ABOUT THE SPEAKER
Matt Russo - Astrophysicist, musician
Matt Russo is an astrophysicist and musician who translates the rhythm and harmony of the cosmos into music and sound.

Why you should listen

Matt Russo co-founded the art-science project SYSTEM Sounds and works to make astronomy more accessible to the visually impaired. His work has been featured in the New York Times, and he will lead an orchestra in an upcoming BBC documentary on the TRAPPIST-1 planetary system. He is currently a professor at Seneca College in Toronto, Canada, where he teaches a course on the deep connections between music and astronomy.

More profile about the speaker
Matt Russo | Speaker | TED.com
TEDxUofT

Matt Russo: What does the universe sound like? A musical tour

Matt Russo: Evrenin sesi nasıl duyuluyor? Müzikal bir tur

Filmed:
1,688,064 views

Uzay gerçekten de sık sık tasvir edildiği gibi sessiz ve cansız bir yer mi? Belki de hayır. Astrofizikçi ve müzisyen Matt Russo, gezegen yörüngelerinin gizli ritim ve harmonilerini açığa çıkararak bizi evrende bir yolculuğa çıkarıyor. Evren müzikle dolu, diyor -- sadece onu nasıl duyacağımızı öğrenmemiz gerek.
- Astrophysicist, musician
Matt Russo is an astrophysicist and musician who translates the rhythm and harmony of the cosmos into music and sound. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I'd like you all
to closekapat your eyesgözleri, please ...
0
760
2200
Lütfen hepiniz gözlerinizi kapatın
00:17
and imaginehayal etmek yourselfkendin sittingoturma
in the middleorta of a largegeniş, openaçık fieldalan
1
5440
4216
ve güneş sağ tarafınızda batarken
geniş, açık bir alanın ortasında
oturduğunuzu hayal edin
00:21
with the sunGüneş settingayar on your right.
2
9680
1667
00:24
And as the sunGüneş setskümeler,
3
12080
1216
ve güneş batarken
00:25
imaginehayal etmek that tonightBu gece
you don't just see the starsyıldızlar appeargörünmek,
4
13320
2936
yalnızca yıldızları
belirirken göreceğinizi değil,
00:28
but you're ableyapabilmek to hearduymak the starsyıldızlar appeargörünmek
5
16280
2016
onları belirirken duyacağınızı hayal edin,
00:30
with the brightestparlak starsyıldızlar
beingolmak the loudestsesin notesnotlar
6
18320
2896
en parlak yıldızların
en yüksek sesli olduğunu
00:33
and the hotterdaha sıcak, bluermavimsi starsyıldızlar
producingüreten the higher-pitchedyüksek pitched notesnotlar.
7
21240
3520
ve daha sıcak, mavi renkli
yıldızların daha tiz notalar ürettiğini...
00:37
(MusicMüzik)
8
25840
6480
(Müzik)
00:59
And sincedan beri eachher constellationtakımyıldızı
is madeyapılmış up of differentfarklı typestürleri of starsyıldızlar,
9
47840
3256
ve her bir takım yıldızı
değişik tür yıldızlardan oluştuğu için
01:03
they'llacaklar eachher produceüretmek
theironların ownkendi uniquebenzersiz melodymelodi,
10
51120
2696
her biri kendi eşsiz
melodisini yaratacaktır,
01:05
suchböyle as AriesKoç, the ramRAM.
11
53840
3080
Koç Takım Yıldızı gibi.
01:11
(MusicMüzik)
12
59000
1976
(Müzik)
01:13
Or OrionOrion, the hunteravcı.
13
61000
2136
Ya da Orion, Avcı Takım Yıldızı.
01:15
(MusicMüzik)
14
63160
2760
(Müzik)
01:19
Or even TaurusToros, the bullBoğa.
15
67160
1736
Veya Boğa Takım Yıldızı.
01:20
(MusicMüzik)
16
68920
2200
(Müzik)
01:26
We livecanlı in a musicalmüzikal universeEvren,
17
74120
2376
Müzikal bir evrende yaşıyoruz
01:28
and we can use that to experiencedeneyim
it from a newyeni perspectiveperspektif,
18
76520
3536
ve evreni yeni bir perspektiften
deneyimlemek için bunu kullanabilir
01:32
and to sharepay that perspectiveperspektif
with a widerDaha geniş rangemenzil of people.
19
80080
4056
ve bu perspektifi daha geniş
insan kitleleriyle paylaşabiliriz.
01:36
Let me showgöstermek you what I mean.
20
84160
1336
Ne demek istediğimi size göstereyim.
01:37
(MusicMüzik endsuçları)
21
85520
1296
(Müzik biter)
01:38
Now, when I tell people
I'm an astrophysicistastrofizikçi,
22
86840
2176
İnsanlara astrofizikçi
olduğumu söylediğimde
01:41
they're usuallygenellikle prettygüzel impressedetkilendim.
23
89040
1616
genelde oldukça etkileniyorlar.
01:42
And then I say I'm alsoAyrıca a musicianmüzisyen --
they're like, "Yeah, we know."
24
90680
3216
Ardından müzisyen olduğumu
söyleyince "Evet, anlıyoruz." diyorlar.
01:45
(LaughterKahkaha)
25
93920
1016
(Gülüşmeler)
01:46
So everyoneherkes seemsgörünüyor to know
26
94960
1296
Yani herkes astronomi ile
01:48
that there's this deepderin connectionbağ
betweenarasında musicmüzik and astronomyastronomi.
27
96280
2936
müzik arasında derin bir bağ
olduğunu biliyor gibi
01:51
And it's actuallyaslında a very oldeski ideaFikir;
28
99240
1656
ve bu oldukça eski bir düşünce;
01:52
it goesgider back over 2,000 yearsyıl
to PythagorasPisagor.
29
100920
3016
2.000 yıl öncesine, Pisagor'a dayanıyor.
01:55
You mightbelki rememberhatırlamak PythagorasPisagor
from suchböyle theoremsteoremleri
30
103960
2256
Pisagor'u, Pisagor teoremi adındaki
01:58
as the PythagoreanPisagor theoremteoremi --
31
106240
1856
teoremden hatırlayabilirsiniz.
02:00
(LaughterKahkaha)
32
108120
1016
(Gülüşmeler)
02:01
And he said:
33
109160
1560
O da şunu söyledi:
02:03
"There is geometrygeometri
in the humminguğultu of the stringsdizeleri,
34
111640
2536
"Yayların uğultusunda geometri vardır,
02:06
there is musicmüzik in the spacingaralığı
of the spheresküreleri."
35
114200
2496
kürelerin yerleşiminde müzik vardır."
02:08
And so he literallyharfi harfine thought
36
116720
1336
Yani tam olarak gezegenlerin
02:10
that the motionshareketleri of the planetsgezegenler
alonguzun bir the celestialGöksel sphereküre
37
118080
2736
gökyüzündeki hareketlerinin
02:12
createdoluşturulan harmoniousuyumlu musicmüzik.
38
120840
1240
uyumlu bir müzik
yarattığını düşünüyordu.
02:15
And if you askeddiye sordu him,
"Why don't we hearduymak anything?"
39
123000
2416
ve neden hiçbir şey
duyamadığınızı sorduğunuzda
02:17
he'diçin ona say you can't hearduymak it
40
125440
1296
bunu duyamayacağınızı
02:18
because you don't know
what it's like to not hearduymak it;
41
126760
2496
çünkü duymamanın
nasıl bir şey olduğunu bilmediğinizi,
02:21
you don't know what truedoğru silenceSessizlik is.
42
129280
1735
gerçek sessizliğin ne olduğunu
bilmediğinizi söyleyecektir.
02:23
It's like how you have to wait
for your powergüç to go out
43
131039
2617
Tıpkı elektrik kesilene kadar
buzdolabı sesinin
02:25
to hearduymak how annoyingCan sıkıcı
your refrigeratorbuzdolabı was.
44
133680
2040
nasıl sinir bozucu olduğunu
bilmememiz gibi.
02:28
Maybe you buysatın almak that,
45
136360
1216
Belki buna kanarsınız
02:29
but not everybodyherkes elsebaşka was buyingalış it,
includingdahil olmak üzere suchböyle namesisimler as AristotleAristoteles.
46
137600
3720
ama herkes kanmıyordu,
örneğin Aristoteles adında biri...
02:34
(LaughterKahkaha)
47
142240
2776
(Gülüşmeler)
02:37
ExactTam wordskelimeler.
48
145040
1216
Sözleri tam olarak buydu.
02:38
(LaughterKahkaha)
49
146280
1016
(Gülüşmeler)
02:39
So I'll paraphrasetefsir his exactkesin wordskelimeler.
50
147320
1696
Onun sözlerini yeniden aktaracağım.
02:41
He said it's a niceGüzel ideaFikir,
51
149040
1376
Bunun iyi bir fikir olduğunu
02:42
but if something as largegeniş and vastgeniş
as the heavensgökler themselveskendilerini
52
150440
3336
ancak gökkube kadar büyük
ve geniş bir şeyin hareket etmesi
02:45
were movinghareketli and makingyapma soundssesleri,
53
153800
1576
ve sesler çıkarması dahilinde
02:47
it wouldn'tolmaz just be audiblesesli,
54
155400
1376
bu sadece duyulabilir değil
02:48
it would be earth-shatteringlytoprak-shatteringly loudyüksek sesle.
55
156800
2416
ayrıca dünyayı sarsacak kadar
yüksek sesli olurdu.
02:51
We existvar olmak, thereforebu nedenle
there is no musicmüzik of the spheresküreleri.
56
159240
3520
Biz var olduğumuza göre,
kürelerin müziği diye bir şey yok.
02:55
He alsoAyrıca thought that the brain'sbeyni
only purposeamaç was to coolgüzel down the bloodkan,
57
163760
3456
Gerçi o, beynin tek amacının
kanı serinletmek olduğunu da düşünüyordu.
02:59
so there's that ...
58
167240
1256
Yani böyle bir şey de var.
03:00
(LaughterKahkaha)
59
168520
1216
(Gülüşmeler)
03:01
But I'd like to showgöstermek you that in some way
they were actuallyaslında bothher ikisi de right.
60
169760
3416
Ancak ben size her ikisinin de bir şekilde
haklı olduklarını göstermek istiyorum
03:05
And we're going to startbaşlama by understandinganlayış
what makesmarkaları musicmüzik musicalmüzikal.
61
173200
4080
ve buna müziği neyin müzikal
yaptığını anlayarak başlayacağız.
03:10
It mayMayıs ayı soundses like a sillysaçma questionsoru,
62
178040
2096
Aptalca bir soruymuş gibi gelebilir ama
03:12
but have you ever wonderedmerak why it is
63
180160
1736
bazı notaların birlikte çalındığında
neden göreceli olarak hoş veya uyumlu
duyulduğunu hiç merak ettiniz mi?
03:13
that certainbelli notesnotlar, when playedOyunun togetherbirlikte,
soundses relativelyNispeten pleasinghoş or consonantünsüz,
64
181920
4256
03:18
suchböyle as these two --
65
186200
1216
bu ikisi gibi --
03:19
(MusicMüzik)
66
187440
2576
(Müzik)
03:22
while othersdiğerleri are
a lot more tensegergin or dissonantakortsuz,
67
190040
2656
bazılarıysa çok daha gergin ya da uyumsuz,
03:24
suchböyle as these two.
68
192720
1256
bu ikisi gibi --
03:26
(MusicMüzik)
69
194000
2336
(Müzik)
03:28
Right?
70
196360
1216
Değil mi?
03:29
Why is that? Why are there notesnotlar at all?
71
197600
1936
Neden böyle? Neden notalar var?
03:31
Why can you be in or out of tunenağme?
72
199560
1600
Neden entone ya da detone oluruz?
03:33
Well, the answerCevap to that questionsoru
73
201880
1616
Aslına bu sorunun cevabı
03:35
was actuallyaslında solvedçözülmüş by PythagorasPisagor himselfkendisi.
74
203520
3520
Pisagor'un kendisi tarafından çözülmüştür.
03:40
Take a look at the stringsicim on the faruzak left.
75
208360
2400
En soldaki yaya bir göz atın.
03:43
If you bowyay that stringsicim,
76
211960
1696
Bu yayı çekerseniz
03:45
it will produceüretmek a noteNot as it oscillatesolsun
very fasthızlı back and forthileri.
77
213680
3656
oldukça hızlı salınımıyla
bir nota üretecektir.
03:49
(MusicalMüzikal noteNot)
78
217360
3376
(Nota)
03:52
But now if you cutkesim the stringsicim in halfyarım,
you'llEğer olacak get two stringsdizeleri,
79
220760
2936
Ama eğer yayı ikiye bölerseniz
her ikisi de iki katı hızda
salınan iki yay elde edersiniz.
03:55
eachher oscillatingsalınan twiceiki defa as fasthızlı.
80
223720
2096
03:57
And that will produceüretmek a relatedilgili noteNot.
81
225840
2936
Bu da ilgili notayı verir.
04:00
Or threeüç timeszamanlar as fasthızlı,
82
228800
1320
Ya da üç katı hızda
04:03
or fourdört timeszamanlar --
83
231040
1216
veya dört katı --
04:04
(MusicalMüzikal notesnotlar)
84
232280
4840
(Notalar)
04:11
And so the secretgizli to musicalmüzikal harmonyarmoni
really is simplebasit ratiosoranlar:
85
239280
3936
Yani müzikal armoninin sırrı
aslında basit oranlar:
04:15
the simplerdaha basit the ratiooranı,
86
243240
2136
Oran ne kadar basitse
04:17
the more pleasinghoş or consonantünsüz
those two notesnotlar will soundses togetherbirlikte.
87
245400
3176
notalar da o kadar keyif verici
ya da uyumlu duyulacaktır.
04:20
And the more complexkarmaşık the ratiooranı,
the more dissonantakortsuz they will soundses.
88
248600
3176
Oran ne kadar kompleks olursa da
o kadar uyumsuz duyulacaktır.
04:23
And it's this interplayetkileşim
betweenarasında tensiongerginlik and releaseserbest bırakmak,
89
251800
2616
İşte bu gerilim ile serbesti veya
04:26
or consonanceahenk and dissonanceuyumsuzluk,
90
254440
1736
uyumlu ve uyumsuz sesler
arasındaki etkileşim
04:28
that makesmarkaları what we call musicmüzik.
91
256200
1960
müzik dediğimiz şeyi yaratır.
04:31
(MusicMüzik)
92
259800
3280
(Müzik)
04:46
(MusicMüzik endsuçları)
93
274520
1216
(Müzik sona erer)
04:47
(ApplauseAlkış)
94
275760
1056
(Alkışlar)
04:48
Thank you.
95
276840
1216
Teşekkürler.
04:50
(ApplauseAlkış)
96
278080
2976
(Alkışlar)
04:53
But there's more.
97
281080
1200
Ama dahası var.
04:55
(LaughterKahkaha)
98
283040
1960
(Gülüşmeler)
04:57
So the two featuresÖzellikler of musicmüzik
we like to think of as pitchzift and rhythmsritimleri,
99
285680
4056
Müziğin iki özelliğinin
ses perdesi ve ritim olduğunu düşünürüz,
05:01
they're actuallyaslında two versionsversiyonları
of the sameaynı thing,
100
289760
2496
aslında bunlar aynı şeyin
iki versiyonundan ibarettir
05:04
and I can showgöstermek you.
101
292280
1216
ve bunu size gösterebilirim.
05:05
(SlowYavaş rhythmritim)
102
293520
1216
(Yavaş ritim)
05:06
That's a rhythmritim right?
103
294760
1200
Bu bir ritim, değil mi?
05:09
Watch what happensolur when we speedhız it up.
104
297478
1858
Hızlandırdığımız zaman
ne olduğuna bir bakın.
05:11
(RhythmRitim getsalır graduallykademeli olarak fasterDaha hızlı)
105
299360
3216
(Ritim gitgide hızlanır)
05:14
(HighYüksek pitchzift)
106
302600
3416
(Yüksek perde)
05:18
(LoweringDüşürücü pitchzift)
107
306040
3456
(Alçak perde)
05:21
(SlowYavaş RhythmRitim)
108
309520
2600
(Yavaş ritim)
05:25
So oncebir Zamanlar a rhythmritim startsbaşlar happeningolay
more than about 20 timeszamanlar perbaşına secondikinci,
109
313320
3296
Yani ritim saniyede 20 defadan
daha hızlı olursa
05:28
your brainbeyin flipsçevirir.
110
316640
1216
beyniniz bunu çevirir.
05:29
It stopsdurak hearingişitme it as a rhythmritim
and startsbaşlar hearingişitme it as a pitchzift.
111
317880
3080
Onu bir ritim olarak değil de
ses perdesi olarak duymaya başlar.
05:34
So what does this have to do
with astronomyastronomi?
112
322760
2096
Peki bunun astronomi ile ne ilgisi var?
05:36
Well, that's when we get
to the TRAPPIST-TRAPPIST1 systemsistem.
113
324880
3040
Bu noktada TRAPPIST-1
sistemine geliyoruz.
05:40
This is an exoplanetaryexoplanetary systemsistem
discoveredkeşfedilen last FebruaryŞubat of 2017,
114
328760
5496
Bu, Şubat 2017'de keşfedilmiş bir
dış gezegenler sistemi
ve bu sistem herkesi
heyecanlandırdı çünkü hepsi
05:46
and it got everyoneherkes excitedheyecanlı
115
334280
1336
05:47
because it is sevenYedi Earth-sizedDünya ölçekli planetsgezegenler
all orbitingyörüngesindeki a very nearyakın redkırmızı dwarfcüce starstar.
116
335640
4776
kırmızı bir cüce yıldızın yörüngesindeki
Dünya büyüklüğünde 7 gezegenden oluşuyor.
05:52
And we think that threeüç of the planetsgezegenler
117
340440
1856
Bunlardan üçünün sıvı su oluşumu için
05:54
have the right temperaturesıcaklık
for liquidsıvı waterSu.
118
342320
2096
gerekli ısıya sahip olduğunu düşünüyoruz.
05:56
It's alsoAyrıca so closekapat
that in the nextSonraki fewaz yearsyıl,
119
344440
2176
Ayrıca o kadar yakın ki
birkaç yıl içerisinde
05:58
we should be ableyapabilmek to detectbelirlemek
elementselementler in theironların atmospherestehlikesi olan ortamlar
120
346640
2696
atmosferlerindeki elementleri
belirleyebileceğiz,
06:01
suchböyle as oxygenoksijen and methanemetan --
potentialpotansiyel signsişaretler of life.
121
349360
2560
oksijen ve metan gazı gibi,
potansiyel yaşam belirtileri.
06:05
But one thing about
the TRAPPISTTrappist systemsistem is that it is tinyminik.
122
353920
3296
Ancak TRAPPIST sistemiyle
ilgili bir sorun biraz küçük olması.
06:09
So here we have the orbitsYörüngeler
of the inner rockyRocky planetsgezegenler
123
357240
2816
Bunlar kendi güneş sistemimizin
iç bölgesindeki
06:12
in our solargüneş systemsistem:
124
360080
1256
kayalık gezegenler:
06:13
MercuryMercury, VenusVenüs, EarthDünya and MarsMars,
125
361360
1496
Merkür, Venüs, Dünya ve Mars,
06:14
and all sevenYedi Earth-sizedDünya ölçekli
planetsgezegenler of TRAPPIST-TRAPPIST1
126
362880
2576
TRAPPIST-1'in Dünya büyüklüğündeki
yedi gezegeni birden
06:17
are tuckedsıkışmış well insideiçeride
the orbityörünge of MercuryMercury.
127
365480
2360
Merkür'ün yörüngesine sığacak düzeyde.
06:21
I have to expandgenişletmek this by 25 timeszamanlar
128
369040
2896
TRAPPIST-1'in yörüngelerini
görebilmeniz için
06:23
for you to see the orbitsYörüngeler
of the TRAPPIST-TRAPPIST1 planetsgezegenler.
129
371960
2720
bunu 25 kez büyütmem gerek.
06:28
It's actuallyaslında much more similarbenzer in sizeboyut
to our planetgezegen JupiterJüpiter and its moonsuyduları,
130
376360
4536
Aslında gezegenimiz Jüpiter ve aylarının
büyüklüğüne daha yakın,
06:32
even thoughgerçi it's sevenYedi
Earth-sizeDünya büyüklüğü planetsgezegenler orbitingyörüngesindeki a starstar.
131
380920
3976
her ne kadar bir yıldızın yörüngesinde,
Dünya büyüklüğünde yedi gezegen olsa da.
06:36
AnotherBaşka bir reasonneden this got everyoneherkes excitedheyecanlı
was artistsanatçı renderingskaplamalar like this.
132
384920
4400
Heyecan vermesinin diğer sebebi de
bu tarz resmetme çalışmaları.
06:42
You got some liquidsıvı waterSu,
some icebuz, maybe some landarazi,
133
390800
3056
Elinizde biraz sıvı su, biraz buz,
belki biraz kara parçası var,
06:45
maybe you can go for a divedalış
in this amazingşaşırtıcı orangePortakal sunsetgün batımı.
134
393880
2760
belki bu harika gün batımında
dalış yapmaya gidebilirsiniz.
06:49
It got everyoneherkes excitedheyecanlı,
135
397920
1336
Bu herkesi heyecanlandırdı
06:51
and then a fewaz monthsay latersonra,
some other paperskâğıtlar camegeldi out
136
399280
3456
ve birkaç ay sonra
başka makaleler yayınlandı,
06:54
that said, actuallyaslında,
it probablymuhtemelen looksgörünüyor more like this.
137
402760
2720
aslında daha çok buna benziyordu.
06:58
(LaughterKahkaha)
138
406080
3200
(Gülüşmeler)
07:02
So there were signsişaretler
139
410400
1896
Bazı yüzeylerin erimiş lav olabileceği
07:04
that some of the surfacesyüzeyler
mightbelki actuallyaslında be moltenerimiş lavalav
140
412320
3696
ve merkez yıldızdan gelen
07:08
and that there were very damagingzarar
X-raysX-ışınları cominggelecek from the centralmerkezi starstar --
141
416040
3496
oldukça zararlı X-ışınlarının
olduğuna dair belirtiler vardı --
07:11
X-raysX-ışınları that will sterilizesterilize the surfaceyüzey
of life and even stripşerit off atmospherestehlikesi olan ortamlar.
142
419560
4280
Yüzeydeki yaşamı verimsizleştirecek hatta
atmosferleri silip atabilecek X-ışınları.
07:16
LuckilyNeyse ki, just a fewaz monthsay agoönce in 2018,
143
424720
2936
Neyse ki birkaç ay önce, 2018'de
07:19
some newyeni paperskâğıtlar camegeldi out
with more refinedrafine measurementsölçümler,
144
427680
3936
daha incelikli ölçümlerle
yeni makaleler yayınlandı
07:23
and they foundbulunan actuallyaslında
it does look something like that.
145
431640
2816
ve daha çok bunun gibi
bir şeye benzediğini buldular.
07:26
(LaughterKahkaha)
146
434480
2016
(Gülüşmeler)
07:28
So we now know that severalbirkaç of them
have hugeKocaman suppliesgereçler of waterSu --
147
436520
3496
Artık birkaçının büyük ölçüde
su bulundurduklarını biliyoruz,
07:32
globalglobal oceansokyanuslar --
148
440040
1216
küresel okyanuslar --
07:33
and severalbirkaç of them
have thickkalın atmospherestehlikesi olan ortamlar,
149
441280
2736
ve birkaçı kalın atmosferli,
07:36
so it's the right placeyer to look
for potentialpotansiyel life.
150
444040
3160
yani burası potansiyel yaşam
aramak için doğru yer.
07:40
But there's something even more
excitingheyecan verici about this systemsistem,
151
448000
2776
Ancak burada çok daha
heyecan verici bir şey var,
07:42
especiallyözellikle for me.
152
450800
1200
özellikle benim için.
07:44
And that's that TRAPPIST-TRAPPIST1
is a resonantrezonans chainzincir.
153
452720
3376
Bu da TRAPPIST-1'in
rezonant bir zincir olması.
07:48
And so that meansanlamına geliyor for everyher two orbitsYörüngeler
of the outerdış planetgezegen,
154
456120
2800
Bunun anlamı bir dış gezegenin
her iki yörüngesi için
07:51
the nextSonraki one in orbitsYörüngeler threeüç timeszamanlar,
155
459800
2456
bir sonraki gezegenin
üç defa dönüyor olması
07:54
and the nextSonraki one in fourdört,
156
462280
1776
ve bir sonraki dört
07:56
and then sixaltı, ninedokuz, 15 and 24.
157
464080
5256
bir sonraki altı, dokuz,
on beş ve yirmi dört defa.
08:01
So you see a lot of very simplebasit ratiosoranlar
amongarasında the orbitsYörüngeler of these planetsgezegenler.
158
469360
4520
Bu gezegenlerin yörüngeleri arasında
pek çok basit oran var.
08:06
ClearlyAçıkça, if you speedhız up theironların motionhareket,
you can get rhythmsritimleri, right?
159
474840
3136
Şüphesiz hareketlerini hızlandırırsanız
ritim elde edersiniz.
08:10
One beatdövmek, say, for everyher time
a planetgezegen goesgider around.
160
478000
2696
Örneğin bir gezegenin
her bir tam dönüşü için bir vuruş.
08:12
But now we know if you speedhız
that motionhareket up even more,
161
480720
2736
Ancak artık biliyoruz ki
hızı biraz daha artırırsanız
08:15
you'llEğer olacak actuallyaslında produceüretmek musicalmüzikal pitchessahalar,
162
483480
2336
aslında ses perdesi elde edersiniz
08:17
and in this casedurum aloneyalnız,
163
485840
1520
ve yalnızca bu durum için
08:20
those pitchessahalar will work togetherbirlikte,
164
488200
1576
sesler uyum içinde olacaktır
08:21
makingyapma harmoniousuyumlu,
even human-likeİnsan gibi harmonyarmoni.
165
489800
2760
hatta insani bir armoni yaratacaktır.
08:25
So let's hearduymak TRAPPIST-TRAPPIST1.
166
493880
2040
O halde TRAPPIST-1'i dinleyelim.
08:28
The first thing you'llEğer olacak hearduymak will be
a noteNot for everyher orbityörünge of eachher planetgezegen,
167
496880
3496
İlk duyacağınız şey, her gezegenin
yörüngesi için bir nota olacak
08:32
and just keep in mindus,
168
500400
1736
ve unutmayın,
08:34
this musicmüzik is cominggelecek
from the systemsistem itselfkendisi.
169
502160
2096
bu müzik sistemin kendisinden geliyor.
08:36
I'm not creatingoluşturma the pitchessahalar or rhythmsritimleri,
170
504280
2056
Perde ya da ritmi ben yaratmıyorum,
08:38
I'm just bringinggetiren them
into the humaninsan hearingişitme rangemenzil.
171
506360
3016
yalnızca insanların
duyum düzeyine indirgiyorum
08:41
And after all sevenYedi planetsgezegenler have enteredgirdi,
172
509400
1976
ve yedi gezegenin hepsi girdikten sonra
08:43
you're going to see --
173
511400
1456
şunu göreceksiniz --
08:44
well, you're going to hearduymak a drumdavul
for everyher time two planetsgezegenler alignhizalama.
174
512880
3255
yani, iki gezegen hizalandığında
bir davul sesi duyacaksınız.
08:48
That's when they kindtür of
get closekapat to eachher other
175
516159
2257
Bu birbirlerine yaklaşır gibi oldukları
08:50
and give eachher other a gravitationalyerçekimi tugrömorkör.
176
518440
1920
ve birbirlerine çekim uyguladıkları zaman.
08:57
(ToneZil sesi)
177
525600
6240
(Ton)
09:05
(Two tonessesleri)
178
533640
6320
(İki ton)
09:14
(ThreeÜç tonessesleri)
179
542360
6480
(Üç ton)
09:22
(FourDört tonessesleri)
180
550080
5360
(Dört ton)
09:29
(FiveBeş tonessesleri)
181
557800
6000
(Beş ton)
09:37
(SixAltı tonessesleri)
182
565520
3800
(Altı ton)
09:45
(SevenYedi tonessesleri)
183
573480
5160
(Yedi ton)
09:53
(DrumDavul beatsatım)
184
581720
4200
(Davul vuruşları)
10:31
(MusicMüzik endsuçları)
185
619306
1150
(Müzik biter)
10:32
And that's the soundses of the starstar itselfkendisi --
its lightışık converteddönüştürülmüş into soundses.
186
620480
3600
Bu yıldızın kendi sesi --
ışığının sese dönüşmüş hâli.
10:37
So you mayMayıs ayı wondermerak etmek
how this is even possiblemümkün.
187
625240
2600
Bunun nasıl mümkün olduğunu
merak edebilirsiniz.
10:40
And it's good to think
of the analogyanaloji of an orchestraOrkestra.
188
628640
3040
Bir orkestra benzetmesini
düşünmek de iyi olabilir.
10:44
When everyoneherkes getsalır togetherbirlikte
to startbaşlama playingoynama in an orchestraOrkestra,
189
632480
2896
Orkestrada herkes birlikte çalacağı zaman
bir anda öylesine başlayamazlar, değil mi?
10:47
they can't just divedalış into it, right?
190
635400
1736
Herkesin tonunu ayarlaması gerekir;
10:49
They have to all get in tunenağme;
191
637160
1416
10:50
they have to make sure
192
638600
1256
herkes, kendi enstrümanlarının
10:51
theironların instrumentsenstrümanlar resonateyankılamak
with theironların neighbors'komşularının instrumentsenstrümanlar,
193
639880
2896
yanındakilerle birlikte
tınladığından emin olmalıdır,
10:54
and something very similarbenzer happenedolmuş
to TRAPPIST-TRAPPIST1 earlyerken in its existencevaroluş.
194
642800
3456
TRAPPIST-1'in var oluşunun
başlangıcında da böyle oldu.
10:58
When the planetsgezegenler were first formingşekillendirme,
195
646280
1816
Gezegenler ilk oluşmaya başladıklarında
11:00
they were orbitingyörüngesindeki withiniçinde a discdisk of gasgaz,
196
648120
3456
bir gaz diskinin yörüngesindeydiler
11:03
and while insideiçeride that discdisk,
197
651600
2296
ve bu diskin içindeyken
11:05
they can actuallyaslında slidekaymak around
198
653920
1496
tam olarak kayabiliyor,
yörüngelerini komşularına
göre ayarlayabiliyorlardı,
11:07
and adjustayarlamak theironların orbitsYörüngeler to theironların neighborsKomşular
199
655440
2336
11:09
untila kadar they're perfectlykusursuzca in tunenağme.
200
657800
2096
ta ki mükemmel bir şekilde
entone olana kadar
11:11
And it's a good thing they did
because this systemsistem is so compactkompakt --
201
659920
3176
ve iyi ki olmuşlar
çünkü bu sistem o kadar yoğun ki --
11:15
a lot of masskitle in a tightsıkı spaceuzay --
202
663120
1936
sıkışık bir alanda çok fazla kütle var --
11:17
if everyher aspectGörünüş of theironların orbitsYörüngeler
wasn'tdeğildi very finelyince tunedayarlanmış,
203
665080
3216
eğer yörüngeleri her bir açıdan
tam olarak uyumlu olmasaydı
11:20
they would very quicklyhızlı bir şekilde
disruptbozmak eachher other'sdiğer en orbitsYörüngeler,
204
668320
2456
kısa sürede birbirlerinin
yörüngelerini bozarlardı
11:22
destroyingtahrip the wholebütün systemsistem.
205
670800
1400
ve tüm sistemi yok ederlerdi.
11:24
So it's really musicmüzik
that is keepingkoruma this systemsistem alivecanlı --
206
672960
3056
Yani bu sistemi
ve potansiyel yerleşimcilerini
11:28
and any of its potentialpotansiyel inhabitantssakinleri.
207
676040
1880
ayakta tutan tam olarak müzik --
11:32
But what does our solargüneş systemsistem soundses like?
208
680920
2040
Peki ya bizim güneş sistemimiz
nasıl duyuluyor?
Bunu size gösteren kişi olmaktan
hiç hazzetmiyorum ama pek güzel değil.
11:36
I hatenefret to be the one to showgöstermek you this,
but it's not prettygüzel.
209
684960
2776
11:39
(LaughterKahkaha)
210
687760
1896
(Gülüşmeler)
11:41
So for one thing,
211
689680
1296
Öncelikle bizim güneş sistemimiz
11:43
our solargüneş systemsistem
is on a much, much largerdaha büyük scaleölçek,
212
691000
3176
çok çok daha büyük bir ölçekte,
11:46
and so to hearduymak all eightsekiz planetsgezegenler,
213
694200
1696
yani 8 gezegeni de duymamız için
11:47
we have to startbaşlama with NeptuneNeptün
nearyakın the bottomalt of our hearingişitme rangemenzil,
214
695920
3176
duyum aralığımızın alt sınırına
en yakın olan Neptün'le başlamalıyız
11:51
and then Mercury'sMercury going
to be all the way up
215
699120
2136
ardından duyum aralığımızın
11:53
nearyakın the very topüst of our hearingişitme rangemenzil.
216
701280
1896
en üst sınırına çıkan Merkür.
11:55
But alsoAyrıca, sincedan beri our planetsgezegenler
are not very compactkompakt --
217
703200
2576
Ayrıca gezegenlerimiz
o kadar sıkışık olmadığı için
11:57
they're very spreadYAYILMIŞ out --
218
705800
2336
oldukça yayılmış bir haldeler --
12:00
they didn't have to adjustayarlamak
theironların orbitsYörüngeler to eachher other,
219
708160
2576
yörüngelerini birbirlerine
ayarlamak zorunda değillerdi,
12:02
so they're kindtür of just all playingoynama
theironların ownkendi randomrasgele noteNot at randomrasgele timeszamanlar.
220
710760
3616
yani her biri gelişigüzel zamanlarda,
gelişigüzel notalarını çalıyorlar.
12:06
So, I'm sorry, but here it is.
221
714400
2720
Yani, üzgünüm ama işte bu.
12:09
(ToneZil sesi)
222
717920
1216
(Ton)
12:11
That's NeptuneNeptün.
223
719160
1416
Bu Neptün.
12:12
(Two tonessesleri)
224
720600
1016
(İki ton)
12:13
UranusUranüs.
225
721640
1200
Uranus
12:15
(ThreeÜç tonessesleri)
226
723560
1696
(Üç ton)
12:17
SaturnSaturn.
227
725280
1216
Satürn.
12:18
(FourDört tonessesleri)
228
726520
1456
(Dört ton)
12:20
JupiterJüpiter.
229
728000
1496
Jüpiter
12:21
And then tuckedsıkışmış in, that's MarsMars.
230
729520
2376
ve araya sıkışan Mars.
12:23
(FiveBeş tonessesleri)
231
731920
1016
(Beş ton)
12:24
(SixAltı tonessesleri)
232
732960
1016
(Altı ton)
12:26
EarthDünya.
233
734000
1200
Dünya.
12:27
(SevenYedi tonessesleri)
234
735586
1150
(Yedi ton)
12:28
VenusVenüs.
235
736760
1200
Venüs.
12:30
(EightSekiz tonessesleri)
236
738626
1150
(Sekiz ton)
12:31
And that's MercuryMercury --
237
739800
1216
Ve bu Merkür --
12:33
OK, OK, I'll stop.
238
741040
1216
Tamam, tamam, duracağım.
12:34
(LaughterKahkaha)
239
742280
1856
(Gülüşmeler)
12:36
So this was actuallyaslında Kepler'sKepler'in dreamrüya.
240
744160
3496
Aslında bu Kepler'in hayaliydi.
12:39
JohannesJohannes KeplerKepler is the personkişi
241
747680
1416
Johannes Kepler, gezegenlerin
12:41
that figuredanladım out
the lawsyasalar of planetarygezegen motionhareket.
242
749120
2176
hareket kanunlarını ortaya çıkaran kişi.
12:43
He was completelytamamen fascinatedbüyülenmiş by this ideaFikir
243
751320
2056
Müzik, astronomi ve geometri arasında
12:45
that there's a connectionbağ
betweenarasında musicmüzik, astronomyastronomi and geometrygeometri.
244
753400
3816
bir bağlantı olması fikri
onu tam anlamıyla büyülüyordu.
12:49
And so he actuallyaslında spentharcanmış an entiretüm bookkitap
245
757240
2536
Bu yüzden bütün bir kitabı boyunca
12:51
just searchingArama for any kindtür of musicalmüzikal
harmonyarmoni amongstarasında the solargüneş system'ssistemin planetsgezegenler
246
759800
5016
güneş sistemindeki gezegenlerin arasında
müzikal bir harmoni arayıp durdu
12:56
and it was really, really hardzor.
247
764840
1480
ve bu gerçekten çok zordu.
12:59
It would have been much easierDaha kolay
had he livedyaşamış on TRAPPIST-TRAPPIST1,
248
767360
2760
TRAPPIST-1'de yaşasaydı
bu çok daha kolay olurdu
13:02
or for that mattermadde ...
249
770920
1816
ya da...
13:04
K2-138.
250
772760
1560
K2-138'de.
13:07
This is a newyeni systemsistem
discoveredkeşfedilen in JanuaryOcak of 2018
251
775080
3736
Bu Ocak 2018'de keşfedilen
yeni bir sistem,
13:10
with fivebeş planetsgezegenler,
252
778840
1256
beş gezegeni var
13:12
and just like TRAPPISTTrappist,
253
780120
1256
ve tıpkı TRAPPIST gibi
13:13
earlyerken on in theironların existencevaroluş,
they were all finelyince tunedayarlanmış.
254
781400
3256
var oluşlarının ilk zamanlarında
son derece entoneydiler.
13:16
They were actuallyaslında tunedayarlanmış
255
784680
1216
Aslında tam 200 yıl önce
13:17
into a tuningayarlama structureyapı
proposedönerilen by PythagorasPisagor himselfkendisi,
256
785920
3016
Pisagor'un öne sürdüğü
entonasyon yapısına göre ayarlanmışlardı.
13:20
over 2,000 yearsyıl before.
257
788960
1320
13:23
But the system'ssistemin actuallyaslında
namedadlı after KeplerKepler,
258
791840
2136
Ama sistemin ismi
aslen Kepler'den geliyor,
13:26
discoveredkeşfedilen by the KeplerKepler spaceuzay telescopeteleskop.
259
794000
2456
Kepler teleskobu tarafından keşfedildi
13:28
And so, in the last fewaz billionmilyar yearsyıl,
260
796480
2256
ve böylece son birkaç milyar yıl içinde
13:30
they'veonlar ettik actuallyaslında lostkayıp theironların tuningayarlama,
261
798760
1696
entonasyonlarını kaybettiler,
13:32
quiteoldukça a bitbit more than TRAPPISTTrappist has,
262
800480
1696
TRAPPIST'inkinden oldukça fazla,
13:34
and so what we're going to do
is go back in time
263
802200
2856
bu yüzden yapacağımız şey
zamanda geri gitmek
13:37
and imaginehayal etmek what
they would'veolurdu soundedkulağa like
264
805080
2416
ve tam oluşumları sırasında
13:39
just as they were formingşekillendirme.
265
807520
1440
nasıl duyulduklarını hayal etmek.
14:02
(MusicMüzik)
266
830040
4920
(Müzik)
15:20
(MusicMüzik endsuçları)
267
908000
1160
(Müzik sona erer)
15:22
(ApplauseAlkış)
268
910880
3440
(Alkış)
15:30
Thank you.
269
918280
1200
Teşekkürler.
15:32
Now, you mayMayıs ayı be wonderingmerak ediyor:
How faruzak does this go?
270
920200
2256
Merak ediyor olabilirsiniz:
Bunun sonu nerede bitiyor?
15:34
How much musicmüzik actuallyaslında is out there?
271
922480
1960
Müziğin ne kadarı gerçekten orada?
15:37
And that's what I was wonderingmerak ediyor last falldüşmek
272
925320
1976
Geçen sonbahar Toronto Üniversitesi'nin
15:39
when I was workingçalışma
at U of T'sT planetariumPlanetaryum,
273
927320
2136
planetaryumunda çalışırken
ben de bunu merak ediyordum
15:41
and I was contactedtemas by an artistsanatçı
namedadlı RobynRobyn RennieRennie and her daughterkız evlat ErinErin.
274
929480
4856
ve Robyn Rennie adlı bir sanatçı
ile kızı Erin'le iletişime geçtim.
15:46
RobynRobyn lovessever the night skygökyüzü,
275
934360
2096
Robin geceleri gökyüzüne bayılıyordu,
15:48
but she hasn'tdeğil sahiptir been ableyapabilmek
to fullytamamen see it for 13 yearsyıl
276
936480
2656
ancak 13 yıldır, görüş kaybından dolayı
15:51
because of visionvizyon losskayıp.
277
939160
1200
tam olarak göremiyordu.
15:53
And so they wonderedmerak
if there was anything I could do.
278
941320
2576
Yapabileceğim bir şey olup
olmadığını merak ediyorlardı.
15:55
So I collectedtoplanmış all the soundssesleri
I could think of from the universeEvren
279
943920
3576
Ben de evrenden
düşünebildiğim kadar sesi topladım
15:59
and packagedpaketlenmiş them into
what becameoldu "Our MusicalMüzikal UniverseEvren."
280
947520
5136
ve "Bizim Müzikal Evrenimiz"
içerisine paketledim.
16:04
This is a sound-basedSes tabanlı planetariumPlanetaryum showgöstermek
281
952680
2256
Bu evrenin ritim ve harmonisini keşfeden
16:06
exploringkeşfetmek the rhythmritim
and harmonyarmoni of the cosmosEvren.
282
954960
3176
ses temelli bir planetaryum gösterisi
16:10
And RobynRobyn was so movedtaşındı
by this presentationsunum
283
958160
2256
ve Robin bu sunumdan o kadar etkilendi ki
16:12
that when she wentgitti home,
284
960440
1256
eve gidip yaşadığı deneyimin
16:13
she paintedboyalı this gorgeousmuhteşem
representationtemsil of her experiencedeneyim.
285
961720
3200
bu harika temsilini resmetti.
16:18
And then I defacedTahrif it
by puttingkoyarak JupiterJüpiter on it for the posterafiş.
286
966080
2936
Ben de poster için üzerine
Jüpiter'i koyarak onu bozdum.
16:21
(LaughterKahkaha)
287
969040
1320
(Gülüşmeler)
16:23
So ...
288
971840
1200
Yani...
16:27
in this showgöstermek, I take people
of all visionvizyon levelsseviyeleri
289
975040
3376
bu gösteride, tüm görüş
seviyelerinden insanları alıp
16:30
and bringgetirmek them on an audioses tourtur
of the universeEvren,
290
978440
2696
onları evrenimizin
işitsel turuna çıkarıyorum,
16:33
from the night skygökyüzü all the way out
to the edgekenar of the observableizlenebilir universeEvren.
291
981160
4080
gece gökyüzünden, gözlemlenebilir
evrenin en ucuna kadar.
16:38
But even this is just the startbaşlama
of a musicalmüzikal odysseyOdyssey
292
986240
2496
Ancak bu bile evreni
yeni gözler ve yeni kulaklarla
16:40
to experiencedeneyim the universeEvren
with newyeni eyesgözleri and with newyeni earskulaklar,
293
988760
3896
deneyimleyebileceğimiz müzikal
bir yolculuğun sadece başlangıcı
16:44
and I hopeumut you'llEğer olacak joinkatılmak me.
294
992680
1576
ve umarım bana katılırsınız.
16:46
Thank you.
295
994280
1216
Teşekkürler.
16:47
(ApplauseAlkış)
296
995520
2320
(Alkış)
Translated by Duygu Sezgin
Reviewed by Cihan Ekmekçi

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Matt Russo - Astrophysicist, musician
Matt Russo is an astrophysicist and musician who translates the rhythm and harmony of the cosmos into music and sound.

Why you should listen

Matt Russo co-founded the art-science project SYSTEM Sounds and works to make astronomy more accessible to the visually impaired. His work has been featured in the New York Times, and he will lead an orchestra in an upcoming BBC documentary on the TRAPPIST-1 planetary system. He is currently a professor at Seneca College in Toronto, Canada, where he teaches a course on the deep connections between music and astronomy.

More profile about the speaker
Matt Russo | Speaker | TED.com