ABOUT THE SPEAKER
Tamas Kocsis - Web developer
Tamas Kocsis is a self-taught web developer who was always obsessed by new technologies.

Why you should listen

Tamas Kocsis was never motivated by building a career or getting a high-paid job -- instead, he was more interested in exploring new things, doing something meaningful and solving important problems.

In 2013 Kocsis got excited about the decentralization movement started by Bitcoin cryptocurrency. A year later he started to develop a peer-to-peer, people-powered version of the web called ZeroNet to be a useful member of this community.

Kocsis became interested in programming and web design at the age of 13, then got his first paid assignment as a web developer at age 16. Besides programming, he enjoys any kind of activity that has a definite end result; he's designed and built his own tables, lamps and various objects using concrete, recycled wood, felt and paper.

More profile about the speaker
Tamas Kocsis | Speaker | TED.com
TED Salon Samsung

Tamas Kocsis: The case for a decentralized internet

Tamas Kocsis: Argument pro decentralizovaný internet

Filmed:
1,692,944 views

Kdo kontroluje internet? Odpovědí jsou stále častěji velké korporace a vlády -- trend, který ohrožuje digitální soukromí a přístup k informacím online, říká webový vývojář Tamas Kocsis. V této informativní řeči Kocsis upozorňuje na hrozby pro svobodu internetu a sdílí svůj plán vybudování alternativní, decentralizované sítě, která vrátí moc do rukou každodenních uživatelům.
- Web developer
Tamas Kocsis is a self-taught web developer who was always obsessed by new technologies. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
ThreeTři yearsroky agopřed,
0
1200
1240
Před třemi lety
00:14
I startedzačal buildingbudova a decentralizeddecentralizované webweb
1
2480
3016
jsem začal budovat decentralizovaný web,
00:17
because I was worriedustaraný
about the futurebudoucnost of our internetInternet.
2
5520
3280
protože jsem měl obavy
o budoucnost našeho internetu.
00:21
The currentaktuální internetInternet we are usingpoužitím
is about gatekeepersservery gatekeeper.
3
9680
2616
Internet, který dnes používáme,
je pod kontrolou.
00:24
If you want to reachdosáhnout something on the webweb,
4
12320
2376
Pokud chcete něčeho
dosáhnout na webu,
00:26
then you need to go
throughpřes multiplenásobek middlemenProstředníků.
5
14720
2376
musíte projít skrz několik
prostředníků.
00:29
First, a domaindoména namenázev serverserveru,
6
17120
2456
Zaprvé, server doménového jména,
00:31
then a serverserveru hostinghostování companyspolečnost,
7
19600
2536
poté server hostingové společnosti,
00:34
whichkterý usuallyobvykle pointsbodů you to a thirdTřetí partyoslava,
8
22160
3736
která vás obvykle nasměruje
na třetí stranu,
00:37
to a webweb hostinghostování serviceservis.
9
25920
1960
webhostingovou službu.
00:41
And this happensse děje everykaždý time
you want to reachdosáhnout a websitewebová stránka on the webweb.
10
29080
3520
A toto se děje pokaždé, když
chcete navštívit stránku na webu.
00:45
But these gatekeepersservery gatekeeper are
vulnerablezranitelné to internetInternet attacksútoky
11
33440
4456
Tito prostředníci jsou zranitelní
vůči internetovým útokům
00:49
and alsotaké makesdělá the censorshipcenzura
and the surveillancedohled easiersnadnější.
12
37920
3800
a také umožňují mnohem
snažší cenzuru a dohled.
00:55
And the situationsituace is gettingdostat worsehorší.
13
43040
1720
A situace se zhoršuje.
00:57
Everything is movingpohybující se to the cloudmrak,
14
45840
1696
Vše se přesouvá na cloud,
00:59
where the datadata is hostedhostované
by giantobří corporationskorporací.
15
47560
3080
kde jsou data hostována
obřími korporacemi.
01:03
This movehýbat se createsvytváří much,
much more powerfulsilný middlemenProstředníků.
16
51400
4280
Tento přesun vytváří mnohem
mocnějšího prostředníka.
01:08
Now, movehýbat se to the cloudmrak makesdělá sensesmysl
17
56560
2296
Jasně, přesun na cloud dává smysl,
01:10
because this way it's easiersnadnější and cheaperlevnější
18
58880
2056
protože je to jednodušší a levnější
01:12
for the developersvývojářů
and the serviceservis operatorsoperátory.
19
60960
2136
pro vývojáře a provozovatele služeb.
01:15
They don't have to worrytrápit se
about maintainingudržování the physicalfyzický serversservery.
20
63120
4200
Nemusí se starat o fyzickou
údržbu serverů.
01:20
I can't blameobviňovat them, but I foundnalezeno
this trendtrend to be very dangerousnebezpečný,
21
68720
5216
Nemůžu je vinit, ale shledávám
tento trend velmi nebezpečným,
01:25
because this way, these giantobří corporationskorporací
22
73960
2256
protože tímto způsobem
mají tyto obří korporace
01:28
have unlimitedneomezený controlřízení
over the hostinghostování servicesslužeb.
23
76240
3840
neomezenou kontrolu
nad hostingovými službami.
01:32
And it's very easysnadný to abusezneužívání this powerNapájení.
24
80920
3000
A je velmi jednoduché zneužít této moci.
01:37
For examplepříklad, last yearrok, a CEOGENERÁLNÍ ŘEDITEL of a companyspolečnost
25
85440
3776
Například minulý rok se
generální ředitel společnosti,
01:41
that actsakty as a gatekeeperServer Gatekeeper
for ninedevět millionmilión websiteswebové stránky
26
89240
4616
která spravuje devět
miliónů webových stránek,
01:45
decidedrozhodl, after some publicveřejnost pressuretlak,
27
93880
2096
rozhodl, po určitém tlaku veřejnosti,
01:48
that one of the sitesstránek it managesspravuje,
28
96000
2416
že by jedna ze stránek,
01:50
a fardaleko right pagestrana, should be blockedblokováno.
29
98440
2600
krajně pravicová stránka,
měla být blokována.
01:54
He then sentodesláno an internalvnitřní emaile-mailem
to his coworkersspolupracovníci.
30
102520
2880
Poslal tedy interní email
svým spolupracovníkům.
01:59
"This was an arbitrarylibovolný decisionrozhodnutí.
31
107000
2200
"Bylo to svévolné rozhodnutí.
02:02
I wokeprobudil jsem se up this morningráno in a badšpatný moodnálada
32
110640
2536
Dnes jsem se probudil ve špatné náladě
02:05
and decidedrozhodl to kickkop them
off the InternetInternetu."
33
113200
2640
a rozhodl se je vykopnout z Internetu."
02:09
Even he admitspřipouští,
34
117960
1896
Dokonce sám přiznává, že
02:11
"No one should have this powerNapájení."
35
119880
2040
"Nikdo by neměl mít takovou moc."
02:15
As a responseOdezva, one of
the employeeszaměstnanců askedzeptal se him,
36
123720
2896
V odpovědi se ho jeden z jeho
zaměstnanců zeptal:
02:18
"Is this the day the InternetInternetu dieszemře?"
37
126640
2640
"Je toto den, kdy Internet umírá?"
02:23
I don't think we are actuallyvlastně
killingzabíjení the internetInternet,
38
131800
2416
Nemyslím si, že bychom
skutečně zabíjeli internet,
02:26
but I do think that we are in the middlestřední
39
134240
1936
ale myslím si, že jsme uprostřed
02:28
of a kinddruh of irresponsiblenezodpovědný
centralizationCentralizace processproces
40
136200
2776
tak trochu nezodpovědného
centralizačního procesu,
02:31
that makesdělá our internetInternet more fragilekřehký.
41
139000
2640
kterým se internet stává křehčím.
02:35
The decentralizeddecentralizované, people-to-peoplelidé-lidé webweb
42
143120
3336
Decentralizovaný, people-to-people web,
02:38
solvesřeší this problemproblém
by removingodstranění the centralcentrální pointsbodů,
43
146480
3056
řeší tento problém
odstraněním centrálních bodů,
02:41
the web-hostinghostování na webu servicesslužeb.
44
149560
1600
webhostingových služeb.
02:43
It empowerszmocňuje the usersuživatelů
45
151880
2256
To umožňuje uživatelům
02:46
to have hosthostitel sitesstránek they want to preservezachovat.
46
154160
3520
mít weby, které chtějí zachovat.
02:51
On this networksíť, the sitesstránek get downloadedstaženo
directlypřímo from other visitorsnávštěvníkům.
47
159080
5200
Na této síti se jednotlivé stránky
stahují od ostatních návštěvníků.
To znamená, že pokud máte
stránku se 100 uživateli,
02:57
This meansprostředek, if you have a sitestránky
with 100 visitorsnávštěvníkům,
48
165120
2336
02:59
then it's hostedhostované
[by] 100 computerspočítačů around the worldsvět.
49
167480
3200
pak je hostována na 100
počítačích na celém světě.
03:04
BasicallyV podstatě, this is a people-poweredpoháněné lidmi
versionverze of the internetInternet.
50
172040
5360
Jedná se v podstatě o lidmi
poháněný internet.
Zabezpečení sítě je poskytnuto
kryptografií veřejného klíče.
03:10
The securitybezpečnostní of the networksíť
is providedpokud by public-keyveřejný klíč cryptographykryptografie.
51
178720
4016
03:14
This makesdělá sure that no one
can modifymodifikovat the sitesstránek
52
182760
3496
Takto můžeme zajistit, že stránky
nemůže měnit nikdo jiný,
03:18
but only the realnemovitý ownermajitel.
53
186280
1680
než skutečný vlastník.
03:21
Think of it like insteadmísto toho of gettingdostat
electricityelektřina from bigvelký powerNapájení plantsrostlin,
54
189360
4456
Přemýšlejte o tom jako, že namísto
čerpání elektrické energie od velkých
elektráren umístíte na střechu svého
domu solární panely,
03:25
you put solarsluneční panelspanelů on tophorní of your houseDům,
55
193840
2056
03:27
and if your neighborsoused down the streetulice
needspotřeby some extradalší energyenergie,
56
195920
2896
a pokud váš soused v ulici
potřebuje extra energii,
03:30
then they can just downloadstažení
some from your houseDům.
57
198840
2680
prostě si nějakou může
stáhnout z vašeho domu.
03:36
So by usingpoužitím the decentralizeddecentralizované webweb,
58
204760
2816
Čili používáním decentralizovaného webu
03:39
we can help to keep contentobsah
accessiblepřístupné for other visitorsnávštěvníkům.
59
207600
4320
můžeme pomoci udržet obsah
dostupný pro další návštěvníky.
03:44
And by that, it meansprostředek
60
212800
2696
A to také znamená, že můžeme
03:47
that we can alsotaké fightboj againstproti things
61
215520
3656
také bojovat proti věcem,
03:51
that we feel are unjustnespravedlivé,
62
219200
1640
které považujeme za nespravedlivé,
03:54
like censorshipcenzura.
63
222000
1200
jako je cenzura.
03:56
In ChinaČína, the internetInternet
is tightlytěsně controlledřízen.
64
224480
2920
V Číně je internet
přísně kontrolován.
04:00
They can't criticizekritizovat the governmentvláda,
65
228600
3856
Nemohou kritizovat vládu,
04:04
organizeorganizovat a protestprotest,
66
232480
2016
organizovat protesty,
04:06
and it's alsotaké forbiddenzakázáno to postpošta
67
234520
2736
a je také zakázano publikovat
04:09
a kinddruh of emoticonEmotikony to rememberpamatovat the victimsoběti
of the TiananmenNáměstí Nebeského klidu SquareNáměstí MassacreMasakr.
68
237280
4560
ikonu, emotikon který připomíná oběti
masakru na náměstí Nebeského klidu.
04:15
With the decentralizeddecentralizované webweb,
it's not the governmentvláda that decidesrozhodne
69
243040
3061
S decentralizovaným webem
to ale není vláda, která rozhodne,
04:18
what getsdostane seenviděno and what doesn't.
70
246126
1994
co může být viděno a co už ne.
04:21
It's the people,
71
249080
2016
Jsou to lidé,
04:23
whichkterý makesdělá the webweb more democraticdemokratický.
72
251120
2160
což činí web více demokratickým.
04:26
But at the samestejný time,
it's hardtvrdý to use this networksíť
73
254600
2416
Ale stejně tak je obtížné
použít tuto síť
04:29
to do something that is clearlyjasně illegalilegální
74
257040
2775
k uskutečnění něčeho co je
04:31
everywherevšude in the worldsvět,
75
259839
1377
všude na světě nelegální,
04:33
as the usersuživatelů probablypravděpodobně
don't want to endangerOhrozit themselvesoni sami
76
261240
3536
neboť uživatelé pravděpodobně
nebudou chtít ohrozit sami sebe
04:36
hostinghostování these kindsdruhy
of problematicproblematický contentobsah.
77
264800
2480
hostováním takového
problematického obsahu.
04:41
AnotherDalší increasingvzrůstající threatohrožení
78
269720
2936
Další vzrůstající hrozbou
04:44
to internetInternet freedomsvoboda
79
272680
1760
internetové svobody
04:47
is overregulationnadregulace.
80
275400
1440
je nadměrná regulace.
Mám dojem,
04:51
I have the impressiondojem
81
279160
2096
04:53
that our delegatesDelegáti
82
281280
1696
že si naši zastupitelé,
04:55
who votehlasování on the internetInternet regulationnařízení lawszákony
83
283000
2856
kteří hlasují pro zákony
regulující internet,
04:57
are not fullyplně awarevědomě of theirjejich decisionsrozhodnutí.
84
285880
3200
nejsou zcela vědomi
dopadů svých rozhodnutí.
05:01
For examplepříklad, the EuropeanEvropská ParliamentParlament
has a newNový lawzákon on the tablestůl,
85
289760
3656
Například Evropský parlament
má na stole nový zákon
05:05
a newNový copyrightautorská práva protectionochrana lawzákon,
86
293440
1976
o ochraně autorských práv,
05:07
that has a partčást calledvolal ArticleČlánku 13.
87
295440
2640
který obsahuje část nazvanou článek 13.
05:11
If it passesprochází, it would requirevyžadovat
everykaždý bigvelký websitewebová stránka
88
299680
4336
Pokud bude schválen, požadoval
by po každých velkých webových stránkách,
05:16
to implementnářadí a filterfiltr
89
304040
2256
aby implementovaly filtr,
05:18
that automaticallyautomaticky blocksbloků contentobsah
90
306320
3296
který automaticky blokuje obsah
05:21
basedna základě on rulespravidel controlledřízen
by bigvelký corporationskorporací.
91
309640
2920
na základě pravidel kontrolovaných
velkými korporacemi.
05:25
The originaloriginál ideaidea is
to protectchránit copyrightedautorským právům materialsmateriálů,
92
313800
2656
Záměrem je ochránit
materiál pod autorským právem,
05:28
but it would endangerOhrozit manymnoho other things
we do on the internetInternet:
93
316480
3496
ale ohrozilo by to spoustu dalších
věcí, které děláme na internetu:
05:32
bloggingblogování, criticizingkritizovat,
discussingdiskutovat, linkingpropojení and sharingsdílení.
94
320000
3520
blogování, kritizování, diskuze,
odkazy a sdílení.
05:36
GoogleGoogle and YouTubeYouTube
alreadyjiž have similarpodobný systemssystémy
95
324760
3816
Google a YouTube už podobné
systémy mají
05:40
and they are receivingpřijímání
100,000 takedownTakedown requestsžádostí everykaždý hourhodina.
96
328600
5280
a dostávají 100 000 požadavků
na odstranění každou hodinu.
05:47
Of coursechod, they can't processproces
this amountmnožství of datadata by handruka,
97
335440
3216
Samozřejmě, že nemohou takové
množství dat zpracovat manuálně,
05:50
so they are usingpoužitím machinestroj learningučení se
98
338680
1656
tak používají umělou inteligenci
05:52
to deciderozhodni se if it's really
a copyrightautorská práva violationporušení or not.
99
340360
2560
k rozhodnutí, zda-li se jedná o porušení
autorských práv nebo nikoliv.
05:56
But these filtersfiltry do make mistakeschyby.
100
344600
3440
Ale tyto filtry dělají chyby.
06:01
They're removingodstranění everything
from documentationdokumentace of humančlověk rightspráva abuseszneužívání,
101
349000
5816
Odstraňují vše z dokumentace
zneužívání lidských práv,
06:06
lecturespřednášky about copyrightsautorských práv
102
354840
2896
přednášky o autorských právech
06:09
and searchVyhledávání resultsvýsledky
103
357760
2216
a výsledky vyhledávání,
06:12
that pointbod to criticismkritika
of this newNový ArticleČlánku 13.
104
360000
5040
které směřují ke kritice
tohoto nového článku 13.
06:18
BesideVedle of that, they are alsotaké
removingodstranění manymnoho other things.
105
366840
2760
Mimoto také odstraňují
mnoho dalších věcí.
06:24
And sometimesněkdy, these filtersfiltry
aren'tnejsou just removingodstranění the specificcharakteristický contentobsah,
106
372480
6296
Někdy tyto filtry nejen že
odstraňují konkrétní obsah,
06:30
but it could alsotaké leadVést
to lossztráta of your linkedspojené accountsúčty:
107
378800
4776
ale mohou vést ke ztrátě
vašich propojených účtů:
06:35
your emaile-mailem addressadresa,
your documentsdokumenty, your photosfotky,
108
383600
4176
vaší emailové adresy,
vašich dokumentů, vašich fotek,
06:39
or your unfinishednedokončený bookrezervovat,
109
387800
2176
nebo vaší nedokončené knihy,
06:42
whichkterý happenedStalo
with the writerspisovatel DennisDennis CooperCooper.
110
390000
2720
což se stalo spisovateli
Dennisu Cooperovi.
06:45
It's not hardtvrdý to see
how a systemSystém like this could be abusedzneužíváno
111
393920
4496
Není těžké vidět, jak by
systém jako tento mohl
06:50
by politicianspolitiků and corporatefiremní competitorskonkurenty.
112
398440
3200
být zneužit politiky a
korporátními konkurenty.
06:55
This ArticleČlánku 13, the extensionrozšíření of these
automatedAutomatizovaný filtersfiltry to the wholeCelý internetInternet,
113
403760
6296
Článek 13 o rozšíření automatických
filtrů na celý internet
07:02
got strongsilný oppositionopozice
114
410080
2136
má silnou opozici
07:04
from WikipediaWikipedie, GithubGithub,
MozillaMozilla, and manymnoho othersostatní,
115
412240
5376
ve Wikipedii, Githubu, Mozille
a spoustě dalších,
07:09
includingpočítaje v to the originaloriginál foundersZakladatelé
of the internetInternet and the WorldSvět WideŠiroké WebWeb,
116
417640
5536
včetně původních zakladatelů
internetu a WWW,
07:15
VintVint CerfCerf and TimTim Berners-LeeBerners-Lee.
117
423200
1880
Vintu Cerfovi a Timu Berners-Leeovi.
07:18
But despitei přes this strongsilný oppositionopozice,
118
426120
2896
Navzdory této silné opozici
podpořili,
07:21
on the last EuropeanEvropská ParliamentParlament votehlasování,
119
429040
2376
při posledním hlasování
v Evropském parlamentu,
07:23
two thirdstřetiny of the representativeszástupci
supportedpodporovány this lawzákon.
120
431440
3880
dvě třetiny zásupců
tento zákon.
07:29
The finalfinále votehlasování will be earlybrzy 2019.
121
437080
2720
Závěrečné hlasování bude
počátkem roku 2019.
07:32
The resultvýsledek is importantdůležité,
122
440920
1976
Výsledek je důležitý,
07:34
but whateverTo je jedno happensse děje,
123
442920
2696
ale cokoliv se stane,
07:37
I'm prettydosti sure it will be followednásledoval
by manymnoho other similarpodobný proposalsnávrhy
124
445640
5296
tak si jsem jistý, že bude následovat
mnoho jiných podobných návrhů
07:42
around the worldsvět.
125
450960
1200
po celém světě.
07:45
These kindsdruhy of regulationspředpisy
would be very hardtvrdý to enforceprosazovat
126
453280
3176
Bylo by velmi obtížné vynutit
dodržování takovýchto předpisů
07:48
throughpřes a decentralizeddecentralizované webweb,
127
456480
1456
na decentralizovaném webu,
07:49
as there is no hostinghostování companiesspolečnosti.
128
457960
2280
protože tam neexistují žádné
hostingové společnosti.
07:53
The websiteswebové stránky are servedsloužil
by the visitorsnávštěvníkům themselvesoni sami.
129
461280
3000
Tyto stránky jsou totiž provozovány
samotnými návštěvníky.
07:58
I startedzačal to buildstavět
this networksíť threetři yearsroky agopřed.
130
466240
3680
Začal jsem budovat tuto
síť před třemi roky.
08:03
SinceOd then, I've spentstrávil thousandstisíce,
tensdesítky of thousandstisíce of hourshodin
131
471120
4256
Od té doby jsem strávil tisíce,
deseti tisíce hodin
08:07
on the developmentrozvoj.
132
475400
1200
vývojem.
08:09
Why?
133
477800
1576
Proč?
08:11
Why would anyonekdokoliv spendstrávit thousandstisíce of hourshodin
on something anyonekdokoliv can freelysvobodně copykopírovat,
134
479400
3776
Proč by někdo trávil tisíce hodin
na něčem, co si každý může volně zkopírovat,
08:15
renamePřejmenovat, or even sellprodat?
135
483200
2200
přejmenovat, nebo dokonce prodat?
08:19
Well, in my casepouzdro,
136
487600
1736
V mém případě
08:21
one of the reasonsdůvodů was
to do something meaningfulsmysluplné.
137
489360
2440
bylo jedním z důvodů
udělat něco smysluplného.
08:24
DuringBěhem my dailydenně regularpravidelný jobpráce
as a webweb developervývojář,
138
492720
2536
Během mé každodenní práce
jako webový vývojář
08:27
I didn't have the feelingpocit
that I'm workingpracovní on something
139
495280
3216
jsem neměl pocit, že
pracuji na něčem,
08:30
that had a chancešance to be a biggervětší than me.
140
498520
2640
co by mě mělo šanci přesáhnout.
08:35
SimplyJednoduše, I just wanted to make
my shortkrátký presencepřítomnost in this worldsvět
141
503000
3816
Jednoduše jsem chtěl svojí
krátké přítomnosti na tomto světě
08:38
to be meaningfulsmysluplné.
142
506840
1560
dát smysl.
08:43
Last yearrok, the Great FirewallBrána firewall of ChinaČína
startedzačal blockingblokování this networksíť I createdvytvořeno.
143
511000
5080
Minulý rok začal Velký čínský firewall
blokovat tuto síť, kterou jsem vytvořil.
08:49
This movehýbat se officiallyoficiálně madevyrobeno me the enemynepřítel
144
517400
3255
To mě oficiálně udělalo nepřítelem
08:52
of the government-supportedpodporované vládou
internetInternet censorshipcenzura.
145
520679
3441
vládou sponzorované internetové cenzury.
08:57
SinceOd then, it's been really
a gamehra of catkočka and mousemyš.
146
525680
3016
Od té doby to byla vlastně
hra kočky s myší.
09:00
They make newNový rulespravidel in the firewallBrána firewall
147
528720
2736
Vytvořili nová pravidla ve firewallu
09:03
and I try to reactreagovat to it as fastrychle as I can
148
531480
3016
a já jsem na to zkoušel reagovat
jak nejrychleji jsem dovedl,
09:06
so the usersuživatelů can keep hostinghostování contentobsah
and createvytvořit websiteswebové stránky
149
534520
4096
aby uživatelé mohli hostovat obsah
a vytvářet webové stránky,
09:10
that otherwisev opačném případě would be censoredcenzurováno
by the centralizedcentralizované ChineseČínština internetInternet.
150
538640
5360
které by jinak byly cenzorovány
centralizovaným čínským internetem.
09:17
My other motivationmotivace
to createvytvořit this networksíť was worrytrápit se.
151
545680
4080
Mojí další motivací k vytvoření
této sítě byla obava.
09:23
I fearstrach that the futurebudoucnost of our internetInternet
is out of our controlřízení.
152
551080
5216
Obávám se, že budoucnost našeho
internetu je mimo naši kontrolu.
09:28
The increasingvzrůstající centralizationCentralizace
and the proposednavržené lawszákony
153
556320
3416
Vzrůstající centralizace
a ostatní navrhované zákony
09:31
are threateninghrozí our freedomsvoboda of speechmluvený projev
154
559760
2536
ohrožují naší svobodu slova,
09:34
and, by that, our democracydemokracie.
155
562320
2240
a tím i naší demokracii.
09:37
So for me, buildingbudova a decentralizeddecentralizované webweb
156
565440
3336
Takže pro mě tvorba
decentralizovaného webu
09:40
meansprostředek creatingvytváření a safebezpečný harborpřístav,
157
568800
3216
znamená tvorbu bezpečného přístavu,
09:44
a spaceprostor where the rulespravidel are not writtenpsaný
by bigvelký corporationskorporací and politicalpolitický partiesstrany,
158
572040
6816
místa, kde pravidla nejsou psána
velkými korporacemi a politickými stranami,
09:50
but by the people.
159
578880
1760
ale lidmi.
09:53
Thank you.
160
581840
1216
Děkuji vám.
09:55
(ApplausePotlesk)
161
583080
4400
(Potlesk)
Translated by Daniel Pokuta
Reviewed by Libor Supcik

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tamas Kocsis - Web developer
Tamas Kocsis is a self-taught web developer who was always obsessed by new technologies.

Why you should listen

Tamas Kocsis was never motivated by building a career or getting a high-paid job -- instead, he was more interested in exploring new things, doing something meaningful and solving important problems.

In 2013 Kocsis got excited about the decentralization movement started by Bitcoin cryptocurrency. A year later he started to develop a peer-to-peer, people-powered version of the web called ZeroNet to be a useful member of this community.

Kocsis became interested in programming and web design at the age of 13, then got his first paid assignment as a web developer at age 16. Besides programming, he enjoys any kind of activity that has a definite end result; he's designed and built his own tables, lamps and various objects using concrete, recycled wood, felt and paper.

More profile about the speaker
Tamas Kocsis | Speaker | TED.com