ABOUT THE SPEAKER
Michael Patrick Lynch - Philosopher
Michael Patrick Lynch examines truth, democracy, public discourse and the ethics of technology in the age of big data.

Why you should listen

What is truth and why does it matter? Does information technology help or hinder its pursuit? And how do we encourage more productive public discourse? These are some of the questions that animate Michael Lynch's work as a philosopher.  

Lynch is a writer and professor of philosophy at the University of Connecticut, where he directs the Humanities Institute. His work concerns truth, democracy, public discourse and the ethics of technology. Lynch is the author or editor of seven books, including The Internet of Us: Knowing More and Understanding Less in the Age of Big Data, In Praise of Reason: Why Rationality Matters for Democracy, Truth as One and Many and the New York Times Sunday Book Review Editor’s pick, True to Life.

The recipient of the Medal for Research Excellence from the University of Connecticut’s College of Liberal Arts and Sciences, he is The Principal Investigator for Humility & Conviction in Public Life, a $7 million project aimed at understanding and encouraging meaningful public discourse funded by the John Templeton Foundation and the University of Connecticut. He's a frequent contributor to the New York Times "The Stone" blog.

More profile about the speaker
Michael Patrick Lynch | Speaker | TED.com
TED2017

Michael Patrick Lynch: How to see past your own perspective and find truth

Michael Patrick Lynch: Kako nadići vlastitu perspektivu i pronaći istinu

Filmed:
1,781,987 views

Što više toga čitamo i gledamo na internetu, to težim postaje razlikovati ono što je stvarno od onoga što je lažno. Kao da znamo više, ali razumijemo manje, kako kaže filozof Michael Patrick Lynch. U ovom govoru, izaziva nas da poduzmemo aktivne korake kako bismo rasprsnuli vlastite zaštitne balone i sudjelovali u zajedničkoj stvarnosti koja uistinu jest temelj svega.
- Philosopher
Michael Patrick Lynch examines truth, democracy, public discourse and the ethics of technology in the age of big data. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So, imaginezamisliti that you had
your smartphonesmartphone miniaturizedmanji
0
740
3679
Zamislite da ste dali
svoj pametni telefon smanjiti
00:16
and hookedzakačen up directlydirektno to your brainmozak.
1
4443
2360
i priključiti izravno u svoj mozak.
00:19
If you had this sortvrsta of brainmozak chipčip,
2
7711
1893
Da imate takav moždani čip,
00:21
you'dti bi be ableu stanju to uploadUčitaj
and downloadpreuzimanje datoteka to the internetInternet
3
9628
2531
mogli biste učitavati
i preuzimati s interneta
00:24
at the speedubrzati of thought.
4
12183
1192
brzinom misli.
00:25
AccessingPristup socialsocijalni mediamedia or WikipediaWikipedia
would be a lot like --
5
13986
3267
Pristupanje društvenim mrežama
ili Wikipediji bilo bi vrlo slično,
00:29
well, from the insideiznutra at leastnajmanje --
6
17277
1640
barem iznutra,
00:30
like consultingsavjetodavni your ownvlastiti memorymemorija.
7
18941
1750
konzultiranju s vlastitim pamćenjem.
00:33
It would be as easylako
and as intimateintimni as thinkingmišljenje.
8
21247
3198
Bilo bi jednako lako
i intimno kao razmišljanje.
00:37
But would it make it easierlakše
for you to know what's truepravi?
9
25579
3157
Ali bi li vam bilo lakše
znati što je istina?
00:40
Just because a way
of accessingPristupom informationinformacija is fasterbrže
10
28760
2961
Samo zato što je neki
način pristupanja informacijama brži,
00:43
it doesn't mean it's more
reliablepouzdan, of coursenaravno,
11
31745
2245
naravno, ne znači da je i pouzdaniji
i ne znači da bi ga svi
protumačili na isti način.
00:46
and it doesn't mean that we would all
interpretinterpretirati it the sameisti way.
12
34014
3231
00:49
And it doesn't mean that you would be
any better at evaluatingvrednovanje it.
13
37269
3594
I ne znači da biste bili
išta bolji u procjenjivanju.
Zapravo, možda biste čak bili gori
00:52
In factčinjenica, you mightmoć even be worsegore,
14
40887
1657
jer, znate, više podataka
znači manje vremena za procjenu.
00:54
because, you know, more datapodaci,
lessmanje time for evaluationprocjena.
15
42568
2782
00:58
Something like this is alreadyveć
happeningdogađa to us right now.
16
46378
3395
Nešto takvo nam se već događa upravo sada.
01:01
We alreadyveć carrynositi a worldsvijet of informationinformacija
around in our pocketsdžepovi,
17
49797
3858
Već nosimo ogromnu količinu
podataka u svojim džepovima,
01:05
but it seemsčini se as if the more informationinformacija
we sharePodjeli and accesspristup onlinena liniji,
18
53679
4229
ali čini se da što više informacija
dijelimo i dobivamo na internetu,
01:09
the more difficulttežak it can be for us
to tell the differencerazlika
19
57932
2802
to nam je teže odrediti
01:12
betweenizmeđu what's realstvaran and what's fakelažan.
20
60758
2117
što je stvarno, a što lažno.
01:15
It's as if we know more
but understandrazumjeti lessmanje.
21
63507
3938
Kao da znamo više, ali razumijemo manje.
01:20
Now, it's a featuresvojstvo
of modernmoderan life, I supposepretpostaviti,
22
68152
2937
To je, pretpostavljam,
jedna od odlika modernog života,
01:23
that largeveliki swathspovršine of the publicjavnost
liveživjeti in isolatedizolirani informationinformacija bubblesmjehurići.
23
71113
3988
to da velik dio javnosti
živi u izoliranim balonima informacija.
01:27
We're polarizedpolarizirane: not just over valuesvrijednosti,
but over the factsčinjenicama.
24
75849
4654
Polarizirani smo: ne samo po pitanju
vrijednosti, nego i činjenica.
01:32
One reasonrazlog for that is, the datapodaci
analyticsGoogle Analytics that drivepogon the internetInternet
25
80527
3597
Jedan od razloga je to što nam analiza
podataka koja pokreće internet
01:36
get us not just more informationinformacija,
26
84148
2399
ne daje samo više informacija,
01:38
but more of the informationinformacija that we want.
27
86571
2186
nego više informacija koje želimo.
01:40
Our onlinena liniji life is personalizedpersonalizirane;
28
88781
2390
Naš život na internetu je personaliziran;
01:43
everything from the adsoglasi we readčitati
29
91195
1730
sve, od reklama koje čitamo,
01:44
to the newsvijesti that comesdolazi down
our FacebookFacebook feedstočna hrana
30
92949
2590
do vijesti koje nam se
pojavljuju na Facebooku,
01:47
is tailoredpo mjeri to satisfyzadovoljiti our preferencesosobne postavke.
31
95563
3006
skrojeno je prema našim sklonostima.
01:51
And so while we get more informationinformacija,
32
99279
1806
I zato, dok dobivamo više informacija,
01:53
a lot of that informationinformacija endskrajevi up
reflectingodražavajući ourselvessebe
33
101109
3230
velika količina njih u konačnici
odražava nas same,
01:56
as much as it does realitystvarnost.
34
104363
2204
kao što nas odražava i stvarnost.
01:59
It endskrajevi up, I supposepretpostaviti,
35
107198
1639
Zbog njih se u konačnici
02:01
inflatingnapuhavanje our bubblesmjehurići
ratherradije than burstingpucanja them.
36
109691
2533
naši baloni napuhuju, umjesto raspršuju.
02:05
And so maybe it's no surpriseiznenađenje
37
113331
2129
Zbog toga možda nije čudno
da smo u situaciji,
u paradoksalnoj situaciji,
02:07
that we're in a situationsituacija,
a paradoxicalparadoksalan situationsituacija,
38
115484
2905
02:10
of thinkingmišljenje that we know so much more,
39
118413
2131
zbog koje mislimo da znamo puno više,
02:12
and yetjoš not agreeingslažući
on what it is we know.
40
120568
3010
bez da se slažemo oko onoga što znamo.
Kako ćemo riješiti taj problem
polarizacije znanja?
02:17
So how are we going to solveriješiti
this problemproblem of knowledgeznanje polarizationpolarizacija?
41
125259
3572
02:20
One obviousočigledan tactictaktika is to try
to fixpopraviti our technologytehnologija,
42
128855
4168
Jedna od očitih taktika
je pokušati popraviti tehnologiju,
02:25
to redesignredizajn our digitaldigitalni platformsplatforme,
43
133047
1909
redizajnirati naše digitalne platforme,
02:26
so as to make them lessmanje
susceptibleosjetljiv to polarizationpolarizacija.
44
134980
3143
kako bismo ih učinili manje
podložnima polarizaciji.
02:30
And I'm happysretan to reportizvješće
45
138884
1199
Sa zadovoljstvom prenosim
02:32
that manymnogi smartpametan people at GoogleGoogle
and FacebookFacebook are workingrad on just that.
46
140107
4640
da mnogo pametnih ljudi iz Googlea
i Facebooka rade samo na tome.
02:36
And these projectsprojekti are vitalbitan.
47
144771
1589
I ti projekti su iznimno važni.
02:39
I think that fixingpopravljanje technologytehnologija
is obviouslyočito really importantvažno,
48
147837
3130
Mislim da je, očito,
popravljanje tehnologije vrlo važno,
02:42
but I don't think technologytehnologija alonesam,
fixingpopravljanje it, is going to solveriješiti the problemproblem
49
150991
4622
no ne i da će se samo popravljanjem
tehnologije riješiti problem
02:47
of knowledgeznanje polarizationpolarizacija.
50
155637
1354
polarizacije znanja.
02:49
I don't think that because I don't think,
at the endkraj of the day,
51
157015
3075
To ne mislim jer, na kraju,
ne smatram da je to
02:52
it is a technologicaltehnološki problemproblem.
52
160114
1629
tehnološki problem.
02:53
I think it's a humanljudski problemproblem,
53
161767
1875
Mislim da je to ljudski problem,
02:55
havingima to do with how we think
and what we valuevrijednost.
54
163666
3565
koji je povezan s time
kako razmišljamo i što cijenimo.
Mislim da ćemo trebati pomoć
kako bismo ga riješili.
03:00
In ordernarudžba to solveriješiti it, I think
we're going to need help.
55
168285
2615
Trebat će nam pomoć
psihologije i politologije.
03:02
We're going to need help
from psychologyPsihologija and politicalpolitički scienceznanost.
56
170924
3005
03:05
But we're alsotakođer going to need help,
I think, from philosophyfilozofija.
57
173953
3250
Ali, smatram da će nam također
trebati i pomoć filozofije.
03:10
Because to solveriješiti the problemproblem
of knowledgeznanje polarizationpolarizacija,
58
178663
3528
Jer, kako bismo riješili problem
polarizacije znanja,
03:15
we're going to need to reconnectreconnect
59
183522
1995
morat ćemo se ponovno povezati
03:18
with one fundamentalosnovni, philosophicalfilozofski ideaideja:
60
186455
3836
s jednom fundamentalnom idejom filozofije:
03:23
that we liveživjeti in a commonzajednička realitystvarnost.
61
191219
2397
da živimo u zajedničkoj stvarnosti.
03:26
The ideaideja of a commonzajednička realitystvarnost
is like, I supposepretpostaviti,
62
194671
4027
Ideja zajedničke stvarnosti
ista je kao, pretpostavljam,
mnogo filozofskih koncepata:
03:30
a lot of philosophicalfilozofski conceptspojmovi:
63
198722
1563
laka za izjaviti,
03:32
easylako to statedržava
64
200309
1166
ali misteriozno teška za primjeniti.
03:33
but mysteriouslymisteriozno difficulttežak
to put into practicepraksa.
65
201499
2635
Kako bismo je zbilja prihvatili,
03:37
To really acceptprihvatiti it,
66
205003
1305
03:38
I think we need to do threetri things,
67
206332
2217
mislim da moramo učiniti tri stvari,
03:40
eachsvaki of whichkoji is a challengeizazov right now.
68
208573
2312
od kojih svaka trenutno
predstavlja izazov.
03:44
First, we need to believe in truthistina.
69
212749
2564
Prvo, moramo vjerovati u istinu.
Možda ste primjetili
03:48
You mightmoć have noticedprimijetio
70
216267
1163
da naša kultura trenutno
ima problematičan odnos
03:49
that our cultureKultura is havingima
something of a troubledproblematičan relationshipodnos
71
217454
3015
s tim konceptom.
03:52
with that conceptkoncept right now.
72
220493
1401
03:55
It seemsčini se as if we disagreene slagati se so much that,
73
223061
3213
Čini se da, ako se toliko
razilazimo u mišljenju,
kako je nedavno rekao
jedan politički komentator,
03:58
as one politicalpolitički commentatorkomentator
put it not long agoprije,
74
226298
2809
04:01
it's as if there are no factsčinjenicama anymoreviše.
75
229131
2235
izgleda kao da činjenice
više ni ne postoje.
04:04
But that thought is actuallyzapravo an expressionizraz
76
232986
4222
Ta misao je zapravo izražaj
04:09
of a sortvrsta of seductivezavodljiv linecrta
of argumentargument that's in the airzrak.
77
237232
4009
zavodljive linije argumentacije
koja visi u zraku.
04:13
It goeside like this:
78
241668
1268
Ona je sljedeća:
04:16
we just can't stepkorak outsideizvan
of our ownvlastiti perspectivesperspektive;
79
244188
2851
jednostavno ne možemo odstupiti
od vlastitih perspektiva;
04:19
we can't stepkorak outsideizvan of our biasespredrasude.
80
247063
2442
ne možemo se odvojiti
od vlastite pristranosti.
04:21
EverySvaki time we try,
81
249529
1473
Svaki put kada pokušamo,
04:23
we just get more informationinformacija
from our perspectiveperspektiva.
82
251026
3585
samo dobivamo još informacija
iz naše perspektive.
04:27
So, this linecrta of thought goeside,
83
255536
2250
I tako se taj niz misli razvija,
04:31
we mightmoć as well admitpriznati
that objectivecilj truthistina is an illusioniluzija,
84
259016
3762
da možemo priznati
kako je objektivna istina iluzija,
04:34
or it doesn't matterstvar,
85
262802
1154
ili da nije važna,
jer je ili nikada nećemo pojmiti,
04:35
because eitherili we'lldobro never
know what it is,
86
263980
2146
04:39
or it doesn't existpostojati in the first placemjesto.
87
267039
2143
ili niti ne postoji.
04:43
That's not a newnovi philosophicalfilozofski thought --
88
271173
2996
To nije nova filozofska misao -
04:46
skepticismskepticizam about truthistina.
89
274193
1848
skepsa prema istini.
04:49
DuringTijekom the endkraj of the last centurystoljeće,
as some of you know,
90
277332
2881
Krajem prošlog stoljeća,
kao što neki od vas znaju, bila je
04:52
it was very popularpopularan in certainsiguran
academicakademski circleskrugovi.
91
280237
2294
vrlo popularna u određenim
akademskim krugovima.
04:55
But it really goeside back all the way
to the Greekgrčki philosopherfilozof ProtagorasProtagoras,
92
283317
5133
Ali, zapravo datira iz vremena
grčkog filozofa Protagore,
05:00
if not fartherdalje back.
93
288474
1326
ako nije i starija.
05:02
ProtagorasProtagoras said that objectivecilj
truthistina was an illusioniluzija
94
290252
2449
Protagora je rekao da je
objektivna istina iluzija,
05:04
because "man is the measuremjera
of all things."
95
292725
2907
jer je "čovjek mjerilo svih stvari".
05:07
Man is the measuremjera of all things.
96
295656
1940
Čovjek je mjerilo svih stvari.
05:10
That can seemčiniti se like a bracingpripremaju bitbit
of realpolitikrealpolitiku to people,
97
298169
2823
To se ljudima može činiti
temeljnim dijelom realpolitike,
ili oslobađajućim,
05:13
or liberatingoslobađajući,
98
301016
1159
jer svakome od nas dopušta
da otkrivamo ili stvaramo vlastitu istinu.
05:14
because it allowsomogućuje eachsvaki of us
to discoverotkriti or make our ownvlastiti truthistina.
99
302199
4538
05:20
But actuallyzapravo, I think it's a bitbit
of self-servingself-posluživanje rationalizationracionalizacija
100
308618
4162
Ali zapravo, ja to smatram
racionalizacijom kojom si podilazimo,
05:24
disguisedprerušena as philosophyfilozofija.
101
312804
1867
maskirano u filozofiju.
05:27
It confuseszbunjuje the difficultyteškoća
of beingbiće certainsiguran
102
315507
2808
Miješa teškoće bivanja sigurnim
05:30
with the impossibilityNemogućnost of truthistina.
103
318339
2645
s nemogućnošću istine.
05:34
Look --
104
322223
1206
Gledajte,
05:36
of coursenaravno it's difficulttežak
to be certainsiguran about anything;
105
324768
2940
naravno da je teško
oko ičega biti siguran;
05:40
we mightmoć all be livingživot in "The MatrixMatrica."
106
328908
2313
možda svi živimo u "Matrici".
05:44
You mightmoć have a brainmozak chipčip in your headglava
107
332018
1982
Možda u svojoj glavi imate čip
05:46
feedinghranjenje you all the wrongpogrešno informationinformacija.
108
334024
1964
koji vas hrani pogrešnim informacijama.
05:49
But in practicepraksa, we do agreesložiti
on all sortsvrste of factsčinjenicama.
109
337593
4179
Ali u praksi, slažemo se
oko raznih činjenica.
05:53
We agreesložiti that bulletsgrafičke oznake can killubiti people.
110
341796
3239
Slažemo se da metci mogu ubiti ljude.
05:57
We agreesložiti that you can't flaplepršati
your armsoružje and flyletjeti.
111
345616
4383
Slažemo se da ne možemo
zamahnuti rukama i poletjeti.
06:02
We agreesložiti -- or we should --
112
350023
2109
Slažemo se, ili bismo se trebali složiti,
06:05
that there is an externalvanjski realitystvarnost
113
353018
2297
da postoji vanjska stvarnost
06:07
and ignoringignoriranje it can get you hurtpovrijediti.
114
355339
2081
i da si ignoriranjem toga
možemo naštetiti.
06:11
NonethelessBez obzira na, skepticismskepticizam
about truthistina can be temptingprimamljivo,
115
359205
4149
Ipak, skepsa prema istini
može biti primamljiva
06:15
because it allowsomogućuje us to rationalizeracionalizirati
away our ownvlastiti biasespredrasude.
116
363378
3314
jer nam dopušta da racionaliziramo
vlastitu pristranost.
06:18
When we do that, we're sortvrsta of like
the guy in the moviefilm
117
366716
2987
Kada to radimo, skoro smo
kao onaj tip u filmu
06:21
who knewznao he was livingživot in "The MatrixMatrica"
118
369727
2338
koji je znao da živi u "Matrici",
06:24
but decidedodlučio he likedvolio it there, anywayu svakom slučaju.
119
372793
2725
ali je zaključio da mu se tamo
svejedno sviđa.
06:29
After all, gettinguzimajući what you
want feelsosjeća good.
120
377031
2658
Na kraju krajeva, dobar je osjećaj
dobiti ono što želiš.
06:32
BeingSe right all the time feelsosjeća good.
121
380271
2696
Dobar je osjećaj biti stalno u pravu.
06:34
So, oftenčesto it's easierlakše for us
122
382991
2782
I tako, često nam je lakše
06:37
to wrapomotati ourselvessebe in our cozyudoban
informationinformacija bubblesmjehurići,
123
385797
3489
zatvoriti se u svoje komforne
balone informacija,
06:42
liveživjeti in badloše faithvjera,
124
390049
1541
živjeti kroz licemjerje
06:43
and take those bubblesmjehurići
as the measuremjera of realitystvarnost.
125
391614
3751
i te balone smatrati mjerilom stvarnosti.
06:48
An exampleprimjer, I think, of how
this badloše faithvjera getsdobiva into our actionakcijski
126
396595
5845
Mislim da je primjer toga kako to
licemjerje utječe na naše djelovanje
06:54
is our reactionreakcija
to the phenomenonfenomen of fakelažan newsvijesti.
127
402464
4785
naša reakcija na fenomen lažnih vijesti.
06:59
The fakelažan newsvijesti that spreadširenje on the internetInternet
128
407874
2930
Lažne vijesti koje su se internetom širile
07:02
duringza vrijeme the AmericanAmerički
presidentialpredsjednički electionizbor of 2016
129
410828
4654
u vrijeme američkih
predsjedničkih izbora 2016.
07:07
was designedkonstruiran to feedstočna hrana into our biasespredrasude,
130
415506
2627
bile su dizajnirane
da hrane našu pristranost,
07:10
designedkonstruiran to inflatenapuhati our bubblesmjehurići.
131
418157
2114
dizajnirane da napuhuju naše balone.
07:12
But what was really strikingudaranje about it
132
420295
2051
Ali, ono zbilja zapanjujuće
07:14
was not just that it fooledprevaren
so manymnogi people.
133
422370
2614
nije bilo samo to
što su zavarale toliko ljudi.
07:17
What was really strikingudaranje to me
about fakelažan newsvijesti,
134
425595
2841
Ono što mi je zbilja zapanjujuće
po pitanju lažnih vijesti,
07:20
the phenomenonfenomen,
135
428460
1338
tog fenomena,
07:21
is how quicklybrzo it itselfsebe becamepostao
the subjectpredmet of knowledgeznanje polarizationpolarizacija;
136
429822
5055
je to koliko su one same postale
subjektom polarizacije znanja,
07:27
so much so, that the very termtermin --
the very termtermin -- "fakelažan newsvijesti"
137
435582
3679
toliko da sâm pojam "lažne vijesti"
07:31
now just meanssredstva: "newsvijesti storypriča I don't like."
138
439285
3404
sada znači samo
"vijest koja mi se ne sviđa".
07:35
That's an exampleprimjer of the badloše faithvjera
towardsza the truthistina that I'm talkingkoji govori about.
139
443367
4873
To je primjer licemjerja
prema istini o kojoj govorim.
07:43
But the really, I think, dangerousopasno thing
140
451240
3474
No, ono što mislim
da je uistinu opasna stvar
07:47
about skepticismskepticizam with regardobzir to truthistina
141
455981
2578
kod skepse prema istini,
07:51
is that it leadsvodi to despotismdespotizam.
142
459476
1907
to što vodi k despotizmu.
07:54
"Man is the measuremjera of all things"
143
462350
2923
"Čovjek je mjerilo svih stvari"
07:57
inevitablyneizbježno becomespostaje "The Man
is the measuremjera of all things."
144
465297
3917
neizbježno postaje
"TAJ čovjek je mjerilo svih stvari".
08:01
Just as "everysvaki man for himselfsam"
145
469852
2650
Kao što "svaki čovjek za sebe"
08:04
always seemsčini se to turnskretanje out to be
"only the strongjak survivepreživjeti."
146
472526
2995
čini se, uvijek ispada da je
"samo snažni opstaju".
08:08
At the endkraj of Orwell'sOrwell je "1984,"
147
476345
2489
Na kraju Orwellove "1984."
08:12
the thought policemanpolicajac O'BrienO'Brien is torturingmučenje
the protagonistprotagonista WinstonWinston SmithSmith
148
480136
4259
misaoni policajac O'Brien muči
protagonistu Winstona Smitha
08:16
into believingvjerujući two plusplus two equalsjednak fivepet.
149
484419
3198
s ciljem uvjeravanja da je
dva plus dva jednako pet.
08:20
What O'BrienO'Brien sayskaže is the pointtočka,
150
488571
2804
Ono što O'Brien navodi kao cilj
08:25
is that he wants to convinceuvjeriti SmithSmith
that whateveršto god the partystranka sayskaže is the truthistina,
151
493486
4421
je to da želi uvjeriti Smitha
da što god partija kaže jest istina,
08:29
and the truthistina is whateveršto god the partystranka sayskaže.
152
497931
2885
a istina je što god partija kaže.
08:33
And what O'BrienO'Brien knowszna
is that oncejednom this thought is acceptedpriznat,
153
501484
3520
I ono što O'Brien zna jest da,
čim ta misao bude prihvaćena,
08:38
criticalkritično dissentneslaganje is impossiblenemoguće.
154
506387
2554
kritičko neslaganje postaje nemoguće.
08:41
You can't speakgovoriti truthistina to powervlast
155
509857
2188
Ne možete govorenjem istine
prkositi vlasti,
08:44
if the powervlast speaksgovori truthistina by definitiondefinicija.
156
512069
3155
ako vlast po definiciji govori istinu.
08:48
I said that in ordernarudžba to acceptprihvatiti
that we really liveživjeti in a commonzajednička realitystvarnost,
157
516880
4243
Rekao sam, kako bismo prihvatili da
uistinu živimo u zajedničkoj stvarnosti,
08:53
we have to do threetri things.
158
521147
1287
moramo činiti tri stvari.
Prva je vjerovati u istinu.
08:54
The first thing is to believe in truthistina.
159
522458
1985
Druga može biti sažeta
08:56
The seconddrugi thing can be summedsažeti up
160
524467
1670
kroz latinsku izreku koju je Kant
uzeo kao moto prosvjetiteljstva:
08:58
by the LatinLatinski phrasefraza that KantKant tookuzeo
as the mottomoto for the EnlightenmentProsvjetljenje:
161
526161
5086
09:03
"SapereSapere audeAude,"
162
531271
1637
"Sapere aude",
09:04
or "dareusuditi se to know."
163
532932
1732
ili "usudi se znati".
09:06
Or as KantKant wants,
"to dareusuditi se to know for yourselfsami."
164
534688
2426
Ili, kao što Kant ističe,
"usudi se znati sâm".
Mislim da je u ranim danima interneta
09:10
I think in the earlyrano daysdana of the internetInternet,
165
538208
2042
mnogo nas smatralo da će nam
09:12
a lot of us thought
166
540274
1166
09:13
that informationinformacija technologytehnologija
was always going to make it easierlakše
167
541464
3810
informacijska tehnologija uvijek olakšati
09:17
for us to know for ourselvessebe,
168
545298
1855
da znamo sami
09:19
and of coursenaravno in manymnogi waysnačine, it has.
169
547177
2692
i, naravno, na puno načina i jest.
09:21
But as the internetInternet has becomepostati
more and more a partdio of our livesživot,
170
549893
3838
Ali kako internet sve više
postaje dijelom naših života,
09:25
our relianceoslanjanje on it, our use of it,
171
553755
1959
naše oslanjanje ili korištenje njega
09:27
has becomepostati oftenčesto more passivepasivan.
172
555738
2560
postalo je pasivnije.
09:30
Much of what we know todaydanas we Google-knowGoogle zna.
173
558322
2365
Mnogo toga što danas znamo,
znamo zbog Googlea.
09:33
We downloadpreuzimanje datoteka prepackagedizvagati prije prodaje setssetovi of factsčinjenicama
174
561299
3695
Preuzimamo već upakirane setove činjenica
09:37
and sortvrsta of shufflemiješanje them alonguz
the assemblyskupština linecrta of socialsocijalni mediamedia.
175
565018
3812
i miješamo ih na pokretnoj traci
društvenih mreža.
Znanje putem Googlea je korisno,
09:41
Now, Google-knowingGoogle zna is usefulkoristan
176
569357
1430
zato što uključuje vrstu
intelektualnog outsourcing-a.
09:42
preciselyprecizno because it involvesuključuje
a sortvrsta of intellectualintelektualac outsourcingOutsourcing.
177
570811
3196
09:46
We offloadotarasiti se our effortnapor ontona a networkmreža
of othersdrugi and algorithmsalgoritmi.
178
574031
5765
Dio našeg truda prebacujemo
na mrežu drugih i na algoritme.
09:51
And that allowsomogućuje us, of coursenaravno,
to not clutternered our mindsmisli
179
579820
3007
To nam dopušta, naravno,
da umove ne zatrpavamo
09:54
with all sortsvrste of factsčinjenicama.
180
582851
1439
raznim vrstama činjenica.
09:56
We can just downloadpreuzimanje datoteka them
when we need them.
181
584314
2287
Možemo ih jednostavno
preuzeti kada ih trebamo.
09:58
And that's awesomesuper.
182
586625
1382
I to je fantastično.
10:01
But there's a differencerazlika
betweenizmeđu downloadingpreuzimajući datoteku a setset of factsčinjenicama
183
589348
4781
Ali, postoji razlika između
preuzimanja seta činjenica
10:06
and really understandingrazumijevanje how or why
those factsčinjenicama are as they are.
184
594809
4826
i pravog razumijevanja toga kako
ili zašto te činjenice jesu to što jesu.
10:13
UnderstandingRazumijevanje why
a particularposebno diseasebolest spreadsnamazi,
185
601237
4374
Razumjeti zašto se određena bolest širi,
10:17
or how a mathematicalmatematički proofdokaz worksdjela,
186
605635
2059
ili kako matematički dokaz funkcionira,
10:19
or why your friendprijatelj is depresseddepresivno,
187
607718
2013
ili zašto vam je prijatelj u depresiji,
10:21
involvesuključuje more than just downloadingpreuzimajući datoteku.
188
609755
2465
uključuje više od preuzimanja.
10:25
It's going to requirezahtijevati, mostnajviše likelyVjerojatno,
189
613396
2081
Zahtjevat će, najvjerojatnije,
10:27
doing some work for yourselfsami:
190
615501
2102
da dio posla obavite sami:
10:30
havingima a little creativekreativan insightuvid;
191
618503
1840
da imate nešto kreativnog uvida,
10:32
usingkoristeći your imaginationmašta;
192
620367
1266
koristite maštu,
10:33
gettinguzimajući out into the fieldpolje;
193
621657
1318
izlazite na teren,
10:34
doing the experimenteksperiment;
194
622999
1182
radite eksperiment,
razrađujete dokaz,
10:36
workingrad throughkroz the proofdokaz;
195
624205
1271
razgovarate s nekim.
10:37
talkingkoji govori to someonenetko.
196
625500
1444
10:43
Now, I'm not sayingizreka, of coursenaravno,
that we should stop Google-knowingGoogle zna.
197
631533
3544
Ja, naravno, ne govorim da trebamo
prestati stjecati Google znanje.
10:48
I'm just sayingizreka
198
636402
1151
Samo kažem
da ga ne trebamo ni precjenjivati.
10:49
we shouldn'tne treba overvalueprecjenjivanje it, eitherili.
199
637577
1686
10:51
We need to find waysnačine of encouragingohrabrujući
formsobrasci of knowingpoznavanje that are more activeaktivan,
200
639287
4664
Moramo pronaći načine da potičemo
oblike znanja koji su aktivniji
10:56
and don't always involveobuhvatiti passingpretjecanje off
our effortnapor into our bubblemjehurić.
201
644512
5049
i koji ne uključuju uvijek da naš
trud prebacujemo na naš balon.
11:02
Because the thing about Google-knowingGoogle zna
is that too oftenčesto it endskrajevi up
202
650242
3341
Jer, stvar s Google znanjem je to
što ono prečesto ispadne
11:05
beingbiće bubble-knowingmjehur-znajući.
203
653607
1364
balon-znanje.
11:07
And bubble-knowingmjehur-znajući meanssredstva
always beingbiće right.
204
655581
2790
A balon-znanje znači
da smo uvijek u pravu.
11:11
But daringsmion to know,
205
659183
2197
Ali usuditi se znati,
11:13
daringsmion to understandrazumjeti,
206
661404
1570
usuditi se razumjeti,
11:16
meanssredstva riskingriskirajući the possibilitymogućnost
that you could be wrongpogrešno.
207
664151
3066
znači riskirati mogućnost
da možemo biti u krivu.
11:19
It meanssredstva riskingriskirajući the possibilitymogućnost
208
667921
2268
To znači riskirati mogućnost
11:22
that what you want and what's truepravi
are differentdrugačiji things.
209
670213
4327
da su ono što želimo i ono što je istinito
dvije različite stvari.
11:28
WhichKoji bringsdonosi me to the thirdtreći thing
that I think we need to do
210
676070
2921
Što me dovodi do treće stvari
koju mislim da moramo činiti,
11:31
if we want to acceptprihvatiti that we liveživjeti
in a commonzajednička realitystvarnost.
211
679854
3032
ako želimo prihvatiti to
da živimo u zajedničkoj stvarnosti.
11:34
That thirdtreći thing is:
have a little humilityponiznost.
212
682910
2891
Treća stvar je: imajmo malo skromnosti.
Pod skromnost mislim na
epistemičku skromnost,
11:38
By humilityponiznost here, I mean
epistemicepistemičke humilityponiznost,
213
686510
2122
11:40
whichkoji meanssredstva, in a senseosjećaj,
214
688656
1989
što znači, u nekom smislu,
11:43
knowingpoznavanje that you don't know it all.
215
691701
2403
da znamo da ne znamo sve.
11:46
But it alsotakođer meanssredstva something
more than that.
216
694128
2053
Ali, to znači i više od toga.
11:48
It meanssredstva seeingvidim your worldviewpogled na svijet
as openotvoren to improvementpoboljšanje
217
696205
4450
To znači gledanje vlastitog svjetonazora
kao otvorenog prema poboljšanju
11:52
by the evidencedokaz and experienceiskustvo of othersdrugi.
218
700679
2131
kroz dokaze i iskustva drugih.
Gledanje svog svjetonazora
11:54
SeeingViđenje your worldviewpogled na svijet
as openotvoren to improvementpoboljšanje
219
702834
2049
kao otvorenog prema poboljšanju
kroz dokaze i iskustva drugih.
11:56
by the evidencedokaz and experienceiskustvo of othersdrugi.
220
704907
2123
To je više od otvorenosti
prema promjenama.
12:00
That's more than just
beingbiće openotvoren to changepromijeniti.
221
708084
2039
To je više od otvorenosti
prema samonapretku.
12:02
It's more than just beingbiće openotvoren
to self-improvementSelf-poboljšanje.
222
710147
2398
To znači uviđanje da vaše znanje
može biti poboljšano
12:04
It meanssredstva seeingvidim your knowledgeznanje
as capablesposoban of enhancingpoboljšanje
223
712569
4285
12:08
or beingbiće enrichedObogaćen
by what othersdrugi contributedoprinijeti.
224
716878
2526
i obogaćeno kroz doprinos drugih.
12:12
That's partdio of what is involvedumiješan
225
720224
2714
To je dio onoga što je uključeno
12:14
in recognizingprepoznavanje there's a commonzajednička realitystvarnost
226
722962
2133
u prepoznavanje zajedničke stvarnosti
12:18
that you, too, are responsibleodgovoran to.
227
726116
1853
za koju ste i vi odgovorni.
12:21
I don't think it's much
of a stretchrastezanje to say
228
729633
2205
Mislim da nije previše nategnuto reći
da naše društvo nije posebno dobro
u poboljšavanju ili poticanju
12:23
that our societydruštvo is not particularlynaročito great
at enhancingpoboljšanje or encouragingohrabrujući
229
731862
4955
12:28
that sortvrsta of humilityponiznost.
230
736841
1215
takve vrste skromnosti.
12:30
That's partlydjelimično because,
231
738080
1579
To je djelomično tako jer,
12:32
well, we tendskloni to confusezbuniti
arrogancearogancija and confidencepovjerenje.
232
740810
2988
pa, imamo tendenciju miješati
aroganciju i samopouzdanje.
12:36
And it's partlydjelimično because, well, you know,
233
744263
2441
I djelomično je tako jer je, znate,
12:39
arrogancearogancija is just easierlakše.
234
747341
1553
arogancija jednostavno lakša.
12:40
It's just easierlakše to think of yourselfsami
as knowingpoznavanje it all.
235
748918
2677
Jednostavno je lakše misliti da znamo sve.
12:43
It's just easierlakše to think of yourselfsami
as havingima it all figuredshvaćen out.
236
751619
3697
Jednostavno je lakše misliti
da smo sve shvatili.
12:48
But that's anotherjoš exampleprimjer
of the badloše faithvjera towardsza the truthistina
237
756513
2933
Ali, to je drugi primjer
licemjerja prema istini
12:51
that I've been talkingkoji govori about.
238
759470
1538
o kojoj sam govorio.
12:55
So the conceptkoncept of a commonzajednička realitystvarnost,
239
763391
2237
I tako se koncept zajedničke stvarnosti,
12:57
like a lot of philosophicalfilozofski conceptspojmovi,
240
765652
2690
kao mnogi filozofski koncepti,
13:00
can seemčiniti se so obviousočigledan,
241
768366
1484
može činiti tako očitim
13:02
that we can look right pastprošlost it
242
770785
1842
da ga možemo zanemariti
13:05
and forgetzaboraviti why it's importantvažno.
243
773945
1984
i zaboraviti zašto je važan.
13:09
DemocraciesDemokracija can't functionfunkcija
if theirnjihov citizensgrađani don't strivetežiti,
244
777394
4944
Demokracije ne mogu funkcionirati
ako njezini građani ne teže,
13:14
at leastnajmanje some of the time,
245
782362
1370
barem dio vremena,
13:15
to inhabitnastanjuju a commonzajednička spaceprostor,
246
783756
1681
tome da nastanjuju isti prostor,
13:17
a spaceprostor where they can passproći
ideasideje back and forthdalje
247
785461
3456
prostor u kojem mogu razmjenjivati ideje
13:22
when -- and especiallyposebno when --
248
790123
1786
naročito kada
13:23
they disagreene slagati se.
249
791933
1405
se ne slažu.
13:25
But you can't strivetežiti to inhabitnastanjuju that spaceprostor
250
793749
2264
Ali, ne možete težiti tome da
nastanjujete taj prostor
13:29
if you don't alreadyveć acceptprihvatiti
that you liveživjeti in the sameisti realitystvarnost.
251
797560
3586
ako već ne prihvatite
da živite u istoj stvarnosti.
Da bismo to prihvatili,
moramo vjerovati u istinu
13:35
To acceptprihvatiti that, we'veimamo got
to believe in truthistina,
252
803144
2171
13:37
we'veimamo got to encourageohrabriti
more activeaktivan waysnačine of knowingpoznavanje.
253
805339
3311
i moramo poticati aktivnije znanje.
13:41
And we'veimamo got to have the humilityponiznost
254
809394
1738
I moramo imati skromnosti
13:44
to realizeostvariti that we're not
the measuremjera of all things.
255
812271
2707
da shvatimo da nismo mjerilo svih stvari.
13:49
We maysvibanj yetjoš one day realizeostvariti the visionvizija
256
817049
3524
Možda jednog dana ostvarimo viziju
13:52
of havingima the internetInternet in our brainsmozak.
257
820597
2673
posjedovanja interneta u našim mozgovima.
13:56
But if we want that to be liberatingoslobađajući
and not terrifyingzastrašujući,
258
824545
3919
Ali, ako želimo da to bude
oslobađajuće, a ne zastrašujuće,
14:00
if we want it to expandproširiti our understandingrazumijevanje
259
828488
2762
ako želimo da to proširi
naše razumijevanje
14:03
and not just our passivepasivan knowingpoznavanje,
260
831274
2403
a ne samo naše pasivno znanje,
14:06
we need to rememberzapamtiti that our perspectivesperspektive,
261
834585
3639
moramo zapamtiti da naše perspektive,
14:10
as wondrousČudesni, as beautifullijep as they are,
262
838248
3151
koliko god čudesne i prekrasne bile,
14:14
are just that --
263
842171
1280
su samo to -
14:15
perspectivesperspektive on one realitystvarnost.
264
843475
2520
perspektive jedne stvarnosti.
14:19
Thank you.
265
847096
1271
Hvala vam.
14:20
(ApplausePljesak)
266
848391
4826
(Pljesak)
Translated by Jelena Grobenski
Reviewed by Sanda L

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Michael Patrick Lynch - Philosopher
Michael Patrick Lynch examines truth, democracy, public discourse and the ethics of technology in the age of big data.

Why you should listen

What is truth and why does it matter? Does information technology help or hinder its pursuit? And how do we encourage more productive public discourse? These are some of the questions that animate Michael Lynch's work as a philosopher.  

Lynch is a writer and professor of philosophy at the University of Connecticut, where he directs the Humanities Institute. His work concerns truth, democracy, public discourse and the ethics of technology. Lynch is the author or editor of seven books, including The Internet of Us: Knowing More and Understanding Less in the Age of Big Data, In Praise of Reason: Why Rationality Matters for Democracy, Truth as One and Many and the New York Times Sunday Book Review Editor’s pick, True to Life.

The recipient of the Medal for Research Excellence from the University of Connecticut’s College of Liberal Arts and Sciences, he is The Principal Investigator for Humility & Conviction in Public Life, a $7 million project aimed at understanding and encouraging meaningful public discourse funded by the John Templeton Foundation and the University of Connecticut. He's a frequent contributor to the New York Times "The Stone" blog.

More profile about the speaker
Michael Patrick Lynch | Speaker | TED.com