ABOUT THE SPEAKER
Atul Gawande - Surgeon, writer, public health innovator
Surgeon and public health professor by day, writer by night, Atul Gawande explores how doctors can dramatically improve their practice using approaches as simple as a checklist – or coaching.

Why you should listen

Atul Gawande is author of several best-selling books, including Complications: A Surgeon's Notes on an Imperfect ScienceBetter: A Surgeon's Notes on Performance, Being Mortal: Medicine and What Matters in the End and The Checklist Manifesto.

He is also a surgeon at Brigham and Women’s Hospital in Boston, a staff writer for The New Yorker and a professor at Harvard Medical School and the Harvard School of Public Health. He has won the Lewis Thomas Prize for Writing about Science, a MacArthur Fellowship and two National Magazine Awards. In his work in public health, he is Executive Director of Ariadne Labs, a joint center for health systems innovation and chair of Lifebox, a nonprofit organization making surgery safer globally.

In June 2018, Gawande was chosen to lead the new healthcare company set up by Amazon, JPMorgan and Berkshire Hathaway.

Photo: Aubrey Calo

More profile about the speaker
Atul Gawande | Speaker | TED.com
TED2017

Atul Gawande: Want to get great at something? Get a coach

Atul Gawande: Wil je geweldig worden? Neem een coach

Filmed:
3,174,731 views

Hoe verbeteren we in complexe omstandigheden? Atul Gawande heeft deze vraag onderzocht met de precisie van een chirurg. Hij deelt wat naar zijn gevoel de sleutel is: een goede coach om een nauwkeuriger beeld van onze realiteit te bieden, om positieve denkgewoonten in te prenten en om onze acties te ontleden en ze vervolgens weer te helpen opbouwen. "Het is niet hoe goed je nu bent, maar hoe goed je zal zijn, dat echt uitmaakt", zegt Gawande.
- Surgeon, writer, public health innovator
Surgeon and public health professor by day, writer by night, Atul Gawande explores how doctors can dramatically improve their practice using approaches as simple as a checklist – or coaching. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I don't come to you todayvandaag as an expertdeskundige.
0
760
1896
Ik sta hier vandaag niet als expert.
00:14
I come to you as someoneiemand
who has been really interestedgeïnteresseerd
1
2680
2936
Ik sta hier als iemand
die heel erg geïnteresseerd is
00:17
in how I get better at what I do
2
5640
3056
in hoe ik bedrevener word in wat ik doe
00:20
and how we all do.
3
8720
1240
en hoe we dat allen doen.
00:23
I think it's not just
how good you are now,
4
11000
2056
Het gaat niet alleen om
hoe goed je nu bent.
00:25
I think it's how good you're going to be
that really mattersaangelegenheden.
5
13080
2880
Wat echt uitmaakt,
is hoe goed je zal zijn.
00:29
I was visitingbezoekende this birthgeboorte centercentrum
in the northnoorden of IndiaIndia.
6
17000
3616
Toen ik een geboortecentrum
in het noorden van India bezocht,
00:32
I was watchingkijken the birthgeboorte attendantsbedienden,
7
20640
2136
keek ik naar de verloskundigen
00:34
and I realizedrealiseerde I was witnessinggetuige in them
an extremeextreem formformulier of this very struggleworstelen,
8
22800
4896
en besefte ik dat ik in hen
een extreme versie van deze strijd zag,
00:39
whichwelke is how people improveverbeteren
in the facegezicht of complexityingewikkeldheid --
9
27720
4096
namelijk hoe mensen verbeteren
in gecompliceerde omstandigheden
00:43
or don't.
10
31840
1200
... of niet.
00:46
The womenvrouw here are deliveringhet leveren van in a regionregio
11
34200
2536
De vrouwen hier bevallen in een gebied
00:48
where the typicaltypisch birthgeboorte centercentrum
has a one-in-een-in -20 deathdood ratetarief for the babiesbabies,
12
36760
4320
waar een typisch geboortecentrum
een kindersterftecijfer van 1 op 20 heeft.
00:54
and the momsmoeders are dyingsterven at a ratetarief
tentien timestijden higherhoger than they do elsewhereelders.
13
42720
4120
Het sterftecijfer voor moeders
ligt tien keer hoger dan elders.
00:59
Now, we'vewij hebben knownbekend the criticalkritisch practicespraktijken
14
47640
2616
Al decennia kennen we
de cruciale praktijken
01:02
that stop the biggroot killersKillers
in birthgeboorte for decadestientallen jaren,
15
50280
2520
die de grote doodsoorzaken
bij geboortes tegengaan,
01:05
and the thing about it is
that even in this placeplaats --
16
53640
3976
maar zelfs op deze plek --
01:09
in this placeplaats especiallyvooral,
17
57640
1416
vooral op deze plek --
01:11
the simplesteenvoudigste things are not simpleeenvoudig.
18
59080
1760
zijn de simpelste dingen niet simpel.
01:13
We know for examplevoorbeeld you should washwassen handshanden
and put on cleanschoon gloveshandschoenen,
19
61400
3919
Je moet bijvoorbeeld je handen wassen
en propere handschoenen aandoen,
01:18
but here,
20
66280
1296
maar hier
01:19
the tapkraan is in anothereen ander roomkamer,
21
67600
2000
staat de kraan in een andere kamer
en zijn er geen propere handschoenen.
01:22
and they don't have cleanschoon gloveshandschoenen.
22
70400
1680
01:25
To reusehergebruik theirhun gloveshandschoenen,
23
73680
1256
Om ze te hergebruiken,
01:26
they washwassen them in this basinbekken
of diluteVerdun bleachbleekmiddel,
24
74960
2760
wassen ze de handschoenen
in een kom met verdund bleekwater
01:30
but you can see there's still bloodbloed
on the gloveshandschoenen from the last deliverylevering.
25
78560
3800
maar je ziet dat er nog bloed
van de vorige bevalling aan hangt.
01:39
TenTien percentprocent of babiesbabies are borngeboren
with difficultymoeilijkheid breathingademen everywhereoveral.
26
87000
3320
10% van alle baby's wordt geboren
met ademhalingsproblemen.
01:43
We know what to do.
27
91440
1256
We weten wat te doen.
01:44
You drydroog the babybaby with a cleanschoon clothdoek
to stimulatestimuleren them to breatheademen.
28
92720
3560
Je droogt de baby met een schone doek
om hem te stimuleren om te ademen.
01:48
If they don't startbegin to breatheademen,
29
96920
1696
Als ze niet beginnen te ademen,
01:50
you suctionzuigkracht out theirhun airwaysAirways.
30
98640
1896
maak je hun luchtwegen vrij.
01:52
And if that doesn't work,
you give them breathsadem with the babybaby maskmasker.
31
100560
4936
Als dat niet werkt, geef je hen
adem met het babymasker.
01:57
But these are skillsvaardigheden that they'veze hebben learnedgeleerd
mostlymeestal from textbooksstudieboeken,
32
105520
4256
Maar dit zijn vaardigheden die ze vooral
uit leerboeken geleerd hebben
02:01
and that babybaby maskmasker is brokengebroken.
33
109800
2320
en dat babymasker is kapot.
02:09
In this one disturbingstorend imagebeeld for me
34
117600
2376
Deze zorgwekkende afbeelding
02:12
is a pictureafbeelding that bringsbrengt home
just how direDire the situationsituatie is.
35
120000
4120
toont hoe nijpend de situatie precies is.
02:17
This is a babybaby 10 minutesnotulen after birthgeboorte,
36
125040
2336
Deze baby is tien minuten geleden geboren
02:19
and he's alivelevend,
37
127400
1200
en hij leeft,
02:22
but only just.
38
130039
1201
maar nauwelijks.
02:24
No cleanschoon clothdoek,
39
132160
1376
Geen propere doek,
02:25
has not been drieddroog,
40
133560
1280
hij is niet afgedroogd,
02:27
not warmingverwarming skinhuid to skinhuid,
41
135680
1560
geen opwarming via huidcontact,
02:31
an unsterileniet-steriel clampklem acrossaan de overkant the cordkoord.
42
139440
2160
een onsteriele klem op de navelstreng.
02:34
He's an infectioninfectie waitingaan het wachten to happengebeuren,
43
142160
1776
Een infectie is bijna onvermijdelijk
02:35
and he's losingverliezen
his temperaturetemperatuur- by the minuteminuut.
44
143960
2640
en zijn temperatuur zakt met de minuut.
02:41
SuccessfulSuccesvolle childkind deliverylevering
requiresvereist a successfulgeslaagd teamteam of people.
45
149120
4136
Een succesvolle geboorte vereist
een succesvol team van mensen.
02:45
A wholegeheel teamteam has to be
skilledgeschoold and coordinatedgecoördineerd;
46
153280
2216
Het hele team moet kundig
en op één lijn zijn:
02:47
the nursesverpleegkundigen who do the deliveriesleveringen
in a placeplaats like this,
47
155520
2976
de vroedvrouwen op een plek als deze,
02:50
the doctordoctor who backsrug them up,
48
158520
1656
de dokter die hen ondersteunt,
02:52
the supplylevering clerkKlerk who'swie is responsibleverantwoordelijk
for 22 criticalkritisch drugsdrugs and suppliesbenodigdheden
49
160200
4576
de voorraadbeheerder die ervoor zorgt
dat 22 cruciale medicijnen en provisies
02:56
beingwezen in stockvoorraad and at the bedsidebed,
50
164800
2376
voorradig en binnen bereik zijn,
02:59
the medicalmedisch officerofficier in chargein rekening brengen,
51
167200
1576
de verantwoordelijke geneesheer
03:00
responsibleverantwoordelijk for the qualitykwaliteit
of the wholegeheel facilityfaciliteit.
52
168800
3000
die instaat voor de kwaliteit
van de hele instelling.
03:05
The thing is they are all
experiencedervaren professionalsprofessionals.
53
173000
3280
Het zijn allemaal ervaren professionals.
03:09
I didn't meetontmoeten anybodyiemand who hadn'thad niet been
partdeel of thousandsduizenden of deliveriesleveringen.
54
177800
4760
Ik heb niemand ontmoet die niet
aan duizenden bevallingen had meegeholpen.
03:15
But againsttegen the complexitiescomplexiteiten
that they facegezicht,
55
183360
2696
Maar tegenover de moeilijkheden
waarvoor ze staan,
03:18
they seemlijken to be at theirhun limitslimieten.
56
186080
2040
lijken ze aan hun limiet te zijn.
03:21
They were not gettingkrijgen better anymoremeer.
57
189120
2600
Ze verbeterden niet meer.
03:25
It's how good you're going to be
that really mattersaangelegenheden.
58
193360
3440
Wat echt uitmaakt,
is hoe goed je zal zijn.
03:32
It pressespersen on a fundamentalfundamenteel questionvraag.
59
200200
2520
Dit leidt tot een fundamentele vraag.
03:35
How do professionalsprofessionals
get better at what they do?
60
203240
4080
Hoe worden professionals
beter in wat ze doen?
03:39
How do they get great?
61
207880
1256
Hoe worden ze geweldig?
03:41
And there are two viewskeer bekeken about this.
62
209160
1696
Hier zijn twee visies over.
De eerste is de traditionele pedagogische.
03:42
One is the traditionaltraditioneel pedagogicalpedagogische viewuitzicht.
63
210880
2000
03:45
That is that you go to schoolschool-,
64
213520
1656
Je gaat naar school,
03:47
you studystudie, you practicepraktijk,
you learnleren, you graduateafstuderen,
65
215200
3616
je studeert, je oefent,
je leert, je studeert af
03:50
and then you go out into the worldwereld-
66
218840
1656
en dan ga je de wereld in
03:52
and you make your way on your owneigen.
67
220520
1656
en vervolgt zelfstandig je pad.
03:54
A professionalprofessioneel is someoneiemand who is capablein staat
of managingbeheren theirhun owneigen improvementverbetering.
68
222200
4160
Een professional is in staat
om zijn eigen vooruitgang te sturen.
03:59
That is the approachnadering that virtuallyvirtueel
all professionalsprofessionals have learnedgeleerd by.
69
227400
4936
Dit is de benadering die de meeste
professionals gevolgd hebben.
04:04
That's how doctorsartsen learnleren,
70
232360
1256
Dit is hoe dokters leren,
04:05
that's how lawyersadvocaten do,
71
233640
1416
hoe advocaten leren,
04:07
scientistswetenschappers ...
72
235080
1280
wetenschappers...
04:09
musiciansmusici.
73
237520
1200
muzikanten.
04:12
And the thing is, it workswerken.
74
240960
2376
En het werkt.
04:15
ConsiderOverwegen for examplevoorbeeld legendarylegendarisch
JuilliardJuilliard violinviool instructorinstructeur DorothyDorothy DeLayVertraging.
75
243360
5176
Kijk bijvoorbeeld naar de legendarische
vioolleraar in Juilliard, Dorothy DeLay.
04:20
She trainedgetraind an amazingverbazingwekkend rosterrooster
of violinviool virtuososvirtuozen:
76
248560
3696
Zij heeft een hele reeks
vioolvirtuozen opgeleid:
04:24
MidoriMidori, SarahSarah ChangChang, ItzhakItzhak PerlmanPerlman.
77
252280
2536
Midori, Sarah Chang, Itzhak Perlman.
04:26
EachElke of them camekwam to her as youngjong talentstalenten,
78
254840
3136
Ze kwamen als jonge talenten naar haar toe
04:30
and they workedwerkte with her over yearsjaar.
79
258000
2079
en werkten gedurende jaren met haar.
04:32
What she workedwerkte on mostmeest, she said,
80
260640
1656
Zij werkte vooral, zei ze,
04:34
was inculcatingklantteams in them
habitsgewoontes of thinkinghet denken and of learningaan het leren
81
262320
4536
aan het ontwikkelen van denk-
en leergewoonten bij hen,
04:38
so that they could make theirhun way
in the worldwereld- withoutzonder her
82
266880
2736
waardoor ze hun eigen weg
konden vinden, zonder haar
04:41
when they were donegedaan.
83
269640
1200
wanneer ze klaar waren.
04:45
Now, the contrastingcontrasterende viewuitzicht
comeskomt out of sportssport-.
84
273200
4040
De tegenovergestelde visie
komt uit de sportwereld.
04:50
And they say "You are never donegedaan,
85
278080
1840
Daar zegt men: "Je bent nooit klaar.
04:52
everybodyiedereen needsbehoefte aan a coachCoach."
86
280800
1936
Iedereen heeft een trainer nodig."
04:54
EveryoneIedereen.
87
282760
1200
Iedereen.
04:56
The greatestbeste in the worldwereld- needsbehoefte aan a coachCoach.
88
284400
2960
De beste ter wereld
heeft een trainer nodig.
05:01
So I triedbeproefd to think
about this as a surgeonchirurg.
89
289360
2080
Ik dacht hierover als chirurg.
05:05
PayBetalen someoneiemand to come
into my operatingbedrijfs- roomkamer,
90
293640
4456
Iemand betalen om me in mijn operatiekamer
05:10
observeobserveren me and critiquekritiek me.
91
298120
2080
te observeren en te bekritiseren.
05:14
That seemslijkt absurdabsurd.
92
302120
1200
Dat lijkt absurd.
05:16
ExpertiseExpertise meansmiddelen not needinghoeven to be coachedgecoacht.
93
304560
2760
Expertise betekent dat je
geen training nodig hebt.
05:20
So then whichwelke viewuitzicht is right?
94
308760
1670
Welke visie is juist?
05:25
I learnedgeleerd that coachingcoaching camekwam into sportssport-
as a very AmericanAmerikaanse ideaidee.
95
313080
4720
Coaching werd in sport geïntroduceerd
als een heel Amerikaans idee.
05:30
In 1875,
96
318960
1456
In 1875
05:32
HarvardHarvard and YaleYale playedgespeeld one of the very
first American-rulesAmerican-regels footballvoetbal gamesspellen.
97
320440
4376
speelden Harvard en Yale een van de eerste
wedstrijden van American football.
05:36
YaleYale hiredgehuurd a headhoofd coachCoach;
98
324840
1840
Yale huurde een hoofdtrainer in;
05:39
HarvardHarvard did not.
99
327600
1200
Harvard niet.
05:41
The resultsuitslagen?
100
329400
1216
Het resultaat?
05:42
Over the nextvolgende threedrie decadestientallen jaren,
101
330640
1536
In de volgende drie decennia
05:44
HarvardHarvard wonwon just fourvier timestijden.
102
332200
2120
won Harvard slechts vier keer.
05:47
HarvardHarvard hiredgehuurd a coachCoach.
103
335640
2656
Harvard huurde een trainer in.
05:50
(LaughterGelach)
104
338320
1776
(Gelach)
05:52
And it becamewerd the way that sportssport- workswerken.
105
340120
2960
Het werd de werkwijze in de sportwereld.
05:56
But is it necessarynoodzakelijk then?
106
344000
1496
Maar is het nodig?
05:57
Does it transferoverdracht into other fieldsvelden?
107
345520
2440
Werkt het ook zo in andere sectoren?
Ik besloot het te vragen aan
06:01
I decidedbeslist to askvragen, of all people,
108
349240
2336
-- uitgerekend -- Itzhak Perlman.
06:03
ItzhakItzhak PerlmanPerlman.
109
351600
1240
06:05
He had trainedgetraind the DorothyDorothy DeLayVertraging way
110
353960
2336
Hij had getraind op de manier
van Dorothy DeLay
06:08
and becamewerd arguablyaantoonbaar the greatestbeste
violinistviolist of his generationgeneratie.
111
356320
3240
en werd zowat de grootste violinist
van zijn generatie.
06:12
One of the beautifulmooi things about
gettingkrijgen to writeschrijven for "The NewNieuw YorkerYorker"
112
360840
3376
Een mooie zaak als je schrijft
voor "The New Yorker",
is dat mensen me terugbellen
als ik hen opbel.
06:16
is I call people up,
and they returnterugkeer my phonetelefoon callscalls.
113
364240
2816
06:19
(LaughterGelach)
114
367080
1536
(Gelach)
06:20
And PerlmanPerlman returnedteruggekeerd my phonetelefoon call.
115
368640
2696
Perlman belde me terug.
06:23
So we endedbeëindigde up havingmet
an almostbijna two-hourtwee uur conversationgesprek
116
371360
2477
We hadden een gesprek van bijna twee uur
06:25
about how he got
to where he got in his careercarrière.
117
373861
3480
over hoe hij raakte waar hij
geraakt is in zijn carrière.
06:30
And I askedgevraagd him, I said,
"Why don't violinistsviolisten have coachescoaches?"
118
378240
3080
Ik vroeg hem: "Waarom hebben
violinisten geen coaches?"
06:34
And he said, "I don't know,
119
382960
2336
Hij antwoordde: "Ik weet het niet,
06:37
but I always had a coachCoach."
120
385320
1520
maar ik had altijd een coach."
06:39
"You always had a coachCoach?"
121
387800
2016
"Jij hebt altijd een coach gehad?"
06:41
"Oh yeah, my wifevrouw, TobyToby."
122
389840
2160
"Oh ja, mijn vrouw, Toby."
06:45
They had graduatedafgestudeerd
togethersamen from JuilliardJuilliard,
123
393360
3296
Ze waren samen afgestudeerd van Juilliard
06:48
and she had givengegeven up her jobbaan
as a concertconcert violinistviolist
124
396680
3536
en ze had haar job
als concertviolinist opgegeven
06:52
to be his coachCoach,
125
400240
1376
om zijn coach te zijn.
06:53
sittingzittend in the audiencepubliek,
126
401640
1456
Ze zat in het publiek,
06:55
observingobserveren him and givinggeven him feedbackterugkoppeling.
127
403120
2376
observeerde hem en gaf feedback.
06:57
"ItzhakItzhak, in that middlemidden- sectionsectie,
128
405520
2896
"Itzhak, in het middelste deel
07:00
you know you soundedklonk
a little bitbeetje mechanicalmechanisch.
129
408440
2160
klonk je een beetje mechanisch.
07:03
What can you differentlyanders nextvolgende time?"
130
411080
1940
Wat kan je volgende keer anders doen?"
07:06
It was crucialbeslissend to everything
he becamewerd, he said.
131
414240
3160
Dat was cruciaal voor alles
wat hij geworden is, zei hij.
07:10
TurnsBochten out there are numeroustalrijk problemsproblemen
in makingmaking it on your owneigen.
132
418840
4240
Het blijkt dat er heel wat problemen zijn
wanneer je alles alleen doet.
07:15
You don't recognizeherken the issueskwesties
that are standingstaand in your way
133
423520
2856
Je herkent de obstakels niet
die in je weg staan
07:18
or if you do,
134
426400
1216
en als je dat wel doet, weet je niet
per se hoe je ze moet oplossen.
07:19
you don't necessarilynodig
know how to fixrepareren them.
135
427640
2136
07:21
And the resultresultaat is
that somewhereergens alonglangs the way,
136
429800
3136
Op een gegeven moment
zal je als gevolg hiervan
07:24
you stop improvingverbeteren.
137
432960
1600
niet langer verbeteren.
07:28
And I thought about that,
138
436600
1496
Ik dacht hierover na
07:30
and I realizedrealiseerde that was exactlyprecies
what had happenedgebeurd to me as a surgeonchirurg.
139
438120
3640
en besefte dat dat exact was
wat er gebeurd was met mij als chirurg.
07:34
I'd enteredingevoerde practicepraktijk in 2003,
140
442560
2456
Ik begon met praktijk in 2003
07:37
and for the first severalverscheidene yearsjaar,
141
445040
1576
en tijdens de eerste paar jaren
07:38
it was just this steadyvast, upwardnaar boven
improvementverbetering in my learningaan het leren curvekromme.
142
446640
4376
vertoonde mijn leercurve
een regelmatige, opwaartse verbetering.
07:43
I watchedbekeken my complicationcomplicatie ratesprijzen droplaten vallen
from one yearjaar to the nextvolgende.
143
451040
4096
Mijn complicatiecijfers zakten
van het ene op het andere jaar.
07:47
And after about fivevijf yearsjaar,
144
455160
1736
Na ongeveer vijf jaar bleven ze gelijk.
07:48
they leveledherverdeeld out.
145
456920
1200
07:51
And a fewweinig more yearsjaar after that,
146
459120
1576
Nog een paar jaar later besefte ik
dat ik niet meer verbeterde.
07:52
I realizedrealiseerde I wasn'twas niet gettingkrijgen
any better anymoremeer.
147
460720
2760
07:56
And I thought: "Is this
as good as I'm going to get?"
148
464200
2720
Ik dacht: "Is dit het hoogste
dat ik zal bereiken?"
08:00
So I thought a little more and I said ...
149
468320
1960
Dus dacht ik wat meer en zei:
08:03
"OK,
150
471240
1200
"Oké,
08:05
I'll try a coachCoach."
151
473080
1200
ik probeer een coach."
08:07
So I askedgevraagd a formervoormalig professorprofessor
of minede mijne who had retiredmet pensioen,
152
475360
4136
Ik vroeg het aan een voormalig professor
van me die met pensioen was --
08:11
his namenaam is BobBob OsteenOsteen,
153
479520
1816
hij heet Bob Osteen --
08:13
and he agreedAkkoord to come to my operatingbedrijfs- roomkamer
154
481360
2856
en hij wou naar mijn operatiekamer komen
08:16
and observeobserveren me.
155
484240
1200
en mij observeren.
08:19
The casegeval --
156
487280
1216
Het eerste geval...
Ik herinner het me nog. Het ging prachtig.
08:20
I rememberonthouden that first casegeval.
157
488520
1336
08:21
It wentgegaan beautifullymooi.
158
489880
1456
08:23
I didn't think there would be
anything much he'dhij zou have to say
159
491360
2856
Ik dacht dat hij niet veel
te zeggen zou hebben
wanneer we klaar waren.
08:26
when we were donegedaan.
160
494240
1336
08:27
InsteadIn plaats daarvan, he had a wholegeheel pagepagina
densedicht with notesaantekeningen.
161
495600
3696
Hij had echter een volledige pagina
gevuld met opmerkingen.
08:31
(LaughterGelach)
162
499320
1816
(Gelach)
08:33
"Just smallklein things," he said.
163
501160
1576
"Gewoon kleine dingen," zei hij.
08:34
(LaughterGelach)
164
502760
1096
(Gelach)
08:35
But it's the smallklein things that matterer toe doen.
165
503880
1920
Maar de kleine dingen zijn belangrijk.
08:39
"Did you noticekennisgeving that the lightlicht
had swungzwaaide out of the woundwond
166
507200
3216
"Heb je gemerkt dat het licht
niet meer op de wonde gericht stond
08:42
duringgedurende the casegeval?
167
510440
1376
tijdens de operatie?
08:43
You spentdoorgebracht about halfvoor de helft an houruur
168
511840
1736
Je hebt gedurende een halfuur
08:45
just operatingbedrijfs- off the lightlicht
from reflectedweerspiegeld surfacesoppervlakken."
169
513600
3360
geopereerd met behulp van licht
van reflecterende oppervlakken.
08:49
"AnotherEen ander thing I noticedmerkte," he said,
170
517880
1736
Wat me nog opviel," zei hij,
08:51
"Your elbowelleboog goesgaat up in the airlucht
everyelk onceeen keer in a while.
171
519640
3296
"is dat je elleboog af en toe omhoog gaat.
08:54
That meansmiddelen you're not in fullvol controlcontrole.
172
522960
2656
Dat betekent dat je niet
alles onder controle hebt.
08:57
A surgeon'ssurgeon's elbowsellebogen should be down
at theirhun sideszijden restingresting comfortablyaangenaam.
173
525640
4016
De ellebogen van een chirurg
moeten rusten aan zijn zijden.
09:01
So that meansmiddelen if you feel
your elbowelleboog going in the airlucht,
174
529680
2576
Dus als je je elleboog omhoog voelt gaan,
09:04
you should get a differentverschillend instrumentinstrument,
or just moveverhuizing your feetvoeten."
175
532280
3240
moet je een ander instrument nemen
of je voeten bewegen."
09:09
It was a wholegeheel other levelniveau of awarenessbewustzijn.
176
537040
2920
Het was een heel nieuw
niveau van bewustzijn.
09:14
And I had to think,
177
542080
1920
Ik kon niet anders dan denken
09:17
you know, there was something
fundamentallyfundamenteel profounddiepgaand about this.
178
545160
3920
dat dit iets heel diepgaands was.
09:21
He was describingbeschrijven what great coachescoaches do,
179
549920
2976
Hij beschreef wat goede coaches doen.
09:24
and what they do is they are
your externalextern eyesogen and earsoren,
180
552920
3016
Die vormen voor jou
een tweede paar ogen en oren
09:27
providinghet verstrekken van a more accurateaccuraat
pictureafbeelding of your realityrealiteit.
181
555960
2400
en bieden accurater zicht
op jouw realiteit.
09:31
They're recognizingherkennen the fundamentalsfundamentals.
182
559080
1960
Ze herkennen de grondslagen.
09:33
They're breakingbreken your actionsacties down
183
561640
2336
Ze ontleden je handelingen
09:36
and then helpinghelpen you
buildbouwen them back up again.
184
564000
2400
en helpen je dan die weer op te bouwen.
09:38
After two monthsmaanden of coachingcoaching,
185
566840
1976
Na twee maanden van coaching
09:40
I feltvoelde myselfmezelf gettingkrijgen better again.
186
568840
2240
voelde ik dat ik weer verbeterde.
09:43
And after a yearjaar,
187
571640
1216
Na een jaar zag ik
mijn complicaties nog meer dalen.
09:44
I saw my complicationscomplicaties
droplaten vallen down even furtherverder.
188
572880
2840
09:49
It was painfulpijnlijk.
189
577680
1200
Het was pijnlijk.
09:51
I didn't like beingwezen observedopgemerkt,
190
579440
2536
Ik vond het niet leuk
om geobserveerd te worden
09:54
and at timestijden I didn't want
to have to work on things.
191
582000
3056
en soms wou ik dat ik niet
aan dingen moest werken.
09:57
I alsoook feltvoelde there were periodsperiodes where
I would get worseerger before I got better.
192
585080
3560
Soms voelde ik dat ik eerst zou
achteruitgaan voor ik zou verbeteren.
10:01
But it madegemaakt me realizerealiseren
193
589280
1256
Maar het deed me beseffen
10:02
that the coachescoaches were ontonaar something
profoundlydiep importantbelangrijk.
194
590560
3600
dat de coaches iets enorm
belangrijks op het spoor waren.
10:09
In my other work,
195
597240
1696
In mijn andere baan
10:10
I leadlood a healthGezondheid systemssystemen innovationinnovatie centercentrum
calledriep AriadneAriadne LabsLabs,
196
598960
3536
bestuur ik een innovatiecentrum
voor gezondheidssystemen, Ariadne Labs,
10:14
where we work on problemsproblemen
in the deliverylevering of healthGezondheid carezorg,
197
602520
3936
waar we werken aan problemen
met de uitvoering van gezondheidszorg,
10:18
includinginclusief globalglobaal childbirthbevalling.
198
606480
1600
zoals bij geboortes wereldwijd.
10:20
As partdeel of it,
199
608640
1216
Als onderdeel hiervan stelden we
met de Wereldgezondheidsorganisatie
10:21
we had workedwerkte with
the WorldWereld HealthGezondheid OrganizationOrganisatie
200
609880
2256
10:24
to deviseDevise a safeveilig childbirthbevalling checklistControlelijst.
201
612160
1840
een 'veilige bevalling'-checklist op.
10:26
It laysLays out the fundamentalsfundamentals.
202
614600
1936
Het geeft de fundamenten weer.
10:28
It breaksbreaks down the fundamentalsfundamentals --
203
616560
1656
Het ontleedt de fundamenten,
de cruciale handelingen
die een team moet uitvoeren
10:30
the criticalkritisch actionsacties
a teamteam needsbehoefte aan to go throughdoor
204
618240
2816
10:33
when a womanvrouw comeskomt in in laborarbeid,
205
621080
2296
wanneer een vrouw aan het bevallen is,
10:35
when she's readyklaar to pushDuwen,
206
623400
1936
wanneer ze klaar is om te duwen,
10:37
when the babybaby is out,
207
625360
1656
wanneer de baby geboren is
10:39
and then when the mommam and babybaby
are readyklaar to go home.
208
627040
2440
en wanneer moeder en kind
naar huis kunnen.
We wisten dat alleen het uitdelen
van een checklist niet veel zou veranderen
10:42
And we knewwist
209
630440
1216
10:43
that just handinghanding out a checklistControlelijst
wasn'twas niet going to changeverandering very much,
210
631680
3176
en dat zelfs lesgeven hierover
niet noodzakelijk voldoende zou zijn
10:46
and even just teachingonderwijs it in the classroomklas
wasn'twas niet necessarilynodig going to be enoughgenoeg
211
634880
4216
10:51
to get people to make the changesveranderingen
that you needednodig to bringbrengen it alivelevend.
212
639120
4016
opdat mensen veranderingen zouden maken
die nodig zijn om het kind te doen leven.
10:55
And I thought on my experienceervaring and said,
213
643160
2696
Ik dacht aan mijn ervaring en zei:
10:57
"What if we triedbeproefd coachingcoaching?
214
645880
1334
"Laten we coaching proberen.
Wat als we coaching proberen
op een enorm grote schaal?"
11:00
What if we triedbeproefd coachingcoaching
at a massivemassief scaleschaal?"
215
648280
2840
11:04
We foundgevonden some incredibleongelooflijk partnerspartners,
216
652920
2416
We vonden een aantal geweldige partners,
11:07
includinginclusief the governmentregering of IndiaIndia,
217
655360
2696
zoals de regering van India.
11:10
and we ranrende a trialproces there
in 120 birthgeboorte centerscenters.
218
658080
3856
We deden een test daar
in 120 geboortecentra,
11:13
In UttarUttar PradeshPradesh,
in India'sIndia's largestDe grootste statestaat.
219
661960
3976
in Uttar Pradesh,
de grootste staat van India.
11:17
HalfDe helft of the centerscenters
basicallyeigenlijk we just observedopgemerkt,
220
665960
5016
Bij de helft van de centra
observeerden we alleen,
11:23
but the other halfvoor de helft
got visitsbezoeken from coachescoaches.
221
671000
2936
maar de andere helft
kreeg bezoek van coaches.
11:25
We trainedgetraind an armyleger
of doctorsartsen and nursesverpleegkundigen like this one
222
673960
3776
We leidden een leger op van dokters
en verpleegsters, zoals zij.
11:29
who learnedgeleerd to observeobserveren the carezorg
and alsoook the managersmanagers
223
677760
4336
Die leerden om de zorg
te observeren, en ook de managers
11:34
and then help them
buildbouwen on theirhun strengthssterke punten
224
682120
2296
en hielpen hen hun sterktes op te bouwen
11:36
and addressadres theirhun weaknesseszwakke punten.
225
684440
1640
en aan hun zwaktes te werken.
11:38
One of the skillsvaardigheden for examplevoorbeeld
they had to work on with people --
226
686880
3056
Een van de vaardigheden
waaraan gewerkt moest worden,
bleek van fundamenteel belang te zijn:
11:41
turnedgedraaid out to be
fundamentallyfundamenteel importantbelangrijk --
227
689960
2056
communicatie.
11:44
was communicationcommunicatie.
228
692040
1216
De verpleegsters leerden
te melden dat een babymasker stuk is
11:45
GettingKrijgen the nursesverpleegkundigen to practicepraktijk speakingsprekend up
when the babybaby maskmasker is brokengebroken
229
693280
4376
11:49
or the gloveshandschoenen are not in stockvoorraad
230
697680
1456
of dat er geen handschoenen zijn
of dat iemand zijn handen niet wast.
11:51
or someone'siemands not washinghet wassen theirhun handshanden.
231
699160
1816
11:53
And then gettingkrijgen othersanderen,
includinginclusief the managersmanagers,
232
701000
2256
En anderen, waaronder de managers,
leerden te luisteren.
11:55
to practicepraktijk listeninghet luisteren.
233
703280
1240
11:57
This smallklein armyleger of coachescoaches
endedbeëindigde up coachingcoaching 400 nursesverpleegkundigen
234
705880
4856
Dit kleine leger van coaches
begeleidde uiteindelijk 400 verpleegsters
12:02
and other birthgeboorte attendantsbedienden,
235
710760
1416
en andere verloskundigen
12:04
and 100 physiciansartsen and managersmanagers.
236
712200
3000
en 100 artsen en managers.
12:07
We trackedbijgehouden the resultsuitslagen
acrossaan de overkant 160,000 birthsgeboorten.
237
715920
4000
We volgden de resultaten
van 160.000 geboortes.
12:13
The resultsuitslagen ...
238
721280
1200
De resultaten...
12:15
in the controlcontrole groupgroep you had --
239
723000
2536
In de controlegroep -
12:17
and these are the onesdegenen
who did not get coachingcoaching --
240
725560
2336
dit zijn degenen
die geen coaching kregen -
12:19
they deliveredgeleverd on only one-thirdeen derde
of 18 basicbasis- practicespraktijken
241
727920
3856
voldeed men maar aan 1/3
van de 18 basispraktijken
12:23
that we were measuringmeten.
242
731800
1256
die we maten.
12:25
And mostmeest importantbelangrijk was
over the courseCursus of the yearsjaar of studystudie,
243
733080
2896
En het belangrijkste:
in de loop van de onderzoeksjaren
12:28
we saw no improvementverbetering over time.
244
736000
2040
zagen we geen verbetering
doorheen de tijd.
12:30
The other folksmensen
got fourvier monthsmaanden of coachingcoaching
245
738880
2376
De andere groep kreeg
vier maanden coaching
12:33
and then it taperedtaps toelopende off over eightacht monthsmaanden,
246
741280
2336
waarna we afbouwden over acht maanden
12:35
and we saw them increasetoename
247
743640
1816
en we zagen hen verbeteren
12:37
to greatergroter than two-thirdstweederde
of the practicespraktijken beingwezen deliveredgeleverd.
248
745480
3480
totdat zelfs meer dan 2/3
van de praktijken uitgevoerd werd.
12:42
It workswerken.
249
750320
1536
Het werkt.
12:43
We could see the improvementverbetering in qualitykwaliteit,
250
751880
3296
We zagen de verbetering in kwaliteit
en dit in uiteenlopende soorten centra.
12:47
and you could see it happengebeuren
acrossaan de overkant a wholegeheel rangereeks of centerscenters
251
755200
2816
12:50
that suggestedgesuggereerd that coachingcoaching
could be a wholegeheel linelijn of way
252
758040
3216
Dit suggereert dat coaching
als brede aanpak kan werken
12:53
that we bringbrengen valuewaarde to what we do.
253
761280
2240
om waarde te brengen in wat we doen.
12:56
You can imaginestel je voor the wholegeheel jobbaan categorycategorie
that could reachberijk out in the worldwereld-
254
764480
3776
Je kan je deze nieuwe functiecategorie
over de hele wereld voorstellen,
13:00
and that millionsmiljoenen of people could fulfillvervullen.
255
768280
2480
met miljoenen mensen
om de functie te vervullen.
13:04
We were clearlyduidelijk
at the beginningbegin of it, thoughhoewel,
256
772240
2216
We stonden echter duidelijk
nog aan het begin,
13:06
because there was still a distanceafstand to go.
257
774480
2096
want er was nog een lange weg te gaan.
13:08
You have to put
all of the checklistControlelijst togethersamen
258
776600
2216
Alle delen van de checklist zijn nodig
13:10
to achievebereiken the substantialwezenlijk
reductionsreducties in mortalitysterfte.
259
778840
3376
voor een substantiële
verminderingen in sterftecijfers.
13:14
But we beganbegon seeingziend the first placesplaatsen
that were gettingkrijgen there,
260
782240
3696
Maar we zagen de eerste plaatsen
die dit doel benaderden
13:17
and this centercentrum was one of them
261
785960
1936
en dit centrum was er een van,
13:19
because coachingcoaching helpedgeholpen them
learnleren to executeuitvoeren on the fundamentalsfundamentals.
262
787920
3400
omdat coaching hen hielp
om de fundamentele zaken uit te voeren.
13:24
And you could see it here.
263
792600
1240
En je zag het hier.
13:27
This is a 23-year-old-jaar oud womanvrouw
264
795240
2896
Deze 23-jarige vrouw
13:30
who had come in by ambulanceambulance,
265
798160
2096
is binnengebracht door een ambulance,
13:32
in laborarbeid with her thirdderde childkind.
266
800280
2280
bevallend van haar derde kind.
13:35
She brokekapot gegaan her waterwater in the triagetriage areaGebied,
267
803520
5776
Haar water brak in het triagegebied,
13:41
so they broughtbracht her directlydirect
to the laborarbeid and deliverylevering roomkamer,
268
809320
3376
dus brachten ze haar meteen
naar de bevallingsruimte
13:44
and then they ranrende throughdoor theirhun checkscontroles.
269
812720
1896
en voerden hun controles uit.
13:46
I put the time stamppostzegel on here
270
814640
1696
Ik heb een tijdsaanduiding gezet
13:48
so you could see
how quicklysnel all of this happensgebeurt
271
816360
2896
zodat je kan zien hoe snel
dit allemaal gebeurt
13:51
and how much more complicatedingewikkeld
that makesmerken things.
272
819280
2640
en hoe dit alles veel
gecompliceerder maakt.
13:54
WithinBinnen fourvier minutesnotulen,
273
822480
1376
Binnen de vier minuten
13:55
they had takeningenomen the bloodbloed pressuredruk,
measuredafgemeten her pulsepols
274
823880
3176
hadden ze de bloeddruk genomen,
haar polsslag gemeten
13:59
and alsoook measuredafgemeten
the hearthart- ratetarief of the babybaby.
275
827080
2720
en ook de hartslag van haar baby gemeten.
14:02
That meantbedoelde that the bloodbloed pressuredruk cuffmanchet
and the fetalfoetale DopplerDoppler monitormonitor,
276
830440
3336
Dat betekende dat de bloeddrukmeter
en de foetale dopplermonitor
14:05
they were all there,
and the nurseverpleegster knewwist how to use them.
277
833800
2696
beschikbaar waren en
de verpleegster ze kon gebruiken.
14:08
The teamteam was skilledgeschoold and coordinatedgecoördineerd.
278
836520
1960
Het team was bekwaam en gecoördineerd.
14:11
The mommam was doing great,
279
839240
1256
De moeder deed het goed,
14:12
the baby'sbaby's hearthart- ratetarief was 143,
whichwelke is normalnormaal.
280
840520
2280
de hartslag van de baby
was 143, wat normaal is.
14:16
EightAcht minutesnotulen laterlater, the intensityintensiteit
of the contractionsweeën pickeduitgekozen up,
281
844080
3896
Acht minuten later steeg
de intensiteit van de weeën,
14:20
so the nurseverpleegster washedgewassen her handshanden,
282
848000
2136
dus waste de verpleegster haar handen,
14:22
put on cleanschoon gloveshandschoenen,
283
850160
1616
trok schone handschoenen aan,
14:23
examinedonderzocht her and foundgevonden
that her cervixbaarmoederhals was fullygeheel dilateduitgezet.
284
851800
3416
onderzocht haar en zag dat
haar baarmoederhals volledig verwijd was.
14:27
The babybaby was readyklaar to come.
285
855240
1680
De baby kon geboren worden.
14:29
She then wentgegaan straightrecht over
to do her nextvolgende setreeks of checkscontroles.
286
857800
3456
Daarna ging ze meteen verder
met haar volgende reeks controles.
14:33
All of the equipmentuitrusting,
she workedwerkte her way throughdoor
287
861280
2256
Ze doorliep alle instrumenten
en zorgde ervoor
14:35
and madegemaakt sure she had everything
she needednodig at the bedsidebed.
288
863560
2816
dat alles wat ze nodig had,
naast het bed stond.
14:38
The babybaby maskmasker was there,
the sterilesteriel towelhanddoek,
289
866400
2056
Het babymasker was er,
de steriele handdoek,
14:40
the sterilesteriel equipmentuitrusting that you needednodig.
290
868480
2376
de steriele instrumenten
die men nodig heeft.
14:42
And then threedrie minutesnotulen laterlater,
one pushDuwen and that babybaby was out.
291
870880
5536
En drie minuten later,
met één duw, was de baby eruit.
14:48
(ApplauseApplaus)
292
876440
2680
(Applaus)
14:52
I was watchingkijken this deliverylevering,
293
880960
1496
Ik keek naar deze bevalling
14:54
and suddenlyplotseling I realizedrealiseerde that the moodhumeur
in that roomkamer had changedveranderd.
294
882480
3840
en plots besefte ik dat de stemming
in die kamer veranderd was.
15:00
The nurseverpleegster was looking
at the communitygemeenschap healthGezondheid workerarbeider
295
888240
2456
De verpleegster keek
naar de gezondheidswerker
15:02
who had come in with the womanvrouw
296
890720
1456
die met de vrouw binnenkwam,
15:04
because that babybaby
did not seemlijken to be alivelevend.
297
892200
2680
want de baby leek levenloos.
15:08
She was blueblauw and floppyplomp and not breathingademen.
298
896200
3600
Ze was blauw en slap en ademde niet.
Ze zou één van die een-op-twintig zijn.
15:12
She would be one of that one-in-een-in -20.
299
900760
2120
15:16
But the nurseverpleegster keptgehouden going
with her checkpointscontrolepunten.
300
904840
3016
Maar de verpleegster ging verder
met haar controlepunten.
15:19
She drieddroog that babybaby with a cleanschoon towelhanddoek.
301
907880
2896
Ze droogde de baby met een schone handdoek
15:22
And after a minuteminuut,
when that didn't stimulatestimuleren that babybaby,
302
910800
2856
en toen dat na een minuut
de baby niet stimuleerde,
15:25
she ranrende to get the babybaby maskmasker
303
913680
3176
haalde ze snel het babymasker
15:28
and the other one wentgegaan to get the suctionzuigkracht.
304
916880
2576
en iemand anders haalde de afzuiging.
15:31
She didn't have a mechanicalmechanisch suctionzuigkracht
because you could counttellen on electricityelektriciteit,
305
919480
3616
Ze had geen mechanische afzuiging,
omdat elektriciteit onbetrouwbaar was,
en gebruikte mondafzuiging.
15:35
so she used a mouthmond suctionzuigkracht,
306
923120
1376
Binnen de 20 seconden
15:36
and withinbinnen 20 secondsseconden,
307
924520
1256
15:37
she was clearingclearing out
that little girl'smeisje airwaysAirways.
308
925800
2936
maakte ze de luchtwegen
van het kleine meisje vrij.
15:40
And she got back a greengroen, thickdik liquidvloeistof,
309
928760
1896
Een groene, dikke vloeistof kwam eruit
en binnen de minuut,
waarin ze bleef uitzuigen,
15:42
and withinbinnen a minuteminuut
of beingwezen ablein staat to do that
310
930680
2096
15:44
and suctioningsuctioning out over and over,
311
932800
1616
begon de baby met ademen.
15:46
that babybaby startedbegonnen to breatheademen.
312
934440
1416
15:47
(ApplauseApplaus)
313
935880
4200
(Applaus)
15:53
AnotherEen ander minuteminuut and that babybaby was cryinghuilen.
314
941640
2520
Nog een minuut en de baby huilde.
15:57
And fivevijf minutesnotulen after that,
315
945360
2056
Vijf minuten daarna
15:59
she was pinkroze and warmingverwarming
on her mother'smoeder chestborst,
316
947440
3256
was ze roos en warmde ze op
op de borst van haar moeder.
16:02
and that mothermoeder reachedbereikte out
to grabgrijpen that nurse'sde verpleegkundige handhand-,
317
950720
3096
De moeder reikte naar
de hand van de verpleegster
en ze konden allemaal ademen.
16:05
and they could all breatheademen.
318
953840
1760
16:09
I saw a teamteam transformedgetransformeerd
because of coachingcoaching.
319
957320
3160
Ik zag een team,
getransformeerd door coaching
16:13
And I saw at leastminst one life
savedgered because of it.
320
961560
3120
en ik zag ten minste één leven
hierdoor gered worden.
16:17
We followedgevolgd up with that mothermoeder
a fewweinig monthsmaanden laterlater.
321
965920
2816
We zochten de moeder
een paar maanden later op.
16:20
MomMoeder and babybaby were doing great.
322
968760
2040
Moeder en kind deden het goed.
16:23
The baby'sbaby's namenaam is AnshikaAnshika.
323
971840
2400
De baby heet Anshika.
16:27
It meansmiddelen "beautifulmooi."
324
975240
1680
Dat betekent 'mooi'.
16:30
And she is what's possiblemogelijk
325
978000
1816
Zij is wat er mogelijk is
16:31
when we really understandbegrijpen
326
979840
1696
wanneer we echt begrijpen
16:33
how people get better at what they do.
327
981560
2280
hoe mensen beter worden in wat ze doen.
16:36
Thank you.
328
984720
1216
Bedankt.
16:37
(ApplauseApplaus)
329
985960
3320
(Applaus)
Translated by Kim De Groot
Reviewed by Axel Saffran

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Atul Gawande - Surgeon, writer, public health innovator
Surgeon and public health professor by day, writer by night, Atul Gawande explores how doctors can dramatically improve their practice using approaches as simple as a checklist – or coaching.

Why you should listen

Atul Gawande is author of several best-selling books, including Complications: A Surgeon's Notes on an Imperfect ScienceBetter: A Surgeon's Notes on Performance, Being Mortal: Medicine and What Matters in the End and The Checklist Manifesto.

He is also a surgeon at Brigham and Women’s Hospital in Boston, a staff writer for The New Yorker and a professor at Harvard Medical School and the Harvard School of Public Health. He has won the Lewis Thomas Prize for Writing about Science, a MacArthur Fellowship and two National Magazine Awards. In his work in public health, he is Executive Director of Ariadne Labs, a joint center for health systems innovation and chair of Lifebox, a nonprofit organization making surgery safer globally.

In June 2018, Gawande was chosen to lead the new healthcare company set up by Amazon, JPMorgan and Berkshire Hathaway.

Photo: Aubrey Calo

More profile about the speaker
Atul Gawande | Speaker | TED.com