ABOUT THE SPEAKER
Mikhail Zygar - Journalist, writer, filmmaker
Mikhail Zygar is the founder of Future History, the creative digital studio behind Project1917 and 1968.digital.

Why you should listen

Mikhail Zygar is a Russian journalist, writer, filmmaker and the founding editor-in-chief of the Russian independent news TV-channel, Dozhd (2010 - 2015). Prior to Dozhd, Zygar worked for Newsweek Russia and the business daily Kommersant, where he covered the conflicts in Palestine, Lebanon, Iraq, Serbia and Kosovo. His bestseller All the Kremlin's Men is based on an unprecedented series of interviews with Vladimir Putin’s inner circle, presenting a radically different view of power and politics in Russia. His recent book The Empire Must Die was released in Russian and English in 2017. It portrays the years leading up to the Russian revolution and the vivid drama of Russia's brief and exotic experiment with civil society before it was swept away by the Communist Revolution.

More profile about the speaker
Mikhail Zygar | Speaker | TED.com
TED2018

Mikhail Zygar: What the Russian Revolution would have looked like on social media

Michaił Zygar: Jak wyglądałaby Rewolucja Październikowa w mediach społecznych

Filmed:
1,432,185 views

Jak mówi przysłowie - historię piszą jest zwycięzcy. Ale jak wyglądałaby historia napisana przez wszystkich? Dziennikarz i stypendysta TED Michaił Zygar podjął się tego zadania w postaci „społecznościowej sieci dla zmarłych” zatytułowanej Project1917 . Sieć rozpowszechnia autentyczne pamiętniki i listy ponad 3000 osób żyjących podczas Rewolucji Październikowej. Pokazując codzienne myśli ludzi podobnych Leninowi, Trockiemu i innym mniej znanym osobom, projekt rzuca nowe światło na dotychczasową historię oraz na to, jak mogłaby wyglądać. Dowiedz się więcej o nowej cyfrowej wersji przeszłości, jak również o najnowszym projekcie dotyczącym zmian w roku 1968.
- Journalist, writer, filmmaker
Mikhail Zygar is the founder of Future History, the creative digital studio behind Project1917 and 1968.digital. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
What is historyhistoria?
0
1093
1150
Co to jest historia?
00:15
It is something writtenpisemny by the winnerszwycięzcy.
1
3438
2522
Coś, co jest pisane przez zwycięzców.
00:20
There is a stereotypestereotyp that historyhistoria
should be focusedskupiony on the rulersmiarki,
2
8203
4748
Stereotyp mówi, że historia
ma się koncentrować na rządzących,
00:24
like LeninLenin or TrotskyTrocki.
3
12975
1696
jak Lenin lub Trocki.
00:27
As a resultwynik, people
in manywiele countrieskraje, like minekopalnia, RussiaRosja,
4
15445
3320
W rezultacie ludzie w wielu krajach,
w tym u mnie w Rosji,
00:31
look at historyhistoria as something
that was predeterminedwstępnie określone
5
19932
3477
patrzą na historię jak na coś,
co zostało z góry ustalone
00:35
or determinedustalona by the leadersprzywódcy,
6
23433
1729
lub ustalone przez przywódców,
00:38
and commonpospolity people could not
influencewpływ it in any way.
7
26075
2662
na co zwykli ludzie nie mogą
w żaden sposób wpłynąć.
00:41
ManyWiele RussiansRosjanie todaydzisiaj do not believe
that RussiaRosja could ever have been
8
29585
3580
Dziś wielu Rosjan nie wierzy,
że Rosja mogła kiedykolwiek być
00:45
or ever will be a trulynaprawdę democraticdemokratyczny nationnaród,
9
33189
2813
lub że kiedyś będzie prawdziwie
demokratycznym narodem,
00:48
and this is duez powodu to the way
historyhistoria has been framedoprawione
10
36026
2961
ponieważ tak przedstawiano historię
00:51
to the citizensobywatele of RussiaRosja.
11
39011
1571
obywatelom Rosji.
00:52
And this is not trueprawdziwe.
12
40606
1578
Ale to nie jest prawda.
00:55
To proveokazać się it, I spentwydany two yearslat
of my life tryingpróbować to go 100 yearslat back,
13
43011
5761
Aby tego dowieść, spędziłem
dwa lata na próbach cofnięcia się
o 100 lat, do roku 1917,
01:00
to the yearrok 1917,
14
48796
2342
01:03
the yearrok of the RussianRosyjski RevolutionRewolucja.
15
51162
2453
roku Rewolucji Październikowej.
01:05
I askedspytał myselfsiebie, what if the internetInternet
and FacebookFacebook existedistniały 100 yearslat agotemu?
16
53639
5706
Spytałem siebie, a co gdyby internet
i Facebook istniały 100 lat temu?
01:12
So last yearrok, we builtwybudowany
a socialspołeczny networksieć for deadnie żyje people,
17
60155
5291
Dlatego w ubiegłym roku
założyliśmy sieć socjalną zmarłych
01:17
namedo imieniu ProjectProjektu1917.comcom.
18
65470
2388
o nazwie Project1917.com.
01:22
My teamzespół and I createdstworzony our softwareoprogramowanie,
19
70111
2572
Stworzyliśmy własne oprogramowanie
01:24
digitizedzdigitalizowane and uploadedprzesłane
all possiblemożliwy realreal diariespamiętniki and letterslisty
20
72707
5280
i wprowadziliśmy wszelkie
prawdziwe pamiętniki i listy
01:30
writtenpisemny by more than 3,000 people
21
78011
3102
napisane przez ponad 3000 osób
01:33
100 yearslat agotemu.
22
81137
1532
100 lat temu.
01:34
So any userużytkownik of our websitestronie internetowej or applicationpodanie
23
82693
3742
Każdy użytkownik
naszej strony lub aplikacji
01:38
can followśledzić a newsAktualności feedkarmić
for eachkażdy day of 1917
24
86459
4001
mógł śledzić aktualności
dla każdego dnia roku 1917
01:42
and readczytać what people
like StravinskyStrawiński or TrotskyTrocki,
25
90484
4121
i przeczytać, co ludzie jak
Strawiński czy Trocki,
01:46
LeninLenin or PavlovaPavlova
and othersinni thought and feltczułem.
26
94629
3547
Lenin lub Pawłowa
i inni myśleli i czuli.
01:50
We watch all those personalitiesosobowości
beingistota ordinaryzwykły people like you and me,
27
98931
4705
Widzimy zwyczajnych ludzi, jak wy i ja,
01:55
not demigodspółbogów,
28
103660
1912
nie półbogów.
01:57
and we see that historyhistoria consistsskłada się
of theirich mistakesbłędy, fearslęki, weaknessessłabe strony,
29
105596
6984
Widać, że historia składa się
z ich pomyłek, lęków i słabości,
02:04
not only theirich "geniusgeniusz ideaspomysły."
30
112604
2753
a nie tylko ich "genialnych pomysłów".
02:08
Our projectprojekt was a shockzaszokować for manywiele RussiansRosjanie,
31
116643
2199
Dla wielu Rosjan nasza praca była szokiem.
02:10
who used to think that our countrykraj
has always been an autocraticautokratyczny empireimperium
32
118866
5601
Sądzili, że nasz kraj zawsze był
autokratycznym imperium
02:16
and the ideaspomysły of freedomwolność and democracydemokracja
could never have prevailedzwyciężył,
33
124491
3413
i idee wolności i demokracji
nie mogłyby nigdy zwyciężyć,
02:19
just because democracydemokracja
was not our destinyprzeznaczenie.
34
127928
2650
demokracja po prostu nie jest nam pisana.
02:23
But if we take a broaderszerszy look,
35
131514
1928
Patrząc bardziej ogólnie,
02:26
it's not that blackczarny and whitebiały.
36
134291
1588
nie wszystko jest czarne i białe.
02:29
Yes, 1917 led to 70 yearslat
of communistkomunistyczny dictatorshipDyktatura.
37
137771
4703
Tak, rok 1917 doprowadził do trwającej
70 lat dyktatury komunistycznej.
02:35
But with this projectprojekt, we see that RussiaRosja
could have had a differentróżne historyhistoria
38
143584
4649
Z projektu tego wynika jednak,
że Rosja mogła mieć inną historię
02:40
and a democraticdemokratyczny futureprzyszłość,
as any other countrykraj could or still can.
39
148257
4040
i demokratyczną przyszłość,
jak mogły i dalej mogą inne państwa .
02:45
ReadingCzytanie the postsogłoszenia from 1917,
40
153249
3817
Wpisy z 1917 roku pokazują,
02:49
you learnuczyć się that RussiaRosja
was the first countrykraj in the worldświat
41
157090
2967
że Rosja była pierwszym
państwem na świecie,
02:52
to abolishzniesienie the deathśmierć penaltykary,
42
160081
1936
które zniosło karę śmierci
02:54
or one of the first oneste
to grantdotacja womenkobiety votinggłosowanie rightsprawa.
43
162041
4174
i jednym z pierwszych,
które przyznało kobietom prawa głosu.
02:59
KnowingWiedząc historyhistoria and understandingzrozumienie
how ordinaryzwykły people influencedpod wpływem historyhistoria
44
167334
6225
Znajomość historii i zrozumienie
wpływu, jaki mieli na nią zwykli ludzie,
może pomóc stworzyć lepszą przyszłość.
03:05
can help us createStwórz a better futureprzyszłość,
45
173583
1858
03:07
because historyhistoria is just a rehearsalprób
of what's happeningwydarzenie right now.
46
175465
3744
Historia jest tylko próbą
tego, co dzieje się teraz.
03:12
We do need newNowy wayssposoby of tellingwymowny historyhistoria,
47
180500
2913
Potrzebne są nowe sposoby
mówienia o historii.
03:15
and this yearrok, for exampleprzykład,
48
183437
1571
Przykładowo, w tym roku
03:17
we startedRozpoczęty a newNowy onlineonline projectprojekt
that is callednazywa 1968DigitalCyfrowy.comcom,
49
185032
5841
rozpoczęliśmy nowy internetowy projekt
pod nazwą 1968Digital.com.
03:23
and that is an onlineonline documentaryfilm dokumentalny seriesseria
50
191681
4825
Jest to dokumentalna seria internetowa,
03:28
that givesdaje you an impressionwrażenie
of that yearrok, 1968,
51
196530
3944
która imituje rok 1968,
03:32
a yearrok markedwyraźny by globalświatowy socialspołeczny changezmiana
52
200498
3539
bez wątpienia rok zmiany
społecznej w skali światowej.
03:36
that, in manywiele wayssposoby,
createdstworzony the worldświat as we know it now.
53
204061
3710
Rok, który pod wieloma względami
stworzył dzisiejszy świat.
03:40
But we are makingzrobienie that historyhistoria aliveżywy
54
208327
3110
Ożywiamy tę historię wyobraźnią:
03:43
by imaginingwyobrażając sobie what if all the mainGłówny
characterspostacie could use mobilemobilny phonestelefony ...
55
211461
4539
a gdyby główne postacie
mogły korzystać z komórek...
03:49
just like that?
56
217299
1150
tak po prostu?
03:51
And we see that a lot of individualsosoby prywatne
57
219906
4301
Widać, że wiele osób
03:57
were facingokładzina the samepodobnie challengeswyzwania
and were fightingwalczący for the samepodobnie valueswartości,
58
225477
5248
miało te same trudności
i walczyło o te same wartości,
04:02
no mattermateria if they livedżył
in the US or in USSRZSRR
59
230749
4397
czy mieszkali w Ameryce,
czy w Związku Radzieckim,
04:07
or in FranceFrancja or in ChinaChiny
or in CzechoslovakiaCzechosłowacja.
60
235170
2921
Francji, Chinach czy Czechosłowacji.
04:11
By exposingnarażania historyhistoria
in suchtaki a democraticdemokratyczny way,
61
239345
2842
Historia przekazana
w taki demokratyczny sposób,
04:14
throughprzez socialspołeczny mediagłoska bezdźwięczna,
62
242211
1393
przez media społeczne,
04:16
we showpokazać that people in powermoc
are not the only oneste makingzrobienie choiceswybory.
63
244762
5222
pokazuje, że nie tylko ludzie
sprawujący władzę dokonują wyborów.
04:22
That givesdaje any userużytkownik a possibilitymożliwość
of reclaimingodzyskiwanie historyhistoria.
64
250596
3738
To daje użytkownikom
możliwość odzyskania historii.
04:27
OrdinaryZwykłe people mattermateria.
65
255191
1254
Zwyczajni ludzie mają znaczenie.
04:29
They have an impactwpływ.
66
257096
1254
Mają wpływ.
04:31
IdeasPomysły mattermateria.
67
259476
1151
Idee mają znaczenie.
04:33
JournalistsDziennikarzy, scientistsnaukowcy,
philosophersfilozofowie mattermateria.
68
261471
4356
Znaczenie mają dziennikarze,
naukowcy filozofowie.
04:38
We shapekształt societyspołeczeństwo.
69
266542
1373
Kształtujemy społeczeństwo.
04:40
We all make historyhistoria.
70
268789
1734
Wszyscy tworzymy historię.
04:43
Thank you.
71
271436
1151
Dziękuję.
04:44
(ApplauseAplauz)
72
272611
3769
(Brawa)
Translated by Grace Waleszczak
Reviewed by Rysia Wand

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mikhail Zygar - Journalist, writer, filmmaker
Mikhail Zygar is the founder of Future History, the creative digital studio behind Project1917 and 1968.digital.

Why you should listen

Mikhail Zygar is a Russian journalist, writer, filmmaker and the founding editor-in-chief of the Russian independent news TV-channel, Dozhd (2010 - 2015). Prior to Dozhd, Zygar worked for Newsweek Russia and the business daily Kommersant, where he covered the conflicts in Palestine, Lebanon, Iraq, Serbia and Kosovo. His bestseller All the Kremlin's Men is based on an unprecedented series of interviews with Vladimir Putin’s inner circle, presenting a radically different view of power and politics in Russia. His recent book The Empire Must Die was released in Russian and English in 2017. It portrays the years leading up to the Russian revolution and the vivid drama of Russia's brief and exotic experiment with civil society before it was swept away by the Communist Revolution.

More profile about the speaker
Mikhail Zygar | Speaker | TED.com