ABOUT THE SPEAKER
Caroline Paul - Author
Brimming with insights gained on her picaresque journey from firefighter to best-selling author, Caroline Paul’s "The Gutsy Girl: Escapades for Your Life of Epic Adventure" is a revolutionary guide for raising brave young women.

Why you should listen

Before launching her career as a writer, Caroline Paul embarked on a long list of unlikely adventures, ranging from flying experimental planes to whitewater rafting unexplored rivers in Borneo and Australia.

Paul was one of the first women to work for the San Francisco Fire Department -- a job that inspired her first work of nonfiction, Fighting Fire. Her latest book, The Gutsy Girl, uses stories from her own life as a gutsy woman to inspire girls to break the rules, take risks and accept seemingly insurmountable challenges.

More profile about the speaker
Caroline Paul | Speaker | TED.com
TEDWomen 2016

Caroline Paul: To raise brave girls, encourage adventure

Caroline Paul: Vychovávajme odvážne dievčatá a podnecujme dobrodružstvo

Filmed:
1,958,625 views

Dievčatá s gurážou skatebordujú, lezú po stromoch, šplhajú sa kade tade, padajú, odierajú si kolená a hneď nato sú späť na nohách – nakoniec z nich vyrastú odvážne ženy. Naučte sa ako podnietiť malé produktívne riziko a vychovať sebavedomé dievčatá s príbehmi a radami od požiarničky, ktorá lieta na závesnom padáku, a dobrodruha, Caroline Paul.
- Author
Brimming with insights gained on her picaresque journey from firefighter to best-selling author, Caroline Paul’s "The Gutsy Girl: Escapades for Your Life of Epic Adventure" is a revolutionary guide for raising brave young women. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Keď som bola dieťa, bola som posadnutá
Guinnesovou knihou rekordov
00:12
When I was a kiddieťa, I was obsessedposadnutý
with the GuinnessGuinness BookKniha of WorldSvet RecordsZáznamy,
0
760
4536
a aj ja som chcela vytvoriť rekord.
00:17
and I really wanted
to setsada a worldsvet recordrekord myselfja sám.
1
5320
3456
Bol tu však jeden malý problém,
00:20
But there was just one smallmalý problemproblém:
2
8800
2696
nemala som žiaden talent.
00:23
I had absolutelyabsolútne no talenttalent.
3
11520
2160
00:26
So I decidedrozhodol to setsada
a worldsvet recordrekord in something
4
14520
3416
Tak som sa rozhodla vytvoriť
svetový rekord v niečom,
na čo žiaden talent netreba.
00:29
that demandedpožadoval absolutelyabsolútne no skillzručnosť at all.
5
17960
2880
00:33
I decidedrozhodol to setsada a worldsvet recordrekord
6
21840
2736
Rozhodla som sa vytvoriť
svetový rekord v plazení.
00:36
in crawlingplazí.
7
24600
1200
00:39
(LaughterSmiech)
8
27680
2976
(smiech)
00:42
Now, the recordrekord at the time
was 12 and a halfpolovičná milesmíle,
9
30680
3520
V tom čase bol tento rekord 12 a pol míle
00:47
and for some reasondôvod,
this seemedzdalo totallynaprosto manageablezvládnuteľné.
10
35840
3176
a z nejakého dôvodu som si myslela,
že nie je problém to zvládnuť.
00:51
(LaughterSmiech)
11
39040
2160
(smiech)
Nahovorila som kamarátku Anne
00:54
I recruitedprijatí my friendpriateľ AnneAnne,
12
42640
1496
00:56
and togetherspolu we decidedrozhodol,
we didn't even need to trainvlak.
13
44160
3576
a spoločne sme sa rozhodli,
že ani nepotrebujeme trénovať.
00:59
(LaughterSmiech)
14
47760
3256
(smiech)
V deň pokusu o náš rekord
01:03
And on the day of our recordrekord attemptpokus,
15
51040
1816
01:04
we put furniturenábytok padspodložky
on the outsidezvonka of our good luckšťastie jeansdžínsy
16
52880
3656
sme si obliekli džínsy pre šťastie,
nalepili na ne plstené podložky,
01:08
and we setsada off,
17
56560
1400
a pustili sme sa do toho.
01:10
and right away, we were in troubleťažkosti,
18
58720
3056
Hneď zo začiatku sme narazili na problém.
Tesná džínsovina nám odierala kolená
01:13
because the denimdenim was againstproti our skinkoža
19
61800
2096
01:15
and it beganzačal to chaferozčuľovať,
20
63920
1575
01:17
and soončoskoro our kneeskolená were beingbytia chewedžuvanie up.
21
65519
2641
a čoskoro boli úplne spálené.
01:20
HoursHodín in,
22
68920
1200
Po pár hodinách začalo pršať.
01:23
it beganzačal to raindážď.
23
71160
1200
01:25
Then, AnneAnne droppedklesol out.
24
73520
2440
Vtedy to Anne vzdala.
01:29
Then, it got darktmavá.
25
77400
1960
Nato sa zotmelo.
01:32
Now, by now, my kneeskolená
were bleedingkrvácajúca throughskrz my jeansdžínsy,
26
80680
2816
V tomto štádiu mi už kolená
krvácali cez džínsy
a mala som halucinácie zo zimy,
01:35
and I was hallucinatinghalucinácie from the coldchladný
27
83520
2216
01:37
and the painbolesť and the monotonymonotónnosť.
28
85760
2696
z bolesti a monotónosti.
01:40
And to give you an ideanápad
of the suffer-festtrpieť fest that I was undergoingpodstupujúcich,
29
88480
3520
Aby ste mali predstavu
o tom, ako veľmi som trpela,
01:45
the first lapklin around
the highvysoký schoolškolské trackstopa tookzobral 10 minutesminúty.
30
93120
4120
prvý okruh okolo školskej bežeckej dráhy
mi trval 10 minút.
01:49
The last lapklin tookzobral almosttakmer 30.
31
97880
2800
Posledný okruh mi trval skoro pol hodiny.
01:54
After 12 hourshodiny of crawlingplazí,
32
102000
4416
Po 12 hodinách
som sa prestala plaziť.
01:58
I stoppedzastavený,
33
106440
1336
Podarilo sa mi prejsť 8 a pol míle.
01:59
and I had gonepreč eightosem and a halfpolovičná milesmíle.
34
107800
2880
02:03
So I was shortkrátky of
the 12-and-a-half-mile- a -a-polovica-míle recordrekord.
35
111880
3656
Nestačilo to na 12 a pol míľový rekord.
Veľa rokov som si myslela,
02:07
Now, for manyveľa yearsleta, I thought
this was a storypríbeh of abjectponížený failurezlyhanie,
36
115560
4536
že to bolo moje totálne zlyhanie.
Ale dnes to vidím inak,
02:12
but todaydnes I see it differentlyodlišne,
37
120120
2496
pretože keď som sa pokúšala
o svetový rekord,
02:14
because when I was
attemptingpokúšať the worldsvet recordrekord,
38
122640
2856
dokázala som tri veci.
02:17
I was doing threetri things.
39
125520
1496
02:19
I was gettingzískavanie outsidezvonka my comfortpohodlie zonezóna,
40
127040
2336
Vystúpila som zo svojej zóny pohodlia,
02:21
I was callingpovolania uponna my resiliencepružnosť,
41
129400
2256
testovala svoju odolnosť
a nadobúdala sebavedomie
02:23
and I was findingnález confidencedôvera in myselfja sám
42
131680
2736
a dôveru vo vlastné rozhodutia.
02:26
and my ownvlastný decisionsrozhodnutie.
43
134440
1400
02:28
I didn't know it then,
44
136440
1256
Vtedy som to nevedela,
02:29
but those are not
the attributesatribúty of failurezlyhanie.
45
137720
2920
no toto nie sú znaky zlyhania.
02:33
Those are the attributesatribúty of braverystatočnosť.
46
141480
2600
Sú to atribúty odvahy.
02:37
Now, in 1989, at the ageVek of 26,
47
145280
2576
V roku 1989, vo veku 26
02:39
I becamesa stal a SanSan FranciscoFrancisco firefighterhasič,
48
147880
2240
som sa stala požiarníčkou v San Franciscu
02:42
and I was the 15thth womanžena
in a departmentoddelenie of 1,500 menmuži.
49
150800
4176
a bola som pätnástou ženou
na oddelení s 1500 mužmi.
(potlesk)
02:47
(ApplausePotlesk)
50
155000
3760
02:53
And as you can imaginepredstaviť si, when I arrivedprišiel
51
161240
1856
Ako si viete predstaviť, keď som prišla,
02:55
there were manyveľa doubtspochybnosti
about whetherči we could do the jobzamestnania.
52
163120
2696
mnohí pochybovali,
či ženy zvládnu túto prácu.
02:57
So even thoughhoci I was a 5'10",
150-pound-pound collegiatekolegiálne rowerveslári,
53
165840
5336
Aj napriek tomu, že som bola veslárka
vysoká 180 metrov, s hmotnosťou 70 kg,
03:03
and someoneniekto who could endurevydržať
12 hourshodiny of searingopečenie kneekoleno painbolesť --
54
171200
4376
schopná vydržať 12 hodín
pálivej bolesti kolien,
(smiech)
03:07
(LaughterSmiech)
55
175600
1616
vedela som, že budem musieť
dokázať svoju silu a spôsobilosť.
03:09
I knewvedel I still had to provedokázať
my strengthpevnosť and fitnessfitness.
56
177240
3016
03:12
So one day a call cameprišiel in for a fireoheň,
57
180280
1816
Jedného dňa sme mali poplach
03:14
and sure enoughdosť,
when my enginemotor groupskupina pulledpritiahol up,
58
182120
2239
a keď moja skupina
dorazila na miesto požiaru,
03:16
there was blackčierna smokedym billowingvejúcou
from a buildingbudova off an alleywayuličky.
59
184383
4033
z jednej budovy v uličke stúpal hustý dym.
Mojím partnerom bol
veľký chlap menom Skip.
03:20
And I was with a bigveľký guy namedpomenovaný SkipPreskočiť,
60
188440
2216
03:22
and he was on the nozzletryska,
and I was right behindza,
61
190680
2736
On bol na tryske,
ja som stála hneď za ním.
03:25
and it was a typicaltypický sortdruh of fireoheň.
62
193440
1816
Bol to typický požiar:
03:27
It was smokyzafajčený, it was hothorúco,
63
195280
2880
veľa dymu, páľava...
A zrazu niečo vybuchlo.
03:30
and all of a suddennáhly,
64
198680
1696
03:32
there was an explosionvýbuch,
65
200400
1776
Skipa a mňa odhodilo dozadu,
03:34
and SkipPreskočiť and I were blownfúkané backwardsspäť,
66
202200
2176
z tváre mi strhlo štít,
03:36
my maskmaskovať was knockedzaklopal sidewaysbokom,
67
204400
2136
bola som zmätená.
03:38
and there was this momentmoment of confusionzmätok.
68
206560
2256
O chvíľu som sa spamätala,
03:40
And then I pickedvyzdvihnúť myselfja sám up,
69
208840
3416
03:44
I gropedtápal for the nozzletryska,
70
212280
1816
schmatla som trysku
03:46
and I did what a firefighterhasič
was supposedpredpokladaný to do:
71
214120
2496
a urobila to, čo sa očakáva
od každého hasiča:
vyrazila som vpred,
03:48
I lungedvrhol forwardvpred,
72
216640
1736
03:50
openedotvorené up the watervoda
73
218400
1456
pustila vodu
a sama bojovala s ohňom.
03:51
and I tackledriešiť the fireoheň myselfja sám.
74
219880
1880
03:54
The explosionvýbuch had been causedspôsobený
by a watervoda heaterohrievač,
75
222720
2256
Výbuch bol zapríčinený ohrievačom vody,
takže nikto nebol zranený,
03:57
so nobodynikto was hurtublížiť,
and ultimatelynakoniec it was not a bigveľký dealobchod,
76
225000
2696
nebolo to až také vážne,
03:59
but laterneskôr SkipPreskočiť cameprišiel up to me and said,
77
227720
3256
ale neskôr za mnou prišiel Skip
a s prekvapením v hlase povedal:
04:03
"Nicepekný jobzamestnania, CarolineCaroline,"
78
231000
1736
„Dobrá práca, Caroline.“
04:04
in this surprisedprekvapený sortdruh of voicehlas.
79
232760
2296
(smiech)
04:07
(LaughterSmiech)
80
235080
1600
04:09
And I was confusedzmätený, because
the fireoheň hadn'tnemal been difficultnáročný physicallyfyzicky,
81
237600
3816
To ma zmiatlo.
Ten požiar nebol fyzicky náročný,
04:13
so why was he looking at me
with something like astonishmentúdiv?
82
241440
4320
tak prečo sa na mňa pozeral s údivom?
04:18
And then it becamesa stal clearjasný:
83
246480
1656
A potom mi to došlo.
04:20
SkipPreskočiť, who was by the way a really nicepekný guy
84
248160
3136
Skip, ktorý je mimochodom
veľmi milý chlap a skvelý požiarnik,
04:23
and an excellentVynikajúce firefighterhasič,
85
251320
2216
04:25
not only thought
that womenženy could not be strongsilný,
86
253560
3375
si nielenže myslel, že ženy nie sú silné,
04:28
he thought that they
could not be bravestatočný eitherbuď.
87
256959
3041
ale taktiež, že nie sú dostatočne odvážne.
04:32
And he wasn'tnebol the only one.
88
260760
1600
A nebol jediný.
04:35
FriendsPriatelia, acquaintancesznámi and strangersneznámi,
89
263560
2256
Priatelia, známi i neznámi ľudia,
muži i ženy
04:37
menmuži and womenženy throughoutcez my careerkariéra
90
265840
2056
sa ma počas mojej kariéry neustále pýtajú:
04:39
askopýtať sa me over and over,
91
267920
1456
04:41
"CarolineCaroline, all that fireoheň, all that dangernebezpečenstvo,
92
269400
3936
„Caroline, všetok ten oheň,
všetko to nebezpečenstvo,
nebojíš sa?“
04:45
aren'tnie sú you scaredvydesený?"
93
273360
1240
04:47
HonestlyÚprimne, I never heardpočul
a maleMuž firefighterhasič askedspýtal this.
94
275320
2880
Popravde, nikdy som nepočula,
že by sa to spýtali hasiča-muža.
04:50
And I becamesa stal curiouszvedavý.
95
278920
1520
A tak ma začalo zaujímať,
04:53
Why wasn'tnebol braverystatočnosť expectedočakávaný of womenženy?
96
281200
3160
prečo neočakávame, že aj
ženy môžu byť statočné?
04:57
Now, the answerodpoveď beganzačal to come
97
285760
1776
Na odpoveď som prišla,
04:59
when a friendpriateľ of minebaňa lamentedbědoval to me
98
287560
1736
keď sa kamarátka sťažovala,
že jej malá dcéra je veľký bojko.
05:01
that her youngmladý daughterdcéra
was a bigveľký scaredy-catscared Mačka,
99
289320
2456
Tak som si to začala všímať.
05:03
and so I beganzačal to noticeoznámenia,
100
291800
1936
Áno, jej dcéra bola úzkostlivá,
05:05
and yes, the daughterdcéra was anxiousúzkosť,
101
293760
2696
ale naviac, aj jej rodičia boli úzkostliví.
05:08
but more than that,
the parentsrodičia were anxiousúzkosť.
102
296480
2760
05:12
MostVäčšina of what they said to her
when she was outsidezvonka beganzačal with,
103
300120
3256
Väčšina toho, čo jej hovorili,
keď bola vonku, začínalo:
„Buď opatrná“, „Dávaj si pozor“,
alebo „Nie“.
05:15
"Be carefulopatrný," "Watch out," or "No."
104
303400
3600
05:20
Now, my friendspriatelia were not badzlý parentsrodičia.
105
308920
2656
Moji kamaráti nie sú zlí rodičia.
Iba robia to, čo väčšina rodičov,
05:23
They were just doing what mostväčšina parentsrodičia do,
106
311600
2696
napomínajú svoje dcéry
oveľa viac než svojich synov.
05:26
whichktorý is cautioningvaruje theirich daughtersdcéry
much more than they cautionUpozornenie theirich sonssynovia.
107
314320
4000
05:31
There was a studyštudovať involvingzahŕňajúce
a playgrounddetské ihrisko fireoheň polepól, ironicallyironicky,
108
319440
4080
Existuje štúdia, týkajúca sa
preliezačiek na detských ihriskách,
05:36
in whichktorý researchersvedci saw that little girlsdievčatá
were very likelypravdepodobný to be warnedvaroval
109
324480
4096
kde si výskumníci všimli,
že rodičia oveľa častejšie
05:40
by bothoboje theirich momsmamičky and dadsoteckov
about the fireoheň pole'spól je riskriskovať,
110
328600
3696
varujú dievčatá pred rizikom
veží s požiarnickými tyčami,
a pokiaľ dievčatá trvajú na tom,
že sa tam hrať chcú,
05:44
and if the little girlsdievčatá
still wanted to playhrať on the fireoheň polepól,
111
332320
3456
05:47
a parentrodič was very likelypravdepodobný to assistpomáhať her.
112
335800
2720
často im jeden z rodičov pri tom pomáha.
05:51
But the little boyschlapci?
113
339280
1280
Ale malí chlapci?
05:53
They were encouragedpodporovať
to playhrať on the fireoheň polepól
114
341160
2776
Napriek obavám, ktoré rodičia pociťujú,
oni chlapcov povzbudzujú,
aby sa na veži hrali,
05:55
despitenapriek any trepidationstrepidations
that they mightsila have,
115
343960
2936
05:58
and oftenčasto the parentsrodičia offeredponúkaný
guidanceusmernenie on how to use it on theirich ownvlastný.
116
346920
5120
a často im dávajú rady, ako
prekážku zdolať samostatne.
06:05
So what messagespráva does this sendodoslať
to bothoboje boyschlapci and girlsdievčatá?
117
353480
3960
Aký odkaz tým dávame chlapcom a dievčatám?
06:09
Well, that girlsdievčatá are fragilekrehký
and more in need of help,
118
357920
3936
Nuž, že dievčatá sú krehké
a potrebujú pomoc
a že chlapci si vedia a musia vedieť
poradiť s ťažkými úlohami sami.
06:13
and that boyschlapci can and should
mastermajster difficultnáročný tasksúlohy by themselvessami.
119
361880
4040
06:18
It sayshovorí that girlsdievčatá should be fearfulstrašný
120
366520
2736
Že dievčatá by mali byť bojazlivé
a chlapci by mali byť odvážni.
06:21
and boyschlapci should be gutsygutsy.
121
369280
2320
06:25
Now, the ironyirónie is that at this youngmladý ageVek,
122
373160
2496
Iróniou je, že v tomto mladom veku,
dievčatá a chlapci sú si
fyzicky veľmi podobní.
06:27
girlsdievčatá and boyschlapci are actuallyvlastne
very alikepodobný physicallyfyzicky.
123
375680
2496
V skutočnosti, dievčatá sú
do puberty dokonca silnejšie
06:30
In factskutočnosť, girlsdievčatá are oftenčasto
strongersilnejší untilkým pubertypuberta,
124
378200
2656
06:32
and more maturestaršie.
125
380880
1240
a vyspelejšie.
06:34
And yetešte we adultsdospelí actakt
126
382480
1976
A my dospelí sa napriek tomu správame,
06:36
as if girlsdievčatá are more fragilekrehký
127
384480
2336
ako keby dievčatá boli krehké
06:38
and more in need of help,
128
386840
1936
a potrebovali viac pomoci
06:40
and they can't handlerukoväť as much.
129
388800
1680
a neboli schopné poradiť si
tak ako chlapci.
06:43
This is the messagespráva
that we absorbabsorbovať as kidsdeti,
130
391160
2576
Toto je odkaz, ktorý ako deti vstrebávame,
06:45
and this is the messagespráva
that fullyplne permeatespreniká as we growrásť, pestovať up.
131
393760
3696
je to odkaz, ktorý do nás naplno
prenikne počas dospievania.
My ženy tomu veríme, muži tiež,
06:49
We womenženy believe it, menmuži believe it,
132
397480
2456
a môžete hádať, čo nasleduje.
06:51
and guesshádať what?
133
399960
1536
06:53
As we becomestať sa parentsrodičia,
we passmíňať it on to our childrendeti,
134
401520
3336
Keď sa staneme rodičmi,
posúvame tento odkaz na naše deti
a tak ďalej.
06:56
and so it goeside.
135
404880
1320
06:58
Well, so now I had my answerodpoveď.
136
406720
2496
A tak som dostala odpoveď.
07:01
This is why womenženy, even firewomenfirewomen,
137
409240
2576
Toto je dôvod, prečo sa od žien,
dokonca aj od požiarničiek,
07:03
were expectedočakávaný to be scaredvydesený.
138
411840
2096
očakáva strach.
07:05
This is why womenženy oftenčasto are scaredvydesený.
139
413960
3080
Preto sa ženy často boja.
07:09
Now, I know some of you
won'tnebude believe me when I tell you this,
140
417920
3136
Viem, že niektorí z vás
mi nebudú veriť, keď poviem,
07:13
but I am not againstproti fearstrach.
141
421080
2480
že nie som proti strachu.
07:16
I know it's an importantdôležitý emotionemócia,
and it's there to keep us safetrezor.
142
424200
3816
Ja viem, že je to dôležitý pocit,
ktorý nás drží v bezpečí.
07:20
But the problemproblém is
when fearstrach is the primaryprimárny reactionreakcie
143
428040
3176
Ale problémom je, keď sa strach
stane primárnou reakciou,
07:23
that we teachvyučovať and encouragepovzbudiť in girlsdievčatá
144
431240
2336
ktorú povzbudzujeme a
vštepujeme dievčatám,
07:25
wheneverkedykoľvek they facetvár something
outsidezvonka theirich comfortpohodlie zonezóna.
145
433600
2640
kedykoľvek narazia na niečo nové.
07:29
So I was a paragliderpadáku pilotpilot
for manyveľa yearsleta --
146
437760
2640
Roky som sa venovala paraglidingu.
07:33
(ApplausePotlesk)
147
441800
1896
(potlesk)
07:35
and a paragliderpadáku is a parachute-likepadák-ako wingkrídlo,
148
443720
2416
Klzák je niečo ako padák podobný krídlu,
07:38
and it does flylietať very well,
149
446160
3736
ktorý dobre lieta,
07:41
but to manyveľa people I realizerealizovať
it looksvzhľad just like a bedsheetbedsheet
150
449920
2896
mnohým pripomína posteľnú plachtu
s pripevnenými šnúrkami.
07:44
with stringsreťazce attachedpripojený.
151
452840
1496
07:46
(LaughterSmiech)
152
454360
1176
(smiech)
Strávila som veľa času na vrcholkoch hôr,
07:47
And I spentstrávil a lot of time on mountaintopsvrcholkoch hôr
153
455560
2456
nafukovaním tejto plachty,
07:50
inflatingnafukovanie this bedsheetbedsheet,
154
458040
1576
07:51
runningbezat off and flyinglietanie.
155
459640
1680
bežaním a lietaním.
07:54
And I know what you're thinkingpremýšľanie.
156
462560
1576
A viem, že si myslíte:
„Caroline, trochu strachu
by ti tu nezaškodilo.“
07:56
You're like, CarolineCaroline,
a little fearstrach would make sensezmysel here.
157
464160
3280
08:00
And you're right, it does.
158
468800
1856
A máte pravdu.
08:02
I assureuistiť you, I did feel fearstrach.
159
470680
2496
A môžem vás uistiť, že som sa bála.
Ale na vrchole hory,
08:05
But on that mountaintophory,
160
473200
1256
08:06
waitingčakania for the windvietor
to come in just right,
161
474480
2056
keď som čakala na ten správny vietor,
prežívala som taktiež
veľa ďalších pocitov:
08:08
I feltplsť so manyveľa other things, too:
162
476560
2216
radosť, sebadôveru...
08:10
exhilarationradosť, confidencedôvera.
163
478800
2280
08:14
I knewvedel I was a good pilotpilot.
164
482000
1776
Vedela som, že som dobrý pilot.
08:15
I knewvedel the conditionspodmienky were good,
or I wouldn'tnie be there.
165
483800
3016
Vedela som, že podmienky sú dobré,
ináč by som tam nebola.
08:18
I knewvedel how great it was going to be
a thousandtisíc feetchodidlá in the airovzdušia.
166
486840
3536
Vedela som, aké skvelé je
byť tisíc stôp nad zemou.
08:22
So yes, fearstrach was there,
167
490400
2616
Áno, strach tam bol,
ale dobre som sa naň pozrela
08:25
but I would take a good hardusilovne look at it,
168
493040
2176
a ohodnotila jeho dôležitosť
08:27
assessposúdiť just how relevantpríslušný it was
169
495240
2656
a umiestnila ho tam, kam patril,
08:29
and then put it where it belongedpatril,
170
497920
2336
čo väčšinou bolo až za vzrušenie,
08:32
whichktorý was more oftenčasto than not
171
500280
1416
08:33
behindza my exhilarationradosť, my anticipationočakávania
172
501720
3976
očakávanie a moju sebaistotu.
08:37
and my confidencedôvera.
173
505720
1200
08:39
So I'm not againstproti fearstrach.
174
507400
2016
Takže nemám nič proti strachu.
Ale som za odvahu.
08:41
I'm just pro-braveryPro-statočnosť.
175
509440
2520
08:46
Now, I'm not sayingpríslovie
your girlsdievčatá mustmusieť be firefightersHasiči
176
514520
3216
Tým nechcem povedať, že
vaše dcéry musia byť hasičky,
alebo že by mali byť paraglajderky,
08:49
or that they should be paragliderspadákových klzákov,
177
517760
2216
08:52
but I am sayingpríslovie that we are raisingzdvíhanie
our girlsdievčatá to be timidplachý, even helplessbezmocný,
178
520000
4760
len tvrdím,
že vychovávame naše dievčatá,
aby boli bojazlivé, dokonca bezbranné
08:57
and it beginszačína when we cautionUpozornenie them
againstproti physicalfyzický riskriskovať.
179
525600
3616
a začína to, keď ich varujeme
pred fyzickým rizikom.
Strach, ktorému sa učíme,
09:01
The fearstrach we learnučiť sa
and the experiencesskúsenosti we don't
180
529240
2616
a zážitky, ktoré neprežijeme,
09:03
staypobyt with us as we becomestať sa womenženy
181
531880
1816
zostávajú s nami, aj keď sa staneme ženami
09:05
and morphsmorphs into all those things
that we facetvár and try to shedprístrešok:
182
533720
4256
a formujú sa na veci,
s ktorými zápasíme celý život:
09:10
our hesitationzaváhanie in speakingrozprávanie out,
183
538000
2296
na našu zdráhavosť
pri verejných vystupovaniach,
09:12
our deferenceúcty so that we can be likedpáčilo
184
540320
2656
na podriadenosť, ktorú ukazujeme,
len aby sme boli obľúbené,
09:15
and our lacknedostatok of confidencedôvera
in our ownvlastný decisionsrozhodnutie.
185
543000
2720
na nedostatok sebaistoty pri
vlastných rozhodnutiach.
09:18
So how do we becomestať sa bravestatočný?
186
546960
2320
Ako sa teda stať odvážnymi?
09:22
Well, here'stady the good newsnoviny.
187
550440
1776
Mám dobrú správu.
Odvahe sa dá naučiť
09:24
BraveryStatočnosť is learnedučený,
188
552240
1976
a ako všetko, čo sa dá naučiť,
09:26
and like anything learnedučený,
189
554240
1416
09:27
it just needspotreby to be practicedcvičil.
190
555680
1840
potrebuje len tréning.
09:30
So first,
191
558040
1576
A tak po prvé,
musíme sa zhlboka nadýchnuť
09:31
we have to take a deephlboký breathdych
192
559640
1696
09:33
and encouragepovzbudiť our girlsdievčatá
193
561360
2056
a povzbudiť naše dievčatá,
aby sa vozili na skateboarde
a liezli po stromoch
09:35
to skateboardskateboard, climbšplhať treesstromy
194
563440
2696
a aby sa šplhali po preliezačkách
na detskom ihrisku.
09:38
and clamberšplhať around
on that playgrounddetské ihrisko fireoheň polepól.
195
566160
2560
09:41
This is what my ownvlastný mothermatka did.
196
569480
2176
To spravila moja mama.
Vtedy si toho nebola vedomá,
09:43
She didn't know it then,
197
571680
1776
ale výskumníci majú na to pomenovanie.
09:45
but researchersvedci have a namenázov for this.
198
573480
2296
Hovoria tomu riskantné hranie.
09:47
They call it riskyriskantné playhrať,
199
575800
2096
A štúdie ukázali, že je to
pre všetky deti dôležité,
09:49
and studiesštúdie showšou that riskyriskantné playhrať
is really importantdôležitý for kidsdeti, all kidsdeti,
200
577920
4456
pretože ich učí posúdiť riziko
09:54
because it teachesučí hazardnebezpečenstvo assessmentposúdenie,
201
582400
2576
a predčasne sa neradovať,
09:57
it teachesučí delayedoneskorený gratificationuspokojenie,
202
585000
2176
09:59
it teachesučí resiliencepružnosť,
203
587200
1776
trénuje ich odolnosť a sebaistotu.
10:01
it teachesučí confidencedôvera.
204
589000
1320
10:03
In other wordsslová,
205
591080
1456
Inými slovami,
keď deti idú von a testujú svoju odvahu,
10:04
when kidsdeti get outsidezvonka
and practicepraxe braverystatočnosť,
206
592560
3296
dostávajú hodnotné lekcie života.
10:07
they learnučiť sa valuablecenný life lessonsvyučovanie.
207
595880
3160
10:12
SecondDruhý, we have to stop
cautioningvaruje our girlsdievčatá willy-nillychtiac-nechtiac.
208
600600
4736
Po druhé,
musíme prestať neustále
upozorňovať naše dievčatá.
10:17
So noticeoznámenia nextĎalšie time you say,
209
605360
2416
Takže všímajte si sami seba,
keď nabudúce poviete:
10:19
"Watch out, you're going to get hurtublížiť,"
210
607800
1856
„Dávaj si pozor, lebo sa zraníš“,
10:21
or, "Don't do that, it's dangerousnebezpečný."
211
609680
2080
alebo „Nerob to, je to nebezpečné“.
10:24
And rememberpamätať that oftenčasto
what you're really tellingrozprávanie her
212
612480
3576
A pamätajte, že čo jej
v skutočnosti vravíte je,
že sa nemá príliš snažiť,
10:28
is that she shouldn'tby nemala be pushingtlačenie herselfona sama,
213
616080
2416
že nie je dosť dobrá
10:30
that she's really not good enoughdosť,
214
618520
2176
a že by sa mala báť.
10:32
that she should be afraidbáť.
215
620720
1800
10:36
ThirdTretím,
216
624320
1200
Po tretie,
10:38
we womenženy have to startštart
practicingprecvičovanie braverystatočnosť, too.
217
626080
3000
musíme aj my ženy začať cvičiť odvahu.
10:41
We cannotnemôžu teachvyučovať our girlsdievčatá
untilkým we teachvyučovať ourselvesmy sami.
218
629880
3160
Nemôžme učiť naše dievčatá,
pokiaľ sa to sami nenaučíme.
10:45
So here'stady anotherďalší thing:
219
633960
1896
Ďalej,
10:47
fearstrach and exhilarationradosť
220
635880
3096
strach a radosť prežívame podobne,
10:51
feel very similarpodobný --
221
639000
1760
trasenie rúk,
10:53
the shakyvratky handsruky,
the heightenedzvýšený heartSrdce raterýchlosť,
222
641760
2576
zrýchlený tep,
napäté nervy.
10:56
the nervousnervózny tensionnapätie,
223
644360
1376
A stavila by som sa,
10:57
and I'm bettingstávkovanie that for manyveľa of you
224
645760
1736
že skúsenosť, pred ktorou ste cúvli
10:59
the last time you thought
you were scaredvydesený out of your witsdôvtip,
225
647520
2816
lebo vás na smrť vyľakala,
11:02
you maysmieť have been feelingpocit
mostlyväčšinou exhilarationradosť,
226
650360
2936
by väčšinu z vás posilnila
11:05
and now you've missedvynechal an opportunitypríležitosť.
227
653320
1960
a vy ste tak o túto príležitosť prišli.
11:07
So practicepraxe.
228
655720
1200
Takže začnite skúšať.
11:09
And while girlsdievčatá should be gettingzískavanie
outsidezvonka to learnučiť sa to be gutsygutsy,
229
657560
2976
Zatiaľ čo dievčatá môžu ísť von
učiť sa byť odvážnymi,
11:12
I get that adultsdospelí don't want
to get on hoverboardshoverboards or climbšplhať treesstromy,
230
660560
6096
dospelí nebudú jazdiť na hoverboardoch
a liezť po stromoch.
11:18
so we all should be practicingprecvičovanie
231
666680
3456
Ale môžeme trénovať doma, v práci,
11:22
at home, in the officekancelária
232
670160
2216
alebo aj tu,
11:24
and even right here gettingzískavanie up the gutsvnútornosti
233
672400
2096
nájsť odvahu a prihovoriť sa
niekomu, koho obdivujete.
11:26
to talk to someoneniekto that you really admireobdivovať.
234
674520
2360
11:30
FinallyNakoniec, when your girldievča is, let's say,
235
678360
4016
A na záver,
keď je vaša dcéra na bicykli,
povedzme na vrchole strmého kopca
11:34
on her bikekolo on the toptop of the steeppríkry hillkopec
236
682400
2096
11:36
that she insiststrvá na tom,
she's too scaredvydesený to go down,
237
684520
3416
a bojí sa zísť dole,
11:39
guidenavádzať her to accessprístup her braverystatočnosť.
238
687960
2120
veďte ju k tomu, aby sama
zhodnotila svoju odvahu.
11:42
UltimatelyNakoniec, maybe that hillkopec
really is too steeppríkry,
239
690720
4256
Napokon, ten kopec je možno
naozaj príliš strmý,
11:47
but she'llbude come to that conclusionzáver
throughskrz courageodvaha, not fearstrach.
240
695000
3920
ale k tomuto záveru musí dospieť
vďaka odvahe a nie zo strachu.
11:51
Because this is not
about the steeppríkry hillkopec in frontpredné of her.
241
699920
3896
Pretože toto nie je o tom
strmom kopci, ktorý je pred ňou.
Je to o živote, ktorý má pred sebou,
11:55
This is about the life aheadvpred of her
242
703840
1880
11:58
and that she has the toolsnáradie
243
706400
1776
a o tom, že má prostriedky na to,
12:00
to handlerukoväť and assessposúdiť
244
708200
2096
aby ohodnotila a zvládla
12:02
all the dangersnebezpečenstvo
that we cannotnemôžu protectchrániť her from,
245
710320
3256
všetky riziká, pred ktorými
ju ochrániť nemôžeme,
12:05
all the challengesvýzvy that we won'tnebude
be there to guidenavádzať her throughskrz,
246
713600
3880
a výzvy, pri ktorých
jej nebudeme môcť radiť,
12:10
everything that our girlsdievčatá here
247
718160
2456
všetko, čomu naše dievčatá tu
a všade budú musieť v budúcnosti čeliť.
12:12
and around the worldsvet
248
720640
1376
12:14
facetvár in theirich futurebudúcnosť.
249
722040
1800
12:18
So by the way,
250
726200
1240
A mimochodom,
momentálny svetový rekord v plazení
12:20
the worldsvet recordrekord for crawlingplazí todaydnes --
251
728400
2776
12:23
(LaughterSmiech)
252
731200
2376
(smiech)
je 35,18 míľ
12:25
is 35.18 milesmíle,
253
733600
3040
(úžas)
a rada by som videla nejaké dievča
pokúsiť sa prekonať ho.
12:30
and I would really love
to see a girldievča go breakprestávka that.
254
738520
3456
12:34
(ApplausePotlesk)
255
742000
6356
(potlesk)
Translated by Vladimíra Molčanová
Reviewed by Alena Tenzerova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Caroline Paul - Author
Brimming with insights gained on her picaresque journey from firefighter to best-selling author, Caroline Paul’s "The Gutsy Girl: Escapades for Your Life of Epic Adventure" is a revolutionary guide for raising brave young women.

Why you should listen

Before launching her career as a writer, Caroline Paul embarked on a long list of unlikely adventures, ranging from flying experimental planes to whitewater rafting unexplored rivers in Borneo and Australia.

Paul was one of the first women to work for the San Francisco Fire Department -- a job that inspired her first work of nonfiction, Fighting Fire. Her latest book, The Gutsy Girl, uses stories from her own life as a gutsy woman to inspire girls to break the rules, take risks and accept seemingly insurmountable challenges.

More profile about the speaker
Caroline Paul | Speaker | TED.com