ABOUT THE SPEAKER
Michael Patrick Lynch - Philosopher
Michael Patrick Lynch examines truth, democracy, public discourse and the ethics of technology in the age of big data.

Why you should listen

What is truth and why does it matter? Does information technology help or hinder its pursuit? And how do we encourage more productive public discourse? These are some of the questions that animate Michael Lynch's work as a philosopher.  

Lynch is a writer and professor of philosophy at the University of Connecticut, where he directs the Humanities Institute. His work concerns truth, democracy, public discourse and the ethics of technology. Lynch is the author or editor of seven books, including The Internet of Us: Knowing More and Understanding Less in the Age of Big Data, In Praise of Reason: Why Rationality Matters for Democracy, Truth as One and Many and the New York Times Sunday Book Review Editor’s pick, True to Life.

The recipient of the Medal for Research Excellence from the University of Connecticut’s College of Liberal Arts and Sciences, he is The Principal Investigator for Humility & Conviction in Public Life, a $7 million project aimed at understanding and encouraging meaningful public discourse funded by the John Templeton Foundation and the University of Connecticut. He's a frequent contributor to the New York Times "The Stone" blog.

More profile about the speaker
Michael Patrick Lynch | Speaker | TED.com
TED2017

Michael Patrick Lynch: How to see past your own perspective and find truth

Michael Patrick Lynch: Làm sao để phá bỏ cách nhìn của riêng bạn và tìm ra sự thật.

Filmed:
1,781,987 views

Càng đọc và xem online nhiều, chúng ta càng khó tìm ra sự khác biệt giữa sự thật và điều giả dối. Giống như là việc chúng ta biết nhiều hơn nhưng hiểu ít hơn, triết gia Michael Patrick Lynch nói. Trong bài diễn thuyết này, ông khuyến khích chúng ta thực hiện các biện pháp chủ động để phá vỡ những bong bóng lọc và tham gia vào cuộc sống thực nơi vận hành mọi điều trong đời.
- Philosopher
Michael Patrick Lynch examines truth, democracy, public discourse and the ethics of technology in the age of big data. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So, imaginetưởng tượng that you had
your smartphoneđiện thoại thông minh miniaturizedminiaturized
0
740
3679
Hãy tưởng tượng
điện thoại thông minh của bạn được thu nhỏ
00:16
and hookedmóc nối up directlytrực tiếp to your brainóc.
1
4443
2360
và gắn thẳng vào não bạn.
00:19
If you had this sortsắp xếp of brainóc chipChip,
2
7711
1893
Nếu bạn có kiểu con chíp não này,
00:21
you'dbạn muốn be ablecó thể to uploadtải lên
and downloadtải về to the internetInternet
3
9628
2531
bạn sẽ có thể đăng lên
và tải xuống internet
00:24
at the speedtốc độ of thought.
4
12183
1192
bằng với tốc độ tư duy.
00:25
AccessingTruy cập vào socialxã hội mediaphương tiện truyền thông or WikipediaWikipedia
would be a lot like --
5
13986
3267
Truy cập mạng xã hội hay Wikipedia
sẽ rất giống như --
00:29
well, from the insidephía trong at leastít nhất --
6
17277
1640
ừm, ít nhất là từ bên trong --
00:30
like consultingtư vấn your ownsở hữu memoryký ức.
7
18941
1750
như tra cứu chính trí nhớ của bạn.
00:33
It would be as easydễ dàng
and as intimatethân mật as thinkingSuy nghĩ.
8
21247
3198
Nó sẽ dễ và thân thuộc như khi tư duy vậy.
00:37
But would it make it easierdễ dàng hơn
for you to know what's truethật?
9
25579
3157
Nhưng để bạn biết được điều gì là đúng
có dễ hơn không?
00:40
Just because a way
of accessingtruy cập informationthông tin is fasternhanh hơn
10
28760
2961
Chỉ vì cách truy cập thông tin
là nhanh hơn
00:43
it doesn't mean it's more
reliableđáng tin cậy, of coursekhóa học,
11
31745
2245
không có nghĩa nó đáng tin hơn,
tất nhiên rồi,
00:46
and it doesn't mean that we would all
interpretgiải thích it the sametương tự way.
12
34014
3231
và không có nghĩa tất cả chúng ta
sẽ hiểu nó theo cùng một hướng.
00:49
And it doesn't mean that you would be
any better at evaluatingđánh giá it.
13
37269
3594
Và không có nghĩa bạn có thể đánh giá nó
tốt hơn.
00:52
In factthực tế, you mightcó thể even be worsetệ hơn,
14
40887
1657
Thực tế, thậm chí có thể tệ hơn,
00:54
because, you know, more datadữ liệu,
lessít hơn time for evaluationđánh giá.
15
42568
2782
vì, bạn biết đấy, nhiều dữ liệu hơn,
ít thời gian để đánh giá hơn.
00:58
Something like this is alreadyđã
happeningxảy ra to us right now.
16
46378
3395
Ngay giờ đây, điều như vậy
đã đang diễn ra với chúng ta rồi.
01:01
We alreadyđã carrymang a worldthế giới of informationthông tin
around in our pocketstúi,
17
49797
3858
Ta mang theo một thế giới thông tin
trong túi mình ,
01:05
but it seemsdường như as if the more informationthông tin
we sharechia sẻ and accesstruy cập onlineTrực tuyến,
18
53679
4229
nhưng có vẻ như, nếu ta càng chia sẻ
và truy cập trực tuyến ,
01:09
the more difficultkhó khăn it can be for us
to tell the differenceSự khác biệt
19
57932
2802
thì ta càng khó phân biệt
01:12
betweengiữa what's realthực and what's fakegiả mạo.
20
60758
2117
giữa thật và giả.
01:15
It's as if we know more
but understandhiểu không lessít hơn.
21
63507
3938
Cứ như thể ta biết nhiều hơn
nhưng hiểu ít hơn.
01:20
Now, it's a featuređặc tính
of modernhiện đại life, I supposegiả sử,
22
68152
2937
Theo tôi thì đó là nét đặc trưng
của cuộc sống hiện đại,
01:23
that largelớn swathsswaths of the publiccông cộng
livetrực tiếp in isolatedbị cô lập informationthông tin bubblesbong bóng.
23
71113
3988
rằng có những cách biệt giữa những người
sống trong bong bóng thông tin biệt lập.
01:27
We're polarizedphân cực: not just over valuesgiá trị,
but over the factssự kiện.
24
75849
4654
Chúng ta bị phân cực:
không chỉ theo giá trị, mà còn theo các sự thật.
01:32
One reasonlý do for that is, the datadữ liệu
analyticsphân tích that drivelái xe the internetInternet
25
80527
3597
Một nguyên nhân là do quá trình
phân tích dữ liệu thứ chi phối Iternet
01:36
get us not just more informationthông tin,
26
84148
2399
đưa đến cho chúng ta
không chỉ nhiều thông tin hơn,
01:38
but more of the informationthông tin that we want.
27
86571
2186
mà còn nhiều hơn những gì ta muốn.
01:40
Our onlineTrực tuyến life is personalizedcá nhân hoá;
28
88781
2390
Cuộc sống trực tuyến được cá nhân hóa;
01:43
everything from the adsQuảng cáo we readđọc
29
91195
1730
mọi thứ từ quảng cáo chúng ta đọc
01:44
to the newsTin tức that comesđến down
our FacebookFacebook feednuôi
30
92949
2590
tới tin tức trên Facebook feed
của chúng ta
01:47
is tailoredphù hợp to satisfythỏa mãn our preferencessở thích.
31
95563
3006
được điều chỉnh để thỏa mãn
sở thích của chúng ta.
01:51
And so while we get more informationthông tin,
32
99279
1806
Và trong khi ta
có nhiều thông tin hơn,
01:53
a lot of that informationthông tin endskết thúc up
reflectingphản ánh ourselveschúng ta
33
101109
3230
cuối cùng rất nhiều thứ trong đó
phản ánh chính ta
01:56
as much as it does realitythực tế.
34
104363
2204
như nó phán ảnh thực tại vậy.
01:59
It endskết thúc up, I supposegiả sử,
35
107198
1639
Theo tôi, cuối cùng thì nó
02:01
inflatinglạm phát our bubblesbong bóng
ratherhơn than burstingbùng nổ them.
36
109691
2533
thổi phồng bong bóng của ta lên
hơn là làm chúng vỡ.
02:05
And so maybe it's no surprisesự ngạc nhiên
37
113331
2129
Và vậy, có lẽ không ngạc nhiên gì
02:07
that we're in a situationtình hình,
a paradoxicalnghịch lý situationtình hình,
38
115484
2905
rằng chúng ta đang trong tình huống,
tình huống đầy mâu thuẫn,
02:10
of thinkingSuy nghĩ that we know so much more,
39
118413
2131
khi nghĩ rằng ta biết nhiều hơn rất nhiều,
02:12
and yetchưa not agreeingđồng ý
on what it is we know.
40
120568
3010
mà vẫn chưa nhất trí
về điều ta biết là gì.
02:17
So how are we going to solvegiải quyết
this problemvấn đề of knowledgehiểu biết polarizationphân cực?
41
125259
3572
Vậy chúng ta sẽ giải quyết vấn đề
phân cực kiến thức này thế nào?
02:20
One obvioushiển nhiên tacticchiến thuật is to try
to fixsửa chữa our technologyCông nghệ,
42
128855
4168
Một chiến thuật rõ ràng là
cố sửa đổi công nghệ của chúng ta,
02:25
to redesignthiết kế lại our digitalkỹ thuật số platformsnền tảng,
43
133047
1909
thiết kế lại các nền tảng kỹ thuật số,
02:26
so as to make them lessít hơn
susceptiblenhạy cảm to polarizationphân cực.
44
134980
3143
để khiến chúng đỡ dễ phân cực.
02:30
And I'm happyvui mừng to reportbài báo cáo
45
138884
1199
Và tôi mừng khi thông báo
02:32
that manynhiều smartthông minh people at GoogleGoogle
and FacebookFacebook are workingđang làm việc on just that.
46
140107
4640
rằng rất nhiều chuyên gia ở Google
và Facebook đang cố thực hiện nó.
02:36
And these projectsdự án are vitalquan trọng.
47
144771
1589
Và các dự án này rất quan trọng.
02:39
I think that fixingsửa chữa technologyCông nghệ
is obviouslychắc chắn really importantquan trọng,
48
147837
3130
Tôi nghĩ rằng sửa đổi công nghệ
thực sự là rất quan trọng,
02:42
but I don't think technologyCông nghệ alonemột mình,
fixingsửa chữa it, is going to solvegiải quyết the problemvấn đề
49
150991
4622
nhưng tôi không nghĩ chỉ riêng công nghệ,
việc sửa đổi nó, sẽ giải quyết được vấn đề
02:47
of knowledgehiểu biết polarizationphân cực.
50
155637
1354
về phân cực kiến thức.
02:49
I don't think that because I don't think,
at the endkết thúc of the day,
51
157015
3075
Tôi không nghĩ như vậy vì tôi không nghĩ,
cuối cùng thì,
02:52
it is a technologicaltínhór แทน użyciu แห่ง แทน แทน แทน ustaw problemvấn đề.
52
160114
1629
đó là một vấn đề công nghệ.
02:53
I think it's a humanNhân loại problemvấn đề,
53
161767
1875
Tôi nghĩ đó là vấn đề về con người,
02:55
havingđang có to do with how we think
and what we valuegiá trị.
54
163666
3565
liên quan tới cách chúng ta nghĩ
và điều chúng ta quý trọng.
03:00
In ordergọi món to solvegiải quyết it, I think
we're going to need help.
55
168285
2615
Để giải quyết được, tôi nghĩ
chúng ta sẽ cần sự giúp đỡ.
03:02
We're going to need help
from psychologytâm lý học and politicalchính trị sciencekhoa học.
56
170924
3005
Ta sẽ cần ự giúp đỡ
từ khoa học tâm lý và khoa học chính trị.
03:05
But we're alsocũng thế going to need help,
I think, from philosophytriết học.
57
173953
3250
Nhưng ta cũng sẽ cần giúp đỡ từ triết học.
03:10
Because to solvegiải quyết the problemvấn đề
of knowledgehiểu biết polarizationphân cực,
58
178663
3528
Vì để giải quyết vấn đề
phân cực kiến thức,
03:15
we're going to need to reconnectkết nối lại
59
183522
1995
ta sẽ cần tái kết nối
03:18
with one fundamentalcăn bản, philosophicaltriết học ideaý kiến:
60
186455
3836
với một nguyên tắc triết học cơ bản:
03:23
that we livetrực tiếp in a commonchung realitythực tế.
61
191219
2397
là ta sống trong một thực tại chung.
03:26
The ideaý kiến of a commonchung realitythực tế
is like, I supposegiả sử,
62
194671
4027
Ý tưởng về một thực tại chung,
theo tôi thì, rất giống với
03:30
a lot of philosophicaltriết học conceptscác khái niệm:
63
198722
1563
nhiều khái niệm triết học:
03:32
easydễ dàng to statetiểu bang
64
200309
1166
dễ để nói ra,
03:33
but mysteriouslybí ẩn difficultkhó khăn
to put into practicethực hành.
65
201499
2635
nhưng khó để hiện thực hóa
một cách đầy bí ẩn.
03:37
To really acceptChấp nhận it,
66
205003
1305
Để thực sự chấp nhận nó,
03:38
I think we need to do threesố ba things,
67
206332
2217
tôi nghĩ ta cần phải làm ba điều,
03:40
eachmỗi of which is a challengethử thách right now.
68
208573
2312
mỗi điều trong đó giờ là một thách thức.
03:44
First, we need to believe in truthsự thật.
69
212749
2564
Trước hết, ta cần tin vào sự thật.
03:48
You mightcó thể have noticednhận thấy
70
216267
1163
Các bạn có lẽ đã thấy
03:49
that our culturenền văn hóa is havingđang có
something of a troubledgặp rắc rối relationshipmối quan hệ
71
217454
3015
rằng văn hóa đang có thứ gì đó rắc rối
03:52
with that conceptkhái niệm right now.
72
220493
1401
với khái niệm này.
03:55
It seemsdường như as if we disagreekhông đồng ý so much that,
73
223061
3213
Cứ như thể ta bất đồng nhiều đến mức,
03:58
as one politicalchính trị commentatorBình luận
put it not long agotrước,
74
226298
2809
như một nhà phân tích chính trị
mới đây đã phát biểu,
04:01
it's as if there are no factssự kiện anymorenữa không.
75
229131
2235
như thể không còn sự thật nữa vậy.
04:04
But that thought is actuallythực ra an expressionbiểu hiện
76
232986
4222
Nhưng suy nghĩ đó thực ra là sự biểu lộ
04:09
of a sortsắp xếp of seductivequyến rũ linehàng
of argumenttranh luận that's in the airkhông khí.
77
237232
4009
cho lời lập luận đầy cám dỗ
trong không trung.
04:13
It goesđi like this:
78
241668
1268
Như thế này:
04:16
we just can't stepbậc thang outsideở ngoài
of our ownsở hữu perspectivesquan điểm;
79
244188
2851
ta không thể thoát khỏi
quan điểm của chính mình;
04:19
we can't stepbậc thang outsideở ngoài of our biasessự thiên vị.
80
247063
2442
ta không thể thoát khỏi
những định kiến của mình.
04:21
EveryMỗi time we try,
81
249529
1473
Mỗi lần ta cố,
04:23
we just get more informationthông tin
from our perspectivequan điểm.
82
251026
3585
ta lại có thêm nhiều thông tin
từ quan điểm của ta hơn.
04:27
So, this linehàng of thought goesđi,
83
255536
2250
Nên, dòng suy nghĩ này như sau,
04:31
we mightcó thể as well admitthừa nhận
that objectivemục tiêu truthsự thật is an illusionảo giác,
84
259016
3762
chúng ta cũng có thể sẽ thừa nhận
rằng sự thật khách quan là một ảo tưởng,
04:34
or it doesn't mattervấn đề,
85
262802
1154
hay nó không quan trọng,
04:35
because eitherhoặc we'lltốt never
know what it is,
86
263980
2146
vì hoặc ta sẽ không bao giờ
biết nó là gì,
04:39
or it doesn't existhiện hữu in the first placeđịa điểm.
87
267039
2143
hoặc ngay từ đầu nó đã không tồn tại rồi.
04:43
That's not a newMới philosophicaltriết học thought --
88
271173
2996
Đó không phải
một suy nghĩ triết học mới --
04:46
skepticismchủ nghĩa hoài nghi about truthsự thật.
89
274193
1848
lòng hoài nghi về sự thật.
04:49
DuringTrong thời gian the endkết thúc of the last centurythế kỷ,
as some of you know,
90
277332
2881
Trong giai đoạn cuối của thập kỷ cuối,
như các bạn biết,
04:52
it was very popularphổ biến in certainchắc chắn
academichọc tập circleshình tròn.
91
280237
2294
nó rất phổ biến
trong một vài giới học thuật.
04:55
But it really goesđi back all the way
to the GreekHy Lạp philosophernhà triết học ProtagorasProtagoras,
92
283317
5133
Nhưng thực sự nó xuất phát
từ triết gia Hy Lạp Protagoras,
05:00
if not fartherxa hơn back.
93
288474
1326
nếu không phải trước nữa.
05:02
ProtagorasProtagoras said that objectivemục tiêu
truthsự thật was an illusionảo giác
94
290252
2449
Protagoras đã nói
sự thật khách quan là một ảo tưởng
05:04
because "man is the measuređo
of all things."
95
292725
2907
vì "con người là thước đo
của mọi thứ."
05:07
Man is the measuređo of all things.
96
295656
1940
Con người là thước đo của mọi thứ.
05:10
That can seemhình như like a bracingkết lại cho vưng bitbit
of realpolitikrealpolitik to people,
97
298169
2823
Điều đó có vẻ nâng cao
sự thực dụng của con người,
05:13
or liberatinggiải phóng,
98
301016
1159
hay giải phóng,
05:14
because it allowscho phép eachmỗi of us
to discoverkhám phá or make our ownsở hữu truthsự thật.
99
302199
4538
vì nó cho mỗi chúng ta
khám phá hay tạo sự thật của riêng mình.
05:20
But actuallythực ra, I think it's a bitbit
of self-servingtự phục vụ rationalizationhợp lý hóa
100
308618
4162
Nhưng thực ra, tôi nghĩ đó là
sự hợp lý hóa vì lợi ích cá nhân
05:24
disguisedngụy trang as philosophytriết học.
101
312804
1867
ngụy trang dưới dạng triết học.
05:27
It confusesconfuses the difficultykhó khăn
of beingđang certainchắc chắn
102
315507
2808
Nó làm lẫn lộn giữa sự khó khăn
của việc chắc chắn
05:30
with the impossibilityimpossibility of truthsự thật.
103
318339
2645
với tính bất khả thi của sự thật.
05:34
Look --
104
322223
1206
Nhìn xem --
05:36
of coursekhóa học it's difficultkhó khăn
to be certainchắc chắn about anything;
105
324768
2940
đương nhiên rất khó
để chắc chắn về điều gì đó;
05:40
we mightcó thể all be livingsống in "The MatrixMa trận."
106
328908
2313
tất cả chúng ta có thể
đang sống trong "Ma trận."
05:44
You mightcó thể have a brainóc chipChip in your headcái đầu
107
332018
1982
Bạn có thể có chíp não trong đầu
05:46
feedingcho ăn you all the wrongsai rồi informationthông tin.
108
334024
1964
đưa đến cho bạn toàn thông tin sai lệch.
05:49
But in practicethực hành, we do agreeđồng ý
on all sortsloại of factssự kiện.
109
337593
4179
Nhưng trên thực tiễn, chúng ta vẫn
nhất trí về nhiều sự thật.
05:53
We agreeđồng ý that bulletsviên đạn can killgiết chết people.
110
341796
3239
Chúng ta nhất trí
rằng đạn có thể giết người.
05:57
We agreeđồng ý that you can't flapđập nhẹ
your armscánh tay and flybay.
111
345616
4383
Chúng ta nhất trí rằng
bạn không thể vỗ cánh và bay.
06:02
We agreeđồng ý -- or we should --
112
350023
2109
Chúng ta nhất trí -- hay chúng ta nên --
06:05
that there is an externalbên ngoài realitythực tế
113
353018
2297
rằng có một thực tại bên ngoài
06:07
and ignoringbỏ qua it can get you hurtđau.
114
355339
2081
và việc lờ nó đi
có thể làm bạn tổn thương.
06:11
NonethelessTuy nhiên, skepticismchủ nghĩa hoài nghi
about truthsự thật can be temptinghấp dẫn,
115
359205
4149
Tuy nhiên, lòng hoài nghi
sự thật rất cám dỗ,
06:15
because it allowscho phép us to rationalizehợp lý hoá
away our ownsở hữu biasessự thiên vị.
116
363378
3314
vì nó giúp chúng ta hợp lý hóa
định kiến của chính mình.
06:18
When we do that, we're sortsắp xếp of like
the guy in the moviebộ phim
117
366716
2987
Khi làm vậy, chúng ta giống với
anh chàng trong bộ phim
06:21
who knewbiết he was livingsống in "The MatrixMa trận"
118
369727
2338
người biết mình
đang sống trong "Ma trận"
06:24
but decidedquyết định he likedđã thích it there, anywaydù sao.
119
372793
2725
nhưng quyết định rằng đằng nào
anh ta cũng thích ở đó.
06:29
After all, gettingnhận được what you
want feelscảm thấy good.
120
377031
2658
Sau tất cả, có được thứ mình muốn
khiến ta hạnh phúc.
06:32
BeingĐang right all the time feelscảm thấy good.
121
380271
2696
Lúc nào cũng đúng
khiến ta hạnh phúc.
06:34
So, oftenthường xuyên it's easierdễ dàng hơn for us
122
382991
2782
Nên, thường sẽ dễ hơn để chúng ta
06:37
to wrapbọc ourselveschúng ta in our cozyấm cúng
informationthông tin bubblesbong bóng,
123
385797
3489
bao phủ chính mình trong
bong bóng thông tin ấm áp,
06:42
livetrực tiếp in badxấu faithđức tin,
124
390049
1541
sống trong niềm tin tồi tệ,
06:43
and take those bubblesbong bóng
as the measuređo of realitythực tế.
125
391614
3751
và sử dụng các bong bóng đó
làm thước đo thực tại.
06:48
An examplethí dụ, I think, of how
this badxấu faithđức tin getsđược into our actionhoạt động
126
396595
5845
Theo tôi nghĩ, một ví dụ về việc
niềm tin sai lầm tác động hành vi của ta
06:54
is our reactionphản ứng
to the phenomenonhiện tượng of fakegiả mạo newsTin tức.
127
402464
4785
là phản ứng của ta
với tin giả.
06:59
The fakegiả mạo newsTin tức that spreadLan tràn on the internetInternet
128
407874
2930
Tin giả lan truyền trên internet
07:02
duringsuốt trong the AmericanNgười Mỹ
presidentialTổng thống electioncuộc bầu cử of 2016
129
410828
4654
trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016
07:07
was designedthiết kế to feednuôi into our biasessự thiên vị,
130
415506
2627
đã được thiết kế
để thúc đẩy các định kiến của ta,
07:10
designedthiết kế to inflatethổi phồng our bubblesbong bóng.
131
418157
2114
để thổi phồng các bong bóng của ta.
07:12
But what was really strikingnổi bật about it
132
420295
2051
Nhưng điều thực sự ấn tượng về nó
07:14
was not just that it fooledbị lừa
so manynhiều people.
133
422370
2614
không chỉ là do nó đã lừa phỉnh
quá nhiều người.
07:17
What was really strikingnổi bật to me
about fakegiả mạo newsTin tức,
134
425595
2841
Điều thực sự ấn tượng với tôi
về tin giả,
07:20
the phenomenonhiện tượng,
135
428460
1338
hiện tượng này,
07:21
is how quicklyMau it itselfchinh no becameđã trở thành
the subjectmôn học of knowledgehiểu biết polarizationphân cực;
136
429822
5055
là chính nó trở thành chủ đề của
phân cực kiến thức nhanh thế nào;
07:27
so much so, that the very termkỳ hạn --
the very termkỳ hạn -- "fakegiả mạo newsTin tức"
137
435582
3679
nhiều đến mức mà chính thuật ngữ này --
"tin giả"
07:31
now just meanscó nghĩa: "newsTin tức storycâu chuyện I don't like."
138
439285
3404
giờ đây chỉ có nghĩa:
"tin tức mà tôi không thích."
07:35
That's an examplethí dụ of the badxấu faithđức tin
towardsvề hướng the truthsự thật that I'm talkingđang nói about.
139
443367
4873
Đó là một ví dụ của niềm tin sai lầm
về sự thật mà tôi đang nói tới.
07:43
But the really, I think, dangerousnguy hiểm thing
140
451240
3474
Nhưng theo tôi, điều thực sự nguy hiểm
07:47
about skepticismchủ nghĩa hoài nghi with regardquan tâm to truthsự thật
141
455981
2578
về lòng hoài nghi với sự thật
07:51
is that it leadsdẫn to despotismchế độ chuyên quyền.
142
459476
1907
là nó dẫn tới chế độ chuyên quyền.
07:54
"Man is the measuređo of all things"
143
462350
2923
"Con người là thước đo của mọi vật"
07:57
inevitablychắc chắn becomestrở thành "The Man
is the measuređo of all things."
144
465297
3917
không thể tránh khỏi việc trở thành
"Người này là thước đo của mọi vật."
08:01
Just as "everymỗi man for himselfbản thân anh ấy"
145
469852
2650
Cũng như "chính bản thân mỗi người"
08:04
always seemsdường như to turnxoay out to be
"only the strongmạnh survivetồn tại."
146
472526
2995
luôn phải trở thành
"chỉ kẻ mạnh mới tồn tại."
08:08
At the endkết thúc of Orwell'sOrwell của "1984,"
147
476345
2489
Vào phần cuối cuốn "1984" của Orwell,
08:12
the thought policemancảnh sát O'BrienO'Brien is torturingtra tấn
the protagonistnhân vật chính WinstonWinston SmithSmith
148
480136
4259
người được cho là cảnh sát O'Brien
tra tấn nhân vật chính Winston Smith
08:16
into believingtin tưởng two plusthêm two equalsbằng fivesố năm.
149
484419
3198
để anh ấy tin vào việc
hai cộng hai bằng năm.
08:20
What O'BrienO'Brien saysnói is the pointđiểm,
150
488571
2804
Điều O'Brien nói điểm mấu chốt,
08:25
is that he wants to convincethuyết phục SmithSmith
that whateverbất cứ điều gì the partybuổi tiệc saysnói is the truthsự thật,
151
493486
4421
rằng ông ta muốn thuyết phục Smith rằng
bất kể điều gì đảng này nói là sự thật,
08:29
and the truthsự thật is whateverbất cứ điều gì the partybuổi tiệc saysnói.
152
497931
2885
và sự thật là bất kể điều gì
đảng này nói.
08:33
And what O'BrienO'Brien knowsbiết
is that onceMột lần this thought is acceptedchấp nhận,
153
501484
3520
Và điều O'Brien tin là
một khi suy nghĩ này được chấp nhận,
08:38
criticalchỉ trích dissentbất đồng quan điểm is impossibleKhông thể nào.
154
506387
2554
sự bất đồng quan điểm là không thể.
08:41
You can't speaknói truthsự thật to powerquyền lực
155
509857
2188
Bạn không thể nói sự thật
lại quyền lực được
08:44
if the powerquyền lực speaksnói truthsự thật by definitionĐịnh nghĩa.
156
512069
3155
nếu quyền lực chính nó định nghĩa sự thật.
08:48
I said that in ordergọi món to acceptChấp nhận
that we really livetrực tiếp in a commonchung realitythực tế,
157
516880
4243
Tôi nói vậy để thừa nhận rằng
ta thực sống trong thực tại chung,
08:53
we have to do threesố ba things.
158
521147
1287
chúng ta phải làm ba điều.
08:54
The first thing is to believe in truthsự thật.
159
522458
1985
Điều đầu tiên là tin vào sự thật.
08:56
The secondthứ hai thing can be summedtổng kết up
160
524467
1670
Điều thứ hai nói cho gọn
08:58
by the LatinTiếng Latinh phrasecụm từ that KantKant tooklấy
as the mottophương châm for the EnlightenmentGiác ngộ:
161
526161
5086
bằng câu nói Latinh mà Kant dùng làm
khẩu hiệu cho Sự Khai sáng:
09:03
"SaperePháp audeAude,"
162
531271
1637
"Sapere aude,"
09:04
or "daredám to know."
163
532932
1732
hay "dám biết."
09:06
Or as KantKant wants,
"to daredám to know for yourselfbản thân bạn."
164
534688
2426
Hay như Kant muốn,
"dám biết vì chính mình."
09:10
I think in the earlysớm daysngày of the internetInternet,
165
538208
2042
Tôi biết trong thời kỳ đầu của internet,
09:12
a lot of us thought
166
540274
1166
nhiều người nghĩ
09:13
that informationthông tin technologyCông nghệ
was always going to make it easierdễ dàng hơn
167
541464
3810
rằng công nghệ thông tin
sẽ luôn khiến
09:17
for us to know for ourselveschúng ta,
168
545298
1855
việc chúng ta hiểu về mình
dễ hơn,
09:19
and of coursekhóa học in manynhiều wayscách, it has.
169
547177
2692
và đương nhiên theo nhiều khía cạnh,
nó đã làm vậy.
09:21
But as the internetInternet has becometrở nên
more and more a partphần of our livescuộc sống,
170
549893
3838
Nhưng khi internet ngày càng trở thành
một phần trong cuộc sống chúng ta,
09:25
our reliancesự tin cậy on it, our use of it,
171
553755
1959
sự phụ thuộc vào nó,
hay việc ta sử dụng nó,
09:27
has becometrở nên oftenthường xuyên more passivethụ động.
172
555738
2560
đã trở nên bị động hơn.
09:30
Much of what we know todayhôm nay we Google-knowGoogle biết.
173
558322
2365
Phần nhiều những gì ta biết ngày nay
là từ Google.
09:33
We downloadtải về prepackagedprepackaged setsbộ of factssự kiện
174
561299
3695
Chúng ta tải về các nhóm sự thật
được đóng gói sẵn
09:37
and sortsắp xếp of shuffleshuffle them alongdọc theo
the assemblyhội,, tổ hợp linehàng of socialxã hội mediaphương tiện truyền thông.
175
565018
3812
và kiểu như là truyền chúng đi
qua mạng xã hội.
09:41
Now, Google-knowingGoogle hiểu biết is usefulhữu ích
176
569357
1430
Thông tin trên Google là hữu ích
09:42
preciselyđúng because it involvesliên quan
a sortsắp xếp of intellectualtrí tuệ outsourcinggia công phần mềm.
177
570811
3196
và chính xác vì nó liên quan tới
việc huy động trí thức bên ngoài.
09:46
We offloadoffload our effortcố gắng ontotrên a networkmạng
of othersKhác and algorithmsthuật toán.
178
574031
5765
Chúng ta trút gánh nặng nỗ lực của mình
lên hệ thống người và thuật toán khác.
09:51
And that allowscho phép us, of coursekhóa học,
to not clutterlộn xộn our mindstâm trí
179
579820
3007
Và đương nhiên, điều đó khiến ta
không làm não mình bị xáo trộn
09:54
with all sortsloại of factssự kiện.
180
582851
1439
với nhiều sự thật khác nhau.
09:56
We can just downloadtải về them
when we need them.
181
584314
2287
Chúng ta chỉ cần tải chúng xuống
khi ta cần.
09:58
And that's awesometuyệt vời.
182
586625
1382
Và điều đó thật tuyệt vời.
10:01
But there's a differenceSự khác biệt
betweengiữa downloadingtải về a setbộ of factssự kiện
183
589348
4781
Nhưng có một sự khác biệt
giữa tải xuống một loạt các sự thật
10:06
and really understandinghiểu biết how or why
those factssự kiện are as they are.
184
594809
4826
và thực sự hiểu làm thế nào và vì sao
các sự thật đó lại như vậy.
10:13
UnderstandingSự hiểu biết why
a particularcụ thể diseasedịch bệnh spreadslan truyền,
185
601237
4374
Hiểu vì sao
một căn bệnh nào đó lây lan,
10:17
or how a mathematicaltoán học proofbằng chứng workscông trinh,
186
605635
2059
hay bằng cách nào một
mệnh đề toán học thành công,
10:19
or why your friendngười bạn is depressedsuy sụp,
187
607718
2013
hay vì sao bạn của bạn buồn phiền,
10:21
involvesliên quan more than just downloadingtải về.
188
609755
2465
liên quan tới nhiều điều
hơn là việc chỉ tải xuống.
10:25
It's going to requireyêu cầu, mostphần lớn likelycó khả năng,
189
613396
2081
Chắc chắn, việc này đòi hỏi
10:27
doing some work for yourselfbản thân bạn:
190
615501
2102
bạn tự làm:
10:30
havingđang có a little creativesáng tạo insightcái nhìn sâu sắc;
191
618503
1840
có cái nhìn sáng tạo một chút;
10:32
usingsử dụng your imaginationtrí tưởng tượng;
192
620367
1266
dùng trí tưởng tượng của bạn;
10:33
gettingnhận được out into the fieldcánh đồng;
193
621657
1318
đi ra ngoài thực tiễn;
10:34
doing the experimentthí nghiệm;
194
622999
1182
làm thí nghiệm;
10:36
workingđang làm việc throughxuyên qua the proofbằng chứng;
195
624205
1271
tìm hiểu sâu về chứng cứ;
10:37
talkingđang nói to someonengười nào.
196
625500
1444
trò chuyện với ai đó.
10:43
Now, I'm not sayingnói, of coursekhóa học,
that we should stop Google-knowingGoogle hiểu biết.
197
631533
3544
Đương nhiên, tôi không nói rằng
ta nên dừng việc tìm kiếm trên Google.
10:48
I'm just sayingnói
198
636402
1151
Tôi chỉ cho rằng
10:49
we shouldn'tkhông nên overvalueovervalue it, eitherhoặc.
199
637577
1686
ta không nên
đánh giá nó quá cao.
10:51
We need to find wayscách of encouragingkhuyến khích
formscác hình thức of knowingbiết that are more activeđang hoạt động,
200
639287
4664
Chúng ta cần tìm cách khuyến khích
các hình thức tìm hiểu khác chủ động hơn,
10:56
and don't always involveliên quan passingđi qua off
our effortcố gắng into our bubblebong bóng.
201
644512
5049
và không phải lúc nào cùng là việc
đẩy nỗ lực của ta vào bong bóng của mình.
11:02
Because the thing about Google-knowingGoogle hiểu biết
is that too oftenthường xuyên it endskết thúc up
202
650242
3341
Vì việc tìm kiếm trên Google
thường xuyên kết thúc
11:05
beingđang bubble-knowingbong bóng-biết..
203
653607
1364
bằng những hiểu biết
trong bong bóng.
11:07
And bubble-knowingbong bóng-biết. meanscó nghĩa
always beingđang right.
204
655581
2790
Và những hiểu biết ấy
là luôn đúng.
11:11
But daringtáo bạo to know,
205
659183
2197
Nhưng dám biết,
11:13
daringtáo bạo to understandhiểu không,
206
661404
1570
dám hiểu,
11:16
meanscó nghĩa riskingmạo hiểm the possibilitykhả năng
that you could be wrongsai rồi.
207
664151
3066
có nghĩa là mạo hiểm rằng
bạn có thể sai.
11:19
It meanscó nghĩa riskingmạo hiểm the possibilitykhả năng
208
667921
2268
Đó có nghĩa là mạo hiểm
11:22
that what you want and what's truethật
are differentkhác nhau things.
209
670213
4327
rằng điều bạn muốn và điều đúng
là những thứ khác nhau.
11:28
Which bringsmang lại me to the thirdthứ ba thing
that I think we need to do
210
676070
2921
Điều này đưa tôi đến điều thứ ba
là ta cần hành động
11:31
if we want to acceptChấp nhận that we livetrực tiếp
in a commonchung realitythực tế.
211
679854
3032
nếu muốn thừa nhận rằng ta sống
trong một thực tại chung.
11:34
That thirdthứ ba thing is:
have a little humilitysự khiêm tốn.
212
682910
2891
Điều thứ ba là:
có một chút khiêm tốn.
11:38
By humilitysự khiêm tốn here, I mean
epistemicepistemic humilitysự khiêm tốn,
213
686510
2122
Khiêm tốn ở đây,
là khiêm tốn về nhận thức,
11:40
which meanscó nghĩa, in a sensegiác quan,
214
688656
1989
có nghĩa là, theo một khía cạnh,
11:43
knowingbiết that you don't know it all.
215
691701
2403
bạn biết mình không biết tất cả mọi thứ.
11:46
But it alsocũng thế meanscó nghĩa something
more than that.
216
694128
2053
Nhưng nó cũng có nghĩa là thứ gì đó
hơn thế.
11:48
It meanscó nghĩa seeingthấy your worldviewthế giới quan
as openmở to improvementcải tiến
217
696205
4450
Nó có nghĩa để cách nhìn về thế giới
của bạn luôn được cải tạo
11:52
by the evidencechứng cớ and experiencekinh nghiệm of othersKhác.
218
700679
2131
bằng các minh chứng và kinh nghiệm
của người khác.
11:54
SeeingNhìn thấy your worldviewthế giới quan
as openmở to improvementcải tiến
219
702834
2049
Để cách nhìn của bạn
luôn sẵn sàng cải thiện
11:56
by the evidencechứng cớ and experiencekinh nghiệm of othersKhác.
220
704907
2123
qua dẫn chứng và kinh nghiệm
của người khác.
12:00
That's more than just
beingđang openmở to changethay đổi.
221
708084
2039
Nó hơn việc sẵn sàng thay đổi.
12:02
It's more than just beingđang openmở
to self-improvementtự cải thiện.
222
710147
2398
Nó hơn việc chỉ đơn thuần
cải thiện bản thân.
12:04
It meanscó nghĩa seeingthấy your knowledgehiểu biết
as capablecó khả năng of enhancingnâng cao
223
712569
4285
Nó có nghĩa là thấy kiến thức của bạn
có khả năng nâng cao
12:08
or beingđang enrichedlàm giàu
by what othersKhác contributeGóp phần.
224
716878
2526
hay phong phú hơn
từ những gì người khác đóng góp.
12:12
That's partphần of what is involvedcó tính liên quan
225
720224
2714
Điều đó liên quan
12:14
in recognizingcông nhận there's a commonchung realitythực tế
226
722962
2133
tới việc thừa nhận có thực tại chung
12:18
that you, too, are responsiblechịu trách nhiệm to.
227
726116
1853
rằng bạn cũng có trách nhiệm.
12:21
I don't think it's much
of a stretchcăng ra to say
228
729633
2205
Tôi không nghĩ quá ngoa khi nói
12:23
that our societyxã hội is not particularlyđặc biệt great
at enhancingnâng cao or encouragingkhuyến khích
229
731862
4955
rằng xã hội của chúng ta không giỏi
nâng cao hay khuyến khích
12:28
that sortsắp xếp of humilitysự khiêm tốn.
230
736841
1215
kiểu khiêm tốn đó.
12:30
That's partlytừng phần because,
231
738080
1579
Đó một phần bởi vì,
12:32
well, we tendcó xu hướng to confusenhầm lẫn
arrogancekiêu căng and confidencesự tự tin.
232
740810
2988
ừm, chúng ta thường lẫn lộn
giữa tính kiêu căng và sự tự tin.
12:36
And it's partlytừng phần because, well, you know,
233
744263
2441
Và đó một phần bởi vì, ừm, bạn biết đấy,
12:39
arrogancekiêu căng is just easierdễ dàng hơn.
234
747341
1553
kiêu căng thì dễ hơn.
12:40
It's just easierdễ dàng hơn to think of yourselfbản thân bạn
as knowingbiết it all.
235
748918
2677
Việc nghĩ rằng bản thân biết tất cả
thì dễ hơn.
12:43
It's just easierdễ dàng hơn to think of yourselfbản thân bạn
as havingđang có it all figuredhình dung out.
236
751619
3697
Việc nghĩ rằng bản thân hiểu được tất cả
thì dễ hơn.
12:48
But that's anotherkhác examplethí dụ
of the badxấu faithđức tin towardsvề hướng the truthsự thật
237
756513
2933
Nhưng đó là một ví dụ khác
về niềm tin không tốt với sự thật
12:51
that I've been talkingđang nói about.
238
759470
1538
mà tôi đang nói tới.
12:55
So the conceptkhái niệm of a commonchung realitythực tế,
239
763391
2237
Nên khái niệm về một thực tại chung,
12:57
like a lot of philosophicaltriết học conceptscác khái niệm,
240
765652
2690
giống như rất nhiều khái niệm triết lý,
13:00
can seemhình như so obvioushiển nhiên,
241
768366
1484
có vẻ quá hiển nhiên,
13:02
that we can look right pastquá khứ it
242
770785
1842
đến mức ta thường bỏ qua nó
13:05
and forgetquên why it's importantquan trọng.
243
773945
1984
và quên vì sao nó quan trọng.
13:09
DemocraciesNền dân chủ can't functionchức năng
if theirhọ citizenscông dân don't strivephấn đấu,
244
777394
4944
Các nền dân chủ không thể vận hành
nếu công dân của họ không phấn đấu,
13:14
at leastít nhất some of the time,
245
782362
1370
ít nhất vào vài thời điểm,
13:15
to inhabitsống a commonchung spacekhông gian,
246
783756
1681
để tạo ra một không gian chung,
13:17
a spacekhông gian where they can passvượt qua
ideasý tưởng back and forthra
247
785461
3456
không gian nơi họ có thể
trao đổi ý tưởng qua lại
13:22
when -- and especiallyđặc biệt when --
248
790123
1786
khi -- và đặc biệt là khi --
13:23
they disagreekhông đồng ý.
249
791933
1405
họ bất đồng ý kiến.
13:25
But you can't strivephấn đấu to inhabitsống that spacekhông gian
250
793749
2264
Nhưng bạn không thể phấn đấu
sống ở đó
13:29
if you don't alreadyđã acceptChấp nhận
that you livetrực tiếp in the sametương tự realitythực tế.
251
797560
3586
nếu bạn không thừa nhận từ trước rằng
bạn sống trong cùng một thực tại.
13:35
To acceptChấp nhận that, we'vechúng tôi đã got
to believe in truthsự thật,
252
803144
2171
Để chấp nhận nó,
ta phải tin vào sự thật,
13:37
we'vechúng tôi đã got to encouragekhuyến khích
more activeđang hoạt động wayscách of knowingbiết.
253
805339
3311
chúng ta phải khuyến khích
những cách hiểu chủ động hơn.
13:41
And we'vechúng tôi đã got to have the humilitysự khiêm tốn
254
809394
1738
và chúng ta phải có sự khiêm tốn
13:44
to realizenhận ra that we're not
the measuređo of all things.
255
812271
2707
để nhận ra rằng chúng ta không phải thước
đo của mọi thứ
13:49
We mayTháng Năm yetchưa one day realizenhận ra the visiontầm nhìn
256
817049
3524
một ngày nào đó có lẽ chúng ta sẽ thấy
viễn cảnh
13:52
of havingđang có the internetInternet in our brainsnão.
257
820597
2673
của việc sở hữu mạng lưới kết nối trong
bộ não
13:56
But if we want that to be liberatinggiải phóng
and not terrifyingđáng sợ,
258
824545
3919
nhưng nếu chúng ta muốn được giải phóng
và không sợ hãi
14:00
if we want it to expandmở rộng our understandinghiểu biết
259
828488
2762
nếu chúng ta muốn mở rộng tầm hiểu biết
14:03
and not just our passivethụ động knowingbiết,
260
831274
2403
và không chỉ là những tri thức thụ động
14:06
we need to remembernhớ lại that our perspectivesquan điểm,
261
834585
3639
chúng ta cần nhớ rằng viễn cảnh của ta
14:10
as wondrousTuyệt vời, as beautifulđẹp as they are,
262
838248
3151
chúng thật đáng ngạc nhiên, đẹp đẽ
14:14
are just that --
263
842171
1280
chỉ như vậy --
14:15
perspectivesquan điểm on one realitythực tế.
264
843475
2520
viễn cảnh trên một thực tại.
14:19
Thank you.
265
847096
1271
Cảm ơn.
14:20
(ApplauseVỗ tay)
266
848391
4826
(Vỗ tay)
Translated by Monica Nguyễn
Reviewed by Trang Bui

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Michael Patrick Lynch - Philosopher
Michael Patrick Lynch examines truth, democracy, public discourse and the ethics of technology in the age of big data.

Why you should listen

What is truth and why does it matter? Does information technology help or hinder its pursuit? And how do we encourage more productive public discourse? These are some of the questions that animate Michael Lynch's work as a philosopher.  

Lynch is a writer and professor of philosophy at the University of Connecticut, where he directs the Humanities Institute. His work concerns truth, democracy, public discourse and the ethics of technology. Lynch is the author or editor of seven books, including The Internet of Us: Knowing More and Understanding Less in the Age of Big Data, In Praise of Reason: Why Rationality Matters for Democracy, Truth as One and Many and the New York Times Sunday Book Review Editor’s pick, True to Life.

The recipient of the Medal for Research Excellence from the University of Connecticut’s College of Liberal Arts and Sciences, he is The Principal Investigator for Humility & Conviction in Public Life, a $7 million project aimed at understanding and encouraging meaningful public discourse funded by the John Templeton Foundation and the University of Connecticut. He's a frequent contributor to the New York Times "The Stone" blog.

More profile about the speaker
Michael Patrick Lynch | Speaker | TED.com