ABOUT THE SPEAKER
Erica Stone - Writer, teacher, community organizer
Erica Stone works at the intersection of writing, teaching, and community organizing.

Why you should listen

Through collaborative projects, Erica Stone creates opportunities for scholars, students and community members to engage in conversations and civic problem-solving with the hope of building a more equitable and just democracy. As a researcher, she's passionate about making academic scholarship free and accessible.

More profile about the speaker
Erica Stone | Speaker | TED.com
TEDxMileHighWomen

Erica Stone: Academic research is publicly funded -- why isn't it publicly available?

Erica Stone: Akademický výskum je financovaný verejne – prečo nie je verejne prístupný?

Filmed:
1,001,002 views

V USA je akademický výskum verejných univerzít financovaný z daní. Prečo teda musíte platiť za drahé profitové časopisy, keď sa chcete dostať k jeho výsledkom? Erica Stone obhajuje nový a otvorený vzťah medzi verejnosťou a vzdelancami a argumentuje, že akademici by mali publikovať v prístupnejších médiách. „Funkčná demokracia vyžaduje kvalitne vzdelanú a informovanú verejnosť,“ hovorí Stone. „Nebolo by lepšie, keby výskum neblokovali poplatky a byrokracia, ale odohrával sa priamo pred našimi očami?“
- Writer, teacher, community organizer
Erica Stone works at the intersection of writing, teaching, and community organizing. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Do you ever find yourselfsám
referencingodkazovanie a studyštudovať in conversationkonverzácia
0
921
4230
Spomenuli ste niekedy
pri rozhovore štúdiu,
00:17
that you didn't actuallyvlastne readprečítať?
1
5175
3372
ktorú ste vlastne nečítali?
00:20
(LaughterSmiech)
2
8571
2038
(smiech)
00:22
I was havingmajúce coffeekáva
with a friendpriateľ of minebaňa the other day,
3
10633
2673
Bola som na káve s priateľkou
00:25
and I said, "You know, I readprečítať a newNový studyštudovať
4
13320
2665
a hovorím – čítala som štúdiu,
00:28
that sayshovorí coffeekáva reducesznižuje
the riskriskovať of depressiondepresie in womenženy."
5
16009
3169
podľa ktorej káva znižuje
riziko depresie u žien.
00:32
But really, what I readprečítať was a tweetpípanie.
6
20175
4960
V skutočnosti som si prečítala iba tweet.
00:37
(LaughterSmiech)
7
25476
1628
(smiech)
00:39
That said --
8
27128
1179
Bolo v ňom:
00:40
(LaughterSmiech)
9
28331
1167
(smiech)
00:41
"A newNový studyštudovať sayshovorí drinkingpitie coffeekáva
maysmieť decreaseznížiť depressiondepresie riskriskovať in womenženy."
10
29522
4156
Podľa novej štúdie môže pitie kávy
znížiť riziko depresie u žien.
00:45
(LaughterSmiech)
11
33702
1486
(smiech)
00:47
And that tweetpípanie had a linkodkaz
to the "NewNové YorkYork TimesKrát" blogblog,
12
35212
4460
V tom tweete bol odkaz na blog
New York Times,
00:51
where a guestHodnotenie bloggerblogger translatedpreložené
the studyštudovať findingszistenia
13
39696
2707
v ktorom hosťujúci blogger
preložil výsledky štúdie
00:54
from a "LiveLive ScienceVeda" articlečlánok,
14
42427
2182
z článku Live Science,
00:56
whichktorý got its originaloriginálny informationinformácie
15
44633
1936
ktorá pôvodné informácie získala
00:58
from the HarvardHarvard SchoolŠkola
of PublicVerejné HealthZdravie newsnoviny sitesite,
16
46593
3444
zo stránky so správami
z Harvard School of Public Health,
01:02
whichktorý citedcitované the actualskutočný studyštudovať abstractabstraktné,
17
50061
3294
ktorá citovala zhrnutie zo štúdie,
01:05
whichktorý summarizedzhrnuté the actualskutočný studyštudovať
publishedpublikovaný in an academicakademický journalčasopis.
18
53379
4385
ktoré sumarizovalo štúdiu
publikovanú v akademickom časopise.
01:09
(LaughterSmiech)
19
57788
1765
(smiech)
01:11
It's like the sixšesť degreesstupňa of separationoddelenie,
20
59577
2595
Je to ako 6 stupňov separácie,
01:14
but with researchvýskum.
21
62196
1310
akurát s výskumom.
01:15
(LaughterSmiech)
22
63530
1149
(smiech)
01:16
So, when I said I readprečítať a studyštudovať,
23
64703
3303
Takže keď som povedala,
že som čítala štúdiu,
01:20
what I actuallyvlastne readprečítať was 59 charactersznaky
that summarizedzhrnuté 10 yearsleta of researchvýskum.
24
68030
6168
v skutočnosti som si prečítala 59 znakov,
ktoré zhrnuli 10 rokov výskumu.
01:26
(LaughterSmiech)
25
74222
1933
(smiech)
01:28
So, when I said I readprečítať a studyštudovať,
26
76179
2763
Takže keď som povedala,
že som čítala štúdiu,
01:30
I was readingčítanie fractionszlomky of the studyštudovať
27
78966
3088
prečítala som si len úryvky zo štúdie,
01:34
that were put togetherspolu
by fourštyri differentrozdielny writersspisovatelia
28
82078
2721
ktoré dali dokopy štyria rôzni pisatelia,
01:36
that were not the authorautor,
29
84823
1897
ktorí neboli autorom.
01:38
before it got to me.
30
86744
1333
Až potom sa to dostalo ku mne.
01:40
That doesn't seempripadať right.
31
88823
1564
Tak by to byť nemalo.
01:42
But accessingprístupu originaloriginálny
researchvýskum is difficultnáročný,
32
90886
3159
No prístup k originálnemu výskumu
je zložitý,
01:46
because academicsakademici aren'tnie sú regularlypravidelne
engagingpodmanivý with popularpopulárne mediamédiá.
33
94069
3896
pretože akademici pravidelne
v populárnych médiách nevystupujú.
01:50
And you mightsila be askingpýta yourselfsám,
34
98982
1746
Možno sa pýtate,
01:52
why aren'tnie sú academicsakademici engagingpodmanivý
with popularpopulárne mediamédiá?
35
100752
2809
prečo akademici nevystupujú
v populárnych médiách?
01:55
It seemszdá like they'doni by be
a more legitimatelegitímne sourcezdroj of informationinformácie
36
103585
2968
Zdá sa, že by boli
dôveryhodnejším zdrojom informácií
01:58
than the mediamédiá punditsučenci.
37
106577
1333
ako odborníci z médií.
02:00
Right?
38
108760
1150
No nie?
02:01
(LaughterSmiech)
39
109934
1151
(smiech)
02:03
In a countrykrajina with over
4,100 collegeskoľaje and universitiesuniverzít,
40
111109
3571
V krajine s viac ako
4 100 vysokými školami a univerzitami
02:06
it feelscíti like this should be the normnorma.
41
114704
1952
by to malo byť normou.
02:09
But it's not.
42
117513
1150
No nie je.
02:11
So, how did we get here?
43
119087
1847
Ako sme teda dospeli až sem?
02:14
To understandrozumieť why scholarsučenci
aren'tnie sú engagingpodmanivý with popularpopulárne mediamédiá,
44
122505
3398
Na pochopenie neúčasti
odborníkov v populárnych médiách
02:17
you first have to understandrozumieť
how universitiesuniverzít work.
45
125927
2793
najprv musíme pochopiť
fungovanie univerzít.
02:21
Now, in the last sixšesť yearsleta,
46
129497
1317
Počas posledných 6 rokov
02:22
I've taughtučil at sevensedem
differentrozdielny collegeskoľaje and universitiesuniverzít
47
130838
2620
som vyučovala na 7 rôznych
vysokých školách
02:25
in fourštyri differentrozdielny statesstavy.
48
133482
1261
v 4 rôznych štátoch.
Som zaujímavý príklad
asistujúcej učiteľky.
02:27
I'm a bittrocha of an adjunctDoplnok extraordinaireMimoriadny.
49
135473
1882
02:29
(LaughterSmiech)
50
137379
1038
(smiech)
02:30
And at the samerovnaký time, I'm pursuingpokračovanie my PhDPhD.
51
138441
2587
Zároveň sa snažím o titul PhD.
02:33
In all of these differentrozdielny institutionsinštitúcie,
52
141458
2349
Vo všetkých týchto inštitúciách
02:35
the researchvýskum and publicationuverejnenie processproces
workspráce the samerovnaký way.
53
143831
3035
výskum a proces publikácie
funguje rovnako.
02:39
First, scholarsučenci producevyrobiť
researchvýskum in theirich fieldspoľa.
54
147232
3301
Vzdelanci najprv predložia
výskum vo svojich oboroch.
02:42
To fundfond theirich researchvýskum,
they applyplatiť for publicverejnosť and privatesúkromné grantsgranty
55
150557
4151
Kvôli financovaniu výskumu
požiadajú o verejný alebo súkromný grant.
02:46
and after the researchvýskum is finishedhotový,
56
154732
1678
Po dokončení výskumu
02:48
they writezapísať a paperpapier about theirich findingszistenia.
57
156434
2135
o svojich poznatkoch napíšu prácu.
02:50
Then they submitPredložiť that paperpapier
to relevantpríslušný academicakademický journalsčasopisy.
58
158879
2976
Túto prácu odošlú do príslušných
akademických časopisov.
02:54
Then it goeside throughskrz a processproces
calledvolal peerpeer reviewpreskúmanie,
59
162807
2373
Nasleduje proces tzv. posúdenia,
02:57
whichktorý essentiallyv podstate meansprostriedky that other expertsodborníci
60
165204
2000
čo je vlastne kontrola iných expertov
02:59
are checkingkontrola it
for accuracypresnosť and credibilitydôveryhodnosť.
61
167228
2096
kvôli presnosti a dôveryhodnosti.
03:02
And then, onceakonáhle it's publishedpublikovaný,
62
170553
2333
Potom, po publikácii,
03:04
for-profitpre-ziskové companiesspoločnosti
resellpredávať that informationinformácie
63
172910
3096
profitové spoločnosti
tieto informácie predajú
03:08
back to universitiesuniverzít and publicverejnosť librariesknižnice
64
176030
1968
späť univerzitám a verejným knižniciam
03:10
throughskrz journalčasopis
and databasedatabázy subscriptionspredplatné.
65
178022
2201
prostredníctvom predplatného
časopisu a databázy.
03:13
So, that's the systemsystém.
66
181038
2263
Takto teda funguje systém.
03:16
ResearchVýskum, writezapísať, peer-reviewpeer-review,
publishpublikovať, repeatopakovať.
67
184188
4229
Výskum, písanie, posúdenie,
publikovanie a znova dokola.
03:21
My friendspriatelia and I call it
feedingkŕmenie the monsternetvor.
68
189315
3079
S priateľmi to voláme kŕmenie príšery.
03:25
And you can see how this
mightsila createvytvoriť some problemsproblémy.
69
193657
2586
Ako vidíte, môže to spôsobovať problémy.
03:29
The first problemproblém is that mostväčšina
academicakademický researchvýskum is publiclyverejne fundedfinancované
70
197728
4651
Prvým problémom je, že akademický
výskum je financovaný verejne,
03:34
but privatelysúkromne distributeddistribuované.
71
202403
1733
ale šírený privátne.
03:37
EveryKaždý yearrok, the federalfederálnej governmentvláda
spendstrávia 60 billionmiliardy dollarsdolárov on researchvýskum.
72
205268
4337
Federálna vláda minie
na výskum 60 miliárd dolárov ročne.
03:42
AccordingPodľa to the NationalNárodné
ScienceVeda FoundationNadácia,
73
210498
2119
Podľa National Science Foundation
03:44
29 percentpercento of that
goeside to publicverejnosť researchvýskum universitiesuniverzít.
74
212641
3142
20 % z toho ide
na univerzity s verejným výskumom.
03:47
So, if you're quickrýchly at mathmatematika,
that's 17.4 billionmiliardy dollarsdolárov.
75
215807
5238
Ak ste dobrí v matematike,
je to 17,4 miliardy dolárov.
03:53
TaxDaňové dollarsdolárov.
76
221707
1166
Z daní.
03:55
And just fivepäť corporationskorporácie are responsiblezodpovedný
77
223667
2334
Za šírenie väčšiny verejne
financovaného výskumu
03:58
for distributingdistribúcia mostväčšina
publiclyverejne fundedfinancované researchvýskum.
78
226025
2594
je zodpovedných iba 5 spoločností.
04:00
In 2014, just one of those companiesspoločnosti
madevyrobený 1.5 billionmiliardy dollarsdolárov in profitprofit.
79
228643
6238
V roku 2014 len jedna z nich
zarobila 1,5 miliardy dolárov vo výnosoch.
04:07
It's a bigveľký businessobchodné.
80
235505
1333
Ide o veľký biznis.
04:09
And I betstávka you can see the ironyirónie here.
81
237520
2826
Určite v tom vidíte tú iróniu.
04:12
If the publicverejnosť is fundingfinancovania
academics'akademikov researchvýskum,
82
240370
3033
Keď verejnosť financuje akademický výskum,
04:15
but then we have to payplatiť again
to accessprístup the resultsvýsledok,
83
243427
2972
no musíme zaplatiť znova,
aby sme sa dostali k výsledkom,
04:19
it's like we're payingplatenie for it twicedvakrát.
84
247871
1777
platíme za to vlastne dvakrát.
04:22
And the other majormajor problemproblém
85
250855
1309
Ďalším problémom je,
04:24
is that mostväčšina academicsakademici
don't have a wholecelý lot of incentivestimul
86
252188
2723
že väčšina akademikov
nie je veľmi motivovaná
04:26
to publishpublikovať outsidezvonka of these prestigiousprestížne
subscription-basedzaložené na predplatnom journalsčasopisy.
87
254935
3272
publikovať mimo tieto
prestížne platené časopisy.
Univerzity zakladajú svoje
systémy doživotnej profesúry a povýšenia
04:30
UniversitiesUniverzít buildvybudovať theirich tenuredržba
and promotionpovýšenie systemssystémy
88
258988
2581
04:33
around the numberčíslo of timesdoba
scholarsučenci publishpublikovať.
89
261593
2400
na tom, ako často vzdelanci publikujú.
04:36
So, booksknihy and journalčasopis articlesčlánky are kinddruh of
like a formformulár of currencymeny for scholarsučenci.
90
264338
4255
Takže knihy a články v časopisoch
sú pre nich istou formou meny.
04:40
PublishingPublikovanie articlesčlánky helpspomáha you get tenuredržba
and more researchvýskum grantsgranty down the roadcestné.
91
268617
4190
Publikovanie článkov vám pomáha
pri nadobúdaní titulov a získaní grantu.
04:45
But academicsakademici are not rewardedodmenený
for publishingpublikovanie with popularpopulárne mediamédiá.
92
273347
4330
Akademici však nie sú odmenení
za publikovanie v populárnych médiách.
04:50
So, this is the statuspostavenie quoquo.
93
278780
2642
To je teda súčasný stav.
04:54
The currentprúd academicakademický ecosystemekosystém.
94
282002
2067
Súčasný akademický ekosystém.
04:56
But I don't think it has to be this way.
95
284820
2213
Nemyslím si však, že by to tak muselo byť.
04:59
We can make some simpleprostý changeszmeny
to flipflip the scriptskript.
96
287776
3063
V tomto procese môžeme urobiť
niekoľko malých zmien.
05:04
So, first, let's startštart
by discussingdiskutovať accessprístup.
97
292403
2690
Začnime pri prístupe.
05:08
UniversitiesUniverzít can beginzačať
to challengevýzva the statuspostavenie quoquo
98
296069
3968
Univerzity môžu zmeniť súčasný stav tým,
05:12
by rewardingodmeňovanie scholarsučenci for publishingpublikovanie
99
300061
2041
že vzdelancov začnú
odmeňovať za publikovanie
05:14
not just in these
subscription-basedzaložené na predplatnom journalsčasopisy
100
302126
2769
nielen v platených časopisoch,
05:16
but in open-accessotvorený prístup journalsčasopisy
as well as on popularpopulárne mediamédiá.
101
304919
3928
ale aj vo voľne prístupných časopisoch
a populárnych médiách.
05:21
Now, the open-accessotvorený prístup movementpohyb
is startingzačínajúcich to make some progresspokrok
102
309673
2960
Hnutie za otvorený prístup
začína žať úspechy
v mnohých disciplínach
05:24
in manyveľa disciplinesdisciplín,
103
312657
1325
05:26
and fortunatelynašťastie, some other
bigveľký playershráči have startedzahájená to noticeoznámenia.
104
314006
3031
a našťastie si to začínajú všímať
už aj veľkí hráči.
05:30
GoogleGoogle ScholarUčenec has madevyrobený
open-accessotvorený prístup researchvýskum
105
318252
3682
Google Scholar sprístupnil
výskum s voľným prístupom
05:33
searchables možnosťou vyhľadávania and easierľahšie to find.
106
321958
2000
na vyhľadávanie,
ktoré je teraz jednoduchšie.
05:37
CongressKongres, last yearrok, introducedzaviedla a billzmenka
107
325077
3214
Kongres minulý rok predložil zákon,
05:40
that suggestsnavrhne that academicakademický
researchvýskum projectsprojekty
108
328315
3439
ktorý navrhuje,
aby akademické výskumné projekty
05:43
with over 100 millionmilión or more in fundingfinancovania
109
331778
3053
s financovaním nad 100 miliónov
05:46
should developvypracovať an open-accessotvorený prístup policypolitika.
110
334855
1992
zaviedli politiku voľného prístupu.
05:49
And this yearrok, NASANASA openedotvorené up
its entirecelý researchvýskum libraryknižnica to the publicverejnosť.
111
337488
4996
NASA tohto roku sprístupnila pre verejnosť
celú svoju výskumnú knižnicu.
05:55
So, you can see this ideanápad
is beginningzačiatok to catchúlovok on.
112
343353
3261
Ako vidíte, táto myšlienka
začína byť populárna.
05:59
But accessprístup isn't just about beingbytia ableschopný
113
347585
2421
No prístup nie je iba o tom,
06:02
to get your handsruky
on a documentdokument or a studyštudovať.
114
350030
2617
že sa dostanete k dokumentu alebo štúdii.
06:05
It's alsotaktiež about makingmaking sure
115
353165
1634
Je to aj o zaistení
06:06
that that documentdokument or studyštudovať
is easilyľahko understoodchápať.
116
354823
2551
jednoduchého pochopenia
daného dokumentu alebo štúdie.
06:09
So, let's talk about translationpreklad.
117
357830
2690
Prejdime teraz na interpretácie.
06:15
I don't envisionpredstaviť this translationpreklad to look
like the sixšesť degreesstupňa of separationoddelenie
118
363497
5350
Nepredpokladám, že budú
vyzerať ako šesť stupňov separácie,
06:20
that I illustratedilustrované earlierskôr.
119
368871
1523
ktoré som uviedla predtým.
06:23
InsteadNamiesto toho, what if scholarsučenci were ableschopný
to take the researchvýskum that they're doing
120
371847
4088
Čo keby miesto toho vzdelanci mohli
daný výskum, na ktorom pracujú,
06:27
and translatepreložiť it on popularpopulárne mediamédiá
121
375959
1841
prepracovať pre populárne médiá
06:29
and be ableschopný to engagezasnúbiť sa with the publicverejnosť?
122
377824
2533
a zapojiť do toho verejnosť?
06:33
If scholarsučenci did this,
123
381672
1365
Ak by k tomu došlo,
06:35
the degreesstupňa of separationoddelenie
betweenmedzi the publicverejnosť and researchvýskum
124
383061
3254
stupne separácie medzi
verejnosťnou a výskumom
06:38
would shrinkscvrknúť sa by a lot.
125
386339
1467
by boli omnoho menšie.
06:40
So, you see, I'm not suggestingnavrhovať
a dumbing-downdumbing-Down of the researchvýskum.
126
388276
3936
Nenavrhujem teraz zjednodušenie výskumu.
06:44
I'm just suggestingnavrhovať that we give
the publicverejnosť accessprístup to that researchvýskum
127
392236
3207
Iba to, že by sme verejnosti
dali prístup k výskumu,
06:47
and that we shiftsmena the venuemiesto konania
and focusohnisko on usingpoužitím plainprostý languageJazyk
128
395467
3936
zmenili priestor a zamerali pozornosť
na používanie obyčajného jazyka,
06:51
so that the publicverejnosť
who'skto je payingplatenie for the researchvýskum
129
399427
2690
aby si ho aj verejnosť,
ktorá tento výskum platí,
06:54
can alsotaktiež consumekonzumovať it.
130
402141
1801
mohla prečítať.
06:57
And there are some other benefitsvýhody
to this approachprístup.
131
405395
2631
Tento prístup má aj ďalšie výhody.
07:01
By showingukazujúci the publicverejnosť
how theirich taxdane dollarsdolárov
132
409427
2863
Zverejnenie toho, ako je nakladané
s daňovými prostriedkami
07:04
are beingbytia used to fundfond researchvýskum,
133
412314
2144
v prípade financovania výskumu,
07:06
they can beginzačať to redefinepredefinovať
universities'univerzity identitiesidentity
134
414482
3254
môže začať meniť identity univerzít tak,
07:09
so that universities'univerzity identitiesidentity
are not just basedzaložené on a footballfutbal teamtím
135
417760
3960
že už nebudú založené
iba na futbalovom tíme
07:13
or the degreesstupňa they grantudeliť
136
421744
2095
alebo na tituloch, ktoré udeľujú,
07:15
but on the researchvýskum
that's beingbytia producedprodukoval there.
137
423863
2495
ale na výskume, ktorý tam prebieha.
07:19
And when there's a healthyzdravý relationshipsúvislosť
betweenmedzi the publicverejnosť and scholarsučenci,
138
427157
4984
Keď medzi verejnosťou a vzdelancami
existuje zdravý vzťah,
07:24
it encouragespovzbudzuje publicverejnosť
participationúčasť in researchvýskum.
139
432165
3200
podnecuje to verejnosť
na účasť na výskume.
07:28
Can you imaginepredstaviť si what that mightsila look like?
140
436673
2541
Viete si to predstaviť?
07:32
What if socialsociálny scientistsvedci
141
440188
1635
Čo ak by sociálni vedci
07:33
helpedpomohol locallokálny policePOLÍCIA redesignredesign
theirich sensitivitycitlivosť trainingsŠkolenia
142
441847
3627
pomáhali miestnej polícii
pri zmene jej školení senzitivity
07:37
and then collaborativelyspolupracovať wrotenapísal
a manualManuálny to modelModel futurebudúcnosť trainingsŠkolenia?
143
445498
4162
a potom spoločne napísali príručku
pre budúce modelové školenia?
07:42
Or what if our educationvzdelanie professorsprofesori
consultedkonzultácie with our locallokálny publicverejnosť schoolsškoly
144
450924
5763
Alebo čo ak by miestni profesori
konzultovali s verejnými školami
07:48
to deciderozhodnúť how we're going to intervenezasahovať
with our at-riskrizikových studentsštudentov
145
456711
3096
pri rozhodovaní o intervencii
v prípade rizikových študentov,
07:51
and then wrotenapísal about it
in a locallokálny newspapernoviny?
146
459831
2329
a potom o tom napísali do miestnych novín?
07:55
Because a functioningfungovanie democracydemokracia
147
463411
3238
Funkčná demokracia
07:58
requiresvyžaduje that the publicverejnosť be
well-educatedvzdelaný and well-informeddobre informovaný.
148
466673
3561
si vyžaduje kvalitne vzdelanú
a informovanú verejnosť.
08:03
InsteadNamiesto toho of researchvýskum happeninghappening
behindza paywallsPaywalls and bureaucracybyrokracia,
149
471030
4309
Nebolo by lepšie, keby výskum
neblokovali poplatky a byrokracia,
08:07
wouldn'tnie it be better
if it was unfoldingrozvinutie right in frontpredné of us?
150
475363
3261
ale odohrával sa priamo pred našimi očami?
08:12
Now, as a PhDPhD studentštudent,
151
480419
2690
Ako študentke PhD.
08:15
I realizerealizovať I'm critiquingCritiquing
the clubklub I want to joinpripojiť.
152
483133
3233
je mi jasné, že kritizujem inštitúciu,
ku ktorej sa chcem pridať.
08:18
(LaughterSmiech)
153
486390
1259
(smiech)
08:19
WhichKtoré is a dangerousnebezpečný thing to do,
154
487673
1603
Je to nebezpečné,
08:21
sinceod tej doby I'm going to be on the academicakademický
jobzamestnania markettrhové in a couplepár of yearsleta.
155
489300
3374
keďže o pár rokov budem
na akademickom trhu práce.
08:25
But if the statuspostavenie quoquo in academicakademický researchvýskum
156
493347
3462
No ak súčasným stavom akademického výskumu
08:28
is to publishpublikovať in the echoecho chamberskomôr
of for-profitpre-ziskové journalsčasopisy
157
496833
2824
je publikovanie v rámci
profitových časopisov,
08:31
that never reachdosah the publicverejnosť,
158
499681
2372
ktoré sa nikdy k verejnosti nedostanú,
08:34
you better believe
my answerodpoveď is going to be "nopenie."
159
502077
2937
môžete mi veriť,
že moja odpoveď bude záporná.
08:38
I believe in inclusivevrátane,
democraticdemokratický researchvýskum
160
506085
3429
Verím v inkluzívny a demokratický výskum,
08:41
that workspráce in the communityspoločenstvo
and talksrokovania with the publicverejnosť.
161
509538
3665
ktorý zapája komunitu
a komunikuje s verejnosťou.
08:45
I want to work in researchvýskum
and in an academicakademický culturekultúra
162
513727
2508
Chcem pracovať vo výskume
a akademickej kultúre,
08:48
where the publicverejnosť is not only seenvidieť
as a valuablecenný audiencepublikum,
163
516269
3634
kde verejnosť nie je iba
hodnotným publikom,
08:51
but a constituentzložka, a participantúčastník.
164
519927
2458
ale súčasťou, účastníkom.
08:55
And in some casesprípady even the expertexpert.
165
523066
3396
V niektorých prípadoch dokonca expertom.
09:00
And this isn't just about
166
528852
3654
Nie je to iba
09:04
givingdávať you guys accessprístup to informationinformácie.
167
532530
3396
o umožnení prístupu k informáciám pre vás.
09:08
It's about shiftingposúvanie academicakademický culturekultúra
from publishingpublikovanie to practicepraxe
168
536768
5039
Je to o zmene akademickej kultúry
z publikovania na prax,
09:13
and from talkingrozprávanie to doing.
169
541831
2690
z rečí na činy.
09:17
And you should know
that this ideanápad, this hopenádej --
170
545458
3730
Mali by ste vedieť,
že táto myšlienka, táto nádej,
09:21
it doesn't just belongpatriť to me.
171
549212
1934
neprichádza iba odo mňa.
09:23
I'm standingstojace on the shouldersramená
of manyveľa scholarsučenci, teachersučitelia,
172
551743
3929
Za mnou je mnoho vzdelancov, učiteľov,
09:27
librariansknihovníci and communityspoločenstvo membersčlenovia
173
555696
2976
knihovníkov a členov komunity,
09:30
who alsotaktiež advocatezástanca for includingpočítajúc do toho
more people in the conversationkonverzácia.
174
558696
3421
ktorí sa tiež dožadujú zapojenia
viacerých ľudí do tejto konverzácie.
09:34
I hopenádej you joinpripojiť our conversationkonverzácia, too.
175
562912
2604
Verím, že sa zapojíte aj vy.
09:37
Thank you.
176
565540
1166
Ďakujem.
09:38
(ApplausePotlesk)
177
566730
4452
(potlesk)
Translated by Ivan Rafaj
Reviewed by Linda Magáthová

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Erica Stone - Writer, teacher, community organizer
Erica Stone works at the intersection of writing, teaching, and community organizing.

Why you should listen

Through collaborative projects, Erica Stone creates opportunities for scholars, students and community members to engage in conversations and civic problem-solving with the hope of building a more equitable and just democracy. As a researcher, she's passionate about making academic scholarship free and accessible.

More profile about the speaker
Erica Stone | Speaker | TED.com