ABOUT THE SPEAKER
Deepika Kurup - Inventor, student scientist
Water is the basis of life, and too many people around the world suffer from waterborne illnesses. Deepika Kurup is working to change that.

Why you should listen

Deepika Kurup is a scientist, speaker, social entrepreneur and student at Harvard University. She has been passionate about solving the global water crisis ever since she was in middle school. After witnessing children in India drinking dirty water, Kurup developed a water purification system that harnesses solar energy to remove contaminants from water.

Recognized as "America’s Top Young Scientist" in 2012, Kurup won the grand prize in the Discovery Education 3M Young Scientist Challenge. In 2014 she was honored with the "United States President's Environmental Youth Award" and represented the United States in Stockholm, Sweden at the international Stockholm Junior Water Prize. Most recently Kurup was named one of the Forbes' "30 Under 30: Energy" and was the National Geographic Explorer Award Winner in the 2015 Google Science Fair. She attended the 2016 (and 2013) White House Science Fair. Currently she is CEO and founder Catalyst for World Water, a social enterprise aimed at deploying the technology she developed in water-scarce areas. 

Along with research, Kurup is passionate about STEM education, and she feels that STEM education has the power to revolutionize the world. In her free time, she enjoys giving talks and writing articles to encourage students all around the world to pursue science, technology, engineering and math, and to increase awareness of the global water crisis. She has been invited to speak at schools, international conferences and the United Nations. 

More profile about the speaker
Deepika Kurup | Speaker | TED.com
TEDWomen 2016

Deepika Kurup: A young scientist's quest for clean water

Deepika Kurup: Cesta mladej vedkyne za čistou vodou

Filmed:
1,176,301 views

Deepika Kurup si zaumienila vyriešiť svetový problém s pitnou vodou keď mala 14 rokov, potom, čo videla deti nedaľeko domu jej starých rodičov v Indii, ako pili vodu, ktorá sa jej zdala príliš špinavá, než aby sa jej dotkla. Jej výskum začal doma v kuchyni - a časom viedol k významnej vedeckej cene. Vypočujte si, ako táto vedkyňa tínedžerka vyvinula cenovo dostupný, ekologický spôsob čistenia vody.
- Inventor, student scientist
Water is the basis of life, and too many people around the world suffer from waterborne illnesses. Deepika Kurup is working to change that. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
EveryKaždý summerletné, my familyrodina and I
travelcestovanie acrossnaprieč the worldsvet,
0
720
4696
Každé leto sme s rodinou cestovali
cez celý svet
00:17
3,000 milesmíle away
1
5440
1856
do 5000 kilometrov vzdialenej
kultúrne rozmanitej Indie.
00:19
to the culturallykultúrno diverserozmanitý
countrykrajina of IndiaIndia.
2
7320
2600
00:22
Now, IndiaIndia is a countrykrajina infamousneslávne známy
for its scorchingpopálenie heatteplo and humidityvlhkosť.
3
10760
4360
India je známa spaľujúcou
horúčavou a vlhkosťou.
00:27
For me, the only reliefreliéf from this heatteplo
is to drinkpiť plentykopa of watervoda.
4
15760
4440
Jedinou úľavou od tejto horúčavy bol pre mňa
dostatok tekutín.
00:32
Now, while in IndiaIndia,
5
20920
1496
V Indii ma rodičia vždy upozorňovali,
00:34
my parentsrodičia always remindpripomenúť me
to only drinkpiť boiledvarené or bottledfľaškové watervoda,
6
22440
4480
aby som pila len prevarenú
alebo fľaškovú vodu.
00:39
because unlikena rozdiel od here in AmericaAmerika,
7
27400
2256
Pretože narozdiel od Ameriky,
00:41
where I can just turnotočenie on a tapkohútik
and easilyľahko get cleančistý, potablepitnou watervoda,
8
29680
4200
kde si môžem napustiť z kohútika
čistú pitnú vodu,
00:46
in IndiaIndia, the watervoda is oftenčasto contaminatedkontaminovaný.
9
34480
2520
v Indii je voda často znečistená.
00:49
So my parentsrodičia have to make sure
10
37440
1896
Takže rodičia vždy dávali pozor,
00:51
that the watervoda we drinkpiť is safetrezor.
11
39360
1960
aby sme pili pitnú vodu.
00:54
HoweverAvšak, I soončoskoro realizedsi uvedomil,
12
42480
2376
Lenže čoskoro som zistila,
00:56
that not everyonekaždý is fortunatešťastie enoughdosť
13
44880
2656
že nie každý má to šťastie
00:59
to enjoyUžite si to the cleančistý watervoda we did.
14
47560
2440
a môže piť čistú vodu ako my.
01:03
OutsideVonku my grandparents'starých rodičov housedom
in the busyzaneprázdnený streetsuliciach of IndiaIndia,
15
51160
4216
Mimo domu mojich starých rodičov,
v rušných indických uliciach,
01:07
I saw people standingstojace in long linesčiary
16
55400
2656
som videla ľudí vystávať v dlhých radoch
na horúcom slnku,
01:10
underpod the hothorúco sunslnko
17
58080
1696
01:11
fillingplniaci bucketsvedierka with watervoda from a tapkohútik.
18
59800
2280
aby si naplnili vedrá vodou.
Videla som aj deti v mojom veku
01:15
I even saw childrendeti,
19
63360
1976
01:17
who lookedpozrel the samerovnaký ageVek as me,
20
65360
2656
plniť priesvitné plastové flaše
01:20
fillingplniaci up these clearjasný plasticplastický bottlesfľaše
21
68040
2376
01:22
with dirtyšpinavý watervoda
from streamsprúdy on the roadsidecestné.
22
70440
3080
špinavou vodou z priekopy pri ceste.
Keď som videla deti odkázané na vodu,
01:26
WatchingSledovanie these kidsdeti
23
74880
1696
01:28
forcedvynútený to drinkpiť watervoda
24
76600
2136
01:30
that I feltplsť was too dirtyšpinavý to touchdotyk
25
78760
3016
ktorej by som sa ja ani nedotkla,
01:33
changedzmenený my perspectiveperspektíva on the worldsvet.
26
81800
2160
zmenilo to môj pohľad na svet.
Táto neprijateľná nespravedlnosť
01:37
This unacceptableneprijateľný socialsociálny injusticenespravodlivosť
27
85040
3536
ma donútila hľadať riešenie
01:40
compellednútený me to want to find a solutionriešenie
28
88600
3056
01:43
to our world'ssvete cleančistý watervoda problemproblém.
29
91680
1960
svetového problému problému
s čistou vodou.
01:46
I wanted to know
why these kidsdeti lackedchýbala watervoda,
30
94840
3256
Chcela som vedieť, prečo tieto deti
nemajú dostatok vody,
01:50
a substancesubstancie that is essentialnevyhnutný for life.
31
98120
2440
ktorá je pre život nevyhnutná.
01:53
And I learnedučený that we are facingobloženie
32
101000
2256
A zistila som, že čelíme
globálnej vodnej kríze.
01:55
a globalglobálnej watervoda crisiskríza.
33
103280
2360
01:58
Now, this maysmieť seempripadať surprisingprekvapujúce,
34
106720
1816
Môže to znieť neuveriteľne,
02:00
as 75 percentpercento of our planetplanéta
is coveredpokrytý in watervoda,
35
108560
4096
keďže povrch Zeme tvorí
zo 75 percent voda.
02:04
but only 2.5 percentpercento
of that is freshwatersladkovodné,
36
112680
4056
Z toho iba 2,5 percenta tvorí sladká voda
02:08
and lessmenej than one percentpercento
of Earth'sZeme freshwatersladkovodné supplydodávka
37
116760
3936
a menej ako 1 percento zo svetových zásob
pitnej vody je prístupné ľuďom.
02:12
is availablek dispozícii for humančlovek consumptionspotreba.
38
120720
1960
02:15
With risingstúpajúca populationspopulácie,
39
123760
1696
S narastajúcou populáciou,
02:17
industrialpriemyselný developmentvývoj
and economicekonomický growthrast,
40
125480
2975
priemyselným vývojom a
ekonomickým rastom
02:20
our demanddopyt for cleančistý watervoda is increasingzvyšujúce sa,
41
128479
2777
narastá aj spotreba čistej vody.
02:23
yetešte our freshwatersladkovodné resourceszdroje
are rapidlyrýchlo depletingozónovú vrstvu.
42
131280
3200
Lenže naše zdroje sa rýchlo vyčerpávajú.
02:27
AccordingPodľa to the
WorldSvet HealthZdravie OrganizationOrganizácia,
43
135840
2616
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie
02:30
660 millionmilión people in our worldsvet
44
138480
3896
660 miliónov ľudí
02:34
lacknedostatok accessprístup to a cleančistý watervoda sourcezdroj.
45
142400
2600
nemá prístup k zdroju čistej vody.
02:37
LackNedostatok of accessprístup to cleančistý watervoda
is a leadingvedúci causepríčina of deathúmrtia
46
145960
3296
Nedostatočný prísun pitnej vody
je v rozovojvých krajinách
02:41
in childrendeti underpod the ageVek of fivepäť
in developingrozvíjanie countrieskrajiny,
47
149280
3016
hlavnou príčinou úmrtia
detí do veku 5 rokov.
02:44
and UNICEFUNICEF estimatesodhady that 3,000 childrendeti
48
152320
3456
Podľa UNICEF denne umrie
02:47
diezomrieť everykaždý day from
a water-relatedtýkajúce sa vody diseasechoroba.
49
155800
2720
3 000 detí na ochorenia súvisiace
s nedostatkom čistej vody.
02:52
So after returningvrátenie home
one summerletné in eighthôsmy gradeakosť,
50
160280
3376
Takže jedno leto, ako ôsmačka,
som sa po návrate domov rozhodla,
02:55
I decidedrozhodol that I wanted
to combinekombinovať my passionvášeň
51
163680
3096
že chcem skĺbiť svoju vášeň
02:58
for solvingriešenie the globalglobálnej watervoda crisiskríza
52
166800
2136
pre riešenie svetového problému s vodou
03:00
with my interestzáujem in scienceveda.
53
168960
2000
a svojím záujmom o vedu.
03:03
So I decidedrozhodol that the bestnajlepší thing to do
54
171440
2136
Rozhodla som sa, že najlepšie bude
prerobiť našu garáž na laboratórium.
03:05
would be to convertpremeniť my garagegaráž
into a laboratorylaboratórium.
55
173600
3920
03:11
(LaughterSmiech)
56
179160
1976
(Smiech)
03:13
ActuallyVlastne, at first I convertedprevedený
my kitchenkuchyňa into a laboratorylaboratórium,
57
181160
3856
Najprv som na laboratórium
zmenila kuchyňu,
03:17
but my parentsrodičia didn't really approveschvaľovať
and kickedkopol me out.
58
185040
2840
ale rodičia s tým nesúhlasili
a zatrhli mi to.
03:21
I alsotaktiež readprečítať a lot of journalčasopis paperspapiere
on water-relatedtýkajúce sa vody researchvýskum,
59
189400
4456
Okrem toho som čítala množstvo vedeckých
článkov na túto tému
03:25
and I learnedučený that currentlyv súčasnosti
in developingrozvíjanie countrieskrajiny,
60
193880
2856
a zistila som, že v rozvojových krajinách
sa na čistenie vody využíva
03:28
something calledvolal solarslnečné disinfectiondezinfekcia,
61
196760
2416
03:31
or SODISSODIS, is used to purifyočistiť watervoda.
62
199200
2960
solárna dezinfekcia nazývaná SODIS.
03:35
In SODISSODIS, clearjasný plasticplastický bottlesfľaše
are fillednaplnené with contaminatedkontaminovaný watervoda
63
203000
4816
Pri tejto dezinfekcii sa naplnia priehľadné
plastové fľaše znečistenou vodou
03:39
and then exposedvystavený to sunlightslnečnému žiareniu
for sixšesť to eightosem hourshodiny.
64
207840
2920
a vystavia sa na slnko
na šesť až osem hodín.
03:43
The UVUV radiationžiarenie from the sunslnko
65
211520
2016
Slnečné UV žiarenie zničí DNA
škodlivých patogénov a dekontaminuje vodu.
03:45
destroysničí the DNADNA
of these harmfulškodlivý pathogenspatogény
66
213560
3456
03:49
and decontaminatesdecontaminates the watervoda.
67
217040
1960
03:51
Now, while SODISSODIS is really easyjednoduchý to use
and energy-efficientenergeticky účinné,
68
219880
3736
SODIS je veľmi jednoduchý a energeticky
úsporný spôsob dezinfekcie,
03:55
as it only usespoužitie solarslnečné energyenergie,
69
223640
2296
lebo využíva len solárnu energiu.
03:57
it's really slowpomalý,
70
225960
1376
Je to však veľmi pomalý spôsob.
03:59
as it can take up to two daysdni
when it's cloudyzamračené.
71
227360
2760
Ak je zamračené, môže to trvať až dva dni.
04:02
So in orderobjednať to make
the SODISSODIS processproces fasterrýchlejšie,
72
230960
3096
Takže aby sa SODIS dezinfekcia urýchlila,
04:06
this newNový methodmetóda calledvolal photocatalysisFotokatalýza
73
234080
3296
začala sa využívať nová metóda
zvaná fotokatalýza.
04:09
has recentlynedávno been used.
74
237400
1640
04:11
So what exactlypresne is this photocatalysisFotokatalýza?
75
239640
2856
Čo je fotokatalýza?
04:14
Let's breakprestávka it down:
76
242520
1216
Pozrime sa na to:
04:15
"photofotografie" meansprostriedky from the sunslnko,
77
243760
1656
"foto" znamená slnečný
04:17
and a catalystkatalyzátor is something
that speedsrýchlosti up a reactionreakcie.
78
245440
3040
a katalyzátor je niečo,
čo urýchli reakciu.
04:21
So what photocatalysisFotokatalýza is doing
79
249040
2176
Fotokatalýza spočíva v urýchľovaní
solárneho dezinfekčného procesu.
04:23
is it's just speedingprekročenie povolenej rýchlosti up
this solarslnečné disinfectiondezinfekcia processproces.
80
251240
3160
04:27
When sunlightslnečnému žiareniu comesprichádza in
and strikesštrajku a photocatalystphotocatalyst,
81
255400
3336
Keď slnečné lúče dopadnú
na fotokatalyzátor ako je TiO2,
04:30
like TiOTiO2, or titaniumtitán dioxidedioxid,
82
258760
3616
čiže oxid titaničitý,
04:34
it createsvytvára these
really reactivereaktívne oxygenkyslík speciesdruh,
83
262400
3416
vytvoria sa reaktívne formy kyslíka
04:37
like superoxidessuperoxides, hydrogenvodík peroxideperoxid
and hydroxylhydroxyl radicalsradikálov.
84
265840
4280
ako superoxidy, peroxid vodíka a
hydroxylové radikály.
04:42
These reactivereaktívne oxygenkyslík speciesdruh
85
270920
1896
Tieto reaktívne formy kyslíka
04:44
are ableschopný to removeodstrániť bacteriabaktérie and organicsOrganics
86
272840
2896
môžu odstrániť baktérie a organizmy
04:47
and a wholecelý lot of contaminantskontaminantov
from drinkingpitie watervoda.
87
275760
2960
a iné kontaminanty pitnej vody.
04:51
But unfortunatelyNanešťastie,
there are severalniekoľko disadvantagesnevýhody
88
279920
3216
Bohužiaľ, súčasná metóda
fotokatalytickej dezinfekcie SODIS
04:55
to the way photocatalyticfotokatalytický SODISSODIS
is currentlyv súčasnosti deployednasadené.
89
283160
3880
má niekoľko nedostatkov.
Spočíva v tom, že sa vnútro priehľadných
plastových fliaš
04:59
See, what they do is they take
the clearjasný plasticplastický bottlesfľaše
90
287640
3136
05:02
and they coatkabát the insidevnútri
with this photocatalyticfotokatalytický coatingnáter.
91
290800
3440
vyplní fotokatalytickým plášťom.
05:07
But photocatalystsphotocatalysts like titaniumtitán dioxidedioxid
92
295200
3296
Ale fotokatalyzátory ako oxid titaničitý
05:10
are actuallyvlastne commonlyobyčajne used in sunscreensOpaľovacie krémy
93
298520
2696
sa často používajú
v opaľovacích krémoch
05:13
to blockblok UVUV radiationžiarenie.
94
301240
1640
na blokovanie UV žiarenia.
05:15
So when they're coatedobalené
on the insidevnútri of these bottlesfľaše,
95
303320
2856
Takže v týchto plastových fľašiach
05:18
they're actuallyvlastne blockingblokovanie
some of the UVUV radiationžiarenie
96
306200
2776
vlastne blokujú časť UV žiarenia
05:21
and diminishingzmenšujúca the efficiencyefektívnosť
of the processproces.
97
309000
2560
a znižujú účinnosť procesu.
05:24
AlsoTiež, these photocatalyticfotokatalytický coatingsnátery
98
312560
2136
Fotokatalytické plášte navyše zvyčajne
dobre nepriliehajú k fľaši,
05:26
are not tightlytesne boundviazaný
to the plasticplastický bottlefľaša,
99
314720
2856
05:29
whichktorý meansprostriedky they washumývanie off,
and people endkoniec up drinkingpitie the catalystkatalyzátor.
100
317600
3920
takže sa vymývajú
a ľudia potom pijú katalyzátor.
Hoci TiO2 je bezpečný a stabilný,
05:34
While TiOTiO2 is safetrezor and inertinertný,
101
322520
2656
nie je to veľmi efektívny spôsob,
lebo ak katalyzátor pijete,
05:37
it's really inefficientneefektívne
if you keep drinkingpitie the catalystkatalyzátor,
102
325200
2736
05:39
because then you have
to continueďalej to replenishdoplnenie it,
103
327960
2376
musíte ho potom dopĺňať
už po niekoľkých použitiach.
05:42
even after a fewmálo usespoužitie.
104
330360
1480
05:44
So my goalcieľ was
to overcomeprekonať the disadvantagesnevýhody
105
332440
3256
Mojím cieľom bolo odstrániť nedostatky
05:47
of these currentprúd treatmentliečba methodsmetódy
106
335720
2016
týchto súčasných metód
05:49
and createvytvoriť a safetrezor, sustainableudržateľný,
107
337760
2256
a vytvoriť bezpečnú, udržateľnú,
05:52
cost-effectiverentabilné and eco-friendlyeco-friendly
methodmetóda of purifyingČistenie watervoda.
108
340040
3920
cenovo dostupnú a ekologickú
metódu čistenia vody.
05:57
What startedzahájená off as an eighthôsmy gradeakosť
scienceveda fairfér projectprojekt
109
345120
3056
Začalo to ako školský vedecký projekt
ôsmačky,
06:00
is now my photocatalyticfotokatalytický compositezložený
for watervoda purificationČistenie.
110
348200
4400
a výsledkom je fotokatalytická zmes
pre čistenie vody.
06:05
The compositezložený combineskombajny
titaniumtitán dioxidedioxid with cementcement.
111
353440
3640
Táto zmes kombinuje oxid titaničitý
s cementom.
06:09
The cement-likecement-ako compositezložený can be formedtvoril
into severalniekoľko differentrozdielny shapestvary,
112
357840
3976
Zlúčeninu ako cement možno
formovať do rôznych tvarov,
06:13
whichktorý resultsvýsledok in an extremelynesmierne
versatilevšestranný rangerozsah of deploymentnasadenie methodsmetódy.
113
361840
3680
takže spôsoby využitia sú všestranné.
06:18
For examplepríklad, you could createvytvoriť a rodtyč
114
366160
2056
Napríklad môžete vytvoriť tyč,
06:20
that can easilyľahko be placedumiestnená
insidevnútri watervoda bottlesfľaše for individualjednotlivec use
115
368240
3680
ktorú možno jednoducho vložiť
do vnútra fliaš pre použitie jednotlivcom
06:24
or you could createvytvoriť a porousporézny filterfilter
that can filterfilter watervoda for familiesrodiny.
116
372560
4520
alebo vytvoriť porézny filter,
ktorý filtruje vodu pre celé rodiny.
06:29
You can even coatkabát the insidevnútri
of an existingexistujúce watervoda tanktank
117
377800
3416
Môžete ním vyplniť vnútro vodnej nádrže
06:33
to purifyočistiť largerväčšia amountsmnožstvo of watervoda
118
381240
1856
a vyčistiť tak veľké množstvo vody
06:35
for communitieskomunity
over a longerdlhšie periodperióda of time.
119
383120
2960
na dlhšie obdobie pre celé komunity.
06:39
Now, over the coursekurz of this,
120
387640
1936
Doteraz nebola moja cesta jednoduchá.
06:41
my journeycesta hasn'tnemá really been easyjednoduchý.
121
389600
2456
06:44
You know, I didn't have accessprístup
to a sophisticatedsofistikovaný laboratorylaboratórium.
122
392080
3376
Nemala som prístup k
sofistikovanému laboratóriu.
06:47
I was 14 yearsleta oldstarý when I startedzahájená,
123
395480
3496
Začala som v štrnástich rokoch,
06:51
but I didn't let my ageVek deterodradiť me
124
399000
2336
ale vek mi nezabránil naplniť túžbu
realizovať môj vedecký výskum
06:53
in my interestzáujem
in pursuingpokračovanie scientificvedecký researchvýskum
125
401360
2856
06:56
and wantingchcú to solvevyriešiť
the globalglobálnej watervoda crisiskríza.
126
404240
2480
a riešiť svetový problém s vodou.
06:59
See, watervoda isn't
just the universaluniverzálne solventrozpúšťadlo.
127
407800
3816
Voda je základným prvkom života.
07:03
WaterVody is a universaluniverzálne humančlovek right.
128
411640
2800
A prístup k nej je základným
ľudským právom.
07:07
And for that reasondôvod,
129
415160
1256
A preto pokračujem v práci
07:08
I'm continuingpokračovať to work
on this scienceveda fairfér projectprojekt from 2012
130
416440
4176
na tomto školskom
projekte z roku 2012,
07:12
to bringpriniesť it from the laboratorylaboratórium
into the realskutočný worldsvet.
131
420640
3176
aby som ho priniesla z laboratória
do skutočného sveta.
07:15
And this summerletné,
I foundedzaložený CatalystKatalyzátor for WorldSvet WaterVody,
132
423840
3456
Toto leto som založila sociálny podnik
Katalyzátor pre svetovú vodu,
07:19
a socialsociálny enterpriseEnterprise aimedzameraný at catalyzingkatalyzovať
solutionsriešenie to the globalglobálnej watervoda crisiskríza.
133
427320
5280
zameraný na urýchlenie
riešení svetového problému s vodou.
07:25
(ApplausePotlesk)
134
433280
1880
(Potlesk)
07:32
AloneSám, a singlejednoposteľová droppokles of watervoda
can't do much,
135
440240
3976
Jediná kvapka vody sama
svet nezmení,
07:36
but when manyveľa dropskvapky come togetherspolu,
136
444240
2416
ale keď sa kvapky spoja v more,
07:38
they can sustainudržiavať life on our planetplanéta.
137
446680
2480
môžu zachrániť život na našej planéte.
07:42
Just as watervoda dropskvapky
come togetherspolu to formformulár oceansoceány,
138
450280
3336
Verím, že tak ako sa kvapky vody
spájajú do morí,
07:45
I believe that we all mustmusieť come togetherspolu
139
453640
2536
aj my sa musíme pri
riešení problémov spojiť.
07:48
when tacklingriešenie this globalglobálnej problemproblém.
140
456200
2120
07:51
Thank you.
141
459080
1216
Ďakujem
07:52
(ApplausePotlesk)
142
460320
2000
(Potlesk)
07:55
Thank you.
143
463840
1336
Ďakujem
07:57
(ApplausePotlesk)
144
465200
1498
(Potlesk)
Translated by Paula S
Reviewed by Monika Sitarčíková

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Deepika Kurup - Inventor, student scientist
Water is the basis of life, and too many people around the world suffer from waterborne illnesses. Deepika Kurup is working to change that.

Why you should listen

Deepika Kurup is a scientist, speaker, social entrepreneur and student at Harvard University. She has been passionate about solving the global water crisis ever since she was in middle school. After witnessing children in India drinking dirty water, Kurup developed a water purification system that harnesses solar energy to remove contaminants from water.

Recognized as "America’s Top Young Scientist" in 2012, Kurup won the grand prize in the Discovery Education 3M Young Scientist Challenge. In 2014 she was honored with the "United States President's Environmental Youth Award" and represented the United States in Stockholm, Sweden at the international Stockholm Junior Water Prize. Most recently Kurup was named one of the Forbes' "30 Under 30: Energy" and was the National Geographic Explorer Award Winner in the 2015 Google Science Fair. She attended the 2016 (and 2013) White House Science Fair. Currently she is CEO and founder Catalyst for World Water, a social enterprise aimed at deploying the technology she developed in water-scarce areas. 

Along with research, Kurup is passionate about STEM education, and she feels that STEM education has the power to revolutionize the world. In her free time, she enjoys giving talks and writing articles to encourage students all around the world to pursue science, technology, engineering and math, and to increase awareness of the global water crisis. She has been invited to speak at schools, international conferences and the United Nations. 

More profile about the speaker
Deepika Kurup | Speaker | TED.com