ABOUT THE SPEAKER
Michael Patrick Lynch - Philosopher
Michael Patrick Lynch examines truth, democracy, public discourse and the ethics of technology in the age of big data.

Why you should listen

What is truth and why does it matter? Does information technology help or hinder its pursuit? And how do we encourage more productive public discourse? These are some of the questions that animate Michael Lynch's work as a philosopher.  

Lynch is a writer and professor of philosophy at the University of Connecticut, where he directs the Humanities Institute. His work concerns truth, democracy, public discourse and the ethics of technology. Lynch is the author or editor of seven books, including The Internet of Us: Knowing More and Understanding Less in the Age of Big Data, In Praise of Reason: Why Rationality Matters for Democracy, Truth as One and Many and the New York Times Sunday Book Review Editor’s pick, True to Life.

The recipient of the Medal for Research Excellence from the University of Connecticut’s College of Liberal Arts and Sciences, he is The Principal Investigator for Humility & Conviction in Public Life, a $7 million project aimed at understanding and encouraging meaningful public discourse funded by the John Templeton Foundation and the University of Connecticut. He's a frequent contributor to the New York Times "The Stone" blog.

More profile about the speaker
Michael Patrick Lynch | Speaker | TED.com
TED2017

Michael Patrick Lynch: How to see past your own perspective and find truth

Michael Patrick Lynch: Hoe je voorbij je eigen invalshoek kijkt en waarheid vindt

Filmed:
1,781,987 views

Hoe meer we online lezen en bekijken, hoe moeilijker het wordt om het verschil te kennen tussen wat echt en wat nep is. Het lijkt erop dat we meer weten maar minder begrijpen, zegt filosoof Michael Patrick Lynch. In deze talk daagt hij ons uit om actief stappen te ondernemen om uit onze luchtbellen te breken en deel te nemen aan de gemeenschappelijke werkelijkheid die feitelijk aan de basis van alles ligt.
- Philosopher
Michael Patrick Lynch examines truth, democracy, public discourse and the ethics of technology in the age of big data. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So, imaginestel je voor that you had
your smartphonesmartphone miniaturizedverkleind
0
740
3679
Stel je voor dat je jouw smartphone
tot miniatuurgrootte liet krimpen
00:16
and hookedverslaafd up directlydirect to your brainhersenen.
1
4443
2360
en direct verbond met je hersenen.
00:19
If you had this sortsoort of brainhersenen chipspaander,
2
7711
1893
Als je zo'n hersenchip had,
dan zou je van het internet
kunnen uploaden en downloaden
00:21
you'dje zou be ablein staat to uploaduploaden
and downloaddownloaden to the internetinternet
3
9628
2531
met de snelheid van je gedachten.
00:24
at the speedsnelheid of thought.
4
12183
1192
00:25
AccessingToegang tot socialsociaal mediamedia or WikipediaWikipedia
would be a lot like --
5
13986
3267
Sociale media of Wikipedia raadplegen
zou dan heel erg gelijken op --
van binnen uit bekeken tenminste --
00:29
well, from the insidebinnen at leastminst --
6
17277
1640
00:30
like consultingoverleg plegen your owneigen memorygeheugen.
7
18941
1750
het raadplegen van je eigen geheugen.
00:33
It would be as easygemakkelijk
and as intimateintieme as thinkinghet denken.
8
21247
3198
Het zou even gemakkelijk
en intiem zijn als denken.
00:37
But would it make it easiergemakkelijker
for you to know what's truewaar?
9
25579
3157
Maar zou het eenvoudiger zijn
om de waarheid te onderscheiden?
00:40
Just because a way
of accessingtoegang informationinformatie is fastersneller
10
28760
2961
Snellere toegang tot informatie
maakt deze niet betrouwbaarder natuurlijk,
00:43
it doesn't mean it's more
reliablebetrouwbaar, of courseCursus,
11
31745
2245
en betekent niet dat we die allen
hetzelfde zouden interpreteren.
00:46
and it doesn't mean that we would all
interpretinterpreteren it the samedezelfde way.
12
34014
3231
00:49
And it doesn't mean that you would be
any better at evaluatingevaluatie it.
13
37269
3594
Het wil ook niet zeggen
dat je het beter zou kunnen evalueren.
Je kan zelfs achteruitgaan,
00:52
In factfeit, you mightmacht even be worseerger,
14
40887
1657
want meer data betekent
ook minder tijd om te evalueren.
00:54
because, you know, more datagegevens,
lessminder time for evaluationevaluatie.
15
42568
2782
00:58
Something like this is alreadynu al
happeninggebeurtenis to us right now.
16
46378
3395
Iets gelijkaardigs gebeurt
op dit moment met ons.
01:01
We alreadynu al carrydragen a worldwereld- of informationinformatie
around in our pocketspockets,
17
49797
3858
We lopen al rond met een wereld
aan informatie in onze zakken,
01:05
but it seemslijkt as if the more informationinformatie
we sharedelen and accesstoegang onlineonline,
18
53679
4229
maar het lijkt erop dat hoe meer
informatie we online delen en raadplegen,
01:09
the more difficultmoeilijk it can be for us
to tell the differenceverschil
19
57932
2802
hoe moeilijker het is
om het verschil te zien
01:12
betweentussen what's realecht and what's fakenep.
20
60758
2117
tussen wat echt en wat nep is.
01:15
It's as if we know more
but understandbegrijpen lessminder.
21
63507
3938
Het lijkt erop dat we meer weten,
maar minder begrijpen.
01:20
Now, it's a featurekenmerk
of modernmodern life, I supposeveronderstellen,
22
68152
2937
Het lijkt onderdeel te zijn
van het moderne leven
01:23
that largegroot swathszwaden of the publicopenbaar
liveleven in isolatedgeïsoleerd informationinformatie bubblesbubbels.
23
71113
3988
dat grote groepen mensen in
een geïsoleerde informatieluchtbel leven.
We zijn gepolariseerd:
01:27
We're polarizedgepolariseerde: not just over valueswaarden,
but over the factsfeiten.
24
75849
4654
niet alleen wat betreft waarden,
maar ook over de feiten.
Eén reden hiervoor is,
01:32
One reasonreden for that is, the datagegevens
analyticsAnalytics that driverijden the internetinternet
25
80527
3597
dat de data-analyse achter het internet
01:36
get us not just more informationinformatie,
26
84148
2399
ons niet alleen meer informatie bezorgt,
01:38
but more of the informationinformatie that we want.
27
86571
2186
maar ook meer
van de informatie die we willen.
01:40
Our onlineonline life is personalizedgepersonaliseerde;
28
88781
2390
Ons onlineleven is gepersonaliseerd.
01:43
everything from the adsadvertenties we readlezen
29
91195
1730
Alles, van de reclame die we lezen
01:44
to the newsnieuws that comeskomt down
our FacebookFacebook feedeten geven
30
92949
2590
tot de berichten op
ons Facebook-nieuwsoverzicht,
01:47
is tailoredop maat to satisfyvoldoen our preferencesvoorkeuren.
31
95563
3006
wordt op maat gemaakt
om onze voorkeuren te bedienen.
Terwijl we dus meer informatie krijgen,
01:51
And so while we get more informationinformatie,
32
99279
1806
01:53
a lot of that informationinformatie endsloopt af up
reflectingreflecterende ourselvesonszelf
33
101109
3230
blijkt die informatie evenzeer onszelf
als de realiteit te weerspiegelen.
01:56
as much as it does realityrealiteit.
34
104363
2204
01:59
It endsloopt af up, I supposeveronderstellen,
35
107198
1639
Uiteindelijk denk ik
vergroot ze eerder onze luchtbellen
dan dat ze die doorprikt.
02:01
inflatingopblazen our bubblesbubbels
ratherliever than burstingbarsten them.
36
109691
2533
Daarom verrast het misschien niet
02:05
And so maybe it's no surpriseverrassing
37
113331
2129
02:07
that we're in a situationsituatie,
a paradoxicalparadoxale situationsituatie,
38
115484
2905
dat we in een paradoxale situatie zitten:
we geloven dat we zoveel meer weten
02:10
of thinkinghet denken that we know so much more,
39
118413
2131
02:12
and yetnog not agreeingakkoord
on what it is we know.
40
120568
3010
terwijl we het oneens zijn
over wat we dan precies weten.
02:17
So how are we going to solveoplossen
this problemprobleem of knowledgekennis polarizationpolarisatie?
41
125259
3572
Hoe kunnen we dit
kennispolarizatie-probleem oplossen?
02:20
One obviousduidelijk tactictactiek is to try
to fixrepareren our technologytechnologie,
42
128855
4168
Een voor de hand liggende tactiek is
de technologie verbeteren,
onze digitale platforms
opnieuw vorm te geven
02:25
to redesignherontwerp our digitaldigitaal platformsplatforms,
43
133047
1909
02:26
so as to make them lessminder
susceptiblevatbaar to polarizationpolarisatie.
44
134980
3143
zodat ze minder gevoelig
voor polarisatie zijn.
Ik ben blij te vermelden
02:30
And I'm happygelukkig to reportrapport
45
138884
1199
02:32
that manyveel smartslim people at GoogleGoogle
and FacebookFacebook are workingwerkend on just that.
46
140107
4640
dat veel slimme mensen bij Google
en Facebook hieraan werken.
02:36
And these projectsprojecten are vitalvitaal.
47
144771
1589
Deze projecten zijn van vitaal belang.
Ik denk dat technologie verbeteren
uiteraard heel erg belangrijk is,
02:39
I think that fixingvaststelling technologytechnologie
is obviouslyduidelijk really importantbelangrijk,
48
147837
3130
02:42
but I don't think technologytechnologie alonealleen,
fixingvaststelling it, is going to solveoplossen the problemprobleem
49
150991
4622
maar ik denk niet
dat we enkel met technologie
dit kennispolarisatie-probleem
gaan oplossen.
02:47
of knowledgekennis polarizationpolarisatie.
50
155637
1354
02:49
I don't think that because I don't think,
at the endeinde of the day,
51
157015
3075
Ik denk niet dat dit uiteindelijk
een technologisch probleem is.
02:52
it is a technologicaltechnologisch problemprobleem.
52
160114
1629
Ik denk dat dit een menselijk probleem is,
02:53
I think it's a humanmenselijk problemprobleem,
53
161767
1875
02:55
havingmet to do with how we think
and what we valuewaarde.
54
163666
3565
dat te maken heeft met
hoe we denken en wat wij waarderen.
03:00
In orderbestellen to solveoplossen it, I think
we're going to need help.
55
168285
2615
Om dit op te lossen denk ik
dat we hulp nodig hebben
van de psychologie
en politieke wetenschappen.
03:02
We're going to need help
from psychologypsychologie and politicalpolitiek sciencewetenschap.
56
170924
3005
03:05
But we're alsoook going to need help,
I think, from philosophyfilosofie.
57
173953
3250
Maar we gaan ook hulp nodig hebben,
denk ik, van de filosofie.
03:10
Because to solveoplossen the problemprobleem
of knowledgekennis polarizationpolarisatie,
58
178663
3528
Want om het probleem
van kennispolarisatie op te lossen,
moeten we opnieuw voeling krijgen
03:15
we're going to need to reconnectsluit
59
183522
1995
met een fundamenteel, filosofisch idee:
03:18
with one fundamentalfundamenteel, philosophicalfilosofisch ideaidee:
60
186455
3836
dat we in een gedeelde
werkelijkheid leven.
03:23
that we liveleven in a commongemeenschappelijk realityrealiteit.
61
191219
2397
03:26
The ideaidee of a commongemeenschappelijk realityrealiteit
is like, I supposeveronderstellen,
62
194671
4027
De idee van een gedeelde werkelijkheid
is zoals, veronderstel ik,
vele filosofische concepten:
03:30
a lot of philosophicalfilosofisch conceptsconcepten:
63
198722
1563
eenvoudig om te beweren,
03:32
easygemakkelijk to statestaat
64
200309
1166
03:33
but mysteriouslyop mysterieuze wijze difficultmoeilijk
to put into practicepraktijk.
65
201499
2635
maar vreemd genoeg
moeilijk om in praktijk te brengen.
Om het echt te aanvaarden,
03:37
To really acceptaccepteren it,
66
205003
1305
03:38
I think we need to do threedrie things,
67
206332
2217
denk ik dat we drie zaken moeten doen
03:40
eachelk of whichwelke is a challengeuitdaging right now.
68
208573
2312
die elk tegenwoordig een uitdaging zijn.
Ten eerste moeten we
in de waarheid geloven.
03:44
First, we need to believe in truthwaarheid.
69
212749
2564
Je hebt misschien
al gemerkt dat onze cultuur
03:48
You mightmacht have noticedmerkte
70
216267
1163
03:49
that our culturecultuur is havingmet
something of a troubledverontrust relationshipverhouding
71
217454
3015
momenteel een moeilijke relatie
heeft met dat concept.
03:52
with that conceptconcept right now.
72
220493
1401
03:55
It seemslijkt as if we disagreehet oneens zijn so much that,
73
223061
3213
Het lijkt wel of we het
zo vaak oneens zijn dat,
03:58
as one politicalpolitiek commentatorcommentator
put it not long agogeleden,
74
226298
2809
zoals een politiek commentator
onlangs zei:
het is alsof er
geen feiten meer bestaan.
04:01
it's as if there are no factsfeiten anymoremeer.
75
229131
2235
04:04
But that thought is actuallywerkelijk an expressionuitdrukking
76
232986
4222
Maar die gedachte is
eigenlijk een uitdrukking
04:09
of a sortsoort of seductiveverleidelijke linelijn
of argumentargument that's in the airlucht.
77
237232
4009
van een verleidelijk argument
dat in de lucht hangt.
Dat gaat als volgt:
04:13
It goesgaat like this:
78
241668
1268
we kunnen niet buiten
ons eigen perspectief stappen,
04:16
we just can't stepstap outsidebuiten
of our owneigen perspectivesvooruitzichten;
79
244188
2851
04:19
we can't stepstap outsidebuiten of our biasesbiases.
80
247063
2442
of buiten onze eigen vooroordelen.
04:21
EveryElke time we try,
81
249529
1473
Telkens we dat proberen,
04:23
we just get more informationinformatie
from our perspectiveperspectief.
82
251026
3585
krijgen we meer informatie
vanuit ons eigen perspectief.
04:27
So, this linelijn of thought goesgaat,
83
255536
2250
Als we deze gedachtegang volgen,
kunnen we evengoed toegeven
dat objectieve waarheid een illusie is,
04:31
we mightmacht as well admittoegeven
that objectivedoelstelling truthwaarheid is an illusionillusie,
84
259016
3762
04:34
or it doesn't matterer toe doen,
85
262802
1154
of dat ze niet uitmaakt,
04:35
because eithereen van beide we'llgoed never
know what it is,
86
263980
2146
want ofwel zullen we
nooit weten wat die is,
ofwel ze heeft nooit bestaan.
04:39
or it doesn't existbestaan in the first placeplaats.
87
267039
2143
04:43
That's not a newnieuwe philosophicalfilosofisch thought --
88
271173
2996
Dit is geen nieuw filosofisch idee,
sceptisch zijn tegenover de waarheid.
04:46
skepticismscepticisme about truthwaarheid.
89
274193
1848
Gedurende het einde van de vorige eeuw,
04:49
DuringTijdens the endeinde of the last centuryeeuw,
as some of you know,
90
277332
2881
zoals sommigen zullen weten,
04:52
it was very popularpopulair in certainzeker
academicacademische circlescirkels.
91
280237
2294
was dit erg populair
in bepaalde academische cirkels.
04:55
But it really goesgaat back all the way
to the GreekGrieks philosopherfilosoof ProtagorasProtagoras,
92
283317
5133
Maar het gaat eigenlijk terug op
de Griekse filosoof Protagoras,
en misschien nog verder.
05:00
if not fartherverder back.
93
288474
1326
Protagoras zei dat objectieve
waarheid een illusie was want
05:02
ProtagorasProtagoras said that objectivedoelstelling
truthwaarheid was an illusionillusie
94
290252
2449
05:04
because "man is the measuremaatregel
of all things."
95
292725
2907
'de mens is de maatstaf van alle dingen'.
05:07
Man is the measuremaatregel of all things.
96
295656
1940
De mens is de maatstaf van alle dingen.
Dat lijkt misschien
een verfrissend stukje realpolitik,
05:10
That can seemlijken like a bracingverkwikkende bitbeetje
of realpolitikRealpolitik to people,
97
298169
2823
of bevrijdend,
05:13
or liberatingbevrijdende,
98
301016
1159
omdat het toelaat dat ieder van ons
zijn eigen waarheid ontdekt of maakt.
05:14
because it allowstoestaat eachelk of us
to discoverontdekken or make our owneigen truthwaarheid.
99
302199
4538
05:20
But actuallywerkelijk, I think it's a bitbeetje
of self-servingeigenbelang rationalizationrationalisatie
100
308618
4162
Maar ik zie het eerder
als egoïstische rationalisatie,
05:24
disguisedverkapt as philosophyfilosofie.
101
312804
1867
vermomd als filosofie.
05:27
It confusesverwart the difficultymoeilijkheid
of beingwezen certainzeker
102
315507
2808
Het verwart de moeilijkheid van zekerheid
05:30
with the impossibilityonmogelijkheid of truthwaarheid.
103
318339
2645
met de onmogelijkheid van de waarheid.
05:34
Look --
104
322223
1206
Kijk --
05:36
of courseCursus it's difficultmoeilijk
to be certainzeker about anything;
105
324768
2940
natuurlijk is het moeilijk
om zeker te zijn van iets,
we leven misschien
allemaal in 'The Matrix'.
05:40
we mightmacht all be livingleven in "The MatrixMatrix."
106
328908
2313
05:44
You mightmacht have a brainhersenen chipspaander in your headhoofd
107
332018
1982
Misschien heb je een chip in je hoofd
05:46
feedingvoeding you all the wrongfout informationinformatie.
108
334024
1964
die je de verkeerde informatie doorgeeft.
05:49
But in practicepraktijk, we do agreemee eens
on all sortssoorten of factsfeiten.
109
337593
4179
Maar in de praktijk zijn we het eens
over een hele waaier van feiten.
05:53
We agreemee eens that bulletsopsommingstekens can killdoden people.
110
341796
3239
We zijn het erover eens
dat kogels mensen kunnen doden.
05:57
We agreemee eens that you can't flapklep
your armsarmen and flyvlieg.
111
345616
4383
We zijn het erover eens dat je niet
kan vliegen door met je armen te zwaaien.
06:02
We agreemee eens -- or we should --
112
350023
2109
We zijn het erover eens,
of tenminste zou dat moeten,
dat er een externe werkelijkheid bestaat
06:05
that there is an externalextern realityrealiteit
113
353018
2297
06:07
and ignoringnegeren it can get you hurtpijn doen.
114
355339
2081
en als je die negeert,
kan je gewond geraken.
06:11
NonethelessToch, skepticismscepticisme
about truthwaarheid can be temptingverleidelijk,
115
359205
4149
Niettemin kan scepticisme
tegenover de waarheid verleidelijk zijn,
want zo kunnen we onze eigen
vooroordelen wegredeneren.
06:15
because it allowstoestaat us to rationalizerationaliseren
away our owneigen biasesbiases.
116
363378
3314
06:18
When we do that, we're sortsoort of like
the guy in the moviefilm
117
366716
2987
Dan zijn we een beetje
zoals die kerel in de film
06:21
who knewwist he was livingleven in "The MatrixMatrix"
118
369727
2338
die wist dat hij in 'The Matrix' leefde
06:24
but decidedbeslist he likedvond it there, anywayin ieder geval.
119
372793
2725
maar besloot dat hij
het daar toch fijn vond.
06:29
After all, gettingkrijgen what you
want feelsvoelt good.
120
377031
2658
Krijgen wat je wilt, voelt immers goed.
06:32
BeingWordt right all the time feelsvoelt good.
121
380271
2696
Altijd gelijk hebben, voelt goed.
06:34
So, oftenvaak it's easiergemakkelijker for us
122
382991
2782
Het is dus vaak gemakkelijker voor ons
06:37
to wrapinpakken ourselvesonszelf in our cozygezellige
informationinformatie bubblesbubbels,
123
385797
3489
om in onze gezellige
informatieluchtbel te zitten
06:42
liveleven in badslecht faithgeloof,
124
390049
1541
in kwade trouw,
06:43
and take those bubblesbubbels
as the measuremaatregel of realityrealiteit.
125
391614
3751
en deze luchtbellen te beschouwen
als de maatstaf van de werkelijkheid.
06:48
An examplevoorbeeld, I think, of how
this badslecht faithgeloof getskrijgt into our actionactie
126
396595
5845
Een voorbeeld van hoe kwade trouw
in ons gedrag kruipt is, denk ik,
06:54
is our reactionreactie
to the phenomenonfenomeen of fakenep newsnieuws.
127
402464
4785
onze reactie op
het fenomeen van nepnieuws.
06:59
The fakenep newsnieuws that spreadverspreiding on the internetinternet
128
407874
2930
Het nepnieuws dat zich
over het internet verspreidde,
07:02
duringgedurende the AmericanAmerikaanse
presidentialpresidentiële electionverkiezing of 2016
129
410828
4654
tijdens de Amerikaanse
presidentsverkiezingen van 2016,
07:07
was designedontworpen to feedeten geven into our biasesbiases,
130
415506
2627
was ontworpen om
onze vooroordelen te voeden
07:10
designedontworpen to inflateopblazen our bubblesbubbels.
131
418157
2114
en onze luchtbellen te vergroten.
07:12
But what was really strikingopvallend about it
132
420295
2051
Maar wat echt opvallend was,
07:14
was not just that it fooledvoor de gek houden
so manyveel people.
133
422370
2614
was niet enkel
dat het zo veel mensen misleidde.
07:17
What was really strikingopvallend to me
about fakenep newsnieuws,
134
425595
2841
Wat ik echt opvallend vind aan nepnieuws,
07:20
the phenomenonfenomeen,
135
428460
1338
het fenomeen,
07:21
is how quicklysnel it itselfzelf becamewerd
the subjectonderwerpen of knowledgekennis polarizationpolarisatie;
136
429822
5055
is hoe snel het zelf het onderwerp
van kennispolarisatie werd,
07:27
so much so, that the very termtermijn --
the very termtermijn -- "fakenep newsnieuws"
137
435582
3679
zo snel dat de term 'nepnieuws'
07:31
now just meansmiddelen: "newsnieuws storyverhaal I don't like."
138
439285
3404
nu gewoon wil zeggen:
'nieuws dat ik niet leuk vind'.
07:35
That's an examplevoorbeeld of the badslecht faithgeloof
towardsnaar the truthwaarheid that I'm talkingpratend about.
139
443367
4873
Dat is een voorbeeld van
kwade trouw tegenover de waarheid,
waarover ik het eerder had.
07:43
But the really, I think, dangerousgevaarlijk thing
140
451240
3474
Het gevaarlijkste, denk ik,
07:47
about skepticismscepticisme with regardbeschouwen to truthwaarheid
141
455981
2578
aan sceptisch zijn tegenover de waarheid
is dat het leidt tot despotisme.
07:51
is that it leadsleads to despotismdespotisme.
142
459476
1907
07:54
"Man is the measuremaatregel of all things"
143
462350
2923
'De mens is de maatstaf van alles'
07:57
inevitablyonvermijdelijk becomeswordt "The Man
is the measuremaatregel of all things."
144
465297
3917
wordt onvermijdelijk
'De leider als maatstaf van alles'.
08:01
Just as "everyelk man for himselfzichzelf"
145
469852
2650
Net zoals 'ieder voor zichzelf'
08:04
always seemslijkt to turnbeurt out to be
"only the strongsterk surviveoverleven."
146
472526
2995
altijd lijkt uit te draaien op
'alleen de sterksten overleven'.
08:08
At the endeinde of Orwell'sOrwell "1984,"
147
476345
2489
Op het einde van Orwell's '1984'
martelt gedachtepolitieman O'Brien
de hoofdpersoon Winston Smith
08:12
the thought policemanpolitieagent O'BrienO'Brien is torturingmartelen
the protagonisthoofdrolspeler WinstonWinston SmithSmith
148
480136
4259
08:16
into believinggeloven two plusplus two equalsis gelijk aan fivevijf.
149
484419
3198
tot hij gelooft
dat twee plus twee vijf is.
08:20
What O'BrienO'Brien sayszegt is the pointpunt,
150
488571
2804
O'Brien zegt dat het zijn bedoeling is
08:25
is that he wants to convinceovertuigen SmithSmith
that whateverwat dan ook the partyfeest sayszegt is the truthwaarheid,
151
493486
4421
om Smith te overtuigen
dat alles wat de partij zegt, waar is
08:29
and the truthwaarheid is whateverwat dan ook the partyfeest sayszegt.
152
497931
2885
en dat waarheid is wat de partij zegt.
En O'Brien weet
08:33
And what O'BrienO'Brien knowsweet
is that onceeen keer this thought is acceptedaanvaard,
153
501484
3520
dat eenmaal dit aanvaard wordt,
08:38
criticalkritisch dissentdissidentie is impossibleonmogelijk.
154
506387
2554
een kritische stem onmogelijk wordt.
Je kan de macht
niet de waarheid vertellen
08:41
You can't speakspreken truthwaarheid to powermacht
155
509857
2188
08:44
if the powermacht speaksspreekt truthwaarheid by definitiondefinitie.
156
512069
3155
als die macht per definitie
de waarheid spreekt.
Ik zei dat om een gedeelde
werkelijkheid te kunnen aanvaarden
08:48
I said that in orderbestellen to acceptaccepteren
that we really liveleven in a commongemeenschappelijk realityrealiteit,
157
516880
4243
we drie zaken moeten doen.
08:53
we have to do threedrie things.
158
521147
1287
Ten eerste moeten we
in de waarheid geloven.
08:54
The first thing is to believe in truthwaarheid.
159
522458
1985
De tweede kunnen we omschrijven
08:56
The secondtweede thing can be summedopgeteld up
160
524467
1670
08:58
by the LatinLatijn phraseuitdrukking that KantKant tooknam
as the mottomotto for the EnlightenmentVerlichting:
161
526161
5086
met de Latijnse zin die Kant
gebruikte als motto voor de verlichting:
09:03
"SapereSapere audeAude,"
162
531271
1637
'Sapere aude'
09:04
or "daredurven to know."
163
532932
1732
oftewel 'durf te denken'.
09:06
Or as KantKant wants,
"to daredurven to know for yourselfjezelf."
164
534688
2426
Of zoals Kant het wil:
'durf voor jezelf te denken'.
Ik denk dat in het begin van
het internettijdperk velen van ons dachten
09:10
I think in the earlyvroeg daysdagen of the internetinternet,
165
538208
2042
09:12
a lot of us thought
166
540274
1166
09:13
that informationinformatie technologytechnologie
was always going to make it easiergemakkelijker
167
541464
3810
dat de informatietechnologie
het gemakkelijker zou maken
09:17
for us to know for ourselvesonszelf,
168
545298
1855
om zelf dingen te weten
09:19
and of courseCursus in manyveel waysmanieren, it has.
169
547177
2692
en natuurlijk is dat
in vele opzichten ook zo.
Maar nu het internet
09:21
But as the internetinternet has becomeworden
more and more a partdeel of our liveslevens,
170
549893
3838
steeds meer onderdeel
is geworden van ons leven
09:25
our relianceReliance on it, our use of it,
171
553755
1959
is onze afhankelijkheid, ons gebruik,
09:27
has becomeworden oftenvaak more passivepassief.
172
555738
2560
steeds passiever geworden.
Veel van onze huidige kennis
krijgen we via Google.
09:30
Much of what we know todayvandaag we Google-knowGoogle-weten.
173
558322
2365
09:33
We downloaddownloaden prepackagedvoorverpakt setssets of factsfeiten
174
561299
3695
We downloaden voorverpakte feiten
09:37
and sortsoort of shuffleShuffle them alonglangs
the assemblybijeenkomst linelijn of socialsociaal mediamedia.
175
565018
3812
en schuiven die op de lopende band
van de sociale media.
De Google-kennis is nuttig,
09:41
Now, Google-knowingGoogle-kent is usefulnuttig
176
569357
1430
09:42
preciselyprecies because it involvesimpliceert
a sortsoort of intellectualintellectueel outsourcingOutsourcing.
177
570811
3196
juist omdat het een soort
intellectuele uitbesteding inhoudt.
09:46
We offloadafladen our effortinspanning ontonaar a networknetwerk
of othersanderen and algorithmsalgoritmen.
178
574031
5765
We laten onze inspanning over aan
een netwerk van anderen en algoritmes.
Hierdoor hoeven we
ons geheugen niet te overladen
09:51
And that allowstoestaat us, of courseCursus,
to not clutterrommel our mindsgeesten
179
579820
3007
09:54
with all sortssoorten of factsfeiten.
180
582851
1439
met allerlei feiten.
We kunnen ze downloaden
wanneer we ze nodig hebben.
09:56
We can just downloaddownloaden them
when we need them.
181
584314
2287
En dat is geweldig.
09:58
And that's awesomegeweldig.
182
586625
1382
10:01
But there's a differenceverschil
betweentussen downloadingdownloaden a setreeks of factsfeiten
183
589348
4781
Er is echter een verschil tussen
het downloaden van feiten
en werkelijk het hoe en waarom
van deze feiten begrijpen.
10:06
and really understandingbegrip how or why
those factsfeiten are as they are.
184
594809
4826
10:13
UnderstandingBegrip why
a particularbijzonder diseaseziekte spreadsspreads,
185
601237
4374
Begrijpen waarom
een bepaalde ziekte zich verspreidt,
10:17
or how a mathematicalwiskundig proofbewijs workswerken,
186
605635
2059
of hoe een wiskundig bewijs werkt,
10:19
or why your friendvriend is depressedterneergeslagen,
187
607718
2013
of waarom je vriend depressief is,
10:21
involvesimpliceert more than just downloadingdownloaden.
188
609755
2465
houdt meer in dan enkel downloaden.
10:25
It's going to requirevereisen, mostmeest likelywaarschijnlijk,
189
613396
2081
Daarvoor moet je waarschijnlijk
10:27
doing some work for yourselfjezelf:
190
615501
2102
zelf wat moeite doen:
10:30
havingmet a little creativecreatief insightin zicht;
191
618503
1840
creatief inzicht hebben,
10:32
usinggebruik makend van your imaginationverbeelding;
192
620367
1266
je verbeelding gebruiken,
10:33
gettingkrijgen out into the fieldveld-;
193
621657
1318
veldwerk doen,
proeven uitvoeren,
10:34
doing the experimentexperiment;
194
622999
1182
het bewijs bestuderen,
10:36
workingwerkend throughdoor the proofbewijs;
195
624205
1271
er met iemand over praten.
10:37
talkingpratend to someoneiemand.
196
625500
1444
10:43
Now, I'm not sayinggezegde, of courseCursus,
that we should stop Google-knowingGoogle-kent.
197
631533
3544
Ik beweer niet dat we moeten
stoppen met Google-kennis.
10:48
I'm just sayinggezegde
198
636402
1151
Ik zeg gewoon
dat we het niet mogen overwaarderen.
10:49
we shouldn'tmoet niet overvalueovervalue it, eithereen van beide.
199
637577
1686
10:51
We need to find waysmanieren of encouragingbemoedigend
formsvormen of knowingwetende that are more activeactief,
200
639287
4664
We moeten manieren vinden om
actievere vormen van kennis te stimuleren
10:56
and don't always involvebetrekken bij passingvoorbijgaand off
our effortinspanning into our bubblebubbel.
201
644512
5049
waarbij we deze niet automatisch
aftappen van onze informatieluchtbel.
11:02
Because the thing about Google-knowingGoogle-kent
is that too oftenvaak it endsloopt af up
202
650242
3341
Want Google-kennis wil te vaak zeggen:
11:05
beingwezen bubble-knowingBubble-kent.
203
653607
1364
luchtbelkennis.
11:07
And bubble-knowingBubble-kent meansmiddelen
always beingwezen right.
204
655581
2790
Luchtbelkennis betekent
dat je altijd gelijk hebt.
11:11
But daringDaring to know,
205
659183
2197
Maar de moed hebben om te weten,
11:13
daringDaring to understandbegrijpen,
206
661404
1570
om te begrijpen,
betekent dat je de kans accepteert
dat je het wellicht mis hebt.
11:16
meansmiddelen riskingriskeren the possibilitymogelijkheid
that you could be wrongfout.
207
664151
3066
11:19
It meansmiddelen riskingriskeren the possibilitymogelijkheid
208
667921
2268
Het betekent dat je riskeert
dat wat je wilt en wat waar is,
twee verschillende zaken zijn.
11:22
that what you want and what's truewaar
are differentverschillend things.
209
670213
4327
Dat brengt me bij punt drie
van wat we volgens mij moeten doen
11:28
WhichDie bringsbrengt me to the thirdderde thing
that I think we need to do
210
676070
2921
als we willen aanvaarden dat we
in een gedeelde werkelijkheid leven.
11:31
if we want to acceptaccepteren that we liveleven
in a commongemeenschappelijk realityrealiteit.
211
679854
3032
11:34
That thirdderde thing is:
have a little humilitynederigheid.
212
682910
2891
Dat derde punt is:
wees een beetje bescheiden.
Ik bedoel kentheoretische bescheidenheid,
11:38
By humilitynederigheid here, I mean
epistemicepistemische humilitynederigheid,
213
686510
2122
11:40
whichwelke meansmiddelen, in a sensezin,
214
688656
1989
wat in zekere zin wil zeggen:
11:43
knowingwetende that you don't know it all.
215
691701
2403
weten dat je niet alles weet.
11:46
But it alsoook meansmiddelen something
more than that.
216
694128
2053
Maar het is meer dan dat.
Het betekent: je wereldbeeld zien
als iets dat verbeterd kan worden
11:48
It meansmiddelen seeingziend your worldviewwereldbeeld
as openOpen to improvementverbetering
217
696205
4450
op basis van bewijzen
en ervaringen van anderen.
11:52
by the evidencebewijsmateriaal and experienceervaring of othersanderen.
218
700679
2131
Je wereldbeeld willen verbeteren
11:54
SeeingZien your worldviewwereldbeeld
as openOpen to improvementverbetering
219
702834
2049
op basis van bewijzen
en ervaringen van anderen.
11:56
by the evidencebewijsmateriaal and experienceervaring of othersanderen.
220
704907
2123
Dat is meer dan
openstaan voor verandering.
12:00
That's more than just
beingwezen openOpen to changeverandering.
221
708084
2039
Het is meer dan openstaan
voor zelfverbetering.
12:02
It's more than just beingwezen openOpen
to self-improvementmotivatie & zelfontwikkeling.
222
710147
2398
Het betekent: je kennis zien
als vatbaar voor verbetering
12:04
It meansmiddelen seeingziend your knowledgekennis
as capablein staat of enhancingverbetering van de
223
712569
4285
12:08
or beingwezen enrichedverrijkt
by what othersanderen contributebijdragen.
224
716878
2526
of verrijking door wat anderen bijdragen.
12:12
That's partdeel of what is involvedbetrokken
225
720224
2714
Dit is deel van wat er komt kijken
bij het erkennen
van een gedeelde werkelijkheid
12:14
in recognizingherkennen there's a commongemeenschappelijk realityrealiteit
226
722962
2133
waarvoor ook jij
verantwoordelijkheid draagt.
12:18
that you, too, are responsibleverantwoordelijk to.
227
726116
1853
Ik denk niet dat het
vergezocht is om te zeggen
12:21
I don't think it's much
of a stretchrekken to say
228
729633
2205
12:23
that our societymaatschappij is not particularlyvooral great
at enhancingverbetering van de or encouragingbemoedigend
229
731862
4955
dat onze samenleving niet
bijzonder goed is in het aanmoedigen
van dit soort bescheidenheid.
12:28
that sortsoort of humilitynederigheid.
230
736841
1215
12:30
That's partlygedeeltelijk because,
231
738080
1579
Dat komt deels doordat
we arrogantie en zelfzekerheid
nogal eens verwisselen.
12:32
well, we tendde neiging hebben to confuseverwarren
arrogancearrogantie and confidencevertrouwen.
232
740810
2988
12:36
And it's partlygedeeltelijk because, well, you know,
233
744263
2441
Dat komt deels doordat
arrogantie gemakkelijker is.
12:39
arrogancearrogantie is just easiergemakkelijker.
234
747341
1553
Het is gemakkelijker om jezelf
te zien als iemand die alles weet.
12:40
It's just easiergemakkelijker to think of yourselfjezelf
as knowingwetende it all.
235
748918
2677
12:43
It's just easiergemakkelijker to think of yourselfjezelf
as havingmet it all figuredbedacht out.
236
751619
3697
Het is gemakkelijker om jezelf te zien
als iemand die alles op een rijtje heeft.
Dat is nog een voorbeeld van
die kwade trouw tegenover de waarheid
12:48
But that's anothereen ander examplevoorbeeld
of the badslecht faithgeloof towardsnaar the truthwaarheid
237
756513
2933
12:51
that I've been talkingpratend about.
238
759470
1538
waarover we het eerder hadden.
12:55
So the conceptconcept of a commongemeenschappelijk realityrealiteit,
239
763391
2237
Het concept van
een gedeelde werkelijkheid,
12:57
like a lot of philosophicalfilosofisch conceptsconcepten,
240
765652
2690
zoals vele filosofische concepten,
kan zo voor de hand liggend lijken,
13:00
can seemlijken so obviousduidelijk,
241
768366
1484
dat we er aan voorbij gaan
13:02
that we can look right pastverleden it
242
770785
1842
en vergeten waarom het zo belangrijk is.
13:05
and forgetvergeten why it's importantbelangrijk.
243
773945
1984
13:09
DemocraciesDemocratieën can't functionfunctie
if theirhun citizensburgers don't strivestreven,
244
777394
4944
Democratieën kunnen niet werken
als hun burgers er niet naar streven,
om tenminste deeltijds
13:14
at leastminst some of the time,
245
782362
1370
in een gemeenschappelijke ruimte te leven,
13:15
to inhabitbewonen a commongemeenschappelijk spaceruimte,
246
783756
1681
13:17
a spaceruimte where they can passslagen voor
ideasideeën back and forthvoort
247
785461
3456
een ruimte waar ze
ideeën kunnen uitwisselen
13:22
when -- and especiallyvooral when --
248
790123
1786
als, en vooral als,
ze het niet eens zijn.
13:23
they disagreehet oneens zijn.
249
791933
1405
13:25
But you can't strivestreven to inhabitbewonen that spaceruimte
250
793749
2264
Maar je kan er niet naar streven
om in die ruimte te leven
13:29
if you don't alreadynu al acceptaccepteren
that you liveleven in the samedezelfde realityrealiteit.
251
797560
3586
als je niet op voorhand aanvaardt
dat je in dezelfde werkelijkheid leeft.
Om dat te aanvaarden,
moeten we in waarheid geloven.
13:35
To acceptaccepteren that, we'vewij hebben got
to believe in truthwaarheid,
252
803144
2171
13:37
we'vewij hebben got to encourageaanmoedigen
more activeactief waysmanieren of knowingwetende.
253
805339
3311
We moeten actieve
kennisvergaring aanmoedigen.
13:41
And we'vewij hebben got to have the humilitynederigheid
254
809394
1738
We moeten de bescheidenheid
aan de dag leggen
13:44
to realizerealiseren that we're not
the measuremaatregel of all things.
255
812271
2707
om te beseffen dat we
niet de maatstaf van alles zijn.
13:49
We maymei yetnog one day realizerealiseren the visionvisie
256
817049
3524
Op een dag zullen we misschien
de toekomstvisie verwezenlijken
waarin het internet rechtstreeks
met onze hersenen verbonden is.
13:52
of havingmet the internetinternet in our brainshersenen.
257
820597
2673
Maar als we willen dat dit bevrijdend is
13:56
But if we want that to be liberatingbevrijdende
and not terrifyingafschuwelijk,
258
824545
3919
en niet angstaanjagend,
14:00
if we want it to expanduitbreiden our understandingbegrip
259
828488
2762
als we ons begrip van de wereld
willen uitbreiden
14:03
and not just our passivepassief knowingwetende,
260
831274
2403
en niet enkel onze passieve kennis,
14:06
we need to rememberonthouden that our perspectivesvooruitzichten,
261
834585
3639
dan moeten voor ogen houden
dat onze standpunten,
14:10
as wondrouswonderlijke, as beautifulmooi as they are,
262
838248
3151
hoe wonderbaar en mooi ze ook zijn,
enkel dat zijn:
14:14
are just that --
263
842171
1280
standpunten betreffende één werkelijkheid.
14:15
perspectivesvooruitzichten on one realityrealiteit.
264
843475
2520
Dank je.
14:19
Thank you.
265
847096
1271
(Applaus)
14:20
(ApplauseApplaus)
266
848391
4826
Translated by Sofie Vandenberghe
Reviewed by Axel Saffran

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Michael Patrick Lynch - Philosopher
Michael Patrick Lynch examines truth, democracy, public discourse and the ethics of technology in the age of big data.

Why you should listen

What is truth and why does it matter? Does information technology help or hinder its pursuit? And how do we encourage more productive public discourse? These are some of the questions that animate Michael Lynch's work as a philosopher.  

Lynch is a writer and professor of philosophy at the University of Connecticut, where he directs the Humanities Institute. His work concerns truth, democracy, public discourse and the ethics of technology. Lynch is the author or editor of seven books, including The Internet of Us: Knowing More and Understanding Less in the Age of Big Data, In Praise of Reason: Why Rationality Matters for Democracy, Truth as One and Many and the New York Times Sunday Book Review Editor’s pick, True to Life.

The recipient of the Medal for Research Excellence from the University of Connecticut’s College of Liberal Arts and Sciences, he is The Principal Investigator for Humility & Conviction in Public Life, a $7 million project aimed at understanding and encouraging meaningful public discourse funded by the John Templeton Foundation and the University of Connecticut. He's a frequent contributor to the New York Times "The Stone" blog.

More profile about the speaker
Michael Patrick Lynch | Speaker | TED.com