English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2008

Chris Jordan: Turning powerful stats into art

Chris Jordan prezintă statistici şocante

Filmed:
1,712,135 views

Artistul Chris Jordan ne prezintă o viziune impresionantă a culturii occidentale. Imaginile sale supradimensionate ilustrează statistici aproape inimaginabile - cum ar fi numărul uimitor de pahare de hârtie pe care le folosim zilnic.

- Artist
Chris Jordan runs the numbers on modern American life -- making large-format, long-zoom artwork from the most mindblowing data about our stuff. Full bio

My work is about the behaviors that we all engage in unconsciously,
Munca mea vorbeşte despre comportamentele în care ne angajăm cu toţii inconştient,
00:12
on a collective level.
la nivel colectiv.
00:17
And what I mean by that, it's the behaviors
Vreau să spun -- comportamentele
00:19
that we're in denial about,
pe care nu vrem să le acceptăm,
00:21
and the ones that operate below the surface of our daily awareness.
şi cele care se manifestă fără să ne dăm seama în fiecare zi.
00:22
And as individuals, we all do these things, all the time, everyday.
Ca indivizi, cu toţii facem aceste lucruri, tot timpul, zilnic.
00:29
It's like when you're mean to your wife
Ca atunci când eşti nervos pe soţie
00:32
because you're mad at somebody else.
pentru că te-a enervat altcineva.
00:35
Or when you drink a little too much at a party, just out of anxiety.
Sau când bei puţin prea mult la o petrecere fiindcă eşti neliniştit.
00:37
Or when you overeat because your feelings are hurt, or whatever.
Sau când mănânci prea mult pentru că te-a supărat cineva sau din alt motiv.
00:40
And when we do these kind of things,
Şi, când facem lucrurile astea,
00:46
when 300 million people do unconscious behaviors,
când 300 de milioane de oameni au un comportament inconştient,
00:48
then it can add up to a catastrophic consequence
acest lucru are o consecinţă catastrofală
00:52
that nobody wants, and no one intended.
pe care nimeni nu o doreşte şi nu a intenţionat-o.
00:55
And that's what I look at with my photographic work.
Acest lucru este ilustrat în lucrările mele fotografice.
00:57
This is an image I just recently completed, that is --
Iată o imagine pe care tocmai am terminat-o, care,
01:00
when you stand back at a distance,
dacă o priveşti de la distanţă,
01:04
it looks like some kind of neo-Gothic, cartoon image
arată ca o caricatură neo-gotică
01:05
of a factory spewing out pollution.
a unei fabrici care „scuipă” poluare.
01:08
And as you get a little bit closer,
Când te apropii puţin,
01:11
it starts looking like lots of pipes, like maybe a chemical plant,
începe să arate ca o grămadă de ţevi, ca un combinat chimic
01:14
or a refinery, or maybe a hellish freeway interchange.
sau o rafinărie sau poate o bucată de autostradă de coşmar.
01:18
And as you get all the way up close,
Şi, când te apropii cel mai mult,
01:22
you realize that it's actually made of lots and lots of plastic cups.
îţi dai seama că este compusă de fapt din foarte multe pahare de plastic.
01:23
And in fact, this is one million plastic cups,
De fapt, aici sunt un milion de pahare de plastic,
01:28
which is the number of plastic cups that are used on airline flights
care este numărul de pahare de plastic care se folosesc în cursele aeriene
01:30
in the United States every six hours.
din Statele Unite la fiecare şase ore.
01:35
We use four million cups a day on airline flights,
Folosim patru milioane de pahare de plastic zilnic în avioane
01:36
and virtually none of them are reused or recycled.
şi, teoretic, niciunul nu este refolosit sau reciclat;
01:41
They just don't do that in that industry.
pur şi simplu, nu se ocupă cu aşa ceva în industria asta.
01:43
Now, that number is dwarfed
Acest număr pare neînsemnat
01:46
by the number of paper cups we use every day,
în comparaţie cu numărul de pahare de hârtie pe care le folosim zilnic,
01:48
and that is 40 million cups a day for hot beverages,
şi anume 40 de milioane de pahare zilnic pentru băuturi calde,
01:51
most of which is coffee.
în mare parte cafea.
01:54
I couldn't fit 40 million cups on a canvas,
N-am putut înghesui 40 de milioane de pahare pe o pânză,
01:55
but I was able to put 410,000. That's what 410,000 cups looks like.
dar am reuşit să pun 410.000. Aşa arată 410.000 de pahare.
01:58
That's 15 minutes of our cup consumption.
Asta reprezintă 15 minute de consum de pahare.
02:03
And if you could actually stack up that many cups in real life,
Şi, dacă chiar ai reuşi să stivuieşti fizic atâtea pahare,
02:04
that's the size it would be.
ar fi aşa de mare.
02:08
And there's an hour's worth of our cups.
Aşa arată o oră de consum de pahare.
02:09
And there's a day's worth of our cups.
Şi aşa arată o zi de consum de pahare.
02:12
You can still see the little people way down there.
Mai poţi vedea omuleţii undeva acolo, jos.
02:13
That's as high as a 42-story building,
Are înălţimea unui bloc cu 42 de etaje,
02:15
and I put the Statue of Liberty in there as a scale reference.
şi am pus Statuia Libertăţii acolo, drept referinţă de mărime.
02:17
Speaking of justice, there's another phenomenon going on in our culture
Vorbind de justiţie, există un alt fenomen în cultura noastră,
02:23
that I find deeply troubling, and that is that America, right now,
unul extrem de cutremurător -- faptul că America, în acest moment,
02:26
has the largest percentage of its population in prison
are cel mai mare procentaj din populaţie în închisoare
02:29
of any country on Earth.
din întreaga lume.
02:32
One out of four people, one out of four humans in prison
Unul din patru oameni aflaţi în închisoare
02:35
are Americans, imprisoned in our country.
este american, încarcerat în ţara noastră.
02:38
And I wanted to show the number.
Şi voiam să arăt numărul.
02:43
The number is 2.3 million Americans were incarcerated in 2005.
Numărul de 2,3 milioane de americani încarceraţi în 2005.
02:44
And that's gone up since then, but we don't have the numbers yet.
Numărul a crescut de atunci, dar încă n-avem cifrele.
02:48
So, I wanted to show 2.3 million prison uniforms,
Aşa că am vrut să arăt 2,3 milioane de uniforme de deţinuţi,
02:50
and in the actual print of this piece,
iar, în această lucrare,
02:54
each uniform is the size of a nickel on its edge.
fiecare uniformă e de mărimea marginii unei monezi.
02:57
They're tiny. They're barely visible as a piece of material,
Sunt micuţe, abia vizibile ca bucăţi de material,
03:00
and to show 2.3 million of them required a canvas
iar, ca să ilustrez 2,3 milioane, am avut nevoie de o pânză
03:03
that was larger than any printer in the world would print.
care era mai mare decât orice poate imprima vreo imprimantă în lume.
03:07
And so I had to divide it up into multiple panels
Aşa că a trebuit să împart lucrarea în mai multe panouri
03:09
that are 10 feet tall by 25 feet wide.
care au 3 metri înălţime şi 7,6 metri lăţime.
03:11
This is that piece installed in a gallery in New York --
Aceasta este lucrarea expusă într-o galerie din New York;
03:13
those are my parents looking at the piece.
aceştia sunt părinţii mei care privesc lucrarea.
03:18
(Laughter)
(Râsete)
03:20
Every time I look at this piece,
De fiecare dată când mă uit la această lucrare,
03:23
I always wonder if my mom's whispering to my dad,
mă întreb dacă mama îi şopteşte tatălui meu:
03:24
"He finally folded his laundry."
„Şi-a împăturit în sfârşit lenjeria!”
03:26
(Laughter)
(Râsete)
03:28
I want to show you some pieces now that are about addiction.
Vreau să vă arăt câteva lucrări acum despre dependenţă.
03:31
And this particular one is about cigarette addiction.
Aceasta este despre dependenţa de ţigări.
03:33
I wanted to make a piece that shows the actual number of Americans
Am vrut să fac o lucrare care arată numărul real de americani
03:37
who die from cigarette smoking.
care mor din cauza fumatului.
03:40
More than 400,000 people die in the United States every year
Peste 400.000 de oameni mor în Statele Unite anual
03:42
from smoking cigarettes.
din cauza fumatului.
03:45
And so, this piece is made up of lots and lots of boxes of cigarettes.
Ca urmare, această lucrare este construită din multe pachete de ţigări.
03:47
And, as you slowly step back,
Şi, când o priveşti în ansamblu,
03:51
you see that it's a painting by Van Gogh, called "Skull with Cigarette."
vezi că este pictura lui Van Gogh, numită „Craniu cu ţigară”.
03:52
It's a strange thing to think about, that on 9/11,
E ciudat să te gândeşti că, la 9/11 (atacul asupra lui World Trade Center),
03:56
when that tragedy happened, 3,000 Americans died.
când s-a întâmplat tragedia, 3.000 de americani au murit,
04:00
And do you remember the response?
şi vă aduceţi aminte ce reacţie a avut?
04:02
It reverberated around the world,
A reverberat în întreaga lume
04:05
and will continue to reverberate through time.
şi va continua să reverbereze în timp.
04:07
It will be something that we talk about in 100 years.
Va fi ceva despre care vom discuta şi peste 100 de ani.
04:10
And yet on that same day, 1,100 Americans died from smoking.
Şi totuşi, în aceeaşi zi, 1.100 de americani au murit din cauza fumatului.
04:13
And the day after that, another 1,100 Americans died from smoking.
Şi, în ziua următoare, alţi 1.100 de americani au murit din cauza fumatului.
04:18
And every single day since then, 1,100 Americans have died.
În fiecare zi de atunci, 1.100 de americani au murit,
04:21
And today, 1,100 Americans are dying from cigarette smoking.
şi astăzi, 1.100 de americani mor din cauza fumatului.
04:25
And we aren't talking about it -- we dismiss it.
Şi nu vorbim despre asta, nu ne gândim la asta.
04:27
The tobacco lobby, it's too strong.
Lobby-ul tutunului e prea puternic.
04:32
We just dismiss it out of our consciousness.
Pur şi simplu, respingem şi eliminăm informaţiile din conştiinţă.
04:34
And knowing what we know about the destructive power of cigarettes,
Şi, deşi ştim ce putere distrugătoare au ţigările,
04:38
we continue to allow our children, our sons and daughters,
continuăm să ne lăsăm copiii, fiii şi fiicele,
04:44
to be in the presence of the influences that start them smoking.
să fie în prezenţa influenţelor care îi vor face să fumeze.
04:48
And this is what the next piece is about.
Următoarea mea lucrare ilustrează acest lucru.
04:51
This is just lots and lots of cigarettes: 65,000 cigarettes,
Aceste sunt foarte multe ţigări: 65.000 de ţigări,
04:54
which is equal to the number of teenagers
numărul adolescenţilor
04:57
who will start smoking this month, and every month in the U.S.
care se vor apuca de fumat în această lună, în fiecare lună în SUA.
05:00
More than 700,000 children in the United States aged 18 and under
Peste 700.000 de copii din Statele Unite în vârstă de cel mult 18 ani
05:03
begin smoking every year.
se apucă de fumat anual.
05:07
One more strange epidemic in the United States
O altă epidemie ciudată în Statele Unite
05:09
that I want to acquaint you with
pe care vreau să v-o prezint
05:15
is this phenomenon of abuse and misuse of prescription drugs.
este fenomenul abuzului şi a folosirii greşite a medicamentelor cu reţetă.
05:17
This is an image I've made out of lots and lots of Vicodin.
Aceasta este o imagine pe care-am construit-o din foarte multe tablete de Vicodin --
05:23
Well, actually, I only had one Vicodin
de fapt, am avut o singură tabletă de Vicodin
05:27
that I scanned lots and lots of times.
pe care am scanat-o de foarte multe ori.
05:29
(Laughter)
(Râsete)
05:31
And so, as you stand back, you see 213,000 Vicodin pills,
Astfel, dacă priveşti în ansamblu, vezi 213.000 pastile de Vicodin,
05:32
which is the number of hospital emergency room visits
numărul de vizite la camera de gardă a spitalului
05:35
yearly in the United States,
care au loc anual în Statele Unite,
05:39
attributable to abuse and misuse of prescription painkillers
datorită abuzului şi folosirii greşite a analgezicelor
05:40
and anti-anxiety medications.
şi a altor medicamente împotriva anxietăţii.
05:45
One-third of all drug overdoses in the U.S. --
O treime din toate supradozele din SUA --
05:46
and that includes cocaine, heroin, alcohol, everything --
inclusiv cocaina, heroina, alcoolul, tot --
05:50
one-third of drug overdoses are prescription medications.
o treime din supradoze sunt medicamente de reţetă.
05:53
A strange phenomenon.
Un fenomen ciudat.
05:58
This is a piece that I just recently completed
Aceasta este o lucrare pe care am terminat-o recent
05:59
about another tragic phenomenon. And that is the phenomenon,
despre un alt fenomen tragic. Şi anume fenomenul,
06:03
this growing obsession we have with breast augmentation surgery.
obsesia crescândă pe care o avem cu mărirea sânilor.
06:06
384,000 women, American women, last year
384.000 de femei americane au făcut anul trecut
06:12
went in for elective breast augmentation surgery.
operaţie de mărire a sânilor.
06:16
It's rapidly becoming the most popular high school graduation gift,
Devine, rapid, cel mai popular cadou de absolvire a liceului,
06:21
given to young girls who are about to go off to college.
cadou făcut tinerelor fete care se pregătesc de facultate.
06:25
So, I made this image out of Barbie dolls,
Aşa că am construit această imagine din păpuşi Barbie,
06:31
and so, as you stand back you see this kind of floral pattern,
şi, pe măsură ce te depărtezi, vezi acest model floral,
06:34
and as you get all the way back, you see 32,000 Barbie dolls,
iar când priveşti întreaga lucrare, vezi 32.000 de păpuşi Barbie,
06:39
which represents the number of breast augmentation surgeries
care reprezintă numărul de operaţii de mărire a sânilor
06:43
that are performed in the U.S. each month.
făcute lunar în Statele Unite.
06:46
The vast majority of those are on women under the age of 21.
Majoritatea acestora sunt făcute femeilor sub 21 de ani.
06:48
And strangely enough, the only plastic surgery
Şi, în mod ciudat, singura operaţie plastică
06:54
that is more popular than breast augmentation is liposuction,
mai populară decât mărirea sânilor este liposucţia,
06:56
and most of that is being done by men.
şi, în mare parte, este făcută de bărbaţi.
07:00
Now, I want to emphasize that these are just examples.
Aş dori să accentuez faptul că acestea sunt doar exemple.
07:02
I'm not holding these out as being the biggest issues.
Nu spun că sunt cele mai mari probleme.
07:06
They're just examples.
Sunt doar exemple.
07:09
And the reason that I do this, it's because I have this fear
Şi, motivul pentru care fac acest lucru, este fiindcă mi-e frică
07:12
that we aren't feeling enough as a culture right now.
că nu suntem suficient de sensibili acum în cultura noastră.
07:16
There's this kind of anesthesia in America at the moment.
Există acest fel de anestezie în America în acest moment.
07:20
We've lost our sense of outrage, our anger and our grief
Ne-am pierdut simţul indignării, mânia şi suferinţa
07:23
about what's going on in our culture right now,
faţă de ce se întâmplă în cultura noastră acum,
07:31
what's going on in our country,
despre ce se întâmplă în ţara noastră,
07:33
the atrocities that are being committed in our names around the world.
atrocităţile care se întâmplă în numele nostru pe tot globul.
07:34
They've gone missing; these feelings have gone missing.
Am pierdut aceste sentimente.
07:36
Our cultural joy, our national joy is nowhere to be seen.
Bucuria noastră culturală, bucuria naţională a dispărut.
07:40
And one of the causes of this, I think,
Şi una dintre cauze este -- cred -- faptul că
07:43
is that as each of us attempts to build this new kind of worldview,
pe măsură ce fiecare dintre noi încearcă să privească lumea altfel,
07:47
this holoptical worldview, this holographic image
să-şi asume viziunea asta multifațetată, holografică
07:51
that we're all trying to create in our mind
pe care încercăm să ne-o creăm în minte
07:55
of the interconnection of things: the environmental footprints
cu privire la interconexiunile dintre lucruri: problemele de mediu create
07:57
1,000 miles away of the things that we buy;
de lucrurile pe care le cumpărăm de la 1.000 km depărtare;
08:00
the social consequences 10,000 miles away
consecinţele sociale de la 10.000 km depărtare
08:03
of the daily decisions that we make as consumers.
ale deciziilor pe care le luăm în calitate de consumatori.
08:06
As we try to build this view,
Pe măsură ce ne creăm această imagine,
08:09
and try to educate ourselves about the enormity of our culture,
şi încercăm să ne educăm în privinţa enormităţii culturii noastre,
08:11
the information that we have to work with is these gigantic numbers:
informaţiile cu care trebuie să lucrăm sunt aceste numere gigantice:
08:14
numbers in the millions, in the hundreds of millions,
de ordinul milioanelor, a sutelor de milioane,
08:20
in the billions and now in the trillions.
a miliardelor şi, mai nou, a miilor de miliarde.
08:23
Bush's new budget is in the trillions, and these are numbers
Noul buget al lui Bush este de mii de miliarde, şi acestea sunt numere
08:26
that our brain just doesn't have the ability to comprehend.
pe care mintea noastră, pur şi simplu, nu are capacitatea să le înţeleagă.
08:28
We can't make meaning out of these enormous statistics.
Nu putem înţelege aceste statistici enorme.
08:32
And so that's what I'm trying to do with my work,
Asta încerc să rezolv prin munca mea,
08:36
is to take these numbers, these statistics
iau aceste numere, aceste statistici
08:40
from the raw language of data, and to translate them
din limbajul crud al datelor şi le traduc
08:41
into a more universal visual language, that can be felt.
într-un limbaj vizual universal, care poate fi simţit.
08:46
Because my belief is, if we can feel these issues,
Pentru că eu cred că, dacă putem simţi aceste probleme,
08:49
if we can feel these things more deeply,
dacă putem simţi aceste lucruri mai adânc,
08:53
then they'll matter to us more than they do now.
atunci vor conta mai mult pentru noi decât contează acum.
08:55
And if we can find that,
Şi dacă ne dăm seama de asta,
09:00
then we'll be able to find, within each one of us,
atunci vom putea găsi în fiecare dintre noi
09:01
what it is that we need to find to face the big question,
acel lucru de care avem nevoie pentru a răspunde la marea întrebare,
09:06
which is: how do we change?
care este: Cum ne schimbăm?
09:09
That, to me, is the big question that we face as a people right now:
Asta, pentru mine, este marea întrebare cu care ne confruntăm acum ca popor.
09:12
how do we change? How do we change as a culture,
Cum ne schimbăm? Cum ne schimbăm ca şi cultură,
09:17
and how do we each individually take responsibility
şi cum ne asumăm fiecare din noi responsabilitatea
09:21
for the one piece of the solution that we are in charge of,
pentru bucata de soluţie de care răspundem,
09:25
and that is our own behavior?
şi anume, propriul nostru comportament?
09:29
My belief is that you don't have to make yourself bad
Sunt convins că nu trebuie să faci compromisuri
09:30
to look at these issues.
ca să poţi examina aceste probleme.
09:40
I'm not pointing the finger at America in a blaming way.
Nu arăt cu degetul spre America într-un mod acuzator,
09:42
I'm simply saying, this is who we are right now.
pur şi simplu, spun că aşa suntem în acest moment.
09:46
And if there are things that we see
Dacă există lucruri pe care le vedem
09:48
that we don't like about our culture,
şi care nu ne plac apropo de cultura noastră,
09:50
then we have a choice.
atunci avem de ales.
09:51
The degree of integrity that each of us can bring to the surface,
Gradul de integritate pe care fiecare din noi îl poate aduce,
10:02
to bring to this question, the depth of character that we can summon,
pentru a acorda acestei întrebări profunzimea de caracter necesară
10:07
as we show up for the question of how do we change --
pentru a ne putea întreba „cum ne schimbăm?”.
10:14
it's already defining us as individuals and as a nation,
Ne defineşte deja ca indivizi şi ca naţiune,
10:17
and it will continue to do that, on into the future.
şi va continua să ne definească şi în viitor.
10:25
And it will profoundly affect the well-being, the quality of life
Şi va afecta profund bunăstarea şi calitatea vieţii
10:28
of the billions of people
a miliardelor de oameni
10:35
who are going to inherit the results of our decisions.
care vor moşteni rezultatele deciziilor noastre.
10:36
I'm not speaking abstractly about this,
Nu vorbesc abstract despre asta,
10:45
I'm speaking -- this is who we are in this room,
vă spun -- iată cine suntem noi, cei din camera asta.
10:46
right now, in this moment.
Chiar acum, în acest moment.
10:56
Thank you and good afternoon.
Mulţumesc şi o după-amiază plăcută.
10:58
(Applause)
(aplauze)
11:03
Translated by Viorel Mocanu

▲Back to top

About the speaker:

Chris Jordan - Artist
Chris Jordan runs the numbers on modern American life -- making large-format, long-zoom artwork from the most mindblowing data about our stuff.

Why you should listen

Photographer Chris Jordan trains his eye on American consumption. His 2003-05 series "Intolerable Beauty" examines the hypnotic allure of the sheer amount of stuff we make and consume every day: cliffs of baled scrap, small cities of shipping containers, endless grids of mass-produced goods.

His 2005 book In Katrina's Wake: Portraits of Loss from an Unnatural Disaster is a chilling, unflinching look at the toll of the storm. And his latest series of photographs, "Running the Numbers," gives dramatic life to statistics of US consumption. Often-heard factoids like "We use 2 million plastic bottles every 5 minutes" become a chilling sea of plastic that stretches beyond our horizon.

In April 2008, Jordan traveled around the world with National Geographic as an international eco-ambassador for Earth Day 2008.

More profile about the speaker
Chris Jordan | Speaker | TED.com