ABOUT THE SPEAKER
John McWhorter - Linguist
Linguist John McWhorter thinks about language in relation to race, politics and our shared cultural history.

Why you should listen

John McWhorter is Associate Professor of English and Comparative Literature at Columbia University, teaching linguistics, Western Civilization and music history. He is a regular columnist on language matters and race issues for Time and CNN, writes for the Wall Street Journal "Taste" page, and writes a regular column on language for The Atlantic. His work also appears in the Washington Post, the Chronicle of Higher Education, Aeon magazine, The American Interest and other outlets. He was Contributing Editor at The New Republic from 2001 until 2014.

McWhorter earned his PhD in linguistics from Stanford University in 1993 and is the author of The Power of BabelDoing Our Own ThingOur Magnificent Bastard TongueThe Language Hoax and most recently Words on the Move and Talking Back, Talking Black. The Teaching Company has released four of his audiovisual lecture courses on linguistics. He guest hosted the Lexicon Valley podcast at Slate during the summer of 2016.

Beyond his work in linguistics, McWhorter is the author of Losing the Race and other books on race. He has appeared regularly on Bloggingheads.TV since 2006, and he produces and plays piano for a group cabaret show, New Faces, at the Cornelia Street Cafe in New York City.

More profile about the speaker
John McWhorter | Speaker | TED.com
TED2016

John McWhorter: 4 reasons to learn a new language

John McWhorter: 4 grunde til at lære et nyt sprog

Filmed:
3,414,912 views

Engelsk bliver snart verdens universelle sprog, og øjeblikkelige oversættelsesteknologier bliver bedre år for år. Så hvorfor bruge tid på at lære et fremmedsprog? Lingvist og Columbia professor John McWhorther deler fire fristende fordele ved at lære et ukendt sprog.
- Linguist
Linguist John McWhorter thinks about language in relation to race, politics and our shared cultural history. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
The languageSprog I'm speakingtaler right now
0
840
2576
Det sprog jeg taler lige nu
00:15
is on its way to becomingblive
the world'sVerdens universaluniversel languageSprog,
1
3440
4336
er ved at blive et universelt sprog
for hele verden,
00:19
for better or for worseværre.
2
7800
2336
hvad end vi kan lide det eller ej.
00:22
Let's faceansigt it,
3
10160
1216
Lad os se det i øjnene,
00:23
it's the languageSprog of the internetinternet,
4
11400
1856
Det er internettets sprog
00:25
it's the languageSprog of financefinansiere,
5
13280
1976
Finansverdenens sprog
00:27
it's the languageSprog of airluft trafficTrafik controlkontrollere,
6
15280
2336
Sproget i kontrollen med luftfart
00:29
of popularpopulær musicmusik,
7
17640
1376
i populærmusikken,
00:31
diplomacydiplomati --
8
19040
1216
i diplomati --
00:32
Englishengelsk is everywhereoveralt.
9
20280
1440
Engelsk er overalt.
00:34
Now, MandarinMandarin Chinesekinesisk
is spokentalt by more people,
10
22320
4096
Der er flere mennesker der taler Mandarin,
00:38
but more Chinesekinesisk people
are learninglæring Englishengelsk
11
26440
2496
men der er flere kinesere
der lærer engelsk,
00:40
than Englishengelsk speakershøjttalere
are learninglæring Chinesekinesisk.
12
28960
2696
en engelsktalende som læser kinesisk.
00:43
Last I heardhørt,
13
31680
1736
Det seneste jeg har hørt,
00:45
there are two dozendusin universitiesuniversiteter
in ChinaKina right now
14
33440
3456
er at der er 25 universiteter
i Kina - lige nu
00:48
teachingundervisning all in Englishengelsk.
15
36920
2736
som kun underviser på engelsk.
00:51
Englishengelsk is takingtager over.
16
39680
1400
Engelsk dominerer.
00:53
And in additionUd to that,
17
41680
1696
Derudover -
00:55
it's been predictedforudsagt
that at the endende of the centuryårhundrede
18
43400
2616
er det blevet forudset,
at ved århundredskiftet
00:58
almostnæsten all of the languagesSprog
that existeksisterer now --
19
46040
2976
Vil næsten ingen af de sprog der findes nu
01:01
there are about 6,000 --
20
49040
1256
omkring 6000 -
01:02
will no longerlængere be spokentalt.
21
50320
1896
blive talt længere.
01:04
There will only be some hundredshundreder left.
22
52240
2600
Der vil kun være nogle få 100 tilbage.
01:07
And on toptop of that,
23
55360
1616
Desuden er vi i en tid
01:09
it's at the pointpunkt where
instantøjeblikkelig translationoversættelse of livelevende speechtale
24
57000
4576
hvor øjeblikkelig oversættelse
af direkte tale
01:13
is not only possiblemuligt,
but it getsfår better everyhver yearår.
25
61600
3120
ikke kun er muligt,
men bliver bedre år for år
01:17
The reasongrund I'm recitingrecitere
those things to you
26
65360
2736
Grunden til jeg fortæller jer alt dette
01:20
is because I can tell
that we're getting to the pointpunkt
27
68120
3136
er fordi jeg kan mærke vi er nået et punkt
01:23
where a questionspørgsmål
is going to startStart beingvære askedspurgt,
28
71280
2216
hvor folk begynder
at stille dette spørgsmål:
01:25
whichhvilken is: Why should we
learnlære foreignudenlandsk languagesSprog --
29
73520
3536
Hvorfor skal vi lære fremmedsprog
01:29
other than if Englishengelsk
happenssker to be foreignudenlandsk to one?
30
77080
3976
- udover at lære engelsk,
hvis det er fremmed for os?
01:33
Why bothergider to learnlære anotheren anden one
when it's getting to the pointpunkt
31
81080
3016
Hvorfor bruge tid på at lære nye sprog,
når vi er nået et punkt
01:36
where almostnæsten everybodyalle in the worldverden
will be ablei stand to communicatekommunikere in one?
32
84120
5480
hvor næsten alle i verden,
vil være i stand til at bruge engelsk?
01:42
I think there are a lot of reasonsgrunde,
33
90560
1816
Jeg synes der er mange grunde,
01:44
but I first want to addressadresse
34
92400
2336
men først vil jeg tage fat på den,
01:46
the one that you're probablysandsynligvis
mostmest likelysandsynligt to have heardhørt of,
35
94760
2856
som I højst sandsynligt har hørt før,
01:49
because actuallyrent faktisk it's more
dangerousfarligt than you mightmagt think.
36
97640
4336
for den er langt farligere
end man måske tror
01:54
And that is the ideaide
37
102000
1736
Det er idéen om
01:55
that a languageSprog channelskanaler your thoughtstanker,
38
103760
2776
at sprog styrer dine tanker,
01:58
that the vocabularyordforråd
and the grammargrammatik of differentforskellige languagesSprog
39
106560
4376
at forskellige sprogs
ordforråd og grammatik
02:02
givesgiver everybodyalle
a differentforskellige kindvenlig of acidsyre triprejse,
40
110960
3816
skaber unikke verdener vi kan leve i,
02:06
so to speaktale.
41
114800
1216
kan man vel sige.
02:08
That is a marvelouslyvidunderligt enticinglokkende ideaide,
42
116040
4216
Det er en vidunderligt tillokkende idé
02:12
but it's kindvenlig of fraughtfyldt.
43
120280
1296
men det er også lidt fup.
02:13
So it's not that it's untrueusandt completelyfuldstændig.
44
121600
3456
Det er ikke fordi det er helt usandt.
02:17
So for exampleeksempel, in Frenchfransk and Spanishspansk
45
125080
3815
Altså, på fransk og spansk for eksempel
02:20
the wordord for tabletabel is,
for some reasongrund, markedmarkeret as femininefeminin.
46
128919
4257
er ordet for bord, af en eller
anden grund, markeret for hunkøn.
02:25
So, "laLa tabletabel," "laLa mesaMesa,"
you just have to dealdel with it.
47
133200
3936
Så, "la table,", "la mesa,"
det skal man bare leve med.
02:29
It has been shownvist
48
137160
1496
Det er blevet vist
02:30
that if you are a speakerhøjttaler
of one of those languagesSprog
49
138680
2396
at hvis du taler et af de sprog,
02:33
and you happenske to be askedspurgt
50
141100
2676
og nogen skulle spørge dig,
02:35
how you would imagineforestille a tabletabel talkingtaler,
51
143800
4056
hvordan du forestiller dig
et bord lyder når det taler
02:39
then much more oftentit
than could possiblyeventuelt be an accidentulykke,
52
147880
3896
så vil det ske oftere, end hvad
der kan tilskrives tilfældighed,
02:43
a Frenchfransk or a Spanishspansk speakerhøjttaler
53
151800
1696
at en der taler fransk eller spansk
02:45
sayssiger that the tabletabel would talk
with a highhøj and femininefeminin voicestemme.
54
153520
4856
siger at bordet ville tale
med en lys og feminin stemme.
02:50
So if you're Frenchfransk or Spanishspansk,
to you, a tabletabel is kindvenlig of a girlpige,
55
158400
4136
Så hvis du er fransk eller spansk,
ser du et bord lidt som noget piget,
02:54
as opposedimod to if you
are an Englishengelsk speakerhøjttaler.
56
162560
3176
men ikke hvis du er engelsk.
02:57
It's hardhårdt not to love datadata like that,
57
165760
1816
Sådan nogle resultater er jo spændende
02:59
and manymange people
will tell you that that meansmidler
58
167600
2136
og mange mennesker vil sige
at det betyder
03:01
that there's a worldviewverdenssyn that you have
if you speaktale one of those languagesSprog.
59
169760
4816
at du har et specielt verdenssyn,
hvis du taler et af de her sprog.
03:06
But you have to watch out,
60
174600
1296
Men man skal passe på,
03:07
because imagineforestille if somebodyen eller anden
put us underunder the microscopemikroskop,
61
175920
4456
for forestil dig at nogen
putter os under mikroskop,
03:12
the us beingvære those of us
who speaktale Englishengelsk nativelyindbygget.
62
180400
2456
med os mener jeg os
med engelsk som modersmål.
03:14
What is the worldviewverdenssyn from Englishengelsk?
63
182880
3856
Hvilke verdenssyn får man fra Engelsk?
03:18
So for exampleeksempel,
let's take an Englishengelsk speakerhøjttaler.
64
186760
2736
Så for eksempel, lad os tage
en engelsktalende person.
03:21
Up on the screenskærm, that is BonoBono.
65
189520
3296
Deroppe på skærmen ser I Bono.
03:24
He speakstaler Englishengelsk.
66
192840
1616
Han taler engelsk.
03:26
I presumeformoder he has a worldviewverdenssyn.
67
194480
2936
Jeg går ud fra han har et verdenssyn.
03:29
Now, that is DonaldDonald TrumpTrump.
68
197440
3656
Det her er Donald Trump.
03:33
In his way,
69
201120
1216
Han taler på sin vis
03:34
he speakstaler Englishengelsk as well.
70
202360
1416
også en slags engelsk.
03:35
(LaughterLatter)
71
203800
1520
(Latter)
03:39
And here is MsMS. KardashianKardashian,
72
207520
3336
Og her er Fru Kardashian,
03:42
and she is an Englishengelsk speakerhøjttaler, too.
73
210880
1976
og hun taler også engelsk.
03:44
So here are threetre speakershøjttalere
of the Englishengelsk languageSprog.
74
212880
2776
Så her har vi tre personer
der alle taler engelsk.
03:47
What worldviewverdenssyn do those
threetre people have in commonalmindelige?
75
215680
3576
Hvilket verdenssyn har de til fælles?
03:51
What worldviewverdenssyn is shapedformet throughigennem
the Englishengelsk languageSprog that unitesforener them?
76
219280
5096
Hvilket verdenssyn skabt gennem
det engelske sprog har de til fælles?
03:56
It's a highlymeget fraughtfyldt conceptkoncept.
77
224400
1816
Det er et meget ladet koncept.
03:58
And so gradualgradvis consensuskonsensus is becomingblive
that languageSprog can shapeform thought,
78
226240
4856
Og derfor, opstår der gradvist
enighed om at sprog kan forme tanker,
04:03
but it tendstendens to be in ratherhellere darlingskat,
obscureobskure psychologicalpsykologisk fluttersflagrer.
79
231120
6456
men det er som regel på lidt obskure,
enestående bidder af sproget.
04:09
It's not a matterstof of givinggiver you
a differentforskellige pairpar of glassesbriller on the worldverden.
80
237600
4600
Det er ikke fordi man får
forskellige briller at se verden med.
04:14
Now, if that's the casetilfælde,
81
242680
2336
Hvis man ikke får nye briller,
04:17
then why learnlære languagesSprog?
82
245040
1936
hvorfor skal man så lære nye sprog?
04:19
If it isn't going to changelave om
the way you think,
83
247000
2536
Hvis det ikke kommer til
at ændre måden du tænker,
04:21
what would the other reasonsgrunde be?
84
249560
1600
Hvad kunne der så være af grunde?
04:23
There are some.
85
251720
1200
Der er et par stykker.
04:25
One of them is that if you
want to imbibeindsuge a culturekultur,
86
253600
5376
En af dem er, at hvis du vil
tilegne dig en kultur,
04:31
if you want to drinkdrikke it in,
if you want to becomeblive parten del of it,
87
259000
3136
hvis du vil omsluttes af den,
være en del af den,
04:34
then whetherom or not
the languageSprog channelskanaler the culturekultur --
88
262160
3896
så uanset om sproget styrer kulturen --
04:38
and that seemsser ud til doubtfultvivlsomt --
89
266080
1936
selvom det virker usandsynligt --
04:40
if you want to imbibeindsuge the culturekultur,
90
268040
1816
hvis du vil tilegne dig kulturen
04:41
you have to controlkontrollere to some degreegrad
91
269880
2456
må du til en vis grad mestre det sprog
04:44
the languageSprog that the culturekultur
happenssker to be conductedgennemført in.
92
272360
3336
som kulturen nu engang udtrykker sig i.
04:47
There's no other way.
93
275720
1696
Sådan er det bare.
04:49
There's an interestinginteressant
illustrationillustration of this.
94
277440
2496
Der findes et interessant eksempel.
04:51
I have to go slightlyen anelse obscureobskure,
but really you should seeksøge it out.
95
279960
3696
Jeg går lige lidt ud af en tangent,
men I bør virkelig tjekke det ud.
04:55
There's a moviefilm by the CanadianCanadiske
filmfilm directordirektør DenysDenys ArcandArcand --
96
283680
4336
Der er en film af den
canadiske instruktør Denys Arcand --
05:00
readlæse out in Englishengelsk on the pageside,
"DennisDennis Ar-candAr-cand,"
97
288040
2696
eller måske skal jeg
sige "Dennis Ar-cand"
05:02
if you want to look him up.
98
290760
1336
Hvis I vil slå ham op.
05:04
He did a filmfilm calledhedder "JesusJesus of MontrealMontreal."
99
292120
3056
Han har lavet en film
der hedder "Jesus of Montreal,"
05:07
And manymange of the characterstegn
100
295200
2136
og mange af karaktererne er
05:09
are vibrantlevende, funnysjov, passionatelidenskabelig,
interestinginteressant French-CanadianFransk-canadisk,
101
297360
5056
livlige, sjove, passionerede
spændende fransk-canadiske
05:14
French-speakingFransk-talende womenKvinder.
102
302440
1336
fransk talender kvinder.
05:15
There's one scenescene closesttætteste to the endende,
103
303800
2456
Der er en scene i slutningen,
05:18
where they have to take a friendven
to an AnglophoneEngelsktalende hospitalHospital.
104
306280
3456
hvor de skal tage en ven
til et engelsksproget hospital.
05:21
In the hospitalHospital,
they have to speaktale Englishengelsk.
105
309760
2096
Her er de nødt til at tale engelsk.
05:23
Now, they speaktale Englishengelsk
but it's not theirderes nativehjemmehørende languageSprog,
106
311880
2856
Det kan de også godt,
men det er ikke deres modersmål,
05:26
they'dde ville ratherhellere not speaktale Englishengelsk.
107
314760
1696
De ville hellere være fri.
05:28
And they speaktale it more slowlylangsomt,
108
316480
1936
Og de taler langsommere,
05:30
they have accentsaccenter, they're not idiomaticidiomatisk.
109
318440
1976
de har accent, de er ikke idiomatiske.
05:32
SuddenlyPludselig these characterstegn
that you've fallenFallen in love with
110
320440
2696
De her karakterer som
du har forelsket dig i,
05:35
becomeblive husksavner of themselvesdem selv,
they're shadowsskygger of themselvesdem selv.
111
323160
3400
er pludselige tomme skaller af sig selv,
skygger af sig selv.
05:39
To go into a culturekultur
112
327280
1696
Når man møder en kultur,
05:41
and to only ever processbehandle people
throughigennem that kindvenlig of skrimskrim curtaingardin
113
329000
4016
og kun oplever folk gennem sådan et filter
05:45
is to never trulyvirkelig get the culturekultur.
114
333040
2896
forstår man aldrig rigtig kulturen.
05:47
And so the extentgrad that hundredshundreder
of languagesSprog will be left,
115
335960
2776
Så hvis kun nogle hundrede
sprog vil være tilbage,
05:50
one reasongrund to learnlære them
116
338760
1256
er én grund til at lære dem,
05:52
is because they are ticketsbilletter
to beingvære ablei stand to participatedeltage
117
340040
3696
at de er billetter til at kunne deltage
05:55
in the culturekultur of the people
who speaktale them,
118
343760
2256
i kulturen der tilhører
dem der taler sproget,
05:58
just by virtuedyd of the factfaktum
that it is theirderes codekode.
119
346040
3176
udelukkende fordi det er deres kode.
06:01
So that's one reasongrund.
120
349240
1240
Så det er én grund.
06:03
SecondAnden reasongrund:
121
351440
1296
Grund nr. 2
06:04
it's been shownvist
122
352760
1416
Det er blevet vist,
06:06
that if you speaktale two languagesSprog,
dementiademens is lessmindre likelysandsynligt to setsæt in,
123
354200
4936
at hvis du taler to sprog, er der
mindre chance for at få demens,
06:11
and that you are probablysandsynligvis
a better multitaskermultitasker.
124
359160
3336
og du er sikkert bedre til at multitaske.
06:14
And these are factorsfaktorer that setsæt in earlytidlig,
125
362520
3416
Og det er faktorer der begynder tidligt,
06:17
and so that oughtburde to give you some sensefølelse
126
365960
1936
hvilket burde give dig en idé om,
06:19
of when to give juniorJunior or juniorettejuniorette
lessonslektioner in anotheren anden languageSprog.
127
367920
4536
hvornår du skal starte med at give junior
eller juniorinden, timer i et andet sprog.
06:24
BilingualismTosprogethed is healthysund og rask.
128
372480
2416
Det er sundt at være flersproget.
06:26
And then, thirdtredje --
129
374920
1896
Og, for det tredje,
06:28
languagesSprog are just an awfulforfærdelig lot of funsjovt.
130
376840
3400
er sprog bare frygteligt sjovt.
06:32
Much more funsjovt than we're oftentit told.
131
380800
1736
Meget sjovere end folk tit siger.
06:34
So for exampleeksempel,
Arabicarabisk: "katabakataba," he wroteskrev,
132
382560
3296
Så, for eksempel,
Arabisk: "kataba," han skrev,
06:37
"yaktubuyaktubu," he writesskriver, she writesskriver.
133
385880
3216
"yaktubu," han skriver, hun skriver,
06:41
"UktubUktub," writeskrive, in the imperativebydende nødvendigt.
134
389120
3016
"uktub," skriv i bydeform.
06:44
What do those things have in commonalmindelige?
135
392160
1896
Hvad har de ting til fælles?
06:46
All those things have in commonalmindelige
136
394080
2096
De har alle det til fælles,
06:48
the consonantskonsonanter sittingsidder
in the middlemidten like pillarssøjler.
137
396200
3536
at konsonanterne står
i midten som grundpiller.
06:51
They stayBliv still,
138
399760
1456
De står stiller,
06:53
and the vowelsvokaler
dancedans around the consonantskonsonanter.
139
401240
3136
og vokalerne danser
rundt om konsonanterne.
06:56
Who wouldn'tville ikke want to rollrulle
that around in theirderes mouthsmunden?
140
404400
3176
Hvem ville ikke gerne svinge
dét rundt i deres mund?
06:59
You can get that from Hebrewhebraisk,
141
407600
1416
Du kan få det fra hebraisk,
07:01
you can get that from Ethiopia'sEtiopiens
mainvigtigste languageSprog, AmharicAmharisk.
142
409040
3656
du kan få det fra Etiopiens
hovedsprog, Amharisk.
07:04
That's funsjovt.
143
412720
1416
Det er sjovt.
07:06
Or languagesSprog have differentforskellige wordord ordersordrer.
144
414160
3416
Eller, sprog har forskellige ordfølger.
07:09
LearningLæring how to speaktale
with differentforskellige wordord orderbestille
145
417600
2216
At lære at tale med forskellig ordfølge,
07:11
is like drivingkørsel on the differentforskellige sideside
of a streetgade if you go to certainbestemte countryLand,
146
419840
4976
er som at lære at køre i den forkerte side
af vejen når du rejser til nogle lande,
07:16
or the feelingfølelse that you get when you
put WitchHeks HazelHazel around your eyesøjne
147
424840
4496
eller den følelse du får når du putter
troldnød rundt om øjnene
07:21
and you feel the tingleSnurre.
148
429360
1336
og det kilder.
07:22
A languageSprog can do that to you.
149
430720
2576
Et sprog kan gøre det samme ved dig.
07:25
So for exampleeksempel,
150
433320
1216
Så, for eksempel,
07:26
"The CatKat in the HatHat ComesKommer Back,"
151
434560
2016
"The Cat in the Hat Comes Back,"
07:28
a bookBestil that I'm sure
we all oftentit returnVend tilbage to,
152
436600
2496
en bog jeg er sikker på
vi alle ofte genlæser,
07:31
like "MobyMoby DickDick."
153
439120
1256
ligesom "Moby Dick."
07:32
One phraseudtryk in it is,
"Do you know where I foundfundet him?
154
440400
5096
Et stykke derfra er:
"Ved du hvor jeg fandt ham?"
07:37
Do you know where he was?
He was eatingspise cakekage in the tubbadekar,
155
445520
2656
Ved du hvor han var?
Han spiste kage i badekaret,
07:40
Yes he was!"
156
448200
1216
Ja han gjorde!"
07:41
Fine. Now, if you learnlære that
in MandarinMandarin Chinesekinesisk,
157
449440
2336
Okay, men, hvis du skal
lære det på Mandarin,
07:43
then you have to mastermestre,
158
451800
1256
skal du beherske,
07:45
"You can know, I did where him find?
159
453080
2256
"Du kan vide, jeg gjorde hvor ham finde?
07:47
He was tubbadekar insideinde gorginggorging cakekage,
160
455360
1816
han var badekar inde i smaske kage,
07:49
No mistakefejl gorginggorging chewingtygge!"
161
457200
1816
ikke fejl, smaske tygge!"
07:51
That just feelsføles good.
162
459040
1216
Det føles bare godt,
07:52
ImagineForestil dig beingvære ablei stand to do that
for yearsflere år and yearsflere år at a time.
163
460280
4296
forestil dig at være i stand til
at snakke sådan år ind og år ud.
07:56
Or, have you ever learnedlærte any CambodianCambodjanske?
164
464600
4336
Eller, har I lært lidt cambodiansk?
08:00
Me eitherenten, but if I did,
165
468960
3016
Heller ikke mig, men hvis jeg havde,
08:04
I would get to rollrulle around in my mouthmund
not some baker'sbaker's dozendusin of vowelsvokaler
166
472000
4616
ville jeg få chancen for smage på,
ikke bare de små 13 vokaler,
08:08
like Englishengelsk has,
167
476640
1256
som engelsk har,
08:09
but a good 30 differentforskellige vowelsvokaler
168
477920
3016
men op mod 30 forskellige vokaler,
08:12
scoochingscooching and oozingoozing around
in the CambodianCambodjanske mouthmund
169
480960
3896
som læsker og fryder
den cambodianske mund,
08:16
like beesbier in a hivehive.
170
484880
2336
som lækre delikatesser.
08:19
That is what a languageSprog can get you.
171
487240
2520
Det er hvad sprog kan give dig.
08:22
And more to the pointpunkt,
172
490440
1256
Og hvis det ikke er nok,
08:23
we livelevende in an eraæra when it's never been
easiernemmere to teachunderviser yourselfdig selv anotheren anden languageSprog.
173
491720
3936
lever vi i en tid, hvor det aldrig har
været nemmere at lære sig selv nye sprog.
08:27
It used to be that you had
to go to a classroomklasseværelse,
174
495680
2256
Man plejede at skulle finde
et klasselokale
08:29
and there would be
some diligentflittig teacherlærer --
175
497960
2056
og der ville være en flittig lærer --
08:32
some geniusgeni teacherlærer in there --
176
500040
1616
en genial lærer i skolen --
08:33
but that personperson was only
in there at certainbestemte timesgange
177
501680
2336
Men læren var kun tilstede
på bestemte tider
08:36
and you had to go then,
178
504040
1256
hvor du kunne komme
08:37
and then was not mostmest timesgange.
179
505320
1816
og den tid var begrænset.
08:39
You had to go to classklasse.
180
507160
1400
Du måtte gå i skole.
08:40
If you didn't have that,
you had something calledhedder a recordoptage.
181
508974
2762
Hvis ikke det var muligt,
havde du noget der hed en plade
08:43
I cutskære my teethtænder on those.
182
511760
1696
Sådan trådte jeg mine barnesko.
08:45
There was only so much datadata on a recordoptage,
183
513480
2696
Optagelserne på en plade
kunne kun have en vis længe,
08:48
or a cassettekassette,
184
516200
1256
eller på kassette bånd,
08:49
or even that antiqueantik objectobjekt knownkendt as a CDCD.
185
517480
2336
eller på antikviteten vi kalder en CD
08:51
Other than that you had booksbøger
that didn't work,
186
519840
2616
Ellers havde man bøger, som ikke virkede,
08:54
that's just the way it was.
187
522480
1376
det var bare sådan det var.
08:55
TodayI dag you can laylægge down --
188
523880
2896
I dag kan du ligge ned,
08:58
lieligge on your livinglevende roomværelse flooretage,
189
526800
2456
på gulvet i din stue,
09:01
sippingnipper bourbonBourbon,
190
529280
1216
mens du drikker bourbon,
09:02
and teachunderviser yourselfdig selv
any languageSprog that you want to
191
530520
2776
og lære dig selv lige
det sprog du har lyst til,
09:05
with wonderfulvidunderlig setssæt
suchsådan as RosettaRosetta StoneSten.
192
533320
2576
med skønne systemer, såsom Rosetta Stone.
09:07
I highlymeget recommendanbefale
the lessermindre knownkendt GlossikaGlossika as well.
193
535920
3136
Jeg kan også varmt anbefale
det mindre kendte Glossika.
09:11
You can do it any time,
194
539080
1296
Du kan gøre det
09:12
thereforederfor you can do it more and better.
195
540400
2600
når som helst, derfor
kan du gøre det mere og bedre
09:15
You can give yourselfdig selv your morningmorgen
pleasuresfornøjelser in variousforskellige languagesSprog.
196
543480
3816
Du kan nyde din morgenunderholdning
på forskellige sprog.
09:19
I take some "DilbertDilbert" in variousforskellige
languagesSprog everyhver singleenkelt morningmorgen;
197
547320
3736
Jeg snupper lidt "Dilbert"
på forskellige sprog hver eneste morgen;
09:23
it can increaseøge your skillsfærdigheder.
198
551080
1656
sådan kan man blive bedre.
09:24
Couldn'tIkke kunne have doneFærdig it 20 yearsflere år agosiden
199
552760
1856
Det kunne ikke ske for 20 år siden
09:26
when the ideaide of havingat have
any languageSprog you wanted
200
554640
3536
da tanken om at have
lige det sprog du kunne tænke dig
09:30
in your pocketlomme,
201
558200
1576
i din lomme,
09:31
comingkommer from your phonetelefon,
202
559800
1496
direkte fra din telefon,
09:33
would have soundedlød like sciencevidenskab fictionfiktion
to very sophisticatedsofistikeret people.
203
561320
3720
ville have lydt som science fiction,
for selv de mest sofistikerede folk.
09:37
So I highlymeget recommendanbefale
204
565800
2536
Jeg vil varmt anbefale,
09:40
that you teachunderviser yourselfdig selv languagesSprog
other than the one that I'm speakingtaler,
205
568360
3976
at du lærer dig selv andre sprog,
end det jeg taler nu,
09:44
because there's never been
a better time to do it.
206
572360
3176
for det har aldrig været
nemmere end det er nu.
09:47
It's an awfulforfærdelig lot of funsjovt.
207
575560
1496
Det er virkelig sjovt.
09:49
It won'tvil ikke changelave om your mindsind,
208
577080
1816
Det vil ikke ændre din hjerne,
09:50
but it will mostmest certainlysikkert blowblæse your mindsind.
209
578920
3176
men det vil være en vild oplevelse.
09:54
Thank you very much.
210
582120
1216
Mange tak.
09:55
(ApplauseBifald)
211
583360
4801
(Klapsalver)
Translated by Linea Andersen
Reviewed by Anders Finn Jørgensen

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
John McWhorter - Linguist
Linguist John McWhorter thinks about language in relation to race, politics and our shared cultural history.

Why you should listen

John McWhorter is Associate Professor of English and Comparative Literature at Columbia University, teaching linguistics, Western Civilization and music history. He is a regular columnist on language matters and race issues for Time and CNN, writes for the Wall Street Journal "Taste" page, and writes a regular column on language for The Atlantic. His work also appears in the Washington Post, the Chronicle of Higher Education, Aeon magazine, The American Interest and other outlets. He was Contributing Editor at The New Republic from 2001 until 2014.

McWhorter earned his PhD in linguistics from Stanford University in 1993 and is the author of The Power of BabelDoing Our Own ThingOur Magnificent Bastard TongueThe Language Hoax and most recently Words on the Move and Talking Back, Talking Black. The Teaching Company has released four of his audiovisual lecture courses on linguistics. He guest hosted the Lexicon Valley podcast at Slate during the summer of 2016.

Beyond his work in linguistics, McWhorter is the author of Losing the Race and other books on race. He has appeared regularly on Bloggingheads.TV since 2006, and he produces and plays piano for a group cabaret show, New Faces, at the Cornelia Street Cafe in New York City.

More profile about the speaker
John McWhorter | Speaker | TED.com