ABOUT THE SPEAKER
Deepika Kurup - Inventor, student scientist
Water is the basis of life, and too many people around the world suffer from waterborne illnesses. Deepika Kurup is working to change that.

Why you should listen

Deepika Kurup is a scientist, speaker, social entrepreneur and student at Harvard University. She has been passionate about solving the global water crisis ever since she was in middle school. After witnessing children in India drinking dirty water, Kurup developed a water purification system that harnesses solar energy to remove contaminants from water.

Recognized as "America’s Top Young Scientist" in 2012, Kurup won the grand prize in the Discovery Education 3M Young Scientist Challenge. In 2014 she was honored with the "United States President's Environmental Youth Award" and represented the United States in Stockholm, Sweden at the international Stockholm Junior Water Prize. Most recently Kurup was named one of the Forbes' "30 Under 30: Energy" and was the National Geographic Explorer Award Winner in the 2015 Google Science Fair. She attended the 2016 (and 2013) White House Science Fair. Currently she is CEO and founder Catalyst for World Water, a social enterprise aimed at deploying the technology she developed in water-scarce areas. 

Along with research, Kurup is passionate about STEM education, and she feels that STEM education has the power to revolutionize the world. In her free time, she enjoys giving talks and writing articles to encourage students all around the world to pursue science, technology, engineering and math, and to increase awareness of the global water crisis. She has been invited to speak at schools, international conferences and the United Nations. 

More profile about the speaker
Deepika Kurup | Speaker | TED.com
TEDWomen 2016

Deepika Kurup: A young scientist's quest for clean water

Deepika Kurup: De zoektocht van een jonge wetenschapper naar zuiver water

Filmed:
1,176,301 views

Deepika Kurup is al vanaf haar 14de vastbesloten om de wereldwijde watercrisis op te lossen, sinds ze kinderen bij het huis van haar grootouders in India water zag drinken dat zelfs te vuil was om aan te raken. Haar onderzoek begon in de familiekeuken -- en heeft uiteindelijk geleid tot een belangrijke wetenschappelijke prijs. Luister hoe deze tiener-wetenschapper een rendabele, milieuvriendelijke manier ontwikkelde om water te zuiveren.
- Inventor, student scientist
Water is the basis of life, and too many people around the world suffer from waterborne illnesses. Deepika Kurup is working to change that. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
EveryElke summerzomer, my familyfamilie and I
travelreizen acrossaan de overkant the worldwereld-,
0
720
4696
Elke zomer reizen mijn familie
en ik over de hele wereld,
00:17
3,000 milesmijlen away
1
5440
1856
4500 km ver,
00:19
to the culturallycultureel diverseverschillend
countryland of IndiaIndia.
2
7320
2600
naar het cultureel zo andere India.
00:22
Now, IndiaIndia is a countryland infamousberucht
for its scorchingschroeien heatwarmte and humidityvochtigheid.
3
10760
4360
Nu staat India bekend
om zijn verzengende hitte en vochtigheid.
00:27
For me, the only reliefreliëf from this heatwarmte
is to drinkdrinken plentyovervloed of waterwater.
4
15760
4440
Voor mij is de enige verlichting
in die hitte het drinken van veel water.
00:32
Now, while in IndiaIndia,
5
20920
1496
In India herinneren
mijn ouders me er altijd aan
00:34
my parentsouders always remindherinneren me
to only drinkdrinken boiledgekookt or bottledgebotteld waterwater,
6
22440
4480
om alleen maar gekookt
of gebotteld water te drinken,
00:39
because unlikeanders here in AmericaAmerika,
7
27400
2256
omdat, in tegenstelling
tot hier in Amerika,
00:41
where I can just turnbeurt on a tapkraan
and easilygemakkelijk get cleanschoon, potabledrinkbaar waterwater,
8
29680
4200
waar elke kraan schoon,
drinkbaar water geeft,
00:46
in IndiaIndia, the waterwater is oftenvaak contaminatedvervuild.
9
34480
2520
in India het water vaak vervuild is.
00:49
So my parentsouders have to make sure
10
37440
1896
Dus moeten mijn ouders ervoor zorgen
00:51
that the waterwater we drinkdrinken is safeveilig.
11
39360
1960
dat het water dat we drinken veilig is.
00:54
HoweverEchter, I soonspoedig realizedrealiseerde
12
42480
2376
Maar ik besefte al snel
00:56
that not everyoneiedereen is fortunateGelukkig enoughgenoeg
13
44880
2656
dat niet iedereen gelukkig genoeg is
00:59
to enjoygenieten the cleanschoon waterwater we did.
14
47560
2440
om te genieten
van schoon water zoals wij.
01:03
OutsideBuiten my grandparents'grootouders househuis
in the busybezig streetsstraten of IndiaIndia,
15
51160
4216
Bij het huis van mijn grootouders
in de drukke straten van India
01:07
I saw people standingstaand in long lineslijnen
16
55400
2656
zag ik mensen ​​in lange rijen staan
01:10
underonder the hotwarm sunzon
17
58080
1696
in de hete zon
01:11
fillingvulling bucketsemmers with waterwater from a tapkraan.
18
59800
2280
om emmers met water
uit een kraan te vullen.
01:15
I even saw childrenkinderen,
19
63360
1976
Ik zag zelfs kinderen,
01:17
who lookedkeek the samedezelfde ageleeftijd as me,
20
65360
2656
net zo oud als ik,
01:20
fillingvulling up these clearduidelijk plasticplastic bottlesflessen
21
68040
2376
doorzichtige plastic flessen vullen
01:22
with dirtyvuil waterwater
from streamsstreams on the roadsidekant van de weg.
22
70440
3080
met vuil water uit sloten langs de weg.
01:26
WatchingKijken naar these kidskinderen
23
74880
1696
Het kijken naar deze kinderen,
01:28
forcedgedwongen to drinkdrinken waterwater
24
76600
2136
die water moesten drinken
01:30
that I feltvoelde was too dirtyvuil to touchaanraken
25
78760
3016
dat ik te vies vond om aan te raken,
01:33
changedveranderd my perspectiveperspectief on the worldwereld-.
26
81800
2160
veranderde mijn kijk op de wereld.
01:37
This unacceptableniet aanvaardbaar socialsociaal injusticeonrecht
27
85040
3536
Deze onaanvaardbare
sociale onrechtvaardigheid
01:40
compelledgedwongen me to want to find a solutionoplossing
28
88600
3056
dreef me ertoe
naar een ​​oplossing te zoeken
01:43
to our world's's werelds cleanschoon waterwater problemprobleem.
29
91680
1960
voor het probleem
van schoon water in onze wereld.
01:46
I wanted to know
why these kidskinderen lackedontbrak waterwater,
30
94840
3256
Ik wilde weten waarom
deze kinderen geen water hadden,
01:50
a substancestof that is essentialessentieel for life.
31
98120
2440
een substantie
zo essentieel voor het leven.
01:53
And I learnedgeleerd that we are facinggeconfronteerd
32
101000
2256
Ik leerde dat we worden geconfronteerd
01:55
a globalglobaal waterwater crisiscrisis.
33
103280
2360
met een wereldwijde watercrisis.
01:58
Now, this maymei seemlijken surprisingverrassend,
34
106720
1816
Nu kan dit verrassend lijken,
02:00
as 75 percentprocent of our planetplaneet
is coveredbedekt in waterwater,
35
108560
4096
want 75 procent van onze planeet
is bedekt met water,
02:04
but only 2.5 percentprocent
of that is freshwaterzoetwater,
36
112680
4056
maar slechts 2,5 procent
daarvan is zoet water
02:08
and lessminder than one percentprocent
of Earth'sAarde freshwaterzoetwater supplylevering
37
116760
3936
en minder dan 1 procent
van het zoete water van de Aarde
02:12
is availablebeschikbaar for humanmenselijk consumptionconsumptie.
38
120720
1960
is beschikbaar voor menselijke consumptie.
02:15
With risingstijgende lijn populationspopulaties,
39
123760
1696
Met stijgende bevolkingsaantallen,
02:17
industrialindustrieel developmentontwikkeling
and economiceconomisch growthgroei,
40
125480
2975
industriële ontwikkeling
en economische groei,
02:20
our demandvraag naar for cleanschoon waterwater is increasingtoenemend,
41
128479
2777
neemt onze vraag naar schoon water toe,
02:23
yetnog our freshwaterzoetwater resourcesmiddelen
are rapidlysnel depletingafbreken.
42
131280
3200
maar onze zoetwatervoorraden
slinken zienderogen.
02:27
AccordingVolgens to the
WorldWereld HealthGezondheid OrganizationOrganisatie,
43
135840
2616
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie
02:30
660 millionmiljoen people in our worldwereld-
44
138480
3896
hebben 660 miljoen mensen in onze wereld
02:34
lackgebrek accesstoegang to a cleanschoon waterwater sourcebron.
45
142400
2600
geen toegang tot schoon water.
02:37
LackOntbreken of accesstoegang to cleanschoon waterwater
is a leadingleidend causeoorzaak of deathdood
46
145960
3296
Gebrek aan toegang tot schoon water
is een belangrijke doodsoorzaak
02:41
in childrenkinderen underonder the ageleeftijd of fivevijf
in developingontwikkelen countrieslanden,
47
149280
3016
bij kinderen onder de vijf jaar
in de ontwikkelingslanden,
02:44
and UNICEFUNICEF estimatesramingen that 3,000 childrenkinderen
48
152320
3456
en UNICEF schat dat 3.000 kinderen
02:47
diedood gaan everyelk day from
a water-relatedwater-gerelateerde diseaseziekte.
49
155800
2720
elke dag sterven aan
aan water gerelateerde ziekten.
02:52
So after returningterugkerende home
one summerzomer in eighthachtste graderang,
50
160280
3376
Na de zomer terug in de achtste klas
02:55
I decidedbeslist that I wanted
to combinecombineren my passionpassie
51
163680
3096
besloot ik mijn passie voor het oplossen
van die watercrisis te combineren
02:58
for solvingoplossen the globalglobaal waterwater crisiscrisis
52
166800
2136
met mijn interesse in de wetenschap.
03:00
with my interestinteresseren in sciencewetenschap.
53
168960
2000
03:03
So I decidedbeslist that the bestbeste thing to do
54
171440
2136
Ik besloot dat ik daarvoor dan het best
03:05
would be to convertconverteren my garagegarage
into a laboratorylaboratorium.
55
173600
3920
een laboratorium
op kon zetten in mijn garage.
03:11
(LaughterGelach)
56
179160
1976
(Gelach)
03:13
ActuallyEigenlijk, at first I convertedgeconverteerd
my kitchenkeuken- into a laboratorylaboratorium,
57
181160
3856
Eigenlijk maakte ik eerst
van mijn keuken een laboratorium,
03:17
but my parentsouders didn't really approvegoedkeuren
and kickedgeschopt me out.
58
185040
2840
maar mijn ouders vonden dat niet goed
en schopten me eruit.
03:21
I alsoook readlezen a lot of journaldagboek paperspapieren
on water-relatedwater-gerelateerde researchOnderzoek,
59
189400
4456
Ik las ook veel papers
over watergerelateerd onderzoek
03:25
and I learnedgeleerd that currentlymomenteel
in developingontwikkelen countrieslanden,
60
193880
2856
en leerde dat in de ontwikkelingslanden
03:28
something calledriep solarzonne- disinfectionontsmetting,
61
196760
2416
iets dat zonne-desinfectie
of SODIS genoemd wordt,
03:31
or SODISSODIS, is used to purifyzuiveren waterwater.
62
199200
2960
gebruikt wordt om water te zuiveren.
03:35
In SODISSODIS, clearduidelijk plasticplastic bottlesflessen
are filledgevulde with contaminatedvervuild waterwater
63
203000
4816
In SODIS worden doorzichtige plastic
flessen gevuld met vervuild water
03:39
and then exposedblootgesteld to sunlightzonlicht
for sixzes to eightacht hoursuur.
64
207840
2920
en vervolgens zes tot acht uur
blootgesteld aan zonlicht.
03:43
The UVUV-BEVEILIGING radiationbestraling from the sunzon
65
211520
2016
De UV-straling van de zon
03:45
destroysvernietigt the DNADNA
of these harmfulschadelijk pathogenspathogenen
66
213560
3456
vernietigt het DNA
van de schadelijke pathogenen
03:49
and decontaminatesdecontaminates the waterwater.
67
217040
1960
en ontsmet het water.
03:51
Now, while SODISSODIS is really easygemakkelijk to use
and energy-efficientenergie-efficiënte,
68
219880
3736
Alhoewel SODIS echt makkelijk
te gebruiken en energie-efficiënt is,
03:55
as it only usestoepassingen solarzonne- energyenergie,
69
223640
2296
omdat het alleen maar
zonne-energie gebruikt,
03:57
it's really slowlangzaam,
70
225960
1376
is het echt traag
03:59
as it can take up to two daysdagen
when it's cloudybewolkt.
71
227360
2760
en kan het tot twee dagen oplopen
als het bewolkt is.
04:02
So in orderbestellen to make
the SODISSODIS processwerkwijze fastersneller,
72
230960
3096
Om het SODIS-proces sneller te maken,
04:06
this newnieuwe methodmethode calledriep photocatalysisFotokatalyse
73
234080
3296
werd onlangs een nieuwe methode
genaamd fotokatalyse gebruikt.
04:09
has recentlykort geleden been used.
74
237400
1640
04:11
So what exactlyprecies is this photocatalysisFotokatalyse?
75
239640
2856
Wat is nu precies die fotokatalyse?
04:14
Let's breakbreken it down:
76
242520
1216
Even uitleggen:
04:15
"photofoto" meansmiddelen from the sunzon,
77
243760
1656
'foto' betekent '​​van de zon'
04:17
and a catalystkatalysator is something
that speedssnelheden up a reactionreactie.
78
245440
3040
en een katalysator
is iets dat reacties versnelt.
04:21
So what photocatalysisFotokatalyse is doing
79
249040
2176
Fotokatalyse versnelt dus
04:23
is it's just speedingversnellen up
this solarzonne- disinfectionontsmetting processwerkwijze.
80
251240
3160
dit zonne-desinfectieproces.
04:27
When sunlightzonlicht comeskomt in
and strikesstrikes a photocatalystphotocatalyst,
81
255400
3336
Wanneer het zonlicht een fotokatalysator,
04:30
like TiOTiO2, or titaniumTitanium dioxidedioxide,
82
258760
3616
zoals TiO2, of titaniumdioxide, raakt,
04:34
it createscreëert these
really reactivereactieve oxygenzuurstof speciessoorten,
83
262400
3416
maakt het reactieve zuurstof aan,
04:37
like superoxidessuperoxides, hydrogenwaterstof peroxideperoxide
and hydroxylhydroxyl radicalsradicalen.
84
265840
4280
zoals peroxides, waterstofperoxide
en hydroxylradicalen.
04:42
These reactivereactieve oxygenzuurstof speciessoorten
85
270920
1896
Deze reactieve zuurstof
04:44
are ablein staat to removeverwijderen bacteriabacterie and organicsorganische stoffen
86
272840
2896
kan dan bacteriën en organische stoffen
04:47
and a wholegeheel lot of contaminantscontaminanten
from drinkingdrinken waterwater.
87
275760
2960
en een heleboel verontreinigingen
uit drinkwater verwijderen.
04:51
But unfortunatelyhelaas,
there are severalverscheidene disadvantagesnadelen
88
279920
3216
Maar helaas zijn er verschillende nadelen
04:55
to the way photocatalyticfotokatalytische SODISSODIS
is currentlymomenteel deployedingezet.
89
283160
3880
aan de manier waarop fotokatalytische
SODIS momenteel wordt ingezet.
04:59
See, what they do is they take
the clearduidelijk plasticplastic bottlesflessen
90
287640
3136
Ze voorzien doorzichtige plastic flessen
05:02
and they coatjas the insidebinnen
with this photocatalyticfotokatalytische coatingcoating.
91
290800
3440
van een fotokatalytische binnenlaag.
05:07
But photocatalystsphotocatalysts like titaniumTitanium dioxidedioxide
92
295200
3296
Maar fotokatalysatoren
zoals titaniumdioxide
05:10
are actuallywerkelijk commonlyalgemeen used in sunscreenszonneschermen
93
298520
2696
worden algemeen gebruikt in zonnecrèmes
05:13
to blockblok UVUV-BEVEILIGING radiationbestraling.
94
301240
1640
om uv-straling te blokkeren.
05:15
So when they're coatedgecoat
on the insidebinnen of these bottlesflessen,
95
303320
2856
Dus zullen ze aan de binnenkant
van die flessen
05:18
they're actuallywerkelijk blockingblokkeren
some of the UVUV-BEVEILIGING radiationbestraling
96
306200
2776
een deel van de uv-straling blokkeren
05:21
and diminishingvermindering the efficiencyrendement
of the processwerkwijze.
97
309000
2560
en de efficiëntie
van het proces verminderen.
05:24
AlsoOok, these photocatalyticfotokatalytische coatingscoatings
98
312560
2136
Ook zijn deze fotokatalytische coatings
05:26
are not tightlystrak boundgebonden
to the plasticplastic bottlefles,
99
314720
2856
niet stevig gebonden aan de plastic fles,
05:29
whichwelke meansmiddelen they washwassen off,
and people endeinde up drinkingdrinken the catalystkatalysator.
100
317600
3920
wat betekent dat ze loskomen
en mensen uiteindelijk
katalysator drinken.
Terwijl TiO2 veilig en inert is,
05:34
While TiOTiO2 is safeveilig and inertinerte,
101
322520
2656
is het inefficiënt
om de katalysator op te drinken,
05:37
it's really inefficientinefficiënt
if you keep drinkingdrinken the catalystkatalysator,
102
325200
2736
want dan moet je hem navullen,
05:39
because then you have
to continuevoortzetten to replenishvullen it,
103
327960
2376
zelfs al na enkele toepassingen.
05:42
even after a fewweinig usestoepassingen.
104
330360
1480
05:44
So my goaldoel was
to overcomeoverwinnen the disadvantagesnadelen
105
332440
3256
Ik wilde de nadelen dus overwinnen
05:47
of these currentactueel treatmentbehandeling methodsmethoden
106
335720
2016
van de huidige behandelingsmethoden
en een veilige, duurzame,
05:49
and createcreëren a safeveilig, sustainableduurzame,
107
337760
2256
05:52
cost-effectivekostenefficient and eco-friendlyeco-vriendelijke
methodmethode of purifyingzuiveren waterwater.
108
340040
3920
rendabele en milieuvriendelijke methode
voor het zuiveren van water creëren.
Wat begon als een achtstegraads
wetenschapsproject,
05:57
What startedbegonnen off as an eighthachtste graderang
sciencewetenschap faireerlijk projectproject
109
345120
3056
06:00
is now my photocatalyticfotokatalytische compositesamengesteld
for waterwater purificationzuivering.
110
348200
4400
is nu mijn samenstelling
voor fotokatalysator voor waterzuivering.
De samenstelling combineert
titaandioxide met cement.
06:05
The compositesamengesteld combinescombines
titaniumTitanium dioxidedioxide with cementcement.
111
353440
3640
De cementachtige samenstelling kan
in verschillende vormen worden gegoten,
06:09
The cement-likecement-achtige compositesamengesteld can be formedgevormde
into severalverscheidene differentverschillend shapesvormen,
112
357840
3976
wat resulteert
in veelzijdige inzetmethoden.
06:13
whichwelke resultsuitslagen in an extremelyuiterst
versatileveelzijdig rangereeks of deploymentimplementatie methodsmethoden.
113
361840
3680
Zo kun je een staaf maken
06:18
For examplevoorbeeld, you could createcreëren a rodhengel
114
366160
2056
06:20
that can easilygemakkelijk be placedgeplaatst
insidebinnen waterwater bottlesflessen for individualindividu use
115
368240
3680
die gemakkelijk in waterflessen voor
individueel gebruik kan worden geplaatst
of je kan een poreuze filter maken
die water kan filteren voor gezinnen.
06:24
or you could createcreëren a porousporeus filterfilter
that can filterfilter waterwater for familiesgezinnen.
116
372560
4520
Je kunt zelfs de binnenkant van
een bestaande watertank ermee bedekken
06:29
You can even coatjas the insidebinnen
of an existingbestaand waterwater tanktank
117
377800
3416
om grotere hoeveelheden water te zuiveren
06:33
to purifyzuiveren largergrotere amountshoeveelheden of waterwater
118
381240
1856
06:35
for communitiesgemeenschappen
over a longerlanger periodperiode of time.
119
383120
2960
voor gemeenschappen voor een langere tijd.
06:39
Now, over the courseCursus of this,
120
387640
1936
Hieraan werken
06:41
my journeyreis hasn'theeft niet really been easygemakkelijk.
121
389600
2456
was niet echt gemakkelijk.
06:44
You know, I didn't have accesstoegang
to a sophisticatedgeavanceerde laboratorylaboratorium.
122
392080
3376
Ik had geen geavanceerd laboratorium.
06:47
I was 14 yearsjaar oldoud when I startedbegonnen,
123
395480
3496
Ik was 14 jaar oud toen ik begon,
maar ik heb me niet
door mijn leeftijd laten afschrikken
06:51
but I didn't let my ageleeftijd deterschrikken me
124
399000
2336
06:53
in my interestinteresseren
in pursuingnastreven scientificwetenschappelijk researchOnderzoek
125
401360
2856
bij het nastreven
van wetenschappelijk onderzoek
en de wil om de wereldwijde
watercrisis op te lossen.
06:56
and wantingwillen to solveoplossen
the globalglobaal waterwater crisiscrisis.
126
404240
2480
06:59
See, waterwater isn't
just the universaluniverseel solventoplosmiddel.
127
407800
3816
Water is niet alleen maar
het universele oplosmiddel.
Water is een universeel mensenrecht.
07:03
WaterWater is a universaluniverseel humanmenselijk right.
128
411640
2800
En om die reden
07:07
And for that reasonreden,
129
415160
1256
ben ik sinds 2012 blijven werken
aan dit wetenschapsproject
07:08
I'm continuingvoortgezette to work
on this sciencewetenschap faireerlijk projectproject from 2012
130
416440
4176
07:12
to bringbrengen it from the laboratorylaboratorium
into the realecht worldwereld-.
131
420640
3176
om het uit het laboratorium
naar de echte wereld te brengen.
Deze zomer richtte ik
Catalyst for World Water op,
07:15
And this summerzomer,
I foundedGesticht CatalystKatalysator for WorldWereld WaterWater,
132
423840
3456
07:19
a socialsociaal enterpriseonderneming aimedgericht at catalyzingkatalyseren
solutionsoplossingen to the globalglobaal waterwater crisiscrisis.
133
427320
5280
een sociale onderneming
gericht op katalyse-oplossingen
voor de wereldwijde watercrisis.
07:25
(ApplauseApplaus)
134
433280
1880
(Applaus)
07:32
AloneAlleen, a singlesingle droplaten vallen of waterwater
can't do much,
135
440240
3976
Op zichzelf kan één enkele
waterdruppel niet veel doen,
maar als veel druppels bij elkaar komen,
07:36
but when manyveel dropsdruppels come togethersamen,
136
444240
2416
07:38
they can sustainvolhouden life on our planetplaneet.
137
446680
2480
maken ze het leven
op onze planeet mogelijk.
07:42
Just as waterwater dropsdruppels
come togethersamen to formformulier oceansoceanen,
138
450280
3336
Net zoals waterdruppels samenkomen
om oceanen te vormen,
07:45
I believe that we all mustmoet come togethersamen
139
453640
2536
geloof ik dat we allemaal
moeten samenkomen
voor de aanpak
van dit wereldwijde probleem.
07:48
when tacklingaan te pakken this globalglobaal problemprobleem.
140
456200
2120
Dank je.
07:51
Thank you.
141
459080
1216
(Applaus)
07:52
(ApplauseApplaus)
142
460320
2000
Dank je.
07:55
Thank you.
143
463840
1336
(Applaus)
07:57
(ApplauseApplaus)
144
465200
1498
Translated by Rik Delaet
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Deepika Kurup - Inventor, student scientist
Water is the basis of life, and too many people around the world suffer from waterborne illnesses. Deepika Kurup is working to change that.

Why you should listen

Deepika Kurup is a scientist, speaker, social entrepreneur and student at Harvard University. She has been passionate about solving the global water crisis ever since she was in middle school. After witnessing children in India drinking dirty water, Kurup developed a water purification system that harnesses solar energy to remove contaminants from water.

Recognized as "America’s Top Young Scientist" in 2012, Kurup won the grand prize in the Discovery Education 3M Young Scientist Challenge. In 2014 she was honored with the "United States President's Environmental Youth Award" and represented the United States in Stockholm, Sweden at the international Stockholm Junior Water Prize. Most recently Kurup was named one of the Forbes' "30 Under 30: Energy" and was the National Geographic Explorer Award Winner in the 2015 Google Science Fair. She attended the 2016 (and 2013) White House Science Fair. Currently she is CEO and founder Catalyst for World Water, a social enterprise aimed at deploying the technology she developed in water-scarce areas. 

Along with research, Kurup is passionate about STEM education, and she feels that STEM education has the power to revolutionize the world. In her free time, she enjoys giving talks and writing articles to encourage students all around the world to pursue science, technology, engineering and math, and to increase awareness of the global water crisis. She has been invited to speak at schools, international conferences and the United Nations. 

More profile about the speaker
Deepika Kurup | Speaker | TED.com