ABOUT THE SPEAKER
Chris Sheldrick - Entrepreneur
Chris Sheldrick is providing a precise and simple way to talk about location, by dividing the world into a grid of three-meter by three-meter squares and assigning each one a unique three-word address.

Why you should listen

It's a fundamental logistical problem: not everyone, or everywhere, has a traditional address, and GPS coordinates can be tough to use. While working in the music industry, Chris Sheldrick noticed that bands and equipment kept getting lost on the way to gigs, and he took up the mission to create a better addressing system for the world. He worked with a mathematician friend to devise the what3words algorithm that has named every 3-metre square in the world. Started in 2013, the system is being used by eight national postal services, and has a range of integration partners across the world in fields as varied as humanitarian aid, logistics, and in-car navigation.

More profile about the speaker
Chris Sheldrick | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2017

Chris Sheldrick: A precise, three-word address for every place on earth

Chris Sheldrick: En exakt adress, bestående av tre ord, för varje plats på jorden

Filmed:
1,503,691 views

Med hjälp av what3words har Chris Sheldrick och hans team delat upp hela planeten i rutor på tre kvadratmeter och gett varje ruta ett eget unikt kännetecken bestående av tre ord, t.ex. famous.splice.writers och blocks.evenly.breed. Tack vare systemet har miljarder av människor som inte haft en egen adress nu fått en exakt adress. I denna korta föreläsning om en stor idé förklarar Sheldrick de ekonomiska och politiska implikationerna av att alla har tillgång till en egen adress - allt från att bygga infrastruktur till att skicka hjälp till katastrofzoner till att leverera en nygräddad pizza.
- Entrepreneur
Chris Sheldrick is providing a precise and simple way to talk about location, by dividing the world into a grid of three-meter by three-meter squares and assigning each one a unique three-word address. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
AccordingEnligt to the UNFN: S,
0
1081
2006
Enligt FN
00:15
billionsmiljarder of people still liveleva
withoututan an addressadress.
1
3111
3246
lever miljarder människor
fortfarande utan en adress.
00:19
The economistekonom HernandoHernando dede SotoSoto said,
2
7154
2281
Ekonomen Hernando de Soto sade:
00:21
"WithoutUtan an addressadress,
3
9459
1358
"Utan en adress
00:22
you liveleva outsideutanför the lawlag.
4
10841
1902
lever du utanför lagen.
00:24
You mightmakt as well not existexistera."
5
12767
1618
Det är som om du inte fanns."
00:27
I'm here to tell you how my teamteam and I
are tryingpåfrestande to changeByta that.
6
15679
3151
Jag ska idag berätta hur mitt team och jag
försöker ändra på detta.
00:31
If you go to an onlineuppkopplad mapKarta
and look at a favelafavela in BrazilBrasilien
7
19986
3216
Om du går till en webkarta
och ser på en favela i Brasilien,
00:35
or a townshipTownship in SouthSödra AfricaAfrika,
8
23226
1824
eller en kåkstad i Sydafrika,
00:37
you'lldu kommer see a few streetsgator
but a lot of emptytömma spacerymden.
9
25074
2979
ser du bara få gator och en massa tomrum.
00:40
But if you flipflip to satellitesatellit viewse,
10
28678
2143
Men om du byter till satellitvyn
00:42
there are thousandstusentals of people,
homeshem and businessesföretag
11
30845
3114
hittar du tusentals människor,
hem och affärer
00:45
in these vastomfattande, unmappedomappade
and unaddressedoadresserade spacesutrymmen.
12
33983
3036
på dessa vida, okartlagda
och adresslösa ytorna.
00:49
In Ghana'sGhanas capitalhuvudstaden, AccraAccra,
13
37551
1860
I Ghanas huvudstad Accra
00:51
there are numberstal and lettersbrev
scrawledklottrade ontotill the sidessidor of wallsväggar,
14
39435
4089
har man målat siffror och
bokstäver på väggarna
00:55
where they pilotedlotsade addressadress systemssystem
but not finishedfärdiga them.
15
43548
3129
på platser där man inlett ett adressystem
men aldrig slutfört det.
01:00
But these placesplatser,
these unaddressedoadresserade placesplatser,
16
48163
3136
Men dessa platser,
dessa oadresserade platser,
01:03
holdhåll hugeenorm economicekonomisk potentialpotential.
17
51323
1996
sitter på en enorm ekonomisk potential.
Här är orsaken till varför jag
blev intresserad av problemet.
01:07
Here'sHär är why the issueproblem
of addressingadressering stuckfastnat with me.
18
55201
2401
01:10
I workedarbetade in the musicmusik
businessföretag for 10 yearsår,
19
58453
2052
Jag arbetade i musikbranschen i tio år,
01:12
and what you mayMaj not know
about the musicmusik worldvärld
20
60529
2378
och ni kanske inte vet det
om musikvärlden,
01:14
is that everyvarje day, people strugglekamp
with the problemsproblem of addressingadressering.
21
62931
3413
men folk har dagligen problem
med adresser.
01:18
So from the musiciansmusiker
who have to find the gigsspelningar
22
66368
2829
Allt från musiker
som ska hitta sina spelningar
01:21
to the productionproduktion companiesföretag
who bringföra the equipmentUtrustning,
23
69221
2429
till produktionsbolag
som ska leverera utrustningen;
01:23
everyonealla somehowpå något sätt always getsblir lostförlorat.
24
71674
2062
på något sätt tycks alla alltid gå vilse.
Vi måste lägga till en person
01:25
We even had to addLägg till someonenågon
to our schedulesscheman
25
73760
2141
som man ringde när man
trodde sig ha anlänt
01:27
who was the personperson you calledkallad
when you thought you'ddu skulle arrivedanlänt
26
75925
2819
men sedan märkte att man tagit fel.
01:30
but then realizedinsåg you hadn'tinte hade.
27
78768
1384
01:32
And we had some prettySöt baddålig daysdagar,
28
80176
2323
Och vissa dagar var dåliga,
01:34
like in ItalyItalien, where a trucklastbil driverförare
unloadedlossas all the equipmentUtrustning
29
82523
3185
som i Italien, när en chaufför
lastade av all utrustning
01:37
an hourtimme northnorr of RomeRom,
not an hourtimme southsöder of RomeRom,
30
85732
2583
en timme norr om Rom,
istället för söder om Rom,
01:40
and a slightlylite worsevärre day
31
88339
1209
och en lite värre dag
01:41
where a keyboardtangentbord playerspelare
calledkallad me and said,
32
89572
2075
när en syntspelare ringde och sade:
01:43
"ChrisChris, don't panicpanik,
but we mayMaj have just sound-checkedljud kontrolleras
33
91671
2914
"Chris, var inte orolig,
men det kan hända att vi just
soundcheckat på fel bröllop."
01:46
at the wrongfel people'smänniskors weddingbröllop."
34
94609
1563
01:48
(LaughterSkratt)
35
96196
1575
(Skratt)
01:49
So not long after the fatedödesbestämd RomeRom eventhändelse,
36
97795
2638
Inte så länge efter Rom-incidenten
01:52
I chattedchattade this throughgenom
with a friendvän of minemina
37
100457
2109
talade jag om saken med en av mina vänner
som är matematiker,
01:54
who is a mathematicianmatematiker,
38
102590
1164
och vi tyckte det var ett problem
som vi kunde lösa.
01:55
and we thought it was a problemproblem
we could do something about.
39
103778
2810
Vi tänkte att vi kunde
göra ett nytt system
01:58
We thought, well,
we could make a newny systemsystemet,
40
106612
2337
02:00
but it shouldn'tborde inte look like the oldgammal systemsystemet.
41
108973
2072
som ändå inte skulle likna det gamla.
02:03
We agreedgick med på that addressesadresser were baddålig.
42
111628
2115
Vi var ense om att adresser är dåliga.
02:06
We knewvisste we wanted something very preciseexakt,
43
114474
2026
Vi ville ha något väldigt exakt,
02:08
but GPSGPS coordinateskoordinater,
latitudeLatitude and longitudelongitud,
44
116524
2355
men GPS-koordinater,
längd- och breddgrader,
02:10
were just too complicatedkomplicerad.
45
118903
1483
var för komplicerade.
02:13
So we divideddividerat the worldvärld
into three-metertre meter squareskvadrater.
46
121256
2843
Så vi delade in världen
i rutor på tre kvadratmeter.
02:16
The worldvärld dividesdelar into around 57 trillionbiljon
three-metertre meter squareskvadrater,
47
124583
4093
Världen kan delas in i 57 triljoner
rutor på tre kvadratmeter,
och det fanns tillräckligt
många kombinationer
02:20
and we foundhittades that there are
enoughtillräckligt combinationskombinationer
48
128700
2191
02:22
of threetre dictionarylexikon wordsord
49
130915
1810
av tre ord från ordboken
02:24
that we could namenamn everyvarje three-metertre meter
squarefyrkant in the worldvärld uniquelyunikt
50
132749
3592
för att vi skulle kunna namnge varje ruta
02:28
with just threetre wordsord.
51
136365
1356
med bara tre unika ord.
02:30
We used 40,000 wordsord,
52
138546
1571
Vi använde 40 000 ord,
02:32
so that's 40,000 cubedkubik,
53
140141
1593
alltså 40 000 i kubik,
02:33
64 trillionbiljon combinationskombinationer of threetre wordsord,
54
141758
3233
med andra ord 64 triljoner
kombinationer av tre ord,
02:37
whichsom is more than enoughtillräckligt for
the 57-trillion-odd-trillion-odd three-metertre meter squareskvadrater,
55
145015
3888
vilket är mer än nog för
ca 57 triljoner rutor på tre kvadratmeter,
02:40
with a few sparereserv.
56
148927
1183
och några till övers.
02:43
So that's exactlyexakt what we did.
57
151044
1949
Och det var det vi gjorde.
02:45
We divideddividerat the worldvärld
into three-metertre meter squareskvadrater,
58
153017
3074
Vi delade in världen
i rutor på tre kvadratmeter,
gav varje ruta ett unikt
kännetecken på tre ord -
02:48
gavegav eachvarje one a uniqueunik,
three-wordtre-word identifieridentifierare --
59
156115
2841
02:50
what we call a three-wordtre-word addressadress.
60
158980
1732
det vi kallar en treordsadress.
02:53
So for exampleexempel, right here,
61
161385
3072
Så, till exempel, här
02:56
I'm standingstående at mustards-coupons-pinupsenap-kuponger-pinup,
62
164481
2195
står jag på mustards.coupons.pinup,
02:58
(LaughterSkratt)
63
166858
1150
(Skratt)
03:00
but over here ...
64
168032
1851
men här...
03:02
I'm standingstående at pinched-kommer i kläm-
singularly-tutorialsingularly-tutorial.
65
170753
2948
står jag på pinched.singularly.tutorial.
03:09
But we haven'thar inte just doneGjort this in EnglishEngelska.
66
177133
1971
Vi har inte bara gjort detta på engelska.
03:11
We thought it was essentialgrundläggande that people
should be ablestånd to use this systemsystemet
67
179128
3429
Vi tyckte det var viktigt att folk
kunde använda systemet
på sitt eget språk.
03:14
in theirderas ownegen languagespråk.
68
182581
1262
Än så länge finns systemet på 14 språk,
03:15
So farlångt, we'vevi har builtbyggd it into 14 languagesspråk,
69
183867
2233
03:18
includingInklusive FrenchFranska, SwahiliSwahili and ArabicArabiska,
70
186124
2443
bl.a. franska, swahili och arabiska,
03:20
and we're workingarbetssätt on more now,
like XhosaXhosa, ZuluZulu and HindiHindi.
71
188591
2832
men vi jobbar som bäst på bl.a.
xhosa, zulu och hindi.
03:25
But this ideaaning can do a lot more
72
193157
1847
Men idén kan möjliggöra mycket mer
än att bara få mina musiker
att hinna till sina spelningar.
03:27
than just get my musiciansmusiker
to theirderas gigsspelningar on time.
73
195028
2700
03:29
If the 75 percentprocent of countriesländer
that strugglekamp with reliablepålitlig addressingadressering
74
197752
4177
Om de 75 % av länderna som har
problem med adresser
03:33
startedsatte igång usinganvänder sig av three-wordtre-word addressesadresser,
75
201953
1704
tog i bruk treordsadresserna
03:35
there's a stackstack of farlångt more
importantViktig applicationstillämpningar.
76
203681
2832
finns det många viktigare saker
systemet kunde tillämpas på.
03:40
In DurbanDurban, SouthSödra AfricaAfrika,
77
208033
2430
I Durban, Sydafrika,
har en gräsrotsorganisation,
Gateway Health,
03:42
an NGONGO calledkallad GatewayGateway HealthHälsa
78
210487
1657
03:44
have distributeddistribuerad to 11,000
three-wordtre-word addressadress signstecken
79
212168
2950
delat ut 11 000 treords-adresskyltar
03:47
to theirderas communitygemenskap,
80
215142
1389
i sitt område,
03:48
so the pregnantgravid mothersmödrar,
when they go into laborarbetskraft,
81
216555
2379
så att gravida mödrar,
när födseln sätter igång,
03:50
can call the emergencynödsituation servicestjänster
82
218958
1808
kan ringa nödnumret
03:52
and tell them exactlyexakt
where to pickplocka them up from,
83
220790
2351
och ge en exakt adress
där de kan avhämtas.
03:55
because otherwiseannat, the ambulancesambulanser
have oftenofta takentagen hourstimmar to find them.
84
223165
3353
Förut har det ibland tagit flera timmar
för ambulansen att hitta dem.
03:58
In MongoliaMongoliet, the NationalNationella PostInlägg ServiceService
have adoptedantogs the systemsystemet
85
226964
3277
I Mongoliet har National
Post Service tagit systemet i bruk
04:02
and are now doing deliveriesleveranser
to manymånga people'smänniskors houseshus
86
230265
2438
och kör nu hemleveranser
till många människor
04:04
for the first time.
87
232727
1401
för första gången.
04:06
The UNFN: S is usinganvänder sig av it
to geotaggeotag photosfoton in disasterkatastrof zoneszoner
88
234152
3683
FN använder systemet för att
geomärka fotografier från katastrofzoner
04:09
so they can deliverleverera aidhjälpa
to exactlyexakt the right placeplats.
89
237859
2672
så att de kan leverera hjälp
till exakta platser.
04:12
Even Domino'sDominos PizzaPizza
are usinganvänder sig av it in the CaribbeanKaribien,
90
240555
2670
Till och med Domino's Pizza
använder det i Karibien,
04:15
because they haven'thar inte been ablestånd
to find customers'kundernas homeshem,
91
243249
2701
eftersom de inte kunnat
hitta kundernas hem,
men verkligen velat leverera pizzan
medan den ännu är varm.
04:17
but they really want to get
theirderas pizzapizza to them while its still hotvarm.
92
245974
3195
04:21
ShortlyInom kort, you'lldu kommer be ablestånd to get into a carbil,
93
249729
2521
Snart kan du stiga in i bilen,
säga de tre orden,
04:24
speaktala the threetre wordsord,
94
252274
1736
och din bil kan navigera dig
till den exakta platsen.
04:26
and the carbil will navigatenavigera you
to that exactexakt spotfläck.
95
254034
2357
04:29
In AfricaAfrika, the continentkontinent
has leapfroggedleapfrogged phonetelefon linesrader
96
257888
3525
I Afrika har man hoppat över telefonlinjer
för att direkt använda mobiltelefoner;
04:33
to go to mobilemobil phonestelefoner,
97
261437
1393
04:34
bypassedkringgås traditionaltraditionell banksbanker
to go straightrakt to mobilemobil paymentsbetalningar.
98
262854
3479
kringgått traditionella banker
och i stället tagit i bruk mobilbetalning.
04:39
We're really proudstolt that the postposta servicestjänster
of threetre AfricanAfrikanska countriesländer --
99
267298
3954
Vi är väldigt stolta över att postverken
i tre afrikanska länder -
04:43
NigeriaNigeria, DjiboutiDjibouti and Côtete d'IvoireElfenbenskusten,
100
271276
2596
Nigeria, Djibouti och Elfenbenskusten -
04:45
have goneborta straightrakt to adoptingantagande
three-wordtre-word addressesadresser,
101
273896
2652
direkt tagit treordsadresserna i bruk ,
04:48
whichsom meansbetyder that people in those countriesländer
102
276572
2073
vilket betyder att folket i dessa länder
04:50
have a really simpleenkel way
to explainförklara where they liveleva, todayi dag.
103
278669
3172
har ett väldigt enkelt sätt att
beskriva var de bor idag.
04:55
For me, poorfattig addressingadressering
was an annoyingirriterande frustrationfrustration,
104
283167
3679
För mig var det dåliga
adressystemet frustrerande,
04:58
but for billionsmiljarder of people,
105
286870
2504
men för miljarder av folk
05:01
it's a hugeenorm businessföretag inefficiencyineffektivitet,
106
289398
2413
är det en käpp i hjulet för affärer,
05:03
severelyallvarligt hampershämmar
theirderas infrastructureinfrastruktur growthtillväxt,
107
291835
2681
ett hinder i utvecklingen
av infrastrukturen,
och en fråga om liv och död.
05:06
and can costkosta livesliv.
108
294540
1284
05:08
We're on a missionuppdrag to changeByta that,
109
296837
1628
Vår mission är att ändra på det,
05:10
threetre wordsord at a time.
110
298489
1213
tre ord i taget.
05:11
Thank you.
111
299726
1151
Tack.
05:12
(ApplauseApplåder)
112
300901
4517
(Applåder)
Translated by Charlotte Elo
Reviewed by Johan Cegrell

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Chris Sheldrick - Entrepreneur
Chris Sheldrick is providing a precise and simple way to talk about location, by dividing the world into a grid of three-meter by three-meter squares and assigning each one a unique three-word address.

Why you should listen

It's a fundamental logistical problem: not everyone, or everywhere, has a traditional address, and GPS coordinates can be tough to use. While working in the music industry, Chris Sheldrick noticed that bands and equipment kept getting lost on the way to gigs, and he took up the mission to create a better addressing system for the world. He worked with a mathematician friend to devise the what3words algorithm that has named every 3-metre square in the world. Started in 2013, the system is being used by eight national postal services, and has a range of integration partners across the world in fields as varied as humanitarian aid, logistics, and in-car navigation.

More profile about the speaker
Chris Sheldrick | Speaker | TED.com