting Trap and Prepare Your Kid for Success. The book emerged from her decade as Stanford University's Dean of Freshmen, where she was known for her fierce advocacy for young adults and received the university's Lloyd W. Dinkelspiel Award for creating "the" atmosphere that defines the undergraduate experience. She was also known for her fierce critique of the growing trend of parental involvement in the day-to-day lives of college students. Toward the end of her tenure as dean, she began speaking and writing widely on the harm of helicopter parenting. How to Raise an Adult is being published in over two dozen countries and gave rise to her TED Talk and a sequel which will be out in 2018. In the meantime, Lythcott-Haims's memoir on race, Real American, will be out in Fall 2017.

Lythcott-Haims is a graduate of Stanford University, Harvard Law School, and California College of the Arts. She lives in Silicon Valley with her partner of over twenty-five years, their two teenagers and her mother. 

More profile about the speaker
Julie Lythcott-Haims | Speaker | TED.com
TED Talks Live

Julie Lythcott-Haims: How to raise successful kids -- without over-parenting

Julie Lythcott-Haims: Jak vychovat úspěšné dětí - bez přehnaného rodičování

Filmed:
4,800,231 views

Kladením vysokých očekávání na své děti a organizováním jejich života do nejmenšího detailu rodiče nikomu nepomáhají. Alespoň tak to vidí Julie Lythcott-Haims. S vášní a sarkastickým humorem argumentuje bývalá studijní konzultantka na Stanfordu se snaží přesvědčit rodiče, aby přestali definovat úspěch svých dětí pomocí známek a bodů. Říká, že by se místo toho měli zaměřit na poskytnutí té nejstarší myšlenky: bezpodmínečné lásky.
- Academic, author
Julie Lythcott-Haims speaks and writes on the phenomenon of helicopter parenting and the dangers of a checklisted childhood -- the subject of her book, "How to Raise an Adult." Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
You know, I didn't setsoubor out
to be a parentingrodičovství expertexpert.
0
680
3816
Víte, nechci být
expertem na rodičovství.
00:16
In factskutečnost, I'm not very interestedzájem
in parentingrodičovství, perza SeSe.
1
4520
3760
Vlastně mě rodičovství samo
o sobě moc nezajímá.
00:21
It's just that there's a certainurčitý stylestyl
of parentingrodičovství these daysdnů
2
9080
3936
Ale dnes se rozmáhá
typ rodičovství,
00:25
that is kinddruh of messingMesiáš up kidsděti,
3
13040
3176
který tak nějak ničí děti,
brání jim vyvinout se v sami sebe.
00:28
impedingbrání theirjejich chancesšance
to developrozvíjet into theirselvestheirselves.
4
16239
5057
00:33
There's a certainurčitý stylestyl
of parentingrodičovství these daysdnů
5
21320
2216
Existuje určitý styl rodičovství,
který stojí v cestě.
00:35
that's gettingdostat in the way.
6
23560
1336
00:36
I guesstipni si what I'm sayingrčení is,
7
24920
1616
Snažím se říct, že trávíme
spoustu času znepokojeni rodiči,
00:38
we spendstrávit a lot of time
beingbytost very concernedznepokojený
8
26560
2056
00:40
about parentsrodiče who aren'tnejsou involvedzapojeno enoughdost
in the livesživoty of theirjejich kidsděti
9
28640
3656
kteří se dost nezapojují
do života svých dětí
00:44
and theirjejich educationvzdělání or theirjejich upbringingvýchovu,
10
32320
1936
a jejich vzdělání a výchovy,
a děláme tak správně.
00:46
and rightlyprávem so.
11
34280
1200
00:48
But at the other endkonec of the spectrumspektrum,
12
36000
2376
Ale na druhém konci spektra
se děje také spousta škody,
00:50
there's a lot of harmpoškodit
going on there as well,
13
38400
2696
00:53
where parentsrodiče feel
a kiddítě can't be successfulúspěšný
14
41120
2936
když si rodiče myslí,
že dítě nemůže uspět,
00:56
unlesspokud není the parentrodič is protectingchrání
and preventingprevence at everykaždý turnotočit se
15
44080
4056
aniž by jej rodič ochraňoval a
dohlížel na něj na každém kroku.
01:00
and hoveringvznášející se over everykaždý happeninghappening,
and micromanagingminimalistickým everykaždý momentmoment,
16
48160
3736
do všeho strkal nos
a pečlivě plánoval každý okamžik
01:03
and steeringřízení theirjejich kiddítě towardsvůči
some smallmalý subsetpodmnožina of collegesvysoké školy and careerskariéry.
17
51920
5200
a řídil své dítě směrem
k pár skvělým vysokým školám a kariérám.
01:10
When we raisevyzdvihnout kidsděti this way,
18
58760
2616
Když takto vychováváme své děti,
a říkám my, protože Bůh ví,
01:13
and I'll say we,
19
61400
1696
01:15
because LordLord knows,
in raisingzvedání my two teenagersteenageři,
20
63120
2776
že jsem při výchově svých dvou teenagerů
měla také tyto tendence,
01:17
I've had these tendenciestendencí myselfmoje maličkost,
21
65920
2736
01:20
our kidsděti endkonec up leadingvedoucí
a kinddruh of checklistedchecklisted childhooddětství.
22
68680
3880
tak naše děti vedou dětství plné seznamů.
01:25
And here'stady je what the checklistedchecklisted
childhooddětství looksvzhled like.
23
73200
2696
A dětství plné seznamů vypadá takto.
01:27
We keep them safebezpečný and soundzvuk
24
75920
2896
Udržujeme je v bezpečí, pohodlí,
najedené, napité
01:30
and fedkrmení and waterednapojena,
25
78840
1680
01:33
and then we want to be sure
they go to the right schoolsškoly,
26
81520
2696
a chceme si být jisti,
že chodí na správné školy,
že chodí na správné předměty
na těch správných školách
01:36
that they're in the right classestřídy
at the right schoolsškoly,
27
84240
2576
a že dostávají ty správné známky
v těch předmětech na správných školách.
01:38
and that they get the right gradesstupně
in the right classestřídy in the right schoolsškoly.
28
86840
3620
Ale nejen známky, ale i body,
01:42
But not just the gradesstupně, the scoresskóre,
29
90484
1732
ale nejen známky a body,
ale i vyznamenání a ceny
01:44
and not just the gradesstupně and scoresskóre,
but the accoladesocenění and the awardsocenění
30
92240
3216
a sporty a kroužky a vedení.
01:47
and the sportssportovní,
the activitiesčinnosti, the leadershipvedení lidí.
31
95480
2191
Říkáme svým dětem,
aby nejen vstoupily do klubu,
01:49
We tell our kidsděti, don't just joinpřipojit a clubklub,
32
97695
1921
ale aby založily klub,
protože to vysoké školy rády vidí.
01:51
startStart a clubklub, because collegesvysoké školy
want to see that.
33
99640
2256
A zaškrtněte kolonku
veřejně prospěšné služby.
01:53
And checkkontrola the boxbox for communityspolečenství serviceservis.
34
101920
1936
Ukažte vysokým školám,
že vám záleží na ostatních.
01:55
I mean, showshow the collegesvysoké školy
you carepéče about othersostatní.
35
103880
2256
01:58
(LaughterSmích)
36
106160
2096
(Smích)
02:00
And all of this is doneHotovo to some
hoped-forDoufal pro degreestupeň of perfectiondokonalosti.
37
108280
4936
A vše tohle se děje v rámci nějakého
vytoužené stupně dokonalosti.
02:05
We expectočekávat our kidsděti
to performprovést at a levelúroveň of perfectiondokonalosti
38
113240
2616
Očekáváme od svých dětí, že budou
na takové úrovni dokonalosti,
02:07
we were never askedzeptal se
to performprovést at ourselvessebe,
39
115880
3336
která od nás nikdy nebyla požadována,
02:11
and so because so much is requiredPovinný,
40
119240
2176
a protože je toho tolik vyžadováno,
myslíme si samozřejmě ,
02:13
we think,
41
121440
1216
02:14
well then, of coursechod we parentsrodiče
have to arguedohadovat se with everykaždý teacheručitel
42
122680
3216
že se jako rodiče musíme
dohadovat s každým učitelem
02:17
and principalhlavní and coachtrenér and refereerozhodčí
43
125920
2576
a ředitelem a trenérem a rozhodčím
a být ve funkci domovníka dítěte
02:20
and actakt like our kid'sděti conciergeslužby concierge
44
128520
2896
02:23
and personalosobní handlerObslužná rutina
45
131440
1240
a jeho osobního sekundanta
a sekretářky.
02:25
and secretarytajemník.
46
133880
1816
02:27
And then with our kidsděti, our preciousdrahocenný kidsděti,
47
135720
2176
A s dětmi, našimi milovanými dětmi,
trávíme tolik času pošťuchováním,
02:29
we spendstrávit so much time nudgingposouvání,
48
137920
2136
02:32
cajolingcajoling, hintingRady při psaní, helpingpomáhání, hagglingsmlouvání,
naggingotravování as the casepouzdro maysmět be,
49
140080
4416
přemlouváním, naznačováním, pomáháním,
vyjednáváním i otravováním,
02:36
to be sure they're not screwingšroubování up,
50
144520
2856
abychom si byli jisti, že nic nekazí,
nezavírají si dveře,
02:39
not closinguzavření doorsdveře,
51
147400
2496
02:41
not ruiningzničení theirjejich futurebudoucnost,
52
149920
2496
neničí si budoucnost,
nějaké vytoužené přijetí
02:44
some hoped-forDoufal pro admissionvstupné
53
152440
2256
02:46
to a tinydrobný handfulhrstka of collegesvysoké školy
54
154720
2616
do malé hrstky vysokých,
které odmítají skoro každého uchazeče.
02:49
that denyodmítnout almosttéměř everykaždý applicantžadatel.
55
157360
3080
02:54
And here'stady je what it feelscítí like
to be a kiddítě in this checklistedchecklisted childhooddětství.
56
162680
5416
A takovýhle je to pocit, být dítětem
v dětství seznamů.
03:00
First of all, there's
no time for freevolný, uvolnit playhrát si.
57
168120
2496
Za prvé, není kdy si hrát.
03:02
There's no roompokoj, místnost in the afternoonsodpoledne,
58
170640
1656
Odpoledne není žádný čas,
03:04
because everything
has to be enrichingobohacuje, we think.
59
172320
3016
protože si myslíme,
že vše musí být obohacující.
03:07
It's as if everykaždý piecekus of homeworkdomácí práce,
everykaždý quizkvíz, everykaždý activityaktivita
60
175360
3376
Je to jako kdyby každý domácí úkol,
každý test, každá aktivita,
03:10
is a make-or-breakHop nebo trop momentmoment
for this futurebudoucnost we have in mindmysl for them,
61
178760
4536
byla rozhodujícím momentem
v budoucnosti, kterou pro ně chceme
03:15
and we absolvezprostil them
of helpingpomáhání out around the houseDům,
62
183320
2936
a osvobozujeme je od domácích prací,
zbavujeme je dokonce dostatečného spánku,
03:18
and we even absolvezprostil them
of gettingdostat enoughdost sleepspát
63
186280
3376
03:21
as long as they're checkingkontrola off
the itemspoložek on theirjejich checklistKontrolní seznam.
64
189680
4896
hlavně aby odškrtávaly položky na seznamu.
03:26
And in the checklistedchecklisted childhooddětství,
we say we just want them to be happyšťastný,
65
194600
3816
A v dětství seznamů říkáme,
že hlavně chceme, aby byly šťastné,
03:30
but when they come home from schoolškola,
66
198440
2056
ale když přijdou ze školy,
nejdřív se jich většinou ptáme
03:32
what we askdotázat se about all too oftenčasto first
67
200520
3136
03:35
is theirjejich homeworkdomácí práce and theirjejich gradesstupně.
68
203680
3056
na domácí úkoly a známky.
03:38
And they see in our facestváře
69
206760
2016
A v našich tvářích vidí,
že naše uznání, naše láska,
03:40
that our approvalschválení, that our love,
70
208800
2536
03:43
that theirjejich very worthhodnota,
71
211360
1616
že jejich cena vychází z jedniček.
03:45
comespřijde from A'sÁčka.
72
213000
1856
03:46
And then we walkProcházka alongsidevedle them
73
214880
2576
A pak se s nimi promenádujeme
03:49
and offernabídka cluckingkvokání praisechvála like a trainertrenér
at the WestminsterWestminster DogPes ShowZobrazit --
74
217480
4696
a kvokáme chválou jakou trenér
na přehlídce psů --
03:54
(LaughterSmích)
75
222200
1216
(Smích)
03:55
coaxingpřesvědčování them to just jumpskok a little highervyšší
and soarstoupají a little fartherdále,
76
223440
5296
Mámíme z nich, aby skákaly o něco výše
a plachtily o něco dále, den za dnem.
04:00
day after day after day.
77
228760
3056
04:03
And when they get to highvysoký schoolškola,
78
231840
1736
A když se dostanou na střední, neřeknou:
04:05
they don't say, "Well, what mightmohl I
be interestedzájem in studyingstudovat
79
233600
2896
"Co by mě tak bavilo studovat
nebo dělat ve volném čase?"
04:08
or doing as an activityaktivita?"
80
236520
1256
04:09
They go to counselorsadvokáti and they say,
81
237800
1696
Jdou za poradci a ptají se:
04:11
"What do I need to do
to get into the right collegevysoká škola?"
82
239520
3576
"Co musím dělat, abych se dostal
na správnou vysokou?"
04:15
And then, when the gradesstupně
startStart to rollválec in in highvysoký schoolškola,
83
243120
2936
A když se jim na střední začnou
hrnout známky
04:18
and they're gettingdostat some B'sB,
84
246080
1576
a dostávají dvojky nebo
nedej Bože nějakou trojku,
04:19
or God forbidzakázat some C'sC je,
85
247680
2376
04:22
they franticallyhorečně texttext theirjejich friendspřátelé
86
250080
1936
zběsile píšou svým kamarádům a říkají:
04:24
and say, "Has anyonekdokoliv ever gottendostal
into the right collegevysoká škola with these gradesstupně?"
87
252040
5120
"Dostal se někdy někdo na tu správnou
vysokou s takovými známkami?"
04:29
And our kidsděti,
88
257959
1536
A našim dětem, ať už na konci
střední skončí kdekoli, dochází dech.
04:31
regardlessbez ohledu na of where they endkonec up
at the endkonec of highvysoký schoolškola,
89
259519
3617
04:35
they're breathlessbez dechu.
90
263160
1240
04:37
They're brittlekřehký.
91
265400
1216
Jsou křehké.
Jsou trochu vyhořelé.
04:38
They're a little burnedspálil out.
92
266640
1816
04:40
They're a little oldstarý before theirjejich time,
93
268480
1896
Jsou předčasně zestárlé, přejí si,
aby dospělí v jejich životě řekli:
04:42
wishingPřeji the grown-upsdospělí in theirjejich livesživoty
had said, "What you've doneHotovo is enoughdost,
94
270400
4016
"Udělal jsi toho dost, to úsilí, které jsi
v dětství investoval je dostatečné."
04:46
this effortsnaha you've put forthdále
in childhooddětství is enoughdost."
95
274440
2976
04:49
And they're witheringvadnutí now
underpod highvysoký ratesceny of anxietyúzkost and depressionDeprese
96
277440
4256
Chřadnou pod vysokou mírou úzkosti
a deprese a někteří uvažují nad tím,
04:53
and some of them are wonderingpřemýšlel,
97
281720
2216
04:55
will this life ever turnotočit se out
to have been worthhodnota it?
98
283960
4360
jestli za to bude jejich život někdy stát?
05:01
Well, we parentsrodiče,
99
289800
1736
My rodiče, my rodiče jsme si poměrně
jisti, že to za to stojí.
05:03
we parentsrodiče are prettydosti sure
it's all worthhodnota it.
100
291560
3376
05:06
We seemzdát se to behavechovat se --
101
294960
1216
Chováme se --
05:08
it's like we literallydoslovně think
they will have no futurebudoucnost
102
296200
2736
je to jako bychom si skutečně mysleli,
že nebudou mít žádnou budoucnost,
05:10
if they don't get into one of these
tinydrobný setsoubor of collegesvysoké školy or careerskariéry
103
298960
4696
pokud se nedostanou do jedné z malého
počtu vysokých nebo kariér,
05:15
we have in mindmysl for them.
104
303680
1320
které pro ně zamýšlíme.
05:17
Or maybe, maybe, we're just afraidstrach
105
305920
3096
Nebo možná, možná se jen bojíme,
že nebudou mít budoucnost,
05:21
they won'tzvyklý have a futurebudoucnost we can bragBrag about
106
309040
2336
kterou se můžeme chlubit svým kamarádům
nebo nálepkami na svých autech.
05:23
to our friendspřátelé and with stickerssamolepky
on the backssáček of our carsauta.
107
311400
3800
05:29
Yeah.
108
317600
1216
Jo.
05:30
(ApplausePotlesk)
109
318840
2320
(Potlesk)
05:36
But if you look at what we'vejsme doneHotovo,
110
324920
2536
Pokud se ale podíváte na to,
co jsme udělali,
05:39
if you have the courageodvaha
to really look at it,
111
327480
3536
pokud máte odvahu se
na to opravdu podívat,
05:43
you'llBudete see that not only do our kidsděti
think theirjejich worthhodnota comespřijde
112
331040
2976
uvidíte, že naše děti si nejenom myslí,
že jejich hodnota pochází z bodů a známek,
05:46
from gradesstupně and scoresskóre,
113
334040
1696
05:47
but that when we livežít right up insideuvnitř
theirjejich preciousdrahocenný developingrozvíjející se mindsmysli
114
335760
3896
ale když neustále žijeme uvnitř
jejich milovaných vyvíjejících se myslí,
05:51
all the time, like our very ownvlastní versionverze
of the moviefilm "BeingBytost JohnJan MalkovichMalkovich,"
115
339680
4576
jako verze filmu
"V kůži Johna Malkoviche",
05:56
we sendposlat our childrenděti the messagezpráva:
116
344280
1936
vysíláme svým dětem zprávu:
05:58
"Hey kiddítě, I don't think you can actuallyvlastně
achievedosáhnout any of this withoutbez me."
117
346240
5216
"Hele, nemyslím si, že bys cokoli
z toho dokázal nebýt mě."
06:03
And so with our overhelpoverhelp,
118
351480
2656
Takže naší přehnanou pomocí,
06:06
our overprotectionměl
and overdirectionoverdirection and hand-holdingruka hospodářství,
119
354160
2536
naší nadměrnou ochranou
a směrováním a držením za ruku
06:08
we deprivepřipravit our kidsděti
of the chancešance to buildstavět self-efficacyself účinnost,
120
356720
4016
připravíme je o možnost vytvořit si
self-efficacy, vnímání vlastní účinnosti,
06:12
whichkterý is a really fundamentalzákladní tenettenet
of the humančlověk psychepsyche,
121
360760
3696
což je základní princip lidské psychiky,
06:16
fardaleko more importantdůležité
than that self-esteemsebevědomí they get
122
364480
2616
mnohem důležitější než sebevědomí,
které získají pokaždé, když jim tleskáme.
06:19
everykaždý time we applaudtleskat.
123
367120
1400
06:21
Self-efficacySelf účinnost is builtpostavený when one seesvidí
that one'sněčí ownvlastní actionsakce leadVést to outcomesvýsledky,
124
369120
6176
Self-efficacy se buduje,
když člověk vidí, že jeho činy
vedou k výsledkům
06:27
not --
125
375320
1216
-- Tady to máte.
06:28
There you go.
126
376560
1216
06:29
(ApplausePotlesk)
127
377800
2840
(Potlesk)
06:33
Not one'sněčí parents'rodičů
actionsakce on one'sněčí behalfjménem,
128
381600
3776
Ne činy rodičů ve jménu dítěte,
ale vlastní činy vedou k výsledkům.
06:37
but when one'sněčí ownvlastní actionsakce
leadVést to outcomesvýsledky.
129
385400
2776
06:40
So simplyjednoduše put,
130
388200
1496
Jednoduše řečeno, pokud si mají naše děti
vybudovat self-efficacy, což musí,
06:41
if our childrenděti are to developrozvíjet
self-efficacyself účinnost, and they mustmusí,
131
389720
5336
06:47
then they have to do a wholeCelý lot more
of the thinkingmyslící, planningplánování, decidingrozhodování,
132
395080
4856
musí více přemýšlet, plánovat,
rozhodovat, dělat, doufat,
06:51
doing, hopingdoufám, copingzvládnutí, trialpokus and errorchyba,
133
399960
3576
vyrovnávat se, zkoušet, snít,
a zažívat život sami za sebe.
06:55
dreamingsní and experiencingzažívá of life
134
403560
3136
06:58
for themselvesoni sami.
135
406720
1640
07:01
Now, am I sayingrčení
136
409280
2496
Říkám, že každé dítě je pilné a motivované
a nepotřebuje zapojení rodiče
07:03
everykaždý kiddítě is hard-workingtěžce pracující and motivatedmotivované
137
411800
2336
07:06
and doesn't need a parent'srodiče involvementúčast
or interestzájem in theirjejich livesživoty,
138
414160
3176
nebo zájem o svůj život a měli bychom
se stáhnout a nechat ho?
07:09
and we should just back off and let go?
139
417360
1880
07:12
HellHell no.
140
420040
1216
Bože ne.
07:13
(LaughterSmích)
141
421280
1216
(Smích)
07:14
That is not what I'm sayingrčení.
142
422520
1696
To neříkám.
07:16
What I'm sayingrčení is, when we treatzacházet
gradesstupně and scoresskóre and accoladesocenění and awardsocenění
143
424240
3616
Říkám, že pokud bereme známky a body
a vyznamenání a ceny jako smysl dětství,
07:19
as the purposeúčel of childhooddětství,
144
427880
2096
07:22
all in furtherancepodporu of some hoped-forDoufal pro
admissionvstupné to a tinydrobný numberčíslo of collegesvysoké školy
145
430000
3776
vše s vidinou vytouženého přijetí
na malé množství vysokých
07:25
or entrancevchod to a smallmalý numberčíslo of careerskariéry,
146
433800
2976
nebo přístup k malému počtu kariér, pak je
to příliš úzké pojetí úspěchu našich dětí.
07:28
that that's too narrowúzký a definitiondefinice
of successúspěch for our kidsděti.
147
436800
4376
07:33
And even thoughačkoli we mightmohl help them
achievedosáhnout some short-termkrátkodobý winsvyhraje
148
441200
3536
A i když jim pomůžeme svou nadměrnou
pomocí dosáhnout krátkodobých výher --
07:36
by overhelpingoverhelping --
149
444760
1216
07:38
like they get a better gradeškolní známka
if we help them do theirjejich homeworkdomácí práce,
150
446000
3560
jakože dostanou lepší známku,
pokud jim pomůžeme s úkolem,
07:42
they mightmohl endkonec up with a longerdelší
childhooddětstvísumsoučeté when we help --
151
450320
3880
když pomáháme, mohou skončit
s delším dětským životopisem --
07:47
what I'm sayingrčení is that all of this
comespřijde at a long-termdlouhodobý costnáklady
152
455120
3376
chci říct, že to je vše za dlouhodobou
cenu jejich smyslu sebe.
07:50
to theirjejich sensesmysl of self.
153
458520
2056
07:52
What I'm sayingrčení is,
we should be lessméně concernedznepokojený
154
460600
2416
Říkám, že bychom se měli méně zabývat
konkrétním seznamem vysokých,
07:55
with the specificcharakteristický setsoubor of collegesvysoké školy
155
463040
1816
07:56
they mightmohl be ableschopný
to applyaplikovat to or mightmohl get into
156
464880
3216
na které se budou moci hlásit a uspět
08:00
and fardaleko more concernedznepokojený that they have
the habitszvyky, the mindsetmyšlení, the skilldovednost setsoubor,
157
468120
4896
a více se zabývat tím, zda mají zvyky,
uvažování, schopnosti
08:05
the wellnesswellness, to be successfulúspěšný
whereverkdekoli they go.
158
473040
4936
a zdraví být úspěšní, ať jdou kamkoli.
08:10
What I'm sayingrčení is,
159
478000
1216
Říkám, že děti potřebují, abychom byli
méně posedlí známkami a body
08:11
our kidsděti need us to be a little
lessméně obsessedposedlý with gradesstupně and scoresskóre
160
479240
4576
08:15
and a wholeCelý lot more interestedzájem
161
483840
2296
a více se zajímali o dětství, které
poskytuje základ pro jejich úspěch,
08:18
in childhooddětství providingposkytování
a foundationnadace for theirjejich successúspěch
162
486160
5096
08:23
builtpostavený on things like love
163
491280
2680
které je postavené na věcech
jako láska a domácí práce.
08:27
and choresdomácí práce.
164
495240
1216
08:28
(LaughterSmích)
165
496480
2176
(Smích)
08:30
(ApplausePotlesk)
166
498680
1920
(Potlesk)
08:35
Did I just say choresdomácí práce?
Did I just say choresdomácí práce? I really did.
167
503240
3240
Řekla jsem domácí práce?
Řekla jsem domácí práce? Řekla.
08:39
But really, here'stady je why.
168
507920
2160
Ale vážně, tady je důvod.
08:43
The longestnejdelší longitudinalpodélné studystudie
of humanslidem ever conductedprovedeno
169
511280
3656
Nejdelší longitudinální výzkum lidí,
který kdy byl proveden,
08:46
is calledvolal the HarvardHarvard GrantGrant StudyStudijní.
170
514960
2175
se jmenuje Harvard Grant Study.
08:49
It foundnalezeno that professionalprofesionální
successúspěch in life,
171
517159
2337
Ukázal, že profesní úspěch v životě,
což je to, co pro své děti chceme,
08:51
whichkterý is what we want for our kidsděti,
172
519520
2576
08:54
that professionalprofesionální successúspěch in life
comespřijde from havingmít doneHotovo choresdomácí práce as a kiddítě,
173
522120
3776
že profesní úspěch pochází
z dětských domácích prací,
08:57
and the earlierdříve you startedzačal, the better,
174
525920
2016
a čím dříve jste začali, tím lépe,
že způsob uvažování vyhrnout
si rukávy a zapojit se,
08:59
that a roll-up-your-sleeves-roll-up-vaše-rukávy -
and-pitch-inhřiště in a mindsetmyšlení,
175
527960
2376
způsob uvažování, který říká,
že je tu nepříjemná práce,
09:02
a mindsetmyšlení that saysříká,
there's some unpleasantnepříjemný work,
176
530360
2376
09:04
someone'sněčí got to do it,
it mightmohl as well be me,
177
532760
2216
někdo ji musí udělat
a můžu to být právě já,
09:07
a mindsetmyšlení that saysříká,
178
535000
1216
způsob uvažovaní, který říká,
věnuji své úsilí pro dobro celku,
09:08
I will contributepřispět my effortsnaha
to the bettermentzlepšení of the wholeCelý,
179
536240
3096
09:11
that that's what getsdostane you aheadvpřed
in the workplacepracoviště.
180
539360
3056
to vás v práci dostane dál.
Všichni tohle víme. Znáte to.
09:14
Now, we all know this. You know this.
181
542440
2896
09:17
(ApplausePotlesk)
182
545360
2816
(Potlesk)
09:20
We all know this, and yetdosud,
in the checklistedchecklisted childhooddětství,
183
548200
3576
Všichni to víme, ale v dětství seznamů
zbavujeme děti domácích prací
09:23
we absolvezprostil our kidsděti of doing
the work of choresdomácí práce around the houseDům,
184
551800
3776
09:27
and then they endkonec up
as youngmladý adultsDospělí in the workplacepracoviště
185
555600
2496
a pak v práci dopadnou tak, že pořád
čekají na seznam, ale ten neexistuje,
09:30
still waitingčekání for a checklistKontrolní seznam,
186
558120
2216
09:32
but it doesn't existexistovat,
187
560360
1456
09:33
and more importantlydůležité,
lackingchybí the impulseimpuls, the instinctinstinkt
188
561840
3296
a co víc, chybí jim impuls, instinkt,
vyhrnout si rukávy a zapojit se
09:37
to rollválec up theirjejich sleevesrukávy and pitchrozteč in
189
565160
2216
09:39
and look around and wonderdivit se,
how can I be usefulužitečný to my colleagueskolegy?
190
567400
3576
a rozhlédnout se a přemýšlet nad tím,
jak mohu být užitečný pro své kolegy?
09:43
How can I anticipatepředvídat a fewpár stepskroky aheadvpřed
to what my bossšéf mightmohl need?
191
571000
4320
Jak mohu o několik kroků předvídat,
co bude šéf potřebovat?
09:48
A seconddruhý very importantdůležité findingnález
from the HarvardHarvard GrantGrant StudyStudijní
192
576280
3600
Druhý, velmi důležitý objev Harvard Grant
Study říká, že štěstí v životě
09:52
said that happinessštěstí in life
193
580920
1760
09:55
comespřijde from love,
194
583720
1856
pochází z lásky, ne z lásky
k práci, lásky k lidem:
09:57
not love of work,
195
585600
1856
09:59
love of humanslidem:
196
587480
2200
10:02
our spousemanžela, our partnerpartner,
our friendspřátelé, our familyrodina.
197
590400
3440
našemu manželovi, partnerovi,
přátelům, rodině.
10:06
So childhooddětství needspotřeby to teachučit
our kidsděti how to love,
198
594600
3696
Takže dětství musí naučit
naše děti milovat
10:10
and they can't love othersostatní
if they don't first love themselvesoni sami,
199
598320
2976
a nemohou milovat druhé,
pokud nejprve nemilují sebe
10:13
and they won'tzvyklý love themselvesoni sami
if we can't offernabídka them unconditionalbezpodmínečné love.
200
601320
3976
a nebudou milovat sebe, pokud jim
nenabídneme nepodmíněnou lásku.
10:17
(ApplausePotlesk)
201
605320
1960
(Potlesk)
10:21
Right.
202
609600
1200
Ano.
10:24
And so,
203
612240
1776
Takže, místo abychom byli
posedlí známkami a body,
10:26
insteadmísto toho of beingbytost obsessedposedlý
with gradesstupně and scoresskóre
204
614040
2256
10:28
when our preciousdrahocenný offspringpotomek
come home from schoolškola,
205
616320
2896
když dorazí naše milované
potomstvo domů ze školy,
10:31
or we come home from work,
206
619240
1496
nebo my dorazíme domů z práce,
musíme vypnout techniku, odložit telefony
10:32
we need to closezavřít our technologytechnika,
put away our phonestelefony,
207
620760
2776
10:35
and look them in the eyeoko
208
623560
1376
a podívat se jim do očí
a ukázat jim radost,
10:36
and let them see
the joyradost that fillsvyplní our facestváře
209
624960
3176
která naplňuje naše obličeje,
když vidíme své dítě po několika hodinách.
10:40
when we see our childdítě
for the first time in a fewpár hourshodin.
210
628160
3136
10:43
And then we have to say,
211
631320
1936
A pak musíme říct:
10:45
"How was your day?
212
633280
1200
"Jaký jsi měl den?
Co se ti na dnešku líbilo?"
10:47
What did you like about todaydnes?"
213
635840
2816
10:50
And when your teenagedospívající daughterdcera
saysříká, "LunchOběd," like minetěžit did,
214
638680
3736
A když vaše náctiletá dcera řekne:
"Oběd", jako ta moje,
10:54
and I want to hearslyšet about the mathmatematika testtest,
215
642440
2056
a já chci slyšet o testu
z matiky, ne o obědu,
10:56
not lunchoběd,
216
644520
1416
10:57
you have to still
take an interestzájem in lunchoběd.
217
645960
3016
stejně se musíte zajímat o oběd.
11:01
You gottamusím say, "What was great
about lunchoběd todaydnes?"
218
649000
3176
Musíte říct:
"Co bylo skvělého na dnešním obědě?"
11:04
They need to know
they matterhmota to us as humanslidem,
219
652200
3376
Potřebují vědět, že nám na nich záleží
jako na lidech, ne kvůli jejich průměru.
11:07
not because of theirjejich GPAGPA.
220
655600
2600
11:11
All right, so you're thinkingmyslící,
choresdomácí práce and love,
221
659640
2216
Takže si říkáte, domácí práce a láska,
to zní všechno dobře, ale dej mi svátek.
11:13
that soundszvuky all well and good,
but give me a breakPřestávka.
222
661880
2496
11:16
The collegesvysoké školy want to see
tophorní scoresskóre and gradesstupně
223
664400
2976
Vysoké chtějí vidět nejlepší
výsledky a známky
11:19
and accoladesocenění and awardsocenění,
and I'm going to tell you, sorttřídění of.
224
667400
3920
a vyznamenání a ocenění
a já vám řeknu, tak trochu.
11:25
The very biggestnejvětší brand-nameBrand jméno schoolsškoly
are askingptát se that of our youngmladý adultsDospělí,
225
673080
5896
Ty největší prestižní školy se na to
mladých ptají, ale mám i dobré zprávy.
11:31
but here'stady je the good newszprávy.
226
679000
1360
11:33
ContraryNaopak to what the collegevysoká škola
rankingsŽebříček racketraketa would have us believe --
227
681160
5096
Na rozdíl od toho, čemu chtějí
žebříčky, abychom věřily --
11:38
(ApplausePotlesk)
228
686280
2360
(Potlesk)
11:44
you don't have to go to one
of the biggestnejvětší brandznačka namenázev schoolsškoly
229
692040
2896
nemusíte chodit na prestižní školu,
abyste byli šťastní a úspěšní v životě.
11:46
to be happyšťastný and successfulúspěšný in life.
230
694960
1736
11:48
HappyVeselé and successfulúspěšný people
wentšel to stateStát schoolškola,
231
696720
2856
Šťastní a úspěšní lidé
chodili na státní školu,
11:51
wentšel to a smallmalý collegevysoká škola
no one has heardslyšel of,
232
699600
2256
chodili na malou školu,
o které nikdo neslyšel,
11:53
wentšel to communityspolečenství collegevysoká škola,
233
701880
1576
chodili na vyšší odbornou školu,
chodili na vysokou a propadli.
11:55
wentšel to a collegevysoká škola over here
and flunkedpropadl out.
234
703480
2736
11:58
(ApplausePotlesk)
235
706240
2800
(Potlesk)
12:05
The evidencedůkaz is in this roompokoj, místnost,
is in our communitiesspolečenství,
236
713240
2976
Důkazy jsou v této místnosti,
v našich komunitách, to je pravda.
12:08
that this is the truthpravda.
237
716240
1696
12:09
And if we could widenrozšířit our blindersklapky
238
717960
1696
A kdybychom si mohli sundat klapky z očí
a byli ochotní se podívat na další školy,
12:11
and be willingochotný to look
at a fewpár more collegesvysoké školy,
239
719680
2256
12:13
maybe removeodstranit our ownvlastní egosEGA
from the equationrovnice,
240
721960
3536
možná z rovnice odstranit vlastní ega,
12:17
we could acceptakceptovat and embraceobjetí
this truthpravda and then realizerealizovat,
241
725520
3656
mohli bychom přijmout a uvítat
tuto pravdu a uvědomit si,
12:21
it is hardlystěží the endkonec of the worldsvět
242
729200
1976
že to je těžko konec světa,
pokud naše dítě nejde na prestižní školu.
12:23
if our kidsděti don't go to one
of those bigvelký brand-nameBrand jméno schoolsškoly.
243
731200
3520
12:27
And more importantlydůležité,
244
735960
1256
A co více, pokud neprožili dětství
podle tyranského seznamu,
12:29
if theirjejich childhooddětství has not been livedžil
accordingpodle to a tyrannicaltyranský checklistKontrolní seznam
245
737240
5096
12:34
then when they get to collegevysoká škola,
246
742360
2136
když jdou na vysokou, ať je to jakákoli,
jdou tam z vlastní volby,
12:36
whicheverpodle toho, co one it is,
247
744520
1936
12:38
well, they'lloni budou have gonepryč there
on theirjejich ownvlastní volitionvůle,
248
746480
3096
12:41
fueledpoháněl by theirjejich ownvlastní desiretouha,
249
749600
2456
hnáni vlastní touhou,
schopni a připraveni tam prosperovat.
12:44
capableschopný and readypřipraven to thriveprospívat there.
250
752080
3200
12:49
I have to admitpřipustit something to you.
251
757360
1800
Musím vám něco přiznat.
12:51
I've got two kidsděti I mentioneduvedeno,
SawyerSawyer and AveryAvery.
252
759760
3096
Zmínila jsem, že mám dvě děti,
Sawyer a Avery. Jsou náctileté.
12:54
They're teenagersteenageři.
253
762880
1696
12:56
And oncejednou uponna a time,
254
764600
1856
A bylo nebylo myslím, že jsem se
k nim chovala jako k bonsajím --
12:58
I think I was treatingléčení my SawyerSawyer and AveryAvery
255
766480
2616
13:01
like little bonsaibonsai treesstromy --
256
769120
1776
13:02
(LaughterSmích)
257
770920
2336
(Smích)
13:05
that I was going
to carefullyopatrně clipklip and prunevyřadit
258
773280
2936
které jsem opatrně zastřihávala
a prořezávala
13:08
and shapetvar into some perfectperfektní
formformulář of a humančlověk
259
776240
3896
a tvarovala do dokonalé podoby člověka,
13:12
that mightmohl just be perfectperfektní enoughdost
to warrantpovolení k prohlídce them admissionvstupné
260
780160
3496
který bude snad dost dokonalý na to,
aby mu byl udělen vstup
13:15
to one of the mostvětšina
highlyvysoce selectiveselektivní collegesvysoké školy.
261
783680
2440
na jednu z nejvíce výběrových škol.
13:19
But I've come to realizerealizovat, after workingpracovní
with thousandstisíce of other people'slidí kidsděti --
262
787040
3880
Ale došlo mi, poté co jsem pracovala
s tisíci dětmi jiných lidí --
13:23
(LaughterSmích)
263
791640
1720
(Smích)
13:26
and raisingzvedání two kidsděti of my ownvlastní,
264
794480
2320
a sama vychovávala dvě děti,
moje děti nejsou bonsaje.
13:30
my kidsděti aren'tnejsou bonsaibonsai treesstromy.
265
798200
2200
13:33
They're wildflowersLuční kvítí
266
801800
1720
Jsou divoké kytky
neznámého rodu a druhu --
13:36
of an unknownNeznámý genusRod and speciesdruh --
267
804400
2816
13:39
(LaughterSmích)
268
807240
1896
(Smích)
13:41
and it's my jobpráce to provideposkytnout
a nourishingVýživná environmentživotní prostředí,
269
809160
3416
a mou prací je poskytnout
výživné prostředí,
13:44
to strengthenposílit them throughpřes choresdomácí práce
270
812600
2376
posílit je skrze domácí práce
13:47
and to love them so they can
love othersostatní and receivedostávat love
271
815000
4296
a milovat je, aby dokázali milovat
ostatní a přijímat lásku
13:51
and the collegevysoká škola, the majorhlavní, důležitý, the careerkariéra,
272
819320
3096
a vysoká, obor, kariéra,
to je na nich.
13:54
that's up to them.
273
822440
1696
13:56
My jobpráce is not to make them becomestát
what I would have them becomestát,
274
824160
5656
Moje práce není z nich mít to,
co z nich chci mít,
14:01
but to supportPodpěra, podpora them
in becomingstát se theirjejich gloriousslavná selves.
275
829840
4800
ale podporovat je, aby se stali
svými překrásnými já.
14:07
Thank you.
276
835400
1216
Děkuji vám.
14:08
(ApplausePotlesk)
277
836640
6430
(Potlesk)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Julie Lythcott-Haims - Academic, author
Julie Lythcott-Haims speaks and writes on the phenomenon of helicopter parenting and the dangers of a checklisted childhood -- the subject of her book, "How to Raise an Adult."

Why you should listen

Julie Lythcott-Haims is the author of the New York Times best-selling book How to Raise an Adult: Break Free of the Overparenting Trap and Prepare Your Kid for Success. The book emerged from her decade as Stanford University's Dean of Freshmen, where she was known for her fierce advocacy for young adults and received the university's Lloyd W. Dinkelspiel Award for creating "the" atmosphere that defines the undergraduate experience. She was also known for her fierce critique of the growing trend of parental involvement in the day-to-day lives of college students. Toward the end of her tenure as dean, she began speaking and writing widely on the harm of helicopter parenting. How to Raise an Adult is being published in over two dozen countries and gave rise to her TED Talk and a sequel which will be out in 2018. In the meantime, Lythcott-Haims's memoir on race, Real American, will be out in Fall 2017.

Lythcott-Haims is a graduate of Stanford University, Harvard Law School, and California College of the Arts. She lives in Silicon Valley with her partner of over twenty-five years, their two teenagers and her mother. 

More profile about the speaker
Julie Lythcott-Haims | Speaker | TED.com