ABOUT THE SPEAKER
Mara Mintzer - Community engagement specialist
Mara Mintzer thrives on engaging children, youth and underrepresented communities in participatory planning, an approach that aims to integrate the views of all community members into designing exemplary communities.

Why you should listen

By using creative, participatory methods in classrooms and community events, Mara Mintzer brings children, city planners and elected officials together to address the city’s most pressing issues. She writes and presents internationally on the topic of engaging children and youth in planning.

Mintzer is based at the University of Colorado in Boulder, Colorado, where she co-founded and now directs Growing Up Boulder (GUB).  Growing Up Boulder is a child- and youth-friendly city initiative that is a partnership between the University of Colorado, the City of Boulder, and Boulder Valley School District. Since its inception in 2009, Growing Up Boulder has worked with more than 4,000 young people, ages 0-18, and 1,000 university students to give children and youth a voice in designing the very communities in which they live.  Her students routinely provide input to urban planners and testify before city council on issues that matter to them. Growing up Boulder is part of the University of Colorado Boulder’s Community Engagement Design and Research (CEDaR) Center.  

Prior to her current work, Mintzer created and managed programs for underresourced children and families in California and New York.  These programs ranged from Early Head Start, preschool education and universal pre-kindergarten classes to parenting classes and coordinated family support services on a public school campus. In addition, she facilitated community building through participatory budgeting and neighborhood visioning processes for the California community in which she worked.

Mintzer received her BA in psychology from Brown University and her MA in organizational psychology from Teachers College, Columbia University. She takes an interdisciplinary approach to her work that values the intersection of urban planning, education, civic engagement and social justice. A spirit of collaboration underlies all of Mintzer's work. She loves to travel and practice her French and Spanish language skills fearlessly.

More profile about the speaker
Mara Mintzer | Speaker | TED.com
TEDxMileHigh

Mara Mintzer: How kids can help design cities

Mara Mintzer: Jak dzieci mogą pomóc projektować miasta

Filmed:
1,613,286 views

Dorośli często myślą o dzieciach jako „przyszłych obywatelach”, że ich pomysły i opinie dopiero kiedyś będą się liczyć, a nie dziś. Jednak dzieci stanowią jedną czwartą populacji. Czy nie powinny mieć wpływu na świat, który po nas przejmą? Urbanistka Mara Mintzer dzieli się tym, co się stało gdy razem ze swoim zespołem poprosiła dzieci o pomoc w projektowaniu parku w Boulder w Colorado. Opowiada też o pewnym martwym punkcie przy planowaniu konstrukcji miast. „Jeśli nie uwzględniamy dzieci w naszych planach, kogo jeszcze pomijamy?”, pyta Mintzer.
- Community engagement specialist
Mara Mintzer thrives on engaging children, youth and underrepresented communities in participatory planning, an approach that aims to integrate the views of all community members into designing exemplary communities. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Our societyspołeczeństwo routinelyrutynowo makesczyni decisionsdecyzje
0
984
2949
W dzisiejszych czasach
stale podejmuje się decyzje
00:15
withoutbez consultingordynacyjny
a quarterjedna czwarta of the populationpopulacja.
1
3957
2855
bez konsultacji z pewnym
kręgiem społeczeństwa.
00:19
We're makingzrobienie choiceswybory about landwylądować use,
energyenergia productionprodukcja and naturalnaturalny resourceszasoby
2
7340
5323
Podejmujemy decyzje o użytkowaniu ziemi,
produkcji energii i zasobach naturalnych,
00:24
withoutbez the ideaspomysły and experienceswzruszenie religijne
of the fullpełny communityspołeczność.
3
12687
3429
pomijając pomysły i doświadczenia
całego społeczeństwa.
00:28
The carsamochód, an inanimatenieożywiony objectobiekt,
has more say over publicpubliczny policypolityka
4
16719
4644
Przykładowo, samochód, obiekt martwy,
ma więcej do powiedzenia
o polityce publicznej
niż pewien krąg obywateli.
00:33
than this groupGrupa of citizensobywatele.
5
21387
1866
00:35
Can you guessodgadnąć whichktóry groupGrupa
I'm talkingmówić about?
6
23807
3040
Czy wiecie, jaki krąg mam na myśli?
00:38
It's childrendzieci.
7
26871
1311
Dzieci.
00:42
I work in urbanmiejski designprojekt,
and not surprisinglyzaskakująco,
8
30301
2930
Pracuję jako architekt miejski,
i nikogo nie zdziwi fakt,
00:45
mostwiększość citiesmiasta are designedzaprojektowany by adultsdorośli ludzie.
9
33255
2109
że większość miast projektują dorośli.
00:47
UrbanUrban plannersplaniści, architectsarchitekci,
developersprogramistów, politicianspolitycy,
10
35698
3831
Projektanci miejscy, architekci,
deweloperzy, politycy
00:51
and occasionallysporadycznie, a fewkilka loudgłośny citizensobywatele.
11
39553
2400
oraz okazjonalnie małe grupy obywateli.
00:54
RarelyRzadko do you considerrozważać the voicesgłosy
of a groupGrupa of four-year-oldsczterolatki,
12
42736
4032
Rzadko kiedy bierze się pod uwagę
opinię czterolatków,
00:58
barelyledwo tallwysoki enoughdość to reachdosięgnąć the podiumpodium
at cityMiasto councilrada chamberskomór.
13
46792
3747
którzy czubkiem głowy ledwo
sięgają mównicy w radzie miasta.
01:03
But todaydzisiaj, I want to askzapytać you this:
14
51617
3065
Dziś jednak chcę wam zadać pytanie:
01:06
What would happenzdarzyć if we askedspytał childrendzieci
to designprojekt our citiesmiasta?
15
54706
3901
Co by było, gdybyśmy poprosili dzieci
o zaprojektowanie naszych miast?
01:11
(LaughterŚmiech)
16
59010
2584
(Śmiech)
01:13
Back in 2009, I was introducedwprowadzony
to a smallmały groupGrupa of people
17
61618
4245
W 2009 roku poznałam małą grupę osób,
01:17
who wanted to startpoczątek a child-friendlyprzyjazne dla dzieci
cityMiasto initiativeinicjatywa in BoulderBoulder, ColoradoColorado.
18
65887
4071
której celem było stworzenie inicjatywy
miasta dla dzieci w Boulder, Colorado.
01:22
I come from a familyrodzina
of civilcywilny rightsprawa advocatesopowiada się za,
19
70490
2976
Sama pochodzę z rodziny
obrońców praw obywatelskich,
01:25
and I had spentwydany my careerkariera untilaż do that pointpunkt
20
73490
2801
i do tej pory pracowałam
01:28
workingpracujący with low-incomeniski przychód
childrendzieci and familiesrodziny.
21
76315
2976
z rodzinami o niskich dochodach.
01:31
But I had never heardsłyszał of a child-friendlyprzyjazne dla dzieci
cityMiasto initiativeinicjatywa before.
22
79315
3789
Nigdy jednak nie słyszałam o inicjatywie
miasta przyjaznego dla dzieci.
01:35
So I figuredwzorzysty its purposecel, powód would be
to addressadres some of the frustrationsfrustracje
23
83641
3992
Myślałam więc, że celem projektu
będzie koncentracja na problemach,
01:39
I had encounterednapotkał as the parentrodzic
of a youngmłody childdziecko.
24
87657
2870
jakich doświadczyłam jako
rodzic małego dziecka.
01:43
PerhapsByć może we would advocaterzecznik
for more changingwymiana pieniędzy tablestabele in restaurantsrestauracje.
25
91053
4064
Może wnioskowalibyśmy o więcej
stolików do przewijania w restauracjach
lub stworzenie miejsc zabawy wewnątrz
podczas zimnych i deszczowych dni.
01:47
Or createStwórz indoorwnętrz playgrać spacesspacje
for those coldzimno and rainydeszczowa daysdni.
26
95141
4000
01:51
In other wordssłowa, make the cityMiasto
more hospitablegościnny to childrendzieci and familiesrodziny.
27
99561
4592
Innymi słowy, stworzenie miasta bardziej
sprzyjającego dzieciom i rodzinom.
01:56
It wasn'tnie było untilaż do after
I committedzobowiązany to this projectprojekt
28
104601
3548
Gdy jednak przystąpiłam do tego projektu,
02:00
that I realizedrealizowany I had it all wrongźle.
29
108173
2333
zrozumiałam, że byłam w błędzie.
02:03
We wouldn'tnie be designingprojektowanie
better citiesmiasta for childrendzieci.
30
111411
3533
To nie my będziemy projektować
lepsze miasta dla dzieci.
02:07
ChildrenDzieci would be designingprojektowanie
better citiesmiasta for themselvessami,
31
115323
3913
To dzieci będą je projektować dla siebie
02:11
and for the restodpoczynek of us, too.
32
119260
1936
oraz reszty z nas.
02:14
Now, I betZakład you're skepticalsceptyczny
about this ideapomysł.
33
122474
3190
Pewnie nie jesteście teraz
przekonani do tego pomysłu.
02:18
And honestlyszczerze, I was, too.
34
126204
2596
Szczerze mówiąc, ja też nie byłam.
02:21
I mean, there mustmusi be a reasonpowód
the votinggłosowanie agewiek is 18.
35
129330
3628
Nie bez powodu wiek głosowania to 18 lat.
02:24
(LaughterŚmiech)
36
132982
2595
(Śmiech)
02:28
How could childrendzieci possiblymożliwie
understandzrozumieć complexzłożony ideaspomysły
37
136188
3291
Jak dzieci mogą mieć świadomość
o tak skomplikowanych pojęciach,
02:31
suchtaki as the affordableniedrogie housingmieszkaniowy crisiskryzys
38
139503
2384
jak kryzys tanich mieszkań,
02:33
or how to developrozwijać
a transportationtransport mastermistrz planplan?
39
141911
3134
czy miejski plan rozwoju transportu?
02:37
And even if they had ideaspomysły,
wouldn'tnie they be childishdziecinne?
40
145935
3145
Nawet gdyby miały pomysły,
czy nie byłyby one dziecinne?
02:41
Or unreasonablenieuzasadnione?
41
149688
1373
Niedorzeczne?
02:44
Do our citiesmiasta really need a parkpark
madezrobiony out of candycukierek?
42
152069
3484
Czy nasze miasta rzeczywiście potrzebują
parków zbudowanych ze słodyczy?
02:47
(LaughterŚmiech)
43
155577
3135
(Śmiech)
02:51
Or a bridgemost with waterwoda cannonsarmaty
44
159093
1976
Mostów z armatkami pryskającymi wodą na
płynących pod nimi zaskoczonych kajakarzy?
02:53
that fireogień waterwoda ontona
unsuspectingniczego nie kayakersKajakarzy belowponiżej?
45
161093
3737
02:56
(LaughterŚmiech)
46
164854
2934
(Śmiech)
03:01
While these concernsobawy sounddźwięk legitimateprawowity,
47
169440
2574
Mimo, że te obawy są uzasadnione,
03:04
I realizedrealizowany that not includingwłącznie z
childrendzieci in cityMiasto planningplanowanie
48
172038
3269
pominięcie opinii dzieci
przy budowie miast,
03:07
was a biggerwiększy designprojekt problemproblem.
49
175331
1867
byłoby wielkim błędem.
03:09
After all, shouldn'tnie powinien we includezawierać
endkoniec usersużytkowników in the designprojekt processproces?
50
177728
4254
Czy użytkownicy projektu nie powinni
być brani pod uwagę?
03:14
If we're buildingbudynek a parkpark
to be largelyw dużej mierze used by kidsdzieciaki,
51
182006
3453
Jeśli budujemy park, który w większości
użytkowany będzie przez dzieci,
03:17
then kidsdzieciaki should have a say
in the park'sw parku designprojekt.
52
185483
3031
to ich głos też powinno się
wziąć pod uwagę.
03:21
So with all of this in mindumysł,
53
189189
1888
Mając to wszystko na uwadze,
03:23
we formedpowstały a programprogram
callednazywa "GrowingUprawy Up BoulderBoulder,"
54
191101
2738
stworzyliśmy program o nazwie
"Growing Up Boulder",
03:25
and my jobpraca is to work with childrendzieci
ageswieczność zerozero throughprzez 18
55
193863
4492
w którym pracuję z dziećmi w wieku 0-18
03:30
to come up with innovativeinnowacyjne
city-designMiasto-Design solutionsrozwiązania.
56
198379
3524
przy tworzeniu innowacyjnych
rozwiązań dla miast.
03:33
How do we do this, you mightmoc askzapytać?
57
201927
2016
Pewnie zastanawiacie się, jak to robimy.
03:35
Let me give you a realreal exampleprzykład.
58
203967
2067
Podam przykład.
03:38
In 2012, the cityMiasto of BoulderBoulder decidedzdecydowany
to redesignprzeprojektowanie a largeduży downtownśródmieście parkpark,
59
206752
6079
W 2012 roku miasto Boulder zdecydowało się
przebudować ogromny park w śródmieściu,
03:44
knownznany as the CivicCivic AreaObszar.
60
212855
1600
zwany Centrum Miejskim.
03:46
This spaceprzestrzeń is boundedograniczonego
by a farmers'rolników marketrynek on one endkoniec,
61
214956
3857
Z jednej jego strony jest rynek rolniczy,
03:50
BoulderBoulder PublicPubliczne LibraryBiblioteka on the other endkoniec,
62
218837
2405
Biblioteka Publiczna z drugiej,
03:53
and by BoulderBoulder CreekCreek,
whichktóry runsdziała throughprzez the middleśrodkowy.
63
221266
3063
oraz rzeka Boulder biegnie przez środek.
03:56
The spaceprzestrzeń neededpotrzebne a newNowy designprojekt
64
224720
1762
Potrzebna była przebudowa w celu kontroli
03:58
to better handleuchwyt the creek'sPotok
inevitablenieunikniony flashLampa błyskowa floodspowodzie,
65
226506
3341
nieuniknionych wylewów rzeki,
04:01
restoreprzywracać a sensesens of safetybezpieczeństwo to the areapowierzchnia
66
229871
2689
przywrócenia poczucia bezpieczeństwa
04:04
and supportwsparcie an expandedrozszerzony farmers'rolników marketrynek.
67
232584
2666
oraz rozwoju rynku wiejskiego.
04:07
So from 2012 throughprzez 2014,
68
235996
3127
W latach 2012-2014
04:11
we engagedzaręczony more than 200
youngmłody people in the processproces,
69
239147
3478
zaangażowaliśmy w projekt
ponad 200 młodych ludzi,
04:14
rangingpocząwszy from preschooldzieci w wieku przedszkolnym
throughprzez highwysoki schoolszkoła studentsstudenci.
70
242649
3420
w wieku przedszkolnym po szkołę średnią.
04:18
Now, how did we do this?
71
246093
2230
Jak tego dokonaliśmy?
04:20
Let me explainwyjaśniać.
72
248347
1150
Już wyjaśniam.
04:21
First, we visitedodwiedzone childrendzieci
in theirich classroomssale lekcyjne
73
249839
3000
Najpierw odwiedziliśmy uczniów w szkołach
04:24
and presentedprzedstawione the projectprojekt:
74
252863
1992
oraz zaprezentowaliśmy projekt.
04:26
what it was, why theirich ideaspomysły matteredliczyło się
75
254879
2952
Co to za projekt, dlaczego
zależy nam na ich opinii,
04:29
and what would happenzdarzyć
with theirich recommendationszalecenia.
76
257855
2515
oraz jak wykorzystamy ich pomysły.
04:32
Before we could influencewpływ them,
we askedspytał childrendzieci to recordrekord theirich ideaspomysły,
77
260807
4691
Żeby uniknąć wywierania wpływu,
poprosiliśmy o zapisanie ich opinii
04:37
basedna podstawie on theirich ownwłasny livedżył experienceswzruszenie religijne.
78
265522
2466
w oparciu o ich doświadczenia.
04:40
Then we askedspytał childrendzieci to go
on a fieldpole tripwycieczka with us,
79
268934
3770
Następnie zabraliśmy je na wycieczkę,
04:44
to documentdokument what they likedlubiany
and didn't like about the spaceprzestrzeń,
80
272728
3103
żeby uwieczniły,
co im się podoba, a co nie,
04:47
usingza pomocą photographyfotografia.
81
275855
1452
za pomocą fotografii.
04:49
ThroughPoprzez greenZielony pictureobrazek framesramki,
82
277990
1873
Zdjęcia w zielonych ramkach pokazują,
04:51
studentsstudenci highlightedpodświetlony
what they likedlubiany about the spaceprzestrzeń,
83
279887
2896
co się dzieciom w tej
przestrzeni podobało,
04:54
suchtaki as collegeSzkoła Wyższa studentsstudenci,
tubingrury down the creekCreek.
84
282807
2755
czyli studenci spływający rzeką.
04:57
(LaughterŚmiech)
85
285586
2110
(Śmiech)
04:59
Then they flippedodwrócenie those framesramki over
and used the redczerwony sidebok
86
287720
3540
Po drugiej, czerwonej stronie ramki
05:03
to highlightPodświetl things
they didn't like, suchtaki as trashśmieci.
87
291284
3262
umieściły rzeczy, które im się
nie podobały, przykładowo śmieci.
05:07
Our sixth-gradeszósta Klasa studentsstudenci
studiedbadane the CivicCivic AreaObszar
88
295919
2991
Nasi szóstoklasiści poznali
Centrum Miejskie,
05:10
by researchingbadania siteswitryny
with similarpodobny challengeswyzwania
89
298934
2421
porównując je z podobnymi obiektami
05:13
from around the worldświat.
90
301379
1467
w różnych częściach świata.
05:16
Then, we invitedzaproszony the kidsdzieciaki
to combinepołączyć theirich originaloryginalny ideaspomysły
91
304030
5463
Następnie poprosiliśmy dzieci,
żeby połączyły pierwotne pomysły
05:21
with theirich newNowy inspirationInspiracja,
92
309517
1761
z nowymi inspiracjami,
05:23
to synthesizesyntezować solutionsrozwiązania
to improveulepszać the spaceprzestrzeń.
93
311302
2953
w celu podsumowania możliwości
udoskonalenia przestrzeni.
05:26
EachKażdy classklasa invitedzaproszony adultdorosły plannersplaniści,
cityMiasto councilrada and communityspołeczność membersczłonków
94
314691
4846
Każda klasa zaprosiła dorosłych,
radę miasta oraz członków wspólnoty,
05:31
into the classroomklasa, to sharedzielić and discussomawiać
theirich recommendationszalecenia.
95
319561
4048
w celu podzielenia się pomysłami
i ich przedyskutowania.
05:37
Boulder'sGłaz seniorsenior urbanmiejski plannersplaniści
steppedkrok po kroku over blocksBloki and stuffednadziewany animalszwierzęta
96
325307
4164
W każdej klasie urbaniści miasta Boulder
pomiędzy klockami i zabawkami
05:41
to explorebadać preschooldzieci w wieku przedszkolnym students'studenci full-sizepełnowymiarowy
classroomklasa recreationRekreacja of the CivicCivic AreaObszar.
97
329495
5908
oglądali plany i makiety
Centrum Miejskiego uczniów.
05:48
AdultDla dorosłych plannersplaniści marveleddziwili się
at the students'studenci ideaspomysły
98
336378
3644
Dorośli podziwiali pomysły uczniów,
05:52
as they sharedudostępniony a parkpark
constructedzbudowana out of a jellygalaretka braceletBransoletka.
99
340046
4596
oglądając plany parku zbudowanego
z gumowej bransoletki.
05:57
It was supposeddomniemany to be an ice-skatingjazda na łyżwach rinklodowisko.
100
345078
2151
Miało to być lodowisko,
05:59
And then, publicpubliczny artsztuka constructedzbudowana
from animal-shapedw kształcie zwierzęcia plasticPlastikowy beadsKoraliki.
101
347871
4461
a dalej wystawa publiczna
zbudowana z plastikowych
koralików w kształcie zwierząt.
06:05
And while this maymoże seemwydać się ridiculousśmieszny,
102
353173
2079
Może to się wydawać śmieszne,
06:07
it isn't so differentróżne from the modelsmodele
that architectsarchitekci createStwórz.
103
355276
3339
jednak nie różni się to od modeli
tworzonych przez architektów.
06:11
Now, fast-forwardprzewijanie do przodu fourcztery yearslat,
and I am pleasedzadowolony to reportraport
104
359544
3501
Dzisiaj, cztery lata później,
mogę się pochwalić,
06:15
that manywiele of the children'sdzieci ideaspomysły
are beingistota implementedwdrożony in the CivicCivic AreaObszar.
105
363069
4404
że wiele pomysłów naszych dzieci
wykorzystano w planach Centrum Miejskiego.
06:20
For exampleprzykład,
106
368125
1158
Przykładowo,
06:21
there will be improvedulepszony
accessdostęp to BoulderBoulder CreekCreek,
107
369307
2572
dostęp do rzeki Boulder
zostanie ułatwiony,
06:23
so kidsdzieciaki can playgrać safelybezpiecznie in the waterwoda.
108
371903
2466
żeby dzieci mogły się
bezpiecznie bawić w wodzie.
06:26
LightingOświetlenie in previouslypoprzednio darkciemny underpassesprzejścia podziemne,
109
374919
2928
Oświetlone będą ciemne przejścia,
06:29
so highwysoki schoolszkoła studentsstudenci can walkspacerować home
safelybezpiecznie after schoolszkoła at night.
110
377871
3956
żeby uczniowie szkoły średniej mogli
wieczorami bezpiecznie wracać do domu.
06:34
And separatedrozdzielony bikingTurystyka rowerowa and walkingpieszy pathsścieżki,
111
382588
2389
Oddzielone będą ścieżki
dla pieszych i rowerów,
06:37
so speedingprzyspieszenie bikersrowerzyści won'tprzyzwyczajenie hittrafienie youngmłody people
as they strollspacer po by the creekCreek.
112
385001
3948
żeby uniknąć wypadków pomiędzy
spacerującymi i rowerzystami.
06:42
My daughtercórka and I even skatedjeździłem on a newNowy,
child-requesteddziecko-wymagane ice-skatingjazda na łyżwach rinklodowisko,
113
390085
5674
Razem z córką zeszłej zimy jeździłam
na zaproponowanym przez dzieci lodowisku.
06:47
last winterzimowy.
114
395783
1150
06:50
So, were all of the kids'dla dzieci ideaspomysły
implementedwdrożony at the CivicCivic AreaObszar?
115
398769
4200
Czy wszystkie pomysły zostały
wykorzystane w Centrum Miejskim?
06:55
Of coursekurs not.
116
403912
1150
Oczywiście, że nie.
06:57
DemocracyDemokracji is a messyniechlujny processproces.
117
405982
2136
Demokracja jest trudnym procesem.
07:01
But just as a reasonablerozsądny
and well-informeddobrze poinformowany adultdorosły
118
409219
2668
Każdy rozsądny i wykształcony
dorosły nie spodziewa się,
07:03
does not expectoczekiwać
all of her ideaspomysły to be utilizedwykorzystany,
119
411911
3103
że wszystkie jego pomysły
będą wykorzystane,
07:07
neitherani does a nine-year-oldNine-year-old.
120
415038
1933
tak samo 9-latek tego nie oczekuje.
07:10
We'veMamy now been usingza pomocą
this processproces for eightosiem yearslat,
121
418069
2849
Prowadzimy ten projekt już od 8 lat.
07:12
and alongwzdłuż the way, we'vemamy founduznany
some incredibleniesamowite benefitskorzyści
122
420942
3016
W tym czasie odkryliśmy wiele korzyści
07:15
to designingprojektowanie citiesmiasta with childrendzieci.
123
423982
2134
wynikających ze współpracy z dziećmi.
07:18
First of all, kidsdzieciaki think
differentlyróżnie from adultsdorośli ludzie.
124
426514
3407
Po pierwsze, dzieci mają inny
sposób myślenia niż dorośli.
07:22
And that's a good thing.
125
430514
1769
I to bardzo dobrze.
07:24
AdultsDorośli think about constraintsograniczenia,
126
432307
2119
Dorośli myślą o ograniczeniach,
07:26
how much time will a projectprojekt take,
127
434450
2094
ile czasu taki projekt zajmie,
07:28
how much moneypieniądze will it costkoszt
and how dangerousniebezpieczny will it be.
128
436568
3738
ile będzie kosztował oraz
czy będzie bezpieczny.
07:33
In other wordssłowa,
"Are we going to get suedpozwany?"
129
441100
2833
Innymi słowy "Czy nas za to pozwą?"
07:35
(LaughterŚmiech)
130
443957
1150
(Śmiech)
07:37
It's not that these
constraintsograniczenia aren'tnie są realreal,
131
445553
2381
Te ograniczenia nie są bezpodstawne,
07:39
but if we killzabić off ideaspomysły
from the beginningpoczątek,
132
447958
2397
ale jeśli skreślimy pomysły
na samym początku,
07:42
it limitsograniczenia our creativitykreatywność
and dampensTłumi the designprojekt processproces.
133
450379
3799
ograniczy to naszą wyobraźnię
oraz zwolni proces projektowania.
07:46
KidsDzieci, on the other handdłoń,
think about possibilitiesmożliwości.
134
454861
3063
Dzieci natomiast myślą o możliwościach.
07:51
For kidsdzieciaki, the skyniebo is the limitlimit.
135
459099
2420
Dla dzieci nie ma ograniczeń.
07:53
LiterallyDosłownie.
136
461543
1150
Dosłownie.
07:55
When we workedpracował with middle-schoolgimnazjum studentsstudenci
to designprojekt teen-friendlyprzyjazny dla nastolatków parksparków,
137
463609
4198
Gdy razem z gimnazjalistami
projektowaliśmy park dla nich,
07:59
they drewrysował pictureskino
of skydivingskoki spadochronowe, hangpowiesić glidingszybownictwo,
138
467831
3556
rysowali skoki ze spadochronem,
latanie lotnią,
08:03
(LaughterŚmiech)
139
471411
1809
(Śmiech)
08:05
and jumpingskoki from trampolinesTrampoliny
into giantogromny foampianki pitsdoły.
140
473244
3436
skakanie z trampoliny
do gigantycznego basenu z pianką.
08:08
(LaughterŚmiech)
141
476704
1432
(Śmiech)
08:10
Some of this soundsDźwięki far-fetcheddaleko idące,
142
478780
2095
Niektóre pomysły wydają się naciągane,
08:12
but the commonalitiespodobieństw amongpośród the activitieszajęcia
revealedujawnione an importantważny storyfabuła.
143
480899
4388
ale ich częstotliwość zwróciła
naszą uwagę na co innego.
08:17
Our adolescentsmłodzież wanted
thrill-seekingszukającym opportunitiesmożliwości.
144
485772
3393
Nasi nastolatkowie potrzebują
dreszczyku emocji.
08:21
WhichCo makesczyni perfectidealny sensesens,
givendany theirich developmentalrozwojowych stageetap in life.
145
489534
3731
Ma to sens, biorąc pod uwagę
ich wiek dojrzewania.
08:25
So our taskzadanie, as connectorsZłącza
betweenpomiędzy inspirationInspiracja and realityrzeczywistość,
146
493685
5662
Naszym zadaniem jako łączników
inspiracji i rzeczywistości,
08:31
was to pointpunkt them towardsw kierunku
activitieszajęcia and equipmentsprzęt
147
499371
3360
było ukierunkowanie ich
na aktywności i sprzęt,
08:34
that actuallytak właściwie could be
installedzainstalowany in a parkpark.
148
502755
2707
które rzeczywiście mogłyby zostać
wykorzystane w parku.
08:38
This is exactlydokładnie what parksparków
in AustraliaAustralia have doneGotowe,
149
506014
3023
Dokładnie to samo zrobiono
w parkach w Australii,
08:41
with theirich extensiverozległe zipzamek błyskawiczny lineskwestia
and theirich 30-foot-tall-stopy-wysoki climbingwspinaczka towerswieże.
150
509061
4658
gdzie są długie tyrolki
i 9-metrowe wieże do wspinaczki.
08:47
When kidsdzieciaki dreamśnić up a spaceprzestrzeń,
151
515562
2412
Gdy dzieci marzą o miejscach,
08:49
they almostprawie always includezawierać funzabawa, playgrać
and movementruch in theirich designsprojekty.
152
517998
4746
prawie zawsze myślą o zabawie i ruchu.
08:55
Now, this is not what adultsdorośli ludzie prioritizepriorytet.
153
523801
3499
To nie jest priorytetem dla dorosłych.
09:00
But researchBadania showsprzedstawia that funzabawa,
playgrać and movementruch
154
528007
3032
Jednak badania pokazują,
że dorośli potrzebują zabawy i ruchu
09:03
are exactlydokładnie what adultsdorośli ludzie need
to stayzostać healthyzdrowy, too.
155
531063
3006
żeby pozostać w dobrej kondycji.
09:06
(LaughterŚmiech)
156
534093
1809
(Śmiech)
09:08
Who wouldn'tnie enjoycieszyć się a treedrzewo housedom
containingzawierające a little lendingpożyczki librarybiblioteka
157
536506
4531
Kto nie cieszyłby się z domku na drzewie,
w którym znajdowałaby się biblioteka
09:13
and comfortablewygodny
beanbagbeanbag chairskrzesła for readingczytanie?
158
541061
2802
i wygodne fotele do czytania?
09:16
Or what about a publicpubliczny artsztuka displaypokaz
159
544442
2826
A co powiecie na publiczną wystawę,
09:19
that spraysspraye paintfarba ontona a canvasbrezentowy
eachkażdy time you walkspacerować up the stepskroki?
160
547292
3834
strzelającą farbami na płótno za każdym
razem gdy idzie się po schodach?
09:24
In additiondodanie to funzabawa and playgrać,
childrendzieci valuewartość beautypiękno in theirich designsprojekty.
161
552109
4809
Poza zabawą i grami,
dzieci lubią piękno swoich projektów.
09:29
When taskedza zadanie with designingprojektowanie
densegęsty affordableniedrogie housingmieszkaniowy,
162
557743
3223
Tworząc projekty bloków
z tanimi mieszkaniami,
09:32
kidsdzieciaki rejectedodrzucony the blocksBloki of identicalidentyczny,
beigebeżowy condominiumsCondominiums
163
560990
3635
dzieci odrzuciły pomysł
identycznych bloków
09:36
so manywiele developersprogramistów favorprzysługa,
164
564649
2687
zaproponowanych przez wielu deweloperów.
09:39
and insteadzamiast, put brightjasny colorszabarwienie
on everything,
165
567360
3357
Zamiast tego zaproponowali
kolory na wszystkim,
09:42
from housingmieszkaniowy to playgrać equipmentsprzęt.
166
570741
2444
od budynków po wyposażenie.
09:45
They placedumieszczony flowerskwiaty
betweenpomiędzy bikingTurystyka rowerowa and walkingpieszy pathsścieżki,
167
573760
3579
Umieściły kwiaty pomiędzy ścieżkami
dla rowerów i pieszych
09:49
and placedumieszczony benchesławki alongwzdłuż the creekCreek,
168
577363
2547
oraz ławki wzdłuż zatoczki,
09:51
so kidsdzieciaki could hangpowiesić out with theirich friendsprzyjaciele
169
579934
2365
gdzie mogłyby spędzać czas ze znajomymi
09:54
and enjoycieszyć się the tranquilitycisza of the waterwoda.
170
582323
2600
i cieszyć się spokojem wody.
09:57
WhichCo leadswskazówki me to natureNatura.
171
585379
1770
To prowadzi mnie do aspektu natury.
09:59
ChildrenDzieci have a biologicalbiologiczny need
to connectpołączyć with natureNatura,
172
587173
3222
Dzieci naturalnie czują potrzebę
przebywania wśród natury,
10:02
and this showsprzedstawia up in theirich designsprojekty.
173
590419
2266
To odzwierciedlają ich projekty.
10:05
They want natureNatura
right in theirich backyardspodwórka,
174
593046
2674
Chcą naturę na swoich podwórkach,
10:07
not fourcztery blocksBloki away.
175
595744
1476
nie kilka przecznic dalej.
10:09
So they designprojekt communitiesspołeczności
that incorporatewłączenie waterwoda,
176
597710
3183
Dlatego też tworzą projekty
zawierające wodę,
10:12
fruitowoc treesdrzewa, flowerskwiaty and animalszwierzęta
into theirich commonpospolity spacesspacje on siteteren.
177
600917
6287
drzewa owocowe, kwiaty i zwierzęta
dostępne w pobliżu.
10:20
For better or worsegorzej, this is logicallogiczny,
178
608815
2468
To ma sens,
10:23
because five-year-oldspięć latków todaydzisiaj
are rarelyrzadko alloweddozwolony to walkspacerować fourcztery blocksBloki
179
611307
3552
bo dzisiejsi 5-latkowie
nie mogą daleko chodzić
10:26
to accessdostęp a parkpark by themselvessami.
180
614883
1964
samotnie do parku.
10:29
And natureNatura in one'sswoje immediatenatychmiastowy
environmentśrodowisko benefitskorzyści everyonekażdy,
181
617292
3682
Bliskość natury sprzyja każdemu
10:32
sinceod it has been shownpokazane
to have restorativeregenerujący effectsruchomości for all ageswieczność.
182
620998
4128
i udowodniono jej korzystne czynniki
dla różnych grup wiekowych.
10:38
It maymoże come as a surpriseniespodzianka,
183
626442
1668
Może to was zaskoczyć,
10:40
but we even take into considerationwynagrodzenie
the desirespragnienia or our littlestLittlest citizensobywatele,
184
628134
4522
ale bierzemy pod uwagę potrzeby
nawet najmłodszych obywateli,
10:44
babiesdzieci and toddlersmałe dzieci.
185
632680
1635
noworodków i maluszków.
10:46
From toddlersmałe dzieci, we learnednauczyli
that the joyradość of walkingpieszy
186
634887
2688
Dowiedzieliśmy się od najmłodszych,
że lubią chodzić, bo tak odkrywają świat.
10:49
comespochodzi from what you discoverodkryć
alongwzdłuż the way.
187
637599
2934
10:53
When they evaluatedoceniane the walkabilitydo spacerów
of Boulder'sGłaz 19thth StreetUlica corridorkorytarz,
188
641014
4476
Kiedy sprawdziliśmy możliwość chodzenia
po ścieżkach Boulder na 19. ulicy,
10:57
toddlersmałe dzieci spentwydany long stretchesrozciąga się
exploringodkrywanie leavesodchodzi in a ditchrów
189
645514
3960
spędziły one dużo czasu,
badając liście w rowach
11:01
and sparklesbłyszczy in the sidewalkchodnik.
190
649498
1841
i błyszczące obiekty na chodnikach.
11:04
They remindedprzypomniał us to slowpowolny down
191
652839
1857
Przypomniały nam, żebyśmy zwolnili
11:06
and designprojekt a pathścieżka where the journeypodróż
is as importantważny as the destinationprzeznaczenie.
192
654720
4886
i stworzyli ścieżki, gdzie liczy się
sam spacer, a nie cel.
11:13
In additiondodanie to treesdrzewa and plantsrośliny,
193
661146
2404
Oprócz drzew i roślin,
11:15
kidsdzieciaki almostprawie always includezawierać animalszwierzęta
in theirich designsprojekty.
194
663574
3519
prawie zawsze umieszczały zwierzęta
w swoich projektach.
11:19
InsectsOwady, birdsptaki and smallmały mammalsssaki
195
667117
2301
Owady, ptaki i małe ssaki
11:21
figurepostać prominentlyw widocznym miejscu
into children'sdzieci pictureskino.
196
669442
2762
zostały wyraźnie dodane
do obrazków dzieci.
11:24
WhetherCzy it's because
they're closerbliższy to the groundziemia
197
672720
2659
Być może dlatego, że są mniejsi,
11:27
and can see the grasshopperskoniki polne
better than we can,
198
675403
3126
łatwiej im niż nam zauważyć koniki polne,
11:30
or simplypo prostu because they have a greaterwiększy
sensesens of empathyempatia for other beingsIstoty,
199
678553
4237
lub być może są bardziej empatyczni
w stosunku do innych istot,
11:34
childrendzieci almostprawie always includezawierać
non-humannieludzi speciesgatunki in theirich idealideał worldsświaty.
200
682814
4615
bo prawie zawsze umieszczały zwierzęta
w swoich idealnych projektach.
11:40
AcrossCałej the boardtablica, childrendzieci are inclusivewłącznie
in theirich cityMiasto planningplanowanie.
201
688409
4120
Dzieci myślą globalnie projektując miasta.
11:44
They designprojekt for everyonekażdy,
from theirich grandmotherbabcia in a wheelchairwózek inwalidzki
202
692553
4461
Uwzględniają wszystkich,
zaczynając od ich babci na wózku,
11:49
to the homelessbezdomny womankobieta
they see sleepingspanie in the parkpark.
203
697038
2545
po bezdomne kobiety,
które widziały śpiące w parku.
11:51
ChildrenDzieci designprojekt for livingżycie creaturesstworzenia,
204
699988
2588
Dzieci projektują dla żywych istot,
11:54
not for carssamochody, egosego or corporationskorporacje.
205
702600
3920
nie dla samochodów, ego czy korporacji.
11:59
The last and perhapsmoże mostwiększość
compellingprzekonujące discoveryodkrycie we madezrobiony
206
707766
3428
Ostatnie i prawdopodobnie
najbardziej zniewalające odkrycie,
12:03
is that a cityMiasto friendlyprzyjazny to childrendzieci
is a cityMiasto friendlyprzyjazny to all.
207
711218
4032
to że miasta sprzyjające dzieciom,
to miasta sprzyjające wszystkim.
12:08
BogotaBogota, ColombiaKolumbia mayorburmistrz EnriqueEnrique PePEñalosaalosa
208
716274
2944
Enrique Penalosa,
burmistrz Bogoty w Kolumbii
12:11
observedzauważony that childrendzieci
are a kinduprzejmy of indicatorwskaźnik speciesgatunki.
209
719242
3985
zaobserwował, że dzieci
są czynnikiem decydującym.
12:15
If we can buildbudować a successfuludany
cityMiasto for childrendzieci,
210
723613
3063
Jeśli odniesiemy sukces
w budowaniu miast dla dzieci,
12:18
we will have a successfuludany
cityMiasto for all people.
211
726700
3067
będzie to sukces dla wszystkich.
12:22
Think about it.
212
730359
1162
Pomyślcie o tym.
12:23
KidsDzieci can't just hopChmiel in a carsamochód
and drivenapęd to the storesklep.
213
731545
3381
Dzieci nie mogą po prostu wsiąść
do samochodu i pojechać do sklepu.
12:26
And mostwiększość kidsdzieciaki can't affordpozwolić sobie
an expensivedrogi lunchlunch at the nearbyblisko cafeKawiarnia.
214
734950
3836
W większości nie stać ich na
drogi posiłek w pobliskiej kawiarni.
12:31
So if we buildbudować citiesmiasta
that take into the considerationwynagrodzenie
215
739196
3294
Jeśli zbudujemy miasta
12:34
theirich needswymagania for alternativealternatywny
formsformularze of transportationtransport
216
742514
2396
z myślą o alternatywnym transporcie,
12:36
and for cheapertaniej foodjedzenie venuesSale koncertowe,
217
744934
1897
miejscach z tanimi posiłkami,
12:38
we meetspotykać się the needswymagania
of manywiele other populationspopulacje, too.
218
746855
3333
zaspokoimy potrzeby całej populacji.
12:42
The more frequentczęsty
and more affordableniedrogie busautobus serviceusługa,
219
750871
2873
Jeżdżące częściej i tańsze autobusy
12:45
so desiredżądaną by our youthmłodość,
220
753768
1960
pożądane przez młodzież
12:47
alsorównież supportsobsługuje the elderlyStarsi
who wishżyczenie to liverelacja na żywo independentlyniezależnie,
221
755752
3412
zaspokoją też potrzeby starszych,
którzy pragną żyć niezależnie,
12:51
after they can no longerdłużej drivenapęd carssamochody.
222
759188
2400
kiedy już nie mogą prowadzić samochodów.
12:54
Teens'Nastolatki recommendationszalecenia for smoothgładki,
protectedchroniony walkingpieszy and skateboardingjazda na deskorolce pathsścieżki
223
762189
5880
Zaproponowane przez nastolatków
gładkie i zabezpieczone ścieżki
dla pieszych i deskorolek
wspierają osoby chcące poruszać się
na wózkach bez żadnych problemów,
13:00
alsorównież supportwsparcie the personosoba in a wheelchairwózek inwalidzki
who wishesżyczenia to go smoothlypłynnie down the pathścieżka,
224
768093
4811
13:04
or the parentrodzic pushingpchanie a newNowy strollerWózek.
225
772928
2546
oraz rodziców z wózkami.
13:08
So to me, all of this
has revealedujawnione something importantważny.
226
776442
3730
Moim zdaniem, to pokazuje nam
coś bardzo ważnego.
13:12
An importantważny blindślepy spotmiejsce.
227
780196
1600
Pewien martwy punkt.
13:14
If we aren'tnie są includingwłącznie z childrendzieci
in our planningplanowanie,
228
782355
3508
Jeśli nie uwzględniamy dzieci
w naszych projektach,
13:17
who elsejeszcze aren'tnie są we includingwłącznie z?
229
785887
1933
to kogo jeszcze pomijamy?
13:20
Are we listeningsłuchający
to people of colorkolor, immigrantsimigrantów,
230
788250
3865
Czy widzimy potrzeby ludzi
różnych ras, imigrantów,
13:24
the elderlyStarsi and people with disabilitiesniepełnosprawnych,
or with reducedzredukowany incomesdochodów?
231
792139
4880
starszych, niepełnosprawnych,
i ludzi o niskich dochodach?
13:29
What innovativeinnowacyjne designprojekt solutionsrozwiązania
are we overlookingz widokiem na,
232
797641
3603
Jakie innowacyjne rozwiązania pomijamy,
13:33
because we aren'tnie są hearingprzesłuchanie the voicesgłosy
of the fullpełny communityspołeczność?
233
801268
3032
bo po prostu nie słyszymy
wszystkich głosów?
13:36
We can't possiblymożliwie know
the needswymagania and wants of other people
234
804855
3024
Nie możemy znać potrzeb ludzi,
13:39
withoutbez askingpytając.
235
807903
1150
jeśli ich nie zapytamy.
13:41
That goesidzie for kidsdzieciaki and for everyonekażdy elsejeszcze.
236
809569
2692
To tyczy się dzieci i wszystkich innych.
13:44
So, adultsdorośli ludzie, let's stop thinkingmyślący
of our childrendzieci as futureprzyszłość citizensobywatele
237
812752
4817
Dorośli, przestańmy myśleć o dzieciach
jako przyszłych obywatelach,
13:49
and insteadzamiast, startpoczątek valuingwyceny them
for the citizensobywatele they are todaydzisiaj.
238
817593
4703
lecz myślmy o nich jako
o obywatelach już dziś.
13:55
Because our childrendzieci
239
823590
2420
Nasze dzieci mogą stworzyć miasta,
13:58
are designingprojektowanie the citiesmiasta
that will make us happierszczęśliwsi and healthierzdrowiej.
240
826034
4166
które uczynią nas
zdrowszymi i szczęśliwszymi.
14:02
CitiesMiast filledwypełniony with natureNatura, playgrać, movementruch,
socialspołeczny connectionpołączenie and beautypiękno.
241
830637
6399
Miasta pełne natury, zabawy, ruchu,
interakcji społecznej i piękna.
14:09
ChildrenDzieci are designingprojektowanie the citiesmiasta
we all want to liverelacja na żywo in.
242
837765
4190
Dzieci budują miasta, w których
każdy chce mieszkać.
14:14
Thank you.
243
842566
1151
Dziękuję.
14:15
(ApplauseAplauz)
244
843741
7000
(Brawa)
Translated by Alina Charyton
Reviewed by Agnieszka Fijałkowska

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mara Mintzer - Community engagement specialist
Mara Mintzer thrives on engaging children, youth and underrepresented communities in participatory planning, an approach that aims to integrate the views of all community members into designing exemplary communities.

Why you should listen

By using creative, participatory methods in classrooms and community events, Mara Mintzer brings children, city planners and elected officials together to address the city’s most pressing issues. She writes and presents internationally on the topic of engaging children and youth in planning.

Mintzer is based at the University of Colorado in Boulder, Colorado, where she co-founded and now directs Growing Up Boulder (GUB).  Growing Up Boulder is a child- and youth-friendly city initiative that is a partnership between the University of Colorado, the City of Boulder, and Boulder Valley School District. Since its inception in 2009, Growing Up Boulder has worked with more than 4,000 young people, ages 0-18, and 1,000 university students to give children and youth a voice in designing the very communities in which they live.  Her students routinely provide input to urban planners and testify before city council on issues that matter to them. Growing up Boulder is part of the University of Colorado Boulder’s Community Engagement Design and Research (CEDaR) Center.  

Prior to her current work, Mintzer created and managed programs for underresourced children and families in California and New York.  These programs ranged from Early Head Start, preschool education and universal pre-kindergarten classes to parenting classes and coordinated family support services on a public school campus. In addition, she facilitated community building through participatory budgeting and neighborhood visioning processes for the California community in which she worked.

Mintzer received her BA in psychology from Brown University and her MA in organizational psychology from Teachers College, Columbia University. She takes an interdisciplinary approach to her work that values the intersection of urban planning, education, civic engagement and social justice. A spirit of collaboration underlies all of Mintzer's work. She loves to travel and practice her French and Spanish language skills fearlessly.

More profile about the speaker
Mara Mintzer | Speaker | TED.com