ABOUT THE SPEAKER
Zaria Forman - Artist
Zaria Forman uses visual art to connect people with the impact of climate change.

Why you should listen

The inspiration for Zaria Forman's drawings began in early childhood when she traveled with her family throughout several of the world's most remote landscapes, which were the subject of her mother's fine art photography. She was born in South Natick, Massachusetts and currently works and resides in Brooklyn, New York. She studied at the Student Art Centers International in Florence, Italy and received a BS in Studio Arts at Skidmore College in New York. Her works have been in publications such as Juxtapoz Magazine, National Geographic Magazine, Huffington Post, and the Smithsonian Magazine.

Recent achievements include participation in Banksy's Dismaland and a solo exhibition at Winston Wächter Fine Art in New York in September and October of 2015. Her drawings have been used in the set design for the Netflix TV series House of Cards.

In August 2012, Forman led Chasing the Light, an expedition sailing up the coast of Greenland, retracing the 1869 journey of American painter William Bradford and documenting the rapidly changing arctic landscape. Continuing to address climate change in her work, Forman traveled multiple times to the Maldives, the lowest-lying country in the world, and arguably the most vulnerable to rising sea levels.

Forman was invited aboard the National Geographic Explorer, traveling to Antarctica as an artist-in-residence in November and December 2015. Her next solo show will take place at Winston Wächter Fine Art’s Seattle location, in February and March of 2017.

More profile about the speaker
Zaria Forman | Speaker | TED.com
TED Talks Live

Zaria Forman: Drawings that show the beauty and fragility of Earth

Zaria Forman: Kresby, ktoré ukazujú krásu a krehkosť zeme.

Filmed:
1,444,326 views

Veľkoformátová kompozícia topiaceho sa ľadu, ľadovcov plávajúcich na vode a spenených vĺn od autorky Zaria Forman skúma momenty zmeny, turbulencie a pokoja. Pridajte sa k nej počas jej rozprávania o meditatívnom procese umeleckej tvorby a motivácii pre jej prácu. „Moje maľby oslavujú krásu toho, čomu hrozí, že to stratíme“, hovorí. „Dúfam, že môžu slúžiť ako záznam meniacej sa krajiny.“
- Artist
Zaria Forman uses visual art to connect people with the impact of climate change. Full bio

Double-click (or triple-click) the English transcript below to play the video.

00:12
I considerzvážiť it my life'sživot je missionposlanie
0
634
3219
Za svoju životnú misiu
považujem poukazovanie
00:15
to conveyoznámiť the urgencynaliehavosť
of climatepodnebie changezmena throughskrz my work.
1
3877
3638
na naliehavosť klimatických zmien
prostredníctvom mojich diel.
00:19
I've traveledcestoval northsever to the ArcticArktída
to the capturezajatí the unfoldingrozvinutie storypríbeh
2
7961
3741
Cestovala som na sever, do Arktídy,
aby som zachytila odvíjajúci sa príbeh
00:23
of polarpolárne melttaveniny,
3
11726
1479
topiacich sa pólov,
00:25
and southjuh to the EquatorRovník to documentdokument
the subsequentnásledné risingstúpajúca seasmora.
4
13229
3912
a na juh až na rovník, zdokumentovať
postupný nárast hladiny oceánov.
00:29
MostVäčšina recentlynedávno, I visitednavštívil
the icyľadovej coastpobrežie of GreenlandGrónsko
5
17903
3690
Nedávno som navštívila
ľadové pobrežie Grónska
00:33
and the low-lyingnízko položené islandsostrovy of the MaldivesMaledivy,
6
21617
2866
a nízko položené ostrovy Maledivy,
00:36
connectingspojovacie two seeminglyzrejme disparaterozličnosť
but equallyrovnako endangeredohrozené
7
24507
4477
aby som prepojila dva zjavne
nezlúčiteľné, ale obe rovnako ohrozené
00:41
partsdiely of our planetplanéta.
8
29008
1467
časti našej planéty.
00:43
My drawingsvýkresy explorepreskúmať momentsmomenty
of transitionprechod, turbulenceturbulencie
9
31504
6043
Moje maľby ukazujú okamihy
premeny, turbulencie
a pokoja v krajine,
00:49
and tranquilitypokoj in the landscapekrajina,
10
37571
2714
00:52
allowingdovoľovať viewersdivákov to emotionallycitovo connectpripojiť
11
40309
3482
čím divákom umožňujú emočne sa prepojiť
00:55
with a placemiesto you mightsila never
have the chancešanca to visitnávšteva.
12
43815
2715
s miestom, ktoré možno nikdy
nebudú mať šancu navštíviť.
00:59
I choosezvoliť to conveyoznámiť the beautykrása
as opposedprotichodný to the devastationdevastácie.
13
47185
4394
Rozhodla som sa zobraziť krásu,
a nie spúšť.
01:04
If you can experienceskúsenosť the sublimityvznešenosti
of these landscapeskrajiny,
14
52230
4432
Ak dokážete pocítiť
vznešenosť týchto krajín,
01:08
perhapsmožno you'llbudete be inspiredinšpirovaný
to protectchrániť and preservezachovať them.
15
56686
3613
možno budete inšpirovaní
viac ich ochraňovať a zachovávať.
01:13
BehavioralBehaviorálne psychologypsychológia tellshovorí us
that we take actionakčné
16
61545
3367
Behaviorálna psychológia hovorí,
že konáme a rozhodujeme sa
01:16
and make decisionsrozhodnutie basedzaložené
on our emotionsemócie abovevyššie all elseinak.
17
64936
4126
hlavne na základe našich emócií.
01:21
And studiesštúdie have shownzobrazené
that artumenie impactsdopady our emotionsemócie
18
69497
3436
A štúdie dokazujú, že umenie má
na naše emócie vplyv viac
01:24
more effectivelyúčinne than a scarystrašidelný newsnoviny reportspráva.
19
72957
3327
ako hrôzostrašné televízne správy.
01:29
ExpertsOdborníci predictpredpovedať ice-freeľad-voľný ArcticArktída summersSummers
20
77193
3444
Experti predpokladajú, že už v roku 2020
01:32
as earlyzavčas as 2020.
21
80661
2502
nebude na Arktíde v lete ľad.
01:35
And seamore levelsúrovne are likelypravdepodobný to risestúpať
betweenmedzi two and tendesať feetchodidlá
22
83521
4167
A hladiny oceánov môžu do konca storočia
01:39
by century'sstoročia endkoniec.
23
87712
1326
stúpnuť o 60 cm až 3 metre.
01:42
I have dedicatedoddaný my careerkariéra
to illuminatinginštruktívnu these projectionsprojekcie
24
90364
4676
Vo svojej kariére sa venujem
poukazovaniu na tieto predikcie
01:47
with an accessibleprístupný mediumstredná,
25
95064
2064
prostredníctvom dostupného média,
01:49
one that movespohyby us in a way
that statisticsštatistika maysmieť not.
26
97152
4454
takého, ktoré nami
hýbe viac ako štatistiky.
01:54
My processproces beginszačína
with travelingcestovanie to the placesMiesta
27
102684
2679
Začínam cestou na miesta,
ktoré sú ako jedny z prvých
ovplyvnené klimatickými zmenami.
01:57
at the forefrontčele of climatepodnebie changezmena.
28
105387
2299
01:59
On-siteNa mieste, I take thousandstisíce of photographsfotografie.
29
107710
2962
Tam spravím tisícky fotografií.
02:02
Back in the studioštúdio,
30
110696
1243
A naspäť v štúdiu
02:03
I work from bothoboje my memoryPamäť
of the experienceskúsenosť and the photographsfotografie
31
111963
4260
využívam zapamätané
skúsenosti a fotografie,
02:08
to createvytvoriť very large-scalevo veľkom meradle compositionskompozície,
32
116247
2255
na vytvorenie veľkoformátovej, niekedy
viac ako 3 metre širokej, kompozície.
02:10
sometimesniekedy over 10 feetchodidlá wideširoký.
33
118526
2140
02:13
I drawkresliť with softmäkký pastelPastel, whichktorý is drysucho
like charcoaldrevené uhlie, but colorsfarby.
34
121412
4492
Kreslím s jemnými pastelovými farbami,
ktoré sú suché ako uhlík, ale farebné.
02:18
I considerzvážiť my work drawingsvýkresy
but othersostatné call them paintingmaľba.
35
126456
3298
Považujem moje práce za kresby,
ale iní ich považujú za maľby.
02:22
I cringekrčiť sa, thoughhoci, when I'm referreduvedené to
as a "fingerprst paintermaliar."
36
130203
4021
Striasa ma, ak o mne hovoria,
že „maľuje prstami“.
02:26
(LaughterSmiech)
37
134248
1118
(smiech)
02:27
But I don't use any toolsnáradie
38
135390
2305
Ale je pravda, že nepoužívam nástroje
02:29
and I have always used
my fingersprsty and palmsPalms
39
137719
2477
a vždy som používala prsty a dlane
02:32
to manipulatemanipulovať the pigmentpigment on the paperpapier.
40
140220
2426
na nanášanie farieb na papier.
02:35
DrawingKreslenie is a formformulár of meditationMeditácia for me.
41
143990
3586
Pre mňa je kreslenie formou meditácie.
02:40
It quietstíšia my mindmyseľ.
42
148354
1627
Upokojuje moju myseľ.
02:42
I don't perceivevnímať what I'm drawingkreslenie
43
150437
1807
Nevnímam to, čo kreslím
02:44
as iceľad or watervoda.
44
152268
1373
ako ľad alebo vodu.
02:45
InsteadNamiesto toho, the imageobraz is strippedvyzliekol down
45
153665
2462
Naopak, obraz je pre mňa obnažený
02:48
to its mostväčšina basicbasic formformulár of colorfarba and shapetvar.
46
156151
3689
na jeho najzákladnejšiu formu,
farby a tvary.
02:52
OnceRaz the piecekus is completekompletné,
47
160964
1342
Keď je dielo dokončené,
02:54
I can finallykonečne experienceskúsenosť
the compositionzloženie as a wholecelý,
48
162330
3136
môžem naplno precítiť kompozíciu ako celok
02:57
as an icebergľadovec floatingplávajúce
throughskrz glassysklený watervoda,
49
165490
2562
ako ľadovec vznášajúci sa na vode,
03:00
or a wavevlna crestingcresting with foampena.
50
168076
2690
alebo ako vlnu zdobenú penou.
03:03
On averagepriemerný, a piecekus this sizeveľkosť
takes me about,
51
171884
3922
V priemere mi obraz
o tejto veľkosti zaberie asi,
03:07
as you can see, 10 secondssekundy.
52
175830
1690
ako môžete vidieť, 10 sekúnd.
03:09
(LaughterSmiech)
53
177544
1780
(smiech)
03:11
(ApplausePotlesk)
54
179348
3523
(potlesk)
03:15
Really, more like 200 hourshodiny,
250 hourshodiny for something that sizeveľkosť.
55
183336
4456
V skutočnosti, okolo 200 až 250 hodín.
03:19
But I've been drawingkreslenie ever sinceod tej doby
I could holdvydržať a crayonpastelka, really.
56
187816
2982
Ale maľovala som odkedy som
vedela chytiť farbičku.
Moja mama bola umelkyňa
a ako som vyrastala
03:22
My mommamička was an artistumelec, and growingrastúce up,
57
190822
1913
03:24
we always had artumenie suppliesdodávky
all over the housedom.
58
192759
2486
mali sme vždy všade v dome
umelecké potreby.
03:27
My mother'smatky love of photographyfotografovanie
59
195269
2553
Láska mojej mamy k fotografii
03:29
propelledpohonom her to the mostväčšina
remotediaľkový regionsregióny of the earthkrajiny,
60
197846
3535
ju hnala na najodľahlejšie miesta zeme,
03:33
and my familyrodina and I were fortunatešťastie enoughdosť
61
201405
2406
a moja rodina mala toľko šťastia,
03:35
to joinpripojiť and supportpodpora her
on these adventuresdobrodružstvo.
62
203835
2701
že sme ju mohli doprevádzať.
03:39
We rodeRode camelsťavy in NorthernSeverná AfricaAfrika
63
207139
2708
Jazdili sme na ťavách v Severnej Afrike
03:41
and mushedmushed on dogpes sledssánky
nearblízkosti the NorthNorth PolePól.
64
209871
3047
a jazdili na psích záprahoch
blízko Severného pólu.
03:45
In AugustAugusta of 2012,
I led my first expeditionexpedície,
65
213871
4196
V auguste 2012 som viedla
svoju prvú expedíciu,
03:50
takingprevzatia a groupskupina of artistsumelci and scholarsučenci
up the northwestseverozápad coastpobrežie of GreenlandGrónsko.
66
218091
4514
vzala som skupinu umelcov a vedcov
hore severozápadným pobrežím Grónska.
03:56
My mothermatka was originallypôvodne
supposedpredpokladaný to leadolovo this tripvýlet.
67
224232
2890
Pôvodne mala tento výlet
viesť moja mama.
03:59
She and I were in the earlyzavčas
stagesstupňa of planningplánovanie,
68
227146
2715
Boli sme v začiatkoch plánovania,
04:01
as we had intendedzamýšľaný to go togetherspolu,
69
229885
2562
keďže sme plánovali ísť spolu,
04:04
when she fellklesol victimobeť to a brainmozog tumornádor.
70
232471
2675
keď zistila, že má nádor na mozgu.
04:07
The cancerrakovina quicklyrýchlo tookzobral over
her bodytelo and mindmyseľ,
71
235812
3997
Rakovina veľmi rýchlo ovládla
jej telo a myseľ
04:11
and she passedodovzdaný away sixšesť monthsmesiaca laterneskôr.
72
239833
2547
a moja mama zomrela o 6 mesiacov neskôr.
04:15
DuringPočas the monthsmesiaca of her illnesschoroba, thoughhoci,
73
243110
1985
Počas jej choroby však
04:17
her dedicationvenovanie to the expeditionexpedície
never waveredneustal, and I madevyrobený a promisesľub
74
245119
5500
jej odovzdanie sa expedícii nepoľavilo
a ja som jej sľúbila,
04:22
to carryniesť out her finalfinálny journeycesta.
75
250643
1865
že jej poslednú cestu povediem.
04:25
My mother'smatky passionvášeň for the ArcticArktída
76
253374
3143
Vášeň mojej mamy pre Arktídu
04:28
echoedozvena throughskrz my experienceskúsenosť in GreenlandGrónsko,
77
256541
3373
sa ozývala počas mojej výpravy v Grónsku,
04:31
and I feltplsť the powermoc
78
259938
2976
a ja som cítila silu
04:34
and the fragilitykrehkosť of the landscapekrajina.
79
262938
2550
a krehkosť kajiny.
04:38
The sheernaprostý sizeveľkosť of the icebergsľadovce
80
266738
2660
Neuveriteľná veľkosť ľadovcov
04:41
is humblingzneucťujúceho.
81
269422
1404
vzbudzuje pokoru.
04:43
The iceľad fieldspoľa are alivenažive
with movementpohyb and soundznieť
82
271168
3423
Ľadové polia sú živé,
a ich pohyb a zvuky
04:46
in a way that I never expectedočakávaný.
83
274615
2137
by som nikdy nečakala.
04:49
I expandedrozšírený the scalemierka of my compositionskompozície
84
277284
2248
Rozšírila som veľkosť svojich kompozícií,
04:51
to give you that samerovnaký sensezmysel of aweAWE
that I experiencedskúsený.
85
279556
4761
aby som vám umožnila zažiť
ten úžas, čo som zažila ja.
04:57
YetZatiaľ, while the grandeurGrandeur
of the iceľad is evidentevidentné,
86
285021
3695
Zároveň, ako je zjavná majestátnosť ľadu,
05:00
so, too, is its vulnerabilityzraniteľnosť.
87
288740
1936
je tiež zjavná jeho zraniteľnosť.
05:03
From our boatčln,
88
291042
1215
Z našej lode
05:04
I could see the iceľad sweatingpotenie
underpod the unseasonablynezvyčajne warmteplý sunslnko.
89
292281
5364
som videla ako sa ľad pod
netypicky teplým slnkom topí.
05:10
We had a chancešanca to visitnávšteva
manyveľa of the InuitInuit communitieskomunity in GreenlandGrónsko
90
298940
3563
Mali sme možnosť v Grónsku
navštíviť mnohé komunity Inuitov,
05:14
that now facetvár hugeobrovský challengesvýzvy.
91
302527
2830
ktoré čelia veľkým výzvam.
05:17
The localsmiestna spokehovoril to me
of vastnesmierny areasoblasti of seamore iceľad
92
305381
3316
Domáci so mnou hovorili
o obrovských oblastiach morského ľadu,
05:20
that are no longerdlhšie
freezingzmrazenie over as they onceakonáhle did.
93
308721
2686
ktorý znova nezamŕza ako kedysi.
05:23
And withoutbez iceľad, theirich huntingpoľovníctvo
and harvestingzber groundspozemky
94
311431
3078
A bez ľadu sa ich poľovný revír
a úrodná pôda
05:26
are severelyvážne diminishedzmenšený,
95
314533
1762
veľmi zmenšujú
05:28
threateningohrozujúce theirich way
of life and survivalprežitie.
96
316319
2841
a ohrozujú tak ich
spôsob života a prežitie.
05:32
The meltingtopenia glaciersľadovcov in GreenlandGrónsko
97
320616
1895
Topiace sa ľadovce v Grónsku
05:34
are one of the largestnajväčší
contributingprispievajúce factorsfaktory to risingstúpajúca seamore levelsúrovne,
98
322535
4344
sú jedným z najväčších prispievateľov
k zvyšujúcim sa hladinám oceánov,
05:38
whichktorý have already begunZačatie to drownutopiť
99
326903
2116
ktoré postupne zaplavujú
05:41
some of our world'ssvete lowest-lyingnajnižšiu-ležiace islandsostrovy.
100
329043
2830
niektoré z najnižšie položených ostrovov.
05:44
One yearrok after my tripvýlet to GreenlandGrónsko,
I visitednavštívil the MaldivesMaledivy,
101
332942
3516
Rok po mojej návšteve Grónska
som navštívila Maledivy,
05:49
the lowestnajnižší and flattestnejplošší countrykrajina
in the entirecelý worldsvet.
102
337145
3207
najnižšie položenú a
najrovnatejšiu krajinu sveta.
05:52
While I was there, I collectedpokojný
imagessnímky and inspirationinšpirácia
103
340752
4033
Počas môjho pobytu som zozbierala
obrázky a inšpiráciu
05:56
for a newNový bodytelo of work:
104
344809
1701
na novú sériu diel:
05:59
drawingsvýkresy of wavesvlny lappingKladenie
on the coastpobrežie of a nationnárod
105
347072
4033
kresby vĺn udierajúcich
na pobrežie národa,
06:03
that could be entirelyúplne underwaterpodvodné
withinvnútri this centurystoročia.
106
351129
4154
ktorý už na konci storočia
môže byť úplne zaplavený.
06:09
DevastatingNičivé eventsdiania happenstať sa everykaždý day
107
357484
3543
Každý deň sa dejú zničujúce udalosti
06:13
on scalesváhy bothoboje globalglobálnej and personalosobné.
108
361051
3248
na osobnej aj globálnej úrovni.
06:16
When I was in GreenlandGrónsko,
109
364844
1263
Keď som bola v Grónsku,
06:18
I scatteredroztrúsených my mother'smatky ashespopol
amidstuprostred the meltingtopenia iceľad.
110
366131
3914
vysypala som popol mojej mamy
na topiace sa ľadovce.
06:22
Now she remainszvyšky a partčasť
of the landscapekrajina she lovedMiloval so much,
111
370743
5087
Takto navždy ostane súčasťou krajiny,
ktorú tak veľmi milovala,
06:27
even as it, too, passespriechody
and takes on newNový formformulár.
112
375854
4087
hoci aj tá sa mení.
06:33
AmongMedzi the manyveľa giftsdarčeky my mothermatka gavedal me
113
381095
2768
Jedným z mnohých darov,
ktoré mi moja mama dala,
06:35
was the abilityschopnosť to focusohnisko on the positivepozitívne,
114
383887
3000
bola schopnosť sústrediť sa
viac na to pozitívne
06:38
rathertrochu than the negativenegatívny.
115
386911
1523
ako na to negatívne.
06:41
My drawingsvýkresy celebrateoslavovať the beautykrása
of what we all standstáť to losestratiť.
116
389083
6081
Moje kresby oslavujú krásu,
ktorú môžeme onedlho stratiť.
06:47
I hopenádej they can serveslúžiť as recordszáznamy
of sublimevznešený landscapeskrajiny in fluxFlux,
117
395845
5794
Dúfam, že môžu slúžiť ako záznamy
vznešenej krajiny v pohybe,
06:53
documentingdokumentovanie the transitionprechod
and inspiringfascinujúce our globalglobálnej communityspoločenstvo
118
401663
4622
dokumentovať premenu
a do budúcnosti inšpirovať
06:58
to take actionakčné for the futurebudúcnosť.
119
406309
2118
našu globálnu komunitu k činom.
07:01
Thank you.
120
409102
1207
Ďakujem.
07:02
(ApplausePotlesk)
121
410333
10645
(potlesk)
Translated by Katka Kostkova
Reviewed by Linda Magáthová

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Zaria Forman - Artist
Zaria Forman uses visual art to connect people with the impact of climate change.

Why you should listen

The inspiration for Zaria Forman's drawings began in early childhood when she traveled with her family throughout several of the world's most remote landscapes, which were the subject of her mother's fine art photography. She was born in South Natick, Massachusetts and currently works and resides in Brooklyn, New York. She studied at the Student Art Centers International in Florence, Italy and received a BS in Studio Arts at Skidmore College in New York. Her works have been in publications such as Juxtapoz Magazine, National Geographic Magazine, Huffington Post, and the Smithsonian Magazine.

Recent achievements include participation in Banksy's Dismaland and a solo exhibition at Winston Wächter Fine Art in New York in September and October of 2015. Her drawings have been used in the set design for the Netflix TV series House of Cards.

In August 2012, Forman led Chasing the Light, an expedition sailing up the coast of Greenland, retracing the 1869 journey of American painter William Bradford and documenting the rapidly changing arctic landscape. Continuing to address climate change in her work, Forman traveled multiple times to the Maldives, the lowest-lying country in the world, and arguably the most vulnerable to rising sea levels.

Forman was invited aboard the National Geographic Explorer, traveling to Antarctica as an artist-in-residence in November and December 2015. Her next solo show will take place at Winston Wächter Fine Art’s Seattle location, in February and March of 2017.

More profile about the speaker
Zaria Forman | Speaker | TED.com