ABOUT THE SPEAKER
Matt Russo - Astrophysicist, musician
Matt Russo is an astrophysicist and musician who translates the rhythm and harmony of the cosmos into music and sound.

Why you should listen

Matt Russo co-founded the art-science project SYSTEM Sounds and works to make astronomy more accessible to the visually impaired. His work has been featured in the New York Times, and he will lead an orchestra in an upcoming BBC documentary on the TRAPPIST-1 planetary system. He is currently a professor at Seneca College in Toronto, Canada, where he teaches a course on the deep connections between music and astronomy.

More profile about the speaker
Matt Russo | Speaker | TED.com
TEDxUofT

Matt Russo: What does the universe sound like? A musical tour

Matt Russo: Jak brzmi wszechświat? Muzyczna wycieczka

Filmed:
1,688,064 views

Czy przestrzeń kosmiczna to naprawdę tak ciche i pozbawione życia miejsce, jak często się je przedstawia? Możliwe, że nie. Astrofizyk i muzyk Matt Russo zabiera nas w podróż przez kosmos, odkrywając ukryte rytmy i harmonie orbit planetarnych. Wszechświat jest pełen muzyki, mówi - musimy tylko nauczyć się, jak ją usłyszeć.
- Astrophysicist, musician
Matt Russo is an astrophysicist and musician who translates the rhythm and harmony of the cosmos into music and sound. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I'd like you all
to closeblisko your eyesoczy, please ...
0
760
2200
Zamknijcie oczy...
00:17
and imaginewyobrażać sobie yourselfsiebie sittingposiedzenie
in the middleśrodkowy of a largeduży, openotwarty fieldpole
1
5440
4216
i wyobraźcie sobie siebie siedzących
pośrodku dużego, otwartego pola,
00:21
with the sunsłońce settingoprawa on your right.
2
9680
1667
po waszej prawej zachodzi słońce.
00:24
And as the sunsłońce setszestawy,
3
12080
1216
W tym momencie
00:25
imaginewyobrażać sobie that tonightdzisiejszej nocy
you don't just see the starsgwiazdy appearzjawić się,
4
13320
2936
wyobraźcie sobie, że dziś
nie tylko zobaczycie gwiazdy,
00:28
but you're ablezdolny to hearsłyszeć the starsgwiazdy appearzjawić się
5
16280
2016
ale możecie je też usłyszeć.
00:30
with the brightestnajjaśniejszy starsgwiazdy
beingistota the loudestnajgłośniejszy notesnotatki
6
18320
2896
Te najjaśniejsze wydają
najgłośniejsze dźwięki,
00:33
and the hottercieplejsze, bluerbardziej błękitny starsgwiazdy
producingprodukujący the higher-pitchedwyższe-rozbił notesnotatki.
7
21240
3520
a gorętsze, niebieskie gwiazdy
produkują wysokie tony.
00:37
(MusicMuzyka)
8
25840
6480
(Muzyka)
00:59
And sinceod eachkażdy constellationkonstelacji
is madezrobiony up of differentróżne typestypy of starsgwiazdy,
9
47840
3256
Ponieważ każdą konstelację
tworzą różne rodzaje gwiazd,
01:03
they'lloni to zrobią eachkażdy produceprodukować
theirich ownwłasny uniquewyjątkowy melodymelodia,
10
51120
2696
wszystkie produkują unikalne melodie,
01:05
suchtaki as AriesBaran, the rampamięci RAM.
11
53840
3080
jak Baran.
01:11
(MusicMuzyka)
12
59000
1976
(Muzyka)
01:13
Or OrionOrion, the hunterŁowca.
13
61000
2136
Albo Orion, łowca.
01:15
(MusicMuzyka)
14
63160
2760
(Muzyka)
01:19
Or even TaurusTaurus, the bullbyk.
15
67160
1736
A nawet Byk.
01:20
(MusicMuzyka)
16
68920
2200
(Muzyka)
01:26
We liverelacja na żywo in a musicalmusical universewszechświat,
17
74120
2376
Żyjemy w muzycznym wszechświecie,
01:28
and we can use that to experiencedoświadczenie
it from a newNowy perspectiveperspektywiczny,
18
76520
3536
możemy dzięki temu
zobaczyć go w nowej perspektywie
01:32
and to sharedzielić that perspectiveperspektywiczny
with a widerszerszy rangezasięg of people.
19
80080
4056
i podzielić się nią
z szerszym gronem ludzi.
01:36
Let me showpokazać you what I mean.
20
84160
1336
Pokażę wam, co mam na myśli.
01:37
(MusicMuzyka endskończy się)
21
85520
1296
(Koniec muzyki)
01:38
Now, when I tell people
I'm an astrophysicistastrofizyk,
22
86840
2176
Gdy mówię ludziom,
że jestem astrofizykiem,
01:41
they're usuallyzazwyczaj prettyładny impressedpod wrażeniem.
23
89040
1616
zazwyczaj są pod wrażeniem.
01:42
And then I say I'm alsorównież a musicianmuzyk --
they're like, "Yeah, we know."
24
90680
3216
A gdy dodaję, że jestem muzykiem,
mówią: "tak, wiemy".
01:45
(LaughterŚmiech)
25
93920
1016
(Śmiech)
01:46
So everyonekażdy seemswydaje się to know
26
94960
1296
Czyli wszyscy wiedzą,
01:48
that there's this deepgłęboki connectionpołączenie
betweenpomiędzy musicmuzyka and astronomyastronomia.
27
96280
2936
że istnieje głęboki związek
pomiędzy muzyką i astronomią.
01:51
And it's actuallytak właściwie a very oldstary ideapomysł;
28
99240
1656
To bardzo stara idea,
01:52
it goesidzie back over 2,000 yearslat
to PythagorasPitagoras.
29
100920
3016
jej początki sięgają
ponad 2000 lat wstecz, do Pitagorasa.
01:55
You mightmoc rememberZapamiętaj PythagorasPitagoras
from suchtaki theoremstwierdzenia
30
103960
2256
Prawdopodobnie pamiętacie go z twierdzeń,
01:58
as the PythagoreanPitagorasa theoremTwierdzenie o --
31
106240
1856
takich jak twierdzenie Pitagorasa.
02:00
(LaughterŚmiech)
32
108120
1016
(Śmiech)
02:01
And he said:
33
109160
1560
Powiedział:
02:03
"There is geometryGeometria
in the hummingbuczenie of the stringssmyczki,
34
111640
2536
"Geometria istnieje w brzęku strun,
02:06
there is musicmuzyka in the spacingodstępy między
of the spheressfery."
35
114200
2496
muzyka istnieje w rozmieszczeniu sfer".
02:08
And so he literallydosłownie thought
36
116720
1336
On dosłownie myślał,
02:10
that the motionsruchy of the planetsplanety
alongwzdłuż the celestialCelestial spherekula
37
118080
2736
że ruchy planet na sferze niebieskiej
02:12
createdstworzony harmoniousharmonijne musicmuzyka.
38
120840
1240
tworzą harmonijną muzykę.
02:15
And if you askedspytał him,
"Why don't we hearsłyszeć anything?"
39
123000
2416
A gdyby go zapytać:
"Dlaczego nic nie słyszymy?"
02:17
he'don by say you can't hearsłyszeć it
40
125440
1296
Powiedziałby: "Nie da się,
02:18
because you don't know
what it's like to not hearsłyszeć it;
41
126760
2496
bo nie wiemy, jak to jest
nie słyszeć wcale,
02:21
you don't know what trueprawdziwe silencecisza is.
42
129280
1735
nie znamy prawdziwej ciszy".
02:23
It's like how you have to wait
for your powermoc to go out
43
131039
2617
Tak jak dopiero, gdy wyłączą nam prąd,
02:25
to hearsłyszeć how annoyingdenerwujący
your refrigeratorlodówka was.
44
133680
2040
rozumiemy, jak irytująca była lodówka.
02:28
Maybe you buykupować that,
45
136360
1216
Może to do was trafia,
02:29
but not everybodywszyscy elsejeszcze was buyingkupowanie it,
includingwłącznie z suchtaki namesnazwy as AristotleArystoteles.
46
137600
3720
ale nie wszyscy się z tym zgadzali,
na przykład Arystoteles.
02:34
(LaughterŚmiech)
47
142240
2776
(Śmiech)
02:37
ExactDokładny wordssłowa.
48
145040
1216
Dokładnie tak.
02:38
(LaughterŚmiech)
49
146280
1016
(Śmiech)
02:39
So I'll paraphraseparafraza his exactdokładny wordssłowa.
50
147320
1696
Sparafrazuję jego słowa.
02:41
He said it's a nicemiły ideapomysł,
51
149040
1376
Powiedział, że to miła idea,
02:42
but if something as largeduży and vastogromny
as the heavensniebiosa themselvessami
52
150440
3336
ale jeśli coś tak dużego i rozległego
jak same niebiosa
02:45
were movingw ruchu and makingzrobienie soundsDźwięki,
53
153800
1576
wydawałoby dzięki, ruszając się,
02:47
it wouldn'tnie just be audibleAudible,
54
155400
1376
byłoby to nie tylko słyszalne,
02:48
it would be earth-shatteringlyZiemia-shatteringly loudgłośny.
55
156800
2416
ale też tak głośne,
że trzęsłaby się Ziemia.
02:51
We exististnieć, thereforew związku z tym
there is no musicmuzyka of the spheressfery.
56
159240
3520
Istniejemy, więc nie ma
żadnej muzyki sfer.
02:55
He alsorównież thought that the brain'smózg
only purposecel, powód was to coolchłodny down the bloodkrew,
57
163760
3456
Sądził też, że jedynym celem mózgu
było ochłodzenie krwi.
02:59
so there's that ...
58
167240
1256
03:00
(LaughterŚmiech)
59
168520
1216
(Śmiech)
03:01
But I'd like to showpokazać you that in some way
they were actuallytak właściwie bothobie right.
60
169760
3416
Chciałbym wam pokazać,
że w pewien sposób obaj mieli rację.
03:05
And we're going to startpoczątek by understandingzrozumienie
what makesczyni musicmuzyka musicalmusical.
61
173200
4080
Zaczniemy od zrozumienia,
co czyni muzykę muzyczną.
03:10
It maymoże sounddźwięk like a sillygłupi questionpytanie,
62
178040
2096
Może to brzmieć jak głupie pytanie,
03:12
but have you ever wonderedzastanawiałem się why it is
63
180160
1736
ale czy zastanawialiście się kiedyś,
03:13
that certainpewny notesnotatki, when playedgrał togetherRazem,
sounddźwięk relativelystosunkowo pleasingprzyjemny or consonantSpółgłoska,
64
181920
4256
dlaczego pewne dźwięki grane razem
brzmią przyjemnie, współgrają ze sobą,
03:18
suchtaki as these two --
65
186200
1216
tak jak te dwa.
03:19
(MusicMuzyka)
66
187440
2576
(Muzyka)
03:22
while othersinni are
a lot more tenseczas or dissonantdysharmonii,
67
190040
2656
Podczas gdy inne
są o wiele bardziej rozbieżne,
03:24
suchtaki as these two.
68
192720
1256
tworzą dysonans - jak te.
03:26
(MusicMuzyka)
69
194000
2336
(Muzyka)
03:28
Right?
70
196360
1216
Prawda?
03:29
Why is that? Why are there notesnotatki at all?
71
197600
1936
Dlaczego tak się dzieje? Po co nam nuty?
03:31
Why can you be in or out of tuneTune?
72
199560
1600
Czemu da się grać czysto lub nie?
03:33
Well, the answerodpowiedź to that questionpytanie
73
201880
1616
Cóż, odpowiedź na to pytanie
03:35
was actuallytak właściwie solvedrozwiązany by PythagorasPitagoras himselfsamego siebie.
74
203520
3520
podał sam Pitagoras.
03:40
Take a look at the stringstrunowy on the fardaleko left.
75
208360
2400
Spójrzcie na strunę po lewej stronie.
03:43
If you bowkokarda that stringstrunowy,
76
211960
1696
Jeśli w nią uderzymy,
03:45
it will produceprodukować a noteUwaga as it oscillatesoscyluje
very fastszybki back and forthnaprzód.
77
213680
3656
wytworzy dźwięk, oscylując
bardzo szybko tam i z powrotem.
03:49
(MusicalMuzyczne noteUwaga)
78
217360
3376
(Dźwięk)
03:52
But now if you cutciąć the stringstrunowy in halfpół,
you'llTy będziesz get two stringssmyczki,
79
220760
2936
Ale jeśli przetniecie tę strunę wpół,
otrzymacie dwie struny,
03:55
eachkażdy oscillatingwahliwa twicedwa razy as fastszybki.
80
223720
2096
każda oscylująca dwa razy szybciej.
03:57
And that will produceprodukować a relatedzwiązane z noteUwaga.
81
225840
2936
Wytworzą powiązany dźwięk.
04:00
Or threetrzy timesczasy as fastszybki,
82
228800
1320
Albo trzy razy szybciej,
04:03
or fourcztery timesczasy --
83
231040
1216
albo cztery...
04:04
(MusicalMuzyczne notesnotatki)
84
232280
4840
(Dźwięki)
04:11
And so the secretsekret to musicalmusical harmonyHarmonia
really is simpleprosty ratioswspółczynniki:
85
239280
3936
A więc sekret harmonii muzycznej
to naprawdę zwykła proporcja:
04:15
the simplerprostsze the ratiostosunek,
86
243240
2136
im prostsza,
04:17
the more pleasingprzyjemny or consonantSpółgłoska
those two notesnotatki will sounddźwięk togetherRazem.
87
245400
3176
tym przyjemniej albo dźwięczniej
te dwa dźwięki zabrzmią razem.
04:20
And the more complexzłożony the ratiostosunek,
the more dissonantdysharmonii they will sounddźwięk.
88
248600
3176
A im bardziej skomplikowana proporcja,
tym większy dysonans.
04:23
And it's this interplaywzajemne oddziaływanie
betweenpomiędzy tensionnapięcie and releasewydanie,
89
251800
2616
Ta wzajemna zależność
między napięciem i rozluźnieniem
04:26
or consonancewspółbrzmienie and dissonancedysonans,
90
254440
1736
albo konsonansem i dysonansem,
04:28
that makesczyni what we call musicmuzyka.
91
256200
1960
tworzy to, co nazywamy muzyką.
04:31
(MusicMuzyka)
92
259800
3280
(Muzyka)
04:46
(MusicMuzyka endskończy się)
93
274520
1216
(Koniec muzyki)
04:47
(ApplauseAplauz)
94
275760
1056
(Brawa)
04:48
Thank you.
95
276840
1216
Dziękuję.
04:50
(ApplauseAplauz)
96
278080
2976
(Brawa)
04:53
But there's more.
97
281080
1200
Ale to nie wszystko.
04:55
(LaughterŚmiech)
98
283040
1960
(Śmiech)
04:57
So the two featurescechy of musicmuzyka
we like to think of as pitchsmoła and rhythmsrytmy,
99
285680
4056
Te dwie cechy muzyki,
które nazywamy tonem i rytmem,
05:01
they're actuallytak właściwie two versionswersje
of the samepodobnie thing,
100
289760
2496
to tak naprawdę dwie wersje tego samego.
05:04
and I can showpokazać you.
101
292280
1216
Mogę wam pokazać.
05:05
(SlowPowolny rhythmrytm)
102
293520
1216
(Powolny rytm)
05:06
That's a rhythmrytm right?
103
294760
1200
Jest rytm, prawda?
05:09
Watch what happensdzieje się when we speedprędkość it up.
104
297478
1858
Oto, co się stanie, gdy przyspieszymy.
05:11
(RhythmRytm getsdostaje graduallystopniowo fasterszybciej)
105
299360
3216
(Rytm stopniowo przyspiesza)
05:14
(HighWysoka pitchsmoła)
106
302600
3416
(Wysoki ton)
05:18
(LoweringObniżenie pitchsmoła)
107
306040
3456
(Niższy ton)
05:21
(SlowPowolny RhythmRytm)
108
309520
2600
(Powolny rytm)
05:25
So oncepewnego razu a rhythmrytm startszaczyna się happeningwydarzenie
more than about 20 timesczasy perza seconddruga,
109
313320
3296
Gdy rytm wydarza się
więcej niż 20 razy na sekundę,
05:28
your brainmózg flipskoziołki.
110
316640
1216
wasz mózg wariuje.
05:29
It stopsprzystanki hearingprzesłuchanie it as a rhythmrytm
and startszaczyna się hearingprzesłuchanie it as a pitchsmoła.
111
317880
3080
Przestaje słyszeć go jako rytm,
a zaczyna jako ton.
05:34
So what does this have to do
with astronomyastronomia?
112
322760
2096
Co to ma wspólnego z astronomią?
05:36
Well, that's when we get
to the TRAPPIST-Trapistów1 systemsystem.
113
324880
3040
Tutaj docieramy do układu TRAPPIST-1.
05:40
This is an exoplanetaryegzoplanetary systemsystem
discoveredodkryty last FebruaryLutego of 2017,
114
328760
5496
To system egzoplanetarny
odkryty w lutym 2017 roku.
05:46
and it got everyonekażdy excitedpodekscytowany
115
334280
1336
Wszyscy się podekscytowali,
05:47
because it is sevensiedem Earth-sizedRozmiar ziemi planetsplanety
all orbitingorbitujący a very nearBlisko redczerwony dwarfkrasnolud stargwiazda.
116
335640
4776
bo składa się on z 7 planet wielkości
Ziemi orbitujących wokół czerwonego karła.
05:52
And we think that threetrzy of the planetsplanety
117
340440
1856
Sądzimy, że 3 z tych planet
mają odpowiednią temperaturę
dla ciekłej wody.
05:54
have the right temperaturetemperatura
for liquidciekły waterwoda.
118
342320
2096
05:56
It's alsorównież so closeblisko
that in the nextNastępny fewkilka yearslat,
119
344440
2176
Jest on też tak blisko,
że w ciągu kilku lat
05:58
we should be ablezdolny to detectwykryć
elementselementy in theirich atmosphereszagrożonych wybuchem
120
346640
2696
będziemy mogli wykryć
pierwiastki w atmosferze,
06:01
suchtaki as oxygentlen and methanemetan --
potentialpotencjał signsznaki of life.
121
349360
2560
takie jak tlen czy metan,
potencjalne znaki życia.
06:05
But one thing about
the TRAPPISTTrapistów systemsystem is that it is tinymalutki.
122
353920
3296
Ale jest jedna rzecz
w systemie TRAPPIST: jest on malutki.
06:09
So here we have the orbitsorbity
of the innerwewnętrzny rockyRocky planetsplanety
123
357240
2816
To orbity wewnętrznych planet skalistych
06:12
in our solarsłoneczny systemsystem:
124
360080
1256
w Układzie Słonecznym:
06:13
MercuryRtęć, VenusVenus, EarthZiemia and MarsMars,
125
361360
1496
Merkury, Wenus, Ziemia, Mars.
06:14
and all sevensiedem Earth-sizedRozmiar ziemi
planetsplanety of TRAPPIST-Trapistów1
126
362880
2576
Wszystkie planety
wielkości Ziemi z TRAPPIST-1
06:17
are tuckedschowany well insidewewnątrz
the orbitorbita of MercuryRtęć.
127
365480
2360
zmieszczą się w orbicie Merkurego.
06:21
I have to expandrozszerzać this by 25 timesczasy
128
369040
2896
Muszę to powiększyć 25 razy,
06:23
for you to see the orbitsorbity
of the TRAPPIST-Trapistów1 planetsplanety.
129
371960
2720
żebyście zobaczyli
orbity planet z TRAPPIST-1.
06:28
It's actuallytak właściwie much more similarpodobny in sizerozmiar
to our planetplaneta JupiterJupiter and its moonsksiężyce,
130
376360
4536
Właściwie jest to bardziej zbliżone
rozmiarem do Jowisza i jego księżyców,
06:32
even thoughchociaż it's sevensiedem
Earth-sizeRozmiar ziemi planetsplanety orbitingorbitujący a stargwiazda.
131
380920
3976
mimo że to 7 planet wielkości Ziemi
orbitujących wokół gwiazdy.
06:36
AnotherInnym reasonpowód this got everyonekażdy excitedpodekscytowany
was artistartysta renderingsrenderingi like this.
132
384920
4400
Inną przyczyną podekscytowania
były takie artystyczne obrazy.
06:42
You got some liquidciekły waterwoda,
some icelód, maybe some landwylądować,
133
390800
3056
Jest tu ciekła woda,
trochę lodu, może ziemi,
06:45
maybe you can go for a divenurkować
in this amazingniesamowity orangePomarańczowy sunsetzachód słońca.
134
393880
2760
może można zanurkować,
i ten niesamowity zachód słońca.
06:49
It got everyonekażdy excitedpodekscytowany,
135
397920
1336
Wszyscy się podekscytowali,
06:51
and then a fewkilka monthsmiesiące laterpóźniej,
some other papersdokumenty tożsamości cameoprawa ołowiana witrażu out
136
399280
3456
a kilka miesięcy później
pojawiły się inne publikacje
06:54
that said, actuallytak właściwie,
it probablyprawdopodobnie lookswygląda more like this.
137
402760
2720
mówiące, że prawdopodobnie
wygląda to bardziej tak.
06:58
(LaughterŚmiech)
138
406080
3200
(Śmiech)
07:02
So there were signsznaki
139
410400
1896
Były więc przesłanki,
07:04
that some of the surfacespowierzchnie
mightmoc actuallytak właściwie be moltenstopionego lavalawa
140
412320
3696
że niektóre powierzchnie
mogą być roztopioną lawą,
07:08
and that there were very damaginguszkodzenia
X-raysRentgenowskie comingprzyjście from the centralcentralny stargwiazda --
141
416040
3496
i że są tam bardzo destrukcyjne
promienie X z centralnej gwiazdy,
07:11
X-raysRentgenowskie that will sterilizesterylizować the surfacepowierzchnia
of life and even striprozebrać się off atmosphereszagrożonych wybuchem.
142
419560
4280
mogące wysterylizować ich
powierzchnię z życia, zniszczyć atmosferę.
07:16
LuckilyNa szczęście, just a fewkilka monthsmiesiące agotemu in 2018,
143
424720
2936
Na szczęście kilka miesięcy temu,
w roku 2018,
07:19
some newNowy papersdokumenty tożsamości cameoprawa ołowiana witrażu out
with more refinedrafinowany measurementspomiary,
144
427680
3936
pojawiły się nowe publikacje
z bardziej dopracowanymi pomiarami,
07:23
and they founduznany actuallytak właściwie
it does look something like that.
145
431640
2816
które pokazały, że naprawdę
wygląda to mniej więcej tak.
07:26
(LaughterŚmiech)
146
434480
2016
(Śmiech)
07:28
So we now know that severalkilka of them
have hugeolbrzymi supplieskieszonkowe dzieci of waterwoda --
147
436520
3496
Wiemy więc teraz, że kilka z nich
ma duże zasoby wodne,
07:32
globalświatowy oceansoceany --
148
440040
1216
globalne oceany,
07:33
and severalkilka of them
have thickgruby atmosphereszagrożonych wybuchem,
149
441280
2736
a kilka z nich gęste atmosfery.
07:36
so it's the right placemiejsce to look
for potentialpotencjał life.
150
444040
3160
Więc to właściwe miejsce,
by szukać potencjalnego życia.
07:40
But there's something even more
excitingekscytujący about this systemsystem,
151
448000
2776
Jest w tym systemie
coś jeszcze bardziej ekscytującego,
07:42
especiallyszczególnie for me.
152
450800
1200
zwłaszcza dla mnie.
07:44
And that's that TRAPPIST-Trapistów1
is a resonantrezonansowe chainłańcuch.
153
452720
3376
A to dlatego, że TRAPPIST-1
to łańcuch rezonujący.
07:48
And so that meansznaczy for everykażdy two orbitsorbity
of the outerzewnętrzny planetplaneta,
154
456120
2800
Oznacza to, że na każde dwa okrążenia
planety zewnętrznej,
07:51
the nextNastępny one in orbitsorbity threetrzy timesczasy,
155
459800
2456
kolejna planeta okrąża gwiazdę 3 razy,
07:54
and the nextNastępny one in fourcztery,
156
462280
1776
następna 4,
07:56
and then sixsześć, ninedziewięć, 15 and 24.
157
464080
5256
kolejne po 6, 15 i 24 razy.
08:01
So you see a lot of very simpleprosty ratioswspółczynniki
amongpośród the orbitsorbity of these planetsplanety.
158
469360
4520
Widać wiele prostych proporcji
pomiędzy orbitami tych planet.
08:06
ClearlyWyraźnie, if you speedprędkość up theirich motionruch,
you can get rhythmsrytmy, right?
159
474840
3136
Jeśli przyspieszy się ich ruch,
otrzymamy rytm, prawda?
08:10
One beatbić, say, for everykażdy time
a planetplaneta goesidzie around.
160
478000
2696
Jeden bit na każdy obrót planety.
08:12
But now we know if you speedprędkość
that motionruch up even more,
161
480720
2736
Ale teraz wiemy, że jeśli
przyspieszymy ten ruch bardziej,
08:15
you'llTy będziesz actuallytak właściwie produceprodukować musicalmusical pitchesStanowiska kempingowe,
162
483480
2336
wyprodukujemy muzyczne tony,
08:17
and in this casewalizka alonesam,
163
485840
1520
a w tym konkretnym przypadku,
08:20
those pitchesStanowiska kempingowe will work togetherRazem,
164
488200
1576
te tony wybrzmią ze sobą,
08:21
makingzrobienie harmoniousharmonijne,
even human-likepodobne do ludzi harmonyHarmonia.
165
489800
2760
tworząc nawet ludzką harmonię.
08:25
So let's hearsłyszeć TRAPPIST-Trapistów1.
166
493880
2040
Posłuchajmy więc TRAPPIST-1.
08:28
The first thing you'llTy będziesz hearsłyszeć will be
a noteUwaga for everykażdy orbitorbita of eachkażdy planetplaneta,
167
496880
3496
Pierwsze, co usłyszycie, to nuta
dla orbity każdej planety,
08:32
and just keep in mindumysł,
168
500400
1736
pamiętajcie,
08:34
this musicmuzyka is comingprzyjście
from the systemsystem itselfsamo.
169
502160
2096
że ta muzyka pochodzi z samego układu.
08:36
I'm not creatingtworzenie the pitchesStanowiska kempingowe or rhythmsrytmy,
170
504280
2056
Nie tworzę tonów ani rytmów,
08:38
I'm just bringingprzynoszący them
into the humanczłowiek hearingprzesłuchanie rangezasięg.
171
506360
3016
ja tylko przetwarzam je tak,
by były słyszalne dla ludzi.
08:41
And after all sevensiedem planetsplanety have enteredweszła,
172
509400
1976
A gdy wszystkie 7 planet wejdzie,
08:43
you're going to see --
173
511400
1456
zobaczycie...
08:44
well, you're going to hearsłyszeć a drumbęben
for everykażdy time two planetsplanety alignwyrównać.
174
512880
3255
Usłyszycie perkusję
przy każdym spotkaniu dwóch planet.
08:48
That's when they kinduprzejmy of
get closeblisko to eachkażdy other
175
516159
2257
To właśnie wtedy zbliżają się.
08:50
and give eachkażdy other a gravitationalgrawitacyjny tugholownik.
176
518440
1920
i dają sobie grawitacyjnego kuksańca.
08:57
(ToneDźwięk)
177
525600
6240
(Ton)
09:05
(Two tonesdźwięki)
178
533640
6320
(Dwa tony)
09:14
(ThreeTrzy tonesdźwięki)
179
542360
6480
(Trzy tony)
09:22
(FourCztery tonesdźwięki)
180
550080
5360
(Cztery tony)
09:29
(FivePięć tonesdźwięki)
181
557800
6000
(Pięć tonów)
09:37
(SixSześć tonesdźwięki)
182
565520
3800
(Sześć tonów)
09:45
(SevenSiedem tonesdźwięki)
183
573480
5160
(Siedem tonów)
09:53
(DrumBęben beatsbije)
184
581720
4200
(Perkusja)
10:31
(MusicMuzyka endskończy się)
185
619306
1150
(Koniec muzyki)
10:32
And that's the sounddźwięk of the stargwiazda itselfsamo --
its lightlekki convertedprzekształcić into sounddźwięk.
186
620480
3600
To jest dźwięk samej gwiazdy,
jej światło przetworzone na dźwięk.
10:37
So you maymoże wondercud
how this is even possiblemożliwy.
187
625240
2600
Możecie zastanawiać się,
jak to jest możliwe.
10:40
And it's good to think
of the analogyanalogia of an orchestraOrkiestra.
188
628640
3040
Dobrze jest myśleć o analogii orkiestry.
10:44
When everyonekażdy getsdostaje togetherRazem
to startpoczątek playinggra in an orchestraOrkiestra,
189
632480
2896
Kiedy wszyscy spotykają się,
by zacząć grać w orkiestrze,
10:47
they can't just divenurkować into it, right?
190
635400
1736
nie mogą po prostu zacząć grać.
10:49
They have to all get in tuneTune;
191
637160
1416
Muszą się dostroić;
10:50
they have to make sure
192
638600
1256
muszą upewnić się,
10:51
theirich instrumentsinstrumenty resonaterezonować
with theirich neighbors'sąsiadów instrumentsinstrumenty,
193
639880
2896
że instrumenty rezonują
z instrumentami sąsiadów.
10:54
and something very similarpodobny happenedstało się
to TRAPPIST-Trapistów1 earlywcześnie in its existenceistnienie.
194
642800
3456
Coś podobnego stało się
z TRAPPIST-1 we wczesnej fazie rozwoju.
10:58
When the planetsplanety were first formingformowanie,
195
646280
1816
Kiedy planety się formowały,
11:00
they were orbitingorbitujący withinw ciągu a discpłyty of gasgaz,
196
648120
3456
orbitowały wewnątrz dysku gazu,
11:03
and while insidewewnątrz that discpłyty,
197
651600
2296
a wewnątrz tego dysku
11:05
they can actuallytak właściwie slideślizgać się around
198
653920
1496
mogły się prześlizgiwać dookoła
11:07
and adjustdostosować theirich orbitsorbity to theirich neighborssąsiedzi
199
655440
2336
i dostosować się do orbit swoich sąsiadów,
11:09
untilaż do they're perfectlydoskonale in tuneTune.
200
657800
2096
aż do momentu, gdy idealnie się nastroiły.
11:11
And it's a good thing they did
because this systemsystem is so compactkompaktowy --
201
659920
3176
Dobrze, że się tak stało,
bo ten system jest tak ciasny,
11:15
a lot of massmasa in a tightmocno spaceprzestrzeń --
202
663120
1936
ogrom masy w niewielkiej przestrzeni,
11:17
if everykażdy aspectaspekt of theirich orbitsorbity
wasn'tnie było very finelydrobno tuneddostrojony,
203
665080
3216
że gdyby każdy aspekt ich orbit
nie był tak dobrze nastrojony,
11:20
they would very quicklyszybko
disruptzakłócać eachkażdy other'sinne orbitsorbity,
204
668320
2456
prędko zakłóciłyby własne orbity,
11:22
destroyingniszczenie the wholecały systemsystem.
205
670800
1400
niszcząc cały system.
11:24
So it's really musicmuzyka
that is keepingkonserwacja this systemsystem aliveżywy --
206
672960
3056
Czyli to naprawdę muzyka
utrzymuje ten system przy życiu...
11:28
and any of its potentialpotencjał inhabitantsmieszkańcy.
207
676040
1880
i jego potencjalnych mieszkańców.
11:32
But what does our solarsłoneczny systemsystem sounddźwięk like?
208
680920
2040
A jak brzmi nasz Układ Słoneczny?
11:36
I hatenienawidzić to be the one to showpokazać you this,
but it's not prettyładny.
209
684960
2776
Nie chcę być tym, który wam to pokaże,
nie jest to ładne.
11:39
(LaughterŚmiech)
210
687760
1896
(Śmiech)
11:41
So for one thing,
211
689680
1296
Po pierwsze
11:43
our solarsłoneczny systemsystem
is on a much, much largerwiększy scaleskala,
212
691000
3176
nasz Układ Słoneczny
jest o wiele, wiele większy,
11:46
and so to hearsłyszeć all eightosiem planetsplanety,
213
694200
1696
więc żeby usłyszeć 8 planet,
11:47
we have to startpoczątek with NeptuneNeptune
nearBlisko the bottomDolny of our hearingprzesłuchanie rangezasięg,
214
695920
3176
zaczniemy od Neptuna, blisko
dolnego limitu zakresu słyszalności.
11:51
and then Mercury'sRtęć going
to be all the way up
215
699120
2136
Merkury będzie na drugim końcu skali,
11:53
nearBlisko the very topTop of our hearingprzesłuchanie rangezasięg.
216
701280
1896
blisko górnej granicy tego zakresu.
11:55
But alsorównież, sinceod our planetsplanety
are not very compactkompaktowy --
217
703200
2576
A ponieważ nasze planety
nie są bardzo ściśnięte,
11:57
they're very spreadrozpiętość out --
218
705800
2336
są bardzo od siebie oddalone,
12:00
they didn't have to adjustdostosować
theirich orbitsorbity to eachkażdy other,
219
708160
2576
nie musiały przystosowywać
swoich orbit do reszty,
12:02
so they're kinduprzejmy of just all playinggra
theirich ownwłasny randomlosowy noteUwaga at randomlosowy timesczasy.
220
710760
3616
więc wszystkie po prostu grają
przypadkowe nuty w przypadkowym czasie.
12:06
So, I'm sorry, but here it is.
221
714400
2720
Przykro mi, ale tak to wygląda.
12:09
(ToneDźwięk)
222
717920
1216
(Ton)
12:11
That's NeptuneNeptune.
223
719160
1416
To Neptun.
12:12
(Two tonesdźwięki)
224
720600
1016
(Dwa tony)
12:13
UranusUran.
225
721640
1200
Uran.
12:15
(ThreeTrzy tonesdźwięki)
226
723560
1696
(Trzy tony)
12:17
SaturnSaturn.
227
725280
1216
Saturn.
12:18
(FourCztery tonesdźwięki)
228
726520
1456
(Cztery tony)
12:20
JupiterJupiter.
229
728000
1496
Jowisz.
12:21
And then tuckedschowany in, that's MarsMars.
230
729520
2376
A tutaj wciśnięty Mars.
12:23
(FivePięć tonesdźwięki)
231
731920
1016
(Pięć tonów)
12:24
(SixSześć tonesdźwięki)
232
732960
1016
(Sześć tonów)
12:26
EarthZiemia.
233
734000
1200
Ziemia.
12:27
(SevenSiedem tonesdźwięki)
234
735586
1150
(Siedem tonów)
12:28
VenusVenus.
235
736760
1200
Wenus.
12:30
(EightOsiem tonesdźwięki)
236
738626
1150
(Osiem tonów)
12:31
And that's MercuryRtęć --
237
739800
1216
Jest też Merkury.
12:33
OK, OK, I'll stop.
238
741040
1216
Już przestaję.
12:34
(LaughterŚmiech)
239
742280
1856
(Śmiech)
12:36
So this was actuallytak właściwie Kepler'sKeplera dreamśnić.
240
744160
3496
To było właśnie marzenie Keplera.
12:39
JohannesJohannes KeplerKepler is the personosoba
241
747680
1416
Johannes Kepler
12:41
that figuredwzorzysty out
the lawsprawa of planetaryplanetarny motionruch.
242
749120
2176
odkrył prawa rządzące ruchem planet.
12:43
He was completelycałkowicie fascinatedzafascynowany by this ideapomysł
243
751320
2056
Był całkowicie zafascynowany ideą,
12:45
that there's a connectionpołączenie
betweenpomiędzy musicmuzyka, astronomyastronomia and geometryGeometria.
244
753400
3816
istnienia połączenia między
muzyką, astronomią i geometrią.
12:49
And so he actuallytak właściwie spentwydany an entireCały bookksiążka
245
757240
2536
Poświęcił całą książkę
12:51
just searchingbadawczy for any kinduprzejmy of musicalmusical
harmonyHarmonia amongstwśród the solarsłoneczny system'ssystemu planetsplanety
246
759800
5016
poszukiwaniom jakiejś muzycznej harmonii
pomiędzy planetami Układu Słonecznego,
12:56
and it was really, really hardciężko.
247
764840
1480
a było to bardzo trudne.
12:59
It would have been much easierłatwiejsze
had he livedżył on TRAPPIST-Trapistów1,
248
767360
2760
Byłoby to o wiele łatwiejsze,
gdyby żył na TRAPPIST-1
13:02
or for that mattermateria ...
249
770920
1816
albo na przykład...
13:04
K2-138.
250
772760
1560
na K2-138.
13:07
This is a newNowy systemsystem
discoveredodkryty in JanuaryStycznia of 2018
251
775080
3736
To nowy system odkryty
w styczniu 2018 roku
13:10
with fivepięć planetsplanety,
252
778840
1256
z pięcioma planetami.
13:12
and just like TRAPPISTTrapistów,
253
780120
1256
Tak samo jak TRAPPIST,
13:13
earlywcześnie on in theirich existenceistnienie,
they were all finelydrobno tuneddostrojony.
254
781400
3256
na początku swojej egzystencji
były one dobrze nastrojone.
13:16
They were actuallytak właściwie tuneddostrojony
255
784680
1216
Właściwie były nastrojone
13:17
into a tuningTuning structureStruktura
proposedproponowane by PythagorasPitagoras himselfsamego siebie,
256
785920
3016
w strukturę zaproponowaną
przez samego Pitagorasa
13:20
over 2,000 yearslat before.
257
788960
1320
ponad 2000 lat temu.
13:23
But the system'ssystemu actuallytak właściwie
namedo imieniu after KeplerKepler,
258
791840
2136
System ten jest nazwany po Keplerze,
13:26
discoveredodkryty by the KeplerKepler spaceprzestrzeń telescopeteleskop.
259
794000
2456
bo został odkryty przez teleskop Keplera.
13:28
And so, in the last fewkilka billionmiliard yearslat,
260
796480
2256
W kolejnym miliardzie lat
13:30
they'veoni actuallytak właściwie lostStracony theirich tuningTuning,
261
798760
1696
straciły swoje nastrojenie,
13:32
quitecałkiem a bitkawałek more than TRAPPISTTrapistów has,
262
800480
1696
trochę bardziej niż TRAPPIST,
13:34
and so what we're going to do
is go back in time
263
802200
2856
więc cofniemy się trochę w czasie
13:37
and imaginewyobrażać sobie what
they would'vejuż soundedbrzmiało like
264
805080
2416
i wyobrazimy sobie, jak mogły brzmieć,
13:39
just as they were formingformowanie.
265
807520
1440
kiedy się formowały.
14:02
(MusicMuzyka)
266
830040
4920
(Muzyka)
15:20
(MusicMuzyka endskończy się)
267
908000
1160
(Koniec muzyki)
15:22
(ApplauseAplauz)
268
910880
3440
(Brawa)
15:30
Thank you.
269
918280
1200
Dziękuję.
15:32
Now, you maymoże be wonderingpełen zdumienia:
How fardaleko does this go?
270
920200
2256
Możecie się zastanawiać,
jak daleko to sięga?
15:34
How much musicmuzyka actuallytak właściwie is out there?
271
922480
1960
Ile muzyki właściwie tam jest?
15:37
And that's what I was wonderingpełen zdumienia last fallspadek
272
925320
1976
Zastanawiałem się nad tym jesienią,
15:39
when I was workingpracujący
at U of T'sT's planetariumPlanetarium,
273
927320
2136
kiedy pracowałem w planetarium w Toronto.
15:41
and I was contactedskontaktował się by an artistartysta
namedo imieniu RobynRobyn RennieRennie and her daughtercórka ErinErin.
274
929480
4856
Skontaktowały się ze mną artystka
Robyn Rennie i jej córka Erin.
15:46
RobynRobyn loveskocha the night skyniebo,
275
934360
2096
Robyn kocha nocne niebo,
15:48
but she hasn'tnie ma been ablezdolny
to fullycałkowicie see it for 13 yearslat
276
936480
2656
ale nie może go oglądać od 13 lat
15:51
because of visionwizja lossutrata.
277
939160
1200
z powodu utraty wzroku.
15:53
And so they wonderedzastanawiałem się
if there was anything I could do.
278
941320
2576
Zastanawiały się więc,
czy jest coś, co mógłbym zrobić.
15:55
So I collectedZebrane all the soundsDźwięki
I could think of from the universewszechświat
279
943920
3576
Tak więc zebrałem wszystkie dźwięki,
jakie mogłem wymyślić ze wszechświata
15:59
and packagedspakowane them into
what becamestał się "Our MusicalMuzyczne UniverseWszechświat."
280
947520
5136
i stworzyłem z nich
"Nasz muzyczny wszechświat".
16:04
This is a sound-basedoparte na dźwięku planetariumPlanetarium showpokazać
281
952680
2256
To oparty na dźwięku pokaz planetarny
16:06
exploringodkrywanie the rhythmrytm
and harmonyHarmonia of the cosmoskosmos.
282
954960
3176
ukazujący rytm i harmonię kosmosu.
16:10
And RobynRobyn was so movedprzeniósł
by this presentationprezentacja
283
958160
2256
Robyn była tak poruszona tą prezentacją,
16:12
that when she wentposzedł home,
284
960440
1256
że gdy wróciła do domu,
16:13
she paintednamalowany this gorgeouswspaniały
representationreprezentacja of her experiencedoświadczenie.
285
961720
3200
namalowała tę wspaniałą
reprezentację swojego doświadczenia.
16:18
And then I defacedZniszczony it
by puttingwprowadzenie JupiterJupiter on it for the posterplakat.
286
966080
2936
A ja ją zbezcześciłem,
umieszczając Jowisza na jej plakacie.
16:21
(LaughterŚmiech)
287
969040
1320
(Śmiech)
16:23
So ...
288
971840
1200
16:27
in this showpokazać, I take people
of all visionwizja levelspoziomy
289
975040
3376
Na tym pokazie zabieram ludzi
na każdym poziomie widzenia
16:30
and bringprzynieść them on an audioaudio tourwycieczka
of the universewszechświat,
290
978440
2696
na audio wycieczkę po wszechświecie,
16:33
from the night skyniebo all the way out
to the edgekrawędź of the observablezauważalny universewszechświat.
291
981160
4080
od nocnego nieba, aż po krawędź
obserwowalnego wszechświata.
16:38
But even this is just the startpoczątek
of a musicalmusical odysseyOdyseja
292
986240
2496
Ale to zaledwie początek muzycznej odysei
16:40
to experiencedoświadczenie the universewszechświat
with newNowy eyesoczy and with newNowy earsuszy,
293
988760
3896
doświadczania wszechświata
nowymi oczami i uszami.
Mam nadzieję, że do mnie dołączycie.
16:44
and I hopenadzieja you'llTy będziesz joinprzyłączyć się me.
294
992680
1576
16:46
Thank you.
295
994280
1216
Dziękuję.
16:47
(ApplauseAplauz)
296
995520
2320
(Brawa)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Matt Russo - Astrophysicist, musician
Matt Russo is an astrophysicist and musician who translates the rhythm and harmony of the cosmos into music and sound.

Why you should listen

Matt Russo co-founded the art-science project SYSTEM Sounds and works to make astronomy more accessible to the visually impaired. His work has been featured in the New York Times, and he will lead an orchestra in an upcoming BBC documentary on the TRAPPIST-1 planetary system. He is currently a professor at Seneca College in Toronto, Canada, where he teaches a course on the deep connections between music and astronomy.

More profile about the speaker
Matt Russo | Speaker | TED.com