ABOUT THE SPEAKER
Chris Sheldrick - Entrepreneur
Chris Sheldrick is providing a precise and simple way to talk about location, by dividing the world into a grid of three-meter by three-meter squares and assigning each one a unique three-word address.

Why you should listen

It's a fundamental logistical problem: not everyone, or everywhere, has a traditional address, and GPS coordinates can be tough to use. While working in the music industry, Chris Sheldrick noticed that bands and equipment kept getting lost on the way to gigs, and he took up the mission to create a better addressing system for the world. He worked with a mathematician friend to devise the what3words algorithm that has named every 3-metre square in the world. Started in 2013, the system is being used by eight national postal services, and has a range of integration partners across the world in fields as varied as humanitarian aid, logistics, and in-car navigation.

More profile about the speaker
Chris Sheldrick | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2017

Chris Sheldrick: A precise, three-word address for every place on earth

Kriss Šeldriks: Precīza, trīsvārdu adrese ikvienai vietai uz zemes

Filmed:
1,503,691 views

Projektā "what3words" Kriss Šeldriks un viņa komanda visu planētu sadalījuši trīsmetrīgos kvadrātos un katram piešķīruši unikālu trīsvārdu identifikatoru, piemēram, "slavens.savienojums.rakstinieki" vai "bloki.vienmērīgi.šķirne", tā piešķirot precīzu adresi miljardiem cilvēku, kuriem tādas nav. Šajā mazajā runā par lielu ideju, Šeldriks skaidro, kādas ekonomiskās un politiskās sekas ir tam, ka ikviens iegūst precīzu adresi – sākot no infrastruktūras veidošanas līdz palīdzības sūtīšanai uz nelaimes skartiem apgabaliem un karstas picas piegādei.
- Entrepreneur
Chris Sheldrick is providing a precise and simple way to talk about location, by dividing the world into a grid of three-meter by three-meter squares and assigning each one a unique three-word address. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
AccordingSaskaņā ar to the UNANO,
0
1081
2006
Saskaņā ar ANO
00:15
billionsmiljardi of people still livedzīvot
withoutbez an addressadrese.
1
3111
3246
miljardiem cilvēku
joprojām dzīvo bez adreses.
00:19
The economistekonomists HernandoHERNANDO dede SotoSoto said,
2
7154
2281
Ekonomists Ernando de Soto teicis:
00:21
"WithoutBez an addressadrese,
3
9459
1358
"Bez adreses
00:22
you livedzīvot outsideārpusē the lawlikums.
4
10841
1902
cilvēks dzīvo ārpus likuma.
00:24
You mightvarētu as well not existpastāv."
5
12767
1618
Viņš tikpat labi var neeksistēt."
00:27
I'm here to tell you how my teamkomanda and I
are tryingmēģina to changemainīt that.
6
15679
3151
Esmu šeit, lai pastāstītu, kā mana komanda
un es mēģinām to mainīt.
00:31
If you go to an onlinetiešsaistē mapkarte
and look at a favelafavela in BrazilBrazīlija
7
19986
3216
Paskatoties tiešsaistes kartē
uz kādu Brazīlijas favelu
00:35
or a townshipdraudze in SouthSouth AfricaĀfrika,
8
23226
1824
vai kādu nabadzīgu
pilsētas daļu Dienvidāfrikā,
00:37
you'lltu vari see a fewmaz streetsielās
but a lot of emptytukšs spacetelpa.
9
25074
2979
redzamas dažas ielas
un daudz tukšu laukumu.
00:40
But if you flipuzsist to satellitesatelīts viewskats,
10
28678
2143
Taču, pārejot uz satelītskatījumu,
00:42
there are thousandstūkstošiem of people,
homesmājas and businessesuzņēmumiem
11
30845
3114
plašajās, nekartētajās bezadrešu vietās
ir tūkstošiem cilvēku, māju, uzņēmumu
00:45
in these vastplašs, unmappednekartēts
and unaddressedneadresētie spacestelpas.
12
33983
3036
00:49
In Ghana'sGana capitalkapitāls, AccraAccra,
13
37551
1860
Ganas galvaspilsētā Akrā
00:51
there are numberscipari and lettersvēstules
scrawleduzskribelēja ontouz the sidespusēs of wallssienas,
14
39435
4089
uz ēku sienām uzšņāpti cipari un burti –
00:55
where they pilotedizmēģina addressadrese systemssistēmas
but not finishedpabeigts them.
15
43548
3129
tur palikuši nepabeigti
adrešu sistēmu projekti.
01:00
But these placesvietas,
these unaddressedneadresētie placesvietas,
16
48163
3136
Bet šajās vietās, šajās bezadrešu vietās,
01:03
holdturiet hugemilzīgs economicekonomisks potentialpotenciāls.
17
51323
1996
ir milzīgs ekonomiskais potenciāls.
01:07
Here'sLūk why the issueizdevums
of addressingrisinot stuckiestrēdzis with me.
18
55201
2401
Tieši tāpēc adrešu jautājums
man nedeva mieru.
01:10
I workedstrādāja in the musicmūzika
businessBizness for 10 yearsgadiem,
19
58453
2052
Desmit gadus esmu strādājis
mūzikas biznesā,
01:12
and what you mayvar not know
about the musicmūzika worldpasaule
20
60529
2378
un jūs, iespējams, nezināt,
ka mūzikas pasaulē
01:14
is that everykatrs day, people strugglecīņa
with the problemsproblēmas of addressingrisinot.
21
62931
3413
cilvēki ik dienu cīnās
ar adrešu problēmām.
01:18
So from the musiciansmūziķi
who have to find the gigsAfiša
22
66368
2829
Sākot no mūziķiem,
kam jāatrod koncerta vieta,
01:21
to the productionražošana companieskompānijas
who bringatnest the equipmentiekārtas,
23
69221
2429
līdz uzņēmumiem, kas piegādā aparatūru,
01:23
everyonevisi somehowkaut kā always getsizpaužas lostzaudējis.
24
71674
2062
kāds vienmēr pamanās nomaldīties.
01:25
We even had to addpievieno someonekāds
to our schedulesgrafiki
25
73760
2141
Mums grafikos
pat vajadzēja pievienot kādu,
01:27
who was the personpersona you calledsauc
when you thought you'dtu gribi arrivedieradās
26
75925
2819
kam zvanīt gadījumos,
kad cilvēks, viņaprāt, bija ieradies,
01:30
but then realizedsapratu you hadn'tnebija.
27
78768
1384
bet tad sapratis, ka tomēr nav.
01:32
And we had some prettyskaista badslikti daysdienas,
28
80176
2323
Un esam piedzīvojuši visai smagas dienas,
01:34
like in ItalyItālija, where a trucksmagā mašīna drivervadītājs
unloadedbez slodzes all the equipmentiekārtas
29
82523
3185
piemēram, Itālijā, kur auto vadītājs
visu aparatūru izkrāva
stundas braucienā uz ziemeļiem no Romas,
nevis uz dienvidiem,
01:37
an hourstunda northuz ziemeļiem of RomeRome,
not an hourstunda southuz dienvidiem of RomeRome,
30
85732
2583
01:40
and a slightlynedaudz worsesliktāk day
31
88339
1209
un vēl mazliet smagāku,
kad taustiņinstrumentālists
zvanīja un teica:
01:41
where a keyboardtastatūra playerspēlētājs
calledsauc me and said,
32
89572
2075
"Kris, nekrīti panikā,
01:43
"ChrisChris, don't panicpanika,
but we mayvar have just sound-checkedskaņu pārbaudīt
33
91671
2914
bet man šķiet, mēs tikko beidzām
pārbaudīt skaņu nepareizajās kāzās."
01:46
at the wrongnepareizi people'scilvēku weddingkāzas."
34
94609
1563
01:48
(LaughterSmiekli)
35
96196
1575
(Smiekli)
01:49
So not long after the fatedliktenīgo RomeRome eventnotikums,
36
97795
2638
Neilgi pēc liktenīgā notikuma Romā,
01:52
I chattedtērzēja this throughcauri
with a frienddraugs of mineraktuves
37
100457
2109
es šo pārrunāju ar savu draugu,
01:54
who is a mathematicianmatemātiķis,
38
102590
1164
matemātiķi,
01:55
and we thought it was a problemproblēma
we could do something about.
39
103778
2810
un mēs nospriedām,
ka ar šo problēmu varētu kaut ko darīt.
01:58
We thought, well,
we could make a newjauns systemsistēma,
40
106612
2337
Nospriedām, ka mēs varētu
izveidot jaunu sistēmu,
02:00
but it shouldn'tnevajadzētu look like the oldvecs systemsistēma.
41
108973
2072
bet tai būtu jāizskatās
citādi nekā vecajai.
02:03
We agreedvienojās that addressesadreses were badslikti.
42
111628
2115
Mēs bijām vienisprātis,
ka adreses ir sliktas.
02:06
We knewzināja we wanted something very preciseprecīzs,
43
114474
2026
Mēs zinājām, ka vēlamies ko ļoti precīzu,
taču GPS koordinātas,
ģeogrāfiskais platums un garums
02:08
but GPSGPS coordinateskoordinātas,
latitudeLatitude and longitudeplatums garums,
44
116524
2355
02:10
were just too complicatedsarežģīts.
45
118903
1483
vienkārši ir par sarežģītu.
02:13
So we dividedsadalīts the worldpasaule
into three-metertrīs-metrs squareslaukumi.
46
121256
2843
Tāpēc mēs sadalījām pasauli
trīsmetrīgos kvadrātos.
02:16
The worldpasaule dividesdala into around 57 trilliontriljons
three-metertrīs-metrs squareslaukumi,
47
124583
4093
Pasauli var sadalīt aptuveni 57 triljonos
trīsmetrīgu kvadrātu,
02:20
and we foundatrasts that there are
enoughpietiekami combinationskombinācijas
48
128700
2191
un mēs atklājām, ka trīs vārdnīcas vārdi
veido pietiekami daudz kombināciju,
02:22
of threetrīs dictionaryvārdnīca wordsvārdi
49
130915
1810
02:24
that we could namevārds everykatrs three-metertrīs-metrs
squarekvadrāts in the worldpasaule uniquelyunikāli
50
132749
3592
lai ikvienam trīsmetrīgajam
kvadrātam pasaulē
piešķirtu unikālu trīsvārdu nosaukumu.
02:28
with just threetrīs wordsvārdi.
51
136365
1356
02:30
We used 40,000 wordsvārdi,
52
138546
1571
Mēs izmantojām 40 000 vārdu,
02:32
so that's 40,000 cubedcubed,
53
140141
1593
tas tātad ir 40 000 kubā,
02:33
64 trilliontriljons combinationskombinācijas of threetrīs wordsvārdi,
54
141758
3233
64 triljoni trīsvārdu kombināciju,
02:37
whichkas is more than enoughpietiekami for
the 57-trillion-odd-trillion-odd three-metertrīs-metrs squareslaukumi,
55
145015
3888
kas ir vairāk nekā pietiekami
ap 57 triljoniem trīsmetrīgu kvadrātu,
02:40
with a fewmaz sparerezerves.
56
148927
1183
daži pat paliek rezervē.
02:43
So that's exactlytieši tā what we did.
57
151044
1949
Tieši to mēs izdarījām.
02:45
We dividedsadalīts the worldpasaule
into three-metertrīs-metrs squareslaukumi,
58
153017
3074
Sadalījām pasauli trīsmetrīgos kvadrātos,
02:48
gavedeva eachkatrs one a uniqueunikāls,
three-wordtrīs vārdu identifieridentifikators --
59
156115
2841
piešķīrām katram unikālu
trīsvārdu identifikatoru,
02:50
what we call a three-wordtrīs vārdu addressadrese.
60
158980
1732
kā mēs to saucam, trīsvārdu adresi.
02:53
So for examplepiemērs, right here,
61
161385
3072
Tā, piemēram, šeit
02:56
I'm standingstāvot at mustards-coupons-pinupiprīti kuponi pinup,
62
164481
2195
es stāvu kvadrātā
sinepes-kuponi-kalendārmeitene
02:58
(LaughterSmiekli)
63
166858
1150
(Smiekli)
03:00
but over here ...
64
168032
1851
bet šeit...
03:02
I'm standingstāvot at pinched-satvertu-
singularly-tutorialsavdabīgi apmācība.
65
170753
2948
kvadrātā saspiests-atsevišķi-pamācība.
Bet mēs to esam paveikuši
ne tikai angliski.
03:09
But we haven'tnav just donepabeigts this in EnglishAngļu.
66
177133
1971
03:11
We thought it was essentialbūtiska that people
should be ablespējīgs to use this systemsistēma
67
179128
3429
Mūsuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi,
lai cilvēki varētu šo sistēmu izmantot
paši savā valodā.
03:14
in theirviņu ownpašu languagevaloda.
68
182581
1262
03:15
So fartālu, we'vemēs esam builtuzcelta it into 14 languagesvalodas,
69
183867
2233
Līdz šim esam to izveidojuši 14 valodās,
03:18
includingtostarp FrenchFranču, SwahiliSvahilu and ArabicArābu,
70
186124
2443
tostarp franču, svahili un arābu,
03:20
and we're workingstrādā on more now,
like XhosaKosu, ZuluZulu and HindiHindi.
71
188591
2832
un šobrīd strādājām vēl pie citām valodām,
piemēram, ķhosu, zulu un indiešu.
03:25
But this ideaideja can do a lot more
72
193157
1847
Taču šī ideja spēj vairāk,
03:27
than just get my musiciansmūziķi
to theirviņu gigsAfiša on time.
73
195028
2700
nekā tikai laikus nogādāt
manus mūziķus uz koncertiem.
03:29
If the 75 percentprocenti of countriesvalstīm
that strugglecīņa with reliableuzticams addressingrisinot
74
197752
4177
Ja 75% valstu, kurās ir problēmas
ar adrešu uzticamību,
03:33
startedsāka usingizmantojot three-wordtrīs vārdu addressesadreses,
75
201953
1704
sāktu izmantot trīsvārdu adreses,
03:35
there's a stackkaudze of fartālu more
importantsvarīgs applicationslietojumprogrammas.
76
203681
2832
ir vesela rinda
daudz svarīgāku pielietojumu.
03:40
In DurbanDurban, SouthSouth AfricaĀfrika,
77
208033
2430
Durbanā, Dienvidāfrikā,
03:42
an NGONVO calledsauc GatewayVārteja HealthVeselības
78
210487
1657
NVO vārdā Gateway Health
03:44
have distributedizplatīts to 11,000
three-wordtrīs vārdu addressadrese signszīmes
79
212168
2950
savā kopienā izplatījusi 11 000
zīmju ar trīsvārdu adresēm.
03:47
to theirviņu communitykopiena,
80
215142
1389
03:48
so the pregnantgrūtniece mothersmātes,
when they go into labordarbs,
81
216555
2379
Kad topošajām mātēm sākas dzemdības,
03:50
can call the emergencyārkārtas servicespakalpojumi
82
218958
1808
viņas var piezvanīt ātrajai palīdzībai
03:52
and tell them exactlytieši tā
where to pickizvēlēties them up from,
83
220790
2351
un precīzi pateikt, kur atrodas,
03:55
because otherwisecitādi, the ambulancesneatliekamās medicīniskās palīdzības
have oftenbieži takenņemti hoursstundas to find them.
84
223165
3353
jo citādi, ātrās palīdzības
bieži vien meklē stundām ilgi.
03:58
In MongoliaMongolija, the NationalValsts PostAmats ServicePakalpojums
have adoptedpieņemts the systemsistēma
85
226964
3277
Mongolijā šo sistēmu ir pieņēmis
nacionālais pasts,
04:02
and are now doing deliveriespiegādēm
to manydaudzi people'scilvēku housesmājas
86
230265
2438
kas tagad daudziem cilvēkiem
pirmoreiz veic piegādi mājās.
04:04
for the first time.
87
232727
1401
04:06
The UNANO is usingizmantojot it
to geotaggeotag photosfotogrāfijas in disasterkatastrofa zoneszonas
88
234152
3683
ANO to izmanto ģeogrāfiskajām atzīmēm
nelaimes piemeklētos apgabalos,
04:09
so they can deliverpiegādāt aidatbalsts
to exactlytieši tā the right placevietu.
89
237859
2672
lai palīdzību varētu piegādāt
precīzi īstajā vietā.
04:12
Even Domino'sDomino PizzaPica
are usingizmantojot it in the CaribbeanKarību jūras valstis,
90
240555
2670
Karību jūras reģionā
to izmanto pat Domino's Pizza,
04:15
because they haven'tnav been ablespējīgs
to find customers'patērētāju homesmājas,
91
243249
2701
jo viņiem ir bijis grūti
atrast klientu mājas,
04:17
but they really want to get
theirviņu pizzapica to them while its still hotkarsts.
92
245974
3195
taču savas picas viņi ļoti vēlas
piegādāt vēl karstas.
04:21
ShortlyNeilgi, you'lltu vari be ablespējīgs to get into a carautomašīna,
93
249729
2521
Īsumā – jūs varēsiet iekāpt auto,
04:24
speakrunā the threetrīs wordsvārdi,
94
252274
1736
izrunāt trīs vārdus,
04:26
and the carautomašīna will navigatepārvietoties you
to that exactprecīzi spotvietas.
95
254034
2357
un auto jūs aizvedīs
precīzi uz nosaukto vietu.
04:29
In AfricaĀfrika, the continentkontinents
has leapfroggedizlaižami phonetālrunis lineslīnijas
96
257888
3525
Āfrikā ir kontinents,
kas pārlēcis telefonlīnijām
un sācis ar mobilajiem telefoniem,
04:33
to go to mobilemobilais phonestelefoni,
97
261437
1393
04:34
bypassedizbrauca cauri traditionaltradicionāls banksbankas
to go straighttaisni to mobilemobilais paymentsmaksājumi.
98
262854
3479
izlaidis parastās bankas, lai uzreiz
pievērstos mobilajiem maksājumiem.
04:39
We're really proudlepns that the postpasts servicespakalpojumi
of threetrīs AfricanĀfrikas countriesvalstīm --
99
267298
3954
Mēs patiešām lepojamies,
ka pasts trijās Āfrikas valstīs –
04:43
NigeriaNigērija, DjiboutiDjibouti and Côtete d'IvoireKotdivuāras,
100
271276
2596
Nigērijā, Džibuti un Kotdivuārā –
04:45
have goneaizgājis straighttaisni to adoptingpieņemt
three-wordtrīs vārdu addressesadreses,
101
273896
2652
ir uzreiz ieviesis trīsvārdu adreses,
04:48
whichkas meansnozīmē that people in those countriesvalstīm
102
276572
2073
kas nozīmē, ka tagad cilvēki šajās valstīs
04:50
have a really simplevienkāršs way
to explainizskaidrot where they livedzīvot, todayšodien.
103
278669
3172
var ļoti vienkārši paskaidrot,
kur viņi dzīvo.
04:55
For me, poornabadzīgs addressingrisinot
was an annoyingkaitinošs frustrationvilšanās,
104
283167
3679
Man nepilnīga adresācija
bija kaitinoša frustrācija,
04:58
but for billionsmiljardi of people,
105
286870
2504
taču miljardiem cilvēku
05:01
it's a hugemilzīgs businessBizness inefficiencyneefektivitātes,
106
289398
2413
tas nozīmē milzīgu
uzņēmējdarbības neefektivitāti,
05:03
severelysmagi hamperstraucē
theirviņu infrastructureinfrastruktūra growthizaugsme,
107
291835
2681
kas pamatīgi aizkavē
infrastruktūras attīstību
05:06
and can costizmaksas livesdzīvo.
108
294540
1284
un var maksāt dzīvību.
05:08
We're on a missionmisija to changemainīt that,
109
296837
1628
Mūsu misija ir to mainīt,
05:10
threetrīs wordsvārdi at a time.
110
298489
1213
pa trim vārdiem vien.
05:11
Thank you.
111
299726
1151
Paldies.
05:12
(ApplauseAplausi)
112
300901
4517
(Aplausi)
Translated by Ilze Garda
Reviewed by Raimonds Jaks

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Chris Sheldrick - Entrepreneur
Chris Sheldrick is providing a precise and simple way to talk about location, by dividing the world into a grid of three-meter by three-meter squares and assigning each one a unique three-word address.

Why you should listen

It's a fundamental logistical problem: not everyone, or everywhere, has a traditional address, and GPS coordinates can be tough to use. While working in the music industry, Chris Sheldrick noticed that bands and equipment kept getting lost on the way to gigs, and he took up the mission to create a better addressing system for the world. He worked with a mathematician friend to devise the what3words algorithm that has named every 3-metre square in the world. Started in 2013, the system is being used by eight national postal services, and has a range of integration partners across the world in fields as varied as humanitarian aid, logistics, and in-car navigation.

More profile about the speaker
Chris Sheldrick | Speaker | TED.com