ABOUT THE SPEAKER
Deepika Kurup - Inventor, student scientist
Water is the basis of life, and too many people around the world suffer from waterborne illnesses. Deepika Kurup is working to change that.

Why you should listen

Deepika Kurup is a scientist, speaker, social entrepreneur and student at Harvard University. She has been passionate about solving the global water crisis ever since she was in middle school. After witnessing children in India drinking dirty water, Kurup developed a water purification system that harnesses solar energy to remove contaminants from water.

Recognized as "America’s Top Young Scientist" in 2012, Kurup won the grand prize in the Discovery Education 3M Young Scientist Challenge. In 2014 she was honored with the "United States President's Environmental Youth Award" and represented the United States in Stockholm, Sweden at the international Stockholm Junior Water Prize. Most recently Kurup was named one of the Forbes' "30 Under 30: Energy" and was the National Geographic Explorer Award Winner in the 2015 Google Science Fair. She attended the 2016 (and 2013) White House Science Fair. Currently she is CEO and founder Catalyst for World Water, a social enterprise aimed at deploying the technology she developed in water-scarce areas. 

Along with research, Kurup is passionate about STEM education, and she feels that STEM education has the power to revolutionize the world. In her free time, she enjoys giving talks and writing articles to encourage students all around the world to pursue science, technology, engineering and math, and to increase awareness of the global water crisis. She has been invited to speak at schools, international conferences and the United Nations. 

More profile about the speaker
Deepika Kurup | Speaker | TED.com
TEDWomen 2016

Deepika Kurup: A young scientist's quest for clean water

Deepika Kurup: Cesta mladé vědkyně za čistou vodou

Filmed:
1,176,301 views

Deepika Kurup byla, poté co viděla děti před domem prarodičů v Indii pít vodu, která vypadala příliš špinavá i na dotek, odhodlaná už od 14 let vyřešit celosvětový problém nedostatku vody. Její výzkum začal v kuchyni -- a nakonec vedl k velké vědecké ceně. Poslechněte si, jak tato dospívající vědkyně vytvořila nákladově efektivní a ekologický způsob čistění vody.
- Inventor, student scientist
Water is the basis of life, and too many people around the world suffer from waterborne illnesses. Deepika Kurup is working to change that. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
EveryKaždý summerletní, my familyrodina and I
travelcestovat acrosspřes the worldsvět,
0
720
4696
Každé léto jsme já a má rodina
cestovali přes půl světa,
00:17
3,000 milesmíle away
1
5440
1856
4 800 kilometrů,
00:19
to the culturallykulturně diverserůznorodé
countryzemě of IndiaIndie.
2
7320
2600
do kulturně různorodé země Indie.
00:22
Now, IndiaIndie is a countryzemě infamousneslavné
for its scorchingpopálení heatteplo and humidityvlhkost vzduchu.
3
10760
4360
Indie je země nechvalně známá
pro své spalující horko a vlhkost.
00:27
For me, the only reliefúleva from this heatteplo
is to drinknapít se plentyspousta of watervoda.
4
15760
4440
Pro mě je v takovém horku jedinou úlevou
vypít hodně vody.
00:32
Now, while in IndiaIndie,
5
20920
1496
Když jsme v Indii,
00:34
my parentsrodiče always remindpřipomenout me
to only drinknapít se boiledvařený or bottleddo lahví watervoda,
6
22440
4480
rodiče mi vždy připomínají, že vodu
mám pít pouze převařenou nebo balenou,
00:39
because unlikena rozdíl od here in AmericaAmerika,
7
27400
2256
protože narozdíl od Ameriky,
00:41
where I can just turnotočit se on a tapklepněte na tlačítko
and easilysnadno get cleančistý, potablepitná watervoda,
8
29680
4200
kde stačí otočit kohoutkem
a jednoduše získat čistou, pitnou vodu,
00:46
in IndiaIndie, the watervoda is oftenčasto contaminatedkontaminovaný.
9
34480
2520
je v Indii voda často kontaminovaná.
00:49
So my parentsrodiče have to make sure
10
37440
1896
Moji rodiče se museli ujistit,
00:51
that the watervoda we drinknapít se is safebezpečný.
11
39360
1960
že voda, kterou pijeme, je bezpečná.
00:54
HoweverNicméně, I soonjiž brzy realizeduvědomil
12
42480
2376
Nicméně brzy jsem si uvědomila,
00:56
that not everyonekaždý is fortunateštěstí enoughdost
13
44880
2656
že ne každý má to štěstí
00:59
to enjoyužívat si the cleančistý watervoda we did.
14
47560
2440
užít si čistou vodu jako my.
01:03
OutsideVně my grandparents'prarodičů houseDům
in the busyzaneprázdněný streetsulicích of IndiaIndie,
15
51160
4216
Před domem mých prarodičů,
na rušných ulicích Indie,
01:07
I saw people standingstojící in long linesline
16
55400
2656
jsem viděla stát lidi v dlouhých frontách
01:10
underpod the hothorký sunslunce
17
58080
1696
pod pálícím sluncem,
01:11
fillingplnicí bucketskbelíky with watervoda from a tapklepněte na tlačítko.
18
59800
2280
jak si naplňují kyblíky vodou z kohoutku.
01:15
I even saw childrenděti,
19
63360
1976
Dokonce jsem viděla děti,
01:17
who lookedpodíval se the samestejný agestáří as me,
20
65360
2656
které vypadaly stejně staré jako já,
01:20
fillingplnicí up these clearPrůhledná plasticplastický bottlesláhve
21
68040
2376
jak si naplňují průhledné plastové lahve
01:22
with dirtyšpinavý watervoda
from streamsproudy on the roadsidena silnici.
22
70440
3080
špinavou vodou z potoků na okraji silnice.
01:26
WatchingSledování these kidsděti
23
74880
1696
Sledování těchto dětí,
01:28
forcednucené to drinknapít se watervoda
24
76600
2136
které jsou nuceny pít vodu,
01:30
that I feltcítil was too dirtyšpinavý to touchdotek
25
78760
3016
kterou jsem považovala
příliš špinavou i jen na dotek,
01:33
changedzměněna my perspectiveperspektivní on the worldsvět.
26
81800
2160
změnilo můj pohled na svět.
01:37
This unacceptablenepřijatelný socialsociální injusticebezpráví
27
85040
3536
Tato nepřijatelná
sociální nespravedlnost
01:40
compellednucený me to want to find a solutionřešení
28
88600
3056
mě přiměla k touze najít řešení
01:43
to our world'sna světě cleančistý watervoda problemproblém.
29
91680
1960
problému čisté vody našeho světa.
01:46
I wanted to know
why these kidsděti lackedpostrádal watervoda,
30
94840
3256
Chtěla jsem vědět,
proč tyto děti nemají dost vody,
01:50
a substancelátka that is essentialnezbytný for life.
31
98120
2440
látky potřebné k životu.
01:53
And I learnednaučil se that we are facingčelí
32
101000
2256
A zjistila jsem, že stojíme
01:55
a globalglobální watervoda crisiskrize.
33
103280
2360
před celosvětovou krizí
nedostatku vody.
01:58
Now, this maysmět seemzdát se surprisingpřekvapující,
34
106720
1816
To může znít překvapivě,
02:00
as 75 percentprocent of our planetplaneta
is coveredpokryté in watervoda,
35
108560
4096
když 75 % naší planety je pokryto vodou,
02:04
but only 2.5 percentprocent
of that is freshwatersladkovodní,
36
112680
4056
pouze 2,5 % z toho je voda sladkovodní
02:08
and lessméně than one percentprocent
of Earth'sZemě freshwatersladkovodní supplyzásobování
37
116760
3936
a méně než 1 % veškeré sladké vody
02:12
is availabledostupný for humančlověk consumptionspotřeba.
38
120720
1960
je dostupná k lidské spotřebě.
02:15
With risingstoupající populationspopulací,
39
123760
1696
S rostoucí populací,
02:17
industrialprůmyslový developmentrozvoj
and economichospodářský growthrůst,
40
125480
2975
industriálním rozvojem
a ekonomických růstem
02:20
our demandpoptávka for cleančistý watervoda is increasingvzrůstající,
41
128479
2777
se poptávka po čisté vodě zvyšuje,
02:23
yetdosud our freshwatersladkovodní resourceszdroje
are rapidlyrychle depletingpoškozování.
42
131280
3200
ale zásoby sladké vody se rapidně snižují.
02:27
AccordingPodle to the
WorldSvět HealthZdraví OrganizationOrganizace,
43
135840
2616
Podle Světové zdravotnické organizace
02:30
660 millionmilión people in our worldsvět
44
138480
3896
660 miliónů lidí na světě
02:34
lacknedostatek accesspřístup to a cleančistý watervoda sourcezdroj.
45
142400
2600
nemá přístup ke zdroji pitné vody.
02:37
LackNedostatek of accesspřístup to cleančistý watervoda
is a leadingvedoucí causezpůsobit of deathsmrt
46
145960
3296
To je hlavní příčinou smrti
02:41
in childrenděti underpod the agestáří of fivePět
in developingrozvíjející se countrieszemí,
47
149280
3016
dětí pod pět let v rozvojových zemích
02:44
and UNICEFUNICEF estimatesodhadů that 3,000 childrenděti
48
152320
3456
a UNICEF odhaduje, že 3 000 dětí
02:47
diezemřít everykaždý day from
a water-relatedvoda související diseasechoroba.
49
155800
2720
zemře každý den na nemoc
spojenou s vodou.
02:52
So after returningnávrat home
one summerletní in eighthosmý gradeškolní známka,
50
160280
3376
Jedno léto v osmé třídě po návratu domů
02:55
I decidedrozhodl that I wanted
to combinekombajn my passionvášeň
51
163680
3096
jsem se rozhodla,
že chci spojit svou vášeň
02:58
for solvingřešení the globalglobální watervoda crisiskrize
52
166800
2136
pro řešení globálního nedostatku vody
03:00
with my interestzájem in scienceVěda.
53
168960
2000
s mým zájmem o vědu.
03:03
So I decidedrozhodl that the bestnejlepší thing to do
54
171440
2136
Rozhodla jsem se,
03:05
would be to convertkonvertovat my garagegaráž
into a laboratorylaboratoř.
55
173600
3920
že nejlepší bude přeměnit mou garáž
na laboratoř.
03:11
(LaughterSmích)
56
179160
1976
(smích)
03:13
ActuallyVe skutečnosti, at first I convertedpřevedené
my kitchenkuchyně into a laboratorylaboratoř,
57
181160
3856
Vlastně, nejdříve jsem udělala
laboratoř z naší kuchyně,
03:17
but my parentsrodiče didn't really approveSchválit
and kickedkopl me out.
58
185040
2840
ale rodičům se to nelíbilo
a vykopli mě.
03:21
I alsotaké readčíst a lot of journalčasopis papersdoklady
on water-relatedvoda související researchvýzkum,
59
189400
4456
Také jsem četla hodně novinových
článků o výzkumu vody
03:25
and I learnednaučil se that currentlyv současné době
in developingrozvíjející se countrieszemí,
60
193880
2856
a zjistila jsem, že v rozvojových zemích
03:28
something calledvolal solarsluneční disinfectiondezinfekce,
61
196760
2416
se používá něco
s názvem solární dezinfekce
03:31
or SODISSODIS, is used to purifyočistit watervoda.
62
199200
2960
nebo SODIS na vyčištění vody.
03:35
In SODISSODIS, clearPrůhledná plasticplastický bottlesláhve
are fillednaplněné with contaminatedkontaminovaný watervoda
63
203000
4816
V SODIS jsou průhledné láhve napuštěné
kontaminovanou vodou
03:39
and then exposedvystaveno to sunlightslunečním světlem
for sixšest to eightosm hourshodin.
64
207840
2920
a poté vystaveny slunečního svitu
po šest až osm hodin.
03:43
The UVUV ZÁŘENÍ radiationzáření from the sunslunce
65
211520
2016
UV záření ze slunce
03:45
destroysničí the DNADNA
of these harmfulškodlivý pathogenspatogeny
66
213560
3456
zničí DNA nebezpečných patogenů
03:49
and decontaminatesdecontaminates the watervoda.
67
217040
1960
a dekontaminuje vodu.
03:51
Now, while SODISSODIS is really easysnadný to use
and energy-efficientenergeticky efektivní,
68
219880
3736
SODIS je sice metoda jednoduchá
a také energeticky výhodná,
03:55
as it only usespoužití solarsluneční energyenergie,
69
223640
2296
jelikož využívá pouze solární energii,
03:57
it's really slowpomalý,
70
225960
1376
je ale velmi pomalá,
03:59
as it can take up to two daysdnů
when it's cloudyzataženo.
71
227360
2760
může zabrat až dva dny, pokud je zataženo.
04:02
So in orderobjednat to make
the SODISSODIS processproces fasterrychleji,
72
230960
3096
Ke zrychlení tohoto procesu
04:06
this newNový methodmetoda calledvolal photocatalysisFotokatalýza
73
234080
3296
se začíná používat nová metoda,
04:09
has recentlynedávno been used.
74
237400
1640
která se jmenuje fotokatalýza.
04:11
So what exactlypřesně is this photocatalysisFotokatalýza?
75
239640
2856
Co je to přesně fotokatalýza?
04:14
Let's breakPřestávka it down:
76
242520
1216
Pojďme si to vysvětlit:
04:15
"photofotografie" meansprostředek from the sunslunce,
77
243760
1656
"foto" znamená, že je to ze slunce
04:17
and a catalystkatalyzátor is something
that speedsrychlosti up a reactionreakce.
78
245440
3040
a katalyzátor je něco,
co urychluje reakci.
04:21
So what photocatalysisFotokatalýza is doing
79
249040
2176
Fotokatalýza tedy urychluje
04:23
is it's just speedingnepřiměřená rychlost up
this solarsluneční disinfectiondezinfekce processproces.
80
251240
3160
proces sluneční dezinfekce.
04:27
When sunlightslunečním světlem comespřijde in
and strikesstávky a photocatalystkoloně,
81
255400
3336
Když sluneční paprsek dopadne
na fotokatalyzátor,
04:30
like TiOTiO2, or titaniumTitan dioxidedioxidu,
82
258760
3616
jako je TiO2, nebo-li oxid titaničitý,
04:34
it createsvytváří these
really reactivereaktivní oxygenkyslík speciesdruh,
83
262400
3416
vytvoří se velmi reaktivní formy kyslíku,
04:37
like superoxidessuperoxidy, hydrogenvodík peroxideperoxid
and hydroxylhydroxylové radicalsradikálové.
84
265840
4280
jako superoxidy, peroxidy vodíku
a hydroxylové radikály.
04:42
These reactivereaktivní oxygenkyslík speciesdruh
85
270920
1896
Tyto reaktivní formy kyslíku
04:44
are ableschopný to removeodstranit bacteriabakterie and organicsorganické látky
86
272840
2896
jsou schopny odstranit bakterie
a organické látky
04:47
and a wholeCelý lot of contaminantskontaminující látky
from drinkingpití watervoda.
87
275760
2960
a další kontaminanty z pitné vody.
04:51
But unfortunatelybohužel,
there are severalněkolik disadvantagesnevýhody
88
279920
3216
Ale stávající způsob vývoje
fotokatalického SODIS
04:55
to the way photocatalyticfotokatalytické SODISSODIS
is currentlyv současné době deployednasazena.
89
283160
3880
má bohužel několik nevýhod.
04:59
See, what they do is they take
the clearPrůhledná plasticplastický bottlesláhve
90
287640
3136
Dělají to, že průhledné plastové lahve
05:02
and they coatdlouhý kabát the insideuvnitř
with this photocatalyticfotokatalytické coatinglakování.
91
290800
3440
zevnitř pokryjí fotokatalyckými nátěry.
05:07
But photocatalystsfotokatalyzátorů like titaniumTitan dioxidedioxidu
92
295200
3296
Ale fotokatalyzátory jako oxid titaničitý
05:10
are actuallyvlastně commonlyběžně used in sunscreensopalovací krémy
93
298520
2696
jsou běžně používány
v opalovacích krémech,
05:13
to blockblok UVUV ZÁŘENÍ radiationzáření.
94
301240
1640
kde blokují UV záření.
05:15
So when they're coatedpotažené
on the insideuvnitř of these bottlesláhve,
95
303320
2856
Takže když jimi natřeme vnitřek lahví,
05:18
they're actuallyvlastně blockingblokování
some of the UVUV ZÁŘENÍ radiationzáření
96
306200
2776
ve skutečnosti blokují UV záření
05:21
and diminishingzmenšování the efficiencyúčinnost
of the processproces.
97
309000
2560
a snižují tak účinnost procesu.
05:24
AlsoRovněž, these photocatalyticfotokatalytické coatingspovlaky
98
312560
2136
Fotokatalytické nátěry také
05:26
are not tightlytěsně boundvázaný
to the plasticplastický bottleláhev,
99
314720
2856
nejsou řádně připevněny k plastové láhvi,
05:29
whichkterý meansprostředek they washumýt off,
and people endkonec up drinkingpití the catalystkatalyzátor.
100
317600
3920
což znamená, že se smývají,
a lidé tyto katalyzátory pijí.
05:34
While TiOTiO2 is safebezpečný and inertinertní,
101
322520
2656
Ačkoli je TiO2 je bezpečný a inertní,
05:37
it's really inefficientneefektivní
if you keep drinkingpití the catalystkatalyzátor,
102
325200
2736
je neefektivní, když pijeme katalyzátor,
05:39
because then you have
to continuepokračovat to replenishdoplnit it,
103
327960
2376
protože se pak musí po několika
05:42
even after a fewpár usespoužití.
104
330360
1480
použití znovu doplnit.
05:44
So my goalfotbalová branka was
to overcomepřekonat the disadvantagesnevýhody
105
332440
3256
Mým cílem je překonat
05:47
of these currentaktuální treatmentléčba methodsmetody
106
335720
2016
tyto nevýhody současných metod
05:49
and createvytvořit a safebezpečný, sustainableudržitelného,
107
337760
2256
a vytvořit bezpečnou, udržitelnou,
05:52
cost-effectivenákladově efektivní and eco-friendlyEco-friendly
methodmetoda of purifyingčištění watervoda.
108
340040
3920
nákladově efektivní a ekologickou
metodu čištění vody.
05:57
What startedzačal off as an eighthosmý gradeškolní známka
scienceVěda fairveletrh projectprojekt
109
345120
3056
Co začalo jako projekt z osmé třídy
pro vědecký veletrh
06:00
is now my photocatalyticfotokatalytické compositekompozitní
for watervoda purificationpro čištění.
110
348200
4400
je dnes fotokatalycký kompozit
na čištění vody.
06:05
The compositekompozitní combineskombinuje
titaniumTitan dioxidedioxidu with cementcement.
111
353440
3640
U tohoto kompozitu spojuji
oxid titaničitý s cementem.
06:09
The cement-likecement jako compositekompozitní can be formedvytvořen
into severalněkolik differentodlišný shapestvary,
112
357840
3976
Ten může být vytvořen v několik tvarech,
06:13
whichkterý resultsvýsledky in an extremelyvelmi
versatileuniverzální rangerozsah of deploymentnasazení methodsmetody.
113
361840
3680
což má za následek extrémně
široký potenciál pro nasazení metody.
06:18
For examplepříklad, you could createvytvořit a rodtyč
114
366160
2056
Například můžete vytvořit tyč,
06:20
that can easilysnadno be placedumístěny
insideuvnitř watervoda bottlesláhve for individualindividuální use
115
368240
3680
která může být jednoduše vložena
do láhve pro osobní užití,
06:24
or you could createvytvořit a porousporézní filterfiltr
that can filterfiltr watervoda for familiesrodiny.
116
372560
4520
nebo můžete vytvořit pórovitý filtr,
kterým můžete filtrovat vodu pro rodiny.
06:29
You can even coatdlouhý kabát the insideuvnitř
of an existingexistující watervoda tanknádrž
117
377800
3416
Můžete dokonce natřít vnitřek
již existující vodní nádrže
06:33
to purifyočistit largervětší amountsmnožství of watervoda
118
381240
1856
a vyčistit větší množství vody
06:35
for communitiesspolečenství
over a longerdelší perioddoba of time.
119
383120
2960
pro celé komunity po delší dobu.
06:39
Now, over the coursechod of this,
120
387640
1936
Během tohoto,
06:41
my journeycesta hasn'tnení really been easysnadný.
121
389600
2456
má cesta nebyla jednoduchá.
06:44
You know, I didn't have accesspřístup
to a sophisticatedsofistikovaný laboratorylaboratoř.
122
392080
3376
Neměla jsem přístup
k sofistikované laboratoři.
06:47
I was 14 yearsroky oldstarý when I startedzačal,
123
395480
3496
Bylo mi 14 let, když jsem začala,
06:51
but I didn't let my agestáří deterodradit me
124
399000
2336
nenechala jsem svůj věk, aby mne odradil
06:53
in my interestzájem
in pursuingsledování scientificvědecký researchvýzkum
125
401360
2856
od vědeckého výzkumu
06:56
and wantingchtějí to solveřešit
the globalglobální watervoda crisiskrize.
126
404240
2480
a snahy vyřešit globální vodní krizi.
06:59
See, watervoda isn't
just the universaluniverzální solventrozpouštědlo.
127
407800
3816
Voda není jen univerzální rozpouštědlo.
07:03
WaterVoda is a universaluniverzální humančlověk right.
128
411640
2800
Voda je všeobecné lidské právo.
07:07
And for that reasondůvod,
129
415160
1256
A z tohoto důvodu
07:08
I'm continuingpokračování to work
on this scienceVěda fairveletrh projectprojekt from 2012
130
416440
4176
pokračuji na svém vědeckém projektu
od roku 2012,
07:12
to bringpřinést it from the laboratorylaboratoř
into the realnemovitý worldsvět.
131
420640
3176
abych jej mohla převést z laboratoře
do skutečného světa.
07:15
And this summerletní,
I foundedZaložený CatalystKatalyzátor for WorldSvět WaterVoda,
132
423840
3456
A toto léto jsem založila
Katalyzátor pro vodu světa,
07:19
a socialsociální enterprisepodnik aimedzaměřen at catalyzingkatalyzovat
solutionsřešení to the globalglobální watervoda crisiskrize.
133
427320
5280
sociální podnik zaměřený na urychlení
řešení nedostatku vody.
07:25
(ApplausePotlesk)
134
433280
1880
(potlesk)
07:32
AloneSám, a singlesingl droppokles of watervoda
can't do much,
135
440240
3976
Jedna kapka vody toho moc nezmůže,
07:36
but when manymnoho dropskapky come togetherspolu,
136
444240
2416
ale když se kapky spojí,
07:38
they can sustainudržet life on our planetplaneta.
137
446680
2480
můžou udržet život na naší planetě.
07:42
Just as watervoda dropskapky
come togetherspolu to formformulář oceansoceány,
138
450280
3336
Stejně jako kapky se spojují,
aby vytvořily oceány,
07:45
I believe that we all mustmusí come togetherspolu
139
453640
2536
věřím, že my všichni se musíme spojit,
07:48
when tacklingřešení problematiky this globalglobální problemproblém.
140
456200
2120
chceme-li tento globální problém porazit.
07:51
Thank you.
141
459080
1216
Děkuji.
07:52
(ApplausePotlesk)
142
460320
2000
(potlesk)
07:55
Thank you.
143
463840
1336
Děkuji.
07:57
(ApplausePotlesk)
144
465200
1498
(potlesk)
Translated by Malia Blackbird
Reviewed by Katerina Jaburkova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Deepika Kurup - Inventor, student scientist
Water is the basis of life, and too many people around the world suffer from waterborne illnesses. Deepika Kurup is working to change that.

Why you should listen

Deepika Kurup is a scientist, speaker, social entrepreneur and student at Harvard University. She has been passionate about solving the global water crisis ever since she was in middle school. After witnessing children in India drinking dirty water, Kurup developed a water purification system that harnesses solar energy to remove contaminants from water.

Recognized as "America’s Top Young Scientist" in 2012, Kurup won the grand prize in the Discovery Education 3M Young Scientist Challenge. In 2014 she was honored with the "United States President's Environmental Youth Award" and represented the United States in Stockholm, Sweden at the international Stockholm Junior Water Prize. Most recently Kurup was named one of the Forbes' "30 Under 30: Energy" and was the National Geographic Explorer Award Winner in the 2015 Google Science Fair. She attended the 2016 (and 2013) White House Science Fair. Currently she is CEO and founder Catalyst for World Water, a social enterprise aimed at deploying the technology she developed in water-scarce areas. 

Along with research, Kurup is passionate about STEM education, and she feels that STEM education has the power to revolutionize the world. In her free time, she enjoys giving talks and writing articles to encourage students all around the world to pursue science, technology, engineering and math, and to increase awareness of the global water crisis. She has been invited to speak at schools, international conferences and the United Nations. 

More profile about the speaker
Deepika Kurup | Speaker | TED.com