ABOUT THE SPEAKER
Mikhail Zygar - Journalist, writer, filmmaker
Mikhail Zygar is the founder of Future History, the creative digital studio behind Project1917 and 1968.digital.

Why you should listen

Mikhail Zygar is a Russian journalist, writer, filmmaker and the founding editor-in-chief of the Russian independent news TV-channel, Dozhd (2010 - 2015). Prior to Dozhd, Zygar worked for Newsweek Russia and the business daily Kommersant, where he covered the conflicts in Palestine, Lebanon, Iraq, Serbia and Kosovo. His bestseller All the Kremlin's Men is based on an unprecedented series of interviews with Vladimir Putin’s inner circle, presenting a radically different view of power and politics in Russia. His recent book The Empire Must Die was released in Russian and English in 2017. It portrays the years leading up to the Russian revolution and the vivid drama of Russia's brief and exotic experiment with civil society before it was swept away by the Communist Revolution.

More profile about the speaker
Mikhail Zygar | Speaker | TED.com
TED2018

Mikhail Zygar: What the Russian Revolution would have looked like on social media

Mikhail Zygar: Jak by vypadala ruská revoluce ve věku sociálních sítí

Filmed:
1,432,185 views

Říká se, že dějiny píší vítězové, ale jak by vypadaly, kdyby je psali všichni? Novinář Mikhail Zygar nám to ukazuje ve svém Projektu 1917, „sociální síti pro mrtvé lidi“, kam přidává skutečné úryvky z deníků a dopisů více než tří tisíc lidí, kteří žili v období ruské revoluce. Sdílením každodenních myšlenek a pocitů lidí jako byli Lenin, Trockij, ale i méně známých postav ruské revoluce, přináší projekt nový pohled na historické události - a na to, jak mohly probíhat. Poslechněte si více o tomto digitálním převyprávění dějin a také o Zygarově novém projektu zaměřeném na transformační rok 1968.
- Journalist, writer, filmmaker
Mikhail Zygar is the founder of Future History, the creative digital studio behind Project1917 and 1968.digital. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
What is historydějiny?
0
1093
1150
Co je historie?
00:15
It is something writtenpsaný by the winnersvítězů.
1
3438
2522
Je to něco psaného vítězi.
O historii panuje stereotyp,
že by se měla zaměřit na vládce,
00:20
There is a stereotypestereotyp that historydějiny
should be focusedzaměřen on the rulerspravítka,
2
8203
4748
jako byli Lenin nebo Trockij.
00:24
like LeninLenin or TrotskyTrockij.
3
12975
1696
Výsledkem je, že lidé v mnoha
zemích, včetně té mé, Ruska,
00:27
As a resultvýsledek, people
in manymnoho countrieszemí, like minetěžit, RussiaRusko,
4
15445
3320
00:31
look at historydějiny as something
that was predeterminedpředem
5
19932
3477
pohlíží na dějiny jako na
něco předurčeného
00:35
or determinedodhodlaný by the leaderslídry,
6
23433
1729
nebo utvářeného lídry,
00:38
and commonběžný people could not
influencevliv it in any way.
7
26075
2662
co nemohou obyčejní
lidé nijak ovlivnit.
Mnoho Rusů dnes nevěří,
že Rusko někdy mohlo být
00:41
ManyMnoho RussiansRusové todaydnes do not believe
that RussiaRusko could ever have been
8
29585
3580
00:45
or ever will be a trulyopravdu democraticdemokratický nationnárod,
9
33189
2813
nebo někdy bude skutečně
demokratickou zemí,
00:48
and this is duez důvodu to the way
historydějiny has been framedzarámovaný
10
36026
2961
což je z velké části způsobeno výkladem
dějin ruským občanům.
00:51
to the citizensobčanů of RussiaRusko.
11
39011
1571
00:52
And this is not trueskutečný.
12
40606
1578
Přitom to není pravda.
00:55
To provedokázat it, I spentstrávil two yearsroky
of my life tryingzkoušet to go 100 yearsroky back,
13
43011
5761
Abych to dokázal, strávil jsem dva roky
snahou přesunout se 100 let do minulosti,
01:00
to the yearrok 1917,
14
48796
2342
do roku 1917,
01:03
the yearrok of the RussianRuština RevolutionRevoluce.
15
51162
2453
roku ruské revoluce.
01:05
I askedzeptal se myselfmoje maličkost, what if the internetInternet
and FacebookFacebook existedexistovala 100 yearsroky agopřed?
16
53639
5706
Ptal jsem se sám sebe, co kdyby před
sto lety existoval internet a Facebook?
01:12
So last yearrok, we builtpostavený
a socialsociální networksíť for deadmrtví people,
17
60155
5291
Takže jsme vytvořili sociální síť
pro mrtvé lidi
01:17
namedpojmenovaný ProjectProjekt1917.comcom.
18
65470
2388
nazvanou Project1917.com.
S mým týmem jsme vytvořili software,
01:22
My teamtým and I createdvytvořeno our softwaresoftware,
19
70111
2572
01:24
digitizeddigitalizovat and uploadednahráno
all possiblemožný realnemovitý diariesdeníky and letterspísmena
20
72707
5280
zdigitalizovali a nahráli všechny
možné skutečné deníky a dopisy
01:30
writtenpsaný by more than 3,000 people
21
78011
3102
napsané více než 3 000 lidmi
před sto lety.
01:33
100 yearsroky agopřed.
22
81137
1532
01:34
So any useruživatel of our websitewebová stránka or applicationaplikace
23
82693
3742
Každý uživatel naší webové
stránky nebo aplikace
01:38
can follownásledovat a newszprávy feedkrmivo
for eachkaždý day of 1917
24
86459
4001
může sledovat každodenní
příspěvky z roku 1917
01:42
and readčíst what people
like StravinskyStravinsky or TrotskyTrockij,
25
90484
4121
a číst, co si lidé jako
Stravinskij nebo Trockij,
01:46
LeninLenin or PavlovaPavlova
and othersostatní thought and feltcítil.
26
94629
3547
Lenin nebo Pavlov a mnozí
další, mysleli a jak se cítili.
01:50
We watch all those personalitiesosobnosti
beingbytost ordinaryobyčejný people like you and me,
27
98931
4705
Sledujeme tyto osobnosti,
jako by byly obyčejnými lidmi jako my,
01:55
not demigodspolobohové,
28
103660
1912
nikoliv polobohové,
01:57
and we see that historydějiny consistsSkládá se
of theirjejich mistakeschyby, fearsobavy, weaknessesslabé stránky,
29
105596
6984
a vidíme, že historie se skládá
z jejich chyb, strachů a slabostí,
02:04
not only theirjejich "geniusgénius ideasnápady."
30
112604
2753
a ne jen jejich „skvělých nápadů“.
Náš projekt byl šokující pro mnoho Rusů,
02:08
Our projectprojekt was a shockšokovat for manymnoho RussiansRusové,
31
116643
2199
02:10
who used to think that our countryzemě
has always been an autocraticautokratický empireříše
32
118866
5601
kteří se domnívali, že jsme byli odjakživa
autokratickým impériem,
02:16
and the ideasnápady of freedomsvoboda and democracydemokracie
could never have prevailedpřevládal,
33
124491
3413
kde myšlenky svobody a demokracie
nikdy nezvítězily,
02:19
just because democracydemokracie
was not our destinyosud.
34
127928
2650
protože to nebylo naším osudem.
Ale pokud se podíváme na souvislosti,
02:23
But if we take a broaderširší look,
35
131514
1928
02:26
it's not that blackČerná and whitebílý.
36
134291
1588
není to takto černobílé.
02:29
Yes, 1917 led to 70 yearsroky
of communistkomunistické dictatorshipdiktatura.
37
137771
4703
Ano, rok 1917 vedl k sedmdesátileté
komunistické diktatuře.
02:35
But with this projectprojekt, we see that RussiaRusko
could have had a differentodlišný historydějiny
38
143584
4649
Ale v tomto projektu vidíme, že se
ruské dějiny mohly ubírat jinými cestami
02:40
and a democraticdemokratický futurebudoucnost,
as any other countryzemě could or still can.
39
148257
4040
směrem k demokratické budoucnosti,
stejně jako v jakékoliv jiné zemi.
02:45
ReadingČtení the postspříspěvky from 1917,
40
153249
3817
Čtením příspěvků z roku 1917
02:49
you learnUčit se that RussiaRusko
was the first countryzemě in the worldsvět
41
157090
2967
se dozvíte, že Rusko bylo první
zemí na světě,
02:52
to abolishzrušit the deathsmrt penaltytrest,
42
160081
1936
která zrušila trest smrti,
02:54
or one of the first onesty
to grantgrant womenženy votinghlasování rightspráva.
43
162041
4174
a také jednou z prvních,
kde ženy získaly volební práva.
02:59
KnowingVědomí historydějiny and understandingporozumění
how ordinaryobyčejný people influencedovlivněna historydějiny
44
167334
6225
Znalost historie a vědomí,
jak ji obyčejní lidé mohou ovlivňovat,
nám pomůže vytvořit lepší budoucnost,
03:05
can help us createvytvořit a better futurebudoucnost,
45
173583
1858
03:07
because historydějiny is just a rehearsalzkouška
of what's happeninghappening right now.
46
175465
3744
protože historie je pouze
přípravou na dnešek.
03:12
We do need newNový wayszpůsoby of tellingvyprávění historydějiny,
47
180500
2913
Potřebujeme nové způsoby,
jak vyprávět dějiny,
03:15
and this yearrok, for examplepříklad,
48
183437
1571
a letos jsme odstartovali
03:17
we startedzačal a newNový onlineonline projectprojekt
that is calledvolal 1968DigitalDigitální.comcom,
49
185032
5841
nový online projekt
nazvaný 1968Digital.com,
03:23
and that is an onlineonline documentarydokumentární film seriessérie
50
191681
4825
což je online dokumentární cyklus,
03:28
that givesdává you an impressiondojem
of that yearrok, 1968,
51
196530
3944
který vám představí události roku 1968,
03:32
a yearrok markedvýrazný by globalglobální socialsociální changezměna
52
200498
3539
roku, který představuje zásadní
celosvětovou sociální přeměnu,
03:36
that, in manymnoho wayszpůsoby,
createdvytvořeno the worldsvět as we know it now.
53
204061
3710
která mnoha způsoby vytvořila svět,
ve kterém dnes žijeme.
03:40
But we are makingtvorba that historydějiny alivenaživu
54
208327
3110
Ale oživovat tuto historii tím,
03:43
by imaginingpředstavovat si what if all the mainhlavní
characterspostavy could use mobilemobilní, pohybliví phonestelefony ...
55
211461
4539
že si představujeme, jak by klíčové
postavy využívaly mobilní telefony...
03:49
just like that?
56
217299
1150
Je to možné?
03:51
And we see that a lot of individualsJednotlivci
57
219906
4301
A vidíme, že mnoho jednotlivců
03:57
were facingčelí the samestejný challengesproblémy
and were fightingbojování for the samestejný valueshodnoty,
58
225477
5248
přitom čelilo stejným výzvám
a bojovalo za stejné hodnoty,
04:02
no matterhmota if they livedžil
in the US or in USSRSssr
59
230749
4397
nehledě na to, jestli žili
v USA nebo Sovětském svazu,
04:07
or in FranceFrancie or in ChinaČína
or in CzechoslovakiaČeskoslovensko.
60
235170
2921
ve Francii nebo v Číně
nebo v Československu.
04:11
By exposingvystavuje historydějiny
in suchtakový a democraticdemokratický way,
61
239345
2842
Znázorněním historie takto
demokratickým způsobem,
04:14
throughpřes socialsociální mediamédia,
62
242211
1393
skrze sociální média,
ukazujeme, že lidé u moci
nejsou jediní, kteří rozhodují.
04:16
we showshow that people in powerNapájení
are not the only onesty makingtvorba choicesvolby.
63
244762
5222
04:22
That givesdává any useruživatel a possibilitymožnost
of reclaimingrekultivace historydějiny.
64
250596
3738
Každý uživatel získává možnost
napravit historii.
Na obyčejných lidech záleží.
04:27
OrdinaryBěžné people matterhmota.
65
255191
1254
04:29
They have an impactdopad.
66
257096
1254
Mají vliv.
Záleží na myšlenkách.
04:31
IdeasMyšlenky matterhmota.
67
259476
1151
04:33
JournalistsNovináři, scientistsvědců,
philosophersfilozofové matterhmota.
68
261471
4356
Záleží na novinářích,
vědcích, filosofech.
My všichni utváříme společnost.
04:38
We shapetvar societyspolečnost.
69
266542
1373
04:40
We all make historydějiny.
70
268789
1734
My všichni píšeme dějiny.
04:43
Thank you.
71
271436
1151
Děkuji vám.
04:44
(ApplausePotlesk)
72
272611
3769
(potlesk)
Translated by Jan Martinek
Reviewed by Alena Novotná

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mikhail Zygar - Journalist, writer, filmmaker
Mikhail Zygar is the founder of Future History, the creative digital studio behind Project1917 and 1968.digital.

Why you should listen

Mikhail Zygar is a Russian journalist, writer, filmmaker and the founding editor-in-chief of the Russian independent news TV-channel, Dozhd (2010 - 2015). Prior to Dozhd, Zygar worked for Newsweek Russia and the business daily Kommersant, where he covered the conflicts in Palestine, Lebanon, Iraq, Serbia and Kosovo. His bestseller All the Kremlin's Men is based on an unprecedented series of interviews with Vladimir Putin’s inner circle, presenting a radically different view of power and politics in Russia. His recent book The Empire Must Die was released in Russian and English in 2017. It portrays the years leading up to the Russian revolution and the vivid drama of Russia's brief and exotic experiment with civil society before it was swept away by the Communist Revolution.

More profile about the speaker
Mikhail Zygar | Speaker | TED.com