ABOUT THE SPEAKER
Zaria Forman - Artist
Zaria Forman uses visual art to connect people with the impact of climate change.

Why you should listen

The inspiration for Zaria Forman's drawings began in early childhood when she traveled with her family throughout several of the world's most remote landscapes, which were the subject of her mother's fine art photography. She was born in South Natick, Massachusetts and currently works and resides in Brooklyn, New York. She studied at the Student Art Centers International in Florence, Italy and received a BS in Studio Arts at Skidmore College in New York. Her works have been in publications such as Juxtapoz Magazine, National Geographic Magazine, Huffington Post, and the Smithsonian Magazine.

Recent achievements include participation in Banksy's Dismaland and a solo exhibition at Winston Wächter Fine Art in New York in September and October of 2015. Her drawings have been used in the set design for the Netflix TV series House of Cards.

In August 2012, Forman led Chasing the Light, an expedition sailing up the coast of Greenland, retracing the 1869 journey of American painter William Bradford and documenting the rapidly changing arctic landscape. Continuing to address climate change in her work, Forman traveled multiple times to the Maldives, the lowest-lying country in the world, and arguably the most vulnerable to rising sea levels.

Forman was invited aboard the National Geographic Explorer, traveling to Antarctica as an artist-in-residence in November and December 2015. Her next solo show will take place at Winston Wächter Fine Art’s Seattle location, in February and March of 2017.

More profile about the speaker
Zaria Forman | Speaker | TED.com
TED Talks Live

Zaria Forman: Drawings that show the beauty and fragility of Earth

Zaria Forman: Tekeningen die de schoonheid en kwetsbaarheid van de aarde laten zien

Filmed:
1,444,326 views

Zaria Formans omvangrijke composities van smeltende gletsjers, ijsbergen die drijven op een rimpelloos wateroppervlak en brekende golven met schuimkoppen, laten momenten zien van overgang, turbulentie en kalmte. Ze vertelt in deze talk over haar meditatieve maakproces en de motivatie voor het maken van dit werk. "Mijn tekeningen vieren de schoonheid van dat wat we dreigen te verliezen," zegt ze. "Ik hoop dat ze kunnen dienen als bewijs van sublieme landschappen in beweging."
- Artist
Zaria Forman uses visual art to connect people with the impact of climate change. Full bio

Double-click (or triple-click) the English transcript below to play the video.

00:12
I consideroverwegen it my life'shet leven missionmissie
0
634
3219
Ik beschouw het als mijn levensmissie
00:15
to conveyoverbrengen the urgencyurgentie
of climateklimaat changeverandering throughdoor my work.
1
3877
3638
de urgentie van klimaatverandering
over te brengen door middel van mijn werk.
00:19
I've traveledgereisd northnoorden to the ArcticArctic
to the capturevangst the unfoldingontvouwen storyverhaal
2
7961
3741
Ik reisde naar de Noordpool
om het verhaal te laten zien
00:23
of polarpolair meltsmelten,
3
11726
1479
van de smeltende ijskappen
00:25
and southzuiden to the EquatorEvenaar to documentdocument
the subsequentlatere risingstijgende lijn seaszeeën.
4
13229
3912
en naar de evenaar om het dientengevolge
stijgende zeeniveau te documenteren.
00:29
MostDe meeste recentlykort geleden, I visitedbezocht
the icyIcy coastkust of GreenlandGroenland
5
17903
3690
Meer recent bezocht ik
de ijzige kust van Groenland
00:33
and the low-lyinglaaggelegen islandseilanden of the MaldivesMaldiven,
6
21617
2866
en de laaggelegen eilanden
van de Malediven,
00:36
connectingverbinden two seeminglyschijnbaar disparateongelijksoortig
but equallyeven endangeredbedreigde
7
24507
4477
twee schijnbaar verschillende
maar evenzo bedreigde
00:41
partsonderdelen of our planetplaneet.
8
29008
1467
delen van onze planeet.
00:43
My drawingstekeningen exploreonderzoeken momentsmomenten
of transitionovergang, turbulenceonstuimigheid
9
31504
6043
Mijn tekeningen laten momenten
van overgang, turbulentie
00:49
and tranquilityrust in the landscapelandschap,
10
37571
2714
en kalmte in het landschap zien.
00:52
allowingtoestaan viewerskijkers to emotionallyemotioneel connectaansluiten
11
40309
3482
Ze staan kijkers toe
zich emotioneel te binden
00:55
with a placeplaats you mightmacht never
have the chancekans to visitbezoek.
12
43815
2715
aan plaatsen waarvan je misschien
nooit de kans krijgt ze te bezoeken.
00:59
I chooseKiezen to conveyoverbrengen the beautyschoonheid
as opposedgekant tegen to the devastationverwoesting.
13
47185
4394
Ik koos ervoor
de schoonheid over te brengen
in plaats van de verwoesting.
01:04
If you can experienceervaring the sublimitySublimity
of these landscapeslandschappen,
14
52230
4432
Wanneer je het sublieme
van deze landschappen kunt ervaren,
01:08
perhapsmisschien you'llje zult be inspiredgeinspireerd
to protectbeschermen and preservebehouden them.
15
56686
3613
raak je misschien geïnspireerd
ze te beschermen en te conserveren.
01:13
BehavioralGedrags psychologypsychologie tellsvertelt us
that we take actionactie
16
61545
3367
Gedragspsychologie vertelt ons
dat we actie ondernemen
01:16
and make decisionsbeslissingen basedgebaseerde
on our emotionsemoties abovebovenstaand all elseanders.
17
64936
4126
en beslissingen nemen,
met name op basis van onze emoties.
01:21
And studiesstudies have showngetoond
that artkunst impactsimpacts our emotionsemoties
18
69497
3436
En studies hebben aangetoond
dat kunst onze emoties meer beïnvloedt
01:24
more effectivelyeffectief than a scaryeng newsnieuws reportrapport.
19
72957
3327
dan een beangstigend nieuwsbericht.
01:29
ExpertsDeskundigen predictvoorspellen ice-freeijsvrije ArcticArctic summerszomers
20
77193
3444
Experts voorspellen al vanaf 2020
ijsvrije zomers in de arctische gebieden.
01:32
as earlyvroeg as 2020.
21
80661
2502
01:35
And seazee levelslevels are likelywaarschijnlijk to risestijgen
betweentussen two and tentien feetvoeten
22
83521
4167
En het zeeniveau
zal tegen het eind van deze eeuw
01:39
by century'seeuw endeinde.
23
87712
1326
tussen de 0,5 en 3 meter stijgen.
01:42
I have dedicatedtoegewijd my careercarrière
to illuminatingverlichtings- these projectionsprojecties
24
90364
4676
Ik heb mijn carrière gewijd
aan het belichten van deze vooruitzichten
01:47
with an accessiblebeschikbaar mediummedium,
25
95064
2064
door middel van een toegankelijk medium,
01:49
one that movesmoves us in a way
that statisticsstatistieken maymei not.
26
97152
4454
een medium dat ons beweegt op een manier
waarop statistieken dat niet doen.
01:54
My processwerkwijze beginsbegint
with travelingop reis to the placesplaatsen
27
102684
2679
Het proces begint voor mij
met het reizen naar plaatsen
01:57
at the forefrontvoorhoede of climateklimaat changeverandering.
28
105387
2299
die een belangrijke rol spelen
in klimaatverandering.
01:59
On-siteOn-site, I take thousandsduizenden of photographsfoto's.
29
107710
2962
Op locatie neem ik duizenden foto's.
02:02
Back in the studiostudio,
30
110696
1243
Terug in de studio
02:03
I work from bothbeide my memorygeheugen
of the experienceervaring and the photographsfoto's
31
111963
4260
werk ik zowel vanuit mijn geheugen
als van de genomen foto's
02:08
to createcreëren very large-scalegrootschalig compositionscomposities,
32
116247
2255
om grote composities te maken,
02:10
sometimessoms over 10 feetvoeten widebreed.
33
118526
2140
die soms wel meer dan 3 meter breed zijn.
02:13
I drawtrek with softzacht pastelpastel, whichwelke is drydroog
like charcoalhoutskool, but colorskleuren.
34
121412
4492
Ik teken met zachte pastel,
droog zoals houtskool, maar dan gekleurd.
02:18
I consideroverwegen my work drawingstekeningen
but othersanderen call them paintingschilderij.
35
126456
3298
Ik zie mijn werk als tekeningen,
hoewel anderen het schilderijen noemen.
02:22
I cringeineenkrimpen, thoughhoewel, when I'm referredgenoemd to
as a "fingervinger painterschilder."
36
130203
4021
Maar ik huiver als mensen mij zien
als iemand die 'vingerverft'.
02:26
(LaughterGelach)
37
134248
1118
(Gelach)
02:27
But I don't use any toolsgereedschap
38
135390
2305
Ik gebruik geen gereedschap
02:29
and I have always used
my fingersvingers and palmspalmen
39
137719
2477
en ik heb altijd mijn vingers
en handpalmen gebruikt
02:32
to manipulatemanipuleren the pigmentpigment on the paperpapier.
40
140220
2426
om het pigment op het papier
te bewerken.
02:35
DrawingTekening is a formformulier of meditationMeditatie for me.
41
143990
3586
Tekenen is voor mij
een vorm van meditatie.
02:40
It quietsquiets my mindgeest.
42
148354
1627
Het brengt rust in mijn hoofd.
02:42
I don't perceivewaarnemen what I'm drawingtekening
43
150437
1807
Ik neem wat ik teken niet waar
02:44
as iceijs- or waterwater.
44
152268
1373
als zijnde ijs of water.
02:45
InsteadIn plaats daarvan, the imagebeeld is strippedgestript down
45
153665
2462
In plaats daarvan
is het beeld teruggebracht
02:48
to its mostmeest basicbasis- formformulier of colorkleur and shapevorm.
46
156151
3689
tot zijn essentie van kleur en vorm.
02:52
OnceEenmaal the piecestuk is completecompleet,
47
160964
1342
Als een stuk eenmaal af is,
02:54
I can finallyTenslotte experienceervaring
the compositionsamenstelling as a wholegeheel,
48
162330
3136
kan ik eindelijk de compositie
als een geheel zien,
02:57
as an icebergijsberg floatingdrijvend
throughdoor glassyGlassy waterwater,
49
165490
2562
als een ijsberg die drijft
op een rimpelloos wateroppervlak,
03:00
or a waveGolf crestingCresting with foamschuim.
50
168076
2690
of een brekende golf met schuimkoppen.
03:03
On averagegemiddelde, a piecestuk this sizegrootte
takes me about,
51
171884
3922
Gemiddeld kost het maken
van een werk als dit,
03:07
as you can see, 10 secondsseconden.
52
175830
1690
zoals je ziet, 10 seconden.
03:09
(LaughterGelach)
53
177544
1780
(Gelach)
03:11
(ApplauseApplaus)
54
179348
3523
(Applaus)
03:15
Really, more like 200 hoursuur,
250 hoursuur for something that sizegrootte.
55
183336
4456
Nee, eerder 200 of 250 uur,
in die richting.
Maar ik teken al sinds ik een waskrijtje
kon vasthouden eigenlijk.
03:19
But I've been drawingtekening ever sincesinds
I could holdhouden a crayonKrijt, really.
56
187816
2982
03:22
My mommam was an artistartiest, and growinggroeiend up,
57
190822
1913
Mijn moeder was kunstenaar
en toen ik opgroeide,
03:24
we always had artkunst suppliesbenodigdheden
all over the househuis.
58
192759
2486
hadden we altijd
allerlei materialen in huis.
03:27
My mother'smoeder love of photographyfotografie
59
195269
2553
Mijn moeders liefde voor fotografie
03:29
propelledPropelled her to the mostmeest
remoteafgelegen regionsRegio's of the earthaarde,
60
197846
3535
bracht haar naar de meest afgelegen
regio's van de wereld,
03:33
and my familyfamilie and I were fortunateGelukkig enoughgenoeg
61
201405
2406
en mijn familie en ik hadden het geluk
03:35
to jointoetreden and supportondersteuning her
on these adventuresavonturen.
62
203835
2701
dat we met haar mee mochten
op deze avonturen.
03:39
We rodereed camelskamelen in NorthernNoord AfricaAfrika
63
207139
2708
We reden kameel in Noord-Afrika
03:41
and mushedmushed on doghond sledssleeën
nearin de buurt the NorthNoord PolePole.
64
209871
3047
en bestuurden hondensledes
vlak bij de Noordpool.
03:45
In AugustAugustus of 2012,
I led my first expeditionexpeditie,
65
213871
4196
In augustus 2012
leidde ik mijn eerste expeditie,
03:50
takingnemen a groupgroep of artistskunstenaars and scholarsgeleerden
up the northwestNoord West coastkust of GreenlandGroenland.
66
218091
4514
waarbij ik kunstenaars
en wetenschappers meenam
naar de Noordwestkust van Groenland.
Oorspronkelijk was het de bedoeling
dat mijn moeder deze trip zou leiden.
03:56
My mothermoeder was originallyoorspronkelijk
supposedvermeend to leadlood this tripreis.
67
224232
2890
03:59
She and I were in the earlyvroeg
stagesstadia of planningplanning,
68
227146
2715
We waren van plan samen te gaan
04:01
as we had intendedvoorgenomen to go togethersamen,
69
229885
2562
en we waren net begonnen met voorbereiden
04:04
when she fellviel victimslachtoffer to a brainhersenen tumortumor.
70
232471
2675
toen er een hersentumor
bij haar werd ontdekt.
04:07
The cancerkanker quicklysnel tooknam over
her bodylichaam and mindgeest,
71
235812
3997
De kanker nam snel bezit
van haar hele lichaam en geest
04:11
and she passedgeslaagd away sixzes monthsmaanden laterlater.
72
239833
2547
en zes maanden later overleed ze.
04:15
DuringTijdens the monthsmaanden of her illnessziekte, thoughhoewel,
73
243110
1985
Tijdens haar ziekte
04:17
her dedicationtoewijding to the expeditionexpeditie
never waveredwankelde, and I madegemaakt a promisebelofte
74
245119
5500
bleef ze toegewijd aan de expeditie
en ik beloofde haar
04:22
to carrydragen out her finallaatste journeyreis.
75
250643
1865
dat ik haar laatste reis zou uitvoeren.
04:25
My mother'smoeder passionpassie for the ArcticArctic
76
253374
3143
Mijn moeders passie
voor het Noordpoolgebied
04:28
echoedechode throughdoor my experienceervaring in GreenlandGroenland,
77
256541
3373
weerklonk in mijn hele
ervaring op Groenland,
04:31
and I feltvoelde the powermacht
78
259938
2976
en ik voelde de kracht
04:34
and the fragilitykwetsbaarheid of the landscapelandschap.
79
262938
2550
en breekbaarheid van het landschap.
04:38
The sheerzeeg sizegrootte of the icebergsijsbergen
80
266738
2660
De omvang van de ijsbergen
04:41
is humblingvernedering.
81
269422
1404
maakt je nederig.
04:43
The iceijs- fieldsvelden are alivelevend
with movementbeweging and soundgeluid
82
271168
3423
De ijsvelden leven,
zijn in beweging en maken geluid
04:46
in a way that I never expectedverwacht.
83
274615
2137
op een manier die ik nooit had verwacht.
04:49
I expandeduitgebreid the scaleschaal of my compositionscomposities
84
277284
2248
Ik breidde de omvang
van mijn composities uit
04:51
to give you that samedezelfde sensezin of aweontzag
that I experiencedervaren.
85
279556
4761
om jullie hetzelfde gevoel
van ontzag te geven als ik heb ervaren.
04:57
YetNog, while the grandeurgrandeur
of the iceijs- is evidentevident,
86
285021
3695
Hoewel de grandeur
van het ijs duidelijk is,
05:00
so, too, is its vulnerabilitykwetsbaarheid.
87
288740
1936
is zijn kwetsbaarheid dat ook.
05:03
From our boatboot,
88
291042
1215
Vanaf onze boot
05:04
I could see the iceijs- sweatingzweten
underonder the unseasonablyongebruikelijk warmwarm sunzon.
89
292281
5364
kon ik het ijs zien zweten
onder de ongebruikelijk warme zon.
05:10
We had a chancekans to visitbezoek
manyveel of the InuitInuit communitiesgemeenschappen in GreenlandGroenland
90
298940
3563
We konden veel Inuit gemeenschappen
op Groenland bezoeken,
die op dit moment geconfronteerd worden
met enorme uitdagingen.
05:14
that now facegezicht hugereusachtig challengesuitdagingen.
91
302527
2830
05:17
The localslokale bevolking spokespaak to me
of vastgroot areasgebieden of seazee iceijs-
92
305381
3316
De lokale bewoners vertelden me
over uitgestrekte gebieden met zee-ijs
05:20
that are no longerlanger
freezingbevriezing over as they onceeen keer did.
93
308721
2686
die niet langer helemaal dichtvroren,
zoals ze ooit deden.
05:23
And withoutzonder iceijs-, theirhun huntingjacht-
and harvestingoogsten groundsterrein
94
311431
3078
En zonder ijs zijn hun
jacht- en oogstgebieden
05:26
are severelystreng diminishedverminderde,
95
314533
1762
drastisch afgenomen,
05:28
threateningbedreigend theirhun way
of life and survivaloverleving.
96
316319
2841
wat hun manier van leven
en hun voortbestaan bedreigd.
05:32
The meltingsmeltend glaciersgletsjers in GreenlandGroenland
97
320616
1895
De smeltende gletsjers op Groenland
05:34
are one of the largestDe grootste
contributingbijdragende factorsfactoren to risingstijgende lijn seazee levelslevels,
98
322535
4344
zijn een van de grootste oorzaken
van het stijgende zeeniveau,
05:38
whichwelke have alreadynu al begunbegonnen to drownverdrinken
99
326903
2116
waardoor sommige van de laagst gelegen
eilanden ter wereld
05:41
some of our world's's werelds lowest-lyinglaagste-liggend islandseilanden.
100
329043
2830
op dit moment al beginnen te verdwijnen.
05:44
One yearjaar after my tripreis to GreenlandGroenland,
I visitedbezocht the MaldivesMaldiven,
101
332942
3516
Een jaar na mijn bezoek aan Groenland
bezocht ik de Malediven,
05:49
the lowestlaagste and flattestplatste countryland
in the entiregeheel worldwereld-.
102
337145
3207
het laagst gelegen
en meest vlakke land ter wereld.
05:52
While I was there, I collectedverzamelde
imagesafbeeldingen and inspirationinspiratie
103
340752
4033
Terwijl ik daar was, verzamelde ik
beelden en deed ik inspiratie op
05:56
for a newnieuwe bodylichaam of work:
104
344809
1701
voor een nieuw te maken werk:
05:59
drawingstekeningen of wavesgolven lappinglappen
on the coastkust of a nationnatie
105
347072
4033
tekeningen van golven die aanspoelen
op de kust van een land
06:03
that could be entirelygeheel underwateronderwater-
withinbinnen this centuryeeuw.
106
351129
4154
dat nog deze eeuw volledig
onderwater kan komen te staan.
06:09
DevastatingVerwoestende eventsevents happengebeuren everyelk day
107
357484
3543
Elke dag vinden er wel van dit soort
verwoestende gebeurtenissen plaats,
06:13
on scalesbalans bothbeide globalglobaal and personalpersoonlijk.
108
361051
3248
zowel globaal als op persoonlijk niveau.
06:16
When I was in GreenlandGroenland,
109
364844
1263
Toen ik in Groenland was,
06:18
I scatteredverspreid my mother'smoeder ashesas
amidsttemidden van the meltingsmeltend iceijs-.
110
366131
3914
heb ik de as van mijn moeder
uitgestrooid tussen het smeltende ijs.
06:22
Now she remainsstoffelijk overschot a partdeel
of the landscapelandschap she lovedgeliefde so much,
111
370743
5087
Nu is ze voor altijd onderdeel
van het landschap waarvan ze zo hield,
06:27
even as it, too, passespasses
and takes on newnieuwe formformulier.
112
375854
4087
zelfs terwijl het verdwijnt
en steeds nieuwe vormen aanneemt.
06:33
AmongOnder the manyveel giftscadeaus my mothermoeder gavegaf me
113
381095
2768
Een van de dingen
die mijn moeder me heeft meegegeven,
06:35
was the abilityvermogen to focusfocus on the positivepositief,
114
383887
3000
is het vermogen te focussen
op het positieve
06:38
ratherliever than the negativenegatief.
115
386911
1523
in plaats van het negatieve.
06:41
My drawingstekeningen celebratevieren the beautyschoonheid
of what we all standstand to loseverliezen.
116
389083
6081
Mijn tekeningen vieren de schoonheid
van dat wat we dreigen te verliezen.
06:47
I hopehoop they can servedienen as recordsarchief
of sublimesubliem landscapeslandschappen in fluxFlux,
117
395845
5794
Ik hoop dat ze kunnen dienen als bewijs
van sublieme landschappen in beweging,
06:53
documentingdocumenteren the transitionovergang
and inspiringinspirerende our globalglobaal communitygemeenschap
118
401663
4622
dat ze de overgang documenteren
en de wereldwijde gemeenschap inspireren
06:58
to take actionactie for the futuretoekomst.
119
406309
2118
in actie te komen voor de toekomst.
07:01
Thank you.
120
409102
1207
Dankjewel.
07:02
(ApplauseApplaus)
121
410333
10645
(Applaus)
Translated by Fleur Bardoul
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Zaria Forman - Artist
Zaria Forman uses visual art to connect people with the impact of climate change.

Why you should listen

The inspiration for Zaria Forman's drawings began in early childhood when she traveled with her family throughout several of the world's most remote landscapes, which were the subject of her mother's fine art photography. She was born in South Natick, Massachusetts and currently works and resides in Brooklyn, New York. She studied at the Student Art Centers International in Florence, Italy and received a BS in Studio Arts at Skidmore College in New York. Her works have been in publications such as Juxtapoz Magazine, National Geographic Magazine, Huffington Post, and the Smithsonian Magazine.

Recent achievements include participation in Banksy's Dismaland and a solo exhibition at Winston Wächter Fine Art in New York in September and October of 2015. Her drawings have been used in the set design for the Netflix TV series House of Cards.

In August 2012, Forman led Chasing the Light, an expedition sailing up the coast of Greenland, retracing the 1869 journey of American painter William Bradford and documenting the rapidly changing arctic landscape. Continuing to address climate change in her work, Forman traveled multiple times to the Maldives, the lowest-lying country in the world, and arguably the most vulnerable to rising sea levels.

Forman was invited aboard the National Geographic Explorer, traveling to Antarctica as an artist-in-residence in November and December 2015. Her next solo show will take place at Winston Wächter Fine Art’s Seattle location, in February and March of 2017.

More profile about the speaker
Zaria Forman | Speaker | TED.com