ABOUT THE SPEAKER
Chimamanda Ngozi Adichie - Novelist
Inspired by Nigerian history and tragedies all but forgotten by recent generations of westerners, Chimamanda Ngozi Adichie’s novels and stories are jewels in the crown of diasporan literature.

Why you should listen

In Nigeria, Chimamanda Ngozi Adichie's novel Half of a Yellow Sun has helped inspire new, cross-generational communication about the Biafran war. In this and in her other works, she seeks to instill dignity into the finest details of each character, whether poor, middle class or rich, exposing along the way the deep scars of colonialism in the African landscape.

Adichie's newest book, The Thing Around Your Neck, is a brilliant collection of stories about Nigerians struggling to cope with a corrupted context in their home country, and about the Nigerian immigrant experience.

Adichie builds on the literary tradition of Igbo literary giant Chinua Achebe—and when she found out that Achebe liked Half of a Yellow Sun, she says she cried for a whole day. What he said about her rings true: “We do not usually associate wisdom with beginners, but here is a new writer endowed with the gift of ancient storytellers.”

(Photo: Wani Olatunde) 

More profile about the speaker
Chimamanda Ngozi Adichie | Speaker | TED.com
TEDxEuston

Chimamanda Ngozi Adichie: We should all be feminists

Chimamanda Ngozi Adichie: Alla borde vara feminister

Filmed:
4,033,919 views

Vi lär flickor att de kan ha ambitioner, men inte för höga ... att bli framgångsrika, men inte för framgångsrika, för då hotar de män, säger författaren Chimamanda Ngozi Adichie. I det här klassiska föredraget, som drog igång en världsomspännande konversation om feminism, ber Adichie oss om att börja drömma om en annorlunda, vackrare värld - där män och kvinnor är lyckligare och sannare mot sig själva.
- Novelist
Inspired by Nigerian history and tragedies all but forgotten by recent generations of westerners, Chimamanda Ngozi Adichie’s novels and stories are jewels in the crown of diasporan literature. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So I would like to startStart by tellingtalande you
about one of my greateststörst friendsvänner,
0
480
4696
Jag vill börja med att berätta om
en av mina bästa vänner,
00:17
OkolomaOkolorma MaduewesiMaduewesi.
1
5200
1640
Okoloma Maduewesi.
00:19
OkolomaOkolorma livedlevde on my streetgata
2
7720
1616
Okoloma bodde på min gata
00:21
and lookedtittade after me like a bigstor brotherbror.
3
9360
2296
och tog hand om mig som en storebror.
00:23
If I likedtyckte om a boypojke,
I would askfråga Okoloma'sOkolormas opinionåsikt.
4
11680
3040
Om jag gillade en kille
brukade jag fråga Okoloma om råd.
00:28
OkolomaOkolorma dieddog in the notoriousökänd
SosolisoSosoliso planeplan crashkrascha
5
16160
3856
Okoloma dog i den kända flygolyckan
00:32
in NigeriaNigeria in DecemberDecember of 2005.
6
20040
2360
i Sosoliso, Nigeria, i december 2005.
00:35
AlmostNästan exactlyexakt sevensju yearsår agosedan.
7
23000
1680
För nästan exakt sju år sen.
00:38
OkolomaOkolorma was a personperson I could argueargumentera with,
laughskratt with and trulyverkligt talk to.
8
26080
4360
Okoloma var en person jag kunde
diskutera, skratta och prata allvar med.
00:43
He was alsoockså the first personperson
to call me a feministfeminist.
9
31680
2381
Han var också den första person
som kallade mig feminist.
00:47
I was about fourteenfjorton,
we were at his househus, arguingargumenterar.
10
35520
3416
Jag var ungefär fjorton, och vi var
hemma hos honom och diskuterade.
00:50
BothBåda of us bristlingbristling
with halfhalv bitbit knowledgekunskap
11
38960
2496
Vi var båda grälsjuka,
med halvsmält kunskap
00:53
from booksböcker that we had readläsa.
12
41480
1360
från böcker vi hade läst.
00:55
I don't rememberkom ihåg what this
particularsärskild argumentargument was about,
13
43560
2760
Jag minns inte
vad diskussionen handlade om
men jag minns att medan
jag argumenterade vidare
00:59
but I rememberkom ihåg
that as I arguedargued and arguedargued,
14
47320
2056
01:01
OkolomaOkolorma lookedtittade at me and said,
"You know, you're a feministfeminist."
15
49400
3560
såg Okoloma på mig och sa,
"Du är allt en feminist."
Det var ingen komplimang.
01:05
It was not a complimentkomplimang.
16
53880
1216
01:07
(LaughterSkratt)
17
55120
1416
(Skratt)
01:08
I could tell from his tonetona,
18
56560
1336
Jag hörde det på hans ton,
01:09
the samesamma tonetona that you would use
to say something like,
19
57920
2776
samma ton som man skulle använda
för att säga något som,
01:12
"You're a supportersupporter of terrorismterrorism."
20
60720
1736
"Du är en sån som stödjer terrorism."
01:14
(LaughterSkratt)
21
62480
2776
(Skratt)
01:17
I did not know exactlyexakt
what this wordord "feministfeminist" meantbetydde,
22
65280
3656
Jag visste inte riktigt
vad ordet "feminist" betydde
01:20
and I did not want OkolomaOkolorma
to know that I did not know.
23
68960
3216
och jag ville inte Okoloma
skulle veta att jag inte visste.
01:24
So I brushedborstade it asideåt sidan,
and I continuedfortsatt to argueargumentera.
24
72200
3016
Så jag sköt det åt sidan
och fortsatte att diskutera.
01:27
And the first thing
I plannedplanerad to do when I got home
25
75240
2416
Och det första jag tänkte göra
när jag kom hem
var att slå upp
ordet "feminist" i ordboken.
01:29
was to look up the wordord
"feministfeminist" in the dictionarylexikon.
26
77680
2576
01:32
Now fastsnabb forwardfram- to some yearsår latersenare,
27
80280
3136
Nu spolar vi några år framåt i tiden,
01:35
I wroteskrev a novelroman about a man
who amongbland other things beatstakter his wifefru
28
83440
4136
då jag skrev en roman om en man
som bland annat slår sin fru
01:39
and whosevars storyberättelse doesn't endslutet very well.
29
87600
1960
och som det inte går så bra för.
01:42
While I was promotingfrämja
the novelroman in NigeriaNigeria,
30
90600
2056
När jag marknadsförde romanen i Nigeria
01:44
a journalistjournalist, a nicetrevlig, well-meaningvälmenande man,
31
92680
3016
sa en journalist,
en trevlig, välmenande man,
01:47
told me he wanted to adviseråda me.
32
95720
2000
att han ville ge mig ett råd.
01:51
And for the NigeriansNigerianer here,
33
99280
1336
Alla nigerianer här
01:52
I'm sure we're all familiarbekant
34
100640
1496
känner säkert igen
01:54
with how quicksnabbt our people are
to give unsolicitedoönskad adviceråd.
35
102160
6240
hur snabba våra landsmän är på
att ge oombedda råd.
02:01
He told me that people were sayingsäger
that my novelroman was feministfeminist
36
109760
3456
Han berättade att folk sa
att min roman var feministisk
02:05
and his adviceråd to me --
37
113240
1616
och hans råd till mig -
02:06
and he was shakingskakning his headhuvud
sadlyTyvärr as he spokeeker --
38
114880
3176
och han skakade sorgset på huvudet
medan han pratade -
var att jag aldrig
skulle kalla mig själv feminist
02:10
was that I should never
call myselfjag själv a feministfeminist
39
118080
2176
02:12
because feministsfeminister
are womenkvinnor who are unhappyolycklig
40
120280
2576
för feminister är olyckliga kvinnor
02:14
because they cannotkan inte find husbandsmän.
41
122880
1936
som inte lyckats hitta någon man.
02:16
(LaughterSkratt)
42
124840
2400
(Skratt)
02:21
So I decidedbestämt to call myselfjag själv
"a happylycklig feministfeminist."
43
129280
2440
Så jag bestämde mig för
att kalla mig "en lycklig feminist."
02:25
Then an academicakademisk, a NigerianNigerianska womankvinna told me
44
133040
2656
Sedan berättade en akademiker,
en nigeriansk kvinna
att feminism inte ingick i vår kultur,
02:27
that feminismfeminismen was not our culturekultur
45
135720
1696
02:29
and that feminismfeminismen wasn'tvar inte AfricanAfrikanska,
46
137440
1616
att feminism inte var afrikanskt,
02:31
and that I was callingkallelse myselfjag själv a feministfeminist
47
139080
1936
och att jag kallade mig feminist
för att jag hade blivit förstörd
av "västerländska böcker".
02:33
because I had been corruptedskadad
by "WesternWestern booksböcker."
48
141040
2240
Jag tyckte det var roligt,
02:36
WhichSom amusedroade me,
49
144120
1216
02:37
because a lot of my earlytidigt readingsavläsningar
were decidedlybestämt unfeministunfeminist.
50
145360
3336
för mycket av det jag hade läst
var riktigt ofeministiskt.
02:40
I think I mustmåste have readläsa everyvarje singleenda
MillsMills &ampamp; BoonBoon romanceromantik publishedpublicerat
51
148720
3216
Jag tror att jag måste ha läst
varje romantisk roman från Mills & Boon
02:43
before I was sixteensexton.
52
151960
1200
innan jag var sexton.
Och varje gång jag försökte läsa
02:45
And eachvarje time I triedförsökte to readläsa those booksböcker
53
153960
1976
de böcker som kallades
"feministiska klassiker"
02:47
calledkallad "the feministfeminist classicsClassics,"
54
155960
1816
blev jag uttråkad,
och fick kämpa för att avsluta dem.
02:49
I'd get boreduttråkad, and I really
struggledkämpade to finishAvsluta them.
55
157800
2776
02:52
But anywayi alla fall, sincesedan feminismfeminismen was un-Africanun-afrikanska,
56
160600
2736
Men trots allt,
eftersom feminism var oafrikanskt
02:55
I decidedbestämt that I would now call myselfjag själv
"a happylycklig AfricanAfrikanska feministfeminist."
57
163360
3480
bestämde jag mig för att kalla mig
"en lycklig afrikansk feminist".
Vid en viss tidpunkt var jag
en lycklig afrikansk feminist
02:59
At some pointpunkt I was a happylycklig AfricanAfrikanska
feministfeminist who does not hatehata menmän
58
167840
4416
som inte hatar män
och som gillar läppglans
03:04
and who likesgillar lipläpp glossGloss
59
172280
1336
03:05
and who wearsbär highhög heelsklackar
for herselfsjälv but not for menmän.
60
173640
2496
och som har höga klackar
för sin egen skull.
03:08
(LaughterSkratt)
61
176160
1736
(Skratt)
03:09
Of coursekurs a lot of this
was tongue-in-cheekglimten i ögat,
62
177920
2176
Mycket av det här gjordes
med glimten i ögat,
03:12
but that wordord feministfeminist is so heavytung
with baggagebagage, negativenegativ baggagebagage.
63
180120
4616
men ordet feminism är så laddat
med negativt bagage.
03:16
You hatehata menmän, you hatehata brasBras,
64
184760
2336
Man hatar män, man hatar bh:ar,
03:19
you hatehata AfricanAfrikanska culturekultur,
that sortsortera of thing.
65
187120
2120
man hatar afrikansk kultur,
den sortens saker.
03:22
Now here'shär är a storyberättelse from my childhoodbarndom.
66
190240
2040
Här är en historia från min barndom.
03:25
When I was in primaryprimär schoolskola,
67
193000
1776
När jag gick i grundskolan
03:26
my teacherlärare said at the beginningbörjan of termtermin
that she would give the classklass a testtesta
68
194800
4536
sa min lärare i början av terminen
att hon skulle ge klassen ett prov
03:31
and whoevervem som än got the highesthögsta scoregöra
would be the classklass monitorövervaka.
69
199360
2936
och den som fick det högsta resultatet
skulle få bli klassens ordningsman.
03:34
Now, classklass monitorövervaka was a bigstor dealhandla.
70
202320
2080
Det var stort att vara ordningsman.
03:37
If you were a classklass monitorövervaka,
71
205240
1736
Om man var ordningsman
03:39
you got to writeskriva down
the namesnamn of noisemakersNoisemakers --
72
207000
2456
fick man skriva ner namnen
på de som bråkade
03:41
(LaughterSkratt)
73
209480
1656
(Skratt)
03:43
whichsom was havinghar enoughtillräckligt powerkraft of its ownegen.
74
211160
2480
vilket ledde till en viss makt.
03:46
But my teacherlärare would alsoockså give you
a canesockerrör to holdhåll in your handhand
75
214480
4776
Men min lärare delade också ut ett spö
som man kunde hålla i handen
03:51
while you walk around
and patrolpatrull the classklass for noisemakersNoisemakers.
76
219280
2960
när man patrullerade runt
i klassen efter bråkstakar.
03:55
Now, of coursekurs you were not
actuallyfaktiskt allowedtillåten to use the canesockerrör.
77
223360
2880
Självklart fick man inte använda spöet.
03:58
But it was an excitingspännande prospectutsikt
for the nine-year-oldnio-åriga me.
78
226920
3416
Men det var en spännande tanke
för mig som nioåring.
04:02
I very much wanted
to be the classklass monitorövervaka.
79
230360
2776
Jag ville verkligen
vara klassens ordningsman.
04:05
And I got the highesthögsta scoregöra on the testtesta.
80
233160
1920
Och jag fick det bästa provresultatet.
04:07
Then, to my surpriseöverraskning, my teacherlärare said
that the monitorövervaka had to be a boypojke.
81
235800
3360
Då, till min förvåning, sa min lärare
att ordningsmannen måste vara en pojke.
04:12
She had forgottenglömt
to make that clearklar earliertidigare
82
240240
2096
Hon hade glömt att göra det klart innan
04:14
because she assumedantog it was ... obviousuppenbar.
83
242360
1858
för hon antog att det var ... självklart.
04:16
(LaughterSkratt)
84
244242
2054
(Skratt)
04:18
A boypojke had the secondandra highesthögsta
scoregöra on the testtesta,
85
246320
2776
En pojke hade näst bäst provresultat,
04:21
and he would be monitorövervaka.
86
249120
2040
och han skulle bli ordningsman.
04:23
Now, what was even more
interestingintressant about this
87
251960
2176
Det som var ännu mer intressant
04:26
is that the boypojke was a sweetljuv, gentlemild soulsjäl
88
254160
3816
var att pojken var en god och vänlig själ
04:30
who had no interestintressera
in patrollingpatrullerar the classklass with the canesockerrör,
89
258000
2959
som inte hade något intresse av
att patrullera runt i klassen med ett spö
04:34
while I was fullfull of ambitionambition to do so.
90
262120
3200
medan jag lätt hade kunnat göra det.
04:38
But I was femalekvinna and he was malemanlig,
91
266560
2096
Men jag var tjej och han var kille
04:40
and so he becameblev the classklass monitorövervaka.
92
268680
1667
så han blev klassens ordningsman.
04:43
And I've never forgottenglömt that incidentincident.
93
271240
2000
Och jag har aldrig glömt den händelsen.
04:46
I oftenofta make the mistakemisstag of thinkingtänkande
94
274160
1896
Jag gör ofta misstaget att tänka
04:48
that something that is obviousuppenbar to me
is just as obviousuppenbar to everyonealla elseannan.
95
276080
3456
att något som är uppenbart för mig
är lika uppenbart för alla.
04:51
Now, take my dearKära friendvän LouisLouis
96
279560
1576
Ta till exempel min vän Louis,
04:53
for exampleexempel.
97
281160
1336
till exempel.
Louis är en smart, progressiv man,
04:54
LouisLouis is a brilliantlysande, progressiveprogressiv man,
98
282520
1856
04:56
and we would have conversationskonversationer
and he would tell me,
99
284400
2496
och vi brukade prata och han sa,
04:58
"I don't know what you mean by things
beingvarelse differentannorlunda or harderhårdare for womenkvinnor.
100
286920
3480
"Jag förstår inte vad du menar med
att saker är annorlunda
eller svårare för kvinnor.
05:02
Maybe in the pastdåtid, but not now."
101
290960
1640
Kanske förr i tiden, men inte nu."
05:05
And I didn't understandförstå how LouisLouis
could not see what seemsverkar so self-evidentSjälvklart.
102
293560
4576
Och jag förstod inte hur Louis
inte kunde se det som var så självklart.
05:10
Then one eveningkväll, in LagosLagos,
LouisLouis and I wentåkte out with friendsvänner.
103
298160
4136
Så en kväll, i Lagos,
gick jag och Louis ut med några vänner.
05:14
And for people here
who are not familiarbekant with LagosLagos,
104
302320
2456
För er här som inte känner till Lagos
05:16
there's that wonderfulunderbar Lagos'Lagos fixturefixtur,
105
304800
1896
så finns det en underbar sedvänja där,
05:18
the sprinklingstänk of energeticenergisk menmän
who hanghänga around outsideutanför establishmentsanläggningar
106
306720
4656
att det kryllar av energiska män
som väntar utanför ställen
05:23
and very dramaticallydramatiskt
"help" you parkparkera your carbil.
107
311400
3000
och som under dramatiska former
"hjälper" en att parkera bilen.
05:28
I was impressedimponerad
with the particularsärskild theatricsskådespel
108
316000
3296
Jag blev imponerad
av skådespelarförmågan
05:31
of the man who foundhittades us
a parkingparkering spotfläck that eveningkväll.
109
319320
2976
hos mannen som hittade
en parkeringsplats åt oss den kvällen.
05:34
And so as we were leavinglämnar,
I decidedbestämt to leavelämna him a tiptips.
110
322320
2960
När vi for iväg bestämde jag mig för
att ge honom dricks.
05:38
I openedöppnad my bagväska,
111
326760
1416
Jag öppnade handväskan,
05:40
put my handhand insideinuti my bagväska,
112
328200
1376
stoppade handen i väskan,
05:41
broughttog med out my moneypengar
that I had earnedtjänade from doing my work,
113
329600
2720
tog fram pengarna
som jag tjänat på mitt arbete
05:45
and I gavegav it to the man.
114
333160
1360
och gav dem till mannen.
05:47
And he, this man who was
very gratefultacksam and very happylycklig,
115
335600
4376
Och den mycket tacksamma och glada mannen
05:52
tooktog the moneypengar from me,
116
340000
1776
tog mina pengar,
05:53
lookedtittade acrosstvärs över at LouisLouis
117
341800
1416
tittade mot Louis
05:55
and said, "Thank you, sirherr!"
118
343240
1856
och sa "Tack, herrn!"
05:57
(LaughterSkratt)
119
345120
2480
(Skratt)
06:03
LouisLouis lookedtittade at me, surprisedöverraskad,
120
351160
3256
Louis tittade överraskat på mig
och frågade "Varför tackar han mig?
Jag gav honom inga pengar."
06:06
and askedfrågade, "Why is he thankingatt tacka me?
I didn't give him the moneypengar."
121
354440
3400
06:10
Then I saw realizationinsikten
dawngryning on Louis'Louis' faceansikte.
122
358840
2960
Sen såg jag på Louis ansikte
att han förstod.
06:15
The man believedtros that whatevervad som helst moneypengar I had
123
363040
2416
Mannen trodde att de pengar
jag eventuellt hade
06:17
had ultimatelyi sista hand come from LouisLouis.
124
365480
3520
från början kom från Louis.
06:21
Because LouisLouis is a man.
125
369720
1240
Eftersom Louis är en man.
06:24
MenMän and womenkvinnor are differentannorlunda.
126
372600
1816
Män och kvinnor är olika.
06:26
We have differentannorlunda hormoneshormoner,
we have differentannorlunda sexualsexuell organsorgan,
127
374440
2856
Vi har olika hormoner,
vi har olika könsorgan,
06:29
we have differentannorlunda biologicalbiologisk abilitiesförmågor.
128
377320
2056
och vi har olika
biologiska förutsättningar.
06:31
WomenKvinnor can have babiesspädbarn, menmän can't.
129
379400
1800
Kvinnor kan få barn, men inte män.
06:34
At leastminst not yetän.
130
382800
1216
Inte än iallafall.
06:36
(LaughterSkratt)
131
384040
1416
(Skratt)
06:37
MenMän have testosteronetestosteron and are
in generalallmän physicallyfysiskt strongerstarkare than womenkvinnor.
132
385480
4280
Män har testosteron och är generellt
fysiskt starkare än kvinnor.
06:42
There's slightlylite more womenkvinnor
than menmän in the worldvärld,
133
390520
2656
Det finns något fler kvinnor i världen,
06:45
about 52 percentprocent of the world'sVärldens
populationbefolkning is femalekvinna.
134
393200
3096
ungefär 52 procent
av världens befolkning är kvinnor.
06:48
But mostmest of the positionspositioner of powerkraft
and prestigeprestige are occupiedockuperade by menmän.
135
396320
3400
Men de flesta maktpositioner
innehas av män.
06:52
The latesent KenyanKenyanska NobelNobel PeaceFred laureatepristagare,
136
400840
2456
Den nyligen bortgångna
kenyanska nobelpristagaren
06:55
WangariWangari MaathaiMaathai,
137
403320
1336
Wangari Maathai
06:56
put it simplyhelt enkelt and well when she said:
138
404680
2120
sa det på ett enkelt och bra sätt:
06:59
"The higherhögre you go,
the fewerfärre womenkvinnor there are."
139
407600
2720
"Ju högre upp,
desto färre kvinnor finns det."
07:03
In the recentnyligen US electionsvalet we kepthålls hearinghörsel
of the LillyLilly LedbetterLedbetter lawlag,
140
411920
4616
Under USA-valet nyligen hörde vi mycket
om Lilly Ledbetter-lagen
07:08
and if we go beyondbortom the nicelyfint
alliterativealliterative namenamn of that lawlag,
141
416560
3416
och om vi går bortom
den trevliga alliterationen i lagens namn
07:12
it was really about a man and a womankvinna
142
420000
2136
så handlade den om en man och en kvinna
07:14
doing the samesamma jobjobb,
beingvarelse equallylika qualifiedkvalificerade,
143
422160
2776
som hade samma arbetsuppgifter,
var lika kvalificerade
07:16
and the man beingvarelse paidbetald more
because he's a man.
144
424960
2400
och mannen fick bättre betalt
eftersom han var man.
07:20
So in the literalbokstavlig way, menmän ruleregel the worldvärld,
145
428160
3336
Så männen styr bokstavligt talat världen,
07:23
and this madegjord sensekänsla a thousandtusen yearsår agosedan
146
431520
2840
och det var rimligt för tusen år sen
07:27
because humanmänsklig beingsvarelser livedlevde then in a worldvärld
147
435120
2856
eftersom människor då levde i en värld
07:30
in whichsom physicalfysisk strengthstyrka was
the mostmest importantViktig attributeattribut for survivalöverlevnad.
148
438000
4176
där fysisk styrka
var det viktigaste för att överleva.
07:34
The physicallyfysiskt strongerstarkare personperson
was more likelytroligt to leadleda,
149
442200
3280
Den fysiskt starkare personen
var ofta den som ledde,
07:39
and menmän, in generalallmän,
are physicallyfysiskt strongerstarkare.
150
447280
2576
och män är generellt sett starkare.
07:41
Of coursekurs there are manymånga exceptionsundantag.
151
449880
1715
Självklart finns det många undantag.
07:43
(LaughterSkratt)
152
451619
1557
(Skratt)
07:45
But todayi dag we liveleva
in a vastlyväldigt differentannorlunda worldvärld.
153
453200
3800
Men idag lever vi i en helt annan värld.
07:49
The personperson more likelytroligt to leadleda
is not the physicallyfysiskt strongerstarkare personperson;
154
457720
4056
Det är inte den starkaste personen
som har störst chans att bli ledare;
07:53
it is the more creativekreativ personperson,
the more intelligentintelligent personperson,
155
461800
3496
det är den mest kreativa personen,
den mer intelligenta personen,
07:57
the more innovativeinnovativ personperson,
156
465320
2416
den mer innovativa personen,
07:59
and there are no hormoneshormoner
for those attributesattribut.
157
467760
2656
och det finns inga hormoner
som styr de egenskaperna.
08:02
A man is as likelytroligt as a womankvinna
to be intelligentintelligent,
158
470440
2616
En man har samma chanser
som en kvinna att vara intelligent,
08:05
to be creativekreativ, to be innovativeinnovativ.
159
473080
1960
kreativ eller innovativ.
08:07
We have evolvedutvecklats;
160
475800
1296
Vi har utvecklats,
08:09
but it seemsverkar to me that our ideasidéer
of genderkön had not evolvedutvecklats.
161
477120
3520
men jag tycker inte det verkar
som om vår syn på könen har utvecklats.
08:13
Some weeksveckor agosedan, I walkedpromenerade into a lobbylobby
of one of the bestbäst NigerianNigerianska hotelshotell.
162
481760
3960
För några veckor sen gick jag in
på ett av de bästa hotellen i Nigeria.
08:18
I thought about namingnamngivning the hotelhotell,
but I thought I probablyförmodligen shouldn'tborde inte.
163
486280
3256
Jag tänkte först nämna hotellets namn
men ångrade mig sen.
Och en vakt vid ingången stoppade mig
och ställde irriterande frågor,
08:21
And a guardvakt at the entranceingång stoppedstoppad me
and askedfrågade me annoyingirriterande questionsfrågor,
164
489560
3360
08:25
because theirderas automaticautomatiska assumptionantagande is
165
493960
1816
för man antar automatiskt
08:27
that a NigerianNigerianska femalekvinna walkinggående
into a hotelhotell aloneensam is a sexsex workerarbetstagare.
166
495800
3120
att en nigeriansk kvinna som går in
ensam på ett hotell är prostituerad.
08:33
And by the way,
167
501000
1216
Och förresten,
varför fokuserar hotellen på
den påstådda tillgången av prostituerade
08:34
why do these hotelshotell
focusfokus on the ostensibleskenbar supplytillförsel
168
502240
3136
08:37
rathersnarare than the demandefterfrågan for sexsex workersarbetare?
169
505400
2440
snarare än efterfrågan på dem?
08:41
In LagosLagos I cannotkan inte go aloneensam
into manymånga "reputableansedd" barsbarer and clubsklubbar.
170
509520
5255
I Lagos kan jag inte gå ensam
till många kända barer och klubbar.
08:46
They just don't let you in
if you're a womankvinna aloneensam,
171
514799
2417
De släpper helt enkelt
inte in en ensam kvinna,
hon måste ha en man i sällskap.
08:49
you have to be accompaniedtillsammans by a man.
172
517240
1720
Varje gång jag går in
på en nigeriansk restaurang med en man
08:51
EachVarje time I walk into
a NigerianNigerianska restaurantrestaurang with a man,
173
519600
2736
08:54
the waiterservitör greetshälsar the man and ignoresignorerar me.
174
522360
2200
hälsar servitören på mannen
och ignorerar mig.
08:58
The waitersservitörer are productsProdukter --
175
526320
1496
Servitörerna har formats -
08:59
(LaughterSkratt)
176
527840
1136
(Skratt)
09:01
At this some womenkvinnor
feltkänt like, "Yes! I thought that!"
177
529000
2896
Här var det vissa kvinnor
som kände "Ja! Jag visste det!"
09:03
The waitersservitörer are productsProdukter of a societysamhälle
178
531920
1936
Servitörerna har formats av ett samhälle
09:05
that has taughtlärde them that menmän
are more importantViktig than womenkvinnor.
179
533880
3040
som har lärt dem att män
är viktigare än kvinnor.
09:10
And I know that waitersservitörer
don't intendavsikt any harmskada.
180
538240
2856
Och jag vet att servitörer
inte menar något illa.
09:13
But it's one thing to know intellectuallyintellektuellt
and quiteganska anotherannan to feel it emotionallyemotionellt.
181
541120
4296
Men det är en sak
att veta det intellektuellt,
en annan att uppleva det känslomässigt.
09:17
EachVarje time they ignoreignorera me,
I feel invisibleosynlig.
182
545440
2376
Varje gång de ignorerar mig
känner jag mig osynlig.
09:19
I feel upsetupprörd.
183
547840
1200
Jag blir upprörd.
09:21
I want to tell them
that I am just as humanmänsklig as the man,
184
549720
3336
Jag vill säga till dem
att jag är lika mänsklig som mannen,
09:25
that I'm just as worthyvärdig of acknowledgmentbekräftelse.
185
553080
2800
att jag är lika mycket värd
ett erkännande.
09:28
These are little things,
186
556760
1256
Det här är småsaker,
09:30
but sometimesibland it's the little things
that stingsting the mostmest.
187
558040
3256
men ibland är det småsaker som gör ondast.
För ett tag sen skrev jag en artikel
09:33
And not long agosedan, I wroteskrev an articleartikel
188
561320
1736
09:35
about what it meansbetyder
to be youngung and femalekvinna in LagosLagos,
189
563080
3296
om vad det betyder
att vara ung kvinna i Lagos
09:38
and the printersskrivare told me,
190
566400
1920
och tryckarna sa till mig,
09:41
"It was so angryarg."
191
569120
1200
"Den är så ilsken."
09:42
Of coursekurs it was angryarg!
192
570960
1376
Självklart var den ilsken!
09:44
(LaughterSkratt)
193
572360
1760
(Skratt)
09:48
I am angryarg.
194
576840
1656
Jag är ilsken.
09:50
GenderKön as it functionsfunktioner todayi dag
is a gravegrav injusticeorätt.
195
578520
3136
Könsroller, som de fungerar idag,
är en djup orättvisa.
09:53
We should all be angryarg.
196
581680
1736
Vi borde alla vara ilskna.
09:55
AngerIlska has a long historyhistoria
of bringingföra about positivepositiv changeByta;
197
583440
3856
Ilska har under lång tid
fört med sig positiva förändringar;
09:59
but, in additiontillägg to beingvarelse angryarg,
I'm alsoockså hopefulhoppfull.
198
587320
2800
men förutom att vara ilsken
är jag också hoppfull.
10:02
Because I believe deeplydjupt
in the abilityförmåga of humanmänsklig beingsvarelser
199
590880
2616
För jag har en djup tro
på människors förmåga
att omskapa och utveckla
sig själva till det bättre.
10:05
to make and remakeremake
themselvessig själva for the better.
200
593520
2120
Könsroller är viktiga överallt i världen,
10:08
GenderKön mattersfrågor everywhereöverallt in the worldvärld,
201
596920
1896
10:10
but I want to focusfokus on NigeriaNigeria
202
598840
2656
men jag vill fokusera på Nigeria
10:13
and on AfricaAfrika in generalallmän,
203
601520
1456
och på Afrika generellt,
10:15
because it is where I know,
and because it is where my hearthjärta is.
204
603000
3576
för det är det jag känner till,
och där har jag mitt hjärta.
10:18
And I would like todayi dag to askfråga
205
606600
1936
Och idag skulle jag vilja be er
10:20
that we beginBörja to dreamdröm about
and planplanen for a differentannorlunda worldvärld,
206
608560
4136
att vi börjar drömma om
en plan för en annan värld,
10:24
a fairerrättvisare worldvärld,
207
612720
1320
en mer rättvis värld,
10:28
a worldvärld of happierlyckligare menmän and happierlyckligare womenkvinnor
who are truersannare to themselvessig själva.
208
616240
4176
en värld där män och kvinnor
är lyckligare och sannare mot sig själva.
10:32
And this is how to startStart:
209
620440
1536
Och så här kan vi börja:
10:34
we mustmåste raisehöja our daughtersdöttrar differentlyannorlunda.
210
622000
2456
Vi måste uppfostra
våra döttrar annorlunda.
10:36
We mustmåste alsoockså raisehöja our sonssöner differentlyannorlunda.
211
624480
2360
Vi måste också uppfostra
våra söner annorlunda.
10:40
We do a great disserviceotjänst to boyspojkar
on how we raisehöja them;
212
628000
3656
Vi gör våra söner en stor otjänst
i vår nuvarande uppfostran;
10:43
we stiflekväva the humanitymänskligheten of boyspojkar.
213
631680
1840
vi kväver deras mänsklighet.
10:46
We definedefiniera masculinitymanlighet
in a very narrowsmal way,
214
634480
2576
Vi definierar maskulinitet
på ett mycket snävt sätt.
10:49
masculinitymanlighet becomesblir this hardhård, smallsmå cageCage
215
637080
3496
Maskulinitet blir en hård liten bur
10:52
and we put boyspojkar insideinuti the cageCage.
216
640600
2296
och vi stoppar in pojkar i den.
10:54
We teachlära boyspojkar to be afraidrädd of fearrädsla.
217
642920
1920
Vi lär pojkar att vara rädda för rädsla.
10:57
We teachlära boyspojkar to be afraidrädd
of weaknesssvaghet, of vulnerabilitysårbarhet.
218
645480
3760
Vi lär pojkar att vara rädda
för svaghet, för sårbarhet.
11:02
We teachlära them to maskmask theirderas truesann selvessjälva,
219
650200
2456
Vi lär dem att maskera sina sanna jag,
11:04
because they have to be,
in NigerianNigerianska speaktala, "hardhård man!"
220
652680
4240
för de behöver vara,
som nigerianer säger "hard man!"
11:10
In secondarysekundär schoolskola, a boypojke and a girlflicka,
bothbåde of them teenagerstonåringar,
221
658440
4136
I högstadiet, om en tonårig pojke
och flicka skulle gå ut,
11:14
bothbåde of them with the samesamma amountmängd
of pocketficka moneypengar, would go out
222
662600
3496
båda med lika mycket pengar,
11:18
and then the boypojke
would be expectedförväntat always to paybetala,
223
666120
2776
så skulle pojken alltid förväntas betala,
11:20
to provebevisa his masculinitymanlighet.
224
668920
1640
för att bevisa sin maskulinitet.
11:23
And yetän we wonderundra why boyspojkar are more likelytroligt
to stealstjäla moneypengar from theirderas parentsföräldrar.
225
671440
3800
Och ändå undrar vi varför pojkar
oftare stjäl från sina föräldrar.
11:29
What if bothbåde boyspojkar and girlsflickor were raisedupphöjd
226
677240
3496
Tänk om pojkar och flickor
uppfostrades till
11:32
not to linklänk masculinitymanlighet with moneypengar?
227
680760
2120
att inte koppla maskulinitet till pengar?
11:35
What if the attitudeattityd
was not "the boypojke has to paybetala"
228
683720
3016
Tänk om attityden inte var
att "pojken måste betala"
11:38
but rathersnarare "whoevervem som än has more should paybetala?"
229
686760
2760
utan snarare att
"den som har mer borde betala".
11:42
Now, of coursekurs because
of that historicalhistorisk advantageFördelen,
230
690360
2576
På grund av den historiska fördelen
11:44
it is mostlyför det mesta menmän who will have more todayi dag,
231
692960
2456
kommer förstås män ofta att ha mer,
11:47
but if we startStart
raisinghöjning childrenbarn differentlyannorlunda,
232
695440
2616
men om vi börjar uppfostra barn annorlunda
11:50
then in fiftyfemtio yearsår, in a hundredhundra yearsår,
233
698080
2536
så kommer pojkar om femtio eller hundra år
11:52
boyspojkar will no longerlängre have the pressuretryck
of havinghar to provebevisa this masculinitymanlighet.
234
700640
3800
inte längre att känna pressen
att behöva bevisa sin maskulinitet.
11:57
But by farlångt the worstvärst thing we do to maleshanar,
235
705680
3016
Men det värsta vi gör mot män
genom att få dem att känna
att de måste vara hårda,
12:00
by makingtillverkning them feel
that they have to be hardhård,
236
708720
2336
12:03
is that we leavelämna them
with very fragileömtålig egosEgon.
237
711080
3120
är att de får känsliga egon.
12:07
The more "hardhård man"
the man feelskänner compelledTvingad to be,
238
715120
3400
Ju mer "hard man" mannen känner
att han måste vara,
12:11
the weakersvagare his egoego is.
239
719320
1600
ju svagare blir hans ego.
12:14
And then we do a much greaterstörre
disserviceotjänst to girlsflickor
240
722960
3016
Sen gör vi flickor en ännu större otjänst,
12:18
because we raisehöja them
to catertillgodose to the fragileömtålig egosEgon of menmän.
241
726000
3320
för vi lär dem att ta hänsyn
till mäns svaga egon.
12:22
We teachlära girlsflickor to shrinkkrympa themselvessig själva,
to make themselvessig själva smallermindre,
242
730200
3496
Vi lär flickor att förminska sig själva,
att göra sig själva mindre,
12:25
we say to girlsflickor,
243
733720
1200
vi säger till flickor,
12:27
"You can have ambitionambition, but not too much."
244
735640
2176
"Du kan ha ambitioner,
men inte för höga."
12:29
(LaughterSkratt)
245
737840
1376
(Skratt)
"Du ska försöka bli framgångsrik,
men inte för framgångsrik,
12:31
"You should aimsyfte to be successfulframgångsrik,
but not too successfulframgångsrik,
246
739240
2696
12:33
otherwiseannat you would threatenhotar the man."
247
741960
2040
annars kan du hota mannen."
12:36
If you are the breadwinnerfamiljeförsörjare
in your relationshiprelation with a man,
248
744720
2896
Om du är försörjaren
i en relation med en man,
12:39
you have to pretendlåtsas that you're not,
249
747640
1976
måste du låtsas att du inte är det,
12:41
especiallyspeciellt in publicoffentlig,
250
749640
1656
speciellt bland folk,
12:43
otherwiseannat you will emasculatekastrera him.
251
751320
2040
annars kan du försvaga hans manlighet.
12:46
But what if we questionfråga
the premisepremiss itselfsig?
252
754720
2336
Men tänk om vi ifrågasätter
den premissen?
12:49
Why should a woman'skvinnas successframgång
be a threathot to a man?
253
757080
3320
Varför skulle en kvinnas framgång
vara ett hot för en man?
12:53
What if we decidebesluta
to simplyhelt enkelt disposeförfoga över of that wordord,
254
761200
3536
Tänk om vi bestämmer
att vi gör oss av med det ordet,
12:56
and I don't think there's an EnglishEngelska wordord
I dislikeogillar more than "emasculationhansterilitet."
255
764760
4720
och jag tror inte det finns
något engelskt ord
som jag ogillar så mycket
som "avmaskulinisering".
13:02
A NigerianNigerianska acquaintancebekantskap onceen gång askedfrågade me
256
770720
2296
En nigeriansk bekant frågade mig en gång
13:05
if I was worriedorolig that menmän
would be intimidatedskrämmas by me.
257
773040
2640
om jag var orolig att män
skulle bli skrämda av mig.
13:08
I was not worriedorolig at all.
258
776560
1736
Jag var inte orolig för det.
Det hade inte slagit mig
att jag behövde vara orolig,
13:10
In factfaktum, it had not occurredinträffade
to me to be worriedorolig
259
778320
2256
13:12
because a man who would
be intimidatedskrämmas by me
260
780600
2216
för en man som blir skrämd av mig
13:14
is exactlyexakt the kindsnäll of man
I would have no interestintressera in.
261
782840
2616
är precis den slags man
som jag inte är intresserad av.
13:17
(LaughterSkratt)
262
785480
1216
(Skratt)
13:18
(ApplauseApplåder)
263
786720
2080
(Applåder)
13:26
But still I was really struckslog by this.
264
794120
2840
Men det här chockade mig verkligen.
13:29
Because I'm femalekvinna,
I'm expectedförväntat to aspiresträva to marriageäktenskap;
265
797640
3600
Eftersom jag är kvinna
förväntas jag att vilja gifta mig;
13:33
I'm expectedförväntat to make my life choicesval
266
801960
1776
jag förväntas att alltid ha giftermål
i åtanke när jag gör mina livsval.
13:35
always keepingförvaring in mindsinne
that marriageäktenskap is the mostmest importantViktig.
267
803760
3080
13:40
A marriageäktenskap can be a good thing;
268
808040
1976
Ett giftermål kan vara en bra sak;
13:42
it can be a sourcekälla of joyglädje
and love and mutualömsesidig supportStöd.
269
810040
4416
det kan vara en källa till lycka
och kärlek och ömsesidigt stöd.
13:46
But why do we teachlära girlsflickor
to aspiresträva to marriageäktenskap
270
814480
2456
Men varför lär vi flickor
att vilja gifta sig
13:48
and we don't teachlära boyspojkar the samesamma?
271
816960
1720
när vi inte lär pojkar samma sak?
Jag känner en kvinna
som ville sälja sitt hus
13:52
I know a womankvinna
who decidedbestämt to sellsälja her househus
272
820840
2176
13:55
because she didn't want
to intimidateskrämma a man who mightmakt marrygifta sig her.
273
823040
3040
för att hon inte ville skrämma en man
som kanske ville gifta sig med henne.
13:59
I know an unmarriedogift womankvinna in NigeriaNigeria
who, when she goesgår to conferenceskonferenser,
274
827880
4456
Jag känner en ogift kvinna i Nigeria
som har på sig en vigselring
14:04
wearsbär a weddingbröllop ringringa
275
832360
1376
när hon åker på konferenser
14:05
because accordingenligt to her,
276
833760
1216
för enligt henne
14:07
she wants the other participantsdeltagare
in the conferencekonferens to "give her respectrespekt."
277
835000
3920
vill hon att de andra deltagarna
på konferensen ska "ge henne respekt".
Jag känner unga kvinnor
som är under en sådan press att gifta sig
14:12
I know youngung womenkvinnor
who are underunder so much pressuretryck
278
840120
2336
14:14
from familyfamilj, from friendsvänner,
even from work to get marriedgift,
279
842480
4096
från familj, från vänner
och till och med från arbetet,
14:18
and they're pushedtryckte
to make terriblefruktansvärd choicesval.
280
846600
2080
att de pressas till fruktansvärda val.
14:21
A womankvinna at a certainvissa ageålder who is unmarriedogift,
281
849520
2616
Samhället lär en ogift kvinna
i en viss ålder
14:24
our societysamhälle teacheslär her
to see it as a deepdjup, personalpersonlig failurefel.
282
852160
4120
att se det som ett djupt
personligt misslyckande.
14:29
And a man at a certainvissa ageålder
who is unmarriedogift,
283
857040
2776
Och en man i en viss ålder som är ogift
14:31
we just think he hasn'thar inte come around
to makingtillverkning his pickplocka.
284
859840
2616
tror vi bara inte har bestämt sig än.
14:34
(LaughterSkratt)
285
862480
1856
(Skratt)
14:36
It's easylätt for us to say,
286
864360
1616
Det är lätt för oss att säga,
14:38
"Oh, but womenkvinnor can
just say no to all of this."
287
866000
2256
"Åh, men kvinnor
kan bara säga nej till det här."
14:40
But the realityverklighet is more difficultsvår
and more complexkomplex.
288
868280
2440
Men verkligheten är svårare
och mer komplex.
14:43
We're all socialsocial beingsvarelser.
289
871360
1776
Vi är alla sociala varelser.
14:45
We internalizeinternalisera ideasidéer
from our socializationsocialisering.
290
873160
2496
Vi internaliserar värderingar
från vår socialisering.
14:47
Even the languagespråk we use
291
875680
1976
Till och med orden vi använder
14:49
in talkingtalande about marriageäktenskap
and relationshipsrelationer illustratesillustrerar this.
292
877680
3416
när vi pratar om äktenskap
och relationer illustrerar detta.
14:53
The languagespråk of marriageäktenskap
is oftenofta the languagespråk of ownershipäganderätt
293
881120
2856
Ord som handlar om äktenskap
handlar ofta om ägande
14:56
rathersnarare than the languagespråk of partnershippartnerskap.
294
884000
2160
snarare än partnerskap.
14:58
We use the wordord "respectrespekt"
295
886800
2696
Vi använder ordet "respekt"
15:01
to mean something a womankvinna showsvisar a man
296
889520
2776
som något en kvinna visar en man
15:04
but oftenofta not something
a man showsvisar a womankvinna.
297
892320
2080
men inte ofta som något
en man visar en kvinna.
15:08
BothBåda menmän and womenkvinnor in NigeriaNigeria will say --
298
896160
2456
Både män och kvinnor i Nigeria säger -
det här är ett uttryck
som jag tycker är lustigt -
15:10
this is an expressionuttryck
I'm very amusedroade by --
299
898640
2296
15:12
"I did it for peacefred in my marriageäktenskap."
300
900960
2320
"Jag gjorde det för husfriden."
15:16
Now, when menmän say it,
301
904400
1576
När män säger det
15:18
it is usuallyvanligtvis about something
that they should not be doing anywayi alla fall.
302
906000
3176
handlar det ofta om något
som de inte skulle ha gjort ändå.
15:21
(LaughterSkratt)
303
909200
1936
(Skratt)
15:23
SometimesIbland they say it to theirderas friendsvänner,
304
911160
2776
Ibland säger de det till sina vänner,
15:25
it's something to say to theirderas friendsvänner
in a kindsnäll of fondlyömt exasperatedförbittrad way,
305
913960
3936
det är något de säger till sina vänner
i en godmodigt irriterad ton,
15:29
you know, something that ultimatelyi sista hand
provesbevisar how masculinemaskulin they are,
306
917920
3136
något som visar hur manliga de är,
15:33
how neededbehövs, how lovedälskade.
307
921080
1456
hur behövda, hur älskade,
15:34
"Oh, my wifefru said
I can't go to the clubklubb everyvarje night,
308
922560
2496
"Min fru har sagt att jag
inte får gå ut varje kväll,
15:37
so for peacefred in my marriageäktenskap,
I do it only on weekendshelger."
309
925080
2816
så för husfridens skull
gör jag det bara på helgerna."
15:39
(LaughterSkratt)
310
927920
1696
(Skratt)
15:41
Now, when a womankvinna sayssäger,
"I did it for peacefred in my marriageäktenskap,"
311
929640
4256
När en kvinna säger
"Jag gjorde det för husfridens skull,"
15:45
she's usuallyvanligtvis talkingtalande
about givingger up a jobjobb,
312
933920
3536
pratar hon vanligtvis om
att ge upp ett jobb,
15:49
a dreamdröm,
313
937480
1456
en dröm,
15:50
a careerkarriär.
314
938960
1360
en karriär.
15:53
We teachlära femaleskvinnor that in relationshipsrelationer,
315
941080
2416
Vi lär kvinnor att i relationer
15:55
compromisekompromiss is what womenkvinnor do.
316
943520
2280
är det kvinnor som ska kompromissa.
15:59
We raisehöja girlsflickor to see
eachvarje other as competitorskonkurrenter --
317
947080
2576
Vi uppfostrar flickor
att se varandra som motståndare -
16:01
not for jobsjobb or for accomplishmentsprestationer,
whichsom I think can be a good thing,
318
949680
3456
inte om jobb eller prestationer,
vilket jag tror skulle kunna vara bra,
16:05
but for attentionuppmärksamhet of menmän.
319
953160
1600
utan om mäns uppmärksamhet.
16:07
We teachlära girlsflickor that they
cannotkan inte be sexualsexuell beingsvarelser
320
955920
2936
Vi lär flickor att de inte
kan vara sexuella varelser
16:10
in the way that boyspojkar are.
321
958880
1496
på samma sätt som pojkar.
16:12
If we have sonssöner, we don't mindsinne
knowingmenande about our sons'söners girlfriendsflickvänner.
322
960400
3320
Om vi har söner vill vi gärna
känna till vår sons flickvänner.
Men våra döttrars pojkvänner?
16:16
But our daughters'döttrarnas boyfriendspojkvänner? God forbidförbjuda.
323
964480
2336
Gud förbjude.
16:18
(LaughterSkratt)
324
966840
1616
(Skratt)
16:20
But of coursekurs when the time is right,
325
968480
1816
Men när tiden är mogen
16:22
we expectförvänta those girlsflickor to bringföra back
the perfectperfekt man to be theirderas husbandsmän.
326
970320
3896
vill vi att de flickorna tar hem
en perfekt man att gifta sig med.
16:26
We policepolis girlsflickor,
we praiseberöm girlsflickor for virginityoskuld,
327
974240
3376
Vi övervakar flickor,
vi berömmer dem för att de är oskulder,
men vi berömmer inte pojkar
för samma sak,
16:29
but we don't praiseberöm boyspojkar for virginityoskuld,
328
977640
1936
16:31
and it's always madegjord me wonderundra how exactlyexakt
this is supposedförment to work out because ...
329
979600
3905
och det har alltid fått mig att undra
exakt hur det ska fungera för ...
16:35
(LaughterSkratt)
330
983529
2327
(Skratt)
16:37
(ApplauseApplåder)
331
985880
2960
(Applåder)
16:45
I mean, the lossförlust of virginityoskuld
is usuallyvanligtvis a processbearbeta that involvesinvolverar ...
332
993760
3400
Jag menar, att bli av med oskulden
är ofta en process som inkluderar ...
16:50
RecentlyNyligen a youngung womankvinna
was ganggäng rapedvåldtagen in a universityuniversitet in NigeriaNigeria,
333
998680
4176
Nyligen blev en ung kvinna gängvåldtagen
på ett universitet i Nigeria,
jag tror att en del känner till det.
16:54
I think some of us know about that.
334
1002880
1696
16:56
And the responsesvar of manymånga youngung NigeriansNigerianer,
bothbåde malemanlig and femalekvinna,
335
1004600
3256
Och reaktionen hos många unga nigerianer,
både manliga och kvinnliga,
16:59
was something alonglängs the linesrader of this:
336
1007880
2496
var något i stil med:
17:02
"Yes, rapevåldta is wrongfel.
337
1010400
2176
"Ja, våldtäkt är fel.
17:04
But what is a girlflicka doing
in a roomrum with fourfyra boyspojkar?"
338
1012600
3280
Men vad gör en tjej i ett rum
tillsammans med fyra killar?"
17:08
Now, if we can forgetglömma
the horriblefruktansvärd inhumanityomänsklighet of that responsesvar,
339
1016920
4120
Om vi kan bortse från
uttalandets iskalla omänsklighet,
17:14
these NigeriansNigerianer have been raisedupphöjd
to think of womenkvinnor as inherentlyinneboende guiltyskyldig,
340
1022080
3920
så har nigerianer uppfostrats
att tänka på kvinnor
som i grunden skyldiga,
17:19
and they have been raisedupphöjd
to expectförvänta so little of menmän
341
1027319
3136
och de har uppfostrats till
att förvänta sig så lite av män
17:22
that the ideaaning of menmän as savagevilde beingsvarelser
withoututan any controlkontrollera
342
1030480
3695
att tanken på män som vilda varelser
utan självkontroll
17:26
is somehowpå något sätt acceptablegodtagbar.
343
1034200
1240
på något sätt är acceptabel.
17:28
We teachlära girlsflickor shameskam.
344
1036839
2017
Vi lär flickor att skämmas.
17:30
"CloseStäng your legsben." "CoverTäcka yourselfsjälv."
345
1038880
1880
"Håll ihop benen." "Skyl dig."
Vi får dem att känna
att genom att födas som flickor
17:33
We make them feel
as thoughdock by beingvarelse bornfödd femalekvinna
346
1041440
2255
17:35
they're alreadyredan guiltyskyldig of something.
347
1043720
2096
är de redan skyldiga på något sätt.
17:37
And so, girlsflickor growväxa up to be womenkvinnor
348
1045839
2336
Och flickor växer upp till kvinnor
17:40
who cannotkan inte see they have desireönskan.
349
1048200
2136
som inte ser att de har begär.
17:42
They growväxa up to be womenkvinnor
who silencetystnad themselvessig själva.
350
1050360
2880
De växer upp som kvinnor
som tystar sig själva.
17:47
They growväxa up to be womenkvinnor
who cannotkan inte say what they trulyverkligt think,
351
1055080
3416
De växer upp till kvinnor
som inte kan säga vad de faktiskt tänker,
17:50
and they growväxa up --
352
1058520
1336
och de växer upp -
17:51
and this is the worstvärst thing
we did to girlsflickor --
353
1059880
2176
och detta är det värsta
vi gör mot flickor -
de växer upp till kvinnor
17:54
they growväxa up to be womenkvinnor
who have turnedvände pretenselåtsas into an artkonst formform.
354
1062080
4136
som har gjort det till en konstform
att förställa sig.
17:58
(ApplauseApplåder)
355
1066240
3840
(Applåder)
18:04
I know a womankvinna who hateshat domesticinhemsk work,
356
1072440
3416
Jag känner en kvinna
som hatar hushållsarbete,
18:07
she just hateshat it,
357
1075880
1496
hon bara hatar det,
18:09
but she pretendslåtsas that she likesgillar it,
358
1077400
1720
men hon låtsas att hon gillar det,
18:12
because she's been taughtlärde
that to be "good wifefru materialmaterial"
359
1080200
4096
för hon har blivit lärd
att för att hon ska bli "giftasmaterial"
18:16
she has to be --
to use that NigerianNigerianska wordord --
360
1084320
2376
måste hon vara - för att använda
det nigerianska ordet -
18:18
very "homelyhemtrevliga."
361
1086720
1480
väldigt "huslig".
Sen gifte hon sig,
18:21
And then she got marriedgift,
362
1089440
1536
och efter ett tag
började hennes mans familj
18:23
and after a while her husband'smakes familyfamilj
beganbörjade to complainklaga that she had changedändrats.
363
1091000
3816
klaga på att hon hade förändrats.
18:26
(LaughterSkratt)
364
1094840
1576
(Skratt)
18:28
ActuallyFaktiskt, she had not changedändrats,
365
1096440
1456
Men hon hade inte förändrats,
18:29
she just got tiredtrött of pretendinglåtsas.
366
1097920
1920
hon hade bara blivit trött på att låtsas.
18:32
The problemproblem with genderkön,
367
1100720
3136
Problemet med könsroller
18:35
is that it prescribesordinerar how we should be
368
1103880
2536
är att det dikterar hur vi ska vara
18:38
rathersnarare than recognizingkänna igen how we are.
369
1106440
2000
istället för att erkänna de vi är.
18:41
Now imaginetänka how much happierlyckligare we would be,
370
1109400
2456
Tänk hur mycket lyckligare vi skulle vara,
18:43
how much freerfriare to be
our truesann individualenskild selvessjälva,
371
1111880
3496
hur mycket friare att vara oss själva,
18:47
if we didn't have the weightvikt
of genderkön expectationsförväntningar.
372
1115400
2640
om vi inte behövde leva upp till
förväntningarna på vårt kön.
18:51
BoysPojkar and girlsflickor are
undeniablyonekligen differentannorlunda biologicallybiologiskt,
373
1119240
4776
Pojkar och flickor
är onekligen biologiskt olika,
18:56
but socializationsocialisering
exaggeratesöverdriver the differencesskillnader
374
1124040
2976
men socialiseringen
överdriver skillnaderna
18:59
and then it becomesblir
a self-fulfillingsjälvuppfyllande processbearbeta.
375
1127040
2576
och sen blir det
en självuppfyllande process.
19:01
Now, take cookingmatlagning for exampleexempel.
376
1129640
2040
Ta matlagning som exempel.
19:04
TodayIdag womenkvinnor in generalallmän are more likelytroligt
to do the houseworkhushållsarbete than menmän,
377
1132280
3496
Idag är kvinnor mer benägna
att utföra hushållsarbete än män,
som matlagning och städning.
19:07
the cookingmatlagning and cleaningrengöring.
378
1135800
1256
19:09
But why is that?
379
1137080
1576
Varför är det så?
19:10
Is it because womenkvinnor
are bornfödd with a cookingmatlagning genegen?
380
1138680
2856
Är det för att kvinnor
föds med en matlagningsgen?
19:13
(LaughterSkratt)
381
1141560
1416
(Skratt)
Eller för att de genom åren
har socialiserats till
19:15
Or because over yearsår they have been
socializedsocialiserade to see cookingmatlagning as theirderas roleroll?
382
1143000
4256
att se matlagning som sin uppgift?
19:19
ActuallyFaktiskt, I was going to say that maybe
womenkvinnor are bornfödd with a cookingmatlagning genegen,
383
1147280
3576
Jag tänkte faktiskt först säga att kvinnor
kanske föddes med matlagningsgenen,
19:22
untilfram tills I rememberkom ihåg that the majoritymajoritet
of the famouskänd cookskockar in the worldvärld,
384
1150880
3456
när det slog mig att majoriteten
av världens kända kockar,
19:26
whomvem we give the fancyfint titletitel of "chefskockar,"
385
1154360
2296
som vi kallar "mästerkockar",
19:28
are menmän.
386
1156680
1200
är män.
19:30
I used to look up to my grandmothermormor
387
1158960
1696
Jag brukar se upp till min mormor,
19:32
who was a brilliantlysande, brilliantlysande womankvinna,
388
1160680
2056
som var en fantastisk kvinna,
och undra över vad hon hade kunnat bli
19:34
and wonderundra how she would have been
389
1162760
1736
19:36
if she had the samesamma opportunitiesmöjligheter
as menmän when she was growingväxande up.
390
1164520
3360
om hon hade haft samma möjligheter
som män när hon växte upp.
19:40
Now todayi dag, there are
manymånga more opportunitiesmöjligheter for womenkvinnor
391
1168960
2576
Idag finns det många fler
möjligheter för kvinnor
19:43
than there were
duringunder my grandmother'smormors time
392
1171560
2256
än det fanns på min mormors tid
19:45
because of changesförändringar in policypolitik,
changesförändringar in lawlag,
393
1173840
2616
på grund av ändringar
i policyer och lagar,
19:48
all of whichsom are very importantViktig.
394
1176480
1576
som har varit mycket viktiga.
19:50
But what mattersfrågor even more
is our attitudeattityd, our mindsetattityd,
395
1178080
4536
Men det som spelar ännu större roll
är våra attityder, vår inställning,
19:54
what we believe
and what we valuevärde about genderkön.
396
1182640
3296
vad vi tror på och vad vi värderar
kring könsroller.
19:57
What if in raisinghöjning childrenbarn
397
1185960
2416
Inom barnuppfostran,
20:00
we focusfokus on abilityförmåga insteadistället of genderkön?
398
1188400
2800
tänk om vi skulle fokusera
på förmåga istället för kön?
20:04
What if in raisinghöjning childrenbarn
we focusfokus on interestintressera insteadistället of genderkön?
399
1192000
4120
Tänk om vi fokuserade på intresse
istället för kön?
Jag känner till en familj
med en son och en dotter
20:09
I know a familyfamilj
who have a sonson and a daughterdotter,
400
1197000
2216
20:11
bothbåde of whomvem are brilliantlysande at schoolskola,
401
1199240
1896
som båda är stjärnor i skolan,
20:13
who are wonderfulunderbar, lovelyhärlig childrenbarn.
402
1201160
1896
som är underbara, härliga barn.
20:15
When the boypojke is hungryhungrig,
the parentsföräldrar say to the girlflicka,
403
1203080
2536
När pojken är hungrig
säger föräldrarna till flickan,
20:17
"Go and cookkock IndomieIndomie noodlesnudlar
for your brotherbror."
404
1205640
2216
"Gå och laga indomie-nudlar
till din bror."
20:19
(LaughterSkratt)
405
1207880
1216
(Skratt)
20:21
Now, the daughterdotter doesn't
particularlysärskilt like to cookkock IndomieIndomie noodlesnudlar,
406
1209120
3496
Dottern gillar egentligen inte
att laga indomie-nudlar,
20:24
but she's a girlflicka, and so she has to.
407
1212640
2776
men hon är en flicka, så hon måste.
20:27
Now, what if the parentsföräldrar,
408
1215440
1776
Men tänk om föräldrarna
20:29
from the beginningbörjan,
409
1217240
1616
från början
20:30
taughtlärde bothbåde the boypojke and the girlflicka
to cookkock IndomieIndomie?
410
1218880
3920
skulle ha lärt både pojken
och flickan att laga indomie?
20:35
CookingMatlagning, by the way,
is a very usefulanvändbar skillskicklighet for boyspojkar to have.
411
1223920
3016
Matlagning är förresten
en väldigt bra färdighet för pojkar
20:38
I've never thought it madegjord sensekänsla
to leavelämna suchsådan a crucialavgörande thing,
412
1226960
4856
Jag har aldrig tyckt att det var vettigt
att överlåta en så viktig sak,
20:43
the abilityförmåga to nourishge näring oneselfsig --
413
1231840
1896
förmågan att ge näring åt sig själv ...
20:45
(LaughterSkratt)
414
1233760
1216
(Skratt)
20:47
in the handshänder of othersandra.
415
1235000
1536
åt andra.
20:48
(ApplauseApplåder)
416
1236560
2920
(Applåder)
Jag känner en kvinna
20:53
I know a womankvinna who has the samesamma degreegrad
and the samesamma jobjobb as her husbandMake.
417
1241760
3856
som har en likadan examen
och samma slags jobb som sin man.
20:57
When they get back from work,
she does mostmest of the houseworkhushållsarbete,
418
1245640
2896
När de kommer hem från jobbet
gör hon det mesta av hushållsarbetet
21:00
whichsom I think is truesann for manymånga marriagesäktenskap.
419
1248560
2176
vilket jag tror händer
i många äktenskap.
21:02
But what struckslog me about them
420
1250760
1736
Men vad som slog mig med dem
21:04
was that whenevernärhelst her husbandMake
changedändrats the baby'sbaby's diaperblöja,
421
1252520
2976
var att när hennes man
bytte blöja på barnet
21:07
she said "thank you" to him.
422
1255520
2280
tackade hon honom alltid.
21:11
Now, what if she saw this
as perfectlyperfekt normalvanligt and naturalnaturlig
423
1259040
4416
Tänk om hon skulle se det
som helt normalt och naturligt
21:15
that he should, in factfaktum,
carevård for his childbarn?
424
1263480
3336
att han skulle ta hand om sitt barn?
21:18
(LaughterSkratt)
425
1266840
1840
(Skratt)
21:21
I'm tryingpåfrestande to unlearnunlearn
manymånga of the lessonslektioner of genderkön
426
1269680
3496
Jag försöker att glömma
många av de lektioner om könsroller
21:25
that I internalizedinternaliserat when I was growingväxande up.
427
1273200
2296
som jag internaliserade när jag växte upp.
21:27
But I sometimesibland still feel very vulnerablesårbar
in the faceansikte of genderkön expectationsförväntningar.
428
1275520
5056
Men jag känner mig ibland känslig
inför könsspecifika förväntningar.
21:32
The first time I taughtlärde
a writingskrift classklass in graduateexamen schoolskola,
429
1280600
3000
Första gången jag skulle hålla i
en skrivkurs på magisternivå
21:36
I was worriedorolig.
430
1284360
1256
var jag orolig.
Jag var inte orolig
över innehållet jag skulle lära ut
21:37
I wasn'tvar inte worriedorolig
about the materialmaterial I would teachlära
431
1285640
2336
för jag var väl förberedd,
21:40
because I was well-preparedväl förberedda,
432
1288000
1336
och jag skulle lära ut
vad jag tycker om att lära ut.
21:41
and I was going to teachlära
what I enjoynjut av teachingundervisning.
433
1289360
2216
21:43
InsteadIstället, I was worriedorolig about what to wearha på sig.
434
1291600
2080
Istället var jag orolig över
vad jag skulle ha på mig.
21:46
I wanted to be takentagen seriouslyallvarligt.
435
1294680
1600
Jag ville bli tagen på allvar.
Jag visste att som kvinna
21:49
I knewvisste that because I was femalekvinna
436
1297480
1576
21:51
I will automaticallyautomatiskt
have to provebevisa my worthvärde.
437
1299080
3160
skulle jag automatiskt
behöva bevisa mitt värde,
21:55
And I was worriedorolig
that if I lookedtittade too femininefeminin,
438
1303240
2256
och jag var orolig
att om jag såg för feminin ut
21:57
I would not be takentagen seriouslyallvarligt.
439
1305520
1776
skulle jag inte bli tagen på allvar.
21:59
I really wanted to wearha på sig
my shinyglänsande lipläpp glossGloss and my girlygirly skirtkjol,
440
1307320
4336
Jag ville verkligen ha på mig
mitt blanka läppglans och min tjejiga kjol
22:03
but I decidedbestämt not to.
441
1311680
1816
men jag lät bli.
22:05
InsteadIstället, I worebar a very seriousallvarlig,
442
1313520
2376
Istället hade jag en väldigt seriös,
22:07
very manlymanlig and very uglyful suitkostym.
443
1315920
2576
väldigt manlig och väldigt ful kostym.
22:10
(LaughterSkratt)
444
1318520
1496
(Skratt)
För den sorgliga sanningen är
att när det kommer till utseende
22:12
Because the sadledsen truthsanning is
that when it comeskommer to appearanceutseende
445
1320040
2696
22:14
we startStart off with menmän
as the standardstandard-, as the normnorm.
446
1322760
2600
är män standarden, normen.
22:17
If a man is getting readyredo
for a businessföretag meetingmöte,
447
1325960
2336
Om en man gör sig klar
inför ett affärsmöte
22:20
he doesn't worryoroa
about looking too masculinemaskulin
448
1328320
2136
oroar han sig inte
för att se för maskulin ut
22:22
and thereforedärför not beingvarelse takentagen for grantedbeviljats.
449
1330480
2496
och därmed bli tagen för given.
22:25
If a womankvinna has to get readyredo
for businessföretag meetingmöte,
450
1333000
2496
Om en kvinna ska göra sig klar
inför ett affärsmöte
22:27
she has to worryoroa
about looking too femininefeminin
451
1335520
2776
behöver hon oroa sig över
att se för feminin ut,
22:30
and what it sayssäger and whetherhuruvida or not
she will be takentagen seriouslyallvarligt.
452
1338320
4280
vad det signalerar, och ifall
hon kommer att tas på allvar.
22:36
I wishönskar I had not wornslitna
that uglyful suitkostym that day.
453
1344000
2200
Jag önskar att jag inte hade burit
den fula kostymen den dagen.
22:39
I've actuallyfaktiskt banishedförvisat it
from my closetgarderob, by the way.
454
1347440
3136
Jag har faktiskt slängt ut den
från garderoben, förresten.
22:42
Had I then the confidenceförtroende
that I have now to be myselfjag själv,
455
1350600
4936
Om jag hade haft
det självförtroende jag har idag
22:47
my studentsstudenter would have benefiteddragit av
even more from my teachingundervisning,
456
1355560
2936
skulle mina studenter
fått ut mer av min undervisning,
22:50
because I would have been more comfortablebekväm
457
1358520
2056
för jag hade varit mer avslappnad
22:52
and more fullyfullt and more trulyverkligt myselfjag själv.
458
1360600
2000
och kunnat vara mig själv.
22:55
I have chosenvalt to no longerlängre
be apologeticursäktande for my femalenessFemaleness
459
1363800
4016
Jag har valt att inte längre
be om ursäkt för att jag är kvinna
22:59
and for my femininitykvinnlighet.
460
1367840
1200
och för min femininitet.
23:01
(ApplauseApplåder)
461
1369680
3000
(Applåder)
23:07
And I want to be respectedrespekterad
in all of my femalenessFemaleness
462
1375800
2856
Och jag vill bli respekterad som kvinna
23:10
because I deserveförtjänar to be.
463
1378680
1560
för att jag förtjänar det.
23:13
GenderKön is not an easylätt
conversationkonversation to have.
464
1381200
2440
Det är inte lätt att prata om könsroller.
23:17
For bothbåde menmän and womenkvinnor,
465
1385080
1576
För både män och kvinnor
23:18
to bringföra up genderkön is sometimesibland
to encounterråka ut för almostnästan immediateomedelbar resistancemotstånd.
466
1386680
3936
leder det till nästan omedelbart motstånd
att ta upp frågan.
23:22
I can imaginetänka some people here
are actuallyfaktiskt thinkingtänkande,
467
1390640
3256
Jag kan tänka mig
att några personer här inne tänker
23:25
"WomenKvinnor too do sefSEF."
468
1393920
1920
"Kvinnor får skylla sig själva."
23:29
Some of the menmän here mightmakt be thinkingtänkande,
469
1397520
2176
Några av männen här kanske tänker
23:31
"OK, all of this is interestingintressant,
470
1399720
1736
"OK, det här är intressant,
23:33
but I don't think like that."
471
1401480
1560
men jag tänker inte så."
23:35
And that is partdel of the problemproblem.
472
1403960
2216
Och det är en del av problemet.
23:38
That manymånga menmän do not
activelyaktivt think about genderkön
473
1406200
2976
Att många män
inte aktivt tänker på könsroller
23:41
or noticelägga märke till genderkön
474
1409200
1496
eller noterar könsroller
23:42
is partdel of the problemproblem of genderkön.
475
1410720
2016
är ett av problemen.
23:44
That manymånga menmän, say, like my friendvän LouisLouis,
476
1412760
2656
Att många män, som min vän Louis,
23:47
that everything is fine now.
477
1415440
1680
säger att allt är bra nu.
23:50
And that manymånga menmän do nothing to changeByta it.
478
1418160
2856
Och att många män inte förändrar något.
23:53
If you are a man and you walk
into a restaurantrestaurang with a womankvinna
479
1421040
2856
Om du är en man som går in
på en restaurang med en kvinna
23:55
and the waiterservitör greetshälsar only you,
480
1423920
1680
och servitören bara hälsar på dig,
23:58
does it occurinträffa to you to askfråga the waiterservitör,
481
1426400
2496
slår det dig att du ska fråga servitören
24:00
"Why haven'thar inte you greetedhälsade her?"
482
1428920
1560
"Varför hälsar du inte på henne?"
24:05
Because genderkön can be --
483
1433320
1496
För att könsroller kan vara ...
24:06
(LaughterSkratt)
484
1434840
2080
(Skratt)
24:16
ActuallyFaktiskt, we mayMaj reposeRepose
partdel of a longerlängre versionversion of this talk.
485
1444880
4496
Det hör hemma i den längre version
av det här föredraget.
24:21
So, because genderkön can be
a very uncomfortableobekväm conversationkonversation to have,
486
1449400
3576
Eftersom könsroller kan vara
ett jobbigt ämne att diskutera
24:25
there are very easylätt wayssätt to closestänga it,
to closestänga the conversationkonversation.
487
1453000
3096
finns det enkla sätt att avsluta,
att stoppa konversationen.
24:28
So some people will bringföra up
evolutionaryevolutionära biologybiologi and apesapor,
488
1456120
4176
Vissa människor kommer ta upp
evolutionär biologi och apor,
24:32
how, you know, femalekvinna apesapor
bowrosett down to malemanlig apesapor
489
1460320
3656
om hur kvinnliga apor
bugade inför manliga apor
24:36
and that sortsortera of thing.
490
1464000
1240
och liknande.
24:37
But the pointpunkt is we're not apesapor.
491
1465880
2056
Men vi är inte apor.
24:39
(LaughterSkratt)
492
1467960
1416
(Skratt)
24:41
(ApplauseApplåder)
493
1469400
4000
(Applåder)
24:46
ApesApor alsoockså liveleva on treesträd
and have earthwormsdaggmaskar for breakfastfrukost,
494
1474160
4816
Apor lever i träd
och äter daggmask till frukost,
24:51
and we don't.
495
1479000
1200
och det gör inte vi.
24:53
Some people will say,
"Well, poorfattig menmän alsoockså have a hardhård time."
496
1481240
4000
Vissa kommer att säga,
"Fattiga män har det också svårt."
24:57
And this is truesann.
497
1485880
1200
Och det är sant.
24:59
But that is not what this --
498
1487920
1336
Men det är inte vad ...
25:01
(LaughterSkratt)
499
1489280
1096
(Skratt)
25:02
But this is not
what this conversationkonversation is about.
500
1490400
2680
Men det är inte det detta handlar om.
25:06
GenderKön and classklass
are differentannorlunda formsformer of oppressionförtryck.
501
1494480
3776
Könsroller och klass
är olika former av förtryck.
25:10
I actuallyfaktiskt learnedlärt mig quiteganska a bitbit
about systemssystem of oppressionförtryck
502
1498280
3656
Jag har lärt mig ganska mycket
om förtryckande system
25:13
and how they can be blindblind to one anotherannan
503
1501960
2456
och hur de kan vara blinda för varandra
25:16
by talkingtalande to blacksvart menmän.
504
1504440
1480
genom att prata med svarta män.
25:19
I was onceen gång talkingtalande
to a blacksvart man about genderkön
505
1507320
3176
Jag pratade en gång
med en svart man om könsroller
25:22
and he said to me,
506
1510520
1376
och han sa till mig,
25:23
"Why do you have to say
'my' min experienceerfarenhet as a woman'kvinna '?
507
1511920
3456
"Varför måste du säga
'min upplevelse som kvinna'?
25:27
Why can't it be
508
1515400
1216
Varför kan det inte vara
25:28
'your experienceerfarenhet as a humanmänsklig being'att vara '?"
509
1516640
1880
'din upplevelse som människa'?"
25:31
Now, this was the samesamma man
510
1519840
1256
Det här var samma man
25:33
who would oftenofta talk
about his experienceerfarenhet as a blacksvart man.
511
1521120
3000
som ofta brukade prata om
sin upplevelse som svart man.
Könsroller är viktiga.
25:39
GenderKön mattersfrågor.
512
1527360
1216
25:40
MenMän and womenkvinnor
experienceerfarenhet the worldvärld differentlyannorlunda.
513
1528600
2496
Män och kvinnor
upplever världen på olika sätt.
25:43
GenderKön colorsfärger the way
we experienceerfarenhet the worldvärld.
514
1531120
2816
Könsroller färgar sättet
som vi uppfattar världen på.
25:45
But we can changeByta that.
515
1533960
1400
Men vi kan ändra på det.
25:48
Some people will say,
516
1536520
1936
Vissa kommer säga,
25:50
"Oh, but womenkvinnor have the realverklig powerkraft,
517
1538480
2456
"Men kvinnor har den sanna makten,
25:52
bottombotten powerkraft."
518
1540960
1776
underliggande makt."
25:54
And for non-Nigeriansicke-nigerianer,
bottombotten powerkraft is an expressionuttryck
519
1542760
2896
Och för er icke-nigerianer
är underliggande makt ett uttryck
som jag antar betyder
ungefär att en kvinna
25:57
whichsom I supposeanta meansbetyder
something like a womankvinna
520
1545680
1856
25:59
who usesanvändningar her sexualitysexualitet
to get favorsgynnar from menmän.
521
1547560
2760
som använder sin sexualitet
för att få tjänster från män.
26:03
But bottombotten powerkraft is not powerkraft at all.
522
1551200
2720
Men underliggande makt
är inte alls makt.
26:08
BottomBotten powerkraft meansbetyder that a womankvinna
523
1556400
2776
Underliggande makt betyder att en kvinna
26:11
simplyhelt enkelt has a good rootrot to tapknacka into,
from time to time --
524
1559200
2896
helt enkelt har ett bra sätt
att då och då ...
26:14
somebodynågon else'sannans powerkraft.
525
1562120
1440
dra nytta av någon annans makt.
26:16
And then, of coursekurs, we have to wonderundra
526
1564640
1856
Man kan undra vad som händer
när denna någon är på dåligt humör,
26:18
what happenshänder when
that somebodynågon elseannan is in a baddålig moodhumör,
527
1566520
2656
eller sjuk,
26:21
or sicksjuk
528
1569200
1376
26:22
or impotentimpotent.
529
1570600
1200
eller impotent.
26:24
(LaughterSkratt)
530
1572280
3416
(Skratt)
26:27
Some people will say that a womankvinna
beingvarelse subordinateunderordnade to a man is our culturekultur.
531
1575720
6240
Vissa säger att det ingår i vår kultur
att kvinnor är underordnade män.
26:34
But culturekultur is constantlyständigt changingskiftande.
532
1582640
1976
Men kulturen ändras ständigt.
26:36
I have beautifulvacker twintvilling- niecessyskonbarn
who are fifteenfemton and liveleva in LagosLagos.
533
1584640
4656
Jag har vackra tvillingsysterdöttrar
som är femton och bor i Lagos.
26:41
If they had been bornfödd a hundredhundra yearsår agosedan
534
1589320
1960
Om de hade fötts för hundra år sen
hade de blivit bortförda och dödade.
26:44
they would have been
takentagen away and killeddödade.
535
1592000
2136
26:46
Because it was our culturekultur,
it was our culturekultur to killdöda twinstvillingar.
536
1594160
3040
För det var vår kultur,
det var vår kultur att döda tvillingar.
26:51
So what is the pointpunkt of culturekultur?
537
1599040
1720
Så vad ska kultur vara bra för?
26:53
I mean there's the decorativedekorativa,
538
1601480
1576
Jag menar, det kan vara vackert,
26:55
the dancingdans ...
539
1603080
1616
vi har danser ...
26:56
but alsoockså, culturekultur really is about
preservationbevarande and continuitykontinuitet of a people.
540
1604720
4616
men kultur handlar också om
att bevara och hålla samman ett folk.
27:01
In my familyfamilj,
541
1609360
1256
I min familj
27:02
I am the childbarn who is mostmest interestedintresserad
in the storyberättelse of who we are,
542
1610640
3176
är jag det barn som är mest intresserad
av historien om vilka vi är,
27:05
in our traditionstraditioner,
543
1613840
1256
av våra traditioner,
27:07
in the knowledgekunskap about ancestralförfäders landslandar.
544
1615120
2176
av kunskapen om våra förfäders marker.
27:09
My brothersbröder are not as interestedintresserad as I am.
545
1617320
2576
Mina bröder är inte
lika intresserade som jag.
27:11
But I cannotkan inte participatedelta,
546
1619920
1440
Men jag får inte delta,
27:14
I cannotkan inte go to umunnaAlm meetingsmöten,
547
1622200
2016
jag får inte få på umunna-möten,
27:16
I cannotkan inte have a say.
548
1624240
1736
jag får inget inflytande.
27:18
Because I'm femalekvinna.
549
1626000
1200
För jag är kvinna.
27:20
CultureKultur does not make people,
550
1628080
2096
Kulturen skapar inte människor,
27:22
people make culturekultur.
551
1630200
1400
människor skapar kultur.
27:24
So if it is in factfaktum truesann --
552
1632920
1776
Så om det är sant ...
27:26
(ApplauseApplåder)
553
1634720
3496
(Applåder)
27:30
So if it is in factfaktum truesann
554
1638240
1616
Så om det faktiskt är sant
27:31
that the fullfull humanitymänskligheten of womenkvinnor
is not our culturekultur,
555
1639880
2896
att kvinnor inte får vara
fullvärdiga människor
27:34
then we mustmåste make it our culturekultur.
556
1642800
1720
då måste vi göra det till vår kultur.
27:38
I think very oftenofta of my dearKära friendvän,
OkolomaOkolorma MaduewesiMaduewesi.
557
1646040
5616
Jag tänker ofta på min käre vän,
Okoloma Maduwesi.
27:43
MayKan he and all the othersandra
who passedpasserade away in that SosolisoSosoliso crashkrascha
558
1651680
3976
Må han och de andra
som dog i Sosoliso-kraschen
27:47
continueFortsätta to restresten in peacefred.
559
1655680
1480
fortsätta att vila i frid.
27:50
He will always be rememberedihåg
by those of us who lovedälskade him.
560
1658400
3080
Vi som älskade honom
kommer alltid att minnas honom.
27:54
And he was right that day manymånga yearsår agosedan
when he calledkallad me a feministfeminist.
561
1662880
4496
Och han hade rätt den där dagen
för många år sen
när han kallade mig feminist.
27:59
I am a feministfeminist.
562
1667400
1240
Jag är feminist.
28:01
And when I lookedtittade up the wordord
in the dictionarylexikon that day,
563
1669400
2696
Och när jag slog upp ordet
i ett lexikon den dagen
stod det så här:
28:04
this is what it said:
564
1672120
1256
"Feminist: en person
som tror på social, politisk
28:05
"FeministFeminist: a personperson
who believesanser in the socialsocial, politicalpolitisk
565
1673400
3376
28:08
and economicekonomisk equalityjämlikhet of the sexeskönen."
566
1676800
3696
och ekonomisk jämställdhet mellan könen."
28:12
My great grandmothermormor,
from the storiesberättelser I've heardhört,
567
1680520
2936
Min mormorsmor var, enligt de historier
jag fått höra, feminist.
28:15
was a feministfeminist.
568
1683480
1576
28:17
She ransprang away from the househus of the man
she did not want to marrygifta sig
569
1685080
3376
Hon flydde från den man
hon inte ville gifta sig med
28:20
and endedslutade up marryinggifta
the man of her choiceval.
570
1688480
2080
och gifte sig till slut
med mannen hon själv hade valt.
28:23
She refusedvägrade, she protestedprotesterade, she spokeeker up
571
1691160
2976
Hon vägrade, hon protesterade,
hon höjde rösten
28:26
whenevernärhelst she feltkänt she was beingvarelse deprivedberövade
of accesstillgång, of landlanda, that sortsortera of thing.
572
1694160
5296
när hon kände att hon nekades
sin rätt att delta, att äga mark.
28:31
My great grandmothermormor
did not know that wordord "feministfeminist,"
573
1699480
3296
Min mormorsmor kände inte till
ordet "feminist"
28:34
but it doesn't mean that she wasn'tvar inte one.
574
1702800
1920
men det betyder inte att hon inte var en.
28:38
More of us should reclaimåtervinna that wordord.
575
1706160
1920
Fler av oss borde återta det ordet.
28:42
My ownegen definitiondefinition of feministfeminist is:
576
1710040
2400
Min egen definition av feminist är:
28:45
"A feministfeminist is a man or a womankvinna
577
1713200
2376
"En feminist är en man eller kvinna
28:47
who sayssäger --
578
1715600
1200
som säger ...
28:49
(LaughterSkratt)
579
1717480
3136
(Skratt)
(Applåder)
28:52
(ApplauseApplåder)
580
1720640
3760
28:58
A feministfeminist is a man or a womankvinna who sayssäger,
581
1726600
3256
En feminist är en man
eller kvinna som säger
29:01
"Yes, there's a problemproblem
with genderkön as it is todayi dag,
582
1729880
3296
"Ja, det finns ett problem
med könsroller idag,
29:05
and we mustmåste fixfixera it.
583
1733200
1296
och vi måste lösa det.
29:06
We mustmåste do better."
584
1734520
1720
Vi måste skärpa oss."
29:09
The bestbäst feministfeminist I know
585
1737960
2056
Den bästa feminist jag vet
är min bror Kene.
29:12
is my brotherbror KeneAlidas.
586
1740040
1320
29:14
He's alsoockså a kindsnäll,
good-lookingsnygg, lovelyhärlig man,
587
1742920
3896
Han är också en snäll,
snygg, underbar man,
29:18
and he's very masculinemaskulin.
588
1746840
1760
och han är väldigt maskulin.
29:21
Thank you.
589
1749320
1216
Tack.
29:22
(ApplauseApplåder)
590
1750560
4280
(Applåder)
Translated by Annika Bidner
Reviewed by Lisbeth Pekkari

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Chimamanda Ngozi Adichie - Novelist
Inspired by Nigerian history and tragedies all but forgotten by recent generations of westerners, Chimamanda Ngozi Adichie’s novels and stories are jewels in the crown of diasporan literature.

Why you should listen

In Nigeria, Chimamanda Ngozi Adichie's novel Half of a Yellow Sun has helped inspire new, cross-generational communication about the Biafran war. In this and in her other works, she seeks to instill dignity into the finest details of each character, whether poor, middle class or rich, exposing along the way the deep scars of colonialism in the African landscape.

Adichie's newest book, The Thing Around Your Neck, is a brilliant collection of stories about Nigerians struggling to cope with a corrupted context in their home country, and about the Nigerian immigrant experience.

Adichie builds on the literary tradition of Igbo literary giant Chinua Achebe—and when she found out that Achebe liked Half of a Yellow Sun, she says she cried for a whole day. What he said about her rings true: “We do not usually associate wisdom with beginners, but here is a new writer endowed with the gift of ancient storytellers.”

(Photo: Wani Olatunde) 

More profile about the speaker
Chimamanda Ngozi Adichie | Speaker | TED.com