ABOUT THE SPEAKER
Deepika Kurup - Inventor, student scientist
Water is the basis of life, and too many people around the world suffer from waterborne illnesses. Deepika Kurup is working to change that.

Why you should listen

Deepika Kurup is a scientist, speaker, social entrepreneur and student at Harvard University. She has been passionate about solving the global water crisis ever since she was in middle school. After witnessing children in India drinking dirty water, Kurup developed a water purification system that harnesses solar energy to remove contaminants from water.

Recognized as "America’s Top Young Scientist" in 2012, Kurup won the grand prize in the Discovery Education 3M Young Scientist Challenge. In 2014 she was honored with the "United States President's Environmental Youth Award" and represented the United States in Stockholm, Sweden at the international Stockholm Junior Water Prize. Most recently Kurup was named one of the Forbes' "30 Under 30: Energy" and was the National Geographic Explorer Award Winner in the 2015 Google Science Fair. She attended the 2016 (and 2013) White House Science Fair. Currently she is CEO and founder Catalyst for World Water, a social enterprise aimed at deploying the technology she developed in water-scarce areas. 

Along with research, Kurup is passionate about STEM education, and she feels that STEM education has the power to revolutionize the world. In her free time, she enjoys giving talks and writing articles to encourage students all around the world to pursue science, technology, engineering and math, and to increase awareness of the global water crisis. She has been invited to speak at schools, international conferences and the United Nations. 

More profile about the speaker
Deepika Kurup | Speaker | TED.com
TEDWomen 2016

Deepika Kurup: A young scientist's quest for clean water

Діпіка Куруп: Пошуки чистої води молодим науковцем

Filmed:
1,176,301 views

Діпіка Куруп поставила собі за ціль розв'язати глобальну водну кризу ще коли їй було 14, після того, як вона побачила, як діти на вулиці біля будинку її бабусі та дідуся в Індії пили воду, що здавалася надто брудною навіть для того, щоб її торкатись. Її дослідження почалось на її кухні, а згодом принесло їй серйозну наукову нагороду. Послухайте, як ця юна науковець розробила економічно вигідний та екологічно чистий спосіб очищення води.
- Inventor, student scientist
Water is the basis of life, and too many people around the world suffer from waterborne illnesses. Deepika Kurup is working to change that. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
EveryКожен summerліто, my familyсім'я and I
travelподорожувати acrossпоперек the worldсвіт,
0
720
4696
Кожного літа я зі своєю сім'єю
подорожуємо через півсвіту
00:17
3,000 milesмилі away
1
5440
1856
за 3000 миль
[4800 кілометрів]
00:19
to the culturallyкультурно diverseрізноманітний
countryкраїна of IndiaІндія.
2
7320
2600
до Індії, що є країною з іншою культурою.
00:22
Now, IndiaІндія is a countryкраїна infamousганебний
for its scorchingпалючий heatтепло and humidityвологість.
3
10760
4360
Індія зажила недоброї слави через її
палючу спеку та вологість.
00:27
For me, the only reliefполегшення from this heatтепло
is to drinkпити plentyбагато of waterвода.
4
15760
4440
Для мене єдиним порятунком від цієї спеки
є вживання великої кількості води.
00:32
Now, while in IndiaІндія,
5
20920
1496
Коли ми в Індії,
00:34
my parentsбатьки always remindнагадаю me
to only drinkпити boiledварені or bottledв пляшках waterвода,
6
22440
4480
мої батьки завжди нагадують мені пити
лише кип'ячену або пляшковану воду,
00:39
because unlikeна відміну від here in AmericaАмерика,
7
27400
2256
тому що там не так, як в Америці,
00:41
where I can just turnповорот on a tapторкніться
and easilyлегко get cleanчистий, potableПитна waterвода,
8
29680
4200
де ти можеш просто відкрити кран
і без проблем отримати чисту питну воду,
00:46
in IndiaІндія, the waterвода is oftenчасто contaminatedзабруднений.
9
34480
2520
а от в Індії вода часто буває забрудненою.
00:49
So my parentsбатьки have to make sure
10
37440
1896
Тому мої батьки мусять впевнитись,
00:51
that the waterвода we drinkпити is safeбезпечний.
11
39360
1960
що вода, яку ми п'ємо, є безпечною.
00:54
HoweverОднак, I soonскоро realizedусвідомлено
12
42480
2376
Однак, невдовзі я зрозуміла,
00:56
that not everyoneкожен is fortunateпощастило, що enoughдостатньо
13
44880
2656
що не кожному так пощастило
00:59
to enjoyнасолоджуйся the cleanчистий waterвода we did.
14
47560
2440
насолоджуватися чистою водою, як нам.
01:03
OutsideЗовні my grandparents'бабусь houseбудинок
in the busyзайнятий streetsвулиці of IndiaІндія,
15
51160
4216
За межами дому моїх дідуся та бабусі,
на метушливих вулицях Індії,
01:07
I saw people standingстоячи in long linesлінії
16
55400
2656
я бачила, як люди стоять у довгих чергах
01:10
underпід the hotгарячий sunсонце
17
58080
1696
під пекучим сонцем,
01:11
fillingнаповнення bucketsвідра with waterвода from a tapторкніться.
18
59800
2280
наповнюючи відра водою з-під крану.
01:15
I even saw childrenдіти,
19
63360
1976
Я навіть бачила, як діти,
01:17
who lookedподивився the sameтой же ageвік as me,
20
65360
2656
котрі на вигляд були моїми ровесниками,
01:20
fillingнаповнення up these clearясно plasticпластик bottlesпляшки
21
68040
2376
наповняли прозорі пластикові пляшки
01:22
with dirtyбрудний waterвода
from streamsпотоки on the roadsideна узбіччі дороги.
22
70440
3080
брудною водою
із струмочків на узбіччі.
01:26
WatchingДивитися these kidsдіти
23
74880
1696
Те, що ці діти
01:28
forcedзмушений to drinkпити waterвода
24
76600
2136
змушені пити воду,
01:30
that I feltвідчував was too dirtyбрудний to touchторкнутися
25
78760
3016
яка здавалась мені надто брудною,
щоб торкатись до неї,
01:33
changedзмінився my perspectiveперспектива on the worldсвіт.
26
81800
2160
змінило моє бачення світу.
01:37
This unacceptableнеприйнятна socialсоціальний injusticeнесправедливість
27
85040
3536
Ця неприйнятна соціальна несправедливість
01:40
compelledзмушений me to want to find a solutionрішення
28
88600
3056
змусила мене захотіти знайти рішення
01:43
to our world'sсвітовий cleanчистий waterвода problemпроблема.
29
91680
1960
проблеми з чистою водою у нашому світі.
01:46
I wanted to know
why these kidsдіти lackedне вистачало waterвода,
30
94840
3256
Я хотіла дізнатись, чому цим дітям
не вистачало води,
01:50
a substanceречовина that is essentialістотне for life.
31
98120
2440
рідини, що є необхідною для життя.
01:53
And I learnedнавчився that we are facingоблицювання
32
101000
2256
І я виявила, що ми стикаємося
01:55
a globalглобальний waterвода crisisкриза.
33
103280
2360
із глобальною водною кризою.
01:58
Now, this mayможе seemздається surprisingдивним,
34
106720
1816
Зараз це може звучати несподівано,
02:00
as 75 percentвідсоток of our planetпланета
is coveredпокритий in waterвода,
35
108560
4096
оскільки 75 відсотків нашої планети
покрито водою,
02:04
but only 2.5 percentвідсоток
of that is freshwaterпрісноводні,
36
112680
4056
але лише 2,5 відсотки цього
є прісною водою,
02:08
and lessменше than one percentвідсоток
of Earth'sЗемлі freshwaterпрісноводні supplyпостачання
37
116760
3936
і менше, ніж один відсоток
запасів прісної води на Землі
02:12
is availableдоступний for humanлюдина consumptionспоживання.
38
120720
1960
придатний для споживання людиною.
02:15
With risingпіднімається populationsпопуляції,
39
123760
1696
З огляду на приріст населення,
02:17
industrialпромисловий developmentрозвиток
and economicекономічний growthзростання,
40
125480
2975
промисловий та економічний розвиток,
02:20
our demandпопит for cleanчистий waterвода is increasingзбільшується,
41
128479
2777
наша потреба у чистій воді також зростає,
02:23
yetвсе-таки our freshwaterпрісноводні resourcesресурси
are rapidlyшвидко depletingвиснаження.
42
131280
3200
а наші ресурси прісної води
швидко вичерпуються.
02:27
AccordingЗа даними to the
WorldСвіт HealthЗдоров'я OrganizationОрганізація,
43
135840
2616
Згідно з даними Всесвітньої
Організації Охорони Здоров'я,
02:30
660 millionмільйон people in our worldсвіт
44
138480
3896
660 мільйонів людей у світі
02:34
lackбрак accessдоступ to a cleanчистий waterвода sourceджерело.
45
142400
2600
не мають доступу до джерела чистої води.
02:37
LackВідсутність of accessдоступ to cleanчистий waterвода
is a leadingпровідний causeпричина of deathсмерть
46
145960
3296
Відсутність доступу до чистої води
є основною причиною смертності
02:41
in childrenдіти underпід the ageвік of fiveп'ять
in developingрозвивається countriesкраїн,
47
149280
3016
серед дітей віком до п'яти років
у країнах, що розвиваються,
02:44
and UNICEFЮНІСЕФ estimatesпідрахунки that 3,000 childrenдіти
48
152320
3456
а ЮНІСЕФ підрахував,
що близько 3300 дітей
02:47
dieвмирати everyкожен day from
a water-relatedпов'язаних з водою diseaseхвороба.
49
155800
2720
щодня помирають від хвороб,
пов'язаних із водою.
02:52
So after returningповернення home
one summerліто in eighthвосьмий gradeклас,
50
160280
3376
Тож по поверненні додому
одного літа у восьмому класі,
02:55
I decidedвирішив that I wanted
to combineкомбінувати my passionпристрасть
51
163680
3096
я вирішила, що хочу поєднати
свою пристрасть
02:58
for solvingвирішення the globalглобальний waterвода crisisкриза
52
166800
2136
до вирішення глобальної водної кризи
03:00
with my interestінтерес in scienceнаука.
53
168960
2000
із моєю зацікавленістю в науці.
03:03
So I decidedвирішив that the bestнайкраще thing to do
54
171440
2136
Тож я вирішила, що найправильнішим буде
03:05
would be to convertконвертувати my garageгараж
into a laboratoryлабораторія.
55
173600
3920
перетворити свій гараж
на лабораторію.
03:11
(LaughterСміх)
56
179160
1976
(Сміх)
03:13
ActuallyНасправді, at first I convertedперетворені
my kitchenкухня into a laboratoryлабораторія,
57
181160
3856
Власне, спочатку я перетворила
нашу кухню на лабораторію,
03:17
but my parentsбатьки didn't really approveсхвалювати
and kickedногами me out.
58
185040
2840
але мої батьки цього не схвалили
і вигнали мене.
03:21
I alsoтакож readчитати a lot of journalжурнал papersпапери
on water-relatedпов'язаних з водою researchдослідження,
59
189400
4456
Я також читала багато наукових статей
щодо досліджень, пов'язаних із водою,
03:25
and I learnedнавчився that currentlyв даний час
in developingрозвивається countriesкраїн,
60
193880
2856
і я дізналась, що на даний час у
країнах, що розвиваються,
03:28
something calledназивається solarсонячний disinfectionдезінфекція,
61
196760
2416
дещо під назвою сонячна дезінфекція,
03:31
or SODISSODIS, is used to purifyочистити waterвода.
62
199200
2960
або ж SODIS, використовується для
очищення води.
03:35
In SODISSODIS, clearясно plasticпластик bottlesпляшки
are filledзаповнений with contaminatedзабруднений waterвода
63
203000
4816
При SODIS, прозорі пластикові пляшки
наповнюються забрудненою водою,
03:39
and then exposedвиставлений to sunlightсонячне світло
for sixшість to eightвісім hoursгодин.
64
207840
2920
а тоді їх ставлять під сонячне світло
на шість-вісім годин.
03:43
The UVУФ radiationвипромінювання from the sunсонце
65
211520
2016
УФ-випромінювання від сонця
03:45
destroysруйнує the DNAДНК
of these harmfulшкідливий pathogensзбудники
66
213560
3456
знищує ДНК шкідливих патогенів
03:49
and decontaminatesdecontaminates the waterвода.
67
217040
1960
та знезаражує воду.
03:51
Now, while SODISSODIS is really easyлегко to use
and energy-efficientЕнергозберігаючі,
68
219880
3736
Хоча SODIS і є справді легкою у
застосуванні та є енергоефективною,
03:55
as it only usesвикористовує solarсонячний energyенергія,
69
223640
2296
оскільки вона застосовує лише
сонячну енергію,
03:57
it's really slowповільний,
70
225960
1376
але вона дуже повільна,
03:59
as it can take up to two daysдні
when it's cloudyХмарно.
71
227360
2760
оскільки може зайняти до двох днів,
коли хмарно.
04:02
So in orderзамовлення to make
the SODISSODIS processпроцес fasterшвидше,
72
230960
3096
Тому, для того, щоб зробити процес
SODIS швидшим,
04:06
this newновий methodметод calledназивається photocatalysisphotocatalysis
73
234080
3296
недавно почали застосовувати
04:09
has recentlyнещодавно been used.
74
237400
1640
новий метод під назвою фотокаталіз.
04:11
So what exactlyточно is this photocatalysisphotocatalysis?
75
239640
2856
То чим же є цей фотокаталіз?
04:14
Let's breakперерва it down:
76
242520
1216
Давайте розділимо слово:
04:15
"photoфото" meansзасоби from the sunсонце,
77
243760
1656
"фото" означає "від сонця",
04:17
and a catalystкаталізатор is something
that speedsшвидкості up a reactionреакція.
78
245440
3040
а каталізатор - це щось,
що прискорює реакцію.
04:21
So what photocatalysisphotocatalysis is doing
79
249040
2176
Тож фотокаталіз
04:23
is it's just speedingперевищення швидкості up
this solarсонячний disinfectionдезінфекція processпроцес.
80
251240
3160
просто прискорює цей процес
сонячої дезінфекції.
04:27
When sunlightсонячне світло comesприходить in
and strikesстрайки a photocatalystphotocatalyst,
81
255400
3336
Коли сонячне світло потрапляє всередину
і проникає в фотокаталізатор,
04:30
like TiOТВО2, or titaniumтитану dioxideдіоксид,
82
258760
3616
такий як ТіО2, або діоксид титану,
04:34
it createsстворює these
really reactiveреактивні oxygenкисень speciesвидів,
83
262400
3416
утворюються рективні форми кисню,
04:37
like superoxidessuperoxides, hydrogenводень peroxideПерекис водню
and hydroxylгідроксильну radicalsрадикали.
84
265840
4280
такі як супероксиди, перекис водню
та гідроксильна група.
04:42
These reactiveреактивні oxygenкисень speciesвидів
85
270920
1896
Ці реактивні форми кисню
04:44
are ableздатний to removeвидалити bacteriaбактерії and organicsОрганіка
86
272840
2896
здатні усунути бактерії та мікроорганізми
04:47
and a wholeцілий lot of contaminantsзабруднюючі речовини
from drinkingпити waterвода.
87
275760
2960
та багато забруднювачів
із питної води.
04:51
But unfortunatelyна жаль,
there are severalкілька disadvantagesнедоліки
88
279920
3216
Але, на жаль, є кілька недоліків
04:55
to the way photocatalyticphotocatalytic SODISSODIS
is currentlyв даний час deployedрозгорнуто.
89
283160
3880
у способу, яким наразі застосовується
фотокаталітична SODIS.
04:59
See, what they do is they take
the clearясно plasticпластик bottlesпляшки
90
287640
3136
Дивіться, що вони роблять: беруть
прозорі пластикові пляшки
05:02
and they coatпальто the insideвсередині
with this photocatalyticphotocatalytic coatingпокриття.
91
290800
3440
та обробляють їх зсередини цим
фотокаталітичним шаром.
05:07
But photocatalystsphotocatalysts like titaniumтитану dioxideдіоксид
92
295200
3296
Але такі фотокаталізатори
як діоксид титану
05:10
are actuallyнасправді commonlyзазвичай used in sunscreensсонцезахисні креми
93
298520
2696
насправді часто застосовуються
у сонцезахисних кремах,
05:13
to blockблок UVУФ radiationвипромінювання.
94
301240
1640
щоб блокувати УФ-випромінбвання.
05:15
So when they're coatedз покриттям
on the insideвсередині of these bottlesпляшки,
95
303320
2856
Тому, якщо цей шар наносити
зсередини цих пляшок,
05:18
they're actuallyнасправді blockingблокування
some of the UVУФ radiationвипромінювання
96
306200
2776
то насправді частина
УФ-випромінбвання блокується
05:21
and diminishingзменшується the efficiencyефективність
of the processпроцес.
97
309000
2560
і знижується ефективність процесу.
05:24
AlsoТакож, these photocatalyticphotocatalytic coatingsпокриття
98
312560
2136
Також, ці фотокаталітичні покриття
05:26
are not tightlyщільно boundпов'язаний
to the plasticпластик bottleпляшка,
99
314720
2856
не мають міцних зв'язків
із пластиковою пляшкою,
05:29
whichкотрий meansзасоби they washмити off,
and people endкінець up drinkingпити the catalystкаталізатор.
100
317600
3920
і це означає, що вони змиваються, і в
результаті цього, люди п'ють каталізатор.
05:34
While TiOТВО2 is safeбезпечний and inertінертний,
101
322520
2656
Незважаючи на те, що ТіО2 є
безпечним та інертним,
05:37
it's really inefficientнеефективний
if you keep drinkingпити the catalystкаталізатор,
102
325200
2736
продовжувати пити каталізатор
є справді недоцільним,
05:39
because then you have
to continueпродовжуй to replenishпоповнення it,
103
327960
2376
бо тоді вам доведеться
знову його наносити,
навіть після кількох використань.
05:42
even after a fewмало хто usesвикористовує.
104
330360
1480
05:44
So my goalмета was
to overcomeподолати the disadvantagesнедоліки
105
332440
3256
Отож, моєю ціллю було
усунути недоліки
05:47
of these currentструм treatmentлікування methodsметоди
106
335720
2016
цих поточних методів обробляння
05:49
and createстворити a safeбезпечний, sustainableстійкий,
107
337760
2256
та створити безпечний, сталий,
05:52
cost-effectiveекономічно ефективним and eco-friendlyекологічно чисті
methodметод of purifyingочищення waterвода.
108
340040
3920
економічно вигідний та екологічно
чистий метод очищення води.
05:57
What startedпочався off as an eighthвосьмий gradeклас
scienceнаука fairярмарок projectпроект
109
345120
3056
Те, що почалося, як проект для наукової
ярмарки у восьмому класі,
06:00
is now my photocatalyticphotocatalytic compositeкомпозитний
for waterвода purificationочищення.
110
348200
4400
зараз є моєю фотокаталітичною
сумішшю для очищення води.
06:05
The compositeкомпозитний combinesкомбінує
titaniumтитану dioxideдіоксид with cementцемент.
111
353440
3640
Суміш поєднує діоксид титану із цементом.
06:09
The cement-likeцемент, як compositeкомпозитний can be formedсформований
into severalкілька differentінший shapesфігури,
112
357840
3976
Із цементоподібної суміші можна
створювати кілька різних форм,
06:13
whichкотрий resultsрезультати in an extremelyнадзвичайно
versatileуніверсальний rangeдіапазон of deploymentрозгортання methodsметоди.
113
361840
3680
що уможливлює надзвичайно широкий
спектр методів застосування.
06:18
For exampleприклад, you could createстворити a rodстержень
114
366160
2056
Наприклад, можна створити стержень,
який можна легко помістити всередину
пляшки з водою для особистого користування
06:20
that can easilyлегко be placedпоміщений
insideвсередині waterвода bottlesпляшки for individualіндивідуальний use
115
368240
3680
06:24
or you could createстворити a porousпористий filterфільтр
that can filterфільтр waterвода for familiesсім'ї.
116
372560
4520
або ж можна створити пористий фільтр,
який міг би фільтрувати воду для сімей.
06:29
You can even coatпальто the insideвсередині
of an existingіснуючий waterвода tankтанк
117
377800
3416
Можна було б навіть покрити середину
існуючої цистерни для води,
06:33
to purifyочистити largerбільший amountsсуми of waterвода
118
381240
1856
щоб очищати більшу кількість води
06:35
for communitiesгромади
over a longerдовше periodперіод of time.
119
383120
2960
для цілих общин, якої б вистачало
на довший відрізок часу.
06:39
Now, over the courseзвичайно of this,
120
387640
1936
Протягом моїх досліджень,
06:41
my journeyподорож hasn'tне має really been easyлегко.
121
389600
2456
моя подорож була справді нелегкою.
06:44
You know, I didn't have accessдоступ
to a sophisticatedвитончений laboratoryлабораторія.
122
392080
3376
Знаєте, у мене не було доступу до
складної лабораторії.
06:47
I was 14 yearsроків oldстарий when I startedпочався,
123
395480
3496
Мені було 14 років, коли я почала
цим займатись,
06:51
but I didn't let my ageвік deterстримувати me
124
399000
2336
але я не дозволила своєму юному віку
стримати мене
06:53
in my interestінтерес
in pursuingпереслідування scientificнауковий researchдослідження
125
401360
2856
у моїй зацікавленості у заняттях
науковими дослідженнями,
06:56
and wantingбажаючий to solveвирішити
the globalглобальний waterвода crisisкриза.
126
404240
2480
та у моєму бажанні розв'язати
глобальну водну кризу.
06:59
See, waterвода isn't
just the universalуніверсальний solventрозчинник.
127
407800
3816
Розумієте, вода - це не лише універсальний
розчинник.
07:03
WaterВоди is a universalуніверсальний humanлюдина right.
128
411640
2800
Вода - це загальне право людини.
07:07
And for that reasonпричина,
129
415160
1256
І з цієї причини,
07:08
I'm continuingпродовжуючи to work
on this scienceнаука fairярмарок projectпроект from 2012
130
416440
4176
я продовжую працювати над проектом для
наукової виставки із 2012 року,
07:12
to bringпринести it from the laboratoryлабораторія
into the realреальний worldсвіт.
131
420640
3176
щоб перенести його із лабораторії
у реальний світ.
07:15
And this summerліто,
I foundedзаснований CatalystКаталізатор for WorldСвіт WaterВоди,
132
423840
3456
Цього літа я заснувала Каталізатор
для води світу, соціальне підприємство,
07:19
a socialсоціальний enterpriseпідприємство aimedспрямований at catalyzingкаталіз
solutionsрішення to the globalглобальний waterвода crisisкриза.
133
427320
5280
що має на меті пошук каталізаторних
рішень для глобальної водної кризи.
07:25
(ApplauseОплески)
134
433280
1880
(Оплески)
07:32
AloneПоодинці, a singleсингл dropпадіння of waterвода
can't do much,
135
440240
3976
Сама, єдина крапля води не може
зробити багато,
07:36
but when manyбагато хто dropsкраплі come togetherразом,
136
444240
2416
але коли багато крапель об'єднуються,
07:38
they can sustainпідтримувати life on our planetпланета.
137
446680
2480
вони можуть підтримувати життя
на нашій планеті.
07:42
Just as waterвода dropsкраплі
come togetherразом to formформа oceansокеани,
138
450280
3336
Я вірю, що так само, як краплі води
об'єднуються, формуючи океан,
07:45
I believe that we all mustповинен come togetherразом
139
453640
2536
так і ми повинні об'єднатись,
коли йдеться про вирішення цієї
глобальної проблеми.
07:48
when tacklingборотьба this globalглобальний problemпроблема.
140
456200
2120
07:51
Thank you.
141
459080
1216
Дякую.
07:52
(ApplauseОплески)
142
460320
2000
(Оплески)
07:55
Thank you.
143
463840
1336
Дякую.
07:57
(ApplauseОплески)
144
465200
1498
(Оплески)
Translated by Anastasia Krysa
Reviewed by Khrystyna Romashko

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Deepika Kurup - Inventor, student scientist
Water is the basis of life, and too many people around the world suffer from waterborne illnesses. Deepika Kurup is working to change that.

Why you should listen

Deepika Kurup is a scientist, speaker, social entrepreneur and student at Harvard University. She has been passionate about solving the global water crisis ever since she was in middle school. After witnessing children in India drinking dirty water, Kurup developed a water purification system that harnesses solar energy to remove contaminants from water.

Recognized as "America’s Top Young Scientist" in 2012, Kurup won the grand prize in the Discovery Education 3M Young Scientist Challenge. In 2014 she was honored with the "United States President's Environmental Youth Award" and represented the United States in Stockholm, Sweden at the international Stockholm Junior Water Prize. Most recently Kurup was named one of the Forbes' "30 Under 30: Energy" and was the National Geographic Explorer Award Winner in the 2015 Google Science Fair. She attended the 2016 (and 2013) White House Science Fair. Currently she is CEO and founder Catalyst for World Water, a social enterprise aimed at deploying the technology she developed in water-scarce areas. 

Along with research, Kurup is passionate about STEM education, and she feels that STEM education has the power to revolutionize the world. In her free time, she enjoys giving talks and writing articles to encourage students all around the world to pursue science, technology, engineering and math, and to increase awareness of the global water crisis. She has been invited to speak at schools, international conferences and the United Nations. 

More profile about the speaker
Deepika Kurup | Speaker | TED.com