ABOUT THE SPEAKER
Matt Russo - Astrophysicist, musician
Matt Russo is an astrophysicist and musician who translates the rhythm and harmony of the cosmos into music and sound.

Why you should listen

Matt Russo co-founded the art-science project SYSTEM Sounds and works to make astronomy more accessible to the visually impaired. His work has been featured in the New York Times, and he will lead an orchestra in an upcoming BBC documentary on the TRAPPIST-1 planetary system. He is currently a professor at Seneca College in Toronto, Canada, where he teaches a course on the deep connections between music and astronomy.

More profile about the speaker
Matt Russo | Speaker | TED.com
TEDxUofT

Matt Russo: What does the universe sound like? A musical tour

Мет Русо (Matt Russo): Како звучи универзум? Музичка тура

Filmed:
1,688,064 views

Да ли је свемир заиста тихо и беживотно место као што се често описује? Можда и није. Астрофизичар и музичар Мет Русо нас води на путовање кроз космос, откривајући скривене ритмове и хармоније планетарних орбита. Универзум је препун музике, каже он, а ми само треба да научимо како да је чујемо.
- Astrophysicist, musician
Matt Russo is an astrophysicist and musician who translates the rhythm and harmony of the cosmos into music and sound. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I'd like you all
to closeБлизу your eyesочи, please ...
0
760
2200
Желео бих да сви
затворите очи, молим вас....
00:17
and imagineзамислити yourselfсами sittingседење
in the middleсредина of a largeвелики, openотворен fieldпоље
1
5440
4216
и замислите да седите
насред огромног, широког поља
00:21
with the sunсунце settingподешавање on your right.
2
9680
1667
док сунце залази са ваше десне стране.
00:24
And as the sunсунце setsсетови,
3
12080
1216
И док сунце залази,
замислите да вечерас нећете само видети
да се звезде појављују,
00:25
imagineзамислити that tonightвечерас
you don't just see the starsЗвездице appearпојавити,
4
13320
2936
00:28
but you're ableу могуцности to hearчујеш the starsЗвездице appearпојавити
5
16280
2016
већ ћете моћи и да чујете да се појављују,
00:30
with the brightestнајсјајније starsЗвездице
beingбиће the loudestНајгласнији notesбелешке
6
18320
2896
при чему су најсјајније звезде
најгласнији тонови,
00:33
and the hottertoplije, bluerbluer starsЗвездице
producingпроизводњу the higher-pitchedviši notesбелешке.
7
21240
3520
а врелије, плавије звезде
производе више тонове.
00:37
(MusicMuzika)
8
25840
6480
(Музика)
00:59
And sinceОд eachсваки constellationkonstelacija
is madeмаде up of differentразличит typesврсте of starsЗвездице,
9
47840
3256
А пошто свако сазвежђе чине
различите врсте звезда,
01:03
they'llони ће eachсваки produceпроизвести
theirњихова ownвластити uniqueјединствен melodyмелодија,
10
51120
2696
свакo од њих ће произвести
сопствену јединствену мелодију,
01:05
suchтаква as AriesOvan, the ramRAM-a.
11
53840
3080
као што је сазвежђе Овна.
01:11
(MusicMuzika)
12
59000
1976
(Музика)
01:13
Or OrionOrion, the hunterlovac.
13
61000
2136
Или сазвежђе Ориона, ловца.
01:15
(MusicMuzika)
14
63160
2760
(Музика)
01:19
Or even TaurusTaurus, the bullбик.
15
67160
1736
Чак и сазвежђе Бика.
01:20
(MusicMuzika)
16
68920
2200
(Музика)
01:26
We liveживи in a musicalмузички universeуниверзум,
17
74120
2376
Живимо у музичком универзуму,
01:28
and we can use that to experienceискуство
it from a newново perspectiveперспектива,
18
76520
3536
а то можемо искористити да га доживимо
из потпуно новог угла
01:32
and to shareОбјави that perspectiveперспектива
with a widerшире rangeдомет of people.
19
80080
4056
и да то виђење поделимо
са широм масом људи.
Дозволите да вам покажем
на шта мислим.
01:36
Let me showсхов you what I mean.
20
84160
1336
01:37
(MusicMuzika endsКрајеви)
21
85520
1296
(Музика се завршава)
01:38
Now, when I tell people
I'm an astrophysicistastrofiziиar,
22
86840
2176
Е, сад, када кажем људима
да сам астрофизичар,
обично су прилично импресионирани.
01:41
they're usuallyобично prettyприлично impressedимпресиониран.
23
89040
1616
01:42
And then I say I'm alsoтакође a musicianмузичар --
they're like, "Yeah, we know."
24
90680
3216
А онда кажем да сам и музичар,
а они су у фазону: „Да, знамо.“
01:45
(LaughterSmeh)
25
93920
1016
(Смех)
01:46
So everyoneсви seemsИзгледа to know
26
94960
1296
Па, изгледа да сви знају
01:48
that there's this deepдубоко connectionвеза
betweenизмеђу musicмузика and astronomyастрономија.
27
96280
2936
да постоји ова дубока повезаност
између музике и астрономије.
Заправо је то врло стара идеја;
01:51
And it's actuallyзаправо a very oldстари ideaидеја;
28
99240
1656
датира пре више од 2 000 година,
још од времена Питагоре.
01:52
it goesиде back over 2,000 yearsгодине
to PythagorasPitagora.
29
100920
3016
01:55
You mightМожда rememberзапамтити PythagorasPitagora
from suchтаква theoremsTEOREMA
30
103960
2256
Можда вам је Питагора познат из теорема
01:58
as the PythagoreanPitagorini theoremTEOREMA --
31
106240
1856
као што је Питагорина теорема -
02:00
(LaughterSmeh)
32
108120
1016
(Смех)
02:01
And he said:
33
109160
1560
А он је рекао:
02:03
"There is geometrygeometrija
in the hummingzujanje of the stringsструне,
34
111640
2536
„Постоји геометрија у зујању струна,
02:06
there is musicмузика in the spacingrazmak
of the spheresсфере."
35
114200
2496
постоји музика у распоређивању сфера.“
02:08
And so he literallyбуквално thought
36
116720
1336
Тако је он буквално мислио
02:10
that the motionspokreti of the planetsпланете
alongзаједно the celestialNebeska sphereсфера
37
118080
2736
да кретање планета на небеској сфери
02:12
createdстворено harmoniousskladni musicмузика.
38
120840
1240
ствара хармоничну музику.
02:15
And if you askedпитао him,
"Why don't we hearчујеш anything?"
39
123000
2416
А да сте га питали:
„Зашто не чујемо ништа?“
рекао би вам да је не можете чути
02:17
he'dон би say you can't hearчујеш it
40
125440
1296
02:18
because you don't know
what it's like to not hearчујеш it;
41
126760
2496
јер не знате како је не чути је;
не знате шта је истинска тишина.
02:21
you don't know what trueистина silenceтишина is.
42
129280
1735
Као кад морате чекати
да вам нестане струје
02:23
It's like how you have to wait
for your powerмоћ to go out
43
131039
2617
да бисте чули колико
вам је био иритантан фрижидер.
02:25
to hearчујеш how annoyingдосадно
your refrigeratorfrižider was.
44
133680
2040
02:28
Maybe you buyкупити that,
45
136360
1216
Можда то прође код вас,
02:29
but not everybodyсвима elseдруго was buyingкупити it,
includingукључујући suchтаква namesимена as AristotleAristotel.
46
137600
3720
али није прошло код свих других,
укључујући и људе као што је Аристотел.
02:34
(LaughterSmeh)
47
142240
2776
(Смех)
02:37
ExactTačan wordsречи.
48
145040
1216
Тачне речи.
02:38
(LaughterSmeh)
49
146280
1016
(Смех)
02:39
So I'll paraphraseparafrazirati his exactтачно wordsречи.
50
147320
1696
Па, парафразираћу његове речи.
Рекао је да је то лепа идеја,
02:41
He said it's a niceлеп ideaидеја,
51
149040
1376
02:42
but if something as largeвелики and vastогромно
as the heavensнебеса themselvesсами
52
150440
3336
али да се нешто огромно
и пространо попут неба
02:45
were movingкретање and makingстварање soundsзвуци,
53
153800
1576
помера и производи звукове,
02:47
it wouldn'tне би just be audibleuredjaju,
54
155400
1376
то не би само било чујно,
02:48
it would be earth-shatteringlyzemlja-shatteringly loudгласно.
55
156800
2416
већ и толико гласно
да би разбило земљу у комадиће.
02:51
We existпостоје, thereforeстога
there is no musicмузика of the spheresсфере.
56
159240
3520
Постојимо, па стога
не постоји музика сфера.
02:55
He alsoтакође thought that the brain'sмозак
only purposeсврха was to coolхладан down the bloodкрв,
57
163760
3456
Мислио је и да је једина сврха
мозга да хлади крв,
па има и тога...
02:59
so there's that ...
58
167240
1256
03:00
(LaughterSmeh)
59
168520
1216
(Смех)
03:01
But I'd like to showсхов you that in some way
they were actuallyзаправо bothи једно и друго right.
60
169760
3416
Али желео бих да вам покажем
да су у неку руку обојица била у праву.
03:05
And we're going to startпочетак by understandingразумевање
what makesчини musicмузика musicalмузички.
61
173200
4080
А кренућемо од разумевања тога
шта музику чини музикалном.
03:10
It mayможе soundзвук like a sillyглупо questionпитање,
62
178040
2096
Може звучати као блесаво питање,
али да ли сте се икада запитали
зашто одређени тонови одсвирани заједно
03:12
but have you ever wonderedпитао се why it is
63
180160
1736
03:13
that certainизвестан notesбелешке, when playedиграо togetherзаједно,
soundзвук relativelyрелативно pleasingпријатан or consonantsamoglasnik,
64
181920
4256
звуче релативно пријатно или хармонично,
03:18
suchтаква as these two --
65
186200
1216
као што су ова два -
03:19
(MusicMuzika)
66
187440
2576
(Музика)
03:22
while othersдруги are
a lot more tenseнапет or dissonantdisonantnim,
67
190040
2656
док су други много
напетији или дисонантни,
03:24
suchтаква as these two.
68
192720
1256
као што су ова два.
03:26
(MusicMuzika)
69
194000
2336
(Музика)
03:28
Right?
70
196360
1216
Зар не?
Због чега је то тако?
Зашто уопште постоје тонови?
03:29
Why is that? Why are there notesбелешке at all?
71
197600
1936
03:31
Why can you be in or out of tunemelodija?
72
199560
1600
Зашто можете бити мелодични или не?
03:33
Well, the answerодговор to that questionпитање
73
201880
1616
Па, одговор на то питање
03:35
was actuallyзаправо solvedрешено by PythagorasPitagora himselfсам.
74
203520
3520
заправо је пронашао сам Питагора.
03:40
Take a look at the stringниз on the farдалеко left.
75
208360
2400
Баците поглед на струну крајње лево.
03:43
If you bowлук that stringниз,
76
211960
1696
Ако савијете ту струну,
03:45
it will produceпроизвести a noteБелешка as it oscillatesoscilira
very fastбрзо back and forthнапред.
77
213680
3656
произвешће тон док осцилира
веома брзо напред-назад.
03:49
(MusicalMuzički noteБелешка)
78
217360
3376
(Музички тон)
03:52
But now if you cutрез the stringниз in halfпола,
you'llти ћеш get two stringsструне,
79
220760
2936
Али ако је пресечете на пола,
добићете две струне,
а свака осицилира дупло брже.
03:55
eachсваки oscillatingosciluju twiceдва пута as fastбрзо.
80
223720
2096
03:57
And that will produceпроизвести a relatedповезан noteБелешка.
81
225840
2936
А то ће произвести сродну ноту.
04:00
Or threeтри timesпута as fastбрзо,
82
228800
1320
Или три пута брже,
04:03
or fourчетири timesпута --
83
231040
1216
или четири пута -
04:04
(MusicalMuzički notesбелешке)
84
232280
4840
(Музички тонови)
04:11
And so the secretтајна to musicalмузички harmonyхармонија
really is simpleједноставно ratiosодноса:
85
239280
3936
Дакле, тајна музичке хармоније
је заправо у обичним сразмерама:
04:15
the simplerједноставније the ratioodnos,
86
243240
2136
што је сразмера једноставнија,
04:17
the more pleasingпријатан or consonantsamoglasnik
those two notesбелешке will soundзвук togetherзаједно.
87
245400
3176
то ће пријатније или хармоничније
ова два тона звучати заједно.
А што је сразмера компликованија,
оне ће звучати дисонантније.
04:20
And the more complexкомплекс the ratioodnos,
the more dissonantdisonantnim they will soundзвук.
88
248600
3176
А ово узајамно дејство
између напетости и опуштања,
04:23
And it's this interplayинтерплаи
betweenизмеђу tensionнапетост and releaseиздање,
89
251800
2616
04:26
or consonanceconsonance and dissonancekonflikt,
90
254440
1736
или консонантности и дисонантности,
04:28
that makesчини what we call musicмузика.
91
256200
1960
чини оно што називамо музиком.
04:31
(MusicMuzika)
92
259800
3280
(Музика)
04:46
(MusicMuzika endsКрајеви)
93
274520
1216
(Музика се завршава)
04:47
(ApplauseAplauz)
94
275760
1056
(Аплауз)
04:48
Thank you.
95
276840
1216
Хвала вам.
04:50
(ApplauseAplauz)
96
278080
2976
(Аплауз)
04:53
But there's more.
97
281080
1200
Али, има још тога.
04:55
(LaughterSmeh)
98
283040
1960
(Смех)
04:57
So the two featuresКарактеристике of musicмузика
we like to think of as pitchпитцх and rhythmsritam,
99
285680
4056
Па, две особености музике које волимо
да видимо као висину тона и ритам
05:01
they're actuallyзаправо two versionsверзије
of the sameисти thing,
100
289760
2496
заправо су две верзије исте ствари,
05:04
and I can showсхов you.
101
292280
1216
а то вам могу показати.
05:05
(SlowUspori rhythmритам)
102
293520
1216
(Спор ритам)
05:06
That's a rhythmритам right?
103
294760
1200
То је ритам, зар не?
05:09
Watch what happensсе дешава when we speedбрзина it up.
104
297478
1858
Погледајте шта се дешава када га убрзам.
05:11
(RhythmRitam getsдобива graduallyпостепено fasterбрже)
105
299360
3216
(Ритам постепено постаје бржи)
05:14
(HighVisoko pitchпитцх)
106
302600
3416
(Висок тон)
05:18
(LoweringSpuštanje pitchпитцх)
107
306040
3456
(Смањење висине тона)
05:21
(SlowUspori RhythmRitam)
108
309520
2600
(Спор ритам)
05:25
So onceједном a rhythmритам startsпочиње happeningдогађај
more than about 20 timesпута perпер secondдруго,
109
313320
3296
Дакле, када ритам почне да се јавља
више од 20 пута у секунди,
ваш мозак одлепи.
05:28
your brainмозак flipsPreokreće.
110
316640
1216
Престаје да га чује као ритам
и почиње да га чује као висину тона.
05:29
It stopsзауставља hearingслух it as a rhythmритам
and startsпочиње hearingслух it as a pitchпитцх.
111
317880
3080
05:34
So what does this have to do
with astronomyастрономија?
112
322760
2096
Па, у каквој је вези ово са астрономијом?
05:36
Well, that's when we get
to the TRAPPIST-TRAPISTA-1 systemсистем.
113
324880
3040
Па, ту долазимо до система TRAPPIST-1.
05:40
This is an exoplanetaryexoplanetary systemсистем
discoveredоткривени last FebruaryFebruara of 2017,
114
328760
5496
Ово је егзопланетарни систем
који је откривен
прошлог фебруара 2017. године,
05:46
and it got everyoneсви excitedузбуђени
115
334280
1336
а сви су се узбудили због њега
05:47
because it is sevenседам Earth-sizedVeličine zemlje planetsпланете
all orbitingорбитира a very nearблизу redцрвена dwarfпатуљак starЗвезда.
116
335640
4776
јер је то седам планета величине Земље
које круже око оближње
црвене патуљасте звезде.
05:52
And we think that threeтри of the planetsпланете
117
340440
1856
А мислимо да три планете међу њима
имају температуру која одговара води.
05:54
have the right temperatureтемпература
for liquidтечност waterвода.
118
342320
2096
Такође нам је толико близу да бисмо,
у току неколико следећих година,
05:56
It's alsoтакође so closeБлизу
that in the nextследећи fewнеколико yearsгодине,
119
344440
2176
05:58
we should be ableу могуцности to detectоткрити
elementsелементи in theirњихова atmospheresatmosfera
120
346640
2696
могли у њиховим атмосферама
да уочимо елементе
06:01
suchтаква as oxygenкисеоник and methaneметана --
potentialпотенцијал signsзнаци of life.
121
349360
2560
као што су кисеоник и метан -
потенцијалне знакове живота.
06:05
But one thing about
the TRAPPISTTRAPISTA systemсистем is that it is tinyситни.
122
353920
3296
Али, систем TRAPPIST је и мајушан.
06:09
So here we have the orbitsorbite
of the innerунутрашњи rockyRoki planetsпланете
123
357240
2816
Тако, овде имамо орбите
унутрашњих стеновитих планета
06:12
in our solarсоларни systemсистем:
124
360080
1256
у нашем Сунчевом систему:
06:13
MercuryMerkur, VenusVenera, EarthZemlja and MarsMars,
125
361360
1496
Меркура, Венере, Земље и Марса,
06:14
and all sevenседам Earth-sizedVeličine zemlje
planetsпланете of TRAPPIST-TRAPISTA-1
126
362880
2576
а свих седам планета величине Земље
у систему TRAPPIST-1
06:17
are tuckedmajicom well insideу
the orbitорбита of MercuryMerkur.
127
365480
2360
збијене су у орбити Меркура.
06:21
I have to expandпроширити this by 25 timesпута
128
369040
2896
Морам ово да увећам 25 пута
06:23
for you to see the orbitsorbite
of the TRAPPIST-TRAPISTA-1 planetsпланете.
129
371960
2720
да бисте видели орбите планета
у систему TRAPPIST-1.
06:28
It's actuallyзаправо much more similarслично in sizeвеличине
to our planetПланета JupiterJupiter and its moonsмесеци,
130
376360
4536
Заправо је по величини много сличнији
нашој планети Јупитеру са сателитима,
06:32
even thoughипак it's sevenседам
Earth-sizeZemlja-veličina planetsпланете orbitingорбитира a starЗвезда.
131
380920
3976
иако је то седам планета величине Земље
које круже око једне звезде.
06:36
AnotherDrugi reasonразлог this got everyoneсви excitedузбуђени
was artistуметник renderingsрендеринга like this.
132
384920
4400
Још један разлог
због којег су се сви узбудили
су уметничка представљања попут овог.
06:42
You got some liquidтечност waterвода,
some iceлед, maybe some landземљиште,
133
390800
3056
Имате нешто воде, леда, можда земље,
06:45
maybe you can go for a diveроњење
in this amazingНевероватно orangeнаранџаста sunsetзалазак сунца.
134
393880
2760
можда можете да одете на роњење
током овог невероватног
наранџастог заласка сунца.
Сви су се узбудили због тога,
06:49
It got everyoneсви excitedузбуђени,
135
397920
1336
06:51
and then a fewнеколико monthsмесеци laterкасније,
some other papersновине cameДошао out
136
399280
3456
а затим, неколико месеци касније,
појавили су се неки други радови
06:54
that said, actuallyзаправо,
it probablyвероватно looksизглед more like this.
137
402760
2720
који су рекли, заправо,
да то вероватно изгледа више као ово.
06:58
(LaughterSmeh)
138
406080
3200
(Смех)
07:02
So there were signsзнаци
139
410400
1896
Постојале су назнаке
07:04
that some of the surfacesповршине
mightМожда actuallyзаправо be moltenistopljene lavaлава
140
412320
3696
да су неке од површина
можда заправо течна лава
07:08
and that there were very damagingštetno
X-raysX-zrake comingдолазе from the centralцентрално starЗвезда --
141
416040
3496
и да тамо постоје веома штетни X-зраци
који потичу од централне звезде -
07:11
X-raysX-zrake that will sterilizesterilisali the surfaceповршина
of life and even stripтрака off atmospheresatmosfera.
142
419560
4280
X-зраци који би потпуно уништили
сав живот на површини,
па чак и атмосферу.
07:16
LuckilyNa sreću, just a fewнеколико monthsмесеци agoпре in 2018,
143
424720
2936
Срећом, само пре неколико
месеци 2018. године,
07:19
some newново papersновине cameДошао out
with more refinedпрефињен measurementsмерења,
144
427680
3936
објављени су неки нови радови
са префињенијим мерењима,
07:23
and they foundнашао actuallyзаправо
it does look something like that.
145
431640
2816
а они су открили да заправо
ипак изгледа попут овога.
07:26
(LaughterSmeh)
146
434480
2016
(Смех)
07:28
So we now know that severalнеколико of them
have hugeогромно suppliesзалихе of waterвода --
147
436520
3496
Дакле, сада знамо да неке међу њима
имају огромне залихе воде -
07:32
globalглобално oceansокеана --
148
440040
1216
глобалне океане -
07:33
and severalнеколико of them
have thickдебео atmospheresatmosfera,
149
441280
2736
а неколико њих има густу атмосферу,
07:36
so it's the right placeместо to look
for potentialпотенцијал life.
150
444040
3160
па је то право место за трагање
за потенцијалним животом.
07:40
But there's something even more
excitingузбудљиво about this systemсистем,
151
448000
2776
Али, постоји нешто још узбудљивије
везано за овај систем,
07:42
especiallyпосебно for me.
152
450800
1200
посебно за мене.
07:44
And that's that TRAPPIST-TRAPISTA-1
is a resonantrezonantnu chainланац.
153
452720
3376
А то је да је TRAPPIST-1 резонантан низ.
07:48
And so that meansзначи for everyсваки two orbitsorbite
of the outerспољашњи planetПланета,
154
456120
2800
То значи да на сваке две орбите планете
07:51
the nextследећи one in orbitsorbite threeтри timesпута,
155
459800
2456
друга кружи три пута,
07:54
and the nextследећи one in fourчетири,
156
462280
1776
следећа четири,
07:56
and then sixшест, nineдевет, 15 and 24.
157
464080
5256
затим шест, девет,
петнаест и двадесет четири.
08:01
So you see a lot of very simpleједноставно ratiosодноса
amongмеђу the orbitsorbite of these planetsпланете.
158
469360
4520
Дакле, видите врло једноставне сразмере
међу орбитама ових планета.
08:06
ClearlyJasno, if you speedбрзина up theirњихова motionкретање,
you can get rhythmsritam, right?
159
474840
3136
Наравно, ако убрзате њихово кретање,
можете добити ритмове, зар не?
08:10
One beatпобедити, say, for everyсваки time
a planetПланета goesиде around.
160
478000
2696
Један такт, рецимо, за свако кружење
планете око звезде.
08:12
But now we know if you speedбрзина
that motionкретање up even more,
161
480720
2736
Али сада знамо да ћете,
ако убрзате то кретање још више,
08:15
you'llти ћеш actuallyзаправо produceпроизвести musicalмузички pitchesпарцеле,
162
483480
2336
заправо произвести музичке тонове,
08:17
and in this caseслучај aloneсами,
163
485840
1520
а у овом случају,
08:20
those pitchesпарцеле will work togetherзаједно,
164
488200
1576
ови тонови ће се удружити,
08:21
makingстварање harmoniousskladni,
even human-likeљудско биће као и harmonyхармонија.
165
489800
2760
стварајући уједначену хармонију,
чак и налик људској.
08:25
So let's hearчујеш TRAPPIST-TRAPISTA-1.
166
493880
2040
Па, хајде да чујемо TRAPPIST-1.
08:28
The first thing you'llти ћеш hearчујеш will be
a noteБелешка for everyсваки orbitорбита of eachсваки planetПланета,
167
496880
3496
Прва ствар коју ћете чути је тон
за орбиту сваке планете,
08:32
and just keep in mindум,
168
500400
1736
а имајте на уму,
08:34
this musicмузика is comingдолазе
from the systemсистем itselfсам.
169
502160
2096
ова музика проистиче из самог система.
08:36
I'm not creatingстварање the pitchesпарцеле or rhythmsritam,
170
504280
2056
Ја не стварам тонове и ритмове,
08:38
I'm just bringingдоносећи them
into the humanљудско hearingслух rangeдомет.
171
506360
3016
већ их само доносим
да их људски слух може уочити.
08:41
And after all sevenседам planetsпланете have enteredушао,
172
509400
1976
А након што се укључи свих седам планета,
08:43
you're going to see --
173
511400
1456
видећете -
08:44
well, you're going to hearчујеш a drumбубањ
for everyсваки time two planetsпланете alignPoravnavanje.
174
512880
3255
па, чућете звук бубња сваки пут
када се две планете поравнају.
08:48
That's when they kindкинд of
get closeБлизу to eachсваки other
175
516159
2257
То је када се приближе једна другој
и осете међусобну гравитацију.
08:50
and give eachсваки other a gravitationalгравитационо tugTag.
176
518440
1920
08:57
(ToneTon)
177
525600
6240
(Тон)
09:05
(Two tonestonovi)
178
533640
6320
(Два тона)
09:14
(ThreeTri tonestonovi)
179
542360
6480
(Три тона)
09:22
(FourČetiri tonestonovi)
180
550080
5360
(Четири тона)
09:29
(FivePet tonestonovi)
181
557800
6000
(Пет тонова)
09:37
(Six6 tonestonovi)
182
565520
3800
(Шест тонова)
09:45
(SevenSedam godina tonestonovi)
183
573480
5160
(Седам тонова)
09:53
(DrumBubanj beatsбеатс)
184
581720
4200
(Ударци бубња)
10:31
(MusicMuzika endsКрајеви)
185
619306
1150
(Музика се завршава)
10:32
And that's the soundзвук of the starЗвезда itselfсам --
its lightсветло convertedkonvertuje into soundзвук.
186
620480
3600
А то је свук саме звезде;
светлост преведена у звукове.
10:37
So you mayможе wonderпитати се
how this is even possibleмогуће.
187
625240
2600
Па, можда се питате
како је ово уопште могуће.
10:40
And it's good to think
of the analogyаналогија of an orchestraorkestar.
188
628640
3040
А добро је размишљати
о аналогији са оркестром.
10:44
When everyoneсви getsдобива togetherзаједно
to startпочетак playingиграње in an orchestraorkestar,
189
632480
2896
Када се сви удруже да почну
да свирају у оркестру,
не могу тек тако
да се упусте у то, зар не?
10:47
they can't just diveроњење into it, right?
190
635400
1736
Морају сви да се ускладе;
10:49
They have to all get in tunemelodija;
191
637160
1416
морају да буду сигурни
10:50
they have to make sure
192
638600
1256
да њихови инструменти звуче добро
уз инструменте који су им у близини,
10:51
theirњихова instrumentsинструменти resonateрезонирати
with theirњихова neighbors'suseda instrumentsинструменти,
193
639880
2896
а нешто веома слично томе
десило се систему TRAPPIST-1 на почетку.
10:54
and something very similarслично happenedдесило
to TRAPPIST-TRAPISTA-1 earlyрано in its existenceпостојање.
194
642800
3456
Када су се планете тек формирале,
10:58
When the planetsпланете were first formingформирање,
195
646280
1816
11:00
they were orbitingорбитира withinу склопу a discdisk of gasгасни,
196
648120
3456
кружиле су око диска од гаса,
11:03
and while insideу that discdisk,
197
651600
2296
а док су унутар тог диска,
11:05
they can actuallyзаправо slideклизање around
198
653920
1496
оне заправо могу да склизну
11:07
and adjustприлагодите theirњихова orbitsorbite to theirњихова neighborskomšije
199
655440
2336
и прилагоде своје орбите околним планетама
11:09
untilсве док they're perfectlyсавршено in tunemelodija.
200
657800
2096
док не остваре потпуну сагласност.
11:11
And it's a good thing they did
because this systemсистем is so compactкомпакт --
201
659920
3176
А добра је ствар што су то и учиниле,
јер је овај систем тако компактан -
11:15
a lot of massмаса in a tightчврсто spaceпростор --
202
663120
1936
пуно масе у скученом простору -
11:17
if everyсваки aspectаспект of theirњихова orbitsorbite
wasn'tније very finelysitno tunedподешен,
203
665080
3216
да сви аспекти њихових орбита
нису до ситница усаглашени,
11:20
they would very quicklyбрзо
disruptпореметити eachсваки other'sдруги orbitsorbite,
204
668320
2456
врло брзо би пореметиле
орбите других планета,
11:22
destroyingуништавајући the wholeцела systemсистем.
205
670800
1400
уништавајући целокупни систем.
11:24
So it's really musicмузика
that is keepingчување this systemсистем aliveжив --
206
672960
3056
Дакле, музика је заиста оно
што одржава овај систем у животу -
11:28
and any of its potentialпотенцијал inhabitantsстановници.
207
676040
1880
и сваког од његових могућих становника.
11:32
But what does our solarсоларни systemсистем soundзвук like?
208
680920
2040
Али, како звучи наш Сунчев систем?
11:36
I hateмрзим to be the one to showсхов you this,
but it's not prettyприлично.
209
684960
2776
Много ми је жао што ја морам
да вам покажем ово, али није лепа ствар.
11:39
(LaughterSmeh)
210
687760
1896
(Смех)
11:41
So for one thing,
211
689680
1296
Пре свега,
11:43
our solarсоларни systemсистем
is on a much, much largerвеће scaleСкала,
212
691000
3176
наш Сучев систем је шире распоређен,
11:46
and so to hearчујеш all eightосам planetsпланете,
213
694200
1696
па да бисмо чули свих oсам планета,
11:47
we have to startпочетак with NeptuneNeptun
nearблизу the bottomдно of our hearingслух rangeдомет,
214
695920
3176
морамо да почнемо од Нептуна
који је на доњој граници нашег слуха,
11:51
and then Mercury'sMerkur je going
to be all the way up
215
699120
2136
а затим ће Меркур бити на самом врху,
близу горње границе нашег слуха.
11:53
nearблизу the very topврх of our hearingслух rangeдомет.
216
701280
1896
Али такође, пошто наше планете
нису веома компактне -
11:55
But alsoтакође, sinceОд our planetsпланете
are not very compactкомпакт --
217
703200
2576
11:57
they're very spreadширити out --
218
705800
2336
веома су раштркане у простору -
нису морале да прилагоде
своје орбите једна другој,
12:00
they didn't have to adjustприлагодите
theirњихова orbitsorbite to eachсваки other,
219
708160
2576
тако да све једноставно свирају
сопствену насумичну ноту
12:02
so they're kindкинд of just all playingиграње
theirњихова ownвластити randomслучајно noteБелешка at randomслучајно timesпута.
220
710760
3616
у насумичним временским интервалима.
12:06
So, I'm sorry, but here it is.
221
714400
2720
Дакле, жао ми је, али ево га.
12:09
(ToneTon)
222
717920
1216
(Тон)
То је Нептун.
12:11
That's NeptuneNeptun.
223
719160
1416
12:12
(Two tonestonovi)
224
720600
1016
(Два тона)
12:13
UranusUran.
225
721640
1200
Уран.
12:15
(ThreeTri tonestonovi)
226
723560
1696
(Три тона)
12:17
SaturnSaturn.
227
725280
1216
Сатурн.
12:18
(FourČetiri tonestonovi)
228
726520
1456
(Четири тона)
12:20
JupiterJupiter.
229
728000
1496
Јупитер.
12:21
And then tuckedmajicom in, that's MarsMars.
230
729520
2376
А онда између, то је Марс.
12:23
(FivePet tonestonovi)
231
731920
1016
(Пет тонова)
12:24
(Six6 tonestonovi)
232
732960
1016
(Шест тонова)
12:26
EarthZemlja.
233
734000
1200
Земља.
12:27
(SevenSedam godina tonestonovi)
234
735586
1150
(Седам тонова)
12:28
VenusVenera.
235
736760
1200
Венера.
12:30
(EightOsam godina tonestonovi)
236
738626
1150
(Осам тонова)
12:31
And that's MercuryMerkur --
237
739800
1216
А то је Меркур.
12:33
OK, OK, I'll stop.
238
741040
1216
Добро, добро, престаћу.
12:34
(LaughterSmeh)
239
742280
1856
(Смех)
12:36
So this was actuallyзаправо Kepler'sKEPLEROV dreamсан.
240
744160
3496
Ово је заправо био Кеплеров сан.
12:39
JohannesJohanes KeplerKepler is the personособа
241
747680
1416
Јохан Кеплер је особа
12:41
that figuredфигуред out
the lawsЗакони of planetaryпланетарно motionкретање.
242
749120
2176
која је прокљувила законе кретања планета.
12:43
He was completelyу потпуности fascinatedфасциниран by this ideaидеја
243
751320
2056
Потпуно га је фасцинирала идеја
12:45
that there's a connectionвеза
betweenизмеђу musicмузика, astronomyастрономија and geometrygeometrija.
244
753400
3816
да постоји повезаност музике,
астрономије и геометрије.
12:49
And so he actuallyзаправо spentпотрошено an entireцео bookкњига
245
757240
2536
Тако је потрошио скоро целу књигу
12:51
just searchingпретраживање for any kindкинд of musicalмузички
harmonyхармонија amongstмеђу the solarсоларни system'ssistem je planetsпланете
246
759800
5016
само на трагање за неком врстом музичке
хармоније између планета Сунчевог система,
12:56
and it was really, really hardтешко.
247
764840
1480
а то је било заиста тешко.
12:59
It would have been much easierлакше
had he livedживели on TRAPPIST-TRAPISTA-1,
248
767360
2760
Било би много лакше да је живео
у систему TRAPPIST-1
13:02
or for that matterматерија ...
249
770920
1816
или, рецимо...
13:04
K2-138.
250
772760
1560
у систему K2-138.
13:07
This is a newново systemсистем
discoveredоткривени in JanuaryJanuara of 2018
251
775080
3736
Ово је нови систем,
који је откривен јануара 2018. године,
13:10
with fiveпет planetsпланете,
252
778840
1256
са пет планета,
13:12
and just like TRAPPISTTRAPISTA,
253
780120
1256
а као и TRAPPIST,
13:13
earlyрано on in theirњихова existenceпостојање,
they were all finelysitno tunedподешен.
254
781400
3256
на самом почетку су детаљно усаглашене.
13:16
They were actuallyзаправо tunedподешен
255
784680
1216
Заправо су усаглашене
13:17
into a tuningPodešavanje structureструктура
proposedпредложено by PythagorasPitagora himselfсам,
256
785920
3016
у мелодијску структуру
коју је предложио сам Питагора,
13:20
over 2,000 yearsгодине before.
257
788960
1320
пре више од 2 000 година.
13:23
But the system'ssistem je actuallyзаправо
namedназван after KeplerKepler,
258
791840
2136
Али, систем је у ствари
добио назив по Кеплеру;
13:26
discoveredоткривени by the KeplerKepler spaceпростор telescopeтелескоп.
259
794000
2456
открио га је свемирски телескоп Кеплер.
13:28
And so, in the last fewнеколико billionмилијарде yearsгодине,
260
796480
2256
И тако, у последњих
неколико милијарди година,
13:30
they'veони су actuallyзаправо lostизгубљено theirњихова tuningPodešavanje,
261
798760
1696
заправо су изгубиле своју усаглашеност,
13:32
quiteприлично a bitмало more than TRAPPISTTRAPISTA has,
262
800480
1696
много више него TRAPPIST,
13:34
and so what we're going to do
is go back in time
263
802200
2856
па ћемо се вратити кроз време
13:37
and imagineзамислити what
they would'vebi sam soundedзвучало like
264
805080
2416
и замислити како су можда звучале
13:39
just as they were formingформирање.
265
807520
1440
када су се тек формирале.
14:02
(MusicMuzika)
266
830040
4920
(Музика)
15:20
(MusicMuzika endsКрајеви)
267
908000
1160
(Музика се завршава)
15:22
(ApplauseAplauz)
268
910880
3440
(Аплауз)
15:30
Thank you.
269
918280
1200
Хвала вам.
15:32
Now, you mayможе be wonderingпитајући се:
How farдалеко does this go?
270
920200
2256
Можда се питате колико далеко ово иде.
Колико је музике тамо?
15:34
How much musicмузика actuallyзаправо is out there?
271
922480
1960
15:37
And that's what I was wonderingпитајући се last fallпасти
272
925320
1976
А исто то сам се питао прошле јесени
док сам радио у планетаријуму
Универзитета у Торонту,
15:39
when I was workingрад
at U of T'sT. planetariumPlanetarijum,
273
927320
2136
15:41
and I was contactedконтактиран by an artistуметник
namedназван RobynRobin RennieReni and her daughterћерка ErinErin.
274
929480
4856
а са мном је контактирала уметница
под именом Робин Рени и њена ћерка Ерин.
15:46
RobynRobin lovesволи the night skyнебо,
275
934360
2096
Робин обожава ноћно небо,
15:48
but she hasn'tније been ableу могуцности
to fullyпотпуно see it for 13 yearsгодине
276
936480
2656
али га није могла
у потпуности видети 13 година
15:51
because of visionвизија lossгубитак.
277
939160
1200
због губитка вида.
15:53
And so they wonderedпитао се
if there was anything I could do.
278
941320
2576
И запитале су се
да ли ја могу нешто да урадим.
15:55
So I collectedприкупљени all the soundsзвуци
I could think of from the universeуниверзум
279
943920
3576
Тако сам прикупио све звукове
којих сам се могао сетити из универзума
15:59
and packagedupakovane them into
what becameпостао "Our MusicalMuzički UniverseSvemir."
280
947520
5136
и упаковао их у оно
што је постао „Наш музички универзум.“
16:04
This is a sound-basedzasnovane na zvuk planetariumPlanetarijum showсхов
281
952680
2256
Ово је планетаријумски приказ
заснован на звуковима
16:06
exploringистраживање the rhythmритам
and harmonyхармонија of the cosmosкосмос.
282
954960
3176
који истражује ритам и хармонију космоса.
16:10
And RobynRobin was so movedпреселила се
by this presentationпрезентација
283
958160
2256
А Робин је толико била дирнута
овом презентацијом
16:12
that when she wentотишао home,
284
960440
1256
да је, када је отишла кући,
16:13
she paintedобојен this gorgeousдиван
representationпредстављање of her experienceискуство.
285
961720
3200
насликала ову божанствену
илустрацију свог искуства.
16:18
And then I defacedoљtetio it
by puttingстављање JupiterJupiter on it for the posterплакат.
286
966080
2936
А онда сам је ја покварио
и ставио Јупитер на њу због постера.
16:21
(LaughterSmeh)
287
969040
1320
(Смех)
16:23
So ...
288
971840
1200
Тако...
16:27
in this showсхов, I take people
of all visionвизија levelsнивоа
289
975040
3376
у овом шоу, узимам људе
различитих визуелних способности
16:30
and bringдовести them on an audioаудио tourтурнеја
of the universeуниверзум,
290
978440
2696
и водим их на звучну турнеју
кроз универзум,
16:33
from the night skyнебо all the way out
to the edgeИвица of the observableвидљив universeуниверзум.
291
981160
4080
од ноћног неба све до краја
универзума који познајемо.
16:38
But even this is just the startпочетак
of a musicalмузички odysseyOdiseja
292
986240
2496
Али, чак и ово је само почетак
музичке одисеје
16:40
to experienceискуство the universeуниверзум
with newново eyesочи and with newново earsуши,
293
988760
3896
да би се доживео универзум
новим очима и ушима,
16:44
and I hopeнадати се you'llти ћеш joinпридружити me.
294
992680
1576
а надам се да ћете ми се придружити.
16:46
Thank you.
295
994280
1216
Хвала вам.
16:47
(ApplauseAplauz)
296
995520
2320
(Аплауз)
Translated by Tijana Mihajlović
Reviewed by Ivana Krivokuća

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Matt Russo - Astrophysicist, musician
Matt Russo is an astrophysicist and musician who translates the rhythm and harmony of the cosmos into music and sound.

Why you should listen

Matt Russo co-founded the art-science project SYSTEM Sounds and works to make astronomy more accessible to the visually impaired. His work has been featured in the New York Times, and he will lead an orchestra in an upcoming BBC documentary on the TRAPPIST-1 planetary system. He is currently a professor at Seneca College in Toronto, Canada, where he teaches a course on the deep connections between music and astronomy.

More profile about the speaker
Matt Russo | Speaker | TED.com