ABOUT THE SPEAKER
Matt Russo - Astrophysicist, musician
Matt Russo is an astrophysicist and musician who translates the rhythm and harmony of the cosmos into music and sound.

Why you should listen

Matt Russo co-founded the art-science project SYSTEM Sounds and works to make astronomy more accessible to the visually impaired. His work has been featured in the New York Times, and he will lead an orchestra in an upcoming BBC documentary on the TRAPPIST-1 planetary system. He is currently a professor at Seneca College in Toronto, Canada, where he teaches a course on the deep connections between music and astronomy.

More profile about the speaker
Matt Russo | Speaker | TED.com
TEDxUofT

Matt Russo: What does the universe sound like? A musical tour

Matt Russo: Milyen az univerzum hangja? Zenés utazás

Filmed:
1,688,064 views

A világűr tényleg néma és élettelen hely, ahogy többnyire jellemzik? Nem biztos. Matt Russo asztrofizikus és zenész a kozmoszba visz minket, feltárva a bolygók röppályáinak rejtett ritmusát és harmóniáját. Russo szerint a világegyetem tele van zenével – csak meg kell tanulnunk meghallani.
- Astrophysicist, musician
Matt Russo is an astrophysicist and musician who translates the rhythm and harmony of the cosmos into music and sound. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I'd like you all
to closeBezárás your eyesszemek, please ...
0
760
2200
Kérem önöket, hunyják le a szemüket...
00:17
and imagineKépzeld el yourselfsaját magad sittingülés
in the middleközépső of a largenagy, opennyisd ki fieldmező
1
5440
4216
képzeljék magukat egy végtelen,
tágas mező közepére,
00:21
with the sunnap settingbeállítás on your right.
2
9680
1667
jobbjukon lemegy a nap,
00:24
And as the sunnap setskészletek,
3
12080
1216
és ahogy lenyugszik,
00:25
imagineKépzeld el that tonightma este
you don't just see the starscsillagok appearmegjelenik,
4
13320
2936
képzeljék el, ahogy sorban
jönnek fel a csillagok,
nemcsak meglátják őket,
de a hangjukat is meghallják.
00:28
but you're ableképes to hearhall the starscsillagok appearmegjelenik
5
16280
2016
00:30
with the brightestlegfényesebb starscsillagok
beinglény the loudestleghangosabb notesjegyzetek
6
18320
2896
A legfényesebb a leghangosabb,
00:33
and the hottermelegebb, bluerkékebb starscsillagok
producingtermelő the higher-pitchedmagasabb hangú notesjegyzetek.
7
21240
3520
és minél forróbb, kékebb egy csillag,
annál magasabb hangon szól.
00:37
(MusicZene)
8
25840
6480
(Zene)
00:59
And sincemivel eachminden egyes constellationcsillagkép
is madekészült up of differentkülönböző typestípusok of starscsillagok,
9
47840
3256
Mivel minden csillagkép
különböző csillagokból áll össze,
01:03
they'llfognak eachminden egyes producegyárt
theirazok ownsaját uniqueegyedi melodydallam,
10
51120
2696
mindegyiknek megvan
a maga egyedi dallama.
01:05
suchilyen as AriesKos, the ramRam.
11
53840
3080
Itt van például Aries, a kos.
01:11
(MusicZene)
12
59000
1976
(Zene)
01:13
Or OrionOrion, the huntervadász.
13
61000
2136
Vagy Orion, a vadász.
01:15
(MusicZene)
14
63160
2760
(Zene)
01:19
Or even TaurusTaurus, the bullbika.
15
67160
1736
Vagy akár Taurus, a bika.
01:20
(MusicZene)
16
68920
2200
(Zene)
01:26
We liveélő in a musicalzenei universevilágegyetem,
17
74120
2376
Zenés univerzumban élünk,
01:28
and we can use that to experiencetapasztalat
it from a newúj perspectivetávlati,
18
76520
3536
így új szemszögből is megtapasztalhatjuk,
01:32
and to shareOssza meg that perspectivetávlati
with a widerszélesebb rangehatótávolság of people.
19
80080
4056
és új tapasztalatainkat egyre több
emberrel oszthatjuk meg.
Hadd mutassam be, mit értek ez alatt.
01:36
Let me showelőadás you what I mean.
20
84160
1336
01:37
(MusicZene endsvéget ér)
21
85520
1296
(Zene vége)
01:38
Now, when I tell people
I'm an astrophysicistasztrofizikus,
22
86840
2176
Amikor közlöm,
hogy asztrofizikus vagyok,
01:41
they're usuallyáltalában prettyszép impressedlenyűgözött.
23
89040
1616
mindenki el van ragadtatva.
01:42
And then I say I'm alsois a musicianzenész --
they're like, "Yeah, we know."
24
90680
3216
Aztán amint hozzáteszem: zenész is vagyok,
így reagálnak: "Aha, tudjuk."
01:45
(LaughterNevetés)
25
93920
1016
(Nevetés)
01:46
So everyonemindenki seemsÚgy tűnik, to know
26
94960
1296
Ezek szerint mindenki tudja,
01:48
that there's this deepmély connectionkapcsolat
betweenközött musiczene and astronomycsillagászat.
27
96280
2936
milyen szorosan összefügg
a zene és a csillagászat.
01:51
And it's actuallytulajdonképpen a very oldrégi ideaötlet;
28
99240
1656
Ez valójában igen ősi elképzelés.
01:52
it goesmegy back over 2,000 yearsévek
to PythagorasPüthagorasz.
29
100920
3016
Több mint kétezer éves,
Püthagoraszig nyúlik vissza.
01:55
You mightesetleg rememberemlékezik PythagorasPüthagorasz
from suchilyen theoremstételek
30
103960
2256
Biztosan emlékeznek rá,
01:58
as the PythagoreanPitagorasz theoremtétel --
31
106240
1856
volt neki az a tétele –
02:00
(LaughterNevetés)
32
108120
1016
(Nevetés)
02:01
And he said:
33
109160
1560
Ő mondta:
02:03
"There is geometrygeometria
in the hummingzümmögés of the stringshúrok,
34
111640
2536
"A húrok zengésében geometria van,
02:06
there is musiczene in the spacingtérköz
of the spheresgömbök."
35
114200
2496
a szférák közti űrt zene tölti ki."
02:08
And so he literallyszó szerint thought
36
116720
1336
Szó szerint úgy értette,
02:10
that the motionsmozgások of the planetsbolygók
alongmentén the celestialégi spheregömb
37
118080
2736
hogy a bolygók mozgása
az égi szféra mentén
02:12
createdkészítette harmoniousharmonikus musiczene.
38
120840
1240
harmonikus zenét teremt.
02:15
And if you askedkérdezte him,
"Why don't we hearhall anything?"
39
123000
2416
És ha megkérdeznénk tőle:
"Miért nem halljuk?"
02:17
he'dő lenne say you can't hearhall it
40
125440
1296
azt mondaná, azért,
02:18
because you don't know
what it's like to not hearhall it;
41
126760
2496
mert nem tudjuk, milyen az,
amit nem hallunk.
Nem tudjuk, milyen az igazi csend.
02:21
you don't know what trueigaz silencecsend is.
42
129280
1735
Mint amikor elmegy az áram,
és csak akkor vesszük észre,
02:23
It's like how you have to wait
for your powererő to go out
43
131039
2617
02:25
to hearhall how annoyingbosszantó
your refrigeratorhűtőszekrény was.
44
133680
2040
milyen idegesítően zörgött a hűtőnk.
02:28
Maybe you buyVásárol that,
45
136360
1216
Lehet, hogy bevennénk,
02:29
but not everybodymindenki elsemás was buyingvásárlás it,
includingbeleértve suchilyen namesnevek as AristotleArisztotelész.
46
137600
3720
de nem mindenki vette be,
egy bizonyos Arisztotelész sem.
02:34
(LaughterNevetés)
47
142240
2776
[Arisztotelész: Ne már, tesó!]
(Nevetés)
Találó szavak.
02:37
ExactPontos wordsszavak.
48
145040
1216
02:38
(LaughterNevetés)
49
146280
1016
02:39
So I'll paraphraseparafrázis his exactpontos wordsszavak.
50
147320
1696
Idézem őt pontosan.
Azt mondta: szép gondolat,
02:41
He said it's a niceszép ideaötlet,
51
149040
1376
02:42
but if something as largenagy and vasthatalmas
as the heavensegek themselvesmaguk
52
150440
3336
de ha valami, ami olyan hatalmas
és tág, mint az égbolt,
02:45
were movingmozgó and makinggyártás soundshangok,
53
153800
1576
mozgás közben hangot adna ki,
02:47
it wouldn'tnem just be audiblehallható,
54
155400
1376
az nemcsak hallható lenne,
02:48
it would be earth-shatteringlyFöld-shatteringly loudhangos.
55
156800
2416
de kibírhatatlan zajt keltene.
02:51
We existlétezik, thereforeebből adódóan
there is no musiczene of the spheresgömbök.
56
159240
3520
Ezért tehát úgy létezünk,
hogy nincs a szféráknak zenéje.
02:55
He alsois thought that the brain'sagyvelő
only purposecélja was to coolmenő down the bloodvér,
57
163760
3456
Azt is mondta, hogy az agy egyetlen célja,
hogy lehűtse a vért,
02:59
so there's that ...
58
167240
1256
úgyhogy...
03:00
(LaughterNevetés)
59
168520
1216
(Nevetés)
03:01
But I'd like to showelőadás you that in some way
they were actuallytulajdonképpen bothmindkét right.
60
169760
3416
De szeretném önöknek bemutatni,
hogy valamiképp mindkettőnek igaza volt.
03:05
And we're going to startRajt by understandingmegértés
what makesgyártmányú musiczene musicalzenei.
61
173200
4080
Először is azt kell megértenünk,
mi teszi a zenét zeneivé.
03:10
It maylehet soundhang like a sillybolondos questionkérdés,
62
178040
2096
Buta kérdésnek tűnhet,
de gondolkoztak-e már azon,
hogy egyes hangjegyek
03:12
but have you ever wonderedkíváncsi why it is
63
180160
1736
03:13
that certainbizonyos notesjegyzetek, when playedDátum togetheregyütt,
soundhang relativelyviszonylag pleasingkellemes or consonantmássalhangzó,
64
181920
4256
másokkal együtt lejátszva kellemesnek
vagy összecsengőnek tűnhetnek,
03:18
suchilyen as these two --
65
186200
1216
mint például ez a kettő –
03:19
(MusicZene)
66
187440
2576
(Zene)
03:22
while othersmások are
a lot more tensefeszült or dissonantdisszonáns,
67
190040
2656
mások viszont hamisnak
vagy fülsértőnek tűnnek,
03:24
suchilyen as these two.
68
192720
1256
mint például ezek.
03:26
(MusicZene)
69
194000
2336
(Zene)
03:28
Right?
70
196360
1216
Igaz?
03:29
Why is that? Why are there notesjegyzetek at all?
71
197600
1936
Mi az oka? Miért vannak
egyáltalán hangjegyek?
03:31
Why can you be in or out of tunedallam?
72
199560
1600
Miért lehetünk rá- vagy melléhangolva?
03:33
Well, the answerválasz to that questionkérdés
73
201880
1616
A kérdésre a választ
03:35
was actuallytulajdonképpen solvedmegoldott by PythagorasPüthagorasz himselfsaját maga.
74
203520
3520
maga Püthagorasz adta meg.
03:40
Take a look at the stringhúr on the farmessze left.
75
208360
2400
Nézzenek arra a bal oldali,
legszélső húrra.
03:43
If you bowíj that stringhúr,
76
211960
1696
Ha azt megfeszítjük,
03:45
it will producegyárt a notejegyzet as it oscillatesoszcillál
very fastgyors back and forthtovább.
77
213680
3656
olyan hangot kelt, mintha
szélsebesen rezegne fel-alá.
03:49
(MusicalZenei notejegyzet)
78
217360
3376
(Zenei hang)
03:52
But now if you cutvágott the stringhúr in halffél,
you'llazt is megtudhatod get two stringshúrok,
79
220760
2936
De ha félbevágjuk, két húrunk lesz,
03:55
eachminden egyes oscillatingoszcilláló twicekétszer as fastgyors.
80
223720
2096
mindkettő kétszeres sebességgel rezeg.
03:57
And that will producegyárt a relatedösszefüggő notejegyzet.
81
225840
2936
Ez összefüggő hangot eredményez.
04:00
Or threehárom timesalkalommal as fastgyors,
82
228800
1320
Vagy lehet háromszoros sebessége,
04:03
or fournégy timesalkalommal --
83
231040
1216
négyszeres...
04:04
(MusicalZenei notesjegyzetek)
84
232280
4840
(Zenei hangok)
04:11
And so the secrettitok to musicalzenei harmonyharmónia
really is simpleegyszerű ratiosarányok:
85
239280
3936
A zenei harmónia titka tehát
egyszerű arányokat jelent:
04:15
the simpleregyszerűbb the ratioarány,
86
243240
2136
minél egyszerűbb az arány,
04:17
the more pleasingkellemes or consonantmássalhangzó
those two notesjegyzetek will soundhang togetheregyütt.
87
245400
3176
annál kellemesebb, összecsengőbb
a két együtt megszólaló hang.
És minél összetettebb az arány,
annál hamisabb a hangzásuk.
04:20
And the more complexösszetett the ratioarány,
the more dissonantdisszonáns they will soundhang.
88
248600
3176
Ez a feszültség és elengedés,
04:23
And it's this interplaykölcsönhatás
betweenközött tensionfeszültség and releasekiadás,
89
251800
2616
vagy a konszonancia és
disszonancia közti kölcsönhatás,
04:26
or consonancelefolytatott and dissonancedisszonancia,
90
254440
1736
04:28
that makesgyártmányú what we call musiczene.
91
256200
1960
ettől lesz zene a zene.
04:31
(MusicZene)
92
259800
3280
(Zene)
04:46
(MusicZene endsvéget ér)
93
274520
1216
(Zene vége)
04:47
(ApplauseTaps)
94
275760
1056
(Taps)
Köszönöm.
04:48
Thank you.
95
276840
1216
04:50
(ApplauseTaps)
96
278080
2976
(Taps)
04:53
But there's more.
97
281080
1200
De ez még nem minden.
04:55
(LaughterNevetés)
98
283040
1960
(Nevetés)
04:57
So the two featuresjellemzők of musiczene
we like to think of as pitchhangmagasság and rhythmsritmusok,
99
285680
4056
A zene két fő jellemzője,
amiket úgy hívunk: hangmagasság és ritmus,
05:01
they're actuallytulajdonképpen two versionsváltozatok
of the sameazonos thing,
100
289760
2496
valójában ugyanannak a dolognak
a két változata.
05:04
and I can showelőadás you.
101
292280
1216
Megmutathatom önöknek.
05:05
(SlowLassú rhythmritmus)
102
293520
1216
(Lassú ritmus)
05:06
That's a rhythmritmus right?
103
294760
1200
Ez ritmus, ugye?
Figyeljék, mi történik, ha felgyorsítjuk.
05:09
Watch what happensmegtörténik when we speedsebesség it up.
104
297478
1858
05:11
(RhythmRitmus getsjelentkeznek graduallyfokozatosan fastergyorsabb)
105
299360
3216
(A ritmus fokozatosan felgyorsul)
05:14
(HighMagas pitchhangmagasság)
106
302600
3416
(Egyre magasabb hangok)
05:18
(LoweringCsökkenti pitchhangmagasság)
107
306040
3456
(Mélyülő hangok)
05:21
(SlowLassú RhythmRitmus)
108
309520
2600
(Lassuló ritmus)
05:25
So onceegyszer a rhythmritmus startskezdődik happeningesemény
more than about 20 timesalkalommal perper secondmásodik,
109
313320
3296
Amint a ritmus másodpercenként
húsz fölé emelkedik,
az agyunk hirtelen másképp érzékeli.
05:28
your brainagy flipsfejtetőre.
110
316640
1216
05:29
It stopsmegálló hearingmeghallgatás it as a rhythmritmus
and startskezdődik hearingmeghallgatás it as a pitchhangmagasság.
111
317880
3080
Nem ritmusként halljuk,
hanem hangmagasságként.
05:34
So what does this have to do
with astronomycsillagászat?
112
322760
2096
De mi köze ennek a csillagászathoz?
05:36
Well, that's when we get
to the TRAPPIST-Trappista1 systemrendszer.
113
324880
3040
Most érkeztünk el
a TRAPPIST-1-rendszerhez.
05:40
This is an exoplanetaryexoplanetary systemrendszer
discoveredfelfedezett last FebruaryFebruár of 2017,
114
328760
5496
Ezt az exobolygó-rendszert
tavaly, 2017 februárjában fedezték fel,
05:46
and it got everyonemindenki excitedizgatott
115
334280
1336
és ez mindenkit felkavart,
05:47
because it is sevenhét Earth-sizedFöld-méretű planetsbolygók
all orbitingkeringés a very nearközel redpiros dwarftörpe starcsillag.
116
335640
4776
mivel hét Föld méretű bolygóból áll,
mind egy vörös törpecsillag körül kering.
05:52
And we think that threehárom of the planetsbolygók
117
340440
1856
Szerintünk közülük három bolygó
05:54
have the right temperaturehőmérséklet
for liquidfolyékony watervíz.
118
342320
2096
megfelelő hőmérsékletű a folyékony vízhez.
05:56
It's alsois so closeBezárás
that in the nextkövetkező fewkevés yearsévek,
119
344440
2176
Elég közeliek ahhoz,
hogy a következő pár évben
05:58
we should be ableképes to detectfelismerni
elementselemek in theirazok atmosphereslégkör
120
346640
2696
olyan elemeket találhassunk
az atmoszférájukban,
06:01
suchilyen as oxygenoxigén and methanemetán --
potentiallehetséges signsjelek of life.
121
349360
2560
mint az oxigén, metán –
az élet lehetséges jelei.
06:05
But one thing about
the TRAPPISTTrappista systemrendszer is that it is tinyapró.
122
353920
3296
Egy azonban biztos:
a TRAPPIST-rendszer kicsiny.
06:09
So here we have the orbitspályája
of the innerbelső rockysziklás planetsbolygók
123
357240
2816
Itt látjuk naprendszerünk
belső sziklás bolygóinak
06:12
in our solarnap- systemrendszer:
124
360080
1256
keringési pályáit.
06:13
MercuryHigany, VenusVénusz, EarthFöld and MarsMars,
125
361360
1496
Merkúr, Vénusz, Föld és Mars,
06:14
and all sevenhét Earth-sizedFöld-méretű
planetsbolygók of TRAPPIST-Trappista1
126
362880
2576
és a TRAPPIST-1 hét Föld méretű bolygója
06:17
are tuckedfelhúzott well insidebelül
the orbitpálya of MercuryHigany.
127
365480
2360
mind elférne a Merkúr pályáján belül.
06:21
I have to expandkiterjed this by 25 timesalkalommal
128
369040
2896
Huszonötszörösére kell nagyítanom,
06:23
for you to see the orbitspályája
of the TRAPPIST-Trappista1 planetsbolygók.
129
371960
2720
hogy láthatóvá tegyem a TRAPPIST-1
bolygóinak keringési pályáit.
06:28
It's actuallytulajdonképpen much more similarhasonló in sizeméret
to our planetbolygó JupiterJupiter and its moonsholdak,
130
376360
4536
Méretében leginkább a Jupiter
holdrendszeréhez hasonlít,
06:32
even thoughbár it's sevenhét
Earth-sizeFöld méret planetsbolygók orbitingkeringés a starcsillag.
131
380920
3976
még ha hét Föld méretű bolygó
kering is egyetlen csillag körül.
06:36
AnotherEgy másik reasonok this got everyonemindenki excitedizgatott
was artistművész renderingsvakolatok like this.
132
384920
4400
A másik ok, amiért nagy izgalmat keltett,
hogy képzőművészeket ihletett meg.
06:42
You got some liquidfolyékony watervíz,
some icejég, maybe some landföld,
133
390800
3056
Egy kis folyékony víz, némi jég,
esetleg szárazföld,
06:45
maybe you can go for a divezuhanás
in this amazingelképesztő orangenarancs sunsetnapnyugta.
134
393880
2760
akár el is merülhetünk ebben a csodás
narancsszínű naplementében.
06:49
It got everyonemindenki excitedizgatott,
135
397920
1336
Mindenkit lázba hozott,
06:51
and then a fewkevés monthshónap latera későbbiekben,
some other paperspapírok camejött out
136
399280
3456
aztán pár hónappal később
újabb tanulmányok jelentek meg,
06:54
that said, actuallytulajdonképpen,
it probablyvalószínűleg looksúgy néz ki, more like this.
137
402760
2720
amik szerint valószínűbb,
hogy inkább így néz ki a rendszer.
06:58
(LaughterNevetés)
138
406080
3200
(Nevetés)
07:02
So there were signsjelek
139
410400
1896
Voltak arra utaló jelek,
07:04
that some of the surfacesfelületek
mightesetleg actuallytulajdonképpen be moltenolvadt lavaláva
140
412320
3696
hogy egyes felszínek talán
olvadt lávából állnak,
07:08
and that there were very damagingkáros
X-raysX-sugarak comingeljövetel from the centralközponti starcsillag --
141
416040
3496
és hogy központi csillaguk
roppant veszélyes sugarakat bocsát ki.
07:11
X-raysX-sugarak that will sterilizesterilizálni the surfacefelület
of life and even stripszalag off atmosphereslégkör.
142
419560
4280
Röntgensugarakat, amik meddővé teszik
a felszínt, sőt az atmoszférát is.
07:16
LuckilySzerencsére, just a fewkevés monthshónap agoezelőtt in 2018,
143
424720
2936
Szerencsére pár hónappal ezelőtt,
már 2018-ban
07:19
some newúj paperspapírok camejött out
with more refinedkifinomult measurementsmérések,
144
427680
3936
néhány új tanulmány jelent meg,
pontosabb mérések eredményeivel,
07:23
and they foundtalál actuallytulajdonképpen
it does look something like that.
145
431640
2816
és ezek szerint így néz ki a rendszer.
07:26
(LaughterNevetés)
146
434480
2016
(Nevetés)
07:28
So we now know that severalszámos of them
have hugehatalmas supplieskészletek of watervíz --
147
436520
3496
Ma már tudjuk, hogy némelyik bolygón
nagy mennyiségű víz található –
07:32
globalglobális oceansóceánok --
148
440040
1216
globális óceánok –
07:33
and severalszámos of them
have thickvastag atmosphereslégkör,
149
441280
2736
némelyik pedig sűrű atmoszférájú,
07:36
so it's the right placehely to look
for potentiallehetséges life.
150
444040
3160
ezért megfelelő hely ahhoz,
hogy lehetséges életet feltételezzünk.
07:40
But there's something even more
excitingizgalmas about this systemrendszer,
151
448000
2776
De van, ami még az eddigieknél is
izgalmasabb,
07:42
especiallykülönösen for me.
152
450800
1200
különösen számomra.
07:44
And that's that TRAPPIST-Trappista1
is a resonantrezonáns chainlánc.
153
452720
3376
Mégpedig az, hogy a TRAPPIST-1
rezonanciát mutat.
07:48
And so that meanseszközök for everyminden two orbitspályája
of the outerkülső planetbolygó,
154
456120
2800
Vagyis a legkülső bolygó
két keringési periódusa alatt
07:51
the nextkövetkező one in orbitspályája threehárom timesalkalommal,
155
459800
2456
a következő bolygó háromszor,
07:54
and the nextkövetkező one in fournégy,
156
462280
1776
az azt követő négyszer,
07:56
and then sixhat, ninekilenc, 15 and 24.
157
464080
5256
majd hatszor, kilencszer, tizenötször
és huszonnégyszer kerüli meg a csillagát.
08:01
So you see a lot of very simpleegyszerű ratiosarányok
amongközött the orbitspályája of these planetsbolygók.
158
469360
4520
Számos nagyon egyszerű arányt látunk
a bolygók keringési pályái körül.
08:06
ClearlyEgyértelműen, if you speedsebesség up theirazok motionmozgás,
you can get rhythmsritmusok, right?
159
474840
3136
Világos, hogy ha felgyorsítjuk mozgásukat,
ritmust kapunk, igaz?
08:10
One beatüt, say, for everyminden time
a planetbolygó goesmegy around.
160
478000
2696
Mondjuk, minden teljes pálya egy leütés.
08:12
But now we know if you speedsebesség
that motionmozgás up even more,
161
480720
2736
De tudjuk azt is, hogy ha még jobban
felgyorsítjuk a mozgást,
08:15
you'llazt is megtudhatod actuallytulajdonképpen producegyárt musicalzenei pitcheshelyek,
162
483480
2336
akkor zenei hangokat kapunk,
08:17
and in this caseügy aloneegyedül,
163
485840
1520
és csak ebben az esetben
08:20
those pitcheshelyek will work togetheregyütt,
164
488200
1576
több hang is szól egyszerre,
08:21
makinggyártás harmoniousharmonikus,
even human-likeemberféle harmonyharmónia.
165
489800
2760
harmonikusan, szinte emberi
harmóniát teremtve.
08:25
So let's hearhall TRAPPIST-Trappista1.
166
493880
2040
Hallgassuk hát a TRAPPIST-1-et.
08:28
The first thing you'llazt is megtudhatod hearhall will be
a notejegyzet for everyminden orbitpálya of eachminden egyes planetbolygó,
167
496880
3496
Először minden egyes bolygó összes
pályájának hangját fogják hallani,
08:32
and just keep in mindelme,
168
500400
1736
és ne feledjék,
08:34
this musiczene is comingeljövetel
from the systemrendszer itselfmaga.
169
502160
2096
ez a zene magából a rendszerből szól.
08:36
I'm not creatinglétrehozása the pitcheshelyek or rhythmsritmusok,
170
504280
2056
Nem én hozom létre a hangokat
és ritmusokat,
08:38
I'm just bringingfűződő them
into the humanemberi hearingmeghallgatás rangehatótávolság.
171
506360
3016
én csak átteszem őket
az emberi hallástartományba.
08:41
And after all sevenhét planetsbolygók have enteredlépett,
172
509400
1976
Aztán, miután mind a hét bolygó belépett,
08:43
you're going to see --
173
511400
1456
látni fognak –
vagyis hallanak egy dobleütést, amikor
két bolygó pályája keresztezi egymást.
08:44
well, you're going to hearhall a drumdob
for everyminden time two planetsbolygók alignigazítása.
174
512880
3255
08:48
That's when they kindkedves of
get closeBezárás to eachminden egyes other
175
516159
2257
Ilyenkor megközelítik egymást,
08:50
and give eachminden egyes other a gravitationalgravitációs tugvontatóhajó.
176
518440
1920
és gravitációs rántással hatnak a másikra.
08:57
(ToneHang)
177
525600
6240
(Egy hang)
09:05
(Two toneshangok)
178
533640
6320
(Két hang)
09:14
(ThreeHárom toneshangok)
179
542360
6480
(Három hang)
09:22
(FourNégy toneshangok)
180
550080
5360
(Négy hang)
09:29
(FiveÖt toneshangok)
181
557800
6000
(Öt hang)
09:37
(SixHat toneshangok)
182
565520
3800
(Hat hang)
09:45
(SevenHét toneshangok)
183
573480
5160
(Hét hang)
09:53
(DrumDob beatsütés)
184
581720
4200
(Dobszó is belép)
(Zene vége)
10:31
(MusicZene endsvéget ér)
185
619306
1150
10:32
And that's the soundhang of the starcsillag itselfmaga --
its lightfény convertedkonvertált into soundhang.
186
620480
3600
Ez pedig magának a csillagnak a hangja –
hanggá átalakított fény.
10:37
So you maylehet wondercsoda
how this is even possiblelehetséges.
187
625240
2600
Csodálkozhatnak azon,
hát ez meg hogyan lehetséges.
10:40
And it's good to think
of the analogyanalógia of an orchestrazenekar.
188
628640
3040
Érdemes a zenekar
analógiájával elképzelni.
Amikor összegyűlnek a zenészek,
hogy együtt játsszanak,
10:44
When everyonemindenki getsjelentkeznek togetheregyütt
to startRajt playingjátszik in an orchestrazenekar,
189
632480
2896
nemcsak egyszerűen rázendítenek, igaz?
10:47
they can't just divezuhanás into it, right?
190
635400
1736
Egymásra kell hangolódniuk,
10:49
They have to all get in tunedallam;
191
637160
1416
10:50
they have to make sure
192
638600
1256
figyelniük kell arra,
10:51
theirazok instrumentsműszerek resonaterezonál
with theirazok neighbors'szomszédok instrumentsműszerek,
193
639880
2896
hogy hangszereik együtt szóljanak
szomszédaik hangszereivel,
10:54
and something very similarhasonló happenedtörtént
to TRAPPIST-Trappista1 earlykorai in its existencelétezés.
194
642800
3456
és valami ilyesmi történt
a TRAPPIST-1-gyel is létezése elején.
10:58
When the planetsbolygók were first formingalakítás,
195
646280
1816
Amikor formálódni kezdtek a bolygók,
11:00
they were orbitingkeringés withinbelül a disclemez of gasgáz,
196
648120
3456
egy gázkorongon belül keringtek,
11:03
and while insidebelül that disclemez,
197
651600
2296
a korongon belül
11:05
they can actuallytulajdonképpen slidecsúszik around
198
653920
1496
körbecsúszkálhattak,
11:07
and adjustbeállítani theirazok orbitspályája to theirazok neighborsszomszédok
199
655440
2336
és szomszédaikhoz igazíthatták
keringésüket,
11:09
untilamíg they're perfectlytökéletesen in tunedallam.
200
657800
2096
míg végül tökéletesen összehangolódtak.
11:11
And it's a good thing they did
because this systemrendszer is so compactkompakt --
201
659920
3176
És jó, hogy ez így történt,
mert ez a rendszer annyira zsúfolt –
11:15
a lot of masstömeg in a tightszoros spacehely --
202
663120
1936
kis térben sok tömeg –
11:17
if everyminden aspectvonatkozás of theirazok orbitspályája
wasn'tnem volt very finelyfinoman tunedhangolt,
203
665080
3216
így ha nem lenne finomhangolva
pályáik minden aspektusa,
11:20
they would very quicklygyorsan
disruptmegzavarhatja eachminden egyes other'smásik orbitspályája,
204
668320
2456
nagyon gyorsan tönkretennék
egymás pályáját,
11:22
destroyingpusztító the wholeegész systemrendszer.
205
670800
1400
elpusztítva az egész rendszert.
11:24
So it's really musiczene
that is keepingtartás this systemrendszer aliveélő --
206
672960
3056
Tényleg a zene az, ami ezt a rendszert
11:28
and any of its potentiallehetséges inhabitantslakói.
207
676040
1880
és annak lehetséges lakóit
mozgásban tartja.
11:32
But what does our solarnap- systemrendszer soundhang like?
208
680920
2040
De hogyan szól naprendszerünk?
Utálom, hogy nekem kell ezt
bemutatnom önöknek, hiszen nem szép.
11:36
I hategyűlölet to be the one to showelőadás you this,
but it's not prettyszép.
209
684960
2776
11:39
(LaughterNevetés)
210
687760
1896
(Nevetés)
11:41
So for one thing,
211
689680
1296
Naprendszerünk egyfelől
11:43
our solarnap- systemrendszer
is on a much, much largernagyobb scaleskála,
212
691000
3176
sokkal nagyobb kiterjedésű,
így ahhoz, hogy mind a nyolc bolygó
hallható legyen,
11:46
and so to hearhall all eightnyolc planetsbolygók,
213
694200
1696
11:47
we have to startRajt with NeptuneNeptunusz
nearközel the bottomalsó of our hearingmeghallgatás rangehatótávolság,
214
695920
3176
a Neptunnal kell kezdenünk
valahol a hallástartomány legalján,
11:51
and then Mercury'sHigany going
to be all the way up
215
699120
2136
aztán jön a Merkúr,
11:53
nearközel the very topfelső of our hearingmeghallgatás rangehatótávolság.
216
701280
1896
egészen a hallástartomány legtetején.
11:55
But alsois, sincemivel our planetsbolygók
are not very compactkompakt --
217
703200
2576
De mivel bolygóink
nem valami rendezettek –
11:57
they're very spreadterjedését out --
218
705800
2336
nagyon szétszóródtak –,
12:00
they didn't have to adjustbeállítani
theirazok orbitspályája to eachminden egyes other,
219
708160
2576
nem igazították egymáshoz
keringési pályájukat,
12:02
so they're kindkedves of just all playingjátszik
theirazok ownsaját randomvéletlen notejegyzet at randomvéletlen timesalkalommal.
220
710760
3616
ezért olyanok, mintha találomra
játszanának, összevissza időben.
12:06
So, I'm sorry, but here it is.
221
714400
2720
Nagyon sajnálom, de ez van.
12:09
(ToneHang)
222
717920
1216
(Hang)
12:11
That's NeptuneNeptunusz.
223
719160
1416
Ez a Neptun.
12:12
(Two toneshangok)
224
720600
1016
(Két hang)
12:13
UranusUránusz.
225
721640
1200
Uránusz.
12:15
(ThreeHárom toneshangok)
226
723560
1696
(Három hang)
12:17
SaturnSzaturnusz.
227
725280
1216
Szaturnusz.
12:18
(FourNégy toneshangok)
228
726520
1456
(Négy hang)
12:20
JupiterJupiter.
229
728000
1496
Jupiter.
12:21
And then tuckedfelhúzott in, that's MarsMars.
230
729520
2376
Aztán belecsap a Mars.
12:23
(FiveÖt toneshangok)
231
731920
1016
(Öt hang)
12:24
(SixHat toneshangok)
232
732960
1016
(Hat hang)
12:26
EarthFöld.
233
734000
1200
Föld.
12:27
(SevenHét toneshangok)
234
735586
1150
(Hét hang)
12:28
VenusVénusz.
235
736760
1200
Vénusz.
12:30
(EightNyolc toneshangok)
236
738626
1150
(Nyolc hang)
12:31
And that's MercuryHigany --
237
739800
1216
Ez pedig a Merkúr –
12:33
OK, OK, I'll stop.
238
741040
1216
na elég, abba is hagyom!
12:34
(LaughterNevetés)
239
742280
1856
(Nevetés)
12:36
So this was actuallytulajdonképpen Kepler'sKepler dreamálom.
240
744160
3496
Ez volt Kepler álma.
Johannes Kepler az a személy,
12:39
JohannesJohannes KeplerKepler is the personszemély
241
747680
1416
12:41
that figuredmintás out
the lawstörvények of planetaryföldi motionmozgás.
242
749120
2176
aki rájött a bolygómozgások törvényére.
12:43
He was completelyteljesen fascinatedelbűvölt by this ideaötlet
243
751320
2056
Teljesen elbűvölte őt az elgondolás,
12:45
that there's a connectionkapcsolat
betweenközött musiczene, astronomycsillagászat and geometrygeometria.
244
753400
3816
hogy kapcsolat áll fenn a zene,
a csillagászat és a geometria között.
12:49
And so he actuallytulajdonképpen spentköltött an entireteljes bookkönyv
245
757240
2536
Egy egész könyvet szentelt annak,
12:51
just searchingkutató for any kindkedves of musicalzenei
harmonyharmónia amongstközött the solarnap- system'srendszer planetsbolygók
246
759800
5016
hogy valamilyen zenei harmóniát találjon
a naprendszer bolygói között,
12:56
and it was really, really hardkemény.
247
764840
1480
és igencsak nehéz dolga volt.
12:59
It would have been much easierkönnyebb
had he livedélt on TRAPPIST-Trappista1,
248
767360
2760
Könnyebb lett volna neki,
ha a TRAPPIST-1-en él,
13:02
or for that matterügy ...
249
770920
1816
vagy ha már itt tartunk...
13:04
K2-138.
250
772760
1560
a K2-138-on.
13:07
This is a newúj systemrendszer
discoveredfelfedezett in JanuaryJanuár of 2018
251
775080
3736
Ez egy új bolygórendszer,
2018 januárjában fedezték fel,
13:10
with fiveöt planetsbolygók,
252
778840
1256
öt bolygóból áll,
13:12
and just like TRAPPISTTrappista,
253
780120
1256
és ezek, akárcsak a TRAPPIST,
13:13
earlykorai on in theirazok existencelétezés,
they were all finelyfinoman tunedhangolt.
254
781400
3256
már a kezdetük kezdetén
finoman összehangolódtak.
Lényegében olyan szerkezetre
hangolódtak,
13:16
They were actuallytulajdonképpen tunedhangolt
255
784680
1216
13:17
into a tuningtuning structureszerkezet
proposedjavasolt by PythagorasPüthagorasz himselfsaját maga,
256
785920
3016
melyet maga Püthagorasz vetett fel,
13:20
over 2,000 yearsévek before.
257
788960
1320
több mint kétezer évvel ezelőtt.
13:23
But the system'srendszer actuallytulajdonképpen
namednevezett after KeplerKepler,
258
791840
2136
Mégis Kepler lett a rendszer névadója,
13:26
discoveredfelfedezett by the KeplerKepler spacehely telescopetávcső.
259
794000
2456
mivel a Kepler-űrteleszkóppal
fedezték fel.
13:28
And so, in the last fewkevés billionmilliárd, ezermillió yearsévek,
260
796480
2256
Az elmúlt pár milliárd évben
13:30
they'veők már actuallytulajdonképpen lostelveszett theirazok tuningtuning,
261
798760
1696
elhangolódtak,
13:32
quiteegészen a bitbit more than TRAPPISTTrappista has,
262
800480
1696
kicsit jobban, mint a TRAPPIST,
13:34
and so what we're going to do
is go back in time
263
802200
2856
ezért kicsit visszamegyünk az időben,
13:37
and imagineKépzeld el what
they would'vemár soundedhangzott like
264
805080
2416
és elképzeljük,
milyen lehetett a hangzásuk
13:39
just as they were formingalakítás.
265
807520
1440
formálódás közben.
14:02
(MusicZene)
266
830040
4920
(Zene)
(Zene vége)
15:20
(MusicZene endsvéget ér)
267
908000
1160
15:22
(ApplauseTaps)
268
910880
3440
(Taps)
15:30
Thank you.
269
918280
1200
Köszönöm.
15:32
Now, you maylehet be wonderingcsodálkozó:
How farmessze does this go?
270
920200
2256
Felmerülhet önökben a kérdés:
Meddig fokozható mindez?
15:34
How much musiczene actuallytulajdonképpen is out there?
271
922480
1960
Mennyi zene lehet még odakint?
15:37
And that's what I was wonderingcsodálkozó last fallesik
272
925320
1976
Tavaly ősszel ugyanezt kérdeztem,
15:39
when I was workingdolgozó
at U of T'sTamás planetariumPlanetárium,
273
927320
2136
amikor a Torontói Egyetem
planetáriumában dolgoztam,
15:41
and I was contactedkapcsolatot by an artistművész
namednevezett RobynRobyn RennieRennie and her daughterlánya ErinErin.
274
929480
4856
és megismerkedtem Robyn Rennie
festőművésszel és lányával, Erinnel.
15:46
RobynRobyn lovesszeret the night skyég,
275
934360
2096
Robyn rajong az éjszakai égboltért,
15:48
but she hasn'tmég nem been ableképes
to fullyteljesen see it for 13 yearsévek
276
936480
2656
de tizenhárom éve alig látja,
15:51
because of visionlátomás lossveszteség.
277
939160
1200
mivel erősen megromlott a látása.
15:53
And so they wonderedkíváncsi
if there was anything I could do.
278
941320
2576
Érdekelte őket, tudok-e
ez ellen tenni valamit.
15:55
So I collectedösszegyűjtött all the soundshangok
I could think of from the universevilágegyetem
279
943920
3576
Így hát összegyűjtöttem az összes hangot,
ami szerintem létezik az univerzumban,
15:59
and packagedcsomagolt them into
what becamelett "Our MusicalZenei UniverseVilágegyetem."
280
947520
5136
összecsomagoltam őket, és ebből lett
a "Zenei Univerzumunk."
16:04
This is a sound-basedhang alapú planetariumPlanetárium showelőadás
281
952680
2256
Hangzásalapú planetárium show,
16:06
exploringfeltárása the rhythmritmus
and harmonyharmónia of the cosmosvilágegyetem.
282
954960
3176
mely elénk tárja a kozmosz
ritmusát és harmóniáját.
16:10
And RobynRobyn was so movedköltözött
by this presentationbemutatás
283
958160
2256
Robynt annyira megindította
ez a prezentáció,
16:12
that when she wentment home,
284
960440
1256
hogy miután hazament,
16:13
she paintedfestett this gorgeousgyönyörű
representationreprezentáció of her experiencetapasztalat.
285
961720
3200
átélt élménye alapján megfestette
ezt a csodálatos képet.
16:18
And then I defacedeltakarják it
by puttingelhelyezés JupiterJupiter on it for the posterposzter.
286
966080
2936
Aztán én elcsúfítottam azzal,
hogy ráragasztottam a Jupitert.
16:21
(LaughterNevetés)
287
969040
1320
(Nevetés)
16:23
So ...
288
971840
1200
Nos tehát...
16:27
in this showelőadás, I take people
of all visionlátomás levelsszintek
289
975040
3376
ebben a show-ban látókat
és nem látókat viszek magammal,
16:30
and bringhoz them on an audiohang- tourtúra
of the universevilágegyetem,
290
978440
2696
hangzásalapú utazással
bejárjuk az univerzumot,
16:33
from the night skyég all the way out
to the edgeél of the observablemegfigyelhető universevilágegyetem.
291
981160
4080
az éjszakai égboltról indulva
egészen a megfigyelhető univerzum végéig.
16:38
But even this is just the startRajt
of a musicalzenei odysseyOdyssey
292
986240
2496
És még ez is csak a kezdete
a zenés odüsszeiának,
16:40
to experiencetapasztalat the universevilágegyetem
with newúj eyesszemek and with newúj earsfülek,
293
988760
3896
ennek során teljesen új szemmel és füllel
tapasztaljuk meg az univerzumot.
16:44
and I hoperemény you'llazt is megtudhatod joincsatlakozik me.
294
992680
1576
Remélem, önök is csatlakoznak hozzám.
16:46
Thank you.
295
994280
1216
Köszönöm.
16:47
(ApplauseTaps)
296
995520
2320
(Taps)
Translated by Andrea Vida
Reviewed by Zsuzsanna Lőrincz

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Matt Russo - Astrophysicist, musician
Matt Russo is an astrophysicist and musician who translates the rhythm and harmony of the cosmos into music and sound.

Why you should listen

Matt Russo co-founded the art-science project SYSTEM Sounds and works to make astronomy more accessible to the visually impaired. His work has been featured in the New York Times, and he will lead an orchestra in an upcoming BBC documentary on the TRAPPIST-1 planetary system. He is currently a professor at Seneca College in Toronto, Canada, where he teaches a course on the deep connections between music and astronomy.

More profile about the speaker
Matt Russo | Speaker | TED.com