ABOUT THE SPEAKER
Deepika Kurup - Inventor, student scientist
Water is the basis of life, and too many people around the world suffer from waterborne illnesses. Deepika Kurup is working to change that.

Why you should listen

Deepika Kurup is a scientist, speaker, social entrepreneur and student at Harvard University. She has been passionate about solving the global water crisis ever since she was in middle school. After witnessing children in India drinking dirty water, Kurup developed a water purification system that harnesses solar energy to remove contaminants from water.

Recognized as "America’s Top Young Scientist" in 2012, Kurup won the grand prize in the Discovery Education 3M Young Scientist Challenge. In 2014 she was honored with the "United States President's Environmental Youth Award" and represented the United States in Stockholm, Sweden at the international Stockholm Junior Water Prize. Most recently Kurup was named one of the Forbes' "30 Under 30: Energy" and was the National Geographic Explorer Award Winner in the 2015 Google Science Fair. She attended the 2016 (and 2013) White House Science Fair. Currently she is CEO and founder Catalyst for World Water, a social enterprise aimed at deploying the technology she developed in water-scarce areas. 

Along with research, Kurup is passionate about STEM education, and she feels that STEM education has the power to revolutionize the world. In her free time, she enjoys giving talks and writing articles to encourage students all around the world to pursue science, technology, engineering and math, and to increase awareness of the global water crisis. She has been invited to speak at schools, international conferences and the United Nations. 

More profile about the speaker
Deepika Kurup | Speaker | TED.com
TEDWomen 2016

Deepika Kurup: A young scientist's quest for clean water

Дэпика Куруп: Залуу эрдэмтний цэвэр усны төлөөх эрэл

Filmed:
1,176,301 views

Дэпика Куруп 14 настайдаа эмээ өвөөгийнх нь гэрийн ард хүрэхээс ч бохир ус хүүхдүүд ууж байхыг харснаасаа хойш дэлхийн усны асуудлыг шийдэхээр сэтгэл шулууджээ. Түүний судалгаа нь гэрийнх нь гал тогоонд эхэлж -- улмаар шинжлэх ухааны том шагналд хүрсэн юм. Энэхүү өсвөр насны охин хэрхэн зардал багатай, байгальд ээлтэй ус цэвэршүүлэх арга олсныг сонсоорой.
- Inventor, student scientist
Water is the basis of life, and too many people around the world suffer from waterborne illnesses. Deepika Kurup is working to change that. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Every summer, my family and I
travel across the world,
0
720
4696
Зун бүр би гэр бүлтэйгээ
дэлхийгээр аялж,
00:17
3,000 miles away
1
5440
1856
3000 км-ын цаадах
00:19
to the culturally diverse
country of India.
2
7320
2600
янз бүрийн соёлыг багтаасан
Энэтхэг улсад очдог.
00:22
Now, India is a country infamous
for its scorching heat and humidity.
3
10760
4360
Энэтхэг бол өөрийн бүгчим халуун орчин,
чийглэг байдлаараа алдартай.
Миний хувьд энэ халуунаас аврагдах
ганц арга нь маш их ус уух.
00:27
For me, the only relief from this heat
is to drink plenty of water.
4
15760
4440
00:32
Now, while in India,
5
20920
1496
Энэтхэгт байхад минь
00:34
my parents always remind me
to only drink boiled or bottled water,
6
22440
4480
эцэг эх маань цэвэршүүлсэн эсвэл
буцалгасан ус уугаарай гэж дандаа захидаг.
00:39
because unlike here in America,
7
27400
2256
Учир нь Америк-д байдаг шиг ус
гоожуулаад л
00:41
where I can just turn on a tap
and easily get clean, potable water,
8
29680
4200
цэвэр, ундны ус авах боломж байдаггүй.
Энэтхэгт ус нь ихэнхдээ бохир байдаг.
00:46
in India, the water is often contaminated.
9
34480
2520
00:49
So my parents have to make sure
10
37440
1896
Тиймээс эцэг эх маань
бидний ууж буй ус аюулгүй
эсэхэд үргэлж анхаардаг.
00:51
that the water we drink is safe.
11
39360
1960
00:54
However, I soon realized
12
42480
2376
Харин би удалгүй
00:56
that not everyone is fortunate enough
13
44880
2656
хүн бүр бидний уудаг шиг цэвэр усыг
00:59
to enjoy the clean water we did.
14
47560
2440
хэрэглэх боломжгүй байгааг анзаарсан.
01:03
Outside my grandparents' house
in the busy streets of India,
15
51160
4216
Эмээ өвөөгийн минь гэрийн гадаах
Энэтхэгийн завгүй гудамжинд
01:07
I saw people standing in long lines
16
55400
2656
хүмүүс ус авахын тулд
халуун наранд дугаарлан
зогсож байгааг
01:10
under the hot sun
17
58080
1696
01:11
filling buckets with water from a tap.
18
59800
2280
би харж байлаа.
01:15
I even saw children,
19
63360
1976
Бүр миний үеийн хүүхдүүд
01:17
who looked the same age as me,
20
65360
2656
замын дагуух уснаас
хуванцар саванд
01:20
filling up these clear plastic bottles
21
68040
2376
бохир ус хийж авж байхыг харсан.
01:22
with dirty water
from streams on the roadside.
22
70440
3080
01:26
Watching these kids
23
74880
1696
Миний хүрэхээс ч эвгүйцдэг
тэр усыг хүүхдүүд
01:28
forced to drink water
24
76600
2136
хүчлэн ууж байхыг хараад
01:30
that I felt was too dirty to touch
25
78760
3016
миний дэлхийг харах өнцөг өөрчлөгдсөн.
01:33
changed my perspective on the world.
26
81800
2160
01:37
This unacceptable social injustice
27
85040
3536
Энэ зөвшөөрч боломгүй нийгмийн
шударга бус байдал нь
01:40
compelled me to want to find a solution
28
88600
3056
намайг дэлхийн цэвэр усны асуудлыг шийдэх
01:43
to our world's clean water problem.
29
91680
1960
арга замыг олох түлхэц болсон.
Эдгээр хүүхдүүд яагаад амьдралын
үндэс болсон цэвэр усаар
01:46
I wanted to know
why these kids lacked water,
30
94840
3256
01:50
a substance that is essential for life.
31
98120
2440
дутагдаж байгааг би мэдэхийг хүссэн.
01:53
And I learned that we are facing
32
101000
2256
Тэгээд бид дэлхий нийтээрээ
усны хомсдолтой нүүр тулж
байгааг ойлгож билээ.
01:55
a global water crisis.
33
103280
2360
01:58
Now, this may seem surprising,
34
106720
1816
Магадгүй энэ сонин сонсогдох байх,
02:00
as 75 percent of our planet
is covered in water,
35
108560
4096
дэлхийн 75 хувь нь усаар бүрхэгдсэн ч
02:04
but only 2.5 percent
of that is freshwater,
36
112680
4056
зөвхөн 2.5 хувь нь л цэвэр ус бөгөөд
02:08
and less than one percent
of Earth's freshwater supply
37
116760
3936
дэлхийн цэвэр усны хангамжийн
1-ээс бага хувь нь
02:12
is available for human consumption.
38
120720
1960
хүний хэрэглээнд зохистой байдаг.
02:15
With rising populations,
39
123760
1696
Өсөж буй хүн амын тоо,
02:17
industrial development
and economic growth,
40
125480
2975
эдийн засгийн өсөлт,
үйлдвэрлэлийн дэвшилтээс үүдэн
02:20
our demand for clean water is increasing,
41
128479
2777
бидний усны хэрэгцээ ихэссээр байв ч,
02:23
yet our freshwater resources
are rapidly depleting.
42
131280
3200
цэвэр усны нөөц хурдацтайгаар
багассаар л байна.
02:27
According to the
World Health Organization,
43
135840
2616
Дэлхийн Эрүүл Мэндийн
Байгууллагийн мэдээлснээр
02:30
660 million people in our world
44
138480
3896
дэлхий дээр 660 сая хүн
цэвэр усны хомсдолд амьдардаг.
02:34
lack access to a clean water source.
45
142400
2600
Цэвэр усны дутагдал нь
хөгжиж буй орнуудад
02:37
Lack of access to clean water
is a leading cause of death
46
145960
3296
5-аас доош насны хүүхдүүдийн
үхлийн тэргүүн шалтгаан бөгөөд,
02:41
in children under the age of five
in developing countries,
47
149280
3016
02:44
and UNICEF estimates that 3,000 children
48
152320
3456
НҮБ-ийн хүүхдийн сан
уснаас үүдсэн өвчнөөс болж
өдөр бүр 3000 хүүхэд нас бардаг
гэж тооцоолжээ.
02:47
die every day from
a water-related disease.
49
155800
2720
02:52
So after returning home
one summer in eighth grade,
50
160280
3376
Тэгээд 8-р ангийн зун
гэртээ хариад
би өөрийн шинжлэх ухааны сонирхлоо
02:55
I decided that I wanted
to combine my passion
51
163680
3096
дэлхийн усны асуудлыг шийдэх хүсэлтэйгээ
02:58
for solving the global water crisis
52
166800
2136
нэгтгэх болно гэж шийдсэн юм.
03:00
with my interest in science.
53
168960
2000
03:03
So I decided that the best thing to do
54
171440
2136
Тэгээд би гаражаа лаборатори
болгох нь
03:05
would be to convert my garage
into a laboratory.
55
173600
3920
хамгийн шилдэг санаа юм байна гэж бодсон.
03:11
(Laughter)
56
179160
1976
(Инээд)
03:13
Actually, at first I converted
my kitchen into a laboratory,
57
181160
3856
Яг үнэндээ эхлээд би гал зуухаа
лаборатори болгосон л доо,
03:17
but my parents didn't really approve
and kicked me out.
58
185040
2840
гэхдээ ээж аав маань зөвшөөрөөгүй
тул болиулсан юм.
03:21
I also read a lot of journal papers
on water-related research,
59
189400
4456
Би бас усны судалгаатай холбоотой
шинжлэх ухааны өгүүллүүд уншиж,
03:25
and I learned that currently
in developing countries,
60
193880
2856
мөн одоогоор хөгжиж буй улсуудад
СОДИС буюу нараар ариутгагч
гэдэг нэртэй
03:28
something called solar disinfection,
61
196760
2416
03:31
or SODIS, is used to purify water.
62
199200
2960
зүйлийг ус цэвэршүүлэхэд
ашигладгийг мэдэж авсан.
03:35
In SODIS, clear plastic bottles
are filled with contaminated water
63
203000
4816
СОДИС арга нь хүмүүс тунгалаг
хуванцар саванд бохир ус хийж
03:39
and then exposed to sunlight
for six to eight hours.
64
207840
2920
6-аас 8 цаг орчим наранд
байлгахыг хэлнэ.
03:43
The UV radiation from the sun
65
211520
2016
Нарнаас ирж буй хэт ягаан туяа нь
03:45
destroys the DNA
of these harmful pathogens
66
213560
3456
ус бохирдуулж буй
жижиг организмын ДНХ-г устгаж
03:49
and decontaminates the water.
67
217040
1960
усыг цэвэршүүлдэг.
03:51
Now, while SODIS is really easy to use
and energy-efficient,
68
219880
3736
СОДИС нь хэрэглэхэд амар,
энергийн хувьд хэмнэлттэй ч
03:55
as it only uses solar energy,
69
223640
2296
нарны энергийг л ашигладаг тул
03:57
it's really slow,
70
225960
1376
маш удаан,
03:59
as it can take up to two days
when it's cloudy.
71
227360
2760
үүлэрхэг өдрүүдэд хоёр
өдөр шаарддаг.
04:02
So in order to make
the SODIS process faster,
72
230960
3096
Тэгэхээр СОДИС-ын үйл явцыг
хурдасгахын тулд
04:06
this new method called photocatalysis
73
234080
3296
фотокаталисис хэмээх шинэ арга
04:09
has recently been used.
74
237400
1640
ойрын үед хэрэглэгдэж байгаа.
04:11
So what exactly is this photocatalysis?
75
239640
2856
Тэгэхээр фотокаталисис гэж юу юм бэ?
04:14
Let's break it down:
76
242520
1216
Задлаад үзье л дээ:
04:15
"photo" means from the sun,
77
243760
1656
"фото" гэдэг нь нар гэсэн үг,
04:17
and a catalyst is something
that speeds up a reaction.
78
245440
3040
харин каталист бол урвалыг
түргэсгэгч зүйл юм.
04:21
So what photocatalysis is doing
79
249040
2176
Фотокаталисис юу хийдэг вэ гэвэл
04:23
is it's just speeding up
this solar disinfection process.
80
251240
3160
энэхүү ариутгах явцыг хурдасгадаг.
04:27
When sunlight comes in
and strikes a photocatalyst,
81
255400
3336
Нарны гэрэл ТиО2 буюу
титаниум диоксид
04:30
like TiO2, or titanium dioxide,
82
258760
3616
зэрэг фотокаталист дээр тусмагцаа
04:34
it creates these
really reactive oxygen species,
83
262400
3416
тийрэлтэт устөрөгчийн төрлүүд болох
04:37
like superoxides, hydrogen peroxide
and hydroxyl radicals.
84
265840
4280
супероксид, устөрөгчийн
пероксид зэргийг үүсгэдэг.
04:42
These reactive oxygen species
85
270920
1896
Эдгээр тийрэлтэт устөрөгчийн төрлүүд нь
04:44
are able to remove bacteria and organics
86
272840
2896
бактери, организм болон
ундны усны олон төрлийн
04:47
and a whole lot of contaminants
from drinking water.
87
275760
2960
бохирдлыг устгах боломжийг бүрдүүлдэг.
04:51
But unfortunately,
there are several disadvantages
88
279920
3216
Харамсалтай нь фотокаталисттай СОДИС
хэрэглэх одоогийн зарчимд
04:55
to the way photocatalytic SODIS
is currently deployed.
89
283160
3880
хэд хэдэн сөрөг талууд гарч ирдэг.
04:59
See, what they do is they take
the clear plastic bottles
90
287640
3136
Хүмүүс хэрхэн хэрэглэдэг вэ гэхээр
цэвэр хуванцар сав аваад
05:02
and they coat the inside
with this photocatalytic coating.
91
290800
3440
фотокаталистаар дотор ханыг нь бүрхдэг.
05:07
But photocatalysts like titanium dioxide
92
295200
3296
Гэвч титаниум диоксид гэх мэт
фотокаталистууд нь
05:10
are actually commonly used in sunscreens
93
298520
2696
нарнаас хамгаалах тос зэрэгт
хэт ягаан туяаг хаахад ашиглагддаг.
05:13
to block UV radiation.
94
301240
1640
05:15
So when they're coated
on the inside of these bottles,
95
303320
2856
Тэгэхээр фотокаталистууд
савны дотор байвал
05:18
they're actually blocking
some of the UV radiation
96
306200
2776
зарим хэт ягаан туяаг хааж
05:21
and diminishing the efficiency
of the process.
97
309000
2560
үйл явцын бүтээмжийг багасгадаг.
05:24
Also, these photocatalytic coatings
98
312560
2136
Мөн фотокаталистууд нь
05:26
are not tightly bound
to the plastic bottle,
99
314720
2856
савны хананд сайн наалдаж
өгдөггүй учир
05:29
which means they wash off,
and people end up drinking the catalyst.
100
317600
3920
урссан тохиолдолд хүмүүс фотокаталист
ууна гэсэн үг.
05:34
While TiO2 is safe and inert,
101
322520
2656
Хэдий титаниум диоксид нь аюулгүй ч
05:37
it's really inefficient
if you keep drinking the catalyst,
102
325200
2736
фотокаталистаа уугаад байвал
үр бүтээмж багатай.
05:39
because then you have
to continue to replenish it,
103
327960
2376
Учир нь цөөн хэрэглээний дараа
дахин дахин бүрэх хэрэгтэй болно.
05:42
even after a few uses.
104
330360
1480
05:44
So my goal was
to overcome the disadvantages
105
332440
3256
Тэгэхээр миний зорилго бол
одоогийн цэвэршүүлэх зарчмын
05:47
of these current treatment methods
106
335720
2016
сөрөг талуудыг шийдвэрлэж,
05:49
and create a safe, sustainable,
107
337760
2256
аюулгүй, тогтвортой, зардал багатай,
05:52
cost-effective and eco-friendly
method of purifying water.
108
340040
3920
байгальд ээлтэй аргачлал олох байсан юм.
05:57
What started off as an eighth grade
science fair project
109
345120
3056
8-р ангийн шинжлэх ухааны
үзэсгэлэнд зориулсан төсөл маань
06:00
is now my photocatalytic composite
for water purification.
110
348200
4400
миний ус цэвэршүүлэх фотокаталист
хольцийн эхлэл болсон юм.
06:05
The composite combines
titanium dioxide with cement.
111
353440
3640
Энэ нь титаниум диоксид ба
цементийн хольц юм.
06:09
The cement-like composite can be formed
into several different shapes,
112
357840
3976
Цемент төрлийн хольц нь
хэд хэдэн хэлбэрт хувирч
06:13
which results in an extremely
versatile range of deployment methods.
113
361840
3680
маш олон төрлийн түрхэцийн
боломжийг бий болгодог.
06:18
For example, you could create a rod
114
366160
2056
Жишээ нь хувийн хэрэгцээнд зориулж
06:20
that can easily be placed
inside water bottles for individual use
115
368240
3680
усны саванд хийх боломжтой
саваа хэлбэр эсвэл
гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулж
нүхтэй шүүлтүүр хэлбэрт оруулж болно.
06:24
or you could create a porous filter
that can filter water for families.
116
372560
4520
06:29
You can even coat the inside
of an existing water tank
117
377800
3416
Бүр урт хугацаанд олон нийтийн
хэрэгцээнд зориулж
06:33
to purify larger amounts of water
118
381240
1856
хэрэглэж буй усны том савны
06:35
for communities
over a longer period of time.
119
383120
2960
ханыг нь бүхэлд нь бүрхсэн ч болно.
06:39
Now, over the course of this,
120
387640
1936
Үүнийг хийх хугацаанд
06:41
my journey hasn't really been easy.
121
389600
2456
миний туулсан зам дардан байгаагүй.
06:44
You know, I didn't have access
to a sophisticated laboratory.
122
392080
3376
Надад мэргэжлийн
лаборатори байгаагүй.
06:47
I was 14 years old when I started,
123
395480
3496
Би үүнийг хийж эхлэхдээ дөнгөж
14 настай байсан ч,
06:51
but I didn't let my age deter me
124
399000
2336
дэлхийн усны хомсдолыг
үгүй болгох
06:53
in my interest
in pursuing scientific research
125
401360
2856
мөн шинжлэх ухааны судалгаа
хийх хүсэлд
06:56
and wanting to solve
the global water crisis.
126
404240
2480
нас минь нөлөөлөхийг
би хүлээн зөвшөөрөөгүй.
06:59
See, water isn't
just the universal solvent.
127
407800
3816
Ус бол зүгээр л
нийтлэг уусгагч биш.
07:03
Water is a universal human right.
128
411640
2800
Ус бол хүн бүхний эрх.
07:07
And for that reason,
129
415160
1256
Тийм ч учраас,
би 2012 оны шинжлэх ухааны
үзэсгэлэнгээс хойш үүнийг
07:08
I'm continuing to work
on this science fair project from 2012
130
416440
4176
лабораториос жинхэнэ амьдрал руу
авчрахын тулд ажиллаж байна.
07:12
to bring it from the laboratory
into the real world.
131
420640
3176
07:15
And this summer,
I founded Catalyst for World Water,
132
423840
3456
Тэгээд энэ зун Дэлхийн Усны Каталист
буюу дэлхийн усны асуудлын
07:19
a social enterprise aimed at catalyzing
solutions to the global water crisis.
133
427320
5280
шийдлийг түргэсгэх
нийгмийн байгууллага үүсгэсэн юм.
07:25
(Applause)
134
433280
1880
(Алга ташилт)
07:32
Alone, a single drop of water
can't do much,
135
440240
3976
Ганц дусал ус
нөлөө үзүүлж чадахгүй ч,
07:36
but when many drops come together,
136
444240
2416
маш олон дусал цугларах юм бол
07:38
they can sustain life on our planet.
137
446680
2480
энэ гараг дээрх бидний амьдралыг
тогтворжуулж чадна.
07:42
Just as water drops
come together to form oceans,
138
450280
3336
Усны дуслууд нийлж далайг
үүсгэдэг шиг
энэхүү асуудлыг шийдэхийн тулд
07:45
I believe that we all must come together
139
453640
2536
хүмүүс бид хамтрах хэрэгтэй
гэдэгт би итгэдэг.
07:48
when tackling this global problem.
140
456200
2120
07:51
Thank you.
141
459080
1216
Баярлалаа.
07:52
(Applause)
142
460320
2000
(Алга ташилт)
07:55
Thank you.
143
463840
1336
Баярлалаа.
07:57
(Applause)
144
465200
1498
(Алга ташилт)
Translated by Binderiya Oyunbaatar
Reviewed by Nomindari Bayaraa

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Deepika Kurup - Inventor, student scientist
Water is the basis of life, and too many people around the world suffer from waterborne illnesses. Deepika Kurup is working to change that.

Why you should listen

Deepika Kurup is a scientist, speaker, social entrepreneur and student at Harvard University. She has been passionate about solving the global water crisis ever since she was in middle school. After witnessing children in India drinking dirty water, Kurup developed a water purification system that harnesses solar energy to remove contaminants from water.

Recognized as "America’s Top Young Scientist" in 2012, Kurup won the grand prize in the Discovery Education 3M Young Scientist Challenge. In 2014 she was honored with the "United States President's Environmental Youth Award" and represented the United States in Stockholm, Sweden at the international Stockholm Junior Water Prize. Most recently Kurup was named one of the Forbes' "30 Under 30: Energy" and was the National Geographic Explorer Award Winner in the 2015 Google Science Fair. She attended the 2016 (and 2013) White House Science Fair. Currently she is CEO and founder Catalyst for World Water, a social enterprise aimed at deploying the technology she developed in water-scarce areas. 

Along with research, Kurup is passionate about STEM education, and she feels that STEM education has the power to revolutionize the world. In her free time, she enjoys giving talks and writing articles to encourage students all around the world to pursue science, technology, engineering and math, and to increase awareness of the global water crisis. She has been invited to speak at schools, international conferences and the United Nations. 

More profile about the speaker
Deepika Kurup | Speaker | TED.com