ABOUT THE SPEAKER
Caroline Paul - Author
Brimming with insights gained on her picaresque journey from firefighter to best-selling author, Caroline Paul’s "The Gutsy Girl: Escapades for Your Life of Epic Adventure" is a revolutionary guide for raising brave young women.

Why you should listen

Before launching her career as a writer, Caroline Paul embarked on a long list of unlikely adventures, ranging from flying experimental planes to whitewater rafting unexplored rivers in Borneo and Australia.

Paul was one of the first women to work for the San Francisco Fire Department -- a job that inspired her first work of nonfiction, Fighting Fire. Her latest book, The Gutsy Girl, uses stories from her own life as a gutsy woman to inspire girls to break the rules, take risks and accept seemingly insurmountable challenges.

More profile about the speaker
Caroline Paul | Speaker | TED.com
TEDWomen 2016

Caroline Paul: To raise brave girls, encourage adventure

Caroline Paul: Vychovávejme odvážné dívky - podporujme dobrodružství

Filmed:
1,958,625 views

Kurážné holky jezdí na skateboardu, lezou po stromech a všude, kde se dá. Když spadnou a odřou si kolena, hned zase vstanou – z takových rostou odvážné ženy. Naučte se, jak podněcovat malé, ale přínosné riskování, a vychovejte sebevědomé dívky – díky historkám a radám dobrodružné hasičky a paraglidistky Caroline Paul.
- Author
Brimming with insights gained on her picaresque journey from firefighter to best-selling author, Caroline Paul’s "The Gutsy Girl: Escapades for Your Life of Epic Adventure" is a revolutionary guide for raising brave young women. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
When I was a kiddítě, I was obsessedposedlý
with the GuinnessGuinness BookKniha of WorldSvět RecordsZáznamy,
0
760
4536
Když jsem byla malá, byla jsem posedlá
Guinnessovou knihou rekordů
a sama jsem moc chtěla
nějaký rekord překonat.
00:17
and I really wanted
to setsoubor a worldsvět recordzáznam myselfmoje maličkost.
1
5320
3456
00:20
But there was just one smallmalý problemproblém:
2
8800
2696
Byl v tom ale malý háček:
00:23
I had absolutelyabsolutně no talenttalent.
3
11520
2160
vůbec na nic jsem neměla talent.
00:26
So I decidedrozhodl to setsoubor
a worldsvět recordzáznam in something
4
14520
3416
Takže jsem se rozhodla,
že stanovím rekord v něčem,
00:29
that demandedpožadováno absolutelyabsolutně no skilldovednost at all.
5
17960
2880
na co není třeba
vůbec žádná dovednost.
00:33
I decidedrozhodl to setsoubor a worldsvět recordzáznam
6
21840
2736
Rozhodla jsem se pro
vytvoření světového rekordu
00:36
in crawlingplazení.
7
24600
1200
v plazení.
00:39
(LaughterSmích)
8
27680
2976
(smích)
00:42
Now, the recordzáznam at the time
was 12 and a halfpolovina milesmíle,
9
30680
3520
Tehdejší rekord byl 20,1 km
00:47
and for some reasondůvod,
this seemedzdálo se totallynaprosto manageablezvládnutelné.
10
35840
3176
a z jakéhosi důvodu
se mi to zdálo jako brnkačka.
00:51
(LaughterSmích)
11
39040
2160
(smích)
Zatáhla jsem do toho kamarádku Anne
00:54
I recruitedpřijati my friendpřítel AnneAnne,
12
42640
1496
00:56
and togetherspolu we decidedrozhodl,
we didn't even need to trainvlak.
13
44160
3576
a spolu jsme došly k tomu,
že ani není třeba trénovat.
00:59
(LaughterSmích)
14
47760
3256
(smích)
01:03
And on the day of our recordzáznam attemptpokus,
15
51040
1816
Když přišel den pokusu
o rekord,
01:04
we put furniturenábytek padspodložky
on the outsidemimo of our good luckštěstí jeansdžíny
16
52880
3656
na své rifle pro štěstí
jsme si přidělaly podložky
01:08
and we setsoubor off,
17
56560
1400
a vyrazily jsme,
01:10
and right away, we were in troubleproblémy,
18
58720
3056
ale hned na to se vyskytl problém,
01:13
because the denimdžínovina was againstproti our skinkůže
19
61800
2096
riflovina se nám totiž třela o kůži
01:15
and it beganzačalo to chafeDráždí,
20
63920
1575
a začalo to dřít,
01:17
and soonjiž brzy our kneeskolena were beingbytost chewedžvýkání up.
21
65519
2641
a brzo to odnesla kolena.
01:20
HoursHodin in,
22
68920
1200
Po pár hodinách
01:23
it beganzačalo to raindéšť.
23
71160
1200
začalo pršet.
01:25
Then, AnneAnne droppedupustil out.
24
73520
2440
A pak to Anne vzdala.
01:29
Then, it got darktemný.
25
77400
1960
A pak se setmělo.
01:32
Now, by now, my kneeskolena
were bleedingkrvácející throughpřes my jeansdžíny,
26
80680
2816
Tou dobou mi krev z kolen
tekla přes rifle,
01:35
and I was hallucinatinghalucinace from the coldStudený
27
83520
2216
ze zimy jsem blouznila,
01:37
and the painbolest and the monotonymonotonie.
28
85760
2696
k tomu ta bolest a jednotvárnost.
01:40
And to give you an ideaidea
of the suffer-festtrpět fest that I was undergoingpodstupujících,
29
88480
3520
Abyste měli představu,
jaká to byla parádní muka:
01:45
the first lapklín around
the highvysoký schoolškola trackdráha tookvzal 10 minutesminut.
30
93120
4120
první kolo školního oválu
mi zabralo 10 minut.
01:49
The last lapklín tookvzal almosttéměř 30.
31
97880
2800
To poslední skoro 30.
01:54
After 12 hourshodin of crawlingplazení,
32
102000
4416
Po 12 hodinách plazení
01:58
I stoppedzastavil,
33
106440
1336
jsem přestala
01:59
and I had gonepryč eightosm and a halfpolovina milesmíle.
34
107800
2880
a za sebou jsem měla 13,7 km.
02:03
So I was shortkrátký of
the 12-and-a-half-mile- a --půl-mile recordzáznam.
35
111880
3656
Takže rekord 20,1 km jsem nepřekonala.
02:07
Now, for manymnoho yearsroky, I thought
this was a storypříběh of abjectabject failureselhání,
36
115560
4536
Spoustu let jsem to brala
jako historku o naprostém propadáku,
02:12
but todaydnes I see it differentlyjinak,
37
120120
2496
ale dnes se na to dívám jinak,
02:14
because when I was
attemptingpokusu the worldsvět recordzáznam,
38
122640
2856
protože když jsem se
snažila o světový rekord,
02:17
I was doing threetři things.
39
125520
1496
dokázala jsem tři věci.
02:19
I was gettingdostat outsidemimo my comfortpohodlí zonepásmo,
40
127040
2336
Dostala jsem se ze své zóny pohodlí,
02:21
I was callingpovolání uponna my resilienceodolnost,
41
129400
2256
musela se spolehnout
na svou houževnatost
02:23
and I was findingnález confidencedůvěra in myselfmoje maličkost
42
131680
2736
a objevila jsem důvěru v sebe sama
02:26
and my ownvlastní decisionsrozhodnutí.
43
134440
1400
a ve svá rozhodnutí.
02:28
I didn't know it then,
44
136440
1256
Tehdy mi to nedošlo,
02:29
but those are not
the attributesatributy of failureselhání.
45
137720
2920
ale to všechno nejsou
známky selhání.
02:33
Those are the attributesatributy of braverystatečnost.
46
141480
2600
Jsou to známky odvahy.
02:37
Now, in 1989, at the agestáří of 26,
47
145280
2576
V roce 1989, když mi bylo 26,
02:39
I becamestal se a SanSan FranciscoFrancisco firefighterhasič,
48
147880
2240
jsem se stala hasičkou v San Franciscu.
02:42
and I was the 15thth womanžena
in a departmentoddělení of 1,500 menmuži.
49
150800
4176
Byla jsem 15. žena ve sboru
mezi 1500 muži.
02:47
(ApplausePotlesk)
50
155000
3760
(potlesk)
02:53
And as you can imaginepředstav si, when I arrivedpřišel
51
161240
1856
Asi si dovedete představit,
02:55
there were manymnoho doubtspochybnosti
about whetherzda we could do the jobpráce.
52
163120
2696
že se dost pochybovalo o tom,
jestli tu práci může dělat žena.
02:57
So even thoughačkoli I was a 5'10",
150-pound-libra collegiatekolegiální rowerveslař,
53
165840
5336
Takže i když jsem byla holka se 178 cm
a 68 kg, co na vysoké veslovala
03:03
and someoneněkdo who could endurevydržet
12 hourshodin of searingopalování kneekoleno painbolest --
54
171200
4376
a dokázala jsem vydržet 12 hodin
šílené bolesti kolen...
03:07
(LaughterSmích)
55
175600
1616
(smích)
03:09
I knewvěděl I still had to provedokázat
my strengthsíla and fitnessfitness.
56
177240
3016
bylo mi jasné, že budu muset dokázat,
že jsem silná a v kondici.
03:12
So one day a call camepřišel in for a fireoheň,
57
180280
1816
Jednou nás tak zavolali k požáru,
03:14
and sure enoughdost,
when my enginemotor groupskupina pulledvytáhl up,
58
182120
2239
a když naše skupina dorazila,
03:16
there was blackČerná smokekouř billowingvlající
from a buildingbudova off an alleywayulička.
59
184383
4033
z budovy se do ulice valil černý kouř.
03:20
And I was with a bigvelký guy namedpojmenovaný SkipPřeskočit,
60
188440
2216
Byla jsem se Skipem, chlapem jako hora.
03:22
and he was on the nozzletryska,
and I was right behindza,
61
190680
2736
On měl proudnici, já byla hned za ním
03:25
and it was a typicaltypický sorttřídění of fireoheň.
62
193440
1816
a ten požár byl celkem běžný.
03:27
It was smokyzakouřený, it was hothorký,
63
195280
2880
Bylo tam plno kouře a horko
03:30
and all of a suddennáhlý,
64
198680
1696
a najednou
03:32
there was an explosionexploze,
65
200400
1776
došlo k explozi.
03:34
and SkipPřeskočit and I were blownfoukané backwardsdozadu,
66
202200
2176
Mě se Skipem to odhodilo dozadu,
03:36
my maskmaska was knockedzaklepal sidewaysdo strany,
67
204400
2136
strhlo mi to masku
03:38
and there was this momentmoment of confusionzmatek.
68
206560
2256
a chvilku jsem byla zmatená.
03:40
And then I pickedvybral myselfmoje maličkost up,
69
208840
3416
Pak jsem se ale zvedla,
03:44
I gropedtápal for the nozzletryska,
70
212280
1816
vzala jsem hadici
03:46
and I did what a firefighterhasič
was supposedpředpokládané to do:
71
214120
2496
a udělala to, co se od hasiče čeká:
03:48
I lungedvrhl se forwardvpřed,
72
216640
1736
vyrazila jsem vpřed,
03:50
openedotevřeno up the watervoda
73
218400
1456
pustila vodu
03:51
and I tackledřešit the fireoheň myselfmoje maličkost.
74
219880
1880
a sama se prala s ohněm.
03:54
The explosionexploze had been causedzpůsobené
by a watervoda heaterohřívač,
75
222720
2256
Za výbuch mohl ohřívač vody,
03:57
so nobodynikdo was hurtzranit,
and ultimatelynakonec it was not a bigvelký dealobchod,
76
225000
2696
nikdo nebyl zraněn
a nakonec se zas tak moc nestalo,
03:59
but laterpozději SkipPřeskočit camepřišel up to me and said,
77
227720
3256
ale později za mnou přišel Skip a řekl:
04:03
"NiceHezké jobpráce, CarolineCaroline,"
78
231000
1736
"Dobrá práce, Caroline,"
04:04
in this surprisedpřekvapený sorttřídění of voicehlas.
79
232760
2296
s takovým tím překvapením v hlase.
04:07
(LaughterSmích)
80
235080
1600
(smích)
04:09
And I was confusedzmatený, because
the fireoheň hadn'tnebyl been difficultobtížný physicallyfyzicky,
81
237600
3816
Zmátlo mě to, protože po fyzické stránce
nebylo těžké oheň zvládnout,
04:13
so why was he looking at me
with something like astonishmentúdiv?
82
241440
4320
tak proč se na mě díval skoro užasle?
04:18
And then it becamestal se clearPrůhledná:
83
246480
1656
Ale pak mi to došlo:
04:20
SkipPřeskočit, who was by the way a really nicepěkný guy
84
248160
3136
Skip, mimochodem fakt super chlap
04:23
and an excellentvynikající firefighterhasič,
85
251320
2216
a skvělý hasič,
04:25
not only thought
that womenženy could not be strongsilný,
86
253560
3375
si nemyslel jen to,
že ženy nemůžou být silné,
04:28
he thought that they
could not be bravestatečný eitherbuď.
87
256959
3041
ale i to, že nemůžou být ani odvážné.
04:32
And he wasn'tnebyl the only one.
88
260760
1600
A nebyl jediný.
04:35
FriendsPřátel, acquaintancesznámí and strangerscizinci,
89
263560
2256
Přátelé, známí i cizí lidé,
04:37
menmuži and womenženy throughoutpo celou dobu my careerkariéra
90
265840
2056
muži i ženy, se mě po celou mou kariéru
04:39
askdotázat se me over and over,
91
267920
1456
pořád dokola ptali:
04:41
"CarolineCaroline, all that fireoheň, all that dangernebezpečí,
92
269400
3936
"Caroline, co ten oheň
a všechno to nebezpečí,
04:45
aren'tnejsou you scaredstrach?"
93
273360
1240
nenahání ti to strach?"
04:47
HonestlyUpřímně, I never heardslyšel
a malemužský firefighterhasič askedzeptal se this.
94
275320
2880
Ale nikdy jsem neslyšela,
že by se na to někdo ptal chlapa.
04:50
And I becamestal se curiouszvědavý.
95
278920
1520
Začalo mi to vrtat hlavou.
04:53
Why wasn'tnebyl braverystatečnost expectedočekávaný of womenženy?
96
281200
3160
Proč nikdo nečekal odvahu od ženy?
04:57
Now, the answerOdpovědět beganzačalo to come
97
285760
1776
Začalo mi to být jasnější,
když si jedna kamarádka stěžovala,
04:59
when a friendpřítel of minetěžit lamentedbědoval to me
98
287560
1736
že je její dcera hrozný strašpytel
05:01
that her youngmladý daughterdcera
was a bigvelký scaredy-catVezmi si ji,
99
289320
2456
05:03
and so I beganzačalo to noticeoznámení,
100
291800
1936
a to upoutalo mou pozornost.
05:05
and yes, the daughterdcera was anxiousúzkost,
101
293760
2696
Ano, dcera byla úzkostlivá,
05:08
but more than that,
the parentsrodiče were anxiousúzkost.
102
296480
2760
ale co víc,
její rodiče byli úzkostliví.
05:12
MostVětšina of what they said to her
when she was outsidemimo beganzačalo with,
103
300120
3256
Když šla ven, většinou jí hned říkali:
05:15
"Be carefulopatrně," "Watch out," or "No."
104
303400
3600
"Buď opatrná," "Dávej pozor," "Ne."
05:20
Now, my friendspřátelé were not badšpatný parentsrodiče.
105
308920
2656
Mí přátelé nebyli špatní rodiče.
05:23
They were just doing what mostvětšina parentsrodiče do,
106
311600
2696
Jen dělali to,
co většinou rodiče dělávají.
05:26
whichkterý is cautioningvaruje theirjejich daughtersdcery
much more than they cautionUpozornění: theirjejich sonssynové.
107
314320
4000
Své dcery nabádají k opatrnosti
mnohem více než své syny.
05:31
There was a studystudie involvingzahrnující
a playgroundhřiště fireoheň polepól, ironicallyironicky,
108
319440
4080
Existuje studie, která zahrnuje
zrovna hasičskou tyč na dětském hřišti.
05:36
in whichkterý researchersvýzkumných pracovníků saw that little girlsdívky
were very likelypravděpodobně to be warnedvaroval
109
324480
4096
Bylo vypozorováno, že matky
i otcové obvykle varují své dcerky,
05:40
by bothoba theirjejich momsmaminky and dadstatínkové
about the fireoheň pole'spól je riskriziko,
110
328600
3696
že je hasičská tyč nebezpečná
05:44
and if the little girlsdívky
still wanted to playhrát si on the fireoheň polepól,
111
332320
3456
a pokud si dívka i tak
na ní chce hrát,
05:47
a parentrodič was very likelypravděpodobně to assistpomáhat her.
112
335800
2720
rodič jí obvykle pomáhá.
05:51
But the little boyschlapci?
113
339280
1280
Ale chlapci?
05:53
They were encouragedDoporučujeme
to playhrát si on the fireoheň polepól
114
341160
2776
Rodiče je ke hraní si na tyči povzbuzují,
05:55
despitei přes any trepidationstrepidations
that they mightmohl have,
115
343960
2936
i když se toho mohou bát
05:58
and oftenčasto the parentsrodiče offerednabízeny
guidancepokyny on how to use it on theirjejich ownvlastní.
116
346920
5120
a často jim i chtějí ukázat,
jak po tyči mohou sami lézt.
06:05
So what messagezpráva does this sendposlat
to bothoba boyschlapci and girlsdívky?
117
353480
3960
Co to tedy chlapcům a dívkám napovídá?
06:09
Well, that girlsdívky are fragilekřehký
and more in need of help,
118
357920
3936
Že jsou dívky křehké
a víc potřebují pomoc
06:13
and that boyschlapci can and should
mastermistr difficultobtížný tasksúkoly by themselvesoni sami.
119
361880
4040
a chlapci dokáží, a měli by,
zvládat těžké překážky sami.
06:18
It saysříká that girlsdívky should be fearfulstrach
120
366520
2736
Znamená to, že holky by se měly bát
06:21
and boyschlapci should be gutsyGutsy.
121
369280
2320
a kluci by měli být odvážní.
06:25
Now, the ironyironie is that at this youngmladý agestáří,
122
373160
2496
Ironií ale je, že v tak nízkém věku
06:27
girlsdívky and boyschlapci are actuallyvlastně
very alikepodobně physicallyfyzicky.
123
375680
2496
jsou na tom dívky a chlapci
fyzicky dost podobně.
06:30
In factskutečnost, girlsdívky are oftenčasto
strongersilnější untilaž do pubertypuberta,
124
378200
2656
Vlastně do puberty
jsou dívky často i silnější
06:32
and more matureZralé ženy.
125
380880
1240
a vyspělejší.
06:34
And yetdosud we adultsDospělí actakt
126
382480
1976
Přitom my dospělí jednáme,
06:36
as if girlsdívky are more fragilekřehký
127
384480
2336
jakoby byly dívky křehčí,
06:38
and more in need of help,
128
386840
1936
víc potřebovaly pomáhat
06:40
and they can't handleRukojeť as much.
129
388800
1680
a tolik toho samy nezvládly.
06:43
This is the messagezpráva
that we absorbabsorbovat as kidsděti,
130
391160
2576
Tohle si zafixujeme v dětství
06:45
and this is the messagezpráva
that fullyplně permeatesprostupuje as we growrůst up.
131
393760
3696
a tohle přesvědčení
s námi roste.
06:49
We womenženy believe it, menmuži believe it,
132
397480
2456
My ženy tomu věříme, muži taky
06:51
and guesstipni si what?
133
399960
1536
a víte co?
06:53
As we becomestát parentsrodiče,
we passsložit it on to our childrenděti,
134
401520
3336
Jako rodiče to předáváme
vlastním dětem
06:56
and so it goesjde.
135
404880
1320
a tak to jde dál.
06:58
Well, so now I had my answerOdpovědět.
136
406720
2496
A tak jsem přišla na svou odpověď.
07:01
This is why womenženy, even firewomenfirewomen,
137
409240
2576
To proto se od žen, i od hasiček,
07:03
were expectedočekávaný to be scaredstrach.
138
411840
2096
očekává, že budou mít strach.
07:05
This is why womenženy oftenčasto are scaredstrach.
139
413960
3080
Proto ho ženy často mají.
07:09
Now, I know some of you
won'tzvyklý believe me when I tell you this,
140
417920
3136
Teď mi možná někteří
nebudete věřit,
07:13
but I am not againstproti fearstrach.
141
421080
2480
ale já proti strachu nic nemám.
07:16
I know it's an importantdůležité emotionemoce,
and it's there to keep us safebezpečný.
142
424200
3816
Vím, že je to důležitá emoce,
která nás má držet v bezpečí.
07:20
But the problemproblém is
when fearstrach is the primaryhlavní reactionreakce
143
428040
3176
Problém je, když dívky
naučíme a přesvědčíme je,
07:23
that we teachučit and encouragepodporovat in girlsdívky
144
431240
2336
že strach je prvotní reakce,
07:25
wheneverkdykoli they facetvář something
outsidemimo theirjejich comfortpohodlí zonepásmo.
145
433600
2640
kdykoli čelí něčemu,
co je mimo jejich zónu pohodlí.
07:29
So I was a paragliderkluzák pilotpilot
for manymnoho yearsroky --
146
437760
2640
Léta jsem dělala paragliding...
07:33
(ApplausePotlesk)
147
441800
1896
(potlesk)
07:35
and a paragliderkluzák is a parachute-likepadák jako wingkřídlo,
148
443720
2416
Jde o létání s padákovým kluzákem
07:38
and it does flylétat very well,
149
446160
3736
a létá to fakt dobře,
ale vím, že pro mnoho lidí
je to jako prostěradlo,
07:41
but to manymnoho people I realizerealizovat
it looksvzhled just like a bedsheetprostěradlo
150
449920
2896
které drží na šňůrkách.
07:44
with stringsřetězce attachedpřipojený.
151
452840
1496
07:46
(LaughterSmích)
152
454360
1176
(smích)
07:47
And I spentstrávil a lot of time on mountaintopsvrcholky hor
153
455560
2456
Na horách jsem trávila hodně času,
07:50
inflatingnafouknutí this bedsheetprostěradlo,
154
458040
1576
s tím nafouklým prostěradlem
07:51
runningběh off and flyingletící.
155
459640
1680
jsem se rozběhla a létala.
07:54
And I know what you're thinkingmyslící.
156
462560
1576
Vím, co si asi myslíte.
07:56
You're like, CarolineCaroline,
a little fearstrach would make sensesmysl here.
157
464160
3280
Jakože, Caroline, trochu strachu
by neškodilo.
08:00
And you're right, it does.
158
468800
1856
A máte pravdu.
08:02
I assureujistit you, I did feel fearstrach.
159
470680
2496
Strach jsem opravdu cítila.
08:05
But on that mountaintophory,
160
473200
1256
Ale když jsem na vrcholku
08:06
waitingčekání for the windvítr
to come in just right,
161
474480
2056
čekala na dobrý vítr,
cítila jsem krom toho plno dalších věcí:
08:08
I feltcítil so manymnoho other things, too:
162
476560
2216
08:10
exhilarationveselí, confidencedůvěra.
163
478800
2280
nadšení, sebedůvěru.
08:14
I knewvěděl I was a good pilotpilot.
164
482000
1776
Věděla jsem, že jsem dobrý pilot,
08:15
I knewvěděl the conditionspodmínky were good,
or I wouldn'tby ne be there.
165
483800
3016
že jsou podmínky dobré,
jinak bych tam nebyla.
08:18
I knewvěděl how great it was going to be
a thousandtisíc feetnohy in the airvzduch.
166
486840
3536
Věděla jsem, jak skvělé to bude
stovky metrů nad zemí.
08:22
So yes, fearstrach was there,
167
490400
2616
Ano, strach tam byl,
08:25
but I would take a good hardtvrdý look at it,
168
493040
2176
ale zaměřila jsem se na něj,
08:27
assessposoudit just how relevantrelevantní it was
169
495240
2656
zhodnotila, jak moc je relevantní
08:29
and then put it where it belongedpatřil,
170
497920
2336
a pak ho odsunula tam, kam patří,
08:32
whichkterý was more oftenčasto than not
171
500280
1416
což bylo zpravidla až
někam za pocit nadšení,
08:33
behindza my exhilarationveselí, my anticipationočekávání
172
501720
3976
těšení se
08:37
and my confidencedůvěra.
173
505720
1200
a za pocit sebejistoty.
08:39
So I'm not againstproti fearstrach.
174
507400
2016
Takže já nemám nic proti strachu.
08:41
I'm just pro-braverypro-statečnost.
175
509440
2520
Jenom víc fandím odvaze.
08:46
Now, I'm not sayingrčení
your girlsdívky mustmusí be firefightersHasiči
176
514520
3216
Neříkám, že musí být
ze všech dívek hasičky
08:49
or that they should be paragliderspadákové kluzáky,
177
517760
2216
nebo, že by se měly dát na paragliding,
08:52
but I am sayingrčení that we are raisingzvedání
our girlsdívky to be timidplachý, even helplessbezmocný,
178
520000
4760
jen říkám, že naše výchova vede k tomu,
že jsou nesmělé, nebo dokonce bezradné.
08:57
and it beginszačíná when we cautionUpozornění: them
againstproti physicalfyzický riskriziko.
179
525600
3616
A začíná to nabádáním k opatrnosti
při jakémkoli nebezpečí.
09:01
The fearstrach we learnUčit se
and the experienceszkušenosti we don't
180
529240
2616
Učíme se strachu,
ale ne zkušenostem
09:03
staypobyt with us as we becomestát womenženy
181
531880
1816
a to nám zůstává do dospělosti,
09:05
and morphsMorfování into all those things
that we facetvář and try to shedpřístřešek:
182
533720
4256
stává se pak z toho to, čemu čelíme
a čeho se snažíme zbavit:
09:10
our hesitationváhání in speakingmluvení out,
183
538000
2296
váháme, když máme vyjádřit svůj názor,
09:12
our deferenceúcta so that we can be likedLíbí se mi
184
540320
2656
příliš nám záleží na tom, abychom
byly oblíbené,
09:15
and our lacknedostatek of confidencedůvěra
in our ownvlastní decisionsrozhodnutí.
185
543000
2720
nejsme si jisté svými rozhodnutími.
09:18
So how do we becomestát bravestatečný?
186
546960
2320
A jak se teda staneme odvážnými?
09:22
Well, here'stady je the good newszprávy.
187
550440
1776
K tomu mám dobrou zprávu.
09:24
BraveryStatečnost is learnednaučil se,
188
552240
1976
Odvaha se dá naučit
a jako vše, co se učíme,
09:26
and like anything learnednaučil se,
189
554240
1416
09:27
it just needspotřeby to be practicedpraktikuje.
190
555680
1840
ji prostě potřebujeme procvičovat.
09:30
So first,
191
558040
1576
Takže zaprvé,
09:31
we have to take a deephluboký breathdech
192
559640
1696
musíme se pořádně nadechnout
09:33
and encouragepodporovat our girlsdívky
193
561360
2056
a povzbuzovat své dcery,
09:35
to skateboardskateboard, climbstoupání treesstromy
194
563440
2696
aby jezdily na skateboardu,
lezly po stromech
09:38
and clamberŠplhací around
on that playgroundhřiště fireoheň polepól.
195
566160
2560
a šplhaly po té tyči
na dětském hřišti.
09:41
This is what my ownvlastní mothermatka did.
196
569480
2176
Přesně tohle dělala moje máma.
09:43
She didn't know it then,
197
571680
1776
Tehdy to nevěděla,
09:45
but researchersvýzkumných pracovníků have a namenázev for this.
198
573480
2296
ale je pro to i odborný název.
Říká se tomu nebezpečná hra
(tzv. risky play),
09:47
They call it riskyriskantní playhrát si,
199
575800
2096
09:49
and studiesstudie showshow that riskyriskantní playhrát si
is really importantdůležité for kidsděti, all kidsděti,
200
577920
4456
která je podle studií pro všechny děti
opravdu důležitá,
protože je učí vyhodnocovat nebezpečí,
09:54
because it teachesučí hazardnebezpečí assessmentposouzení,
201
582400
2576
09:57
it teachesučí delayedzpožděné gratificationuspokojení,
202
585000
2176
odložit uspokojení,
09:59
it teachesučí resilienceodolnost,
203
587200
1776
učí je odolnosti
10:01
it teachesučí confidencedůvěra.
204
589000
1320
a učí je sebedůvěře.
10:03
In other wordsslova,
205
591080
1456
Jinak řečeno,
10:04
when kidsděti get outsidemimo
and practicepraxe braverystatečnost,
206
592560
3296
když jdou děti ven
a trénují svou odvahu,
10:07
they learnUčit se valuablecenný life lessonslekce.
207
595880
3160
jsou to pro ně cenné lekce do života.
10:12
SecondDruhý, we have to stop
cautioningvaruje our girlsdívky willy-nillychtě nechtě.
208
600600
4736
Zadruhé, musíme je taky přestat
pořád bezděky upozorňovat.
10:17
So noticeoznámení nextdalší time you say,
209
605360
2416
Takže si příště všímejte, když řeknete:
10:19
"Watch out, you're going to get hurtzranit,"
210
607800
1856
"Dávej pozor, ublížíš si,"
10:21
or, "Don't do that, it's dangerousnebezpečný."
211
609680
2080
nebo, "Nedělej to, je to nebezpečné."
10:24
And rememberpamatovat that oftenčasto
what you're really tellingvyprávění her
212
612480
3576
A pamatujte, že často to
pro ni vlastně znamená,
10:28
is that she shouldn'tby neměl be pushingtlačení herselfsebe,
213
616080
2416
že by se neměla snažit a překonat se,
10:30
that she's really not good enoughdost,
214
618520
2176
že není dost dobrá,
10:32
that she should be afraidstrach.
215
620720
1800
že by se měla bát.
10:36
ThirdTřetí,
216
624320
1200
A zatřetí,
10:38
we womenženy have to startStart
practicingcvičení braverystatečnost, too.
217
626080
3000
my ženy taky musíme
začít s trénováním odvahy.
10:41
We cannotnemůže teachučit our girlsdívky
untilaž do we teachučit ourselvessebe.
218
629880
3160
Nenaučíme to své dcery,
dokud se to nenaučíme samy.
10:45
So here'stady je anotherdalší thing:
219
633960
1896
A ještě jedna věc:
10:47
fearstrach and exhilarationveselí
220
635880
3096
strach a nadšení
10:51
feel very similarpodobný --
221
639000
1760
se projevují dost podobně:
10:53
the shakyvratké handsruce,
the heightenedzvýšené heartsrdce ratehodnotit,
222
641760
2576
ruce se třesou,
srdeční tep se zrychluje,
10:56
the nervousnervový tensionnapětí,
223
644360
1376
nervy jsou napjaté
10:57
and I'm bettingSázkové that for manymnoho of you
224
645760
1736
a vsadím se, že když si hodně z vás
10:59
the last time you thought
you were scaredstrach out of your witsWIT,
225
647520
2816
naposledy myslelo,
že jste strachy bez sebe,
mohly jste spíš cítit nadšení
11:02
you maysmět have been feelingpocit
mostlyvětšinou exhilarationveselí,
226
650360
2936
11:05
and now you've missedchyběl an opportunitypříležitost.
227
653320
1960
a přišly jste o příležitost.
11:07
So practicepraxe.
228
655720
1200
Takže trénujte.
11:09
And while girlsdívky should be gettingdostat
outsidemimo to learnUčit se to be gutsyGutsy,
229
657560
2976
Malé holky by měly chodit ven,
aby se otrkaly,
11:12
I get that adultsDospělí don't want
to get on hoverboardshoverboardy or climbstoupání treesstromy,
230
660560
6096
ale chápu, že dospělí netouží
po kolonožce nebo lezení po stromech,
11:18
so we all should be practicingcvičení
231
666680
3456
takže my všechny bychom měly trénovat
11:22
at home, in the officekancelář
232
670160
2216
doma, v kanceláři
11:24
and even right here gettingdostat up the gutsvnitřnosti
233
672400
2096
nebo se odhodlejte přímo tady
11:26
to talk to someoneněkdo that you really admireobdivovat.
234
674520
2360
a popovídejte se s někým,
koho obdivujete.
11:30
FinallyNakonec, when your girldívka is, let's say,
235
678360
4016
Až bude vaše dcerka, dejme tomu,
11:34
on her bikekolo on the tophorní of the steepstrmé hillkopec
236
682400
2096
na kole na vrcholku prudkého kopce,
11:36
that she insiststrvá na tom
she's too scaredstrach to go down,
237
684520
3416
který se bude opravdu bát sjet,
11:39
guideprůvodce her to accesspřístup her braverystatečnost.
238
687960
2120
pomozte jí najít odvahu.
11:42
UltimatelyNakonec, maybe that hillkopec
really is too steepstrmé,
239
690720
4256
Možná ten kopec bude
vážně příliš strmý,
11:47
but she'llona bude come to that conclusionzávěr
throughpřes courageodvaha, not fearstrach.
240
695000
3920
ale ona na to přijde sama
díky své kuráži, a ne strachu.
11:51
Because this is not
about the steepstrmé hillkopec in frontpřední of her.
241
699920
3896
Protože tu nejde o prudký kopec,
který je před ní.
11:55
This is about the life aheadvpřed of her
242
703840
1880
Jde o život, který ji čeká
11:58
and that she has the toolsnástroje
243
706400
1776
a o to, aby byla schopná
12:00
to handleRukojeť and assessposoudit
244
708200
2096
zvládat a vyhodnocovat
všechna nebezpečí,
před kterými ji neochráníme,
12:02
all the dangersnebezpečí
that we cannotnemůže protectchránit her from,
245
710320
3256
12:05
all the challengesproblémy that we won'tzvyklý
be there to guideprůvodce her throughpřes,
246
713600
3880
všechny výzvy, u kterých nebudeme,
abychom jí pomohli.
12:10
everything that our girlsdívky here
247
718160
2456
Je to o tom všem, s čím se naše holky
12:12
and around the worldsvět
248
720640
1376
tady a všude na světe
12:14
facetvář in theirjejich futurebudoucnost.
249
722040
1800
budou muset v budoucnu vypořádat.
12:18
So by the way,
250
726200
1240
Jo a mimochodem,
12:20
the worldsvět recordzáznam for crawlingplazení todaydnes --
251
728400
2776
světový rekord v plazení je dnes...
12:23
(LaughterSmích)
252
731200
2376
(smích)
12:25
is 35.18 milesmíle,
253
733600
3040
56,6 kilometrů
12:30
and I would really love
to see a girldívka go breakPřestávka that.
254
738520
3456
a fakt bych ráda viděla holku,
jak to překoná.
12:34
(ApplausePotlesk)
255
742000
6356
(potlesk)
Translated by Veronika Hyklová
Reviewed by Richard Cvach

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Caroline Paul - Author
Brimming with insights gained on her picaresque journey from firefighter to best-selling author, Caroline Paul’s "The Gutsy Girl: Escapades for Your Life of Epic Adventure" is a revolutionary guide for raising brave young women.

Why you should listen

Before launching her career as a writer, Caroline Paul embarked on a long list of unlikely adventures, ranging from flying experimental planes to whitewater rafting unexplored rivers in Borneo and Australia.

Paul was one of the first women to work for the San Francisco Fire Department -- a job that inspired her first work of nonfiction, Fighting Fire. Her latest book, The Gutsy Girl, uses stories from her own life as a gutsy woman to inspire girls to break the rules, take risks and accept seemingly insurmountable challenges.

More profile about the speaker
Caroline Paul | Speaker | TED.com