ABOUT THE SPEAKER
Zaria Forman - Artist
Zaria Forman uses visual art to connect people with the impact of climate change.

Why you should listen

The inspiration for Zaria Forman's drawings began in early childhood when she traveled with her family throughout several of the world's most remote landscapes, which were the subject of her mother's fine art photography. She was born in South Natick, Massachusetts and currently works and resides in Brooklyn, New York. She studied at the Student Art Centers International in Florence, Italy and received a BS in Studio Arts at Skidmore College in New York. Her works have been in publications such as Juxtapoz Magazine, National Geographic Magazine, Huffington Post, and the Smithsonian Magazine.

Recent achievements include participation in Banksy's Dismaland and a solo exhibition at Winston Wächter Fine Art in New York in September and October of 2015. Her drawings have been used in the set design for the Netflix TV series House of Cards.

In August 2012, Forman led Chasing the Light, an expedition sailing up the coast of Greenland, retracing the 1869 journey of American painter William Bradford and documenting the rapidly changing arctic landscape. Continuing to address climate change in her work, Forman traveled multiple times to the Maldives, the lowest-lying country in the world, and arguably the most vulnerable to rising sea levels.

Forman was invited aboard the National Geographic Explorer, traveling to Antarctica as an artist-in-residence in November and December 2015. Her next solo show will take place at Winston Wächter Fine Art’s Seattle location, in February and March of 2017.

More profile about the speaker
Zaria Forman | Speaker | TED.com
TED Talks Live

Zaria Forman: Drawings that show the beauty and fragility of Earth

Зарія Форман: Малюнки, що розкривають красу і вразливість Землі

Filmed:
1,444,326 views

Танучі льодовики, айсберги, що пливуть по дзеркальній поверхні води, набігаючі хвилі з морською піною на масштабних малюнках Зарії Форман покликані відобразити моменти змін, бурхливості та безтурботності. Приєднуйтесь до обговорення її бачення художнього процесу і мотивації роботи. «У своїх малюнках я хочу показати красу того, що ми можемо втратити," – каже вона. «Я сподіваюся, що вони послужать своєрідною хронікою змін прекрасних пейзажів».
- Artist
Zaria Forman uses visual art to connect people with the impact of climate change. Full bio

Double-click (or triple-click) the English transcript below to play the video.

Я вважаю, що моя життєва місія –
00:12
I considerрозглянемо it my life'sжиття missionмісія
0
634
3219
00:15
to conveyпередати the urgencyтерміновість
of climateклімат changeзмінити throughчерез my work.
1
3877
3638
показати проблему змін клімату
за допомогою моїх робіт.
00:19
I've traveledїздив northпівніч to the ArcticАрктики
to the captureзахоплення the unfoldingрозгортається storyісторія
2
7961
3741
Я мандрувала на північ, в Арктику,
щоб відобразити драму
00:23
of polarполярний meltрозтопити,
3
11726
1479
танення полярних льодів,
і на південь від екватора, щоб зафіксувати
підвищення рівня моря.
00:25
and southпівдень to the EquatorЕкватор to documentдокумент
the subsequentНаступні risingпіднімається seasморя.
4
13229
3912
00:29
MostБільшість recentlyнещодавно, I visitedвідвідав
the icyКрижані coastузбережжя of GreenlandҐренландія
5
17903
3690
Нещодавно я відвідала крижане
узбережжя Гренландії
00:33
and the low-lyingнизинних islandsострови of the MaldivesМальдіви,
6
21617
2866
та низинні Мальдівські острови,
00:36
connectingпідключення two seeminglyздавалося б disparateрозрізнений
but equallyоднаково endangeredна межі зникнення
7
24507
4477
поєднавши дві, здавалось би, різні,
але однаково загрожені
точки нашої планети.
00:41
partsчастин of our planetпланета.
8
29008
1467
Мої малюнки досліджують
моменти змін, бурхливості
00:43
My drawingsкреслення exploreдосліджувати momentsмоменти
of transitionперехід, turbulenceтурбулентність
9
31504
6043
00:49
and tranquilityспокій in the landscapeландшафт,
10
37571
2714
і безтурботності в пейзажах,
00:52
allowingдозволяючи viewersглядачі to emotionallyемоційно connectпідключити
11
40309
3482
дозволяючи глядачам
перенестися думкою
00:55
with a placeмісце you mightможе never
have the chanceшанс to visitвізит.
12
43815
2715
в ті місця, які вони ніколи
не зможуть відвідати.
00:59
I chooseвибирай to conveyпередати the beautyкрасуня
as opposedвиступав проти to the devastationруйнування.
13
47185
4394
Я прагну показати красу, як
протиставлення руйнуванню.
01:04
If you can experienceдосвід the sublimityвисочини
of these landscapesпейзажі,
14
52230
4432
Якщо ви зможете відчути
величність цих пейзажів,
01:08
perhapsможе бути you'llти будеш be inspiredнатхненний
to protectзахистити and preserveзберегти them.
15
56686
3613
можливо, вони надихнуть вас
захистити і зберегти їх.
01:13
BehavioralПоведінкові psychologyпсихологія tellsрозповідає us
that we take actionдія
16
61545
3367
Поведінкова психологія стверджує,
що ми діємо
01:16
and make decisionsрішення basedна основі
on our emotionsемоції aboveвище all elseінакше.
17
64936
4126
і приймаємо рішення,
спираючись, в першу чергу, на емоції.
01:21
And studiesнавчання have shownпоказано
that artмистецтво impactsнаслідки our emotionsемоції
18
69497
3436
Також дослідження показали,
що мистецтво впливає на наші емоції
01:24
more effectivelyефективно than a scaryстрашно newsновини reportзвіт.
19
72957
3327
більш ефективно,
ніж страшні новинні репортажі.
01:29
ExpertsЕксперти predictпередбачати ice-freeвільним від льоду ArcticАрктики summersСаммерс
20
77193
3444
Експерти прогнозують, що
влітку в Арктиці лід не буде
01:32
as earlyрано as 2020.
21
80661
2502
замерзати вже до 2020 року.
01:35
And seaморе levelsрівні are likelyшвидше за все to riseпідніматися
betweenміж two and tenдесять feetноги
22
83521
4167
А рівень моря, ймовірно, підніметься на
висоту від 60-ти сантиметрів до 3-х метрів
01:39
by century'sстоліття endкінець.
23
87712
1326
вже до кінця століття.
01:42
I have dedicatedвідданий my careerкар'єра
to illuminatingосвітлюючий these projectionsпрогнози
24
90364
4676
Я присвятила свою кар'єру тому,
щоб висвітлити ці нерадісні перспективи
за допомогою доступних мені
засобів мистецтва,
01:47
with an accessibleдоступний mediumсередній,
25
95064
2064
01:49
one that movesрухається us in a way
that statisticsстатистика mayможе not.
26
97152
4454
адже вони здатні змінити наше ставлення
до подій, що не під силу сухим цифрам.
01:54
My processпроцес beginsпочинається
with travelingподорожуючи to the placesмісць
27
102684
2679
Мій творчий процес починається
з подорожі в ті місця,
01:57
at the forefrontна передньому плані of climateклімат changeзмінити.
28
105387
2299
що першими страждають
від змін клімату.
01:59
On-siteНа території готелю, I take thousandsтисячі of photographsфотографії.
29
107710
2962
Там я роблю тисячі фотографій.
02:02
Back in the studioстудія,
30
110696
1243
Повернувшись до студії,
02:03
I work from bothобидва my memoryпам'ять
of the experienceдосвід and the photographsфотографії
31
111963
4260
я працюю по пам'яті,
а також по фотографіях,
02:08
to createстворити very large-scaleвеликомасштабний compositionsкомпозиції,
32
116247
2255
щоб створити масштабні композиції,
02:10
sometimesіноді over 10 feetноги wideширокий.
33
118526
2140
які іноді виходять
більше 3-х метрів в ширину.
02:13
I drawмалювати with softм'який pastelпастель, whichкотрий is dryсухий
like charcoalдеревне вугілля, but colorsкольори.
34
121412
4492
Я малюю м'якою пастеллю, сухою,
як деревне вугілля, тільки вона кольорова.
02:18
I considerрозглянемо my work drawingsкреслення
but othersінші call them paintingфарбування.
35
126456
3298
Я вважаю, що мої роботи – це малюнки,
але інші люди називають їх картинами.
02:22
I cringeскрипучий, thoughхоча, when I'm referredзгаданий to
as a "fingerпалець painterВазописець."
36
130203
4021
Мені не подобається, коли мене називають
«Художницею, яка малює пальцями».
02:26
(LaughterСміх)
37
134248
1118
(Сміх)
02:27
But I don't use any toolsінструменти
38
135390
2305
Але я ніколи не користуюся
інструментами,
02:29
and I have always used
my fingersпальці and palmsдолонями
39
137719
2477
і завжди розтушовую пальцями і долонями
02:32
to manipulateманіпулювати the pigmentПігмент on the paperпапір.
40
140220
2426
пастель на папері.
02:35
DrawingКреслення is a formформа of meditationМедитація for me.
41
143990
3586
Малювання – це форма
медитації для мене.
02:40
It quietsзаспокоює my mindрозум.
42
148354
1627
Воно заспокоює мій розум.
02:42
I don't perceiveсприймають what I'm drawingмалюнок
43
150437
1807
Я не сприймаю те, що я малюю,
02:44
as iceлід or waterвода.
44
152268
1373
як лід або воду.
02:45
InsteadЗамість цього, the imageзображення is strippedпозбавити down
45
153665
2462
Замість цього я
розкладаю зображення
02:48
to its mostнайбільше basicосновний formформа of colorколір and shapeформа.
46
156151
3689
до найпростіших кольорів і форм.
02:52
OnceОдного разу the pieceшматок is completeзавершити,
47
160964
1342
Після закінчення роботи
02:54
I can finallyнарешті experienceдосвід
the compositionкомпозиція as a wholeцілий,
48
162330
3136
я, нарешті, можу сприймати
композицію в цілому,
02:57
as an icebergайсберг floatingплаваюча
throughчерез glassyскляний waterвода,
49
165490
2562
як айсберг, що пливе
по дзеркальній поверхні води,
03:00
or a waveхвиля crestingперехлестом with foamПіна.
50
168076
2690
або набігаючу хвилю
з піною морською.
03:03
On averageсередній, a pieceшматок this sizeрозмір
takes me about,
51
171884
3922
В середньому робота
такого розміру потребує,
03:07
as you can see, 10 secondsсекунд.
52
175830
1690
як бачите, 10 секунд.
03:09
(LaughterСміх)
53
177544
1780
(Сміх)
03:11
(ApplauseОплески)
54
179348
3523
(Оплески)
03:15
Really, more like 200 hoursгодин,
250 hoursгодин for something that sizeрозмір.
55
183336
4456
Насправді, близько 200 годин і 250
годин для роботи такого розміру.
03:19
But I've been drawingмалюнок ever sinceз
I could holdтримайся a crayonкольоровий, really.
56
187816
2982
Я малюю відтоді, як навчилася
тримати крейду в руці.
03:22
My momмама was an artistхудожник, and growingзростає up,
57
190822
1913
Моя мама була художницею,
і коли я росла,
03:24
we always had artмистецтво suppliesпостачання
all over the houseбудинок.
58
192759
2486
у нас вдома завжди було багато
художнього приладдя.
03:27
My mother'sмати love of photographyфотографія
59
195269
2553
Завдяки маминій любові до
фотографії
03:29
propelledщо рухається her to the mostнайбільше
remoteвіддалений regionsрегіони of the earthземля,
60
197846
3535
вона побувала в
найвіддаленіших куточках світу,
03:33
and my familyсім'я and I were fortunateпощастило, що enoughдостатньо
61
201405
2406
а мені і моїй родині пощастило
03:35
to joinприєднатися and supportпідтримка her
on these adventuresпригоди.
62
203835
2701
розділити з нею ці пригоди.
03:39
We rodeїхав camelsверблюдів in NorthernПівнічна AfricaАфрика
63
207139
2708
Ми каталися на верблюдах
в Північній Африці
03:41
and mushedmushed on dogпес sledsсанок
nearблизько the NorthШампань PoleПолюс.
64
209871
3047
і їздили на собачих упряжках
на Північному полюсі.
03:45
In AugustСер of 2012,
I led my first expeditionекспедиція,
65
213871
4196
У серпні 2012 року
я повела свою першу експедицію
03:50
takingвзяти a groupгрупа of artistsхудожники and scholarsвчені
up the northwestпівнічний захід coastузбережжя of GreenlandҐренландія.
66
218091
4514
разом із групою художників і вчених до
північно-західного узбережжя Гренландії.
03:56
My motherмама was originallyспочатку
supposedпередбачалося to leadвести this tripпоїздка.
67
224232
2890
Спочатку планувалося,
що цю експедицію поведе моя мати.
03:59
She and I were in the earlyрано
stagesетапи of planningпланування,
68
227146
2715
Ми з нею тільки-но почали планувати
04:01
as we had intendedпризначений to go togetherразом,
69
229885
2562
нашу спільну мандрівку,
04:04
when she fellвпав victimжертва to a brainмозок tumorпухлина.
70
232471
2675
коли у неї виявили пухлину
головного мозку.
04:07
The cancerрак quicklyшвидко tookвзяв over
her bodyтіло and mindрозум,
71
235812
3997
Рак швидко заволодів
її тілом і розумом,
04:11
and she passedпройшло away sixшість monthsмісяці laterпізніше.
72
239833
2547
і через шість місяців вона померла.
04:15
DuringПід час the monthsмісяці of her illnessхвороба, thoughхоча,
73
243110
1985
Однак, протягом всіх місяців хвороби,
04:17
her dedicationсамовідданість to the expeditionекспедиція
never waveredвагався, and I madeзроблений a promiseобіцяю
74
245119
5500
її відданість цій ідеї жодного разу не
похитнулася, і я дала обіцянку
04:22
to carryносити out her finalфінал journeyподорож.
75
250643
1865
здійснити її останню експедицію.
04:25
My mother'sмати passionпристрасть for the ArcticАрктики
76
253374
3143
Пристрасть моєї матері до Арктики
04:28
echoedвідлуння throughчерез my experienceдосвід in GreenlandҐренландія,
77
256541
3373
знайшла відображення і продовження
в моїй подорожі до Гренландії,
04:31
and I feltвідчував the powerвлада
78
259938
2976
де я відчула неймовірну силу
04:34
and the fragilityкрихкість of the landscapeландшафт.
79
262938
2550
і крихкість пейзажів.
04:38
The sheerчистий sizeрозмір of the icebergsайсбергів
80
266738
2660
Величезні розміри
04:41
is humblingсмиренність.
81
269422
1404
айсбергів вражають.
04:43
The iceлід fieldsполя are aliveживий
with movementрух and soundзвук
82
271168
3423
Крижані поля наповнені рухами
і звуками,
04:46
in a way that I never expectedочікуваний.
83
274615
2137
яких я ніколи не очікувала.
04:49
I expandedрозширено the scaleмасштаб of my compositionsкомпозиції
84
277284
2248
Я збільшила розміри своїх малюнків,
04:51
to give you that sameтой же senseсенс of aweтрепет
that I experiencedдосвідчений.
85
279556
4761
щоб передати вам те благоговіння,
яке я відчула.
04:57
YetЩе, while the grandeurвеличі
of the iceлід is evidentочевидно,
86
285021
3695
Проте, разом із величчю
льодовиків
05:00
so, too, is its vulnerabilityвразливість.
87
288740
1936
є очевидною також їхня вразливість.
05:03
From our boatчовен,
88
291042
1215
З нашого човна
05:04
I could see the iceлід sweatingпотовиділення
underпід the unseasonablyсезону warmтеплий sunсонце.
89
292281
5364
я могла бачити танення льодів
під не по сезону теплим сонцем.
05:10
We had a chanceшанс to visitвізит
manyбагато хто of the InuitІнуїтів communitiesгромади in GreenlandҐренландія
90
298940
3563
У Гренландії ми мали можливість
відвідати кілька поселень інуїтів,
05:14
that now faceобличчя hugeвеличезний challengesвиклики.
91
302527
2830
які зараз стикаються з
серйозними проблемами.
05:17
The localsмісцеві жителі spokeговорив to me
of vastвеличезний areasрайони of seaморе iceлід
92
305381
3316
Місцеві жителі розповіли мені
про величезні морські простори,
05:20
that are no longerдовше
freezingзаморожування over as they onceодин раз did.
93
308721
2686
які раніше були вкриті льодом,
а тепер не замерзають.
05:23
And withoutбез iceлід, theirїх huntingполювання
and harvestingзбирання врожаю groundsпідстави
94
311431
3078
Через це мисливські та промислові
угіддя інуїтів
05:26
are severelyсильно diminishedзменшився,
95
314533
1762
значно зменшилися,
05:28
threateningпогрожуючи theirїх way
of life and survivalвиживання.
96
316319
2841
загрожуючи їхньому способу життя
і виживанню.
05:32
The meltingтанення glaciersльодовики in GreenlandҐренландія
97
320616
1895
Танення льодовиків в Гренландії
05:34
are one of the largestнайбільший
contributingсприяючи factorsфактори to risingпіднімається seaморе levelsрівні,
98
322535
4344
є одним з основних факторів
підвищення рівня моря;
05:38
whichкотрий have alreadyвже begunпочався to drownпотонути
99
326903
2116
через це вже почали тонути
05:41
some of our world'sсвітовий lowest-lyingНайнижчі лежачи islandsострови.
100
329043
2830
деякі низинні острови світу.
05:44
One yearрік after my tripпоїздка to GreenlandҐренландія,
I visitedвідвідав the MaldivesМальдіви,
101
332942
3516
Через рік після моєї подорожі
до Гренландії я відвідала Мальдіви,
05:49
the lowestнайнижчий and flattestплоскою countryкраїна
in the entireцілий worldсвіт.
102
337145
3207
найнижче розташовану
і рівнинну країну в усьому світі.
05:52
While I was there, I collectedзібрані
imagesзображення and inspirationнатхнення
103
340752
4033
Перебуваючи там, я збирала образи
і натхнення
05:56
for a newновий bodyтіло of work:
104
344809
1701
для нової роботи:
05:59
drawingsкреслення of wavesхвилі lappingпритирання
on the coastузбережжя of a nationнація
105
347072
4033
малюнки хвиль, що набігають
на берег країни,
06:03
that could be entirelyповністю underwaterпідводний
withinв межах this centuryстоліття.
106
351129
4154
яка може повністю опинитися під водою
вже протягом цього століття.
06:09
DevastatingРуйнівні eventsподії happenстатися everyкожен day
107
357484
3543
Руйнівні події відбуваються кожен день,
06:13
on scalesваги bothобидва globalглобальний and personalособистий.
108
361051
3248
як на глобальному,
так і на особистому рівнях.
06:16
When I was in GreenlandҐренландія,
109
364844
1263
Коли я була в Гренландії,
06:18
I scatteredрозкидані my mother'sмати ashesпрах
amidstсеред the meltingтанення iceлід.
110
366131
3914
я розсіяла прах моєї матері
серед танучих льодів.
06:22
Now she remainsзалишається a partчастина
of the landscapeландшафт she lovedлюбив so much,
111
370743
5087
Тепер вона назавжди залишиться
частиною пейзажу, який так сильно любила,
06:27
even as it, too, passesпроходить
and takes on newновий formформа.
112
375854
4087
незважаючи на те, що цей пейзаж
набуває нових форм і поступово зникає.
06:33
AmongСеред the manyбагато хто giftsподарунки my motherмама gaveдав me
113
381095
2768
Серед численних дарунків
моєї матері
06:35
was the abilityздібності to focusфокус on the positiveпозитивний,
114
383887
3000
була здатність думати більше
про позитивне,
06:38
ratherшвидше than the negativeнегативний.
115
386911
1523
ніж негативне.
06:41
My drawingsкреслення celebrateсвяткувати the beautyкрасуня
of what we all standстояти to loseвтрачати.
116
389083
6081
Мої малюнки покликані підкреслити красу
того, що ми можемо втратити.
06:47
I hopeнадія they can serveслужити as recordsзаписи
of sublimeпіднесений landscapesпейзажі in fluxпотік,
117
395845
5794
Я сподіваюся, що вони послужать
хронікою змін прекрасних пейзажів,
06:53
documentingдокументування the transitionперехід
and inspiringнадихаючи our globalглобальний communityспільнота
118
401663
4622
фіксуючи їхній перехід в інші форми,
і надихаючи світову спільноту
06:58
to take actionдія for the futureмайбутнє.
119
406309
2118
вжити заходів у майбутньому.
07:01
Thank you.
120
409102
1207
Дякую.
07:02
(ApplauseОплески)
121
410333
10645
(Оплески)
Translated by Yevgeniya Krukchi
Reviewed by Khrystyna Romashko

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Zaria Forman - Artist
Zaria Forman uses visual art to connect people with the impact of climate change.

Why you should listen

The inspiration for Zaria Forman's drawings began in early childhood when she traveled with her family throughout several of the world's most remote landscapes, which were the subject of her mother's fine art photography. She was born in South Natick, Massachusetts and currently works and resides in Brooklyn, New York. She studied at the Student Art Centers International in Florence, Italy and received a BS in Studio Arts at Skidmore College in New York. Her works have been in publications such as Juxtapoz Magazine, National Geographic Magazine, Huffington Post, and the Smithsonian Magazine.

Recent achievements include participation in Banksy's Dismaland and a solo exhibition at Winston Wächter Fine Art in New York in September and October of 2015. Her drawings have been used in the set design for the Netflix TV series House of Cards.

In August 2012, Forman led Chasing the Light, an expedition sailing up the coast of Greenland, retracing the 1869 journey of American painter William Bradford and documenting the rapidly changing arctic landscape. Continuing to address climate change in her work, Forman traveled multiple times to the Maldives, the lowest-lying country in the world, and arguably the most vulnerable to rising sea levels.

Forman was invited aboard the National Geographic Explorer, traveling to Antarctica as an artist-in-residence in November and December 2015. Her next solo show will take place at Winston Wächter Fine Art’s Seattle location, in February and March of 2017.

More profile about the speaker
Zaria Forman | Speaker | TED.com