ABOUT THE SPEAKER
Zachariah Mampilly - Political scientist
Zachariah Mampilly is an expert on the politics of both violent and non-violent resistance.

Why you should listen

Zachariah Mampilly has lived, worked and studied in Africa, South Asia and North America. An expert on the politics of both violent and nonviolent resistance, he is the author of Rebel Rulers: Insurgent Governance and Civilian Life during War (2011), based on extensive fieldwork in rebel-controlled zones of Congo, Sri Lanka and South Sudan. His 2015 book, Africa Uprising: Popular Protest and Political Change (with Adam Branch), examines the ongoing Third Wave of African protest and provides an inside look at recent movements in Ethiopia, Nigeria, Uganda and Sudan.

Mampilly writes widely on South Asian and African politics for a variety of publications, including Al Jazeera, The Hindu, The Washington Post, Foreign Affairs and N+1. He's a professor of political science and Africana studies at Vassar College in New York, and he spent 2012-2013 teaching at the University of Dar es Salaam, Tanzania, as a Fulbright Scholar.

More profile about the speaker
Zachariah Mampilly | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2017

Zachariah Mampilly: How protest is redefining democracy around the world

Zachariah Mampilly: Kako protest redefinira demokracijo po svetu

Filmed:
908,283 views

Demokratičen proces je neurejen, zapleten in dostikrat neučinkovit - a v Afriki aktivisti definirajo demokracijo tako, da v središče postavljajo protest. V poučnem predavanju nam politolog Zachariah Mampilly poda osnove glede trenutnega vala protestov, ki na novo oblikujejo dežele, kot so Tunizija, Malavi in Zimbabve - in razloži, kako ta oblika političnih nesoglasij širi naše politične domislice nad tisto, kar so nam povedali, da je mogoče.
- Political scientist
Zachariah Mampilly is an expert on the politics of both violent and non-violent resistance. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Kot mnogi od vas, sem pogosto
razočaran nad demokratičnim procesom.
00:12
Like manyveliko of you, I'm oftenpogosto frustratedrazočaran
by the democraticdemokratično processproces.
0
878
3390
Je zmeden, je zapleten,
00:17
It's messygrdo, it's complicatedzapleteno,
1
5005
2312
je pogosto neučinkovit.
00:19
it's oftenpogosto inefficientneučinkovito.
2
7341
1432
00:21
Our politicalpolitično leadersvoditelji feel disconnectedodklopljen
3
9654
2111
Čutiti je, da so naši
politični voditelji ločeni
od skrbi navadnih ljudi.
00:24
from the concernsskrbi of ordinaryvsakdanji people.
4
12265
1883
00:27
ManyVeliko feel that votingglasovanje everyvsak fewmalo yearslet
5
15179
2420
Mnogi menijo, da volitve na nekaj let
00:29
for leadersvoditelji disconnectedodklopljen
from theirnjihovi dailydnevno challengesizzivi
6
17623
2500
za voditelje, nepovezane z
vsakodnevnimi izzivi,
00:32
is pointlessnesmiselno.
7
20147
1182
niso smiselne.
Toda preden zavrnemo demokracijo,
00:35
But before we rejectZavrni democracydemokracija,
8
23427
1972
00:38
let's imaginezamislite what it could be.
9
26626
1562
pomislimo, kaj bi lahko bila.
In verjamem, da afriški aktivisti
redefinirajo demokracijo tako,
00:41
And I believe that AfricanAfriške activistsaktivisti
are redefiningNova opredelitev democracydemokracija
10
29221
3814
00:45
by puttingdajanje protestprotest at its centercenter,
11
33059
2030
da protest postavljajo v središče,
00:47
what I referglej to as "protestprotest democracydemokracija."
12
35769
2668
kar imenujem "protestno demokracijo".
00:53
InternationalInternational organizationsorganizacije
and academicakademski expertsstrokovnjaki
13
41219
3413
Mednarodne organizacije
in akademski strokovnjaki
opredeljujejo demokracijo kot redne,
večstrankarske volilne tekme.
00:56
definedefinirati democracydemokracija as regularredno,
multipartyvečstrankarske electoralvolilni competitiontekmovanje.
14
44656
4163
A demokracija ne bi smela biti le
o elitah, ki si konkurirajo na voliščih.
01:03
But democracydemokracija should not only be
about eliteselite competingtekmujejo at the ballotglasovanje boxškatla.
15
51049
3733
01:07
For it to have meaningpomen,
16
55739
1212
Da ima smisel,
01:09
it's something we mustmoraš
engagesodelovati in everyvsak day.
17
57833
2152
se moramo zavzemati vsak dan.
01:13
When I say "protestprotest democracydemokracija,"
18
61906
1958
Ko rečem "protestna demokracija",
ugovarjam načinu razmišljanja
o demokratičnem delovanju.
01:16
I'm challengingizziv how we think
about democraticdemokratično actionukrepanje.
19
64579
2798
01:21
ViewingOgled democracydemokracija as only electionsvolitve
is no longerdlje adequateprimerno
20
69647
3548
Gledanje na demokracijo, kot da so
zgolj volitve, ni več ustrezno
01:25
and threatensgrozi democracydemokracija itselfsama.
21
73826
1888
in ogroža demokracijo samo.
01:29
So we mustmoraš protestprotest democracydemokracija
to give it a renewedObnovi meaningpomen.
22
77912
3045
Zato moramo protestirati, da
demokraciji prenovimo pomen.
01:36
What would this look like?
23
84425
1442
Kako bi to izgledalo?
01:39
We need to turnobrat to AfricanAfriške societiesdružb,
24
87499
2453
Obrniti se moramo k afriškim družbam,
01:41
where ordinaryvsakdanji people
are increasinglyvse bolj takingjemanje to the streetsulice
25
89976
3407
kjer navadni ljudje
vedno bolj hodijo na ulice,
01:45
to transformpreoblikovati theirnjihovi livesživi.
26
93407
1671
da preoblikujejo svoje življenje.
01:47
AfricanAfriške socialsocialno movementsgibanja
have oftenpogosto been at the forefrontospredju
27
95102
3548
Afriška družbena gibanja
so bila pogosto vodilna
01:50
of conceptualizingkonceptualizaciji democracydemokracija in this way.
28
98674
2570
pri pojmovanju demokracije na ta način.
01:53
This maylahko come as a surprisepresenečenje
to those of who think
29
101268
2425
To lahko preseneča tiste, ki mislijo,
01:55
that the only way
AfricansAfričani engagesodelovati in politicspolitiko
30
103717
2526
da je edini način, da
Afričani sodelujejo v politiki,
01:58
is throughskozi the barrelsod of the gunpištolo.
31
106267
1598
le preko cevi pušk.
02:01
But increasinglyvse bolj, youngmladi people
are takingjemanje to the streetsulice
32
109984
2633
Toda vedno bolj
pogosto mladi hodijo na ulice
02:04
and abandoningopusti organizedorganizirano violencenasilje
33
112641
2474
in opuščajo organizirano nasilje
02:07
in favoruslugo of more effectiveučinkovito
nonviolentnenasilno actionukrepanje.
34
115139
3120
v prid bolj učinkovitemu
nenasilnemu delovanju.
Zadnji dve desetletji sem se veliko
pogovarjal z afriškimi aktivisti,
02:12
I've spentpreživel much of the pastpreteklost two decadesdesetletja
talkinggovoriti to AfricanAfriške activistsaktivisti,
35
120575
3313
tako nasilnimi, kot nenasilnimi.
02:15
bothoboje violentnasilno and nonviolentnenasilno.
36
123912
1578
Po Afriki se mladi dvigajo proti
02:19
AcrossČez AfricaAfrika, youngmladi people are risingnarašča up
37
127372
2519
skoraj vsaki vrsti režima,
ki je znana človeštvu.
02:21
to challengeizziv almostskoraj everyvsak
typetip of regimerežim knownznano to humanityčloveštvo.
38
129915
2866
02:25
This is my friendprijatelj ThiatThiat.
39
133444
1231
To je moj prijatelj Thiat.
Je raper iz Senegala.
02:27
He's a rapperraper from SenegalSenegal.
40
135787
1749
Vodil je veliko gibanje v Senegalu,
02:29
He led a largevelik movementpremikanje in SenegalSenegal
41
137560
1664
ki je uspešno preprečilo predsedniku,
da bi ukradel tretji mandat.
02:31
that was successfuluspešno in preventingpreprečevanje
the presidentpredsednik from stealingtatvina a thirdtretjino termdolgoročno.
42
139248
3888
Od Maroka do Lesota
02:35
From MoroccoMaroko to LesothoLesoto,
43
143160
2196
se mladi dvigujejo proti
uveljavljenim monarhijam;
02:37
youngmladi people are risingnarašča up
againstproti entrenchedutrjen monarchiesmonarhija:
44
145380
2824
02:41
in EgyptEgipt and SudanSudan,
45
149177
1615
v Egiptu in Sudanu
02:43
againstproti brutalbrutalno dictatorshipsdiktature;
46
151577
1827
proti surovim diktaturam;
02:46
in UgandaUganda and EthiopiaEtiopija,
47
154303
1918
v Ugandi in Etiopiji
02:48
againstproti powerfulmočno militarizedmilitarized statesdržave
48
156909
2000
proti močno militariziranim državam
02:51
with quasi-democratickvazi-demokratični veneersfurnirji;
49
159687
1903
s kvazi-demokratično prevleko;
02:56
in SouthJužna AfricaAfrika,
where this imagesliko was takensprejeti,
50
164053
2615
v Južni Afriki,
kjer je bila posneta ta slika,
02:58
and BurundiBurundi,
51
166692
1456
in v Burundiju
03:00
againstproti democraticallydemokratično electedizvoljeni leadersvoditelji
52
168172
2082
proti demokratično izvoljenim voditeljem,
03:02
who have doneKončano little to improveizboljšati
the conditionspogoji for ordinaryvsakdanji people.
53
170278
3281
ki so naredili malo, da bi se
izboljšali pogoji za navadne ljudi.
03:06
AcrossČez the continentcelina,
protestprotest is not exceptionalizjemno,
54
174548
2877
Po vsej celini protest ni izjemen,
03:09
but a normalnormalno partdel of life.
55
177449
1577
ampak normalen del življenja.
03:12
AfricansAfričani use protestsprotestov
to challengeizziv bothoboje dictatorsdiktatorji
56
180293
2802
Afričani uporabljajo
proteste tako proti diktatorjem,
03:15
as well as powermoč cutskosi.
57
183964
1498
kot tudi, ko zmanjka elektrike.
03:19
In a way, AfricansAfričani are protestingprotestiral
democracydemokracija itselfsama,
58
187257
3167
Na nek način Afričani
protestirajo za demokracijo samo
03:23
enrichingbogatijo its possibilitiesmožnosti for us all.
59
191048
2274
in bogatijo možnosti za vse nas.
03:26
There have been two
majorMajor wavesvalovi of AfricanAfriške protestprotest,
60
194306
2546
V Afriki sta bila
dva velika vala protestov
03:28
and we are currentlytrenutno livingživeti
throughskozi the thirdtretjino,
61
196876
2188
in trenutno preživljamo tretjega,
ki se je začel okoli leta 2005.
03:31
whichki beganzačel around 2005.
62
199088
1631
03:32
It includesvključuje the so-calledtako imenovani ArabArabski SpringPomlad,
63
200743
2014
Vključuje tako imenovano arabsko pomlad,
03:35
whichki tookvzel placemesto mostlyvečinoma on the continentcelina.
64
203759
2049
ki se je odvijala predvsem na tej celini.
03:39
The first waveval tookvzel placemesto
in the 1940s and 1950s
65
207032
3154
Prvi val je potekal v štiridesetih
in petdesetih letih
03:42
and led to Africa'sAfrike decolonizationDekolonizacija.
66
210210
1824
in je privedel do dekolonizacije Afrike.
03:45
KwameKwame NkrumahNkrumah led
a broadširok coalitionkoalicija in GhanaGana
67
213023
4211
Kwame Nkrumah je vodil
široko koalicijo v Gani,
03:49
that overthrewzrušil BritishBritanski rulepravilo,
68
217258
1865
ki je strmoglavila britansko nadvlado,
03:51
providingzagotavljanje a templatepredlogo
for nonviolentnenasilno movementsgibanja globallyglobalno.
69
219147
2779
kar je postalo vzor
za nenasilna gibanja po vsem svetu.
03:55
The seconddrugič waveval tookvzel placemesto
in the 1980s and 1990s
70
223769
3223
Drugi val je potekal v osemdesetih
in devetdesetih
03:59
againstproti austerityvarčevalnimi measuresukrepe
that imposeduvedene harshkruto conditionspogoji
71
227016
2679
proti varčevalnim ukrepom,
ki so nalagali hude obremenitve
04:01
on AfricanAfriške economiesgospodarstev.
72
229719
1152
afriškim gospodarstvom.
04:04
These protestsprotestov led to the overthrowstrmoglavljenje
of autocraticavtokratskih regimesrežimov
73
232129
3338
Ti protesti so privedli do strmoglavljenja
avtokratskih režimov
04:07
and led to the introductionuvod
74
235491
1461
in do uvedbe
04:08
of multipartyvečstrankarske electionsvolitve
acrossčez the continentcelina.
75
236976
2293
večstrankarskih volitev po vsej celini.
04:13
The ongoingstalno thirdtretjino waveval is correctingpopravljanje
the shortcomingspomanjkljivosti of the earlierprej two.
76
241674
3855
Sedanji tretji val popravlja
pomanjkljivosti prejšnjih dveh.
04:19
If the first waveval broughtprinesel
liberationosvoboditev but not democracydemokracija,
77
247750
3614
Če je prvi val prinesel osvoboditev,
a ne demokracijo,
04:24
and the seconddrugič, electionsvolitve
but only for the eliteselite,
78
252198
3387
in drugi volitve, ampak samo za elite,
04:28
then it is the thirdtretjino waveval
79
256398
1427
potem je tretji val tisti,
04:29
that is mostnajbolj concernedzadevnega
with transformingpreoblikovanje democracydemokracija
80
257849
2666
ki se posveča preoblikovanju demokracije
04:32
into the rulepravilo of the people.
81
260539
1559
v vladavino ljudstva.
To vključuje gibanja kot
Y'en a Marre v Senegalu,
04:35
It includesvključuje movementsgibanja
like Y'enY'en a MarreMarre in SenegalSenegal,
82
263678
2813
04:39
LeLe BalaiBalai CitoyenCitoyen in BurkinaBurkina FasoFaso,
83
267070
2512
Le balai citoyen v Burkini Faso,
04:41
TajamukaTajamuka in ZimbabweZimbabve,
84
269606
1763
Tajamuka v Zimbabveju,
04:43
LUCHALUCHA and FilimbiFilimbi
in the DemocraticDemokratična RepublicRepublike of CongoKongo,
85
271937
3114
LUCHA in Filimbi
v Demokratični republiki Kongo,
04:47
movementsgibanja that work outsidezunaj of more
conventionalkonvencionalno nongovernmentalnevladnih organizationsorganizacije
86
275725
4895
to so gibanja, ki delujejo zunaj
klasičnih nevladnih organizacij
04:52
and politicalpolitično partiesstranke
87
280644
1325
in političnih strank,
04:53
to challengeizziv the economicgospodarsko
and politicalpolitično systemsistem itselfsama,
88
281993
2558
da se upirajo gospodarskemu in
političnemu sistemu samemu,
04:57
oftenpogosto at great risktveganje.
89
285323
1279
pogosto v hudi nevarnosti.
04:59
BrilliantBriljantno youngmladi activistsaktivisti
like LUCHA'sOsebe LUCHA FredFred BaumaBauma
90
287402
3360
Briljantni mladi aktivisti, kot je
Fred Bauma iz gibanja LUCHA,
05:02
have been detainedpriprt and torturedmučeni,
91
290786
2034
so bili zaprti in mučeni,
05:05
oftenpogosto with little to no outcryprotest
from the internationalmednarodni communityskupnosti.
92
293341
3069
pogosto z malo ali nič ogorčenja
mednarodne skupnosti.
Seznam se nadaljuje, kot kažejo
nekateri podatki, ki smo jih zbrali.
05:09
The listseznam goesgre on, as you can see
from some of the datapodatkov we collectedzbrani.
93
297018
3353
05:12
There have been largevelik popularpriljubljena protestsprotestov
94
300395
2342
Veliki ljudski protesti so bili
05:14
in over 40 AfricanAfriške countriesdržave sinceod 2005,
95
302761
3025
v več kot 40 afriških državah po letu 2005
05:18
and if you look,
you'llboš recognizeprepoznati that in 2011,
96
306500
2855
in če pogledate, boste videli, da je 2011,
05:21
the yearleto of the so-calledtako imenovani ArabArabski SpringPomlad,
97
309379
1908
leto tako imenovane arabske pomladi,
05:23
was actuallydejansko the spikekonico
of this broaderširše waveval.
98
311311
2196
dejansko vrhunec tega širšega vala.
V nasprotju s splošnim prepričanjem
05:26
ContraryNasprotno to popularpriljubljena beliefprepričanje,
99
314237
1643
so bili mnogi od teh protestov uspešni.
05:27
manyveliko of these protestsprotestov
have been successfuluspešno.
100
315904
2195
05:30
We know of the dictatorsdiktatorji fallingpadec
in TunisiaTunizija and in EgyptEgipt,
101
318874
3211
Vemo za diktatorje, ki so padli
v Tuniziji in v Egiptu,
a ljudska gibanja so preprečila tudi,
da bi predsedniki ukradli tretji mandat
05:34
but popularpriljubljena movementsgibanja have preventedpreprečiti
presidentspredsedniki from stealingtatvina thirdtretjino termspogoji
102
322702
3641
v Senegalu, v Malaviju in Burkini Faso.
05:38
in SenegalSenegal, in MalawiMalavi
and BurkinaBurkina FasoFaso as well.
103
326367
3359
05:43
What's drivingvožnja this upsurgeporast of protestprotest?
104
331782
2113
Kaj žene ta porast protestov?
05:46
DemographicallyDemografsko,
AfricaAfrika is bothoboje the youngestnajmlajši
105
334865
2451
Demografsko je Afrika tako najmlajša
05:49
and the fastest-growingnajhitreje rastoče continentcelina,
106
337340
1872
in najhitreje rastoča celina,
05:51
with the largestnajvečji agestarost gapvrzel
betweenmed the people and theirnjihovi rulersvladarji.
107
339236
3199
kot tudi z največjo starostno razliko
med ljudmi in njihovimi vladarji.
05:55
It is urbanizingurbanizing at a tremendousizjemno pacetempo.
108
343334
2031
Urbanizira se z izjemno hitrostjo.
05:58
EconomicallyEkonomsko, AfricanAfriške countriesdržave
have been growingrastoče for over a decadedesetletje now,
109
346578
3519
Gospodarsko so afriške države rasle
več kot desetletje,
06:02
largelyv veliki meri drivenpogon by investmentsnaložbe from AsiaAziji.
110
350585
2266
v veliki meri zaradi naložb iz Azije.
06:05
But little of this wealthbogastvo
is tricklingkapljanjem down.
111
353864
2160
A le malo tega bogastva prikaplja navzdol.
06:09
FormalFormalno jobsslužbe in the industrialindustrijski sectorsektorju
are actuallydejansko decreasingzmanjšuje,
112
357305
3085
Formalna delovna mesta v industrijskem
sektorju dejansko izginjajo,
06:13
with informalneformalno laborporod the only optionmožnost left
for people to ekeEKE out a livingživeti.
113
361439
3559
tako da neformalno delo ostane ljudem
edina možnost, da preživijo.
06:18
As a resultrezultat, inequalityneenakost is skyrocketingvisoka raketa,
114
366942
2181
Zato se neenakost zelo hitro veča
06:21
and politicalpolitično leadersvoditelji
are increasinglyvse bolj disconnectedodklopljen
115
369717
2437
in politični voditelji
so vse bolj nepovezani
s svojimi precej mlajšimi populacijami.
06:24
from theirnjihovi much youngermlajši populationsprebivalstva.
116
372178
2127
Mi, ki nismo v Afriki,
06:26
For those of us from outsidezunaj of AfricaAfrika,
117
374329
2096
smo seznanjeni z deli te zgodbe:
06:28
we're familiarznano with partsdeli of this storyzgodba:
118
376449
1950
ogromen porast neenakosti,
06:30
a massiveogromno spikekonico in inequalityneenakost,
119
378888
1770
06:33
the productizdelek of a declineupad
in good jobsslužbe for good wagesplače
120
381551
2430
zaradi upada dobrih delovnih mest
za dobre plače,
06:36
that were onceenkrat consideredupoštevati
the hallmarkznak of an advancednapredno societydružbo;
121
384005
3025
kar je nekoč veljalo
za znak napredne družbe;
06:39
the capturezajemanje of our
politicalpolitično partiesstranke by eliteselite
122
387586
2417
elite so zasegle naše politične stranke,
06:42
accompaniedskupaj by the hollowinghollowing
out of civilcivilno societydružbo
123
390027
3026
kar spremlja votljenje civilne družbe,
06:45
that onceenkrat providedzagotovljena a voiceglas
to ordinaryvsakdanji people;
124
393077
2466
ki je nekoč dajala glas navadnim ljudem;
06:48
that sinkingpotapljanje feelingobčutek
that no matterzadevo what you do,
125
396321
2609
ta obupni občutek,
da ne glede na to, kaj počnete,
06:51
externalzunanji factorsdejavniki relatedpovezane
to the globalglobalno economygospodarstvo
126
399829
2507
lahko zunanji dejavniki, povezani
s svetovnim gospodarstvom,
06:54
can disruptmoti our livesživi for the worseslabše.
127
402360
2442
pokvarijo naše življenje na slabše.
06:58
Our politicalpolitično leadersvoditelji seemzdi se helplessnemočna,
128
406706
1949
Naši politični voditelji se zde nemočni,
07:00
insistingvztraja on austerityvarčevalnimi,
129
408679
1292
ko vztrajajo pri varčevanju,
čeprav se javne dobrine zmanjšujejo na
raven, nevideno v desetletjih.
07:03
even as publicjavnost goodsblago diminishzmanjšujejo
to levelsravni unseennevidna in decadesdesetletja.
130
411020
2843
07:06
And this is when they're not succumbingpodlegla
to exclusionaryizključevalna nationalismnacionalizem,
131
414398
3787
In to, ko ne podlegajo
izključevalnemu nacionalizmu,
07:10
blamingkrivijo our woeswoes on the weakšibko
ratherprecej than the powerfulmočno.
132
418748
2938
krivijo za naše nadloge šibke in ne močne.
07:15
What those of us from NorthSeverni AmericaAmerika
and WesternWestern EuropeEvropi considerrazmislite to be newnovo
133
423319
3499
Kar opažamo mi iz Severne Amerike in
Zahodne Evrope kot novo,
07:18
has been the normalnormalno conditionstanje
of AfricanAfriške life sinceod the 1970s.
134
426842
2971
je bilo normalno stanje afriškega
življenja od leta 1970.
07:22
So who better to learnučiti se from
135
430202
1624
Torej, od koga se je bolje učiti
07:23
than those who have been engagedangažiran
in resistanceodpornost to these conditionspogoji
136
431850
3174
kot od tistih, ki so sodelovali
v odporu do teh pogojev najdlje?
07:27
for the longestnajdaljša periodobdobje of time?
137
435048
1494
Kaj se lahko naučimo od
afriške protestne demokracije?
07:29
What can we learnučiti se
from AfricanAfriške protestprotest democracydemokracija?
138
437415
2410
07:32
First, democracydemokracija mustmoraš beginzačeti
with ordinaryvsakdanji people.
139
440795
2938
Prvič, demokracija se mora začeti
z navadnimi ljudmi.
Pogled na demokracijo, kot da so to samo
volitve, je povzročilo široko razočaranje.
07:36
ViewingOgled democracydemokracija as only electionsvolitve
has led to widespreadrazširjen disillusionmentrazočaranje.
140
444619
3645
Namesto tega moramo postaviti navadne
ljudi v središče demokratičnega življenja.
07:41
We mustmoraš insteadnamesto tega work to centercenter
ordinaryvsakdanji people in democraticdemokratično life.
141
449724
3210
07:45
ProtestProtest provideszagotavlja us one way to do that.
142
453681
1898
Eno pot do tega nam zagotavlja protest.
07:48
RegardlessNe glede na of your agestarost,
sexualityseksualnost, your genderspol,
143
456445
2870
Ne glede na starost,
spolno usmerjenost, spol,
07:52
whetherali you're a citizendržavljan or a non-citizendržavljan,
able-bodiedzmožnostmi or disabledonemogočeno,
144
460177
3559
ali ste državljan ali ne,
sposobni delati ali ne,
07:55
anyonekdorkoli can participatesodelovati.
145
463760
1316
vsakdo lahko sodeluje.
07:58
In contrastkontrast to electionsvolitve,
146
466524
1364
V nasprotju z volitvami
07:59
protestsprotestov are not confinedomejena
by rigidtogo electoralvolilni cyclesciklov.
147
467912
2742
protesti niso omejeni
s togimi volilnimi cikli.
08:03
They offerponudbe a much more
immediatetakoj formobrazec of actionukrepanje
148
471129
2252
Nudijo veliko bolj neposreden
način delovanja
08:05
in our eraera of instanttakoj feedbackpovratne informacije.
149
473405
1558
v tej dobi takojšnje povratne informacije.
08:08
SecondDrugi, while protestsprotestov maylahko be messygrdo,
150
476261
2802
Drugič, čeprav so protesti
lahko neurejeni,
08:11
this is what makesnaredi them powerfulmočno.
151
479830
1647
je to tisto, kar jih naredi močne.
08:14
ProtestsProtesti are contentioussporno
and contestedizpodbija processesprocesov,
152
482532
2996
Protesti so sporni in tekmovalni postopki,
08:18
defineddefinirani by contingentkontingent actionsdejavnosti,
153
486528
2111
opredeljeni z začasnimi ukrepi,
08:21
oftenpogosto devoidbrez of clearjasno messagingsporočila,
154
489690
1730
dostikrat brez jasnega sporočila,
08:24
characterizedznačilno by incompletenepopolna organizationorganizacija.
155
492073
2706
tipično z nepopolno organizacijo.
08:27
These dynamicsdinamika are what makesnaredi it easyenostavno
to dismisszavrne protestsprotestov as riotsnemiri
156
495756
3888
Te dinamike omogočajo, da se
proteste zavrže kot nerede,
08:31
or to assumedomnevati they are
of limitedomejeno politicalpolitično utilityuporabnost.
157
499668
3051
ali da se šteje, da imajo
omejeno politično uporabnost.
08:35
But it alsotudi makesnaredi them easierlažje to suppresszatreti.
158
503871
2077
Ampak zato jih je tudi lažje zatreti.
08:38
Too oftenpogosto, governmentsvlade do not viewpogled
protestsprotestov as elementaryosnovno to democracydemokracija.
159
506612
4955
Prepogosto vlade ne gledajo na proteste
kot na osnovo demokracije.
08:44
InsteadNamesto, they violentlynasilno crushsimpatij
socialsocialno movementsgibanja
160
512229
2853
Namesto tega s silo zatirajo
družbena gibanja
08:48
or work to discreditdiskreditirati theirnjihovi messagesporočilo.
161
516371
2510
ali se trudijo diskreditirati
njihova sporočila.
08:53
ThirdTretje, as I alreadyže hintednamignil,
162
521642
2017
Tretjič, kot sem že namignil,
08:56
protestprotest is the spaceprostor from whichki
newnovo politicalpolitično imaginationsdomišljije maylahko emergePojavi se.
163
524147
3867
protest je prostor, od koder lahko
izvirajo nove politične domislice.
09:01
ProtestsProtesti are about coloringbarvanje
outsidezunaj the lineslinije,
164
529957
2416
Pri protestih gre za
delovanje izven okvirjev,
09:04
a way for ordinaryvsakdanji people
to rewriteprepisati the rulespravila of the gameigro
165
532797
3180
kar je pot za navadne ljudi,
da na novo napišejo pravila igre,
09:08
that too manyveliko feel
are stackedzložene againstproti them.
166
536001
2211
za katere premnogi čutijo,
da so naperjena proti njim.
09:11
ManyVeliko youngmladi people in AfricaAfrika
have growngoji up in societiesdružb
167
539759
2633
Mnogi mladi ljudje v Afriki
so odraščali v družbah,
v katerih je en sam vladar
vladal vse njihovo življenje.
09:14
where a singlesamski rulerravnilo
has ruledvladal theirnjihovi entirecelotno livesživi.
168
542416
2494
09:17
ProtestProtest is the spaceprostor
for newnovo possibilitiesmožnosti to emergePojavi se,
169
545787
2738
Protest omogoča,
da se pojavljajo nove možnosti,
09:20
as youngmladi people beginzačeti
to discoverodkrijte theirnjihovi ownlastno powermoč.
170
548549
2464
ko mladi začno odkrivati svojo moč.
09:24
ConsiderRazmislite o the situationsituacija
of my friendprijatelj LindaLinda MasariraMasarira,
171
552954
2525
Pomislite na položaj moje prijateljice
Linde Masarira,
09:28
a singlesamski mothermama of fivepet,
172
556206
1738
matere samohranilke s petimi otroki,
09:29
who is leadingvodil protestsprotestov
againstproti the MugabeMugabe regimerežim in ZimbabweZimbabve.
173
557968
3332
ki vodi proteste proti
Mugabejevemu režimu v Zimbabveju.
09:34
She has been beatenpretepen, arrestedaretiran, harassednadlegujejo.
174
562103
2645
Bila je pretepena, aretirana, trpinčena.
09:37
But LindaLinda perseveresperseveres, because
as she told me a fewmalo monthsmesecev agonazaj,
175
565709
3031
Toda Linda vztraja, saj,
kot mi je povedala pred nekaj meseci,
09:40
protestprotest has givendan her a sensesmisel
of meaningpomen and directionsmer.
176
568764
2707
ji je protest dal občutek smisla in smeri.
09:43
And thoughčeprav she knowsve the oddskvote againstproti her,
177
571495
2344
In čeprav ve, kaj vse je proti njej,
09:45
LindaLinda perseveresperseveres.
178
573863
1203
Linda vztraja.
09:47
Like LindaLinda and other
youngmladi AfricanAfriške activistsaktivisti,
179
575789
3579
Tako kot Linda in drugi
mladi afriški aktivisti,
09:51
we all mustmoraš work to redefinepreoblikovati democracydemokracija
180
579392
2493
moramo vsi delati za novo
opredelitev demokracije
09:53
as something more than just
electionsvolitve and politicalpolitično partiesstranke.
181
581909
3083
za nekaj več, kot le volitve
in politične stranke.
09:58
DemocracyDemokracije is a creativeustvarjalno processproces,
182
586522
2214
Demokracija je ustvarjalni proces
10:01
and protestprotest has always been the vehiclevozilo
183
589363
2563
in protest je bil vedno vzvod
10:03
for expandingširjenje our politicalpolitično imaginationsdomišljije
beyondnaprej what we are told is possiblemogoče.
184
591950
4150
za širjenje naših političnih domislic nad
tisto, kar so nam povedali, da je mogoče.
10:08
(In Swahilisvahili) Thank you very much.
185
596124
1718
(V svahiliju) Hvala lepa.
10:09
(ApplauseAplavz)
186
597866
3332
(Ploskanje)
Translated by Rok Vidmar
Reviewed by Matej Divjak

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Zachariah Mampilly - Political scientist
Zachariah Mampilly is an expert on the politics of both violent and non-violent resistance.

Why you should listen

Zachariah Mampilly has lived, worked and studied in Africa, South Asia and North America. An expert on the politics of both violent and nonviolent resistance, he is the author of Rebel Rulers: Insurgent Governance and Civilian Life during War (2011), based on extensive fieldwork in rebel-controlled zones of Congo, Sri Lanka and South Sudan. His 2015 book, Africa Uprising: Popular Protest and Political Change (with Adam Branch), examines the ongoing Third Wave of African protest and provides an inside look at recent movements in Ethiopia, Nigeria, Uganda and Sudan.

Mampilly writes widely on South Asian and African politics for a variety of publications, including Al Jazeera, The Hindu, The Washington Post, Foreign Affairs and N+1. He's a professor of political science and Africana studies at Vassar College in New York, and he spent 2012-2013 teaching at the University of Dar es Salaam, Tanzania, as a Fulbright Scholar.

More profile about the speaker
Zachariah Mampilly | Speaker | TED.com