ABOUT THE SPEAKER
Sydney Chaffee - Educator
Sydney Chaffee believes that teachers and students can change the world together.

Why you should listen

As the 2017 National Teacher of the Year, Sydney Chaffee traveled the world to advocate for education as a transformative tool to help young people create more just societies. Chaffee teaches ninth grade Humanities at Codman Academy Charter Public School in Boston, MA and is a National Board Certified Teacher.

(Photo: Edwin Yoo)

More profile about the speaker
Sydney Chaffee | Speaker | TED.com
TEDxBeaconStreet

Sydney Chaffee: How teachers can help kids find their political voices

Sydney Chaffee: Kako lahko učitelji pomagajo otrokom najti svoj politični glas

Filmed:
1,356,564 views

Socialna pravičnost spada v naše šole, pravi učiteljica Sydney Chaffee. V svojem drznem govoru pokaže, kako učenje študentov, da se vključijo v aktivizem, pomaga, da si pridobijo pomembne akademske in življenjske spretnosti. Prosi nas, naj ponovno razmislimo, kako bi lahko uporabili izobraževanje kot pomoč otrokom, da najdejo svoj glas, "Poučevanje bo vedno politično dejanje," pravi Chaffeejeva. "Ne smemo se bati moči svojih učencev. Ta moč jim bo pomagala graditi boljši jutri."
- Educator
Sydney Chaffee believes that teachers and students can change the world together. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
To me, socialsocialno justicepravičnost is a simplepreprosto conceptkoncept.
0
1897
3064
Zame je socialna pravičnost
preprost koncept.
00:16
It's the notionpojma
that all people in a societydružbo
1
4985
2437
Gre za predpostavko,
da si vsi ljudje v družbi
00:19
deservezaslužiti fairpošteno and equitablepravično rightspravice,
opportunitiespriložnosti and accessdostop to resourcesvirov.
2
7446
5348
zaslužijo pravične in enakopravne pravice,
priložnosti in dostop do virov.
00:25
But it's becomepostane
controversialsporno and nebulousnejasen,
3
13270
3041
A postala je kontroverzna in nebulozna,
00:28
because we'vesmo stoppedustavil talkinggovoriti
4
16335
1433
ker smo prenehali govoriti
00:29
about what workingdelo
for socialsocialno justicepravičnost actuallydejansko looksizgleda like.
5
17792
3646
o tem, kako prizadevanje
za socialno pravičnost dejansko izgleda.
00:34
WorkingDela for socialsocialno justicepravičnost
can look like this ...
6
22350
2342
Izgleda lahko tako
00:37
or this.
7
25592
1150
ali tako.
00:39
It can look like this ...
8
27255
1468
Izgleda lahko tako
00:41
or it can look like this ...
9
29452
1742
ali pa tako
00:43
or my favoritenajljubši ...
10
31218
1899
ali pa, meni najljubše,
00:45
it can look like that.
11
33141
1840
tako.
00:47
Those are my studentsštudenti,
12
35543
1239
To so moji študentje
00:48
and wheneverkadarkoli I'm askedvprašal to articulateoblikuje
my work or my prioritiesprednostne naloge as a teacheručitelj,
13
36806
4231
in ko me kdo prosi, naj govorim o svojem
delu ali prioritetah kot učiteljica,
00:53
I explainpojasnite that I believe educationizobraževanje
can be a toolorodje for socialsocialno justicepravičnost.
14
41061
5106
razložim, da verjamem, da je lahko
izobraževanje orodje socialne pravičnosti.
00:59
But a fewmalo monthsmesecev agonazaj, I loggedprijavljeni
ontona TwitterCvrkutati -- as I do --
15
47282
3643
A pred nekaj meseci sem se
prijavila na Twitter - kot ponavadi -
01:02
and I saw that a fellowkolega teacheručitelj
had takensprejeti issuetežava with that beliefprepričanje.
16
50949
3998
in videla, da se je učiteljski kolega
spustil v razpravo o tem prepričanju.
01:07
"TeachersUčitelji," he said,
"should not be socialsocialno justicepravičnost warriorsbojevniki,
17
55521
4418
"Učitelji," je rekel, "ne bi smeli
biti bojevniki za socialno pravičnost,
01:11
because the purposenamen
of educationizobraževanje is to educateizobraževati."
18
59963
2979
ker je namen izobraževanja izobraževati."
01:15
And he endedkončal his argumentprepir by sayinggovoriti,
19
63630
2335
Svoj argument je končal z besedami:
01:17
"I teachučiti my subjectpredmet."
20
65989
2035
"Jaz učim svoj predmet."
01:20
But I rejectZavrni that simplificationpoenostavitev,
21
68816
2873
A jaz zavračam to poenostavitev,
01:23
because teachersučitelji
don't just teachučiti subjectspredmetov,
22
71713
3245
ker učitelji ne učimo le predmetov,
01:26
we teachučiti people.
23
74982
1231
ampak učimo ljudi.
01:28
When our studentsštudenti
walkhodi into our classroomsučilnice,
24
76988
3445
Ko naši učenci stopijo v učilnico,
01:32
they bringprinesi theirnjihovi identitiesidentitet with them.
25
80457
2174
s seboj prinesejo svojo identiteto.
01:34
Everything they experienceizkušnje in our roomssobe
is boundvezani up in historicalzgodovinski contextkontekst,
26
82655
4405
Vse, kar izkusijo v učilnicah,
je povezano z zgodovinskim kontekstom
01:39
and so if we insistvztrajajo that educationizobraževanje
happensse zgodi in a vacuumvakuum,
27
87084
3529
in če vztrajamo, da se izobraževanje
dogaja v vakuumu,
01:42
we do our studentsštudenti a disserviceslabost.
28
90637
1984
delamo svojim učencem slabo uslugo.
01:45
We teachučiti them that educationizobraževanje
doesn't really matterzadevo,
29
93304
2977
Učimo jih, da izobrazba ni zares pomembna,
01:48
because it's not relevantpomembno
to what's happeningdogaja all around them.
30
96305
3106
ker ni povezana s tem,
kar se dogaja okoli njih.
01:52
And what's happeningdogaja all around them?
31
100468
1772
In kaj se dogaja okoli njih?
01:55
Well, racismrasizem for one.
32
103101
1841
No, recimo rasizem.
01:57
AccordingV skladu z to resultsrezultate
of the ImplicitImplicitno AssociationZdruženje TestPreskus,
33
105263
3084
Rezultati implicitnega
povezovalnega testa so pokazali,
02:00
fullyv celoti 88 percentodstotkov of whitebela people harboredgojila
subconsciouspodzavest biasespristranskosti againstproti blackčrna people,
34
108371
6284
da 88 odstotkov belcev goji
podzavestne predsodke do črncev
02:06
believingverjeti them to be lessmanj intelligentinteligenten,
lazierLazier and more dangerousnevarno than whitesbeljakov.
35
114679
5782
in verjamejo, da so manj ineligentni,
bolj leni in bolj nevarni kot belci.
02:12
And that's just one concretebeton exampleprimer
of the insidiouszahrbtno effectsučinke
36
120485
3817
In to je le en konkreten primer
zahrbtnega učinka
02:16
of historiczgodovinsko and systemicsistemsko racismrasizem
on our countrydržava.
37
124326
3136
zgodovinskega in sistemskega
rasizma v naši državi.
02:19
For more evidencedokazov,
we could look at incarcerationzapiranjem ratesstopnje;
38
127959
3350
Za več dokazov bi lahko
pogledali podatke o zapornikih,
02:23
we could look at statisticsstatistiko on policepolicija
violencenasilje againstproti blackčrna people;
39
131333
3298
lahko bi pogledali statistiko
policijskega nasilja nad temnopoltimi,
02:26
we could look at the opportunitypriložnost
gapvrzel in educationizobraževanje --
40
134655
2436
pomanjkanje priložnosti v izobraževanju.
02:29
so yeah, socialsocialno justicepravičnost
belongspripada in our schoolsšole.
41
137115
4101
Da, socialna pravičnost spada v naše šole.
02:34
SocialSocialne justicepravičnost should be a partdel
of the missionposlanstvo of everyvsak schoolšola
42
142139
3717
Socialna pravičnost bi morala biti
del misije vsake šole
02:37
and everyvsak teacheručitelj in AmericaAmerika,
43
145880
2145
in vsakega učitelja v Ameriki,
02:40
if we want "libertysvobodo and justicepravičnost for all"
to be more than a sloganslogan ...
44
148049
3833
če hočemo, da bi bili "svoboda in
pravičnost za vse" več kot le slogan,
02:45
because schoolsšole are crucialključnega pomena placesmesta
for childrenotroci to becomepostane activeaktiven citizensdržavljani
45
153176
5037
ker so šole ključni kraj, kjer otroci
postanejo aktivni državljani
02:50
and to learnučiti se the skillsspretnosti and the toolsorodja
that they need to changesprememba the worldsvet.
46
158237
4173
in pridobijo spretnosti in orodja,
ki jih potrebujejo, da spremenijo svet.
02:54
So what are those skillsspretnosti?
47
162906
1215
Katere so te spretnosti?
02:56
OK, here'sTukaj je a secretskrivnost:
48
164442
1661
Prav, tu je skrivnost:
02:58
manyveliko of the skillsspretnosti that people need
49
166127
1800
mnogo spretnosti, ki jih ljudje
02:59
to orchestrateorkestrirati the kindsvrste of changesprememba
that will leadsvinec to justicepravičnost
50
167951
3078
potrebujejo, da sprovedejo spremembe,
ki bodo vodile do pravice,
03:03
are alreadyže builtzgrajeno
into the work of schoolsšole.
51
171053
2462
so že vdelane v delo šol.
03:05
Things like problem-solvingreševanje problemov,
52
173539
2315
Stvari, kot so reševanje problemov,
03:07
criticalkritično thinkingrazmišljanje,
collaborationsodelovanje, perseverancevztrajnost --
53
175878
2317
kritično mišljenje,
sodelovanje, vztrajnost -
03:10
nonenič of that should be
revolutionaryrevolucionarno on its ownlastno.
54
178219
2550
nič od tega ne bi
smelo biti revolucionarno.
03:13
CombineZdružite that with the abilitysposobnost
to understandrazumeti historyzgodovina
55
181502
3076
Skombinirajte to s sposobnostjo
razumevanja zgodovine,
03:16
not as one staticstatični and objectivecilj narrativepripoved
on whichki we all agreese strinjam,
56
184602
4946
ne kot statične, objektivne zgodbe,
s katero se vsi strinjamo,
03:21
but as a seriesserije of intertwinedprepleteni eventsdogodki
57
189572
2700
ampak kot serijo povezanih dogodkov,
03:24
about whichki there can be
countlessnešteto interpretationsrazlage.
58
192296
2702
ki lahko imajo nešteto interpretacij.
03:27
If we deliberatelynamerno chooseizberite
to exploreraziskati historyzgodovina with our studentsštudenti
59
195525
3327
Če se načrtno odločimo
raziskovati zgodovino svojih učencev,
03:30
ratherprecej than just teachučiti it,
60
198876
1790
ne pa jo le poučevati,
03:32
we help them understandrazumeti
that historyzgodovina is ongoingstalno
61
200690
2766
jim pomagamo razumeti,
da je zgodovino nenehna
03:35
and that it's connectedpovezan
to currenttok movementsgibanja for justicepravičnost.
62
203480
3412
in da je povezana
s trenutnim gibanjem za pravičnost.
03:38
And we help them see themselvessami
as potentialpotencial playersigralci
63
206916
2750
Pomagamo jim, da se vidijo
kot potencialni igralci
03:41
withinznotraj a livingživeti historyzgodovina.
64
209690
1754
znotraj žive zgodovine.
03:44
So those are the skillsspretnosti I'm talkinggovoriti about
65
212694
1961
To so spretnosti, o katerih govorim,
03:46
when I say that educationizobraževanje can be a placemesto
66
214679
2112
ko rečem, da je lahko izobraževanje kraj,
03:48
to help kidsotroci learnučiti se
how to work for justicepravičnost.
67
216815
2396
kjer otrokom pomagamo učiti
se delati za pravico.
03:52
But maybe the reasonrazlog
68
220583
1279
A mogoče je razlog,
03:53
that my TwitterCvrkutati critickritik
wasn'tni bilo happyvesel with that ideaideja
69
221886
3147
zakaj moj kritik na Twitterju
ni maral moje ideje,
03:57
is because he doesn't agreese strinjam
with my definitionopredelitev of justicepravičnost.
70
225057
2868
ta, da se ne strinja z mojo
definicijo pravice.
04:00
FairPošteno enoughdovolj.
71
228496
1176
Pošteno.
04:01
Maybe he and I don't see
eyeoči to eyeoči, politicallypolitično.
72
229696
2368
Mogoče se politično ne strinjava.
04:04
But here'sTukaj je the thing:
73
232724
1649
A stvar je taka:
04:06
our aimmeriti is to encouragespodbujati studentsštudenti
to articulateoblikuje theirnjihovi ownlastno opinionsmnenja,
74
234397
4797
naš cilj je učence spodbuditi,
da izrazijo svoje mnenje,
04:11
not to coerceprisilno them into agreeingstrinjam se with us,
75
239218
2443
ne pa, da jih prisilimo,
da se strinjajo z nami.
04:13
so it actuallydejansko doesn't matterzadevo
if he and I agreese strinjam.
76
241685
3015
Zato je v bistvu vseeno,
ali se strinjava ali ne.
04:17
What matterszadeve is that we're helpingpomoč
studentsštudenti have those conversationspogovori
77
245208
3256
Kar je važno, je, da pomagava
učencem govoriti o tem
04:20
with eachvsak other.
78
248488
1150
drug z drugim.
04:22
And that meanssredstva that as adultsodrasli,
79
250027
1429
To pomeni, da se kot odrasli
04:23
we need to learnučiti se how to becomepostane
effectiveučinkovito facilitatorsModeratorji
80
251480
3062
moramo naučiti, kako postati
učinkoviti mediatorji
04:26
of our students'študentov activismaktivizem.
81
254566
1621
v aktivizmu svojih učencev.
04:28
We'veSmo got to help them learnučiti se
how to have really trickytežak conversationspogovori,
82
256576
3508
Pomagati jim moramo naučiti se,
kako voditi kočljive pogovore,
04:32
we have to exposeizpostaviti them
to differentdrugačen opinionsmnenja,
83
260108
3192
izpostaviti jih moramo različnim mnenjem
04:35
and we have to help them see
84
263324
1977
in jim pomagati, da vidijo,
04:37
how what they're learningučenje in schoolšola
connectspovezuje to the worldsvet outsidezunaj.
85
265325
3165
kako se to, kar se učijo v šoli,
povezuje z zunanjim svetom.
04:41
So here'sTukaj je an exampleprimer of that.
86
269230
1528
Tu je primer tega.
04:42
EveryVsak yearleto, my studentsštudenti studyštudija
the historyzgodovina of apartheidapartheid in SouthJužna AfricaAfrika
87
270782
3493
Vsako leto se moji učenci učijo
o zgodovini apartheida v Južni Afriki
04:46
as a caseprimera studyštudija of injusticenepravičnost.
88
274299
1870
kot primer nepravičnosti.
04:48
Now for those of you who don't know,
89
276750
1715
Za tiste, ki ne veste - apartheid
04:50
apartheidapartheid was a brutallybrutalno racistrasist systemsistem,
90
278489
2097
je bil brutalno rasističen sistem
04:52
and the white-ruledbela odločilo governmentvlada
in SouthJužna AfricaAfrika imposeduvedene racistrasist lawszakoni
91
280610
3420
in vlada belcev v Južni Afriki
je uvedla rasistične zakone,
04:56
to oppresszatirajo people of colorbarva,
92
284054
1799
da je zatirala temnopolte,
04:57
and if you resistedupiral those lawszakoni,
you riskedtvegal jailzapora time, violencenasilje or deathsmrt.
93
285877
4006
in če si se upiral tem zakonom,
si tvegal zaporno kazen, nasilje ali smrt.
05:02
And around the worldsvet,
other countries'držav governmentsvlade,
94
290459
3934
In po svetu so vlade drugih držav,
05:06
includingvključno z oursnaša in the UnitedVelika StatesDržave,
95
294417
2085
vključno z našo v ZDA,
05:08
hesitatedobotavljal to sanctionsankcija
SouthJužna AfricaAfrika, because ...
96
296526
3097
kolebale, da bi sankcionirale
Južno Afriko, ker ...
05:11
well ...
97
299647
1151
no ...
05:12
we benefitedkoristi from its resourcesvirov.
98
300822
1732
smo imeli korist od njihovih virov.
05:15
So in 1976, the SouthJužna AfricanAfriške
governmentvlada passedminilo a newnovo lawzakon
99
303214
4325
Tako je leta 1976 južnoafriška vlada
sprejela zakon,
05:19
whichki requiredzahtevano that all studentsštudenti
in SouthJužna AfricaAfrika
100
307563
2469
ki je zahteval, da se vsi študentje
v Južni Afriki
05:22
learnučiti se in the languagejezik Afrikaansafrikanščina,
101
310056
2148
učijo v afrikanščini,
05:24
whichki was a whitebela languagejezik,
102
312228
1378
ki je bila jezik belcev,
05:25
and manyveliko blackčrna SouthJužna AfricansAfričani
referredomenjeno to that languagejezik
103
313630
2572
in mnogi črni Južnoafričani
so ta jezik imenovali
05:28
as the languagejezik of the oppressortiran.
104
316226
1950
jezik zatiralcev.
05:30
So not surprisinglypresenetljivo,
105
318784
1151
Tako ni presenetljivo, da so bili
05:31
studentsštudenti of colorbarva
were outragedogorčeni at this lawzakon.
106
319959
2137
temnopolti študentje
ogorčeni nad tem zakonom.
05:34
They alreadyže attendedobiskoval segregatedločeni schoolsšole
107
322738
2479
Že tako so obiskovali ločene šole
05:37
with overcrowdedprenatrpani classroomsučilnice,
108
325241
2055
s prenatrpanimi učilnicami,
05:39
a lackpomanjkanje of resourcesvirov
109
327320
1364
primanjkljajem sredstev
05:40
and a franklyodkrito racistrasist curriculumkurikulum,
110
328708
2083
in odkrito rasističnim predmetnikom,
05:42
and now they were beingbiti told to learnučiti se
111
330815
1769
zdaj pa so jim ukazali, da se učijo
05:44
in a languagejezik neitherniti ne they
norniti theirnjihovi teachersučitelji spokegovoril.
112
332608
3088
v jeziku, ki ga niso govorili
ne oni ne učitelji.
05:48
So on the morningjutro of JuneJunija 16, 1976,
113
336652
3618
Tako je zjutraj 16. junija 1976
05:52
thousandstisoče of kidsotroci
from the townshipokrožje of SowetoSoweto
114
340294
2987
na tisoče otrok iz Soweta
05:55
walkedhodil out of schoolsšole.
115
343305
1558
šlo iz šol.
05:56
And they marchedkorakali peacefullymirno
throughskozi the streetsulice to protestprotest the lawzakon.
116
344887
3515
Mirno so marširali po ulicah
in protestirali zakonu.
06:01
At an intersectionkrižišče,
they metsrečal up with the policepolicija,
117
349384
2809
Na križišču so naleteli na policijo
06:04
and when the kidsotroci refusedzavrnil to turnobrat back,
118
352217
2154
in ko se učenci niso hoteli vrniti v šolo,
06:06
the policepolicija officersuradniki setnastavite dogspsi on them ...
119
354395
2372
so policisti nanje naščuvali pse
06:09
and then they openedodprta fireogenj ...
120
357888
1538
in jih začeli streljati
06:12
and the SowetoSoweto uprisingvstaje endedkončal in tragedytragedija.
121
360818
2350
in upor v Sowetu se je končal tragično.
06:16
ApartheidApartheida itselfsama didn't endkonec
untildo almostskoraj 20 yearslet laterpozneje,
122
364131
3807
Apartheid se je končal
šele skoraj 20 let kasneje,
06:21
but the activismaktivizem of those kidsotroci
in SowetoSoweto profoundlygloboko changedspremenjeno
123
369039
4295
a aktivizem tistih otrok
v Sowetu je globoko spremenil
06:25
the way the worldsvet viewedso si ogledali
what was happeningdogaja in SouthJužna AfricaAfrika.
124
373358
3604
pogled sveta na dogajanje v Južni Afriki.
06:29
NewsNovice outletstrgi all around the worldsvet
publishedobjavljeno this photofotografija
125
377922
3173
Novinarske izpostave po vsem svetu
so objavile to fotografijo
06:33
of 13-year-old- letnik HectorHector PietersonPieterson,
126
381119
2164
trinajstletnega Hectorja Pietersona,
06:35
who was one of the first people
killedubil by policepolicija in SowetoSoweto,
127
383307
3665
ki je bil ena izmed prvih žrtev
policije v Sowetu,
06:38
and it becamepostati nearlyskoraj impossiblenemogoče
to ignoreprezreti the brutalitybrutalnost
128
386996
3064
in postalo je skoraj nemogoče
ignorirati brutalnost
06:42
of the apartheidapartheid regimerežim.
129
390084
1734
režima apartheida.
06:43
In the monthsmesecev and the yearslet
that followedsledi the SowetoSoweto uprisingvstaje,
130
391842
3255
V mesecih in letih, ki so
sledili uporu v Sowetu,
06:47
more and more countriesdržave
exertedizvajal politicalpolitično and economicgospodarsko pressurepritisk
131
395121
3270
je vedno več držav izvajalo
politični in gospodarski pritisk
06:50
on the SouthJužna AfricanAfriške governmentvlada
to endkonec apartheidapartheid,
132
398415
2880
na južnoafriško vlado,
naj konča apartheid,
06:53
and it was largelyv veliki meri duedolžan to the activismaktivizem
of those kidsotroci in SowetoSoweto.
133
401319
4464
in to predvsem zaradi aktivizma
tistih otrok v Sowetu.
06:59
So everyvsak yearleto my kidsotroci learnučiti se about this.
134
407833
2730
Zato se moji učenci
vsako leto učijo o tem.
07:02
And invariablyvedno, they startZačni
to drawpripravi connectionspovezave
135
410587
2998
In vedno začnejo iskati primerjave
07:05
betweenmed those kidsotroci
in SowetoSoweto and themselvessami.
136
413609
2359
med tistimi otroki v Sowetu in seboj.
07:08
And they startZačni to askvprašajte themselvessami
137
416486
1757
In začnejo se spraševati,
07:10
what kindvrste of politicalpolitično powermoč
and agencyagencija they have.
138
418267
3341
kakšne vrste politično moč
in sposobnost odločanja imajo.
07:14
They askvprašajte themselvessami whetherali
there would ever be a reasonrazlog
139
422345
2776
Vprašajo se, če bi obstajal razlog,
07:17
they would risktveganje theirnjihovi livesživi
140
425145
1926
da bi žrtvovali svoje življenje,
07:19
so that a futureprihodnost generationgeneracije
could livev živo in a more just worldsvet.
141
427095
3176
da bi prihodnje generacije
lahko živele v bolj pravičnem svetu.
07:22
And mostnajbolj profoundlygloboko for me,
everyvsak singlesamski yearleto,
142
430813
3200
In zame še bolj globoko, vsako leto
07:26
they askvprašajte themselvessami whetherali adultsodrasli
will ever listen to theirnjihovi voicesglasovi.
143
434037
5312
se vprašajo, če bodo odrasli
kdaj prisluhnili njihovim glasovom.
07:32
A fewmalo yearslet agonazaj,
144
440788
1151
Pred nekaj leti je
07:33
my principalglavni got an anonymousanonimno emailE-naslov
from one of our studentsštudenti.
145
441963
3333
moj ravnatelj dobil anonimno
elektronsko pismo od enega mojih učencev.
07:37
It informedobveščeni him that the followingsledi day,
146
445681
1872
Obveščalo ga je, da naslednji dan
07:39
the studentsštudenti plannednačrtovano
to walkhodi out of schoolšola.
147
447577
2230
učenci načrtujejo zapustiti šolo.
07:42
This was in the wakezbudi se
of MichaelMichael Brown'sBrowna deathsmrt
148
450263
2196
To je bilo zaradi smrti Michaela Browna
07:44
in FergusonFerguson, MissouriMissouri,
149
452483
1150
v Fergusonu v Missouriju
07:45
and the studentsštudenti were planningnačrtovanje
to joinPridružite se a walkoutŠtrajk and marchmarš
150
453657
3123
in učenci so načrtovali, da se bodo
pridružili protestu in pohodu
07:48
in supportpodporo of the BlackČrna LivesŽivi
MatterZadevo movementpremikanje.
151
456804
2366
v podporo gibanju
Črna življenja so pomembna.
07:51
So at this pointtočka,
152
459622
1151
V tistem trenutku
07:52
the staffosebje at the schoolšola
had a decisionodločitev to make.
153
460797
2198
se je moral šolski kolektiv odločiti.
07:55
Would we use our authorityorgan and our powermoč
to try to controlnadzor the studentsštudenti
154
463363
4101
Bomo izrabili svojo avtoriteto in moč,
da bomo poskusili učence kontrolirati
07:59
and preventpreprečiti them from leavingodhod,
155
467488
1667
in jim preprečili odhod
08:01
or would we supportpodporo them
156
469179
2178
ali pa jih bomo podprli,
08:03
as they put into practicepraksa
the principlesnačela of socialsocialno justicepravičnost
157
471381
3116
ker so prakticirali
principe socialne pravičnosti,
08:06
that we had taughtučil them about
sinceod the ninth-gradedeveti razred yearleto?
158
474521
3118
ki smo jih naučili do devetega razreda?
08:10
So the nextNaslednji morningjutro,
the kidsotroci left schoolšola enen massemasse
159
478412
2722
Naslednje jutro so učenci
torej množično zapustili šolo
08:13
and they gatheredzbranih on the lawntravnik.
160
481158
1555
in se zbrali na trati.
08:14
And one of the seniorsupokojenci
jumpedskočil up on a picnicpiknik tablemizo
161
482737
2604
Eden od starejših učencev
je skočil na leseno mizo
08:17
and wentšla over safetyvarnost expectationspričakovanja.
162
485365
1944
in ponovil varnostna pričakovanja.
08:19
(LaughterSmeh)
163
487333
1008
(smeh)
08:20
And the youngermlajši kidsotroci
tookvzel it very seriouslyresno.
164
488365
2247
Mlajši učenci so to vzeli zelo resno.
08:22
And as teachersučitelji and as staffosebje we told them,
165
490636
2530
Kot učitelji in zaposleni smo jim rekli:
08:25
"OK, be safevarno,"
166
493190
1292
"Prav, pazite se!"
08:26
and we watchedgledal as they marchedkorakali off.
167
494506
1933
in smo jih gledali, kako so odmarširali.
08:28
The kidsotroci who choseizbral to stayostani
spentpreživel that afternoonpopoldne in classrazred.
168
496808
3580
Otroci, ki so se odločili ostati,
so preživeli popoldne v razredu.
08:32
They debatedrazpravljali the meritsprednosti of protestprotest,
169
500412
2181
Debatirali so o vrednosti protesta,
08:34
they talkedgovoril about the historyzgodovina
of the BlackČrna LivesŽivi MatterZadevo movementpremikanje,
170
502617
3100
govorili so o zgodovini
gibanja Črna življenja so pomembna
08:37
and they wentšla on
with classesrazredov as scheduledTabela.
171
505741
2009
in imeli pouk kot načrtovano.
08:39
And those who choseizbral to leavedopust
participatedsodelovali in a citywidemestnemu prebivalstvu studentštudent walkoutŠtrajk
172
507774
4297
Tisti, ki so šli, pa so sodelovali
v stavki učencev vsega mesta
08:44
and raiseddvignjen theirnjihovi collectivekolektiv
voiceglas for justicepravičnost.
173
512095
2637
in izrazili svoj skupni glas
za pravičnost.
08:47
But no matterzadevo where they choseizbral
to spendporabiti the afternoonpopoldne,
174
515810
3002
A ne glede na to, kje so
se odločili preživeti popoldne,
08:50
our kidsotroci learnednaučili
valuabledragocen lessonslekcije that day.
175
518836
2620
so se naši otroci tistega dne
naučili nekaj pomembnega.
08:54
They learnednaučili that the adultsodrasli
in theirnjihovi livesživi would supportpodporo them
176
522521
2933
Naučili so se, da jih bodo njihovi
odrasli podprli,
08:57
even as we worriedzaskrbljen for theirnjihovi safetyvarnost.
177
525478
2289
tudi če jih bo skrbelo za njihovo varnost.
09:00
And they learnednaučili that they didn't need us
to tell them how or when
178
528395
3195
Naučili so se, da ne potrebujejo nas,
da jim povemo, kako in kdaj
09:03
or even why to protestprotest.
179
531614
1738
ali celo zakaj naj protestirajo.
09:05
They learnednaučili that they were membersčlanov
of a communityskupnosti of youngmladi people
180
533911
3096
Naučili so se, da so člani skupnosti
mladih ljudi,
09:09
with a shareddeljeno visionvizijo
of a more equitablepravično societydružbo,
181
537031
3048
ki delijo vizijo pravičnejše družbe.
09:12
and they learnednaučili that they had powermoč
withinznotraj that societydružbo.
182
540103
2810
In naučili so se, da imajo
v tej družbi moč.
09:15
They learnednaučili that eventsdogodki
like the SowetoSoweto uprisingvstaje
183
543893
2318
Naučili so se, da dogodki, kot je
upor v Sowetu,
09:18
are not ancientstarodavne historyzgodovina,
184
546235
2219
niso pradavna zgodovina
09:20
and they don't have to endkonec in tragedytragedija.
185
548478
2268
in da se nujno ne končajo tragično.
09:23
And that's what educationizobraževanje as a toolorodje
for socialsocialno justicepravičnost can look like.
186
551882
4271
In tako lahko izgleda izobraževanje
kot orodje socialne pravičnosti.
09:29
And here'sTukaj je the thing:
187
557349
1151
In še nekaj:
09:30
our kidsotroci are readypripravljen for this kindvrste of work.
188
558524
2053
naši otroci so pripravljeno za tako delo.
09:32
So in 2015,
189
560601
1171
Leta 2015
09:33
incomingdohodni collegekolegij freshmennovincev were surveyedanketiranih,
190
561796
2247
so anketirali nove študente na univerzah
09:36
and 8.5 percentodstotkov of them said
191
564067
2351
in 8,5 odstotka jih je reklo,
09:38
that there was a "very good chancepriložnost"
they would participatesodelovati in a protestprotest
192
566442
3334
da obstaja zelo velika možnost,
da bi sodelovali v protestu
09:41
sometimenekje duringmed theirnjihovi collegekolegij careerkariero.
193
569800
1891
v času svojega študija na univerzi.
09:43
That mightmorda not seemzdi se very impressiveimpresivno,
194
571715
2152
To morda ne zveni zelo impresivno,
09:45
but considerrazmislite the factdejstvo
195
573891
1201
a pretehtajmo dejstvo,
09:47
that it's the largestnajvečji numberštevilka
of studentsštudenti to say that sinceod 1967.
196
575116
4160
da je to največja številka
študentov od leta 1967.
09:52
And 75 percentodstotkov of those kidsotroci
197
580073
1739
In 75 odstotkov teh otrok
09:53
said that helpingpomoč other people
who are havingimeti difficultytežave
198
581836
2625
je reklo, da je pomoč drugim,
ki imajo težave,
09:56
was a "very importantpomembno"
or "essentialbistveno" goalcilj for them.
199
584485
2431
zanje zelo pomemben ali ključen cilj.
09:58
Again, the highestnajvišji numberštevilka of people
to say that sinceod the latepozen 1960s.
200
586940
3514
Ponovno, največje število tako
mislečih po poznih 60. letih 20. stoletja.
10:02
And researchraziskave showskaže us that workingdelo
for justicepravičnost doesn't just followsledite
201
590984
4963
Raziskave kažejo, da prizadevanje
za pravičnost ne sledi le
10:07
from buildingstavbe all those skillsspretnosti
I talkedgovoril about earlierprej --
202
595971
2628
grajenju tistih spretnosti,
o katerih sem prej govorila,
10:10
it actuallydejansko goesgre the other way, too.
203
598623
1749
gre tudi obratno.
10:12
So workingdelo for justicepravičnost,
engagingprivlačen in activismaktivizem,
204
600396
3086
Prizadevanje za pravičnost
in aktivizem pomagata
10:15
helpspomaga studentsštudenti buildzgraditi skillsspretnosti
like leadershipvodstvo and criticalkritično thinkingrazmišljanje,
205
603506
4264
učencem graditi spretnosti,
kot sta vodenje in kritično mišljenje,
10:19
and it correlateskorelacije positivelypozitivno
with theirnjihovi politicalpolitično participationsodelovanje
206
607794
3107
in se pozitivno povezujeta
z njihovim političnim udejstvovanjem,
10:22
and theirnjihovi civicdržavljanski engagementsodelovanje
207
610925
1374
državljansko vključenostjo
10:24
and theirnjihovi commitmentzavezanost
to theirnjihovi communitiesskupnosti laterpozneje in life.
208
612323
2620
in njihovo predanostjo
skupnosti kasneje v življenju.
10:26
So in other wordsbesede,
209
614967
1472
Z drugimi besedami,
10:28
studentsštudenti are tellingpovedal us
that socialsocialno justicepravičnost matterszadeve to them
210
616463
3869
študentje nam govorijo,
da jim je socialna pravičnost pomembna,
10:32
and researchersraziskovalci are tellingpovedal us
that it helpspomaga studentsštudenti learnučiti se.
211
620356
3455
in strokovnjaki nam pravijo,
da pomaga učencem pri učenju.
10:36
So now it's up to us to listen,
212
624530
2643
Zdaj je na nas, da poslušamo,
10:39
and that mightmorda not be easyenostavno.
213
627197
1836
in to morda ni lahko.
10:41
In 1976, one of those kidsotroci
who participatedsodelovali in the SowetoSoweto uprisingvstaje,
214
629984
4416
Leta 1976 je eden od otrok,
ki so sodelovali pri uporu v Sowetu,
10:46
he said that that eventdogodek
representedpredstavlja divorceločitev
215
634424
2643
dejal, da je tisti dogodek
predstavljal ločitev
10:49
betweenmed blackčrna childrenotroci and theirnjihovi familiesdružine,
216
637091
2026
med črnimi otroki in njihovimi družinami,
10:51
because theirnjihovi familiesdružine
had growngoji up underSpodaj apartheidapartheid,
217
639141
2580
ker so njihove družine zrasle v apartheidu
10:53
and they knewvedel how dangerousnevarno
it was to speakgovoriti out.
218
641745
2239
in so vedele, kako nevarno
je spregovoriti.
Želele so, da bi se otroci
potuhnili in ostali varni.
10:56
They wanted theirnjihovi kidsotroci
to layležati lownizka and stayostani safevarno.
219
644008
2427
10:58
And when our kidsotroci threatenedogroženo to walkhodi out,
220
646459
1970
Ko so naši otroci zagrozili, da bodo šli,
11:00
a lot of the adultsodrasli in our communityskupnosti
were really conflictednasprotju, too.
221
648453
3461
je bilo tudi veliko odraslih v skupnosti
v konfliktu s seboj.
11:04
Some of us worriedzaskrbljen that they mightmorda
encountersrečanje violencenasilje.
222
652515
2918
Nekatere nas je skrbelo,
da lahko pride do nasilja.
11:07
Other people worriedzaskrbljen
that they would walkhodi out
223
655457
2154
Druge je skrbelo, da bodo odšli,
11:09
but they wouldn'tne bi really know
why they were protestingprotestiral.
224
657635
2572
ne bodo pa zares vedeli,
zakaj protestirajo.
11:12
And some, includingvključno z
some students'študentov familiesdružine,
225
660231
2080
Nekateri, med drugimi družine učencev,
11:14
were really angryjezen
that the schoolšola hadn'tni doneKončano more
226
662335
2357
so bili res jezni,
da šola ni naredila več,
11:16
to preventpreprečiti them from leavingodhod.
227
664716
1402
da bi preprečila, da bi šli.
11:18
And all of those fearsstrahove that adultsodrasli have
about gettingpridobivanje this stuffstvari wrongnarobe --
228
666142
4232
In vsi ti strahovi odraslih,
da bi bilo kaj narobe,
11:22
all of those fearsstrahove make totalskupaj sensesmisel.
229
670833
2015
so smiselni.
11:25
But despiteKljub those fearsstrahove,
230
673680
2121
A navkljub tem strahovom
11:27
we have got to provedokazati to our studentsštudenti
that we will listen to theirnjihovi voicesglasovi
231
675825
4642
moramo učencem pokazati,
da jim bomo prisluhnili
11:32
and that they do have the powermoč
to effectučinek changesprememba.
232
680491
2931
in da imajo moč vplivati na spremembe.
11:36
It's our responsibilityodgovornost
to equipopremiti our studentsštudenti
233
684058
3292
Naša dolžnost je, da jih opremimo
11:39
with the toolsorodja and the skillsspretnosti
that they need
234
687374
2518
z orodji in spretnostmi,
ki jih potrebujejo,
11:41
to insistvztrajajo on a more equitablepravično worldsvet --
235
689916
2265
da vztrajajo na pravičnejšem svetu,
11:44
and then sometimesvčasih,
to get out of theirnjihovi way,
236
692811
2796
in potem včasih, da se jim umaknemo
11:47
and let them applyveljajo those skillsspretnosti
to things that they carenego about.
237
695631
3450
in jim dovolimo te spretnosti
uporabiti za stvari, ki so jim pomembne.
11:52
LivingŽivijo up to that visionvizijo
is going to requirezahtevajo
238
700830
3120
Uresničitev te vizije bo zahtevala,
11:55
that we are flexibleprilagodljiv,
239
703974
1562
da smo fleksibilni,
11:57
and it's going to requirezahtevajo
that we're creativeustvarjalno.
240
705560
2175
in bo zahtevala, da smo kreativni.
11:59
It's going to requirezahtevajo
that we're bravepogumen enoughdovolj
241
707759
2215
Zahtevala bo, da smo dovolj pogumni,
12:01
to standstojalo up in the faceobraz of people
who try to silencetišina
242
709998
3524
da se spoprimemo z ljudmi,
ki poskušajo utišati
12:05
or delegitimizedelegitimize dissentingločeno mnenje voicesglasovi.
243
713546
2430
ali delegitimizirati nasprotovanje.
12:08
And hardestnajtežje of all,
244
716304
1247
In najtežje,
12:09
it's going to requirezahtevajo acceptingsprejemanje the factdejstvo
that sometimesvčasih we will be the onestiste
245
717575
4365
treba bo sprejeti dejstvo,
da bomo včasih mi tisti,
12:13
our studentsštudenti will rebelupornik againstproti.
246
721964
1976
proti kateriim se bodo učenci upirali.
12:15
(LaughterSmeh)
247
723964
1370
(smeh)
12:17
SometimesVčasih they're going to pointtočka out waysnačinov
in whichki systemssistemov that we have createdustvarjeno,
248
725358
4040
Včasih nam bodo pokazali načine,
na katere sistemi, ki smo jih ustvarili
12:21
or in whichki we are complicitvpleten,
249
729422
1688
ali s katerimi smo povezani,
12:23
contributeprispevati to inequityneenakost.
250
731134
1893
prispevajo k neenakosti.
12:25
It's going to be uncomfortableneprijetno,
and it's going to be painfulboleče
251
733051
2997
Neprijetno bo in boleče,
12:28
as they pushpush us to questionvprašanje
our ownlastno assumptionspredpostavke and beliefsprepričanja.
252
736072
3656
ko nas bodo silili, da podvomimo
v svoje domneve in prepričanja.
12:32
But what if we changesprememba the way we think
about rebellionupor in our kidsotroci?
253
740519
4014
Kaj pa, če spremenimo svoje
razmišljanje o upiranju naših otrok?
12:37
When our kidsotroci rebelupornik --
254
745842
1378
Ko se naši otroci upirajo,
12:39
when they thoughtfullypremišljeno pushpush back
againstproti our ideasideje
255
747244
2697
ko razsodno zavračajo naše ideje
12:41
or the way that we do things,
256
749965
1783
ali načine, kako delujemo,
12:43
what if we choseizbral to see that as a signznak
that we're doing something right
257
751772
4345
kaj če se odločimo to videti
kot znak, da delamo prav
12:48
and that they're becomingpostaja liberatedosvobojeno?
258
756141
2019
in da oni postajajo osvobojeni?
12:51
I know it would be easierlažje
259
759474
1836
Vem, da bi bilo lažje,
12:53
if theirnjihovi criticalkritično thinkingrazmišljanje skillsspretnosti
manifestedkaže in more convenientpriročno waysnačinov --
260
761334
4122
če bi spretnosti kritičnega mišljenja
manifestirali bolj konvencionalno,
12:57
on theirnjihovi essayseseji
or theirnjihovi standardizedstandardizirane teststeste --
261
765480
2953
v esejih ali standardiziranih testih.
13:00
I get it --
262
768457
1150
Razumem,
13:01
but convenienceudobje and justicepravičnost
do not oftenpogosto go handroka in handroka.
263
769631
3682
a prikladnost in pravičnost
ne gresta vedno z roko v roki.
13:05
And when our kidsotroci learnučiti se to think
criticallykritično about the worldsvet around them,
264
773671
3587
In ko se naši otroci naučijo
kritično razmišljati o svetu okoli sebe,
13:09
they becomepostane the kindsvrste of engagedangažiran citizensdržavljani
265
777282
2650
postanejo taki angažirani državljani,
13:11
who will recognizeprepoznati and questionvprašanje
injusticenepravičnost when they see it
266
779956
3311
ki prepoznajo in dvomijo
v nepravičnost, ko jo vidijo,
13:15
and work to do something about it.
267
783291
1786
in nekaj naredijo za to.
13:17
WelcomingPozdravil rebellionupor into our schoolsšole
is going to requirezahtevajo some rethinkingponovno razmišljanje
268
785980
4162
Sprejetje uporništva v šole
bo zahtevalo ponoven razmislek
13:22
about what teachingpoučevanje
and learningučenje look like,
269
790166
2203
o tem, kako poučevanje
in učenje izgledata,
13:24
because there's this misconceptionnapačno razumevanje
270
792393
2025
ker obstaja napačna predstava,
13:26
that if we give studentsštudenti any wiggleviti roomsoba,
they're going to walkhodi all over us
271
794442
3983
da če damo učencem
prosto pot, nas bodo pohodili
13:30
and classroomsučilnice and dinnervečerja tablestabele
will devolveprenesejo into totalskupaj chaoskaos.
272
798449
4797
in v učilnicah in jedilnicah
se bo razvil popoln kaos.
13:35
And if we expectpričakovati kidsotroci to sitsedi silentlytiho
and passivelypasivno receiveprejeti knowledgeznanje from us,
273
803270
5818
Če pričakujemo, da bodo otroci
tiho in pasivno od nas sprejemali znanje,
13:41
then theirnjihovi voicesglasovi will always
feel overwhelmingpreveč.
274
809112
3203
se bodo njihovi glasovi vedno
zdeli neobvladljivi.
13:45
But if we acceptsprejema insteadnamesto tega
that learningučenje is sometimesvčasih messygrdo,
275
813488
4919
Če pa namesto tega raje sprejmemo,
da je učenje včasih neprijetno,
13:50
that is requireszahteva opportunitiespriložnosti
to brainstormideja and messnered up
276
818431
3579
da zahteva priložnosti za prebliske
in zablode
13:54
and try again,
277
822034
1521
in za nove poskuse,
13:55
that our kidsotroci dislikene marajo chaoskaos
and want to learnučiti se
278
823579
3075
da naši otroci ne marajo kaosa
in se želijo učiti,
13:58
when they come to schoolšola,
279
826678
1981
ko pridejo v šolo,
14:00
then we can setnastavite up schoolsšole
to facilitateolajšati that kindvrste of learningučenje.
280
828683
3726
potem bomo lahko prestrukturirali
šole, da bodo omogočale tovrstno učenje.
14:05
So do me a favoruslugo and closeblizu
your eyesoči for a seconddrugič
281
833015
2811
Naredite mi torej uslugo in za trenutek
zaprite oči.
14:07
and imaginezamislite schoolsšole
where teachersučitelji are thought partnerspartnerjev,
282
835850
4388
Predstavljajte si šolo, kjer učitelje
vidimo kot na patnerje,
14:12
lettingdajanje v najem studentsštudenti grappleGrabež
with complexkompleksno, hardtežko issuesvprašanja
283
840262
3987
ki dovolijo učencem spopasti se
s kompleksnimi, težkimi temami
14:16
and not necessarilynujno givingdajanje them
the right answersodgovore.
284
844273
2783
in jim ne dajo nujno pravih odgovorov.
14:20
And imaginezamislite schoolsšole
where we let studentsštudenti make choicesizbire --
285
848482
3888
Predstavljajte si šole, kjer
dovolimo učencem, da sami izbirajo,
14:24
we trustzaupanje them enoughdovolj to do that
286
852394
2298
dovolj jim zaupamo za to
14:26
and we let them experienceizkušnje
the consequencesposledice of those choicesizbire.
287
854716
3388
in jim pustimo, da izkusijo
posledice svoje izbire.
14:31
ImaginePredstavljajte si schoolsšole where
we let studentsštudenti be humansljudje,
288
859714
4764
Predstavljajte si šole, kjer dovolimo
učencem biti ljudje
14:36
with all of the messinessmessiness
and the uncertaintynegotovost
289
864502
2711
z vso zmedo in negotovostjo,
14:39
that is boundvezani to come with that.
290
867237
1930
ki pride zraven.
14:42
WhateverKarkoli you just imaginedzamišljen,
291
870900
1759
Kar koli ste si pravkar predstavljali,
14:45
it's not mythicalmitološki,
292
873509
2192
ni mit,
14:47
it's not unrealisticallynerealno idealisticidealističen,
293
875725
3633
ni neresnični idealizem,
14:51
because teachersučitelji all over the countrydržava
are alreadyže pushingpotiskanje the boundariesmeje
294
879382
5082
ker učitelji po vsej državi
že premikajo meje tega,
14:56
of what teachingpoučevanje
and learningučenje can look like
295
884488
2014
kako naj poučevanje in učenje izgleda,
14:58
with amazingneverjetno resultsrezultate for kidsotroci.
296
886526
2214
in to z neverjetnimi rezultati za otroke.
15:00
They're doing that
in all kindsvrste of schoolsšole,
297
888764
2282
To počnejo v vseh vrstah šol
15:03
and there are countlessnešteto modelsmodeli
for teachersučitelji who want to get better
298
891070
3337
in obstaja nešteto modelov
za učitelje, ki želijo bolje
15:06
at helpingpomoč studentsštudenti learnučiti se
in a way that's more authenticverodostojna
299
894431
3252
pomagati učencem se učiti
na način, ki je bolj avtentičen
15:09
and engagingprivlačen and empoweringpooblastitev.
300
897707
2310
in privlačen in ki opolnomoča.
15:13
I was a readingbranje a bookknjigo recentlypred kratkim,
301
901837
1572
Pred kratkim sem brala knjigo
15:15
it's calledpozval "The StudentsŠtudenti Are WatchingGledal,"
302
903433
1953
z naslovom Učenci gledajo
15:17
and it was by TedTed and NancyNancy SizerKdor urejuje po velikosti,
303
905410
1635
avtorjev Teda in Nancy Sizer,
15:19
and in that bookknjigo, they said
that the work of educationizobraževanje
304
907069
2607
ki pravita, da se delo
v izobraževanju pogosto
15:21
is oftenpogosto describedopisano as a seriesserije of nounssamostalniki,
305
909700
2369
opisuje s celo vrsto samostalnikov,
15:24
like "respectspoštovanje," "honestypoštenost," "integritycelovitost."
306
912093
3047
npr. spoštovanje, poštenje, integriteta.
15:27
And they say those nounssamostalniki
soundzvok really impressiveimpresivno,
307
915164
3762
Pravita tudi, da ti samostalniki
zvenijo zelo veličastno,
15:30
but oftenpogosto, they failneuspeh
to actuallydejansko mean anything in practicepraksa.
308
918950
3793
a pogosto v praksi nič ne pomenijo.
15:35
But verbsglagoli, they say, are "activeaktiven,
309
923084
2589
Glagoli, pravita, pa so "... aktivni,
15:37
no lessmanj demandingzahtevno
310
925697
1522
nič manj naporni,
15:39
but requiringki zahtevajo constantkonstantno engagementsodelovanje.
311
927243
2513
zahtevajo pa nenehno dejavnost.
15:42
VerbsGlagoli are not structuresstrukture
but, ratherprecej, enginesmotorji."
312
930440
3494
Glagoli niso strukture,
ampak stroji, ki poganjajo."
15:46
And so as I readpreberite that, I wonderedspraševal:
313
934618
1673
Ko sem to brala, sem razmišljala:
15:48
How do we make justicepravičnost into an enginemotor
drivingvožnja our work as teachersučitelji?
314
936315
5245
Kako pravičnost spremenimo v stroj,
ki poganja naše delo kot učitelji?
15:54
What's the verbglagol formobrazec of justicepravičnost?
315
942478
2681
Kaka je glagolska oblika pravičnosti?
15:58
I think there mightmorda be an answerodgovor
to be foundnajdemo in the wordsbesede of CornelCornel WestWest,
316
946618
3456
Mislim, da lahko odgovor najdemo
v slavnih besedah Cornela Westa:
16:02
who famouslyznano said that "justicepravičnost
is what love looksizgleda like in publicjavnost."
317
950098
4245
"Pravičnost je, kako ljubezen
izgleda v javnosti."
16:07
And all of my nerdynerdy Englishangleščina
teachersučitelji in the crowdmnožica
318
955544
2850
In vsi moji zagnani učitelji v publiki
16:10
know that love can be a nounvejica and a verbglagol.
319
958418
2975
vedo, da je lahko ljubezen samostalnik
ali glagol.
16:14
SchoolŠola has to be biggervečje.
320
962653
2763
Šola mora biti večja.
16:17
It has to mean more
than "I teachučiti my subjectpredmet."
321
965970
4398
Pomeniti mora več kot le:
"Učim svoj predmet."
16:23
SchoolŠola has to be about teachingpoučevanje people
322
971059
3471
Šola mora biti poučevanje ljudi,
16:26
to changesprememba the worldsvet for the better.
323
974554
2271
kako spremeniti svet na bolje.
16:30
If we believe that,
324
978132
1310
Če to verjamemo,
16:31
then teachingpoučevanje will always be
a politicalpolitično actukrepati.
325
979466
3195
bo poučevanje vedno politično dejanje.
16:36
We can't be afraidstrah of our students'študentov powermoč.
326
984296
3097
Ne moremo se bati moči učencev.
16:40
TheirNjihovega powermoč will help them
make tomorrowjutri better.
327
988185
3469
Njihova moč jim bo pomagala
polepšati jutrišnji dan.
16:43
But before they can do that,
328
991678
1338
A preden lahko to storijo,
16:45
we have to give them chancesmožnosti
to practicepraksa todaydanes.
329
993040
2836
jim moramo dati priložnost,
da vadijo danes.
16:49
And that practicepraksa
should startZačni in our schoolsšole.
330
997001
3570
In ta vaja bi se morala
začeti v naših šolah.
16:53
Thank you very much.
331
1001578
1151
Hvala lepa.
16:54
(ApplauseAplavz)
332
1002753
3556
(aplavz)
Translated by Polona Ramšak
Reviewed by Nika Kotnik

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sydney Chaffee - Educator
Sydney Chaffee believes that teachers and students can change the world together.

Why you should listen

As the 2017 National Teacher of the Year, Sydney Chaffee traveled the world to advocate for education as a transformative tool to help young people create more just societies. Chaffee teaches ninth grade Humanities at Codman Academy Charter Public School in Boston, MA and is a National Board Certified Teacher.

(Photo: Edwin Yoo)

More profile about the speaker
Sydney Chaffee | Speaker | TED.com