English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxMontreal

Alexis Charpentier: How record collectors find lost music and preserve our cultural heritage

Alexis Charpentier: Kako kolekcionari ploča pronalaze izgubljenu glazbu i čuvaju kulturno nasljeđe

Filmed:
901,935 views

Kroz generacije, kolekcionari ploča igraju važnu ulogu u očuvanju glazbenog i kulturnog nasljeđa pronalazeći snimke zaboravljenih glazbenika. Alexis Charpentier podijelio je s nama svoju opčinjenost gramofonskim pločama i otkrio nam na koji način kolekcionari gramofonskih ploča daju novi smisao, drugu priliku zaboravljenim glazbenicima i njihovoj glazbi. Ovo je prilika da naučite nešto o lovu na ploče (i možda usput otkrijete novi hobi) uz ovaj zabavan i zanimljiv govor.

- Record digger, DJ, music entrepreneur
Alexis Charpentier (aka Lexis from Music Is My Sanctuary) believes record collectors, music curators and DJs serve a crucial role as cultural preservationists and alternative voices to mainstream music platforms. Full bio

I becamepostao obsessedopsjednut with recordsploče
when I was about 12 yearsgodina oldstar.
Ploče su moja strast od 12. godine.
00:12
My parentsroditelji used to give me moneynovac to eatjesti
Roditelji su mi davali novac za jelo,
00:16
and on mostnajviše daysdana, insteadumjesto of eatingjelo,
a ja sam, umjesto da kupim hranu,
00:18
I would saveuštedjeti it and buykupiti myselfsebe
a recordsnimiti at the endkraj of the weektjedan.
štedio i kupovao ploče svaki tjedan.
00:20
Here I am with a giganticgigantski WalkmanWalkman
that's about halfpola my legnoga --
Na fotografiji sam s walkmanom
veličine pola moje noge --
00:23
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
00:26
It actuallyzapravo looksizgled more like a VCRVCR.
Ustvari izgleda poput video-rekordera.
00:28
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
00:30
So when I was a teenagertinejdžer,
Dok sam bio tinejdžer,
00:32
the obsessionopsesija of buyingkupovina cassetteskazete,
vinylsvinyls and CDsCD-a just keptčuva growingrastući.
sve više sam opsesivno kupovao
kasete, vinile i CD-e.
00:33
I was even workingrad
in a recordsnimiti storedućan for manymnogi yearsgodina
Čak sam više godina radio
u prodavaonici ploča
00:37
and only ever got paidplaćen in recordsploče.
i bio plaćen isključivo pločama.
00:40
One day I realizedshvatio
that I had thousandstisuća of recordsploče more
Ubrzo sam shvatio da imam
nekoliko tisuća albuma više
00:43
than I could even listen to in my life.
nego što je moguće preslušati
u jednom životu.
00:46
I becamepostao what manymnogi of us are:
Tako sam postao, kao i mnogi drugi:
00:49
recordsnimiti junkiesnarkomani --
ovisnik o gramofonskim pločama --
00:51
or recordsnimiti diggerskopači,
as we like to call ourselvessebe.
ili jedan od lovaca na ploče,
kako se često nazivamo.
00:52
RecordZapis diggingkopanje, as the nameime suggestssugerira,
Lov na ploče, kao što ime kaže,
00:56
meanssredstva gettinguzimajući your handsruke dirtyprljav.
znači dobrano uprljati ruke.
00:58
It meanssredstva spendingtrošenje hourssati
rummagingKopao throughkroz warehousesskladišta,
Znači provesti sate
kopajući po skladištima,
01:00
churchcrkva basementspodrumima,
crkvenim podrumima,
01:04
yarddvorište salesprodajni, recordsnimiti storestrgovinama --
dvorišnim rasprodajama, trgovinama ploča,
01:05
all to find recordsploče that have been
forgottenzaboravljen for decadesdesetljeća.
sve kako bi našli ploče
zaboravljene desetljećima.
01:07
RecordsZapisa that have becomepostati culturalkulturni wastegubljenje.
Ploče koje su postale kulturološki otpad.
01:11
The earliestnajraniji recordsnimiti collectorskolektori
from about the '30s to the 1960s
Prvi sakupljači ploča
od 30-tih do 60-tih godina
01:14
foundpronađeno and preservedočuvana
so manymnogi importantvažno recordsploče
pronašli su i sačuvali mnoge važne ploče
01:18
that would have been lostizgubljen foreverzauvijek.
osuđene na propast.
01:21
In those daysdana, mostnajviše
culturalkulturni and publicjavnost institutionsinstitucije
Mnoge kulturne
i javne ustanove tog vremena
01:24
didn't really carebriga
to preservesačuvati these treasuresblaga.
nisu vodile brigu
o očuvanju tih vrijednosti.
01:27
In manymnogi casesslučajevi, they were just
throwingbacanje them into the garbagesmeće.
Ploče su često bile bačene u otpad.
01:29
RecordZapis diggingkopanje is a lifestylenačin života.
Lov na ploče je životni stil.
01:33
We're absolutelyapsolutno obsessedopsjednut
with obscureTaman recordsploče,
Opsjednuti smo neobičnim pločama,
01:35
expensiveskup recordsploče, dollar-bindolar za smeće recordsploče,
skupim i jeftinim pločama,
01:39
crazylud artworkilustracije,
ludim dizajnom,
01:41
sub-subgenrespod-podvrste.
pod-podžanrovima.
01:42
And all of the tiniestnajsitniji detailsdetalji
that go with eachsvaki releasepuštanje.
I detaljima koji idu uz svako izdanje.
01:44
When the mediamedia talksrazgovori
about the vinylvinil revivalpreporod
Kada mediji govore o povratku vinila,
01:48
that's been happeningdogađa
these last fewnekoliko yearsgodina,
što se posljednjih nekoliko godina događa,
01:50
they oftenčesto forgetzaboraviti
to mentionspomenuti this communityzajednica
često zaborave na tu zajednicu
01:52
that's been keepingčuvanje the vinylvinil
and the traditiontradicija and the cultureKultura aliveživ
koja se bavi očuvanjem tradicije
i kulture vinila
01:55
for these last 30 yearsgodina.
posljednjih 30 godina.
02:00
It's a very close-knitbliske
but competitivekonkurentan societydruštvo, a little bitbit,
Zajednica je to vrlo bliskih suparnika,
02:02
because when you're huntinglov
for extremelykrajnje rarerijedak recordsploče,
jer kad si u lovu
na vrlo rijetka izdanja,
02:06
if you misspropustiti your opportunityprilika,
ako ti promakne ta prilika,
02:09
you mightmoć not see that recordsnimiti
ever in your life.
vjerojatno tu ploču nećeš više vidjeti.
02:10
But I guessnagađati the only personosoba in here
trulyuistinu impressedimpresioniran by recordsnimiti collectorskolektori
Kada bolje razmislim, dive vam se
02:14
is anotherjoš recordsnimiti collectorkolektor.
samo drugi kolekcionari ploča.
02:18
To the outsideizvan worldsvijet,
Naša nas okolina
02:21
we seemčiniti se like a very weirdčudan,
oddballOtkačeni groupskupina of individualspojedinci.
doživljava kao čudne i otkačene pojedince.
02:22
And --
I --
02:27
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
02:28
And they're mostlyuglavnom right.
I uglavnom su u pravu.
02:29
All the recordsnimiti collectorskolektori I know
are obsessiveopsesivno maniacsmanijaci.
Svi su kolekcionari uglavnom opsesivni.
02:30
We know we're all crazylud in some way.
Znamo da smo svi malo ludi.
02:33
But I think we should be viewedsu pogledali
a little bitbit more like this.
A možda nas treba ovako doživljavati.
02:36
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
02:39
We're musicglazba archaeologistsArheolozi.
Mi smo glazbeni arheolozi.
02:40
We're huntinglov down the lostizgubljen artifactartefakt.
U stalnoj smo potrazi
za izgubljenim blagom.
02:41
We all have a listpopis of recordsploče that we
would do anything to get our handsruke on,
Svatko od nas ima popis ploča
koje bismo željeli imati,
02:44
that we'veimamo been chasingjurnjava for yearsgodina,
koje lovimo godinama,
02:47
and we actuallyzapravo call this listpopis
our "holySveti grailskaleža."
koje nazivamo svojim "Svetim gralom".
02:49
When you're diggingkopanje for recordsploče,
Kad si u lovu na ploče,
02:53
you're surroundedokružen by musicglazba you don't know.
okružen si nepoznatom glazbom.
02:54
You're surroundedokružen by mysterymisterija
and by all these dreamssnovi --
Okružen si misterijom i snovima onoga
02:57
recordsploče that people oncejednom believedvjerovao in.
u što su ljudi tada vjerovali.
03:00
ImagineZamislite the thousandstisuća of artistsizvođači
who were destinedpredodređen to be legendslegende
Zamislite tisuće glazbenika
koji su trebali postati legende,
03:03
but for variousraznovrstan reasonsrazlozi,
were just overlookedprevidjeti.
ali su iz kojekakvih razloga zanemareni.
03:06
ManyMnogi of these recordsploče
only existpostojati in a handfulrukovet of copieskopije,
Od mnogih je ploča ostalo
samo nekoliko primjeraka,
03:10
and some have never even been foundpronađeno,
a neke nisu ni nađene,
03:13
never been heardčuo.
nikad ih nismo čuli.
03:15
They're literallydoslovce endangeredugrožena speciesvrsta.
One su, doslovno, ugrožena vrsta.
03:17
I'll tell you a storypriča
Ispričat ću vam priču
03:20
that for me sortvrsta of sumsiznosi up
the valuevrijednost of the work of recordsnimiti diggerskopači.
koja na neki način
daje smisao lovu na ploče.
03:21
The storypriča of a brilliantsjajan
MontrealMontreal musicianglazbenik and composerkompozitor.
Priča je to o briljantnom glazbeniku
i kompozitoru iz Montreala.
03:26
Henri-PierreHenri Pierre Noël
was bornrođen and raiseduzdignut in HaitiHaiti,
Henri-Pierre Noël
rođen je i odrastao na Haitiju,
03:31
but he livedživjeli brieflykratko
in the US and in BelgiumBelgija.
kratko je živio u SAD-u i Belgiji.
03:34
He passedprošao throughkroz MontrealMontreal
what was supposedtrebala to be for two weeksTjedni,
Ono što je trebao biti
kratki dvotjedni boravak u Montrealu,
03:37
but he endedzavršeno up
stayingostanak for the nextSljedeći 40 yearsgodina.
pretvorilo se u 40 godina
života u tom gradu.
03:40
When he was youngmladi,
he learnednaučeno to playigrati pianoklavir
U mladosti je učio svirati klavir
03:43
and developedrazvijen a very particularposebno way
of playingigranje his instrumentinstrument:
i razvio neobičan način sviranja istog:
03:45
very fastbrzo and almostskoro like a percussionudaraljke.
vrlo brzo i kao da svira udaraljke.
03:48
His stylestil was a mixmiješati
of his HaitianHaitija influencesutjecaji and folklorefolklor
Njegov stil je bio mješavina
haićanske narodne glazbe
03:50
mixedmješovit with the AmericanAmerički influencesutjecaji
that he grewrastao up hearingsluh.
s utjecajem američke glazbe
uz koju je odrastao.
03:55
So he createdstvorio a mixmiješati
of compaskompas mixedmješovit with funkFunk and jazzjazz.
Bila je to mješavina konpa
s funk i jazz glazbom.
03:58
As a youngmladi man,
Kao mladić,
04:03
he playedigrao and touredna turneji with liveživjeti bandsbendovi
in the US and in EuropeEurope,
svirao je na turnejama kroz SAD i Europu,
04:05
but had never recordedzabilježena an albumalbum
or a songpjesma before movingkreće to CanadaKanada.
no, prvu je skladbu snimio
tek preseljenjem u Kanadu.
04:07
It was in MontrealMontreal in 1979
Bilo je to u Montrealu 1979.
04:12
that he releasedoslobođen
his first albumalbum calledzvao, "PianoKlavir."
kada je objavio prvi album, "Piano".
04:14
CompletelyPotpuno on his ownvlastiti,
on Henri-PierreHenri Pierre Noël RecordsZapisa.
Objavio ga je na vlastitoj etiketi
(Henri-Pierre Noël Records),
04:17
He only madenapravljen what he could affordpriuštiti:
2,000 copieskopije of the recordsnimiti.
u tiraži od 2000 kopija,
koliko si je mogao priuštiti.
04:21
The recordsnimiti receivedprimljen
a little bitbit of airplaysvirati,
Album je rijetko bio u eteru
04:25
a little bitbit of supportpodrška
in CanadaKanada and in HaitiHaiti,
i nešto malo popraćen
u Kanadi i na Haitiju,
04:28
but withoutbez a bigvelika labeloznačiti behindiza it,
jer bez podrške velikog izdavača
04:31
it was very, very difficulttežak.
promocija je bila teška.
04:34
Back then,
Tada,
04:36
if your recordsnimiti wasn'tnije gettinguzimajući playedigrao
on mainstreammatica radioradio,
bez emitiranja na velikim radio postajama,
04:37
if you weren'tnisu in jukeboxesjukeboxes
or if you weren'tnisu invitedpozvan to playigrati on TVTV,
bez singla u džuboksu ili nastupa na TV-u,
04:40
the oddsizgledi were completelypotpuno againstprotiv you.
šanse za uspjeh bile su male.
04:43
ReleasingIspuštanje an albumalbum
as an independentsamostalan artistumjetnik
Nezavisnim glazbenicima izdavanje albuma
04:45
was so much more difficulttežak
than it is todaydanas,
bilo je mnogo teže nego što je danas,
04:48
bothoba in termsUvjeti of beingbiće heardčuo
and just distributingdistribucija the thing.
bilo u smislu dosega publike
ili distribucije.
04:50
So, soonuskoro after,
he releasedoslobođen a seconddrugi albumalbum,
Uskoro je izdao i drugi album,
04:53
keptčuva a busyzauzet scheduleraspored playingigranje pianoklavir
in variousraznovrstan clubsklubovi in the cityGrad,
paralelno svirajući po klubovima u gradu,
04:57
but his recordsploče startedpočeo
to accumulateakumulirati dustprah slowlypolako.
no, njegovi su albumi brzo pali u zaborav.
05:00
And those 2,000 copieskopije
in the spanpedalj of 30 yearsgodina
Od tih 2000 kopija tijekom 30 godina,
05:04
easilylako startedpočeo to get lostizgubljen
ostalo je tek
05:06
untildo only a fewnekoliko copieskopije
in the worldsvijet remainedostala.
nekoliko kopija u cijelom svijetu.
05:08
Then in the mid-sredina2000s,
Sredinom 2000-tih,
05:12
a MontrealMontreal recordsnimiti diggerKopač
that goeside by the nameime KobalKobal
lovac na ploče iz Montreala - Kobal,
05:15
was doing his weeklytjedni roundsrundi
of just huntinglov for recordsploče.
bio je u redovnoj tjednoj
potrazi za pločama.
05:18
He was in a fleabuha markettržište
Bio je na buvljaku,
05:21
surroundedokružen by thousandstisuća
of other dirtyprljav, dustyprašnjave, moldypljesniv recordsploče.
okružen tisućama prljavih,
prašnih, vlažnih ploča.
05:23
That's where he foundpronađeno the "PianoKlavir" albumalbum.
I tamo je pronašao album "Piano".
05:27
He wasn'tnije specificallyposebno looking for it.
Nije ga tražio.
05:30
ActuallyZapravo, you could say
it sortvrsta of foundpronađeno him.
Jednostavno, album je pronašao njega.
05:32
You could alsotakođer say that after 20 yearsgodina
of recordsnimiti diggingkopanje everysvaki singlesingl weektjedan,
Moglo bi se reći da je
nakon 20 godina traženja
05:34
he had developedrazvijen a sixthšesti senseosjećaj
for findingnalaz the goldzlato.
razvio šesto čulo za pronaći zlato.
05:38
He tookuzeo the recordsnimiti and inspectedinspekciju it:
Uzeo je ploču i pregledao je:
05:42
the frontispred, the artworkilustracije,
the back, the linerlađa notesbilješke,
naslovnicu, dizajn, poleđinu,
podatke unutar korica,
05:44
and he was intriguedzaintrigirala by the factčinjenica
that this HaitianHaitija musicianglazbenik madenapravljen a recordsnimiti
i zagolicalo ga je
što je haićanski glazbenik
05:47
in QuebecQuebec in the latekasno '70s,
snimao u Quebecu kasnih sedamdesetih,
05:51
so he was intriguedzaintrigirala.
to ga je zaintrigiralo.
05:53
He tookuzeo out his little,
plasticplastika, portableprenosiv turntablegramofon
Uzeo je svoj mali prijenosni gramofon,
05:56
that he broughtdonio with him
wheneverkada he was on these diggingkopanje questszadataka
kojeg uvijek nosi tijekom "lova na ploče"
05:58
and put the recordsnimiti on.
i stavio ploču.
06:02
So why don't we do the sameisti thing?
Učinimo i mi isto.
06:04
(MusicGlazba)
(Glazba)
06:14
He fellpao in love with the musicglazba instantlyodmah,
Odmah se zaljubio u ono što je čuo,
06:45
but he had to know
the backstorybackstory behindiza it.
no, želio je znati i pozadinu priče.
06:49
He didn't know where it camedošao from.
Nije mu bilo poznato porijeklo.
06:51
He knewznao the artistumjetnik,
Znao je da je glazbenik,
06:54
at the time of the recordingsnimanje,
u vrijeme snimanja albuma,
06:56
was livingživot in MontrealMontreal,
živio u Montrealu,
06:57
so for monthsmjeseci, he triedpokušala to trackstaza him down.
pa je potrošio mjesece tražeći ga.
06:58
He even foundpronađeno Noël's's businessPoslovni cardkartica
insideiznutra the recordsnimiti sleeverukav.
Našao je i Noëlovu posjetnicu u omotu.
07:01
That's how DIYDIY Henri-PierreHenri Pierre Noël was.
Takav je bio Noël -
"uradi sam" od glave do pete.
07:05
So he foundpronađeno the cardkartica
insideiznutra the recordsnimiti sleeverukav --
Pronašao je posjetnicu unutar omota
07:09
of coursenaravno he did try to call,
i pokušao ga nazvati,
07:13
but after 30 yearsgodina,
the numberbroj didn't work anymoreviše.
no, nakon 30 godina
taj broj više nije postojao.
07:14
So it was only in BelgiumBelgija,
Samo je u Belgiji,
07:18
where the artistumjetnik had oncejednom livedživjeli,
gdje je glazbenik kratko živio,
07:20
that KobalKobal managedupravlja to find someonenetko
that knewznao the artistumjetnik personallylično
Kobal pronašao osobu
koja je poznavala glazbenika
07:22
and gavedali him the contactkontakt.
i dobio njegov novi broj.
07:25
So when he finallykonačno
satsat down with the artistumjetnik,
Kada je naposljetku sjeo s glazbenikom,
07:27
he madenapravljen him a promiseobećanje to somedayjednog dana
find a way to get the albumalbum rereleasedponovno izdan.
obećao mu je da će jednog dana
ponovo objaviti album.
07:30
He then arrangedraspoređeni for a BritishBritanski labeloznačiti
calledzvao WahWah WahWah 45s
Za britansku etiketu "Wah Wah 45s"
07:37
to get the two albumsalbuma reissuedponovno.
dogovorio je objavu dva albuma.
07:40
And what happensdogađa se very oftenčesto is,
Ono što često otežava
07:43
in these reissueponovno izdavanje projectsprojekti,
ponovno objavljivanje
07:45
that it becomespostaje very difficulttežak
to find the mastermajstorski tapesvrpce --
je "muka" u pronalasku mastera --
07:46
the originalizvornik recordingsnimanje of the sessionssjednice.
originalnih snimaka.
07:49
ArtUmjetnost can be destroyeduništen
by firespožari, floodspoplave, earthquakesPotresi,
Dizajn omota često bude uništen
u požaru, poplavi, potresu,
07:52
thrownbačen in the garbagesmeće,
bačen u otpad,
07:55
or just lostizgubljen foreverzauvijek.
ili jednostavno izgubljen.
07:56
But thankfullyzahvaljujući,
Srećom,
07:57
the Henri-PierreHenri Pierre Noël tapesvrpce were safesef
Noëlove trake su bile na sigurnom
07:59
and they were readyspreman for remasteringRemastering.
i spremne za remasteriranje.
08:00
The recordsnimiti was finallykonačno rereleasedponovno izdan
Ploča je naposljetku objavljena
08:03
and receivedprimljen praisepohvala from musicglazba criticskritičari,
DJsDJ-a and listenersslušatelja worldwideširom svijeta --
uz pohvale glazbenih kritičara,
DJ-a i publike širom svijeta -
08:05
the praisepohvala that it should have
receivedprimljen in 1979.
pohvale koje je trebao dobiti 1979.
08:10
The artistumjetnik was so inspirednadahnut that he decidedodlučio
to reviveoživjeti his musicglazba careerkarijera,
Potaknut pohvalama,
Noël je oživio glazbenu karijeru,
08:15
get back on a stagefaza,
and playigrati for newnovi audiencespublika.
vratio se na pozornicu
svirati novoj publici.
08:18
The artistumjetnik, now in his 60s,
Glazbenik, sada u svojim 60-tim,
08:22
told me, "This changedpromijenjen everything for me.
rekao mi je, "To je za mene
sve promijenilo.
08:25
I wentotišao from planningplaniranje my retirementodlazak u mirovinu
U jednom trenu planiraš mirovinu,
08:27
to playingigranje on the BBCBBC RadioRadio in LondonLondon,
and on RadioRadio CanadaKanada and more."
u drugom sviraš na BBC-u u Londonu,
na Radio Canadi i sl."
08:29
But alsotakođer it gavedali him a chanceprilika to playigrati
Dobio je još jednu priliku i zasvirao
08:33
in frontispred of his threetri sonssinovi
for the first time.
svojim trima sinovima po prvi put.
08:35
To me, this storypriča showspokazuje perfectlysavršeno
the work of recordsnimiti diggerskopači at its bestnajbolje.
Ako me pitate, ovo je
najbolji primjer lova na ploče.
08:38
BeyondIzvan the rarityrijetkost and the dollardolar valuevrijednost --
Na stranu rijetkost i vrijednost ploča --
08:43
and I'll be honestpošten,
we're totallypotpuno obsessedopsjednut by that --
bit ću potpuno iskren,
potpuno smo opčinjeni time --
08:45
the truepravi beautyljepota
is to give artumjetnost a seconddrugi chanceprilika;
prava ljepota je kada date
umjetničkom djelu drugu priliku;
08:48
to saveuštedjeti artumjetnost from oblivionzaborav.
sačuvati umjetnosti od zaborava.
08:51
The work of a good recordsnimiti diggerKopač
is a constantkonstantno looppetlja of threetri phasesfaze.
Život lovca na ploče ima tri faze
koje se ponavljaju.
08:54
The first thing we do is huntlov.
Prva je lov.
08:57
We spendprovesti hourssati, daysdana, yearsgodina of our livesživot
Satima, danima, godinama
09:00
rummagingKopao throughkroz
dirtyprljav and dustyprašnjave recordsnimiti binsregalna skladišta.
kopamo po prljavim i prašnim
odlagalištima ploča.
09:02
Everything that we can do
to find our handsruke on the goldzlato.
Činimo sve ne bismo li pronašli blago.
09:05
Yes, you can find good recordsploče onlinena liniji,
Ploču možeš naći i na internetu,
09:10
but for the deepestnajdublja treasuresblaga,
ali za ono pravo blago
09:12
you need to get off the couchkauč
and into the wilddivlji.
moraš ustati s trosjeda
i krenuti u nepoznato.
09:13
That's why we call it recordsnimiti diggingkopanje
and not recordsnimiti clickingklikom.
Zato i govorimo o lovu na ploče,
a ne o klikanju ploča.
09:16
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
09:19
So what we are is musicglazba archaeologistsArheolozi.
Zato i jesmo arheolozi glazbe.
09:20
But then the nextSljedeći thing
we do is we gatherokupiti.
Druga je faza sakupljanje.
09:23
BasedNa temelju on our tasteukus,
expertiseekspertiza, personalosobni agendadnevni red,
Temelj je naš ukus, stručnost, osobnost,
09:25
we chooseizabrati carefullypažljivo whichkoji recordsploče to saveuštedjeti,
pažljivo biramo što ćemo sačuvati,
09:27
whichkoji recordsploče mean something to us.
koje su nam ploče važne.
09:30
We then try and find out everysvaki
little thing we can about that recordsnimiti --
Nakon toga prikupljamo
sve moguće informacije o samoj ploči,
09:32
the artistumjetnik, the labeloznačiti
o glazbeniku, izdavaču
09:35
and supervitalsupervital informationinformacija
i ono najvažnije,
09:37
like "Who'sKoji je that playingigranje trumpettruba
on trackstaza threetri?"
kao npr. "Tko svira trubu
na trećoj skladbi?"
09:39
Then we filedatoteka them, we contextualizekontekstualizirati them,
Izrađujemo katalog, stavljamo u kontekst
09:42
and we keep them safesef.
i s pažnjom pohranjujemo.
09:44
We are musicglazba archivistsarhivisti.
Mi smo arhivari glazbe.
09:46
And the last thing we do
to closeblizu the looppetlja is we sharePodjeli.
Dijeljenje je posljednja faza
kojom zatvaramo krug.
09:48
MostVećina recordsnimiti diggerskopači that I know
have some sortvrsta of a way
Većina lovaca ima neki svoj način
09:51
to sharePodjeli theirnjihov discoveryotkriće
and elevatepodići the artistumjetnik
kako dijele svoja otkrića
i promoviraju umjetnika
09:54
throughkroz an albumalbum reissueponovno izdavanje,
kroz re-izdanja albuma,
09:57
a webmreža articlečlanak, a radioradio showpokazati.
internet članke, radio emisije.
09:58
We give recordsploče back
theirnjihov rightfulzakonitog placemjesto in musicglazba historypovijest.
Vraćamo ploče na njihovo
zasluženo mjesto u glazbenoj povijesti.
10:01
We are tastemakersuono and curatorskustosi.
Stvaramo novi ukus i čuvamo ga.
10:05
We are musicologistsMuzikolozi.
Mi smo muzikolozi.
10:07
So for myselfsebe
Ja osobno,
10:09
and mostnajviše of the recordsnimiti collectorskolektori
I've encounterednaišao in 20 yearsgodina,
i većina kolekcionara
koje sam susreo tijekom 20 godina,
10:10
I think that we all
have some sortvrsta of an outletispust
svi mi imamo neku tajnu
10:13
for these discoveriesotkrića.
kako doći do otkrića.
10:16
I think it's our way to keep our sanityduševno zdravlje
and sortvrsta of senseosjećaj of purposesvrha
Na neki način, to nas drži normalnima
te nam daje smisao
10:17
in this very maddeningjako uzbudljiv obsessionopsesija,
u toj pomalo luđačkoj opsesiji,
10:21
because it can be sortvrsta of a lonelyusamljen one.
jer često smo u tome vrlo usamljeni.
10:24
But I think we alsotakođer do it
because it servessluži the humanljudski need
No, to činimo iz sasvim
normalne ljudske pobude
10:26
to passproći alonguz culturalkulturni knowledgeznanje.
da prenesemo kulturno nasljeđe.
10:29
SpeakingKad smo već kod of the need for curationstručnu obradu,
Kada govorimo o potrebi očuvanja nečega,
10:31
in an eradoba of overwhelmingneodoljiv choiceizbor,
u vremenu kada se nudi mnogo toga,
10:34
it's been demonstratedpokazao
dokazano je
10:36
that too much choiceizbor
actuallyzapravo hindersometa discoveryotkriće.
da veliki izbor ne potiče na otkrivanje.
10:37
For exampleprimjer,
Na primjer,
10:39
if you're tryingtežak to watch
something on NetflixNetflix,
ako želite pogledati nešto na Netflixu,
10:41
you're actuallyzapravo only browsingpregledavanje
throughkroz a catalogkatalog of 6,000 titlesnaslova.
birate s popisa od samo 6000 naslova.
10:43
Now, compareusporediti that with SpotifySpotify;
Usporedimo to sa Spotify platformom;
10:48
if you want to pickodabrati
something to listen to,
želite li odabrati neku glazbu,
10:50
you're browsingpregledavanje throughkroz a catalogkatalog
of 30 millionmilijuna songsPjesme.
pregledat ćete katalog
od 30 milijuna pjesama.
10:52
So I think as you can see,
Shvaćate o čemu govorim,
10:56
this notionpojam of paralysisparaliza by choiceizbor
o neodlučnosti pri izboru
10:57
affectsutječe musicglazba more than moviesfilmovi,
koja više zahvaća glazbu nego filmove,
10:59
for exampleprimjer.
na primjer.
11:02
And there's a fewnekoliko studiesstudije
Postoje istraživanja
11:04
that are startingpolazeći to showpokazati
the effectsefekti of this.
koja potvrđuju ovu tezu.
11:05
A recentnedavni look at the UKVELIKA BRITANIJA musicglazba markettržište
Britanska glazbena industrija
11:07
showspokazuje that the topvrh one percentposto of artistsizvođači
in the UKVELIKA BRITANIJA are actuallyzapravo earningzarada 77 percentposto
kaže da 1% glazbenika zaradi 77%
11:09
of the totalukupno revenuesPrihodi
insideiznutra the musicglazba industryindustrija.
ukupnih prihoda u glazbenoj industriji.
11:14
That's 2013,
I to je bilo 2013.
11:17
and that's progressivelypostupno gettinguzimajući worsegore,
a taj jaz postaje sve veći
11:19
or progressingnapreduje.
i raste.
11:22
AnywayU svakom slučaju, if you're in the one percentposto,
I'm sure you're happysretan.
Činite li onih 1%, sigurno ste sretni.
11:24
(LaughterSmijeh)
(Smijeh)
11:26
So the takeawaytakeaway for me is
Sve nam to govori
11:28
it's easierlakše for people
to listen to musicglazba than ever before.
da nas glazba okružuje kao nikad prije.
11:31
People have more musicglazba
at theirnjihov disposalna raspolaganju than ever before,
Dostupne su nam
nevjerojatne količine glazbe,
11:36
yetjoš people chooseizabrati to listen to more
of the sameisti musicglazba than ever before.
pa ipak, većina sluša uvijek istu glazbu.
11:39
And that's a sadtužan thing.
Što je samo po sebi tužno.
11:43
InspiredNadahnut by my love for musicglazba researchistraživanje,
recordsnimiti diggingkopanje and curationstručnu obradu,
Zbog te moje strasti
za traženjem i očuvanjem ploča,
11:47
I startedpočeo a websiteweb stranica calledzvao
"MusicGlazba Is My SanctuarySvetište" in 2007.
izradio sam 2007. godine stranicu
"Music Is My Sanctuary".
11:51
Our sloganslogan has always been
"FutureBudućnost ClassicsKlasika and ForgottenZaboravio TreasuresBlaga."
Slogan glasi "Budući klasici
i zaboravljeno blago".
11:56
And it showspokazuje our love
for discoveringotkrivanja musicglazba
Ona je pravi dokaz ljubavi
prema otkrivanju glazbe,
11:59
and introducinguvođenje musicglazba bothoba oldstar and newnovi.
gdje se predstavlja
ono staro i novo u glazbi.
12:02
From humbleskroman beginningspočeci,
Od skromnih početaka,
12:04
we'veimamo builtizgrađen a worldwideširom svijeta platformplatforma
with a massivemasivan audiencepublika
razvili smo međunarodnu platformu
s ogromnom publikom,
12:06
with over 100 collaboratorssuradnici.
s preko 100 suradnika.
12:09
We'veMoramo createdstvorio over
10,000 pieceskomada of contentsadržaj,
Pokrili smo preko 10,000 naslova,
12:11
over 500 hourssati of audiozvučni contentsadržaj.
s preko 500 sati glazbe.
12:13
Our audiencepublika consistssastoji se of people
Naša su publika ljudi
12:16
who just want more
than what's beingbiće offeredponudio to them
koji žele više od onog što im nudi
12:18
by mainstreammatica musicglazba channelskanali.
prosječna glazbena industrija.
12:20
They want to do --
Sve što ta publika želi
12:22
they want to digkopati deeperdublje,
je istraživati,
12:24
but they don't necessarilyobavezno
have 20 hourssati a weektjedan like us nerdsštreberi,
ali oni nemaju 20 sati tjedno
poput nas za svoje potrage
12:25
so they trustpovjerenje us to do that for them.
pa im zato mi pomažemo u tome.
12:30
CurationStručnu obradu is at the heartsrce
of everything we do.
Očuvati nešto je srž ove priče.
12:33
We believe in humanljudski
recommendationspreporuke over algorithmsalgoritmi.
Više vjerujemo preporuci nego algoritmu.
12:35
I could talk about the passionstrast
of recordsnimiti diggingkopanje for daysdana,
Mogao bih vam pričati o "lovu" danima,
12:40
but let me concludezaključiti this way.
no, dozvolite mi da zaključim.
12:44
After manymnogi yearsgodina of doing it,
Nakon mnogo godina traženja,
12:46
a recordsnimiti collector'skolekcionarska collectionkolekcija
becomespostaje sortvrsta of his autobiographyautobiografija.
kolekcija "lovca" postaje
njegova autobiografija.
12:48
Last yeargodina, I was DJ-ingDJ-ing in PolandPoljska,
Prošle sam godine bio DJ u Poljskoj,
12:54
and the people that were hostingagresivan me,
ljudi koji su me ugostili
12:57
they had this amazingnevjerojatan recordsnimiti collectionkolekcija,
imali su divnu kolekciju ploča,
12:59
and of coursenaravno I was intriguedzaintrigirala
što je zaokupilo moju pažnju
13:01
and I said, "Are you sellingprodaja these?"
i pitao ih, "Je li na prodaju?"
13:02
They then explainedobjašnjen to me
that it was the collectionkolekcija
Objasnili su mi da je pripadala
13:05
that belongedpripada to theirnjihov deardraga friendprijatelj MaceoMaceo
who passedprošao away a fewnekoliko monthsmjeseci earlierranije.
njihovom prijatelju Maceu
koji je nedavno preminuo.
13:08
And they were doing a projectprojekt
of invitingprimamljiv differentdrugačiji people
Pokrenuli su projekt
i pozvali zainteresirane
13:13
to take the collectionkolekcija
and to createstvoriti something newnovi from it,
da koristeći kolekciju stvore nešto novo,
13:17
whetherda li it's samplinguzorkovanja or DJDJ mixesmješavine,
semplove ili DJ mikseve,
13:20
you know, just to give it a seconddrugi life.
da joj daju novi život.
13:22
And so after a fewnekoliko hourssati
of going throughkroz the collectionkolekcija myselfsebe
Nakon nekoliko sati preslušavanja
13:24
and creatingstvaranje a DJDJ mixmiješati from it,
i stvaranja DJ miksa,
13:27
even thoughiako I never
got the chanceprilika to meetsastati him,
iako ga nikad nisam upoznao,
13:30
it feltosjećala like in a specialposeban way,
obuzeo me onaj osjećaj,
13:32
me and him,
on i ja,
13:35
we got to talk
about recordsploče for a fewnekoliko hourssati.
razgovarali smo kroz tu glazbu par sati.
13:36
So, as recordsnimiti diggerskopači,
Misija lovaca na ploče
13:39
our work and our recordsnimiti
collectionszbirke are there
je prenijeti naš rad i kolekcije
13:42
to be passedprošao on to the nextSljedeći generationgeneracija.
novim generacijama.
13:45
BeautifulLijepa artumjetnost deserveszaslužuje to be cherishedNjegovala,
sharedpodijeljen and rediscoveredponovo otkrio.
Umjetnost zaslužuje pažnju,
dijeljenje i otkrivanje.
13:48
EmbraceZagrljaj curatorskustosi;
Poštujte nas;
13:54
we are alternativealternativa voicesglasovi
to the mainstreammatica musicglazba channelskanali,
mi stojimo nasuprot
komercijalnim kanalima,
13:55
digitaldigitalni or otherwiseinače.
digitalnih ili nekih drugih.
13:59
Go beyondIznad the algorithmalgoritam.
Gledajte dalje od algoritama.
14:01
WhateverŠto god kindljubazan of musicglazba you like,
Bez obzira na vrstu glazbe,
14:03
there are so manymnogi websitesweb stranice,
radioradio showspokazuje, DJsDJ-a, recordsnimiti storestrgovinama out there
postoji toliko stranica,
radio emisija, DJ-a, trgovina,
14:05
that are just waitingčekanje
to sharePodjeli theirnjihov discoveriesotkrića with you.
koji će podijeliti svoja otkrića s vama.
14:09
We do this work for you.
Na usluzi smo vam.
14:12
All you have to do
is openotvoren your earsuši and take risksrizici.
Trebate samo naćuliti uši i riskirati.
14:14
This musicglazba will changepromijeniti your life.
Ta će vam glazba promijeniti život.
14:17
Thank you.
Hvala vam.
14:19
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
14:20
Translated by Antun Zupanc
Reviewed by Sanda L

▲Back to top

About the speaker:

Alexis Charpentier - Record digger, DJ, music entrepreneur
Alexis Charpentier (aka Lexis from Music Is My Sanctuary) believes record collectors, music curators and DJs serve a crucial role as cultural preservationists and alternative voices to mainstream music platforms.

Why you should listen

Alexis Charpentier is the founder of the Music Is My Sanctuary website and collective, one of the most respected and trusted voices in the independent music community. 

He is also the creator and producer of 24 Hours of Vinyl, a project that celebrates the love of vinyl culture by gathering DJs and collectors from different cities worldwide. During a 24-hour music marathon, participants share some of the best music discoveries from their vinyl collections.

A music lover above all, Charpentier is passionate about projects that that champion musicians from the past and present, while creating alternatives to commercial platforms. Through thousands of content pieces, interviews, radio sessions and events, his projects connect music lovers in a more profound manner than what’s possible with algorithm-driven suggestions. 

Based in Montreal, Canada, Charpentier runs the projects that fall under the Music Is My Sanctuary umbrella. He works as a music programmer at the PHI Center, a multidisciplinary arts and culture center. He also tours worldwide as a DJ and has regular club nights in his home city.

More profile about the speaker
Alexis Charpentier | Speaker | TED.com