English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2011

Josette Sheeran: Ending hunger now

Josette Sheeran: Zaustavimo glad sada

Filmed:
873,890 views

Josette Sheraan, direktorica UN-ovog Svjetskog programa za hranu, govori o tome zašto, u svijetu s dovoljno hrane za sve, ljudi i dalje gladuju, i dalje umiru zbog neishranjenosti, i dalje koriste hranu kao ratno oružje. Njezina je vizija: "Hrana je jedini problem koji se ne može rješavati zasebno, za jednu po jednu osobu. Moramo se ujediniti."

- Anti-hunger leader
Our generation is the first in history with enough resources to eradicate hunger worldwide. Josette Sheeran, the former head of the UN World Food Programme, shares a plan. Full bio

Well after manymnogi yearsgodina workingrad in tradetrgovina and economicsekonomija,
Nakon mnogo godina bavljenja trgovinom i ekonomijom,
00:15
fourčetiri yearsgodina agoprije,
prije četiri godine
00:18
I foundpronađeno myselfsebe workingrad on the frontispred lineslinije
našla sam se u situaciji da radim
00:20
of humanljudski vulnerabilityranjivost.
na prvim linijama ljudske ranjivosti.
00:22
And I foundpronađeno myselfsebe in the placesmjesta
Našla sam se na mjestima
00:25
where people are fightingborba everysvaki day to survivepreživjeti
na kojima se ljudi svakodnevno bore da bi preživjeli
00:27
and can't even obtaindobiti a mealobrok.
te ne mogu dobiti čak ni obrok.
00:30
This redcrvena cupkupa comesdolazi from RwandaRuandi
Ova crvena šalica je iz Ruande
00:34
from a childdijete namedpod nazivom FabianFabijan.
od dječaka po imenu Fabian.
00:36
And I carrynositi this around
Nosim je naokolo
00:38
as a symbolsimbol, really, of the challengeizazov
kao simbol, uistinu, izazova
00:40
and alsotakođer the hopenada.
kao i nade.
00:42
Because one cupkupa of foodhrana a day
Jer jedna šalica hrane dnevno
00:44
changespromjene Fabian'sFabijanov life completelypotpuno.
u potpunosti mijenja Fabianov život.
00:46
But what I'd like to talk about todaydanas
No ono o čemu danas želim govoriti
00:49
is the factčinjenica that this morningjutro,
je činjenica da se jutros
00:52
about a billionmilijardi people on EarthZemlja --
oko milijardu ljudi na Zemlji --
00:55
or one out of everysvaki sevensedam --
ili svaka sedma osoba --
00:57
wokeprobudio up and didn't even know
probudila, a nije ni znala
00:59
how to fillispuniti this cupkupa.
kako napuniti ovu šalicu.
01:01
One out of everysvaki sevensedam people.
Svaka sedma osoba.
01:03
First, I'll askpitati you: Why should you carebriga?
Prvo, pitat ću vas zašto bi vam trebalo biti stalo?
01:07
Why should we carebriga?
Zašto bi nam trebalo biti stalo?
01:09
For mostnajviše people,
Za većinu,
01:11
if they think about hungerglad,
ako razmišljaju o gladi
01:13
they don't have to go fardaleko back on theirnjihov ownvlastiti familyobitelj historypovijest --
ne moraju otići daleko u vlastitoj obiteljskoj povijesti --
01:15
maybe in theirnjihov ownvlastiti livesživot, or theirnjihov parents'roditelja livesživot,
možda u svoje živote, živote roditelja
01:18
or theirnjihov grandparents'Djed i baka livesživot --
ili svojih djedova --
01:20
to rememberzapamtiti an experienceiskustvo of hungerglad.
da bi se prisjetili iskustva gladi.
01:22
I rarelyrijetko find an audiencepublika
Rijetko nađem publiku
01:25
where people can go back very fardaleko withoutbez that experienceiskustvo.
u kojoj se ljudi mogu vratiti daleko u prošlost bez tog iskustva.
01:27
Some are drivenupravljan by compassionsamilost,
Neke vodi sažaljenje,
01:30
feel it's perhapsmožda
osjećaju da je to
01:32
one of the fundamentalosnovni actsdjela of humanityčovječanstvo.
jedan od temeljnih djela čovječanstva.
01:34
As GandhiGandhi said,
Kao što je Gandhi rekao:
01:36
"To a hungrygladan man, a piecekomad of breadkruh is the facelice of God."
"Gladnome je čovjeku komad kruha lice božje".
01:38
OthersDrugi worrybrinuti about peacemir and securitysigurnosti,
Ostali se brinu o miru i sigurnosti,
01:42
stabilitystabilnost in the worldsvijet.
stabilnosti u svijetu.
01:45
We saw the foodhrana riotsnemiri in 2008,
Svjedočili smo neredima zbog hrane 2008.
01:47
after what I call the silentnijem tsunamicunami of hungerglad
nakon što je tihi tsunami gladi, kako ga ja zovem,
01:50
sweptswept the globeGlobus when foodhrana pricescijene doubledudvostručio overnightpreko noći.
poharao svijet nakon udvostručenja cijena hrane preko noći.
01:53
The destabilizingdestabiliziraju effectsefekti of hungerglad
Destabilizirajuće posljedice gladi
01:56
are knownznan throughoutkroz humanljudski historypovijest.
poznate su u cijeloj ljudskoj povijesti.
01:59
One of the mostnajviše fundamentalosnovni actsdjela of civilizationcivilizacija
Jedno od najtemeljnijih djela civilizacije
02:01
is to ensureosigurati people can get enoughdovoljno foodhrana.
osigurati je da ljudi imaju dovoljno hrane.
02:04
OthersDrugi think about MalthusianMalthusian nightmaresnoćne more.
Ostali razmišljaju o maltuzijanskim noćnim morama.
02:07
Will we be ableu stanju to feedstočna hrana a populationpopulacija
Hoćemo li moći prehraniti stanovništvo
02:11
that will be ninedevet billionmilijardi in just a fewnekoliko decadesdesetljeća?
koje će dosegnuti devet milijardi za nekoliko desetljeća?
02:14
This is not a negotiablepo dogovoru thing, hungerglad.
Glad nije nešto o čemu možemo pregovarati.
02:17
People have to eatjesti.
Ljudi moraju jesti.
02:19
There's going to be a lot of people.
Ljudi će biti mnogo.
02:21
This is jobsposlovi and opportunityprilika all the way up and down the valuevrijednost chainlanac.
To znači pomicanje poslova i prilika gore i dolje na lancu vrijednosti.
02:23
But I actuallyzapravo camedošao to this issueizdanje
No do ovoga sam problema došla
02:27
in a differentdrugačiji way.
na drugi način.
02:29
This is a pictureslika of me and my threetri childrendjeca.
Ovo je fotografija mene i mojih troje djece.
02:32
In 1987, I was a newnovi mothermajka
1987. bila sam mlada majka
02:35
with my first childdijete
s prvim djetetom
02:37
and was holdingdržanje her and feedinghranjenje her
držala sam ju i hranila
02:39
when an imageslika very similarsličan to this
kada se vrlo slična slika
02:42
camedošao on the televisiontelevizija.
pojavila na televiziji.
02:45
And this was yetjoš anotherjoš famineglad in EthiopiaEtiopija.
Radilo se o još jednoj pošasti gladi u Etiopiji.
02:48
One two yearsgodina earlierranije
Takva pošast dvije godine ranije
02:51
had killedubijen more than a millionmilijuna people.
usmrtila je više od milijun ljudi.
02:53
But it never struckpogođen me as it did that momenttrenutak,
No to me nikad nije pogodilo kao u tom trenutku
02:56
because on that imageslika
jer je na toj slici
02:59
was a womanžena tryingtežak to nursemedicinska sestra her babydijete,
bila žena koja je pokušavala dojiti dijete,
03:01
and she had no milkmlijeko to nursemedicinska sestra.
ali nije imala mlijeka za dojenje.
03:03
And the baby'sbebe cryplakati really penetratedprodrla me,
Plač tog djeteta duboko me pogodio
03:07
as a mothermajka.
kao majku.
03:10
And I thought, there's nothing more hauntingproganjaju
Pomislila sam, ne postoji ništa bolnije
03:12
than the cryplakati of a childdijete
od plača djeteta
03:14
that cannotNe možete be returnedvratio with foodhrana --
na koji je nemoguće odgovoriti hranom --
03:16
the mostnajviše fundamentalosnovni expectationočekivanja of everysvaki humanljudski beingbiće.
najtemeljnijom potrebom svakog ljudskog bića.
03:21
And it was at that momenttrenutak
Upravo u tom trenutku
03:24
that I just was filledispunjen
bila sam puna
03:26
with the challengeizazov and the outrageuvreda
izazova i bijesa
03:29
that actuallyzapravo we know how to fixpopraviti this problemproblem.
jer zapravo znamo kako popraviti ovaj problem.
03:32
This isn't one of those rarerijedak diseasesoboljenja
Ne radi se o nekoj rijetkoj bolesti
03:34
that we don't have the solutionriješenje for.
za koju nema lijeka.
03:36
We know how to fixpopraviti hungerglad.
Znamo kako popraviti glad.
03:39
A hundredstotina yearsgodina agoprije, we didn't.
Prije 100 godina nismo znali.
03:41
We actuallyzapravo have the technologytehnologija and systemssustavi.
Sada imamo potrebnu tehnologiju i načine.
03:43
And I was just struckpogođen
Bila sam pogođena
03:46
that this is out of placemjesto.
da je to neprimjereno.
03:49
At our time in historypovijest, these imagesslika are out of placemjesto.
U naše doba, te su slike neprimjerene.
03:51
Well guessnagađati what?
Znate što?
03:54
This is last weektjedan in northernsjeverni KenyaKenija.
Ovo je prošli tjedan u Sjevernoj Keniji.
03:56
YetJoš again,
Još jednom,
03:59
the facelice of starvationgladovanje
stanje izgladnjelosti
04:01
at largeveliki scaleljestvica
u velikoj mjeri
04:03
with more than ninedevet millionmilijuna people
s više od devet milijuna ljudi
04:05
wonderingpitate if they can make it to the nextSljedeći day.
koji se pitaju hoće li doživjeti sljedeći dan.
04:08
In factčinjenica,
Zapravo,
04:11
what we know now
danas znamo
04:13
is that everysvaki 10 secondssekundi
da svakih 10 sekundi
04:15
we loseizgubiti a childdijete to hungerglad.
izgubimo jedno dijete zbog gladi,
04:17
This is more
što je više
04:19
than HIVHIV-A/AIDSAIDS-A,
nego od HIV-a/AIDS-a,
04:21
malariamalarija and tuberculosistuberkuloze combinedkombinirana.
malarije i tuberkuloze zajedno.
04:24
And we know that the issueizdanje
A znamo i da problem
04:27
is not just productionproizvodnja of foodhrana.
nije samo proizvodnja hrane.
04:29
One of my mentorsmentori in life
Jedan od mojih mentora
04:32
was NormanNorman BorlaugBorlaug, my herojunak.
bio je Norman Borlaug, moj junak.
04:34
But todaydanas I'm going to talk about accesspristup to foodhrana,
No danas ću govoriti o pristupu hrani
04:37
because actuallyzapravo this yeargodina and last yeargodina
jer ove i prošle godine
04:40
and duringza vrijeme the 2008 foodhrana crisiskriza,
te tijekom krize zbog manjka hrane 2008.,
04:43
there was enoughdovoljno foodhrana on EarthZemlja
na Zemlji je bilo dovoljno hrane
04:45
for everyonesvatko to have 2,700 kilocalorieskilokalorije.
da bi svatko imao 2.700 kilokalorija.
04:47
So why is it
Zašto onda
04:50
that we have a billionmilijardi people
imamo milijardu ljudi
04:53
who can't find foodhrana?
koji ne mogu pronaći hranu?
04:55
And I alsotakođer want to talk about
Također želim govoriti
04:57
what I call our newnovi burdenteret of knowledgeznanje.
o onome što zovem novim teretom znanja.
04:59
In 2008,
2008.
05:01
LancetLancete compiledsastaviti all the researchistraživanje
Lancet je sakupio sva istraživanja
05:03
and put forwardnaprijed the compellinguvjerljiv evidencedokaz
i iznio neoboriv dokaz
05:06
that if a childdijete in its first thousandtisuću daysdana --
da ako dijete u svojih prvih tisuću dana --
05:10
from conceptionzačeće to two yearsgodina oldstar --
od začeća do dvije godine starosti --
05:13
does not have adequateadekvatan nutritionishrana,
ne dobiva primjerenu ishranu,
05:16
the damagešteta is irreversiblenepovratno.
šteta je nepovratna.
05:18
TheirNjihova brainsmozak and bodiestjelesa will be stuntedzakržljao.
Njihovi će mozgovi i tijela zakržljati.
05:20
And here you see a brainmozak scanskenirati of two childrendjeca --
Ovdje vidite snimku mozga dvoje djece --
05:23
one who had adequateadekvatan nutritionishrana,
jednoga koje je dobivalo prikladnu ishranu,
05:26
anotherjoš, neglectedzanemaren
a drugo zapostavljeno
05:28
and who was deeplyduboko malnourishedpothranjeni.
te ozbiljno pothranjeno.
05:30
And we can see brainmozak volumessveska
Vidimo da su obujmi mozga
05:32
up to 40 percentposto lessmanje
do 40 posto manji
05:34
in these childrendjeca.
kod takve djece.
05:37
And in this slideklizanje
Na ovom slajdu
05:39
you see the neuronsneuroni and the synapsessinapse of the brainmozak
vidite da neuroni i sinapse u mozgu
05:41
don't formoblik.
ne nastaju.
05:44
And what we know now is this has hugeogroman impactudar on economiesekonomija,
Danas znamo da to ima golemi utjecaj na gospodarstva,
05:46
whichkoji I'll talk about laterkasnije.
o čemu ću govoriti kasnije.
05:49
But alsotakođer the earningzarada potentialpotencijal of these childrendjeca
No također potencijal zarade ove djece
05:51
is cutrez in halfpola in theirnjihov lifetimedoživotno
u životu upola je manji
05:54
dueuslijed to the stuntingzaostajanja u rastu
zbog sprečavanja razvoja
05:57
that happensdogađa se in earlyrano yearsgodina.
u ranoj dobi.
05:59
So this burdenteret of knowledgeznanje drivesdiskovi me.
Taj me teret znanja stoga pokreće.
06:01
Because actuallyzapravo we know how to fixpopraviti it
Jer mi zapravo znamo kako to ispraviti
06:04
very simplyjednostavno.
veoma lako.
06:07
And yetjoš, in manymnogi placesmjesta,
A ipak, na mnogim mjestima
06:09
a thirdtreći of the childrendjeca,
trećina djece
06:11
by the time they're threetri
prije nego navrše tri godine
06:13
alreadyveć are facingokrenut a life of hardshipteškoća
već se suočavaju sa životom punim bijede
06:15
dueuslijed to this.
zbog toga.
06:18
I'd like to talk about
Želim govoriti o
06:20
some of the things I've seenvidio on the frontispred lineslinije of hungerglad,
nekim stvarima koje sam vidjela o gladi iz prve ruke
06:22
some of the things I've learnednaučeno
nekim stvarima koje sam naučila
06:24
in bringingdonošenje my economicekonomski and tradetrgovina knowledgeznanje
prenoseći znanje s područja ekonomije i trgovine
06:27
and my experienceiskustvo in the privateprivatna sectorsektor.
te svoje iskustvo u privatni sektor.
06:30
I'd like to talk about where the gappraznina of knowledgeznanje is.
Željela bih govoriti o tome gdje se nalazi rupa u znanju.
06:34
Well first, I'd like to talk about the oldestnajstariji nutritionalnutritivni methodnačin on EarthZemlja,
Prvo bih željela govoriti o najstarijoj metodi ishrane na svijetu,
06:37
breastfeedingdojenje.
dojenju.
06:40
You maysvibanj be surprisediznenađen to know
Možda ćete se iznenaditi kad čujete
06:42
that a childdijete could be savedspremaju everysvaki 22 secondssekundi
da bi se svake 22 sekunde moglo spasiti jedno dijete
06:45
if there was breastfeedingdojenje in the first sixšest monthsmjeseci of life.
da je bilo dojeno u prvih šest mjeseci života.
06:48
But in NigerNiger, for exampleprimjer,
No u Nigeru, na primjer,
06:53
lessmanje than sevensedam percentposto of the childrendjeca
manje od sedam posto djece
06:56
are breastfeddojene
dojeno je
06:58
for the first sixšest monthsmjeseci of life, exclusivelyisključivo.
u prvih šest mjeseci života, bez druge hrane.
07:00
In MauritaniaMauritanija, lessmanje than threetri percentposto.
U Mauretaniji, manje od tri posto.
07:03
This is something that can be transformedpretvara with knowledgeznanje.
Radi se o nečemu što je moguće promijeniti znanjem.
07:07
This messageporuka, this wordriječ, can come out
Ova poruka, ova riječ, može se pročuti
07:11
that this is not an old-fashionedstarinski way of doing businessPoslovni;
da se ne radi o staromodnoj metodi ishrane;
07:13
it's a brilliantsjajan way
već izvanrednom načinu
07:16
of savingušteda your child'sdjeteta life.
spašavanja života vašeg djeteta.
07:18
And so todaydanas we focusfokus on not just passingpretjecanje out foodhrana,
Danas se ne usredotočujemo samo na dijeljenje hrane,
07:20
but makingizrađivanje sure the mothersmajke have enoughdovoljno enrichmentobogaćivanje,
već se brinemo da majke obogate svoju prehranu
07:23
and teachingnastava them about breastfeedingdojenje.
i učimo ih o dojenju.
07:26
The seconddrugi thing I'd like to talk about:
Druga stvar o kojoj želim govoriti:
07:29
If you were livingživot in a remotedaljinski villageselo somewherenegdje,
da živite u nekom zabačenom selu,
07:31
your childdijete was limpšepanje,
dijete vam je šepavo,
07:33
and you were in a droughtsuša, or you were in floodspoplave,
i zatekla vas je suša ili poplava
07:35
or you were in a situationsituacija where there wasn'tnije adequateadekvatan diversityraznovrsnost of dietdijeta,
ili da ste u situaciji da se ne hranite dovoljno raznoliko,
07:38
what would you do?
što biste učinili?
07:41
Do you think you could go to the storedućan
Mislite da biste mogli otići do trgovine
07:43
and get a choiceizbor of powervlast barsbarovi, like we can,
gdje se pruža izbor energetskih pločica, kao mi,
07:45
and pickodabrati the right one to matchutakmica?
i odabrati onu koja vam odgovara?
07:48
Well I find parentsroditelji out on the frontispred lineslinije
Tamo na prvim linijama pronalazim roditelje
07:50
very awaresvjestan theirnjihov childrendjeca are going down for the countračunati.
svjesne da njihova djeca posustaju.
07:53
And I go to those shopstrgovine, if there are any,
I odlazim u trgovine, ako uopće postoje,
07:56
or out to the fieldspolja to see what they can get,
ili na polja da vidim što mogu dobiti,
07:59
and they cannotNe možete obtaindobiti the nutritionishrana.
no oni ne mogu dobiti hranu.
08:02
Even if they know what they need to do, it's not availabledostupno.
Čak i ako znaju što trebaju učiniti, to im nije dostupno.
08:05
And I'm very exciteduzbuđen about this,
Veoma sam uzbuđena zbog toga
08:08
because one thing we're workingrad on
jer jedna od stvari na kojima radimo
08:10
is transformingpretvarajući the technologiestehnologije
je pretvaranje tehnologija
08:13
that are very availabledostupno
koje su veoma dostupne
08:16
in the foodhrana industryindustrija
u prehrambenoj industriji
08:18
to be availabledostupno for traditionaltradicionalan cropsusjevi.
da bi bile dostupne za klasične usjeve.
08:20
And this is madenapravljen with chickpeasslanutak, driedsuho milkmlijeko
Ovo se radi sa slanutkom, mlijekom u prahu
08:23
and a hostdomaćin of vitaminsvitamini,
i mnoštvom vitamina,
08:26
matcheduskladiti to exactlytočno what the brainmozak needspotrebe.
u točno onolikom omjeru koliki je potreban mozgu.
08:28
It coststroškovi 17 centscenti for us to produceproizvoditi this
Nas stoji samo 17 centi da bismo proizveli
08:30
as, what I call, foodhrana for humanityčovječanstvo.
kako je ja zovem, hranu za čovječanstvo.
08:33
We did this with foodhrana technologiststehnolozi
Osmislili smo to s prehrambenim tehnolozima
08:36
in IndiaIndija and PakistanPakistan --
u Indiji i Pakistanu --
08:38
really about threetri of them.
s oko troje njih.
08:41
But this is transformingpretvarajući
No to mijenja
08:43
99 percentposto of the kidsdjeca who get this.
99 posto djece koja je dobiju.
08:45
One packagepaket, 17 centscenti a day --
Jedan paket, 17 centi dnevno --
08:47
theirnjihov malnutritionpothranjenost is overcomesavladati.
i njihova pothranjenost je pobijeđena.
08:50
So I am convinceduvjeren
Stoga sam uvjerena
08:52
that if we can unlockotključavanje the technologiestehnologije
da ako učinimo dostupnima tehnologije
08:54
that are commonplaceuobičajena pojava in the richerbogatiji worldsvijet
uobičajene u imućnijem svijetu
08:57
to be ableu stanju to transformtransformirati foodshrana.
da ćemo uspjeti promijeniti prehranu.
09:00
And this is climate-proofklime-dokaz.
Ovo je otporno na razne klimatske uvjete.
09:02
It doesn't need to be refrigeratedohlađen, it doesn't need watervoda,
Ne mora biti u hladnjaku, ne treba vodu,
09:04
whichkoji is oftenčesto lackingnedostaje.
koje često nema dovoljno.
09:06
And these typesvrste of technologiestehnologije,
Ove vrste tehnologije,
09:08
I see, have the potentialpotencijal
vidim da imaju potencijal
09:10
to transformtransformirati the facelice of hungerglad and nutritionishrana, malnutritionpothranjenost
da promijene stanje gladi i pothranjenosti
09:12
out on the frontispred lineslinije.
na prvim linijama.
09:15
The nextSljedeći thing I want to talk about is schoolškola feedinghranjenje.
Sljedeća stvar o kojoj želim govoriti je školska prehrana.
09:18
EightyOsamdeset percentposto of the people in the worldsvijet
80 posto ljudi na svijetu
09:20
have no foodhrana safetysigurnosni netneto.
nema mrežu sigurnosti hrane.
09:22
When disasterkatastrofa strikesštrajkovi --
Kada se dogodi katastrofa --
09:24
the economyEkonomija getsdobiva blownotpuhan, people loseizgubiti a jobposao,
gospodarstvo je uništeno, ljudi izgube posao,
09:27
floodspoplave, warrat, conflictsukob,
poplave, ratovi, sukobi,
09:30
badloše governancevladavina, all of those things --
loše upravljanje, sve te stvari --
09:32
there is nothing to fallpad back on.
nema ničega čemu se možemo vratiti.
09:34
And usuallyobično the institutionsinstitucije --
Obično institucije --
09:36
churchescrkve, templeshramovi, other things --
crkve, hramovi, ostalo --
09:38
do not have the resourcesresursi
nemaju resurse
09:40
to providepružiti a safetysigurnosni netneto.
da bi osigurali mrežu socijalne zaštite.
09:42
What we have foundpronađeno workingrad with the WorldSvijet BankBanke
Ono što smo saznali surađujući sa Svjetskom bankom
09:44
is that the poorsiromašan man'sčovjeka safetysigurnosni netneto,
je da je mreža zaštite siromašnih
09:46
the bestnajbolje investmentulaganje, is schoolškola feedinghranjenje.
odnosno najbolja investicija, školska prehrana.
09:48
And if you fillispuniti the cupkupa
Ako napunite šalicu
09:50
with locallokalne agriculturepoljoprivreda from smallmali farmerspoljoprivrednici,
lokalnim proizvodima malih poljoprivrednika
09:52
you have a transformativetransformativni effectposljedica.
dobit ćete posljedice koje sve mijenjaju.
09:55
ManyMnogi kidsdjeca in the worldsvijet can't go to schoolškola
Na svijetu brojna djeca ne mogu ići u školu
09:57
because they have to go begprositi and find a mealobrok.
jer moraju prositi i pronalaziti hranu.
10:00
But when that foodhrana is there,
No kada imaju hranu,
10:02
it's transformativetransformativni.
radi se o preobrazbi.
10:04
It coststroškovi lessmanje than 25 centscenti a day to changepromijeniti a kid'sdječjom life.
Potrebno je manje od 25 centi dnevno za promjenu života jednog djeteta.
10:06
But what is mostnajviše amazingnevjerojatan is the effectposljedica on girlsdjevojke.
No najviše zadivljuje utjecaj na djevojčice.
10:09
In countrieszemlje where girlsdjevojke don't go to schoolškola
U zemljama u kojima djevojke ne idu u školu
10:12
and you offerponuda a mealobrok to girlsdjevojke in schoolškola,
a u školama se djevojkama nude obroci,
10:16
we see enrollmentupis ratesstope
vidimo da stope upisa iznose
10:19
about 50 percentposto girlsdjevojke and boysdječaci.
oko 50 posto djevojčica i dječaka.
10:21
We see a transformationtransformacija in attendancepohađanje by girlsdjevojke.
Vidimo da se pohađanje škola mijenja što se tiče djevojčica.
10:23
And there was no argumentargument,
I nije bilo pobune
10:26
because it's incentivepoticaj.
jer radi se o poticaju.
10:28
FamiliesObitelji need the help.
Obitelji trebaju pomoć.
10:30
And we find that if we keep girlsdjevojke in schoolškola laterkasnije,
Otkrili smo da ako dulje zadržimo djevojčice
10:32
they'lloni će stayboravak in schoolškola untildo they're 16,
ostat će u školi do 16. godine
10:34
and won'tnavika get marriedoženjen if there's foodhrana in schoolškola.
i neće se udati ako u školi dobiju hranu.
10:36
Or if they get an extraekstra rationobrok of foodhrana
Ili ako dobiju dodatnu porciju hrane
10:39
at the endkraj of the weektjedan --
na kraju tjedna --
10:41
it coststroškovi about 50 centscenti --
što stoji oko 50 centi --
10:43
will keep a girldjevojka in schoolškola,
djevojka će ostati u školi
10:45
and they'lloni će give birthrođenja to a healthierzdravije childdijete,
i rodit će zdravije dijete
10:47
because the malnutritionpothranjenost is sentposlao
jer pothanjenost se prenosi
10:49
generationgeneracija to generationgeneracija.
iz generacije u generaciju.
10:52
We know that there's boomuspon and bustpoprsje cyclesciklusa of hungerglad.
Znamo da postoje ciklusi obilja, a zatim nestašice hrane.
10:55
We know this.
Znamo to.
10:57
Right now on the HornRog of AfricaAfrika, we'veimamo been throughkroz this before.
Upravo sada na rogu Afrike, već smo to prošli.
10:59
So is this a hopelessbeznadan causeuzrok?
Radi li se o beznadnoj borbi?
11:02
AbsolutelyApsolutno not.
Nikako.
11:04
I'd like to talk about what I call our warehousesskladišta for hopenada.
Željela bih govoriti o onome što zovem skladištima nade.
11:08
CameroonKamerun, northernsjeverni CameroonKamerun, boomuspon and bustpoprsje cyclesciklusa of hungerglad
Kamerun, sjeverni Kamerun, ciklusi obilja i nestašice
11:11
everysvaki yeargodina for decadesdesetljeća.
svake godine već desetljećima.
11:14
FoodHrana aidpomoć comingdolazak in everysvaki yeargodina
Pomoć u hrani stiže svake godine
11:16
when people are starvinggladan duringza vrijeme the leanmršav seasonsgodišnja doba.
kada ljudi umiru od gladi tijekom sezona nestašice.
11:19
Well two yearsgodina agoprije,
Prije dvije godine
11:23
we decidedodlučio, let's transformtransformirati the modelmodel of fightingborba hungerglad,
odlučili smo da ćemo promijeniti model borbe protiv gladi
11:25
and insteadumjesto of givingdavanje out the foodhrana aidpomoć, we put it into foodhrana banksbanke.
i umjesto dijeljenja hrane stavili smo ju u banke hrane.
11:29
And we said, listen,
Rekli smo, slušajte,
11:32
duringza vrijeme the leanmršav seasonsezona, take the foodhrana out.
za vrijeme nestašice uzmite si hranu.
11:34
You manageupravljati, the villageselo managesupravlja these warehousesskladišta.
Vi, odnosno selo, upravljate skladištima.
11:36
And duringza vrijeme harvestžetva, put it back with interestinteres,
Tijekom žetve, vratite ju s kamatama,
11:39
foodhrana interestinteres.
kamatama u hrani.
11:41
So adddodati in fivepet percentposto, 10 percentposto more foodhrana.
Dodajte pet posto, 10 posto više hrane.
11:43
For the pastprošlost two yearsgodina,
Posljednje dvije godine
11:47
500 of these villagessela where these are
500 sela u kojima se nalaze banke
11:49
have not neededpotreban any foodhrana aidpomoć -- they're self-sufficientsamodostatna.
nije trebalo pomoć u hrani -- sami proizvode dovoljno.
11:51
And the foodhrana banksbanke are growingrastući.
Banke hrane rastu.
11:53
And they're startingpolazeći schoolškola feedinghranjenje programsprogrami for theirnjihov childrendjeca
Također pokreću programe školske prehrane za djecu
11:55
by the people in the villageselo.
u čemu pomažu ljudi u selu.
11:58
But they'vešto ga do never had the abilitysposobnost
No nikada nisu znali
12:00
to buildizgraditi even the basicosnovni infrastructureinfrastruktura
izgraditi niti najosnovniju infrastrukturu
12:02
or the resourcesresursi.
ili resurse.
12:04
I love this ideaideja that camedošao from the villageselo levelnivo:
Jako mi se sviđa ideja nastala na razini sela:
12:06
threetri keystipke to unlockotključavanje that warehouseskladište.
tri ključa za otključavanje skladišta.
12:08
FoodHrana is goldzlato there.
Hrana je ondje blago.
12:11
And simplejednostavan ideasideje can transformtransformirati the facelice,
A jednostavne ideje mogu promijeniti izgled
12:13
not of smallmali areaspodručja,
ne malih područja,
12:16
of bigvelika areaspodručja of the worldsvijet.
nego velikih svjetskih područja.
12:18
I'd like to talk about what I call digitaldigitalni foodhrana.
Želim govoriti o nečemu što zovem digitalnom hranom.
12:20
TechnologyTehnologija is transformingpretvarajući
Tehnologija mijenja
12:24
the facelice of foodhrana vulnerabilityranjivost
ranjivost zbog hrane
12:27
in placesmjesta where you see classicklasik famineglad.
na mjestima gdje susrećemo klasičnu glad.
12:29
AmartyaAmartya SenSen wonwon his NobelNobelovu PrizeNagrada
Amartya Sen dobio je Nobelovu nagradu
12:31
for sayingizreka, "GuessIzgleda da what, faminesgladi happendogoditi se in the presenceprisutnost of foodhrana
zbog izjave: "Pogodite što, glad se javlja kada ima dovoljno hrane
12:33
because people have no abilitysposobnost to buykupiti it."
jer ljudi nemaju mogućnost kupiti ju".
12:37
We certainlysigurno saw that in 2008.
U to smo se uvjerili 2008.
12:40
We're seeingvidim that now in the HornRog of AfricaAfrika
A isto se događa i sada na rogu Afrike
12:42
where foodhrana pricescijene are up 240 percentposto in some areaspodručja
gdje su cijene hrane porasle za 240 posto u nekim područjima
12:44
over last yeargodina.
tijekom prošle godine.
12:47
FoodHrana can be there and people can't buykupiti it.
Hrana može biti ondje, no ljudi ju ne mogu kupiti.
12:49
Well this pictureslika -- I was in HebronU Hebronu in a smallmali shopdućan, this shopdućan,
Ova slika -- bila sam u Hebronu u ovoj maloj trgovini,
12:51
where insteadumjesto of bringingdonošenje in foodhrana,
gdje umjesto donošenja hrane
12:55
we providepružiti digitaldigitalni foodhrana, a cardkartica.
dajemo digitalnu hranu, karticu.
12:58
It sayskaže "bonBon appetittek" in Arabicarapski.
Na njoj piše "dobar tek" na arapskom.
13:01
And the womenžene can go in and swipeprevucite prema
Žene mogu ući i provući je
13:04
and get ninedevet foodhrana itemsstavke.
te dobiti devet prehrambenih proizvoda.
13:07
They have to be nutritioushranjiv,
Moraju biti hranjivi
13:09
and they have to be locallylokalno producedizrađen.
i moraju biti proizvedeni lokalno.
13:11
And what's happeneddogodilo in the pastprošlost yeargodina alonesam
Samo u prethodnoj godini se dogodilo
13:13
is the dairyMliječni proizvodi industryindustrija --
da je mliječna industrija --
13:15
where this card'skartica je used for milkmlijeko and yogurtjogurt
u kojoj se kartica koristi za mlijeko i jogurt
13:17
and eggsjaja and hummushumus --
te jaja i namaz od slanutka --
13:20
the dairyMliječni proizvodi industryindustrija has goneotišao up 30 percentposto.
mliječna je industrija porasla za 30 posto.
13:22
The shopkeeperstrgovci are hiringzapošljavanje more people.
Trgovci zapošljavaju više ljudi.
13:25
It is a win-win-winpobijediti-pobijediti-pobijediti situationsituacija
Radi se o dobitnoj situaciji za sve
13:27
that startspočinje the foodhrana economyEkonomija movingkreće.
koja počinje pokretati prehrambenu industriju.
13:29
We now deliverdostaviti foodhrana in over 30 countrieszemlje
Sada dostavljamo hranu u preko 30 zemalja
13:32
over cellćelija phonestelefoni,
preko mobitela
13:35
transformingpretvarajući even the presenceprisutnost of refugeesizbjeglice in countrieszemlje,
mijenjajući čak i prisutnost izbjeglica u zemljama
13:38
and other waysnačine.
te na druge načine.
13:42
PerhapsMožda mostnajviše excitinguzbudljiv to me
Možda mi je najuzbudljivija
13:44
is an ideaideja that BillBill GatesVrata, HowardHoward BuffettBuffett and othersdrugi
ideja koju Bill Gates, Howard Buffett i ostali
13:46
have supportedpodržan boldlyhrabro,
odvažno podržavaju,
13:49
whichkoji is to askpitati the questionpitanje:
a to je da postavimo pitanje:
13:51
What if, insteadumjesto of looking at the hungrygladan as victimsžrtve --
Što ako, umjesto da smatramo gladne žrtvama --
13:53
and mostnajviše of them are smallmali farmerspoljoprivrednici
a većina njih su mali poljoprivednici
13:56
who cannotNe možete raisepodići enoughdovoljno foodhrana or sellprodavati foodhrana
koji ne mogu proizvesti ili prodati dovoljno hrane
13:58
to even supportpodrška theirnjihov ownvlastiti familiesobitelji --
da bi prehranili vlastite obitelji --
14:01
what if we viewpogled them as the solutionriješenje,
što ako ih počnemo smatrati rješenjem,
14:03
as the valuevrijednost chainlanac to fightborba hungerglad?
lancem vrijednosti za suzbijanje gladi?
14:06
What if from the womenžene in AfricaAfrika
Što ako od žena u Africi
14:08
who cannotNe možete sellprodavati any foodhrana --
koje ne mogu prodati nimalo hrane --
14:13
there's no roadsceste, there's no warehousesskladišta,
nema cesta, nema skladišta,
14:15
there's not even a tarpceradu to pickodabrati the foodhrana up with --
nemaju čak ni čime pokupiti hranu --
14:17
what if we give the enablingomogućujući environmentokolina
što ako osiguramo okruženje koje će im omogućiti
14:20
for them to providepružiti the foodhrana
da osiguraju hranu
14:22
to feedstočna hrana the hungrygladan childrendjeca elsewheredrugdje?
kojom će nahraniti gladnu djecu drugdje?
14:24
And PurchasingKupnja for ProgressNapredak todaydanas is in 21 countrieszemlje.
Program Kupnjom do napretka danas postoji u 21 zemlji.
14:27
And guessnagađati what?
Pogodite što?
14:30
In virtuallypraktično everysvaki casespis,
U gotovo svim slučajevima
14:32
when poorsiromašan farmerspoljoprivrednici are givendan a guaranteedzajamčena markettržište --
kad siromašni poljoprivrednici dobiju sigurno tržište --
14:34
if you say, "We will buykupiti 300 metricmetrički tonstona of this.
ako kažete: "Kupit ćemo 300 tona toga.
14:37
We'llMi ćemo pickodabrati it up. We'llMi ćemo make sure it's storedpohranjene properlypropisno." --
Preuzet ćemo to i pobrinuti se da je ispravno uskladišteno." --
14:40
theirnjihov yieldsprinosi have goneotišao up two-dva-, three-tri-, fourfoldfourfold
njihovi se prinosi povećavaju dva, tri, četiri puta
14:43
and they figurelik it out,
a oni će se snaći
14:46
because it's the first guaranteedzajamčena opportunityprilika they'vešto ga do had in theirnjihov life.
jer je to prva sigurna prilika koju su dobili u životu.
14:48
And we're seeingvidim people transformtransformirati theirnjihov livesživot.
Svjedoci smo da ljudi mijenjaju svoje živote.
14:51
TodayDanas, foodhrana aidpomoć, our foodhrana aidpomoć --
Danas, pomoć u hrani, naša pomoć --
14:54
hugeogroman enginemotor --
golemi pokretač --
14:57
80 percentposto of it is boughtkupio in the developingrazvoju worldsvijet.
80 posto nje kupuje se u svijetu u razvoju.
14:59
TotalUkupno transformationtransformacija
Potpuna promjena
15:02
that can actuallyzapravo transformtransformirati the very livesživot that need the foodhrana.
koja zapravo može promijeniti živote kojima je potrebna hrana.
15:04
Now you'dti bi askpitati, can this be doneučinio at scaleljestvica?
Sada se pitate može li se to postići i šire?
15:08
These are great ideasideje, village-levelselo na razini ideasideje.
Radi se o velikim idejama na razini sela.
15:11
Well I'd like to talk about BrazilBrazil,
Želim govoriti o Brazilu
15:14
because I've takenpoduzete a journeyputovanje to BrazilBrazil over the pastprošlost couplepar of yearsgodina,
jer bila sam u Brazilu tijekom posljednjih nekoliko godina
15:16
when I readčitati that BrazilBrazil was defeatingpobjede hungerglad
kada sam pročitala da Brazil pobjeđuje glad
15:19
fasterbrže than any nationnarod on EarthZemlja right now.
brže nego bilo koja zemlja na svijetu trenutno.
15:21
And what I've foundpronađeno is,
Ono što sam otkrila je
15:23
ratherradije than investingulaganja theirnjihov moneynovac in foodhrana subsidiessubvencije
da su umjesto ulaganja u subvencije za hranu
15:25
and other things,
i ostale stvari
15:27
they investeduloženo in a schoolškola feedinghranjenje programprogram.
uložili u program školske prehane.
15:29
And they requirezahtijevati that a thirdtreći of that foodhrana
Oni zahtijevaju da trećina te hrane
15:31
come from the smallestnajmanji farmerspoljoprivrednici who would have no opportunityprilika.
dolazi od najmanjih poljoprivrednika koji inače nemaju mogućnosti.
15:33
And they're doing this at hugeogroman scaleljestvica
Rade to u velikom opsegu
15:36
after PresidentPredsjednik LulaLula declaredproglašen his goalcilj
nakon što je predsjednik Lula objavio da mu je cilj
15:38
of ensuringosiguravanje everyonesvatko had threetri mealsjela a day.
osigurati da svi imaju tri obroka dnevno.
15:41
And this zeronula hungerglad programprogram
Program nulte stope gladi
15:44
coststroškovi .5 percentposto of GDPBDP-A
stoji 0,5 posto BDP-a,
15:48
and has liftedpodiže manymnogi millionsmilijuni of people
a spasio je više milijuna ljudi
15:51
out of hungerglad and povertysiromaštvo.
od gladi i siromaštva.
15:56
It is transformingpretvarajući the facelice of hungerglad in BrazilBrazil,
To sada mijenja stanje gladi u Brazilu
15:58
and it's at scaleljestvica, and it's creatingstvaranje opportunitiesprilike.
i to u velikom opsegu te stvara prilike.
16:01
I've goneotišao out there; I've metsastali with the smallmali farmerspoljoprivrednici
Otišla sam tamo; sastala sam se s malim poljoprivrednicima
16:04
who have builtizgrađen theirnjihov livelihoodssredstva za život
koji su izgradili sredstva za život
16:07
on the opportunityprilika and platformplatforma
na mogućnosti i prilici
16:09
providedako by this.
koju to pruža.
16:11
Now if we look at the economicekonomski imperativeimperativ here,
Ako pogledamo ekonomski imperativ ovdje,
16:14
this isn't just about compassionsamilost.
ne radi se samo o suosjećanju.
16:16
The factčinjenica is studiesstudije showpokazati
Istraživanja pokazuju
16:19
that the costcijena of malnutritionpothranjenost and hungerglad --
da cijena pothranjenosti i gladi --
16:21
the costcijena to societydruštvo,
cijena za društvo,
16:24
the burdenteret it has to bearsnositi --
teret koji mora nositi --
16:26
is on averageprosječan sixšest percentposto,
u prosjeku iznosi šest posto,
16:28
and in some countrieszemlje up to 11 percentposto,
u nekim zemljama do 11 posto
16:30
of GDPBDP-A a yeargodina.
BDP-a godišnje.
16:32
And if you look at the 36 countrieszemlje
Ako pogledate 36 država
16:35
with the highestnajviši burdenteret of malnutritionpothranjenost,
s najvećim teretom pothranjenosti,
16:38
that's 260 billionmilijardi lostizgubljen from a productiveproduktivan economyEkonomija
to je 260 milijardi gubitka za produktivno gospodarstvo
16:40
everysvaki yeargodina.
svake godine.
16:43
Well, the WorldSvijet BankBanke estimatesprocjene
Svjetska banka procjenjuje
16:45
it would take about 10 billionmilijardi dollarsdolara --
da bi bilo potrebno oko 10 milijardi dolara,
16:47
10.3 --
10,3
16:49
to addressadresa malnutritionpothranjenost in those countrieszemlje.
da bi se suočilo s pothranjenošću ondje.
16:51
You look at the cost-benefittroškova i koristi analysisanaliza,
Pogledajte analizu troškova i koristi,
16:53
and my dreamsan is to take this issueizdanje,
moj san je predstaviti taj problem,
16:55
not just from the compassionsamilost argumentargument,
ne samo iz suosjećanja
16:58
but to the financefinancije ministersMinistri of the worldsvijet,
ministrima financija iz cijeloga svijeta
17:01
and say we cannotNe možete affordpriuštiti
i reći da si ne možemo priuštiti
17:03
to not investInvestirati
ne uložiti
17:05
in the accesspristup to adequateadekvatan, affordabledostupan nutritionishrana
u pristup primjerenoj, pristupačnoj prehrani
17:07
for all of humanityčovječanstvo.
za cijelo čovječanstvo.
17:10
The amazingnevjerojatan thing I've foundpronađeno
Zapanjujuća stvar koju sam otkrila
17:13
is nothing can changepromijeniti on a bigvelika scaleljestvica
je da se ništa ne može uvelike promijeniti
17:16
withoutbez the determinationodlučnost of a leadervođa.
bez odlučnosti vođe.
17:19
When a leadervođa sayskaže, "Not underpod my watch,"
Kada vođa kaže: "Ne dok ja odlučujem",
17:21
everything beginspočinje to changepromijeniti.
sve se počinje mijenjati.
17:24
And the worldsvijet can come in
I svijet može početi
17:26
with enablingomogućujući environmentsokruženja and opportunitiesprilike to do this.
stvarati okolnosti i prilike da bi se to ostvarilo.
17:28
And the factčinjenica that FranceFrancuska
Činjenica da je Francuska
17:31
has put foodhrana at the centercentar of the G20
stavila hranu u središte interesa skupine G20
17:33
is really importantvažno.
veoma je važno.
17:35
Because foodhrana is one issueizdanje
Jer hrana je jedan od problema
17:37
that cannotNe možete be solvedriješen personosoba by personosoba, nationnarod by nationnarod.
koji se ne može rješavati osobu po osobu, ili narod.
17:39
We have to standstajati togetherzajedno.
Moramo se ujediniti.
17:42
And we're seeingvidim nationsnacije in AfricaAfrika.
Vidimo što se događa narodima u Africi.
17:44
WFP'sWFP been ableu stanju to leavenapustiti 30 nationsnacije
WFP je uspio otići iz 30 zemalja, čak 30,
17:46
because they have transformedpretvara
jer su promijenili
17:49
the facelice of hungerglad in theirnjihov nationsnacije.
stanje gladi u tim zemljama.
17:51
What I would like to offerponuda here is a challengeizazov.
Ono što bih vam željela ponuditi je izazov.
17:53
I believe we're livingživot at a time in humanljudski historypovijest
Vjerujem da živimo u razdoblju ljudske povijesti
17:58
where it's just simplyjednostavno unacceptableneprihvatljiv
kada je jednostavno neprihvatljivo
18:01
that childrendjeca wakeprobuditi up
da se djeca bude
18:04
and don't know where to find a cupkupa of foodhrana.
i ne znaju gdje mogu pronaći šalicu hrane.
18:06
Not only that,
Ne samo to,
18:08
transformingpretvarajući hungerglad
mijenjanje gladi
18:10
is an opportunityprilika,
prilika je
18:12
but I think we have to changepromijeniti our mindsetsrazmišljanja.
no mislim da moramo promijeniti način razmišljanja.
18:14
I am so honoredčast mi je to be here
Velika mi je čast biti ovdje
18:17
with some of the world'ssvijetu topvrh innovatorsinovatori and thinkersmislioci.
s nekima od vodećih svjetskih inovatora i mislioca.
18:19
And I would like you to joinpridružiti with all of humanityčovječanstvo
Željela bih da se udružite s čitavim čovječanstvom
18:23
to drawizvući a linecrta in the sandpijesak
i povučete crtu
18:27
and say, "No more.
te kažete: "Nema više.
18:29
No more are we going to acceptprihvatiti this."
Nećemo to više prihvaćati".
18:31
And we want to tell our grandchildrenunuci
Želimo reći našim unucima
18:33
that there was a terribleužasan time in historypovijest
da je u povijesti postojalo užasno razdoblje
18:35
where up to a thirdtreći of the childrendjeca
kada su gotovo trećini djece
18:37
had brainsmozak and bodiestjelesa that were stuntedzakržljao,
mozgovi i tijela bila zakržljala,
18:39
but that existspostoji no more.
no ta vremena su iza nas.
18:41
Thank you.
Hvala vam.
18:43
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
18:45

▲Back to top

About the speaker:

Josette Sheeran - Anti-hunger leader
Our generation is the first in history with enough resources to eradicate hunger worldwide. Josette Sheeran, the former head of the UN World Food Programme, shares a plan.

Why you should listen

When Josette Sheeran was the executive director of the United Nations World Food Programme, based in Rome, she oversaw the largest humanitarian agency fighting hunger around the globe. Every year, the program feeds more than 90 million people, including victims of war and natural disasters, families affected by HIV/AIDS, and schoolchildren in poor communities.

Sheeran believes that hunger and poverty must and can be solved through both immediate actions and long-term policies. At the Millennium Development Goal Summit in 2010, she outlined 10 ways the world can end hunger. They include providing school meals, connecting small farmers to markets, empowering women and building the resiliency of vulnerable communities.

Sheeran has a long history of helping others. Prior to joining the UN in 2007, Sheeran was the Under Secretary for Economic, Energy and Agricultural Affairs at the US Department of State, where she frequently focused on economic diplomacy to help emerging nations move toward self-sufficiency and prosperity. She put together several initiatives to bring US aid to the Middle East. She also served as Deputy US Trade Representative, helping African nations develop their trade capacity.

She says: "I think we can, in our lifetime, win the battle against hunger because we now have the science, technology, know-how, and the logistics to be able to meet hunger where it comes. Those pictures of children with swollen bellies will be a thing of history."

More profile about the speaker
Josette Sheeran | Speaker | TED.com