ABOUT THE SPEAKER
Michael Patrick Lynch - Philosopher
Michael Patrick Lynch examines truth, democracy, public discourse and the ethics of technology in the age of big data.

Why you should listen

What is truth and why does it matter? Does information technology help or hinder its pursuit? And how do we encourage more productive public discourse? These are some of the questions that animate Michael Lynch's work as a philosopher.  

Lynch is a writer and professor of philosophy at the University of Connecticut, where he directs the Humanities Institute. His work concerns truth, democracy, public discourse and the ethics of technology. Lynch is the author or editor of seven books, including The Internet of Us: Knowing More and Understanding Less in the Age of Big Data, In Praise of Reason: Why Rationality Matters for Democracy, Truth as One and Many and the New York Times Sunday Book Review Editor’s pick, True to Life.

The recipient of the Medal for Research Excellence from the University of Connecticut’s College of Liberal Arts and Sciences, he is The Principal Investigator for Humility & Conviction in Public Life, a $7 million project aimed at understanding and encouraging meaningful public discourse funded by the John Templeton Foundation and the University of Connecticut. He's a frequent contributor to the New York Times "The Stone" blog.

More profile about the speaker
Michael Patrick Lynch | Speaker | TED.com
TED2017

Michael Patrick Lynch: How to see past your own perspective and find truth

Michael Patrick Lynch: Cum să vezi dincolo de propria perspectivă și să afli adevărul

Filmed:
1,781,987 views

Cu cât citim și privim mai mult online, cu atât mai greu ne e să face distincția între ceea ce e real și ceea ce e fals. E ca și cum știm mai mult, dar înțelegem mai puțin, spune filozoful Michael Patrick Lynch. În această discuție, el ne provoacă să luăm măsuri în mod activ pentru a sparge filtrele „bulelor” noastre și pentru a participa la realitatea comună care stă la temelia tuturor lucrurilor.
- Philosopher
Michael Patrick Lynch examines truth, democracy, public discourse and the ethics of technology in the age of big data. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So, imagineimagina that you had
your smartphonesmartphone miniaturizedsistem de localizare miniaturizat
0
740
3679
Deci, imaginează-ți
că ți-ai miniaturizat smartphone-ul
00:16
and hookedcoroiat up directlydirect to your braincreier.
1
4443
2360
și ți l-ai legat direct la creier.
00:19
If you had this sortfel of braincreier chipcip,
2
7711
1893
Dacă ai avea un asemenea cip cerebral,
00:21
you'dte-ai be ablecapabil to uploadîncărcați
and downloadDescarca to the internetInternet
3
9628
2531
ai putea încărca
și descărca de pe internet
00:24
at the speedviteză of thought.
4
12183
1192
cu viteza gândului.
00:25
AccessingAccesarea socialsocial mediamass-media or WikipediaWikipedia
would be a lot like --
5
13986
3267
Accesarea rețelelor sociale
sau a Wikipediei ar semăna foarte mult...
00:29
well, from the insideinterior at leastcel mai puţin --
6
17277
1640
cel puțin din interior...
00:30
like consultingconsultant your ownpropriu memorymemorie.
7
18941
1750
cu consultarea propriei memorii.
00:33
It would be as easyuşor
and as intimateintim as thinkinggândire.
8
21247
3198
Ar fi la fel de ușor și intim ca a gândi.
00:37
But would it make it easierMai uşor
for you to know what's trueAdevărat?
9
25579
3157
Dar ți-ar fi oare mai ușor
să știi ce e adevărat?
00:40
Just because a way
of accessingaccesarea informationinformație is fastermai repede
10
28760
2961
Doar pentru că un mod
de accesare a informației e mai rapid
00:43
it doesn't mean it's more
reliablede încredere, of coursecurs,
11
31745
2245
nu înseamnă și că e mai de încredere,
desigur,
00:46
and it doesn't mean that we would all
interpretinterpreta it the samela fel way.
12
34014
3231
și nu înseamnă că l-am interpreta cu toții
la fel.
00:49
And it doesn't mean that you would be
any better at evaluatingevaluarea it.
13
37269
3594
Și nu înseamnă
că ai fi mai bun în a-l evalua.
00:52
In factfapt, you mightar putea even be worsemai rau,
14
40887
1657
Ai putea fi chiar mai slab,
00:54
because, you know, more datadate,
lessMai puțin time for evaluationevaluare.
15
42568
2782
mai multe date înseamnă
mai puțin timp pentru evaluare.
00:58
Something like this is alreadydeja
happeninglucru to us right now.
16
46378
3395
Ceva asemănător
ni se întâmplă deja chiar acum.
01:01
We alreadydeja carrytransporta a worldlume of informationinformație
around in our pocketsbuzunare,
17
49797
3858
Purtăm deja o lume de informații
în buzunare,
01:05
but it seemspare as if the more informationinformație
we shareacțiune and accessacces onlinepe net,
18
53679
4229
dar pare că, cu cât împărtășim și accesăm
mai multă informație online,
01:09
the more difficultdificil it can be for us
to tell the differencediferență
19
57932
2802
cu atât mai dificil poate fi pentru noi
să facem distincția
01:12
betweenîntre what's realreal and what's fakefals.
20
60758
2117
între ceea ce e real și ceea ce e fals.
01:15
It's as if we know more
but understanda intelege lessMai puțin.
21
63507
3938
E ca și cum știm mai mult,
dar înțelegem mai puțin.
01:20
Now, it's a featurecaracteristică
of modernmodern life, I supposepresupune,
22
68152
2937
Presupun
că e o caracteristică a vieții moderne
01:23
that largemare swathsbrazde of the publicpublic
livetrăi in isolatedizolat informationinformație bubblesbule.
23
71113
3988
ca părți mari din public să trăiască
în bule de informații izolate.
01:27
We're polarizedpolarizate: not just over valuesvalorile,
but over the factsfapte.
24
75849
4654
Suntem polarizați în privința valorilor,
dar și a faptelor.
01:32
One reasonmotiv for that is, the datadate
analyticsanaliză that driveconduce the internetInternet
25
80527
3597
Unul din motive e că analiza datelor
care pune în mișcare internetul
01:36
get us not just more informationinformație,
26
84148
2399
ne oferă nu doar mai multă informație,
01:38
but more of the informationinformație that we want.
27
86571
2186
ci mai multă informație dorită de noi.
01:40
Our onlinepe net life is personalizedpersonalizate;
28
88781
2390
Viața noastră online e personalizată,
01:43
everything from the adsanunțuri we readcitit
29
91195
1730
totul, de la reclamele citite
01:44
to the newsștiri that comesvine down
our FacebookFacebook feeda hrani
30
92949
2590
la veștile care intră
în fluxul nostru de Facebook,
01:47
is tailoredadaptate to satisfysatisface our preferencesPreferinţe.
31
95563
3006
e conceput special
pentru a ne satisface preferințele.
01:51
And so while we get more informationinformație,
32
99279
1806
Deși primim mai multă informație,
01:53
a lot of that informationinformație endscapete up
reflectingreflectând ourselvesnoi insine
33
101109
3230
o mare parte din aceasta
ajunge să ne reflecte pe noi
01:56
as much as it does realityrealitate.
34
104363
2204
la fel de mult pe cât reflectă realitatea.
01:59
It endscapete up, I supposepresupune,
35
107198
1639
Aceasta sfârșește, cred,
02:01
inflatingumflarea our bubblesbule
rathermai degraba than burstingde rupere them.
36
109691
2533
prin a ne umfla bula,
în loc să o spargă.
02:05
And so maybe it's no surprisesurprinde
37
113331
2129
Astfel, poate că nu e o surpriză
02:07
that we're in a situationsituatie,
a paradoxicalparadoxal situationsituatie,
38
115484
2905
că ne regăsim într-o situație paradoxală,
02:10
of thinkinggândire that we know so much more,
39
118413
2131
aceea de a ne gândi că știm atât de mult,
02:12
and yetinca not agreeingfiind de acord
on what it is we know.
40
120568
3010
fără ca totuși să ne punem de acord
asupra a ce anume știm.
02:17
So how are we going to solverezolva
this problemproblemă of knowledgecunoştinţe polarizationpolarizare?
41
125259
3572
Deci cum vom soluționa această problemă
a polarizării cunoașterii?
02:20
One obviousevident tactictactică is to try
to fixrepara our technologytehnologie,
42
128855
4168
O tactică evidentă e să încercăm
să remediem tehnologia folosită,
02:25
to redesignredesign our digitaldigital platformsplatforme,
43
133047
1909
să reconcepem platformele digitale,
02:26
so as to make them lessMai puțin
susceptiblesusceptibil to polarizationpolarizare.
44
134980
3143
pentru a le face mai puțin susceptibile
la polarizare.
02:30
And I'm happyfericit to reportraport
45
138884
1199
Sunt fericit să raportez
02:32
that manymulți smartinteligent people at GoogleGoogle
and FacebookFacebook are workinglucru on just that.
46
140107
4640
că mulți oameni deștepți de la Google
și Facebook lucrează chiar la asta.
02:36
And these projectsproiecte are vitalvital.
47
144771
1589
Iar aceste proiecte sunt vitale.
02:39
I think that fixingfixare technologytehnologie
is obviouslyevident really importantimportant,
48
147837
3130
Cred că remedierea tehnologiei
este, evident, foarte importantă,
02:42
but I don't think technologytehnologie alonesingur,
fixingfixare it, is going to solverezolva the problemproblemă
49
150991
4622
dar nu cred că doar tehnologia
și remedierea ei va soluționa problema
02:47
of knowledgecunoştinţe polarizationpolarizare.
50
155637
1354
polarizării cunoașterii.
02:49
I don't think that because I don't think,
at the endSfârşit of the day,
51
157015
3075
Nu cred asta fiindcă nu cred că,
în cele din urmă,
02:52
it is a technologicaltehnologic problemproblemă.
52
160114
1629
e o problemă tehnologică.
02:53
I think it's a humanuman problemproblemă,
53
161767
1875
Cred că e o problemă umană,
02:55
havingavând to do with how we think
and what we valuevaloare.
54
163666
3565
care are legătură cu modul în care gândim
și cu ceea ce prețuim.
03:00
In orderOrdin to solverezolva it, I think
we're going to need help.
55
168285
2615
Ca să rezolvăm asta,
cred că vom avea nevoie de ajutor.
03:02
We're going to need help
from psychologyPsihologie and politicalpolitic scienceştiinţă.
56
170924
3005
Vom avea nevoie de ajutorul psihologiei
și al științei politice.
03:05
But we're alsode asemenea going to need help,
I think, from philosophyfilozofie.
57
173953
3250
Dar cred că vom avea nevoie
și de ajutorul filozofiei.
03:10
Because to solverezolva the problemproblemă
of knowledgecunoştinţe polarizationpolarizare,
58
178663
3528
Deoarece, pentru a soluționa problema
polarizării cunoașterii,
03:15
we're going to need to reconnectreconectarea
59
183522
1995
va trebui să ne reconectăm
03:18
with one fundamentalfundamental, philosophicalfilozofic ideaidee:
60
186455
3836
cu o idee fundamentală, filozofică:
03:23
that we livetrăi in a commoncomun realityrealitate.
61
191219
2397
aceea că trăim într-o realitate comună.
03:26
The ideaidee of a commoncomun realityrealitate
is like, I supposepresupune,
62
194671
4027
Ideea unei realități comune
este, presupun, asemănătoare
03:30
a lot of philosophicalfilozofic conceptsconcepte:
63
198722
1563
multor concepte filozofice:
03:32
easyuşor to statestat
64
200309
1166
ușor de enunțat,
03:33
but mysteriouslymisterios difficultdificil
to put into practicepractică.
65
201499
2635
dar misterios de dificil
de pus în practică.
03:37
To really acceptAccept it,
66
205003
1305
Pentru a o accepta,
03:38
I think we need to do threeTrei things,
67
206332
2217
cred că trebuie să facem trei lucruri,
03:40
eachfiecare of whichcare is a challengeprovocare right now.
68
208573
2312
fiecare fiind o provocare
în momentul de față.
03:44
First, we need to believe in truthadevăr.
69
212749
2564
În primul rând,
trebuie să credem în adevăr.
03:48
You mightar putea have noticeda observat
70
216267
1163
Probabil că ați remarcat
03:49
that our culturecultură is havingavând
something of a troubledtulbure relationshiprelaţie
71
217454
3015
că cultura noastră
are o relație oarecum tulbure
03:52
with that conceptconcept right now.
72
220493
1401
cu acest concept în prezent.
03:55
It seemspare as if we disagreedezacord so much that,
73
223061
3213
Pare că ne contrazicem atât de mult încât,
03:58
as one politicalpolitic commentatorcomentator
put it not long agoîn urmă,
74
226298
2809
cum a spus recent un comentator politic,
04:01
it's as if there are no factsfapte anymoremai.
75
229131
2235
e ca și când nu mai există date reale.
04:04
But that thought is actuallyde fapt an expressionexpresie
76
232986
4222
Dar acest raționament e, de fapt,
04:09
of a sortfel of seductiveseducatoare linelinia
of argumentargument that's in the airaer.
77
237232
4009
expresia unei argumentații seducătoare
ce plutește în aer.
04:13
It goesmerge like this:
78
241668
1268
Și e cam așa:
04:16
we just can't stepEtapa outsidein afara
of our ownpropriu perspectivesperspective;
79
244188
2851
nu putem păși
în afara perspectivelor proprii,
04:19
we can't stepEtapa outsidein afara of our biasesdistorsiunilor.
80
247063
2442
nu putem păși
în afara prejudecăților noastre.
04:21
EveryFiecare time we try,
81
249529
1473
De fiecare dată când încercăm,
04:23
we just get more informationinformație
from our perspectiveperspectivă.
82
251026
3585
primim mai multă informație
din perspectiva noastră.
04:27
So, this linelinia of thought goesmerge,
83
255536
2250
Astfel, acest raționament sună așa:
04:31
we mightar putea as well admitadmite
that objectiveobiectiv truthadevăr is an illusionamăgire,
84
259016
3762
putem admite la fel de bine
că adevărul obiectiv e o iluzie
04:34
or it doesn't mattermaterie,
85
262802
1154
sau că nu contează,
04:35
because eitherfie we'llbine never
know what it is,
86
263980
2146
deoarece fie nu vom ști niciodată ce e,
04:39
or it doesn't existexista in the first placeloc.
87
267039
2143
fie nici nu există.
04:43
That's not a newnou philosophicalfilozofic thought --
88
271173
2996
Aceasta nu e o idee filozofică nouă...
04:46
skepticismscepticism about truthadevăr.
89
274193
1848
scepticismul cu privire la adevăr.
04:49
DuringÎn timpul the endSfârşit of the last centurysecol,
as some of you know,
90
277332
2881
La sfârșitul secolului trecut,
după cum știu unii dintre voi,
04:52
it was very popularpopular in certainanumit
academicacademic circlescerc.
91
280237
2294
era foarte popular
în unele cercuri academice.
04:55
But it really goesmerge back all the way
to the GreekGreacă philosopherfilozof ProtagorasProtagoras,
92
283317
5133
De fapt, acesta datează
din vremea filozofului grec Protagoras,
05:00
if not farthermai departe back.
93
288474
1326
dacă nu chiar dinainte.
05:02
ProtagorasProtagoras said that objectiveobiectiv
truthadevăr was an illusionamăgire
94
290252
2449
Protagoras a spus că adevărul obiectiv
e o iluzie
05:04
because "man is the measuremăsura
of all things."
95
292725
2907
deoarece
„omul e măsura tuturor lucrurilor”.
05:07
Man is the measuremăsura of all things.
96
295656
1940
Omul e măsura tuturor lucrurilor.
05:10
That can seempărea like a bracingrigidizare bitpic
of realpolitikRealpolitik to people,
97
298169
2823
Asta poate semăna cu politica realistă,
05:13
or liberatingeliberator,
98
301016
1159
eliberatoare,
05:14
because it allowspermite eachfiecare of us
to discoverdescoperi or make our ownpropriu truthadevăr.
99
302199
4538
deoarece fiecare își poate descoperi
sau crea astfel propriul adevăr.
05:20
But actuallyde fapt, I think it's a bitpic
of self-servingauto-servire rationalizationraţionalizarea
100
308618
4162
De fapt,
cred că e un raționament egocentric
05:24
disguisedcamuflat as philosophyfilozofie.
101
312804
1867
deghizat drept filozofie.
05:27
It confusesconfundă the difficultydificultate
of beingfiind certainanumit
102
315507
2808
Acesta confundă dificultatea de a fi sigur
05:30
with the impossibilityimposibilitatea of truthadevăr.
103
318339
2645
cu imposibilitatea adevărului.
05:34
Look --
104
322223
1206
Uitați...
05:36
of coursecurs it's difficultdificil
to be certainanumit about anything;
105
324768
2940
bineînțeles că e dificil
să fii sigur de orice:
05:40
we mightar putea all be livingviaţă in "The MatrixMatrix."
106
328908
2313
am putea trăi cu toții în „Matrix”.
05:44
You mightar putea have a braincreier chipcip in your headcap
107
332018
1982
Ai putea avea un cip cerebral în cap
05:46
feedinghrănire you all the wronggresit informationinformație.
108
334024
1964
care îți transmite informații greșite.
05:49
But in practicepractică, we do agreede acord
on all sortsfelul of factsfapte.
109
337593
4179
Dar, în practică,
suntem de acord cu tot felul de adevăruri.
05:53
We agreede acord that bulletsgloanţe can killucide people.
110
341796
3239
Suntem de acord
că gloanțele pot ucide oameni.
05:57
We agreede acord that you can't flapclapă
your armsarme and flya zbura.
111
345616
4383
Suntem de acord
că nu poți să dai din brațe și să zbori.
06:02
We agreede acord -- or we should --
112
350023
2109
Suntem de acord... sau ar trebui...
06:05
that there is an externalextern realityrealitate
113
353018
2297
că există o realitate externă
06:07
and ignoringignorare it can get you hurtrănit.
114
355339
2081
și că ignorarea sa ne poate face rău.
06:11
NonethelessCu toate acestea, skepticismscepticism
about truthadevăr can be temptingtentant,
115
359205
4149
Cu toate acestea, scepticismul
față de adevăr poate fi tentant,
06:15
because it allowspermite us to rationalizeraţionalizarea
away our ownpropriu biasesdistorsiunilor.
116
363378
3314
deoarece ne permite
să ne justificăm propriile prejudecăți.
06:18
When we do that, we're sortfel of like
the guy in the moviefilm
117
366716
2987
Când facem asta,
suntem cam ca tipul din film
06:21
who knewștiut he was livingviaţă in "The MatrixMatrix"
118
369727
2338
care știa că trăiește în „Matrix”,
06:24
but decideda decis he likedplăcut it there, anywayoricum.
119
372793
2725
dar a decis că îi place acolo.
06:29
After all, gettingobtinerea what you
want feelsse simte good.
120
377031
2658
În cele din urmă,
te simți bine să obții ceea ce vrei.
06:32
BeingFiind right all the time feelsse simte good.
121
380271
2696
Te simți bine să ai dreptate mereu.
06:34
So, oftende multe ori it's easierMai uşor for us
122
382991
2782
Așa că, adesea ne e mai ușor
06:37
to wrapîmpacheta ourselvesnoi insine in our cozyconfortabil
informationinformație bubblesbule,
123
385797
3489
să ne ascundem în bulele noastre
confortabile de informații,
06:42
livetrăi in badrău faithcredinţă,
124
390049
1541
să trăim cu neîncredere
06:43
and take those bubblesbule
as the measuremăsura of realityrealitate.
125
391614
3751
și să credem
că aceste bule sunt măsura realității.
06:48
An exampleexemplu, I think, of how
this badrău faithcredinţă getsdevine into our actionacțiune
126
396595
5845
Un exemplu al felului în care
neîncrederea ne penetrează acțiunile
06:54
is our reactionreacţie
to the phenomenonfenomen of fakefals newsștiri.
127
402464
4785
este reacția la fenomenul știrilor false.
06:59
The fakefals newsștiri that spreadrăspândire on the internetInternet
128
407874
2930
Știrile false răspândite pe internet
07:02
duringpe parcursul the AmericanAmerican
presidentialprezidenţiale electionalegere of 2016
129
410828
4654
în alegerile prezidențiale americane
din 2016
07:07
was designedproiectat to feeda hrani into our biasesdistorsiunilor,
130
415506
2627
au fost concepute
să ne mențină prejudecățile,
07:10
designedproiectat to inflatese umflă în pene our bubblesbule.
131
418157
2114
să ne umfle bulele.
07:12
But what was really strikingfrapant about it
132
420295
2051
Dar ceea ce a fost izbitor la ele
07:14
was not just that it fooledpăcălit
so manymulți people.
133
422370
2614
a fost nu doar că au păcălit
atât de mulți oameni.
07:17
What was really strikingfrapant to me
about fakefals newsștiri,
134
425595
2841
Ceea ce mi s-a părut izbitor mie
la știrile false,
07:20
the phenomenonfenomen,
135
428460
1338
la acest fenomen,
07:21
is how quicklyrepede it itselfîn sine becamea devenit
the subjectsubiect of knowledgecunoştinţe polarizationpolarizare;
136
429822
5055
a fost rapiditatea cu care el a devenit
subiect de polarizare a cunoașterii.
07:27
so much so, that the very termtermen --
the very termtermen -- "fakefals newsștiri"
137
435582
3679
Atât de mult încât
însuși termenul de „știri false”
07:31
now just meansmijloace: "newsștiri storypoveste I don't like."
138
439285
3404
înseamnă acum doar „știre ce nu-mi place”.
07:35
That's an exampleexemplu of the badrău faithcredinţă
towardscătre the truthadevăr that I'm talkingvorbind about.
139
443367
4873
E un exemplu al neîncrederii în adevăr
despre care vorbesc.
07:43
But the really, I think, dangerouspericulos thing
140
451240
3474
Dar, cred, ceea ce e cu adevărat periculos
07:47
about skepticismscepticism with regardprivință to truthadevăr
141
455981
2578
la scepticismul cu privire la adevăr
07:51
is that it leadsOportunitati to despotismDespotismul.
142
459476
1907
e că duce la depotism.
07:54
"Man is the measuremăsura of all things"
143
462350
2923
„Omul e măsura tuturor lucrurilor”
07:57
inevitablyinevitabil becomesdevine "The Man
is the measuremăsura of all things."
144
465297
3917
devine inevitabil
„Acest om e măsura tuturor lucrurilor”.
08:01
Just as "everyfiecare man for himselfse"
145
469852
2650
Tot așa cum „fiecare pentru sine”
08:04
always seemspare to turnviraj out to be
"only the strongputernic survivesupravieţui."
146
472526
2995
pare să devină întotdeauna
„doar cel puternic supraviețuiește”.
08:08
At the endSfârşit of Orwell'sLui Orwell "1984,"
147
476345
2489
La finalul cărții lui Orwell „1984”,
08:12
the thought policemanpolițist O'BrienO'Brien is torturingtorturarea
the protagonistprotagonist WinstonWinston SmithSmith
148
480136
4259
polițistul gândurilor O'Brien
îl torturează pe Winston Smith
08:16
into believingcredincios two plusla care se adauga two equalseste egală fivecinci.
149
484419
3198
pentru a ajunge să creadă
că doi plus doi fac cinci.
08:20
What O'BrienO'Brien saysspune is the pointpunct,
150
488571
2804
Scopul acestui lucru,
potrivit lui O'Brien,
08:25
is that he wants to convinceconvinge SmithSmith
that whateverindiferent de the partyparte saysspune is the truthadevăr,
151
493486
4421
e că dorește să-l convingă pe Smith
că orice spune partidul e adevărul,
08:29
and the truthadevăr is whateverindiferent de the partyparte saysspune.
152
497931
2885
iar adevărul e orice spune partidul.
08:33
And what O'BrienO'Brien knowsștie
is that onceo singura data this thought is acceptedadmis,
153
501484
3520
Și ceea ce O'Brien știe e că,
odată acceptată această idee,
08:38
criticalcritic dissentdisidenţă is impossibleimposibil.
154
506387
2554
dezacordul critic e imposibil.
08:41
You can't speakvorbi truthadevăr to powerputere
155
509857
2188
Nu poți vorbi de adevăr puterii
08:44
if the powerputere speaksvorbește truthadevăr by definitiondefiniție.
156
512069
3155
dacă puterea spune adevărul
prin definiție.
08:48
I said that in orderOrdin to acceptAccept
that we really livetrăi in a commoncomun realityrealitate,
157
516880
4243
Am spus că pentru a accepta
că trăim într-o realitate comună,
08:53
we have to do threeTrei things.
158
521147
1287
e nevoie de trei lucruri.
08:54
The first thing is to believe in truthadevăr.
159
522458
1985
Primul lucru e să credem în adevăr.
08:56
The secondal doilea thing can be summedînsumate up
160
524467
1670
Al doilea lucru poate fi rezumat
08:58
by the LatinLatină phrasefraza that KantKant tooka luat
as the mottoMotto-ul for the EnlightenmentIluminare:
161
526161
5086
de fraza latină preluată de Kant
drept motto al Iluminismului:
09:03
"SapereSapere audeanghel marius,"
162
531271
1637
„Sapere aude”,
09:04
or "darea indrazni to know."
163
532932
1732
sau „îndrăznește să știi”.
09:06
Or as KantKant wants,
"to darea indrazni to know for yourselftu."
164
534688
2426
Sau, cum dorește Kant,
„îndrăznește să afli singur”.
09:10
I think in the earlydin timp dayszi of the internetInternet,
165
538208
2042
Cred că în primele zile ale internetului,
09:12
a lot of us thought
166
540274
1166
mulți dintre noi credeau
09:13
that informationinformație technologytehnologie
was always going to make it easierMai uşor
167
541464
3810
că tehnologia informațiilor
ne va ușura mereu
09:17
for us to know for ourselvesnoi insine,
168
545298
1855
sarcina de a afla singuri
09:19
and of coursecurs in manymulți waysmoduri, it has.
169
547177
2692
și, bineînțeles, în multe privințe,
asta a făcut.
09:21
But as the internetInternet has becomedeveni
more and more a partparte of our livesvieți,
170
549893
3838
Dar, pe măsură ce internetul a devenit
tot mai mult parte a vieții noaste,
09:25
our reliancedependenţa on it, our use of it,
171
553755
1959
bazarea noastră pe el,
modul de utilizare,
09:27
has becomedeveni oftende multe ori more passivepasiv.
172
555738
2560
au devenit tot mai pasive.
09:30
Much of what we know todayastăzi we Google-knowGoogle ştie.
173
558322
2365
Mult din ceea ce știm azi
se datorează Google.
09:33
We downloadDescarca prepackagedpreambalate setsseturi of factsfapte
174
561299
3695
Descărcăm seturi de date preîmpachetate
09:37
and sortfel of shuffleShuffle them alongde-a lungul
the assemblyasamblare linelinia of socialsocial mediamass-media.
175
565018
3812
și le aruncăm pe banda rulantă
a rețelelor sociale.
09:41
Now, Google-knowingŞtiind de Google is usefulutil
176
569357
1430
Cunoașterea prin Google e bună
09:42
preciselyexact because it involvesimplică
a sortfel of intellectualintelectual outsourcingexternalizare.
177
570811
3196
tocmai fiindcă implică
un fel de externalizare intelectuală.
09:46
We offloaddebarce our effortefort ontope a networkreţea
of othersalții and algorithmsalgoritmi.
178
574031
5765
Efortul nostru e preluat
de o rețea de persoane și algoritmi.
09:51
And that allowspermite us, of coursecurs,
to not clutterdezordine our mindsminți
179
579820
3007
Și asta ne permite, bineînțeles,
să nu ne încărcăm mințile
09:54
with all sortsfelul of factsfapte.
180
582851
1439
cu tot felul de date.
09:56
We can just downloadDescarca them
when we need them.
181
584314
2287
Putem să le descărcăm când ne trebuiesc.
09:58
And that's awesomeminunat.
182
586625
1382
Și asta e grozav.
10:01
But there's a differencediferență
betweenîntre downloadingDescărcare a seta stabilit of factsfapte
183
589348
4781
Dar există o diferență
între a descărca un set de date
10:06
and really understandingînţelegere how or why
those factsfapte are as they are.
184
594809
4826
și a înțelege cu adevărat cum sau de ce
sunt acele date așa cum sunt.
10:13
UnderstandingÎnţelegerea why
a particularspecial diseaseboală spreadstartinabile,
185
601237
4374
A înțelege
de ce se răspândește o anumită boală
10:17
or how a mathematicalmatematic proofdovadă workslucrări,
186
605635
2059
sau cum se face o demonstrație matematică
10:19
or why your friendprieten is depresseddeprimat,
187
607718
2013
sau de ce prietenul tău e deprimat
10:21
involvesimplică more than just downloadingDescărcare.
188
609755
2465
implică mai mult decât să descărci.
10:25
It's going to requirenecesita, mostcel mai likelyprobabil,
189
613396
2081
Va presupune, cel mai probabil,
10:27
doing some work for yourselftu:
190
615501
2102
să lucrezi și singur,
10:30
havingavând a little creativecreator insightînțelegere;
191
618503
1840
să ai puțină viziune creativă,
10:32
usingutilizând your imaginationimaginație;
192
620367
1266
să folosești imaginația,
10:33
gettingobtinerea out into the fieldcamp;
193
621657
1318
să ieși pe teren,
10:34
doing the experimentexperiment;
194
622999
1182
să faci experimentul,
10:36
workinglucru throughprin the proofdovadă;
195
624205
1271
să faci demonstrația,
10:37
talkingvorbind to someonecineva.
196
625500
1444
să vorbești cu cineva.
10:43
Now, I'm not sayingzicală, of coursecurs,
that we should stop Google-knowingŞtiind de Google.
197
631533
3544
Nu spun, desigur, că ar trebui
să încetăm să aflăm prin Google.
10:48
I'm just sayingzicală
198
636402
1151
Spun doar
10:49
we shouldn'tnu ar trebui overvalueovervalue it, eitherfie.
199
637577
1686
că n-ar trebui să-l supraestimăm.
10:51
We need to find waysmoduri of encouragingîncurajator
formsformulare of knowingcunoaștere that are more activeactiv,
200
639287
4664
Trebuie să găsim moduri de a încuraja
forme de cunoaștere activă
10:56
and don't always involveimplica passingtrecere off
our effortefort into our bubblebalon.
201
644512
5049
și care nu implică mereu evitarea
efortului nostru în bula noastră.
11:02
Because the thing about Google-knowingŞtiind de Google
is that too oftende multe ori it endscapete up
202
650242
3341
Căci chestia despre cunoașterea
de pe Google e că adesea ajunge să fie
11:05
beingfiind bubble-knowingBubble-cunoaşterea.
203
653607
1364
cunoaștere de tip bulă.
11:07
And bubble-knowingBubble-cunoaşterea meansmijloace
always beingfiind right.
204
655581
2790
Și cunoașterea asta înseamnă
să ai întotdeauna dreptate.
11:11
But daringBravul to know,
205
659183
2197
Dar a îndrăzni să știi,
11:13
daringBravul to understanda intelege,
206
661404
1570
a îndrăzni să înțelegi,
11:16
meansmijloace riskingrisca the possibilityposibilitate
that you could be wronggresit.
207
664151
3066
înseamnă să riști să te înșeli.
11:19
It meansmijloace riskingrisca the possibilityposibilitate
208
667921
2268
Înseamnă să riști să afli
11:22
that what you want and what's trueAdevărat
are differentdiferit things.
209
670213
4327
că ceea ce vrei și ceea ce e adevărat
sunt două lucruri diferite.
11:28
WhichCare bringsaduce me to the thirdal treilea thing
that I think we need to do
210
676070
2921
Astfel ajung la al treilea lucru
ce cred că trebuie făcut
11:31
if we want to acceptAccept that we livetrăi
in a commoncomun realityrealitate.
211
679854
3032
dacă vrem să acceptăm că trăim
într-o realitate comună.
11:34
That thirdal treilea thing is:
have a little humilityumilinţă.
212
682910
2891
Iar acest al treilea lucru e:
să avem puțină modestie.
11:38
By humilityumilinţă here, I mean
epistemicepistemic humilityumilinţă,
213
686510
2122
Și aici mă refer la modestia epistemică,
11:40
whichcare meansmijloace, in a sensesens,
214
688656
1989
care înseamnă, într-un fel,
11:43
knowingcunoaștere that you don't know it all.
215
691701
2403
să știi că nu le știi pe toate.
11:46
But it alsode asemenea meansmijloace something
more than that.
216
694128
2053
Dar înseamnă și ceva mai mult de-atât.
11:48
It meansmijloace seeingvedere your worldviewviziune asupra lumii
as opendeschis to improvementîmbunătăţire
217
696205
4450
Înseamnă ca viziunea ta despre lume
să fie deschisă îmbunătățirii
11:52
by the evidenceevidență and experienceexperienţă of othersalții.
218
700679
2131
aduse de dovezile și experiența altora.
11:54
SeeingVăzând your worldviewviziune asupra lumii
as opendeschis to improvementîmbunătăţire
219
702834
2049
Viziunea ta să fie deschisă îmbunătățirii
11:56
by the evidenceevidență and experienceexperienţă of othersalții.
220
704907
2123
aduse de dovezile și experiența altora.
12:00
That's more than just
beingfiind opendeschis to changeSchimbare.
221
708084
2039
Adică nu doar să fii deschis la schimbare.
12:02
It's more than just beingfiind opendeschis
to self-improvementauto-îmbunătăţire.
222
710147
2398
Nu doar să fii deschis
la autoperfecționare.
12:04
It meansmijloace seeingvedere your knowledgecunoştinţe
as capablecapabil of enhancingconsolidarea
223
712569
4285
Înseamnă să consideri că cunoașterea ta
poate fi îmbunătățită
12:08
or beingfiind enrichedîmbogăţit
by what othersalții contributea contribui.
224
716878
2526
sau îmbogățită de contribuția altora.
12:12
That's partparte of what is involvedimplicat
225
720224
2714
E parte din ceea ce implică
recunoașterea faptului
12:14
in recognizingrecunoscând there's a commoncomun realityrealitate
226
722962
2133
că există o realitate comună
12:18
that you, too, are responsibleresponsabil to.
227
726116
1853
față de care ești și tu responsabil.
12:21
I don't think it's much
of a stretchîntinde to say
228
729633
2205
Nu cred că e exagerat când spun
12:23
that our societysocietate is not particularlyîn special great
at enhancingconsolidarea or encouragingîncurajator
229
731862
4955
că societatea noastră nu se descurcă
prea bine cu îmbunătățirea sau încurajarea
12:28
that sortfel of humilityumilinţă.
230
736841
1215
acestui fel de modestie.
12:30
That's partlyparţial because,
231
738080
1579
Și e așa, parțial, fiindcă
12:32
well, we tendtind to confuseconfunda
arrogancearoganţă and confidenceîncredere.
232
740810
2988
tindem să facem confuzia
între aroganță și siguranță de sine.
12:36
And it's partlyparţial because, well, you know,
233
744263
2441
Și asta, parțial, fiindcă, știți,
12:39
arrogancearoganţă is just easierMai uşor.
234
747341
1553
e mai ușor să fii arogant.
12:40
It's just easierMai uşor to think of yourselftu
as knowingcunoaștere it all.
235
748918
2677
E mai ușor să crezi că le știi pe toate.
12:43
It's just easierMai uşor to think of yourselftu
as havingavând it all figuredimaginat out.
236
751619
3697
E mai ușor să crezi
că le-ai descifrat pe toate.
12:48
But that's anothero alta exampleexemplu
of the badrău faithcredinţă towardscătre the truthadevăr
237
756513
2933
Dar ăsta e încă un exemplu
al neîncrederii în adevăr
12:51
that I've been talkingvorbind about.
238
759470
1538
despre care vorbeam.
12:55
So the conceptconcept of a commoncomun realityrealitate,
239
763391
2237
Așadar, conceptul realității comune,
12:57
like a lot of philosophicalfilozofic conceptsconcepte,
240
765652
2690
la fel ca multe concepte filozofice,
13:00
can seempărea so obviousevident,
241
768366
1484
poate părea atât de evident,
13:02
that we can look right pasttrecut it
242
770785
1842
încât privim dincolo de el,
13:05
and forgeta uita why it's importantimportant.
243
773945
1984
uitând de ce e important.
13:09
DemocraciesDemocraţiile can't functionfuncţie
if theiral lor citizenscetățeni don't strivesă depună eforturi,
244
777394
4944
Democrațiile nu pot funcționa
dacă cetățenii lor nu se străduiesc,
13:14
at leastcel mai puţin some of the time,
245
782362
1370
măcar din când în când,
13:15
to inhabitpopulează a commoncomun spacespaţiu,
246
783756
1681
să locuiască un spațiu comun,
13:17
a spacespaţiu where they can passtrece
ideasidei back and forthmai departe
247
785461
3456
un spațiu unde pot schimba idei,
13:22
when -- and especiallyin mod deosebit when --
248
790123
1786
mai ales atunci când...
13:23
they disagreedezacord.
249
791933
1405
sunt în dezacord.
13:25
But you can't strivesă depună eforturi to inhabitpopulează that spacespaţiu
250
793749
2264
Dar nu te poți strădui
să locuiești acel spațiu
13:29
if you don't alreadydeja acceptAccept
that you livetrăi in the samela fel realityrealitate.
251
797560
3586
dacă nu accepți deja
că trăiești în aceeași realitate.
13:35
To acceptAccept that, we'vene-am got
to believe in truthadevăr,
252
803144
2171
Ca să acceptăm,
trebuie să credem în adevăr,
13:37
we'vene-am got to encouragea incuraja
more activeactiv waysmoduri of knowingcunoaștere.
253
805339
3311
trebuie să încurajăm
moduri active de cunoaștere.
13:41
And we'vene-am got to have the humilityumilinţă
254
809394
1738
Și trebuie să avem modestia
13:44
to realizerealiza that we're not
the measuremăsura of all things.
255
812271
2707
de a realiza
că nu suntem măsura tuturor lucrurilor.
13:49
We mayMai yetinca one day realizerealiza the visionviziune
256
817049
3524
Poate vom realiza,
într-o bună zi, viziunea
13:52
of havingavând the internetInternet in our brainscreier.
257
820597
2673
de a avea internetul în creierul nostru.
13:56
But if we want that to be liberatingeliberator
and not terrifyingînfricoșător,
258
824545
3919
Dar dacă vrem ca acest lucru
să fie eliberator, nu terifiant,
14:00
if we want it to expandextinde our understandingînţelegere
259
828488
2762
dacă dorim să ne extindem înțelegerea,
14:03
and not just our passivepasiv knowingcunoaștere,
260
831274
2403
și nu doar cunoașterea pasivă,
14:06
we need to remembertine minte that our perspectivesperspective,
261
834585
3639
trebuie să ne amintim
că perspectivele noastre,
14:10
as wondrousminunate, as beautifulfrumoasa as they are,
262
838248
3151
oricât de minunate și frumoase ar fi,
14:14
are just that --
263
842171
1280
sunt doar asta...
14:15
perspectivesperspective on one realityrealitate.
264
843475
2520
perspective asupra unei realități.
14:19
Thank you.
265
847096
1271
Mulțumesc.
14:20
(ApplauseAplauze)
266
848391
4826
(Aplauze)
Translated by Dorothea Flondor
Reviewed by Cristina Nicolae

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Michael Patrick Lynch - Philosopher
Michael Patrick Lynch examines truth, democracy, public discourse and the ethics of technology in the age of big data.

Why you should listen

What is truth and why does it matter? Does information technology help or hinder its pursuit? And how do we encourage more productive public discourse? These are some of the questions that animate Michael Lynch's work as a philosopher.  

Lynch is a writer and professor of philosophy at the University of Connecticut, where he directs the Humanities Institute. His work concerns truth, democracy, public discourse and the ethics of technology. Lynch is the author or editor of seven books, including The Internet of Us: Knowing More and Understanding Less in the Age of Big Data, In Praise of Reason: Why Rationality Matters for Democracy, Truth as One and Many and the New York Times Sunday Book Review Editor’s pick, True to Life.

The recipient of the Medal for Research Excellence from the University of Connecticut’s College of Liberal Arts and Sciences, he is The Principal Investigator for Humility & Conviction in Public Life, a $7 million project aimed at understanding and encouraging meaningful public discourse funded by the John Templeton Foundation and the University of Connecticut. He's a frequent contributor to the New York Times "The Stone" blog.

More profile about the speaker
Michael Patrick Lynch | Speaker | TED.com