ABOUT THE SPEAKER
Safeena Husain - Social entrepreneur
Safeena Husain has worked extensively with rural and urban underserved communities in South America, Africa and Asia. After returning to India, she chose the agenda closest to her heart -- girls' education -- and founded Educate Girls.

Why you should listen

Safeena Husain is the Founder and Executive Director of Educate Girls, and she's well acquainted with the problem she's trying to solve. As a girl in Delhi, she found refuge and opportunity in her studies -- and while she later dropped out of school, a loving parent helped her to return to her education and go on to graduate from the London School of Economics. After working at a startup in Silicon Valley, Husain felt called to social impact. She led the US-based organization Child Family Health International for seven years, and in 2004, returned to India to take on the issue closest to her heart. In 2007, she launched Educate Girls in Rajasthan, a region of India where women and girls face some of the greatest disparities in the country. She has shepherded the organization through dramatic growth.

More profile about the speaker
Safeena Husain | Speaker | TED.com
TED2019

Safeena Husain: A bold plan to empower 1.6 million out-of-school girls in India

Safeena Husain: Un plan îndrăzneț pentru a emancipa 1,6 milioane de fete care nu merg la școala în India

Filmed:
1,283,234 views

„Educațía fetelor este cea mai simplă soluție garantată pe care o avem pentru a ne ajuta să rezolvăm una dintre cele mai dificile probleme ale lumii”, spune antreprenorul social Safeena Husain. Într-o discuție vizionară, ea ne vorbește despre planul său de a înscrie la școală un număr uluitor de 1,6 milioane fete în următorii cinci ani, combinând tehnologia avansată cu implicarea comunității locale pentru a crea noi parcursuri educaționale pentru fetele din India. (Acest plan ambițios face parte din Proiectul Îndrăzneț, o inițiativă TED pentru a inspira și finanța schimbările globale).
- Social entrepreneur
Safeena Husain has worked extensively with rural and urban underserved communities in South America, Africa and Asia. After returning to India, she chose the agenda closest to her heart -- girls' education -- and founded Educate Girls. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Lumea de astăzi are multe probleme.
00:13
The worldlume todayastăzi has manymulți problemsProbleme.
0
1875
2726
00:16
And they're all very complicatedcomplicat
and interconnectedinterconectate and difficultdificil.
1
4625
5518
Sunt foarte complicate,
interconectate și dificile.
00:22
But there is something we can do.
2
10167
2434
Dar este ceva ce putem face.
00:24
I believe
3
12625
1268
Eu cred
00:25
that girls'fetelor educationeducaţie is the closestcel mai apropiat thing
we have to a silverargint bulletglonţ
4
13917
4767
că educația fetelor
e cea mai sigură soluție
00:30
to help solverezolva some of the world'slume
mostcel mai difficultdificil problemsProbleme.
5
18708
4393
ce poate ajuta la rezolvarea uneia dintre
cele mai dificile probleme ale lumii.
00:35
But you don't have to take my wordcuvânt for it.
6
23125
2101
Dar nu trebuie să mă credeți pe cuvânt.
00:37
The WorldLumea BankBanca saysspune
7
25250
1684
Banca Mondială spune
00:38
that girls'fetelor educationeducaţie
is one of the bestCel mai bun investmentsinvestiții
8
26958
3268
că educația fetelor
e una dintre cele mai bune investiții
00:42
that a countryțară can make.
9
30250
2018
pe care o poate face o țară.
00:44
It helpsajută to positivelypozitiv impactefect
10
32292
2101
Are un impact pozitiv
00:46
ninenouă of the 17 SustainableDurabilă
DevelopmentDezvoltare GoalsGoluri.
11
34417
3559
în nouă din cele 17 obiective
de dezvoltare durabilă.
00:50
Everything from healthsănătate,
nutritionnutriție, employmentocuparea forței de muncă --
12
38000
4434
Totul, pornind de la sănătate,
nutriție, angajări,
00:54
all of these are positivelypozitiv impactedafectate
when girlsfete are educatededucat.
13
42458
3959
e influențat pozitiv
când fetele sunt educate.
00:59
AdditionallyÎn plus, climateclimat scientistsoamenii de știință
have recentlyrecent ratedevaluat girls'fetelor educationeducaţie
14
47667
5142
În plus, climatologii au evaluat
recent educația fetelor
01:04
at numbernumăr sixşase out of 80 actionsacţiuni
to reverseverso globalglobal warmingîncălzire.
15
52833
5726
ca fiind numărul șase din 80 de acțiuni
care pot inversa încălzirea globală.
01:10
At numbernumăr sixşase, it's ratedevaluat highersuperior
than solarsolar panelspanouri and electricelectric carsautoturisme.
16
58583
5042
Numărul 6, mai importantă
ca panourile solare și mașinile electrice.
01:17
And that's because
when girlsfete are educatededucat,
17
65542
2851
Și asta din cauză că,
atunci când fetele sunt educate,
01:20
they have smallermai mic familiesfamilii,
18
68417
1809
au familii mai mici,
01:22
and the resultingRezultate reductionreducere in populationpopulație
19
70250
3393
iar prin reducerea populației
01:25
reducesreduce carboncarbon emissionsemisiilor significantlysemnificativ.
20
73667
3333
se reduc semnificativ
și emisiile de carbon.
01:30
But more than that, you know,
it's a problemproblemă we have to solverezolva onceo singura data.
21
78500
4226
Dar mai mult decât atât, e o problemă
pe care trebuie să o rezolvăm doar o dată.
01:34
Because an educatededucat mothermamă
is more than twicede două ori as likelyprobabil
22
82750
4309
Deoarece o mamă educată
este de două ori mai probabil
01:39
to educateeduca her childrencopii.
23
87083
2018
să își educe copiii.
Ceea ce înseamnă că,
printr-o singură acțiune,
01:41
WhichCare meansmijloace that by doing it onceo singura data,
24
89125
2018
01:43
we can closeînchide the gendergen
and literacyalfabetizare gapdecalaj foreverpentru totdeauna.
25
91167
4059
putem reduce decalajul
între sexe si educație pentru totdeauna.
01:47
I work in IndiaIndia,
26
95250
1434
Lucrez în India,
01:48
whichcare has madefăcut incredibleincredibil progressprogres
27
96708
2851
care a făcut progrese incredibile
01:51
in bringingaducere elementaryelementar educationeducaţie for all.
28
99583
3226
în a face accesibilă
educația elementară pentru toți.
01:54
HoweverCu toate acestea, we still have
fourpatru millionmilion out-of-schoolout-of-school girlsfete,
29
102833
4018
Totuși, avem patru milioane de fete
care nu merg la școală,
01:58
one of the highestcel mai inalt in the worldlume.
30
106875
1875
printre cele mai multe din lume.
02:01
And girlsfete are out of schoolşcoală
because of, obviouslyevident povertysărăcie,
31
109917
3684
Iar fetele abandonează școala
din cauza sărăciei evidente,
02:05
socialsocial, culturalcultural factorsfactori.
32
113625
2268
a factorilor sociali și culturali.
02:07
But there's alsode asemenea this
underlyingcare stau la baza factorfactor of mindsetmod de gândire.
33
115917
3125
Dar există și factorul de bază
al mentalității.
02:12
I have metîntâlnit a girlfată
whosea caror nameNume was NaraazNaraaz NathNath.
34
120250
3351
Am întâlnit o fată
al cărei nume era Naraaz Nath.
02:15
NaaraazNaaraaz meansmijloace angryfurios.
35
123625
2184
Naaraaz înseamnă furios.
02:17
And when I askedîntrebă her,
"Why is your nameNume 'angry'supărat?"
36
125833
2476
Și când am întrebat-o
„De ce numele tău e furios?",
02:20
she said, "Because everybodytoata lumea
was so angryfurios when a girlfată was bornnăscut."
37
128333
4417
ea a răspuns: „Pentru că toată lumea
era furioasă când se năștea o fată."
02:26
AnotherUn alt girlfată calleddenumit AntimAntim BalaBala,
38
134125
2476
Altă fată se numea Antim Bala,
02:28
whichcare meansmijloace the last girlfată.
39
136625
2268
care înseamnă „cea din urmă fată”.
02:30
Because everybodytoata lumea hopedsperat
that would be the last girlfată to be bornnăscut.
40
138917
3291
Pentru că toată lumea a sperat
că va fi ultima fată născută.
02:35
A girlfată calleddenumit AachukiAachuki.
41
143625
1708
O fată se numea Aachuki.
02:38
It meansmijloace somebodycineva who has arriveda sosit.
42
146292
2059
Înseamnă „cineva care a ajuns".
02:40
Not wanted, but arriveda sosit.
43
148375
3268
Nedorită, dar a ajuns.
02:43
And it is this mindsetmod de gândire
44
151667
2142
Și este această mentalitate cea care
02:45
that keepspăstrează girlsfete from schoolşcoală
or completingpiese de completare theiral lor educationeducaţie.
45
153833
3601
ține fetele departe de școală
și de completarea educației.
02:49
It's this beliefcredință that a goatcapră is an assetactiv
46
157458
2685
E această credință
că o capră este o valoare,
02:52
and a girlfată is a liabilityrăspundere.
47
160167
1708
iar o fată este o povară.
02:56
My organizationorganizare EducateEduca GirlsFete
workslucrări to changeSchimbare this.
48
164667
3476
Organizația mea „Educați fetele”
muncește pentru a schimba asta.
03:00
And we work in some
of the mostcel mai difficultdificil, ruralrural,
49
168167
2892
Și lucrăm în unele dintre
cele mai dificile, rurale,
03:03
remotela distanta and tribaltribal villagessate.
50
171083
1834
îndepărtate și tribale sate.
03:06
And how do we do it?
51
174000
1518
Cum o facem?
03:07
We first and foremostprimordial find
52
175542
2309
În primul și primul rând găsim
03:09
youngtineri, passionatepasionat, educatededucat youthtineret
from the samela fel villagessate.
53
177875
4184
tineret pasionat, educat,
din aceleași sate.
03:14
BothAmbele menbărbați and womenfemei.
54
182083
2351
Bărbați și femei.
03:16
And we call them TeamEchipa BalikaBalika,
55
184458
1393
Și îi numim echipa Balika,
03:17
balikabalika just meansmijloace the girlfată childcopil,
56
185875
1601
balika înseamnă „fată",
03:19
so this is a teamechipă that we are creatingcrearea
for the girlfată childcopil.
57
187500
2917
deci este o echipă creată pentru fete.
03:23
And so onceo singura data we recruitrecruta
our communitycomunitate volunteersvoluntari,
58
191417
2892
Odată ce am recrutat voluntarii
din comunitate,
03:26
we traintren them, we mentormentor them,
we hand-holdmână-Hold them.
59
194333
3292
îi instruim, îi îndrumăm, îi susținem.
03:30
That's when our work startsîncepe.
60
198458
1560
Atunci începe munca noastră.
03:32
And the first piecebucată we do
is about identifyingidentificarea everyfiecare singlesingur girlfată
61
200042
4351
Iar primul lucru pe care îl facem
este să identificăm fiecare fată
03:36
who'scine not going to schoolşcoală.
62
204417
2267
care nu merge la școală.
03:38
But the way we do it
is a little differentdiferit and high-techhigh tech,
63
206708
3226
Dar modul în care o facem
este puțin diferit și tehnologizat,
03:41
at leastcel mai puţin in my viewvedere.
64
209958
2310
cel puțin în viziunea mea.
03:44
EachFiecare of our frontlinelinia frontului staffpersonal
have a smartphonesmartphone.
65
212292
2726
Fiecare din agenții noștri principali
are un smartphone.
03:47
It has its ownpropriu EducateEduca GirlsFete appaplicaţia.
66
215042
2684
Are propria aplicație „Educați fetele”.
03:49
And this appaplicaţia has everything
that our teamechipă needsare nevoie.
67
217750
3184
Iar această aplicație are tot
ceea ce echipa noastră are nevoie.
03:52
It has digitaldigital mapshărţi of where
they're going to be conductingefectuarea the surveystudiu,
68
220958
5476
Are hărțile digitale ale satelor
unde vor realiza sondajul,
03:58
it has the surveystudiu in it,
all the questionsîntrebări,
69
226458
2310
are sondajul cu toate întrebările,
04:00
little guidesghiduri on how bestCel mai bun
to conductconduita the surveystudiu,
70
228792
2851
scurte ghiduri
despre cum să efectueze un sondaj,
04:03
so that the datadate that comesvine to us
is in realreal time and is of good qualitycalitate.
71
231667
4125
și astfel datele care ajung la noi
sunt în timp real și de calitate.
04:08
So armedarmate with this,
72
236833
1268
Deci, înarmați cu asta,
04:10
our teamsechipe and our volunteersvoluntari
go door-to-doordin ușă în ușă
73
238125
3393
echipele și voluntarii noștri
merg din ușă în ușă
04:13
to everyfiecare singlesingur householdgospodărie
to find everyfiecare singlesingur girlfată
74
241542
3767
la fiecare gospodărie
pentru a găsi fiecare fată
04:17
who mayMai eitherfie we never enrolledînscrişi
or droppedscăzut out of schoolşcoală.
75
245333
2893
pe care noi fie nu am înscris-o,
fie a abandonat școala.
04:20
And because we have this datadate
and technologytehnologie piecebucată,
76
248250
3268
Și pentru că avem
aceste date și tehnologia,
04:23
very quicklyrepede we can figurefigura out
who the girlsfete are and where they are.
77
251542
3934
putem să ne dăm seama foarte repede
cine sunt fetele și unde sunt.
04:27
Because eachfiecare of our
villagessate are geotaggedgeotagged,
78
255500
2434
Pentru că fiecare sat e geolocalizat
04:29
and we can actuallyde fapt
buildconstrui that informationinformație out
79
257958
2393
și putem pune cap la cap informațiile
04:32
very, very quicklyrepede.
80
260375
1500
foarte, foarte repede.
04:34
And so onceo singura data we know where the girlsfete are,
81
262542
2601
Iar o dată ce știm unde sunt fetele,
04:37
we actuallyde fapt startstart the processproces
of bringingaducere them back into schoolşcoală.
82
265167
3726
începem procesul
de a le aduce înapoi la școală.
04:40
And that actuallyde fapt is just
our communitycomunitate mobilizationmobilizare processproces,
83
268917
2892
Acesta este doar procesul
de mobilizare a comunității,
04:43
it startsîncepe with villagesat meetingsreuniuni,
neighborhoodCartier meetingsreuniuni,
84
271833
3435
începe cu adunările sătești,
întrunirile din cartier,
04:47
and as you see, individualindividual counselingconsiliere
of parentspărinţi and familiesfamilii,
85
275292
3934
și consilierea individuală
a părinților și a familiilor,
04:51
to be ablecapabil to bringaduce the girlsfete
back into schoolşcoală.
86
279250
2643
pentru a putea să aducem
fetele înapoi la școală.
04:53
And this can take anything
from a fewpuțini weekssăptămâni to a fewpuțini monthsluni.
87
281917
4625
Iar asta poate dura de la câteva săptămâni
până la câteva luni.
04:59
And onceo singura data we bringaduce the girlsfete
into the schoolşcoală systemsistem,
88
287625
2434
Și după ce aducem fetele
în sistemul școlar,
05:02
we alsode asemenea work with the schoolsșcoli
89
290083
1435
lucrăm și cu școlile,
05:03
to make sure that schoolsșcoli
have all the basicde bază infrastructureinfrastructură
90
291542
3892
ca să fim siguri că școlile
au infrastructura de bază
05:07
so that the girlsfete will be ablecapabil to staystau.
91
295458
1905
astfel încât fetele să poată rămâne.
05:09
And this would includeinclude
a separatesepara toilettoaletă for girlsfete,
92
297387
2797
Iar aceasta include toalete
separate pentru fete,
05:12
drinkingbăut waterapă,
93
300208
1601
apă potabilă,
05:13
things that will help them to be retainedpăstrat.
94
301833
3018
lucruri care le vor ajuta să rămână.
05:16
But all of this would be uselessinutil
if our childrencopii weren'tnu au fost learningînvăţare.
95
304875
3768
Dar toate acestea ar fi inutile
dacă elevii noștri nu ar învăța.
05:20
So we actuallyde fapt runalerga a learningînvăţare programprogram.
96
308667
2892
De fapt, derulăm un program de învățare.
05:23
And this is a supplementarysuplimentare
learningînvăţare programprogram,
97
311583
2101
Este un program de învățare suplimentar,
05:25
and it's very, very importantimportant,
98
313708
2310
și este foarte, foarte important,
05:28
because mostcel mai of our childrencopii
are first-generationprima generatie learnerselevii.
99
316042
3851
deoarece majoritatatea copiilor noștri
sunt elevi de primă generație.
05:31
That meansmijloace there's nobodynimeni at home
to help them with homeworkteme pentru acasă,
100
319917
2892
Asta înseamnă că nu e nimeni acasă
să îi ajute cu lecțiile,
05:34
there's nobodynimeni who can supporta sustine
theiral lor educationeducaţie.
101
322833
2226
nu e nimeni care să susțină educația lor.
05:37
TheirLor parentspărinţi can't readcitit and writescrie.
102
325083
1685
Părinții lor nu pot citi sau scrie.
05:38
So it's really, really keycheie
103
326792
1642
Deci e foarte, foarte important
05:40
that we do the supporta sustine
of the learningînvăţare in the classroomssălile de clasă.
104
328458
4143
să sprijinim învățatul în sălile de clasă.
05:44
So this is essentiallyin esenta our modelmodel,
105
332625
1893
În esență, acesta este modelul nostru,
05:46
in termstermeni of findingdescoperire,
bringingaducere the girlsfete in,
106
334542
2309
de găsire și aducere a fetelor la școală,
05:48
makingluare sure that
they're stayingședere and learningînvăţare.
107
336875
2601
asigurându-ne că ele rămân și învață.
05:51
And we know that our modelmodel workslucrări.
108
339500
2601
Și știm că modelul nostru funcționează.
05:54
And we know this because
109
342125
1893
Și știm acest lucru din cauză că
05:56
a mostcel mai recentRecent randomizedrandomizat
controlControl evaluationevaluare
110
344042
3142
cel mai recent control aleator de evaluare
05:59
confirmsconfirmă its efficacyeficacitatea.
111
347208
1709
îi confirmă eficacitatea.
06:02
Our evaluatorEvaluator foundgăsite
that over a three-yeartrei ani periodperioadă
112
350792
3726
Evaluatorul nostru a aflat
că de-a lungul a trei ani
06:06
EducateEduca GirlsFete was ablecapabil to bringaduce back
92 percentla sută of all out-of-schoolout-of-school girlsfete
113
354542
5142
„Educați Fetele” a adus 92%
din fetele care au renunțat la școală
06:11
back into schoolşcoală.
114
359708
1726
înapoi la școală.
06:13
(ApplauseAplauze)
115
361458
6518
(Aplauze)
06:20
And in termstermeni of learningînvăţare,
116
368000
1434
În ceea ce privește învățarea,
06:21
our children'scopilăresc learningînvăţare
wenta mers up significantlysemnificativ
117
369458
2643
educarea copiilor noștri
a crescut semnificativ
06:24
as comparedcomparativ to controlControl schoolsșcoli.
118
372125
2101
comparativ cu școlile de control.
06:26
So much so, that it was
like an additionalsuplimentare yearan of schoolingșcoală
119
374250
3893
Atât de mult, încât a fost
ca un an suplimentar de școlarizare
06:30
for the averagein medie studentstudent.
120
378167
1809
pentru elevul obișnuit.
06:32
And that's enormousenorm,
121
380000
1393
Iar asta e enorm,
06:33
when you think about a tribaltribal childcopil
who'scine enteringintroducerea the schoolşcoală systemsistem
122
381417
3351
dacă te gândești la un copil tribal
care intră în sistemul școlar
06:36
for the first time.
123
384792
1375
pentru prima dată.
06:39
So here we have a modelmodel that workslucrări;
124
387042
2392
Deci aici avem un sistem funcționabil;
06:41
we know it's scalablescalabil,
125
389458
1976
știm că poate fi extins,
06:43
because we are alreadydeja functioningfuncționare
at 13,000 villagessate.
126
391458
3643
deoarece noi deja funcționăm
în 13.000 de sate.
06:47
We know it's smartinteligent,
127
395125
1309
Știm că e inteligent
06:48
because of the use of datadate and technologytehnologie.
128
396458
2935
din cauza utilizării
datelor și tehnologiei.
06:51
We know that it's
sustainabledurabilă and systemicsistemice,
129
399417
2767
Știm că e durabil și sistemic
06:54
because we work in partnershipasociere
with the communitycomunitate,
130
402208
2976
pentru că avem comunitățile
drept parteneri,
06:57
it's actuallyde fapt led by the communitycomunitate.
131
405208
2185
și de fapt sunt conduse de comunități.
06:59
And we work in partnershipasociere
with the governmentGuvern,
132
407417
2226
Și lucrăm în parteneriat cu guvernul,
07:01
so there's no creationcreare
of a parallelparalel deliverylivrare systemsistem.
133
409667
2708
deci nu e creația unui sistem paralel.
07:05
And so because we have
this innovativeinovatoare partnershipasociere
134
413417
3226
Și din cauză că noi avem
acest parteneriat inovativ
07:08
with the communitycomunitate,
the governmentGuvern, this smartinteligent modelmodel,
135
416667
3892
cu comunitatea, guvernul,
acest model inteligent,
07:12
we have this bigmare, audacioustemerar dreamvis todayastăzi.
136
420583
3292
avem azi acest vis mare, îndrăzneț.
07:17
And that is to solverezolva
a fulldeplin 40 percentla sută of the problemproblemă
137
425042
3809
Iar acesta e să rezolvăm 40% din problema
07:20
of out-of-schoolout-of-school girlsfete in IndiaIndia
in the nextUrmător → fivecinci yearsani.
138
428875
3250
fetelor din India care nu merg la școală
în următorii cinci ani.
07:24
(ApplauseAplauze)
139
432958
6393
(Aplauze)
07:31
And you're thinkinggândire, that's a little ...
140
439375
2601
Și te gândești, asta e puțin..
07:34
You know, how am I even thinkinggândire
about doing that,
141
442000
3018
Și cum de pot să mă gândesc să fac asta,
07:37
because IndiaIndia is not a smallmic placeloc,
it's a hugeimens countryțară.
142
445042
3833
deoarece India nu e un loc mic,
e o țară uriașă.
07:42
It's a countryțară of over a billionmiliard people.
143
450042
2517
E o țară cu peste un miliard de locuitori.
07:44
We have 650,000 villagessate.
144
452583
3935
Avem 650.000 de sate.
07:48
How is it that I'm standingpermanent here,
145
456542
1642
Cum se face că stau aici,
07:50
sayingzicală that one smallmic organizationorganizare
146
458208
1976
spunând că o organizație mică
07:52
is going to solverezolva a fulldeplin
40 percentla sută of the problemproblemă?
147
460208
3209
va rezolva 40% din problemă?
07:56
And that's because we have a keycheie insightînțelegere.
148
464125
2601
Asta e din cauză că avem
informații importante.
07:58
And that is,
149
466750
1268
Iar aceasta e
08:00
because of our entireîntreg approachabordare,
with datadate and with technologytehnologie,
150
468042
4476
din cauza abordării noastre
cu date și tehnologie,
08:04
that fivecinci percentla sută of villagessate in IndiaIndia
151
472542
2684
că 5% din satele din India
08:07
have 40 percentla sută
of the out-of-schoolout-of-school girlsfete.
152
475250
3018
au 40% din fetele
care nu frecventează școala.
08:10
And this is a bigmare,
bigmare piecebucată of the puzzlepuzzle.
153
478292
2767
Si este o piesă mare, mare de puzzle.
08:13
WhichCare meansmijloace, I don't have to work
acrosspeste the entireîntreg countryțară.
154
481083
3185
Ceea ce înseamnă că nu trebuie
să lucrez în toată țara.
08:16
I have to work in those
fivecinci percentla sută of the villagessate,
155
484292
3142
Trebuie să lucrez în acele 5% din sate,
08:19
about 35,000 villagessate,
156
487458
2060
aproximativ 35.000 de sate,
08:21
to actuallyde fapt be ablecapabil to solverezolva
a largemare piecebucată of the problemproblemă.
157
489542
3208
pentru a putea de fapt să rezolv
o mare parte a problemei.
08:25
And that's really keycheie,
158
493875
1268
Aceasta e rezolvarea,
08:27
because these villagessate
159
495167
2392
pentru că aceste sate
08:29
not only have highînalt burdenpovară
of out-of-schoolout-of-school girlsfete,
160
497583
3143
nu numai că au cele mai multe fete
care nu merg la școală,
08:32
but alsode asemenea a lot of
relatedlegate de indicatorsIndicatorii, right,
161
500750
2851
dar și mulți indicatori asociați,
08:35
like malnutritionsubnutriție, stuntingpiticirea,
povertysărăcie, infantcopil mortalitymortalitate,
162
503625
5351
cum ar fi malnutriția, subdezvoltarea,
sărăcia, mortalitatea infantilă,
08:41
childcopil marriagecăsătorie.
163
509000
1684
căsătoria copiilor.
08:42
So by workinglucru and focusingfocalizare here,
164
510708
1935
Muncind și concentrându-te aici,
08:44
you can actuallyde fapt createcrea
a largemare multipliermultiplicator effectefect
165
512667
2476
poți crea un efect de multiplicare
la scară mare
08:47
acrosspeste all of these indicatorsIndicatorii.
166
515167
2601
de-a lungul acestor indicatori.
08:49
And it would mean
167
517792
1266
Ar însemna
08:51
that we would be ablecapabil to bringaduce back
1.6 millionmilion girlsfete back into schoolşcoală.
168
519082
4375
că am putea aduce înapoi în școli
1,6 milioane de fete.
08:56
(ApplauseAplauze)
169
524792
6083
(Aplauze)
09:03
I have to say, I have been
doing this for over a decadedeceniu,
170
531750
3434
Trebuie să vă spun că fac asta
de mai bine de un deceniu,
09:07
and I have never metîntâlnit a girlfată
who said to me,
171
535208
4810
și nu am întâlnit nicio fată
care să îmi spună:
09:12
you know, "I want to staystau at home,"
172
540042
1726
„Vreau să stau acasă'',
09:13
"I want to grazepască the cattlebovine,"
173
541792
1392
„Vreau să pasc vitele",
09:15
"I want to look after the siblingsfraţii,"
174
543208
2268
„Vreau să am grijă de frații mei",
09:17
"I want to be a childcopil bridemireasa."
175
545500
2018
„Vreau sa fiu o mireasă copil”.
09:19
EveryFiecare singlesingur girlfată I meetîntâlni
wants to go to schoolşcoală.
176
547542
4208
Fiecare fată pe care am întâlnit-o
vrea să meargă la școală.
09:24
And that's what we really want to do.
177
552917
1976
Și asta vrem și noi să facem.
09:26
We want to be ablecapabil to fulfillîndeplini
those 1.6 millionmilion dreamsvise.
178
554917
4125
Vrem să îndeplinim
cele 1,6 milioane de visuri.
09:32
And it doesn't take much.
179
560625
1309
Și nu costă mult.
09:33
To find and enrollÎnscrieţi-vă a girlfată
with our modelmodel is about 20 dollarsdolari.
180
561958
3935
Pentru a găsi și a înscrie o fată
prin modelul nostru, costă 20$.
09:37
To make sure that she is learningînvăţare
and providingfurnizarea a learningînvăţare programprogram,
181
565917
3184
Pentru a fi siguri că învață
și furnizează programul de învățare,
09:41
it's anothero alta 40 dollarsdolari.
182
569125
2268
costă alți 40$.
09:43
But todayastăzi is the time to do it.
183
571417
2142
Dar azi e momentul să o facem.
09:45
Because she is trulycu adevărat
the biggestCea mai mare assetactiv we have.
184
573583
4143
Pentru că într-adevăr fetele sunt
cel mai de preț bun pe care îl avem.
09:49
I am SafeenaStanciu HusainHusain, and I educateeduca girlsfete.
185
577750
3351
Eu sunt Safeena Husain și educ fetele.
09:53
Thank you.
186
581125
1268
Vă mulțumesc.
09:54
(ApplauseAplauze)
187
582417
3541
(Aplauze)
Translated by Catalina Odaciuc
Reviewed by Bianca-Ioanidia Mirea

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Safeena Husain - Social entrepreneur
Safeena Husain has worked extensively with rural and urban underserved communities in South America, Africa and Asia. After returning to India, she chose the agenda closest to her heart -- girls' education -- and founded Educate Girls.

Why you should listen

Safeena Husain is the Founder and Executive Director of Educate Girls, and she's well acquainted with the problem she's trying to solve. As a girl in Delhi, she found refuge and opportunity in her studies -- and while she later dropped out of school, a loving parent helped her to return to her education and go on to graduate from the London School of Economics. After working at a startup in Silicon Valley, Husain felt called to social impact. She led the US-based organization Child Family Health International for seven years, and in 2004, returned to India to take on the issue closest to her heart. In 2007, she launched Educate Girls in Rajasthan, a region of India where women and girls face some of the greatest disparities in the country. She has shepherded the organization through dramatic growth.

More profile about the speaker
Safeena Husain | Speaker | TED.com