ABOUT THE SPEAKER
Zaria Forman - Artist
Zaria Forman uses visual art to connect people with the impact of climate change.

Why you should listen

The inspiration for Zaria Forman's drawings began in early childhood when she traveled with her family throughout several of the world's most remote landscapes, which were the subject of her mother's fine art photography. She was born in South Natick, Massachusetts and currently works and resides in Brooklyn, New York. She studied at the Student Art Centers International in Florence, Italy and received a BS in Studio Arts at Skidmore College in New York. Her works have been in publications such as Juxtapoz Magazine, National Geographic Magazine, Huffington Post, and the Smithsonian Magazine.

Recent achievements include participation in Banksy's Dismaland and a solo exhibition at Winston Wächter Fine Art in New York in September and October of 2015. Her drawings have been used in the set design for the Netflix TV series House of Cards.

In August 2012, Forman led Chasing the Light, an expedition sailing up the coast of Greenland, retracing the 1869 journey of American painter William Bradford and documenting the rapidly changing arctic landscape. Continuing to address climate change in her work, Forman traveled multiple times to the Maldives, the lowest-lying country in the world, and arguably the most vulnerable to rising sea levels.

Forman was invited aboard the National Geographic Explorer, traveling to Antarctica as an artist-in-residence in November and December 2015. Her next solo show will take place at Winston Wächter Fine Art’s Seattle location, in February and March of 2017.

More profile about the speaker
Zaria Forman | Speaker | TED.com
TED Talks Live

Zaria Forman: Drawings that show the beauty and fragility of Earth

Zaria Forman: Vizatime që tregojnë bukurinë dhe brishtësinë e Tokës

Filmed:
1,466,956 views

Zaria Forman vizaton vepra arti me përmasa të mëdha të akullnajave që po shkrijnë, të ajsbergëve që pluskojnë në ujin e qelqtë dhe valëve që krijojnë shkumë. Këto vepra eksplorojnë momente tranzicioni, turbullire dhe qetësie. Bashkohuni me të teksa diskuton procesin meditues të krijimit artistik dhe motivimin në punën e saj. "Vizatimet e mia i thurin lavde bukurisë së atyre që rrezikojmë të humbasim", thotë ajo. "Uroj që të shërbejnë si regjistrime të këtyre peisazheve madhështore në ndryshim e sipër".
- Artist
Zaria Forman uses visual art to connect people with the impact of climate change. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I consider it my life's mission
0
634
3219
E konsideroj misionin e jetës sime,
00:15
to convey the urgency
of climate change through my work.
1
3877
3638
të tregoj urgjencën e ndryshimeve
klimatike përmes punës sime.
Kam udhëtuar në veri te Artikut
për të kapur historinë e pashpalosur
00:19
I've traveled north to the Arctic
to the capture the unfolding story
2
7961
3741
00:23
of polar melt,
3
11726
1479
të shkrirjes polare,
00:25
and south to the Equator to document
the subsequent rising seas.
4
13229
3912
dhe në jug të Ekuadorit për dokumentimin
e rritjes graduale të nivelit të deteve.
00:29
Most recently, I visited
the icy coast of Greenland
5
17903
3690
Së fundmi, kam vizituar
bregdetin e akullt të Groenlandës
00:33
and the low-lying islands of the Maldives,
6
21617
2866
edhe ishujt e ulëta të Maldiveve,
00:36
connecting two seemingly disparate
but equally endangered
7
24507
4477
duke lidhur kështu, dy pjesë të ndryshme
por njëlloj të rrezikuara në Tokë.
00:41
parts of our planet.
8
29008
1467
00:43
My drawings explore moments
of transition, turbulence
9
31504
6043
Vizatimet e mia eksplorojnë momente
të trancizionit, të turbullirës
dhe të qetësisë së peisazhit,
00:49
and tranquility in the landscape,
10
37571
2714
duke iu mundësuar shikuesve
të lidhen emocionalisht me një vend
00:52
allowing viewers to emotionally connect
11
40309
3482
00:55
with a place you might never
have the chance to visit.
12
43815
2715
që ndoshta nuk do të munden ta vizitojnë.
00:59
I choose to convey the beauty
as opposed to the devastation.
13
47185
4394
Zgjedh të përcjell bukurinë
kundrejt shkatërrimit
01:04
If you can experience the sublimity
of these landscapes,
14
52230
4432
Nëse ndjeni madhështinë e peisazheve
01:08
perhaps you'll be inspired
to protect and preserve them.
15
56686
3613
ndoshta mund të frymëzoheni
që t'i mbroni dhe t'i ruani ata.
Psikologjia e sjelljes thotë se veprojmë
01:13
Behavioral psychology tells us
that we take action
16
61545
3367
01:16
and make decisions based
on our emotions above all else.
17
64936
4126
dhe marrim vendime
bazuar në ndjenjat tona më tepër.
01:21
And studies have shown
that art impacts our emotions
18
69497
3436
Studimet tregojnë se arti ndikon
në ndjenjat tona
01:24
more effectively than a scary news report.
19
72957
3327
më shumë sesa një lajm tronditës.
01:29
Experts predict ice-free Arctic summers
20
77193
3444
Ekspertët parashikojnë
verë arktike pa akull në 2020.
01:32
as early as 2020.
21
80661
2502
Nivelet e detit kanë gjasa të rriten
01:35
And sea levels are likely to rise
between two and ten feet
22
83521
4167
me 0.6-3m deri në fund të shekullit.
01:39
by century's end.
23
87712
1326
01:42
I have dedicated my career
to illuminating these projections
24
90364
4676
I kam kushtuar karrierën time
nxjerrjes në dritë të këtyre projektimeve
01:47
with an accessible medium,
25
95064
2064
me një mjet të aksesueshëm që na nxit
01:49
one that moves us in a way
that statistics may not.
26
97152
4454
në një mënyrë që statistikat s'munden.
01:54
My process begins
with traveling to the places
27
102684
2679
Procesi im fillon me udhëtime në vende
në ballë të ndryshimeve klimatike.
01:57
at the forefront of climate change.
28
105387
2299
Aty bëj mijëra fotografi.
01:59
On-site, I take thousands of photographs.
29
107710
2962
02:02
Back in the studio,
30
110696
1243
Në studio, punoj bazuar
në kujtimet e përvojës dhe foto
02:03
I work from both my memory
of the experience and the photographs
31
111963
4260
02:08
to create very large-scale compositions,
32
116247
2255
për të krijuar vepra me përmasa të mëdha,
02:10
sometimes over 10 feet wide.
33
118526
2140
ndonjëherë deri në 3 m të gjera.
02:13
I draw with soft pastel, which is dry
like charcoal, but colors.
34
121412
4492
Vizatoj me pastel të butë
që është i thatë si qymyr, por me ngjyra.
02:18
I consider my work drawings
but others call them painting.
35
126456
3298
Unë i quaj punët e mia vizatime,
por të tjerët i quajnë piktura.
02:22
I cringe, though, when I'm referred to
as a "finger painter."
36
130203
4021
Megjithatë strukem, kur më quajnë
piktore që pikturon me gishta.
(Të qeshura)
02:26
(Laughter)
37
134248
1118
Por unë nuk përdor mjete,
02:27
But I don't use any tools
38
135390
2305
02:29
and I have always used
my fingers and palms
39
137719
2477
gjithmonë kam përdorur gishtat
dhe pëllëmbën e dorës
02:32
to manipulate the pigment on the paper.
40
140220
2426
për të manipuluar pigmentin në letër.
Vizatimi është një formë meditimi për mua
02:35
Drawing is a form of meditation for me.
41
143990
3586
02:40
It quiets my mind.
42
148354
1627
Më qetëson mendjen.
02:42
I don't perceive what I'm drawing
43
150437
1807
Nuk e perceptoj atë që vizatoj
si akull apo ujë.
02:44
as ice or water.
44
152268
1373
02:45
Instead, the image is stripped down
45
153665
2462
Në fakt, imazhi zhvishet nga gjithçka
02:48
to its most basic form of color and shape.
46
156151
3689
deri në formën bazë të ngjyrës dhe formës.
02:52
Once the piece is complete,
47
160964
1342
Kur vepra ka mbaruar,
02:54
I can finally experience
the composition as a whole,
48
162330
3136
më në fund mund ta shoh si një të tërë,
02:57
as an iceberg floating
through glassy water,
49
165490
2562
si një ajsberg që pluskon në ujin e qelqtë
03:00
or a wave cresting with foam.
50
168076
2690
ose një valë që krijon shkumë.
03:03
On average, a piece this size
takes me about,
51
171884
3922
Një vepër si kjo më merr mesatarisht
10 sekonda, siç mund ta shihni.
03:07
as you can see, 10 seconds.
52
175830
1690
03:09
(Laughter)
53
177544
1780
(Të qeshura)
03:11
(Applause)
54
179348
3523
(Duartrokitje)
03:15
Really, more like 200 hours,
250 hours for something that size.
55
183336
4456
Në të vërtetë, më shumë se 200-250 orë
për të tilla përmasa.
03:19
But I've been drawing ever since
I could hold a crayon, really.
56
187816
2982
Unë kam vizatuar që e vogël fare.
Mamaja ime ishte artiste
03:22
My mom was an artist, and growing up,
57
190822
1913
dhe teksa rritesha,
03:24
we always had art supplies
all over the house.
58
192759
2486
kishim gjithnjë vegla arti nëpër shtëpi.
03:27
My mother's love of photography
59
195269
2553
Dashuria e sime mëje për fotografinë,
03:29
propelled her to the most
remote regions of the earth,
60
197846
3535
e nxiti të shkonte
në rajonet më të largëta të Tokës,
03:33
and my family and I were fortunate enough
61
201405
2406
për mua dhe familjen time ishte fat
t'i bashkoheshim dhe ta mbështesnim
në këto aventura.
03:35
to join and support her
on these adventures.
62
203835
2701
Udhëtuam mbi deve në Afrikën Veriore
03:39
We rode camels in Northern Africa
63
207139
2708
03:41
and mushed on dog sleds
near the North Pole.
64
209871
3047
dhe rrëshkitëm me slitë qensh
pranë Polit të Veriut.
03:45
In August of 2012,
I led my first expedition,
65
213871
4196
Në gusht të vitit 2012,
udhëhoqa ekspeditën time të parë,
03:50
taking a group of artists and scholars
up the northwest coast of Greenland.
66
218091
4514
një grup me artistë dhe studiues
në bregun veriperëndimor të Groenlandës.
03:56
My mother was originally
supposed to lead this trip.
67
224232
2890
Në fillim, ime më
do ta drejtonte këtë udhëtim.
03:59
She and I were in the early
stages of planning,
68
227146
2715
Ne ishim në fazat e para të planifikimit,
04:01
as we had intended to go together,
69
229885
2562
meqë kishim planifikuar të shkonim bashkë,
04:04
when she fell victim to a brain tumor.
70
232471
2675
kur u diagnostikua me tumor në tru.
04:07
The cancer quickly took over
her body and mind,
71
235812
3997
Kanceri ia mori shpejt
kontrollin e trupit dhe të mendjes
04:11
and she passed away six months later.
72
239833
2547
dhe ajo ndërroi jetë 6 muaj më vonë.
04:15
During the months of her illness, though,
73
243110
1985
Megjithatë, gjatë muajve të sëmundjes,
përkushtimi i saj ndaj ekspeditës
nuk u lëkund kurrë
04:17
her dedication to the expedition
never wavered, and I made a promise
74
245119
5500
dhe premtova që do ta kryeja unë
udhëtimin e saj të fundit.
04:22
to carry out her final journey.
75
250643
1865
04:25
My mother's passion for the Arctic
76
253374
3143
Pasioni i sime mëje për Arktikun
04:28
echoed through my experience in Greenland,
77
256541
3373
jehonte gjatë përvojës sime në Groenlandë
04:31
and I felt the power
78
259938
2976
dhe ndjeva fuqinë
04:34
and the fragility of the landscape.
79
262938
2550
dhe brishtësinë e peisazhit.
04:38
The sheer size of the icebergs
80
266738
2660
Përmasat gjigande të ajsbergut
04:41
is humbling.
81
269422
1404
të bëjnë të ndihesh e vogël.
04:43
The ice fields are alive
with movement and sound
82
271168
3423
Fushat e akullta
janë plot lëvizje dhe tinguj
04:46
in a way that I never expected.
83
274615
2137
në një mënyrë që unë s'e prisja kurrë.
04:49
I expanded the scale of my compositions
84
277284
2248
Unë rrita përmasat e veprave të mia
04:51
to give you that same sense of awe
that I experienced.
85
279556
4761
për t'ju dhënë ju të njëjtën ndjesi frike
që përjetova unë.
04:57
Yet, while the grandeur
of the ice is evident,
86
285021
3695
Megjithatë, ndërsa madhështia
e akullit është e dukshme,
05:00
so, too, is its vulnerability.
87
288740
1936
ashtu është edhe cënueshmëria e tij.
05:03
From our boat,
88
291042
1215
Nga varka jonë,
05:04
I could see the ice sweating
under the unseasonably warm sun.
89
292281
5364
mund ta shihja akullin teksa shkrinte
nën diellin shumë të nxehtë për stinën.
05:10
We had a chance to visit
many of the Inuit communities in Greenland
90
298940
3563
Ne patëm rastin të vizitonim
shumë nga komunitetet Inuit në Groenlandë
05:14
that now face huge challenges.
91
302527
2830
që tani përballen me sfida shumë të mëdha.
05:17
The locals spoke to me
of vast areas of sea ice
92
305381
3316
Vendasit më folën
për sipërfaqe të pafundme akulli
05:20
that are no longer
freezing over as they once did.
93
308721
2686
që nuk ngrinin më si dikur.
05:23
And without ice, their hunting
and harvesting grounds
94
311431
3078
Pa akull, territoret e gjuetisë
dhe të të korrave
05:26
are severely diminished,
95
314533
1762
janë zvogëluar shumë.
05:28
threatening their way
of life and survival.
96
316319
2841
duke kërcënuar mënyrën e tyre të jetesës
dhe të mbijetesës.
05:32
The melting glaciers in Greenland
97
320616
1895
Akullnajat në shkrirje
e sipër në Groenlandë,
05:34
are one of the largest
contributing factors to rising sea levels,
98
322535
4344
janë një nga faktorët më të mëdhenj
të rritjes së nivelit të detit,
05:38
which have already begun to drown
99
326903
2116
që tashmë ka filluar të fundosë
05:41
some of our world's lowest-lying islands.
100
329043
2830
disa nga ishujt më të ulët në botë.
05:44
One year after my trip to Greenland,
I visited the Maldives,
101
332942
3516
Një vit pas udhëtimit në Groenlandë,
vizitova Maldivet,
05:49
the lowest and flattest country
in the entire world.
102
337145
3207
shteti me lartësinë mbi nivelin e detit
më të ulët në botë.
05:52
While I was there, I collected
images and inspiration
103
340752
4033
Kur isha atje, mblodha imazhe dhe frymëzim
05:56
for a new body of work:
104
344809
1701
për një tjetër vepër:
05:59
drawings of waves lapping
on the coast of a nation
105
347072
4033
vizatime të valëve në bregun e një kombi
06:03
that could be entirely underwater
within this century.
106
351129
4154
që mund të ishte nën ujë
brenda këtij shekulli.
06:09
Devastating events happen every day
107
357484
3543
Ngjarje shkatërruese ndodhin çdo ditë
06:13
on scales both global and personal.
108
361051
3248
në shkallë botërore dhe personale.
06:16
When I was in Greenland,
109
364844
1263
Në Groenlandë, hodha hirin e mamasë
06:18
I scattered my mother's ashes
amidst the melting ice.
110
366131
3914
në akullin që shkrinte.
06:22
Now she remains a part
of the landscape she loved so much,
111
370743
5087
Tani është një pjesë e peisazhit që donte
06:27
even as it, too, passes
and takes on new form.
112
375854
4087
edhe pse merr një formë të re.
06:33
Among the many gifts my mother gave me
113
381095
2768
Në mes të dhuratave që më ka dhënë ime më
06:35
was the ability to focus on the positive,
114
383887
3000
është aftësia për t'u fokusuar
te pozitivja më shumë sesa te negativja.
06:38
rather than the negative.
115
386911
1523
06:41
My drawings celebrate the beauty
of what we all stand to lose.
116
389083
6081
Vizatimet e mia i thurin lavde bukurisë
së atyre që rrezikojmë të humbasim.
06:47
I hope they can serve as records
of sublime landscapes in flux,
117
395845
5794
Uroj që këto të shërbejnë si regjistrime
të peizazheve madhështore në ndryshim,
06:53
documenting the transition
and inspiring our global community
118
401663
4622
duke dokumentuar tranzicionin
dhe duke frymëzuar komunitetin tonë global
06:58
to take action for the future.
119
406309
2118
për të ndërmarrë veprime për të ardhmen.
07:01
Thank you.
120
409102
1207
Ju falemnderit.
07:02
(Applause)
121
410333
10645
(Duartrokitje)
Translated by Mahmudije Dina
Reviewed by Helena Bedalli

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Zaria Forman - Artist
Zaria Forman uses visual art to connect people with the impact of climate change.

Why you should listen

The inspiration for Zaria Forman's drawings began in early childhood when she traveled with her family throughout several of the world's most remote landscapes, which were the subject of her mother's fine art photography. She was born in South Natick, Massachusetts and currently works and resides in Brooklyn, New York. She studied at the Student Art Centers International in Florence, Italy and received a BS in Studio Arts at Skidmore College in New York. Her works have been in publications such as Juxtapoz Magazine, National Geographic Magazine, Huffington Post, and the Smithsonian Magazine.

Recent achievements include participation in Banksy's Dismaland and a solo exhibition at Winston Wächter Fine Art in New York in September and October of 2015. Her drawings have been used in the set design for the Netflix TV series House of Cards.

In August 2012, Forman led Chasing the Light, an expedition sailing up the coast of Greenland, retracing the 1869 journey of American painter William Bradford and documenting the rapidly changing arctic landscape. Continuing to address climate change in her work, Forman traveled multiple times to the Maldives, the lowest-lying country in the world, and arguably the most vulnerable to rising sea levels.

Forman was invited aboard the National Geographic Explorer, traveling to Antarctica as an artist-in-residence in November and December 2015. Her next solo show will take place at Winston Wächter Fine Art’s Seattle location, in February and March of 2017.

More profile about the speaker
Zaria Forman | Speaker | TED.com