English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxClaremontColleges

Talithia Williams: Own your body's data

Talithia Williams: Birtokold a tested adatait!

Filmed
Views 1,455,441

Talán azt gondoljuk, hogy az új fejlett monitorok (melyek szívritmust, alvást, naponta megtett lépéseket mérnek) a versenysportolóknak lettek kifejlesztve. De Talithia Williams, statisztikusként meggyőződéssel érvel a mellett, hogy mindannyiunknak naponta kellene egyszerű adatokat mérnünk és lejegyeznünk a testünkről -- mert a saját adataink sokkal többet árulhatnak el rólunk, mint amit talán az orvosok tudnak.

- Statistician
Talithia Williams builds statistical models that study the spatial and temporal structure of data. Full bio

As a kidkölyök I always lovedszeretett informationinformáció
Gyerekként mindig is elbűvölt az információ
00:12
that I could get from dataadat
amit adatokból tudtam leszűrni
00:15
and the storiestörténetek that could be told with numbersszám.
és imádtam a számokban
elmondott történeteket
00:17
I rememberemlékezik, growingnövekvő up, I'd be frustratedfrusztrált at
Emlékszem, tiniként mennyire idegesített,
00:20
how my ownsaját parentsszülők would liefekszik to me usinghasználva numbersszám.
amikor saját szüleim
számokkal hazudtak nekem.
00:22
"TalithiaTalithia, if I've told you onceegyszer
I've told you a thousandezer timesalkalommal."
"Talithia, ha egyszer elmondtam,
ezerszer mondtam el!"
00:28
No dadapu, you've only told me 17 timesalkalommal
"Nem, apa, csak tizenhétszer mondtad el
00:33
and twicekétszer it wasn'tnem volt my faulthiba. (LaughterNevetés)
és kétszer nem az én hibám volt."
(Nevetés)
00:37
I think that is one of the reasonsokok I got a PhPH-érték.D. in statisticsstatisztika.
Azt hiszem ez az egyik oka annak,
hogy statisztikából doktoráltam.
00:40
I always wanted to know,
Tudni akartam,
00:43
what are people tryingmegpróbálja to hideelrejt with numbersszám?
mit szeretnének az emberek
elrejteni számokkal.
00:44
As a statisticianstatisztikus,
Statisztikusként
00:47
I want people to showelőadás me the dataadat
ismerni szeretném az adatokat,
00:48
so I can decidedöntsd el for myselfmagamat.
hogy én magam dönthessek.
00:52
DonaldDonald and I were pregnantterhes with our thirdharmadik childgyermek
Donald és én harmadik gyerekünket vártuk
00:55
and we were at about 41 and a halffél weekshetes,
és körülbelül 41 és fél hetesek voltunk.
00:58
what some of you maylehet referutal to as beinglény overduelejárt.
Ez esetben talán azt gondolnák,
hogy késett a baba.
01:00
StatisticiansA statisztikusok, we call that
Mi, statisztikusok
erre azt mondjuk,
01:04
beinglény withinbelül the 95 percentszázalék confidencebizalom intervalintervallum.
benne lenni a 95 %-os
megbízhatósági intervallumban.
01:06
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
01:08
And at this pointpont in the processfolyamat
A folyamat ezen pontján
01:10
we had to come in everyminden couplepárosít of daysnapok
pár naponta bekellet mennünk,
01:12
to do a stressfeszültség testteszt on the babybaba,
stressz tesztre.
01:15
and this is just routinerutin,
És ez csak rutin.
01:16
it teststesztek whetherakár or not the babybaba
is feelingérzés any typetípus of undueindokolatlan stressfeszültség.
A teszt kimutatja, ha a baba
bármiféle indokolatlan stresszt érez.
01:18
And you are rarelyritkán, if ever, seenlátott by your actualtényleges doctororvos,
Csak ritkán vizsgál a saját orvosod,
01:22
just whoeverbárki happensmegtörténik to be
workingdolgozó at the hospitalkórház that day.
akárki megvizsgálhat, aki aznap
épp ügyeletes a kórházban.
01:26
So we go in for a stressfeszültség testteszt and after 20 minutespercek
Szóval, mi bemegyünk egy stressz tesztre
01:29
the doctororvos comesjön out and he saysmondja,
és 20 perc múlva kijön az orvos és mondja,
01:32
"Your babybaba is underalatt stressfeszültség, we need to inducerábírja you."
"A babájuk stressz alatt van,
be kell indítanunk a szülést."
01:35
Now, as a statisticianstatisztikus, what's my responseválasz?
Na most, statisztikusként,
mi az én reakcióm?
01:41
ShowTérkép me the dataadat!
Mutassa az adatokat!
01:45
So then he proceedsbevétel to tell us
Ő aztán folytatja és mondja,
01:49
the baby'sbaba heartszív ratearány tracenyom wentment from 18 minutespercek,
hogy a baba szívritmusát 18 percig követtük,
01:52
the baby'sbaba heartszív ratearány was in the normalnormál zonezóna
ez a normális tartományban volt
01:54
and for two minutespercek it was in what appearedmegjelent to be
két percig viszont úgy tűnt, mintha
01:56
my heartszív ratearány zonezóna and I said,
a saját tartományomon belül lenne,
mire én megkérdeztem,
01:59
"Is it possiblelehetséges that maybe this was my heartszív ratearány?
"Lehetséges, hogy ez az
én szívritmusom volt?
02:03
I was movingmozgó around a little bitbit,
Mozogtam picit,
02:05
it's hardkemény to layvilági still on your back,
nehéz háton fekve mozdulatlan maradni
02:07
41 weekshetes pregnantterhes for 20 minutespercek.
20 percen keresztül,
amikor 41 hetes terhes vagy.
02:09
Maybe it was shiftingelmozduló around."
Talán én mozogtam."
02:12
He said, "Well, we don't want to take any chancesesélyeit."
Erre ő: "Hát, mi nem akarunk kockáztatni."
02:14
I said okay.
"Rendben -- mondtam én --
02:19
I said, "What if I was at 36 weekshetes
de mi lenne, ha 36 hetes lennék,
02:20
with this sameazonos dataadat?
ugyanezekkel az adatokkal?
02:22
Would your decisiondöntés be to inducerábírja?"
Akkor is a mellett döntene,
hogy beindítja a szülést?"
02:24
"Well, no, I would wait untilamíg you were at leastlegkevésbé
"Hát nem, ez esetben várnék,
amíg legalább
02:28
38 weekshetes, but you are almostmajdnem 42,
38 hetes lenne, de már majdnem 42 hetes,
02:31
there is no reasonok to leaveszabadság that babybaba insidebelül,
és nincs miért benthagyni a babát,
02:33
let's get you a roomszoba."
szóval, keressünk egy szobát."
02:35
I said, "Well, why don't we just do it again?
Erre én: "Hát jó,... (Nevetés)
de miért nem csináljuk meg újra?
02:37
We can collectgyűjt more dataadat.
Több adatot gyűjthetnénk.
02:44
I can try to be really still for 20 minutespercek.
Megpróbálnék mozdulatlan
maradni 20 percig.
02:45
We can averageátlagos the two and see
Átlagot tudnánk számolni...(Nevetés)
és láthatnánk
02:48
what that meanseszközök. (LaughterNevetés)
mit mutat majd az."
02:51
And he goesmegy,
Ő meg erre,
02:53
"Ma'amAsszonyom, I just don't want you to have a miscarriagevetélés."
"Asszonyom, én csak azt szeretném,
hogy ne veszítse el a gyerekét."
02:57
That makesgyártmányú threehárom of us.
Ezzel hárman vagyunk így.
03:04
And then he saysmondja,
Majd ő mondja,
03:07
"Your chancesesélyeit of havingamelynek a miscarriagevetélés doublekettős
"A vetélés esélye megduplázódik,
03:08
when you go pastmúlt your dueesedékes datedátum. Let's get you a roomszoba."
amikor Ön túllépi a várható időpontot.
Befektetem Önt."
03:12
WowWow. So now as a statisticianstatisztikus, what's my responseválasz?
Hűha. Szóval, statisztikusként,
mi az én válaszom?
03:16
ShowTérkép me the dataadat!
Mutassa az adatokat!
03:22
DudeHaver, you're talkingbeszél chancesesélyeit,
Esélyekről beszélsz?
03:24
I do chancesesélyeit all day long, tell me all about chancesesélyeit.
Én ezt csinálom egész nap,
vázold az esélyeket.
03:25
Let's talk chancesesélyeit. (LaughterNevetés)
Beszéljünk esélyekről. (Nevetés)
03:27
Let's talk chancesesélyeit.
Beszéljünk esélyekről.
03:29
So I say, "Okay, great.
"Rendben, nagyszerű,
03:31
Do I go from a 30-percent-százalék
chancevéletlen to a 60-percent-százalék chancevéletlen?
tehát mennyivel nő az esélyem,
30 százalékról esetleg 60 százalékra?
03:32
Where are we here with this miscarriagevetélés thing?
Hol állunk ezzel a vetélés dologgal?"
03:36
And he goesmegy, "Not quiteegészen, but it doublespáros,
Mire ő, "Nem teljesen, de megduplázódik,
03:39
and we really just want what's bestlegjobb for the babybaba."
és mi valóban azt akarjuk,
ami a legjobb a picinek."
03:42
UndauntedRettenthetetlen, I try a differentkülönböző angleszög.
Töretlenül, másik irányból közelítek:
03:47
I said, "Okay, out of 1,000 full-termteljes idejű pregnantterhes womennők,
"Szóval akkor, ezer terhes nő közül
03:49
how manysok of them are going to miscarryelvetél
hányan fognak vetélni
03:55
just before theirazok dueesedékes datedátum?
épp a kiírás időpontja előtt?"
03:57
And then he looksúgy néz ki, at me and looksúgy néz ki, at DonaldDonald,
Erre ő rám pillant, aztán Donaldre néz
03:59
and he goesmegy, about one in 1,000.
és azt mondja: "Körülbelül ezerből egy."
04:02
I said, "Okay, so of those 1,000 womennők, how manysok
"Jól van, akkor ebből az ezer nőből
04:06
are going to miscarryelvetél just after theirazok dueesedékes datedátum?"
hányan fognak vetélni
épp a kiírás időpontja után?"
04:09
"About two." (LaughterNevetés)
"Körülbelül ketten." (Nevetés)
04:14
I said, "Okay, so you are tellingsokatmondó me that my chancesesélyeit
"Rendben, akkor Ön szerint,
04:18
go from a 0.1-percent-százalék chancevéletlen
az én esélyem 0,1%-ról
04:20
to a 0.2-percent-százalék chancevéletlen."
0.2%-ra emelkedik."
04:24
Okay, so at this pointpont the dataadat is not convincingmeggyőző us
Ezen a ponton az adatok
nem győznek meg arról,
04:28
that we need to be inducedindukált,
hogy beindítsuk a szülést,
04:30
and so then we proceedfolytassa to have a conversationbeszélgetés
így hát folytatjuk a beszélgetést
04:32
about how inductionsindukció leadvezet to a highermagasabb ratearány
arról, hogy a mesterségesen
beindított szülés
04:34
of CesareanCsászármetszés sectionsszakaszok, and if at all
possiblelehetséges we'dHázasodik like to avoidelkerül that.
növeli a császármetszés szükségességét
és ezt, ha lehetséges, mi kerülni szeretnénk.
04:36
And then I said,
Ehhez még hozzáteszem:
04:40
"And I really don't think my dueesedékes datedátum is accuratepontos."
"Amúgy nem hinném,
hogy a kiírásom időpontja pontos."
04:42
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
04:45
And so this really stunneddöbbenten him
És ez igazán ledöbbenti,
04:47
and he lookednézett sortfajta of puzzledzavartan
zavartnak tűnik.
04:50
and I said, "You maylehet not know this,
Én erre: "Talán Ön nem tudja,
04:52
but pregnancyterhesség dueesedékes datesdátumok are calculatedszámított
de a kiírási időpontok alapja az,
04:54
assumingfeltételezve that you have a standardalapértelmezett 28-day-nap cycleciklus,
hogy a menstruációs ciklus
standard 28 napig tart.
04:55
and my cycleciklus rangestartományok
Az én ciklusom változó --
04:58
sometimesnéha it's 27, sometimesnéha it's up to 38 —
néha 27, máskor akár 38 is lehet --
04:59
and I have been collectinggyűjtő the dataadat to provebizonyít it.
és én adatokat gyűjtöttem,
hogy ezt bebizonyítsam."
05:03
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
05:06
And so we endedvége lett up leavingkilépő the hospitalkórház
that day withoutnélkül beinglény inducedindukált.
Végül mi aznap elhagytuk a kórházat,
anélkül, hogy beindították volna szülést.
05:10
We actuallytulajdonképpen had to signjel a waiverlemondás
to walkséta out of the hospitalkórház.
Alá írattak egy joglemondó nyilatkozatot,
ahhoz, hogy elhagyhassuk a kórházat.
05:16
And I'm not advocatingszorgalmazása that you not listen to your doctorsorvosok,
Én most nem azt javaslom,
hogy ne hallgassanak az orvosaikra,
05:22
because even with our first childgyermek,
hiszen már az első gyerekünkkel is,
05:25
we were inducedindukált at 38 weekshetes; cervicalnyaki fluidfolyadék was lowalacsony.
beindították a szülést 31 hetesen,
mert a magzatvíz szintje alacsony volt.
05:27
I'm not anti-medicalAnti-orvosi interventionközbelépés.
Nem vagyok az orvosi beavatkozások ellen,
05:31
But why were confidentmagabiztos to leaveszabadság that day?
De miért voltunk biztosak abban,
hogy elmehetünk aznap?
05:33
Well, we had dataadat that told a differentkülönböző storysztori.
Hát, mert voltak adataink,
melyek másról beszéltek.
05:36
We had been collectinggyűjtő dataadat for sixhat yearsévek.
Már 6 éve, hogy gyűjtöttük az adatokat.
05:40
I had this temperaturehőmérséklet dataadat,
Megvoltak nekem a testhőmérséklet adataim,
05:45
and it told a differentkülönböző storysztori.
és azok mást mondtak.
05:47
In facttény, we could probablyvalószínűleg prettyszép
accuratelypontosan estimatebecslés conceptionfogamzás.
Tulajdonképpen, egész biztosra
kiszámíthattuk volna a foganás időpontját.
05:49
Yeah, that's a storysztori you want to tell
Ez egy jó történet,
amit majd elmondhatsz
05:56
at your kid'sgyerekek weddingesküvő receptionrecepció. (LaughterNevetés)
a gyereked esküvőjén. (Nevetés)
05:58
I rememberemlékezik like it was yesterdaytegnap.
"Úgy emlékszem rá,
mintha tegnap lett volna,
06:01
My temperaturehőmérséklet was a sizzlingsercegő 97.8 degreesfok
A testhőmérsékletem perzselő 36.5 fok volt,
06:05
as I staredbámult into your father'sapja eyesszemek. (LaughterNevetés)
amikor apád szemébe néztem." (Nevetés)
06:07
Oh, yeah. Twenty-twoHuszonkét more yearsévek, we're tellingsokatmondó that storysztori.
Ó, igen. 22 év múlva
elmondjuk ezt a történetet.
06:12
But we were confidentmagabiztos to leaveszabadság
because we had been collectinggyűjtő dataadat.
De nyugodtan elmehettünk,
mert azelőtt gyűjtöttük az adatokat.
06:18
Now, what does that dataadat look like?
Hogy is néznek ki azok az adatok?
06:21
Here'sItt van a standardalapértelmezett chartdiagram
Itt van egy standard ábra
06:23
of a woman's wakingébredés bodytest temperaturehőmérséklet
egy ébredő nő testhőmérsékletéről
06:26
duringalatt the coursetanfolyam of a cycleciklus.
a ciklus ideje alatt.
06:29
So from the beginningkezdet of the menstrualmenstruációs cycleciklus
A menstruáció kezdetétől
06:31
tillamíg the beginningkezdet of the nextkövetkező.
a következő kezdetéig.
06:32
You'llYou'll see that the temperaturehőmérséklet is not randomvéletlen.
Láthatják, hogy a testhőmérséklet
nem véletlenszerű.
06:34
ClearlyEgyértelműen there is a lowalacsony patternminta
Egyértelmű, hogy van egy alacsony szakasz
06:36
at the beginningkezdet of her cycleciklus
a ciklusa elején,
06:38
and then you see this jumpugrás and then a highermagasabb
aztán látható az ugrás,
majd egy újabb sorozat
06:40
setkészlet of temperatureshőmérsékletek at the endvég of her cycleciklus.
magas érték a ciklusa végén.
06:43
So what's happeningesemény here?
Szóval mi történik itt?
06:45
What is that dataadat tellingsokatmondó you?
Mit mondanak az adatok?
06:47
Well, ladieshölgyek, at the beginningkezdet of our cycleciklus,
Hát, hölgyeim, a ciklusunk elején,
06:49
the hormonehormon estrogenösztrogén is dominanturalkodó and that estrogenösztrogén
az ösztrogén hormon
domináns és az ösztrogén
06:52
causesokoz a suppressionelnyomása of your bodytest temperaturehőmérséklet.
lenyomja a testhőmérsékletünket.
06:55
And at ovulationovuláció, your bodytest releaseskiadások an eggtojás
Ovuláció idején a testünk
egy petesejtet enged útjára
06:59
and progesteroneprogeszteron takes over, pro-gestationPro terhesség.
és ekkor a progeszteron
veszi át az irányítást.
07:03
And so your bodytest heatsfutamok up in anticipationVárakozás
A testünk befűt
07:08
of housingház this newúj little fertilizedmegtermékenyített eggtojás.
a kis megtermékenyített petesejt
befogadására.
07:10
So why this temperaturehőmérséklet jumpugrás?
És miért ez a hőmérséklet növekedés?
07:14
Well, think about when a birdmadár sitsül on her eggstojás.
Hát, gondoljanak arra,
amikor a madár ráül a tojásaira.
07:17
Why is she sittingülés on them?
Miért is ül rájuk?
07:20
She wants to keep them warmmeleg,
Mert melegen akarja tartani azokat,
07:22
protectvéd them and keep them warmmeleg.
hogy védhesse és melegen tartsa.
07:24
LadiesHölgyek, this is exactlypontosan what our bodiestestületek do everyminden monthhónap,
Hölgyek, ezt teszi a testünk is
minden hónapban,
07:25
they heathőség up in anticipationVárakozás
befűt, arra készülvén,
07:27
of keepingtartás a newúj little life warmmeleg.
hogy majd melegen tarthassa
a kis új életet.
07:29
And if nothing happensmegtörténik, if you are not pregnantterhes,
És ha semmi sem történik,
ha nem esünk teherbe,
07:33
then estrogenösztrogén takes back over and
that cycleciklus startskezdődik all over again.
az ösztrogén visszakapja az irányítást
és a ciklus kezdődik újra elölről.
07:36
But if you do get pregnantterhes, sometimesnéha you
De ha teherbe esünk, néha láthatunk
07:40
actuallytulajdonképpen see anotheregy másik shiftváltás in your temperatureshőmérsékletek
egy újabb emelkedést a hőmérsékletünkön
07:42
and it staystartózkodás elevatedemelt for those wholeegész ninekilenc monthshónap.
és ez emelkedett marad
végig a kilenc hónap alatt.
07:45
That's why you see those pregnantterhes
womennők just sweatingizzadás and hotforró,
Ezért van az, hogy a várandós nők
gyakran izzadnak és melegük van,
07:48
because theirazok temperatureshőmérsékletek are highmagas.
mivel a testhőmérsékletük magas.
07:51
Here'sItt van a chartdiagram that we had about threehárom or fournégy yearsévek agoezelőtt.
Itt van egy ábránk
három négy évvel ezelőttről.
07:55
We were really very excitedizgatott about this chartdiagram.
Nagyon izgatottak voltunk ezen ábra miatt.
07:59
You'llYou'll see the lowalacsony temperaturehőmérséklet levelszint
Láthatják az alacsony testhőmérsékletet,
08:01
and then a shiftváltás and for about fiveöt daysnapok,
majd egy emelkedést körülbelül öt napig,
08:03
that's about the time it takes for the eggtojás to travelutazás
ez körülbelül az az idő,
amíg a petesejt utazik
08:07
down the fallopianpetevezető tubecső and implantimplantátum,
a petevezetéken át és beágyazódik,
08:09
and then you see those temperatureshőmérsékletek
startRajt to go up a little bitbit.
és aztán látható, ahogyan a hőmérséklet
felemelkedik egy picit.
08:11
And in facttény, we had a secondmásodik temperaturehőmérséklet shiftváltás,
És tulajdonképpen nekünk
volt egy második hőemelkedésünk,
08:15
confirmedmegerősített with a pregnancyterhesség testteszt
that were indeedvalóban pregnantterhes
amit igazolt is a terhességi teszt,
hogy valóban várandósak voltunk
08:18
with our first childgyermek, very excitingizgalmas.
az első gyerekünkkel. Ez nagyon izgalmas.
08:22
Until-Ig a couplepárosít of daysnapok latera későbbiekben
Mindaddig, amíg pár nap múlva
08:25
I saw some spottingpecsételő vérzés and then I noticedészrevette heavynehéz, súlyos bloodvér flowfolyam,
foltokat fedeztem fel,
aztán erős vérzés következett,
08:27
and we had in facttény had an earlykorai stageszínpad miscarriagevetélés.
és tulajdonképpen
nekünk korai vetélésünk volt.
08:32
Had I not been takingbevétel my temperaturehőmérséklet
Ha nem mértem volna a testhőmérsékletem,
08:37
I really would have just thought
my periodidőszak was latekéső that monthhónap,
csupán azt gondoltam volna,
abban a hónapban késett a menstruációm.
08:41
but we actuallytulajdonképpen had dataadat to showelőadás
De az adataink azt bizonyították,
08:45
that we had miscarriedelvetélt this babybaba,
hogy elvesztettük ezt a babát.
08:46
and even thoughbár this dataadat revealedkiderült a really
Még akkor is, ha ezek az adatok
08:49
unfortunateszerencsétlen eventesemény in our liveséletét,
egy szomorú eseményről tanúskodtak,
08:51
it was informationinformáció that we could then take to our doctororvos.
olyan információ volt ez,
amit az orvoshoz vihettünk.
08:53
So if there was a fertilitytermékenység issueprobléma or some problemprobléma,
Tehát, ha termékenység vagy
egyéb probléma lett volna,
08:55
I had dataadat to showelőadás:
voltak adataim.
08:58
Look, we got pregnantterhes, our temperaturehőmérséklet shiftedeltolódott,
Nézze, mi teherbe estünk,
a hőmérséklet felugrott,
08:59
we somehowvalahogy lostelveszett this babybaba.
valahogy elveszítettük ezt a babát.
09:01
What is it that we can do to help preventmegelőzése this problemprobléma?
Mit tehetünk, hogy az ilyenfajta problémát
megelőzhessük?
09:03
And it's not just about temperatureshőmérsékletek
És nem csupán a testhőmérsékletről van szó
09:06
and it's not just about fertilitytermékenység;
és nem is csak a termékenységről,
09:10
we can use dataadat about our bodiestestületek to tell us a lot of things.
a testünk adatai sok mindent elárulhatnak.
09:13
For instancepélda, did you know that takingbevétel
your temperaturehőmérséklet can tell you a lot
Például, tudták azt, hogy, ha valaki méri
a testhőmérsékletét, ez sokat elmond
09:16
about the conditionfeltétel of your thyroidpajzsmirigy?
a pajzsmirigy állapotáról?
09:20
So, your thyroidpajzsmirigy worksművek a lot like
the thermostattermosztát in your houseház.
Szóval, a pajzsmirigy szinte úgy működik,
mint a termosztát a lakásban.
09:22
There is an optimaloptimális temperaturehőmérséklet
that you want in your houseház;
Van egy hőmérséklet,
amit szeretnének bent,
09:26
you setkészlet your thermostattermosztát.
beállítják a termosztátot.
09:29
When it getsjelentkeznek too coldhideg in the houseház,
your thermostattermosztát kicksrúgások in
Amikor túl hideg lesz odakint,
a termosztát bekapcsol
09:30
and saysmondja, "Hey, we need to blowfúj some heathőség around."
és azt mondja:
"Egy kis meleget kell csinálnunk."
09:33
Or if it getsjelentkeznek too hotforró, your thermostattermosztát
Ha nagyon meleg lesz, a termosztát
09:36
registersnyilvántartások, "TurnViszont the A.C. on. CoolCool us off."
veszi a jelzést:
"Kapcsold be a légkondit. Hűts le minket."
09:38
That's exactlypontosan how your thyroidpajzsmirigy worksművek in your bodytest.
Pontosan így működik
a pajzsmirigyük is a testükben.
09:41
Your thyroidpajzsmirigy triespróbálkozás to keep an optimaloptimális temperaturehőmérséklet
A pajzsmirigy igyekszik megtartani
az optimális hőmérsékletet
09:45
for your bodytest.
a testünk számára.
09:48
If it getsjelentkeznek too coldhideg, your thyroidpajzsmirigy
saysmondja, "Hey, we need to heathőség up."
Ha túl hideg lesz, azt mondja:
"Be kell fűtenünk."
09:49
If it getsjelentkeznek too hotforró, your thyroidpajzsmirigy coolshűti you down.
Ha túl meleg lesz,
a pajzsmirigyük lehűti Önöket.
09:51
But what happensmegtörténik when your
thyroidpajzsmirigy is not functioningműködése well?
De mi történik akkor,
ha a pajzsmirigyük nem működik jól?
09:54
When it doesn't functionfunkció, then it showsműsorok up
Ha nem működik, ez megmutatkozik
09:59
in your bodytest temperatureshőmérsékletek,
a testhőmérsékletükben,
10:01
they tendhajlamosak to be lowerAlsó than normalnormál or very erraticakadozó.
és ez alacsonyabb lesz a normálisnál
vagy szabálytalan.
10:02
And so by collectinggyűjtő this dataadat
Ezen adatok gyűjtésével
10:05
you can find out informationinformáció about your thyroidpajzsmirigy.
Önök informálódhatnak a pajzsmirigyükről.
10:06
Now, what is it, if you had a thyroidpajzsmirigy
problemprobléma and you wentment to the doctororvos,
Mi van akkor, ha egy pajzsmirigy probléma
esetén elmennek orvoshoz,
10:09
your doctororvos would actuallytulajdonképpen testteszt the amountösszeg of
az orvosuk valójában ellenőrizné
10:13
thyroidpajzsmirigy stimulatingstimuláló hormonehormon in your bloodvér.
a pajzsmirigyet stimuláló hormon
mennyiségét a vérben.
10:15
Fine. But the problemprobléma with that testteszt is
Rendben. De a gond ezzel a teszttel az,
10:18
it doesn't tell you how activeaktív the hormonehormon is in your bodytest.
hogy nem mutatja ki,
mennyire aktív ez a hormon a testben.
10:22
So you mightesetleg have a lot of hormonehormon presentajándék,
Lehet Önöknek
nagy mennyiségű hormonja,
10:25
but it mightesetleg not be activelyaktívan workingdolgozó to regulateszabályozzák a
de lehet, az nem tudja szabályozni
10:27
your bodytest temperaturehőmérséklet.
a testhőmérsékletüket.
10:29
So just by collectinggyűjtő your temperaturehőmérséklet everyminden day,
Ha adatokat gyűjtenek minden nap,
10:30
you get informationinformáció about the conditionfeltétel of your thyroidpajzsmirigy.
Önök informálódnak
a pajzsmirigy állapotáról.
10:32
So, what if you don't want to take
your temperaturehőmérséklet everyminden day?
És mi van, ha nem akarnak
hőmérsékletet mérni?
10:35
I advocateügyvéd that you do,
Én azt javaslom, tegyék ezt meg,
10:38
but there are tonstonna of other things you could take.
de van ezer más dolog,
amit megtehetnek.
10:40
You could take your bloodvér pressurenyomás,
you could take your weightsúly
Mérhetik a vérnyomásukat,
mérhetik a testsúlyukat --
10:41
yeah, who'saki excitedizgatott about
igen, ki lelkesül azért,
10:44
takingbevétel theirazok weightsúly everyminden day? (LaughterNevetés)
hogy méretkezzen minden nap? (Nevetés)
10:46
EarlyKorai on in our marriageházasság, DonaldDonald had a stuffyorrdugulás noseorr
Még a házasságunk elején Donaldnak
be volt dugulva az orra
10:49
and he had been takingbevétel a slewmegölte of medicationsgyógyszerek
és rengeteg gyógyszert szedett,
10:54
to try to relieveenyhíti a his stuffyorrdugulás noseorr, to no availhaszon.
hogy enyhítse a tüneteket,
persze sikertelenül.
10:57
And so, that night he comesjön and
he wakesfelébred me up and he saysmondja,
És azon az éjszakán odajön,
felébreszt és azt mondja:
11:01
"HoneyMéz, I can't breathlehelet out of my noseorr."
"Szívem, nem tudok orron át lélegezni."
11:05
And I rolltekercs over and I look, and I said,
"Well, can you breathlehelet out of your mouthszáj?"
Megfordulok, ránézek és mondom:
"Hát, tudsz esetleg szájon át?"
11:09
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
11:14
And he goesmegy, "Yes, but I can't breathlehelet out of my noseorr!"
Ő erre: "Igen, de nem tudok orron át!"
11:16
And so like any good wifefeleség, I rushrohanás him
Így, mint minden rendes feleség,
11:23
to the emergencyvészhelyzet roomszoba
besietek vele a sürgősségre
11:26
at 2 o'clockórakor in the morningreggel.
hajnali kettőkor.
11:27
And the wholeegész time I'm drivingvezetés and I'm thinkinggondolkodás,
És vezetés közben arra gondolok,
11:30
you can't diemeghal on me now.
"Nem halhatsz most meg.
11:33
We just got marriedházas,
Nemrég házasodtuk össze,
11:36
people will think I killedelesett you! (LaughterNevetés)
még a végén azt gondolják,
megöltelek!" (Nevetés)
11:38
And so, we get to the emergencyvészhelyzet
roomszoba, and the nurseápoló seeslát us,
Így hát bemegyünk a sürgősségre
és a nővér fogad bennünket,
11:43
and he can't breathlehelet out of his noseorr, and so
a férjem nem tud orron át lélegezni,
11:47
she bringshoz us to the back and the doctororvos saysmondja,
így hát ő hátra visz
és az orvos kérdezi mi a gond,
11:49
"What seemsÚgy tűnik, to be the problemprobléma?" and
he goesmegy, "I can't breathlehelet out of my noseorr."
amire a férjem válaszol
"Nem tudok orron át lélegezni."
11:51
And he said, "You can't breathlehelet out of your noseorr?
"Nem tud orron át lélegezni?
11:54
No, but he can breathlehelet out of his mouthszáj. (LaughterNevetés)
Nem, de tud szájon át." (Nevetés)
11:56
He takes a steplépés back and he looksúgy néz ki, at bothmindkét of us
Visszalép, ránk néz
12:02
and he saysmondja "SirSir, I think I know the problemprobléma.
és mondja: "Uram, azt hiszem tudom,
mi a gond.
12:05
You're havingamelynek a heartszív attacktámadás.
Önnek szívinfarktusa van.
12:09
I'm going to ordersorrend an EKGEKG and a CATMACSKA scanletapogatás
Csinálunk egy EKG-t
és egy tomográfiát azonnal."
12:10
for you immediatelyazonnal."
Csinálunk egy EKG-t
és egy tomográfiát azonnal."
12:12
And we are thinkinggondolkodás,
És mi gondolkodunk,
12:16
no, no, no. It's not a heartszív attacktámadás. He can breathelélegzik,
nem, nem, nem.
Ez nem egy infarktus. Tud lélegezni,
12:17
just out of his mouthszáj. No, no, no, no, no.
csak annyi, hogy szájon át.
Nem, nem, nem, nem.
12:20
And so we go back and forthtovább with this doctororvos
Oda s vissza átbeszéljük
ezt az orvossal,
12:25
because we think this is the incorrecthelytelen diagnosisdiagnózis,
hiszen mi azt gondoljuk,
ez a diagnózis helytelen,
12:28
and he's like, "No really, it'llez lesz be fine, just calmnyugodt down."
mire ő: "Nyugodjanak meg,
minden rendben lesz."
12:30
And I'm thinkinggondolkodás, how do you calmnyugodt down?
But I don't think he's havingamelynek a heartszív attacktámadás.
Hogy nyugszik Ön meg?
Nem hinném, hogy szívinfarktusa van.
12:34
And so fortunatelyszerencsére for us, this
doctororvos was at the endvég of the shiftváltás.
És szerencsénkre,
ennek az orvosnak épp lejárt a műszakja.
12:38
So this newúj doctororvos comesjön in, he seeslát us clearlytisztán
Bejön egy új orvos és egyértelműen látja,
12:41
distraughtzaklatott, with a husbandférj who can't breathlehelet
kétségbe vagyunk esve a férjem miatt,
aki nem tud lélegezni
12:44
out of his noseorr. (LaughterNevetés)
az orrán át. (Nevetés)
12:47
And he startskezdődik askingkérve us questionskérdések.
És elkezd kérdezősködni.
12:50
He saysmondja, "Well, do you two exercisegyakorlat?"
Azt kérdezi, "Szóval, Önök mozognak?"
12:53
We ridelovagol our bikeskerékpárok, we go to the gymtornaterem occasionallynéha.
Hát... biciklizünk,
elmegyünk a konditerembe... időnként.
12:58
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
13:05
We movemozog around.
Megyünk körbe.
13:07
And he saysmondja, "What were you doing
just before you camejött here?"
Erre ő: "Mit csináltak,
mielőtt ide jöttek volna?"
13:09
I'm thinkinggondolkodás, I was sleepingalvás, honestlyőszintén.
Gondolkodok...
hogy őszinte legyek, aludtam.
13:12
But okay, what was DonaldDonald doing just before?
Jól van, de mit csinált Donald azelőtt?
13:15
So DonaldDonald goesmegy into this slewmegölte
of medicationsgyógyszerek he was takingbevétel.
És Donald elkezdi sorolni
a rengeteg gyógyszert, amit akkor szedett.
13:18
He listslisták, "I tookvett this decongestantnyálkahártya
and then I tookvett this nasalorrcsont spraypermet,"
"Használtam ezt az orrcseppet,
aztán ezt az orrsprayt,"
13:21
and then all of a suddenhirtelen a lightbulbvillanykörte goesmegy off and he saysmondja,
és hirtelen bevillan neki és mondja,
13:24
"Oh! You should never mixkeverd össze this
decongestantnyálkahártya with this nasalorrcsont spraypermet.
"Oh! Soha nem használhatja együtt
ezt az orrcseppet és ezt a sprayt.
13:26
ClogsKlumpa you up everyminden time. Here, take this one insteadhelyette."
Ezektől bedugul az orra.
Tessék, inkább használja ezt."
13:30
He givesad us a prescriptionrecept.
És ír egy receptet.
13:33
We're looking at eachminden egyes other, and I lookednézett at the doctororvos,
Egymásra nézünk és én ránézek az orvosra,
13:35
and I said, "Why is it that it seemsÚgy tűnik, like you
"Miért van az, hogy úgy tűnik,
13:37
were ableképes to accuratelypontosan diagnosediagnosztizál his conditionfeltétel,
Ön pontosan diagnosztizálta
a férjem állapotát,
13:39
but this previouselőző doctororvos wanted to ordersorrend
az előző orvos pedig
13:41
an EKGEKG and a CATMACSKA scanletapogatás?"
EKG és tomográfia vizsgálatot
akart rendelni?"
13:44
And he looksúgy néz ki, at us and saysmondja,
Ránk néz és azt mondja,
13:46
"Well, when a 350-pound-font man walkssétál in the
emergencyvészhelyzet roomszoba and saysmondja he can't breathlehelet,
"Hát, amikor egy 160 kilós ember bejön
a sürgősségre és nem kap levegőt,
13:49
you assumefeltételezni he's havingamelynek a heartszív attacktámadás
azt feltételezed, hogy infarktusa van
13:53
and you askkérdez questionskérdések latera későbbiekben."
és majd utólag kérdezősködsz."
13:55
Now, emergencyvészhelyzet roomszoba doctorsorvosok are
trainedkiképzett to make decisionsdöntések quicklygyorsan,
A sürgősségen az orvosokat
arra képezik ki, hogy gyorsan döntsenek,
13:59
but not always accuratelypontosan.
de ez nem mindig pontos.
14:04
And so had we had some informationinformáció
Szóval, ha lettek volna adataink
14:07
about our heartszív healthEgészség to shareOssza meg with him,
a szív állapotáról, ezt bemutatva
14:08
maybe we would have gottenütött a
better diagnosisdiagnózis the first time.
talán már első alkalommal
jobb diagnózist kaptunk volna.
14:10
I want you to considerfontolgat the followingkövetkező chartdiagram,
Szeretném, ha megnéznék a következő ábrát,
14:14
of systolicszisztolés bloodvér pressurenyomás measurementsmérések
ami a szisztolés vérnyomás adatait jelzi
14:16
from OctoberOktóber 2010 to JulyJúlius 2012.
2010 októbere és 2012 júliusa között.
14:18
You'llYou'll see that these measurementsmérések startRajt
Láthatják, hogy ezek az adatok
14:22
in the prehypertensionprehypertension/hypertensionmagas vérnyomás zonezóna,
a prehipertónia/hipertónia
zónában indulnak,
14:24
but over about the coursetanfolyam of a yearév and a halffél
de a másfél év alatt
14:28
they movemozog into the normalnormál zonezóna.
a normális szintre csökkennek.
14:30
This is about the heartszív ratearány of a healthyegészséges 16-year-old-éves.
Ez körülbelül egy
egészséges 16 éves szívritmusa.
14:33
What storysztori is this dataadat tellingsokatmondó you?
Milyen történetről szólnak ezek az adatok?
14:37
ObviouslyNyilvánvalóan it's the dataadat from someonevalaki
Egyértelműen egy olyan ember adatai ezek,
14:41
who'saki madekészült a drasticdrasztikus transformationátalakítás,
aki drasztikus változáson ment át,
14:44
and fortunatelyszerencsére for us, that personszemély
happensmegtörténik to be here todayMa.
és szerencsénkre, az az ember,
ma épp itt van.
14:47
So that 350-pound-font guy that walkedsétált
into the emergencyvészhelyzet roomszoba with me
a 160 kilós férfi, akit
a sürgősségre vittem
14:52
is now an even sexierszexisebb and healthieregészségesebb
ma egy szexisebb és egészségesebb
14:56
225-pound-font guy, and that's his bloodvér pressurenyomás tracenyom.
102 kilós férfi és ez az ő vérnyomása.
14:59
So over the coursetanfolyam of that yearév and a halffél
A másfél évnyi időszak alatt
15:06
Donald'sDonald's eatingenni changedmegváltozott
Donald étkezési szokásai megváltoztak
15:09
and our exercisegyakorlat regimenrend changedmegváltozott,
és másképp mozgunk,
15:11
and his heartszív ratearány respondedválaszolt,
a szívritmusa erre reagált,
15:13
his bloodvér pressurenyomás respondedválaszolt to that changeváltozás
a vérnyomása is reagált erre a változásra,
15:16
that he madekészült in his bodytest.
amit ő a testében előidézett.
15:17
So what's the take-homehaza vinni messageüzenet
Szóval, mi az üzenet,
15:19
that I want you to leaveszabadság with todayMa?
amit szeretném, ha magukkal vinnének ma?
15:21
By takingbevétel ownershiptulajdonjog of your dataadat just like we'vevoltunk doneKész,
Azáltal, hogy birtokolják a testük adatait,
úgy, ahogy mi is tettük,
15:25
just by takingbevétel this dailynapi measurementsmérések about yourselfsaját magad,
csupán azáltal, hogy naponta
méréseket végeznek magukról,
15:30
you becomeválik the expertszakértő on your bodytest.
a saját testük szakértői lesznek.
15:33
You becomeválik the authorityhatóság.
Önök lesznek a hatalom.
15:36
It's not hardkemény to do.
Ezt nem nehéz megtenni.
15:38
You don't have to have a PhPH-érték.D. in statisticsstatisztika
Nem kell a statisztika doktorai legyenek
15:40
to be an expertszakértő in yourselfsaját magad.
önmaguk szakértéséhez.
15:42
You don't have to have a medicalorvosi degreefokozat
Nem kell orvosi diploma,
15:44
to be your body'sszervezet expertszakértő.
hogy saját testük szakértői legyenek.
15:45
MedicalOrvosi doctorsorvosok, they're expertsszakértők on the populationnépesség,
Az orvosok a lakosság szakértői,
15:47
but you are the expertszakértő on yourselfsaját magad.
de Önök saját maguk szakértői.
15:51
And so when two of you come togetheregyütt,
És amikor ketten összetalálkoznak,
15:53
when two expertsszakértők come togetheregyütt,
amikor két szakértő összekerül,
15:55
the two of you are ableképes to make a better decisiondöntés
ketten jobb döntéseket hozhatnak,
15:57
than just your doctororvos aloneegyedül.
mint egyedül az orvos.
16:00
Now that you understandmegért the powererő of informationinformáció
Most, hogy már értik
az információnak az erejét,
16:02
that you can get throughkeresztül personalszemélyes dataadat collectionGyűjtemény,
amit a személyes adatgyűjtésből kapnak,
16:05
I'd like you all to standállvány and raiseemel your right handkéz.
szeretném, ha mindannyian felállnának
és felemelnék a jobb kezüket.
16:07
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
16:11
Yes, get it up.
Igen, emeljék fel.
16:13
I challengekihívás you to take ownershiptulajdonjog of your dataadat.
Arra a kihívásra buzdítom Önöket,
hogy birtokolják a saját adataikat.
16:18
And todayMa, I herebyezennel confertanácskozik uponesetén you
És ma, ezennel átruházom Önökre
16:25
a TEDxTEDx associate'stársult degreefokozat in elementaryalapvető statisticsstatisztika
egy TEDx munkatárs diplomáját
elemi statisztikából
16:29
with a concentrationkoncentráció in time-dependentidő-függő dataadat analysiselemzés
ami idő-függő adat elemzésre összpontosít,
16:33
with all the rightsjogok and privilegeskiváltságok appertainingműholdnak theretoannak.
minden joggal és kiváltsággal együtt,
amit ez magával von.
16:38
And so the nextkövetkező time you are in your doctor'sorvos officehivatal,
És következő alkalommal,
amikor az orvosnál vannak,
16:41
as newlyújonnan inductedbekerült: statisticiansstatisztikusok,
mint újonnan felavatott statisztikusok,
16:45
what should always be your responseválasz?
mi kellene, hogy mindig a reakciójuk legyen?
16:48
AudienceKözönség: ShowTérkép me the dataadat!
TalithiaTalithia WilliamsWilliams: I can't hearhall you!
Közönség: Mutassa az adatokat!
Talithia Williams: Nem hallom!
16:50
AudienceKözönség: ShowTérkép me the dataadat!
Közönség: Mutassa az adatokat!
16:52
TWTW: One more time!
TW: Még egyszer!
16:54
AudienceKözönség: ShowTérkép me the dataadat!
Közönség: Mutassa az adatokat!
16:55
TWTW: ShowTérkép me the dataadat.
TW: Mutassa az adatokat.
16:57
Thank you.
Köszönöm.
16:58
(ApplauseTaps)
(Taps)
17:01
Translated by Kinga Bajka
Reviewed by Laszlo Kereszturi

▲Back to top

About the speaker:

Talithia Williams - Statistician
Talithia Williams builds statistical models that study the spatial and temporal structure of data.

Why you should listen

Dr. Talithia Williams is an Associate Professor of Mathematics at Harvey Mudd College. Her professional experiences include research appointments at the Jet Propulsion Laboratory (JPL), the National Security Agency (NSA), and NASA. Dr. Williams develops statistical models that emphasize the spatial and temporal structure of data with environmental applications. She has been recognized for the development of a cataract model used to predict the cataract surgical rate for developing countries in Africa.

In addition to her academic accomplishments, Dr. Williams and her husband, Donald, actively teach and share foundational principles regarding the joys of Christian marriage. Dr. Williams’ talk will explore how each of us can begin to collect data about ourselves that can provide insight into our personal health.

More profile about the speaker
Talithia Williams | Speaker | TED.com