ABOUT THE SPEAKER
Erica Stone - Writer, teacher, community organizer
Erica Stone works at the intersection of writing, teaching, and community organizing.

Why you should listen

Through collaborative projects, Erica Stone creates opportunities for scholars, students and community members to engage in conversations and civic problem-solving with the hope of building a more equitable and just democracy. As a researcher, she's passionate about making academic scholarship free and accessible.

More profile about the speaker
Erica Stone | Speaker | TED.com
TEDxMileHighWomen

Erica Stone: Academic research is publicly funded -- why isn't it publicly available?

Erica Stone: Academisch onderzoek betalen wij -- waarom krijgen we geen toegang?

Filmed:
1,001,002 views

In de VS wordt belastingsgeld gebruikt om academisch oderzoek in openbare universiteiten te betalen. Waarom moet je dan dure commerciële tijdschriften kopen voor de resultaten van dat onderzoek? Erica Stone is voorstander van een open-access verband tussen het publiek en de wetenschappers. Academici zouden moeten publiceren in toegankelijkere media. "In een goed werkende democratie moet het volk goed opgeleid en goed geïnformeerd zijn," zegt Stone. "Zou het niet beter zijn als het onderzoek zich recht voor onze ogen ontplooide in plaats van achter betaalmuren en bureaucratie?"
- Writer, teacher, community organizer
Erica Stone works at the intersection of writing, teaching, and community organizing. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Do you ever find yourselfjezelf
referencingverwijzen naar a studystudie in conversationgesprek
0
921
4230
Verwijs je in een gesprek wel eens
naar een onderzoek
00:17
that you didn't actuallywerkelijk readlezen?
1
5175
3372
dat je eigenlijk niet gelezen hebt?
00:20
(LaughterGelach)
2
8571
2038
(Gelach)
Ik zat onlangs met een vriend
koffie te drinken
00:22
I was havingmet coffeekoffie
with a friendvriend of minede mijne the other day,
3
10633
2673
en ik zei: "Weet je,
ik heb een nieuw onderzoek gelezen
00:25
and I said, "You know, I readlezen a newnieuwe studystudie
4
13320
2665
dat beweert dat koffie het risico
op depressies vermindert bij vrouwen."
00:28
that sayszegt coffeekoffie reducesvermindert
the riskrisico of depressiondepressie in womenvrouw."
5
16009
3169
Maar wat ik werkelijk gelezen had,
was eigenlijk een tweet.
00:32
But really, what I readlezen was a tweetTweet.
6
20175
4960
(Gelach)
00:37
(LaughterGelach)
7
25476
1628
Die luidde:
00:39
That said --
8
27128
1179
(Gelach)
00:40
(LaughterGelach)
9
28331
1167
"Volgens een nieuw onderzoek
zou koffie drinken
00:41
"A newnieuwe studystudie sayszegt drinkingdrinken coffeekoffie
maymei decreasekleiner worden depressiondepressie riskrisico in womenvrouw."
10
29522
4156
het risico op depressies
bij vrouwen verlagen.
00:45
(LaughterGelach)
11
33702
1486
(Gelach)
En die tweet bevatte een link naar
de blog van de 'New York Times'
00:47
And that tweetTweet had a linklink
to the "NewNieuw YorkYork TimesTijden" blogblog,
12
35212
4460
waar een gastblogger de resultaten
van het onderzoek vertaalde
00:51
where a guestBeoordelingen bloggerblogger translatedvertaalde
the studystudie findingsbevindingen
13
39696
2707
00:54
from a "LiveLive ScienceWetenschap" articleartikel,
14
42427
2182
uit een artikel uit 'Live Science',
dat zijn originele informatie haalde
00:56
whichwelke got its originalorigineel informationinformatie
15
44633
1936
van de nieuwspagina van de
Harvard School of Public Health,
00:58
from the HarvardHarvard SchoolSchool
of PublicPubliek HealthGezondheid newsnieuws siteplaats,
16
46593
3444
die het 'abstract' citeerde van de studie
01:02
whichwelke citedaangehaald the actualwerkelijk studystudie abstractabstract,
17
50061
3294
01:05
whichwelke summarizedsamengevat the actualwerkelijk studystudie
publishedgepubliceerd in an academicacademische journaldagboek.
18
53379
4385
die was gepubliceerd
in een academisch tijdschrift.
01:09
(LaughterGelach)
19
57788
1765
(Gelach)
01:11
It's like the sixzes degreesgraden of separationscheiding,
20
59577
2595
Het is zoals 'six degrees of separation'
maar dan met onderzoek.
01:14
but with researchOnderzoek.
21
62196
1310
(Gelach)
01:15
(LaughterGelach)
22
63530
1149
01:16
So, when I said I readlezen a studystudie,
23
64703
3303
Dus wanneer ik zei
dat ik een onderzoek las,
01:20
what I actuallywerkelijk readlezen was 59 characterstekens
that summarizedsamengevat 10 yearsjaar of researchOnderzoek.
24
68030
6168
las ik eigenlijk 59 letters
die 10 jaar aan onderzoek samenvatten.
01:26
(LaughterGelach)
25
74222
1933
(Gelach)
01:28
So, when I said I readlezen a studystudie,
26
76179
2763
Wanneer ik zei
dat ik een onderzoek las,
01:30
I was readinglezing fractionsbreuken of the studystudie
27
78966
3088
las ik delen van een onderzoek
01:34
that were put togethersamen
by fourvier differentverschillend writersschrijvers
28
82078
2721
die samengevoegd waren
door vier verschillende schrijvers
01:36
that were not the authorauteur,
29
84823
1897
die niet de auteur waren,
01:38
before it got to me.
30
86744
1333
voor het bij mij kwam.
01:40
That doesn't seemlijken right.
31
88823
1564
Dat lijkt me niet correct.
01:42
But accessingtoegang originalorigineel
researchOnderzoek is difficultmoeilijk,
32
90886
3159
Maar toegang krijgen tot
origineel onderzoek is moeilijk,
01:46
because academicsacademici aren'tzijn niet regularlyregelmatig
engaginginnemend with popularpopulair mediamedia.
33
94069
3896
omdat academici zich
niet vaak inlaten met populaire media.
01:50
And you mightmacht be askingvragen yourselfjezelf,
34
98982
1746
Je vraagt je misschien af
waarom academici geen contact zoeken
met populaire media.
01:52
why aren'tzijn niet academicsacademici engaginginnemend
with popularpopulair mediamedia?
35
100752
2809
Waarschijnlijk zijn ze
een betere informatiebron
01:55
It seemslijkt like they'dze zouden be
a more legitimaterechtmatig sourcebron of informationinformatie
36
103585
2968
dan publieke opinieleiders.
01:58
than the mediamedia punditsexperts.
37
106577
1333
Niet?
02:00
Right?
38
108760
1150
(Gelach)
02:01
(LaughterGelach)
39
109934
1151
In een land met meer dan 4100
hogescholen en universiteiten
02:03
In a countryland with over
4,100 collegeshogescholen and universitiesuniversiteiten,
40
111109
3571
zou dit de norm moeten zijn.
02:06
it feelsvoelt like this should be the normnorm.
41
114704
1952
02:09
But it's not.
42
117513
1150
Maar dat is het niet.
02:11
So, how did we get here?
43
119087
1847
Hoe is het zover gekomen?
Om te snappen waarom onderzoekers
geen contact zoeken met populaire media
02:14
To understandbegrijpen why scholarsgeleerden
aren'tzijn niet engaginginnemend with popularpopulair mediamedia,
44
122505
3398
02:17
you first have to understandbegrijpen
how universitiesuniversiteiten work.
45
125927
2793
moet je verstaan
hoe universiteiten werken.
In de laatste zes jaar
02:21
Now, in the last sixzes yearsjaar,
46
129497
1317
doceerde ik op 7 verschillende
hogescholen en universiteiten
02:22
I've taughtonderwezen at sevenzeven
differentverschillend collegeshogescholen and universitiesuniversiteiten
47
130838
2620
02:25
in fourvier differentverschillend statesstaten.
48
133482
1261
in vier verschillende staten.
Ik ben een beetje
een rondreizende professor.
02:27
I'm a bitbeetje of an adjunctaanvulling extraordinaireextraordinaire.
49
135473
1882
02:29
(LaughterGelach)
50
137379
1038
(Gelach)
02:30
And at the samedezelfde time, I'm pursuingnastreven my PhDPhD.
51
138441
2587
Op hetzelfde moment
ben ik bezig met mijn doctoraat.
02:33
In all of these differentverschillend institutionsinstellingen,
52
141458
2349
In al deze instituties werkt het onderzoek
en publicatieproces op dezelfde manier.
02:35
the researchOnderzoek and publicationpublicatie processwerkwijze
workswerken the samedezelfde way.
53
143831
3035
02:39
First, scholarsgeleerden produceproduceren
researchOnderzoek in theirhun fieldsvelden.
54
147232
3301
Eerst doen onderzoekers
onderzoek in hun vakgebied.
02:42
To fundfonds theirhun researchOnderzoek,
they applyvan toepassing zijn for publicopenbaar and privateprivaat grantssubsidies
55
150557
4151
Om hun onderzoek te bekostigen,
vragen ze subsidies of financiëring aan
02:46
and after the researchOnderzoek is finishedgeëindigd,
56
154732
1678
en wanneer hun onderzoek af is,
02:48
they writeschrijven a paperpapier about theirhun findingsbevindingen.
57
156434
2135
schrijven ze een paper
over hun ontdekkingen.
Daarna dienen ze het in bij
de juiste academische tijdschriften.
02:50
Then they submitvoorleggen that paperpapier
to relevantrelevant academicacademische journalstijdschriften.
58
158879
2976
Dan gaat het door een proces
dat men peerreview noemt.
02:54
Then it goesgaat throughdoor a processwerkwijze
calledriep peerturen reviewbeoordeling,
59
162807
2373
Dit betekent dat andere experten
het gaan controleren
02:57
whichwelke essentiallyin wezen meansmiddelen that other expertsexperts
60
165204
2000
02:59
are checkingcontroleren it
for accuracynauwkeurigheid and credibilitygeloofwaardigheid.
61
167228
2096
op accuratesse en geloofwaardigheid.
03:02
And then, onceeen keer it's publishedgepubliceerd,
62
170553
2333
Wanneer het gepubliceerd is,
03:04
for-profitfor-profit companiesbedrijven
reselldoorverkopen that informationinformatie
63
172910
3096
verkopen commerciële organisaties
die informatie terug
aan universiteiten
en openbare bibliotheken
03:08
back to universitiesuniversiteiten and publicopenbaar librariesbibliotheken
64
176030
1968
via abonnementen op
tijdschriften en databanken.
03:10
throughdoor journaldagboek
and databasedatabank subscriptionsabonnementen.
65
178022
2201
03:13
So, that's the systemsysteem.
66
181038
2263
Dat is het systeem.
03:16
ResearchOnderzoek, writeschrijven, peer-review'peer-review,
publishpubliceren, repeatherhaling.
67
184188
4229
Onderzoek, schrijf, peerreview,
publiceer en herhaal.
03:21
My friendsvrienden and I call it
feedingvoeding the monstermonster.
68
189315
3079
Mijn vrienden in ik noemen het:
'het monster voeden'.
03:25
And you can see how this
mightmacht createcreëren some problemsproblemen.
69
193657
2586
Je snapt wel hoe dit problemen
zou kunnen veroorzaken.
03:29
The first problemprobleem is that mostmeest
academicacademische researchOnderzoek is publiclyopenbaar fundedgefinancierde
70
197728
4651
Het eerste probleem is dat onderzoek
openbaar wordt gesubsideerd
maar commercieel wordt verspreid.
03:34
but privatelyprivé distributedgedistribueerd.
71
202403
1733
03:37
EveryElke yearjaar, the federalfederaal governmentregering
spendsbesteedt 60 billionmiljard dollarsdollars on researchOnderzoek.
72
205268
4337
Elk jaar besteedt de federale regering
60 miljard dollar aan onderzoek.
Volgens de National Science Foundation
03:42
AccordingVolgens to the NationalNationale
ScienceWetenschap FoundationStichting,
73
210498
2119
gaat 29% daarvan naar universiteiten
die openbaar onderzoek doen.
03:44
29 percentprocent of that
goesgaat to publicopenbaar researchOnderzoek universitiesuniversiteiten.
74
212641
3142
03:47
So, if you're quicksnel at mathwiskunde,
that's 17.4 billionmiljard dollarsdollars.
75
215807
5238
Als je snel kan rekenen:
dat is 17,4 miljard dollar.
Belastinggeld.
03:53
TaxBelasting dollarsdollars.
76
221707
1166
03:55
And just fivevijf corporationsbedrijven are responsibleverantwoordelijk
77
223667
2334
Slechts vijf bedrijven
distribueren het meeste
openbaar gesubsideerd onderzoek.
03:58
for distributingdistributie mostmeest
publiclyopenbaar fundedgefinancierde researchOnderzoek.
78
226025
2594
04:00
In 2014, just one of those companiesbedrijven
madegemaakt 1.5 billionmiljard dollarsdollars in profitwinst.
79
228643
6238
In 2014 maakte één van deze bedrijven
1,5 milard dollar winst.
04:07
It's a biggroot businessbedrijf.
80
235505
1333
Het is een grote markt.
04:09
And I betinzet you can see the ironyironie here.
81
237520
2826
Je ziet de ironie hiervan wel in.
04:12
If the publicopenbaar is fundingfinanciering
academics'academici researchOnderzoek,
82
240370
3033
Als het publiek
academisch onderzoek betaalt
04:15
but then we have to paybetalen again
to accesstoegang the resultsuitslagen,
83
243427
2972
maar nogmaals moet betalen
om er toegang toe te krijgen,
lijkt het alsof we dubbel betalen.
04:19
it's like we're payingbetalen for it twicetweemaal.
84
247871
1777
Het andere grote probleem is
dat veel academici weinig reden hebben
04:22
And the other majorgroot problemprobleem
85
250855
1309
04:24
is that mostmeest academicsacademici
don't have a wholegeheel lot of incentiveaansporing
86
252188
2723
om ergens anders te publiceren
dan in deze prestigieuze magazines.
04:26
to publishpubliceren outsidebuiten of these prestigiousprestigieuze
subscription-basedabonnement gebaseerde journalstijdschriften.
87
254935
3272
Universiteiten schikken
vaste aanstellingen en promotiesystemen
04:30
UniversitiesUniversiteiten buildbouwen theirhun tenureambtsperiode
and promotionbevordering systemssystemen
88
258988
2581
04:33
around the numberaantal of timestijden
scholarsgeleerden publishpubliceren.
89
261593
2400
volgens hoe vaak
wetenschappers publiceren.
04:36
So, booksboeken and journaldagboek articlesartikelen are kindsoort of
like a formformulier of currencyvaluta for scholarsgeleerden.
90
264338
4255
Boeken en tijdschriftartikels zijn
dus een soort betaalmiddel voor academici.
04:40
PublishingPubliceren articlesartikelen helpshelpt you get tenureambtsperiode
and more researchOnderzoek grantssubsidies down the roadweg.
91
268617
4190
Meer publiceren helpt om vast aangesteld
te worden en meer subsidies te verkrijgen.
04:45
But academicsacademici are not rewardedbeloond
for publishingpublishing with popularpopulair mediamedia.
92
273347
4330
Maar academici worden niet beloond
om te publiceren via populaire media.
04:50
So, this is the statusstaat quoquo.
93
278780
2642
Dit is de status quo.
Het huidige academische ecosysteem.
04:54
The currentactueel academicacademische ecosystemecosysteem.
94
282002
2067
04:56
But I don't think it has to be this way.
95
284820
2213
Ik vind dat het niet zo moet zijn.
We kunnen enkele kleine aanpassingen
maken om het verhaal te veranderen.
04:59
We can make some simpleeenvoudig changesveranderingen
to flipomdraaien the scriptscript.
96
287776
3063
Laten we eerst toegang bespreken.
05:04
So, first, let's startbegin
by discussingbespreken accesstoegang.
97
292403
2690
05:08
UniversitiesUniversiteiten can beginbeginnen
to challengeuitdaging the statusstaat quoquo
98
296069
3968
Universiteiten kunnen
de status quo aanvechten
door wetenschappers te belonen
05:12
by rewardingbelonen scholarsgeleerden for publishingpublishing
99
300061
2041
om niet enkel te publiceren
in betaalde tijdschriften
05:14
not just in these
subscription-basedabonnement gebaseerde journalstijdschriften
100
302126
2769
maar ook in tijdschriften
met open toegang en in populaire media.
05:16
but in open-accessopen access journalstijdschriften
as well as on popularpopulair mediamedia.
101
304919
3928
De voorstanders van open toegang
05:21
Now, the open-accessopen access movementbeweging
is startingbeginnend to make some progressvooruitgang
102
309673
2960
beginnen wat vooruitgang
te boeken in vele disciplines
05:24
in manyveel disciplinesdisciplines,
103
312657
1325
en gelukkig beginnen
enkele grote spelers dit op te merken.
05:26
and fortunatelygelukkig, some other
biggroot playersspelers have startedbegonnen to noticekennisgeving.
104
314006
3031
05:30
GoogleGoogle ScholarGeleerde has madegemaakt
open-accessopen access researchOnderzoek
105
318252
3682
Google Scholar heeft onderzoek
met open toegang
05:33
searchabledoorzoekbare and easiergemakkelijker to find.
106
321958
2000
doorzoekbaar en gemakkelijker
te vinden gemaakt.
05:37
CongressCongres, last yearjaar, introducedintroduceerde a billBill
107
325077
3214
Het congres diende
vorig jaar een wetsvoorstel in
waarin staat dat
universitaire onderzoeksprojecten
05:40
that suggestssuggereert that academicacademische
researchOnderzoek projectsprojecten
108
328315
3439
met meer dan 100 miljoen aan subsidies
05:43
with over 100 millionmiljoen or more in fundingfinanciering
109
331778
3053
een politiek van open toegang
zouden moeten hanteren.
05:46
should developontwikkelen an open-accessopen access policyhet beleid.
110
334855
1992
Dit jaar opende NASA haar ganse
onderzoeksbibliotheek voor het publiek.
05:49
And this yearjaar, NASANASA openedgeopend up
its entiregeheel researchOnderzoek librarybibliotheek to the publicopenbaar.
111
337488
4996
05:55
So, you can see this ideaidee
is beginningbegin to catchvangst on.
112
343353
3261
Je ziet dus dat het idee aangrijpt.
05:59
But accesstoegang isn't just about beingwezen ablein staat
113
347585
2421
Maar toegang gaat niet enkel over
het kunnen bemachtigen
van een onderzoek of document.
06:02
to get your handshanden
on a documentdocument or a studystudie.
114
350030
2617
06:05
It's alsoook about makingmaking sure
115
353165
1634
Het is ook ervoor zorgen
06:06
that that documentdocument or studystudie
is easilygemakkelijk understoodbegrijpelijk.
116
354823
2551
dat dit document of onderzoek
gemakkelijk begrepen wordt.
06:09
So, let's talk about translationvertaling.
117
357830
2690
Laten we praten over vertalingen.
06:15
I don't envisionvoor ogen this translationvertaling to look
like the sixzes degreesgraden of separationscheiding
118
363497
5350
Met vertaling bedoel ik niet
die 'six degrees of separation'
die ik eerder aanhaalde.
06:20
that I illustratedgeïllustreerd earliervroeger.
119
368871
1523
06:23
InsteadIn plaats daarvan, what if scholarsgeleerden were ablein staat
to take the researchOnderzoek that they're doing
120
371847
4088
Wat als onderzoekers in plaats daarvan
het onderzoek waar ze mee bezig zijn
06:27
and translatevertalen it on popularpopulair mediamedia
121
375959
1841
naar populaire media konden vertalen
06:29
and be ablein staat to engagebezighouden with the publicopenbaar?
122
377824
2533
en contact met het publiek konden maken?
Als onderzoekers dit deden,
06:33
If scholarsgeleerden did this,
123
381672
1365
06:35
the degreesgraden of separationscheiding
betweentussen the publicopenbaar and researchOnderzoek
124
383061
3254
zou de afstand tussen het publiek
en het onderzoek enorm verkleinen.
06:38
would shrinkkrimpen by a lot.
125
386339
1467
06:40
So, you see, I'm not suggestingsuggereren
a dumbing-downdumbing-down of the researchOnderzoek.
126
388276
3936
Ik stel niet voor
om het onderzoek te versimpelen.
Ik stel enkel voor dat we het publiek
toegang geven tot het onderzoek
06:44
I'm just suggestingsuggereren that we give
the publicopenbaar accesstoegang to that researchOnderzoek
127
392236
3207
en de focus verleggen
naar het gebruik van heldere taal
06:47
and that we shiftverschuiving the venuelocatie
and focusfocus on usinggebruik makend van plainvlakte languagetaal
128
395467
3936
06:51
so that the publicopenbaar
who'swie is payingbetalen for the researchOnderzoek
129
399427
2690
zodat het publiek
dat het onderzoek betaalt
06:54
can alsoook consumeconsumeren it.
130
402141
1801
het ook kan consumeren.
06:57
And there are some other benefitsvoordelen
to this approachnadering.
131
405395
2631
Er zijn nog andere voordelen
aan deze aanpak.
Door het publiek te tonen
hoe hun belastingsgeld wordt gebruikt
07:01
By showingtonen the publicopenbaar
how theirhun taxbelasting dollarsdollars
132
409427
2863
07:04
are beingwezen used to fundfonds researchOnderzoek,
133
412314
2144
om onderzoek te financiëren,
kunnen ze de identiteit
van de universiteiten herdefiniëren
07:06
they can beginbeginnen to redefineherdefiniëren
universities'universiteiten identitiesidentiteiten
134
414482
3254
07:09
so that universities'universiteiten identitiesidentiteiten
are not just basedgebaseerde on a footballvoetbal teamteam
135
417760
3960
zodat hun identiteiten niet enkel
gebaseerd zijn op een sportploeg
07:13
or the degreesgraden they grantverlenen
136
421744
2095
of de beurzen die ze uitgeven
maar ook op het onderzoek
dat daar gebeurt.
07:15
but on the researchOnderzoek
that's beingwezen producedgeproduceerd there.
137
423863
2495
07:19
And when there's a healthygezond relationshipverhouding
betweentussen the publicopenbaar and scholarsgeleerden,
138
427157
4984
En wanneer er een gezonde verhouding is
tussen het publiek en de wetenschappers
07:24
it encouragesmoedigt publicopenbaar
participationdeelname in researchOnderzoek.
139
432165
3200
wordt publieke deelname
aan onderzoek gestimuleerd.
07:28
Can you imaginestel je voor what that mightmacht look like?
140
436673
2541
Kun je je inbeelden
hoe dat eruit zou kunnen zien?
07:32
What if socialsociaal scientistswetenschappers
141
440188
1635
Wat als sociale wetenschappers
07:33
helpedgeholpen locallokaal policePolitie redesignherontwerp
theirhun sensitivitygevoeligheid trainingstrainingen
142
441847
3627
de lokale politie hielpen
om hun cursussen te herontwerpen
07:37
and then collaborativelysamen wroteschreef
a manualmet de hand to modelmodel- futuretoekomst trainingstrainingen?
143
445498
4162
en daarna samen een handboek schreven
om toekomstige cursussen vorm te geven.
07:42
Or what if our educationonderwijs professorsprofessoren
consultedgeraadpleegd with our locallokaal publicopenbaar schoolsscholen
144
450924
5763
Of wat als onze onderwijsprofessoren
overlegden met lokale scholen
om te beslissen hoe je ingrijpt
bij studenten die in gevaar zijn
07:48
to decidebesluiten how we're going to interveneingrijpen
with our at-riskrisicogroepen studentsstudenten
145
456711
3096
en er over schreven in een lokaal dagblad?
07:51
and then wroteschreef about it
in a locallokaal newspaperkrant-?
146
459831
2329
07:55
Because a functioningfunctionerende democracydemocratie
147
463411
3238
Want in een werkende democratie
zijn een goed opgeleid
en geïnformeerd publiek noodzakelijk.
07:58
requiresvereist that the publicopenbaar be
well-educatedgoed opgeleide and well-informedgoed geïnformeerd.
148
466673
3561
08:03
InsteadIn plaats daarvan of researchOnderzoek happeninggebeurtenis
behindachter paywallsMexicaanse and bureaucracybureaucratie,
149
471030
4309
In plaats van onderzoek dat plaatsvindt
achter betaalmuren en bureaucratie,
zou het toch beter zijn als het zich
recht voor onze ogen ontplooide?
08:07
wouldn'tzou het niet it be better
if it was unfoldingontvouwen right in frontvoorkant of us?
150
475363
3261
08:12
Now, as a PhDPhD studentstudent,
151
480419
2690
Als doctoraatsstudente,
besef ik dat ik de club bekritiseer
waarvan ik lid wil worden.
08:15
I realizerealiseren I'm critiquingkritiseren
the clubclub I want to jointoetreden.
152
483133
3233
08:18
(LaughterGelach)
153
486390
1259
(Gelach)
Het is gevaarlijk om dit te doen
08:19
WhichDie is a dangerousgevaarlijk thing to do,
154
487673
1603
aangezien ik in enkele jaren
op de academische arbeidsmarkt zal zijn.
08:21
sincesinds I'm going to be on the academicacademische
jobbaan marketmarkt in a couplepaar of yearsjaar.
155
489300
3374
08:25
But if the statusstaat quoquo in academicacademische researchOnderzoek
156
493347
3462
Maar als de status quo
in academisch onderzoek
publiceren in de echokamers
van commerciële tijdschriften is
08:28
is to publishpubliceren in the echoecho chamberskamers
of for-profitfor-profit journalstijdschriften
157
496833
2824
08:31
that never reachberijk the publicopenbaar,
158
499681
2372
die nooit het publiek bereiken,
zal mijn antwoord zijn: vergeet het maar.
08:34
you better believe
my answerantwoord is going to be "nopeNee."
159
502077
2937
Ik geloof in inclusief,
democratisch onderzoek
08:38
I believe in inclusiveinclusief,
democraticdemocratisch researchOnderzoek
160
506085
3429
dat werkt in de gemeenschap
en praat met het publiek.
08:41
that workswerken in the communitygemeenschap
and talksgesprekken with the publicopenbaar.
161
509538
3665
Ik wil werken aan onderzoek
en in een academische cultuur
08:45
I want to work in researchOnderzoek
and in an academicacademische culturecultuur
162
513727
2508
waar het publiek niet enkel
een waardevolle doelgroep is,
08:48
where the publicopenbaar is not only seengezien
as a valuablewaardevol audiencepubliek,
163
516269
3634
maar ook een onderdeel en deelnemer.
08:51
but a constituentbestanddeel, a participantdeelnemer.
164
519927
2458
En in sommige gevallen zelfs de expert.
08:55
And in some casesgevallen even the expertdeskundige.
165
523066
3396
Dit gaat er niet enkel om,
09:00
And this isn't just about
166
528852
3654
jullie toegang te geven tot de informatie.
09:04
givinggeven you guys accesstoegang to informationinformatie.
167
532530
3396
De bedoeling is om
de academische cultuur te veranderen
09:08
It's about shiftingverplaatsing academicacademische culturecultuur
from publishingpublishing to practicepraktijk
168
536768
5039
van publiceren naar uitvoeren
en van praten naar doen.
09:13
and from talkingpratend to doing.
169
541831
2690
Je moet weten dat dit idee, deze hoop --
09:17
And you should know
that this ideaidee, this hopehoop --
170
545458
3730
niet enkel van mij komt.
09:21
it doesn't just belongbehoren to me.
171
549212
1934
Ik sta op de schouders
van vele onderzoekers, leerkrachten,
09:23
I'm standingstaand on the shouldersschouders
of manyveel scholarsgeleerden, teachersleraren,
172
551743
3929
bibliothecarissen en gemeenschapsleden
09:27
librariansbibliothecarissen and communitygemeenschap membersleden
173
555696
2976
die ook meer mensen
in de conversatie willen betrekken.
09:30
who alsoook advocatepleiten voor for includinginclusief
more people in the conversationgesprek.
174
558696
3421
Ik hoop dat je je bij ons komt voegen.
09:34
I hopehoop you jointoetreden our conversationgesprek, too.
175
562912
2604
Bedankt!
09:37
Thank you.
176
565540
1166
(Applaus)
09:38
(ApplauseApplaus)
177
566730
4452
Translated by Kjell Vandevyvere
Reviewed by Axel Saffran

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Erica Stone - Writer, teacher, community organizer
Erica Stone works at the intersection of writing, teaching, and community organizing.

Why you should listen

Through collaborative projects, Erica Stone creates opportunities for scholars, students and community members to engage in conversations and civic problem-solving with the hope of building a more equitable and just democracy. As a researcher, she's passionate about making academic scholarship free and accessible.

More profile about the speaker
Erica Stone | Speaker | TED.com