ABOUT THE SPEAKER
Chimamanda Ngozi Adichie - Novelist
Inspired by Nigerian history and tragedies all but forgotten by recent generations of westerners, Chimamanda Ngozi Adichie’s novels and stories are jewels in the crown of diasporan literature.

Why you should listen

In Nigeria, Chimamanda Ngozi Adichie's novel Half of a Yellow Sun has helped inspire new, cross-generational communication about the Biafran war. In this and in her other works, she seeks to instill dignity into the finest details of each character, whether poor, middle class or rich, exposing along the way the deep scars of colonialism in the African landscape.

Adichie's newest book, The Thing Around Your Neck, is a brilliant collection of stories about Nigerians struggling to cope with a corrupted context in their home country, and about the Nigerian immigrant experience.

Adichie builds on the literary tradition of Igbo literary giant Chinua Achebe—and when she found out that Achebe liked Half of a Yellow Sun, she says she cried for a whole day. What he said about her rings true: “We do not usually associate wisdom with beginners, but here is a new writer endowed with the gift of ancient storytellers.”

(Photo: Wani Olatunde) 

More profile about the speaker
Chimamanda Ngozi Adichie | Speaker | TED.com
TEDxEuston

Chimamanda Ngozi Adichie: We should all be feminists

Chimamanda Ngozi Adichie: Cu toții ar trebui să fim feminiști

Filmed:
4,033,919 views

Învățăm fetele că ar trebui sa aibă ambiție, dar nu prea multă, să aibă succes, dar nu prea mult, altfel bărbații s-ar putea simți atacați, spune autoarea Chimamanda Ngozi Adichie. În acest discurs clasic, care a generat o conversație mondială despre feminism, Adichie ne cere să începem să visăm și să plănuim o lume diferită, mai justă, în care bărbații și femeile sunt mai fericiți și mai sinceri cu sine.
- Novelist
Inspired by Nigerian history and tragedies all but forgotten by recent generations of westerners, Chimamanda Ngozi Adichie’s novels and stories are jewels in the crown of diasporan literature. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So I would like to startstart by tellingspune you
about one of my greatestcea mai mare friendsprieteni,
0
480
4696
Aș dori să vă vorbesc mai întâi despre
unul din prietenii mei cei mai buni,
00:17
OkolomaOkoloma MaduewesiMihaela.
1
5200
1640
Okoloma Maduewesi.
00:19
OkolomaOkoloma livedtrăit on my streetstradă
2
7720
1616
Okoloma locuia pe strada mea
00:21
and lookedprivit after me like a bigmare brotherfrate.
3
9360
2296
și avea grijă de mine
ca un frate mai mare.
00:23
If I likedplăcut a boybăiat,
I would askcere Okoloma'sOkoloma pe opinionopinie.
4
11680
3040
Dacă-mi plăcea de un băiat,
îi ceream părerea lui Okoloma.
00:28
OkolomaOkoloma dieddecedat in the notoriousnotoriu
SosolisoSosoliso planeavion crashprăbușire
5
16160
3856
Okoloma a murit în cunoscutul
accident aviatic din Sosoliso,
00:32
in NigeriaNigeria in DecemberDecembrie of 2005.
6
20040
2360
în Nigeria, în decembrie 2005.
00:35
AlmostAproape exactlyexact sevenȘapte yearsani agoîn urmă.
7
23000
1680
Acum aproape șapte ani.
00:38
OkolomaOkoloma was a personpersoană I could argueargumenta with,
laugha rade with and trulycu adevărat talk to.
8
26080
4360
Cu Okoloma puteam dezbate,
râde și vorbi cu adevărat.
00:43
He was alsode asemenea the first personpersoană
to call me a feministfeministă.
9
31680
2381
A fost și primul care mi-a zis
că sunt feministă.
00:47
I was about fourteenpaisprezece,
we were at his housecasă, arguingargumentand.
10
35520
3416
Aveam vreo 14 ani
și dezbăteam împreună la el acasă.
00:50
BothAmbele of us bristlingburzuluială
with halfjumătate bitpic knowledgecunoştinţe
11
38960
2496
Amândoi plini de frânturi
de cunoștințe din cărțile citite.
00:53
from bookscărți that we had readcitit.
12
41480
1360
00:55
I don't remembertine minte what this
particularspecial argumentargument was about,
13
43560
2760
Nu-mi amintesc exact
despre ce discutam atunci,
00:59
but I remembertine minte
that as I argueda susținut and argueda susținut,
14
47320
2056
dar îmi amintesc cum,
în timp ce dezbăteam,
01:01
OkolomaOkoloma lookedprivit at me and said,
"You know, you're a feministfeministă."
15
49400
3560
Okoloma m-a privit și a zis:
„Știi, ești o feministă”.
01:05
It was not a complimentcompliment.
16
53880
1216
N-a fost un compliment.
(Râsete)
01:07
(LaughterRâs)
17
55120
1416
01:08
I could tell from his toneton,
18
56560
1336
Mi-am dat seama după tonul lui,
01:09
the samela fel toneton that you would use
to say something like,
19
57920
2776
același pe care l-ai avea ca să zici:
01:12
"You're a supportersusţinător of terrorismterorism."
20
60720
1736
„Ești o adeptă a terorismului”.
01:14
(LaughterRâs)
21
62480
2776
(Râsete)
01:17
I did not know exactlyexact
what this wordcuvânt "feministfeministă" meanta însemnat,
22
65280
3656
Nu știam ce anume însemna
cuvântul „feminist”,
01:20
and I did not want OkolomaOkoloma
to know that I did not know.
23
68960
3216
și nu voiam ca Okoloma să-și dea seama,
01:24
So I brushedperiat it asidedeoparte,
and I continueda continuat to argueargumenta.
24
72200
3016
așa că am ignorat remarca
și am continuat discuția.
01:27
And the first thing
I plannedplanificat to do when I got home
25
75240
2416
Primul lucru pe care
intenționam să-l fac acasă
era să caut cuvântul
„feminist” în dicționar.
01:29
was to look up the wordcuvânt
"feministfeministă" in the dictionarydicţionar.
26
77680
2576
01:32
Now fastrapid forwardredirecţiona to some yearsani latermai tarziu,
27
80280
3136
Mulți ani mai târziu am scris un roman
01:35
I wrotea scris a novelroman about a man
who amongprintre other things beatsbătăi his wifesoție
28
83440
4136
despre un bărbat care-și bate soția,
printre altele,
01:39
and whosea caror storypoveste doesn't endSfârşit very well.
29
87600
1960
și a cărui soartă nu se termină bine.
01:42
While I was promotingpromovarea
the novelroman in NigeriaNigeria,
30
90600
2056
În timp ce promovam romanul în Nigeria,
01:44
a journalistziarist, a nicefrumos, well-meaningbine intenționat man,
31
92680
3016
un jurnalist, plin de intenții bune
01:47
told me he wanted to adviserecomanda me.
32
95720
2000
mi-a zis că vrea să-mi dea un sfat.
01:51
And for the NigeriansNigerieni here,
33
99280
1336
Pentru nigerienii din sală,
sunt sigură că știți
01:52
I'm sure we're all familiarfamiliar
34
100640
1496
01:54
with how quickrapid our people are
to give unsolicitednesolicitate advicesfat.
35
102160
6240
(Râsete)
cât de repede dau
ai noștri sfaturi nesolicitate.
02:01
He told me that people were sayingzicală
that my novelroman was feministfeministă
36
109760
3456
Mi-a zis că oamenii spuneau
că romanul meu era feminist,
02:05
and his advicesfat to me --
37
113240
1616
iar sfatul lui,
dând trist din cap în timp ce vorbea,
02:06
and he was shakingzguduire his headcap
sadlydin pacate as he spokevorbit --
38
114880
3176
02:10
was that I should never
call myselfeu insumi a feministfeministă
39
118080
2176
era că n-ar trebui să mă numesc feministă,
fiindcă feministele sunt femei nefericite
02:12
because feministsfeministele
are womenfemei who are unhappynefericit
40
120280
2576
02:14
because they cannotnu poti find husbandssoţii.
41
122880
1936

pentru că nu-și găsesc soți.
02:16
(LaughterRâs)
42
124840
2400
(Râsete)
02:21
So I decideda decis to call myselfeu insumi
"a happyfericit feministfeministă."
43
129280
2440
Așa că am hotărât să mă numesc
„o feministă fericită”.
(Râsete)
02:25
Then an academicacademic, a NigerianNigerian womanfemeie told me
44
133040
2656
Apoi, o academiciană nigeriană mi-a zis
că feminismul nu face parte
din cultura noastră, că nu e african,
02:27
that feminismfeminismul was not our culturecultură
45
135720
1696
02:29
and that feminismfeminismul wasn'tnu a fost AfricanAfricane,
46
137440
1616
02:31
and that I was callingapel myselfeu insumi a feministfeministă
47
139080
1936
și că mă numeam feministă
pentru că fusesem pervertită
de „literatura occidentală”.
02:33
because I had been corruptedstricat
by "WesternWestern bookscărți."
48
141040
2240
02:36
WhichCare amusedamuzat me,
49
144120
1216
Asta m-a amuzat,
fiindcă multe din primele mele lecturi
nu erau deloc feministe.
02:37
because a lot of my earlydin timp readingslecturi
were decidedlyincontestabil unfeministunfeminist.
50
145360
3336
02:40
I think I musttrebuie sa have readcitit everyfiecare singlesingur
MillsFreze &ampamp; BoonBoon romanceromantism publishedpublicat
51
148720
3216
Cred că am citit fiecare roman de dragoste
apărut la Mills & Boon până să fac 16 ani.
02:43
before I was sixteenşaisprezece.
52
151960
1200
02:45
And eachfiecare time I triedîncercat to readcitit those bookscărți
53
153960
1976
De fiecare dată când încercam
să citesc cărțile „feminismului clasic”,
02:47
calleddenumit "the feministfeministă classicsclasice,"
54
155960
1816
mă plictiseam și mă chinuiam
efectiv să le termin.
02:49
I'd get boredplictisit, and I really
struggledzbuciumat to finishfinalizarea them.
55
157800
2776
02:52
But anywayoricum, sincede cand feminismfeminismul was un-Africanne-africane,
56
160600
2736
Dar cum feminismul nu era pur african,
02:55
I decideda decis that I would now call myselfeu insumi
"a happyfericit AfricanAfricane feministfeministă."
57
163360
3480
am hotărât să mă numesc
„o feministă africană fericită”.
02:59
At some pointpunct I was a happyfericit AfricanAfricane
feministfeministă who does not hateură menbărbați
58
167840
4416
La un moment dat eram feminista
africană fericită, care nu ura bărbații,
03:04
and who likesîi place lipbuza glossluciu
59
172280
1336
care iubea luciul de buze
03:05
and who wearspoarta highînalt heelspantofi cu toc
for herselfse but not for menbărbați.
60
173640
2496
și purta tocuri înalte
pentru ea însăși, nu pentru bărbați.
03:08
(LaughterRâs)
61
176160
1736
(Râsete)
03:09
Of coursecurs a lot of this
was tongue-in-cheekobraz,
62
177920
2176
Desigur, multe erau ironii,
03:12
but that wordcuvânt feministfeministă is so heavygreu
with baggageBagaj, negativenegativ baggageBagaj.
63
180120
4616
dar cuvântul feminist
are multe conotații negative.
03:16
You hateură menbărbați, you hateură brassutiene,
64
184760
2336
Urăști bărbații, urăști sutienele,
03:19
you hateură AfricanAfricane culturecultură,
that sortfel of thing.
65
187120
2120
urăști cultura africană și tot așa.
03:22
Now here'saici e a storypoveste from my childhoodcopilărie.
66
190240
2040
Să vă povestesc
o întâmplare din copilărie.
03:25
When I was in primaryprimar schoolşcoală,
67
193000
1776
Când eram în școala primară,
03:26
my teacherprofesor said at the beginningînceput of termtermen
that she would give the classclasă a testTest
68
194800
4536
profesoara a zis la începutul semestrului
că o să ne dea un test
03:31
and whoeveroricine got the highestcel mai inalt scorescor
would be the classclasă monitorMonitor.
69
199360
2936
și că cine va lua cea mai mare notă,
va fi numit șeful clasei.
03:34
Now, classclasă monitorMonitor was a bigmare dealafacere.
70
202320
2080
Ei bine, era ceva să fii șeful clasei.
03:37
If you were a classclasă monitorMonitor,
71
205240
1736
Dacă erai șeful clasei,
03:39
you got to writescrie down
the namesnumele of noisemakerszdrăngănitori --
72
207000
2456
puteai scrie pe o foaie
numele celor gălăgioși,
03:41
(LaughterRâs)
73
209480
1656
(Râsete)
03:43
whichcare was havingavând enoughdestul powerputere of its ownpropriu.
74
211160
2480
ceea ce-ți oferea putere.
03:46
But my teacherprofesor would alsode asemenea give you
a canetrestie de zahăr to holddeține in your handmână
75
214480
4776
Profesoara îți mai dădea și o nuia
pe care o țineai în mână
03:51
while you walkmers pe jos around
and patrolpatrulare the classclasă for noisemakerszdrăngănitori.
76
219280
2960
în timp ce patrulai prin clasă
ca să identifici gălăgioșii.
03:55
Now, of coursecurs you were not
actuallyde fapt allowedpermis to use the canetrestie de zahăr.
77
223360
2880
Evident că nu era voie să folosim nuiaua.
03:58
But it was an excitingemoționant prospectperspectivă
for the nine-year-oldnouă-an-vechi me.
78
226920
3416
Dar era o perspectivă palpitantă
pentru mine la nouă ani.
04:02
I very much wanted
to be the classclasă monitorMonitor.
79
230360
2776
Îmi doream foarte mult
să fiu șefa clasei.
04:05
And I got the highestcel mai inalt scorescor on the testTest.
80
233160
1920
Așa că am luat cea mai mare notă la test.
Spre surprinderea mea, profesoara
a zis că șeful trebuia să fie băiat.
04:07
Then, to my surprisesurprinde, my teacherprofesor said
that the monitorMonitor had to be a boybăiat.
81
235800
3360
04:12
She had forgottenuitat
to make that clearclar earliermai devreme
82
240240
2096
Uitase să precizeze asta înainte,
crezuse că era evident.
04:14
because she assumedpresupune it was ... obviousevident.
83
242360
1858
04:16
(LaughterRâs)
84
244242
2054
(Râsete)
04:18
A boybăiat had the secondal doilea highestcel mai inalt
scorescor on the testTest,
85
246320
2776
Un băiat a avut
a doua cea mai bună notă la test,
04:21
and he would be monitorMonitor.
86
249120
2040
așa că el avea sa fie șeful clasei.
04:23
Now, what was even more
interestinginteresant about this
87
251960
2176
Ce a fost și mai interesant
04:26
is that the boybăiat was a sweetdulce, gentleblând soulsuflet
88
254160
3816
era că băiatul cu suflet drag și blând
04:30
who had no interestinteres
in patrollingpatrularea the classclasă with the canetrestie de zahăr,
89
258000
2959
nu era deloc interesat
să patruleze clasa cu nuiaua,
04:34
while I was fulldeplin of ambitionambiţie to do so.
90
262120
3200
în timp ce eu
eram plină de ambiție să fac asta.
04:38
But I was femaleFemeie and he was malemasculin,
91
266560
2096
Dar eu eram fată, iar el băiat,
04:40
and so he becamea devenit the classclasă monitorMonitor.
92
268680
1667
așa că el a fost numit șeful clasei.
04:43
And I've never forgottenuitat that incidentincident.
93
271240
2000
Iar eu n-am uitat niciodată acel incident.
04:46
I oftende multe ori make the mistakegreşeală of thinkinggândire
94
274160
1896
De multe ori greșesc gândind
04:48
that something that is obviousevident to me
is just as obviousevident to everyonetoata lumea elsealtfel.
95
276080
3456
că dacă ceva mi se pare evident,
la fel li se pare și celorlalți.
04:51
Now, take my deardragă friendprieten LouisLouis
96
279560
1576
Vă dau exemplu un drag prieten, Louis.
04:53
for exampleexemplu.
97
281160
1336
Louis e un bărbat incredibil și progresist
04:54
LouisLouis is a brilliantSclipitor, progressiveprogresiv man,
98
282520
1856
04:56
and we would have conversationsconversații
and he would tell me,
99
284400
2496
care în conversațiile
noastre obișnuia să zică:
04:58
"I don't know what you mean by things
beingfiind differentdiferit or harderMai tare for womenfemei.
100
286920
3480
„Nu înțeleg de ce spui
că e altfel sau mai greu pentru femei.
05:02
Maybe in the pasttrecut, but not now."
101
290960
1640
Poate în trecut, dar nu acum.”
05:05
And I didn't understanda intelege how LouisLouis
could not see what seemspare so self-evidentEvident.
102
293560
4576
Nu puteam înțelege
de ce Louis nu vedea ce era evident.
05:10
Then one eveningseară, in LagosLagos,
LouisLouis and I wenta mers out with friendsprieteni.
103
298160
4136
Într-o seară, în Lagos,
am ieșit cu Louis și niște prieteni.
05:14
And for people here
who are not familiarfamiliar with LagosLagos,
104
302320
2456
Iar pentru cei de aici
care nu cunosc Lagos-ul,
05:16
there's that wonderfulminunat Lagos'Lagos fixturede fixare,
105
304800
1896
e ceva minunat consacrat locului,
05:18
the sprinklingStropitură of energeticenergic menbărbați
who hangatârna around outsidein afara establishmentsunitățile
106
306720
4656
acei bărbați viguroși, răspândiți ici-colo
care stau în afara localurilor
05:23
and very dramaticallydramatic
"help" you parkparc your carmașină.
107
311400
3000
și cu aer dramatic
se oferă să te ajute să parchezi.
(Râsete)
05:28
I was impressedimpresionat
with the particularspecial theatricsteatru
108
316000
3296
M-a impresionat îndemânarea teatrală
05:31
of the man who foundgăsite us
a parkingparcare spotloc that eveningseară.
109
319320
2976
a bărbatului care ne-a găsit
loc de parcare în acea seară,
05:34
And so as we were leavinglăsând,
I decideda decis to leavepărăsi him a tipbacsis.
110
322320
2960
așa că la plecare
am hotărât să-i las bacșiș.
05:38
I openeddeschis my bagsac,
111
326760
1416
Mi-am deschis geanta,
05:40
put my handmână insideinterior my bagsac,
112
328200
1376
am băgat mâna înăuntru,
05:41
broughtadus out my moneybani
that I had earnedcâștigat from doing my work,
113
329600
2720
am scos bani câștigați prin munca mea
05:45
and I gavea dat it to the man.
114
333160
1360
și i-am dat bărbatului.
05:47
And he, this man who was
very gratefulrecunoscător and very happyfericit,
115
335600
4376
Iar el, acest bărbat
foarte recunoscător și bucuros,
05:52
tooka luat the moneybani from me,
116
340000
1776
a primit banii de la mine,
05:53
lookedprivit acrosspeste at LouisLouis
117
341800
1416
s-a uitat spre Louis,
05:55
and said, "Thank you, sirdomn!"
118
343240
1856
și a zis: „Mulțumesc, domnule!”.
05:57
(LaughterRâs)
119
345120
2480
(Râsete)
06:03
LouisLouis lookedprivit at me, surpriseduimit,
120
351160
3256
Louis m-a privit surprins și m-a întrebat:
06:06
and askedîntrebă, "Why is he thankingmulţumindu- me?
I didn't give him the moneybani."
121
354440
3400
„De ce-mi mulțumește mie?
Nu eu i-am dat banii.”
06:10
Then I saw realizationrealizarea
dawnzori de zi on Louis'Louis' facefață.
122
358840
2960
Atunci am văzut
pe fața lui Louis că și-a dat seama.
06:15
The man believeda crezut that whateverindiferent de moneybani I had
123
363040
2416
Bărbatul a crezut
că banii pe care-i aveam
06:17
had ultimatelyîn cele din urmă come from LouisLouis.
124
365480
3520
proveneau, de fapt, de la Louis.
06:21
Because LouisLouis is a man.
125
369720
1240
Pentru că Louis e bărbat.
06:24
MenBărbaţi and womenfemei are differentdiferit.
126
372600
1816
Bărbații si femeile sunt diferiți.
06:26
We have differentdiferit hormoneshormoni,
we have differentdiferit sexualsexual organsorgane,
127
374440
2856
Avem alți hormoni, alte organe sexuale,
06:29
we have differentdiferit biologicalbiologic abilitiesabilităţi.
128
377320
2056
avem abilități biologice diferite,
06:31
WomenFemei can have babiescopii, menbărbați can't.
129
379400
1800
femeile pot avea copii, bărbații nu.
06:34
At leastcel mai puţin not yetinca.
130
382800
1216
Cel puțin nu încă.
06:36
(LaughterRâs)
131
384040
1416
(Râsete)
06:37
MenBărbaţi have testosteronetestosteron and are
in generalgeneral physicallyfizic strongermai puternic than womenfemei.
132
385480
4280
Bărbații au testosteron și, în general,
sunt mai puternici fizic decât femeile.
06:42
There's slightlypuțin more womenfemei
than menbărbați in the worldlume,
133
390520
2656
Pe lume sunt ceva mai multe femei
decât bărbați,
06:45
about 52 percentla sută of the world'slume
populationpopulație is femaleFemeie.
134
393200
3096
aproape 52% din populația lumii
e de sex feminin.
06:48
But mostcel mai of the positionspozițiile of powerputere
and prestigeprestigiu are occupiedocupat by menbărbați.
135
396320
3400
Dar multe din pozițiile de conducere
și de prestigiu sunt ocupate de bărbați.
06:52
The latetârziu KenyanKenyan NobelNobel PeacePace laureatelaureat,
136
400840
2456
Regretata laureată kenyană
a Premiului Nobel pentru Pace,
06:55
WangariElena MaathaiMariana,
137
403320
1336
Wangari Maathai,
a zis asta foarte bine:
06:56
put it simplypur şi simplu and well when she said:
138
404680
2120
06:59
"The highersuperior you go,
the fewermai putine womenfemei there are."
139
407600
2720
„Cu cât urci mai sus,
cu atât sunt mai puține femei.”
07:03
In the recentRecent US electionsalegeri we keptținut hearingauz
of the LillyLilly LedbetterLedbetter lawlege,
140
411920
4616
La alegerile recente din SUA
am tot auzit de legea Lilly Ledbetter,
07:08
and if we go beyonddincolo the nicelyfrumos
alliterativealliterative nameNume of that lawlege,
141
416560
3416
iar dacă privim dincolo
de numele frumos aliterativ al legii,
07:12
it was really about a man and a womanfemeie
142
420000
2136
e vorba despre un bărbat și o femeie,
07:14
doing the samela fel jobloc de munca,
beingfiind equallyin aceeasi masura qualifiedcalificat,
143
422160
2776
având aceleași sarcini și calificări,
07:16
and the man beingfiind paidplătit more
because he's a man.
144
424960
2400
dar bărbatul fiind plătit mai mult
pentru că e bărbat.
07:20
So in the literalliteral way, menbărbați ruleregulă the worldlume,
145
428160
3336
Practic, bărbații conduc lumea,
07:23
and this madefăcut sensesens a thousandmie yearsani agoîn urmă
146
431520
2840
ceea ce era logic acum o mie de ani,
07:27
because humanuman beingsființe livedtrăit then in a worldlume
147
435120
2856
pentru că atunci oamenii
trăiau într-o lume
07:30
in whichcare physicalfizic strengthputere was
the mostcel mai importantimportant attributeatribut for survivalsupravieţuire.
148
438000
4176
în care puterea fizică
era atributul suprem pentru supraviețuire.
07:34
The physicallyfizic strongermai puternic personpersoană
was more likelyprobabil to leadconduce,
149
442200
3280
Cine era mai puternic,
era cel mai probabil să conducă.
07:39
and menbărbați, in generalgeneral,
are physicallyfizic strongermai puternic.
150
447280
2576
Iar bărbații, în general,
sunt mai puternici.
07:41
Of coursecurs there are manymulți exceptionsexcepţii.
151
449880
1715
Sigur că sunt multe excepții.
07:43
(LaughterRâs)
152
451619
1557
(Râsete)
07:45
But todayastăzi we livetrăi
in a vastlygrozav differentdiferit worldlume.
153
453200
3800
Dar în zilele noastre trăim
într-o lume foarte diferită.
07:49
The personpersoană more likelyprobabil to leadconduce
is not the physicallyfizic strongermai puternic personpersoană;
154
457720
4056
Persoana cea mai adeptă să conducă
nu e cea mai puternică fizic,
07:53
it is the more creativecreator personpersoană,
the more intelligentinteligent personpersoană,
155
461800
3496
ci e persoana cea mai creativă,
cea mai inteligentă,
07:57
the more innovativeinovatoare personpersoană,
156
465320
2416
e persoana cea mai inovatoare,
07:59
and there are no hormoneshormoni
for those attributesatribute.
157
467760
2656
iar aceste trăsături
nu sunt dictate de hormoni.
08:02
A man is as likelyprobabil as a womanfemeie
to be intelligentinteligent,
158
470440
2616
Un bărbat și o femeie pot fi la fel de
inteligenți, creativi, inovatori.
08:05
to be creativecreator, to be innovativeinovatoare.
159
473080
1960
08:07
We have evolvedevoluat;
160
475800
1296
Noi am evoluat,
08:09
but it seemspare to me that our ideasidei
of gendergen had not evolvedevoluat.
161
477120
3520

dar percepția noastră despre gen nu.
08:13
Some weekssăptămâni agoîn urmă, I walkedumblat into a lobbylobby
of one of the bestCel mai bun NigerianNigerian hotelshoteluri.
162
481760
3960
Acum câteva săptămâni am intrat
în holul unui hotel nigerian de top.
08:18
I thought about namingDenumire the hotelhotel,
but I thought I probablyprobabil shouldn'tnu ar trebui.
163
486280
3256
Mă gândeam să-i zic pe nume,
dar m-am răzgândit.
08:21
And a guardpază at the entranceIntrare stoppedoprit me
and askedîntrebă me annoyingenervant questionsîntrebări,
164
489560
3360
Un paznic de la intrare
m-a oprit și mi-a pus întrebări neplăcute.
08:25
because theiral lor automaticautomată assumptionpresupunere is
165
493960
1816
Pentru că pornesc de la premisa
că o femeie nigeriană care intră singură
într-un hotel e o prostituată.
08:27
that a NigerianNigerian femaleFemeie walkingmers
into a hotelhotel alonesingur is a sexsex workermuncitor.
166
495800
3120
08:33
And by the way,
167
501000
1216
Apropo, de ce aceste hoteluri
08:34
why do these hotelshoteluri
focusconcentra on the ostensibleAparent supplylivra
168
502240
3136
sunt preocupate
mai mult de evidenta ofertă
08:37
rathermai degraba than the demandcerere for sexsex workersmuncitorii?
169
505400
2440
decât de cererea de servicii sexuale?
08:41
In LagosLagos I cannotnu poti go alonesingur
into manymulți "reputablecu reputație bună" barsbaruri and clubscluburi.
170
509520
5255
În Lagos nu pot merge singură
în multe baruri și cluburi „respectabile”.
08:46
They just don't let you in
if you're a womanfemeie alonesingur,
171
514799
2417
Nu te lasă deloc să intri
dacă ești singură,
08:49
you have to be accompaniedînsoţite by a man.
172
517240
1720
trebuie să fii însoțită de un bărbat.
08:51
EachFiecare time I walkmers pe jos into
a NigerianNigerian restaurantrestaurant with a man,
173
519600
2736
Când merg cu un bărbat
într-un restaurant nigerian,
08:54
the waiterchelner greetsintampina the man and ignoresIgnoră me.
174
522360
2200
chelnerul salută bărbatul
și pe mine mă ignoră.
08:58
The waiterschelneri are productsproduse --
175
526320
1496
Chelnerii sunt produsul...
08:59
(LaughterRâs)
176
527840
1136
(Râsete)
09:01
At this some womenfemei
feltsimțit like, "Yes! I thought that!"
177
529000
2896
Parcă aud unele femei zicând: „Așa e!”.
09:03
The waiterschelneri are productsproduse of a societysocietate
178
531920
1936
Chelnerii sunt produsul unei societăți
09:05
that has taughtînvățat them that menbărbați
are more importantimportant than womenfemei.
179
533880
3040
care i-a învățat că bărbații
sunt mai importanți decât femeile.
09:10
And I know that waiterschelneri
don't intendintenționează any harmdăuna.
180
538240
2856
Știu că chelnerii
nu sunt rău intenționați.
09:13
But it's one thing to know intellectuallyintelectual
and quitedestul de anothero alta to feel it emotionallyemoțional.
181
541120
4296
Dar una e să o știi la nivel intelectual
și alta să o simți emoțional.
09:17
EachFiecare time they ignoreignora me,
I feel invisibleinvizibil.
182
545440
2376
De fiecare dată când mă ignoră,
mă simt invizibilă.
09:19
I feel upsetderanjat.
183
547840
1200
Mă simt supărată.
09:21
I want to tell them
that I am just as humanuman as the man,
184
549720
3336
Îmi vine să le zic
că sunt la fel de umană ca un bărbat
09:25
that I'm just as worthyvrednic of acknowledgmentconfirmare.
185
553080
2800
și merit la fel de mult
să mi se recunoască prezența.
09:28
These are little things,
186
556760
1256
Sunt lucruri minore,
09:30
but sometimesuneori it's the little things
that stingustura the mostcel mai.
187
558040
3256
dar uneori ele dor cel mai tare.
09:33
And not long agoîn urmă, I wrotea scris an articlearticol
188
561320
1736
Recent am scris un articol
despre ce înseamnă
sa fii femeie tânără în Lagos,
09:35
about what it meansmijloace
to be youngtineri and femaleFemeie in LagosLagos,
189
563080
3296
09:38
and the printersimprimante told me,
190
566400
1920
și o cunoștință mi-a zis:
09:41
"It was so angryfurios."
191
569120
1200

„A fost plin de resentimente”.
09:42
Of coursecurs it was angryfurios!
192
570960
1376
Evident că era!
(Râsete)
09:44
(LaughterRâs)
193
572360
1760
09:48
I am angryfurios.
194
576840
1656
Sunt furioasă.
09:50
GenderÎntre femei şi bărbaţi as it functionsfuncții todayastăzi
is a gravemormânt injusticenedreptate.
195
578520
3136
Diferențele de gen din prezent
sunt profund inechitabile.
09:53
We should all be angryfurios.
196
581680
1736
Ar trebui să fim cu toții furioși.
09:55
AngerFurie has a long historyistorie
of bringingaducere about positivepozitiv changeSchimbare;
197
583440
3856
Furia a produs întotdeauna
schimbări pozitive.
Dar pe lângă faptul că sunt supărată,
sunt și plină de speranță.
09:59
but, in additionplus to beingfiind angryfurios,
I'm alsode asemenea hopefulplin de speranță.
198
587320
2800
10:02
Because I believe deeplyprofund
in the abilityabilitate of humanuman beingsființe
199
590880
2616
Pentru că am încredere deplină
în capacitatea oamenilor
10:05
to make and remakeremake-ul
themselvesînșiși for the better.
200
593520
2120

de a se modela și redefini spre mai bine.
10:08
GenderÎntre femei şi bărbaţi matterschestiuni everywherepretutindeni in the worldlume,
201
596920
1896
Genul e important oriunde în lume,
dar vreau să mă concentrez asupra Nigeriei
10:10
but I want to focusconcentra on NigeriaNigeria
202
598840
2656
10:13
and on AfricaAfrica in generalgeneral,
203
601520
1456
și a Africii, în general,
10:15
because it is where I know,
and because it is where my heartinimă is.
204
603000
3576
pentru că asta cunosc
și pentru că acolo e inima mea.
10:18
And I would like todayastăzi to askcere
205
606600
1936
Aș vrea să vă cer azi
10:20
that we beginÎNCEPE to dreamvis about
and planplan for a differentdiferit worldlume,
206
608560
4136
să începem să visăm și să punem la cale
o lume diferită, mai echitabilă,
10:24
a fairermai corect worldlume,
207
612720
1320
10:28
a worldlume of happiermai fericit menbărbați and happiermai fericit womenfemei
who are trueradevărat to themselvesînșiși.
208
616240
4176
o lume cu bărbați și femei mai fericiți,
care sunt sinceri cu ei înșiși.
10:32
And this is how to startstart:
209
620440
1536
Iată cum putem începe:
10:34
we musttrebuie sa raisea ridica our daughtersfiice differentlydiferit.
210
622000
2456
trebuie să ne creștem fiicele altfel.
10:36
We musttrebuie sa alsode asemenea raisea ridica our sonsfiii differentlydiferit.
211
624480
2360
Așa cum trebuie să ne creștem fiii altfel.
10:40
We do a great disservicedeserviciu to boysbăieți
on how we raisea ridica them;
212
628000
3656
Le facem o mare defavoare băieților
așa cum îi creștem.
10:43
we stifleînăbuși the humanityumanitate of boysbăieți.
213
631680
1840
Le înăbușim umanitatea.
10:46
We definedefini masculinitymasculinitate
in a very narrowîngust way,
214
634480
2576
Definim masculinitatea în mod obtuz,
10:49
masculinitymasculinitate becomesdevine this hardgreu, smallmic cagecolivie
215
637080
3496
masculinitatea devine o cușcă mică și dură
10:52
and we put boysbăieți insideinterior the cagecolivie.
216
640600
2296
și punem băieții în cușca asta.
10:54
We teacha preda boysbăieți to be afraidsperiat of fearfrică.
217
642920
1920
Învățăm băieții să se teamă de frică.
10:57
We teacha preda boysbăieți to be afraidsperiat
of weaknessslăbiciune, of vulnerabilityvulnerabilitate.
218
645480
3760
Îi învățăm să se teamă
de slăbiciune și vulnerabilitate.
11:02
We teacha preda them to maskmasca theiral lor trueAdevărat selvesSinele,
219
650200
2456
Îi învățăm să-și ascundă adevărata fire,
11:04
because they have to be,
in NigerianNigerian speakvorbi, "hardgreu man!"
220
652680
4240
pentru că trebuie să fie așa
cum se zice în Nigeria: „bărbați duri”.
11:10
In secondarysecundar schoolşcoală, a boybăiat and a girlfată,
bothambii of them teenagersadolescenți,
221
658440
4136
În perioada liceului, un băiat și o fată,
amândoi adolescenți,
11:14
bothambii of them with the samela fel amountCantitate
of pocketbuzunar moneybani, would go out
222
662600
3496
amândoi cu aceiași bani de buzunar,
ies în oraș și se așteaptă
ca băiatul să plătească mereu,
11:18
and then the boybăiat
would be expectedașteptat always to paya plati,
223
666120
2776
11:20
to provedovedi his masculinitymasculinitate.
224
668920
1640
ca dovadă a masculinității.
11:23
And yetinca we wondermirare why boysbăieți are more likelyprobabil
to stealfura moneybani from theiral lor parentspărinţi.
225
671440
3800
Și ne mirăm de ce băieții sunt
mai predispuși să fure bani de la părinți.
11:29
What if bothambii boysbăieți and girlsfete were raisedridicat
226
677240
3496
Dar dacă băieții și fetele
ar fi crescuți să nu asocieze
masculinitatea cu banii?
11:32
not to linklegătură masculinitymasculinitate with moneybani?
227
680760
2120
11:35
What if the attitudeatitudine
was not "the boybăiat has to paya plati"
228
683720
3016
Ce-ar fi dacă n-am gândi
că „băiatul trebuie să plătească”,
11:38
but rathermai degraba "whoeveroricine has more should paya plati?"
229
686760
2760
ci mai degrabă „cine are mai mult
ar trebui să plătească”?
11:42
Now, of coursecurs because
of that historicalistoric advantageavantaj,
230
690360
2576
Sigur, din cauza avantajului istoric,
11:44
it is mostlyMai ales menbărbați who will have more todayastăzi,
231
692960
2456
bărbații sunt cei care au mai mult acum,
11:47
but if we startstart
raisingridicare childrencopii differentlydiferit,
232
695440
2616
dar dacă începem
să ne creștem copiii altfel,
11:50
then in fiftycincizeci yearsani, in a hundredsută yearsani,
233
698080
2536
atunci peste 50-100 de ani,
11:52
boysbăieți will no longermai lung have the pressurepresiune
of havingavând to provedovedi this masculinitymasculinitate.
234
700640
3800
băieții nu se vor mai simți presați
să-și dovedească masculinitatea.
11:57
But by fardeparte the worstcel mai rău thing we do to malesmasculi,
235
705680
3016
Dar, cel mai mare rău
pe care-l facem bărbaților,
12:00
by makingluare them feel
that they have to be hardgreu,
236
708720
2336
dându-le impresia că trebuie să fie duri,
12:03
is that we leavepărăsi them
with very fragilefragil egosego-urile.
237
711080
3120
e că rămân cu stima de sine fragilă.
12:07
The more "hardgreu man"
the man feelsse simte compelledobligat to be,
238
715120
3400
Cu cât mai constrâns
se simte bărbatul să fie „dur”,
12:11
the weakermai slab his egoego-ul is.
239
719320
1600
cu atât mai șubredă îi e stima de sine.
12:14
And then we do a much greatermai mare
disservicedeserviciu to girlsfete
240
722960
3016
Le facem o și mai mare defavoare fetelor,
12:18
because we raisea ridica them
to catercristina to the fragilefragil egosego-urile of menbărbați.
241
726000
3320
pentru că le învățăm să aibă grijă
de stima fragilă a bărbaților.
12:22
We teacha preda girlsfete to shrinkse contracta themselvesînșiși,
to make themselvesînșiși smallermai mic,
242
730200
3496
Le învățam să se limiteze,
să devină neînsemnate.
12:25
we say to girlsfete,
243
733720
1200
Le zicem fetelor:
12:27
"You can have ambitionambiţie, but not too much."
244
735640
2176
„Poți avea ambiție, dar nu prea multă.”
12:29
(LaughterRâs)
245
737840
1376
(Râsete)
12:31
"You should aimscop to be successfulde succes,
but not too successfulde succes,
246
739240
2696
„Ar trebui să cauți să ai succes,
dar nu prea mult,
12:33
otherwisein caz contrar you would threatenameninţă the man."
247
741960
2040
altfel intimidezi bărbații.”
12:36
If you are the breadwinnerpersoană care întreţine familia
in your relationshiprelaţie with a man,
248
744720
2896
Dacă în relația cu bărbatul
tu aduci banii în casă,
12:39
you have to pretendpretinde that you're not,
249
747640
1976
trebuie să pretinzi că nu e așa,
12:41
especiallyin mod deosebit in publicpublic,
250
749640
1656
mai ales în public,
12:43
otherwisein caz contrar you will emasculateemasculate him.
251
751320
2040
altfel îl emasculezi.
12:46
But what if we questionîntrebare
the premisepremisă itselfîn sine?
252
754720
2336
Dar dacă am contesta însăși premisa?
12:49
Why should a woman'sfemei successsucces
be a threatamenințare to a man?
253
757080
3320
De ce să fie succesul femeii
o amenințare pentru bărbat?
12:53
What if we decidea decide
to simplypur şi simplu disposedispune of that wordcuvânt,
254
761200
3536
Ce-ar fi dacă am renunța la acel cuvânt?
12:56
and I don't think there's an EnglishEngleză wordcuvânt
I dislikeNu-i plăcea more than "emasculationcastrarea."
255
764760
4720
Nu e cuvânt care să-mi displacă
mai mult decât „emasculare”.
13:02
A NigerianNigerian acquaintancecunoştinţă onceo singura data askedîntrebă me
256
770720
2296
O cunoștință nigeriană m-a întrebat odată
13:05
if I was worriedîngrijorat that menbărbați
would be intimidatedintimidat by me.
257
773040
2640
dacă mi-a fost teamă
c-aș putea intimida bărbații.
13:08
I was not worriedîngrijorat at all.
258
776560
1736
Nu mi-am făcut deloc griji.
13:10
In factfapt, it had not occurreda avut loc
to me to be worriedîngrijorat
259
778320
2256
Și nici nu m-am gândit la asta
pentru că un bărbat
care se simte intimidat de mine
13:12
because a man who would
be intimidatedintimidat by me
260
780600
2216
13:14
is exactlyexact the kinddrăguț of man
I would have no interestinteres in.
261
782840
2616
e exact genul care nu mă interesează.
13:17
(LaughterRâs)
262
785480
1216
(Râsete)
13:18
(ApplauseAplauze)
263
786720
2080

(Aplauze)
13:26
But still I was really strucklovit by this.
264
794120
2840
Am fost totuși
foarte afectată de situația asta.
13:29
Because I'm femaleFemeie,
I'm expectedașteptat to aspireaspira to marriagecăsătorie;
265
797640
3600
Pentru că sunt femeie, se așteaptă
de la mine să vreau să mă mărit.
13:33
I'm expectedașteptat to make my life choicesalegeri
266
801960
1776
Se așteaptă să aleg în viață
ținând mereu cont
că cel mai important e mariajul.
13:35
always keepingpăstrare in mindminte
that marriagecăsătorie is the mostcel mai importantimportant.
267
803760
3080
13:40
A marriagecăsătorie can be a good thing;
268
808040
1976
Căsătoria poate fi ceva bun:
13:42
it can be a sourcesursă of joybucurie
and love and mutualreciproc supporta sustine.
269
810040
4416
poate fi o sursă de bucurie,
dragoste și sprijin reciproc.
13:46
But why do we teacha preda girlsfete
to aspireaspira to marriagecăsătorie
270
814480
2456
Dar de ce învățăm fetele
să aspire la căsătorie
13:48
and we don't teacha preda boysbăieți the samela fel?
271
816960
1720
și nu-i învățam și pe băieți la fel?
13:52
I know a womanfemeie
who decideda decis to sellvinde her housecasă
272
820840
2176
Cunosc o femeie care și-a vândut casa
13:55
because she didn't want
to intimidateintimida a man who mightar putea marrycăsători her.
273
823040
3040
pentru că nu voia să intimideze
bărbatul care ar lua-o de soție.
Cunosc o femeie necăsătorită din Nigeria
13:59
I know an unmarriednecăsătorit womanfemeie in NigeriaNigeria
who, when she goesmerge to conferencesconferințe,
274
827880
4456
care când merge la conferințe
poartă verighetă,
14:04
wearspoarta a weddingnunta ringinel
275
832360
1376
14:05
because accordingin conformitate to her,
276
833760
1216
pentru că, din spusele ei,
14:07
she wants the other participantsparticipanți
in the conferenceconferinţă to "give her respectrespect."
277
835000
3920
vrea ca ceilalți participanți
să „se poarte cu respect” față de ea.
14:12
I know youngtineri womenfemei
who are undersub so much pressurepresiune
278
840120
2336
Cunosc tinere pe care se pune
o presiune enormă
14:14
from familyfamilie, from friendsprieteni,
even from work to get marriedcăsătorit,
279
842480
4096
de către familie, prieteni,
chiar de la locul de muncă
să se căsătorească
și ajung să facă alegeri greșite.
14:18
and they're pushedîmpins
to make terribleteribil choicesalegeri.
280
846600
2080
14:21
A womanfemeie at a certainanumit agevârstă who is unmarriednecăsătorit,
281
849520
2616
Dacă o femeie la o anumită vârstă
e nemăritată,
14:24
our societysocietate teachesînvață her
to see it as a deepadâncime, personalpersonal failureeșec.
282
852160
4120
societatea noastră o învață
că asta e un mare eșec personal.
14:29
And a man at a certainanumit agevârstă
who is unmarriednecăsătorit,
283
857040
2776
Pe când dacă un bărbat
la o anumită vârstă e necăsătorit,
14:31
we just think he hasn'tnu are come around
to makingluare his pickalege.
284
859840
2616
credem că încă nu s-a hotărât
pe cine să aleagă.
14:34
(LaughterRâs)
285
862480
1856
(Râsete)
14:36
It's easyuşor for us to say,
286
864360
1616
E foarte ușor de zis:
14:38
"Oh, but womenfemei can
just say no to all of this."
287
866000
2256
„Da, dar femeile pot obiecta oricând”.
14:40
But the realityrealitate is more difficultdificil
and more complexcomplex.
288
868280
2440
În realitate
e mult mai dificil și complicat.
14:43
We're all socialsocial beingsființe.
289
871360
1776
Suntem cu toții ființe sociale.
14:45
We internalizeinternalizeze ideasidei
from our socializationsocializare.
290
873160
2496
Ne formăm ideile socializând.
14:47
Even the languagelimba we use
291
875680
1976
Până și limbajul pe care-l folosim
14:49
in talkingvorbind about marriagecăsătorie
and relationshipsrelaţii illustratesilustrează this.
292
877680
3416
ca să vorbim de căsătorie
și relații ilustrează asta.
14:53
The languagelimba of marriagecăsătorie
is oftende multe ori the languagelimba of ownershipproprietate
293
881120
2856
Limbajul căsătoriei
e mai degrabă limbajul proprietății
decât al parteneriatului.
14:56
rathermai degraba than the languagelimba of partnershipasociere.
294
884000
2160
14:58
We use the wordcuvânt "respectrespect"
295
886800
2696
Folosim cuvântul „respect”
15:01
to mean something a womanfemeie showsspectacole a man
296
889520
2776
în sensul a ce oferă femeia bărbatului,
15:04
but oftende multe ori not something
a man showsspectacole a womanfemeie.
297
892320
2080
și rar pentru a spune
ce oferă bărbatul femeii.
15:08
BothAmbele menbărbați and womenfemei in NigeriaNigeria will say --
298
896160
2456
Femeile și bărbații în Nigeria
obișnuiesc să zică,
15:10
this is an expressionexpresie
I'm very amusedamuzat by --
299
898640
2296
și asta e o expresie care mă amuză tare,
15:12
"I did it for peacepace in my marriagecăsătorie."
300
900960
2320
„am făcut-o spre binele căsătoriei”.
15:16
Now, when menbărbați say it,
301
904400
1576
Când bărbații zic asta,
15:18
it is usuallyde obicei about something
that they should not be doing anywayoricum.
302
906000
3176
de obicei e vorba de ceva
ce oricum n-ar fi trebuit să facă.
15:21
(LaughterRâs)
303
909200
1936
(Râsete)
15:23
SometimesUneori they say it to theiral lor friendsprieteni,
304
911160
2776
Câteodată o zic și prietenilor,
15:25
it's something to say to theiral lor friendsprieteni
in a kinddrăguț of fondlycu drag exasperatedexasperat way,
305
913960
3936
e ceva ce zic prietenilor
cu exasperare drăgăstoasă,
15:29
you know, something that ultimatelyîn cele din urmă
provesse dovedeşte how masculinemasculin they are,
306
917920
3136
ceva ce le dovedește
în cele din urmă masculinitatea,
cât de doriți, cât de iubiți sunt:
15:33
how neededNecesar, how lovediubit.
307
921080
1456
„Soția a zis că nu pot
să merg în club în fiecare seară,
15:34
"Oh, my wifesoție said
I can't go to the clubclub everyfiecare night,
308
922560
2496
15:37
so for peacepace in my marriagecăsătorie,
I do it only on weekendsweek-end."
309
925080
2816
așa că de dragul căsniciei
mă duc doar în weekend."
15:39
(LaughterRâs)
310
927920
1696
(Râsete)
15:41
Now, when a womanfemeie saysspune,
"I did it for peacepace in my marriagecăsătorie,"
311
929640
4256
Când o femeie zice
„am făcut-o de dragul căsniciei”,
15:45
she's usuallyde obicei talkingvorbind
about givingoferindu- up a jobloc de munca,
312
933920
3536
de obicei se referă
la faptul că renunță la serviciu,
15:49
a dreamvis,
313
937480
1456
la un vis,
15:50
a careerCarieră.
314
938960
1360
la carieră.
15:53
We teacha preda femalesfemele that in relationshipsrelaţii,
315
941080
2416
Învățăm femeile că în relații
15:55
compromisecompromite is what womenfemei do.
316
943520
2280
ele trebuie să facă concesii.
15:59
We raisea ridica girlsfete to see
eachfiecare other as competitorsconcurenți --
317
947080
2576
Creștem fetele
să se considere concurente,
16:01
not for jobslocuri de munca or for accomplishmentsrealizari,
whichcare I think can be a good thing,
318
949680
3456
nu pentru carieră sau realizări,
ceea ce ar fi un lucru bun,
16:05
but for attentionAtenţie of menbărbați.
319
953160
1600
ci pentru atenția bărbaților.
16:07
We teacha preda girlsfete that they
cannotnu poti be sexualsexual beingsființe
320
955920
2936
Învățăm fetele că nu pot fi ființe sexuale
16:10
in the way that boysbăieți are.
321
958880
1496

așa cum sunt băieții.
16:12
If we have sonsfiii, we don't mindminte
knowingcunoaștere about our sons'fiilor girlfriendsprietenele.
322
960400
3320
Dacă avem băieți, nu ne deranjează
să știm de prietenele lor.
16:16
But our daughters'fiice boyfriendsprieteni? God forbidinterzis.
323
964480
2336
Dar de prietenii fetelor noastre?
Doamne ferește.
16:18
(LaughterRâs)
324
966840
1616
(Râsete)
16:20
But of coursecurs when the time is right,
325
968480
1816
Desigur, când vine timpul,
16:22
we expectaştepta those girlsfete to bringaduce back
the perfectperfect man to be theiral lor husbandssoţii.
326
970320
3896
ne așteptăm ca fetele să găsească
bărbatul perfect care să le devină soț.
16:26
We policepolitie girlsfete,
we praiselaudă girlsfete for virginityvirginitatea,
327
974240
3376
Supraveghem fetele,
le lăudăm virginitatea,
16:29
but we don't praiselaudă boysbăieți for virginityvirginitatea,
328
977640
1936
dar nu lăudăm virginitatea băieților,
16:31
and it's always madefăcut me wondermirare how exactlyexact
this is supposedpresupus to work out because ...
329
979600
3905
și mereu m-am întrebat cum ar trebui
să se întâmple asta, pentru că...
16:35
(LaughterRâs)
330
983529
2327

(Râsete)
16:37
(ApplauseAplauze)
331
985880
2960
(Aplauze)
16:45
I mean, the losspierderi of virginityvirginitatea
is usuallyde obicei a processproces that involvesimplică ...
332
993760
3400
Adică pierderea virginității
e un proces care implică...
(Râsete)
16:50
RecentlyRecent a youngtineri womanfemeie
was gangbandă rapedviolat in a universityuniversitate in NigeriaNigeria,
333
998680
4176
Recent, o tânără a fost violată în grup
la o Universitate din Nigeria.
16:54
I think some of us know about that.
334
1002880
1696
Unii dintre noi știu despre asta.
16:56
And the responseraspuns of manymulți youngtineri NigeriansNigerieni,
bothambii malemasculin and femaleFemeie,
335
1004600
3256
Reacția multor tineri nigerieni,
fete și băieți,
16:59
was something alongde-a lungul the lineslinii of this:
336
1007880
2496
a fost ceva de genul:
17:02
"Yes, rapeviol is wronggresit.
337
1010400
2176
„Da, violul e ceva rău.
17:04
But what is a girlfată doing
in a roomcameră with fourpatru boysbăieți?"
338
1012600
3280
Dar ce căuta o fată
într-o cameră cu patru băieți?”
17:08
Now, if we can forgeta uita
the horribleoribil inhumanityomenie of that responseraspuns,
339
1016920
4120
Trecând peste acest răspuns
înfiorător de insensibil,
17:14
these NigeriansNigerieni have been raisedridicat
to think of womenfemei as inherentlyîn mod inerent guiltyvinovat,
340
1022080
3920
acești nigerieni au fost crescuți
să considere femeile inerent vinovate,
17:19
and they have been raisedridicat
to expectaştepta so little of menbărbați
341
1027319
3136
și să aibă așteptări reduse de la bărbați,
17:22
that the ideaidee of menbărbați as savagesălbatic beingsființe
withoutfără any controlControl
342
1030480
3695
încât ideea că bărbații
sunt ființe sălbatice fără control
17:26
is somehowoarecum acceptableacceptabil.
343
1034200
1240
e oarecum acceptabilă.
17:28
We teacha preda girlsfete shamerușine.
344
1036839
2017
Învățăm fetele să le fie rușine.
17:30
"CloseÎnchide your legspicioare." "CoverAcoperi yourselftu."
345
1038880
1880
„Apropie picioarele, acoperă-te.”
Le facem să creadă
17:33
We make them feel
as thoughdeşi by beingfiind bornnăscut femaleFemeie
346
1041440
2255
că doar pentru că s-au născut așa,
ar fi deja vinovate de ceva.
17:35
they're alreadydeja guiltyvinovat of something.
347
1043720
2096
17:37
And so, girlsfete growcrește up to be womenfemei
348
1045839
2336
Și astfel, fetele devin femei
17:40
who cannotnu poti see they have desiredorință.
349
1048200
2136
care nu-și dau seama de dorințele lor.
17:42
They growcrește up to be womenfemei
who silencetăcere themselvesînșiși.
350
1050360
2880
Devin femei care se reduc la tăcere.
17:47
They growcrește up to be womenfemei
who cannotnu poti say what they trulycu adevărat think,
351
1055080
3416
Devin femei care nu pot zice
ce gândesc cu adevărat
17:50
and they growcrește up --
352
1058520
1336
și cresc —
ăsta e cel mai mare rău
pe care-l facem fetelor —,
17:51
and this is the worstcel mai rău thing
we did to girlsfete --
353
1059880
2176
cresc și devin femei
pentru care ipocrizia e o artă.
17:54
they growcrește up to be womenfemei
who have turnedîntoarse pretensepretextul into an artartă formformă.
354
1062080
4136
17:58
(ApplauseAplauze)
355
1066240
3840
(Aplauze)
18:04
I know a womanfemeie who hatesuræøte domesticintern work,
356
1072440
3416
Cunosc o femeie căreia
nu-i plac treburile casnice,
18:07
she just hatesuræøte it,
357
1075880
1496
le urăște pur și simplu,
18:09
but she pretendspreface that she likesîi place it,
358
1077400
1720
dar pretinde că-i plac,
(Râsete)
18:12
because she's been taughtînvățat
that to be "good wifesoție materialmaterial"
359
1080200
4096
pentru că a fost învățată
că, pentru a fi „bună de măritat”,
18:16
she has to be --
to use that NigerianNigerian wordcuvânt --
360
1084320
2376
trebuie să fie, cum zicem în Nigeria,
18:18
very "homelyfamiliară."
361
1086720
1480

„o bună casnică”.
18:21
And then she got marriedcăsătorit,
362
1089440
1536
Apoi s-a măritat,
18:23
and after a while her husband'ssoț familyfamilie
begana început to complainplânge that she had changedschimbat.
363
1091000
3816
și după un timp familia soțului
a început să se plângă că s-a schimbat.
18:26
(LaughterRâs)
364
1094840
1576
(Râsete)
18:28
ActuallyDe fapt, she had not changedschimbat,
365
1096440
1456
De fapt, ea nu se schimbase,
18:29
she just got tiredobosit of pretendingpretinzând că.
366
1097920
1920
doar se săturase să se mai prefacă.
18:32
The problemproblemă with gendergen,
367
1100720
3136
Problema cu genul
18:35
is that it prescribesprescrie how we should be
368
1103880
2536
e că ne dictează cum ar trebui să fim,
18:38
rathermai degraba than recognizingrecunoscând how we are.
369
1106440
2000
în loc să fim acceptați cum suntem.
18:41
Now imagineimagina how much happiermai fericit we would be,
370
1109400
2456
Imaginați-vă cât de fericiți am fi,
18:43
how much freerliberă to be
our trueAdevărat individualindividual selvesSinele,
371
1111880
3496
cât de liberi să fim noi înșine,
18:47
if we didn't have the weightgreutate
of gendergen expectationsaşteptările.
372
1115400
2640
dacă n-am simți greutatea
așteptărilor legate de gen.
18:51
BoysBăieţi and girlsfete are
undeniablyincontestabil differentdiferit biologicallybiologic,
373
1119240
4776
Băieții și fetele sunt
fără dubiu diferiți biologic,
18:56
but socializationsocializare
exaggeratesexagerează the differencesdiferențele
374
1124040
2976
dar socializarea amplifică diferențele
18:59
and then it becomesdevine
a self-fulfillingauto-îndeplinirea processproces.
375
1127040
2576
și devine un proces
care se auto-generează.
19:01
Now, take cookinggătire for exampleexemplu.
376
1129640
2040
Să luăm gătitul, de exemplu.
19:04
TodayAstăzi womenfemei in generalgeneral are more likelyprobabil
to do the houseworkmenaj than menbărbați,
377
1132280
3496
Azi, mai degrabă femeile
decât bărbații fac treburile casei,
19:07
the cookinggătire and cleaningcurățenie.
378
1135800
1256
gătitul și curățenia.
19:09
But why is that?
379
1137080
1576
Dar de ce se întâmplă asta?
19:10
Is it because womenfemei
are bornnăscut with a cookinggătire genegenă?
380
1138680
2856
S-au născut femeile cu o genă a gătitului?
19:13
(LaughterRâs)
381
1141560
1416
(Râsete)
19:15
Or because over yearsani they have been
socializedsocializat to see cookinggătire as theiral lor rolerol?
382
1143000
4256
Sau cu timpul societatea
le-a învățat că gătitul e treaba lor?
19:19
ActuallyDe fapt, I was going to say that maybe
womenfemei are bornnăscut with a cookinggătire genegenă,
383
1147280
3576
Chiar voiam să zic,
poate că femeile chiar au gena gătitului,
19:22
untilpana cand I remembertine minte that the majoritymajoritate
of the famouscelebru cooksbucătari in the worldlume,
384
1150880
3456
dar mi-am amintit că majoritatea
bucătarilor renumiți din lume,
19:26
whompe cine we give the fancyextravagant titletitlu of "chefsbucătari,"
385
1154360
2296
cărora le zicem pompos „chef”,
19:28
are menbărbați.
386
1156680
1200

sunt bărbați.
19:30
I used to look up to my grandmotherbunică
387
1158960
1696
Obișnuiam să-mi admir bunica,
19:32
who was a brilliantSclipitor, brilliantSclipitor womanfemeie,
388
1160680
2056
care a fost o femeie extraordinară,
19:34
and wondermirare how she would have been
389
1162760
1736
și să mă întreb ce-ar fi putut fi ea
19:36
if she had the samela fel opportunitiesoportunități
as menbărbați when she was growingcreştere up.
390
1164520
3360
dacă ar fi avut șanse egale
cu bărbații pe vremea ei.
19:40
Now todayastăzi, there are
manymulți more opportunitiesoportunități for womenfemei
391
1168960
2576
În prezent, femeile au mai multe șanse
19:43
than there were
duringpe parcursul my grandmother'sbunicii time
392
1171560
2256
decât pe vremea bunicii mele,
19:45
because of changesschimbări in policypolitică,
changesschimbări in lawlege,
393
1173840
2616
grație reformelor politice și legislative,
19:48
all of whichcare are very importantimportant.
394
1176480
1576
toate foarte importante.
19:50
But what matterschestiuni even more
is our attitudeatitudine, our mindsetmod de gândire,
395
1178080
4536
Dar ce contează și mai mult
e atitudinea și mentalitatea noastră,
19:54
what we believe
and what we valuevaloare about gendergen.
396
1182640
3296
ce credem și apreciem în privința genului.
19:57
What if in raisingridicare childrencopii
397
1185960
2416
Ce-ar fi dacă am crește copiii
20:00
we focusconcentra on abilityabilitate insteadin schimb of gendergen?
398
1188400
2800
concentrându-ne pe abilități și nu pe gen?
20:04
What if in raisingridicare childrencopii
we focusconcentra on interestinteres insteadin schimb of gendergen?
399
1192000
4120
Ce-ar fi dacă am crește copiii
concentrându-ne pe interes și nu pe gen?
20:09
I know a familyfamilie
who have a sonfiu and a daughterfiică,
400
1197000
2216
Cunosc o familie
care are un băiat și o fată
20:11
bothambii of whompe cine are brilliantSclipitor at schoolşcoală,
401
1199240
1896
ambii foarte buni la școală,
20:13
who are wonderfulminunat, lovelyminunat childrencopii.
402
1201160
1896
niște copii minunați și dragi.
20:15
When the boybăiat is hungryflămând,
the parentspărinţi say to the girlfată,
403
1203080
2536
Când băiatului îi e foame,
părinții îi zic fetei:
„Pregătește-i tăieței Indomie
fratelui tău.”
20:17
"Go and cookbucătar IndomieIstrate noodlestaitei
for your brotherfrate."
404
1205640
2216
20:19
(LaughterRâs)
405
1207880
1216
(Râsete)
20:21
Now, the daughterfiică doesn't
particularlyîn special like to cookbucătar IndomieIstrate noodlestaitei,
406
1209120
3496
Fetei nu-i place în mod deosebit
să pregătească tăiețeii,
20:24
but she's a girlfată, and so she has to.
407
1212640
2776
dar e fată, așa că trebuie.
20:27
Now, what if the parentspărinţi,
408
1215440
1776
Ce-ar fi fost dacă părinții,
20:29
from the beginningînceput,
409
1217240
1616
încă de la început,
20:30
taughtînvățat bothambii the boybăiat and the girlfată
to cookbucătar IndomieIstrate?
410
1218880
3920
i-ar fi învățat pe amândoi
să pregătească tăiețeii?
20:35
CookingGătit, by the way,
is a very usefulutil skillabilitate for boysbăieți to have.
411
1223920
3016
De altfel, e foarte util
ca băieții să știe să gătească.
20:38
I've never thought it madefăcut sensesens
to leavepărăsi suchastfel de a crucialcrucial thing,
412
1226960
4856
N-am înțeles niciodată
de ce ai lăsa un lucru așa de esențial,
20:43
the abilityabilitate to nourishhrăneşte oneselfse --
413
1231840
1896
capacitatea de a te hrăni,
20:45
(LaughterRâs)
414
1233760
1216
(Râsete)
20:47
in the handsmâini of othersalții.
415
1235000
1536
pe mâinile altora.
20:48
(ApplauseAplauze)
416
1236560
2920
(Aplauze)
20:53
I know a womanfemeie who has the samela fel degreegrad
and the samela fel jobloc de munca as her husbandsoț.
417
1241760
3856
Cunosc o femeie cu o pregătire
și o funcție similare soțului ei.
20:57
When they get back from work,
she does mostcel mai of the houseworkmenaj,
418
1245640
2896
Când se întorc de la muncă,
mai mult ea se ocupă de casă,
21:00
whichcare I think is trueAdevărat for manymulți marriagescăsătorii.
419
1248560
2176
ceea ce se întâmplă în multe familii,
21:02
But what strucklovit me about them
420
1250760
1736
dar cel mai mult m-a uimit la ei
21:04
was that wheneveroricând her husbandsoț
changedschimbat the baby'sbebelusului diaperscutec,
421
1252520
2976
faptul că atunci când soțul
schimba scutecul copilului,
21:07
she said "thank you" to him.
422
1255520
2280
ea îi zicea „mulțumesc”.
21:11
Now, what if she saw this
as perfectlyperfect normalnormal and naturalnatural
423
1259040
4416
Dar dacă ea ar fi considerat asta
perfect normal și firesc,
21:15
that he should, in factfapt,
careîngrijire for his childcopil?
424
1263480
3336
că e de așteptat
ca el să aibă grijă de copilul lui?
21:18
(LaughterRâs)
425
1266840
1840
(Râsete)
21:21
I'm tryingîncercat to unlearnse dezvăţa
manymulți of the lessonslecții of gendergen
426
1269680
3496
Încerc să mă eliberez
de prejudecățile legate de gen
21:25
that I internalizedinternalizate when I was growingcreştere up.
427
1273200
2296
pe care le-am asimilat crescând.
21:27
But I sometimesuneori still feel very vulnerablevulnerabil
in the facefață of gendergen expectationsaşteptările.
428
1275520
5056
Dar uneori tot mă simt foarte vulnerabilă
în fața așteptărilor legate de gen.
21:32
The first time I taughtînvățat
a writingscris classclasă in graduateabsolvent schoolşcoală,
429
1280600
3000
Când am predat prima dată
cursul de scriitură la facultate,
am fost îngrijorată.
21:36
I was worriedîngrijorat.
430
1284360
1256
Nu-mi era teamă de ce urma să predau,
21:37
I wasn'tnu a fost worriedîngrijorat
about the materialmaterial I would teacha preda
431
1285640
2336
21:40
because I was well-preparedbine pregătite,
432
1288000
1336
pentru că eram pregătită
și urma să predau ceva ce-mi place.
21:41
and I was going to teacha preda
what I enjoyse bucura teachingînvățătură.
433
1289360
2216
21:43
InsteadÎn schimb, I was worriedîngrijorat about what to wearpurta.
434
1291600
2080
În schimb,
eram îngrijorată de ce o să port.
21:46
I wanted to be takenluate seriouslySerios.
435
1294680
1600
Voiam să fiu luată în serios.
21:49
I knewștiut that because I was femaleFemeie
436
1297480
1576
Știam că, pentru că sunt femeie,
21:51
I will automaticallyautomat
have to provedovedi my worthin valoare de.
437
1299080
3160
trebuia automat
să-mi demonstrez valoarea.
21:55
And I was worriedîngrijorat
that if I lookedprivit too femininefeminin,
438
1303240
2256
Mă temeam că dacă arătam prea feminină,
21:57
I would not be takenluate seriouslySerios.
439
1305520
1776
n-aș fi fost luată în serios.
21:59
I really wanted to wearpurta
my shinylucios lipbuza glossluciu and my girlyfetişcană skirtfustă,
440
1307320
4336
Îmi doream să port
luciu de buze și fustă feminină,
22:03
but I decideda decis not to.
441
1311680
1816
dar am decis să n-o fac.
22:05
InsteadÎn schimb, I worepurtau a very seriousserios,
442
1313520
2376
În schimb mi-am pus un costum
22:07
very manlybărbătesc and very uglyurât suitcostum.
443
1315920
2576
foarte sobru, urât și bărbătesc.
22:10
(LaughterRâs)
444
1318520
1496
(Râsete)
22:12
Because the sadtrist truthadevăr is
that when it comesvine to appearanceaspect
445
1320040
2696
Adevărul trist e că atunci
când vorbim de imagine,
pornim de la standardele
bărbătești ca normă.
22:14
we startstart off with menbărbați
as the standardstandard, as the normnormă.
446
1322760
2600
Când bărbatul se pregătește
de întâlniri de afaceri,
22:17
If a man is gettingobtinerea readygata
for a businessAfaceri meetingîntâlnire,
447
1325960
2336
22:20
he doesn't worryface griji
about looking too masculinemasculin
448
1328320
2136
nu-și face griji că arată prea masculin
22:22
and thereforeprin urmare not beingfiind takenluate for grantedacordat.
449
1330480
2496
și implicit că ar fi subapreciat.
Când femeia se pregătește
pentru o întâlnire de afaceri,
22:25
If a womanfemeie has to get readygata
for businessAfaceri meetingîntâlnire,
450
1333000
2496
22:27
she has to worryface griji
about looking too femininefeminin
451
1335520
2776
își face griji să nu fie prea feminină,
cum ar fi percepută,
22:30
and what it saysspune and whetherdacă or not
she will be takenluate seriouslySerios.
452
1338320
4280
și dacă va fi luată sau nu în serios.
22:36
I wishdori I had not wornpurtat
that uglyurât suitcostum that day.
453
1344000
2200
Îmi doresc să nu fi purtat
acel costum urât atunci.
22:39
I've actuallyde fapt banishedalungat it
from my closetdulap, by the way.
454
1347440
3136
Apropo, chiar l-am dat afară din dulap.
22:42
Had I then the confidenceîncredere
that I have now to be myselfeu insumi,
455
1350600
4936
De-aș fi avut atunci
încrederea pe care o am acum,
22:47
my studentselevi would have benefitedau beneficiat
even more from my teachingînvățătură,
456
1355560
2936
studenții mei ar fi beneficiat
și mai mult de materia mea,
22:50
because I would have been more comfortableconfortabil
457
1358520
2056
pentru că aș fi fost mai relaxată
22:52
and more fullycomplet and more trulycu adevărat myselfeu insumi.
458
1360600
2000
și cu atât mai mult realmente eu însămi.
22:55
I have chosenales to no longermai lung
be apologeticapologetică for my femalenessfemaleness
459
1363800
4016
Am ales să nu mă mai scuz
pentru că sunt femeie
și pentru feminitatea mea.
22:59
and for my femininityfeminitatea.
460
1367840
1200
23:01
(ApplauseAplauze)
461
1369680
3000
(Aplauze)
23:07
And I want to be respectedapreciat
in all of my femalenessfemaleness
462
1375800
2856
Vreau să fiu respectată
întru totul ca femeie,
23:10
because I deservemerita to be.
463
1378680
1560
pentru că o merit.
23:13
GenderÎntre femei şi bărbaţi is not an easyuşor
conversationconversaţie to have.
464
1381200
2440
Discuția despre gen nu e ușoară.
23:17
For bothambii menbărbați and womenfemei,
465
1385080
1576
Atât bărbații, cât și femeile,
23:18
to bringaduce up gendergen is sometimesuneori
to encounterîntâlni almostaproape immediateimediat resistancerezistenţă.
466
1386680
3936
când aduc vorba de gen,
uneori se lovesc imediat de rezistență.
23:22
I can imagineimagina some people here
are actuallyde fapt thinkinggândire,
467
1390640
3256
Îmi imaginez că unii din voi gândesc acum:
23:25
"WomenFemei too do sefsef."
468
1393920
1920
„Femeile, fidele lor însele?”
23:29
Some of the menbărbați here mightar putea be thinkinggândire,
469
1397520
2176
Unii bărbați de aici probabil se gândesc:
23:31
"OK, all of this is interestinginteresant,
470
1399720
1736
„Bine, e interesant,
23:33
but I don't think like that."
471
1401480
1560
dar eu nu gândesc așa.”
23:35
And that is partparte of the problemproblemă.
472
1403960
2216
Și asta face parte din problemă.
23:38
That manymulți menbărbați do not
activelyactiv think about gendergen
473
1406200
2976
Faptul că mulți bărbați nu se gândesc
susținut la gen,
23:41
or noticeînștiințare gendergen
474
1409200
1496
nu-l observă,
23:42
is partparte of the problemproblemă of gendergen.
475
1410720
2016
e parte din problematica genului.
23:44
That manymulți menbărbați, say, like my friendprieten LouisLouis,
476
1412760
2656
Faptul că mulți zic,
ca și prietenul meu Louis,
23:47
that everything is fine now.
477
1415440
1680
că totul e în regulă acum.
23:50
And that manymulți menbărbați do nothing to changeSchimbare it.
478
1418160
2856
Dar și faptul că mulți bărbați
nu fac nimic să schimbe ceva.
23:53
If you are a man and you walkmers pe jos
into a restaurantrestaurant with a womanfemeie
479
1421040
2856
Dacă ești bărbat
și intri într-un restaurant cu o femeie,
23:55
and the waiterchelner greetsintampina only you,
480
1423920
1680
iar chelnerul te salută doar pe tine,
23:58
does it occuravea loc to you to askcere the waiterchelner,
481
1426400
2496
te gândești să întrebi chelnerul
24:00
"Why haven'tnu au you greetedsalutat her?"
482
1428920
1560
„Pe ea de ce n-ai salutat-o”?
24:05
Because gendergen can be --
483
1433320
1496
Pentru că genul poate fi...
24:06
(LaughterRâs)
484
1434840
2080
(Râsete)
24:16
ActuallyDe fapt, we mayMai reposetrecerea la cele veşnice
partparte of a longermai lung versionversiune of this talk.
485
1444880
4496
De fapt asta era parte
dintr-o versiune mai lungă a discursului.
24:21
So, because gendergen can be
a very uncomfortableincomod conversationconversaţie to have,
486
1449400
3576
Deci, pentru că discuția despre gen
e foarte incomodă,
24:25
there are very easyuşor waysmoduri to closeînchide it,
to closeînchide the conversationconversaţie.
487
1453000
3096
sunt căi simple să conchidem.
24:28
So some people will bringaduce up
evolutionaryevolutiv biologybiologie and apesmaimuțele,
488
1456120
4176
Unii aduc vorba de biologia evolutivă
și de maimuțe,
24:32
how, you know, femaleFemeie apesmaimuțele
bowarc down to malemasculin apesmaimuțele
489
1460320
3656
cum femelele se supun masculilor maimuțe
24:36
and that sortfel of thing.
490
1464000
1240
și argumente de genul ăsta.
24:37
But the pointpunct is we're not apesmaimuțele.
491
1465880
2056
Dar ideea e că noi nu suntem maimuțe.
24:39
(LaughterRâs)
492
1467960
1416
(Râsete)
24:41
(ApplauseAplauze)
493
1469400
4000
(Aplauze)
24:46
ApesMaimuţe alsode asemenea livetrăi on treescopaci
and have earthwormsrâme for breakfastmic dejun,
494
1474160
4816
Maimuțele locuiesc în copaci,
mănâncă râme la micul dejun, noi nu.
24:51
and we don't.
495
1479000
1200
24:53
Some people will say,
"Well, poorsărac menbărbați alsode asemenea have a hardgreu time."
496
1481240
4000
Unii ar spune:
„Dar și bieților bărbați le e greu.”
24:57
And this is trueAdevărat.
497
1485880
1200
E și asta adevărat.
24:59
But that is not what this --
498
1487920
1336
Dar nu despre asta e...
(Râsete)
25:01
(LaughterRâs)
499
1489280
1096
25:02
But this is not
what this conversationconversaţie is about.
500
1490400
2680
Nu ăsta e subiectul discuției noastre.
25:06
GenderÎntre femei şi bărbaţi and classclasă
are differentdiferit formsformulare of oppressionasuprire.
501
1494480
3776
Genul și clasa socială
sunt forme diferite de opresiune.
Și chiar am aflat multe
despre sistemele opresive,
25:10
I actuallyde fapt learnedînvățat quitedestul de a bitpic
about systemssisteme of oppressionasuprire
502
1498280
3656
25:13
and how they can be blindORB to one anothero alta
503
1501960
2456
cum se pot ignora între ele,
25:16
by talkingvorbind to blacknegru menbărbați.
504
1504440
1480
vorbind cu bărbații africani.
25:19
I was onceo singura data talkingvorbind
to a blacknegru man about gendergen
505
1507320
3176
Vorbeam odată cu un bărbat african
despre gen și mi-a zis:
25:22
and he said to me,
506
1510520
1376
25:23
"Why do you have to say
'my' meu experienceexperienţă as a woman'femeie '?
507
1511920
3456
„De ce spui mereu
«experiența mea ca femeie»?
25:27
Why can't it be
508
1515400
1216
De ce nu poate fi
«experiența ta ca ființă umană»?”
25:28
'your experienceexperienţă as a humanuman being'fiind "?"
509
1516640
1880
25:31
Now, this was the samela fel man
510
1519840
1256
Dar el însuși vorbea adesea
25:33
who would oftende multe ori talk
about his experienceexperienţă as a blacknegru man.
511
1521120
3000
de experiențele sale ca bărbat african.
25:39
GenderÎntre femei şi bărbaţi matterschestiuni.
512
1527360
1216
Genul contează.
Bărbații și femeile
trec prin viață în mod diferit.
25:40
MenBărbaţi and womenfemei
experienceexperienţă the worldlume differentlydiferit.
513
1528600
2496
25:43
GenderÎntre femei şi bărbaţi colorscolorate the way
we experienceexperienţă the worldlume.
514
1531120
2816
Genul influențează modul
în care percepem lumea.
25:45
But we can changeSchimbare that.
515
1533960
1400
Dar putem schimba asta.
25:48
Some people will say,
516
1536520
1936
Unii oameni vor zice:
25:50
"Oh, but womenfemei have the realreal powerputere,
517
1538480
2456
„Dar femeile dețin adevărata putere,
25:52
bottomfund powerputere."
518
1540960
1776
puterea posteriorului.”
25:54
And for non-Nigeriansnon-nigerieni,
bottomfund powerputere is an expressionexpresie
519
1542760
2896
Pentru non-nigerieni,
puterea posteriorului e o expresie
care cred că înseamnă
25:57
whichcare I supposepresupune meansmijloace
something like a womanfemeie
520
1545680
1856
că o femeie își folosește sexualitatea
ca să obțină favoruri de la bărbați.
25:59
who usesutilizări her sexualitysexualitate
to get favorsfavorizează from menbărbați.
521
1547560
2760
26:03
But bottomfund powerputere is not powerputere at all.
522
1551200
2720
Dar puterea posteriorului
nu-i putere veritabilă.
26:08
BottomDe jos powerputere meansmijloace that a womanfemeie
523
1556400
2776
Puterea posteriorului
înseamnă doar că o femeie
26:11
simplypur şi simplu has a good rootrădăcină to tapAtingeți into,
from time to time --
524
1559200
2896
are un mod bun prin care
profită ocazional de puterea altcuiva.
26:14
somebodycineva else'saltcineva powerputere.
525
1562120
1440
26:16
And then, of coursecurs, we have to wondermirare
526
1564640
1856
Evident, ne întrebăm ce se întâmplă
26:18
what happensse întâmplă when
that somebodycineva elsealtfel is in a badrău mooddispozitie,
527
1566520
2656
când acea persoană e într-o pasă proastă,
26:21
or sickbolnav
528
1569200
1376
sau e bolnavă,
26:22
or impotentimpotent.
529
1570600
1200
sau impotentă.
26:24
(LaughterRâs)
530
1572280
3416
(Râsete)
26:27
Some people will say that a womanfemeie
beingfiind subordinatesubordonate to a man is our culturecultură.
531
1575720
6240
Unii zic că femeia supusă bărbatului
e parte din cultura noastră.
26:34
But culturecultură is constantlymereu changingschimbare.
532
1582640
1976
Dar cultura se schimbă mereu.
26:36
I have beautifulfrumoasa twingeamăn niecesnepoatele
who are fifteencincisprezece and livetrăi in LagosLagos.
533
1584640
4656
Am două frumoase nepoate gemene de 15 ani
care locuiesc în Lagos.
26:41
If they had been bornnăscut a hundredsută yearsani agoîn urmă
534
1589320
1960
Dacă s-ar fi născut acum 100 de ani,
26:44
they would have been
takenluate away and killeducis.
535
1592000
2136
ar fi fost luate și omorâte.
26:46
Because it was our culturecultură,
it was our culturecultură to killucide twinsgemeni.
536
1594160
3040
Pentru că așa era cultura noastră atunci,
să omorâm gemenii.
26:51
So what is the pointpunct of culturecultură?
537
1599040
1720
Deci, care e de fapt rolul culturii?
26:53
I mean there's the decorativedecorative,
538
1601480
1576
Sigur, cel decorativ,
dansul...
26:55
the dancingdans ...
539
1603080
1616
26:56
but alsode asemenea, culturecultură really is about
preservationconservarea and continuitycontinuitatea of a people.
540
1604720
4616
Dar cultura înseamnă, de fapt, păstrarea
și continuitatea unui popor.
27:01
In my familyfamilie,
541
1609360
1256
În familia mea, eu sunt cea mai interesată
de povestea trecutului nostru,
27:02
I am the childcopil who is mostcel mai interestedinteresat
in the storypoveste of who we are,
542
1610640
3176
27:05
in our traditionstradiții,
543
1613840
1256
de tradiția noastră,
27:07
in the knowledgecunoştinţe about ancestralrudenie landsterenuri.
544
1615120
2176
de cunoașterea teritoriilor ancestrale.
27:09
My brothersfrați are not as interestedinteresat as I am.
545
1617320
2576
Frații mei nu sunt
la fel de interesați ca mine.
27:11
But I cannotnu poti participateparticipa,
546
1619920
1440
Dar eu nu pot participa,
27:14
I cannotnu poti go to umunnaCioran meetingsreuniuni,
547
1622200
2016
nu pot merge la întâlnirile lor,
27:16
I cannotnu poti have a say.
548
1624240
1736
nu pot avea un punct de vedere
27:18
Because I'm femaleFemeie.
549
1626000
1200
pentru că sunt femeie.
27:20
CultureCultura does not make people,
550
1628080
2096
Nu cultura definește oamenii,
27:22
people make culturecultură.
551
1630200
1400
oamenii definesc cultura.
27:24
So if it is in factfapt trueAdevărat --
552
1632920
1776
Deci, dacă e adevărat...
27:26
(ApplauseAplauze)
553
1634720
3496
(Aplauze)
27:30
So if it is in factfapt trueAdevărat
554
1638240
1616
Dacă e adevărat
că umanitatea deplină a femeilor
27:31
that the fulldeplin humanityumanitate of womenfemei
is not our culturecultură,
555
1639880
2896
nu e parte din cultura noastră,
atunci trebuie să o integrăm.
27:34
then we musttrebuie sa make it our culturecultură.
556
1642800
1720
27:38
I think very oftende multe ori of my deardragă friendprieten,
OkolomaOkoloma MaduewesiMihaela.
557
1646040
5616
Mă gândesc foarte des
la dragul meu prieten Okoloma Maduewesi.
27:43
MayPoate he and all the othersalții
who passeda trecut away in that SosolisoSosoliso crashprăbușire
558
1651680
3976
Fie ca el și ceilalți care au murit
în accidentul de avion din Sosoliso
27:47
continuecontinua to restodihnă in peacepace.
559
1655680
1480
să se odihnească în pace.
27:50
He will always be rememberedamintit
by those of us who lovediubit him.
560
1658400
3080
Cei care l-au iubit
își vor aminti mereu de el.
27:54
And he was right that day manymulți yearsani agoîn urmă
when he calleddenumit me a feministfeministă.
561
1662880
4496
A avut dreptate, în acea zi,
acum mulți ani, când m-a făcut feministă.
27:59
I am a feministfeministă.
562
1667400
1240
Sunt o feministă.
28:01
And when I lookedprivit up the wordcuvânt
in the dictionarydicţionar that day,
563
1669400
2696
Când am căutat atunci cuvântul
în dicționar, am găsit asta:
28:04
this is what it said:
564
1672120
1256
"Feminist(ă): persoană care crede
28:05
"FeministFeministe: a personpersoană
who believescrede in the socialsocial, politicalpolitic
565
1673400
3376
în egalitatea socială,
politică și economică între sexe."
28:08
and economiceconomic equalityegalitate of the sexessexe."
566
1676800
3696
28:12
My great grandmotherbunică,
from the storiespovestiri I've heardauzit,
567
1680520
2936
Străbunica mea, din ce mi s-a povestit,
28:15
was a feministfeministă.
568
1683480
1576
a fost o feministă.
28:17
She rana fugit away from the housecasă of the man
she did not want to marrycăsători
569
1685080
3376
A fugit din casa bărbatului
cu care nu voia să se căsătorească,
28:20
and endedîncheiat up marryingcăsătorit
the man of her choicealegere.
570
1688480
2080
și s-a căsătorit
cu bărbatul ales de ea.
28:23
She refuseda refuzat, she protestedau protestat, she spokevorbit up
571
1691160
2976
A refuzat, a protestat, și-a zis părerea,
28:26
wheneveroricând she feltsimțit she was beingfiind deprivedlipsit de
of accessacces, of landteren, that sortfel of thing.
572
1694160
5296
oricând a simțit ca i se refuză accesul
sau pământul, chestii de genul ăsta.
28:31
My great grandmotherbunică
did not know that wordcuvânt "feministfeministă,"
573
1699480
3296
Străbunica mea
nu cunoștea cuvântul „feministă”,
28:34
but it doesn't mean that she wasn'tnu a fost one.
574
1702800
1920
dar asta nu înseamnă că nu era una.
28:38
More of us should reclaimrevendica that wordcuvânt.
575
1706160
1920
Ar trebui să revendicăm cuvântul
în număr cât mai mare.
28:42
My ownpropriu definitiondefiniție of feministfeministă is:
576
1710040
2400
Definiția mea a feminismului e:
28:45
"A feministfeministă is a man or a womanfemeie
577
1713200
2376
"feminist(ă) e un bărbat
sau o femeie care zice...
28:47
who saysspune --
578
1715600
1200
28:49
(LaughterRâs)
579
1717480
3136
(Râsete)
(Aplauze)
28:52
(ApplauseAplauze)
580
1720640
3760
28:58
A feministfeministă is a man or a womanfemeie who saysspune,
581
1726600
3256
Feminist(ă) e un bărbat
sau o femeie care zice:
29:01
"Yes, there's a problemproblemă
with gendergen as it is todayastăzi,
582
1729880
3296
„Da, e o problemă
cu genul așa cum e acum,
29:05
and we musttrebuie sa fixrepara it.
583
1733200
1296
și trebuie să o rezolvăm.
29:06
We musttrebuie sa do better."
584
1734520
1720
Trebuie să facem mult mai bine.”
29:09
The bestCel mai bun feministfeministă I know
585
1737960
2056
Cel mai bun feminist pe care-l știu
29:12
is my brotherfrate KeneTeodora.
586
1740040
1320
e fratele meu Kenny.
29:14
He's alsode asemenea a kinddrăguț,
good-lookingfrumos, lovelyminunat man,
587
1742920
3896
E și un bărbat amabil, chipeș
29:18
and he's very masculinemasculin.
588
1746840
1760
și e foarte masculin.
29:21
Thank you.
589
1749320
1216
Mulțumesc.
29:22
(ApplauseAplauze)
590
1750560
4280
Translated by Camelia Penciu
Reviewed by Mihaela Niță

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Chimamanda Ngozi Adichie - Novelist
Inspired by Nigerian history and tragedies all but forgotten by recent generations of westerners, Chimamanda Ngozi Adichie’s novels and stories are jewels in the crown of diasporan literature.

Why you should listen

In Nigeria, Chimamanda Ngozi Adichie's novel Half of a Yellow Sun has helped inspire new, cross-generational communication about the Biafran war. In this and in her other works, she seeks to instill dignity into the finest details of each character, whether poor, middle class or rich, exposing along the way the deep scars of colonialism in the African landscape.

Adichie's newest book, The Thing Around Your Neck, is a brilliant collection of stories about Nigerians struggling to cope with a corrupted context in their home country, and about the Nigerian immigrant experience.

Adichie builds on the literary tradition of Igbo literary giant Chinua Achebe—and when she found out that Achebe liked Half of a Yellow Sun, she says she cried for a whole day. What he said about her rings true: “We do not usually associate wisdom with beginners, but here is a new writer endowed with the gift of ancient storytellers.”

(Photo: Wani Olatunde) 

More profile about the speaker
Chimamanda Ngozi Adichie | Speaker | TED.com