ABOUT THE SPEAKER
Mikhail Zygar - Journalist, writer, filmmaker
Mikhail Zygar is the founder of Future History, the creative digital studio behind Project1917 and 1968.digital.

Why you should listen

Mikhail Zygar is a Russian journalist, writer, filmmaker and the founding editor-in-chief of the Russian independent news TV-channel, Dozhd (2010 - 2015). Prior to Dozhd, Zygar worked for Newsweek Russia and the business daily Kommersant, where he covered the conflicts in Palestine, Lebanon, Iraq, Serbia and Kosovo. His bestseller All the Kremlin's Men is based on an unprecedented series of interviews with Vladimir Putin’s inner circle, presenting a radically different view of power and politics in Russia. His recent book The Empire Must Die was released in Russian and English in 2017. It portrays the years leading up to the Russian revolution and the vivid drama of Russia's brief and exotic experiment with civil society before it was swept away by the Communist Revolution.

More profile about the speaker
Mikhail Zygar | Speaker | TED.com
TED2018

Mikhail Zygar: What the Russian Revolution would have looked like on social media

Mikhail Zygar: Cum ar fi arătat Revoluția Rusă pe rețelele de socializare

Filmed:
1,432,185 views

Istoria e scrisă de către învingători, așa spune o vorbă, dar cum ar arăta dacă ar fi fost scrisă de toată lumea? Jurnalistul și Membrul TED Mikhail Zygar se află într-o misiune de a ne arăta asta folosind Project1917, o „rețea socială a celor morți” care postează jurnalele și scrisorile reale ale mai mult de 3.000 de oameni care au trăit în timpul Revoluției Ruse. Prin afișarea gândurilor zilnice ale celor precum Lenin, Trotsky și alte multe figuri celebre, proiectul revarsă o nouă lumină asupra istoriei așa cum era odată și cum ar fi putut fi. Aflați mai multe despre această repovestire digitală a trecutului și despre ultimului proiect al lui Zygar legat de transformaționalul an 1968.
- Journalist, writer, filmmaker
Mikhail Zygar is the founder of Future History, the creative digital studio behind Project1917 and 1968.digital. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
What is historyistorie?
0
1093
1150
Ce este istoria?
00:15
It is something writtenscris by the winnerscâştigătorii.
1
3438
2522
Este ceva scris de către învingători.
00:20
There is a stereotypestereotip that historyistorie
should be focusedconcentrat on the rulersrigle,
2
8203
4748
Există un stereotip care spune că istoria
ar trebui centrată pe conducători,
00:24
like LeninLenin or TrotskyTroțki.
3
12975
1696
precum Lenin sau Trotsky.
00:27
As a resultrezultat, people
in manymulți countriesțări, like mineA mea, RussiaRusia,
4
15445
3320
Drept rezultat, oameni din multe țări,
precum a mea, Rusia,
00:31
look at historyistorie as something
that was predeterminedprestabilite
5
19932
3477
privesc istoria ca ceva
ce a fost predeterminat
00:35
or determineddeterminat by the leadersliderii,
6
23433
1729
sau determinată de către lideri,
00:38
and commoncomun people could not
influenceinfluență it in any way.
7
26075
2662
iar oamenii normali nu ar putea
să o influențeze în niciun fel.
00:41
ManyMulte RussiansRuşii todayastăzi do not believe
that RussiaRusia could ever have been
8
29585
3580
Astăzi mulți ruși nu cred
că Rusia ar fi putut fi
00:45
or ever will be a trulycu adevărat democraticdemocratic nationnaţiune,
9
33189
2813
sau că va fi vreodată o țară
cu adevărat democratică,
00:48
and this is duedatorat to the way
historyistorie has been framedîncadrată
10
36026
2961
iar asta din cauza modului
în care istoria a fost prezentată
00:51
to the citizenscetățeni of RussiaRusia.
11
39011
1571
cetățenilor din Rusia.
00:52
And this is not trueAdevărat.
12
40606
1578
Iar asta nu e adevărat.
00:55
To provedovedi it, I spenta petrecut two yearsani
of my life tryingîncercat to go 100 yearsani back,
13
43011
5761
Pentru a dovedi asta,
am petrecut doi ani din viața mea
încercând să mă întorc
100 de ani în trecut
01:00
to the yearan 1917,
14
48796
2342
în anul 1917,
01:03
the yearan of the RussianRusă RevolutionRevoluţia.
15
51162
2453
anul Revoluției Rusești.
01:05
I askedîntrebă myselfeu insumi, what if the internetInternet
and FacebookFacebook existeda existat 100 yearsani agoîn urmă?
16
53639
5706
M-am întrebat, cum ar fi dacă internetul
și Facebook-ul ar fi existat
acum 100 de ani?
01:12
So last yearan, we builtconstruit
a socialsocial networkreţea for deadmort people,
17
60155
5291
Așa că anul trecut, am construit
o rețea socială pentru cei morți,
01:17
namednumit ProjectProiect1917.comcom.
18
65470
2388
numită Project1917.com
01:22
My teamechipă and I createdcreată our softwaresoftware-ul,
19
70111
2572
Echipa mea și cu mine
am creat software-ul nostru,
01:24
digitizeddigitalizate and uploadedîncărcat
all possibleposibil realreal diariesjurnale and lettersscrisori
20
72707
5280
am digitalizat și încărcat toate
jurnalele și scrisorile posibile reale
01:30
writtenscris by more than 3,000 people
21
78011
3102
scrise de mai bine de 3.000 de oameni
01:33
100 yearsani agoîn urmă.
22
81137
1532
cu 100 de ani în urmă.
01:34
So any userutilizator of our websitewebsite or applicationcerere
23
82693
3742
Astfel orice utilizator al website-ului
sau aplicației noastre
01:38
can followurma a newsștiri feeda hrani
for eachfiecare day of 1917
24
86459
4001
poate urmări un canal de noutăți
pentru fiecare zi din anul 1917
01:42
and readcitit what people
like StravinskyStravinski or TrotskyTroțki,
25
90484
4121
și poate citi ceea ce persoane,
precum Stravinsky sau Trotsky,
01:46
LeninLenin or PavlovaPavlova
and othersalții thought and feltsimțit.
26
94629
3547
Lenin sau Pavlova și alții,
au gândit și simțit.
01:50
We watch all those personalitiespersonalități
beingfiind ordinarycomun people like you and me,
27
98931
4705
Privim toate acele personalități ca fiind
oameni obișnuiți precum voi sau ca mine
01:55
not demigodsdemigods,
28
103660
1912
nu semizei,
01:57
and we see that historyistorie consistsconstă
of theiral lor mistakesgreșeli, fearstemerile, weaknessespuncte slabe,
29
105596
6984
și vedem că istoria e formată
din greșelile, temerile
și slăbiciunile lor,
02:04
not only theiral lor "geniusgeniu ideasidei."
30
112604
2753
nu doar din „ideile lor geniale.”
02:08
Our projectproiect was a shockşoc for manymulți RussiansRuşii,
31
116643
2199
Proiectul nostru a fost un șoc
pentru mulți ruși,
02:10
who used to think that our countryțară
has always been an autocraticautocrat empireimperiu
32
118866
5601
care obișnuiau să creadă că țara noastră
a fost mereu un imperiu autocratic
02:16
and the ideasidei of freedomlibertate and democracydemocraţie
could never have prevailedprevalat,
33
124491
3413
și că ideile de libertate și democrație
nu ar fi putut vreodată triumfa,
02:19
just because democracydemocraţie
was not our destinydestin.
34
127928
2650
doar pentru faptul că democrația
nu a fost destinul nostru.
02:23
But if we take a broadermai larg look,
35
131514
1928
Dar dacă privim mai atent,
02:26
it's not that blacknegru and whitealb.
36
134291
1588
nu e atât de alb și negru.
02:29
Yes, 1917 led to 70 yearsani
of communistcomunist dictatorshipdictatura.
37
137771
4703
Da, 1917 a condus la 70 de ani
de dictatură comunistă.
02:35
But with this projectproiect, we see that RussiaRusia
could have had a differentdiferit historyistorie
38
143584
4649
Dar cu acest proiect, vedem că Rusia
ar fi putut avea o istorie diferită,
02:40
and a democraticdemocratic futureviitor,
as any other countryțară could or still can.
39
148257
4040
și un viitor democratic, la fel ca orice
altă țară și încă poate asta.
02:45
ReadingLectură the postsmesaje from 1917,
40
153249
3817
Citind posturile din 1917,
02:49
you learnînvăța that RussiaRusia
was the first countryțară in the worldlume
41
157090
2967
înveți că Rusia a fost prima țară din lume
02:52
to abolishabolirea the deathmoarte penaltypedeapsa,
42
160081
1936
care a abolit pedeapsa cu moartea,
02:54
or one of the first onescele
to grantacorda womenfemei votingvot rightsdrepturile.
43
162041
4174
sau una din primele
care a oferit drept de vot femeilor.
02:59
KnowingŞtiind historyistorie and understandingînţelegere
how ordinarycomun people influencedinfluențat historyistorie
44
167334
6225
Cunoscând istoria și înțelegând cum
oamenii obișnuiți au influențat istoria
03:05
can help us createcrea a better futureviitor,
45
173583
1858
ne poate ajuta să creăm un viitor mai bun,
03:07
because historyistorie is just a rehearsalrepetitii
of what's happeninglucru right now.
46
175465
3744
deoarece istoria e doar o repetiție
a ce se întâmplă chiar acum.
03:12
We do need newnou waysmoduri of tellingspune historyistorie,
47
180500
2913
Avem nevoie de noi modalități
de a spune istoria,
03:15
and this yearan, for exampleexemplu,
48
183437
1571
iar în acest an, ca exemplu,
03:17
we starteda început a newnou onlinepe net projectproiect
that is calleddenumit 1968DigitalDigital.comcom,
49
185032
5841
am început un nou proiect online
denumit 1968Digital.com,
03:23
and that is an onlinepe net documentarydocumentar seriesserie
50
191681
4825
iar acesta e o serie
de documentare online
03:28
that gives you an impressionimpresie
of that yearan, 1968,
51
196530
3944
care îți oferă o impresie
a acelui an, 1968,
03:32
a yearan markedmarcat by globalglobal socialsocial changeSchimbare
52
200498
3539
un an marcat de schimbări sociale globale,
03:36
that, in manymulți waysmoduri,
createdcreată the worldlume as we know it now.
53
204061
3710
care, în multe feluri,
a creat lumea pe care o cunoaștem astăzi.
03:40
But we are makingluare that historyistorie aliveîn viaţă
54
208327
3110
Dar readucem la viață acea istorie
03:43
by imaginingimaginarea what if all the mainprincipal
characterscaractere could use mobilemobil phonestelefoane ...
55
211461
4539
imaginându-ne cum ar fi dacă principalele
personalități ar putea folosi telefoane...
03:49
just like that?
56
217299
1150
exact așa?
03:51
And we see that a lot of individualspersoane fizice
57
219906
4301
Și vedem că mulți dintre indivizi
03:57
were facingcu care se confruntă the samela fel challengesprovocări
and were fightingluptă for the samela fel valuesvalorile,
58
225477
5248
au înfruntat aceleași provocări
și că au luptat pentru aceleași valori,
04:02
no mattermaterie if they livedtrăit
in the US or in USSRURSS
59
230749
4397
indiferent dacă trăiau în S.U.A. sau URSS
04:07
or in FranceFranţa or in ChinaChina
or in CzechoslovakiaCehoslovacia.
60
235170
2921
sau în Franța sau în China
sau în Cehoslovacia.
04:11
By exposingexpunerea historyistorie
in suchastfel de a democraticdemocratic way,
61
239345
2842
Expunând istoria într-un
mod atât de democratic,
04:14
throughprin socialsocial mediamass-media,
62
242211
1393
prin social media,
04:16
we showspectacol that people in powerputere
are not the only onescele makingluare choicesalegeri.
63
244762
5222
arătăm lumii că oamenii de la putere
nu sunt singurii care fac alegeri.
04:22
That gives any userutilizator a possibilityposibilitate
of reclaimingrecuperarea historyistorie.
64
250596
3738
Asta oferă oricărui utilizator
posibilitatea de a revendica istoria.
04:27
OrdinaryOrdinare people mattermaterie.
65
255191
1254
Oamenii obișnuiți contează.
04:29
They have an impactefect.
66
257096
1254
Aceștia au un impact.
04:31
IdeasIdei mattermaterie.
67
259476
1151
Ideile contează.
04:33
JournalistsJurnalişti, scientistsoamenii de știință,
philosophersfilozofi mattermaterie.
68
261471
4356
Jurnaliștii, oamenii de știință,
filozofii contează.
04:38
We shapeformă societysocietate.
69
266542
1373
Noi modelăm societatea.
04:40
We all make historyistorie.
70
268789
1734
Cu toții facem istorie.
04:43
Thank you.
71
271436
1151
Mulțumesc.
04:44
(ApplauseAplauze)
72
272611
3769
(Aplauze)
Translated by Ioana Herman
Reviewed by Mirel-Gabriel Alexa

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mikhail Zygar - Journalist, writer, filmmaker
Mikhail Zygar is the founder of Future History, the creative digital studio behind Project1917 and 1968.digital.

Why you should listen

Mikhail Zygar is a Russian journalist, writer, filmmaker and the founding editor-in-chief of the Russian independent news TV-channel, Dozhd (2010 - 2015). Prior to Dozhd, Zygar worked for Newsweek Russia and the business daily Kommersant, where he covered the conflicts in Palestine, Lebanon, Iraq, Serbia and Kosovo. His bestseller All the Kremlin's Men is based on an unprecedented series of interviews with Vladimir Putin’s inner circle, presenting a radically different view of power and politics in Russia. His recent book The Empire Must Die was released in Russian and English in 2017. It portrays the years leading up to the Russian revolution and the vivid drama of Russia's brief and exotic experiment with civil society before it was swept away by the Communist Revolution.

More profile about the speaker
Mikhail Zygar | Speaker | TED.com