ABOUT THE SPEAKER
Chimamanda Ngozi Adichie - Novelist
Inspired by Nigerian history and tragedies all but forgotten by recent generations of westerners, Chimamanda Ngozi Adichie’s novels and stories are jewels in the crown of diasporan literature.

Why you should listen

In Nigeria, Chimamanda Ngozi Adichie's novel Half of a Yellow Sun has helped inspire new, cross-generational communication about the Biafran war. In this and in her other works, she seeks to instill dignity into the finest details of each character, whether poor, middle class or rich, exposing along the way the deep scars of colonialism in the African landscape.

Adichie's newest book, The Thing Around Your Neck, is a brilliant collection of stories about Nigerians struggling to cope with a corrupted context in their home country, and about the Nigerian immigrant experience.

Adichie builds on the literary tradition of Igbo literary giant Chinua Achebe—and when she found out that Achebe liked Half of a Yellow Sun, she says she cried for a whole day. What he said about her rings true: “We do not usually associate wisdom with beginners, but here is a new writer endowed with the gift of ancient storytellers.”

(Photo: Wani Olatunde) 

More profile about the speaker
Chimamanda Ngozi Adichie | Speaker | TED.com
TEDxEuston

Chimamanda Ngozi Adichie: We should all be feminists

Čimamanda Ngozi Adičī: Mums visiem būtu jābūt feministiem

Filmed:
4,033,919 views

Mēs meitenēm mācām, ka viņām var būt mērķi, taču ne pārāk lieli, viņām jābūt veiksmīgām, taču ne pārāk veiksmīgām, lai neapdraudētu vīrieti, saka rakstniece Čimamanda Ngozi Adičī. Šajā klasiskajā runā, kas aizsāka sarunu par feminismu visā pasaulē, Adičī aicina sākt sapņot un plānot citādu, taisnīgāku pasauli – ar laimīgākiem vīriešiem un laimīgākām sievietēm, kas ir patiesāki un patiesākas pret sevi.
- Novelist
Inspired by Nigerian history and tragedies all but forgotten by recent generations of westerners, Chimamanda Ngozi Adichie’s novels and stories are jewels in the crown of diasporan literature. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So I would like to startsākt by tellingstāsta you
about one of my greatestlielākais friendsdraugi,
0
480
4696
Es gribētu sākt ar stāstu
par vienu no saviem labākajiem draugiem,
00:17
OkolomaOkoloma MaduewesiMaduewesi.
1
5200
1640
Okolomu Maduevesi.
00:19
OkolomaOkoloma liveddzīvoja on my streetiela
2
7720
1616
Okoloma dzīvoja manā ielā
00:21
and lookedizskatījās after me like a bigliels brotherbrālis.
3
9360
2296
un pieskatīja mani
gluži kā lielais brālis.
00:23
If I likedpatika a boyzēns,
I would askjautājiet Okoloma'sOkoloma ir opinionviedoklis.
4
11680
3040
Ja man iepatikās kāds zēns,
es jautāju, ko Okoloma par viņu domā.
00:28
OkolomaOkoloma diednomira in the notoriousbēdīgi slavens
SosolisoSosoliso planelidmašīna crashcrash
5
16160
3856
Okoloma gāja bojā bēdīgi slavenajā
Sosoliso aviokatastrofā,
00:32
in NigeriaNigērija in DecemberDecembris of 2005.
6
20040
2360
2005. gada decembrī Nigērijā.
00:35
AlmostGandrīz exactlytieši tā sevenseptiņi yearsgadiem agopirms.
7
23000
1680
Gandrīz pirms septiņiem gadiem.
00:38
OkolomaOkoloma was a personpersona I could argueapgalvo with,
laughsmieties with and trulypatiesi talk to.
8
26080
4360
Okoloma bija cilvēks, ar kuru varēju
strīdēties, smieties un patiešām parunāt.
00:43
He was alsoarī the first personpersona
to call me a feministfeministe.
9
31680
2381
Viņš bija arī pirmais cilvēks,
kurš mani nosauca par feministi.
00:47
I was about fourteenčetrpadsmit,
we were at his housemāja, arguingstrīdējoties.
10
35520
3416
Man bija ap 14 gadu,
mēs bijām viņa mājās un strīdējāmies.
00:50
BothGan of us bristlingsabozies
with halfpuse bitmazliet knowledgezināšanas
11
38960
2496
Abi pilni šādu tādu
no izlasītajām grāmatām gūtu zināšanu,
00:53
from booksgrāmatas that we had readlasīt.
12
41480
1360
00:55
I don't rememberatceries what this
particularīpaši argumentarguments was about,
13
43560
2760
Neatceros, par ko tieši mēs strīdējāmies,
00:59
but I rememberatceries
that as I arguedapgalvoja and arguedapgalvoja,
14
47320
2056
taču atceros, ka, turpinot strīdu,
01:01
OkolomaOkoloma lookedizskatījās at me and said,
"You know, you're a feministfeministe."
15
49400
3560
Okolama uz mani paskatījās un teica:
"Zini ko? Tu esi feministe."
01:05
It was not a complimentkompliments.
16
53880
1216
Tas nebija kompliments.
01:07
(LaughterSmiekli)
17
55120
1416
(Smiekli)
01:08
I could tell from his tonesignāls,
18
56560
1336
Es to nopratu no viņa toņa,
01:09
the samepats tonesignāls that you would use
to say something like,
19
57920
2776
tas bija tāds pats kā sakot:
01:12
"You're a supporteratbalstītājs of terrorismterorisms."
20
60720
1736
"Tu atbalsti terorismu."
01:14
(LaughterSmiekli)
21
62480
2776
(Smiekli)
01:17
I did not know exactlytieši tā
what this wordvārds "feministfeministe" meantdomāts,
22
65280
3656
Es nezināju, ko īsti
šis vārds "feministe" nozīmē,
01:20
and I did not want OkolomaOkoloma
to know that I did not know.
23
68960
3216
un es negribēju, lai Okoloma
uzzinātu, ka nezinu.
01:24
So I brushedmatēts it asidemalā,
and I continuedturpinājās to argueapgalvo.
24
72200
3016
Tā nu es tam nepievērsu uzmanību
un turpināju strīdēties.
01:27
And the first thing
I plannedplānots to do when I got home
25
75240
2416
Pirmais, ko gatavojos darīt,
pārnākusi mājās,
bija vārdnīcā sameklēt vārdu "feministe".
01:29
was to look up the wordvārds
"feministfeministe" in the dictionaryvārdnīca.
26
77680
2576
01:32
Now fastātri forwarduz priekšu to some yearsgadiem latervēlāk,
27
80280
3136
Vairākus gadus vēlāk
01:35
I wroterakstīja a novelnovele about a man
who amongstarp tiem other things beatspārspēj his wifesieva
28
83440
4136
es uzrakstīju romānu par vīrieti,
kas cita starpā sit savu sievu
01:39
and whosekuru storystāsts doesn't endbeigas very well.
29
87600
1960
un kura stāsts neko labi nebeidzas.
01:42
While I was promotingveicināt
the novelnovele in NigeriaNigērija,
30
90600
2056
Kad es iepazīstināju
ar šo romānu Nigērijā,
01:44
a journalistžurnālists, a nicejauki, well-meaninglaba izpratne man,
31
92680
3016
kāds žurnālists,
jauks, labu domājošs vīrietis,
01:47
told me he wanted to adviseieteikt me.
32
95720
2000
sacīja, ka gribot man dot padomu.
01:51
And for the NigeriansNigerians here,
33
99280
1336
Un esmu droša,
ka nigērieši šeit zinās,
01:52
I'm sure we're all familiarpazīstams
34
100640
1496
01:54
with how quickātri our people are
to give unsolicitednevēlamus advicekonsultācijas.
35
102160
6240
cik ļoti labprāt mūsu cilvēki
dod nelūgtus padomus.
02:01
He told me that people were sayingsakot
that my novelnovele was feministfeministe
36
109760
3456
Viņš teica, ka cilvēki manu
romānu saucot par feministisku,
02:05
and his advicekonsultācijas to me --
37
113240
1616
un viņa padoms bija
02:06
and he was shakingkratot his headgalva
sadlyDiemžēl as he spokerunāja --
38
114880
3176
– un runājot viņš skumji šūpoja galvu, –
02:10
was that I should never
call myselfsevi a feministfeministe
39
118080
2176
lai es sevi nekad nesaucu par feministi,
02:12
because feministsfeministes
are womensievietes who are unhappynelaimīgs
40
120280
2576
jo feministes ir sievietes,
kas ir nelaimīgas,
02:14
because they cannotnevar find husbandsvīri.
41
122880
1936
tāpēc ka nevar atrast vīrus.
02:16
(LaughterSmiekli)
42
124840
2400
(Smiekli)
02:21
So I decidednolēma to call myselfsevi
"a happylaimīgs feministfeministe."
43
129280
2440
Tā nu es nolēmu sevi saukt
par "laimīgu feministi".
02:25
Then an academicakadēmiskā, a NigerianNigērijas womansieviete told me
44
133040
2656
Tad kāda nigēriešu akadēmiķe man sacīja,
02:27
that feminismfeminisms was not our culturekultūra
45
135720
1696
ka feminisms nav mūsu kultūras daļa,
02:29
and that feminismfeminisms wasn'tnebija AfricanĀfrikas,
46
137440
1616
ka feminisms nav afrikānisks
02:31
and that I was callingzvanot myselfsevi a feministfeministe
47
139080
1936
un ka es sevi dēvēju par feministi,
jo mani samaitājušas Rietumu grāmatas.
02:33
because I had been corruptedbojāts
by "WesternWestern booksgrāmatas."
48
141040
2240
02:36
WhichKurā amuseduzjautrināts me,
49
144120
1216
Kas mani uzjautrināja,
02:37
because a lot of my earlyagri readingslasījumus
were decidedlynoteikti unfeministunfeminist.
50
145360
3336
jo liela daļa no manām sākotnēji lasītajām
grāmatām bija nefeministiskas.
02:40
I think I mustjābūt have readlasīt everykatrs singleviens
MillsDzirnavas &ampamp; BoonBoon romanceromantika publishedpublicēts
51
148720
3216
Manuprāt, es izlasīju visus
"Mills & Boon" mīlas romānus
līdz 16 gadu vecumam.
02:43
before I was sixteensešpadsmit.
52
151960
1200
02:45
And eachkatrs time I triedmēģinājis to readlasīt those booksgrāmatas
53
153960
1976
Un ikreiz, kad mēģinu lasīt kaut ko
no tā dēvētās feministu klasikas,
02:47
calledsauc "the feministfeministe classicsklasika,"
54
155960
1816
man kļūst garlaicīgi
un ir ļoti grūti tās pabeigt.
02:49
I'd get boredgarlaicīgi, and I really
struggledcīnījās to finishpabeigt them.
55
157800
2776
02:52
But anywayjebkurā gadījumā, sincekopš feminismfeminisms was un-AfricanANO, Āfrikas,
56
160600
2736
Lai nu kā, tā kā feminisms
bija neafrikānisks,
02:55
I decidednolēma that I would now call myselfsevi
"a happylaimīgs AfricanĀfrikas feministfeministe."
57
163360
3480
es nolēmu sevi saukt
par "laimīgu afrikāņu feministi".
02:59
At some pointpunkts I was a happylaimīgs AfricanĀfrikas
feministfeministe who does not hateienīst menvīrieši
58
167840
4416
Kādā brīdī es biju
laimīga afrikāņu feministe,
kas neienīst vīriešus
un kam patīk lūpu spīdums,
03:04
and who likespatīk lipvalodas interfeisa pakotni glossspīdums
59
172280
1336
un kas valkā augstpapēžu kurpes
par prieku sev, nevis vīriešiem.
03:05
and who wearsnēsā highaugsts heelspapēži
for herselfpati but not for menvīrieši.
60
173640
2496
03:08
(LaughterSmiekli)
61
176160
1736
(Smiekli)
03:09
Of courseprotams a lot of this
was tongue-in-cheektongue-in-vaigu,
62
177920
2176
Protams, daudz kas no tā bija pa jokam,
03:12
but that wordvārds feministfeministe is so heavysmags
with baggagebagāža, negativenegatīvs baggagebagāža.
63
180120
4616
bet vārdam "feministe" ir
tik smaga bagāža, negatīva bagāža.
03:16
You hateienīst menvīrieši, you hateienīst braskrūšturi,
64
184760
2336
Tu ienīsti vīriešus, tu ienīsti krūšturus,
03:19
you hateienīst AfricanĀfrikas culturekultūra,
that sortkārtot of thing.
65
187120
2120
tu ienīsti afrikāņu kultūru... tādā garā.
03:22
Now here'sšeit ir a storystāsts from my childhoodbērnība.
66
190240
2040
Lūk, stāsts no manas bērnības.
03:25
When I was in primaryprimārs schoolskola,
67
193000
1776
Kad gāju pamatskolā,
03:26
my teacherskolotājs said at the beginningsākums of termtermiņš
that she would give the classklase a testpārbaude
68
194800
4536
skolotāja semestra sākumā pateica,
ka mūsu klasei būs kontroldarbs
03:31
and whoeverjebkuršs got the highestvisaugstākais scorevērtējums
would be the classklase monitormonitors.
69
199360
2936
un visaugstākās atzīmes saņēmējs
varēs būt klases uzraugs.
03:34
Now, classklase monitormonitors was a bigliels dealdarījumu.
70
202320
2080
Klases uzraugs bija nopietna lieta.
03:37
If you were a classklase monitormonitors,
71
205240
1736
Klases uzraugs pierakstīja
trokšņa cēlāju vārdus,
03:39
you got to writerakstīt down
the namesvārdi of noisemakersnoisemakers --
72
207000
2456
(Smiekli)
03:41
(LaughterSmiekli)
73
209480
1656
03:43
whichkas was havingņemot enoughpietiekami powerjauda of its ownpašu.
74
211160
2480
kas jau pati par sevi bija liela vara.
03:46
But my teacherskolotājs would alsoarī give you
a canecukurniedres to holdturiet in your handroka
75
214480
4776
Taču skolotāja uzraugam iedeva
arī nūju, ko turēt rokā,
03:51
while you walkstaigāt around
and patrolPatrol the classklase for noisemakersnoisemakers.
76
219280
2960
staigājot pa klasi
un patrulējot trokšņa cēlājus.
03:55
Now, of courseprotams you were not
actuallyfaktiski allowedatļauts to use the canecukurniedres.
77
223360
2880
Nūju, protams, nedrīkstēja izmantot,
03:58
But it was an excitingaizraujoša prospectizredzes
for the nine-year-olddeviņus gadus vecs me.
78
226920
3416
bet deviņgadīgajai man tā bija
aizraujoša nākotnes perspektīva.
04:02
I very much wanted
to be the classklase monitormonitors.
79
230360
2776
Es ļoti gribēju būt klases uzraudze.
04:05
And I got the highestvisaugstākais scorevērtējums on the testpārbaude.
80
233160
1920
Un kontroldarbā es dabūju augstāko atzīmi.
04:07
Then, to my surprisepārsteigums, my teacherskolotājs said
that the monitormonitors had to be a boyzēns.
81
235800
3360
Tad man par pārsteigumu skolotāja
paziņoja, ka uzraugam jābūt zēnam.
04:12
She had forgottenaizmirst
to make that clearskaidrs earlieragrāk
82
240240
2096
Viņa bija piemirsusi to iepriekš pateikt,
jo uzskatīja, ka tas ir... pašsaprotami.
04:14
because she assumedpieņemts, ka it was ... obviousacīmredzams.
83
242360
1858
04:16
(LaughterSmiekli)
84
244242
2054
(Smiekli)
04:18
A boyzēns had the secondotrais highestvisaugstākais
scorevērtējums on the testpārbaude,
85
246320
2776
Kādam zēnam kontroldarbā
bija otra augstākā atzīme,
04:21
and he would be monitormonitors.
86
249120
2040
un viņam bija jākļūst par uzraugu.
04:23
Now, what was even more
interestinginteresanti about this
87
251960
2176
Kas bija vēl interesantāk –
04:26
is that the boyzēns was a sweetsalds, gentlemaigs souldvēsele
88
254160
3816
šis zēns bija mīļa, maiga dvēsele,
04:30
who had no interestinterese
in patrollingpatrulējot the classklase with the canecukurniedres,
89
258000
2959
kuru neinteresēja
patrulēšana klasē ar nūju rokā,
04:34
while I was fullpilna of ambitionambīcijas to do so.
90
262120
3200
kamēr es biju apņēmības pilna to darīt.
04:38
But I was femalesieviete and he was malevīrietis,
91
266560
2096
Bet es biju meitene, un viņš bija zēns,
04:40
and so he becamekļuva the classklase monitormonitors.
92
268680
1667
tāpēc par klases uzraugu kļuva viņš.
04:43
And I've never forgottenaizmirst that incidentincidents.
93
271240
2000
Šo atgadījumu es nekad neaizmirsu.
04:46
I oftenbieži make the mistakekļūda of thinkingdomāšana
94
274160
1896
Es bieži pieļauju kļūdu, domājot,
04:48
that something that is obviousacīmredzams to me
is just as obviousacīmredzams to everyonevisi elsecits.
95
276080
3456
ka kaut kas man pašsaprotams
ir tik pat pašsaprotams visiem citiem.
Piemēram, mans dārgais draugs Luijs.
04:51
Now, take my deardārgs frienddraugs LouisLouis
96
279560
1576
04:53
for examplepiemērs.
97
281160
1336
04:54
LouisLouis is a brilliantizcili, progressivepakāpeniski man,
98
282520
1856
Luijs ir lielisks, progresīvs vīrietis,
04:56
and we would have conversationssarunas
and he would tell me,
99
284400
2496
un mūsu sarunās viņš mēdz teikt:
04:58
"I don't know what you mean by things
beingbūt differentatšķirīgs or hardergrūtāk for womensievietes.
100
286920
3480
"Nezinu, ko tu domā, sakot,
ka sievietēm tas ir savādāk vai grūtāk.
05:02
Maybe in the pastpagātne, but not now."
101
290960
1640
Varbūt pagātnē tā bija, bet ne jau tagad."
05:05
And I didn't understandsaprast how LouisLouis
could not see what seemsšķiet so self-evidentpašsaprotama.
102
293560
4576
Un es nespēju saprast, kā Luijs
var neredzēt to, kas ir tik acīmredzams.
05:10
Then one eveningvakarā, in LagosLagos,
LouisLouis and I wentdevās out with friendsdraugi.
103
298160
4136
Tad kādu vakaru Lagosā
mēs ar Luiju devāmies satikt draugus.
05:14
And for people here
who are not familiarpazīstams with LagosLagos,
104
302320
2456
Cilvēkiem, kas nepazīst Lagosu,
šai pilsētai ir kāda brīnišķīga īpatnība –
05:16
there's that wonderfulbrīnišķīgs Lagos'Lagosa' fixturearmatūra,
105
304800
1896
05:18
the sprinklingapsmidzināšanu of energeticenerģisks menvīrieši
who hangpakārt around outsideārpusē establishmentsuzņēmumi
106
306720
4656
bariņi enerģisku vīriešu,
kas turas izklaides vietu tuvumā
05:23
and very dramaticallydramatiski
"help" you parkparks your carautomašīna.
107
311400
3000
un ārkārtīgi dramatiski
palīdz jums noparkot auto.
05:28
I was impressediespaidu
with the particularīpaši theatricsteātra mākslu lepodamās
108
316000
3296
Uz mani atstāja iespaidu
tā vīrieša teātra māksla,
05:31
of the man who foundatrasts us
a parkingautostāvvieta spotvietas that eveningvakarā.
109
319320
2976
kurš tovakar atrada vietu
mūsu automašīnai.
05:34
And so as we were leavingatstājot,
I decidednolēma to leaveatvaļinājumu him a tippadoms.
110
322320
2960
Tāpēc, dodoties projām,
es nolēmu viņam atstāt dzeramnaudu.
05:38
I openedatvērts my bagsoma,
111
326760
1416
Es atvēru somiņu,
05:40
put my handroka insideiekšā my bagsoma,
112
328200
1376
iebāzu tajā roku,
05:41
broughtcelta out my moneynauda
that I had earnednopelnījis from doing my work,
113
329600
2720
izvilku naudu, ko biju nopelnījusi,
darot savu darbu,
05:45
and I gavedeva it to the man.
114
333160
1360
un iedevu to vīrietim.
05:47
And he, this man who was
very gratefulpateicīgs and very happylaimīgs,
115
335600
4376
Un viņš, šis ļoti pateicīgais
un ļoti laimīgais vīrietis,
05:52
tookpaņēma the moneynauda from me,
116
340000
1776
paņēma no manis naudu,
05:53
lookedizskatījās acrosspāri at LouisLouis
117
341800
1416
paskatījās uz Luiju
05:55
and said, "Thank you, sirkungs!"
118
343240
1856
un teica: "Paldies, kungs!"
05:57
(LaughterSmiekli)
119
345120
2480
(Smiekli)
06:03
LouisLouis lookedizskatījās at me, surprisedpārsteigts,
120
351160
3256
Luijs pārsteigts skatījās manī un jautāja:
06:06
and askedprasīja, "Why is he thankingpateicās me?
I didn't give him the moneynauda."
121
354440
3400
"Kāpēc viņš pateicas man?
Es taču viņam neiedevu naudu."
06:10
Then I saw realizationrealizācija
dawnrītausma on Louis'Louis' faceseja.
122
358840
2960
Tad es Luija sejā ieraudzīju
uzaustam izpratni.
06:15
The man believedticēja that whateverneatkarīgi no tā moneynauda I had
123
363040
2416
Vīrietis domāja,
ka jebkura nauda, kas man ir,
06:17
had ultimatelygalu galā come from LouisLouis.
124
365480
3520
galu galā nāk no Luija.
06:21
Because LouisLouis is a man.
125
369720
1240
Jo Luijs ir vīrietis.
06:24
MenVīrieši and womensievietes are differentatšķirīgs.
126
372600
1816
Vīrieši un sievietes atšķiras.
06:26
We have differentatšķirīgs hormoneshormonu,
we have differentatšķirīgs sexualseksuāla organsorgānu,
127
374440
2856
Mums ir atšķirīgi hormoni,
mums ir atšķirīgi dzimumorgāni,
06:29
we have differentatšķirīgs biologicalbioloģisks abilitiesspējas.
128
377320
2056
mums ir atšķirīgas bioloģiskās spējas.
06:31
WomenSievietes can have babieszīdaiņi, menvīrieši can't.
129
379400
1800
Sievietes var dzemdēt bērnus, vīrieši ne.
06:34
At leastvismazāk not yetvēl.
130
382800
1216
Vismaz pagaidām ne.
06:36
(LaughterSmiekli)
131
384040
1416
(Smiekli)
06:37
MenVīrieši have testosteronetestosterons and are
in generalvispārīgs physicallyfiziski strongerspēcīgāks than womensievietes.
132
385480
4280
Vīriešiem ir testosterons, un kopumā
viņi ir fiziski stiprāki nekā sievietes.
06:42
There's slightlynedaudz more womensievietes
than menvīrieši in the worldpasaule,
133
390520
2656
Pasaulē ir mazliet vairāk
sieviešu nekā vīriešu –
06:45
about 52 percentprocenti of the world'spasaules
populationpopulācija is femalesieviete.
134
393200
3096
aptuveni 52 procenti
pasaules iedzīvotāju ir sievietes.
06:48
But mostlielākā daļa of the positionspozīcijas of powerjauda
and prestigeprestižs are occupiedaizņemts by menvīrieši.
135
396320
3400
Taču lielāko daļu varas
un prestiža amatu ieņem vīrieši.
06:52
The latevēlu KenyanKenijas NobelNobela prēmijas PeaceMiera laureatelaureāts,
136
400840
2456
Nelaiķe, Nobela miera prēmijas laureāte,
06:55
WangariWangari MaathaiMaathai,
137
403320
1336
Vangari Maatai
06:56
put it simplyvienkārši and well when she said:
138
404680
2120
to vienkārši un labi pateica ar vārdiem:
06:59
"The higheraugstāks you go,
the fewermazāk womensievietes there are."
139
407600
2720
"Jo augstāk tu kāp,
jo mazāk tur sieviešu."
07:03
In the recentnesen US electionsvēlēšanas we kepttur hearinguzklausīšana
of the LillyLilija LedbetterLedbetter lawlikums,
140
411920
4616
Nesenajās vēlēšanās ASV mēs atkal un atkal
dzirdējām par Lilijas Ledbeteras likumu.
07:08
and if we go beyondtālāk the nicelyjauki
alliterativealliterative namevārds of that lawlikums,
141
416560
3416
Ja paskatāmies aiz šī jauki
aliterējošā nosaukuma,
07:12
it was really about a man and a womansieviete
142
420000
2136
tad likums būtībā bija
par vīrieti un sievieti,
07:14
doing the samepats jobdarbs,
beingbūt equallyvienādi qualifiedkvalificēts,
143
422160
2776
kas dara vienādu darbu,
ir vienlīdz kvalificēti,
07:16
and the man beingbūt paidsamaksāts more
because he's a man.
144
424960
2400
taču vīrietim maksā vairāk,
jo viņš ir vīrietis.
07:20
So in the literalburtiski way, menvīrieši rulelikums the worldpasaule,
145
428160
3336
Tātad vīrieši burtiski valda pār pasauli,
07:23
and this madeizgatavots sensejēga a thousandtūkstotis yearsgadiem agopirms
146
431520
2840
un tam bija jēga pirms tūkstoš gadiem,
jo cilvēki dzīvoja pasaulē,
07:27
because humancilvēks beingsbūtnes liveddzīvoja then in a worldpasaule
147
435120
2856
07:30
in whichkas physicalfiziska strengthspēks was
the mostlielākā daļa importantsvarīgs attributeatribūts for survivalizdzīvošana.
148
438000
4176
kurā fiziskais spēks bija
izdzīvošanai vissvarīgākā īpašība.
07:34
The physicallyfiziski strongerspēcīgāks personpersona
was more likelyiespējams to leadvadīt,
149
442200
3280
Fiziski stiprākajam cilvēkam
bija lielākas izredzes kļūt par vadītāju,
07:39
and menvīrieši, in generalvispārīgs,
are physicallyfiziski strongerspēcīgāks.
150
447280
2576
un vīrieši kopumā ir fiziski stiprāki.
07:41
Of courseprotams there are manydaudzi exceptionsizņēmumi.
151
449880
1715
Protams, ir daudz izņēmumu.
07:43
(LaughterSmiekli)
152
451619
1557
(Smiekli)
07:45
But todayšodien we livedzīvot
in a vastlyievērojami differentatšķirīgs worldpasaule.
153
453200
3800
Taču šodien mēs dzīvojam
daudzējādā ziņā citādā pasaulē.
07:49
The personpersona more likelyiespējams to leadvadīt
is not the physicallyfiziski strongerspēcīgāks personpersona;
154
457720
4056
Lielākas izredzes kļūt par vadītāju
ir nevis fiziski stiprākajam,
07:53
it is the more creativeradošs personpersona,
the more intelligentsaprātīgs personpersona,
155
461800
3496
bet gan radošākajam, inteliģentākajam,
07:57
the more innovativeinovatīvs personpersona,
156
465320
2416
inovatīvākajam cilvēkam,
07:59
and there are no hormoneshormonu
for those attributesatribūti.
157
467760
2656
un nav hormonu, kas veicinātu šīs iezīmes.
08:02
A man is as likelyiespējams as a womansieviete
to be intelligentsaprātīgs,
158
470440
2616
Vīrietis tāpat kā sieviete
var būt inteliģents,
08:05
to be creativeradošs, to be innovativeinovatīvs.
159
473080
1960
radošs, inovatīvs.
08:07
We have evolvedattīstījusies;
160
475800
1296
Mēs esam attīstījušies,
08:09
but it seemsšķiet to me that our ideasidejas
of genderdzimums had not evolvedattīstījusies.
161
477120
3520
bet šķiet, ka tas nav noticis
ar mūsu priekšstatiem par dzimumiem.
08:13
Some weeksnedēļas agopirms, I walkedgāja into a lobbylobby
of one of the bestlabākais NigerianNigērijas hotelsviesnīcas.
162
481760
3960
Pirms dažām nedēļām es iegāju foajē
vienā no Nigērijas lielākajām viesnīcām.
08:18
I thought about namingvārda došanas the hotelviesnīca,
but I thought I probablydroši vien shouldn'tnevajadzētu.
163
486280
3256
Es izlēmu, ka būs labāk neminēt
šīs viesnīcas nosaukumu.
Pie ieejas mani apturēja apsargs
un uzdeva kaitinošus jautājumus,
08:21
And a guardsargs at the entranceieeja stoppedapstājās me
and askedprasīja me annoyingkaitinošs questionsjautājumi,
164
489560
3360
08:25
because theirviņu automaticAutomātiska assumptionpieņēmums is
165
493960
1816
jo viņu automātiskais pieņēmums ir,
08:27
that a NigerianNigērijas femalesieviete walkingejot
into a hotelviesnīca alonevienatnē is a sexsekss workerdarba ņēmējs.
166
495800
3120
ka viesnīcā ienākusi
nigēriešu sieviete ir prostitūta.
08:33
And by the way,
167
501000
1216
Un, starp citu,
08:34
why do these hotelsviesnīcas
focuskoncentrēties on the ostensiblešķietamā supplypiegāde
168
502240
3136
kāpēc šīs viesnīcas pievēršas
šķietamajam piedāvājumam,
08:37
ratherdrīzāk than the demandpieprasījums for sexsekss workersdarba ņēmēji?
169
505400
2440
nevis prostitūtu pieprasījumam?
08:41
In LagosLagos I cannotnevar go alonevienatnē
into manydaudzi "reputablecienījama" barsbāri and clubsklubi.
170
509520
5255
Lagosā ir daudz "cienījamu" bāru un klubu,
uz kuriem nevaru doties viena.
08:46
They just don't let you in
if you're a womansieviete alonevienatnē,
171
514799
2417
Viņi vienkārši neielaiž
sievietes bez pavadoņa,
sievietēm ir jānāk vīrieša pavadībā.
08:49
you have to be accompaniedkopā by a man.
172
517240
1720
08:51
EachKatram time I walkstaigāt into
a NigerianNigērijas restaurantrestorāns with a man,
173
519600
2736
Ikreiz, kad kopā ar vīrieti
ieeju nigēriešu restorānā,
08:54
the waiterviesmīlis greetssveicina the man and ignoresignorē me.
174
522360
2200
viesmīlis sasveicinās ar vīrieti
un mani ignorē.
08:58
The waitersoficianti are productsprodukti --
175
526320
1496
Viesmīļi ir produkti...
08:59
(LaughterSmiekli)
176
527840
1136
(Smiekli)
09:01
At this some womensievietes
feltfilcs like, "Yes! I thought that!"
177
529000
2896
Šeit dažas sievietes nodomāja:
"Jā! Tā jau es domāju!"
09:03
The waitersoficianti are productsprodukti of a societysabiedrība
178
531920
1936
Viesmīļi ir sabiedrības produkti,
09:05
that has taughtmācīts them that menvīrieši
are more importantsvarīgs than womensievietes.
179
533880
3040
sabiedrības, kas viņiem iemācījusi,
ka vīrieši ir svarīgāki nekā sievietes.
09:10
And I know that waitersoficianti
don't intendplānot any harmkaitēt.
180
538240
2856
Un es zinu, ka viesmīļi nevēl man ļaunu.
09:13
But it's one thing to know intellectuallyintelektuāli
and quitediezgan anothercits to feel it emotionallyemocionāli.
181
541120
4296
Bet viens ir saprast ar prātu,
un pavisam kas cits – izjust emocionāli.
09:17
EachKatram time they ignoreignorēt me,
I feel invisibleneredzams.
182
545440
2376
Ikreiz, kad viņi mani ignorē,
es jūtos neredzama.
09:19
I feel upsetnomākts.
183
547840
1200
Es jūtos apbēdināta.
09:21
I want to tell them
that I am just as humancilvēks as the man,
184
549720
3336
Es gribu viņiem pateikt,
kas esmu tāds pats cilvēks kā vīrieši,
09:25
that I'm just as worthycienīgs of acknowledgmentapstiprinājums.
185
553080
2800
ka esmu atzīšanas vērta.
09:28
These are little things,
186
556760
1256
Tas viss ir sīkumi,
09:30
but sometimesdažreiz it's the little things
that stingdzelt the mostlielākā daļa.
187
558040
3256
bet reizēm tieši sīkumi sāp visvairāk.
09:33
And not long agopirms, I wroterakstīja an articleraksts
188
561320
1736
Nesen es uzrakstīju par to,
09:35
about what it meansnozīmē
to be youngjaunieši and femalesieviete in LagosLagos,
189
563080
3296
kā ir būt jaunai sievietei Lagosā,
09:38
and the printersprinteri told me,
190
566400
1920
un raksta iespiedēji man sacīja:
09:41
"It was so angrydusmīgs."
191
569120
1200
"Tas bija tik dusmīgs!"
09:42
Of courseprotams it was angrydusmīgs!
192
570960
1376
Protams, ka tas bija dusmīgs!
09:44
(LaughterSmiekli)
193
572360
1760
(Smiekli)
09:48
I am angrydusmīgs.
194
576840
1656
Es esmu dusmīga.
09:50
GenderDzimums as it functionsfunkcijas todayšodien
is a gravekapa injusticenetaisnība.
195
578520
3136
Dzimums, kā tas tiek uztverts šodien,
ir milzīga netaisnība.
09:53
We should all be angrydusmīgs.
196
581680
1736
Mums visiem vajadzētu būt dusmīgiem.
09:55
AngerDusmas has a long historyvēsture
of bringingcelt about positivepozitīvs changemainīt;
197
583440
3856
Dusmām kā pozitīvu pārmaiņu
virzītājām ir sena vēsture,
09:59
but, in additionpapildus to beingbūt angrydusmīgs,
I'm alsoarī hopefulcerams.
198
587320
2800
taču papildus dusmām es jūtu arī cerību.
10:02
Because I believe deeplydziļi
in the abilityspēja of humancilvēks beingsbūtnes
199
590880
2616
Jo es no sirds ticu cilvēku spējai
10:05
to make and remakepārtaisīt
themselvespaši for the better.
200
593520
2120
veidot un pārveidot sevi uz labu.
10:08
GenderDzimums mattersjautājumus everywherevisur in the worldpasaule,
201
596920
1896
Dzimums ir svarīgs visur pasaulē,
10:10
but I want to focuskoncentrēties on NigeriaNigērija
202
598840
2656
taču es vēlos pievērsties Nigērijai
10:13
and on AfricaĀfrika in generalvispārīgs,
203
601520
1456
un Āfrikai kopumā,
10:15
because it is where I know,
and because it is where my heartsirds is.
204
603000
3576
jo to es pazīstu un te ir mana sirds.
10:18
And I would like todayšodien to askjautājiet
205
606600
1936
Un šodien es gribētu aicināt,
10:20
that we beginsāciet to dreamsapnis about
and planplānu for a differentatšķirīgs worldpasaule,
206
608560
4136
lai sākam sapņot par
un plānot citādu pasauli,
10:24
a fairergodīgāka worldpasaule,
207
612720
1320
taisnīgāku pasauli.
10:28
a worldpasaule of happierlaimīgāki menvīrieši and happierlaimīgāki womensievietes
who are truerpatiesākas to themselvespaši.
208
616240
4176
Laimīgāku vīriešu
un laimīgāku sieviešu pasauli,
kurā cilvēki ir patiesāki pret sevi.
10:32
And this is how to startsākt:
209
620440
1536
Un, lūk, ar ko jāsāk:
10:34
we mustjābūt raisepaaugstināt our daughtersmeitas differentlyatšķirīgi.
210
622000
2456
mums savas meitas jāaudzina citādi.
10:36
We mustjābūt alsoarī raisepaaugstināt our sonsdēli differentlyatšķirīgi.
211
624480
2360
Arī savi dēli mums jāaudzina citādi.
10:40
We do a great disservicekalpošana to boyszēni
on how we raisepaaugstināt them;
212
628000
3656
Ar savu tagadējo audzināšanu
mēs zēniem izdarām lāča pakalpojumu;
10:43
we stifleslēpties the humanitycilvēce of boyszēni.
213
631680
1840
mēs apslāpējām zēnu cilvēciskumu.
10:46
We definedefinēt masculinityvīrišķība
in a very narrowŠaurs way,
214
634480
2576
Mēs definējam vīrišķību ļoti šauri,
10:49
masculinityvīrišķība becomeskļūst this hardgrūti, smallmazs cagebūri
215
637080
3496
vīrišķība kļūst par smagu, šauru būri,
10:52
and we put boyszēni insideiekšā the cagebūri.
216
640600
2296
un šajā būrī mēs ieliekam zēnus.
10:54
We teachmācīt boyszēni to be afraidbaidās of fearbailes.
217
642920
1920
Mēs mācām zēniem bīties no bailēm.
10:57
We teachmācīt boyszēni to be afraidbaidās
of weaknessvājums, of vulnerabilityievainojamība.
218
645480
3760
Mēs mācām zēniem bīties
no vājuma, no ievainojamības.
11:02
We teachmācīt them to maskmaska theirviņu truetaisnība selvespaši,
219
650200
2456
Mēs mācām zēniem uzlikt masku
viņu patiesajiem "es",
11:04
because they have to be,
in NigerianNigērijas speakrunā, "hardgrūti man!"
220
652680
4240
jo viņiem jābūt, nigēriešu vārdiem
runājot, stipriem vīriem!
11:10
In secondarysekundārais schoolskola, a boyzēns and a girlmeitene,
bothabi of them teenagerspusaudži,
221
658440
4136
Vidusskolā puisis un meitene,
– abi pusaudžu vecumā,
abiem ir vienlīdz daudz kabatas naudas, –
11:14
bothabi of them with the samepats amountsumma
of pocketkabatā moneynauda, would go out
222
662600
3496
iet uz satikšanos, no puiša tiek gaidīts,
ka vienmēr maksās viņš,
11:18
and then the boyzēns
would be expectedparedzams always to paymaksāt,
223
666120
2776
11:20
to provepierādīt his masculinityvīrišķība.
224
668920
1640
lai pierādītu savu vīrišķību.
11:23
And yetvēl we wonderbrīnums why boyszēni are more likelyiespējams
to stealnozagt moneynauda from theirviņu parentsvecāki.
225
671440
3800
Un tomēr mēs brīnāmies,
kāpēc puiši biežāk zog naudu no vecākiem.
11:29
What if bothabi boyszēni and girlsmeitenes were raisedpacēlies
226
677240
3496
Kā būtu, ja zēnus un meitenes audzinātu,
11:32
not to linksaite masculinityvīrišķība with moneynauda?
227
680760
2120
nesaistot vīrišķību ar naudu?
11:35
What if the attitudeattieksme
was not "the boyzēns has to paymaksāt"
228
683720
3016
Kā būtu, ja attieksme būtu
nevis "puisim jāmaksā",
11:38
but ratherdrīzāk "whoeverjebkuršs has more should paymaksāt?"
229
686760
2760
bet "maksā tas, kuram ir vairāk"?
11:42
Now, of courseprotams because
of that historicalvēsturiska advantagepriekšrocības,
230
690360
2576
Protams, vēsturisku priekšrocību dēļ,
11:44
it is mostlygalvenokārt menvīrieši who will have more todayšodien,
231
692960
2456
šodien vairāk naudas biežāk būs vīriešiem,
11:47
but if we startsākt
raisingpaaugstināšana childrenbērni differentlyatšķirīgi,
232
695440
2616
bet, ja sāksim bērnus audzināt citādi,
11:50
then in fiftypiecdesmit yearsgadiem, in a hundredsimts yearsgadiem,
233
698080
2536
piecdesmit, simt gadu laikā
11:52
boyszēni will no longerilgāk have the pressurespiediens
of havingņemot to provepierādīt this masculinityvīrišķība.
234
700640
3800
puiši vairs neizjutīs spiedienu,
ka viņiem šādi jāpierāda vīrišķība.
11:57
But by fartālu the worstsliktākais thing we do to malesvīrieši,
235
705680
3016
Bet pats ļaunākais, ko nodarām vīriešiem,
12:00
by makingveidošana them feel
that they have to be hardgrūti,
236
708720
2336
liekot just, ka viņiem jābūt stipriem,
12:03
is that we leaveatvaļinājumu them
with very fragiletrausla egosego.
237
711080
3120
ir tas, ka atstājam viņus
ar ļoti trausliem ego.
12:07
The more "hardgrūti man"
the man feelsjūtas compelledpiespiedu to be,
238
715120
3400
Jo vairāk vīrietis izjūt spiedienu
būt "stipram vīram",
12:11
the weakervājāka his egoego is.
239
719320
1600
jo vājāks ir viņa ego.
12:14
And then we do a much greaterlielāks
disservicekalpošana to girlsmeitenes
240
722960
3016
Un tad mēs izdarām vēl lielāku
lāča pakalpojumu meitenēm,
12:18
because we raisepaaugstināt them
to caterrūpēties to the fragiletrausla egosego of menvīrieši.
241
726000
3320
jo audzinām viņas appuišot
šos trauslos vīriešu ego.
12:22
We teachmācīt girlsmeitenes to shrinksarauties themselvespaši,
to make themselvespaši smallermazāks,
242
730200
3496
Mēs mācām meitenēm sarauties,
kļūt mazākām,
12:25
we say to girlsmeitenes,
243
733720
1200
mēs meitenēm sakām:
12:27
"You can have ambitionambīcijas, but not too much."
244
735640
2176
"Tev var būt mērķi, tikai ne pārāk lieli."
12:29
(LaughterSmiekli)
245
737840
1376
(Smiekli)
12:31
"You should aimmērķis to be successfulveiksmīga,
but not too successfulveiksmīga,
246
739240
2696
"Tev jātiecas pēc panākumiem,
tikai ne pārāk lieliem,
12:33
otherwisecitādi you would threatendraud the man."
247
741960
2040
citādi tu apdraudēsi vīrieti."
12:36
If you are the breadwinnerapgādnieks
in your relationshipattiecības with a man,
248
744720
2896
"Ja esi attiecībās ar vīrieti
maizes pelnītāja esi tu,
12:39
you have to pretendizlikties that you're not,
249
747640
1976
tev jāizliekas, ka tā nav,
12:41
especiallyit īpaši in publicsabiedrība,
250
749640
1656
jo īpaši sabiedrībā,
12:43
otherwisecitādi you will emasculateemasculate him.
251
751320
2040
citādi iznīcināsi viņa vīrišķību."
12:46
But what if we questionjautājums
the premisepriekšnoteikums itselfpati par sevi?
252
754720
2336
Bet kā būtu, ja mēs
apšaubītu pašu premisu?
12:49
Why should a woman'ssievietes successpanākumi
be a threatdraudi to a man?
253
757080
3320
Kāpēc sievietes panākumiem
būtu jāapdraud vīrietis?
12:53
What if we decideizlemt
to simplyvienkārši disposeatsavināt of that wordvārds,
254
761200
3536
Kā būtu, ja mēs vienkārši
atteiktos no šiem vārdiem?
12:56
and I don't think there's an EnglishAngļu wordvārds
I dislikenepatīk more than "emasculationkastrāciju."
255
764760
4720
Manuprāt, nav angļu valodā vārdu, kuri man
nepatiktu vairāk kā "iznīcināt vīrišķību".
13:02
A NigerianNigērijas acquaintancepaziņa oncevienreiz askedprasīja me
256
770720
2296
Nigēriešu paziņa man reiz jautāja,
13:05
if I was worrieduztraucies that menvīrieši
would be intimidatediebiedēt by me.
257
773040
2640
vai mani nesatrauc tas,
ka es varētu vīriešiem iedvest bailes.
13:08
I was not worrieduztraucies at all.
258
776560
1736
Tas mani itin nemaz nesatrauca.
13:10
In factfakts, it had not occurrednotika
to me to be worrieduztraucies
259
778320
2256
Patiesībā man nebija
ienācis prātā satraukties,
13:12
because a man who would
be intimidatediebiedēt by me
260
780600
2216
jo vīrietis, kam es iedvestu bailes,
13:14
is exactlytieši tā the kindlaipns of man
I would have no interestinterese in.
261
782840
2616
ir tieši tāds vīrietis,
par kuru man nebūtu intereses.
13:17
(LaughterSmiekli)
262
785480
1216
(Smiekli)
13:18
(ApplauseAplausi)
263
786720
2080
(Aplausi)
13:26
But still I was really struckpārsteidza by this.
264
794120
2840
Tomēr tas mani patiešām satrieca.
13:29
Because I'm femalesieviete,
I'm expectedparedzams to aspireaspire to marriagelaulība;
265
797640
3600
Tā kā esmu sieviete,
no manis gaida tiekšanos uz laulību,
13:33
I'm expectedparedzams to make my life choicesizvēles
266
801960
1776
gaida, ka dzīves izvēles izdarīšu,
13:35
always keepinguzturēšana in mindprātā
that marriagelaulība is the mostlielākā daļa importantsvarīgs.
267
803760
3080
vienmēr paturot prātā,
ka vissvarīgākais ir laulība.
13:40
A marriagelaulība can be a good thing;
268
808040
1976
Laulība var būt laba lieta;
13:42
it can be a sourceavots of joyprieks
and love and mutualsavstarpēja supportatbalsts.
269
810040
4416
tā var būt prieka un mīlestība,
un abpusēja atbalsta avots.
13:46
But why do we teachmācīt girlsmeitenes
to aspireaspire to marriagelaulība
270
814480
2456
Bet kāpēc mēs mācām meitenēm
tiekties pēc laulības
13:48
and we don't teachmācīt boyszēni the samepats?
271
816960
1720
un nemācām to pašu zēniem?
13:52
I know a womansieviete
who decidednolēma to sellpārdot her housemāja
272
820840
2176
Es pazīstu sievieti,
kura izlēma pārdot savu māju,
13:55
because she didn't want
to intimidateiebiedēt a man who mightvarētu marryprecēties her.
273
823040
3040
jo viņa nevēlējās iedvest bailes vīrietim,
kurš, iespējams, viņu precētu.
13:59
I know an unmarriedneprecējies womansieviete in NigeriaNigērija
who, when she goesiet to conferenceskonferences,
274
827880
4456
Es pazīstu neprecētu sievieti Nigērijā,
kura, dodoties uz konferencēm,
14:04
wearsnēsā a weddingkāzas ringgredzens
275
832360
1376
uzliek laulības gredzenu,
14:05
because accordingsaskaņā ar to her,
276
833760
1216
jo, pēc viņas teiktā,
14:07
she wants the other participantsdalībnieki
in the conferencekonference to "give her respectcieņu."
277
835000
3920
viņa vēlas, lai pārējie
konferences dalībnieki viņu cienītu.
14:12
I know youngjaunieši womensievietes
who are underzem so much pressurespiediens
278
840120
2336
Es pazīstu jaunas sievietes,
kuras no ģimenes, draugiem, pat darbā
izjūt tik lielu spiedienu apprecēties,
14:14
from familyģimene, from friendsdraugi,
even from work to get marriedprecējies,
279
842480
4096
14:18
and they're pushednospiests
to make terriblebriesmīgi choicesizvēles.
280
846600
2080
ka izdara briesmīgas izvēles.
14:21
A womansieviete at a certainnoteikti agevecums who is unmarriedneprecējies,
281
849520
2616
Ja sieviete zināmā vecumā nav precējusies,
14:24
our societysabiedrība teachesmāca her
to see it as a deepdziļi, personalpersonīgi failureneveiksme.
282
852160
4120
sabiedrība viņai māca to uztvert
kā dziļu, personīgu neveiksmi.
14:29
And a man at a certainnoteikti agevecums
who is unmarriedneprecējies,
283
857040
2776
Ja vīrietis zināmā vecumā nav precējies,
14:31
we just think he hasn'tnav come around
to makingveidošana his pickizvēlēties.
284
859840
2616
mēs vienkārši uzskatām,
ka viņš vēl nav izvēlējies.
14:34
(LaughterSmiekli)
285
862480
1856
(Smiekli)
14:36
It's easyviegli for us to say,
286
864360
1616
Mums ir viegli teikt,
14:38
"Oh, but womensievietes can
just say no to all of this."
287
866000
2256
"Ak, bet sievietes tam visam
var vienkārši teikt nē!"
14:40
But the realityrealitāte is more difficultgrūti
and more complexkomplekss.
288
868280
2440
Taču realitāte ir sarežģītāka
un komplicētāka.
14:43
We're all socialsociālais beingsbūtnes.
289
871360
1776
Mēs esam sociālas būtnes.
14:45
We internalizeinternalize ideasidejas
from our socializationsocializācija.
290
873160
2496
Socializējoties
mēs uzņemam sevī pārliecības.
14:47
Even the languagevaloda we use
291
875680
1976
To ilustrē pat valoda, ko izmantojam,
runājot par laulību un attiecībām.
14:49
in talkingrunājam about marriagelaulība
and relationshipsattiecības illustratesilustrē this.
292
877680
3416
14:53
The languagevaloda of marriagelaulība
is oftenbieži the languagevaloda of ownershipīpašumtiesības
293
881120
2856
Laulības valoda bieži vien
ir piederības valoda,
14:56
ratherdrīzāk than the languagevaloda of partnershippartnerība.
294
884000
2160
nevis partnerības valoda.
14:58
We use the wordvārds "respectcieņu"
295
886800
2696
Mēs lietojam vārdu "cieņa",
15:01
to mean something a womansieviete showsšovs a man
296
889520
2776
kad domājam kaut ko,
ko sieviete izrāda vīrietim,
15:04
but oftenbieži not something
a man showsšovs a womansieviete.
297
892320
2080
bet nevis vīrietis sievietei.
15:08
BothGan menvīrieši and womensievietes in NigeriaNigērija will say --
298
896160
2456
Gan vīrieši, gan sievietes
Nigērijā mēdz teikt:
15:10
this is an expressionizteiksme
I'm very amuseduzjautrināts by --
299
898640
2296
– šis teiciens mani ļoti uzjautrina –
15:12
"I did it for peacemiers in my marriagelaulība."
300
900960
2320
"Es to izdarīju
laulības mīļā miera labad."
15:16
Now, when menvīrieši say it,
301
904400
1576
Kad to saka vīrieši,
15:18
it is usuallyparasti about something
that they should not be doing anywayjebkurā gadījumā.
302
906000
3176
runa parasti ir par kaut ko tādu,
ko viņi tik un tā nebūtu darījuši.
15:21
(LaughterSmiekli)
303
909200
1936
(Smiekli)
15:23
SometimesDažreiz they say it to theirviņu friendsdraugi,
304
911160
2776
Reizēm viņi to saka draugiem;
15:25
it's something to say to theirviņu friendsdraugi
in a kindlaipns of fondlyar mīlestību exasperatedsakaitinātais way,
305
913960
3936
tas ir kas tāds, ko teikt draugiem
visnotaļ aizkaitinātā veidā,
15:29
you know, something that ultimatelygalu galā
provespierāda how masculinevīrišķīgs they are,
306
917920
3136
kaut kas, kas galu galā pierāda,
cik viņi ir vīrišķīgi,
15:33
how neededvajadzīgs, how lovedmīlēja.
307
921080
1456
cik vajadzīgi, cik mīlēti.
15:34
"Oh, my wifesieva said
I can't go to the clubklubs everykatrs night,
308
922560
2496
"Ak, sieva teica, ka nevaru
katru vakaru iet uz klubiem,
15:37
so for peacemiers in my marriagelaulība,
I do it only on weekendsnedēļas nogalēs."
309
925080
2816
tāpēc laulības mīļā miera labad
es to eju tikai brīvdienās."
15:39
(LaughterSmiekli)
310
927920
1696
(Smiekli)
15:41
Now, when a womansieviete sayssaka,
"I did it for peacemiers in my marriagelaulība,"
311
929640
4256
Kad sieviete saka, ka kaut ko
izdarījusi laulības mīļā miera labad,
15:45
she's usuallyparasti talkingrunājam
about givingdodot up a jobdarbs,
312
933920
3536
viņa parasti runā
par atteikšanos no darba,
15:49
a dreamsapnis,
313
937480
1456
no sapņa,
15:50
a careerkarjera.
314
938960
1360
no karjeras.
15:53
We teachmācīt femalessievietes that in relationshipsattiecības,
315
941080
2416
Mēs mācām sievietēm, ka attiecībās
15:55
compromisekompromiss is what womensievietes do.
316
943520
2280
viņām jārod kompromiss.
15:59
We raisepaaugstināt girlsmeitenes to see
eachkatrs other as competitorskonkurenti --
317
947080
2576
Mēs mācām meitenēm
vienai otru uzlūkot kā sāncensi –
16:01
not for jobsdarbavietas or for accomplishmentssasniegumi,
whichkas I think can be a good thing,
318
949680
3456
nevis runājot par darbu vai sasniegumiem,
kas, manuprāt, varētu būt labi,
16:05
but for attentionuzmanība of menvīrieši.
319
953160
1600
bet gan par vīriešu uzmanību.
16:07
We teachmācīt girlsmeitenes that they
cannotnevar be sexualseksuāla beingsbūtnes
320
955920
2936
Mēs meitenēm mācām,
kas viņas nevar būt seksuālas būtnes
16:10
in the way that boyszēni are.
321
958880
1496
tādā pašā veidā kā zēni.
16:12
If we have sonsdēli, we don't mindprātā
knowingzinot about our sons'dēli' girlfriendsdraudzenes.
322
960400
3320
Ja mums ir dēli, mums nav nekas pretī
uzzināt par dēlu draudzenēm.
16:16
But our daughters'meitām boyfriendspuišiem? God forbidaizliedz.
323
964480
2336
Bet par mūsu meitu puišiem?
Lai dievs pasarg!
16:18
(LaughterSmiekli)
324
966840
1616
(Smiekli)
16:20
But of courseprotams when the time is right,
325
968480
1816
Bet, protams, kad pienāk laiks,
16:22
we expectsagaidīt those girlsmeitenes to bringatnest back
the perfectideāls man to be theirviņu husbandsvīri.
326
970320
3896
mēs gaidām, ka šīs meitenes
sev par vīru atradīs ideālo vīrieti.
16:26
We policepolicija girlsmeitenes,
we praiseslavēt girlsmeitenes for virginityjaunavība,
327
974240
3376
Mēs vaktējam meitenes,
mēs tās slavējam par nevainību,
16:29
but we don't praiseslavēt boyszēni for virginityjaunavība,
328
977640
1936
taču zēnus par nevainību mēs neslavējam,
16:31
and it's always madeizgatavots me wonderbrīnums how exactlytieši tā
this is supposeddomājams to work out because ...
329
979600
3905
un man vienmēr ir gribējies zināt,
kā tieši tas ir iespējams, jo...
16:35
(LaughterSmiekli)
330
983529
2327
(Smiekli)
16:37
(ApplauseAplausi)
331
985880
2960
(Aplausi)
16:45
I mean, the losszaudējums of virginityjaunavība
is usuallyparasti a processprocess that involvesietver ...
332
993760
3400
jo nevainības zaudēšana parasti
ir process, kurā iesaistīti divi...
16:50
RecentlyNesen a youngjaunieši womansieviete
was gangbanda rapedizvaroja in a universityuniversitāte in NigeriaNigērija,
333
998680
4176
Nesen kādā Nigērijas universitātē
grupveidā izvaroja jaunu sievieti,
16:54
I think some of us know about that.
334
1002880
1696
domāju, ka daļa no mums to zina.
Un daudzu jaunu nigēriešu reakcija
– gan no vīriešu, gan sieviešu puses –
16:56
And the responseatbilde of manydaudzi youngjaunieši NigeriansNigerians,
bothabi malevīrietis and femalesieviete,
335
1004600
3256
16:59
was something alongkopā the lineslīnijas of this:
336
1007880
2496
bija kaut kas šādā garā:
17:02
"Yes, rapeizvarošana is wrongnepareizi.
337
1010400
2176
"Jā, izvarot ir slikti.
17:04
But what is a girlmeitene doing
in a roomistaba with fourčetri boyszēni?"
338
1012600
3280
Bet ko meitene darīja
istabā ar četriem puišiem?"
17:08
Now, if we can forgetaizmirst
the horriblebriesmīgs inhumanitynecilvēcību of that responseatbilde,
339
1016920
4120
Ja atļaujamies aizmirst
šīs atbildes šausmīgo nežēlību,
17:14
these NigeriansNigerians have been raisedpacēlies
to think of womensievietes as inherentlypēc būtības guiltyvainīgs,
340
1022080
3920
šie nigērieši ir audzināti domāt
par sievietēm kā vainīgām no dzimšanas.
17:19
and they have been raisedpacēlies
to expectsagaidīt so little of menvīrieši
341
1027319
3136
Šajā audzināšanā
no vīriešiem sagaida tik maz,
17:22
that the ideaideja of menvīrieši as savagesavāds beingsbūtnes
withoutbez any controlkontrole
342
1030480
3695
ka doma par vīriešiem kā mežoņiem,
kas nespēj sevi kontrolēt,
17:26
is somehowkaut kā acceptablepieņemams.
343
1034200
1240
ir savā ziņā pieņemama.
17:28
We teachmācīt girlsmeitenes shamekauns.
344
1036839
2017
Meitenēm mēs mācām kaunu.
17:30
"CloseAizveriet your legskājas." "CoverVāka yourselfsevi."
345
1038880
1880
"Sakļauj kājas!" "Piesedzies!"
17:33
We make them feel
as thoughtomēr by beingbūt borndzimis femalesieviete
346
1041440
2255
Mēs liekam viņām sajust,
ka, piedzimstot par sievieti,
17:35
they're alreadyjau guiltyvainīgs of something.
347
1043720
2096
viņas jau pie kaut kā ir vainīgas.
17:37
And so, girlsmeitenes growaugt up to be womensievietes
348
1045839
2336
Un tā meitenes izaug par sievietēm,
17:40
who cannotnevar see they have desirevēlme.
349
1048200
2136
kas nespēj saskatīt savas vēlmes.
17:42
They growaugt up to be womensievietes
who silenceklusums themselvespaši.
350
1050360
2880
Viņas izaug par sievietēm,
kas apklusina sevi.
17:47
They growaugt up to be womensievietes
who cannotnevar say what they trulypatiesi think,
351
1055080
3416
Viņas izaug par sievietēm,
kas nespēj pateikt, ko patiesībā domā,
17:50
and they growaugt up --
352
1058520
1336
un viņas izaug...
17:51
and this is the worstsliktākais thing
we did to girlsmeitenes --
353
1059880
2176
– un šis ir ļaunākais,
ko nodarām meitenēm, –
17:54
they growaugt up to be womensievietes
who have turnedpagriezies pretenseizlikšanās into an artart formforma.
354
1062080
4136
viņas izaug par sievietēm,
kas izlikšanos ir padarījušas par mākslu.
17:58
(ApplauseAplausi)
355
1066240
3840
(Aplausi)
18:04
I know a womansieviete who hatesienīst domesticiekšzemes work,
356
1072440
3416
Es pazīstu sievieti,
kas ienīst mājas darbus,
18:07
she just hatesienīst it,
357
1075880
1496
viņa tos vienkārši ienīst,
18:09
but she pretendsizliekas that she likespatīk it,
358
1077400
1720
taču izliekas, ka viņai tie patīk,
18:12
because she's been taughtmācīts
that to be "good wifesieva materialmateriāls"
359
1080200
4096
jo viņai ir iemācīts,
ka, lai būtu laba sieva,
18:16
she has to be --
to use that NigerianNigērijas wordvārds --
360
1084320
2376
viņai jābūt – kā nigērieši saka –
18:18
very "homelyneizskatīga."
361
1086720
1480
ļoti "mājīgai".
18:21
And then she got marriedprecējies,
362
1089440
1536
Tad viņa apprecējās,
18:23
and after a while her husband'svīra familyģimene
begansākās to complainsūdzas that she had changedmainījies.
363
1091000
3816
un pēc laika vīra ģimene sāka sūdzēties,
ka viņa esot mainījusies.
18:26
(LaughterSmiekli)
364
1094840
1576
(Smiekli)
18:28
ActuallyFaktiski, she had not changedmainījies,
365
1096440
1456
Patiesībā viņa nebija mainījusies,
18:29
she just got tirednoguris of pretendingizlikties.
366
1097920
1920
viņa vienkārši bija nogurusi izlikties.
18:32
The problemproblēma with genderdzimums,
367
1100720
3136
Problēma ar dzimumu ir tā,
18:35
is that it prescribesir paredzēta how we should be
368
1103880
2536
ka tas nosaka, kādiem mums būtu jābūt,
18:38
ratherdrīzāk than recognizingatzīstot how we are.
369
1106440
2000
tā vietā, lai atzītu, kādi mēs esam.
18:41
Now imagineiedomājieties how much happierlaimīgāki we would be,
370
1109400
2456
Iedomājieties,
cik daudz laimīgāki mēs būtu,
18:43
how much freerbrīvāka to be
our truetaisnība individualindivīds selvespaši,
371
1111880
3496
cik daudz brīvāki būt tādi,
kādi patiesībā esam,
18:47
if we didn't have the weightsvars
of genderdzimums expectationscerības.
372
1115400
2640
ja mūs nenospiestu ar dzimumu saistīto
priekšstatu smagums.
18:51
BoysZēni and girlsmeitenes are
undeniablynenoliedzami differentatšķirīgs biologicallybioloģiski,
373
1119240
4776
Zēni un meitenes
bioloģiski nenoliedzami atšķiras,
18:56
but socializationsocializācija
exaggeratespārspīlējumus the differencesatšķirības
374
1124040
2976
bet socializācija šīs atšķirības pārspīlē,
18:59
and then it becomeskļūst
a self-fulfillingself-pilda processprocess.
375
1127040
2576
un tas kļūst par pašpiepildošu procesu.
19:01
Now, take cookingēdiena gatavošana for examplepiemērs.
376
1129640
2040
Piemēram, ēdiena gatavošana.
19:04
TodayŠodien womensievietes in generalvispārīgs are more likelyiespējams
to do the houseworkmājsaimniecības than menvīrieši,
377
1132280
3496
Mūsdienās sievietes biežāk nekā vīrieši
veic tādus mājas darbus
19:07
the cookingēdiena gatavošana and cleaningtīrīšana.
378
1135800
1256
kā gatavošana un tīrīšana.
19:09
But why is that?
379
1137080
1576
Bet kāpēc tā?
19:10
Is it because womensievietes
are borndzimis with a cookingēdiena gatavošana genegēns?
380
1138680
2856
Vai tāpēc ka sievietēm
ir iedzimts gatavošanas gēns?
19:13
(LaughterSmiekli)
381
1141560
1416
(Smiekli)
Vai tāpēc ka gadu gaitā
sabiedrība viņas ieradinājusi
19:15
Or because over yearsgadiem they have been
socializedsocializēts to see cookingēdiena gatavošana as theirviņu roleloma?
382
1143000
4256
uzskatīt gatavošanu par savu lomu?
19:19
ActuallyFaktiski, I was going to say that maybe
womensievietes are borndzimis with a cookingēdiena gatavošana genegēns,
383
1147280
3576
Patiesībā gribēju teikt, ka varbūt
sievietēm ir iedzimts gatavošanas gēns,
19:22
untillīdz I rememberatceries that the majorityvairākums
of the famousslavens cookspavāri in the worldpasaule,
384
1150880
3456
līdz atcerējos, ka vairums
pasaules slavenāko pavāru,
19:26
whomkam we give the fancyiedomāts titlevirsraksts of "chefspavāri,"
385
1154360
2296
kam piešķiram smalko titulu "šefpavāri",
19:28
are menvīrieši.
386
1156680
1200
ir vīrieši.
19:30
I used to look up to my grandmothervecmāmiņa
387
1158960
1696
Es mēdzu skatīties uz savu vecmāmiņu,
kas bija vienreizīga sieviete,
19:32
who was a brilliantizcili, brilliantizcili womansieviete,
388
1160680
2056
19:34
and wonderbrīnums how she would have been
389
1162760
1736
un aizdomāties, kāda viņa būtu bijusi,
19:36
if she had the samepats opportunitiesiespējas
as menvīrieši when she was growingpieaug up.
390
1164520
3360
ja laikā, kad viņa auga, viņai būtu
bijušas tādas pašas iespējas kā vīriešiem.
19:40
Now todayšodien, there are
manydaudzi more opportunitiesiespējas for womensievietes
391
1168960
2576
Mūsdienās sievietēm
ir daudz vairāk iespēju
19:43
than there were
duringlaikā my grandmother'svecmammas time
392
1171560
2256
nekā manas vecmāmiņas laikā,
19:45
because of changesizmaiņas in policypolitika,
changesizmaiņas in lawlikums,
393
1173840
2616
jo ir notikušas pārmaiņas
politikā un likumos –
19:48
all of whichkas are very importantsvarīgs.
394
1176480
1576
tās visas ir ļoti svarīgas.
19:50
But what mattersjautājumus even more
is our attitudeattieksme, our mindsetdomāšanas veids,
395
1178080
4536
Bet vēl svarīgāka
ir mūsu attieksme, mūsu uzskati,
19:54
what we believe
and what we valuevērtība about genderdzimums.
396
1182640
3296
tas, kam mēs ticam un ko novērtējam,
runājot par dzimumu.
19:57
What if in raisingpaaugstināšana childrenbērni
397
1185960
2416
Kā būtu, ja bērnu audzināšanā
20:00
we focuskoncentrēties on abilityspēja insteadtā vietā of genderdzimums?
398
1188400
2800
mēs pievērstu uzmanību spējām,
nevis dzimumam?
20:04
What if in raisingpaaugstināšana childrenbērni
we focuskoncentrēties on interestinterese insteadtā vietā of genderdzimums?
399
1192000
4120
Kā būtu, ja bērnu audzināšanā
mēs pievērstu uzmanību interesēm,
nevis dzimumam?
20:09
I know a familyģimene
who have a sondēls and a daughtermeita,
400
1197000
2216
Es pazīstu ģimeni, kurā ir dēls un meita,
20:11
bothabi of whomkam are brilliantizcili at schoolskola,
401
1199240
1896
abi divi skolā ir izcili,
20:13
who are wonderfulbrīnišķīgs, lovelyjauki childrenbērni.
402
1201160
1896
viņi brīnišķīgi, jauki bērni.
20:15
When the boyzēns is hungryizsalcis,
the parentsvecāki say to the girlmeitene,
403
1203080
2536
Ja zēns ir izsalcis, vecāki meitai saka:
20:17
"Go and cookgatavot IndomieIndomie noodlesnūdeles
for your brotherbrālis."
404
1205640
2216
"Ej uztaisi brālim Indomie makaronus!"
20:19
(LaughterSmiekli)
405
1207880
1216
(Smiekli)
20:21
Now, the daughtermeita doesn't
particularlyit īpaši like to cookgatavot IndomieIndomie noodlesnūdeles,
406
1209120
3496
Meitai īpaši nepatīk
gatavot Indomie makaronus,
20:24
but she's a girlmeitene, and so she has to.
407
1212640
2776
bet viņa ir meitene, un viņai tas jādara.
20:27
Now, what if the parentsvecāki,
408
1215440
1776
Kā būtu, ja vecāki
20:29
from the beginningsākums,
409
1217240
1616
jau no sākuma
20:30
taughtmācīts bothabi the boyzēns and the girlmeitene
to cookgatavot IndomieIndomie?
410
1218880
3920
mācītu gan dēlam, gan meitai
pagatavot Indomie?
20:35
CookingĒdiena gatavošanai, by the way,
is a very usefulnoderīga skillprasme for boyszēni to have.
411
1223920
3016
Gatavošana, starp citu,
ir puišiem ļoti noderīga prasme.
20:38
I've never thought it madeizgatavots sensejēga
to leaveatvaļinājumu suchtāds a crucializšķiroša thing,
412
1226960
4856
Man vienmēr šķitis muļķīgi
atstāt tik būtisku lietu,
20:43
the abilityspēja to nourishbarot oneselfsevi --
413
1231840
1896
spēju pabarot sevi,
20:45
(LaughterSmiekli)
414
1233760
1216
(Smiekli)
20:47
in the handsrokas of othersciti.
415
1235000
1536
citu rokās.
20:48
(ApplauseAplausi)
416
1236560
2920
(Aplausi)
20:53
I know a womansieviete who has the samepats degreegrāds
and the samepats jobdarbs as her husbandvīrs.
417
1241760
3856
Es pazīstu sievieti, kurai ir
tāds pats grāds un darbs kā viņas vīram.
20:57
When they get back from work,
she does mostlielākā daļa of the houseworkmājsaimniecības,
418
1245640
2896
Kad viņi pārrodas no darba,
viņa veic lielāko daļu mājas darbu,
21:00
whichkas I think is truetaisnība for manydaudzi marriageslaulības.
419
1248560
2176
kas tā, manuprāt, ir daudzās laulībās.
21:02
But what struckpārsteidza me about them
420
1250760
1736
Bet, kas mani satrieca šajā pārī,
21:04
was that wheneverkad vien her husbandvīrs
changedmainījies the baby'smazuļa diaperautiņš,
421
1252520
2976
bija tas, ka ikreiz, kad vīrs
nomainīja mazuļa autiņbiksītes,
21:07
she said "thank you" to him.
422
1255520
2280
viņa viņam teica paldies.
21:11
Now, what if she saw this
as perfectlyperfekti normalnormāls and naturaldabisks
423
1259040
4416
Kā būtu, ja viņa to uztvertu
kā pilnīgi normālu un dabisku rīcību,
21:15
that he should, in factfakts,
careaprūpe for his childbērns?
424
1263480
3336
ka viņam faktiski ir jārūpējas
par savu bērnu?
21:18
(LaughterSmiekli)
425
1266840
1840
(Smiekli)
21:21
I'm tryingmēģina to unlearnaizmirst
manydaudzi of the lessonsnodarbības of genderdzimums
426
1269680
3496
Es mēģinu aizmirst mācības par dzimumu,
21:25
that I internalizedinternalized when I was growingpieaug up.
427
1273200
2296
ko uzaugot uzņēmu sevī.
21:27
But I sometimesdažreiz still feel very vulnerableneaizsargāti
in the faceseja of genderdzimums expectationscerības.
428
1275520
5056
Taču reizēm, sastopoties ar priekšstatiem
par dzimumu, es jūtos ļoti ievainojama.
21:32
The first time I taughtmācīts
a writingrakstiski classklase in graduateabsolvēt schoolskola,
429
1280600
3000
Pirmoreiz, kad pasniedzu
rakstniecību maģistrantiem,
es biju satraukusies.
21:36
I was worrieduztraucies.
430
1284360
1256
Es nesatraucos par mācāmo materiālu,
jo biju labi sagatavojusies
21:37
I wasn'tnebija worrieduztraucies
about the materialmateriāls I would teachmācīt
431
1285640
2336
21:40
because I was well-preparedlabi sagatavotas,
432
1288000
1336
un gatavojos mācīt to,
ko man ļoti patīk mācīt.
21:41
and I was going to teachmācīt
what I enjoyIzbaudi teachingmācīt.
433
1289360
2216
21:43
InsteadTā vietā, I was worrieduztraucies about what to wearvalkāt.
434
1291600
2080
Tā vietā es biju satraukusies par apģērbu.
21:46
I wanted to be takenņemti seriouslynopietni.
435
1294680
1600
Es gribēju, lai mani uztver nopietni.
21:49
I knewzināja that because I was femalesieviete
436
1297480
1576
Zināju, ka, tā kā esmu sieviete,
21:51
I will automaticallyautomātiski
have to provepierādīt my worthvērts.
437
1299080
3160
man automātiski nāksies
pierādīt savu vērtību.
21:55
And I was worrieduztraucies
that if I lookedizskatījās too femininesievišķīgs,
438
1303240
2256
Es satraucos, ka, ja izskatīšos
pārāk sievišķīgi,
21:57
I would not be takenņemti seriouslynopietni.
439
1305520
1776
mani neuztvers nopietni.
21:59
I really wanted to wearvalkāt
my shinyspīdīgs lipvalodas interfeisa pakotni glossspīdums and my girlygirly skirtsvārki,
440
1307320
4336
Es ļoti gribēju uzlikt savu lūpu spīdumu
un uzvilkt savus meitenīgos svārkus,
22:03
but I decidednolēma not to.
441
1311680
1816
bet izvēlējos to nedarīt.
22:05
InsteadTā vietā, I worevalkāja a very seriousnopietns,
442
1313520
2376
Tā vietā es uzvilku ļoti nopietnu,
22:07
very manlycilvēks and very uglyneglīts suituzvalks.
443
1315920
2576
ļoti vīrišķīgu un ļoti neglītu žaketi.
22:10
(LaughterSmiekli)
444
1318520
1496
(Smiekli)
22:12
Because the sadskumji truthpatiesība is
that when it comesnāk to appearanceizskats
445
1320040
2696
Jo skumjā patiesība ir tā,
ka attiecībā uz ārējo izskatu
22:14
we startsākt off with menvīrieši
as the standardstandarts, as the normnorma.
446
1322760
2600
mēs sākam ar vīriešiem
kā standartu, kā normu.
22:17
If a man is gettingkļūst readygatavs
for a businessBizness meetingtikšanās,
447
1325960
2336
Ja vīrietis pošas uz biznesa tikšanos,
viņš nesatraucas,
ka izskatīsies pārāk vīrišķīgs
22:20
he doesn't worryjāuztraucas
about looking too masculinevīrišķīgs
448
1328320
2136
22:22
and thereforetāpēc not beingbūt takenņemti for grantedpiešķirts.
449
1330480
2496
un ka tāpēc viņu neuztvers nopietni.
22:25
If a womansieviete has to get readygatavs
for businessBizness meetingtikšanās,
450
1333000
2496
Ja uz biznesa tikšanos pošas sieviete,
22:27
she has to worryjāuztraucas
about looking too femininesievišķīgs
451
1335520
2776
viņai jāsatraucas, ka varētu
izskatīties pārāk sievišķīga
22:30
and what it sayssaka and whethervai or not
she will be takenņemti seriouslynopietni.
452
1338320
4280
un ko tas par viņu pateiks,
un vai viņu uztvers nopietni.
22:36
I wishvēlēšanās I had not wornvalkā
that uglyneglīts suituzvalks that day.
453
1344000
2200
Es gribētu, kaut nebūtu todien
uzvilkusi to neglīto žaketi.
22:39
I've actuallyfaktiski banishedizraidīts it
from my closetskapis, by the way.
454
1347440
3136
Es to, starp citu, esmu izslēgusi
no savas garderobes.
22:42
Had I then the confidenceuzticība
that I have now to be myselfsevi,
455
1350600
4936
Ja man tolaik būtu bijusi
tā pašpārliecinātība, kas man ir tagad,
22:47
my studentsstudenti would have benefitedizmantojuši
even more from my teachingmācīt,
456
1355560
2936
studenti no manas pasniegšanas
būtu ieguvuši vēl vairāk,
22:50
because I would have been more comfortableērti
457
1358520
2056
jo es būtu jutusies ērtāk
un vairāk un patiesāk es pati.
22:52
and more fullypilnīgi and more trulypatiesi myselfsevi.
458
1360600
2000
22:55
I have chosenizvēlēts to no longerilgāk
be apologeticsamierinošs for my femalenessfemaleness
459
1363800
4016
Esmu izvēlējusies vairs
neatvainoties, ka esmu sieviete,
22:59
and for my femininitysievišķību.
460
1367840
1200
neatvainoties par savu sievišķību.
23:01
(ApplauseAplausi)
461
1369680
3000
(Aplausi)
23:07
And I want to be respectedievērotas
in all of my femalenessfemaleness
462
1375800
2856
Un es gribu, lai manī
ciena it visu sievieti,
23:10
because I deservepelnījuši to be.
463
1378680
1560
jo esmu to pelnījusi.
23:13
GenderDzimums is not an easyviegli
conversationsaruna to have.
464
1381200
2440
Sarunas par dzimumu nav vieglas.
23:17
For bothabi menvīrieši and womensievietes,
465
1385080
1576
Gan vīriešiem, gan sievietēm
23:18
to bringatnest up genderdzimums is sometimesdažreiz
to encountersaskarties almostgandrīz immediatenekavējoties resistancepretestība.
466
1386680
3936
dzimumu tēmas aizsākšana
reizēm nozīmē tūlītēju pretestību.
23:22
I can imagineiedomājieties some people here
are actuallyfaktiski thinkingdomāšana,
467
1390640
3256
Varu iedomāties, ka daži šeit domā:
"Arī sievietēm ir sekss tikai prieka pēc."
23:25
"WomenSievietes too do sefSEF."
468
1393920
1920
Daži no klātesošajiem vīriešiem,
iespējams, domā:
23:29
Some of the menvīrieši here mightvarētu be thinkingdomāšana,
469
1397520
2176
23:31
"OK, all of this is interestinginteresanti,
470
1399720
1736
"Labi, tas viss ir interesanti,
bet es tā nedomāju."
23:33
but I don't think like that."
471
1401480
1560
23:35
And that is partdaļa of the problemproblēma.
472
1403960
2216
Un tā ir problēmas daļa.
23:38
That manydaudzi menvīrieši do not
activelyaktīvi think about genderdzimums
473
1406200
2976
Tas, ka daudzi vīrieši
aktīvi nedomā par dzimumu
23:41
or noticepaziņojums genderdzimums
474
1409200
1496
un to neievēro,
23:42
is partdaļa of the problemproblēma of genderdzimums.
475
1410720
2016
ir dzimumu problēmas daļa.
23:44
That manydaudzi menvīrieši, say, like my frienddraugs LouisLouis,
476
1412760
2656
Ka daudzi vīrieši saka
kā mans draugs Luijs,
23:47
that everything is fine now.
477
1415440
1680
ka nu viss ir kārtībā.
23:50
And that manydaudzi menvīrieši do nothing to changemainīt it.
478
1418160
2856
Un ka daudzi vīrieši
neko nedara, lai to mainītu.
23:53
If you are a man and you walkstaigāt
into a restaurantrestorāns with a womansieviete
479
1421040
2856
Ja esat vīrietis un restorānā
ieejat kopā ar sievieti,
23:55
and the waiterviesmīlis greetssveicina only you,
480
1423920
1680
bet viesmīlis sveicina tikai jūs,
23:58
does it occurnotikt to you to askjautājiet the waiterviesmīlis,
481
1426400
2496
vai jums ienāk prātā viesmīlim pajautāt:
24:00
"Why haven'tnav you greetedsveicināts her?"
482
1428920
1560
"Kāpēc nesveicināt viņu?"
24:05
Because genderdzimums can be --
483
1433320
1496
Jo dzimums var būt...
24:06
(LaughterSmiekli)
484
1434840
2080
(Smiekli)
24:16
ActuallyFaktiski, we mayvar reposeatpūtu
partdaļa of a longerilgāk versionversija of this talk.
485
1444880
4496
Mēs patiesībā varētu šo runu saīsināt.
24:21
So, because genderdzimums can be
a very uncomfortableneērti conversationsaruna to have,
486
1449400
3576
Tā kā sarunas par dzimumu
var būt ļoti neērtas,
24:25
there are very easyviegli waysceļi to closetuvu it,
to closetuvu the conversationsaruna.
487
1453000
3096
ir ļoti viegli tās beigt,
beigt šīs sarunas.
24:28
So some people will bringatnest up
evolutionaryevolucionārs biologybioloģija and apespērtiķi,
488
1456120
4176
Tāpēc daži piesauks
evolucionāro bioloģiju un pērtiķus,
24:32
how, you know, femalesieviete apespērtiķi
bowloku down to malevīrietis apespērtiķi
489
1460320
3656
to, kā pērtiķu mātītes noliecas
tēviņu priekšā, un tamlīdzīgi.
24:36
and that sortkārtot of thing.
490
1464000
1240
24:37
But the pointpunkts is we're not apespērtiķi.
491
1465880
2056
Taču mēs neesam pērtiķi.
24:39
(LaughterSmiekli)
492
1467960
1416
(Smiekli)
24:41
(ApplauseAplausi)
493
1469400
4000
(Aplausi)
24:46
ApesApes alsoarī livedzīvot on treeskoki
and have earthwormssliekas for breakfastbrokastis,
494
1474160
4816
Pērtiķi arī dzīvo kokos
un brokastīs ēd sliekas,
24:51
and we don't.
495
1479000
1200
bet mēs ne.
24:53
Some people will say,
"Well, poornabadzīgs menvīrieši alsoarī have a hardgrūti time."
496
1481240
4000
Daži teiks, ka arī
nabaga vīriešiem klājas grūti.
24:57
And this is truetaisnība.
497
1485880
1200
Un tā ir taisnība.
24:59
But that is not what this --
498
1487920
1336
Taču tas nav...
25:01
(LaughterSmiekli)
499
1489280
1096
(Smiekli)
25:02
But this is not
what this conversationsaruna is about.
500
1490400
2680
Taču ne par to ir šī saruna.
25:06
GenderDzimums and classklase
are differentatšķirīgs formsveidlapas of oppressionapspiešanu.
501
1494480
3776
Dzimums un piederība sabiedrības slānim
ir dažādi apspiešanas veidi.
25:10
I actuallyfaktiski learnediemācījies quitediezgan a bitmazliet
about systemssistēmas of oppressionapspiešanu
502
1498280
3656
Es patiesībā daudz ko uzzināju
par apspiešanas sistēmām
25:13
and how they can be blindakls to one anothercits
503
1501960
2456
un to, kā tās var būt savstarpēji aklas,
25:16
by talkingrunājam to blackmelns menvīrieši.
504
1504440
1480
sarunās ar melnādainiem vīriešiem.
25:19
I was oncevienreiz talkingrunājam
to a blackmelns man about genderdzimums
505
1507320
3176
Reiz es runāju par dzimumu
ar melnādainu vīrieti,
25:22
and he said to me,
506
1510520
1376
un viņš sacīja:
25:23
"Why do you have to say
'my"mana experiencepieredze as a woman'sieviete "?
507
1511920
3456
"Kāpēc tu saki "es kā sieviete"?
25:27
Why can't it be
508
1515400
1216
Kāpēc ne "es kā cilvēks"?
25:28
'your experiencepieredze as a humancilvēks being'būt '?"
509
1516640
1880
25:31
Now, this was the samepats man
510
1519840
1256
Šis pats vīrietis
25:33
who would oftenbieži talk
about his experiencepieredze as a blackmelns man.
511
1521120
3000
bieži runāja par savu pieredzi
kā melnādainam vīrietim.
25:39
GenderDzimums mattersjautājumus.
512
1527360
1216
Dzimumam ir nozīme.
25:40
MenVīrieši and womensievietes
experiencepieredze the worldpasaule differentlyatšķirīgi.
513
1528600
2496
Vīrieši un sievietes
pasauli piedzīvo dažādi.
25:43
GenderDzimums colorskrāsas the way
we experiencepieredze the worldpasaule.
514
1531120
2816
Dzimums iekrāso veidu,
kādā piedzīvojam pasauli.
25:45
But we can changemainīt that.
515
1533960
1400
Bet mēs varam to mainīt.
25:48
Some people will say,
516
1536520
1936
Daži teiks:
25:50
"Oh, but womensievietes have the realreāls powerjauda,
517
1538480
2456
"Ak, bet sievietēm taču ir īsta vara,
25:52
bottomapakšā powerjauda."
518
1540960
1776
dibena vara."
25:54
And for non-Nigeriansne nigērieši nu gan,
bottomapakšā powerjauda is an expressionizteiksme
519
1542760
2896
Nenigērišiem – dibena vara ir izteiciens,
kas, kā noprotu, apzīmē sievieti,
25:57
whichkas I supposepieņemsim meansnozīmē
something like a womansieviete
520
1545680
1856
kas izmanto savu seksualitāti,
lai iegūtu vīriešu labvēlību.
25:59
who useslietojumi her sexualityseksualitāte
to get favorsdod priekšroku from menvīrieši.
521
1547560
2760
26:03
But bottomapakšā powerjauda is not powerjauda at all.
522
1551200
2720
Bet dibena vara nebūt nav vara.
26:08
BottomGrunts powerjauda meansnozīmē that a womansieviete
523
1556400
2776
Dibena vara nozīmē, ka sievietei
26:11
simplyvienkārši has a good rootsakne to tappieskarieties into,
from time to time --
524
1559200
2896
vienkārši ir labs avots,
no kura reizēm pasmelt –
26:14
somebodykāds else'scits ir powerjauda.
525
1562120
1440
kāda cita cilvēka vara.
26:16
And then, of courseprotams, we have to wonderbrīnums
526
1564640
1856
Un tad, protams, mums jādomā,
26:18
what happensnotiek when
that somebodykāds elsecits is in a badslikti moodgarastāvoklis,
527
1566520
2656
kas notiek, ja šis kāds
ir sliktā noskaņojumā,
26:21
or sickslims
528
1569200
1376
slims
26:22
or impotentimpotents.
529
1570600
1200
vai impotents.
26:24
(LaughterSmiekli)
530
1572280
3416
(Smiekli)
26:27
Some people will say that a womansieviete
beingbūt subordinatePadotais to a man is our culturekultūra.
531
1575720
6240
Daži teiks, ka sievietes pakļaušanās
vīrietim ir mūsu kultūras daļa.
26:34
But culturekultūra is constantlypastāvīgi changingmainās.
532
1582640
1976
Taču kultūra pastāvīgi mainās.
26:36
I have beautifulskaists twindvīņu niecesnieces
who are fifteenpiecpadsmit and livedzīvot in LagosLagos.
533
1584640
4656
Man ir divas skaistas brāļameitas,
viņām ir 15 gadu, un viņas dzīvo Lagosā.
26:41
If they had been borndzimis a hundredsimts yearsgadiem agopirms
534
1589320
1960
Ja viņas būtu piedzimušas
pirms simts gadiem,
26:44
they would have been
takenņemti away and killednogalināts.
535
1592000
2136
viņas būtu atņemtas un nogalinātas.
26:46
Because it was our culturekultūra,
it was our culturekultūra to killnogalināt twinsdvīņi.
536
1594160
3040
Jo tā bija mūsu kultūras daļa –
nogalināt dvīņus.
26:51
So what is the pointpunkts of culturekultūra?
537
1599040
1720
Kāda tad ir kultūras jēga?
26:53
I mean there's the decorativeDekoratīvie,
538
1601480
1576
Ir dekoratīvā,
26:55
the dancingdejot ...
539
1603080
1616
dejas...
26:56
but alsoarī, culturekultūra really is about
preservationsaglabāšana and continuitynepārtrauktība of a people.
540
1604720
4616
bet patiesībā kultūra arī nodrošina
arī cilvēku saglabāšanu un turpināšanos.
27:01
In my familyģimene,
541
1609360
1256
Manā ģimenē es esmu tas bērns,
27:02
I am the childbērns who is mostlielākā daļa interestedinteresē
in the storystāsts of who we are,
542
1610640
3176
kuru visvairāk interesē
stāsts par to, kas mēs esam,
27:05
in our traditionstradīcijas,
543
1613840
1256
mūsu tradīcijas,
27:07
in the knowledgezināšanas about ancestralsenču landszemes.
544
1615120
2176
zināšanas par senču zemēm.
27:09
My brothersbrāļi are not as interestedinteresē as I am.
545
1617320
2576
Manus brāļus tas tik ļoti neinteresē.
27:11
But I cannotnevar participatepiedalīties,
546
1619920
1440
Taču es nevaru piedalīties,
27:14
I cannotnevar go to umunnaumunna meetingstikšanās,
547
1622200
2016
es nevaru iet uz umunna sanāksmēm,
27:16
I cannotnevar have a say.
548
1624240
1736
es nevaru paust savu viedokli.
27:18
Because I'm femalesieviete.
549
1626000
1200
Jo esmu sieviete.
27:20
CultureKultūra does not make people,
550
1628080
2096
Kultūra nerada cilvēkus,
27:22
people make culturekultūra.
551
1630200
1400
cilvēki rada kultūru.
27:24
So if it is in factfakts truetaisnība --
552
1632920
1776
Tā ka, ja tas ir tiesa...
27:26
(ApplauseAplausi)
553
1634720
3496
(Aplausi)
27:30
So if it is in factfakts truetaisnība
554
1638240
1616
Tā ka, ja ir tiesa,
27:31
that the fullpilna humanitycilvēce of womensievietes
is not our culturekultūra,
555
1639880
2896
ka sieviešu pilnvērtība
nav mūsu kultūras daļa,
27:34
then we mustjābūt make it our culturekultūra.
556
1642800
1720
mums tā par tādu jāpadara.
27:38
I think very oftenbieži of my deardārgs frienddraugs,
OkolomaOkoloma MaduewesiMaduewesi.
557
1646040
5616
Es bieži domāju par savu dārgo draugu
Okolomu Maduevesi.
27:43
MayMaijs he and all the othersciti
who passedpagājis away in that SosolisoSosoliso crashcrash
558
1651680
3976
Lai viņam un visiem pārējiem,
kas gāja bojā Sosoliso avārijā,
27:47
continueTurpināt to restatpūsties in peacemiers.
559
1655680
1480
vieglas smiltis.
27:50
He will always be rememberedatcerējās
by those of us who lovedmīlēja him.
560
1658400
3080
Viņu vienmēr atcerēsimies mēs,
kas esam viņu mīlējuši.
Todien, pirms daudziem gadiem,
viņam bija taisnība,
27:54
And he was right that day manydaudzi yearsgadiem agopirms
when he calledsauc me a feministfeministe.
561
1662880
4496
kad viņš nosauca mani par feministi.
27:59
I am a feministfeministe.
562
1667400
1240
Es esmu feministe.
28:01
And when I lookedizskatījās up the wordvārds
in the dictionaryvārdnīca that day,
563
1669400
2696
Un todien, kad šo vārdu atradu vārdnīcā,
tas bija skaidrots šādi:
28:04
this is what it said:
564
1672120
1256
"Feminists: cilvēks,
kas tic sociālai, politiskai
28:05
"FeministFeministu: a personpersona
who believestic in the socialsociālais, politicalpolitiska
565
1673400
3376
28:08
and economicekonomisks equalityvienlīdzība of the sexesdzimumiem."
566
1676800
3696
un ekonomiskai dzimumu vienlīdzībai."
28:12
My great grandmothervecmāmiņa,
from the storiesstāsti I've hearddzirdējuši,
567
1680520
2936
No stāstiem, ko esmu dzirdējusi,
mana vecvecmāmiņa
28:15
was a feministfeministe.
568
1683480
1576
bija feministe.
28:17
She ranskrēja away from the housemāja of the man
she did not want to marryprecēties
569
1685080
3376
Viņa aizbēga no tā vīrieša mājām,
kuru negribēja precēt,
28:20
and endedbeidzās up marryinglaulība
the man of her choiceizvēle.
570
1688480
2080
un apprecēja vīrieti, ko pati izvēlējās.
28:23
She refusedatteikta, she protestedprotestēja, she spokerunāja up
571
1691160
2976
Viņa atteicās, viņa protestēja,
viņa teica, ko domāja,
28:26
wheneverkad vien she feltfilcs she was beingbūt deprivedatņemt
of accesspiekļuvi, of landzeme, that sortkārtot of thing.
572
1694160
5296
kad vien juta, ka viņai tiek liegta
pieeja, zeme vai kas cits.
28:31
My great grandmothervecmāmiņa
did not know that wordvārds "feministfeministe,"
573
1699480
3296
Mana vecvecmāmiņa
nezināja vārdu "feministe",
28:34
but it doesn't mean that she wasn'tnebija one.
574
1702800
1920
bet tas nenozīmē, ka viņa tāda nebija.
28:38
More of us should reclaimatgūt that wordvārds.
575
1706160
1920
Vairāk cilvēku vajadzētu atgūt šo vārdu.
28:42
My ownpašu definitiondefinīcija of feministfeministe is:
576
1710040
2400
Manis pašas feminisma definīcija ir:
28:45
"A feministfeministe is a man or a womansieviete
577
1713200
2376
"Feminists ir vīrietis vai sieviete,
28:47
who sayssaka --
578
1715600
1200
kas saka...
28:49
(LaughterSmiekli)
579
1717480
3136
(Smiekli)
28:52
(ApplauseAplausi)
580
1720640
3760
(Aplausi)
28:58
A feministfeministe is a man or a womansieviete who sayssaka,
581
1726600
3256
"Feminists ir vīrietis
vai sieviete, kas saka:
29:01
"Yes, there's a problemproblēma
with genderdzimums as it is todayšodien,
582
1729880
3296
"Jā, mūsdienu sabiedrībā
ar dzimumu ir problēmas,
29:05
and we mustjābūt fixlabot it.
583
1733200
1296
un mums tās jāatrisina.
29:06
We mustjābūt do better."
584
1734520
1720
Mums vajag labākus rezultātus."
29:09
The bestlabākais feministfeministe I know
585
1737960
2056
Labākais feminists, ko pazīstu,
29:12
is my brotherbrālis KeneKene.
586
1740040
1320
ir mans brālis Kene.
29:14
He's alsoarī a kindlaipns,
good-lookinglabi izskatās, lovelyjauki man,
587
1742920
3896
Viņš ir arī labsirdīgs,
izskatīgs, brīnišķīgs vīrietis,
29:18
and he's very masculinevīrišķīgs.
588
1746840
1760
un viņš ir ļoti vīrišķīgs.
29:21
Thank you.
589
1749320
1216
Paldies.
29:22
(ApplauseAplausi)
590
1750560
4280
(Aplausi)
Translated by Ilze Garda
Reviewed by Raimonds Jaks

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Chimamanda Ngozi Adichie - Novelist
Inspired by Nigerian history and tragedies all but forgotten by recent generations of westerners, Chimamanda Ngozi Adichie’s novels and stories are jewels in the crown of diasporan literature.

Why you should listen

In Nigeria, Chimamanda Ngozi Adichie's novel Half of a Yellow Sun has helped inspire new, cross-generational communication about the Biafran war. In this and in her other works, she seeks to instill dignity into the finest details of each character, whether poor, middle class or rich, exposing along the way the deep scars of colonialism in the African landscape.

Adichie's newest book, The Thing Around Your Neck, is a brilliant collection of stories about Nigerians struggling to cope with a corrupted context in their home country, and about the Nigerian immigrant experience.

Adichie builds on the literary tradition of Igbo literary giant Chinua Achebe—and when she found out that Achebe liked Half of a Yellow Sun, she says she cried for a whole day. What he said about her rings true: “We do not usually associate wisdom with beginners, but here is a new writer endowed with the gift of ancient storytellers.”

(Photo: Wani Olatunde) 

More profile about the speaker
Chimamanda Ngozi Adichie | Speaker | TED.com