ABOUT THE SPEAKER
Deepika Kurup - Inventor, student scientist
Water is the basis of life, and too many people around the world suffer from waterborne illnesses. Deepika Kurup is working to change that.

Why you should listen

Deepika Kurup is a scientist, speaker, social entrepreneur and student at Harvard University. She has been passionate about solving the global water crisis ever since she was in middle school. After witnessing children in India drinking dirty water, Kurup developed a water purification system that harnesses solar energy to remove contaminants from water.

Recognized as "America’s Top Young Scientist" in 2012, Kurup won the grand prize in the Discovery Education 3M Young Scientist Challenge. In 2014 she was honored with the "United States President's Environmental Youth Award" and represented the United States in Stockholm, Sweden at the international Stockholm Junior Water Prize. Most recently Kurup was named one of the Forbes' "30 Under 30: Energy" and was the National Geographic Explorer Award Winner in the 2015 Google Science Fair. She attended the 2016 (and 2013) White House Science Fair. Currently she is CEO and founder Catalyst for World Water, a social enterprise aimed at deploying the technology she developed in water-scarce areas. 

Along with research, Kurup is passionate about STEM education, and she feels that STEM education has the power to revolutionize the world. In her free time, she enjoys giving talks and writing articles to encourage students all around the world to pursue science, technology, engineering and math, and to increase awareness of the global water crisis. She has been invited to speak at schools, international conferences and the United Nations. 

More profile about the speaker
Deepika Kurup | Speaker | TED.com
TEDWomen 2016

Deepika Kurup: A young scientist's quest for clean water

Deepika Kurup: Jaunos mokslininkės švaraus vandens paieškos

Filmed:
1,176,301 views

Deepika Kurup buvo pasiryžusi išspręsti globalinę vandens krizę nuo tada, kai jai buvo 14 metų: prie savo senelių namų Indijoje ji pamatė vaikus, kurie gėrė vandenį, kuris atrodė per purvinas net ranka paliesti. Jos tyrinėjimai prasidėjo šeimos virtuvėje ir tai galiausiai ją privedė prie didžiulio gamtos mokslų prizo. Išgirskite, kaip ši mokslininkė paauglė išvystė rentabilų ir ekologišką būdą vandens gryninimui.
- Inventor, student scientist
Water is the basis of life, and too many people around the world suffer from waterborne illnesses. Deepika Kurup is working to change that. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
EveryKiekvienas summervasara, my familyšeima and I
travelkelionė acrossvisoje the worldpasaulis,
0
720
4696
Kas vasarą aš su savo šeima keliaujame
skersai pasaulį,
00:17
3,000 milesmylios away
1
5440
1856
3 tūkstančius mylių
00:19
to the culturallykultūriškai diverseįvairus
countryŠalis of IndiaIndija.
2
7320
2600
į kultūriškai skirtingą Indiją.
00:22
Now, IndiaIndija is a countryŠalis infamousliūdnai
for its scorchingrūstus heatšiluma and humiditydrėgmė.
3
10760
4360
Indija – šalis, turinti prastą reputaciją
dėl baisaus karščio ir drėgmės.
00:27
For me, the only reliefpalengvėjimas from this heatšiluma
is to drinkgerti plentydaug of watervanduo.
4
15760
4440
Asmeniškai man, vienintelis palengvėjimas
nuo karščio yra gerti daug vandens.
00:32
Now, while in IndiaIndija,
5
20920
1496
Indijoje,
00:34
my parentstėvai always remindpriminti me
to only drinkgerti boiledvirti or bottledį butelius watervanduo,
6
22440
4480
mano tėvai nuolat man primindavo
gerti tik virintą ar butelinį vandenį,
00:39
because unlikeskirtingai here in AmericaAmerikoje,
7
27400
2256
nes kitaip nei čia, Amerikoje,
00:41
where I can just turnpasukti on a tapbakstelėkite
and easilylengvai get cleanšvarus, potablegerti watervanduo,
8
29680
4200
kur aš tiesiog galiu atsukti čiaupą
ir lengvai gauti švarų, geriamą vandenį,
00:46
in IndiaIndija, the watervanduo is oftendažnai contaminatedužteršta.
9
34480
2520
Indijoje, vanduo dažnais atvejais
yra užkrėstas.
00:49
So my parentstėvai have to make sure
10
37440
1896
Taigi, mano tėvai turi įsitikinti,
00:51
that the watervanduo we drinkgerti is safesaugus.
11
39360
1960
jog mūsų geriamas vanduo yra saugus.
00:54
HoweverTačiau, I soonnetrukus realizedsupratau
12
42480
2376
Kad ir kaip bebūtų, greitai
išsiaiškinau,
00:56
that not everyoneVisi is fortunatepasisekė enoughpakankamai
13
44880
2656
jog ne kiekvienam pasiseka
00:59
to enjoymėgautis the cleanšvarus watervanduo we did.
14
47560
2440
gerti švarų vandenį kaip mes galėjom.
01:03
OutsideIšorės my grandparents'senelių housenamas
in the busyužsiėmęs streetsgatvėse of IndiaIndija,
15
51160
4216
Mano senelių namo lauke, pilno judėjimo
Indijos gatvėse
01:07
I saw people standingstovintis in long lineslinijos
16
55400
2656
mačiau žmones, stovinčius eilėje
01:10
underpagal the hotkarštas sunsaulė
17
58080
1696
po karšta saule,
01:11
fillingužpildymas bucketskaušai with watervanduo from a tapbakstelėkite.
18
59800
2280
pildančius kibirus vandeniu iš čiaupo.
01:15
I even saw childrenvaikai,
19
63360
1976
Netgi mačiau vaikus,
01:17
who lookedatrodė the sametas pats ageamžius as me,
20
65360
2656
kuriems buvo tiek pat metų kaip
ir man,
01:20
fillingužpildymas up these clearaišku plasticplastmasinis bottlesbuteliai
21
68040
2376
pildančius plastiko buteliukus
01:22
with dirtypurvinas watervanduo
from streamssrautai on the roadsidekelyje.
22
70440
3080
nešvariu vandeniu iš upelio
prie kelkraščio.
01:26
WatchingŽiūrėti these kidsvaikai
23
74880
1696
Žiūrėdama į šiuos vaikus,
01:28
forcedpriverstas to drinkgerti watervanduo
24
76600
2136
kurie yra priversti gerti vandenį,
01:30
that I feltjaučiamas was too dirtypurvinas to touchpaliesti
25
78760
3016
kuris, mano manymu, buvo per daug
nešvarus liesti,
01:33
changedpasikeitė my perspectiveperspektyva on the worldpasaulis.
26
81800
2160
pakeitė mano požiūrį į pasaulį.
01:37
This unacceptablenepriimtina socialsocialinis injusticeneteisinga
27
85040
3536
Ši nepriimtina socialinė neteisybė
01:40
compelledpriverstas me to want to find a solutiontirpalas
28
88600
3056
privertė mane ieškoti sprendimo
01:43
to our world'spasaulis cleanšvarus watervanduo problemproblema.
29
91680
1960
mūsų pasaulio švaraus vandens problemai.
01:46
I wanted to know
why these kidsvaikai lackedtrūko watervanduo,
30
94840
3256
Norėjau sužinoti, kodėl šiems
vaikams trūko vandens,
01:50
a substancemedžiaga that is essentialesminis for life.
31
98120
2440
medžiagos, kuri yra būtina gyvenimui.
01:53
And I learnedišmoko that we are facingsusiduria su
32
101000
2256
Ir sužinojau, kad mes susidūrėme
01:55
a globalpasaulinis watervanduo crisiskrizė.
33
103280
2360
su globaline vandens krize.
01:58
Now, this mayGegužė seematrodo surprisingstebina,
34
106720
1816
Tai gali nustebinti,
02:00
as 75 percentproc of our planetplaneta
is coveredpadengtas in watervanduo,
35
108560
4096
75 procentai mūsų planetos
apgaubta vandeniu,
02:04
but only 2.5 percentproc
of that is freshwatergėlo vandens,
36
112680
4056
bet tik 2.5 procentų yra
gėlas vanduo
02:08
and lessmažiau than one percentproc
of Earth'sŽemės freshwatergėlo vandens supplytiekimas
37
116760
3936
ir mažiau nei vienas procentas
gėlo Žemės vandens atsargų
02:12
is availableprieinama for humanžmogus consumptionvartojimas.
38
120720
1960
žmonėms yra prieinama naudoti.
02:15
With risingkyla populationspopuliacijos,
39
123760
1696
Su kylančiom populiacijom
02:17
industrialpramoninis developmentplėtra
and economicekonominis growthaugimas,
40
125480
2975
pramoniniu vystymosi ir
ekonomikos augimu,
02:20
our demandpaklausa for cleanšvarus watervanduo is increasingdidėja,
41
128479
2777
mūsų gėlo vandens poreikis
vis auga,
02:23
yetvis dar our freshwatergėlo vandens resourcesištekliai
are rapidlygreitai depletingsluoksnį ardančių.
42
131280
3200
vis dėlto, mūsų švaraus vandens atsargos
yra sparčiai eikvojamos.
02:27
AccordingPagal to the
WorldPasaulyje HealthSveikatos OrganizationOrganizacijos,
43
135840
2616
Pagal Pasaulio Sveikatos Organizaciją,
02:30
660 millionmln people in our worldpasaulis
44
138480
3896
660 mln. pasaulio žmonėms
02:34
lacktrūksta accessprieiga to a cleanšvarus watervanduo sourcešaltinis.
45
142400
2600
trūksta prieigos prie švaraus vandens
šaltinio.
02:37
LackTrūksta of accessprieiga to cleanšvarus watervanduo
is a leadingpirmaujantis causepriežastis of deathmirtis
46
145960
3296
Priėjimo prie vandens trūkumas
yra pagrindinė mirčių priežastis
02:41
in childrenvaikai underpagal the ageamžius of fivepenki
in developingplėtojant countriesšalyse,
47
149280
3016
vaikų, mažesnių nei penkeri metai,
besivystančiose šalyse,
02:44
and UNICEFUNICEF estimatesapskaičiavimai that 3,000 childrenvaikai
48
152320
3456
ir UNICEF apskaičiavo, jog 3 tūkst.
vaikų
02:47
diemirti everykiekvienas day from
a water-relatedvandeniu susijusią diseaseliga.
49
155800
2720
kiekvieną dieną miršta nuo su vandeniu
susijusios ligos.
02:52
So after returninggrįžta home
one summervasara in eighthaštunta gradeklasė,
50
160280
3376
Taigi, kai grįžau namo, vieną vasarą,
aštuntoje klasėje,
02:55
I decidednusprendė that I wanted
to combinesujungti my passionaistra
51
163680
3096
nusprendžiau, jog noriu sujungti savo
aistrą,
02:58
for solvingspręsti the globalpasaulinis watervanduo crisiskrizė
52
166800
2136
sprendžiant globalines vandens krizes,
03:00
with my interestpalūkanos in sciencemokslas.
53
168960
2000
su savo susidomėjimu gamtos mokslais.
03:03
So I decidednusprendė that the bestgeriausia thing to do
54
171440
2136
Nusprendžiau, jog ko reikėtų imtis,
03:05
would be to convertkonvertuoti my garagegaražas
into a laboratorylaboratorija.
55
173600
3920
tai yra paversti savo garažą
į laboratoriją.
03:11
(LaughterJuokas)
56
179160
1976
(Juokas.)
03:13
ActuallyIš tikrųjų, at first I convertedkonvertuoti
my kitchenvirtuvė into a laboratorylaboratorija,
57
181160
3856
Iš tiesų, pradžioje, aš paverčiau savo
virtuvę į laboratoriją,
03:17
but my parentstėvai didn't really approvepatvirtinti
and kickedspardytas me out.
58
185040
2840
tačiau mano tėvams tai nepatiko ir
jie mane „išmetė lauk“.
03:21
I alsotaip pat readskaityti a lot of journalžurnalas papersdokumentai
on water-relatedvandeniu susijusią researchtyrimai,
59
189400
4456
Aš taip pat daug skaitau žurnalų,
kuriuose yra su vandeniu susijusi medžiaga
03:25
and I learnedišmoko that currentlyšiuo metu
in developingplėtojant countriesšalyse,
60
193880
2856
ir sužinojau, jog dabar, besivystančiose
šalyse,
03:28
something calledvadinamas solarsaulės energija disinfectiondezinfekavimas,
61
196760
2416
kažkas pavadinimu saulės dezinfekcija
03:31
or SODISSODIS, is used to purifyvalyti watervanduo.
62
199200
2960
ar SODIS, yra naudojami vandens
gryninimui.
03:35
In SODISSODIS, clearaišku plasticplastmasinis bottlesbuteliai
are filledužpildytas with contaminatedužteršta watervanduo
63
203000
4816
SODIS plastiko buteliukai yra pripildomi
užkrėstu vandeniu
03:39
and then exposedeksponuotos to sunlightsaulės spinduliai
for sixšeši to eightaštuoni hoursvalandos.
64
207840
2920
ir tada yra padedami ant saulės šviesos
šešiom valandom.
03:43
The UVUV radiationradiacija from the sunsaulė
65
211520
2016
UV saulės radiacija
03:45
destroysnaikina the DNADNR
of these harmfulkenksmingas pathogenspatogenai
66
213560
3456
sunaikina šių pavojingų patogenų DNR
03:49
and decontaminatesdecontaminates the watervanduo.
67
217040
1960
ir dezaktyvuoja vandenį.
03:51
Now, while SODISSODIS is really easylengva to use
and energy-efficientenergiją taupančios,
68
219880
3736
Nors SODIS yra labai lengvai naudojamas
ir energetiškai veiksmingas,
03:55
as it only usesnaudoja solarsaulės energija energyenergija,
69
223640
2296
nes naudoja tik saulės energiją,
03:57
it's really slowlėtas,
70
225960
1376
yra labai lėtas
03:59
as it can take up to two daysdienos
when it's cloudyDebesuota.
71
227360
2760
ir gali užtrukti kelias dienas, jeigu yra
debesuota.
04:02
So in orderįsakymas to make
the SODISSODIS processprocesas fastergreičiau,
72
230960
3096
Taigi, norint padaryti SODIS
procesą greitesniu,
04:06
this newnaujas methodmetodas calledvadinamas photocatalysisphotocatalysis
73
234080
3296
šis metodas, pavadintas fotokatalizė,
04:09
has recentlyneseniai been used.
74
237400
1640
neseniai buvo panaudotas.
04:11
So what exactlytiksliai is this photocatalysisphotocatalysis?
75
239640
2856
Taigi, kas yra fotokatalizė?
04:14
Let's breakpertrauka it down:
76
242520
1216
Išsiaiškinkime:
04:15
"photonuotrauka" meansreiškia from the sunsaulė,
77
243760
1656
„photo“ reiškia iš saulės
04:17
and a catalystkatalizatorius is something
that speedsgreitis up a reactionreakcija.
78
245440
3040
ir katalizatorius reiškia kažką, kas
pagreitina reakciją.
04:21
So what photocatalysisphotocatalysis is doing
79
249040
2176
Taigi, kaip fotokatalizė veikia,
04:23
is it's just speedinggreičio viršijimas up
this solarsaulės energija disinfectiondezinfekavimas processprocesas.
80
251240
3160
tai tiesiog greitina saulinės
dezinfekcijos procesą.
04:27
When sunlightsaulės spinduliai comesateina in
and strikesstreikai a photocatalystphotocatalyst,
81
255400
3336
Kuomet pasirodo saulės šviesa ir
kerta fotokatalizatorių,
04:30
like TiOTiO2, or titaniumtitano dioxidedioksidas,
82
258760
3616
kaip TiO2 ar titano dioksidas,
04:34
it createssukuria these
really reactivereaktyviosios oxygendeguonis speciesrūšis,
83
262400
3416
sukuria labai reakcingas
deguonies atmainas,
04:37
like superoxidessuperoxides, hydrogenvandenilis peroxideperoksidas
and hydroxylhidroksilo radicalsradikalų.
84
265840
4280
kaip superoksidai, hidrogeno peroksidas
ir hidroksilio radikalai.
04:42
These reactivereaktyviosios oxygendeguonis speciesrūšis
85
270920
1896
Šios reakcingos deguonies atmainos
04:44
are ablegalingas to removepašalinti bacteriabakterijos and organicsorganinės medžiagos
86
272840
2896
sugeba pašalinti bakterijas ir organizmus
04:47
and a wholevisa lot of contaminantsteršalų
from drinkinggerti watervanduo.
87
275760
2960
ir daug teršalų iš geriamo vandens.
04:51
But unfortunatelyDeja,
there are severalkelios disadvantagestrūkumai
88
279920
3216
Deja, yra pora trūkumų
04:55
to the way photocatalyticFotokatalizacinis SODISSODIS
is currentlyšiuo metu deployeddislokuotos.
89
283160
3880
būde, kuriame fotokatalizatorius
SODIS yra šiuo metu išdėstytas.
04:59
See, what they do is they take
the clearaišku plasticplastmasinis bottlesbuteliai
90
287640
3136
Matote, ką jie daro, tai paima plastiko
buteliukus
05:02
and they coatkailis the insideviduje
with this photocatalyticFotokatalizacinis coatingdanga.
91
290800
3440
ir padengia išorę su fotokatalizatoriaus
sluoksniu.
05:07
But photocatalystsphotocatalysts like titaniumtitano dioxidedioksidas
92
295200
3296
Bet fotokatalistai, kaip titano dioksidas,
05:10
are actuallyiš tikrųjų commonlydažnai used in sunscreensapsaugos nuo saulės
93
298520
2696
iš tiesų yra dažnai naudojamas
05:13
to blockblokuoti UVUV radiationradiacija.
94
301240
1640
užblokuoti UV radiacijai.
05:15
So when they're coateddengtos
on the insideviduje of these bottlesbuteliai,
95
303320
2856
Kai jie padengiami viduje šių buteliukų,
05:18
they're actuallyiš tikrųjų blockingblokavimas
some of the UVUV radiationradiacija
96
306200
2776
jie iš tiesų blokuoja kai kuriuos
UV radiacijos spindulius
05:21
and diminishingmažėja the efficiencyefektyvumas
of the processprocesas.
97
309000
2560
ir mažina proceso efektyvumą.
05:24
AlsoTaip pat, these photocatalyticFotokatalizacinis coatingsdangos
98
312560
2136
Šie fotokatalistiški apdangalai taip pat
05:26
are not tightlysandariai boundprivaloma
to the plasticplastmasinis bottlebutelis,
99
314720
2856
nėra tvirtai surišti su plastikiniais
buteliais,
05:29
whichkuris meansreiškia they washplauti off,
and people endgalas up drinkinggerti the catalystkatalizatorius.
100
317600
3920
tai reiškia, jog jie nusiplauna ir
žmonės galų gale geria katalizatorių.
05:34
While TiOTiO2 is safesaugus and inertinertiška,
101
322520
2656
Ir nors TiO2 yra saugus ir inertiškas,
05:37
it's really inefficientneefektyvus
if you keep drinkinggerti the catalystkatalizatorius,
102
325200
2736
neveiksminga būtų, jei ir toliau gertum
katalizatorių,
05:39
because then you have
to continueTęsti to replenishpapildyti it,
103
327960
2376
nes tada turi tęsti atsargų papildymą,
05:42
even after a fewnedaug usesnaudoja.
104
330360
1480
netgi po kelių naudojimų.
05:44
So my goaltikslas was
to overcomeįveikti the disadvantagestrūkumai
105
332440
3256
Taigi, mano tikslas buvo įveikti
trūkumus
05:47
of these currentdabartinis treatmentgydymas methodsmetodai
106
335720
2016
šios galimos procedūros metodų
05:49
and createsukurti a safesaugus, sustainabletvarus,
107
337760
2256
ir sukurti saugų, palaikomą,
05:52
cost-effectivetaupus and eco-friendlyEkologiški
methodmetodas of purifyingvalymo watervanduo.
108
340040
3920
taupų ir ekologišką vandens gryninimo
metodą.
05:57
What startedprasidėjo off as an eighthaštunta gradeklasė
sciencemokslas fairšviesus projectprojektas
109
345120
3056
Kas prasidėjo nuo aštuntos klasės
gamtos mokslų projekto,
06:00
is now my photocatalyticFotokatalizacinis compositesudėtinis
for watervanduo purificationvalymo.
110
348200
4400
dabar tapo fotokatalizatoriaus mišiniu
vandens gryninimui.
06:05
The compositesudėtinis combinesderina
titaniumtitano dioxidedioksidas with cementcementas.
111
353440
3640
Į mišinį įeina titano dioksidas ir
cementas.
06:09
The cement-likecementas, kaip compositesudėtinis can be formedsuformuotas
into severalkelios differentskiriasi shapesformos,
112
357840
3976
Šis cementiškas mišinys gali būti
suformuotas keliom skirtingom formom,
06:13
whichkuris resultsrezultatai in an extremelylabai
versatileuniversalus rangeasortimentas of deploymentdiegimas methodsmetodai.
113
361840
3680
dėl ko tai galima pritaikyti daugybei
skirtingų naudojimo būdų.
06:18
For examplepavyzdys, you could createsukurti a rodstrypas
114
366160
2056
Pavyzdžiui, galite sukurti lazdelę,
06:20
that can easilylengvai be placedpateiktas
insideviduje watervanduo bottlesbuteliai for individualindividualus use
115
368240
3680
kuri lengvai gali būti įdedama į vandens
buteliuką individualiam naudojimui,
06:24
or you could createsukurti a porousakytasis filterfiltras
that can filterfiltras watervanduo for familiesšeimos.
116
372560
4520
arba galite sukurti poringa filtruvą,
kur būtų galima filtruoti vandenį šeimoms.
06:29
You can even coatkailis the insideviduje
of an existingesamos watervanduo tankrezervuaras
117
377800
3416
Jūs netgi galite padengti juo
esamos vandens talpos sienas
06:33
to purifyvalyti largerdidesnis amountssumos of watervanduo
118
381240
1856
ir gryninti didesnius kiekius vandens,
06:35
for communitiesbendruomenės
over a longerilgiau periodlaikotarpis of time.
119
383120
2960
ištisoms bendruomenėms
ir ilgesniems laikotarpiams.
06:39
Now, over the coursežinoma of this,
120
387640
1936
Na, visa tai darant
06:41
my journeykelionė hasn'tnėra really been easylengva.
121
389600
2456
mano kelionė tikrai nebuvo lengva.
06:44
You know, I didn't have accessprieiga
to a sophisticatedrafinuotas laboratorylaboratorija.
122
392080
3376
Žinote, neturėjau priėjimo prie įmantrios
laboratorijos.
06:47
I was 14 yearsmetai oldsenas when I startedprasidėjo,
123
395480
3496
Man buvo 14 metų, kai aš pradėjau,
06:51
but I didn't let my ageamžius detersulaikyti me
124
399000
2336
bet metai manęs nesulaikė
06:53
in my interestpalūkanos
in pursuingsiekti scientificmokslinis researchtyrimai
125
401360
2856
nuo susidomėjimo siekti
gamtamokslinių tyrinėjimų
06:56
and wantingnori to solveišspręsk
the globalpasaulinis watervanduo crisiskrizė.
126
404240
2480
ir noro išspręsti globalinę vandens
krizę.
06:59
See, watervanduo isn't
just the universalUniversalus solventtirpiklis.
127
407800
3816
Matote, vanduo nėra vien
universaliausias tirpiklis.
07:03
WaterVandens is a universalUniversalus humanžmogus right.
128
411640
2800
Vanduo yra pasaulinė žmonių teisė.
07:07
And for that reasonpriežastis,
129
415160
1256
Ir dėl šios priežasties
07:08
I'm continuingtęsinys to work
on this sciencemokslas fairšviesus projectprojektas from 2012
130
416440
4176
aš nuo 2012-ųjų tęsiu šį gamtamokslį
projektą,
07:12
to bringatnešk it from the laboratorylaboratorija
into the realrealus worldpasaulis.
131
420640
3176
kad galėčiau jį parodyti iš laboratorijos
realiam pasauliui.
07:15
And this summervasara,
I foundedįkurtas CatalystKatalizatorius for WorldPasaulyje WaterVandens,
132
423840
3456
Šią vasarą aš įkūriau Katalizatorių
Pasaulio Vandeniui,
07:19
a socialsocialinis enterpriseįmonė aimednukreipta at catalyzingkatalizuoti
solutionssprendimai to the globalpasaulinis watervanduo crisiskrizė.
133
427320
5280
socialią įmonę, kurios tikslas katalizuoti
sprendimus globalinei vandens krizei.
07:25
(ApplausePlojimai)
134
433280
1880
(Plojimai.)
07:32
AloneVien tik, a singlevienišas droplašas of watervanduo
can't do much,
135
440240
3976
Tik vienas lašelis vandens negali
daug ko padaryti,
07:36
but when manydaug dropslašai come togetherkartu,
136
444240
2416
tačiau, kai sukrenta daug lašų,
07:38
they can sustainišlaikyti life on our planetplaneta.
137
446680
2480
jie gali palaikyti gyvenimą mūsų
planetoje.
07:42
Just as watervanduo dropslašai
come togetherkartu to formforma oceansvandenynai,
138
450280
3336
Kai vandens lašeliai sueina kartu,
kad formuotų vandenynus,
07:45
I believe that we all mustprivalo come togetherkartu
139
453640
2536
tikiu, kad mums visiems reikia sueiti
kartu
07:48
when tacklingkova su this globalpasaulinis problemproblema.
140
456200
2120
sprendžiant šią globalinę problemą.
07:51
Thank you.
141
459080
1216
Ačiū.
07:52
(ApplausePlojimai)
142
460320
2000
(Plojimai.)
07:55
Thank you.
143
463840
1336
Ačiū.
07:57
(ApplausePlojimai)
144
465200
1498
(Plojimai.)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Deepika Kurup - Inventor, student scientist
Water is the basis of life, and too many people around the world suffer from waterborne illnesses. Deepika Kurup is working to change that.

Why you should listen

Deepika Kurup is a scientist, speaker, social entrepreneur and student at Harvard University. She has been passionate about solving the global water crisis ever since she was in middle school. After witnessing children in India drinking dirty water, Kurup developed a water purification system that harnesses solar energy to remove contaminants from water.

Recognized as "America’s Top Young Scientist" in 2012, Kurup won the grand prize in the Discovery Education 3M Young Scientist Challenge. In 2014 she was honored with the "United States President's Environmental Youth Award" and represented the United States in Stockholm, Sweden at the international Stockholm Junior Water Prize. Most recently Kurup was named one of the Forbes' "30 Under 30: Energy" and was the National Geographic Explorer Award Winner in the 2015 Google Science Fair. She attended the 2016 (and 2013) White House Science Fair. Currently she is CEO and founder Catalyst for World Water, a social enterprise aimed at deploying the technology she developed in water-scarce areas. 

Along with research, Kurup is passionate about STEM education, and she feels that STEM education has the power to revolutionize the world. In her free time, she enjoys giving talks and writing articles to encourage students all around the world to pursue science, technology, engineering and math, and to increase awareness of the global water crisis. She has been invited to speak at schools, international conferences and the United Nations. 

More profile about the speaker
Deepika Kurup | Speaker | TED.com