English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxClaremontColleges

Talithia Williams: Own your body's data

Talithia Williams: Preia controlul informațiilor despre corpul tău

Filmed
Views 1,375,244

Noua gamă de aparate de monitorizare de înaltă tehnologie (pentru măsurarea pulsului, somnului, numărului de pași pe zi) poate părea special creată pentru sportivi de performanță. Dar Talithia Williams, statisticiană, ne expune motivele pentru care noi toți ar trebui să măsurăm și să notăm date simple despre propriul corp pentru că informațiile noastre pot descoperi mai mult decât pot observa chiar doctorii noștri.

- Statistician
Talithia Williams builds statistical models that study the spatial and temporal structure of data. Full bio

De mică mi-au plăcut informațiile
00:12
As a kid I always loved information
00:15
that I could get from data
pe care le preluam din date
00:17
and the stories that could be told with numbers.
și din poveștile cu numere.
Îmi amintesc, când eram mică,
eram descurajată
00:20
I remember, growing up, I'd be frustrated at
00:22
how my own parents would lie to me using numbers.
când părinții mă mințeau
folosind numere.
00:28
"Talithia, if I've told you once
I've told you a thousand times."
„Talithia, ți-am zis o dată,
ți-am zis de o mie de ori.”
Nu, tati, mi-ai spus doar de 17 ori
00:33
No dad, you've only told me 17 times
iar de două ori n-a fost vina mea.
(Râsete)
00:37
and twice it wasn't my fault. (Laughter)
Cred că de asta am făcut doctoratul
în statistică.
00:40
I think that is one of the reasons I got a Ph.D. in statistics.
Dintotdeauna mi-am dorit să știu
00:43
I always wanted to know,
00:44
what are people trying to hide with numbers?
ce încearcă oamenii să ascundă
prin cifre?
Ca statistician,
00:47
As a statistician,
00:48
I want people to show me the data
vreau ca oamenii
să îmi prezinte datele
ca să pot decide eu însămi.
00:52
so I can decide for myself.
Donald și cu mine așteptam
cel de-al treilea copil
00:55
Donald and I were pregnant with our third child
eram în 41 de săptămâni și jumătate,
00:58
and we were at about 41 and a half weeks,
ceea ce mulți ar descrie
ca sarcină întârziată.
01:00
what some of you may refer to as being overdue.
Noi statisticienii, am spune
01:04
Statisticians, we call that
că este într-un interval de încredere
de 95%.
01:06
being within the 95 percent confidence interval.
(Râsete)
01:08
(Laughter)
Și în acest stadiu din întregul proces
01:10
And at this point in the process
trebuia să venim cam la două zile
01:12
we had to come in every couple of days
să facem un test de stres bebelușului,
01:15
to do a stress test on the baby,
01:16
and this is just routine,
doar o procedură standard
01:18
it tests whether or not the baby
is feeling any type of undue stress.
care testează dacă bebelușul
simte vreun stres exagerat.
Și rar se întâmplă sau poate niciodată
să te consulte doctorul tău,
01:22
And you are rarely, if ever, seen by your actual doctor,
ci doar cine e întâmplător de gardă
la spital în acea zi.
01:26
just whoever happens to be
working at the hospital that day.
Așa că mergem pentru un test de stres
și după vreo 20 de minute
01:29
So we go in for a stress test and after 20 minutes
01:32
the doctor comes out and he says,
doctorul iese și spune,
„Bebelușul e supus stresului,
trebuie să inducem travaliul.”
01:35
"Your baby is under stress, we need to induce you."
Acum eu, ca statistician, ce spun?
01:41
Now, as a statistician, what's my response?
01:45
Show me the data!
Arată-mi datele!
Și el continuă spunându-ne
01:49
So then he proceeds to tell us
că pulsul bebelușului a fost monitorizat
18 minute,
01:52
the baby's heart rate trace went from 18 minutes,
și că era în limite normale,
01:54
the baby's heart rate was in the normal zone
01:56
and for two minutes it was in what appeared to be
dar că timp de două minute a fost
în ceea ce părea a fi
zona mea de frecvență cardiacă
și eu am zis,
01:59
my heart rate zone and I said,
„Este posibil oare să fi fost
pulsul meu?
02:03
"Is it possible that maybe this was my heart rate?
Pentru că mă mișcam puțin,
02:05
I was moving around a little bit,
e greu să stau pe spate nemișcată
02:07
it's hard to lay still on your back,
timp de 20 de minute,
însărcinată în 41 de săptămâni.
02:09
41 weeks pregnant for 20 minutes.
Poate s-a mișcat și el.”
02:12
Maybe it was shifting around."
A zis:
„Nu vrem să ne asumăm niciun risc.”
02:14
He said, "Well, we don't want to take any chances."
Am zis OK.
02:19
I said okay.
Am zis:
„Și dacă eram în săptămâna 36
02:20
I said, "What if I was at 36 weeks
02:22
with this same data?
cu aceleași date?
02:24
Would your decision be to induce?"
Ați mai fi decis să induceți travaliul?”
„Ah, nu, aș fi așteptat cel puțin
până în săptămâna 38,
02:28
"Well, no, I would wait until you were at least
dar acum sunteți aproape în a 42-a,
02:31
38 weeks, but you are almost 42,
nu este niciun motiv să lăsăm
bebelușul,
02:33
there is no reason to leave that baby inside,
02:35
let's get you a room."
haideți să vă dăm o cameră.”
Am zis, „Ei bine,
ce-ar fi să refacem testul?
02:37
I said, "Well, why don't we just do it again?
Putem colecta mai multe date.
02:44
We can collect more data.
Voi încerca să stau nemișcată
20 de minute.
02:45
I can try to be really still for 20 minutes.
Putem face o medie
02:48
We can average the two and see
și să vedem ce înseamnă.
(Râsete)
02:51
what that means. (Laughter)
02:53
And he goes,
Iar el:
„Doamnă, nu vreau să pierdeți sarcina.”
02:57
"Ma'am, I just don't want you to have a miscarriage."
03:04
That makes three of us.
Toți trei ne dorim asta.
Și apoi spune,
03:07
And then he says,
03:08
"Your chances of having a miscarriage double
„Șansele de a pierde sarcina
se dublează
când depășiți data probabilă a nașterii.
Vă dăm o cameră.”
03:12
when you go past your due date. Let's get you a room."
03:16
Wow. So now as a statistician, what's my response?
Și acum ca statistician,
care e răspunsul meu?
Arată-mi datele!
03:22
Show me the data!
Vorbești de șanse.
03:24
Dude, you're talking chances,
Eu calculez probabilități toată ziua,
spune-mi totul despre probabilități.
03:25
I do chances all day long, tell me all about chances.
03:27
Let's talk chances. (Laughter)
Hai să vorbim despre probabiltăți.
(Râsete)
03:29
Let's talk chances.
Să vorbim despre șanse.
Așa că spun ”Ok, bine,
03:31
So I say, "Okay, great.
03:32
Do I go from a 30-percent
chance to a 60-percent chance?
Trec de la o probabilitate de 30%
la una de 60%?
Cum stăm cu pierderea de sarcină?
03:36
Where are we here with this miscarriage thing?
Iar el zice: „Nu chiar, dar se dublează
03:39
And he goes, "Not quite, but it doubles,
și noi vrem ce-i mai bun pentru bebeluș.”
03:42
and we really just want what's best for the baby."
Neintimidată, încerc altă abordare.
03:47
Undaunted, I try a different angle.
Spun: „OK, din 1000 femei gravide
03:49
I said, "Okay, out of 1,000 full-term pregnant women,
câte vor pierde sarcina
03:55
how many of them are going to miscarry
înainte de data nașterii?
03:57
just before their due date?
Se uită la mine, se uită la Donald,
03:59
And then he looks at me and looks at Donald,
și spune, aproximativ una din 1000.
04:02
and he goes, about one in 1,000.
04:06
I said, "Okay, so of those 1,000 women, how many
Spun „OK, deci din cele 1000
câte pierd sarcina după termen?
04:09
are going to miscarry just after their due date?"
„Vreo 2.” (Râsete)
04:14
"About two." (Laughter)
Spun „OK, deci îmi spuneți că șansele mele
04:18
I said, "Okay, so you are telling me that my chances
cresc de la 0,1%
04:20
go from a 0.1-percent chance
la 0,2%.”
04:24
to a 0.2-percent chance."
OK, deci în momentul ăsta
datele nu ne conving
04:28
Okay, so at this point the data is not convincing us
că trebuie indus travaliul
04:30
that we need to be induced,
și continuăm cu o conversație
04:32
and so then we proceed to have a conversation
despre cum inducerea
generează o rată mai mare
04:34
about how inductions lead to a higher rate
de cezariene, iar dacă se poate
am vrea să evităm asta.
04:36
of Cesarean sections, and if at all
possible we'd like to avoid that.
Apoi am continuat,
04:40
And then I said,
„Nu prea cred că termenul nașterii
e calculat corect.”
04:42
"And I really don't think my due date is accurate."
04:45
(Laughter)
(Râsete)
Asta chiar l-a mirat,
04:47
And so this really stunned him
arăta nedumerit
04:50
and he looked sort of puzzled
și am spus „S-ar putea să nu știți,
04:52
and I said, "You may not know this,
dar termenele de naștere sunt calculate
04:54
but pregnancy due dates are calculated
04:55
assuming that you have a standard 28-day cycle,
presupunând că ai un ciclu standard
de 28 de zile,
iar ciclul meu oscilează,
04:58
and my cycle ranges —
uneori e 27, alteori 38
04:59
sometimes it's 27, sometimes it's up to 38 —
și am strâns date ca să demonstrez asta.
05:03
and I have been collecting the data to prove it.
(Râsete)
05:06
(Laughter)
Așa că am părăsit spitalul în ziua aceea
fără să-mi fie indus travaliul.
05:10
And so we ended up leaving the hospital
that day without being induced.
A trebuit sa semnăm o declarație
pentru părăsi spitalul.
05:16
We actually had to sign a waiver
to walk out of the hospital.
Nu vă îndemn să nu ascultați de doctori,
05:22
And I'm not advocating that you not listen to your doctors,
05:25
because even with our first child,
pentru că până și cu primul nostru copil
05:27
we were induced at 38 weeks; cervical fluid was low.
mi-au indus travaliul la 38 de săptămâni:
fluidul cervical era scăzut.
Nu sunt împotriva intervenției medicale.
05:31
I'm not anti-medical intervention.
Dar de am plecat cu încredere în acea zi?
05:33
But why were confident to leave that day?
Ei bine, datele noastre ne spuneau altceva.
05:36
Well, we had data that told a different story.
Adunasem date timp de șase ani.
05:40
We had been collecting data for six years.
Aveam date despre temperatură,
05:45
I had this temperature data,
și spuneau o altă poveste.
05:47
and it told a different story.
05:49
In fact, we could probably pretty
accurately estimate conception.
De fapt, puteam estima data
conceperii destul de precis.
05:56
Yeah, that's a story you want to tell
Da, asta e o poveste de spus
05:58
at your kid's wedding reception. (Laughter)
la nunta copiilor. (Râsete)
Îmi amintesc de parcă a fost ieri.
06:01
I remember like it was yesterday.
Temperatura mea sfârâia la 36.5 grade
06:05
My temperature was a sizzling 97.8 degrees
în timp ce priveam
fix în ochii tatălui tău. (Râsete)
06:07
as I stared into your father's eyes. (Laughter)
06:12
Oh, yeah. Twenty-two more years, we're telling that story.
O, da. În 22 de ani,
o să spunem povestea asta.
Dar am avut încredere să plecăm
pentru că adunasem date.
06:18
But we were confident to leave
because we had been collecting data.
Cum arătau datele?
06:21
Now, what does that data look like?
Aici avem un grafic standard
06:23
Here's a standard chart
al temperaturii unei femei la trezire
06:26
of a woman's waking body temperature
pe parcursul unui ciclu.
06:29
during the course of a cycle.
Deci de la începutul unui ciclu menstrual
06:31
So from the beginning of the menstrual cycle
06:32
till the beginning of the next.
până la începutul următorului.
06:34
You'll see that the temperature is not random.
Vedeți că temperatura nu e aleatorie.
În mod evident e mai scăzută
06:36
Clearly there is a low pattern
la începutul ciclului,
06:38
at the beginning of her cycle
apoi se vede o cădere
06:40
and then you see this jump and then a higher
și apoi temperaturi mai ridicate
la finalul ciclului.
06:43
set of temperatures at the end of her cycle.
Deci ce se întâmplă aici?
06:45
So what's happening here?
06:47
What is that data telling you?
Ce ne spun datele?
Doamnelor, la începutul ciclului,
06:49
Well, ladies, at the beginning of our cycle,
hormonul estrogen e dominant,
06:52
the hormone estrogen is dominant and that estrogen
provoacând reducerea temperaturii corpului.
06:55
causes a suppression of your body temperature.
Iar la ovulație, corpul eliberează un ovul
06:59
And at ovulation, your body releases an egg
iar progesteronul devine dominant,
pro gestație.
07:03
and progesterone takes over, pro-gestation.
Astfel corpul se încălzește anticipând
07:08
And so your body heats up in anticipation
07:10
of housing this new little fertilized egg.
găzduirea ovulului fertilizat.
De ce saltul ăsta de temperatură?
07:14
So why this temperature jump?
Gândiți-vă la o pasăre care stă pe ouă.
07:17
Well, think about when a bird sits on her eggs.
De ce stă pe ouă?
07:20
Why is she sitting on them?
07:22
She wants to keep them warm,
Vrea să le încălzească,
să le protejeze, să le mențină calde.
07:24
protect them and keep them warm.
Doamnelor, exact asta fac
și corpurile noastre în fiecare lună,
07:25
Ladies, this is exactly what our bodies do every month,
07:27
they heat up in anticipation
se încălzesc anticipând
07:29
of keeping a new little life warm.
găzduirea unei noi vieți.
Și dacă nu se întâmplă nimic,
dacă nu ești însărcinată,
07:33
And if nothing happens, if you are not pregnant,
estrogenul preia din nou controlul
și ciclul o ia de la capăt.
07:36
then estrogen takes back over and
that cycle starts all over again.
Dar dacă rămâi însărcinată,
07:40
But if you do get pregnant, sometimes you
uneori vezi o altă schimbare
în temperatură,
07:42
actually see another shift in your temperatures
rămânând ridicată timp de nouă luni.
07:45
and it stays elevated for those whole nine months.
Din cauza asta vezi că femeilor gravide
le e cald și transpiră,
07:48
That's why you see those pregnant
women just sweating and hot,
pentru că au temperatura ridicată.
07:51
because their temperatures are high.
Iată un grafic pe care l-am urmărit
acum 3 sau 4 ani.
07:55
Here's a chart that we had about three or four years ago.
Eram foarte entuziasmați
de graficul ăsta.
07:59
We were really very excited about this chart.
08:01
You'll see the low temperature level
Vedeți un nivel scăzut de temperatură
08:03
and then a shift and for about five days,
după care o schimbare și apoi vreo 5 zile,
atât îi ia ovulului să coboare
08:07
that's about the time it takes for the egg to travel
pe trompele uterine și să se prindă,
08:09
down the fallopian tube and implant,
08:11
and then you see those temperatures
start to go up a little bit.
vedeți temperatura începând
să crească puțin.
De fapt, am avut o a doua
schimbare de temperatură,
08:15
And in fact, we had a second temperature shift,
08:18
confirmed with a pregnancy test
that were indeed pregnant
confirmând, cu un test de sarcină,
că eram într-adevăr gravidă
cu primul nostru copil, foarte emoționant.
08:22
with our first child, very exciting.
După câteva zile
08:25
Until a couple of days later
am văzut niște pete și am observat
un flux abundent de sânge
08:27
I saw some spotting and then I noticed heavy blood flow,
și am avut de fapt
o pierdere de sarcină prematură.
08:32
and we had in fact had an early stage miscarriage.
Dacă nu-mi luam temperatura
08:37
Had I not been taking my temperature
aș fi putut crede doar
că îmi întârziase ciclul în luna respectivă,
08:41
I really would have just thought
my period was late that month,
dar aveam date care demonstrau
08:45
but we actually had data to show
că am avut o pierdere de sarcină
08:46
that we had miscarried this baby,
și chiar dacă datele acestea indicau
08:49
and even though this data revealed a really
08:51
unfortunate event in our lives,
un eveniment nefericit în viețile noastre,
08:53
it was information that we could then take to our doctor.
a fost o informație pe care apoi
am arătat-o doctorului.
08:55
So if there was a fertility issue or some problem,
Dacă era vreo problemă de fertilitate,
08:58
I had data to show:
aveam date să o arăt:
08:59
Look, we got pregnant, our temperature shifted,
Am rămas gravidă,
s-a schimbat temperatura,
09:01
we somehow lost this baby.
și nu știu cum am pierdut sarcina.
09:03
What is it that we can do to help prevent this problem?
Ce putem face să evităm problem asta?
Și n-are legătură numai cu temperaturile
09:06
And it's not just about temperatures
nu e numai despre fertilitate;
09:10
and it's not just about fertility;
putem folosi datele despre corpul nostru
pentru a afla multe lucruri.
09:13
we can use data about our bodies to tell us a lot of things.
De exemplu, știați că temperatura
vă poate spune multe
09:16
For instance, did you know that taking
your temperature can tell you a lot
despre starea tiroidei?
09:20
about the condition of your thyroid?
Tiroida funcționează ca termostatul
pe care îl aveți în casă.
09:22
So, your thyroid works a lot like
the thermostat in your house.
Doriți o temperatură optimă în casă;
09:26
There is an optimal temperature
that you want in your house;
setați termostatul.
09:29
you set your thermostat.
09:30
When it gets too cold in the house,
your thermostat kicks in
Când se face prea frig în casă,
termostatul se activează
09:33
and says, "Hey, we need to blow some heat around."
și spune „hai să suflăm
niște căldură pe aici.”
Sau dacă se face prea cald,
termostatul spune:
09:36
Or if it gets too hot, your thermostat
09:38
registers, "Turn the A.C. on. Cool us off."
„Pornește aerul condiționat.
Răcorește-ne.”
Exact așa funcționează
și tiroida în corpul vostru.
09:41
That's exactly how your thyroid works in your body.
Tiroida încearcă să mențină
o temperatură optimă în corp.
09:45
Your thyroid tries to keep an optimal temperature
09:48
for your body.
Dacă se face prea frig, tiroida spune:
„trebuie să ne încălzim.”
09:49
If it gets too cold, your thyroid
says, "Hey, we need to heat up."
09:51
If it gets too hot, your thyroid cools you down.
Dacă se face prea cald,
tiroida vă răcorește.
Dac ce se întâmplă când tiroida
nu funcționează bine?
09:54
But what happens when your
thyroid is not functioning well?
Când nu funcționează,
apare în temperatura corpului,
09:59
When it doesn't function, then it shows up
10:01
in your body temperatures,
care tinde să fie mai scăzută
sau neregulată.
10:02
they tend to be lower than normal or very erratic.
Deci colectând datele astea
10:05
And so by collecting this data
10:06
you can find out information about your thyroid.
puteți afla informații despre tiroidă.
Dacă ați avea o problemă cu tiroida
și ați merge la doctor,
10:09
Now, what is it, if you had a thyroid
problem and you went to the doctor,
doctorul ar testa doza de hormoni
10:13
your doctor would actually test the amount of
din sângele vostru care stimulează tiroida.
10:15
thyroid stimulating hormone in your blood.
10:18
Fine. But the problem with that test is
Bine. Dar problema cu acel test
este că nu vă spune
cât de activ este hormonul
în corpul vostru.
10:22
it doesn't tell you how active the hormone is in your body.
Puteți avea o cantitate mare de hormoni,
10:25
So you might have a lot of hormone present,
10:27
but it might not be actively working to regulate
dar poate nu reușește
să regleze temperatura.
10:29
your body temperature.
10:30
So just by collecting your temperature every day,
Deci doar măsurând temperatura zilnic,
10:32
you get information about the condition of your thyroid.
puteți afla în ce stare e tiroida.
10:35
So, what if you don't want to take
your temperature every day?
Dar dacă nu vreți să vă luați
temperatura zilnic?
10:38
I advocate that you do,
Deși eu zic s-o faceți,
sunt multe alte măsurători pe care
le puteți lua.
10:40
but there are tons of other things you could take.
10:41
You could take your blood pressure,
you could take your weight —
Vă puteți lua tensiunea,
vă puneți cântări.
Da, cine nu se bucură
10:44
yeah, who's excited about
să se cântărească zilnic?
(Râsete)
10:46
taking their weight every day? (Laughter)
La începutul căsniciei noastre,
Donald avea nasul înfundat
10:49
Early on in our marriage, Donald had a stuffy nose
și luase o mână de medicamente
10:54
and he had been taking a slew of medications
ca să-și desfunde nasul, dar degeaba.
10:57
to try to relieve his stuffy nose, to no avail.
Și într-o seară, mă trezește și spune
11:01
And so, that night he comes and
he wakes me up and he says,
„Iubito, nu pot respira pe nas.”
11:05
"Honey, I can't breath out of my nose."
Mă întorc și zic:
„Poți să respiri pe gură?”
11:09
And I roll over and I look, and I said,
"Well, can you breath out of your mouth?"
(Râsete)
11:14
(Laughter)
11:16
And he goes, "Yes, but I can't breath out of my nose!"
Și el „Da, dar nu pot respira pe nas!”
Și ca orice soție bună,
11:23
And so like any good wife, I rush him
îl duc la camera de gardă
11:26
to the emergency room
11:27
at 2 o'clock in the morning.
la 2 dimineața.
Și pe drum conduceam și mă gândeam,
11:30
And the whole time I'm driving and I'm thinking,
nu poți să mori acum.
11:33
you can't die on me now.
De-abia ne-am căsătorit,
11:36
We just got married,
lumea va crede că eu te-am omorât!
(Râsete)
11:38
people will think I killed you! (Laughter)
Ajungem la urgențe și ne primește
o asistentă,
11:43
And so, we get to the emergency
room, and the nurse sees us,
el nu poate respira pe nas,
11:47
and he can't breath out of his nose, and so
ne duce să ne vadă un doctor
și el spune:
11:49
she brings us to the back and the doctor says,
11:51
"What seems to be the problem?" and
he goes, "I can't breath out of my nose."
„Care-i problema?” și soțul spune:
„Nu pot respira pe nas.”
Doctorul zice „Nu puteți respira pe nas?”
11:54
And he said, "You can't breath out of your nose?
11:56
No, but he can breath out of his mouth. (Laughter)
Nu, dar poate respira pe gură.
(Râsete)
Doctorul face un pas în spate,
se uită la noi și zice:
12:02
He takes a step back and he looks at both of us
12:05
and he says "Sir, I think I know the problem.
„Domnule, cred că știu
care-i problema.
Aveți un atac de cord.
12:09
You're having a heart attack.
Voi cere o electrocardiogramă
și o tomografie
12:10
I'm going to order an EKG and a CAT scan
12:12
for you immediately."
pentru dvs. imediat.”
Și noi ne gândim:
12:16
And we are thinking,
„Nu, nu, nu. Nu e atac de cord.
Poate respira,
12:17
no, no, no. It's not a heart attack. He can breathe,
doar că pe gură.
Nu, nu, nu, nu, nu.”
12:20
just out of his mouth. No, no, no, no, no.
Și începem să negociem cu doctorul
12:25
And so we go back and forth with this doctor
considerând că e un diagnostic eronat,
12:28
because we think this is the incorrect diagnosis,
și el spune „Va fi bine, liniștiți-vă.”
12:30
and he's like, "No really, it'll be fine, just calm down."
Mă gândeam, cum să te calmezi?
Dar nu cred că are un atac de cord.
12:34
And I'm thinking, how do you calm down?
But I don't think he's having a heart attack.
Din fericire pentru noi,
doctorul chiar își termina tura.
12:38
And so fortunately for us, this
doctor was at the end of the shift.
12:41
So this new doctor comes in, he sees us clearly
Noul doctor intră și ne vede agitați,
cu un soț care nu poate respira
12:44
distraught, with a husband who can't breath
pe nas. (Râsete)
12:47
out of his nose. (Laughter)
Și începe să ne pună întrebări.
12:50
And he starts asking us questions.
Ne întreabă „Faceți sport regulat?”
12:53
He says, "Well, do you two exercise?"
Mergem cu bicicleta,
mergem la sală uneori.
12:58
We ride our bikes, we go to the gym occasionally.
(Râsete)
13:05
(Laughter)
Ne mișcăm.
13:07
We move around.
Și ne întreabă:
„Ce făceați înainte de a veni aici?”
13:09
And he says, "What were you doing
just before you came here?"
13:12
I'm thinking, I was sleeping, honestly.
Mă gândesc
„Eu dormeam, să fiu sinceră.”
Bine, dar ce făcea Donald înainte?
13:15
But okay, what was Donald doing just before?
Și Donald începe să înșire
ce medicamente luase.
13:18
So Donald goes into this slew
of medications he was taking.
„Am luat decongestionantul ăsta
și apoi am folosit spray-ul ăsta nazal,”
13:21
He lists, "I took this decongestant
and then I took this nasal spray,"
13:24
and then all of a sudden a lightbulb goes off and he says,
și apoi, deodată îi cade fisa și zice:
„Aah! Decongestionantul nu trebuie
amestecat cu spray-ul ăsta nazal.
13:26
"Oh! You should never mix this
decongestant with this nasal spray.
13:30
Clogs you up every time. Here, take this one instead."
Te înfundă negreșit.
Uite, înlocuiește-l cu ăsta.”
Ne dă o rețetă.
13:33
He gives us a prescription.
Ne uităm unul la altul,
apoi mă uit la doctor
13:35
We're looking at each other, and I looked at the doctor,
13:37
and I said, "Why is it that it seems like you
și spun „Cum de dvs. ați reușit
să diagnosticați corect starea lui,
13:39
were able to accurately diagnose his condition,
iar doctorul dinainte recomandase
13:41
but this previous doctor wanted to order
electrocardiogramă și tomografie?”
13:44
an EKG and a CAT scan?"
13:46
And he looks at us and says,
El se uită la noi și spune,
„Când un bărbat de 158 kg
vine la urgențe fiindcă nu poate respira,
13:49
"Well, when a 350-pound man walks in the
emergency room and says he can't breath,
presupui că are un atac de cord
13:53
you assume he's having a heart attack
și pui întrebările mai târziu.”
13:55
and you ask questions later."
Doctorii de la camera de gardă
sunt învățați să ia decizii rapide
13:59
Now, emergency room doctors are
trained to make decisions quickly,
dar nu întotdeauna corecte.
14:04
but not always accurately.
Așa că dacă aveam informații
14:07
And so had we had some information
despre sănătatea inimii,
pe care să i le arătăm,
14:08
about our heart health to share with him,
poate am fi avut un diagnostic mai bun
de prima dată.
14:10
maybe we would have gotten a
better diagnosis the first time.
Priviți graficul acesta,
14:14
I want you to consider the following chart,
cu valori ale tensiunii sistolice
14:16
of systolic blood pressure measurements
14:18
from October 2010 to July 2012.
din octombrie 2010 până în iulie 2012.
Vedeți că aceste măsurători încep
14:22
You'll see that these measurements start
14:24
in the prehypertension/hypertension zone,
în zona pre-hipertensiune/ hipertensiune,
dar în cursul unui an și jumătate
14:28
but over about the course of a year and a half
ajung în limite normale.
14:30
they move into the normal zone.
Asta e tensiunea unei persoane sănătoase
de 16 ani.
14:33
This is about the heart rate of a healthy 16-year-old.
Ce poveste spun datele astea?
14:37
What story is this data telling you?
Evident, sunt datele unei persoane
14:41
Obviously it's the data from someone
care a făcut o schimbare drastică
14:44
who's made a drastic transformation,
și din fericire, persoana în cauză
este azi aici.
14:47
and fortunately for us, that person
happens to be here today.
Tipul ăla de 150 de kilograme
care a mers cu mine în sala de urgențe
14:52
So that 350-pound guy that walked
into the emergency room with me
este azi mai arătos și mai sănătos
14:56
is now an even sexier and healthier
la 102 kilograme, iar asta e tensiunea lui.
14:59
225-pound guy, and that's his blood pressure trace.
Deci timp de un an jumătate
15:06
So over the course of that year and a half
regimul alimentar al lui Donald
s-a schimbat
15:09
Donald's eating changed
15:11
and our exercise regimen changed,
și nivelul de exercițiu fizic
s-a schimbat
15:13
and his heart rate responded,
iar ritmul lui cardiac a reacționat,
15:16
his blood pressure responded to that change
tensiunea lui a răspuns la schimbarea
din corp.
15:17
that he made in his body.
15:19
So what's the take-home message
Deci cu ce mesaj
aș dori eu să plecați azi acasă?
15:21
that I want you to leave with today?
Stăpânind bine datele voastre,
cum am făcut și noi,
15:25
By taking ownership of your data just like we've done,
măsurându-vă zilnic valorile funcțiilor vitale,
15:30
just by taking this daily measurements about yourself,
puteți deveni expert al corpului vostru.
15:33
you become the expert on your body.
Sunteți în control.
15:36
You become the authority.
Nu e greu de făcut.
15:38
It's not hard to do.
Nu vă trebuie un doctorat în statistică
15:40
You don't have to have a Ph.D. in statistics
pentru a fi un expert în ce te privește.
15:42
to be an expert in yourself.
Nu vă trebuie o diplomă de doctor
15:44
You don't have to have a medical degree
15:45
to be your body's expert.
să fii expert al propriului corp.
Doctorii sunt experți
la nivel de populație,
15:47
Medical doctors, they're experts on the population,
dar voi sunteți experții corpului vostru.
15:51
but you are the expert on yourself.
Și când doi se întâlnesc,
15:53
And so when two of you come together,
când doi experți se întâlnesc,
15:55
when two experts come together,
împreună puteți lua o decizie mai bună
15:57
the two of you are able to make a better decision
decât doctorul de unul singur.
16:00
than just your doctor alone.
Acum că înțelegeți puterea informațiilor
16:02
Now that you understand the power of information
pe care le puteți lua
din colectarea datelor personale,
16:05
that you can get through personal data collection,
16:07
I'd like you all to stand and raise your right hand.
aș vrea să vă ridicați în picioare
și să ridicați mâna dreaptă.
(Râsete)
16:11
(Laughter)
Da, ridicați-o.
16:13
Yes, get it up.
Vă provoc să puneți stăpânire
pe datele voastre.
16:18
I challenge you to take ownership of your data.
Iar azi vă acord
16:25
And today, I hereby confer upon you
o diplomă TEDx
în statistică elementară
16:29
a TEDx associate's degree in elementary statistics
cu specializare în analiza datelor
în corelație cu timpul
16:33
with a concentration in time-dependent data analysis
cu toate drepturile și privilegiile
aferente.
16:38
with all the rights and privileges appertaining thereto.
Așa că data viitoare
când sunteți la doctor,
16:41
And so the next time you are in your doctor's office,
în calitate de statisticieni începători,
16:45
as newly inducted statisticians,
care ar trebui să fie răspunsul vostru
întotdeauna?
16:48
what should always be your response?
Publicul: Arată-mi datele!
Talitha Williams: Nu vă aud!
16:50
Audience: Show me the data!
Talithia Williams: I can't hear you!
16:52
Audience: Show me the data!
Publicul: Arată-mi datele!
16:54
TW: One more time!
TW: Încă o dată!
Publicul: Arată-mi datele!
16:55
Audience: Show me the data!
TW: Arată-mi datele.
16:57
TW: Show me the data.
16:58
Thank you.
Vă mulțumesc.
(Aplauze)
17:01
(Applause)
Translated by Raluca Bujoreanu
Reviewed by Aurora Gartrell

▲Back to top

About the speaker:

Talithia Williams - Statistician
Talithia Williams builds statistical models that study the spatial and temporal structure of data.

Why you should listen

Dr. Talithia Williams is an Associate Professor of Mathematics at Harvey Mudd College. Her professional experiences include research appointments at the Jet Propulsion Laboratory (JPL), the National Security Agency (NSA), and NASA. Dr. Williams develops statistical models that emphasize the spatial and temporal structure of data with environmental applications. She has been recognized for the development of a cataract model used to predict the cataract surgical rate for developing countries in Africa.

In addition to her academic accomplishments, Dr. Williams and her husband, Donald, actively teach and share foundational principles regarding the joys of Christian marriage. Dr. Williams’ talk will explore how each of us can begin to collect data about ourselves that can provide insight into our personal health.

More profile about the speaker
Talithia Williams | Speaker | TED.com